FARMACJA POMORZA środkowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FARMACJA POMORZA środkowego"

Transkrypt

1

2

3

4

5 Kliknij temat FARMACJA POMORZA środkowego Spis treści Nr 9 (190) wrzesień 2008 Moje fascynacje... 2 Opinia NIA o nowych limitach... 3 Interwencja w sprawie aptek szpitalnych... 6 Interwencja NIA dot. projektu ustawy o ZOZ-ach... 7 Nie wolno dopisywać PESEL...11 W sprawie sprawozdań refundacyjnych dla słupskich aptek...12 Rejestracja obrotu suplementów diety...14 Jakie dokumenty na bezpłatne leki?...15 Farmaceutyczny serwis edukacyjny...18 Rekolekcje dla Farmaceutów...19 Wiadomości...20 Z prasy...23 Książka na stole...28 Aptekarskie love-story...32 Portugalia...38 Orkisz...40 Strzelno...44 Polskość istotą duszy Polaka...48 Życzliwość w aptece...54 Muzyka to cudowne lekarstwo!...56 Po powrocie z Medjugorie do Kanady...58 Przemysł farmaceutyczny w Polsce w latach Wezmą żmiję, zrobią lek...68 Jeden miesiąc życia farmaceutki...70 Od Czytelników...78 List z Biecza...78 Na wesoło...80 Farmacja FARMACJA Pomorza POMORZA Środkowego ŚRODKOWEGO Biuletyn Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie Biuletyn Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie Koszalin, ul. Jedności 5, tel./fax (094) , tel Nr konta NRB: Prezes Izby Prezes mgr Izby farm. mgr Maria farm. Walkowiak-Falender Maria Mach Redaktor Naczelny dr Jadwiga Brzezińska Wydawca: Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska (Koszalin-Słupsk) Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada ISSN Nasz adres internetowy:

6 Wysnute z pajęczyny Już ostatnie, ciepłe dni lata minęły, Pola ogołocone wzbierają oddechem; Ptaki do ziem ciepłych daleko pomknęły, Tylko bociani klekot pozostał tu echem. Zjawiają się deszcze, zmywając zagony, Wróble resztki ziaren ze rżysk wybierają; Liście żółkną na drzewach lekko pochylonych, Nad nimi ciemne chmury ciężkością wzbierają. Wiatr już częściej na grzędy zagląda, Jakby cieszył się, że będzie grasował; Już łęciny fasolom zupełnie poplątał, Tylko płot jeszcze swe barwy zachował, Zaszyły się w jesienno liściowe pielesze: Zające, motyle, usnęły też fiołki. Pająki nić plotą, ubrane w kalosze, A w pajęczynach zroszonych usnęły poziomki. Grzyby się ostatnio w lasach pokazały, Pod ich kapeluszami pewno też krasnale; Na polanach leśnych będą tańcowały, One też rozpoczęły jesień w bajkowym rozdziale. mgr Weronika Zarzycka Koszalin, wrzesień 2004 r. Fot. R. Zarzycki 2 Biuletyn Informacyjny

7 Opinia NIA o nowych limitach Warszawa, dn. 4 czerwca 2008 r. Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Szanowny Panie Ministrze! Odpowiadając na pismo Pana Ministra z dnia 28 maja br. w sprawie zaopiniowania projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie: 1) wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością, 2) wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające, 3) limitów cen i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, 4) wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych. przedstawiam następujące stanowisko - Ocenę zmian na listach refundacyjnych zawartych w projektach rozporządzeń Ministra Zdrowia przekazanych do uzgodnień zewnętrznych w dniu r. Projekty rozporządzeń przekazane do konsultacji społecznych w dniu 28 maja 2008 r. zawierają dużą liczbę zmian. Niestety, wydaje się, że podobnie jak to było w przypadku poprzednich zmian na listach refundacyjnych w grudniu ubiegłego roku, głównym beneficjentem tych zmian będzie NFZ. Proponowana nowelizacja list refundacyjnych nie zawiera nowych substancji czynnych, a dopisanych leków generycznych jest niewiele ponad dwadzieścia. Znaczna liczba zmian cen i limitów jest mniejsza niż 20 groszy, a dla ponad stu preparatów limit został zmieniony o jeden lub dwa grosze. Liczba leków, dla których limit został obniżony jest prawie pięciokrotnie większa, niż liczba leków, dla których limit został zwiększony oraz liczba leków z obniżoną ceną urzędową. Jest to wyraźna dysproporcja która spowoduje, że znaczna liczba pacjentów zapłaci więcej za swoje leki po pierwszym lipca 2008 r. Dotyczy to zarówno leków z wykazu leków podstawowych i uzupełniających, jak i leków stosowanych w chorobach przewlekłych. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 3

8 1) Zmiany w wykazie leków podstawowych i uzupełniających Obniżona została cena urzędowa około 20 preparatów, ale równocześnie w wykazie tym obniżono limit dla ponad 250 preparatów. Wyraźnie większa skala obniżek limitów w stosunku do obniżek cen urzędowych przekłada się oczywiście na zwiększenie odpłatności pacjentów za leki. W wykazie tym jest też jednak dość duża liczba leków, dla których opłata pacjenta zostanie obniżona - na skutek obniżenia ceny urzędowej i/lub podwyższenia limitu (w przypadku 31 leków, ale tylko dla 9 leków zwiększenie limitu przekracza 1 zł). Wprawdzie obniżenie zapłaty pacjenta nastąpi dla ponad 40 leków, to jednak dla prawie 250 leków zapłata pacjenta zostanie zwiększona. Na szczęście dla około 100 leków podwyżka opłaty pacjenta wyniesie zaledwie 1 grosz. Przewaga leków, które podrożeją dla pacjentów po nowelizacji jest więc bardzo wyraźna. Może te podwyżki nie są drastyczne (głównie poniżej 1 zł), ale dotyczą leków bardzo często przepisywanych. 2) Zmiany w wykazie leków stosowanych w chorobach przewlekłych Obniżona została cena urzędowa ponad 60 preparatów, ale podobnie jak w przypadku poprzedniego wykazu liczba leków, dla których obniżono limit jest znacznie większa i wynosi ponad 200. Znacznie większa liczba leków o obniżonym limicie w zakresie 1-30 zł w stosunku do liczby leków o obniżonej cenie urzędowej w tym przedziale powoduje zwiększenie odpłatności pacjentów dla dużej grupy leków. W wykazie tym liczba leków, dla których opłata pacjenta zostanie obniżona (na skutek obniżenia ceny urzędowej i/lub podwyższenia limitu), jest prawie trzy i pół razy mniejsza od liczby leków, dla których opłata pacjenta zostanie zwiększona. Chociaż obniżenie zapłaty pacjenta nastąpi dla prawie 40 leków, to jednak dla prawie 150 leków zapłata pacjenta zostanie zwiększona. Również w przypadku wykazu leków stosowanych w chorobach przewlekłych liczba leków, dla których zapłata pacjenta zwiększy się o 1-30 zł jest znacznie większa, niż liczba leków dla których zapłata pacjenta obniży się. 3) Podsumowanie Przedstawione projekty zmian na listach refundacyjnych są niestety kontynuacją zwiększania stopnia współpłacenia za leki przez pacjentów. Trudno zrozumieć taki kierunek proponowany przez Ministerstwo Zdrowia w latach charakteryzujących się szybkim wzrostem gospodarczym oraz stałym zwiększaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne, płaconej również przez emerytów i rencistów. Stopień współpłacenia przez pacjentów za leki w Polsce 4 Biuletyn Informacyjny

9 jest prawdopodobnie najwyższy w Europie i działania Ministerstwa Zdrowia powinny zmierzać w odwrotnym kierunku, niż propozycje przesłane do konsultacji społecznych. Oszczędności na listach refundacyjnych proponowane przez Ministerstwo Zdrowia są tylko pozorne. W wyniku braku stosowania przez pacjentów właściwej farmakoterapii, spowodowanego zbyt małą refundacją leków, znacznie większe wydatki mogą w przyszłości ponieść inne ogniwa systemu ochrony zdrowia, np. w wyniku koniecznego leczenia szpitalnego. Niewykupienie leków przez pacjentów może też przyczynić się do zwiększonej liczby powikłań i zgonów. Przy nowelizacji list refundacyjnych należy wziąć pod uwagę również wyżej wymienione aspekty. Od lat środowisko aptekarskie czeka na takie zmiany na listach refundacyjnych, które zmniejszyłyby obciążenia finansowe przynajmniej dla większości pacjentów. Niestety zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany nie spełniają tych oczekiwań. Powyższe obliczenia do analizy zmian na listach leków refundowanych przeprowadzone zostały z wykorzystaniem relacyjnej bazy danych. Porównanie projektów zmian na listach leków refundowanych możliwe jest w relacyjnej bazie danych wyłącznie w oparciu o kody EAN. Dlatego analiza nie może uwzględniać zmian dotyczących preparatów bez kodu EAN (np. opatrunki hydrokoloidowe, hydrapolimerowe, alginianowe, testy paskowe, strzykawki do insuliny). Całkowita liczba preparatów bez kodu EAN jest jednak stosunkowo bardzo mała. Dodatkowo pragniemy zauważyć, że lista leków stosowanych w chorobach przewlekłych zawiera pozycje niedostępne od kilku lat (Intal. Cromogen, Humulin M2), a także niedostępne na rynku postacie np. Humaject M3 N, Ins. Ultralente WOS. Z wyrazami szacunku Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz (przedruk z Biul. Lub. OIA nr 6/08) Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 5

10 Interwencja w sprawie aptek szpitalnych GDAŃSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA Gdańsk, 16 lipca 2008 r. Pan dr Grzegorz Kucharewicz Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Środowisko farmaceutów szpitalnych, członków Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, wyraża sprzeciw przeciw skreśleniu art. 20 z projektu poselskiego ustawy o ZOZ, co stało się podczas prac podkomisji. Skreślenie art. 20 może spowodować likwidację aptek szpitalnych w nowo przekształcanych szpitalach. Taką propozycję uważamy za nieprzemyślaną i szkodliwą przede wszystkim dla pacjentów i budżetu szpitala. Środowisko nasze liczy na pozostawienie art. 20 w ustawie o ZOZ, ponieważ apteka szpitalna stanowi i powinna stanowić integralną część szpitala i jako taka mieć umocowanie prawne w ustawie o ZOZ. Ponadto uważamy, że art. 20 powinien być rozszerzony o zapis zobowiązujący do zakładania działów farmacji szpitalnej w szpitalach posiadających mniej niż 150 łóżek. Prosimy Pana Prezesa o zajęcie stanowiska w tej sprawie oraz przekazanie naszych postulatów podczas prac komisji zdrowia. Prezes Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej mgr farm. Michał Pietrzykowski 6 Biuletyn Informacyjny

11 Interwencja NIA dot. projektu ustawy o ZOZ-ach Warszawa, dn. 3 czerwca 2008 r. Pan Marek Twardowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Szanowny Panie Ministrze! W związku z pracami Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, w imieniu samorządu aptekarskiego pozwalam sobie przekazać Panu Ministrowi uwagi dotyczące projektu ustaw o zakładach opieki zdrowotnej, zawartego w druku sejmowym - nr 284. Przedstawiane propozycje mają bardzo duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania aptek szpitalnych, a w konsekwencji wszystkich zakładów opieki zdrowotnej świadczących całodobowe lub całodzienne świadczenia zdrowotne. Zwracam się do Pana Ministra o poparcie przedstawianych propozycji. 1) w art. 8 ust. 3 po wyrazach Naczelnej Rady Lekarskiej proponuje się dodać wyrazy Naczelnej Rady Aptekarskiej. Uzasadnienie: Dodanie Naczelnej Rady Aptekarskiej do podmiotów opiniujących rozporządzenie wydawane na podstawie art. 8 uzupełnia katalog podmiotów uprawnionych na podstawie ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich do opiniowania projektów aktów prawnych z zakresu objętego przedmiotem regulacji. Podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych na terenie szpitala obok lekarzy, pielęgniarek i diagnostów laboratoryjnych są farmaceuci zatrudnieni w aptekach szpitalnych zakładów opieki zdrowotnej. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych dotyczy wszystkich zawodów zaufania publicznego, których przedstawiciele udzielają świadczeń zdrowotnych na terenie szpitala. W związku z tym opiniowanie rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 8 ust. 3 dotyczy nie tylko samorządu lekarskiego, pielęgniarek i położnych oraz diagnostów, ale również farmaceutów, których reprezentuje Naczelna Rada Aptekarska. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 7

12 2) w art. 10 ust. 2 proponuje się nadać następujące brzmienie: 2 Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, określi, w drodze rozporządzenia wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, w tym apteki szpitalnej i działu farmacji szpitalnej, uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Uzasadnienie: W skład zakładu opieki zdrowotnej wchodzi apteka szpitalna albo dział farmacji szpitalnej. Opiniowanie więc projektu rozporządzenia dotyczącego pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej, w skład którego wchodzi apteka (dział), dokonywane być powinno również przez Naczelną Radę Aptekarską, co znajduje umocowanie w obowiązujących przepisach ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108, z późn. zm.). Jednoznaczne wskazanie, w zakresie spraw, do uregulowania których właściwy jest Minister do spraw zdrowia, apteki szpitalnej i działu farmacji szpitalnej spowodowane jest głównie tym, że do tej pory dotychczasowe regulacje pomijały sprawy z tego zakresu. 3) art. 20 proponuje się nadać następujące brzmienie: Art W szpitalu tworzy się aptekę szpitalną. 2. Apteką szpitalną kieruje kierownik. 3. Kierownik apteki szpitalnej podlega bezpośrednio kierownikowi zakładu opieki zdrowotnej. Uzasadnienie: Prawidłowe działanie szpitala gwarantują wchodzące w jego skład jednostki organizacyjne zabezpieczające możliwość prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych. Do takiej jednostki zalicza się również aptekę. Nie jest możliwe udzielanie świadczeń zdrowotnych w szpitalu bez działającej na jego terenie apteki szpitalnej. Zaopatrywanie szpitala w produkty lecznicze za pośrednictwem działu farmacji szpitalnej lub za pośrednictwem apteki działającej na terenie innego szpitala nie gwarantuje prawidłowej gospodarki produktem leczniczym oraz, w związku z ilością udzielanych świadczeń zdrowotnych, może zagrażać bezpieczeństwu pacjenta. Rozszerzenie regulacji zawartych w art. 20, a dotyczących aptek szpitalnych podyktowana jest tym, że ustawa o zakładach opieki zdrowotnej powinna zawierać podstawowe regula- 8 Biuletyn Informacyjny

13 cje dotyczące apteki szpitalnej. Do tych regulacji należą przepisy wprowadzające jednoznaczne określenie podmiotu kierującego apteką oraz bezpośrednie podporządkowanie kierownika apteki kierownikowi zakładu opieki zdrowotnej. Takie usytuowanie kierownika wynika z ustawowych zadań nałożonych na aptekę szpitalną, zaopatrującą wszystkie oddziały szpitalne w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Prawidłowa realizacja zadań apteki wymaga bezpośredniej współpracy kierownika zoz-u z farmaceutą kierującym apteką (działem). 4) po art. 20 proponuje się dodać art. 20a w brzmieniu: Art. 20a. 1. W stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2-5 tworzy się aptekę szpitalną albo dział farmacji szpitalnej. 2. Przepis ust. 1 nie stosuje się do zakładów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo farmaceutyczne. 3. Do działu farmacji szpitalnej stosuje się odpowiednio art. 20 ust. 2 i 3.. Uzasadnienie: Przesądzenie w art. 20 projektu ustawy, że na terenie każdego szpitala muszą znajdować się apteki szpitalne, spowodowało konieczność odrębnej regulacji kwestii dotyczących aptek w odniesieniu do pozostałych zakładów opieki zdrowotnej. Zasadnym wydaje się w odniesieniu do tych podmiotów dopuścić możliwość tworzenia aptek lub działów farmacji szpitalnej - zakres i rodzaj udzielanych tam świadczeń umożliwia zabezpieczenie potrzeb tych jednostek w zakresie obrotu produktem leczniczym również przez dział farmacji szpitalnej. Do działów farmacji szpitalnej muszą mieć zastosowanie przepisy art. 20 ust. 2 i 3. dotyczące konieczności powołania kierownika oraz jego podporządkowania kierownikowi zakładu opieki zdrowotnej. 5) art. 93 proponuje się uzupełnić poprzez dodanie po pkt 3 pkt 3a w brzmieniu: Art a) kierownika apteki szpitalnej (działu farmacji szpitalnej);. Uzasadnienie: Projekt ustawy w brzmieniu dotychczasowym pomija kierownika apteki szpitalnej oraz kierownika działu farmacji szpitalnej. 6) w art. 118 w ust. 3 po pkt 1 proponuje się dodać pkt la w brzmieniu: 1a) prawidłowość gospodarowania produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi;. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 9

14 Uzasadnienie: Istotnym elementem działalności zakładu opieki zdrowotnej jest ordynacja produktów leczniczych. Ma ona znaczenie zarówno ze wzglądu na proces leczenia, jak i ekonomikę świadczonej usługi, w związku z tym proponuje się, aby w przepisie określającym zakres prowadzonej kontroli uwzględnić również gospodarkę produktem leczniczym. Wprowadzenie powyższych zmian wymaga równoczesnej nowelizacji ustawy -Prawo farmaceutyczne. W związku z tym proponujemy dodać: Rozdział VII Zmiany w przepisach obowiązujących. Art W ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: w art. 87 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 3. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny wyraża zgodę na utworzenie w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, innym niż szpital, działu farmacji szpitalnej uwzględniając: 1) rodzaj udzielanych świadczeń; 2) liczbę łóżek oraz ich wykorzystanie. 4. Do działu farmacji szpitalnej należy wykonywanie zadań określonych w art. 86 ust. 2 pkt 1 i 4, ust. 3 pkt 5, 7, 9 i 10 oraz ust. 4. Uzasadnienie: Zmiana ust. 3 w art. 87 ustawy - Prawo farmaceutyczne jest spowodowane propozycją uregulowania w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej zasady, iż jedynymi podmiotami zajmującymi się obrotem produktem leczniczym na terenie szpitala jest apteka szpitalna, a na terenie innego niż szpital stacjonarnego zakładu opieki zdrowotnej apteka szpitalna albo dział farmacji szpitalnej. Dozwolenie działania w tych zakładach apteki szpitalnej, albo działu farmacji szpitalnej, spowodowało konieczność wyposażenia wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w uprawnienie do rozstrzygania, czy w danym przypadku zasadne jest tworzenie działu farmacji szpitalnej. 2) w art. 93 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Do kierownika apteki szpitalnej, apteki zakładowej albo działu farmacji szpitalnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 88 ust. 1-5 oraz art. 99 ust. 4a.. Uzasadnienie: Proponowana regulacja jednoznacznie określa, jakie przepisy ustawy - Prawo farmaceutyczne mają zastosowanie do kierownika apteki szpitalnej (działu) lub kierownika apteki zakładowej. 3) w art. 97 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 10 Biuletyn Informacyjny

15 6. Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal apteki szpitalnej i działu farmacji szpitalnej, w szczególności określając jego organizację i wyposażenie. 4) w art. 98 uchyla się ust.5; Uzasadnienie: Konsekwencją objęcia regulacją ustawy o zakładach opieki zdrowotnej kwestii dotyczących aptek szpitalnych (art. 10 projektu ustawy o zoz) jest dostosowanie delegacji zawartych w ustawie Prawo farmaceutyczne do zaistniałego stanu. Z wyrazami szacunku Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz (przedruk z Biul. Lub. OIA nr 6/08) Nie wolno dopisywać PESEL NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Warszawa, dn, 30 maja 2008 r. Pan/Pani Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NFZ - wszyscy - Opinia Biura Prawnego z dnia 2 lipca 2007 r. dopuszcza możliwość dopisywania przez farmaceutę numeru PESEL pacjenta na recepcie jako jednej z brakujących danych, jaką apteka może uzupełnić, została przyjęta jako oficjalne stanowisko Funduszu. Stanowisko to zostało przyjęte w sytuacji, gdy lekarze udzielający świadczeń w ramach akcji strajkowej odmawiali wpisywania na receptach numerów PESEL. Stanowisko Funduszu wychodziło więc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, którzy mogli realizować recepty pomimo tego, że lekarz przepisujący leki nie wpisał na recepcie nr PESEL. Jednak w związku z otrzymaniem stanowiska Ministra Zdrowia sprawującego nadzór nad Funduszem, wyrażonego w piśmie znak: MZ-PLO-460- Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 11

16 5905-2/GK/07, z którego wynika, ze aptekarz nie może dopisywać numeru PESEL, zasadne jest przyjęcie od chwili obecnej stanowiska Ministra Zdrowia jako interpretacji obowiązującej. Proszę o poinformowanie o powyższym Okręgowe Izby Aptekarskie. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Zastępca Prezesa ds. Medycznych (-) Jacek Grabowski W sprawie sprawozdań refundacyjnych dla słupskich aptek Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku Gdańsk, dnia 11 lipca 2008 r. Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że apteki, które otrzymały dostęp do portalu świadczeniodawców, mogą rozpocząć rozliczanie na nowych zasadach. Od 1 września 2008 r. rozliczenia za pomocą plików przesyłanych na skrzynkę oraz na nośnikach nie będą już możliwe. W załączeniu przesyłamy schemat obiegu sprawozdań refundacyjnych według nowego systemu. Jednocześnie Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania dostępu do portalu świadczeniodawców oraz instrukcje obsługi znajdują się na stronie internetowej oddziału. Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Dorota Pieńkowska 12 Biuletyn Informacyjny

17 * Poprawa błędnych pozycji sprawozdania refundacyjnego, powinna być wykonana do konkretnych, błędnych pozycji i zaczytana w formacie pliku korekty. Nie istnieje możliwość ponownego zaczytania całego sprawozdania refundacyjnego ** Wystawienie faktury przez aptekę odbywa się tylko i wyłącznie po zaczytaniu pliku sprawozdania refundacyjnego. Faktura nie może być wystawiona na wyższą kwotę od podanej w komunikacie zwrotnym i nie może zawierać kwot zakwestionowanych pozycji. Faktury na kwotę niezgodną z komunikatem zwrotnym nie będą przyjmowane. Wiąże się to z koniecznością ponownego jej wystawienia i tym samym wydłużenia okresu płatności. Do poprawionych pozycji należy wystawić oddzielną fakturę. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 13

18 Rejestracja obrotu suplementów diety Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia Ulz Warszawa, r. Apteki, punkty apteczne oraz hurtownie farmaceutyczne, które prowadzą obrót suplementami diety oraz środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w świetle przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia sq zobowiązane do składania wniosków o rejestrację i zatwierdzenie. Dodatkowo powyższy obowiązek wynika z art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Mając na uwadze powyższe, Główny Inspektor Farmaceutyczny przeprowadził konsultacje z Głównym Inspektorem Sanitarnym, celem kompleksowego rozwiązania problemu rejestracji i zatwierdzania aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych prowadzących dodatkowo obrót żywnością. Ustalono, iż najwłaściwszym działaniem będzie przekazanie przez wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne do odpowiadających im terenowo wojewódzkich Inspektoratów sanitarnych rejestrów podmiotów prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz suplementami diety albo środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego (apteki i punkty apteczne). Jednocześnie Główny Inspektor Farmaceutyczny przekaże do Głównego Inspektora Sanitarnego rejestr podmiotów prowadzących działalność polegającą na obrocie hurtowym produktami leczniczymi. W związku z poczynionymi ustaleniami uprzejmie proszę o przekazanie w terminie 90 dni od daty niniejszego pisma do właściwych wojewódzkich inspektoratów sanitarnych wykazów aptek i punktów aptecznych podlegających Państwa nadzorowi. Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia Ulz 14 Biuletyn Informacyjny

19 Jakie dokumenty na bezpłatne leki? Pomorski Oddział Wojewódzki NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Gdańsku (ważne dla regionu słupskiego) Gdańsk, dnia 25 października 2007 r. Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż 29 września 2007 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 210, poz z późn. zm.), w wyniku której art. 46 ust. I uzyskał nowe brzmienie: Inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionym do renty rodzinnej, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki oznaczone symbolami»rp«lub»rpz«, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej. Powyższe oznacza, że krąg osób uprawnionych do bezpłatnego zaopatrzenia w leki poszerzony został o małżonki pozostające na wyłącznym utrzymaniu osób represjonowanych oraz wdowy i wdowców po osobach represjonowanych, uprawnionych do renty rodzinnej. Jednocześnie Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż wydanie decyzji o rodzaju przyznanego świadczenia należy do kompetencji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do wydania bezpłatnych leków osobom, o których mowa w art.46 ust. I ustawy są odpowiednio: > Inwalida wojenny Książka inwalidy wojennego (ZUS Rw-51) z identyfikatorem renty: WZIW, wydana wyłącznie przez ZUS. Inwalida wojenny może legitymować się również zaświadczeniem organu rentowego o posiadaniu statusu inwalidy wojennego, o którym mowa w art. 6-8 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. nr 9 poz. 87 z późn. zm.). Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 15

20 > Osoba represjonowana Legitymacja osoby represjonowanej (ZUS Rw-52) z identyfikatorem świadczenia rentowego OZIW, wydana wyłącznie przez organ rentowy na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania legitymacji osoby represjonowanej, dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru legitymacji osoby represjonowanej (Dz. U. nr 61 poz. 539 z późn. zm.). Osoba represjonowana może legitymować się również zaświadczeniem organu rentowego o posiadaniu statusu osoby represjonowanej, o którym mowa wart. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. > Małżonek pozostający na wyłącznym utrzymaniu inwalidy wojennego Decyzja wydana przez Dyrektora POW NFZ na podstawie art. 109 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 210 poz z późn. zm.) albo łącznie następujące dokumenty: książka inwalidy wojennego (współmałżonka) lub właściwe zaświadczenie wydane przez organ rentowy o uprawnieniu do renty na podstawie przepisów art. 6-8 ustawy z dnia 29 maja 1974 r., odpis z akt urzędu stanu cywilnego stwierdzający zawarcie małżeństwa, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieuzyskiwaniu dochodów podlegających opodatkowaniu. > Małżonek pozostający na wyłącznym utrzymaniu osoby represjonowanej Decyzja wydana przez Dyrektora POW NFZ na podstawie art. 109 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 210 poz z późn. zm.) albo łącznie następujące dokumenty: legitymacja osoby represjonowanej (współmałżonka) lub właściwe zaświadczenie wydane przez organ rentowy o uprawnieniu do renty na podstawie przepisów art. 12 ust. 2 pkt I ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r., od pis z akt urzędu stanu cywilnego stwierdzający zawarcie małżeństwa zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieuzyskiwaniu dochodów podlegających opodatkowaniu. > Wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i inwalidach wojennych Decyzja organu rentowego o przyznaniu renty rodzinnej lub zaświadczenie wydane przez organ rentowy o posiadaniu uprawnień do renty rodzinnej 16 Biuletyn Informacyjny

21 po poległym żołnierzu lub zmarłym inwalidzie wojennym, o którym mowa wart. 6-8 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. > Wdowy i wdowcy po zmarłych osobach represjonowanych Decyzja organu rentowego o przyznaniu renty rodzinnej lub zaświadczenie wydane przez organ rentowy o posiadaniu uprawnień do renty rodzinnej po zmarłej osobie represjonowanej, o której mowa w art. 12 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Podsumowując powyższe, wyjaśniamy, że wszystkie osoby z terenu działania Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, uprawnione do świadczeń określonych w art. 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, które nie posiadają dokumentu potwierdzającego uprawnienia, mogą ubiegać się o wydanie decyzji ustalającej ich prawo do ww. świadczeń, na podstawie przepisu art. 109 ww. ustawy. Szczególnie dotyczy to małżonków pozostających na wyłącznym utrzymaniu inwalidów wojennych oraz osób represjonowanych oraz wdów i wdowców po poległych żołnierzach i inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych. Decyzję w tym zakresie wydaje Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, na wniosek uprawnionego. Do wniosku o wydanie decyzji osoby uprawnione winny dołączyć dokumenty potwierdzające ich uprawnienia (opisane powyżej) oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi dokumentami można przesyłać pocztą lub złożyć osobiście: 1. Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148 (adres tylko do korespondencji) 2. Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ Delegatura w Słupsku, Słupsk ul. Poniatowskiego 4. Osoba spełniająca przesłanki uprawniające do bezpłatnego zaopatrzenia w leki obowiązana jest okazać zarówno lekarzowi albo felczerowi wystawiającemu receptę, jak i osobie realizującej receptę (apteka) dokument potwierdzający przysługujące uprawnienia. Informujemy ponadto, iż do ustawy z dnia 21 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 210, poz z późn. zm.) dodany został przepis art. 47c, zgodnie z którym świadczeniobiorcy posiadający tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 17

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki. zdrowotnej dla uprzywilejowanych grup pacjentów. Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki. zdrowotnej dla uprzywilejowanych grup pacjentów. Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dla uprzywilejowanych grup pacjentów Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ 26 STYCZNIA 2011r. Grupy osób posiadających uprawnienia szczególnych Inwalidzi

Bardziej szczegółowo

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dla uprzywilejowanych grup pacjentów

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dla uprzywilejowanych grup pacjentów Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dla uprzywilejowanych grup pacjentów Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ 30 marca 2012r. Grupy osób posiadających uprawnienia szczególnych

Bardziej szczegółowo

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r Grupy pacjentów uprzywilejowanych Uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska w

Bardziej szczegółowo

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie grudzień, 2014

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie grudzień, 2014 Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie grudzień, 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

. Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/442/3187/_/

. Autor: Adres: http://www.nfz-zielonagora.pl/pl/442/3187/_/ . Niektóre grupy społeczne mają dodatkowe uprawnienia w placówkach ochrony zdrowia. Wyjaśnijmy kto to jest i na czym polegają te przywileje. INWALIDZI WOJENN I Po okazaniu Książki inwalidy wojennego-wojskowego,

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz

Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Nasz znak: SIAKat-0087-2009 Katowice 2009-04-15 Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Szanowna Pani Minister, Centrala NFZ przesłała izbom aptekarskim do wiadomości niesamowitą interpretację prawną Wiceministra

Bardziej szczegółowo

środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) inwalidzi wojenni mają prawo do:

środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) inwalidzi wojenni mają prawo do: GRUPA OSÓB UPRAWNIONYCH Inwalidzi wojenni (kod uprawnienia na recepcie IB) ZAKRES UPRAWNIEŃ środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.) inwalidzi wojenni mają prawo do: bezpłatnego

Bardziej szczegółowo

Wzory dokumentów. Zakres dodatkowych uprawnień

Wzory dokumentów. Zakres dodatkowych uprawnień Grupa osób Zakres dodatkowych uprawnień Kod uprawnień (recepty) Wzory dokumentów Inwalidzi wojenni Książka inwalidy wojennegowojskowego" wydana przez ZUS o symbolu ZUS Rw-51) bezpłatne zaopatrzenie w leki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r.

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1382. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) PROJEKT 14.12.2015 U S T AWA z dnia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz

Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Nasz znak: SIAKat-0119-2009 Katowice 2009-05-21 Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Dotyczy konieczności nowelizacji rozporządzeń dopuszczających leki do obrotu pozaaptecznego w związku z poszerzeniem listy

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Druk nr 689 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA

APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA Pismo zostało również przekazane Premierowi Donaldowi Tuskowi, Pani Marszałek Sejmu Ewie Kopacz oraz Prezesowi Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorzowi Kucharewiczowi APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA

Bardziej szczegółowo

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r Grupy pacjentów uprzywilejowanych Uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska w

Bardziej szczegółowo

Szpital przyjazny kombatantom

Szpital przyjazny kombatantom Szpital przyjazny kombatantom POROZUMIENIE z dnia 14 października 2010 roku i ANEKS nr 1 z dnia 16 listopada 2011r.o realizacji świadczeń zdrowotnych poza kolejnością dla Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1979 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 03.07.2017 r. M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia..2017 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

I. Działania podjęte przez Rzecznika w okresie styczeń luty 2012 r.:

I. Działania podjęte przez Rzecznika w okresie styczeń luty 2012 r.: Załącznik 2 DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ RZECZNIKA PRAW PACJENTA W ZWIĄZKU Z NAPŁYWAJĄCYMI SYGNAŁAMI DOTYCZĄCYMI OGRANICZANIA PRAW ŚWIADCZENIOBIORCÓW DO REFUNDACJI LEKÓW W związku z uzyskiwanymi informacjami

Bardziej szczegółowo

Mechanizm wymiany danych oraz rozliczeń APTEKA - NFZ. Autor: Joanna Stępniak - Pilśniak, KAMSOFT S.A.

Mechanizm wymiany danych oraz rozliczeń APTEKA - NFZ. Autor: Joanna Stępniak - Pilśniak, KAMSOFT S.A. Mechanizm wymiany danych oraz rozliczeń APTEKA - NFZ Autor: Joanna Stępniak - Pilśniak, KAMSOFT S.A. System KS-AOW W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki

Bardziej szczegółowo

Spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i OIA w Krakowie odpowiedzi na postawione pytania:

Spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i OIA w Krakowie odpowiedzi na postawione pytania: Kraków, 20 lutego 2012 r. Spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i OIA w Krakowie odpowiedzi na postawione pytania: 1. Czy przy każdym leku przepisanym na Rp. dla IB ma być

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki Ad.1 Odpowiadając na maila z dnia 13.05.2015r. Wydział Gospodarki Lekami Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że ustalenie dawki leku leży w kompetencji lekarza

Bardziej szczegółowo

Leki i wyroby medyczne dla osób uprzywilejowanych.

Leki i wyroby medyczne dla osób uprzywilejowanych. Leki i wyroby medyczne dla osób uprzywilejowanych. dr farm. Stanisław Piechula mgr farm. Michał Grzegorczyk 2010-12-03 Uaktualniono po wejściu w życie ustawy refundacyjnej 2012-01-01 Uaktualniono po wejściu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej LexPolonica nr 8316436. Stan prawny 2014-10-31 Dz.U.2014.473 (R) Sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania z zebrań aptekarzy w miesiącu czerwcu 2013 roku.

Odpowiedzi na pytania z zebrań aptekarzy w miesiącu czerwcu 2013 roku. Odpowiedzi na pytania z zebrań aptekarzy w miesiącu czerwcu 2013 roku. 1. Olfen Uno 0,15 Dicloratio Uno 0,15 Ten sam producent, ta sama cena i limit. Czy w komunikacie do NFZ zaznaczamy jako zamiennik,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 11 grudnia 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 689)

do ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 689) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Warszawa, 15 września 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 708) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

Ustawa refundacyjna najważniejsze zmiany z punktu widzenia aptekarza

Ustawa refundacyjna najważniejsze zmiany z punktu widzenia aptekarza Ustawa refundacyjna najważniejsze zmiany z punktu widzenia aptekarza Poniżej opisałem najważniejsze z punktu apteki zmiany jakie wprowadza ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

VI kadencja Sejmu. w sprawie wykonywania zawodu technika farmaceuty w Polsce

VI kadencja Sejmu. w sprawie wykonywania zawodu technika farmaceuty w Polsce VI kadencja Sejmu Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 14651 w sprawie wykonywania zawodu technika farmaceuty w Polsce Szanowny Panie Marszałku!

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 348 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 348 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 348 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy środków spożywczych specjalnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ DYREKTYWA PE I RADY 2011/24/UE Z DNIA 9 MARCA 2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIA PRAW PACJENTÓW W TRANSGRANICZNEJ OPIECE

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ

WZÓR. UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ WZÓR Załącznik nr 2 UMOWA Nr... NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ zawarta w... dnia... roku pomiędzy: Narodowym

Bardziej szczegółowo

Pan. Zwracam się do Pana Ministra w sprawie pominięcia lekarzy geriatrów w wykazie lekarzy

Pan. Zwracam się do Pana Ministra w sprawie pominięcia lekarzy geriatrów w wykazie lekarzy RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-706913-V/12/GM 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA

JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA LECZENIE UZDROWISKOWE W ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o Funduszu należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r.

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia.. Art. 1

Ustawa. z dnia.. Art. 1 PROJEKT Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Art. 1

Bardziej szczegółowo

Ustawa prawo farmaceutyczne

Ustawa prawo farmaceutyczne Ustawa prawo farmaceutyczne Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw 2001 nr 126 poz. 1381. Tekst ujednolicony ustawy do pobrania w naszym dziale plików

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. PROJEKT Zał. do uchwały Nr 120/2008/IV KRLW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych

Bardziej szczegółowo

Wiedza codzienna o wystawianiu recept

Wiedza codzienna o wystawianiu recept Wiedza codzienna o wystawianiu recept Ujednolicona numeracja recept lekarskich oraz jednolity druku recepty, format kuponów REKUS Leszek Cichoń PL Południe Opracowanie na podstawie Komunikatów Śląskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 29.12.2004 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia...2004 r.

PROJEKT 29.12.2004 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia...2004 r. PROJEKT 29.12.2004 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia...2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23

Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23 Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23 Aktualności KOMUNIKAT W związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne Farmacji Szpitalnej. mgr Ewa Steckiewicz- Bartnicka wojewódzki konsultant w dziedzinie Farmacji Szpitalnej

Aspekty prawne Farmacji Szpitalnej. mgr Ewa Steckiewicz- Bartnicka wojewódzki konsultant w dziedzinie Farmacji Szpitalnej Aspekty prawne Farmacji Szpitalnej mgr Ewa Steckiewicz- Bartnicka wojewódzki konsultant w dziedzinie Farmacji Szpitalnej Podstawy prawne Ustawa z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne ( Dz.U.2016.2142

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SIAKat Katowice

Nasz znak: SIAKat Katowice Nasz znak: SIAKat-0196-2014 Katowice 2014-02-20 Szanowna Pani Dyrektor Szanowna Pani Małgorzata Szelachowska Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ Dziękuję za odpowiedź w piśmie

Bardziej szczegółowo

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 21.05.2015

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 21.05.2015 PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM Warszawa, 21.05.2015 WYKŁAD NR 11 LEKARZ A SYSTEM UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH CZĘŚĆ DRUGA KONTROLA NFZ PODSTAWY KONTROLI kto kontroluje? co kontroluje? jak kontroluje?

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie zdrowotne Aby potwierdzić swoje prawo do świadczeń pacjent podaje w rejestracji CDL Barska swój numer PESEL oraz potwierdza swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 28 października 2015 r.

Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 28 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1889 OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych

KOMUNIKAT. w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych Aktualności KOMUNIKAT w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych W związku z pytaniami kierowanymi do organów rejestrowych w sprawie korespondencji zawierającej prośbę o uregulowanie opłaty

Bardziej szczegółowo

Często interpretuję i przybliżam aptekarzom przepisy dotyczące ich pracy m. in. w zakresie realizacji recept na leki refundowane.

Często interpretuję i przybliżam aptekarzom przepisy dotyczące ich pracy m. in. w zakresie realizacji recept na leki refundowane. Śląska Izba Aptekarska, 40-637 Katowice ul. Kryniczna 15 tel.: +48 (32) 6089760, fax: 48 (32) 6089769, kom. 668220354, email: katowice@oia.pl www.katowice.oia.pl Sz.P. Agnieszka Pachciarz Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

SEJMOWA PODKOMISJA NADZWYCZAJNA PRZYJĘŁA PROJEKT USTAWY REFUNDACYJNEJ

SEJMOWA PODKOMISJA NADZWYCZAJNA PRZYJĘŁA PROJEKT USTAWY REFUNDACYJNEJ 2011-02-18 SZTYWNE CENY I MARŻE, NOWA TABELA MARŻ DETALICZNYCH, OBOWIĄZEK POBIERANIE ODPŁATNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z USTAWY, CAŁKOWITY ZAKAZ REKLAMY APTEK I ICH DZIAŁALNOŚCI, ZAKAZ STOSOWANIA ZACHĘT ODNOSZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA. z dnia 21 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Wszystko. o prawach pacjenta. e-poradnik. egazety Prawnej. Wyjaśnienia i praktyczne porady. Kiedy pacjent ma prawo zmienić lekarza rodzinnego

Wszystko. o prawach pacjenta. e-poradnik. egazety Prawnej. Wyjaśnienia i praktyczne porady. Kiedy pacjent ma prawo zmienić lekarza rodzinnego e-poradnik egazety Prawnej Wszystko o prawach pacjenta Wyjaśnienia i praktyczne porady Kiedy pacjent ma prawo zmienić lekarza rodzinnego Czy szpital może odmówić przyjęcia chorego Czy pacjent musi wyrazić

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie naboru na kursy organizowane w ramach ciągłego szkolenia farmaceutów w I półroczu 2011 r.

Informacja w sprawie naboru na kursy organizowane w ramach ciągłego szkolenia farmaceutów w I półroczu 2011 r. Warszawski Uniwersytet Medyczny, dn. 15.12.2010 r. Wydział Farmaceutyczny 02-097, ul. Banacha 1 (tel./fax 57-20-974) Informacja w sprawie naboru na kursy organizowane w ramach ciągłego szkolenia farmaceutów

Bardziej szczegółowo

1. Jaką zniżkę będzie posiadał lek zapisany dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi:

1. Jaką zniżkę będzie posiadał lek zapisany dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi: Pytania z zebrań kwartalnych Marzec 2015 1. Jaką zniżkę będzie posiadał lek zapisany dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi: a. Rp. ZK Cardura XL 4 mg 1 op. 30% b. Rp. ZK Cardura XL 4 mg 1 op. c. Rp. ZK

Bardziej szczegółowo

Wystawianie i realizacja recept dla obcokrajowców

Wystawianie i realizacja recept dla obcokrajowców Wystawianie i realizacja recept dla obcokrajowców PRZYKŁADY 1. Pacjent posiadający Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego Uprawnia do świadczeń niezbędnych ze wskazań medycznych w trakcie czasowego

Bardziej szczegółowo

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład ZASADY PROWADZENIA LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ, FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W RAMACH UMOWY ZAWARTEJ Z NARODOWYM FUDUSZEM ZDROWIA, W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI

Bardziej szczegółowo

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;

2) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń; . Zarządzenie Nr 63/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Rp. Seronil 20 mg 100 szt. ds. 2 tabl. rano data recepty 15.12.2012 r data realizacji od 15.12.2012 r Ile wydać: 60 szt. Czy 100 szt.

1. Rp. Seronil 20 mg 100 szt. ds. 2 tabl. rano data recepty 15.12.2012 r data realizacji od 15.12.2012 r Ile wydać: 60 szt. Czy 100 szt. 1. Rp. Seronil 20 mg 100 szt. ds. 2 tabl. rano data recepty 15.12.2012 r data realizacji od 15.12.2012 r Ile wydać: 60 szt. Czy 100 szt. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Recepta. Recepta jest pisemnym poleceniem lekarza skierowanym do farmaceuty z prośbą o wydanie leku Wzór recepty

Recepta. Recepta jest pisemnym poleceniem lekarza skierowanym do farmaceuty z prośbą o wydanie leku Wzór recepty Recepta Recepta jest pisemnym poleceniem lekarza skierowanym do farmaceuty z prośbą o wydanie leku Wzór recepty Części recepty 1. Inscriptio - Nagłówek recepty 2. Nomen aegroti - Dane dotyczące chorego

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA Warszawa, 18 czerwca 2015 Rola Oddziałów Wojewódzkich NFZ w realizacji zadań wynikających z zaimplementowania do przepisów krajowych założeń dyrektywy transgranicznej. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT

WNIOSEK O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT Załączniki do zarządzenia Nr 80/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. Załącznik nr 1 WNIOSEK O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT Nazwa właściwego Oddziału

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Zdrowia

Narodowego Funduszu Zdrowia Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Znak: NFZ/CF/BP/2013/ / Warszawa, dnia maja 2013 r. Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Odpowiadając na Pana pismo z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

PLANUJESZ FERIE ZA GRANICĄ? NIE CZEKAJ NA OSTATNI MOMENT! ODBIERZ EKUZ JUŻ TERAZ!

PLANUJESZ FERIE ZA GRANICĄ? NIE CZEKAJ NA OSTATNI MOMENT! ODBIERZ EKUZ JUŻ TERAZ! PLANUJESZ FERIE ZA GRANICĄ? NIE CZEKAJ NA OSTATNI MOMENT! ODBIERZ EKUZ JUŻ TERAZ! czyli PRAWIE WSZYSTKO O KARCIE EKUZ I LECZENIU POZA GRANICAMI PAŃSTWA W NAGŁYCH PRZYPADKACH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 15/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 4 listopada 2016 r.

STANOWISKO Nr 15/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 4 listopada 2016 r. STANOWISKO Nr 15/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2014 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 17 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 29/2014 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 17 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 29/2014 z dnia 17 marca 2014 r. dotyczące wprowadzenia regulaminu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych w aptece na kierunku farmacja Na podstawie 50 ust. 3 pkt 23 Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych

INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych INFORMACJA Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zwolnieniach od opłat abonamentowych I. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na r. (zmiany - dział III, opis - dział IV)

Stan prawny na r. (zmiany - dział III, opis - dział IV) Wykaz aktów prawnych (wraz z hiperłączami do dokumentów źródłowych*) dotyczących m.in. aptek (ogólnodostępnych, szpitalnych, punktów aptecznych) oraz hurtowni farmaceutycznych Stan prawny na 01.11.2016r

Bardziej szczegółowo

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy:

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Załącznik do Regulaminu konkursu z dnia 17.08.2010 roku ze zmianami - ogłoszenie za dnia 21.09.2010r Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Samodzielnym Zespołem Publicznych

Bardziej szczegółowo

Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne. Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A.

Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne. Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ, informacje prawne Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Nowości w zakresie rozliczeń apteka NFZ: Telekonferencja szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Tabela nr 1. Kod przynależności do danej grupy zawodowej Nawa zawodu

Załącznik nr 4. Tabela nr 1. Kod przynależności do danej grupy zawodowej Nawa zawodu Załącznik nr 4 Tabela nr 1. Kod przynależności do danej grupy zawodowej Nawa zawodu asystentka stomatologiczna 1 diagnosta laboratoryjny 2 dietetyk 3 farmaceuta 4 felczer 5 fizjoterapeuta (technik fizjoterapii+

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) PROJEKT 26.01.07r. U S T A W A z dnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U..2015.618 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

II. Zestawienie wykonanych kontroli w roku 2015.

II. Zestawienie wykonanych kontroli w roku 2015. II. Zestawienie wykonanych kontroli w roku 2015. Lp. Placówki podlegające nadzorowi i kontroli Plan kontroli Wykonanie kontroli Rodzaj wg stanu na dzień 31.12.2015 Ogółem w tym planowych Planowe Sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SIAKat-0306-2008 Katowice 2008-10-30 PILNA INTERWENCJA!

Nasz znak: SIAKat-0306-2008 Katowice 2008-10-30 PILNA INTERWENCJA! Nasz znak: SIAKat-0306-2008 Katowice 2008-10-30 Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz PILNA INTERWENCJA! Szanowna Pani Minister Proszę o pilną interwencję w sprawie leku Clexane firmy Sanofi aventis, która

Bardziej szczegółowo

odpowiedź: Lek Lacipil 4 należy wydać bezpłatnie do wysokości limitu Lek Vivacor 6,25 należy wydać na 30%

odpowiedź: Lek Lacipil 4 należy wydać bezpłatnie do wysokości limitu Lek Vivacor 6,25 należy wydać na 30% Kraków 15.10.2012 r. Pytania z zebrań kwartalnych Wrzesień 2012 r. 1. Jak zrealizować recepty z uprawnieniem dodatkowym ZK w następujących przypadkach: Rp. Lacipil 4 Vivacor 6,25 30%? Lek Lacipil 4 należy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Ubezpieczonego

Przewodnik Ubezpieczonego Przewodnik Ubezpieczonego I. Ubezpieczenie Zdrowotne LUX MED Panaceus 1. Czym jest Ubezpieczenie Zdrowotne LUX MED Panaceus? Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i następstwa nieszczęśliwego wypadku

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytanie nr 1.:

Odpowiedź na pytanie nr 1.: Odpowiedź na pytanie nr 1.: Czy farmaceuta zamieniając lek na tańszy odpowiednik musi sprawdzać, czy podmieniany lek ma te same wskazania, co lek zapisany na recepcie? Osoba realizująca receptę i dokonująca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 34/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku

Uchwała nr 34/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku Uchwała nr 34/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad i trybu potwierdzania efektów uczenia się Na podstawie art. 170 f i g ustawy Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 47b ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 47b ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271) zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wysokości i sposobu pokrywania kosztów związanych z przeprowadzeniem inspekcji przez inspektorów do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY RAJD ROWEROWY PO PRODUKT LOKALNY W KRAINIE ROWEROWEJ 05-06. czerwca 2015 r. (piątek-sobota)

REGULAMIN IMPREZY RAJD ROWEROWY PO PRODUKT LOKALNY W KRAINIE ROWEROWEJ 05-06. czerwca 2015 r. (piątek-sobota) Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień www.zielonypierscien.pl e-mail: lgd@zielonypierscien.pl Biuro LGD Zielony Pierścień : Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn tel/fax: + 48 81 50 16 140, tel.: + 48 81 50 16 141

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI SZEŚCIOMIESIĘCZNEGO STAŻU W APTECE OBJĘTEGO STANDARDAMI NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FARMACJA

ZASADY REALIZACJI SZEŚCIOMIESIĘCZNEGO STAŻU W APTECE OBJĘTEGO STANDARDAMI NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FARMACJA K O M U N I K A T Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad realizacji sześciomiesięcznego stażu w aptece objętego standardami nauczania dla kierunku studiów farmacja ZASADY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 349. Rozporządzenie. z dnia 21 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 349. Rozporządzenie. z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 349 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2012.1133 2013.11.25 zm. Dz.U.2013.1245 art. 2 USTAWA. z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera. (tekst jednolity)

Dz.U.2012.1133 2013.11.25 zm. Dz.U.2013.1245 art. 2 USTAWA. z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera. (tekst jednolity) Dz.U.2012.1133 2013.11.25 zm. Dz.U.2013.1245 art. 2 USTAWA z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (tekst jednolity) Art. 1. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia potwierdza w drodze decyzji kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA BIURO PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA STATUS PRAWNY: Państwowa jednostka budżetowa podległa ministrowi właściwemu do spraw

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 11.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

(projekt z dnia r.)

(projekt z dnia r.) Wrocław 26.10.2010r. Uwagi Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej do projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przedstawionego Sejmowi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY Zofia Ulz Absolwentka wydziału farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, farmaceuta, specjalista pierwszego stopnia w dziedzinie farmacji aptecznej. Ukończyła

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r. Uchwała Nr 9 /VI/2012 Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie: zasad działania Komisji ds. wykonywania zawodu farmaceuty przy stwierdzaniu rękojmi należytego prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych I. Charakterystyka 1. Zespół Poradni Specjalistycznych jest jednostką organizacyjną Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

Wymiana doświadczeń Piotr Banasiewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami

Wymiana doświadczeń Piotr Banasiewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami Wymiana doświadczeń Piotr Banasiewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami Warszawa, 2017-04-21 PORTFOLIO PROJEKTÓW CSIOZ Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa.

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa. Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku Prezesa NFZ Zasady przeprowadzania rozliczeń związanych z dotacją celową przeznaczoną na finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne UCHWAŁA NR XVII/284/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Zakładowi Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce. Na podstawie art. 42 ust. 4

Bardziej szczegółowo

Pacjenci kategorii Senior 75+

Pacjenci kategorii Senior 75+ Bezpłatne leki dla pacjentów kategorii 75+, to duże zmiany w programie, ale niewielkie w zasadach jego obsługi. Co się zmienia?: pojawia się nowa lista leków o nazwie Senior 75+, nowe uprawnienie dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U nr. 210 poz.

Zmiany ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U nr. 210 poz. Katowice 25.09.2007 Zmiany ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U nr. 210 poz. 2135 ze zmianami W Dz.U. nr 166 opublikowano ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

14 kwietnia 2011. Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej

14 kwietnia 2011. Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej 14 kwietnia 2011 Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej Prawo krajowe: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo