WARSZAWA 1 SIERPIEŃ 1958

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARSZAWA 1 SIERPIEŃ 1958"

Transkrypt

1 BA PSTA REPUBLCA PPULARit RMlA Rumunia R 15 RK V WARSZAWA 1 SERPEŃ 1958

2 MESZAA FRAKATURA PLSK - RSYJSKA statni sptkałem się z bardz ciekawym listem, frankwanym dwma znaczkami: pierwszym znaczkiem plskim raz znaczkiem rsyjskim wydania 1858 rku (katalg Zumsteina nr 5) Dzięki uprzejmści właściciela pwyższej kperty p Bieńkwskieg z Warszawy udał mi się uzyskać ftgrafię pwyższeg listu raz sam list d przeprwadzenia ekspertyzy prawdziwści tej całstki, Ze względu na rzadkść teg rdzaju frankatur w niniejszym artykuliku chciałbym mówić ten list raz rzważyć w jaki spsób mgła pwstać teg rdzaju mieszana frankatura plsk-rsyjska data nadejścia jest nieczytelna aturalnie, datwnik ten jest w języku rsyjskim, również cyrylicą Ekspertyzę rzpcząłem d badania całeg listu prmieniami ultrafiletwymi pd lampą kwarcwą Badania te przeprwadziłem dla upewnienia się czy nie mamy tu d czynienia z dklejeniem jedneg ze znaczków Badania prmieniami ultrafiletwymi ptwierdziły jednak autentycznść całeg listu Papier pd znaczkami naświetlny lampą kwarcwą, wykazał jedynie zmiany kperty pd znaczkami wskutek działania kleju na papier Pnieważ znaczki miały różne gatunki kleju, zmiany lt nr 1 W pierwszym rzędzie kilka słów samym liście List ten wysłany zstał z Warszawy d Wilna (ft nr 1) ba znaczki rsyjski i plski naklejne są bk siebie, przy czym znaczek plski lewym brzegiem nakrywa znaczek rsyjski ba znaczki skaswane są warszawskim kaswnikiem numerwym 1"; u góry, w prawym rgu kperty znajduje się datwnik z napisem cyrylicą Warszawa" z datą 711, a dwrcie kperty (ft nr 2) umieszczny jest datwnik nadejścia listu d Wilna brzmieniu trzyman w Wilnie, ran" przy czym te były pd bu znaczkami inne c świadczy, że nie zachdzi fakt dklejenia któregś znaczka przy równczesnym naklejaniu inneg Analiza stemla 1" zarówn na znaczkach, jak i na papierze bk znaczków, ptwierdziła fakt skaswania bu znaczków tym samym datwnikiem jednakwej barwie i w tym samym czasie Jak mgła pwstać teg rdzaju mieszana frankatura między znaczkami Królestwa Plskieg i Rsji? tóż w histrii pczty Królestwa Plskieg były dwa krótkie - kresy, w których teretycznie teg rdzaju frankatury były mżliwe Były t kresy przejściwe przy wprwadzaniu pierwszeg znaczka plskieg raz przy wycfywaniu g z biegu, a mianwicie: a) między 1 stycznia a 1 kwietnia 1860 r, tj kiedy znaczek plski już kurswał, a znaczki rsyjskie były wycfywane z biegu, przy czym dzień 1 kwietnia był statnim dniem biegu znaczków rsyjskich, b) w kresie d 1 luteg d kwietnia 1865 r, tj, przy wycfywaniu z biegu pierwszeg plskieg znaczka, kiedy sprzedawan już znaczki rsyjsk e, a listy - 22

3 frankwane znaczkami Królestwa jeszcze przyjmwan, aby zużyć psiadane przez instytucje bądź sby prywatne zapasy znaczków plskich W naszym jednak przypadku nie zachdzi żadna z tych mżliwści czym świadczy datwnik z 7 listpada List ten zstał prawdpdbnie nadany w listpadzie 1860 rku Pnieważ w tym czasie znaczki rsyjskie nie miały ważnści na terenie Królestwa list zasadnicz był nieprawidł- w frankwany, jednak pczty nie pnisły żadnych strat, bwiem płata d granicy Królestwa uiszczana była znaczkiem plskim, a d granicy d Wilna znaczkiem rsyjskim Kt wie czy nadawca listu nie rzumwał w ten spsób W każdym razie list ten ze względu na ciekawą frankaturę jest cennym biektem filatelistycznym Zbigniew Mikulski St, Żółkiewski PRZEDRUK»GRSZY«A CAŁSTKACH (próba inwentaryzacji) W Filateliście" z rku 1955 (nr nr 1, 2, 4, 5, 9 i 11) raz z rku 1956 (nr nr 1, 2,, 4, 6, 8 i 9) ukazał się pdstawwe pracwanie p p St Adamskieg i A Rszkwskieg mawiające genezę pwstania przedruków GRSZY" raz pdające ich systematykę w parciu wstępne ustalenia prf St Miksteina ( Przekrój nr 1 z dn 8V1951 r i nr 14 z dn 15V1951 rku) Zakńczenie tej niezmiernie ciekawej pracy nastąpił dpier w 1957 rku, gdzie w numerze 16 Filatelisty" mówine zstały przedruki występujące na terenie Dyrekcji kręgwej P i T w Pznaniu W mawianej pracy autrzy pminęli zupełnie fakt występwania całstek pcztwych zapatrznych w dręczny dcisk stempelka kauczukweg z napisem GR- SZY- Lukę tę chciałbym wypełnić próbą inwentaryzacji dknanej w parciu materiały psiadane przez kilku pważnych zbieraczy warszawskich nwentaryzacja zstała pracwana w frmie tablic, na których litera c" znacza czerwny i lila czerwnawy klr stempelka, cz" czarny, n" niebieski, z" - zielny, f" filetwy Przy kartach pcztwych z wielbarwnym widkiem Hali Gąsiennicwej w Tatrach (Kat RUCH 1957 nr 118) klr niebieski widku = a, klr zielny = b, klr liwkwbrunatny = c i klr liwkwy = d a kartach z serii ilustrwanej Sławni Placy" (Kat RUCH 1957 nr 124) znane są dciski stempelka GRSZY" w klrze zielnym (karty z prtretami Wyczółkwskieg i Reymnta) raz w klrze czerw- zrryca:t:-rle ak,' a 1,rz:i direry;k:, 9rszV sr's/ Y mszy MKT GRSZY f,rnsey W0411 grrr rc" " (11,r, jrucry gryzy grszy grszu grszy gr7yi grszy grszy 270zs Z r crszy r"',l'itj grszy grysy grszy giszy res/f Grc::y GVSZY grsz y gr,sr Y Grszy,tu: +Y 61,0 1 qrg SZ e l, wr 9, C4{ Gr k s?, g, grszy {,7-0,,7,/ grmy grnszy Gr Gt nyra (karty z prtretami Reya i Krasińskieg) Mając na uwadze szczupły materiał prównawczy, jakim dyspnwałem przy - pracwywaniu pniższeg zestawienia, zwracam się z grącym apelem nadsyłanie infrmacji i spstrzeżeń, które psłużą d uzupełnień 28

4 Karta nr 117 ze zn pł z prtretem Prez R P B Bieru ta (kl bruna tny) 'R m > E- cl : a: % 2 C C ZZ, 7n '7; m 7 ci _ 7,,,u u u '' i,1? t) i 4 u ' ~P " ":, j " V Z7 ki U 4, C Przedruki: 10 zł" nr 1101 nr 110H PM Chpin nadr czarny, R -d U, 0 z Ci Berta nr 108 ze zn pi z prtretem Prez R P Bleslaum Bieruta (kl czerwny) C 5 e -,,,t, C, U i1 m g4 4 d W ładza Wiadra Ludwe, (udwa ': t jest 44 z Z -9'4 6 g : 4 g > 6 - a- 1 g :,,?, -c t', u U 1±,1 4 : = > KR Ę G W A Dyrekcja P i T Centrala Zapatrzenia P i T w Warszawie g 't) -,- 0 wym 1x2 mm 14x2,5 mm 01 Wielka Wieś na Helu (stempel uszkdzny bez litery g") cr, i Kraków a) wym, 14x5 mm E El E E W m j 1-6' -7 c Bielsk 2 Gracze c % :T; a E s 9 9: Z Z 0 e C 1 M M M iemdlin, Wierzbdącice Dubieck, Płaszów, Suchedniów zimek Brzeziny k/rpczyc M 1, sn i* en m cn wyra 18x-4 mm (wyj ątkw 22x4 mm) g a:, E >e - i -,, a: ',; 0 d Wcisk Pdl Bielsk Pdl, Drhiczyn, urzec, Supraśl Dyr P T Pznali,, 1, n,

5 1 ;; r, t 00 _ i 4 1s ^ 0:,, 4 f i 0 ' ig,: sggn nakł L T V i an 7; 7; 0 79 el 71 - U r, -j j r> : u 4 11 u r 1, u,1 u, _ ea : '4,, 4 ri u r '- t u u 9,, ta"" u, V u,, i '4 Te U a,,,,^,; ''''' r u r r 1,/ c 0 r) ^ B : 2-7:7 P G U,,,7 C,,j " Sa 17 r r 41 1 r 4 '-:- ml al 4 nr 111 nr 1101 prfiw P1W nadr uear:' n dr czerep nn i = - GL, G U i/ ii " 4 e; " 9p 4 ''' j ij'' 4 1" 9: U 0 ii "; Karta nr 108 ze ze pł z priretem Prez R P Blesława Merm (kl czerwny) "" KR Ę GW A Dyrekcja P i T '' 8 *" C t- 0 7 U, 1 'a,:', 1 - :s, 4 g,, e '' 4, 21-' B, 0 2 +? ci -1 '' q j Z"0 `"',,;',7"' V 1 21 ł i,, g : - ca d 4 2-z : f '-i ' Dyr P i T Pznań wym 14x2,5 mm Pzn 1E - ;1, li : : i d -1 1 i ii -' % A, si g, - 11 ib 1, : Z' 7:- - u e,,, 4 u 7,,, u j 11 1, 1 W r r e r ts g g,g - 'Z' b) 18x4 mm wyr 16E mm PZEL l 1x,5 mm-15x4,5 mln Pzn 12 y L' 'S 5 P 4',, %, U ) U 1, Dyr P 1 T Szczecin - sa m 1 u, u) S- Ch - - u r ; 111 m : fi, 41 0' : Dyr P i T Warszawa - r cn 4 0,,,, CV U, C u El :7^ 1x2 mm tryplet wym 56x2,5 mm 6x,5 mm Skiimów Dyr P T Wrcław ti '", Wrcław 17 S u> --,5 C, C ar cv e 285

6 , 8 rtl 2 Q Z7 Yr,- - ffie~~1 0 Ze slganem: Przed wsi ą plską", " z Z,' 0 _ i z 11 ff! _ -, - >: z, :- -, t', : u 6 1 H w u 1 - t, i - i,, - - : -, Q U W r, r,' L - g V w!: -: L w 1 Kperta nr 10 plty Wisna Ludów«,, li KR Ę GW A Dyrekcja P i T, -, -1 d ;,-,, - P: " C21 g E A n 5 1; 2 i'!,,_,, Ci `m b 'S' 2,, T,,,-"': :, Ei,?",* > Z , 'L',;-7, r- 2 F_; _ 12: L' E S "-' 1: :e!d 2, 5 5 Qf, El 5 r '4 g j,,,, -,-,-," 5 r;,1 i,,5,-c u 5 E E V) 1:21 m,, E-, 0 ii ź 5, _ 0" > Z 0 t : V, ", w 0 d?;-,e, Q > t7 2,,w he cu S 1; ',7, t7, 0 g C'' 9, > C),', ' ź z xx e E x ',, d " ; ; _, j, r: S ' 72 1 Ī p; j ; c V i R i Er w,,,, i 5,', ' r r r,',k, - E, i, g - '' t,,,, i E ' E' - : f7, g, C 07; 6-!-:,, Ć:177Z! r- ;z' 4:1 as = l' : -''', F- >< M, -±',c;,m g ' 12; 1E =r i cn Z '' A! e i r'l i''' P', 2 H E cn c, - CV m d L V 7 17 r 0: r- c0 Cn C, M M M M M n, -M M M - 286

7 ,li,-li ' i ''' /r slg: : Przed wsia Plska " a) b) li i 1 i 1 i i ` il i il i i i -! t i - -,-;, i i _, 4 n"' i 1,, t; 1 i, v Z w, L' :,, i i r Kperta nr n pleip»w ł mie Lu dtm KR Ę GWA Dyrekcja P i T L _ Dyr P i T Szczecin 1,5)(4,5 mm grsze- Dyr P i T Warszawa 7: Ć;: c: 5 0-, " 9 L c i s fi 9 Fj G,,,, d d i,, d r^ 9 -- cs, d a,, c -4 z 41 P ', _ al 9 x 9, E i F c 5 5 ar 7 r:, 5055 =,5 g,,?, 5,,, = - -, c;, 5 E v,,i ) Le, u-,, E, ::,:: tg,,:g a, _,,:,'A; '' 4, m 9,, i 7Ą m L-,4 :, M M, 0:, d > 1 El 4, : '8, t -' 4 > -_ --=" 7,--7:7 ', e z 1) {7 c E=, = e " 4 ' " ' ':' g g", r, r' r,' 'A" '4,' 4 g,' 4' 4 wym 15x2,5 mm, 18x mm wym 15x2,5 mm 1x2 mm tryplet wym 56x2,5 mm Sklimów Dyr P i T Wrc ław 287

8 STULECE PERWSZYCH ZACZKÓW RUMUŃSKCH Filateliści rumuńscy bchdzą w rku bieżącym stulecie swych pierwszych znaczków a terytrium dzisiejszej Rumunii istniały przed stu laty drębne księstwa, Młdawia i Włszczyzna, znajdujące się pd władzą mperinm tm,ańskieg Każde z nich miał swją własną administrację i sweg panująceg księcia Pierwsze rumuńskie znaczki pcztwe wypuszczn w bieg w Młdawii Pierwsze urzędy pcztwe w Młdawii załżn w rku 1852, a w rku 1858 pczty stały się instytucjami państwwymi (przed tym znajdwały się w rękach prywatnych), Przekazywanie krespndencji za granicę i z zagranicy dbywał się za pśrednictwem służby pcztwej knsulatów austriackieg, rsyjskieg, francuskieg, greckieg i angielskieg, które miały swje biura pcztwe w stlicy księstwa - Jassy raz w ważniejszych miejscwściach Wydanie własnych znaczków pcztwych był wstępem d dalszych licznych aktów usamdzielnienia Księstw rumuńskich, jak na przykład wypuszczanie mnet i medalów 1 lipca 1858 rku w ddatku d ficjalneg Biuletynu Młdawii nr 54 pdan d gólnej wiadmści, że wprwadza się nwą taryfę pcztwą dla listów, wprwadza się skrzynki pcztwe i że wkrótce wejdą w bieg znaczki pcztwe wa taryfa zaczynała się d pdstawwej płaty 27 parali, tj ksztu wysłania zwykłeg listu ciężarze d 8,07 gramów na dległść d 160 km (8 pczt) we płaty wynszą 27, 54, 81 i 108 parali i w stsunku d mnety francuskiej (która bk mnety tureckiej, austriackiej itd, również miała siłę biegwą w księstwach) miały dpwiednią równwartść: 25, 50, 75 centimów i 1 franka Ramy artykułu nie pzwalają na szersze mówienie znaczków łeb byka", (nazywanych również łeb żubra"), które na przestrzeni wieku, który upłynął d ich wydania, były przedmitem licznych badań, zarówn ze strny badaczy rumuńskich (C Minescu, R Zscsak, Petre Murea, J Wertheimer i in), jak niektórych badaczy z zagranicy (G Brunet, H Birnbach, Pncelet i in) graniczę się więc d pbieżneg przedstawienia ich rysunku, spsbu drukwania i innych szczegółów, mgących zaintereswać filatelistów Znaczki krągłym bramwaniu, pdbne d pieczęci, mają bardz prsty rysunek: heraldyczny mtyw z gdła Młdawii - łeb byka z pięciramienną gwiazdą między rgami Pd dlną wargą byka znajduje się róg pcztwy z wypisaną na nim wartścią nminalną, Łeb byka tczny jest klistym napisem prt scrisri", wydrukwanym cyrylicą Brak wskazania kraju emitująceg pdbnie jak i na pierwszych znaczkach innych krajów: plskich, rsyjskich, angielskich, brazylijskich itd Papier użyty d druku pierwszych rumuńskich znaczków pcztwych był papierem specjalnym Jest lekk klrwy i z wyjątkiem wartści 81 parali ma pzime paski Klr papieru, jak również druku jest różny: wartść 27 parali drukwana jest na papierze różwym (rysunek czarny), 54 parali na papierze zielnawym (rysunek niebieski), 81 parali na papierze błękitnym (rys niebieski) i 108 parali na papierze blad różwym (rys niebieski) Znane są egzemplarze, na których stwierdzin różnicę dcieni zarówn w klrze papieru jak rysunku Eksperci uważają, że dcienie te wynikają z różnicy warunków, w jakich przechwuje się znaczki, D druku pierwszych znaczków użyt maszyny drukarskiej z małej drukarni Atalia timbrului" (Warsztat znaczkwy) w Jassy, gdzie drukwan d dłuższeg czasu znaczki skarbwe Maszyna pruszana była ręcznie, a znaczki drukwan pjedyncz a każdą z czterech wartści wykrzystan inny rysunek, przy czym różnica plega zarówn na wartści nminalnej pszczególnych znaczków, jak i na różnych detalach rysunku, Pnieważ papier trzeba był przesuwać p wyknaniu każdej dbitki, dległści między znaczkami były nieregularne a każdym arkuszu drukwan 2 znaczki w czterech rzędach p 8 sztuk W pierwszym i drugim rzędzie znaczki mają tę samą pzycję, a w trzecim i czwartym są dwrócne w stsunku d pierwszych dwóch rzędów W ten spsób znaczki w rzędach drugim i trzecim są w pzycji tte-b'clie" Paski tate-be'che" należą d dużych rzadkści Znaczki wycinan z arkusza nżyczkami, a czasami nawet scyzrykiem Znaczki wycięte w kształcie kwadratu uważane są - becnie za egzemplarze luksuswe akład pierwszej serii rumuńskiej był dsyć mały, ale kazał się dstateczny dla

9 ówczesnych ptrzeb pcztwych Z gólnej liczby egzemplarzy przypada na pszczególne wartści: 27 parali 6016 sztuk; 54 parale sztuk; 81 parali sztuk i 108 parali 6016 sztuk Były ne w biegu d 15 lipca d 5 listpada 1858 rku, przy czyni sprzedan tylk egzemplarzy (691 sztuk wartści 27 parali, 4772 sztuk 54 parali, 709 sztuk 81 parali i parali) Resztę wycfan w chwili wejścia w życie nwej taryfy pcztwej i wypuszczenia w bieg drugiej emisji pcztwej Łeb byka", różniące się zarówn wartścią nminalną (540 i 80 parali) jak rysunkiem i frmatem iestety, znaczki wycfane z biegu uległy zniszczeniu, prawdpdbnie w czasie pżaru w rku 1874 Znaczki pierwszej serii miały mc biegwą wyłącznie w wewnętrznych granicach Młdawii,---,-----,,---,; -, - xt) --es,,,, 4,- s -,, P5,,, 4*: il, C \ stemplwanych wartści 81 parali Są t czywiście dane przybliżne, jednak niewątpliwie liczba tych znaczków jest bardz mata, zwłaszcza jeśli idzie wartść 27 parali czyste i 81 parali stemplwane, które należą d rzadkści światwych Egzemplarze pierwszych rumuńskich znaczków pcztwych znajdują się w kilku wielkich zbirach, jak w British Museum (gdzie znajduje się jedyny znany tńte-bńche" wartści 27 parali), w iemieckim Muzeum Pcztwym, w muzeum pcztwym im Aleksandra Papwa w Mskwie Znajdują się ne również w zbirach Akademii Rumuńskiej Republiki Ludwej, Muzeum Pcztweg w Budapeszcie, w klekcji Th, Champina Znaczki te stanwiły również cenne egzemplarze w r'; /` D kaswania używan wyłącznie pieczęci krągłych i tuszów różnych klrów le egzemplarzy znanych jest dzisiaj i gdzie się ne znajdują? a pytanie t mżna dpwiedzieć tylk w przybliżeniu Philatelisłe Belge" z 19 r, str 56, zna 25 egzemplarzy czystych i 26 stemplwanych Znane są 4 znaczki czyste wartści 27 parali f 16 znaczków słynnych klekcjach Ferrary'eg i Casparr'eg W Rumunii znajduje się niewiele egzemplarzy z pierwszej emisji ie wiadm dtąd istnieniu w kraju najrzadszych wartści: 27 parali czyste i 81 parali - stemplwane Val Tebeica Bukareszt WYSTAWA STULECA W BUKARESZCE W ramach bchdu stulecia znaczków Łeb byka" w Rumunii dbędzie się szereg imprez filatelistycznych, a przede wszystkim międzynardwa wystawa, która dbędzie się w dniach 15 0 listpada br w Pałacu Pcztwym w Bukareszcie prócz zbirów, istniejących w kraju, zbirów ficjalnych jak: aczelnej Dyrekcji Pczt, Drukarni Znaczków, Akademii Rumuńskiej Republiki Ludwej i prywatnych, wystawine zstaną także klekcje zagraniczne Kmitet Kółek Filatelistycznych w Bukareszcie zrganizwał w dniach lipca br wystawę przygtwawczą Pdbne wystawy przygtwawcze rganizują także kółka filatelistyczne w innych licznych miejscwściach Cel jest ten sam: zachęcenie zbieraczy d jak najszerszeg udziału w wystawie Z kazji stulecia ukażą się album raz katalg znaczków rumuńskich aczelna Dyrekcja Pczt wprwadzi w bieg serię pamiątkwą, złżną z 8 wartści: 5 bani, 55 bani, 1,20 lei, 1,0 lei, 1,55 lei, 1,75 lei, 2 lei i,0 lei Pierwsze cztery znaczki przedstawiają fragmenty z działalnści pczty przed stu laty: druk znaczków, wycinanie ich z arkusza (repr na kadce), dyliżans pcztwy, kurierów pcztwych Srdkwym fragmentem pzstałych czterech znaczków jest reprdukcja pierwszych rumuńskich znaczków pcztwych Daty " znajdują się na wszystkich znaczkach 289

10 E% LE-PSTA REPUBLU PPULARA 'MA rnamenty na rysunkach znaczków parte są na ludwych mtywach młdawskich Wyknanie graficzne jest dziełem jedneg z najbardziej ceninych grawerów rumuńskich Serbana Zainea mprezy z kazji stulecia pierwszych ni- 10 LEr-PsTA REPUBLiCA PPULARA RMA )0STASP RMA muńskich znaczków pcztwych bchdzne będą równcześnie ze stuleciem pczty, jak instytucji państwwej i dbywać się będą pd patrnatem specjalnie utwrzneg kmitetu nardweg V T W : PLS K E :W 10:: D L-S -- K Reprdukujemy znaczki serii Malarstw Plskie" pisane w numerze 14 Filatelisty" 1 września 1958 rku wejdzie d biegu znaczek brna Pczty Gdańskiej 199 rku" wg prjektu art plastyka Cz Kaczmarczyka Znaczek przedstawia pstać pcztwca z karabinem w ręku na tle plskiej skrzynki pcztwej U góry znaczka umieszczn napis: ni byli pierwsi", będący równcześnie tytułem nweg filmu plskieg, pświęcneg tej bhaterskiej karcie Pczty Plskiej Znaczek wyknany zstanie jednbarwną techniką stalrytnicz-wkksłą, w nwym u nas frmacie 27 x 41 nam Wydanie serii, złżnej z czterech znaczków sprtwych (rtgrawiurwych) przesunięt na wrzesień br PLSKAfict' Q s \ We illustrate the five samps f the Plish Painting" set annunced in nr 14 f "Filatelista" n 1-st September, 1958 a stamp cmmemrating the "Defence f the Plish Pst ffice in Gdańsk, 199" is t be released t is designed by Cz Kaczmarczyk The design represents a silhuette f a pstman with a rifle in hand f the backrund f a Plish letter-bx t bears an inscriptin at the tp: "They Were the First", being at the same time the title f a new Plish film featuring this heric chapter f the Plish Pst Print: Mnchrme recess frm steel engraved plates: size 27 x 41 mm which is a new ne fr Plish stamps The release f the set cnsisting f fur sprt stamps printed in rtgravure has been pstpned until September

11 KASWK W dniach 21 22V up, Sank stswał ddatkwy stempel kauczukwy z kazji 70-lecie gimnazjum w tym mieście W lipcu up Tarnów 2 stswał datwnik nietalwy z kazji 50-lecia Pwszechnej Spółdzielni Spżywców LECE pwszeche, SPVZEL w?rrwe PSTMARKS n 21-st and 22-nd June, 1958 the P Sank used an additinal rubben stamp n ccasin f the 70-th anniversary f a Higher Schl at this twn n June 1958 the P Pznań 2 was using a cancelling unit "Cntribute t the cleanlinness f yur twn" n June 1958 the P Gdynia 2 was using a cancelling unit with a drawing f a bat and an inscriptin "Days f the Sea" 44» W dniach 1 6V up Warszawa 2 stswał wirnik klicznściwy z kazji Międzynardweg Dnia Spółdzielczści (wg prjektu Cz Kaczmarczyka) 17 10,?-fr91 L W czerwcu up Pznań 2 stswał nakładkę na wirnik Dbaj czystść sweg miasta" W czerwcu up Gdynia 2 stswał nakładkę na wirnik z rysunkiem fragmentu łdzi i napisem napisem Dni Mrza" Mi U 21A/ 70LCrE GJA - MQW,1 4) 5 July 1958 the P Tarnów 2 was using a nietanie,pstmark n ccasin f 50-th anniversary f Cnsumers' Cperative in this twn Prm 1-st t 6-th July, 1958 the P Warszawa 2 was using a cmmemrative cancelling unit, designed by Cz Kaczmarczyk, n ccasin f the "nternatinal Day f CperaUn" Zamówienia 1 przedpłaty na prenumeratę przyjmwane są w terminie d dnia 15-g miesiąca pprzedzająceg kres prenumeraty przez: Urzędy Pcztwe, listnszy raz ddziały i Delegatury Ruchu" Mżna również zamówić prenumeratę dknując wpłaty na knt PK nr Centrala Klprtażu Prasy i Wydawnictw Ruch" Warszawa, ul Srebrna 12 Cena prenumeraty: miesięcznej zł 5, kwartalnej zł 15, półrcznej zł 0, rcznej zł 60, Cena prenumeraty zagranicznej jest 400/ drższa d ceny pdanej wyżej Przedpłaty na prenumeratę przyjmuje na kresy kwartalne, półrczne i rczne Przedsiębirstw Klprtażu Wydawnictw Zagranicznych Ruch" w Warszawie, ul Wilcza 46 za pśrednictwem PK Warszawa, knt nr

12 WM iift '441ksiklióeltlksz RE hunlrk SMRReC1? ALBAA Z kazji 50 'rcznicy walk z Turkami, w dniu LV ukazała się seria znaczków, składająca się z 4 wartści: 2h/s,, 5 i 8 lek różnych mtywach W dniu 15V11 br dla uczczenia 15 rcznicy pwstania ludweg wjska Albanii zstała wprwadzna d biegu klicznściwa seria, składająca się również z 4 wartści nminałach: li/s, 21/s, 8 i 11 lek AUSTRA Z kazji festiwalu Austriackieg Związku Spiewaczeg, który dbył się w Wiedniu, dnia 17V br wydan znaczek klicznściwy za 1,50 s, przedstawiający średniwieczneg śpiewaka - petę Waltera vn der Vgelweide (żył na przełmie X i X w) Znaczek wydan złżną techniką: ffset -- wklęsłdruk, w klrach: żółty/czerwnbrunatny/czerwnżółty/ błękitny/ czarny, w nakładzie 5 mln szt CZECHSŁWACJA 25,V br ukazała się seria znaczków służąca prpagandzie czeskich uzdrwisk, Seria składa się z 6 wartści: 0 h (czerwny) Karlve Vary (600 rcznica pwstania), 40 h (brązwy) Pdjebrad, 60 h (zielny) Mariańskie Łaźnie (150 rcznica pwstania), B h (brązwczerwny) Lukaczwice, 1,20 kcs (niebieski) Strbskie Jezir, 1,60 kcs (filetwy) Cieplice Trenczyńskie CHŃSKA REPUBLKA LUDWA 25V br wydan serię znaczków na pamiątkę 8-g gólnchińskieg Kngresu Związków Zawdwych Seria składa się z 2 wartści: 4 fen błękitny i 8 fen lila Rysunek na bu znaczkach przedstawia ósemkę u- twrzną przez dwa kła zębate a pamiątkę 4-g Kngresu Międzynardwej Federacji Kbiet Demkratycznych, który dbył się w Wiedniu w czerwcu br, 1Vl wydan serię klicznściwą, składającą się z 2 wartści: 8 fen c niebieski, 20 fen c niebiesk-zielny Również LV br wydan serię dziecięcą, przedstawiającą ludwe drzewryty 4 znaczki serii mają te same wartści: 8 fen Pszczególne rysunki przedstawiają:

13 matkę z dzieckiem w kłysce; dwje dzieci pdlewających słneczniki; bawiące się dzieci i dwóch chłpców bawiących się w wdzie żaglówkami 0V br wydan blczek Pmnik Bhaterów ardwych" w klrze karminwym Blczek zawiera znaczek pamiątkwy i facsimile pdpisów Ma Tse-Turga i Czu En-Laia JAPA Dnia 18V br wydan znaczek wartści 10 yen, upamiętniający jubileusz emigracji japńskiej d Brazylii Znaczek przecistawia pierwszy emigracyj- '1"4anlrfit -, 20V1 br wydan serię klicznściwą złżną z wartści 4, 8 i 20 fen na papierze kredwym, z kazji 00-lecia wydania sztuk Kuan Han-Chinga, uznaneg przez Światwą Radę Pkju za jedną z największych sbistści w dziedzinie kultury Znaczek 4 fen przedstawia scenę z tragikmedii Sen Mtyla", 8 fen prtret Kuan Han-Chinga, 20 fen scenę z kmedii Pawiln adrzeczny" FLPY Dnia 4V br z kazji 12 rcznicy istnienia Republiki Filipin, ukazały się 2 znaczki z prtretem prezydenta Republiki; C P Garcia nminałach: 5 c w klrach niebieskimizltyrdbrepw-czarnym na tle pmarańczwym i 20 c złtym/pmaraficzwyntibrązw-czarnym na niebieskim tle akład: 5 c 5 mln, 20 c 2 mln, :i,,v,61<&ec,bfilzze ny statek Kasat-Maru" raz mapę Ameryki PcL i flagę Brazylii Klr znaczka: czerwnyiżółtyaciemżółt - zielny/brązwczarny LUKSEMBURG W - związku z nwą taryfą pcztwą, seria - biegwa z pdbizną Wielkiej Księżny Chanltty zstała uzupełnina w dniu LV br nwymi trzema wartściami: 0 c liwkwy, 50 c pmarańczwy, 5 fr filetwy la - EMECKA REPUBLKA DEMKRA- TYCZA W czerwcu br ukazały się 2 znaczki: 1) z rysunkiem głwy C Darwina, dla uczczenia 100 rcznicy terii ewlucji, nminale 10 fen w klrze zielnym; 2) przedstawiający głwę C Linneusza, z kazji 200 rcznicy ukazania się dzieła Systema aturae", nminale 20 fen w klrze brunatnym FRACJA Dnia 21V, br ukazał się znaczek za 15 fr (niebieski/czerwny), przedstawiający fragment tkaniny średniwiecznej, na której są wyhaftwane brazy z pdbju Anglii przez rmanów w 1066 r Tkanina ta, zwana tkaniną św Matyldy, zstała wyknana w X w na zamówienie dna de Cnteville, hrabieg Kantu i biskupa Bayeux i jest przechwywana w dawnym pałacu biskupim w Bayeux HLADA W związku ze zmianą taryfy pcztwej, znaczki 10 c będą przedrukwane na 12 c Klr nadruku srebrny la VM,h1' 11'i1? ff ii:- SE -))) Z kazji Zjazdu SED (Scjalistyczna Partia Jednści) dnia 25V br ukazał się znaczek klicznściwy w klrze czerwnym, za 10 fen, przedstawiający rękę trzymającą sztandar z napisem V Zjazd SED" 29

14 WA GWEA Dnia 2V br ukazała się seria znaczków dla Terytrium Papui i wej Gwinei, składająca się z 4 wartści: 4 d (cynber) wce kakawca, 7 d (szarzielny) tartak w Bull na wej Gwinei, 1 s 7 d (zerwnbrązwy) stad bydła i knny pasterz, 5 s (brązwzielny/czerwny) gałązka krzewu kawweg z wcami Pnadt znaczek za 1/2 d, przedstawiający przybranie głwy plemienia Chimbu, kursujący dtychczas w klrze czerwnym, zstanie wydany w klrze czarnym glasty) św zabella; 2 esc (zielny) - św Tetni; 2 esc (filetwy) św zabella i 5 esc (sepia) św Tetni SZWECJA W setną rcznicę pierwszeg udaneg wytpu stali w Szwecji metdą Bessemera, wydan 2 znaczki za 0 óre (niebieski) i za 1,70 óre (brązwy), jednakwym rysunku, przedstawiającym tzw gruszkę Bessemera w czasie wytpu Znaczki wydan w rlkach p 100 szt dwustrnnie ząbkwane, a wartść 0 óre również w zeszycikach p 20 szt ząbkwane z trzech strn PRTUGALA Z kazji urczystści na cześć św zabelli Aragńskiej, żny Dinizeg, króla Prtugalii (X X w) i św Tetni, pierwszeg przera klasztru Santa Cruz w Cimbrze, Pczta Prtugalii wydała dnia 10V br serię znaczków, składającą się z 4 wartści: 1 esc (ce- WĘGRY 1V br ukazał się znaczek za 1 ft w klrze brązwym z kazji V Festiwalu Młdzieży w Keszthely Znaczek zstał wyknany z przywieszką tej samej wielkści, na której umieszczn napis: V Festiwal Młdzieży Keszthely 1958" USA wy biegwy 7 centwy znaczek ltniczy przedstawia sylwetkę najnwszeg samltu drzutweg, który wejdzie wkrótce d bsługi głównych linii kmunikacyjnych w Ameryce Klr znaczka - niebieski 294

15 Buda pesz+ TRAKT PCZTWY Krków Z KRAKWA 110 WEECJ W XV 1 XV W 400 lat minęł ad czasu, gdy Zygmunt August przywilejem nadawczym pruczył kupcwi krakwskiemu Prsperwi Prranie kierwnictw pczty plskiej, plecając mu urządzenie kursu pcztweg na trasie Kraków Wenecja Jak w wym czasie wyglądała marszruta teg kursu? Prf St Ptasnik zdłał ustalić, że kardynał Gaetan w twarzystwie Pawła Mucanteg w 1596 r jechał z Rzymu d Plski przez następujące miejscwści: --przez Viterb, Sienę, Flrencję, Blnię, Mdenę, Mantuę, Vernę, Revered, Trydent, nsbruck, przez Bawarie i stąd na Linc d Wiednia, a następnie przez Gaunersdrf, iclsburg, Stawków, Wyszków (Wischau), Weiskirchen, Austrnię (strawa), Pszczynę, Zatr, Bielicę d Krakwa" A w 1575 r jak pdaje ten sam histryk dwaj Radziwiłłwie: kardynał Jerzy i młdszy Albrecht z licznym dwrem, wśród któreg znajdwał się min Pitr Skarga, wybierając się d Włch, minęli Kraków i d granicy ruszyli przez Rawę, Wlbórz, Rzprzę, Brwinę i Częstchwę Pierwszym miastem za granicą, w którym się zatrzytaali był Lubliniec, drugim Chrapkwice, później yssa, Engielsburg, Stenberg i Prściejew Ptem pdróżni ci zdążali już znanym nam szlakiem przez Wyszków i Gaunersdrf d Wiednia Stąd drga prwadziła przez stacje: Wiener-eustadt, Kindberg, Bruck nad Murem, Sant Michał, Knittellfeld, Frezach, Feldkirchen i Villach, a następnie przez dległą 4 mile wieś, która p niemiecku nazywała się Saunitz, p włsku zaś Camp Ress Dalszymi stacjami w pdróży Radziwiłłów były: Pnteba, Resiuta, Venzna, Sant Daniel, Spilinberg, Sacil i Caneglian Wreszcie przez Trewiz i Mestr przybyli ni d Mulghera, skąd kardynał siedem mil drgi d Wenecji dbył w gndli, Jeżeli tak, jak t rbi prf Ptasnik - prównać bie pdróże t każe się, że marszruta zgadza się zupełnie, gdy chdzi stacje płudniwe, a różni tylk częściw, gdy chdzi półncne ależy załżyć, że stacje, które nam pdaje dziennik Pawła Mucanteg, d Wiednia pcząwszy aż d Krakwa, były zarazem stacjami pczty plskiej atmiast stacje d Wiednia aż d Włch pczty Taksisów Marszruta pierwszej pczty plskiej d Wiednia d Wenecji szła pczątkw przez miejscwści znane z pisu pdróży Radziwiłłów Utwierdza nas w tym przeknaniu,,n frmati Rgieri de Taxi s" Z zapisków tych dwiadujemy się, że szlak pczty plskiej prwadził z Wenecji przez Karyntię d Wiednia i Krakwa, pdczas gdy Rger Taksis rzprządzał pcztami z Wenecji d Trydentu i stąd dalej na pólnc Taka marszruta pczty plskiej niedług przetrwała iebawem nwy generalny pcztmistrz plski Krzysztf Taksis zawarł z Rgerem Taksisem umwę, w wyniku której listy szły dtąd inną drgą Kiedy zaś na trnie plskim zasiadł Zygmunt, t w trsce wygdę swych pwinwatych arcyksiążąt Habsburgów w Grani wyznaczył trasę przez Graz, a stąd d Marburga i przez Cyleję, Lublanę, Grycję, Canaglian i Trewiz d Wenecji Zresztą ten niec dłuższy kurs świetnie sic płacał Dwór królewski utrzymywał - żywine stsunki z Włchami, a kupców krakwskich łączyły z tym krajem tysiączne interesy handlwe Bardz się też zacieśniły w tym czasie kntakty kulturalne (kres drdzenia) Aleksander gnfekk

16 Z DZAŁALŚC MŁDYCH FLATELSTÓW RUMUŃSKCH Przerzucając kartki albumu ze znaczkami rumuńskimi mżna pznać w dużej mierze zarówn Rumunię jak i naród Mżna dwiedzieć się duż jej histrii, bgactwach naturalnych, kulturze i sztuce, zapznać się z pięknem rumuńskich krajbrazów We wszystkich miastach przy Dmach Pinierów" czynne są kółka filatelistyczne Kółka filatelistyczne załżyli także uczniwie licznych szkół pdstawwych i średnich raz studenci wielu wydziałów W Bukareszcie na przykład, czynne są kółka filatelistyczne przy Stwarzyszeniu Studentów, Pałacu Pinierów, szkle średniej Gherghe Lazar" itd Kółka te, jak zresztą wszystkie kółka młdych filatelistów są szerk ppierane przez Kmitet Kółek Filatelistycznych w Bukareszcie (zalążek przyszłeg Stwarzyszenia Filateliistyczneg), który udziela praktycznych wskazówek, rganizuje dczyty i pkazy zbirów Twarzystw Upwszechnienia Wiedzy i Kultury również ppiera filatelistykę Częst rganizwane są knkursy filatelistyczne przy pparciu czaspisma Filałelia" Ppularne knkursy z nagrdami Weseli pdróżni" i Kt wie wygrywa", rganizwane przez radi, także bajmulą tematy, związane z filatelistyką Wymiana z zagranicą przyczynia się d zawiązywania przyjaźni z młdzieżą we wszystkich krajach świata, stwarza mżliwść lepszeg pznania wszystkieg c piekne w każdym kraju Młdym filatelistm rumuńskim z dużą pmcą przychdzi czaspism światwej Federacji Młdzieży Demkratycznej Młdzież Świata", które zamieszcza regularnie adresu d wymiany znaczków Młdzież stanwi nie tylk duży prcent gólnej liczby filatelistów rumuńskich, ale jest na jedncześnie tematem rumuńskich znaczków pcztwych, zwłaszcza p 2 sierpnia 1944 r (data wyzwlenia Rumunii z jarzma hitlerwskieg) d tej daty liczne emisje pcztwe przedstawiają brazy z życia i działalnści młdzieży w Rumuńskiej Republice Ludwej Widzimy ją w fabrykach, na rli, przy nauce w serii, zatyułwanej Związek Młdzieży Pracującej", wydanej w rku 1948 (Yvert ) Liczne emisje ilustrują bgatą działalnść sprtwą młdzieży rumuńskiej Pierwsza seria teg rdzaju zstała wydana w rku 1948 i znana jest pd nazwą SP (Yvert ), a druga, zatytułwana Praca i Sprt" ukazała się w 1950 r (Yvert ) Liczne serie tematyce sprtwej zstały wydane w latach Trzy emisje z rku 1955, zstały nagrdzne na knkursie filatelistyki sprtwej w Rzymie za wyski pzim graficzny Znaczek pcztwy z serii Pinierzy 1951" (Yvert ) przedstawia mment z wakacji szklnych: bóz z namitami wśród piękna rumuńskieg krajbrazu Szerka jest różnrdnść znaczków rumuńskich, dzwierciadlających życie młdzieży Światwe Akademickie Zimwe grzyska Sprtwe z rku 1951, Mistrzstwa Eurpy w akademickim wiślarstwie kbiecym, Mistrzstwa Eurpy w siatkówce i strzelaniu (wszystkie w rku 1955) imprezy z kazji sesji Rady Międzynardweg Związku Studentów w Bukareszcie w rku 1952 znalazły swje dbicie na znaczkach pcztwych Z kazji V Światweg Festiwalu Młdzieży i Studentów pkój i przyjaźń, który dbył się w Bukareszcie, wydan serię z 4 znaczków pcztwych (Yvert ) Z kazji V Festiwalu Młdzieży i Studentów w Mskwie, wydan również specjalną emisję znaczków pcztwych V T»DABELS K MST«Dwukrtnie już mst Valentre w Cahrs był mtywem znaczka francuskieg, 15X1955 r kaswany był stemplem pierwszeg dnia biegu w Cahrs znaczek wartści 12 fr Znaczek ten zstał wycfany z biegu 17X1957 r W tym samym dniu zstał wydany nwy znaczek wartści 70 fr w zmieninych pastelwych klrach Wice- przewdniczący Związku Filatelistów w Guercy pan Gerges Brart, w artykule na temat mstu Valentre, przypmniał starą legendę związaną z jeg budwą: Pmiędzy mstami, które stanwiły mtyw dla znaczka wszedł d naszych albumów mst Valentre w Cahrs Jest t piękny znaczek, który przynsi zaszczyt swemu autrwi Charles Mazelin

17 Mst Valentró jest jedynym, istniejącym we Francji i być mże w całym świecie mstem silnie ufrtyfikwanym trzema wieżami Rzpczęty w 109 rku na plecenie G de Savanac, burmistrza miasta, mierzy 18 metry długści, a budwa jeg zstała u- kńczna w ciągu XV wieku P długich pracach i przykrych dświadczeniach knstruktra, któremu grżn śmiercią jeśli nie ukńczy szybk budwy, biedny człwiek, zniechęcny ciągłymi niepwdzeniami i zupełnie zrujnwany zaprzedał swą duszą diabli] Szatan przyrzekł mu w zamian pmc, zgadzając się wyknywać wszystkie trzymywane plecenia Ale, jak pdaje M Furgus, histryk z Guercy, gdy mst był już na ukńczeniu, budwniczy, dla zapewnienia sweg zbawienia, wręczył diabłu sit, plecając mu iść d źródeł rzeki Lt szukać wdy kniecznej dla rbtników zatrudninych prży budwie mstu ie wyknał n plecenia Umwa zstała zerwana ie zdłał przynieść ani krpli wdy Wówczas pstanwił zemścić się utrącając narżnik z głównej wieży w prawym skrzydle d strny miasta Kamień ten spadał jeszcze później wielkrtnie aż dpier w rku 1880, w czasie prac reknstrukcyjnych, przedsięwzijętych przez M, Paul Guta udał się statecznie umcwać głaz z wyrzeźbiną na nim figurą diabełka d teg czasu mówi się w Cahrs, że diabeł bjąc się własneg wizerunku nie wyrywa już teg kamienia", Stara legenda z Guercy jest pwdem że mst nazywany jest także,,diabelskim mstem" Mst pięknej architekturze, zabytek dawnych czasów, dzieł sztuki f dzieł wjskwe zarazem był ngiś znaną nie d zdbycia frtyfikacją, rzadk atakwaną przez nieprzyjaciół" Z upważnienia autra nadesłał Stanisław Hldak C WEG W PPF? d dnia 1 lipca br bwiązują nwe ceny na znaczki PRL wymi cenami bjęta jest większść znaczków czystych i stemplwanych z lat W pzstałych rcznikach uległy zmianie tylk niektóre pzycje Pdajemy wykaz bwiązujących cen na najciekawsze znaczki i serie Czyste Stemplw Wyd lubelskie Wdzwie" rcznica Pwstania Styczniweg ,- Wyzwlenie miast przedruk W-wa na znaczku brunatn-czerw (75a) Rcznica Pwstania Kściuszkwskieg (r 1945) gólnplski Kngres Pcztwców w Pznaniu rcznica zwycięstwa pd Grunwaldem rczn utwrzenia PKW Rczn bhaterskiej brny Westerplatte w 199 r 0-0- adruki nwych wartści (c czerw nr 40h) rcznica Pwstania Styczniweg lecie zał Bydgszczy Wydanie dla upamiętnienia Kmisji Edukacji (B E) seria blk Kultura Plska Wyd ząbk Wyd nieząbk, Wyd ząbk 26-10, , Wyd 1 blk Wyd nieząbk a fundusz Akcji Przec'wgruźliczej lecie Św, Zw Pcztweg UPJ rcznica zgnu gen Bema 8-4,- gólnp Zjazd Filat (1951 r) rczn śmierc: K Marksa Bitwa pd Słudziankami ł lecie Plski Ludwej 75,- 16- Zwierzęta pd chrną (ząbkwane) (nieząbkwane) 0-0- V góln Wyst Filat Pznań 1955 r rgan ardów Zjedn kmplet ząbk, nieząbk i blk) Znaczki ltnicze 1946 r r Bjwn wlnść i demkr blk Zjazd PZF blk zielny nieb Wystawa Filat Warszawa 1957 r, blk Wszystkie aktualne ceny bwiązujące d lipca br na znaczki PRL znajdą czytelnicy w cenniku nr 6, który ukaże się w druku kł 15 sierpnia br Cennik bejmuje również znaczki wydane w pierwszej płwie bieżąceg rku (ni b) 297

18 Kmunikaty Zarzqdu Główneg PZF Prezydium ustalił termin wystawy Plska 60" na 27 9X1960 r Prezydium zalecił swemu przedstawicielwi w Kmitecie bchdu 400-lecia Pczty Plskiej, aby zwrócił specjalną uwagę na strnę filatelistyczną przygtwywanych imprez i udstępnienie zbieraczm wszelkich ciekawstek filatelistycznych, przede wszystkim przez wczesne infrmwanie gdzie je mżna zamawiać Przedstawiciel Z Gl kl W Gszczyński wziął udział w twarciu wystawy Filsprt 1958" w Lesznie W urczystym ple- mini Zarządu ddziału Pznańskieg, które dbył się w Lesznie 29V, na zakńczenie Wystawy, wzięła udział delegacja Z Gł z przewdniczącym kl St Chrmikiem na czele raz kl kl Pieśkiewiczem i L Ter-ganianem Prezydium zatwierdził prgram rzwju filatelistyki prblemwej i wypwiedział się przeciwk twrzeniu autnmicznych sekcji, natmiast za pwłaniem przy zarządach ddziałów pełnmcników d spraw filatelistyki prblemwej, współdziałających z zarządem ddziału i Kmisją przy Z GL -SZA WYSTAWA FLATEL- STYCZA KŁA PZF W JRDAWE Staraniem Zarządu Kła PZF w Jrdanwie zrganizwan na tutejszym terenie w dniach d 1V 20V br -szą Lkalną Wystawę Filatlistyczną W estetycznie udekrwanej sali świetlicwej Spółdzielni Pracy Wszystkich Branż, w 7 gabltach, pkazan fragmenty zbirów zasadniczych i prblemwych bk fragmentów zbiru PRL, wydań emigracyjnych i bzwych zwracał uwagę prawie kmpletny zbiór Wlneg Miasta Gdańska i Litwy Srdkwej Z zakresu zbirów tematycznych pkazan bgaty fragment bejmujący znaczki ltnicze państw Demkracji Ludwej, a z ekspnatów młdzieżwych: sprt, kmunikację, flrę i faunę raz tematykę dziecięcą W sbnych gabltach szafkwych wystawin literaturę filatelistyczną plską i zagraniczną raz fragmenty zbiru kart analgicznych i kpert pierwszeg dnia Wystawę zwiedził pnad sób, w przeważającej ilści młdzież w frmie zrganizwanych wycieczek szklnych, prwadzanych przez senirów Kla, którzy bjaśniali ekspnaty i udzielali wyczerpujących infrmacji z zakresu zagadnień filatelistycznych Przez czas trwania Wystawy tutejszy Radiwęzeł włączył d swych prgramów pgadanki tematyce filatelistycznej a terenie Wystawy mżna był nabyć specjalne kperty pamiątkwe z dciśniętą klicznściwą pieczęcią w klrach: czarnym, zielnym ł czerwnym Uru- chmin również stisk, w którym zwiedzający Wystawę mgli się zapatrywać w atrakcyjna znaczki PRL p cenach urzędwych W dniu 20V nastąpił urczyste zamknięcie Wystawy, płączne z rzdaniem nagród ufundwanych przez Krakwski ddział PZF i Zarząd `miejscweg Kła Pierwszą nagrdę trzymał inż Papużyński za zbiór ltniczy Wlneg Miasta Gdańska 1 Litwy Śrdkwej agrdzn również zbiry inż Z Hankiewicza, dr Tadeusza Kzuba, Stefanii Lendch, Tadeusza Lukawskieg i p Skrupskich Specjalne wyróżnienie i nagrdę trzymała kl Janina Tkarczyk za piękną prawę plastyczną wystawy W grupie młdzieżwej przyznan nagrdy: M Rymkiewiczwi i M Feuereizenwl KL RADM Zebrania Kła dbywają się w każdy wtrek gdz 18 w lkalu ZEW przy ul Żermskieg 77 Adres krespndencyjny Zarządu: Radm, ul Wiejska 99 Edward Fąfara Kl Radm liczy becnie 180 człnków raz prwadzi przy Młdzieżwym Dmu Kultury sekcję młdzieżwą Dużą blączką radmskich filatelistów jest brak punktu filatelistyczneg lub bdaj kisku Ruchu" prwadząceg sprzedaż znaczków d celów filatelistycznych Prwadzne są w tej sprawie starania w PPF i być mże będą ne uwieńczne pzytywnym rezultatem /WARSZAWA Z listy człnków Kla nr ddziału w Warszawie skreślny zstał K Milczarek za działalnść niezgdną z pstanwieniami statutu i nie licującą z gdnścią człnka PZF K Milczarek handlwał znaczkami zarówn na terenie lkalu Kta, jak również pd kiskami PPP DPWEDZ 441"1== WESŁAW GUTFAL HERBY STARE ie jesteśmy w stanie zrganizwać kursów języków bcych w ramach naszeg pisma Prwadzi t Plskie Radi Radzimy wstąpić d PZP, t ułatwi Wam wymianę z filateldstami w kraju REMGUSZ KARLAK DĘB- L a wszystkie pytania dpwiedzi znajdziecie w książce mgr M Zaprzała Filatelistyka w terii t praktyce" Cena 0 zł d nabycia we wszystkich punktach sprzedaży PPP Również abnament na znaczki PRL przyjmują placówki PPP A JASRWSK LPE tgrójca Anglia w 1948 r wydała 4 znaczki z kazji XV grzysk limpijskich ADLF WYSCK SŁUPSK Czaspism nasze nie mże przedrukwywać cen katalgów bcych jak Michel, Zumstein itp czym już pt Czytelników infrmwaliśmy wielkrtnie STASLAW BERACK PLESZEW Jak już pdawaliśmy abnament znaczków PRL przyjmują dla człnków PZP kla i ddzdały PZF, dla niezrzesznych - placówki PPF DR LE ADREJEW G- RZÓW Za nadesłany materiał dziękujemy W CHELCHWSK ZAK- PAE Sprawa znaczków S" była już na łamach naszeg pisma wielkrtnie mawiana Prpzycje zmiany frmatu kpert 1-g dnia przekażemy PPF, Klry znaczków zatwierdza CZP T MAJEWSK WARSZAWA nnych spsbów pza pisanymi przez Was nie znamy Radzimy próbwać zmyć watą 298

19 Antnin Benes, Za Skalku c 7 Praha 15 - Branik, CSR, (Cz) Helmut Helbst, Limpach/bef r Bemhard Str 6, RD, () Bucakw Lenid, Dnieprperw skaja błast, Dnieprdzierzinsk ul Medycynskaja 7, ZSRR, (R) Jsef Res, Tiniski nad rlici ul Capkva c 57, (Cz) Zdenek Tmas, Tyniski nad rlici, Gttwaldva c 847, (Cz) Dieter Reinhld, Rstck, Felix- Stllfriedstr 15, RD, () W W Piesczański, Lwów, ul Skalna 1/24, ZSRR (R) S Machwski z Whitland, Anglia - przeprasza wszystkich swich krespndentów, że nie jest w stanie dpwiedzieć na wszystkie prpzycje, gdyż trzymał przeszł 160 listów Liaw A Hen, Djl, Dali 8 B, Medan Sumatra, ndnezja (A) h Huy Kheng, Djl Kedatn 6, Baturadja (Palembang) ndnezja, (A) Peter Klusmann, Wismar, Burgwall 12, RD, () Jarmir Urbanek, amesti 90 Tvniski nad rlici, CSR (Cz) Wymiana młdzieżwa Tren, A`msterdam, Hlandia Pnieważ trzymał kilkaset listów nie Jest w stanie wszystkim dpwiedzieć, za c przeprasza D Tai Kal (St), Jiamgwan 10) Sbanghal, Chiny, (A) Kheng Jas Hck, 15 lir, Djl Segaran 40 B, Palembang, Sumatra, ndnezja, (A) R Merk, Magdeburg F Felgaleberstrasse 22, RD, () Bernd Pettzer, Gtha/Thkr Uellabet Str 5 RD, () Dieter Geier, Wittenbrg-Lutherstadt 4, Dessauelstr EJ, RD () Brnisław Wiszniewski, Wilnius 5, Werkin 9 m 1, ZSRR (P) Mirsław Baran, Usti n L - Strekv Kramly 44, CSR (Cz) Winfried itschke, Eichfeld nr 20 bei Rudlstadt/Thiir, RD () Helmut Miiller, Hizhausen b Leipzig, Bahnhistr 9, RD () Peter Tichatzky, Pasewalk, Banstrasse 51, RD () Ans Zihang, Berlin-Adlershl Wassermannstr 14, RD () F Jalvec, Rimska 6, Praha 12, CSR (Cz) Gerhard Pathenheimer, Rstck, Brinckmansdrf, GretenwZischenweg 11, RD () Manfred Kunz, Leipzig 05, Klasingstr 16, RD () Eckhard Spiegel, Kleinmachnw bei Berlin, m KaMp 6, RD () Erich Heyer, Gr6fenrda/Thkr Karl Marz Str 46, RD () Hermami Zimmer, Rachau/Erzgeb Genssenschaftstr 14, RD () Willy Kramer, Leipzig 09, Fliweg 2, RD () Hrst Knauf, Greifswald, Wiesenstr 45, RD () Wilfried Sekle', Magdeburg 18, Amselsteg 2 (R) Wymiana młdzieżwa Dagmar Laudien, Bautzen, Wattigstr 4, RD () Wymiana młdzieżwa Franz Maczewski, Gerbstedt Kr Hettstadt Schiller Platz 2, Bezirk Halle/Saale, RD () Ernst Hudecek, Gartengestalter, Leipzig 9, Credenerstr 11, RD [) Hrst Lamprecht, Berlin 11 Schilerbeinerstr 45, RD () Gunter Thmas, Walgesb, Wił helmstr 22, RD () GłASZCU PCZTY rakietwe i katapultwe - nalepki, stemple, całstki pszukuje inż arch T MSCHAL, WARSZAWA, GRUZŃSKA S ni (94) RESZTÓWK całeg świata wysprzedaje inwalida Krzystne zestawienda życznych państw ależnść przyjmuję znaczkrimi PRL JULA WARZECHA, SWERA- DW ZDRÓJ, RLWCE 2 Znaczek na dpwiedź SZUKAM wymiany we wszystkich krajach Daję ZSRR, Litwę, Kraje Demkracji Ludwej Krespndencja: niemiscki, litewski, francuski, angielski, rsyjski STASYS STRPUS, ZSRVLETUVA, VL- TUS, Pal Dezute nr 44 (97) DZEŃ ZACZKA" - znaczki, całstki, kaswniki, FDC, karty analgfilskie pszukuje WŁ GSZCZYŃSK, WARSZAWA 2, AL WJSKA PLSKEG 50/54 m 15 W zamian znaczki, gtówka (991 DZAŁ RZRYWEK UMYSŁWYCH Ą SPRALA (uł F Bajda, Cieszyn) Rzpczynając d pla znaczneg krzyżykiem i psuwając się spiralą dśrdkw, wpisać d pdanej figury 21 wyrazów Litery, które znajdę się w plach znacznych kółeczkiem, należy skreślić, a pzstałe, czytane w kierunku wpisywania dadzą rzwiązanie Znaczenie wyrazów: Dawna nazwa studenta - (wspak) -, nazwa kutra na znaczku serii Statki plskie" -, jedna z nazw państwa na znaczkach fińskich - 7, typ krętu z serii Statki plskie" - 5 kmpzytr, któreg prfil mamy na blczku - 5 nazwa miasta z serii ltniczej z 1954 r - 7, znaczenie waluty na maczkach plskich - 2, prjektant znaczka Dzień klejarza"- 9, plski general, któreg setna rcznica śmierci upamiętnina zstała przez znaczki węgierski i plski -, nazwa miasta z serii ziem dzyskanych - 5, miast, w którym dbył się V Swiatwy Kngres Z Z - 5, dyscyplina sprtwa na znaczku z serii 1952 r - 4, słynny lekarz, któreg pdbiznę widzimy w serii Medycyna plska" - 5, kilka przedmitów związanych razem - 8, skrót Swiatweg Zwdązku Pcztweg -, pra rku - 4, pstać z serii Rk drdzenia" -, rdzaj przesyłki - 4, nazwa jedneg ze zwierząt chrninych - 4, inicjały autra serii Zabytki Krakwa" RZWĄZAA 1 AGRDY r 2 Czy znasz znaczki plskie (umery wg PPF - 5) 1-494, 2-06, - 78, 4-98, , 7-41, 8-2, 9-4, 10-61, , 12 - f Międzynardwy Knkurs im ł Wienlawskieg x ( fr ; J 0,0,0,,9zi- W wyniku lswania nagrdy trzymują: Janina Brwska z Łdzi, Eustachy Cwale z Zawiercia, A Kbylinski z Katwic, Zdzisław Raczyński z Gdańska, Marek Zieliński z Gdyni agrdę autrską za zadanie dzisiejsze trzymuje F Bajda z Cieszyna 299

20 PAŃSTWWE PRZEDSĘBRSTW FLATELSTYCZE RUCH" Centrala: Warszawa 1, ul Wlnść 17 zawiadamia, że cennik nr 6 bejmujący wszystkie znaczki PRL d Mistrzstw Szybwcwych w Lesznie włącznie ukaże się w druku kł 15 sierpnia br we wszystkich punktach sprzedaży we ceny na znaczki PRL bwiązują d 1 lipca br WYKAZ PUKTW SPRZEDAŻY P P F Lp Miejscwść Adres ulica, nr nr tel Białystk Weslwskieg Bydgszcz Dwrcwa Częstchwa Świerczewskieg 17 4 Gdańsk Piwna 7/ Gdynia Swiętjańska Grzów Wlkp Marchlewskieg Katwice Wieczrka Kielce Sienkiewicza Kraków Pl Szczepański Lublin Krak Przedm Łódź 1 Pitrkwska Łódź 2 Pitrkwska 17 1 wa Huta Plac Centralny i 14 lsztyn Partyzantów ple Rynek Pznań 27 Grudnia Rzeszów Mniuszki Urząd Pczt Szczecin Bgusława 1/2 wejście d Jagiellńskiej Tarnów Krakwska Warszawa 1 wgrdzka Warszawa 2 Rynek Star, Miasta Str Barssa Warszawa Świętkrzyska Warszawa 4 Marszałkwska Warszawa 5 wy świat róg Al Jerzl 25 Warszawa 6 Jagiellńska vis a vis PDT 26 Warszawa 7 Akademicka róg Supińskieg 27 Wrcław Pl Kściuszki Zakpane Krupówki 51 ti Redaguje klegium w sk ładzie: Tadeusz Grdecki, Wiesława Kawecka, Zbigniew Mikulski, Maciej Perzy:11d Adres Redakcji: Warszaw, ul Wilcza 46, ret Wydawca: Biur Wydawnicze Ruch" Warszawa, Wilcza 46 Cena 1 egz wynsi 250 zł Cena w prenumeracie: kwartalnie zł 15, półrcznie zł 0, rcznie zl 60 Zamówienia i wpłaty na prenumeratę w kraju przyjmują wszystkie urzędy pcztwe i listnsze w terminie d 15 każdeg miesiąca pprzedzająceg kres zamawianej prenumeraty Wpłat na prenumeratę w kraje należy dknywać na knt PK Centrala Klprtażu Ruch-, Warszawa Srebrna 12 Prenumerata za granicę wynsi: kwartalnie zł 21, półrcznie zł 42, rcznie zł 84 głszenia przyjmuje Administracja Filatelasty" Warszawa, ul Wilcza 46, li p Biur Wydawnkze,RUCH" Cena głszeń: statnia strna (kładkwa) zł 2000, 1,12 str z! 1000, 1/4 str zł 600, 1/ str zł 00 głszenia drbne d 20 wyrazów zl 60, w ramce zł 100 Czlnkwie PZF krzystają z 40,4 rabatu (tylk przy drbnych głszeniach bez ramki) ak ład egz bjętść 1 ark Frmat B5 Papier lustr, V kl 90 g 70X100 Druk PWPW A-28

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana.

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana. Zmiany w prgramie Uczniwie Optivum NET+ w wersji 14.01.0000 (2014-03-18) Strna startwa Kafelek Sprawdziany ddan mżliwść wyświetlania pisu zakresu materiału z jakieg ma dbyć się sprawdzian lub kartkówka.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biała Pdlaska: Wyjazd szkleniw - integracyjny dla uczestników prjektu systemweg pn.: Uwierz w siebie - dknaj metamrfzy w ramach PAL wychwanków pieczy zastępczej Numer głszenia: 255606-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR Towarzystwo Sportowe TRI-SPORT WSPÓŁORGANIZATOR Endu Sport KS Tri Tour TERMIN, DYSTANS, TRASA

ORGANIZATOR Towarzystwo Sportowe TRI-SPORT WSPÓŁORGANIZATOR Endu Sport KS Tri Tour TERMIN, DYSTANS, TRASA Regulamin imprezy TRIATHLON POLSKA Regulamin Mistrzstw Plski na dystansie pełnym 226km (3,8/180/42,2) Regulamin Międzynardwych Zawdów na dystansie 113 km (1,9/90/21,1) CEL Prmcja Miasta Bydgszcz, Gminy

Bardziej szczegółowo

Zakopane: Druk materiałów promocyjnych Numer ogłoszenia: 178666-2012; data zamieszczenia: 29.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zakopane: Druk materiałów promocyjnych Numer ogłoszenia: 178666-2012; data zamieszczenia: 29.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zakpane: Druk materiałów prmcyjnych Numer głszenia: 178666-2012; data zamieszczenia: 29.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.udskir.gv.pl Warszawa: Zakwaterwanie, wyżywienie raz transprt dla grupy uczestników urczystści 70.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.teatrplski.waw.pl Warszawa: Obsługę widwni teatralnej raz szatni Teatru Plskieg im. Arnlda Szyfmana

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków: Druk map raz wydawnictw infrmacyjn - prmcyjnych MSIT Numer głszenia: 297000-2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Druk i dstawa publikacji 4 tytuły (4 części) ZP_28_2011 Numer głszenia: 183371-2011; data zamieszczenia: 04.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie przetargu niegraniczneg wartści zamówienia mniejszej niż wyrażna w złtych równwartść 193 000 eur NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Niniejsze głszenie zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Usługa składu, druku i dostawy do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych biuletynu Kombatant w 2011 roku.

Usługa składu, druku i dostawy do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych biuletynu Kombatant w 2011 roku. Usługa składu, druku i dstawy d Urzędu d Spraw Kmbatantów i Osób Represjnwanych biuletynu Kmbatant w 2011 rku. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawę dwumanuałweg klawesynu francuskieg dla Nardweg Frum Muzyki we Wrcławiu,

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Lublin: Usługa tłumaczeń pisemnych na ptrzeby Wydziału Prawa, Prawa Kanniczneg i Administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby.

...w miejscowości... nazwa organizacji, przy której będzie działał sztab (np. szkoła, hufiec, urząd miasta) telefon kontaktowy do powyższej osoby. ... miejscwść, data Pieczęć rganizacji, przy której będzie funkcjnwał Sztab W IOSEK O ZGODĘ A UTWORZE IE SZTABU XVIII FI AŁU WOŚP iniejszym prszę wyrażenie zgdy na utwrzenie się Sztabu XVIII Finału Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Wdrżenie i wsparcie rzwiązań Micrsft - Office 365 dla Nardweg Frum Muzyki Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku plakatów wielkfrmatwych i wizytówek na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki

Bardziej szczegółowo

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraków: Druk i dstawa map dla ptrzeb MSIT Numer głszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Bieżące utrzymanie i knserwacja terenów zieleni miejskiej Numer głszenia: 77256-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: Świadczenie pwszechnych usług pcztwych dla przesyłek wadze d 50 gram raz pwyżej

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Komunikat Techniczny

Komunikat Techniczny Niniejszy Kmunikat Techniczny jest uzupełnieniem d Regulaminiu Pucharu Plski w Szswych Maratnach Rwerwych na rk 2015. Każda sba, która planuje udział w imprezie pwinna zapznać się z treścią teg Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowego Konkursu ekologiczno-przyrodniczego BLIŻEJ NATURY Z EKOLOGIĄ NA TY

Regulamin Powiatowego Konkursu ekologiczno-przyrodniczego BLIŻEJ NATURY Z EKOLOGIĄ NA TY Regulamin Pwiatweg Knkursu eklgiczn-przyrdniczeg 1. Pstanwienia gólne 1.1. Celem knkursu jest zaintereswanie naturą, walrami przyrdniczymi Pwiatu Wieruszwskieg i eklgią uczniów szkół pdstawwych, gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katwice: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Szpitala Kliniczneg nr 5 Śląskieg Uniwersytetu Medyczneg w Katwicach Numer głszenia: 138715-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011

Bardziej szczegółowo

Lublin, sierpień 2013 r.

Lublin, sierpień 2013 r. Lublin, sierpień 2013 r. OFERTA SPECJALNA Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, młdzieży raz persnelu w placówkach światw-wychwawczych na rk szklny 2013/2014 dla ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzmc.pl Międzyrzec Pdlaski: Usługi kmpleksweg ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszw.pl Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gnjnik.pl Gnjnik: Zakup energii elektrycznej na terenie Gminy Gnjnik Numer głszenia: 153515-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku wizytówek, reklamy wielkfrmatwej i katalgów na ptrzeby Nardweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu barmańskieg,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY XIV LO.ZP/3410-1/2011 Pznań: Szklenie teretyczne i praktyczne uczniów XIV Liceum Ogólnkształcąceg w Pznaniu w zakresie sprtów ltniczych w rku 2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie czterech kursów w zakresie pielęgnacji zieleni,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI.

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI. Szczegółwe warunki knkursu fert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narktykwych raz prfilaktyki zakażeń HIV i STI. Działając na pdstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalnści

Bardziej szczegółowo

Łowicz: Przebudowa ulicy Dolnej w Łowiczu Numer ogłoszenia: 136603-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Łowicz: Przebudowa ulicy Dolnej w Łowiczu Numer ogłoszenia: 136603-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Przebudwa ulicy Dlnej w Łwiczu Numer głszenia: 136603-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biała Pdlaska: Turnus rehabilitacyjn - szkleniwy dla uczestników prjektu pn.: Uwierz w siebie - dknaj metamrfzy Numer głszenia: 255354-2012; data zamieszczenia: 17.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie BZP - postępowanie nr A120-211-63/13/PJ

Ogłoszenie BZP - postępowanie nr A120-211-63/13/PJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.edu.pl Gdańsk: Druk i dstawa druków ścisłeg zarachwania dla Uniwersytetu Gdańskieg Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30- Kraków: Usługi transprtwe na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej Krakwie (w rganizacji) w rku 2013 Numer głszenia: 412932-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Usługa drukwania publikacji pracwanych i wydawanych

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjnowychowawczy

Projekt edukacyjnowychowawczy Prjekt edukacyjnwychwawczy Mcni bez przemcy Rk szklny 2012/2013 I. Załżenia gólne Prjekt Mcni bez przemcy adreswany jest d uczniów V VI klasy SP raz I klasy gimnazjum. Głównym jeg celem jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl/przetargi.php Warszawa: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - SERWERA dla Instytutu Chemii Organicznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mgps.kzminwlkp.pl, www.kzminwlkp.pl Kźmin Wielkplski: Przetarg niegraniczny na wyknanie usług piekuńczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Rbty rzbiórkwe budynku centrum bliczeniweg z zapleczem biurw-technicznym przy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń językwych, ZP_8_2011 Numer głszenia: 41678-2011; data zamieszczenia: 11.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługi poligraficzne Numer ogłoszenia: 195896-2015; data zamieszczenia: 31.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Usługi poligraficzne Numer ogłoszenia: 195896-2015; data zamieszczenia: 31.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zamek-krlewski.pl Warszawa: Usługi pligraficzne Numer głszenia: 195896-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Wymiana i mntaż wdmierzy indywidualnych raz legalizacja ciepłmierzy w lkalach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa realizacji nagłśnienia, świetlenia i vide na telebimy Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.zhp.pl Warszawa: Usługa rezerwacji, sprzedaży i dstarczania krajwych i międzynardwych biletów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kfk.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kfk.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kfk.rg.pl Warszawa: Wyknanie, druk, pakwanie raz dstarczenie d siedziby Zamawiająceg materiałów reklamw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Budwa placu zabaw dla dzieci starszych w Parku Kasprwicza w Pznaniu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi przewzu sbweg - taxi dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 18167-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, Knstantynów Łódzki: Dpsażenie szkół w sprzęt raz pmce dydaktyczne w ramach prjektu -Indywidualizacja prcesu nauczania uczniów klas I-III szkół pdstawwych w Knstantynwie Łódzkim- Numer głszenia: 225943-2012;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane N. sprawy: DRK-2111-1/14 MUZEUM STUTTHOF w SZTUTOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Rewitalizacja byłeg grdnictwa bzweg w [V!uzeum Stutthf w Sztutwie. Rbty budwlane przy biektach szklarniwych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Specjalistyczneg Szpitala im.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług dradczych związanych z nadzrem merytrycznym nad pstępwaniami

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

PARAKAJAKARSTWO w drodze do Igrzysk Paraolimpijskich RIO 2016. Podstawowe informacje

PARAKAJAKARSTWO w drodze do Igrzysk Paraolimpijskich RIO 2016. Podstawowe informacje PARAKAJAKARSTWO w drdze d Igrzysk Paralimpijskich RIO 2016 Pdstawwe infrmacje Histria : W 2009 rku Międzynardwa Federacja Kajakarstwa (ICF) rzpczęła współpracę z Międzynardwą Federacją V a (IVF) aby zainaugurwać

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Pznań, 20 października 2011 r. w Pznaniu WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA IR. VI-4.431-1-9/11 Prtkół z kntrli przeprwadznej w śrdku szklenia Firmy Szkleniw - Usługwej PROFIT"

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWA INFORMACYJNE - konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy v szkoły podstawowej

WYDAWNICTWA INFORMACYJNE - konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy v szkoły podstawowej WYDAWNICTWA INFORMACYJNE - knspekt lekcji biblitecznej dla klasy v szkły pdstawwej Marzenna Przybyszewska, Bibliteka Pedaggiczna w Truniu 1 Czas trwania lekcji: 90 minut CEL: pznanie źródeł infrmacji,

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię Infrmacja Praswa Knstancin Jezirna, 23 stycznia 2014 r. Plskie Sieci Elektrenergetyczne wdrażają zaktualizwaną strategię Od stycznia 2014 r. PSE realizują zaktualizwaną Strategię Spółki. W dkumencie, zatwierdznym

Bardziej szczegółowo