ORACLE SAMOOBSŁUGA (ORACLE SELF-SERVICE HUMAN RESOURCES)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORACLE SAMOOBSŁUGA (ORACLE SELF-SERVICE HUMAN RESOURCES)"

Transkrypt

1 NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI Przeniesienia Awanse i zmiany kategorii zaszeregowania Relokacja Zmiany na stanowiskach kierowniczych Rozwiązywanie stosunku pracy Przeglądanie indywidualnych i grupowych systemów wynagradzania Kontrola wydajności Zmiana warunków i harmonogramów pracy Kompetencje pracowników Kwalifikacje, wyróżnienia i nagrody Ukończone szkoły i uczelnie Rekrutacja pracowników na szkolenia Uaktualnianie preferencji dotyczących pracy Tworzenie i zatwierdzanie ofert pracy Dopasowywanie osób do stanowisk lub odwrotnie na podstawie profili kompetencji Określanie kolejności kandydatur na określone stanowiska Uaktualnianie pól głównych i pól opisowych typu FlexField ORACLE SAMOOBSŁUGA (ORACLE SELF-SERVICE S) Oracle Self-Service Human Resources (HR) to wydajne narzędzie do optymalizacji wykorzystania kadr w przedsiębiorstwach. Moduł ten umożliwia kierownikom i pracownikom uaktualnianie informacji osobowych oraz ich wykorzystywanie poprzez spersonalizowane ekrany dostosowane do ich zadań, sposobu korzystania z Internetu, trybu pracy, języka i rodzaju używanych informacji. Dzięki prostej, intuicyjnej nawigacji i grafice oraz pomocy online dotyczącej wszystkich pól ekranu, Oracle Self-Service HR może być używany przez użytkowników niedoświadczonych lub korzystających z niego tylko doraźnie. Oracle Self-Service HR wchodzi w skład pakietu Oracle E-Business Suite, zintegrowanego zestawu współpracujących ze sobą aplikacji. Kompleksowa strategia zarządzania kadrami za pośrednictwem Internetu gwarantuje, że wszystkie działania związane z kadrami będą realizowane online, w ramach jednego, spójnego systemu kadrowego obejmującego całe przedsiębiorstwo. Dzięki temu, że wszyscy pracownicy mają dostęp do danych online, tworzy się współpracująca społeczność partnerów, którzy wykorzystują i udostępniają informacje kadrowe w czasie rzeczywistym. Pracownicy chętnie uaktualniają informacje dotyczące ich pracy zawodowej, a całe przedsiębiorstwo korzysta na tym, że dane są prawidłowe, dokładne i aktualne. Bieżące zarządzanie kadrami realizowane z jednego miejsca Za pomocą aplikacji Oracle Self-Service HR można wykonywać wszystkie czynności związane z zarządzaniem kadrami. Oracle Self-Service HR integruje się ze wszystkimi pozostałymi aplikacjami wchodzącymi w skład systemu zarządzania kadrami Oracle Human Resource Management System (HRMS), jest to więc okno dające dostęp do centralnego repozytorium kadr. Użytkownicy otrzymują dostęp do różnych informacji o pracownikach i do funkcji aplikacji w zależności od swoich ról. Na przykład pracownik, któremu bezpośrednio nie podlegają inni pracownicy, ma dostęp tylko do własnych funkcji samoobsługowych, natomiast kierownik zespołu z odpowiednimi uprawnieniami ma dostęp do informacji o podwładnych oraz do samoobsługowych funkcji menedżerskich. Pracownicy mogą mieć bezpośredni dostęp do samoobsługowych serwisów internetowych. Za pośrednictwem tych serwisów mogą wybierać opcje świadczeń, przeglądać online swoje dane na liście płac, zapisywać się na szkolenia, przeglądać arkusze czasu pracy, dokonywać samooceny, wprowadzać informacje o swoich preferencjach dotyczących pracy, umiejętnościach i kwalifikacjach, składać wnioski o udzielenie urlopu i proponować swoją kandydaturę na wybrane stanowiska pracy. Mogą także przeglądać i uaktualniać swoje dane osobowe, takie jak sposób kontaktu w nagłych wypadkach, dane dotyczące osób na utrzymaniu lub uprawnionych do świadczeń itd. Ponadto mogą wprowadzać i aktualizować najważniejsze dane osobowe niezbędne do dokładnego rozliczania świadczeń, podatków i wynagrodzeń, takie jak adres czy konto bankowe. Menedżerowie mają dostęp nie tylko do swoich danych osobowych, lecz także do informacji o podległych pracownikach. Mogą zatwierdzać transakcje dokonywane przez pracowników, a ponadto wykonywać wiele bieżących czynności związanych z zatrudnieniem, na przykład przygotowywać oferty dla kandydatów do pracy,

2 INTEGRACJA Z MODUŁEM ORACLE SELF-SERVICE HRMS Możliwość używania interfejsów programowania Możliwość wykorzystywanie danych skonfigurowanych w systemie Oracle HRMS Wspólna konfiguracja zabezpieczeń Ustawianie hasła użytkownika Dostęp do miar używanych w module HRMS Intelligence, takich jak analizy obrotu, rekrutacji, umiejętności i separacji Automatyczne ostrzeganie o wykroczeniu wartości miar biznesowych poza granice tolerancji przenosić lub awansować pracowników, przydzielać środki budżetowe, przeglądać plany premiowe dla zespołów i poszczególnych pracowników lub mianować na nowe stanowiska pracy osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Nadzór nad zarządzaniem kadrami w przedsiębiorstwie działającym w różnych krajach Dzięki Oracle Self-Service HR menedżer firmy międzynarodowej może się upewnić, że wszystkie transakcje systemu kadrowego są zgodne z lokalnymi wymogami prawa. Moduł ten gwarantuje, że w transakcjach kadrowych, takich jak przenoszenie pracowników czy rozwiązywanie umów o pracę, są uwzględnianie wymagania wynikające z lokalnych przepisów. Ponadto zapewnia on zgodność danych z przyjętymi w danym kraju formatami zapisu adresów, kont bankowych, dat, liczb itd. Przykładowa lista czynności, do których mają dostęp pracownicy w ramach samoobsługi Łatwy w użyciu interfejs, dostosowany do potrzeb każdego użytkownika Ekrany aplikacyjne Oracle Self-Service HR są łatwe w obsłudze. Możliwa jest zmiana wyglądu ekranów w zależności od preferencji użytkownika za pomocą mechanizmu personalizacji. Aplikacja kontroluje, kto podlega danemu użytkownikowi, jakie transakcje ma on prawo zatwierdzać, jakie są jego preferencje dotyczące sposobu wyświetlania informacji, jakim językiem się posługuje, jaki jest format adresu używany w jego kraju oraz jakie dane biznesowe należy mu wyświetlać w module Oracle

3 NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI Dzięki Oracle Self-Service HR: można zmniejszyć koszty obsługi procesów kadrowo-płacowych można zwiększyć dokładność danych przetwarzanych w systemie kadrowym pracownicy działu kadr mogą skupić się na tworzeniu i realizacji programów, zarządzaniu i doradztwie HR Intelligence. Dzięki temu użytkownik nie musi tracić czasu na wyszukiwanie właściwych informacji. Jeżeli menedżer zamierza dokonać transakcji w systemie kadrowym, na przykład przenieść pracownika, loguje się do funkcji menedżera modułu Oracle Self-Service HR, po czym wyświetla się drzewo nawigacyjne z wszystkimi pracownikami, którzy mu bezpośrednio podlegają. Następnie wybiera pracownika, którego zamierza przenieść, a system przetwarza transakcję przeniesienia z użyciem prawidłowych danych i procedur zatwierdzania. Konfigurując dostarczone przez Oracle procesy zarządzania kadrami, można jeszcze dokładniej dostroić interfejs samoobsługowy i dostosować go do potrzeb pracownika. Każdy proces można tak skonfigurować, aby użytkownik miał dostęp do tekstu pomocy. Możliwość konfiguracji ułatwia obsługę przedsiębiorstwa Dzięki rozszerzalności i łatwości konfiguracji, aplikacja Oracle Self- Service HR umożliwia zaprojektowanie dostosowanego do potrzeb firmy internetowego serwisu kadrowego dla pracowników. Treść, etykiety, łącza i logo można zmodyfikować w taki sposób, aby serwis odzwierciedlał tożsamość firmy. Można w nim zamieszczać różne treści, takie jak korporacyjne repozytoria wiedzy, reguły zarządzania kadrami, a nawet łącza zewnętrzne, na przykład do płatników świadczeń, bibliotek kompetencji lub rzeczoznawców. Ponadto kadrowe procesy biznesowe można skonfigurować z uwzględnieniem specyficznych potrzeb różnych grup użytkowników. W zależności od tego, do jakiej kategorii należy użytkownik, Oracle Self-Service HR może ukrywać lub wyświetlać różne obszary aplikacji, a nawet różne pola transakcji. Oracle oferuje standardowe narzędzie konfiguracyjne, które pozwala łatwo zmieniać układ pól. Dzięki temu w transakcjach kadrowych można pomijać kroki, które nie dotyczą danej firmy. Ponadto można wyświetlać indywidualnie skonfigurowane pola, tzw. wzorce, które zawierają informacje specyficzne dla danej organizacji. Wiele procesów pozwala wstawiać na stronach internetowych pola zdefiniowane wcześniej w systemie Oracle HRMS, na przykład pola wzorców opisowych. Jeżeli okaże się, że potrzebne są dodatkowe informacje, można zezwolić kierownikom działów branżowych lub pracownikom na uaktualnianie i wykorzystywanie tych informacji. Tworzenie samoobsługowych procesów ułatwiających awans zawodowy Dla każdej firmy bardzo ważne jest zatrzymanie najbardziej wartościowych pracowników. Oracle Self-Service HR, dzięki integracji z systemem Oracle HRMS, umożliwia pracownikom stałe podnoszenie kwalifikacji przez udział w ukierunkowanych szkoleniach i dostęp do nowych stanowisk pracy. System Oracle HRMS pozwala pracownikom rozwijać się wraz z firmą i w zgodzie z jej celami gospodarczymi, oferując im procesy oceny wydajności i wspomagania awansu zawodowego. Poprawia to konkurencyjność firmy i zwiększa prawdopodobieństwo, że cenieni pracownicy pozostaną w firmie i będą rozwijać się razem z nią.

4 Wprowadzanie wniosku urlopowego Łatwiejsze podejmowanie trafnych decyzji kadrowych Za pomocą funkcji samoobsługowych pracownicy mogą tworzyć i uaktualniać profile charakteryzujące ich umiejętności i wiedzę. Na podstawie tych informacji kierownicy działów branżowych mogą za pomocą funkcji graficznych (np. graficzna prezentacja dopasowania kompetencji pracownika do wymagań na stanowisku) wyszukiwać osoby lub grupy osób o odpowiednich kwalifikacjach i dopasowywać je do wolnych stanowisk pracy. System może automatycznie klasyfikować kandydatów według posiadanych kwalifikacji i porównywać je z wymaganiami związanymi ze stanowiskami pracy lub między sobą. Dzięki takim profilom umiejętności i wiedzy, kierownicy uzyskują dokładny obraz mocnych i słabych stron oraz mogą dobierać szkolenia, które umożliwiają wypełnienie zauważonych luk. Przyspieszenie realizacji procesów przez wykorzystanie mechanizmu przepływu pracy Wszystkie funkcje Oracle Self-Service HR wykorzystują mechanizm przepływu pracy Oracle Workflow, co upraszcza zatwierdzanie i udział użytkowników w procesach oceny. Oracle Workflow to kompleksowy system zarządzania przepływem pracy, który umożliwia kierowanie różnych typów informacji zgodnie z obowiązującymi w firmie regułami zdefiniowanymi przez użytkownika. Za pomocą tego systemu można skonfigurować każdy proces, który na etapie sprawdzania, zatwierdzania i finalizowania wymaga udziału innych użytkowników. Oracle Workflow przekazuje raporty i wnioski o zatwierdzenie kolejnym osobom aprobującym, dzięki czemu proces przebiega szybko i efektywnie, a informacje są przez cały czas aktualne. Każdy użytkownik ma własną skrzynkę odbiorczą online, która przekazuje wiadomości o statusie procesu oraz informuje, czy użytkownik powinien w nim uczestniczyć. Oracle Approvals Manager to narzędzie oferujące łatwy w użyciu interfejs, który umożliwia określanie i wykorzystywanie wspólnych reguł kierowania i zatwierdzania dokumentów. Pozwala to szybko i ekonomicznie zmieniać reguły dotyczące zatwierdzania.

5 Kierownik widzi swoich pracowników i ma bezpośredni dostęp do różnego rodzaju czynności związanych z tymi pracownikami Przykładowa lista czynności kierownika związanych z podległymi pracownikami NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI - PODSUMOWANIE Możliwość uaktualniania informacji przez pracowników Imię i nazwisko, stanowisko oraz stan cywilny Adresy Sposób kontaktowania się Wyniki samooceny Przypadki wznowienia zatrudnienia Katalog stanowisk pracy z możliwością zgłoszenia swojej kandydatury online Możliwość przeglądania szkoleń dostępnych online i prowadzonych w formie zajęć lekcyjnych oraz wyznaczania online uczestników szkoleń Profile kompetencji Preferencje dotyczące pracy

6 Wybór świadczeń Zgłaszanie wniosków o udzielenie czasu wolnego (np. wnioski urlopowe) Kwalifikacje, wyróżnienia i nagrody Ukończone szkoły i uczelnie Dane konta bankowego Przeglądanie zestawień dochodów, szkoleń oraz historii zarobków, nieobecności, przebiegu pracy zawodowej i składanych podań o pracę Szeroki zakres konfigurowania interfejsu Dynamicznie zmieniające się treści Definiowanie uprawnień dostępu użytkowników do procesów i danych Definiowanie układów stron internetowych i kolejności procesów Określanie, które pola mają być wyświetlane Pomoc dostępna na poziomie procesu lub strony Funkcje samoobsługowe dostępne na całym świecie Strony, teksty pomocy i niektóre dane mogą być prezentowane w języku wybranym przez użytkownika Użytkownik widzi daty i waluty w znanym sobie formacie Procesy mogą wyświetlać dane lokalne i weryfikować je pod kątem zgodności z miejscowymi przepisami Menedżerowie mają szybki dostęp do aktualnych raportów globalnych Wykorzystanie mechanizmu przepływu pracy Oracle Workflow Budowanie wieloszczeblowych zatwierdzeń, zgodnie z procedurami wewnętrznymi instytucji Kierowanie informacji do zatwierdzenia Oracle Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 75, Warszawa tel fax Copyright 2008 Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym, zaś jego treść może ulec zmianie bez uprzedzenia. Niniejszy dokument nie może być kopiowany lub transmitowany w żadnej formie lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek metod, zarówno elektronicznych jak i mechanicznych, bez zgody Oracle. Oracle jest zarejestrowanym znakiem towarowym korporacji Oracle i/lub jej filii. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz odpowiednich podmiotów uprawnionych.

ORACLE isupplier PORTAL

ORACLE isupplier PORTAL ORACLE isupplier PORTAL Oracle isupplier Portal to aplikacja ułatwiająca współpracę, która umożliwia przejrzystą i usystematyzowaną wymianę transakcji między nabywcą a dostawcami w bezpiecznym, samoobsługowym

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM)

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) NAJWAŻNIEJSZE CECHY MODUŁ EAM UDOSTĘPNIA NASTĘPUJĄCE FUNKCJE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Kadry i Płace

Symfonia Kadry i Płace Symfonia Kadry i Płace Podręcznik użytkownika Wersja 2010.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav.

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav. STREAMLINE Spacing paragraph Microsoft Dynamics NAV Zarządzanie finansami Oficjalny dokument Styczeń 2007 www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści Wprowadzenie... 3 Streszczenie... 3 Wyzwania zarządzania

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie FINANSAMI

Zarządzanie FINANSAMI Zarządzanie FINANSAMI MICROSOFT DYNAMICS NAV KSIĘGA GŁÓWNA Moduł Księga Główna w ramach Zarządzania finansami w systemie Microsoft Dynamics NAV stanowi centralne miejsce przechowywania wszystkich informacji

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Corporation Wrzesień 2006 Informacja zawarta w tym dokumencie reprezentuje obecny pogląd Microsoft Corporation na sprawy poddane dyskusji od

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo

ISOF. CRM - możliwości

ISOF. CRM - możliwości ISOF kwiecień 2009 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji były aktualne i

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie FINANSAMI

Zarządzanie FINANSAMI MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Zarządzanie FINANSAMI ZARZĄDZANIE FINANSAMI Moduł Zarządzanie Finansami w systemie Microsoft Business Solutions Navision pozwala w pełni skoncentrować się na prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION /STRUKTURA TECHNOLOGII Struktura technologii systemu Navision stanowi zbiór rozwiązań informatycznych, tworzących platformę użytkową systemu Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Spis treści Spis treści... 2 Charakterystyka platformy Business Navigator... 3 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Budżetowanie... 8 Moduł: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

IBM Software. IBM Cognos Express

IBM Software. IBM Cognos Express Przełomowe rozwiązanie Business Intelligence (BI) i Performance Management (PM) dla grup roboczych i organizacji średniej wielkości Najważniejsze informacje - - - IBM Cognos Express jest pierwszym i jedynym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo