SYSTEM KAN-therm informacja techniczna, katalog i cennik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM KAN-therm informacja techniczna, katalog i cennik"

Transkrypt

1 SYSTEM KAN-therm informacja techniczna, katalog i cennik ISO 9001 : 2008 Prawa autorskie KAN Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, obrazy, grafika oraz ich układ w wydawnictwach KAN Sp z o.o. objęte są prawami autorskimi. Nowy System KAN-therm Press LBP sprawdź na stronie 29!!! 05/2011 TECHNOLOGIA SUKCESU

2 SYSTEM KAN-therm informacja techniczna katalog i cennik ISO 9001 : 2008 Rozdział Strona SYSTEM KAN-therm Push SYSTEM KAN-therm Press SYSTEM KAN-therm PP SYSTEM KAN-therm - rozdzielacze, szafki oraz elementy uzupełniające SYSTEM KAN-therm Steel SYSTEM KAN-therm Inox Ogrzewanie podłogowe w Systemie KAN-therm SYSTEM KAN-therm - układ zamocowań Niniejsza informacja handlowa obowiązuje od 1 maja 2011 r. Z chwilą jej ukazania tracą aktualność informacje wydane wcześniej w takim samym zakresie. KAN Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jej uzupełnienia, zmiany lub zastąpienia nową informacją handlową w każdym czasie. Prawa autorskie KAN Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, obrazy, grafika oraz ich układ w wydawnictwach KAN Sp. z o.o. objęte są prawami autorskimi.

3 SYSTEM KAN-therm Push ISO 9001 : /2011 TECHNOLOGIA SUKCESU

4 Spis treści Strona System KAN-therm Push - informacja ogólna System KAN-therm Push - informacja techniczna Rury PE-RT Rury PE-Xc Parametry pracy rur PE-RT i PE-Xc Właściwości fizyczne rur PE-RT i PE-Xc Transport i składowanie Montaż połączeń Push Narzędzia do połączeń Push Połączenia skręcane do rur PE-RT i PE-Xc System KAN-therm Push - montaż połączeń skręcanych Połączenia skręcane do rur PE-RT i PE-Xc - połączenia śrubunkowe Łączenie kształtek z rurkami niklowanymi z armaturą grzejnikową System KAN-therm Push - do instalacji wodnych i grzewczych do 10 bar System KAN-therm Push - do instalacji wodnych i grzewczych do 6 bar System KAN-therm - połączenia skręcane System KAN-therm - narzędzia do połączeń Push Niniejsza informacja handlowa obowiązuje od 1 maja 2011 r. Z chwilą jej ukazania tracą aktualność informacje wydane wcześniej w takim samym zakresie. KAN Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jej uzupełnienia, zmiany lub zastąpienia nową informacją handlową w każdym czasie. Prawa autorskie KAN Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, obrazy, grafika oraz ich układ w wydawnictwach KAN Sp. z o.o. objęte są prawami autorskimi.

5 1 System KAN-therm Push - informacja ogólna Katalog Systemu KAN-therm Push został podzielony na dwie części: część techniczną, część asortymentową. Część techniczna zawiera wszystkie niezbędne informacje przydatne w procesie zamawiania towaru jak również podczas montażu instalacji w warunkach budowy. Więcej szczegółów można znaleźć w Poradniku Projektanta i Wykonawcy w Systemie KAN-therm. Część asortymentowa dotycząca Systemu KAN-therm Push została podzielona na dwa główne rozdziały w zależności od typu instalacji (grzewcze lub wodne) i parametrów jej pracy (10 lub 6 bar). Przy doborze rury PE-Xc, PE-RT oraz złączki Push (w rozdziałach 1-2), dla danego typu instalacji należy wybierać elementy w ramach tego samego rozdziału. Rozdział 1 System KAN-therm Push do instalacji wodnych i grzewczych do 10 bar (uniwersalny 10 bar) są to rury PE-Xc oraz PE-RT w typoszeregu średnic 12 2, 14 2, 18 2,5, 25 3,5, 32 4,4 z osłoną antydyfuzyjną wraz z odpowiednimi złączami przeznaczone do budowy instalacji wodnych i grzewczych do 10 bar. Rozdział 2 System KAN-therm Push do instalacji wodnych i grzewczych do 6 bar (uniwersalny 6 bar) są to rury PE-Xc oraz PE-RT w typoszeregu średnic 12 2, 14 2, 18 2, 25 3,5 32 4,4 z osłoną antydyfuzyjną wraz z odpowiednimi złączami przeznaczone do budowy instalacji wodnych i grzewczych do 6 bar

6

7 2 System KAN-therm Push - informacja techniczna System KAN-therm Push to kompletny system instalacyjny składający się z rur polietylenowych PE-Xc lub PE-RT i kształtek PPSU lub mosiężnych w zakresie średnic Ø12-32 mm. Bezoringowe i szczelne połączenia w Systemie KAN-therm Push uzyskuje się poprzez nasunięcie mosiężnego pierścienia na złączkę i rurę. Połączenia nie wymagają dodatkowych uszczelnień typu taśma teflonowa, pakuły. Uzupełnienie systemu stanowią rozdzielacze i szafki instalacyjne. System KAN-therm Push został zaprojektowany w oparciu o zasadę "szybki montaż - trwały efekt", co pozwala na wymierne przyspieszenie prac inwestycyjnych i wykończeniowych. System KAN-therm Push - technologia nowoczesna Najnowszej generacji tworzywo (PPSU - polisulfon fenylenu) zastosowane do produkcji złącz zapewnia: absolutną odporność na procesy korozyjne, całkowitą neutralność w stosunku do wody pitnej, trwałość kształtek wyższą od rur, wysoką wytrzymałość mechaniczną. Technologia produkcji złącz z PPSU praktycznie wyklucza możliwość powstawania wad ukrytych. System KAN-therm Push - technologia na lata System KAN-therm Push, dzięki perfekcyjnej konstrukcji elementów składowych oraz ich wzajemnemu dopasowaniu, zapewnia: ponad 50-cio letnią trwałość eksploatacyjną, możliwość pracy w wysokich temperaturach - T rob = 80 C (robocza), T max = 90 C (maksymalna, źródło ciepła powinno posiadać zabezpieczenie przed wzrostem temperatury powyżej tej wartości) i ciśnieniu roboczym 6 bar dla rur z osłoną EVOH oraz 10 bar dla rur bez osłony EVOH, niezwykle trwałe złącza PPSU, których maksymalne parametry pracy limitowane są trwałością rur, absolutny brak zjawiska korozji niezależnie od jakości wody. System KAN-therm Push - technologia optymalna System KAN-therm Push pozwala na wybór rozwiązań optymalnych pod względem technicznym i ekonomicznym dzięki: możliwości krycia złącz Push w posadzkach podłóg, możliwość łączenia z instalacjami wykonanymi z innych materiałów, możliwość wykonywania ekonomicznych układów rozprowadzeń. System KAN-therm Push - technologia bezpieczna System KAN-therm Push gwarantuje pełne bezpieczeństwo montażu i eksploatacji: złączki Push z PPSU są zgodne z PN-EN ISO :2005 oraz PN-EN ISO :201, posiadają pozytywną ocenę higieniczną PZH HK/W/0055/02/2005, rury PE-RT są zgodne z PN-EN ISO :2010, posiadają pozytywną ocenę higieniczną PZH HK/W0462/01/2008, rury PE-Xc są zgodne z PN-EN ISO :2004, posiadają pozytywną ocenę higieniczną PZH HK/W/0764/01/2007, 10-letnia gwarancja na system

8 System KAN-therm Push - informacja techniczna 2 Rury PE-RT Rury PE-RT Systemu KAN-therm Push produkowane są z polietylenu o podwyższonej odporności termicznej DOWLEX 2388 E odpornego na wysokie temperatury. Asortyment rur PE-RT: rury PE-RT wg DIN 16776, 16833, 4726 z osłonami antydyfuzyjnymi EVOH, typoszereg: Ø12 2; Ø14 2; Ø18 2; Ø18 2,5; Ø25 3,5; Ø32 4,4 do instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej. Wymiary rur PE-RT, ich zastosowanie i pojemności wodne: L.p. Średnica zewnętrzna Grubość ścianki Osłona EVOH Rodzaj instalacji Pojemność wodna [mm] [mm] [dm³/m] ,0 jest c.o., z.w. i c.w.u. 0, ,0 jest c.o., z.w. i c.w.u. 0, ,0 jest c.o., z.w. i c.w.u. 0, ,5 jest c.o., z.w. i c.w.u. 0, ,5 jest c.o., z.w. i c.w.u. 0, ,4 jest c.o., z.w. i c.w.u. 0,423 Po wło ka an ty dy fu zyj na EVOH (al ko hol ety lo wi ny lo wy) na kła da na jest bez po śre dnio na ru rę ba zo wą i wią za na do niej war stwą kle ju, spełnia wymagania DIN Rury PE-Xc Rury PE-Xc Systemu KAN-therm Push produkowane są z polietylenu wysokiej gęstości i poddawane sieciowaniu strumieniem elektronów (metoda "c" - metoda fizyczna, bez udziału chemikaliów). Asortyment rur PE-Xc: rury PE-Xc wg DIN 16892/93, 4726/29 z osłonami antydyfuzyjnymi EVOH typoszereg Ø12 2; Ø14 2; Ø18 2; Ø18 2,5; Ø25 3,5; Ø32 4,4 do instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej. Wymiary rur PE-Xc, ich zastosowanie i pojemności wodne: L.p. Średnica zewnętrzna Grubość ścianki Osłona EVOH Rodzaj instalacji Pojemność wodna [mm] [mm] [dm³/m] ,0 jest c.o., z.w. i c.w.u. 0, ,0 jest c.o., z.w. i c.w.u. 0, ,0 jest c.o., z.w. i c.w.u. 0, ,5 jest c.o., z.w. i c.w.u. 0, ,5 jest c.o., z.w. i c.w.u. 0, ,4 jest c.o., z.w. i c.w.u. 0,423 Powłoka antydyfuzyjna EVOH (alkohol etylowinylowy) nakładana jest bezpośrednio na rurę bazową i wiązana do niej warstwą kleju, spełnia wymagania DIN

9 2 System KAN-therm Push - informacja techniczna Parametry pracy rur PE-RT i PE-Xc Rury PE-RT zgodnie z normą PN-EN ISO :2010 oraz rury PE-Xc zgodnie z normą PN-EN ISO :2004 mogą pracować: Rodzaj instalacji i klasa zastosowań (wg ISO 10508) Zimna woda użytkowa Ciepła woda użytkowa (klasa 1) Ciepła woda użytkowa (klasa 2) Ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie grzejnikowe niskotemperaturowe (klasa 4) Ogrzewanie grzejnikowe (klasa 5) Średnica zewnętrzna dn [mm] Uwaga: Odrębne przepisy określają na terenie Polski maksymalne parametry pracy: instalacja centralnego ogrzewania 90 C i 6 bar, ogrzewanie podłogowe 60 C i 6 bar (w wymienionych aprobatach dla instalacji centralnego ogrzewania podaje się max ciśnienie 6 bar), instalacja wody ciepłej 60 C i 10 bar (przy punktach czerpalnych max 6 bar PN 92/B ). Temperaturę roboczą T rob w poszczególnych klasach należy traktować jako temperaturę projektową, temperaturę maksymalną T max jako temperaturę przed przekroczeniem, której instalacje powinny być zabezpieczone. Właściwości fizyczne rur PE-RT i PE-Xc L.p. Własności Jedn. miary Wartość 1 Współczynnik przewodności cieplnej [W/mK] 0,41 2 Współczynnik rozszerzalności liniowej: 20 C [K -1 ] 1, C [K -1 ] 2, Gęstość tworzywa [g/cm³] 0,94 4 Chropowatość wewnętrzna rury (bezwzględna) [mm] 0,005 5 Graniczne temperatury stosowania: PE-RT [ C] PE-Xc [ C] Moduł E [N/mm²] 600 Transport i składowanie Grubość ścianki en [mm] Osłona EVOH Parametry pracy Rodzaj połączeń P rob [bar] T rob/t max [ C] Push Skręcane PE-Xc PE-RT 14 2 jest jest ,5 jest ,5 jest ,4 jest jest / jest / ,5 jest / ,5 jest / ,4 jest / jest / jest / ,5 jest / ,5 jest / ,4 jest / jest / jest / jest / jest / ,5 jest / ,5 jest / ,4 jest / jest / jest / jest / jest / ,5 jest / ,5 jest / ,4 jest / Rury PE-RT i PE-Xc dostarczane są w zwojach 25, 50, 200 m w opakowaniach tekturowych. Mogą być składowane w różnych temperaturach, również niskich (poniżej 0 C). Ze względu na wrażliwość na działanie promieni ultrafioletowych należy chronić rury przed bezpośrednim długotrwałym działaniem promieni słonecznych

10 System KAN-therm Push - informacja techniczna 2 Połączenia Push Wykonanie połączenia Push polega na nasunięciu mosiężnego pierścienia na rurę i kształtkę przy pomocy praski ręcznej lub hydraulicznej. 1. Złączka do połączeń Push (na zdj. trójnik PPSU) 2. Pierścień mosiężny do połączeń Push. 3. Ru ra PE-RT lub PE-Xc. Kształtki do połączeń Push: kolana i trójniki, kolana, trójniki i inne kształtki z rurkami niklowanymi Ø15mm, łączniki, śrubunki, złączki GZ i GW, podejścia pod baterię, kształtki specjalne. W przypadku zastosowania kształtek mosiężnych w instalacjach wody o dużej agresywności korozyjnej zaleca się stosowanie kształtek w wersji niklowanej (MN). Uwaga: Podczas montażu kształtek PPSU należy zachować czystość i unikać kontaktu z substancjami chemicznymi. Pierścień mosiężny do połączeń Push: litera A Pierścień do rur PE-Xc i PE-RT z osłoną antydyfuzyjną jest oznaczony literą: A

11 2 System KAN-therm Push - informacja techniczna Montaż połączeń Push 1. Rurę PE-RT lub PE-Xc o wymaganej długości uciąć za pomocą nożyc. Cięcie powinno być prostopadłe do osi rury. 2. Nałożyć pierścień na rurę wewnętrznie sfazowanym końcem od strony kształtki. Należy dokładnie dobrać pierścień do średnicy rury. 3. Rozparcie rury wykonać przy użyciu rozpieraka ręcznego lub akumulatorowego. W obu przypadkach rozparcie rury wykonać w trzech fazach. Pierwsze dwa rozparcia niepełne, przy czym obracamy rozpierak w stosunku do rury o 30 i 15. Trzecie rozparcie rury pełne. 4. Wsunąć złączkę w rurę do ostatniego zgrubienia na kształtce. 5. Pierścień nasunąć przy użyciu praski ręcznej, hydraulicznej z napędem nożnym lub akumulatorowej. Kształtki mogą być chwytane wyłącznie za kołnierze. Nie wolno nasuwać jednocześnie dwóch pierścieni. 6. Podczas nasuwania pierścienia na kształtkę Systemu KAN-therm Push, należy obserwować proces montażu po dosunięciu pierścienia do kołnierza kształtki należy przerwać proces nasuwania. Połączenie jest gotowe do próby ciśnieniowej

12 System KAN-therm Push - informacja techniczna 2 Uwaga: Do montażu kształtek wykonanych z tworzywa sztucznego PPSU należy bezwzględnie używać, od strony kształtki, wkładek czarnych oznakowanych literą T (12, 14, 18 lub 25), a od strony pierścienia wkładek prostych niklowanych. Kształtka tworzywowa powinna być podparta za kołnierz bezpośrednio przyległy do króćca, na który nasuwany jest pierścień. wkład prosty niklowany wkład prosty czarny W przypadku montażu kształtki PPSU o średnicy Ø32 mm należy używać, od strony kształtki, wkładu prostego niklowanego Ø25 mm, a od strony pierścienia szczęki praski. wkład prosty niklowany Ø25mm szczęka praski Montaż elementów mosiężnych odbywa się przy użyciu wkładek prostych niklowanych. wkład prosty niklowany Zaciskarka Novopress (akumulatorowa) Prawidłowy sposób montażu wkładów na szczękach zaciskarki. Zakres średnic 12 do 25 mm. Nieprawidłowy sposób montażu wkładów na szczękach zaciskarki. Zakres średnic 12 do 25 mm

13 2 System KAN-therm Push - informacja techniczna Narzędzia do połączeń Push Komplet - praska hydrauliczna z napędem nożnym praska hydrauliczna z napędem nożnym 2. rozpierak do rozszerzania rur PE-RT i PE-Xc 3. nożyce do cięcia rur PE-RT i PE-Xc 4. komplet głowic do rozpieraka (12 2; 14 2; 18 2; 18 2,5; 25 3,5; 32 4,4) 5. komplet wkładów do pierścieni (12, 14, 18, 25) - po 2 szt. 6. komplet wkładów do kształtek tworzywowych (T12, T14; T18; T25) - po 1 szt. 7. klucz imbusowy 8. walizka Komplet - praska ręczna praska ręczna łańcuchowa 2. rozpierak do rozszerzania rur PE-RT i PE-Xc 3. nożyce do cięcia rur PE-RT i PE-Xc 4. komplet głowic do rozpieraka (12 2; 14 2; 18 2; 18 2,5; 25 3,5; 32 4,4) 5. komplet wkładów do pierścieni (12, 14, 18, 25) - po 2 szt. 6. komplet wkładów do kształtek tworzywowych (T12, T14, T18, T25) - po 1 szt. 7. dwie pary szczęk umożliwiających połączenie w zakresach średnic: 12-18mm i 25-32mm 8. walizka Komplet - rozpierak i zaciskarka akumulatorowa dla złącz Push mm , 7, 8 1. Praska akumulatorowa AAP101-1 szt. 2. Rozpierak akumulatorowy AXI101-1 szt. 3. Bateria 9,6V 3,0Ah (standardowa) - 2 szt. 4. Ładowarka - 1 szt. 5. Walizka - 1 szt. 6. Pudełko na wkłady do prasek - 1 szt. 7. Wkład do prasek (do trójników i kolanek Push PPSU) 12 2, 14 2, 18 2 (18 2,5), 25 3,5 (po 1 szt.) 8. Wkład do prasek (do łączników Push) - kod: 12 2, 14 2, 18 2 (18 2,5), 25 3,5 (po 2 szt.). 9. Głowica rozpierająca , 14 2, 18 2, 18 2,5, 25 3,5, 32 4,4 (po 1 szt.)

14 System KAN-therm Push - montaż połączeń skręcanych 3 Połączenia skręcane do rur PE-RT i PE-Xc Zasada wykonywania połączenia skręcanego: 1. Korpus złączki wkręcić w kształtkę z uszczelnieniem gwintu. 2. Nakrętkę i pierścień osadzić na rurze. 3. Rurę nasunąć na korpus złączki i nakręcić nakrętkę zaciskającą pierścień. 1. Kształtka - trójnik z GW. 2. Korpus złączki z GZ. 3. Pierścień przecięty. 4. Nakrętka dociskowa. 5. Rura PE-RT lub PE-Xc. Pierścień przecięty zakładamy na rurę, przy czym krawędź pierścienia powinna być odległa od krawędzi rury od 0,5 do 1 mm. Rura powinna zostać nasunięta do końca korpusu złączki. Połączenie to można traktować jako rozbieralne pod warunkiem, że po wyjściu korpusu złączki z rury, odcinamy zużyty koniec rury i wykonujemy nowe połączenie. Nie wolno obracać kształtki w stosunku do rury w trakcie i po montażu oraz stosować jakichkolwiek past w celu łatwiejszego nasunięcia rury na korpus kształtki. Złączki skręcane wspołpracują z: kształtkami z gwintami wewnętrznymi typu kolana, trójniki, podejścia do bateri, rozdzielacze bez nypli (nie uzbrojone), armaturą posiadającą gwinty wewnętrzne. Połączenia tego typu: należy uszczelnić konopiami (gwinty) z dodatkiem past, zwracając uwagę aby w przypadku gwintów wewnętrznych mosiężnych nie stosować zbyt dużej ilości pakuł, nie należy łączyć z gwintami zewnętrznymi rurowymi (zarys stożkowy) złącz mosiężnych z gwintem wewnętrznym (zarys cylindryczny) ze względu na niebezpieczeństwo pęknięcia mosiądzu, należy przyjąć zasadę, że złączki i kształtki z gwintami wewnętrznymi nie powinny być łączone z elementami spoza Systemu KAN-therm, nie należy chować w posadzkach podłóg

15 3 System KAN-therm Push - montaż połączeń skręcanych Połączenia skręcane do rur PE-RT i PE-Xc - połączenia śrubunkowe Połączenia śrubunkowe są odmianą połączeń skręcanych. 1. Kształtka - trójnik z GZ. 2. Korpus śrubunka. 3. Pierścień przecięty. 4. Nakrętka dociskowa. 5. Rura PE-RT lub PE-Xc. Podstawowym elementem takich połączeń są śrubunki posiadające uszczelnienie na stożku i O-Ring pomiędzy złączką i kształtką. Połączenia śrubunkowe wspołpracują z: serią kształtek 9012 z gwintami zewnętrznymi, rozdzielaczami uzbrojonymi w specjalne nyple, zaworami przygrzejnikowymi zespolonymi. Połączenia śrubunkowe charakteryzują się uszczelnieniem na stożku i O-Ringu pomiędzy złączką i kształtką. Połączenia tego typu są samouszczelniające i nie należy stosować dodatkowego uszczelnienia typu taśma teflonowa lub pakuły. Połączenia tego typu powinny być zlokalizowane w miejscach ogólnie dostępnych. Łączenie kształtek z rurkami niklowanymi z armaturą grzejnikową W celu estetycznego podłączenia grzejników w Systemie KAN-therm, zarówno z posadzki jak i ze ściany, w ofercie występują specjalne wykonania kształtek z rurkami niklowanymi. Kolanka oraz trójniki z rurką niklowaną łączyć z zaworami grzejnikowymi oraz bezpośrednio z grzejnikami typu VK poprzez elementy: śrubunek na rurę miedzianą Ø15 G¾" kod , śrubunek na rurę miedzianą Ø15 G½", kod K , zacisk na rurę miedzianą Ø15 G½", kod W, korpus przyłączki G½", kod Wszystkie połączenia tego typu są samouszczelniające się i nie wymagają stosowania dodatkowych uszczelnień

16 System KAN-therm Push - do instalacji wodnych i grzewczych do 10 bar 4 KAN -therm rura PE-Xc wg DIN 16892/93 z osłoną antydyfuzyjną (Sauerstoffdicht) wg DIN 4726 Wy miar Ilość m w krążku/palecie Kod Ø / Ø / Ø18 2,5 200/ Ø25 3,5 50/ Ø32 4,4 25/ KAN -therm ru ra PE-RT z osło ną an ty dy fu zyj ną (Sau er stof fdicht) wg DIN 4726 Wy miar Ilość m w krążku/palecie Kod Ø / Ø / Ø18 2,5 200/ Ø25 3,5 50/ Ø32 4,4 25/ KAN -therm złącz ka Push, z koł nie rzem, z gwin tem ze wnętrz nym Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod **Ø12 2 G½" 10/ Ø14 2 G½" 10/ K Ø18 2,5 G½" 10/ K Ø25 3,5 G½" 10/ Ø25 3,5 G¾" 10/ Ø32 4,4 G1'' 5/ KAN -therm złącz ka Push, z koł nie rzem, z gwin tem we wnętrz nym Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod **Ø12 2 G½" 10/ Ø14 2 G½" 10/ Ø18 2,5 G½" 10/ Ø25 3,5 G¾" 5/ Ø32 4,4 G1'' 5/ Uwaga: Nie do pusz cza się łą cze nia złą czek mosiężnych z gwintem wewnętrznym, rurowym, walcowym (np. G½") z elementami pozasystemowymi z gwintem zewnętrznym, rurowym, stożkowym (np. R½"). KAN -therm złącz ka Push, z koł nie rzem, z gwin tem we wnętrz nym PPSU Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod 14 2 G½" 10/ ,5 G½" 10/ Uwaga: Nie do pusz cza się łą cze nia złą czek mosiężnych z gwintem wewnętrznym, rurowym, walcowym (np. G½") z elementami pozasystemowymi z gwintem zewnętrznym, rurowym, stożkowym (np. R½"). KAN -therm łącz nik Push Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod ** Ø12 2/Ø / Ø14 2/Ø14 2 (P) 20/ * Ø14 2/Ø / Ø18 2,5/Ø18 2,5 (P) 20/ * Ø18 2,5/Ø18 2,5 20/ Ø25 3,5/Ø25 3,5 (P) 10/ * Ø25 3,5/Ø25 3,5 10/ Ø32 4,4/Ø32 4,4 5/ (P) - kształtka PPSU KAN -therm łącz nik Push, redukcyjny Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod ** Ø14 2/Ø / Ø18x2,5/Ø14x2 (P) 20/ * Ø18 2,5/Ø / Ø25 3,5/Ø18 2,5 (P) 10/ * Ø25 3,5/Ø18 2,5 20/ CN Ø32 4,4/Ø25 3,5 5/ (P) - kształtka PPSU Uwaga: Złącz ka sto so wa na jest w ce lach na praw czych (uszko dze nie ru ry np. prze wier ce nie) oraz do łą cze nia dłu gich od cin ków ru ry * do wyczerpania zapasów ** na specjalne zamówienie Wszystkie powyższe elementy dostępne w wersji niklowanej wszystkie złączki sprzedawane są bez pierścienia nasuwanego Push

17 4 System KAN-therm Push - do instalacji wodnych i grzewczych do 10 bar KAN -therm trój nik Push Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod ** Ø12 2/Ø12 2/Ø12 2 (P) 20/ Ø14 2/Ø14 2/Ø14 2 (P) 10/ * Ø14 2/Ø14 2/Ø14 2 (MN) 20/ B Ø18 2,5/Ø18 2,5/Ø18 2,5 (P) 10/ * Ø18 2,5/Ø18 2,5/Ø18 2,5 (MN) 10/ B Ø25 3,5/Ø25 3,5/Ø25 3,5 (P) 5/ * Ø25 3,5/Ø25 3,5/Ø25 3,5 (MN) 5/ B Ø32 4,4/Ø32 4,4/Ø32 4,4 (P) 2/ (P) - kształtka PPSU, (MN) - kształtka mosiężna wersja niklowana KAN -therm trój nik Push, redukcyjny Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod ** Ø14 2/Ø12 2/Ø12 2 (P) 20/ ** Ø14 2/Ø12 2/Ø14 2 (P) 20/ kształtka PPSU Ø18 2,5/Ø14 2/Ø14 2 (P) 10/ Ø18 2,5/Ø14 2/Ø18 2,5 (P) 10/ Ø18 2,5/Ø25 3,5/Ø18 2,5 (P) 5/ Ø25 3,5/Ø14 2/Ø18 2,5 (P) 5/ Ø25 3,5/Ø14 2/Ø25 3,5 (P) 5/ * Ø25 3,5/Ø14 2/Ø25 3,5 (MN) Ø25 3,5/Ø18 2,5/Ø18 2,5 (P) 5/60 5/ B * Ø25 3,5/Ø18 2,5/Ø18 2,5 (MN) Ø25 3,5/Ø18 2,5/Ø25 3,5 (P) 5/60 5/ B * Ø25 3,5/Ø18 2,5/Ø25 3,5 (MN) 5/ B Ø32 4,4/Ø18 2,5/Ø25 3,5 (P) 2/ Ø32 4,4/Ø18 2,5/Ø32 4,4 (P) 2/ Ø32 4,4/Ø25 3,5/Ø25 3,5 (P) 2/ Ø32 4,4/Ø25 3,5/Ø32 4,4 (P) 2/ (P) - kształtka PPSU, (MN) - kształtka mosiężna wersja niklowana kształtka mosiężna niklowana KAN -therm ko lan ko Push Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod Ø14 2/Ø14 2 (P) 20/ * Ø14 2/Ø14 2 (MN) Ø18 2,5/Ø18 2,5 (P) 20/400 20/ B * Ø18 2,5/Ø18 2,5 (MN) 20/ B Ø25 3,5/Ø25 3,5 (P) 5/ * Ø25 3,5/Ø25 3,5 (MN) 10/ B Ø32 4,4/Ø32 4,4 (P) 5/ kształtka PPSU (P) - kształtka PPSU, (MN) - kształtka mosiężna wersja niklowana kształtka mosiężna niklowana KAN -therm ko lan ko Push, z gwin tem ze wnętrz nym Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod Ø14 2/15Cu - G½" 20/ Uwaga: Ko lan ko z gwin tem zew. łą czyć z ru rą mie dzia ną Ø15 po przez ele men ty: śrubunek na rurę miedzianą Ø15 G½", kod K ( ). str. 72 * do wyczerpania zapasów ** na specjalne zamówienie wszystkie złączki sprzedawane są bez pierścienia nasuwanego Push

18 System KAN-therm Push - do instalacji wodnych i grzewczych do 10 bar 4 KAN -therm trój nik Push z ru rą mie dzia ną Ø15 niklowany, L min = 300 mm Wy miar d 1/d 2 Ilość szt. w opak. Kod Ø14 2/Ø Ø18 2,5/Ø18 2, Ø25 3,5/Ø25 3, Ø32 4,4/Ø32 4, KAN -therm trój nik Push z ru rą mie dzia ną Ø15 niklowany, L min = 300 mm, redukcyjny Wy miar d 1/d 2 Ilość szt. w opak. Kod Ø18 2,5/Ø14 2 lewy Ø18 2,5/Ø14 2 prawy Ø25 3,5/Ø18 2,5 lewy Ø25 3,5/Ø18 2,5 prawy Ø32 4,4/Ø25 3,5 lewy Ø32 4,4/Ø25 3,5 prawy ** KAN -therm trój nik Push z ru rą mie dzia ną Ø15 niklowany, L min = 750 mm L min Wy miar d 1/d 2 Ilość szt. w opak. Kod Ø14 2/Ø Ø18 2,5/Ø18 2, Ø25 3,5/Ø25 3, Ø32 4,4/Ø32 4, d 1 d 2 ** KAN -therm trój nik Push z ru rą mie dzianą Ø15 niklowany, L min = 750 mm, redukcyjny Wy miar d 1/d 2 Ilość szt. w opak. Kod Ø18 2,5/Ø14 2 lewy Ø18 2,5/Ø14 2 prawy Ø25 3,5/Ø18 2,5 lewy Ø25 3,5/Ø18 2,5 prawy Ø32 4,4/Ø25 3,5 lewy Ø32 4,4/Ø25 3,5 prawy Uwaga: Wszystkie kształtki są w wykonaniu niklowanym. Przy podłączaniu grzejników poprzez trójniki redukcyjne należy stosować komplet złożony z trójnika lewego i prawego. Identyfikacja trójnika redukcyjnego na przykład prawego polega na tym, że patrząc od strony większej średnicy wygięcie rurki miedzianej skierowane jest w prawo. Na rysunku przedstawiono trójnik redukcyjny lewy. Warianty podłączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w części technicznej katalogu - "Połączenia skręcane do rur PE-RT i PE-Xc". KAN -therm element połączeniowy do grzejnika z rurą wielowarstwową, L min = 500 mm Wy miar d 2/d 1 Ilość szt. w opak. Kod Ø16 2/Ø ** Ø16 2/Ø18 2, d 1 d 2 L min ** na specjalne zamówienie wszystkie złączki sprzedawane są bez pierścienia nasuwanego Push

19 4 System KAN-therm Push - do instalacji wodnych i grzewczych do 10 bar KAN -therm kolanko Push, z rurą miedzianą Ø15, ze wspornikiem - element niklowany Wy miar Ilość szt. w opak. Kod **Ø12 2 L min = 210 mm Ø14 2 L min = 210 mm Ø14 2 L min = 300 mm Ø14 2 L min = 750 mm Ø18 2,5 L min = 210 mm Ø18 2,5 L min = 300 mm Ø18 2,5 L min = 750 mm Uwaga: Warianty podłączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w części technicznej katalogu - "Połączenia skręcane do rur PE-RT i PE-Xc". * na specjalne zamówienie L min KAN -therm kolanko Push, z rurą miedzianą Ø15, ze wspornikiem zespolone - element niklowany Wy miar Ilość szt. w opak. Kod **Ø12 2 L min = 200 mm Ø14 2 L min = 200 mm Ø14 2 L min = 300 mm Ø18 2,5 L min = 200 mm Ø18 2,5 L min = 300 mm Uwaga: Rur ki (na dłu go ści) ob ci nać za po mo cą miniob ci na ka krąż ko we go ( str. 27 ) Warianty podłączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w części technicznej katalogu - "Połączenia skręcane do rur PE-RT i PE-Xc". 50 mm L min + 25 mm L min KAN -therm podejście do baterii PPSU Push z korkiem tworzywowym krótkim Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod **12 2 G½" 5/ G½" 5/ ,5 G½" 5/ Uwaga: Podejście do baterii sprzedawane jest w komplecie z nakrętką M8 i korkiem tworzywowym krótkim. Korek tworzywowy krótki przeznaczony jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji. Do uszczelniania gwintów w kształtkach PPSU nie wolno używać agresywnych środków chemicznych. Stosować wyłącznie pakuły z dodatkiem past. Nie dopuszcza się łączenia podejść do baterii z gwintem wewnętrznym, rurowym, walcowym (np. G½ ) z elementami pozasystemowymi z gwintem zewnętrznym, rurowym, stożkowym (np. R½ ). KAN -therm po dej ście do ba te rii Push z korkiem tworzywowym krótkim Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod Ø14 2 G½" (K) 5/ Ø18 2,5 G½" (K) 5/ Ø18 2,5 G½" (D) 5/ (K) wersja krótka: a = 41 mm; b = 20 mm (D) wersja długa: a = 52,5 mm; b = 31,5 mm a Uwaga: Stosować do instalacji wody (możliwość montażu podtynkowego na płytkach montażowych). Podejście do baterii może być wykorzystane w instalacjach centralnego ogrzewania przy podłączeniach grzejnika z wyjściami ze ściany (podejście przewodami w bruździe) poprzez zawór kątowy. Nie dopuszcza się łączenia podejść do baterii z gwintem wewnętrznym, rurowym, walcowym (np. G½ ) z elementami pozasystemowymi z gwintem zewnętrznym, rurowym, stożkowym (np. R½ ). Podejście do baterii sprzedawane jest w komplecie ze śrubką montażową i korkiem tworzywowym krótkim. Korek tworzywowy krótki przeznaczony jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji. b ** na specjalne zamówienie wszystkie złączki sprzedawane są bez pierścienia nasuwanego Push

20 System KAN-therm Push - do instalacji wodnych i grzewczych do 10 bar 4 KAN -therm po dej ście do ba te rii Push ką to we z korkiem tworzywowym krótkim Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod Ø18 2,5/Ø18 2,5 G½" (MN) 5/ (MN) - kształtka mosiężna wersja niklowana Uwaga: Stosować do instalacji wody (możliwość montażu podtynkowego na płytkach montażowych). Nie dopuszcza się łączenia podejść do baterii z gwintem wewnętrznym, rurowym, walcowym (np. G½ ) z elementami pozasystemowymi z gwintem zewnętrznym, rurowym, stożkowym (np. R½ ). Podejście do baterii sprzedawane jest w komplecie ze śrubką montażową i korkiem tworzywowym krótkim. Korek tworzywowy krótki przeznaczony jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji. KAN -therm korek Push Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod Ø / Ø18 2,5 20/ Ø25 3,5 10/ Ø32 4,4 5/ KAN -therm korek tworzywowy do prób szczelności - krótki - element serwisowy Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod G½" 20/ Uwaga: Korek tworzywowy krótki przeznaczony jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji. Korek posiada własne uszczelnienie (O-Ring). KAN -therm śrub ka mon ta żo wa do po dejść do ba te rii - element serwisowy Ilo ść szt. w wo r./kar t. Kod Nowy Kod Stary 100/2000 K Uwaga: Łą czy płyt kę mon ta żo wą z po dej ścia mi do ba te rii. KAN -therm pier ścień nasuwany Push Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod **Ø12 2A 50/ Ø14 2A 50/ Ø18 2A/Ø18 2,5A 50/ Ø25 3,5A 20/ Ø32 4,4A 10/ Uwaga: W wy mia rze li te ra A ozna cza za sto so wa nie pier ście nia do rur PE-Xc lub PE-RT z osło ną an ty dy fu zyj ną. Przy montażu złącz Push należy stosować narzędzia do montażu rur PE-RT i PE-Xc z odpowiednimi wkładami (możliwość zakupu lub wypożyczenia narzędzi w oddziałach firmy KAN) ** na specjalne zamówienie Wszystkie powyższe elementy dostępne w wersji niklowanej wszystkie złączki sprzedawane są bez pierścienia nasuwanego Push

21 5 System KAN-therm Push - do instalacji wodnych i grzewczych do 6 bar KAN -therm rura PE-Xc wg DIN 16892/93 z osłoną antydyfuzyjną (Sauerstoffdicht) wg DIN 4726 Wy miar Ilość m w krążku/palecie Kod Ø / Ø / Ø / Ø25 3,5 50/ Ø32 4,4 25/ KAN -therm ru ra PE-RT z osło ną an ty dy fu zyj ną (Sau er stof fdicht) wg DIN 4726 Wy miar Ilość m w krążku/palecie Kod Ø / Ø / Ø / Ø25 3,5 50/ Ø32 4,4 25/ KAN -therm złącz ka Push, z koł nie rzem, z gwin tem ze wnętrz nym Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod **Ø12 2 G½" 10/ Ø14 2 G½" 10/ K Ø18 2 G½" 10/ K Ø25 3,5 G½" 10/ Ø25 3,5 G¾" 10/ Ø32 4,4 G1'' 5/ KAN -therm złącz ka Push, z koł nie rzem, z gwin tem we wnętrz nym Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod **Ø12 2 G½" 10/ Ø14 2 G½" 10/ Ø18 2 G½" 10/ Ø25 3,5 G¾" 5/ Ø32 4,4 G1'' 5/ Uwaga: Nie do pusz cza się łą cze nia złą czek mo sięż nych z gwintem wewnętrznym, rurowym, walcowym (np. G½") z elementami pozasystemowymi z gwintem zewnętrznym, rurowym, stożkowym (np. R½"). KAN -therm złącz ka Push, z koł nie rzem, z gwin tem we wnętrz nym PPSU Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod 14 2 G½" 10/ G½" 10/ Uwaga: Nie do pusz cza się łą cze nia złą czek mosiężnych z gwintem wewnętrznym, rurowym, walcowym (np. G½") z elementami pozasystemowymi z gwintem zewnętrznym, rurowym, stożkowym (np. R½"). KAN -therm łącz nik Push Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod ** Ø12 2/Ø / Ø14 2/Ø14 2 (P) 20/ * Ø14 2/Ø / Ø18 2/Ø18 2 (P) 20/ * Ø18 2/Ø / Ø25 3,5/Ø25 3,5 (P) 10/ * Ø25 3,5/Ø25 3,5 10/ Ø32 4,4/Ø32 4,4 5/ (P) - kształtka PPSU KAN -therm łącz nik Push, redukcyjny Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod ** Ø14 2/Ø / ** Ø18 2/Ø / Ø18 2/Ø14 2 (P) 20/ * Ø18 2/Ø / R Ø25 3,5/Ø18 2 (P) 10/ * Ø25 3,5/Ø / Ø32 4,4/Ø25 3,5 5/ (P) - kształtka PPSU Uwaga: Złącz ka sto so wa na jest w ce lach na praw czych (uszko dze nie ru ry np. prze wier ce nie) oraz do łą cze nia dłu gich od cin ków ru ry. * do wyczerpania zapasów ** na specjalne zamówienie Wszystkie powyższe elementy dostępne w wersji niklowanej wszystkie złączki sprzedawane są bez pierścienia nasuwanego Push

22 System KAN-therm Push - do instalacji wodnych i grzewczych do 6 bar 5 KAN -therm trój nik Push Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod ** Ø12 2/Ø12 2/Ø12 2 (P) 20/ Ø14 2/Ø14 2/Ø14 2 (P) 10/ * Ø14 2/Ø14 2/Ø14 2 (MN) 20/ B Ø18 2/Ø18 2/Ø18 2 (P) 10/ * Ø18 2/Ø18 2/Ø18 2 (MN) 10/ B Ø25 3,5/Ø25 3,5/Ø25 3,5 (P) 5/ * Ø25 3,5/Ø25 3,5/Ø25 3,5 (MN) 5/ B Ø32 4,4/Ø32 4,4/Ø32 4,4 (P) 2/ kształtka PPSU (P) - kształtka PPSU, (MN) - kształtka mosiężna wersja niklowana KAN -therm trój nik Push, redukcyjny Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod ** Ø14 2/Ø12 2/Ø12 2 (P) ** Ø14 2/Ø12 2/Ø14 2 (P) Ø14 2/Ø18 2/Ø14 2 (P) 20/200 20/200 10/ * Ø14 2/Ø18 2/Ø14 2 (MN) 10/ B Ø18 2/Ø14 2/Ø14 2 (P) 10/ * Ø18 2/Ø14 2/Ø14 2 (MN) Ø18 2/Ø14 2/Ø18 2 (P) 10/150 10/ B * Ø18 2/Ø14 2/Ø18 2 (MN) Ø18 2/Ø25 3,5/Ø18 2 (P) 10/150 5/ B * Ø18 2/Ø25 3,5/Ø18 2 (MN) 5/ B kształtka mosiężna niklowana Ø25 3,5/Ø14 2/Ø18 2 (P) 5/ * Ø25 3,5/Ø14 2/Ø18 2 (MN) Ø25 3,5/Ø14 2/Ø25 3,5 (P) 5/60 5/ B * Ø25 3,5/Ø14 2/Ø25 3,5 (MN) Ø25 3,5/Ø18 2/Ø18 2 (P) 5/60 5/ B * Ø25 3,5/Ø18 2/Ø18 2 (MN) Ø25 3,5/Ø18 2/Ø25 3,5 (P) 5/60 5/ B * Ø25 3,5/Ø18 2/Ø25 3,5 (MN) 5/ B Ø32 4,4/Ø18 2/Ø25 3,5 (P) 2/ Ø32 4,4/Ø18 2/Ø32 4,4 (P) 2/ Ø32 4,4/Ø25 3,5/Ø25 3,5 (P) 2/ Ø32 4,4/Ø25 3,5/Ø32 4,4 (P) 2/ (P) - kształtka PPSU, (MN) - kształtka mosiężna wersja niklowana KAN -therm trójnik mijankowy Push Wy miar Ilo ść szt. w wor./kart. Kod Ø14 2/Ø14 2/Ø14 2 1/ Ø18 2/Ø18 2/Ø18 2 1/ Ø18 2/Ø14 2/Ø14 2 1/ Ø18 2/Ø14 2/Ø18 2 1/ Ø14 2/Ø14 2/Ø18 2 1/ Uwaga: trójniki mijankowe Push - wersja niklowana KAN -therm trójnik Push, z gwintem zewnętrznym Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod Ø18 2/15Cu - G½" (MN) 10/ B (MN) - kształtka mosiężna wersja niklowana Uwaga: Trój nik Push z gwin tem zew. łą czyć z ru rą mie dzia ną Ø15 po przez ele men ty: śrubunek na rurę miedzianą Ø15 G½", kod K KAN -therm ko lan ko Push Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod Ø14 2/Ø14 2 (P) 20/ * Ø14 2/Ø14 2 (MN) Ø18 2/Ø18 2 (P) 20/400 20/ B * Ø18 2/Ø18 2 (MN) 20/ B kształtka PPSU Ø25 3,5/Ø25 3,5 (P) 5/ * Ø25 3,5/Ø25 3,5 (MN) 10/ B Ø32 4,4/Ø32 4,4 (P) 5/ (P) - kształtka PPSU, (MN) - kształtka mosiężna wersja niklowana kształtka mosiężna niklowana *do wyczerpania zapasów ** na specjalne zamówienie Wszystkie powyższe elementy mosiężne dostępne w wersji niklowanej wszystkie złączki sprzedawane są bez pierścienia nasuwanego Push

23 5 System KAN-therm Push - do instalacji wodnych i grzewczych do 6 bar KAN -therm ko lan ko Push, z gwin tem ze wnętrz nym (sto so wa ne do pod łą cze nia z ru rą mie dzia ną Ø15) Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod Ø14 2/15Cu - G½" 20/ Ø18 2/15Cu - G½" (MN) 20/ B (MN) - kształtka mosiężna wersja niklowana Uwaga: Ko lan ko Push z gwin tem zew. łą czyć z ru rą mie dzia ną Ø15 po przez ele men ty: śrubunek na rurę miedzianą Ø15 G½", kod K KAN -therm trój nik Push z ru rą mie dzia ną Ø15 niklowany, L min = 300 mm Wy miar d 1/d 2 Ilość szt. w opak. Kod Ø14 2/Ø Ø18 2/Ø Ø25 3,5/Ø25 3, Ø32 4,4/Ø32 4, KAN -therm trój nik Push z ru rą mie dzia ną Ø15 niklowany, L min = 300 mm, redukcyjny Wy miar d 1/d 2 Ilość szt. w opak. Kod Ø18 2/Ø14 2 lewy Ø18 2/Ø14 2 prawy Ø25 3,5/Ø18 2 lewy Ø25 3,5/Ø18 2 prawy Ø32 4,4/Ø25 3,5 lewy Ø32 4,4/Ø25 3,5 prawy **KAN -therm trój nik Push z ru rą mie dzia ną Ø15 niklowany, L min = 750 mm Wy miar d 1/d 2 Ilość szt. w opak. Kod Ø14 2/Ø Ø18 2/Ø Ø25 3,5/Ø25 3, Ø32 4,4/Ø32 4, L min **KAN -therm trój nik Push z ru rą mie dzia ną Ø15 niklowany, L min = 750 mm, redukcyjny Wy miar d 1/d 2 Ilość szt. w opak. Kod Ø18 2/Ø14 2 lewy Ø18 2/Ø14 2 prawy d 1 d 2 Ø25 3,5/Ø18 2 lewy Ø25 3,5/Ø18 2 prawy Ø32 4,4/Ø25 3,5 lewy Ø32 4,4/Ø25 3,5 prawy Uwaga: Wszystkie kształtki są w wykonaniu niklowanym. Przy podłączaniu grzejników poprzez trójniki redukcyjne należy stosować komplet złożony z trójnika lewego i prawego. Identyfikacja trójnika redukcyjnego na przykład prawego polega na tym, że patrząc od strony większej średnicy wygięcie rurki miedzianej skierowane jest w prawo. Na rysunku przedstawiono trójnik redukcyjny lewy. Warianty podłączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w części technicznej katalogu - "Połączenia skręcane do rur PE-RT i PE-Xc". KAN -therm element połączeniowy do grzejnika z rurą wielowarstwową, L min = 500 mm Wy miar d 2/d 1 Ilość szt. w opak. Kod Ø16 2/Ø Ø16 2/Ø d 1 d 2 L min KAN -therm kolanko Push, z rurą miedzianą Ø15, ze wspornikiem - element niklowany Wy miar Ilość szt. w opak. Kod **Ø12 2 L min = 210 mm Ø14 2 L min = 210 mm Ø14 2 L min = 300 mm Ø14 2* L min = 750 mm Ø18 2 L min = 210 mm Ø18 2 L min = 300 mm Ø18 2* L min = 750 mm L min Uwaga: Warianty podłączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w części technicznej katalogu - "Połączenia skręcane do rur PE-RT i PE-Xc". * na specjalne zamówienie ** na specjalne zamówienie Wszystkie powyższe elementy mosiężne dostępne w wersji niklowanej wszystkie złączki sprzedawane są bez pierścienia nasuwanego Push

24 System KAN-therm Push - do instalacji wodnych i grzewczych do 6 bar 5 50 mm L min + 25 mm L min KAN -therm kolanko Push, z rurą miedzianą Ø15, ze wspornikiem zespolone - element niklowany Wy miar Ilość szt. w opak. Kod **Ø12 2 L min = 200 mm Ø14 2 L min = 200 mm Ø14 2 L min = 300 mm Ø18 2 L min = 200 mm Ø18 2 L min = 300 mm Uwaga: Rur ki (na dłu go ści) ob ci nać za po mo cą miniob ci na ka krąż ko we go ( str. 27 ). Warianty podłączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w części technicznej katalogu - "Połączenia skręcane do rur PE-RT i PE-Xc". KAN -therm podejście do baterii PPSU Push z korkiem tworzywowym krótkim Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod **12 2 G½" 5/ G½" 5/ G½" 5/ Uwaga: Podejście do baterii sprzedawane jest w komplecie z nakrętką M8 i korkiem tworzywowym krótkim. Korek tworzywowy krótki przeznaczony jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji. Do uszczelniania gwintów w kształtkach PPSU nie wolno używać agresywnych środków chemicznych. Stosować wyłącznie pakuły z dodatkiem past. Nie dopuszcza się łączenia podejść do baterii z gwintem wewnętrznym, rurowym, walcowym (np. G½ ) z elementami pozasystemowymi z gwintem zewnętrznym, rurowym, stożkowym (np. R½ ). a KAN -therm po dej ście do ba te rii Push z korkiem tworzywowym krótkim Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod Ø14 2 G½" (K) 5/ Ø18 2 G½" (K) 5/ Ø18 2 G½" (D) 5/ b (K) wersja krótka: a = 41 mm; b = 20 mm (D) wersja długa: a = 52,5 mm; b = 31,5 mm Uwaga: Stosować do instalacji wody (możliwość montażu podtynkowego na płytkach montażowych). Podejście do baterii może być wykorzystane w instalacjach centralnego ogrzewania przy podłączeniach grzejnika z wyjściami ze ściany (podejście przewodami w bruździe) poprzez zawór kątowy. Nie dopuszcza się łączenia podejść do baterii z gwintem wewnętrznym, rurowym, walcowym (np. G½ ) z elementami pozasystemowymi z gwintem zewnętrznym, rurowym, stożkowym (np. R½ ). Podejście do baterii sprzedawane jest w komplecie ze śrubką montażową i korkiem tworzywowym krótkim. Korek tworzywowy krótki przeznaczony jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji. KAN -therm po dej ście do ba te rii Push ką to we z korkiem tworzywowym krótkim Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod **Ø18 2/Ø18 2 G½" (MN) 5/ (MN) - kształtka mosiężna wersja niklowana Uwaga: Stosować do instalacji wody (możliwość montażu podtynkowego na płytkach montażowych). Nie dopuszcza się łączenia podejść do baterii z gwintem wewnętrznym, rurowym, walcowym (np. G½ ) z elementami pozasystemowymi z gwintem zewnętrznym, rurowym, stożkowym (np. R½ ). Podejście do baterii sprzedawane jest w komplecie ze śrubką montażową i korkiem tworzywowym krótkim. Korek tworzywowy krótki przeznaczony jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji. KAN -therm korek Push Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod Ø / Ø / Ø25 3,5 10/ Ø32 4,4 5/ KAN -therm korek tworzywowy do prób szczelności - krótki - element serwisowy Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod G½" 20/ Uwaga: Korek tworzywowy krótki przeznaczony jest tylko i wyłącznie do wykonania próby szczelności instalacji. Korek posiada własne uszczelnienie (O-Ring) ** na specjalne zamówienie wszystkie złączki sprzedawane są bez pierścienia nasuwanego Push

25 5 System KAN-therm Push - do instalacji wodnych i grzewczych do 6 bar KAN -therm śrub ka mon ta żo wa do po dejść do ba te rii - element serwisowy Ilo ść szt. w wo r./kar t. Kod Nowy Kod Stary 100/2000 K Uwaga: Łą czy płyt kę mon ta żo wą z po dej ścia mi do ba te rii. KAN -therm pier ścień nasuwany Push Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod **Ø / Ø / Ø18 2/Ø18 2,5 50/ Ø25 3,5 20/ Ø32 4,4 10/ Uwaga: W wy mia rze li te ra A ozna cza za sto so wa nie pier ście nia do rur PE-Xc lub PE-RT z osło ną an ty dy fu zyj ną. Przy montażu złącz Push należy stosować narzędzia do montażu rur PE-RT i PE-Xc z odpowiednimi wkładami (możliwość zakupu lub wypożyczenia narzędzi w oddziałach firmy KAN). NOTATKI ** na specjalne zamówienie Wszystkie powyższe elementy mosiężne dostępne w wersji niklowanej

26 System KAN-therm - połączenia skręcane 6 KAN -therm rura PE-Xc wg DIN 16892/93 z osłoną antydyfuzyjną (Sauerstoffdicht) wg DIN 4726 Wy miar Ilość m w krążku/palecie Kod Ø / Ø / Ø / Ø18 2,5 200/ Ø25 3,5 50/ Ø32 4,4 25/ KAN -therm rura PE-Xc wg DIN 16892/93 z osłoną antydyfuzyjną (Sauerstoffdicht) wg DIN stosowana wyłącznie do złączek skręcanych Wy miar Ilość m w krążku/palecie Kod Ø / KAN -therm ru ra PE-RT z osło ną an ty dy fu zyj ną (Sau er stof fdicht) wg DIN 4726 Wy miar Ilość m w krążku/palecie Kod Ø / Ø / Ø / Ø18 2,5 200/ Ø25 3,5 50/ Ø32 4,4 25/ KAN -therm ru ra PE-RT z osło ną an ty dy fu zyj ną (Sau er stof fdicht) wg DIN stosowana wyłącznie do złączek skręcanych Wy miar Ilość m w krążku/palecie Kod Ø / KAN -therm złącz ka skrę ca na z gwin tem ze wnętrz nym Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod Ø12 2 G½" 10/ Ø14 2 G½" 10/ Ø16 2 G½" 10/ Ø18 2 G½" 10/ Ø18 2,5 G½" 10/ Ø25 3,5 G½" 10/ Ø25 3,5 G¾" 10/ Ø32 4,4 G1" 5/ Uwaga: Moż li wość po łą czeń z kształt ka mi ogól ne go prze zna cze nia. KAN -therm złącz ka skrę ca na z gwin tem we wnętrz nym Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod Ø12 2 G½" 10/ Ø14 2 G½" 10/ Ø16 2 G½" 10/ Ø18 2 G½" 10/ Ø18 2,5 G½" 10/ Ø25 3,5 G¾" 10/ Ø32 4,4 G1" 5/ Uwaga: Moż li wość po łą czeń z kształt ka mi ogól ne go prze zna cze nia. Nie do pusz cza się łą cze nia złą czek mo sięż nych z gwin tem we wnętrz nym, ru ro wym, wal co wym (np. G½") z ele men ta mi po za sys te mo wy mi z gwin tem ze wnętrz nym, ru ro wym, stoż ko wym (np. R½") Wszystkie powyższe elementy mosiężne dostępne w wersji niklowanej rury PE-Xc i PE-RT posiadają aprobatę techniczną oraz pozytywną opinię PZH

27 6 System KAN-therm - połączenia skręcane KAN -therm łącz nik skrę ca ny Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod Ø / Ø / Ø / Ø / Ø18 2,5 10/ ** Ø25 3,5 5/ ** Ø32 4,4 2/ Uwaga: Złącz ka sto so wa na jest w ce lach na praw czych (uszko dze nie ru ry np. prze wier ce nie) oraz do łą cze nia dłu gich od cin ków ru ry. KAN -therm śru bu nek przy łącz ny (z ni klo wa ną na kręt ką) Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod Ø12 2 G½" 15/ Ø12 2 G¾" 15/ Ø14 2 G½" 15/ Ø14 2 G¾" 15/ Ø16 2 G¾" 15/ Ø18 2 G¾" 15/ Ø18 2,5 G¾" 15/ Ø25 3,5 G1" 10/ Uwaga: Śru bu nek umoż li wia po łą cze nie z roz dzie la czem z ny pla mi oraz kształt ka mi do po łą czeń śru bun ko wych. **KAN -therm klucz oczkowy z przecięciem do przykręcania śrubunków Wy miar Kod 30 mm K Uwaga: Klucz jest przeznaczony do montażu śrubunków Eurokonus G¾". **KAN -therm pier ścień prze cię ty - el ement ser wi so wy do złącz skrę ca nych Wy miar Ilość szt. w wor./kart. Kod Ø12 100/ Ø14 100/ Ø16 100/ Ø18 100/ Ø25 50/ Uwaga: Stosować do złącz skręcanych. NOTATKI ** na specjalne zamówienie

28 System KAN-therm - narzędzia do połączeń Push 7 KAN -therm komplet - rozpierak i zaciskarka akumulatorowa dla złącz Push mm Kod KPPR-PUSHAK NOWOŚĆ Uwaga : W skład zestawu KPPR-PUSHAK wchodzi: 1. Praska akumulatorowa AAP101 - kod: KPPR-PUSHAK1-1 szt. 2. Rozpierak akumulatorowy AXI101 - kod: KPPR-PUSHAK2-1 szt. 3. Bateria 9,6V 3,0Ah (standardowa) - kod: szt. 4. Ładowarka - kod: szt. 5. Walizka - kod: szt. 6. Pudełko na wkłady do prasek - kod: szt. 7. Wkład do prasek (do trójników i kolanek Push PPSU) - kod: PT8471, PT8469, 18 2 (18 2,5) - PT8468, 25 3,5 - PT8467 (po 1 szt.) 8. Wkład do prasek (do łączników Push) - kod: P8471, P8469, 18 2 (18 2,5) - P8468, 32 4,4 (PPSU) - P8467 (po 2 szt.). 9. Głowica rozpierająca - kod: Z-P12N, Z-P14N, Z-P18N, 18 2,5 - Z-P185N, 25 3,5 - Z-P25N, 32 4,4 - P32N (po 1 szt.) KAN -therm komplet - praska akumulatorowa dla złącz Push mm Kod AAP101 KPL NOWOŚĆ Uwaga : W skład zestawu AXI101 KPL wchodzi: 1. Praska akumulatorowa AAP101 - kod: KPPR-PUSHAK1-1 szt. 2. Bateria 9,6V 3,0Ah (standardowa + zapasowa) - kod: szt. 3. Ładowarka - kod: szt. 4. Walizka - kod: szt. 5. Pudełko na wkłady do prasek - kod: szt. 6. Wkład do prasek (do trójników i kolanek Push PPSU) - kod: PT8471, PT8469, 18 2 (18 2,5) - PT8468, 25 3,5 - PT8467 (po 1 szt.) 7. Wkład do prasek (do łączników Push) - kod: P8471, P8469, 18 2 (18 2,5) - P8468, 32 4,4 (PPSU) - P8467 (po 2 szt.). KAN -therm komplet - rozpierak akumulatorowy dla rur PE-Xc i PE-RT (12-32 mm) Kod AXI101 KPL NOWOŚĆ Uwaga : W skład zestawu AXI101 KPL wchodzi: 1. Rozpierak akumulatorowy AXI101 - kod: KPPR-PUSHAK2-1 szt. 2. Bateria 9,6V 3,0Ah (standardowa + zapasowa) - kod: szt. 3. Ładowarka - kod: szt. 4. Walizka - kod: szt. 5. Głowica rozpierająca - kod: Z-P12N, Z-P14N, P18N, 18 2,5 - Z-P185N, 25 3,5 - Z-P25N, 32 4,4 - Z-P32N (po 1 szt.). KAN -therm praska akumulatorowa dla złącz Push mm Uwaga: W skład zestawu AAP101 2BAT wchodzi: 1. Praska akumulatorowa AAP101 - kod KPPR-PUSHAK1-1 szt. 2. Bateria 9,6V 3,0Ah (standardowa + zapasowa) - kod szt. Kod AAP101 2BAT NOWOŚĆ KAN -therm rozpierak akumulatorowy dla rur PE-Xc i PE-RT (12-32 mm) Kod AXI101 2BAT NOWOŚĆ Uwaga: W skład zestawu AXI101 2BAT wchodzi: 1. Rozpierak akumulatorowy AXI101 - kod KPPR-PUSHAK2-1 szt. 2. Bateria 9,6V 3,0Ah (standardowa + zapasowa) - kod szt. KAN -therm kom plet - pra ska hy drau licz na z na pę dem noż nym Kod KPPN-PUSH Uwaga: Kom plet KPPN-PUSH skła da się z ele men tów o ko dach: PN01, PT8471, PT8469, PT8468, PT8467, P8471 (2 szt.), P8469 (2 szt.), P8468 (2 szt.), P8467 (2 szt.), 84550N, Z-P12N, Z-P14N, Z-P18N, Z-P185N, Z-P25N, Z-P32N, , ** na specjalne zamówienie

Ø 12-32 mm. SYSTEM KAN-therm. Push Push Platinum. Niezawodność i trwałość ISO 9001

Ø 12-32 mm. SYSTEM KAN-therm. Push Push Platinum. Niezawodność i trwałość ISO 9001 Ø 2-32 mm SYSTEM KAN-therm Push Push Platinum Niezawodność i trwałość ISO 900 System KAN-therm Push/ Push Platinum - asortyment rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-HD Push Platinum 4 2 0.420 200/3000 m 5,86

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KAN-therm informacja techniczna, katalog i cennik

SYSTEM KAN-therm informacja techniczna, katalog i cennik SYSTEM KAN-therm informacja techniczna, katalog i cennik ISO 9001 : 2000 Prawa autorskie KAN Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, obrazy, grafika oraz ich układ w wydawnictwach KAN Sp z o.o. objęte

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KAN-therm Press

SYSTEM KAN-therm Press SYSTEM KAN-therm Press ISO 9001 TECHNOLOGIA SUKCESU KAN-therm rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal przeznaczona do instalacji c.o., instalacji wody ciepłej i zimnej oraz ogrzewania podłogowego

Bardziej szczegółowo

Ø mm. SYSTEM KAN-therm. Press LBP. Innowacyjność i unikalność - Jeden system, sześć funkcji ISO 9001

Ø mm. SYSTEM KAN-therm. Press LBP. Innowacyjność i unikalność - Jeden system, sześć funkcji ISO 9001 Ø 16 63 mm SYSTEM KAN-therm Press LBP Innowacyjność i unikalność - Jeden system, sześć funkcji System KAN-therm Press / Press LBP - asortyment rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-RT przeznaczona do instalacji

Bardziej szczegółowo

rura PE-RT z osłoną antydyfuzyjną (Sauerstoffdicht) wg DIN w izolacji termicznej 6 mm czerwona - 14x2,0

rura PE-RT z osłoną antydyfuzyjną (Sauerstoffdicht) wg DIN w izolacji termicznej 6 mm czerwona - 14x2,0 LEGENDA *dostępny do wyczerpania zapasów **na specjalne zamówienie *dostępne po wyczerpaniu elementów w wykonaniu dotychczasowym nowość Cennik KANtherm ważny od 01.02.2012 Kod Nazwa Cena Ilość sztuk w

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KAN-therm Push ISO 9001

SYSTEM KAN-therm Push ISO 9001 SYSTEM KAN-therm Push ISO 9001 Spis treści Strona System KAN-therm Push/Push Platinum - informacja ogólna... 3 System KAN-therm Push Platinum - informacja techniczna... 4 Rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE-HD

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KAN-therm Press

SYSTEM KAN-therm Press SYSTEM KAN-therm Press ISO 9001 TECHNOLOGIA SUKCESU Spis treści Strona System KAN-therm Press LBP informacja techniczna... 51 System KAN-therm Press LBP nowa konstrukcja kształtek... 51 System KAN-therm

Bardziej szczegółowo

System KAN-therm Push Platinum

System KAN-therm Push Platinum SYSTEM KAN-therm Push Platinum to: PEWNOŚĆ NIEZAWODNOŚĆ TRWAŁOŚĆ WYGODA PEWNOŚĆ dzięki gwarancji materiałowej do 15 lat na wszystkie elementy systemu: rura, złączka, pierścień Możliwość przedłużenia 10

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KAN-therm Push ISO 9001

SYSTEM KAN-therm Push ISO 9001 SYSTEM KAN-therm Push ISO 9001 System KAN-therm Push/Push Platinum - informacja ogólna Katalog Systemu KAN-therm Push Platinum zawiera w swoim opracowaniu nowy System KAN-therm Push Platinum oraz standardowy

Bardziej szczegółowo

System KAN-therm Press/KAN-therm Press LBP

System KAN-therm Press/KAN-therm Press LBP KAN-therm rura wielowarstwowa PE-RT/Al/PE-HD Multi Universal przeznaczona do instalacji c.o., insta- *** 200/3000 *** 100/1500 *** 50/750 *** 50/600 *** 50/600 *** 25/300 KAN-therm bar *** 5/50 *** 5/50

Bardziej szczegółowo

Ø 12-32 mm. SYSTEM KAN-therm. Push Push Platinum. Niezawodność i trwałość ISO 9001

Ø 12-32 mm. SYSTEM KAN-therm. Push Push Platinum. Niezawodność i trwałość ISO 9001 Ø 12-32 mm SYSTEM KAN-therm Push Push Platinum Niezawodność i trwałość ISO 9001 Spis treści 1 System KAN-therm Push /KAN-therm Push Platinum Informacje ogólne... 3 System KAN-therm Push Platinum... 4 Rury

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KAN-therm Push

SYSTEM KAN-therm Push SYSTEM KAN-therm Push ISO 9001 TECHNOLOGIA SUKCESU Spis treści Strona System KAN-therm Push/Push Platinum - informacja ogólna... 3 System KAN-therm Push Platinum - informacja techniczna... 4 Rury wielowarstwowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KAN-therm informacja techniczna, katalog i cennik ISO 9001

SYSTEM KAN-therm informacja techniczna, katalog i cennik ISO 9001 SYSTEM KAN-therm informacja techniczna, katalog i cennik ISO 9001 Prawa autorskie KAN Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, obrazy, grafika oraz ich układ w wydawnictwach KAN Sp z o.o. objęte są

Bardziej szczegółowo

Katalog i cennik informacja techniczna

Katalog i cennik informacja techniczna Nowoczesne instalacje wodne i grzewcze SYSTEM KAN therm Katalog i cennik informacja techniczna PL 06/2014 ISO 9001 Rozdział Strona SYSTEM KAN-therm Push/Push Platinum...1 rury oraz kształtki z nasuwanym

Bardziej szczegółowo

PL 04/2014. SYSTEM KAN-therm. Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001

PL 04/2014. SYSTEM KAN-therm. Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001 PL 04/2014 SYSTEM KAN-therm Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001 Instalacje sprężonego powietrza w Systemie KAN therm System KAN therm to optymalny, kompletny multisystem instalacyjny,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KAN-therm press informacja techniczna, katalog i cennik

SYSTEM KAN-therm press informacja techniczna, katalog i cennik SYSTEM KAN-therm press informacja techniczna, katalog i cennik ISO 9001 : 2000 KAN 12 / 20 0 4 grudzieñ 2004 TECHNOOGIA SUKCESU KAN Sp. z o.o. www.kan.com.pl ul. Zdrojowa 51, 16-001 Bia³ystok-Kleosin,

Bardziej szczegółowo

30% WIĘKSZY PRZEPŁYW* Push. SYSTEM KAN therm. Estetyka i Komfort. Sprawdzona jakość. KAN therm T50. Gwarancja.

30% WIĘKSZY PRZEPŁYW* Push. SYSTEM KAN therm. Estetyka i Komfort. Sprawdzona jakość. KAN therm T50. Gwarancja. SYSTEM KAN therm Push System KAN-therm Push już ponad 25 lat pracuje bezawaryjnie w najbardziej prestiżowych budynkach oraz ekskluzywnych osiedlach w całej Europie. * w porównaniu do systemów instalacyjnych

Bardziej szczegółowo

Katalog i cennik informacja techniczna

Katalog i cennik informacja techniczna Innowacyjne instalacje wodne i grzewcze SPRAWDŹ NOWE PAKOWANIE SYSTEM KAN therm Katalog i cennik informacja techniczna PL 10/2017 TECHNOLOGIA SUKCESU Spis treści SYSTEM KAN-therm Push/Push Platinum...

Bardziej szczegółowo

Katalog i cennik informacja techniczna

Katalog i cennik informacja techniczna Innowacyjne instalacje wodne i grzewcze SYSTEM KAN therm Katalog i cennik informacja techniczna PL 10/2016 TECHNOLOGIA SUKCESU Spis treści SYSTEM KAN-therm Push/Push Platinum... 5 rury oraz kształtki z

Bardziej szczegółowo

System KAN-therm - kształtki do połączeń śrubunkowych

System KAN-therm - kształtki do połączeń śrubunkowych System KAN-therm - kształtki do połączeń śrubunkowych KAN-therm nypel 20/300 6032.22 A 20/300 6032.22C A 10/150 6033.22 A 10/100 6034.22 A (MN) - ksztatka mosiężna niklowana Nyple posiadają specjalnie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne instalacje wodne i grzewcze. SYSTEM KAN therm. Poradnik. Projektanta i Wykonawcy PL 03/2015 TECHNOLOGIA SUKCESU ISO 9001

Nowoczesne instalacje wodne i grzewcze. SYSTEM KAN therm. Poradnik. Projektanta i Wykonawcy PL 03/2015 TECHNOLOGIA SUKCESU ISO 9001 Nowoczesne instalacje wodne i grzewcze SYSTEM KAN therm Poradnik Projektanta i Wykonawcy PL 03/2015 TECHNOLOGIA SUKCESU ISO 9001 O firmie KAN Nowoczesne instalacje wodne i grzewcze Firma KAN rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. rozdzielaczy serii 61, 81, 91

INSTRUKCJA OBSŁUGI. rozdzielaczy serii 61, 81, 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI rozdzielaczy serii 61, 81, 91 SYSTEM KAN-therm Instrukcja montażu i obsługi rozdzielaczy serii 61, 81, 91 Budowa i zastosowanie rozdzielacza serii 81................................

Bardziej szczegółowo

rozdzielacze, szafki oraz elementy uzupełniające

rozdzielacze, szafki oraz elementy uzupełniające SYSTEM KAN-therm rozdzielacze, szafki oraz elementy uzupełniające Jakość i niezawodność ISO ISO 9001 Spis treści Kształtki do połączeń śrubunkowych...121 Kształtki do łączenia rurek niklowanych Ø15...123

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Produkcja, tak jak cała działalność firmy KAN, odbywa się pod nadzorem systemu zarządzania jakością ISO 9001.

WSTĘP. Produkcja, tak jak cała działalność firmy KAN, odbywa się pod nadzorem systemu zarządzania jakością ISO 9001. WSTĘP KAN-therm to kompletny system instalacyjny służący do budowy wewnętrznych instalacji wodociągowych, grzewczych oraz technologicznych. Składa się z nowoczesnych, wzajemnie uzupełniających się rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Zimowe nowości w Systemie KAN-therm sprawdź! Zapraszamy do lektury.

Newsletter. Zimowe nowości w Systemie KAN-therm sprawdź! Zapraszamy do lektury. Newsletter Informacja marketingowo-handlowa GRUPY KAN 6/2012 Zimowe nowości w Systemie KAN-therm sprawdź! Firma KAN to producent nowoczesnych instalacji wodnych i grzewczych który bardzo dużą wagę przywiązuje

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne instalacje wodne i grzewcze. SYSTEM KAN therm. Poradnik. Projektanta i Wykonawcy PL 08/2017 TECHNOLOGIA SUKCESU ISO 9001

Nowoczesne instalacje wodne i grzewcze. SYSTEM KAN therm. Poradnik. Projektanta i Wykonawcy PL 08/2017 TECHNOLOGIA SUKCESU ISO 9001 Nowoczesne instalacje wodne i grzewcze SYSTEM KAN therm Poradnik Projektanta i Wykonawcy PL 08/2017 TECHNOLOGIA SUKCESU ISO 9001 O firmie KAN Innowacyjne instalacje wodne i grzewcze Firma KAN rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze, szafki elementy uzupełniające

Rozdzielacze, szafki elementy uzupełniające SYSTEM KAN-therm Rozdzielacze, szafki elementy uzupełniające Jakość i niezawodność ISO ISO 9001 Spis treści Kształtki do połączeń śrubunkowych...129 Kształtki do łączenia rurek niklowanych Ø15...131 Kształtki

Bardziej szczegółowo

Hurtownia P.Plast. Materiały hydrauliczne i instalacyjne. System PEX. zgrzewany, zaprasowywany i skręcany. Wrocław 2017 r.

Hurtownia P.Plast. Materiały hydrauliczne i instalacyjne. System PEX. zgrzewany, zaprasowywany i skręcany. Wrocław 2017 r. System PEX Hurtownia P.Plast Materiały hydrauliczne i instalacyjne System PEX zgrzewany, zaprasowywany i skręcany Wrocław 2017 r. Zabrania się kopiowania bez zgody autora. Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze, szafki elementy uzupełniające

Rozdzielacze, szafki elementy uzupełniające SYSTEM KAN-therm Rozdzielacze, szafki elementy uzupełniające Jakość i niezawodność TECHNOLOGIA SUKCESU ISO ISO 9001 Spis treści Kształtki do połączeń śrubunkowych...137 Kształtki do łączenia rurek niklowanych

Bardziej szczegółowo

Systemy rurowe w instalacjach wewnętrznych

Systemy rurowe w instalacjach wewnętrznych Systemy rurowe w instalacjach wewnętrznych Rury z tworzyw sztucznych, w tym kompozytowe i cienkościenne rury stalowe; złączki tworzywowe, mosiężne i stalowe oraz nowoczesne i niezawodne systemy połączeń;

Bardziej szczegółowo

14-32 mm. SYSTEM KAN-therm. Push Platinum. Pewność i Prestiż 10/2013 ISO 9001

14-32 mm. SYSTEM KAN-therm. Push Platinum. Pewność i Prestiż 10/2013 ISO 9001 14-32 mm SYSTEM KAN-therm Push Platinum 10/2013 Pewność i Prestiż ISO 9001 O firmie KAN Nowoczesne instalacje wodne i grzewcze Firma KAN rozpoczęła działalność w 1990 roku i od samego początku wdraża nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ISO 9001. narzędzi do montażu instalacji z rur PE-RT, PE-Xc i PE-Xc/Al/PE-HD Platinum Systemu KAN-therm Инструкция обслуживания

Instrukcja obsługi ISO 9001. narzędzi do montażu instalacji z rur PE-RT, PE-Xc i PE-Xc/Al/PE-HD Platinum Systemu KAN-therm Инструкция обслуживания Instrukcja obsługi narzędzi do montażu instalacji z rur PE-RT, PE-Xc i PE-Xc/Al/PE-HD Platinum Systemu KAN-therm Инструкция обслуживания инструмента длямонтажа оборудования из труб PE-RT, PE-Xc и PE-Xc/Al/PE-HD

Bardziej szczegółowo

Onninen: Nowe złączki KAN-therm Press LBP

Onninen: Nowe złączki KAN-therm Press LBP Onninen: Nowe złączki KAN-therm Press LBP Firma KAN wprowadziła na rynek kolejną, trzecią już generację swojego systemu instalacyjnego. KAN-therm Press LBP składa się z rur polietylenowych wielowarstwowych

Bardziej szczegółowo

C ML K AT A L O G 0 4 /

C ML K AT A L O G 0 4 / MLC Systemy Uponor KATALOG 04/2012 Nowości 2012 MLC Złączki samozaciskowe RTM. Strona 25 Rozdzielacz modułowy PPSU Q&E. Strona 56 System samoprzylepny Klett. Strona 77 Przewodowa automatyka pokojowa Uponor

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6 Systemy instalacyjne

Rozdział 6 Systemy instalacyjne Otulina HT/Armaflex (Armacell) Kurek kulowy z korkiem z dźwignią aluminiową (Valvex) Rozdział Systemy instalacyjne System c.o., c.w.u. Coprax MULTYRAMA System instalacji rurowych c.o., c.w.u. Roth RIS

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KAN-therm PP ISO 9001 TECHNOLOGIA SUKCESU

SYSTEM KAN-therm PP ISO 9001 TECHNOLOGIA SUKCESU SYSTEM KAN-therm PP ISO 9001 TECHNOLOGIA SUKCESU Spis treści Strona System KAN-therm PP - informacja techniczna... 93 Wstęp... 93 Materiał... 94 Instalacje wodociągowe... 94 Elementy systemu... 95 Rury...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KAN-therm Inox

SYSTEM KAN-therm Inox SYSTEM KAN-therm Inox ISO 9001 TECHNOLOGIA SUKCESU Spis treści Strona System KAN-therm Inox - informacja techniczna... 169 System KAN-therm Inox - nowoczesna technologia połączeń... 169 System KAN-therm

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KAN-therm Steel

SYSTEM KAN-therm Steel SYSTEM KAN-therm Steel ISO 9001 TECHNOLOGIA SUKCESU Spis treści Strona System KAN-therm Steel - informacja techniczna... 139 System KAN-therm Steel - nowoczesna technologia połączeń... 139 System KAN-therm

Bardziej szczegółowo

RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA

RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA KARTA TECHNICZNA IMMERLAYER PE-RT/AL/PE-RT RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA Podstawowe dane rury grzewczej IMMERLAYER PE-RT/AL/PE-RT Kod Średnica Ø Grubość ścianki Ilość rury w krążku Maksymalne ciśnienie

Bardziej szczegółowo

System wielowarstwowy Uponor MLC. Systemy instalacji wodociągowych i grzejnikowych KATALOG 2011 Zawiera ceny ważne od 1 lipca 2011r.

System wielowarstwowy Uponor MLC. Systemy instalacji wodociągowych i grzejnikowych KATALOG 2011 Zawiera ceny ważne od 1 lipca 2011r. System wielowarstwowy Uponor MLC Systemy instalacji wodociągowych i grzejnikowych KATALOG 2011 Zawiera ceny ważne od 1 lipca 2011r. 2 Spis treści Oznaczenia 4 Rury Uponor MLC 16-110 mm Rury Uponor MLC

Bardziej szczegółowo

RURY Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I WIELOWARSTWOWE XPEX/O XALPEX DN32 w zwojach 75m lub sztangach 5m. XALPEXi XINOX 16 20

RURY Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I WIELOWARSTWOWE XPEX/O XALPEX DN32 w zwojach 75m lub sztangach 5m. XALPEXi XINOX 16 20 Obowiązuje od 07.07.2007r Strona 14.1 RURY Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I WIELOWARSTWOWE Przeznaczenie i zastosowanie: Rury z polietylenu usieciowanego i rury wielowarstwowe stosowane są do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Zakres zastosowań. Zalety

Zakres zastosowań. Zalety Technika łączenia System KAN-therm Inox i Inox oparty jest na technice wykonywania połączeń zaprasowywanych Press wykorzystującą profil zacisku M. Pozwala to na: uzyskanie trójpłaszczyznowego nacisku na

Bardziej szczegółowo

Ø mm. SYSTEM KAN-therm. Wysoka jakość w rozsądnej cenie TECHNOLOGIA SUKCESU ISO 9001

Ø mm. SYSTEM KAN-therm. Wysoka jakość w rozsądnej cenie TECHNOLOGIA SUKCESU ISO 9001 Ø 16 110 mm SYSTEM KAN-therm PP Wysoka jakość w rozsądnej cenie TECHNOLOGIA SUKCESU System KAN-therm PP - asortyment rura PN10 (S5/SDR11) GRUPA: L 20 1,9 1229 202002 04000120 4/200 m 2,46 25 2,3 1229 202004

Bardziej szczegółowo

14-32 mm. SYSTEM KAN-therm. Push Platinum. Pewność i Prestiż PL 01/2018 ISO 9001

14-32 mm. SYSTEM KAN-therm. Push Platinum. Pewność i Prestiż PL 01/2018 ISO 9001 14-32 mm SYSTEM KAN-therm Push Platinum PL 01/2018 Pewność i Prestiż ISO 9001 O firmie KAN Innowacyjne instalacje wodne i grzewcze Firma KAN rozpoczęła działalność w 1990 roku i od samego początku wdraża

Bardziej szczegółowo

Rury ZASTOSOWANIE KOMPATYBILNOŚĆ RUR I ZŁĄCZEK. Cała gama dla doskonałej instalacji. Comap oferuje szeroką gamę kompletnych

Rury ZASTOSOWANIE KOMPATYBILNOŚĆ RUR I ZŁĄCZEK. Cała gama dla doskonałej instalacji. Comap oferuje szeroką gamę kompletnych ZASTOSOWANIE System połączeń Comap łączy różne technologie złączek z rurami z różnych materiałów tak aby zapewnić jak największą liczbę możliwych zastosowań. KOMPATYBILNOŚĆ RUR I ZŁĄCZEK Złączki typ marka

Bardziej szczegółowo

12-32 mm. SYSTEM KAN therm. Push. Niezawodność i trwałość dla Twojego domu. PL 12/2013 ISO 9001

12-32 mm. SYSTEM KAN therm. Push. Niezawodność i trwałość dla Twojego domu. PL 12/2013 ISO 9001 12-32 mm SYSTEM KAN therm Push PL 12/2013 Niezawodność i trwałość dla Twojego domu. ISO 9001 O firmie KAN Nowoczesne instalacje wodne i grzewcze Firma KAN rozpoczęła działalność w 1990 roku i od samego

Bardziej szczegółowo

HERZ RL-5. Zawór powrotny wg DIN 3842 z 5 funkcjami podłączanie - odcinanie wstępna regulacja - napełnianie - opróżnianie

HERZ RL-5. Zawór powrotny wg DIN 3842 z 5 funkcjami podłączanie - odcinanie wstępna regulacja - napełnianie - opróżnianie HERZ RL-5 Zawór powrotny wg DIN 3842 z 5 funkcjami podłączanie - odcinanie wstępna regulacja - napełnianie - opróżnianie Arkusz znormalizowany 3923/3924, Wydanie 0711 Wykonanie R = R 1/2 G = G 3/4 Wymiary

Bardziej szczegółowo

12-32 mm. SYSTEM KAN therm. Push. Niezawodność i trwałość PL 01/2018 ISO 9001

12-32 mm. SYSTEM KAN therm. Push. Niezawodność i trwałość PL 01/2018 ISO 9001 12-32 mm SYSTEM KAN therm Push PL 01/2018 Niezawodność i trwałość NOWOŚĆ! TWORZYWOWY PIERŚCIEŃ PVDF ISO 9001 O firmie KAN Innowacyjne instalacje wodne i grzewcze Firma KAN rozpoczęła działalność w 1990

Bardziej szczegółowo

Ø 16 110 mm. SYSTEM KAN therm. Wysoka jakość w rozsądnej cenie ISO 9001

Ø 16 110 mm. SYSTEM KAN therm. Wysoka jakość w rozsądnej cenie ISO 9001 Ø 16 110 mm SYSTEM KAN therm PP Wysoka jakość w rozsądnej cenie System KAN-therm PP - asortyment rura PN10 (S5/SDR11) GRUPA: L 20 1,9 04000120 4/200 m 2,35 25 2,3 04000125 4/160 m 3,84 32 2,9 04000132

Bardziej szczegółowo

IW 36 INSTALACJE WEWNĘTRZNE

IW 36 INSTALACJE WEWNĘTRZNE Rura do ogrz. podłogowego i instalacji grzejników z PE-Xc, posiada baterię tlenową zgodnie z DIN 4726, max. temperatura pracy obliczeniowa - 90 C; max. temperatura robocza -95 C (dla p= 3,5 bar) TYP RODZAJ

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie podłogowe w Systemie KAN-therm - rury i osprzęt do rur

Ogrzewanie podłogowe w Systemie KAN-therm - rury i osprzęt do rur Ogrzewanie podłogowe w Systemie KAN-therm - rury i osprzęt do rur KAN-therm 200/3000 0.2176OP C 600/1800 0.2176OP 600M C 200/3000 0.2178OP C 600/1800 0.2178OP 600M C KAN-therm 200/4000 0.2144 C 200/4000

Bardziej szczegółowo

PT-H "KISAN" Sp. z o.o.

PT-H KISAN Sp. z o.o. CENNIK HURTOWY MATERIAŁÓW SYSTEMU KISAN ważny od 01.10.2007 r. PT-H "KISAN" Sp. z o.o. II edycja LP NAZWA WYMIAR NR KAT. J.M. CENA NETTO PLN VAT OP.I 1 Rura wielowarstwowa PEX-Al-PEX 14x2 10.01.00 * m.b.

Bardziej szczegółowo

RURA GRZEWCZA Z BARIERĄ ANTYDYFUZYJNĄ II GENERACJI

RURA GRZEWCZA Z BARIERĄ ANTYDYFUZYJNĄ II GENERACJI KARTA TECHNICZNA IMMERPE-RT RURA GRZEWCZA Z BARIERĄ ANTYDYFUZYJNĄ II GENERACJI Podstawowe dane rury grzewczej z bariera antydyfuzyjną IMMERPE-RT Pojemność Ilość rury Maksymalne Moduł Kod Średnica Ø Grubość

Bardziej szczegółowo

ROZMIAR DŁ. KOD 16 x 2,0 mm 100 m FLP x 2,0 mm 100 m FLP x 2,0 mm 200 m FLP600122

ROZMIAR DŁ. KOD 16 x 2,0 mm 100 m FLP x 2,0 mm 100 m FLP x 2,0 mm 200 m FLP600122 FLP TECHNOLOGY PEX RURA FLP RURA FLP ULTRA PE-XB/AL/PE RURA FLP LASER PE-XB/AL/PE DŁ. DŁ. 16 x 2,0 mm 100 m FLP600084 16 x 2,0 mm 100 m FLP600118 16 x 2,0 mm 200 m FLP600122 16 x 2,0 mm 200 m FLP600119

Bardziej szczegółowo

Ø ,3 mm. SYSTEM KAN-therm. Inox. Szlachetny materiał, Giga możliwości TECHNOLOGIA SUKCESU ISO 9001

Ø ,3 mm. SYSTEM KAN-therm. Inox. Szlachetny materiał, Giga możliwości TECHNOLOGIA SUKCESU ISO 9001 Ø 12 168,3 mm SYSTEM KAN-therm Inox Szlachetny materiał, Giga możliwości TECHNOLOGIA SUKCESU System KAN-therm Inox - asortyment rura ze stali nierdzewnej - 1.4404 - sztanga 6 m GRUPA: H 12 1,0 1629194065

Bardziej szczegółowo

V2000FV. Zawór grzejnikowy z wkładką zaworową FV z precyzyjną nastawą wstępną. Zastosowanie

V2000FV. Zawór grzejnikowy z wkładką zaworową FV z precyzyjną nastawą wstępną. Zastosowanie V2000FV Zawór grzejnikowy z wkładką zaworową FV z precyzyjną nastawą wstępną Zastosowanie kątowy wg DIN prosty wg DIN Konstrukcja Zawór grzejnikowy składa się z: Korpusu PN10, DN10, 15 posiada: - wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

ZŁĄCZKI SYSTEMOWE z tworzywa sztucznego 3fit -Press (Seria i 35000)

ZŁĄCZKI SYSTEMOWE z tworzywa sztucznego 3fit -Press (Seria i 35000) ZŁĄCZKI SYSTEMOWE z tworzywa sztucznego 3fit -Press (Seria 25000 i 35000) POCC DE.AB24.H05840 DW-8501BN0454 PN-EN ISO2.1003-3 HK / W / 0286 / 02 / 2012 14/-1860 0906026 0831 K49007 / 03 W 1.605 Opis systemu

Bardziej szczegółowo

SYNCOPEX CENNIK PRODUKTÓW

SYNCOPEX CENNIK PRODUKTÓW SYNCOPEX CENNIK PRODUKTÓW 30.04.2015 r Przedsiębiorstwo WielobranŜowe SYNCO Niwy, ul. Karpacka 1A 86-031 Osielsko tel. 52 346-31-20 * ceny netto, naleŝy doliczyć 23 % VAT tel./fax 52 344-12-39 Rurociągi

Bardziej szczegółowo

System instalacyjny dla wody i ogrzewania

System instalacyjny dla wody i ogrzewania System instalacyjny dla wody i ogrzewania ZA CI SKA NIE WCISKANIE GOTOWE System instalacyjny dla wody i ogrzewania System System instalacyjny Simplex składa się z kształtek podstawowych (kształtki PPSU)

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KAN-therm PP TECHNOLOGIA SUKCESU ISO /2012

SYSTEM KAN-therm PP TECHNOLOGIA SUKCESU ISO /2012 SYSTEM KAN-therm PP ISO 9001 07/2012 TECHNOLOGIA SUKCESU KAN -therm rura PN10 Wymiar D kg/m Dł. sztangi/ Kod Cena zł/m Grupa 20 1,9 0,107 4/200 04000120 2,30 L 25 2,3 0,164 4/160 04000125 3,76 L 32 2,9

Bardziej szczegółowo

Zawory czerpalne, zawory spustowe odpowietrzniki, korki

Zawory czerpalne, zawory spustowe odpowietrzniki, korki Zawory czerpalne, zawory spustowe odpowietrzniki, korki 76 Zawory czerpalne SEPP-Eis zawór czerpalny do montażu w ścianie budynku z zabezpieczeniem przeciw uszkodzeniu w przypadku zamarznięcia wody. Zawór

Bardziej szczegółowo

V2000VS. Zawór grzejnikowy z nastawą wstępną z wkładką zaworową VS. Zastosowanie

V2000VS. Zawór grzejnikowy z nastawą wstępną z wkładką zaworową VS. Zastosowanie V2000VS Zawór grzejnikowy z nastawą wstępną z wkładką zaworową VS Zastosowanie Kątowy wg DIN Kątowy wg NF Osiowy kątowy Prosty wg DIN Prosty wg NF Narożny kątowy, prawy Konstrukcja Zawór grzejnikowy składa

Bardziej szczegółowo

Onninen: Systemy instalacyjne KAN-therm

Onninen: Systemy instalacyjne KAN-therm Onninen: Systemy instalacyjne KAN-therm Instalacje do wody ciepłej i zimnej, ogrzewanie grzejnikowe i płaszczyznowe, instalacje technologiczne i tryskaczowe. Rury z tworzyw sztucznych (PE-X, PE-RT, PP,

Bardziej szczegółowo

System KAN-therm Press LBP - informacja techniczna

System KAN-therm Press LBP - informacja techniczna System KAN-therm Press LBP - informacja techniczna System KAN-therm Press LBP to nowy, kompletny system instalacyjny składający się ze złączek zaprasowywanych nowej generacji LBP i rur wielowarstwowych

Bardziej szczegółowo

PT-H "KISAN" Sp. z o.o.

PT-H KISAN Sp. z o.o. CENNIK HURTOWY MATERIAŁÓW SYSTEMU KISAN ważny od 01.06.2007 r. PT-H "KISAN" Sp. z o.o. LP NAZWA WYMIAR NR KAT. J.M. CENA NETTO PLN VAT OP.I 1 Rura wielowarstwowa PEX-Al-PEX 14x2 10.01.00 * m.b. 5,50 22

Bardziej szczegółowo

ODBIERAJ NAGRODY. KupUJ W ZESTAWACH. lub. Innowacyjne instalacje wodne i grzewcze. 2000 zł. SYSTEM KAN therm

ODBIERAJ NAGRODY. KupUJ W ZESTAWACH. lub. Innowacyjne instalacje wodne i grzewcze. 2000 zł. SYSTEM KAN therm SYSTEM KAN therm Innowacyjne instalacje wodne i grzewcze KupUJ W ZESTAWACH NA KWOTĘ 2000 zł ODBIERAJ NAGRODY Śrubunki z korpusem PPSU 15 szt. lub RURA Blue Floor do OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 100 m Szczegółów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Zestawienie podstawowych wariantów przyłączy domowych do rurociągów z rur żeliwnych i stalowych nawiercanie pod ciśnieniem z boku ROZDZIAŁ 1A. Zestawienie uzupełniających wariantów

Bardziej szczegółowo

Ø mm. SYSTEM KAN-therm. Steel. Tradycyjny materiał w nowoczesnej technologii TECHNOLOGIA SUKCESU ISO 9001

Ø mm. SYSTEM KAN-therm. Steel. Tradycyjny materiał w nowoczesnej technologii TECHNOLOGIA SUKCESU ISO 9001 Ø 12-108 mm SYSTEM KAN-therm Steel Tradycyjny materiał w nowoczesnej technologii TECHNOLOGIA SUKCESU System KAN-therm Steel - asortyment rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m GRUPA: J 12 1,2

Bardziej szczegółowo

1. System ogrzewania podłogowego i płaszczyznowego Sigma-Li Premium

1. System ogrzewania podłogowego i płaszczyznowego Sigma-Li Premium 1. System ogrzewania podłogowego i płaszczyznowego Sigma-Li Premium 1.1. Rury Pert/Al/Pert Sigma-Li Premium 1.1.1. Informacje ogólne 1.1.2. Charakterystyka materiału 1.1.3. Zalety rur wielowarstwowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. NARZĘDZI DO MONTAŻU INSTALACJI Z RUR PE-RT, PE-Xc Systemu KAN-therm

INSTRUKCJA OBSŁUGI. NARZĘDZI DO MONTAŻU INSTALACJI Z RUR PE-RT, PE-Xc Systemu KAN-therm INSTRUKCJA OBSŁUGI NARZĘDZI DO MONTAŻU INSTALACJI Z RUR PE-RT, PE-Xc Systemu KAN-therm Spis treści Uwagi ogólne......................................................... 2 Asortyment narzędzi...................................................

Bardziej szczegółowo

V2400. Zawór powrotny Verafix. zawór odcinająco-regulacyjny. Zastosowanie: Właściwości. Konstrukcja. Dane techniczne. Materiały

V2400. Zawór powrotny Verafix. zawór odcinająco-regulacyjny. Zastosowanie: Właściwości. Konstrukcja. Dane techniczne. Materiały V2400 Zawór powrotny Verafix zawór odcinająco-regulacyjny Kątowy Konstrukcja Zawór składa się z: korpusu PN10, DN10/15/20 (wymiary wg EN) z: - gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym na wejściu - gwintem zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

Złącze redukcyjne Model

Złącze redukcyjne Model Akcesoria Złącze redukcyjne Model 910.14 Karta katalogowa WIKA AC 09.05 Zastosowanie Do montażu urządzeń do pomiaru ciśnienia, zaworów manometrycznych, kurków manometrycznych, rurek syfonowych, dławika

Bardziej szczegółowo

ISO 9001. Instrukcja obsługi rozdzielaczy serii 10, 20

ISO 9001. Instrukcja obsługi rozdzielaczy serii 10, 20 ISO 900 Instrukcja obsługi rozdzielaczy serii 0, 0 System KAN-therm Instrukcja montażu i obsługi rozdzielaczy serii 0, 0 Budowa i zastosowanie rozdzielacza serii 0... Budowa i zastosowanie rozdzielacza

Bardziej szczegółowo

Armatura do grzejników dolnozasilanych

Armatura do grzejników dolnozasilanych Vekotrim Armatura do grzejników dolnozasilanych Zestaw przyłączeniowy z odcięciem Zawory kulowe do grzejników dolnozasilanych z wkładką termostatyczną z funkcją odcięcia IMI HEIMEIER / Głowice termostatyczne

Bardziej szczegółowo

Systemy instalacyjne F1 Prestabo z SC-Contur

Systemy instalacyjne F1 Prestabo z SC-Contur Cennik 2012 Systemy instalacyjne Prestabo z SC-Contur System rur i złączki zaprasowywane ze stali niestopowej Wskazówka: We wrześniu 2007 zostały zoptymalizowane wymiary zewnętrzne (L i Z) łuków Prestabo

Bardziej szczegółowo

Ø 16 63 mm. SYSTEM KAN therm. Press LBP. Innowacyjność i unikalność - Jeden system, sześć funkcji ISO 9001

Ø 16 63 mm. SYSTEM KAN therm. Press LBP. Innowacyjność i unikalność - Jeden system, sześć funkcji ISO 9001 Ø 16 63 mm SYSTEM KAN therm Press LBP Innowacyjność i unikalność - Jeden system, sześć funkcji Spis treści 2 System KAN-therm Press /KAN-therm Press LBP System KAN therm Press LBP...54 Nowa konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Sprinkler. SYSTEM KAN-therm. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe na długie lata. Informacja techniczna cennik PL 04/2016 ISO 9001

Sprinkler. SYSTEM KAN-therm. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe na długie lata. Informacja techniczna cennik PL 04/2016 ISO 9001 Bezpieczeństwo przeciwpożarowe na długie lata SYSTEM KAN-therm Sprinkler PL 04/2016 Informacja techniczna cennik 1 SYSTEM KAN therm Sprinkler INFORMACJA TECHNICZNA Bezpieczeństwo przeciwpożarowe na długie

Bardziej szczegółowo

Złącze redukcyjne Model

Złącze redukcyjne Model Akcesoria Złącze redukcyjne Model 910.14 Karta katalogowa WIKA AC 09.05 Zastosowanie Do montażu urządzeń do pomiaru ciśnienia, zaworów manometrycznych, kurków manometrycznych, rurek syfonowych, dławików

Bardziej szczegółowo

POLIPROPYLEN SYSTEM PP-R. Hurtownia P.Plast. Materiały hydrauliczne i instalacyjne. z polipropylenu. SYSTEM PP-R w instalacjach wodnych

POLIPROPYLEN SYSTEM PP-R. Hurtownia P.Plast. Materiały hydrauliczne i instalacyjne. z polipropylenu. SYSTEM PP-R w instalacjach wodnych Hurtownia P.Plast Materiały hydrauliczne i instalacyjne Rury i kształtki z polipropylenu SYSTEM PP-R w instalacjach wodnych Wrocław 2017 r. Zabrania się kopiowania bez zgody autora. Wszelkie prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od Ceny podane w PLN. Cena brutto. Jedn. miary. Stary index. Cena netto. Produkt Wymiar Index VAT SP ABC

Obowiązuje od Ceny podane w PLN. Cena brutto. Jedn. miary. Stary index. Cena netto. Produkt Wymiar Index VAT SP ABC Rura PB (standard) PN10 do wody użytkowej, w zwojach Rura PB (barrier) PN6 do centralnego ogrzewania, w zwojach Rura PB (barrier) PN3 do ogrzewania podłogowego, w zwojach 15x1,75 3243010125 HXP25/15 op.

Bardziej szczegółowo

RAUMULTI PRESS SYSTEM DO INSTALACJI GRZEWCZYCH I WODY PITNEJ CENNIK 903300/5 PL

RAUMULTI PRESS SYSTEM DO INSTALACJI GRZEWCZYCH I WODY PITNEJ CENNIK 903300/5 PL RAUMULTI PRESS SYSTEM DO INSTALACJI GRZEWCZYCH I WODY PITNEJ CENNIK 903300/5 PL Ważny od czerwca 2009 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Technologia CoEx. Cennik ROTH FHS. Rura systemowa ROTH X-PERT S5+ Systemy ogrzewania podłogowego TECHNIKA SANITARNA I GRZEWCZA. Ważny od 1 lipca 2009

Technologia CoEx. Cennik ROTH FHS. Rura systemowa ROTH X-PERT S5+ Systemy ogrzewania podłogowego TECHNIKA SANITARNA I GRZEWCZA. Ważny od 1 lipca 2009 Systemy ogrzewania podłogowego Technologia CoEx Warstwa ochronna Spoiwo Warstwa antydyfuzyjna EVOH Spoiwo Rura bazowa z PERT Rura systemowa ROTH X-PERT S5+ TECHNIKA SANITARNA I GRZEWCZA Ogrzewanie podłogowe

Bardziej szczegółowo

Systemy instalacyjne/ technika połączeń Pexfit instalacje sanitarne i grzewcze

Systemy instalacyjne/ technika połączeń Pexfit instalacje sanitarne i grzewcze Cennik 2007 L5 Systemy instalacyjne/ technika połączeń Pexfit instalacje sanitarne i grzewcze Pexfit instalacje sanitarne i grzewcze Kompletny system PE-Xc z użyciem techniki zaprasowywania, do instalacji

Bardziej szczegółowo

ROTEX VA : instalacje z wkładką aluminiową. ROTEX VA : system montażowy do stosowania w instalacjach sanitarnych i grzewczych

ROTEX VA : instalacje z wkładką aluminiową. ROTEX VA : system montażowy do stosowania w instalacjach sanitarnych i grzewczych ROTEX VA : instalacje z wkładką aluminiową ROTEX VA : system montażowy do stosowania w instalacjach sanitarnych i grzewczych Przyszłościowa technologia wykorzystująca tworzywa sztuczne: bezpieczna, czysta,

Bardziej szczegółowo

V2000BB. Zawory termostatyczne z wkładkami zaworowymi typ BB. Zastosowanie. AT-Concept. Właściwości

V2000BB. Zawory termostatyczne z wkładkami zaworowymi typ BB. Zastosowanie. AT-Concept. Właściwości V2000BB Zawory termostatyczne z wkładkami zaworowymi typ BB Kątowy wg EN215 (D) Kątowy wg EN215 (F) Prosty wg EN215 (D) Prosty wg EN215 (F) Zastosowanie Termostatyczne zawory grzejnikowe stosowane są w

Bardziej szczegółowo

Geberit Mepla 3. Geberit Mapress Mapress Kupfer (miedź) 55. Narzędzia Geberit 213. Indeks 237. Mapress Kupfer Gas 73. Mapress Kupfer FKM 89 Cu

Geberit Mepla 3. Geberit Mapress Mapress Kupfer (miedź) 55. Narzędzia Geberit 213. Indeks 237. Mapress Kupfer Gas 73. Mapress Kupfer FKM 89 Cu Geberit Mepla 3 Geberit Mapress Mapress Kupfer (mieź) 55 Mapress Kupfer Gas 73 Mapress Kupfer FKM 89 Mapress Eelstahl (stal szlachetna) 101 Mapress Eelstahl FKM 137 Mapress C-Stahl (stal węglowa) 155 Mapress

Bardziej szczegółowo

ART. 100 Zawór termostatyczny kątowy

ART. 100 Zawór termostatyczny kątowy Since 93 ZAWORY GRZEJNIKOWE ART. 0 ART. 04 Maksymalna temperatura 00oC Maksymalne ciśnienie 0 bar Maksymalna temperatura 00oC Maksymalne ciśnienie 0 bar Zawór termostatyczny kątowy (uniwersalny) Zawór

Bardziej szczegółowo

Vekotec. Armatura do grzejników dolnozasilanych Zestaw przyłączeniowy do grzejników dolnozasilanych z wkładką termostatyczną z funkcją odcięcia

Vekotec. Armatura do grzejników dolnozasilanych Zestaw przyłączeniowy do grzejników dolnozasilanych z wkładką termostatyczną z funkcją odcięcia Vekotec Armatura do grzejników dolnozasilanych Zestaw przyłączeniowy do grzejników dolnozasilanych z wkładką termostatyczną z funkcją odcięcia IMI HEIMEIER / Głowice termostatyczne i zawory grzejnikowe

Bardziej szczegółowo

Technika instalacyjna

Technika instalacyjna L6 Viega Smartpress Technika instalacyjna ZM_L6_pl_20171004_143603_5.pdf 1 04.10.2017 15:12:22 System zoptymalizowanych złączek zaprasowywanych z rurami wielowarstwowymi do instalacji wody użytkowej oraz

Bardziej szczegółowo

PIROMETR FLUKE 62 Max

PIROMETR FLUKE 62 Max KANary z KAN-therm! SYSTEM KAN therm Innowacyjne systemy wodne i grzewcze PIROMETR FLUKE 62 Max za pakiet KAN-therm kup JEDEN z 3 PROMOCYJNYCH PAKIETÓW KAN-therm, Odbierz pirometr ZA 1zł! i weź udział

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. GŁOWICE TERMOSTATYCZNE ZAWORY TERMOSTATYCZNE ZAWORY POWROTNE PRZYŁĄCZA DO GRZEJNIKÓW ZESTAWY TERMOSTATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Armatura podłączeniowa do grzejników kompaktowych

Armatura podłączeniowa do grzejników kompaktowych Armatura podłączeniowa do grzejników kompaktowych VarioCon armatura podłączeniowa Zakres zastosowania: wodne instalacje grzewcze maks. ciśnienie 10 bar maks. temp. 110 C 130 C krótkotrwale Opis: Armatura

Bardziej szczegółowo

Mikrotherm F. Ręczne zawory grzejnikowe Ręczny zawór grzejnikowy z nastawą

Mikrotherm F. Ręczne zawory grzejnikowe Ręczny zawór grzejnikowy z nastawą Mikrotherm F Ręczne zawory grzejnikowe Ręczny zawór grzejnikowy z nastawą IMI HEIMEIER / Głowice termostatyczne i zawory grzejnikowe / Mikrotherm F Mikrotherm F Ręczny zawór grzejnikowy Mikrotherm F może

Bardziej szczegółowo

V2000VS. Zawór grzejnikowy z nastawą wstępną z wkładką zaworową VS. Zastosowanie

V2000VS. Zawór grzejnikowy z nastawą wstępną z wkładką zaworową VS. Zastosowanie V2000VS Zawór grzejnikowy z nastawą wstępną z wkładką zaworową VS Zastosowanie Kątowy wg DIN Kątowy wg NF Osiowy kątowy Prosty wg DIN Prosty wg NF Narożny kątowy, prawy Konstrukcja Zawór grzejnikowy składa

Bardziej szczegółowo

4 MEIBES Sp. z o.o. ul. Gronowska 8, Leszno, tel , fax ,

4 MEIBES Sp. z o.o. ul. Gronowska 8, Leszno, tel , fax , Zawory powrotne Zawory powrotne typ L Zakres zastosowania: wodne instalacje grzewcze maks. ciśnienie 10 bar maks. temp. 110 C 130 C krótkotrwale Opis: Zawory powrotne z możliwością odcięcia i regulacji

Bardziej szczegółowo

System KAN-therm PP. KAN-therm rura PN10. KAN-therm rura PN16. KAN-therm rura PN20. KAN-therm rura PN16 Stabi AI

System KAN-therm PP. KAN-therm rura PN10. KAN-therm rura PN16. KAN-therm rura PN20. KAN-therm rura PN16 Stabi AI KAN-therm rura PN10 20 1,9 0,11 4/200 04000120 2,35 L 25 2,3 0,15 4/160 04000125 3,84 L 32 2,9 0,27 4/80 04000132 5,79 L 40 3,7 0,41 4/60 04000140 9,34 L 50 4,6 0,64 4/40 04000150 16,13 L 63 5,8 1,01 4/24

Bardziej szczegółowo

Geberit Mepla 3. Geberit Mapress Mapress Kupfer (miedź) 49. Narzędzia Geberit 207. Indeks 231. Mapress Kupfer Gas 67. Mapress Kupfer FKM 83 Cu

Geberit Mepla 3. Geberit Mapress Mapress Kupfer (miedź) 49. Narzędzia Geberit 207. Indeks 231. Mapress Kupfer Gas 67. Mapress Kupfer FKM 83 Cu Geberit Mepla 3 Geberit Mapress Mapress Kupfer (mieź) 49 Cu Mapress Kupfer Gas 67 Mapress Kupfer FKM 83 Cu Mapress Eelstahl (stal szlachetna) 95 ES Mapress Eelstahl FKM 131 ES Mapress C-Stahl (stal węglowa)

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KAN-therm - układ zamocowań

SYSTEM KAN-therm - układ zamocowań SYSTEM KAN-therm - układ zamocowań ISO 9001 TECHNOLOGIA SUKCESU Spis treści Strona System KAN-therm - układ zamocowań... 263 Niniejsza informacja handlowa obowiązuje od 1 marca 2013 r. Cennik nie stanowi

Bardziej szczegółowo

System klejony CPVC i PVC

System klejony CPVC i PVC System klejony CPVC i PVC Hurtownia P.Plast Materiały hydrauliczne i instalacyjne System klejony CPVC i PVC Wrocław 2017 r. Zabrania się kopiowania bez zgody autora. Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright

Bardziej szczegółowo