FARMACJA POMORZA środkowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FARMACJA POMORZA środkowego"

Transkrypt

1

2

3

4

5 Kliknij temat FARMACJA POMORZA środkowego Spis treści Nr 9 (190) wrzesień 2008 Moje fascynacje... 2 Opinia NIA o nowych limitach... 3 Interwencja w sprawie aptek szpitalnych... 6 Interwencja NIA dot. projektu ustawy o ZOZ-ach... 7 Nie wolno dopisywać PESEL...11 W sprawie sprawozdań refundacyjnych dla słupskich aptek...12 Rejestracja obrotu suplementów diety...14 Jakie dokumenty na bezpłatne leki?...15 Farmaceutyczny serwis edukacyjny...18 Rekolekcje dla Farmaceutów...19 Wiadomości...20 Z prasy...23 Książka na stole...28 Aptekarskie love-story...32 Portugalia...38 Orkisz...40 Strzelno...44 Polskość istotą duszy Polaka...48 Życzliwość w aptece...54 Muzyka to cudowne lekarstwo!...56 Po powrocie z Medjugorie do Kanady...58 Przemysł farmaceutyczny w Polsce w latach Wezmą żmiję, zrobią lek...68 Jeden miesiąc życia farmaceutki...70 Od Czytelników...78 List z Biecza...78 Na wesoło...80 Farmacja FARMACJA Pomorza POMORZA Środkowego ŚRODKOWEGO Biuletyn Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie Biuletyn Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie Koszalin, ul. Jedności 5, tel./fax (094) , tel Nr konta NRB: Prezes Izby Prezes mgr Izby farm. mgr Maria farm. Walkowiak-Falender Maria Mach Redaktor Naczelny dr Jadwiga Brzezińska Wydawca: Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska (Koszalin-Słupsk) Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada ISSN Nasz adres internetowy:

6 Wysnute z pajęczyny Już ostatnie, ciepłe dni lata minęły, Pola ogołocone wzbierają oddechem; Ptaki do ziem ciepłych daleko pomknęły, Tylko bociani klekot pozostał tu echem. Zjawiają się deszcze, zmywając zagony, Wróble resztki ziaren ze rżysk wybierają; Liście żółkną na drzewach lekko pochylonych, Nad nimi ciemne chmury ciężkością wzbierają. Wiatr już częściej na grzędy zagląda, Jakby cieszył się, że będzie grasował; Już łęciny fasolom zupełnie poplątał, Tylko płot jeszcze swe barwy zachował, Zaszyły się w jesienno liściowe pielesze: Zające, motyle, usnęły też fiołki. Pająki nić plotą, ubrane w kalosze, A w pajęczynach zroszonych usnęły poziomki. Grzyby się ostatnio w lasach pokazały, Pod ich kapeluszami pewno też krasnale; Na polanach leśnych będą tańcowały, One też rozpoczęły jesień w bajkowym rozdziale. mgr Weronika Zarzycka Koszalin, wrzesień 2004 r. Fot. R. Zarzycki 2 Biuletyn Informacyjny

7 Opinia NIA o nowych limitach Warszawa, dn. 4 czerwca 2008 r. Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Szanowny Panie Ministrze! Odpowiadając na pismo Pana Ministra z dnia 28 maja br. w sprawie zaopiniowania projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie: 1) wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością, 2) wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające, 3) limitów cen i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, 4) wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych. przedstawiam następujące stanowisko - Ocenę zmian na listach refundacyjnych zawartych w projektach rozporządzeń Ministra Zdrowia przekazanych do uzgodnień zewnętrznych w dniu r. Projekty rozporządzeń przekazane do konsultacji społecznych w dniu 28 maja 2008 r. zawierają dużą liczbę zmian. Niestety, wydaje się, że podobnie jak to było w przypadku poprzednich zmian na listach refundacyjnych w grudniu ubiegłego roku, głównym beneficjentem tych zmian będzie NFZ. Proponowana nowelizacja list refundacyjnych nie zawiera nowych substancji czynnych, a dopisanych leków generycznych jest niewiele ponad dwadzieścia. Znaczna liczba zmian cen i limitów jest mniejsza niż 20 groszy, a dla ponad stu preparatów limit został zmieniony o jeden lub dwa grosze. Liczba leków, dla których limit został obniżony jest prawie pięciokrotnie większa, niż liczba leków, dla których limit został zwiększony oraz liczba leków z obniżoną ceną urzędową. Jest to wyraźna dysproporcja która spowoduje, że znaczna liczba pacjentów zapłaci więcej za swoje leki po pierwszym lipca 2008 r. Dotyczy to zarówno leków z wykazu leków podstawowych i uzupełniających, jak i leków stosowanych w chorobach przewlekłych. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 3

8 1) Zmiany w wykazie leków podstawowych i uzupełniających Obniżona została cena urzędowa około 20 preparatów, ale równocześnie w wykazie tym obniżono limit dla ponad 250 preparatów. Wyraźnie większa skala obniżek limitów w stosunku do obniżek cen urzędowych przekłada się oczywiście na zwiększenie odpłatności pacjentów za leki. W wykazie tym jest też jednak dość duża liczba leków, dla których opłata pacjenta zostanie obniżona - na skutek obniżenia ceny urzędowej i/lub podwyższenia limitu (w przypadku 31 leków, ale tylko dla 9 leków zwiększenie limitu przekracza 1 zł). Wprawdzie obniżenie zapłaty pacjenta nastąpi dla ponad 40 leków, to jednak dla prawie 250 leków zapłata pacjenta zostanie zwiększona. Na szczęście dla około 100 leków podwyżka opłaty pacjenta wyniesie zaledwie 1 grosz. Przewaga leków, które podrożeją dla pacjentów po nowelizacji jest więc bardzo wyraźna. Może te podwyżki nie są drastyczne (głównie poniżej 1 zł), ale dotyczą leków bardzo często przepisywanych. 2) Zmiany w wykazie leków stosowanych w chorobach przewlekłych Obniżona została cena urzędowa ponad 60 preparatów, ale podobnie jak w przypadku poprzedniego wykazu liczba leków, dla których obniżono limit jest znacznie większa i wynosi ponad 200. Znacznie większa liczba leków o obniżonym limicie w zakresie 1-30 zł w stosunku do liczby leków o obniżonej cenie urzędowej w tym przedziale powoduje zwiększenie odpłatności pacjentów dla dużej grupy leków. W wykazie tym liczba leków, dla których opłata pacjenta zostanie obniżona (na skutek obniżenia ceny urzędowej i/lub podwyższenia limitu), jest prawie trzy i pół razy mniejsza od liczby leków, dla których opłata pacjenta zostanie zwiększona. Chociaż obniżenie zapłaty pacjenta nastąpi dla prawie 40 leków, to jednak dla prawie 150 leków zapłata pacjenta zostanie zwiększona. Również w przypadku wykazu leków stosowanych w chorobach przewlekłych liczba leków, dla których zapłata pacjenta zwiększy się o 1-30 zł jest znacznie większa, niż liczba leków dla których zapłata pacjenta obniży się. 3) Podsumowanie Przedstawione projekty zmian na listach refundacyjnych są niestety kontynuacją zwiększania stopnia współpłacenia za leki przez pacjentów. Trudno zrozumieć taki kierunek proponowany przez Ministerstwo Zdrowia w latach charakteryzujących się szybkim wzrostem gospodarczym oraz stałym zwiększaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne, płaconej również przez emerytów i rencistów. Stopień współpłacenia przez pacjentów za leki w Polsce 4 Biuletyn Informacyjny

9 jest prawdopodobnie najwyższy w Europie i działania Ministerstwa Zdrowia powinny zmierzać w odwrotnym kierunku, niż propozycje przesłane do konsultacji społecznych. Oszczędności na listach refundacyjnych proponowane przez Ministerstwo Zdrowia są tylko pozorne. W wyniku braku stosowania przez pacjentów właściwej farmakoterapii, spowodowanego zbyt małą refundacją leków, znacznie większe wydatki mogą w przyszłości ponieść inne ogniwa systemu ochrony zdrowia, np. w wyniku koniecznego leczenia szpitalnego. Niewykupienie leków przez pacjentów może też przyczynić się do zwiększonej liczby powikłań i zgonów. Przy nowelizacji list refundacyjnych należy wziąć pod uwagę również wyżej wymienione aspekty. Od lat środowisko aptekarskie czeka na takie zmiany na listach refundacyjnych, które zmniejszyłyby obciążenia finansowe przynajmniej dla większości pacjentów. Niestety zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany nie spełniają tych oczekiwań. Powyższe obliczenia do analizy zmian na listach leków refundowanych przeprowadzone zostały z wykorzystaniem relacyjnej bazy danych. Porównanie projektów zmian na listach leków refundowanych możliwe jest w relacyjnej bazie danych wyłącznie w oparciu o kody EAN. Dlatego analiza nie może uwzględniać zmian dotyczących preparatów bez kodu EAN (np. opatrunki hydrokoloidowe, hydrapolimerowe, alginianowe, testy paskowe, strzykawki do insuliny). Całkowita liczba preparatów bez kodu EAN jest jednak stosunkowo bardzo mała. Dodatkowo pragniemy zauważyć, że lista leków stosowanych w chorobach przewlekłych zawiera pozycje niedostępne od kilku lat (Intal. Cromogen, Humulin M2), a także niedostępne na rynku postacie np. Humaject M3 N, Ins. Ultralente WOS. Z wyrazami szacunku Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz (przedruk z Biul. Lub. OIA nr 6/08) Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 5

10 Interwencja w sprawie aptek szpitalnych GDAŃSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA Gdańsk, 16 lipca 2008 r. Pan dr Grzegorz Kucharewicz Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Środowisko farmaceutów szpitalnych, członków Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, wyraża sprzeciw przeciw skreśleniu art. 20 z projektu poselskiego ustawy o ZOZ, co stało się podczas prac podkomisji. Skreślenie art. 20 może spowodować likwidację aptek szpitalnych w nowo przekształcanych szpitalach. Taką propozycję uważamy za nieprzemyślaną i szkodliwą przede wszystkim dla pacjentów i budżetu szpitala. Środowisko nasze liczy na pozostawienie art. 20 w ustawie o ZOZ, ponieważ apteka szpitalna stanowi i powinna stanowić integralną część szpitala i jako taka mieć umocowanie prawne w ustawie o ZOZ. Ponadto uważamy, że art. 20 powinien być rozszerzony o zapis zobowiązujący do zakładania działów farmacji szpitalnej w szpitalach posiadających mniej niż 150 łóżek. Prosimy Pana Prezesa o zajęcie stanowiska w tej sprawie oraz przekazanie naszych postulatów podczas prac komisji zdrowia. Prezes Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej mgr farm. Michał Pietrzykowski 6 Biuletyn Informacyjny

11 Interwencja NIA dot. projektu ustawy o ZOZ-ach Warszawa, dn. 3 czerwca 2008 r. Pan Marek Twardowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Szanowny Panie Ministrze! W związku z pracami Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, w imieniu samorządu aptekarskiego pozwalam sobie przekazać Panu Ministrowi uwagi dotyczące projektu ustaw o zakładach opieki zdrowotnej, zawartego w druku sejmowym - nr 284. Przedstawiane propozycje mają bardzo duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania aptek szpitalnych, a w konsekwencji wszystkich zakładów opieki zdrowotnej świadczących całodobowe lub całodzienne świadczenia zdrowotne. Zwracam się do Pana Ministra o poparcie przedstawianych propozycji. 1) w art. 8 ust. 3 po wyrazach Naczelnej Rady Lekarskiej proponuje się dodać wyrazy Naczelnej Rady Aptekarskiej. Uzasadnienie: Dodanie Naczelnej Rady Aptekarskiej do podmiotów opiniujących rozporządzenie wydawane na podstawie art. 8 uzupełnia katalog podmiotów uprawnionych na podstawie ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich do opiniowania projektów aktów prawnych z zakresu objętego przedmiotem regulacji. Podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych na terenie szpitala obok lekarzy, pielęgniarek i diagnostów laboratoryjnych są farmaceuci zatrudnieni w aptekach szpitalnych zakładów opieki zdrowotnej. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych dotyczy wszystkich zawodów zaufania publicznego, których przedstawiciele udzielają świadczeń zdrowotnych na terenie szpitala. W związku z tym opiniowanie rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 8 ust. 3 dotyczy nie tylko samorządu lekarskiego, pielęgniarek i położnych oraz diagnostów, ale również farmaceutów, których reprezentuje Naczelna Rada Aptekarska. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 7

12 2) w art. 10 ust. 2 proponuje się nadać następujące brzmienie: 2 Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, określi, w drodze rozporządzenia wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, w tym apteki szpitalnej i działu farmacji szpitalnej, uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Uzasadnienie: W skład zakładu opieki zdrowotnej wchodzi apteka szpitalna albo dział farmacji szpitalnej. Opiniowanie więc projektu rozporządzenia dotyczącego pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej, w skład którego wchodzi apteka (dział), dokonywane być powinno również przez Naczelną Radę Aptekarską, co znajduje umocowanie w obowiązujących przepisach ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108, z późn. zm.). Jednoznaczne wskazanie, w zakresie spraw, do uregulowania których właściwy jest Minister do spraw zdrowia, apteki szpitalnej i działu farmacji szpitalnej spowodowane jest głównie tym, że do tej pory dotychczasowe regulacje pomijały sprawy z tego zakresu. 3) art. 20 proponuje się nadać następujące brzmienie: Art W szpitalu tworzy się aptekę szpitalną. 2. Apteką szpitalną kieruje kierownik. 3. Kierownik apteki szpitalnej podlega bezpośrednio kierownikowi zakładu opieki zdrowotnej. Uzasadnienie: Prawidłowe działanie szpitala gwarantują wchodzące w jego skład jednostki organizacyjne zabezpieczające możliwość prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych. Do takiej jednostki zalicza się również aptekę. Nie jest możliwe udzielanie świadczeń zdrowotnych w szpitalu bez działającej na jego terenie apteki szpitalnej. Zaopatrywanie szpitala w produkty lecznicze za pośrednictwem działu farmacji szpitalnej lub za pośrednictwem apteki działającej na terenie innego szpitala nie gwarantuje prawidłowej gospodarki produktem leczniczym oraz, w związku z ilością udzielanych świadczeń zdrowotnych, może zagrażać bezpieczeństwu pacjenta. Rozszerzenie regulacji zawartych w art. 20, a dotyczących aptek szpitalnych podyktowana jest tym, że ustawa o zakładach opieki zdrowotnej powinna zawierać podstawowe regula- 8 Biuletyn Informacyjny

13 cje dotyczące apteki szpitalnej. Do tych regulacji należą przepisy wprowadzające jednoznaczne określenie podmiotu kierującego apteką oraz bezpośrednie podporządkowanie kierownika apteki kierownikowi zakładu opieki zdrowotnej. Takie usytuowanie kierownika wynika z ustawowych zadań nałożonych na aptekę szpitalną, zaopatrującą wszystkie oddziały szpitalne w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Prawidłowa realizacja zadań apteki wymaga bezpośredniej współpracy kierownika zoz-u z farmaceutą kierującym apteką (działem). 4) po art. 20 proponuje się dodać art. 20a w brzmieniu: Art. 20a. 1. W stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2-5 tworzy się aptekę szpitalną albo dział farmacji szpitalnej. 2. Przepis ust. 1 nie stosuje się do zakładów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo farmaceutyczne. 3. Do działu farmacji szpitalnej stosuje się odpowiednio art. 20 ust. 2 i 3.. Uzasadnienie: Przesądzenie w art. 20 projektu ustawy, że na terenie każdego szpitala muszą znajdować się apteki szpitalne, spowodowało konieczność odrębnej regulacji kwestii dotyczących aptek w odniesieniu do pozostałych zakładów opieki zdrowotnej. Zasadnym wydaje się w odniesieniu do tych podmiotów dopuścić możliwość tworzenia aptek lub działów farmacji szpitalnej - zakres i rodzaj udzielanych tam świadczeń umożliwia zabezpieczenie potrzeb tych jednostek w zakresie obrotu produktem leczniczym również przez dział farmacji szpitalnej. Do działów farmacji szpitalnej muszą mieć zastosowanie przepisy art. 20 ust. 2 i 3. dotyczące konieczności powołania kierownika oraz jego podporządkowania kierownikowi zakładu opieki zdrowotnej. 5) art. 93 proponuje się uzupełnić poprzez dodanie po pkt 3 pkt 3a w brzmieniu: Art a) kierownika apteki szpitalnej (działu farmacji szpitalnej);. Uzasadnienie: Projekt ustawy w brzmieniu dotychczasowym pomija kierownika apteki szpitalnej oraz kierownika działu farmacji szpitalnej. 6) w art. 118 w ust. 3 po pkt 1 proponuje się dodać pkt la w brzmieniu: 1a) prawidłowość gospodarowania produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi;. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 9

14 Uzasadnienie: Istotnym elementem działalności zakładu opieki zdrowotnej jest ordynacja produktów leczniczych. Ma ona znaczenie zarówno ze wzglądu na proces leczenia, jak i ekonomikę świadczonej usługi, w związku z tym proponuje się, aby w przepisie określającym zakres prowadzonej kontroli uwzględnić również gospodarkę produktem leczniczym. Wprowadzenie powyższych zmian wymaga równoczesnej nowelizacji ustawy -Prawo farmaceutyczne. W związku z tym proponujemy dodać: Rozdział VII Zmiany w przepisach obowiązujących. Art W ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: w art. 87 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 3. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny wyraża zgodę na utworzenie w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, innym niż szpital, działu farmacji szpitalnej uwzględniając: 1) rodzaj udzielanych świadczeń; 2) liczbę łóżek oraz ich wykorzystanie. 4. Do działu farmacji szpitalnej należy wykonywanie zadań określonych w art. 86 ust. 2 pkt 1 i 4, ust. 3 pkt 5, 7, 9 i 10 oraz ust. 4. Uzasadnienie: Zmiana ust. 3 w art. 87 ustawy - Prawo farmaceutyczne jest spowodowane propozycją uregulowania w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej zasady, iż jedynymi podmiotami zajmującymi się obrotem produktem leczniczym na terenie szpitala jest apteka szpitalna, a na terenie innego niż szpital stacjonarnego zakładu opieki zdrowotnej apteka szpitalna albo dział farmacji szpitalnej. Dozwolenie działania w tych zakładach apteki szpitalnej, albo działu farmacji szpitalnej, spowodowało konieczność wyposażenia wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego w uprawnienie do rozstrzygania, czy w danym przypadku zasadne jest tworzenie działu farmacji szpitalnej. 2) w art. 93 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Do kierownika apteki szpitalnej, apteki zakładowej albo działu farmacji szpitalnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 88 ust. 1-5 oraz art. 99 ust. 4a.. Uzasadnienie: Proponowana regulacja jednoznacznie określa, jakie przepisy ustawy - Prawo farmaceutyczne mają zastosowanie do kierownika apteki szpitalnej (działu) lub kierownika apteki zakładowej. 3) w art. 97 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 10 Biuletyn Informacyjny

15 6. Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal apteki szpitalnej i działu farmacji szpitalnej, w szczególności określając jego organizację i wyposażenie. 4) w art. 98 uchyla się ust.5; Uzasadnienie: Konsekwencją objęcia regulacją ustawy o zakładach opieki zdrowotnej kwestii dotyczących aptek szpitalnych (art. 10 projektu ustawy o zoz) jest dostosowanie delegacji zawartych w ustawie Prawo farmaceutyczne do zaistniałego stanu. Z wyrazami szacunku Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz (przedruk z Biul. Lub. OIA nr 6/08) Nie wolno dopisywać PESEL NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Warszawa, dn, 30 maja 2008 r. Pan/Pani Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NFZ - wszyscy - Opinia Biura Prawnego z dnia 2 lipca 2007 r. dopuszcza możliwość dopisywania przez farmaceutę numeru PESEL pacjenta na recepcie jako jednej z brakujących danych, jaką apteka może uzupełnić, została przyjęta jako oficjalne stanowisko Funduszu. Stanowisko to zostało przyjęte w sytuacji, gdy lekarze udzielający świadczeń w ramach akcji strajkowej odmawiali wpisywania na receptach numerów PESEL. Stanowisko Funduszu wychodziło więc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, którzy mogli realizować recepty pomimo tego, że lekarz przepisujący leki nie wpisał na recepcie nr PESEL. Jednak w związku z otrzymaniem stanowiska Ministra Zdrowia sprawującego nadzór nad Funduszem, wyrażonego w piśmie znak: MZ-PLO-460- Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 11

16 5905-2/GK/07, z którego wynika, ze aptekarz nie może dopisywać numeru PESEL, zasadne jest przyjęcie od chwili obecnej stanowiska Ministra Zdrowia jako interpretacji obowiązującej. Proszę o poinformowanie o powyższym Okręgowe Izby Aptekarskie. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Zastępca Prezesa ds. Medycznych (-) Jacek Grabowski W sprawie sprawozdań refundacyjnych dla słupskich aptek Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku Gdańsk, dnia 11 lipca 2008 r. Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że apteki, które otrzymały dostęp do portalu świadczeniodawców, mogą rozpocząć rozliczanie na nowych zasadach. Od 1 września 2008 r. rozliczenia za pomocą plików przesyłanych na skrzynkę oraz na nośnikach nie będą już możliwe. W załączeniu przesyłamy schemat obiegu sprawozdań refundacyjnych według nowego systemu. Jednocześnie Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania dostępu do portalu świadczeniodawców oraz instrukcje obsługi znajdują się na stronie internetowej oddziału. Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Dorota Pieńkowska 12 Biuletyn Informacyjny

17 * Poprawa błędnych pozycji sprawozdania refundacyjnego, powinna być wykonana do konkretnych, błędnych pozycji i zaczytana w formacie pliku korekty. Nie istnieje możliwość ponownego zaczytania całego sprawozdania refundacyjnego ** Wystawienie faktury przez aptekę odbywa się tylko i wyłącznie po zaczytaniu pliku sprawozdania refundacyjnego. Faktura nie może być wystawiona na wyższą kwotę od podanej w komunikacie zwrotnym i nie może zawierać kwot zakwestionowanych pozycji. Faktury na kwotę niezgodną z komunikatem zwrotnym nie będą przyjmowane. Wiąże się to z koniecznością ponownego jej wystawienia i tym samym wydłużenia okresu płatności. Do poprawionych pozycji należy wystawić oddzielną fakturę. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 13

18 Rejestracja obrotu suplementów diety Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia Ulz Warszawa, r. Apteki, punkty apteczne oraz hurtownie farmaceutyczne, które prowadzą obrót suplementami diety oraz środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w świetle przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia sq zobowiązane do składania wniosków o rejestrację i zatwierdzenie. Dodatkowo powyższy obowiązek wynika z art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Mając na uwadze powyższe, Główny Inspektor Farmaceutyczny przeprowadził konsultacje z Głównym Inspektorem Sanitarnym, celem kompleksowego rozwiązania problemu rejestracji i zatwierdzania aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych prowadzących dodatkowo obrót żywnością. Ustalono, iż najwłaściwszym działaniem będzie przekazanie przez wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne do odpowiadających im terenowo wojewódzkich Inspektoratów sanitarnych rejestrów podmiotów prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz suplementami diety albo środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego (apteki i punkty apteczne). Jednocześnie Główny Inspektor Farmaceutyczny przekaże do Głównego Inspektora Sanitarnego rejestr podmiotów prowadzących działalność polegającą na obrocie hurtowym produktami leczniczymi. W związku z poczynionymi ustaleniami uprzejmie proszę o przekazanie w terminie 90 dni od daty niniejszego pisma do właściwych wojewódzkich inspektoratów sanitarnych wykazów aptek i punktów aptecznych podlegających Państwa nadzorowi. Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia Ulz 14 Biuletyn Informacyjny

19 Jakie dokumenty na bezpłatne leki? Pomorski Oddział Wojewódzki NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z siedzibą w Gdańsku (ważne dla regionu słupskiego) Gdańsk, dnia 25 października 2007 r. Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż 29 września 2007 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 210, poz z późn. zm.), w wyniku której art. 46 ust. I uzyskał nowe brzmienie: Inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionym do renty rodzinnej, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki oznaczone symbolami»rp«lub»rpz«, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej. Powyższe oznacza, że krąg osób uprawnionych do bezpłatnego zaopatrzenia w leki poszerzony został o małżonki pozostające na wyłącznym utrzymaniu osób represjonowanych oraz wdowy i wdowców po osobach represjonowanych, uprawnionych do renty rodzinnej. Jednocześnie Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż wydanie decyzji o rodzaju przyznanego świadczenia należy do kompetencji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do wydania bezpłatnych leków osobom, o których mowa w art.46 ust. I ustawy są odpowiednio: > Inwalida wojenny Książka inwalidy wojennego (ZUS Rw-51) z identyfikatorem renty: WZIW, wydana wyłącznie przez ZUS. Inwalida wojenny może legitymować się również zaświadczeniem organu rentowego o posiadaniu statusu inwalidy wojennego, o którym mowa w art. 6-8 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. nr 9 poz. 87 z późn. zm.). Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 15

20 > Osoba represjonowana Legitymacja osoby represjonowanej (ZUS Rw-52) z identyfikatorem świadczenia rentowego OZIW, wydana wyłącznie przez organ rentowy na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania legitymacji osoby represjonowanej, dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru legitymacji osoby represjonowanej (Dz. U. nr 61 poz. 539 z późn. zm.). Osoba represjonowana może legitymować się również zaświadczeniem organu rentowego o posiadaniu statusu osoby represjonowanej, o którym mowa wart. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. > Małżonek pozostający na wyłącznym utrzymaniu inwalidy wojennego Decyzja wydana przez Dyrektora POW NFZ na podstawie art. 109 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 210 poz z późn. zm.) albo łącznie następujące dokumenty: książka inwalidy wojennego (współmałżonka) lub właściwe zaświadczenie wydane przez organ rentowy o uprawnieniu do renty na podstawie przepisów art. 6-8 ustawy z dnia 29 maja 1974 r., odpis z akt urzędu stanu cywilnego stwierdzający zawarcie małżeństwa, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieuzyskiwaniu dochodów podlegających opodatkowaniu. > Małżonek pozostający na wyłącznym utrzymaniu osoby represjonowanej Decyzja wydana przez Dyrektora POW NFZ na podstawie art. 109 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 210 poz z późn. zm.) albo łącznie następujące dokumenty: legitymacja osoby represjonowanej (współmałżonka) lub właściwe zaświadczenie wydane przez organ rentowy o uprawnieniu do renty na podstawie przepisów art. 12 ust. 2 pkt I ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r., od pis z akt urzędu stanu cywilnego stwierdzający zawarcie małżeństwa zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieuzyskiwaniu dochodów podlegających opodatkowaniu. > Wdowy i wdowcy po poległych żołnierzach i inwalidach wojennych Decyzja organu rentowego o przyznaniu renty rodzinnej lub zaświadczenie wydane przez organ rentowy o posiadaniu uprawnień do renty rodzinnej 16 Biuletyn Informacyjny

21 po poległym żołnierzu lub zmarłym inwalidzie wojennym, o którym mowa wart. 6-8 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. > Wdowy i wdowcy po zmarłych osobach represjonowanych Decyzja organu rentowego o przyznaniu renty rodzinnej lub zaświadczenie wydane przez organ rentowy o posiadaniu uprawnień do renty rodzinnej po zmarłej osobie represjonowanej, o której mowa w art. 12 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Podsumowując powyższe, wyjaśniamy, że wszystkie osoby z terenu działania Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, uprawnione do świadczeń określonych w art. 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, które nie posiadają dokumentu potwierdzającego uprawnienia, mogą ubiegać się o wydanie decyzji ustalającej ich prawo do ww. świadczeń, na podstawie przepisu art. 109 ww. ustawy. Szczególnie dotyczy to małżonków pozostających na wyłącznym utrzymaniu inwalidów wojennych oraz osób represjonowanych oraz wdów i wdowców po poległych żołnierzach i inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych. Decyzję w tym zakresie wydaje Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, na wniosek uprawnionego. Do wniosku o wydanie decyzji osoby uprawnione winny dołączyć dokumenty potwierdzające ich uprawnienia (opisane powyżej) oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi dokumentami można przesyłać pocztą lub złożyć osobiście: 1. Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148 (adres tylko do korespondencji) 2. Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ Delegatura w Słupsku, Słupsk ul. Poniatowskiego 4. Osoba spełniająca przesłanki uprawniające do bezpłatnego zaopatrzenia w leki obowiązana jest okazać zarówno lekarzowi albo felczerowi wystawiającemu receptę, jak i osobie realizującej receptę (apteka) dokument potwierdzający przysługujące uprawnienia. Informujemy ponadto, iż do ustawy z dnia 21 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 210, poz z późn. zm.) dodany został przepis art. 47c, zgodnie z którym świadczeniobiorcy posiadający tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 17

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia.

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia. lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia.pl BIURO czynne w godzinach: 8 00-15 00 sprawy dotyczące prawa wykonywania

Bardziej szczegółowo

FARMACJA POMORZA środkowego

FARMACJA POMORZA środkowego FARMACJA POMORZA środkowego Spis treści Nr 12 (205) Grudzień 2009 Moje fascynacje... 3 Warunki przechowywania i transportu szczepionek... 5 Instytucje chroniące zadłużone apteki... 8 Termin opiniowania

Bardziej szczegółowo

FARMACJA POMORZA środkowego

FARMACJA POMORZA środkowego Kliknij temat FARMACJA POMORZA środkowego Spis treści Nr 4 (197) Kwiecień 2009 Życzenia... 2 Moje fascynacje... 3 Rozporządzenie Ministra Finansów... 4 Stanowisko Prezydium NRA... 5 Główny Inspektor Farmaceutyczny...

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr 1/2011 (31) ISSN 1733-1323 Wydawnictwo bezpłatne Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie www.warszawa.oia.org.pl ul. Długa 16, 00-238 Warszawa 0-22 635 45 54, 0-22 831 38 58, Fax:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr 4/2009 (26) ISSN 1733-1323 Wydawnictwo bezpłatne Apteka przy ul. Puławskiej 39, róg ul. Willowej Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie www.warszawa.oia.org.pl ul. Długa 16, 00-238

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Nr 2/2013 (40) ISSN 1733-1323 Kwartalnik bezpłatny www.warszawa.oia.org.pl Biuro Izby w Warszawie ul. Długa 16, 00-238 Warszawa tel. 22 635 45 54; 22 831 38 58; fax. 22 635 27 72

Bardziej szczegółowo

2/2013 BIULETYN WLKP. OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ

2/2013 BIULETYN WLKP. OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ 2/2013 BIULETYN WLKP. OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ 2 W TYM NUMERZE : Zdaniem Prezesa 3 Z prac Wlkp. Okręgowej Izby Aptekarskiej 6 Posiedzenia Wlkp. ORA 6 Posiedzenia Prezydium Wlkp. ORA 6 Komunikat Prezesa

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 Wspomnienia z wakacji... fot. 6 fot. 4 fot. 1 fot. 7 fot. 2 fot. 8 fot. 5 fot. 3 W numerze m.in.: Sprawy Samorządu, Z Naczelnej Rady, Warto przeczytać,

Bardziej szczegółowo

roszczenia pacjenta a postępowanie lekarza

roszczenia pacjenta a postępowanie lekarza Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233-4731 roszczenia pacjenta a postępowanie lekarza str. 4 nadzwyczajny zjazd lekarzy w warszawie str. 6 siewca gorczycy Felieton str. 14 1

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233 4731 Biuletyn Lekarski Rok XVI Styczeń 2005 Numer 86 Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie W NUMERZE: Menedżerowie Roku 2004......... 3 I po LEP-ie......................

Bardziej szczegółowo

Spis treści Nr 6 (163) czerwiec 2006

Spis treści Nr 6 (163) czerwiec 2006 FARMACJA POMORZA ŚRODKOWEGO Kliknij temat Spis treści Nr 6 (163) czerwiec 2006 Moje fascynacje... 2 Polski rynek leków...3 Problemy lekarzy-emerytów...8 Potrzeba życzliwości...9 Ptasia grypa co to jest?...10

Bardziej szczegółowo

Samsung S8500 Wave już za 1 zł (1,23 zł z VAT)

Samsung S8500 Wave już za 1 zł (1,23 zł z VAT) Samsung S8500 Wave już za 1 zł (1,23 zł z VAT) Ona płaci najniższe rachunki na rynku, nie tylko od święta - według niezależnych badań. Wybrała: - nielimitowane rozmowy w Play - nielimitowane rozmowy na

Bardziej szczegółowo

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH luty/marzec 2012 nr 190 ISSN 1232-8693 Internet w medycynie str. 21 Protest lekarzy kalendarium str. 2 Przed XXXI Okręgowym Zjazdem Lekarzy str. 5 O prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr 4/2011 (34) ISSN 1733-1323 Wydawnictwo bezpłatne Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie www.warszawa.oia.org.pl ul. Długa 16, 00-238 Warszawa 22 635 45 54, 22 831 38 58, Fax: 22

Bardziej szczegółowo

Refundacyjne. procebzdury. Rwanda

Refundacyjne. procebzdury. Rwanda BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE styczeń-luty 2012 Numer 1/195 ISSN 1426-6318 Nakład 5600 egz. Refundacyjne procebzdury Certyfikaty OIL Rwanda styczeń-luty 2012 1 Biuro Biuro Okręgowej Izby

Bardziej szczegółowo

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 To ostatnia szansa na zmiany! Wchodzę do gry! Grażyna GAJ Przewodniczę organizacji międzyzakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,

Bardziej szczegółowo

FARMACJA POMORZA środkowego

FARMACJA POMORZA środkowego FARMACJA POMORZA środkowego Spis treści Nr 2 (207) Luty 2010 Moje fascynacje... 2 Wykonywanie zawodu farmaceuty w Polsce i w Unii Europejskiej... 3 Zmiany w zasadach dziedziczenia... 5 Przekształcenie

Bardziej szczegółowo

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia 19 502 www.aliorbank.pl oferta specjalna rata tylko 22 zł miesięcznie za każdy 1000 zł pożyczki wypłata środków nawet w 1 dzień 0% prowizji do 150 tys. zł bez poręczycieli

Bardziej szczegółowo

Zdrowie ma przyjść z ustawą? 06/07. ROZMOWA O ZDROWIU: Być pielęgniarką to ogromne wyzwanie dr Grażyna Rogala-Pawelczyk PISMO IZB LEKARSKICH

Zdrowie ma przyjść z ustawą? 06/07. ROZMOWA O ZDROWIU: Być pielęgniarką to ogromne wyzwanie dr Grażyna Rogala-Pawelczyk PISMO IZB LEKARSKICH ROZMOWA O ZDROWIU: Być pielęgniarką to ogromne wyzwanie dr Grażyna Rogala-Pawelczyk EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 06/07 2015 PISMO IZB LEKARSKICH Zdrowie ma przyjść z ustawą? 23 Samorząd Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

Sztukmistrz z Miodowej. ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała PISMO IZB LEKARSKICH

Sztukmistrz z Miodowej. ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała PISMO IZB LEKARSKICH ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 5 2014 PISMO IZB LEKARSKICH Sztukmistrz z Miodowej 26 Stomatologia Wszyscy jesteśmy lekarzami

Bardziej szczegółowo

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW PANACEUM nr 6 (154) czerwiec 2010 Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3, www.oil.lodz.pl biuro@oil.lodz.pl Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi Komisja Informacyjno-Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Farmacja Krakowska

Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Farmacja Krakowska Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie Farmacja Krakowska Kwartalnik, rok XV / nr 2 / 2012 WYDAWCA: Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków tel.:

Bardziej szczegółowo

FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŁOMŻA SUWAŁKI

FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŁOMŻA SUWAŁKI TOM XXI Nr 3(79)2013 R. ISSN 1232-857X KWARTALNIK FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ŁOMŻA SUWAŁKI PKWiU 22.13.10-00.29 ISSN

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 100-lecie Szpitala Chirurgicznego im. Ludwika Rydygiera w Częstochowie. Nagrody

Bardziej szczegółowo

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010 . Egzemplarz bezpłatny 8-9 2010 Kasa dla lekarza 1 Akcja kasa! wspomniałam wcześniej uprawnia do zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W numerze między innymi 2 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Szanse na unijne dotacje

Szanse na unijne dotacje ROZMOWA O ZDROWIU: Na marginesie priorytetów Anna Lella EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 10 2013 P I S M O I Z B L E K A R S K I C H Szanse na unijne dotacje Wybory samorządowe Korespondencyjnie e-doktor

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu

Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu ISSN 1899-97-86 www.nowoczesna-klinika.pl maj-czerwiec (5-6) 2013 Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu W NUMERZE WYDARZENIA 4-13 WYWIAD 14-19 Oddziały

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny Ochrony Zdrowia MAJ 2014, WYDANIE PIĘTNASTE Koordynacja projektów e-zdrowie Szanowni Państwo, W tym numerze: Ranking jakości

Bardziej szczegółowo

Od Prezesa... 2. Czy tylko oni są winni Konstanty Potocki... 4. Paragraf bez recepty Sylwester Majewski... 13

Od Prezesa... 2. Czy tylko oni są winni Konstanty Potocki... 4. Paragraf bez recepty Sylwester Majewski... 13 Spis treœci Od Prezesa...................................... 2 Czy tylko oni są winni Konstanty Potocki...................... 4 Oceanografia, inicjatywa i apteka... rozmowa z Andrzejem Wróblem, prezesem

Bardziej szczegółowo