WARSZAWA 1 SIERPIEŃ 1958

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARSZAWA 1 SIERPIEŃ 1958"

Transkrypt

1 BA PSTA REPUBLCA PPULARit RMlA Rumunia R 15 RK V WARSZAWA 1 SERPEŃ 1958

2 MESZAA FRAKATURA PLSK - RSYJSKA statni sptkałem się z bardz ciekawym listem, frankwanym dwma znaczkami: pierwszym znaczkiem plskim raz znaczkiem rsyjskim wydania 1858 rku (katalg Zumsteina nr 5) Dzięki uprzejmści właściciela pwyższej kperty p Bieńkwskieg z Warszawy udał mi się uzyskać ftgrafię pwyższeg listu raz sam list d przeprwadzenia ekspertyzy prawdziwści tej całstki, Ze względu na rzadkść teg rdzaju frankatur w niniejszym artykuliku chciałbym mówić ten list raz rzważyć w jaki spsób mgła pwstać teg rdzaju mieszana frankatura plsk-rsyjska data nadejścia jest nieczytelna aturalnie, datwnik ten jest w języku rsyjskim, również cyrylicą Ekspertyzę rzpcząłem d badania całeg listu prmieniami ultrafiletwymi pd lampą kwarcwą Badania te przeprwadziłem dla upewnienia się czy nie mamy tu d czynienia z dklejeniem jedneg ze znaczków Badania prmieniami ultrafiletwymi ptwierdziły jednak autentycznść całeg listu Papier pd znaczkami naświetlny lampą kwarcwą, wykazał jedynie zmiany kperty pd znaczkami wskutek działania kleju na papier Pnieważ znaczki miały różne gatunki kleju, zmiany lt nr 1 W pierwszym rzędzie kilka słów samym liście List ten wysłany zstał z Warszawy d Wilna (ft nr 1) ba znaczki rsyjski i plski naklejne są bk siebie, przy czym znaczek plski lewym brzegiem nakrywa znaczek rsyjski ba znaczki skaswane są warszawskim kaswnikiem numerwym 1"; u góry, w prawym rgu kperty znajduje się datwnik z napisem cyrylicą Warszawa" z datą 711, a dwrcie kperty (ft nr 2) umieszczny jest datwnik nadejścia listu d Wilna brzmieniu trzyman w Wilnie, ran" przy czym te były pd bu znaczkami inne c świadczy, że nie zachdzi fakt dklejenia któregś znaczka przy równczesnym naklejaniu inneg Analiza stemla 1" zarówn na znaczkach, jak i na papierze bk znaczków, ptwierdziła fakt skaswania bu znaczków tym samym datwnikiem jednakwej barwie i w tym samym czasie Jak mgła pwstać teg rdzaju mieszana frankatura między znaczkami Królestwa Plskieg i Rsji? tóż w histrii pczty Królestwa Plskieg były dwa krótkie - kresy, w których teretycznie teg rdzaju frankatury były mżliwe Były t kresy przejściwe przy wprwadzaniu pierwszeg znaczka plskieg raz przy wycfywaniu g z biegu, a mianwicie: a) między 1 stycznia a 1 kwietnia 1860 r, tj kiedy znaczek plski już kurswał, a znaczki rsyjskie były wycfywane z biegu, przy czym dzień 1 kwietnia był statnim dniem biegu znaczków rsyjskich, b) w kresie d 1 luteg d kwietnia 1865 r, tj, przy wycfywaniu z biegu pierwszeg plskieg znaczka, kiedy sprzedawan już znaczki rsyjsk e, a listy - 22

3 frankwane znaczkami Królestwa jeszcze przyjmwan, aby zużyć psiadane przez instytucje bądź sby prywatne zapasy znaczków plskich W naszym jednak przypadku nie zachdzi żadna z tych mżliwści czym świadczy datwnik z 7 listpada List ten zstał prawdpdbnie nadany w listpadzie 1860 rku Pnieważ w tym czasie znaczki rsyjskie nie miały ważnści na terenie Królestwa list zasadnicz był nieprawidł- w frankwany, jednak pczty nie pnisły żadnych strat, bwiem płata d granicy Królestwa uiszczana była znaczkiem plskim, a d granicy d Wilna znaczkiem rsyjskim Kt wie czy nadawca listu nie rzumwał w ten spsób W każdym razie list ten ze względu na ciekawą frankaturę jest cennym biektem filatelistycznym Zbigniew Mikulski St, Żółkiewski PRZEDRUK»GRSZY«A CAŁSTKACH (próba inwentaryzacji) W Filateliście" z rku 1955 (nr nr 1, 2, 4, 5, 9 i 11) raz z rku 1956 (nr nr 1, 2,, 4, 6, 8 i 9) ukazał się pdstawwe pracwanie p p St Adamskieg i A Rszkwskieg mawiające genezę pwstania przedruków GRSZY" raz pdające ich systematykę w parciu wstępne ustalenia prf St Miksteina ( Przekrój nr 1 z dn 8V1951 r i nr 14 z dn 15V1951 rku) Zakńczenie tej niezmiernie ciekawej pracy nastąpił dpier w 1957 rku, gdzie w numerze 16 Filatelisty" mówine zstały przedruki występujące na terenie Dyrekcji kręgwej P i T w Pznaniu W mawianej pracy autrzy pminęli zupełnie fakt występwania całstek pcztwych zapatrznych w dręczny dcisk stempelka kauczukweg z napisem GR- SZY- Lukę tę chciałbym wypełnić próbą inwentaryzacji dknanej w parciu materiały psiadane przez kilku pważnych zbieraczy warszawskich nwentaryzacja zstała pracwana w frmie tablic, na których litera c" znacza czerwny i lila czerwnawy klr stempelka, cz" czarny, n" niebieski, z" - zielny, f" filetwy Przy kartach pcztwych z wielbarwnym widkiem Hali Gąsiennicwej w Tatrach (Kat RUCH 1957 nr 118) klr niebieski widku = a, klr zielny = b, klr liwkwbrunatny = c i klr liwkwy = d a kartach z serii ilustrwanej Sławni Placy" (Kat RUCH 1957 nr 124) znane są dciski stempelka GRSZY" w klrze zielnym (karty z prtretami Wyczółkwskieg i Reymnta) raz w klrze czerw- zrryca:t:-rle ak,' a 1,rz:i direry;k:, 9rszV sr's/ Y mszy MKT GRSZY f,rnsey W0411 grrr rc" " (11,r, jrucry gryzy grszy grszu grszy gr7yi grszy grszy 270zs Z r crszy r"',l'itj grszy grysy grszy giszy res/f Grc::y GVSZY grsz y gr,sr Y Grszy,tu: +Y 61,0 1 qrg SZ e l, wr 9, C4{ Gr k s?, g, grszy {,7-0,,7,/ grmy grnszy Gr Gt nyra (karty z prtretami Reya i Krasińskieg) Mając na uwadze szczupły materiał prównawczy, jakim dyspnwałem przy - pracwywaniu pniższeg zestawienia, zwracam się z grącym apelem nadsyłanie infrmacji i spstrzeżeń, które psłużą d uzupełnień 28

4 Karta nr 117 ze zn pł z prtretem Prez R P B Bieru ta (kl bruna tny) 'R m > E- cl : a: % 2 C C ZZ, 7n '7; m 7 ci _ 7,,,u u u '' i,1? t) i 4 u ' ~P " ":, j " V Z7 ki U 4, C Przedruki: 10 zł" nr 1101 nr 110H PM Chpin nadr czarny, R -d U, 0 z Ci Berta nr 108 ze zn pi z prtretem Prez R P Bleslaum Bieruta (kl czerwny) C 5 e -,,,t, C, U i1 m g4 4 d W ładza Wiadra Ludwe, (udwa ': t jest 44 z Z -9'4 6 g : 4 g > 6 - a- 1 g :,,?, -c t', u U 1±,1 4 : = > KR Ę G W A Dyrekcja P i T Centrala Zapatrzenia P i T w Warszawie g 't) -,- 0 wym 1x2 mm 14x2,5 mm 01 Wielka Wieś na Helu (stempel uszkdzny bez litery g") cr, i Kraków a) wym, 14x5 mm E El E E W m j 1-6' -7 c Bielsk 2 Gracze c % :T; a E s 9 9: Z Z 0 e C 1 M M M iemdlin, Wierzbdącice Dubieck, Płaszów, Suchedniów zimek Brzeziny k/rpczyc M 1, sn i* en m cn wyra 18x-4 mm (wyj ątkw 22x4 mm) g a:, E >e - i -,, a: ',; 0 d Wcisk Pdl Bielsk Pdl, Drhiczyn, urzec, Supraśl Dyr P T Pznali,, 1, n,

5 1 ;; r, t 00 _ i 4 1s ^ 0:,, 4 f i 0 ' ig,: sggn nakł L T V i an 7; 7; 0 79 el 71 - U r, -j j r> : u 4 11 u r 1, u,1 u, _ ea : '4,, 4 ri u r '- t u u 9,, ta"" u, V u,, i '4 Te U a,,,,^,; ''''' r u r r 1,/ c 0 r) ^ B : 2-7:7 P G U,,,7 C,,j " Sa 17 r r 41 1 r 4 '-:- ml al 4 nr 111 nr 1101 prfiw P1W nadr uear:' n dr czerep nn i = - GL, G U i/ ii " 4 e; " 9p 4 ''' j ij'' 4 1" 9: U 0 ii "; Karta nr 108 ze ze pł z priretem Prez R P Blesława Merm (kl czerwny) "" KR Ę GW A Dyrekcja P i T '' 8 *" C t- 0 7 U, 1 'a,:', 1 - :s, 4 g,, e '' 4, 21-' B, 0 2 +? ci -1 '' q j Z"0 `"',,;',7"' V 1 21 ł i,, g : - ca d 4 2-z : f '-i ' Dyr P i T Pznań wym 14x2,5 mm Pzn 1E - ;1, li : : i d -1 1 i ii -' % A, si g, - 11 ib 1, : Z' 7:- - u e,,, 4 u 7,,, u j 11 1, 1 W r r e r ts g g,g - 'Z' b) 18x4 mm wyr 16E mm PZEL l 1x,5 mm-15x4,5 mln Pzn 12 y L' 'S 5 P 4',, %, U ) U 1, Dyr P 1 T Szczecin - sa m 1 u, u) S- Ch - - u r ; 111 m : fi, 41 0' : Dyr P i T Warszawa - r cn 4 0,,,, CV U, C u El :7^ 1x2 mm tryplet wym 56x2,5 mm 6x,5 mm Skiimów Dyr P T Wrcław ti '", Wrcław 17 S u> --,5 C, C ar cv e 285

6 , 8 rtl 2 Q Z7 Yr,- - ffie~~1 0 Ze slganem: Przed wsi ą plską", " z Z,' 0 _ i z 11 ff! _ -, - >: z, :- -, t', : u 6 1 H w u 1 - t, i - i,, - - : -, Q U W r, r,' L - g V w!: -: L w 1 Kperta nr 10 plty Wisna Ludów«,, li KR Ę GW A Dyrekcja P i T, -, -1 d ;,-,, - P: " C21 g E A n 5 1; 2 i'!,,_,, Ci `m b 'S' 2,, T,,,-"': :, Ei,?",* > Z , 'L',;-7, r- 2 F_; _ 12: L' E S "-' 1: :e!d 2, 5 5 Qf, El 5 r '4 g j,,,, -,-,-," 5 r;,1 i,,5,-c u 5 E E V) 1:21 m,, E-, 0 ii ź 5, _ 0" > Z 0 t : V, ", w 0 d?;-,e, Q > t7 2,,w he cu S 1; ',7, t7, 0 g C'' 9, > C),', ' ź z xx e E x ',, d " ; ; _, j, r: S ' 72 1 Ī p; j ; c V i R i Er w,,,, i 5,', ' r r r,',k, - E, i, g - '' t,,,, i E ' E' - : f7, g, C 07; 6-!-:,, Ć:177Z! r- ;z' 4:1 as = l' : -''', F- >< M, -±',c;,m g ' 12; 1E =r i cn Z '' A! e i r'l i''' P', 2 H E cn c, - CV m d L V 7 17 r 0: r- c0 Cn C, M M M M M n, -M M M - 286

7 ,li,-li ' i ''' /r slg: : Przed wsia Plska " a) b) li i 1 i 1 i i ` il i il i i i -! t i - -,-;, i i _, 4 n"' i 1,, t; 1 i, v Z w, L' :,, i i r Kperta nr n pleip»w ł mie Lu dtm KR Ę GWA Dyrekcja P i T L _ Dyr P i T Szczecin 1,5)(4,5 mm grsze- Dyr P i T Warszawa 7: Ć;: c: 5 0-, " 9 L c i s fi 9 Fj G,,,, d d i,, d r^ 9 -- cs, d a,, c -4 z 41 P ', _ al 9 x 9, E i F c 5 5 ar 7 r:, 5055 =,5 g,,?, 5,,, = - -, c;, 5 E v,,i ) Le, u-,, E, ::,:: tg,,:g a, _,,:,'A; '' 4, m 9,, i 7Ą m L-,4 :, M M, 0:, d > 1 El 4, : '8, t -' 4 > -_ --=" 7,--7:7 ', e z 1) {7 c E=, = e " 4 ' " ' ':' g g", r, r' r,' 'A" '4,' 4 g,' 4' 4 wym 15x2,5 mm, 18x mm wym 15x2,5 mm 1x2 mm tryplet wym 56x2,5 mm Sklimów Dyr P i T Wrc ław 287

8 STULECE PERWSZYCH ZACZKÓW RUMUŃSKCH Filateliści rumuńscy bchdzą w rku bieżącym stulecie swych pierwszych znaczków a terytrium dzisiejszej Rumunii istniały przed stu laty drębne księstwa, Młdawia i Włszczyzna, znajdujące się pd władzą mperinm tm,ańskieg Każde z nich miał swją własną administrację i sweg panująceg księcia Pierwsze rumuńskie znaczki pcztwe wypuszczn w bieg w Młdawii Pierwsze urzędy pcztwe w Młdawii załżn w rku 1852, a w rku 1858 pczty stały się instytucjami państwwymi (przed tym znajdwały się w rękach prywatnych), Przekazywanie krespndencji za granicę i z zagranicy dbywał się za pśrednictwem służby pcztwej knsulatów austriackieg, rsyjskieg, francuskieg, greckieg i angielskieg, które miały swje biura pcztwe w stlicy księstwa - Jassy raz w ważniejszych miejscwściach Wydanie własnych znaczków pcztwych był wstępem d dalszych licznych aktów usamdzielnienia Księstw rumuńskich, jak na przykład wypuszczanie mnet i medalów 1 lipca 1858 rku w ddatku d ficjalneg Biuletynu Młdawii nr 54 pdan d gólnej wiadmści, że wprwadza się nwą taryfę pcztwą dla listów, wprwadza się skrzynki pcztwe i że wkrótce wejdą w bieg znaczki pcztwe wa taryfa zaczynała się d pdstawwej płaty 27 parali, tj ksztu wysłania zwykłeg listu ciężarze d 8,07 gramów na dległść d 160 km (8 pczt) we płaty wynszą 27, 54, 81 i 108 parali i w stsunku d mnety francuskiej (która bk mnety tureckiej, austriackiej itd, również miała siłę biegwą w księstwach) miały dpwiednią równwartść: 25, 50, 75 centimów i 1 franka Ramy artykułu nie pzwalają na szersze mówienie znaczków łeb byka", (nazywanych również łeb żubra"), które na przestrzeni wieku, który upłynął d ich wydania, były przedmitem licznych badań, zarówn ze strny badaczy rumuńskich (C Minescu, R Zscsak, Petre Murea, J Wertheimer i in), jak niektórych badaczy z zagranicy (G Brunet, H Birnbach, Pncelet i in) graniczę się więc d pbieżneg przedstawienia ich rysunku, spsbu drukwania i innych szczegółów, mgących zaintereswać filatelistów Znaczki krągłym bramwaniu, pdbne d pieczęci, mają bardz prsty rysunek: heraldyczny mtyw z gdła Młdawii - łeb byka z pięciramienną gwiazdą między rgami Pd dlną wargą byka znajduje się róg pcztwy z wypisaną na nim wartścią nminalną, Łeb byka tczny jest klistym napisem prt scrisri", wydrukwanym cyrylicą Brak wskazania kraju emitująceg pdbnie jak i na pierwszych znaczkach innych krajów: plskich, rsyjskich, angielskich, brazylijskich itd Papier użyty d druku pierwszych rumuńskich znaczków pcztwych był papierem specjalnym Jest lekk klrwy i z wyjątkiem wartści 81 parali ma pzime paski Klr papieru, jak również druku jest różny: wartść 27 parali drukwana jest na papierze różwym (rysunek czarny), 54 parali na papierze zielnawym (rysunek niebieski), 81 parali na papierze błękitnym (rys niebieski) i 108 parali na papierze blad różwym (rys niebieski) Znane są egzemplarze, na których stwierdzin różnicę dcieni zarówn w klrze papieru jak rysunku Eksperci uważają, że dcienie te wynikają z różnicy warunków, w jakich przechwuje się znaczki, D druku pierwszych znaczków użyt maszyny drukarskiej z małej drukarni Atalia timbrului" (Warsztat znaczkwy) w Jassy, gdzie drukwan d dłuższeg czasu znaczki skarbwe Maszyna pruszana była ręcznie, a znaczki drukwan pjedyncz a każdą z czterech wartści wykrzystan inny rysunek, przy czym różnica plega zarówn na wartści nminalnej pszczególnych znaczków, jak i na różnych detalach rysunku, Pnieważ papier trzeba był przesuwać p wyknaniu każdej dbitki, dległści między znaczkami były nieregularne a każdym arkuszu drukwan 2 znaczki w czterech rzędach p 8 sztuk W pierwszym i drugim rzędzie znaczki mają tę samą pzycję, a w trzecim i czwartym są dwrócne w stsunku d pierwszych dwóch rzędów W ten spsób znaczki w rzędach drugim i trzecim są w pzycji tte-b'clie" Paski tate-be'che" należą d dużych rzadkści Znaczki wycinan z arkusza nżyczkami, a czasami nawet scyzrykiem Znaczki wycięte w kształcie kwadratu uważane są - becnie za egzemplarze luksuswe akład pierwszej serii rumuńskiej był dsyć mały, ale kazał się dstateczny dla

9 ówczesnych ptrzeb pcztwych Z gólnej liczby egzemplarzy przypada na pszczególne wartści: 27 parali 6016 sztuk; 54 parale sztuk; 81 parali sztuk i 108 parali 6016 sztuk Były ne w biegu d 15 lipca d 5 listpada 1858 rku, przy czyni sprzedan tylk egzemplarzy (691 sztuk wartści 27 parali, 4772 sztuk 54 parali, 709 sztuk 81 parali i parali) Resztę wycfan w chwili wejścia w życie nwej taryfy pcztwej i wypuszczenia w bieg drugiej emisji pcztwej Łeb byka", różniące się zarówn wartścią nminalną (540 i 80 parali) jak rysunkiem i frmatem iestety, znaczki wycfane z biegu uległy zniszczeniu, prawdpdbnie w czasie pżaru w rku 1874 Znaczki pierwszej serii miały mc biegwą wyłącznie w wewnętrznych granicach Młdawii,---,-----,,---,; -, - xt) --es,,,, 4,- s -,, P5,,, 4*: il, C \ stemplwanych wartści 81 parali Są t czywiście dane przybliżne, jednak niewątpliwie liczba tych znaczków jest bardz mata, zwłaszcza jeśli idzie wartść 27 parali czyste i 81 parali stemplwane, które należą d rzadkści światwych Egzemplarze pierwszych rumuńskich znaczków pcztwych znajdują się w kilku wielkich zbirach, jak w British Museum (gdzie znajduje się jedyny znany tńte-bńche" wartści 27 parali), w iemieckim Muzeum Pcztwym, w muzeum pcztwym im Aleksandra Papwa w Mskwie Znajdują się ne również w zbirach Akademii Rumuńskiej Republiki Ludwej, Muzeum Pcztweg w Budapeszcie, w klekcji Th, Champina Znaczki te stanwiły również cenne egzemplarze w r'; /` D kaswania używan wyłącznie pieczęci krągłych i tuszów różnych klrów le egzemplarzy znanych jest dzisiaj i gdzie się ne znajdują? a pytanie t mżna dpwiedzieć tylk w przybliżeniu Philatelisłe Belge" z 19 r, str 56, zna 25 egzemplarzy czystych i 26 stemplwanych Znane są 4 znaczki czyste wartści 27 parali f 16 znaczków słynnych klekcjach Ferrary'eg i Casparr'eg W Rumunii znajduje się niewiele egzemplarzy z pierwszej emisji ie wiadm dtąd istnieniu w kraju najrzadszych wartści: 27 parali czyste i 81 parali - stemplwane Val Tebeica Bukareszt WYSTAWA STULECA W BUKARESZCE W ramach bchdu stulecia znaczków Łeb byka" w Rumunii dbędzie się szereg imprez filatelistycznych, a przede wszystkim międzynardwa wystawa, która dbędzie się w dniach 15 0 listpada br w Pałacu Pcztwym w Bukareszcie prócz zbirów, istniejących w kraju, zbirów ficjalnych jak: aczelnej Dyrekcji Pczt, Drukarni Znaczków, Akademii Rumuńskiej Republiki Ludwej i prywatnych, wystawine zstaną także klekcje zagraniczne Kmitet Kółek Filatelistycznych w Bukareszcie zrganizwał w dniach lipca br wystawę przygtwawczą Pdbne wystawy przygtwawcze rganizują także kółka filatelistyczne w innych licznych miejscwściach Cel jest ten sam: zachęcenie zbieraczy d jak najszerszeg udziału w wystawie Z kazji stulecia ukażą się album raz katalg znaczków rumuńskich aczelna Dyrekcja Pczt wprwadzi w bieg serię pamiątkwą, złżną z 8 wartści: 5 bani, 55 bani, 1,20 lei, 1,0 lei, 1,55 lei, 1,75 lei, 2 lei i,0 lei Pierwsze cztery znaczki przedstawiają fragmenty z działalnści pczty przed stu laty: druk znaczków, wycinanie ich z arkusza (repr na kadce), dyliżans pcztwy, kurierów pcztwych Srdkwym fragmentem pzstałych czterech znaczków jest reprdukcja pierwszych rumuńskich znaczków pcztwych Daty " znajdują się na wszystkich znaczkach 289

10 E% LE-PSTA REPUBLU PPULARA 'MA rnamenty na rysunkach znaczków parte są na ludwych mtywach młdawskich Wyknanie graficzne jest dziełem jedneg z najbardziej ceninych grawerów rumuńskich Serbana Zainea mprezy z kazji stulecia pierwszych ni- 10 LEr-PsTA REPUBLiCA PPULARA RMA )0STASP RMA muńskich znaczków pcztwych bchdzne będą równcześnie ze stuleciem pczty, jak instytucji państwwej i dbywać się będą pd patrnatem specjalnie utwrzneg kmitetu nardweg V T W : PLS K E :W 10:: D L-S -- K Reprdukujemy znaczki serii Malarstw Plskie" pisane w numerze 14 Filatelisty" 1 września 1958 rku wejdzie d biegu znaczek brna Pczty Gdańskiej 199 rku" wg prjektu art plastyka Cz Kaczmarczyka Znaczek przedstawia pstać pcztwca z karabinem w ręku na tle plskiej skrzynki pcztwej U góry znaczka umieszczn napis: ni byli pierwsi", będący równcześnie tytułem nweg filmu plskieg, pświęcneg tej bhaterskiej karcie Pczty Plskiej Znaczek wyknany zstanie jednbarwną techniką stalrytnicz-wkksłą, w nwym u nas frmacie 27 x 41 nam Wydanie serii, złżnej z czterech znaczków sprtwych (rtgrawiurwych) przesunięt na wrzesień br PLSKAfict' Q s \ We illustrate the five samps f the Plish Painting" set annunced in nr 14 f "Filatelista" n 1-st September, 1958 a stamp cmmemrating the "Defence f the Plish Pst ffice in Gdańsk, 199" is t be released t is designed by Cz Kaczmarczyk The design represents a silhuette f a pstman with a rifle in hand f the backrund f a Plish letter-bx t bears an inscriptin at the tp: "They Were the First", being at the same time the title f a new Plish film featuring this heric chapter f the Plish Pst Print: Mnchrme recess frm steel engraved plates: size 27 x 41 mm which is a new ne fr Plish stamps The release f the set cnsisting f fur sprt stamps printed in rtgravure has been pstpned until September

11 KASWK W dniach 21 22V up, Sank stswał ddatkwy stempel kauczukwy z kazji 70-lecie gimnazjum w tym mieście W lipcu up Tarnów 2 stswał datwnik nietalwy z kazji 50-lecia Pwszechnej Spółdzielni Spżywców LECE pwszeche, SPVZEL w?rrwe PSTMARKS n 21-st and 22-nd June, 1958 the P Sank used an additinal rubben stamp n ccasin f the 70-th anniversary f a Higher Schl at this twn n June 1958 the P Pznań 2 was using a cancelling unit "Cntribute t the cleanlinness f yur twn" n June 1958 the P Gdynia 2 was using a cancelling unit with a drawing f a bat and an inscriptin "Days f the Sea" 44» W dniach 1 6V up Warszawa 2 stswał wirnik klicznściwy z kazji Międzynardweg Dnia Spółdzielczści (wg prjektu Cz Kaczmarczyka) 17 10,?-fr91 L W czerwcu up Pznań 2 stswał nakładkę na wirnik Dbaj czystść sweg miasta" W czerwcu up Gdynia 2 stswał nakładkę na wirnik z rysunkiem fragmentu łdzi i napisem napisem Dni Mrza" Mi U 21A/ 70LCrE GJA - MQW,1 4) 5 July 1958 the P Tarnów 2 was using a nietanie,pstmark n ccasin f 50-th anniversary f Cnsumers' Cperative in this twn Prm 1-st t 6-th July, 1958 the P Warszawa 2 was using a cmmemrative cancelling unit, designed by Cz Kaczmarczyk, n ccasin f the "nternatinal Day f CperaUn" Zamówienia 1 przedpłaty na prenumeratę przyjmwane są w terminie d dnia 15-g miesiąca pprzedzająceg kres prenumeraty przez: Urzędy Pcztwe, listnszy raz ddziały i Delegatury Ruchu" Mżna również zamówić prenumeratę dknując wpłaty na knt PK nr Centrala Klprtażu Prasy i Wydawnictw Ruch" Warszawa, ul Srebrna 12 Cena prenumeraty: miesięcznej zł 5, kwartalnej zł 15, półrcznej zł 0, rcznej zł 60, Cena prenumeraty zagranicznej jest 400/ drższa d ceny pdanej wyżej Przedpłaty na prenumeratę przyjmuje na kresy kwartalne, półrczne i rczne Przedsiębirstw Klprtażu Wydawnictw Zagranicznych Ruch" w Warszawie, ul Wilcza 46 za pśrednictwem PK Warszawa, knt nr

12 WM iift '441ksiklióeltlksz RE hunlrk SMRReC1? ALBAA Z kazji 50 'rcznicy walk z Turkami, w dniu LV ukazała się seria znaczków, składająca się z 4 wartści: 2h/s,, 5 i 8 lek różnych mtywach W dniu 15V11 br dla uczczenia 15 rcznicy pwstania ludweg wjska Albanii zstała wprwadzna d biegu klicznściwa seria, składająca się również z 4 wartści nminałach: li/s, 21/s, 8 i 11 lek AUSTRA Z kazji festiwalu Austriackieg Związku Spiewaczeg, który dbył się w Wiedniu, dnia 17V br wydan znaczek klicznściwy za 1,50 s, przedstawiający średniwieczneg śpiewaka - petę Waltera vn der Vgelweide (żył na przełmie X i X w) Znaczek wydan złżną techniką: ffset -- wklęsłdruk, w klrach: żółty/czerwnbrunatny/czerwnżółty/ błękitny/ czarny, w nakładzie 5 mln szt CZECHSŁWACJA 25,V br ukazała się seria znaczków służąca prpagandzie czeskich uzdrwisk, Seria składa się z 6 wartści: 0 h (czerwny) Karlve Vary (600 rcznica pwstania), 40 h (brązwy) Pdjebrad, 60 h (zielny) Mariańskie Łaźnie (150 rcznica pwstania), B h (brązwczerwny) Lukaczwice, 1,20 kcs (niebieski) Strbskie Jezir, 1,60 kcs (filetwy) Cieplice Trenczyńskie CHŃSKA REPUBLKA LUDWA 25V br wydan serię znaczków na pamiątkę 8-g gólnchińskieg Kngresu Związków Zawdwych Seria składa się z 2 wartści: 4 fen błękitny i 8 fen lila Rysunek na bu znaczkach przedstawia ósemkę u- twrzną przez dwa kła zębate a pamiątkę 4-g Kngresu Międzynardwej Federacji Kbiet Demkratycznych, który dbył się w Wiedniu w czerwcu br, 1Vl wydan serię klicznściwą, składającą się z 2 wartści: 8 fen c niebieski, 20 fen c niebiesk-zielny Również LV br wydan serię dziecięcą, przedstawiającą ludwe drzewryty 4 znaczki serii mają te same wartści: 8 fen Pszczególne rysunki przedstawiają:

13 matkę z dzieckiem w kłysce; dwje dzieci pdlewających słneczniki; bawiące się dzieci i dwóch chłpców bawiących się w wdzie żaglówkami 0V br wydan blczek Pmnik Bhaterów ardwych" w klrze karminwym Blczek zawiera znaczek pamiątkwy i facsimile pdpisów Ma Tse-Turga i Czu En-Laia JAPA Dnia 18V br wydan znaczek wartści 10 yen, upamiętniający jubileusz emigracji japńskiej d Brazylii Znaczek przecistawia pierwszy emigracyj- '1"4anlrfit -, 20V1 br wydan serię klicznściwą złżną z wartści 4, 8 i 20 fen na papierze kredwym, z kazji 00-lecia wydania sztuk Kuan Han-Chinga, uznaneg przez Światwą Radę Pkju za jedną z największych sbistści w dziedzinie kultury Znaczek 4 fen przedstawia scenę z tragikmedii Sen Mtyla", 8 fen prtret Kuan Han-Chinga, 20 fen scenę z kmedii Pawiln adrzeczny" FLPY Dnia 4V br z kazji 12 rcznicy istnienia Republiki Filipin, ukazały się 2 znaczki z prtretem prezydenta Republiki; C P Garcia nminałach: 5 c w klrach niebieskimizltyrdbrepw-czarnym na tle pmarańczwym i 20 c złtym/pmaraficzwyntibrązw-czarnym na niebieskim tle akład: 5 c 5 mln, 20 c 2 mln, :i,,v,61<&ec,bfilzze ny statek Kasat-Maru" raz mapę Ameryki PcL i flagę Brazylii Klr znaczka: czerwnyiżółtyaciemżółt - zielny/brązwczarny LUKSEMBURG W - związku z nwą taryfą pcztwą, seria - biegwa z pdbizną Wielkiej Księżny Chanltty zstała uzupełnina w dniu LV br nwymi trzema wartściami: 0 c liwkwy, 50 c pmarańczwy, 5 fr filetwy la - EMECKA REPUBLKA DEMKRA- TYCZA W czerwcu br ukazały się 2 znaczki: 1) z rysunkiem głwy C Darwina, dla uczczenia 100 rcznicy terii ewlucji, nminale 10 fen w klrze zielnym; 2) przedstawiający głwę C Linneusza, z kazji 200 rcznicy ukazania się dzieła Systema aturae", nminale 20 fen w klrze brunatnym FRACJA Dnia 21V, br ukazał się znaczek za 15 fr (niebieski/czerwny), przedstawiający fragment tkaniny średniwiecznej, na której są wyhaftwane brazy z pdbju Anglii przez rmanów w 1066 r Tkanina ta, zwana tkaniną św Matyldy, zstała wyknana w X w na zamówienie dna de Cnteville, hrabieg Kantu i biskupa Bayeux i jest przechwywana w dawnym pałacu biskupim w Bayeux HLADA W związku ze zmianą taryfy pcztwej, znaczki 10 c będą przedrukwane na 12 c Klr nadruku srebrny la VM,h1' 11'i1? ff ii:- SE -))) Z kazji Zjazdu SED (Scjalistyczna Partia Jednści) dnia 25V br ukazał się znaczek klicznściwy w klrze czerwnym, za 10 fen, przedstawiający rękę trzymającą sztandar z napisem V Zjazd SED" 29

14 WA GWEA Dnia 2V br ukazała się seria znaczków dla Terytrium Papui i wej Gwinei, składająca się z 4 wartści: 4 d (cynber) wce kakawca, 7 d (szarzielny) tartak w Bull na wej Gwinei, 1 s 7 d (zerwnbrązwy) stad bydła i knny pasterz, 5 s (brązwzielny/czerwny) gałązka krzewu kawweg z wcami Pnadt znaczek za 1/2 d, przedstawiający przybranie głwy plemienia Chimbu, kursujący dtychczas w klrze czerwnym, zstanie wydany w klrze czarnym glasty) św zabella; 2 esc (zielny) - św Tetni; 2 esc (filetwy) św zabella i 5 esc (sepia) św Tetni SZWECJA W setną rcznicę pierwszeg udaneg wytpu stali w Szwecji metdą Bessemera, wydan 2 znaczki za 0 óre (niebieski) i za 1,70 óre (brązwy), jednakwym rysunku, przedstawiającym tzw gruszkę Bessemera w czasie wytpu Znaczki wydan w rlkach p 100 szt dwustrnnie ząbkwane, a wartść 0 óre również w zeszycikach p 20 szt ząbkwane z trzech strn PRTUGALA Z kazji urczystści na cześć św zabelli Aragńskiej, żny Dinizeg, króla Prtugalii (X X w) i św Tetni, pierwszeg przera klasztru Santa Cruz w Cimbrze, Pczta Prtugalii wydała dnia 10V br serię znaczków, składającą się z 4 wartści: 1 esc (ce- WĘGRY 1V br ukazał się znaczek za 1 ft w klrze brązwym z kazji V Festiwalu Młdzieży w Keszthely Znaczek zstał wyknany z przywieszką tej samej wielkści, na której umieszczn napis: V Festiwal Młdzieży Keszthely 1958" USA wy biegwy 7 centwy znaczek ltniczy przedstawia sylwetkę najnwszeg samltu drzutweg, który wejdzie wkrótce d bsługi głównych linii kmunikacyjnych w Ameryce Klr znaczka - niebieski 294

15 Buda pesz+ TRAKT PCZTWY Krków Z KRAKWA 110 WEECJ W XV 1 XV W 400 lat minęł ad czasu, gdy Zygmunt August przywilejem nadawczym pruczył kupcwi krakwskiemu Prsperwi Prranie kierwnictw pczty plskiej, plecając mu urządzenie kursu pcztweg na trasie Kraków Wenecja Jak w wym czasie wyglądała marszruta teg kursu? Prf St Ptasnik zdłał ustalić, że kardynał Gaetan w twarzystwie Pawła Mucanteg w 1596 r jechał z Rzymu d Plski przez następujące miejscwści: --przez Viterb, Sienę, Flrencję, Blnię, Mdenę, Mantuę, Vernę, Revered, Trydent, nsbruck, przez Bawarie i stąd na Linc d Wiednia, a następnie przez Gaunersdrf, iclsburg, Stawków, Wyszków (Wischau), Weiskirchen, Austrnię (strawa), Pszczynę, Zatr, Bielicę d Krakwa" A w 1575 r jak pdaje ten sam histryk dwaj Radziwiłłwie: kardynał Jerzy i młdszy Albrecht z licznym dwrem, wśród któreg znajdwał się min Pitr Skarga, wybierając się d Włch, minęli Kraków i d granicy ruszyli przez Rawę, Wlbórz, Rzprzę, Brwinę i Częstchwę Pierwszym miastem za granicą, w którym się zatrzytaali był Lubliniec, drugim Chrapkwice, później yssa, Engielsburg, Stenberg i Prściejew Ptem pdróżni ci zdążali już znanym nam szlakiem przez Wyszków i Gaunersdrf d Wiednia Stąd drga prwadziła przez stacje: Wiener-eustadt, Kindberg, Bruck nad Murem, Sant Michał, Knittellfeld, Frezach, Feldkirchen i Villach, a następnie przez dległą 4 mile wieś, która p niemiecku nazywała się Saunitz, p włsku zaś Camp Ress Dalszymi stacjami w pdróży Radziwiłłów były: Pnteba, Resiuta, Venzna, Sant Daniel, Spilinberg, Sacil i Caneglian Wreszcie przez Trewiz i Mestr przybyli ni d Mulghera, skąd kardynał siedem mil drgi d Wenecji dbył w gndli, Jeżeli tak, jak t rbi prf Ptasnik - prównać bie pdróże t każe się, że marszruta zgadza się zupełnie, gdy chdzi stacje płudniwe, a różni tylk częściw, gdy chdzi półncne ależy załżyć, że stacje, które nam pdaje dziennik Pawła Mucanteg, d Wiednia pcząwszy aż d Krakwa, były zarazem stacjami pczty plskiej atmiast stacje d Wiednia aż d Włch pczty Taksisów Marszruta pierwszej pczty plskiej d Wiednia d Wenecji szła pczątkw przez miejscwści znane z pisu pdróży Radziwiłłów Utwierdza nas w tym przeknaniu,,n frmati Rgieri de Taxi s" Z zapisków tych dwiadujemy się, że szlak pczty plskiej prwadził z Wenecji przez Karyntię d Wiednia i Krakwa, pdczas gdy Rger Taksis rzprządzał pcztami z Wenecji d Trydentu i stąd dalej na pólnc Taka marszruta pczty plskiej niedług przetrwała iebawem nwy generalny pcztmistrz plski Krzysztf Taksis zawarł z Rgerem Taksisem umwę, w wyniku której listy szły dtąd inną drgą Kiedy zaś na trnie plskim zasiadł Zygmunt, t w trsce wygdę swych pwinwatych arcyksiążąt Habsburgów w Grani wyznaczył trasę przez Graz, a stąd d Marburga i przez Cyleję, Lublanę, Grycję, Canaglian i Trewiz d Wenecji Zresztą ten niec dłuższy kurs świetnie sic płacał Dwór królewski utrzymywał - żywine stsunki z Włchami, a kupców krakwskich łączyły z tym krajem tysiączne interesy handlwe Bardz się też zacieśniły w tym czasie kntakty kulturalne (kres drdzenia) Aleksander gnfekk

16 Z DZAŁALŚC MŁDYCH FLATELSTÓW RUMUŃSKCH Przerzucając kartki albumu ze znaczkami rumuńskimi mżna pznać w dużej mierze zarówn Rumunię jak i naród Mżna dwiedzieć się duż jej histrii, bgactwach naturalnych, kulturze i sztuce, zapznać się z pięknem rumuńskich krajbrazów We wszystkich miastach przy Dmach Pinierów" czynne są kółka filatelistyczne Kółka filatelistyczne załżyli także uczniwie licznych szkół pdstawwych i średnich raz studenci wielu wydziałów W Bukareszcie na przykład, czynne są kółka filatelistyczne przy Stwarzyszeniu Studentów, Pałacu Pinierów, szkle średniej Gherghe Lazar" itd Kółka te, jak zresztą wszystkie kółka młdych filatelistów są szerk ppierane przez Kmitet Kółek Filatelistycznych w Bukareszcie (zalążek przyszłeg Stwarzyszenia Filateliistyczneg), który udziela praktycznych wskazówek, rganizuje dczyty i pkazy zbirów Twarzystw Upwszechnienia Wiedzy i Kultury również ppiera filatelistykę Częst rganizwane są knkursy filatelistyczne przy pparciu czaspisma Filałelia" Ppularne knkursy z nagrdami Weseli pdróżni" i Kt wie wygrywa", rganizwane przez radi, także bajmulą tematy, związane z filatelistyką Wymiana z zagranicą przyczynia się d zawiązywania przyjaźni z młdzieżą we wszystkich krajach świata, stwarza mżliwść lepszeg pznania wszystkieg c piekne w każdym kraju Młdym filatelistm rumuńskim z dużą pmcą przychdzi czaspism światwej Federacji Młdzieży Demkratycznej Młdzież Świata", które zamieszcza regularnie adresu d wymiany znaczków Młdzież stanwi nie tylk duży prcent gólnej liczby filatelistów rumuńskich, ale jest na jedncześnie tematem rumuńskich znaczków pcztwych, zwłaszcza p 2 sierpnia 1944 r (data wyzwlenia Rumunii z jarzma hitlerwskieg) d tej daty liczne emisje pcztwe przedstawiają brazy z życia i działalnści młdzieży w Rumuńskiej Republice Ludwej Widzimy ją w fabrykach, na rli, przy nauce w serii, zatyułwanej Związek Młdzieży Pracującej", wydanej w rku 1948 (Yvert ) Liczne emisje ilustrują bgatą działalnść sprtwą młdzieży rumuńskiej Pierwsza seria teg rdzaju zstała wydana w rku 1948 i znana jest pd nazwą SP (Yvert ), a druga, zatytułwana Praca i Sprt" ukazała się w 1950 r (Yvert ) Liczne serie tematyce sprtwej zstały wydane w latach Trzy emisje z rku 1955, zstały nagrdzne na knkursie filatelistyki sprtwej w Rzymie za wyski pzim graficzny Znaczek pcztwy z serii Pinierzy 1951" (Yvert ) przedstawia mment z wakacji szklnych: bóz z namitami wśród piękna rumuńskieg krajbrazu Szerka jest różnrdnść znaczków rumuńskich, dzwierciadlających życie młdzieży Światwe Akademickie Zimwe grzyska Sprtwe z rku 1951, Mistrzstwa Eurpy w akademickim wiślarstwie kbiecym, Mistrzstwa Eurpy w siatkówce i strzelaniu (wszystkie w rku 1955) imprezy z kazji sesji Rady Międzynardweg Związku Studentów w Bukareszcie w rku 1952 znalazły swje dbicie na znaczkach pcztwych Z kazji V Światweg Festiwalu Młdzieży i Studentów pkój i przyjaźń, który dbył się w Bukareszcie, wydan serię z 4 znaczków pcztwych (Yvert ) Z kazji V Festiwalu Młdzieży i Studentów w Mskwie, wydan również specjalną emisję znaczków pcztwych V T»DABELS K MST«Dwukrtnie już mst Valentre w Cahrs był mtywem znaczka francuskieg, 15X1955 r kaswany był stemplem pierwszeg dnia biegu w Cahrs znaczek wartści 12 fr Znaczek ten zstał wycfany z biegu 17X1957 r W tym samym dniu zstał wydany nwy znaczek wartści 70 fr w zmieninych pastelwych klrach Wice- przewdniczący Związku Filatelistów w Guercy pan Gerges Brart, w artykule na temat mstu Valentre, przypmniał starą legendę związaną z jeg budwą: Pmiędzy mstami, które stanwiły mtyw dla znaczka wszedł d naszych albumów mst Valentre w Cahrs Jest t piękny znaczek, który przynsi zaszczyt swemu autrwi Charles Mazelin

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) pniedziałek, 10 maja 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA ZAMAWIAJĄCY GMINA MIASTA GDYNI Warszawa - Gdynia marzec sierpień 2007 Strategia Rzwju

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW W nawiązaniu d artykułu "Nasza drga d ISO 9001", który ukazał się w numerze 8(57) Gazety Uczelnianej w maju 2001 r. pragnę przedstawić kilka faktów związanych

Bardziej szczegółowo

IZBA GOSPODARCZA 1/2001 (5) Szczegóły dotyczące realizaji recept str. 59. czerwiec

IZBA GOSPODARCZA 1/2001 (5) Szczegóły dotyczące realizaji recept str. 59. czerwiec IZBA GSPDARCZA czerwiec 1/2001 (5) Szczegóły dtyczące realizaji recept str. 59 TRFARM "P Liczba bsługiwanych aptek Liczba aptek własnych 1850 Udziały Trfarmu w gólnplskim rynku hurtu apteczneg Prjekcja

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów". Teraz MY - Pokolenie Z

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów. Teraz MY - Pokolenie Z Temat kładkwy Większść czytelników MT t sby urdzne p rku 1990-ym, zaliczane d Pklenia Z. Ptrzeby, gusta, nawyki Zetów wyznaczają trendy rzwjwe cywilizacji technlgicznej. Na kilkudziesięciu strnach teg

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

CZADEK. Grudzień 2004 XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Weso³ych Œwi¹t!

CZADEK. Grudzień 2004 XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Weso³ych Œwi¹t! CZADEK Grudzień 2004 numer 4(19) cena: 0zł :) XXVII L.O. im. Tadeusza Czackieg w Warszawie Wes³ych Œwi¹t! CZADEK 1 Z YCIA CZACKIEGO Œnieg, Œwiêta, Œvistak Łaaa ale fajnie! Śniek spad. C z teg, że p dwóch

Bardziej szczegółowo

Poziom podstawowy. podstawowym. Sprawdź,co jeszcze musisz powtórzyć. Jutro język angielski i niemiecki. Zadanie 4. (0-5 pkt) Zadanie 5.

Poziom podstawowy. podstawowym. Sprawdź,co jeszcze musisz powtórzyć. Jutro język angielski i niemiecki. Zadanie 4. (0-5 pkt) Zadanie 5. GazetaEdukacjapl EDUKACJA PONIEDZIAŁEK 0 KWIETNIA 009 R E K L A M A DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE: AGNIESZKA ZAWISTOWSKA Matura Matura 009 matematyka i WOS Sprawdź, czy zdasz! Pzim pdstawwy Maturzyst!

Bardziej szczegółowo

Polskie Archiwum Psychologji

Polskie Archiwum Psychologji Tm III Warszawa, październik grudzień 1930 Ns 4 Plskie Archiwum Psychlgji kwartalnik załżny przez prf. dr. J. JOTEYKO, pświęny zagadnienim psychlgji teretycznej i sswanej, wydawany przez Związek Plsk.

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? 01 wstęp CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? Badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek (maj 2012) Hubert Brwski WARSZAWA, MAJ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera informacji biznesowych seminarium szkoleniowe, Warszawa, 15 lipca 2008 roku

Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera informacji biznesowych seminarium szkoleniowe, Warszawa, 15 lipca 2008 roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Idzie lat zajrzyj : http://kartki.wp.pl/kat,67,kid,2261,main,65,title,uwaga-naraka,nwakartka.html

Bardziej szczegółowo

Lód:t, czwartek 30 stycznia 1975 roku. Rok" XXXI Nr 25 (8129) DZIENNIK ŁÓDZKI FS ZMP

Lód:t, czwartek 30 stycznia 1975 roku. Rok XXXI Nr 25 (8129) DZIENNIK ŁÓDZKI FS ZMP trn totrn Psi edzenie Lód:t, czwartek 30 stycznia 975 rku Rady Nut:zelnej c zewml 29 bm, dbył się w Warszawle wspólne plenarne psiedzenie Prezycl.ium Rady NaczelaeJ i Zarządu Glówneg ZBWiD. Obradm. świecnym

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek Hubert Brwski WARSZAWA, STYCZEŃ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja Wlnści jest

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK MIESZCZAŃSKI

TYGODNIK MIESZCZAŃSKI Nr 28. Kraków, dnia 7 Lipca 1912 r. Rcznik II. TYGDNIK MIESZCZAŃSKI Irtik M ieszczański*' RGAN KLUBU na we w szy śtk ;ch agencyach 5ków. [I RĘKDZIELNICZ-MIESZCZAŃSKIEG P R ENUMERATA.T ygdnika M ieszczańskieg'

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA

ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA 1 ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA 2 O autrze:... 4 Pdziękwania... 4 Wprwadzenie... 5 I. ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN -- WAZEKTOMIA... 7 I.1. Jakie krzyści

Bardziej szczegółowo

40-045 Katowice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41. w w w. n i z i e l s k i b o r y s. p l

40-045 Katowice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41. w w w. n i z i e l s k i b o r y s. p l Niniejsze pracwanie zstał przygtwane przez: 40-045 Katwice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41 e-m ail: biur@nizi els k ibr ys.pl w w w. n i z i e l s k i b r y s. p l na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo