Pismo studentów od św. Anny. Nr 22 (200) 18 III 2007 IV niedziela Wielkiego Postu MŁODZI A N K I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pismo studentów od św. Anny. Nr 22 (200) 18 III 2007 IV niedziela Wielkiego Postu MŁODZI A N K I"

Transkrypt

1 Pismo studentów od św. Anny MŁODZI A N K I Nr 22 (200) 18 III 2007 IV niedziela Wielkiego Postu

2 2 KOMENTARZ DO NIEDZIELNEJ EWANGELII EWANGELII (Łk 15, ) W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął a odnalazł się. Wielokrotnie przeprowadzałem rozmowy z przyjaciółmi na temat: czy można kochać Jezusa, być z Nim w bliskiej przyjaźni, a jednocześnie wieść życie bezpieczne, dostatnie? Taki szlachetny katolik na eksponowanym stanowisku świecący przykładem. I dzisiejsza Ewangelia uświadomiła mi, że tym świecącym przykładem katolika jest starszy syn z przypowieści o Synu Marnotrawnym. Starszy syn przy ojcu wiedzie dostatnie i bezpieczne życie, jest szanowanym obywatelem, ale jest w nim coś niespójnego. Pęknięcia pojawiają się w wyrzutach, jakie robi ojcu, gdy ten każe uroczyście powitać powracającego z tułaczki syna marnotrawnego. Widzę smutek w oczach starszego syna; on nigdy nie czuł się tak kochany i oczekiwany przez własnego ojca. Ojciec nigdy nie wybiegł na jego spotkanie ze łzami w oczach i otwartymi ramionami, bo przecież nie było powodów. Starszy syn jest "jako miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący", jak to określił św. Paweł w Hymnie o miłości w liście do Koryntian. Starszy syn nie ma w sobie miłości, bo jej od ojca nie doświadczył. Bezmiaru tej miłości można doświadczyć tylko wtedy, gdy umrze w nas pycha, poczucie samowystarczalności, gdy będziemy żywili się strąkami i łupinami, gdy na skraju pustyni będziemy zdawali sobie sprawę z naszej nicości. Dopiero wtedy, widząc szeroko otwarte ramion Jezusa, będziemy w stanie przyjąć bezmiar Jego Miłosierdzia, Miłości. Czy, bracie i siostro, chcesz przyjąć Jego bezgraniczną Miłość? Jeżeli tak, to ciekawe rzeczy mogą się zdarzyć w twoim życiu, bo, gdy Chrystus przejdzie koło ciebie, żaden kamień nie pozostanie nieporuszony Rafał Bober

3 PROWADŹ MNIE ŚWIATŁO! przez Ks. Prymasa i pojechałem tam na zaproszenie patriarchy weneckiego. Jest to forma urlopu naukowego, mogę studiować w Uniwersytecie Weneckim. Prowadzę badania naukowe na temat personalizmu. Gdzie można Księdza spotkać w Wenecji, w jakim kościele? - Pracuję w parafii Madonna della Salute Matki Bożej od Zdrowia, która jest główną patronką Rozmowa z ks. dr. Robertem Skrzypczakiem, byłym duszpasterzem akademickim, obecnie przebywającym na urlopie naukowym w Wenecji, który w dn marca głosił rekolekcje wielkopostne w kościele św. Anny. Jakie najważniejsze przesłanie powinniśmy zapamiętać z Księdza rekolekcji? - To Pascha jest tym wydarzeniem centralnym, odkryciem przechodzenia Boga i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Głównym tematem są Noce Paschy i Ewangelia. Ważne jest też miejsce kościół św. Anny. Przypomina mi się wydarzenie, gdy w 1979 r. Jan Paweł II spotkał się tutaj z młodzieżą akademicką i jego słowa, które będziemy realizować przez lata słowa o pojawieniu się stąd Synów Bożych. Ośrodek ten ma znaczenie dla budzenia wiary. Także w tym miejscu, można przywołać inne niezwykłe wydarzenie sprzed dwóch lat, moment umierania papieża, gdy ludzie towarzyszyli mu tu podczas wielkiej modlitwy. Jest Ksiądz dobrze znany w środowisku akademickim św. Anny. - Przez dwa lata pracowałem w tym kościele. Wiem, że istnieją tutaj różne możliwości duszpasterskie. Wiem, że zawsze było tu wiele obowiązków, ponieważ pojawiają się nowe pomysły i wyzwania duszpasterskie, ale że młodzi ludzie lubią tu przychodzić. Czym zajmuje się Ksiądz w Wenecji? - Półtora roku temu zostałem wysłany do Włoch Wenecji, w dzielnicy robotniczej Marghera. Czy we Włoszech ma Ksiądz kontakt z młodzieżą, ze studentami? - Tak, mam kontakt z młodzieżą licealną, studentami i ludźmi już pracującymi. W parafii organizowane są spotkania dwa razy w tygodniu. Pierwsze z nich to spotkanie formacyjne, gdy rozważamy tematy z katechizmu, młodzi zadają wtedy wiele ciekawych, nierzadko trudnych i dociekliwych pytań. Drugi typ spotkań odbywa się wieczorami w niedziele, są one bardziej wspólnotowe studenci przygotowują wtedy włoską kolację i oglądają film. Spotkania odbywają się zwykle późno wieczorem, ok. godz Oprócz tego, codziennie młodzież przybywa też bardzo chętnie na nieszpory: pieszo, na rowerach. Modlą się potem przed Najświętszym Sakramentem. Opiekuję się też siedmioma wspólnotami neokatechumenalnymi w innej parafii. Uczestniczę również w tzw. grupach słuchania. Są to kręgi biblijne słowo przygotowuje się w para- 3

4 fii, a potem jest ono zanoszone do domów. Na koniec w kościele młodzi dzielą się ze mną swoimi doświadczeniami. We Włoszech bardzo popularne są także i inne zajęcia i grupy np. skauting. Tamtejsza młodzież bardzo angażuje się w działalność samorządową obchodzi ich wygląd ich dzielnicy, plany budowy, zanieczyszczenie, itp. Czasem zapraszają mnie do szkół i uniwersytetów, aby mówić im o JP2. Właśnie. Z Wenecji bliżej jest do Watykanu, a zbliża się już druga rocznica śmierci papieża Polaka. Czy we Włoszech planowane są jakieś specjalne uroczystości, czy się o tym mówi, czy są jakieś komentarze? - We Włoszech ludzie traktują Jana Pawła II emocjonalnie, są poruszeni jego świadectwem. Ale Wenecja miała swoich papieży: Piusa X, Jana XXIII i Jana Pawła I. Dlatego JP2 nie cieszy się taką wyjątkowością. Na szczeblu oficjalnym brakuje jakiś szczególnych wydarzeń z nim związanych. Jednak zwykli ludzie opowiadają mi o cudach, które dzięki niemu otrzymali, ciągle modlą się. Jak Ksiądz przewiduje, kiedy więc nastąpi beatyfikacja naszego papieża? - To już zostało ogłoszone, że 2 kwietnia zostanie zamknięty pierwszy etap diecezjalny i wszystkie dokumenty zostaną przesłane do kongregacji w Watykanie. Teraz decyzja należy już do papieża Benedykta. Uważa się, że ten etap będzie już bardzo krótki i że być może nastąpi połączenie beatyfikacji i kanonizacji, ponieważ Jan Paweł II nie jest czczony jedynie lokalnie, ale cieszy się kultem na całym świecie i dużo znaków nadprzyrodzonych obserwuje się za jego wstawiennictwem. Jaki będzie Księdza udział w tym niezwykłym czasie, dwa lata po śmierci JP2? - Razem z Frondą przygotowuję specjalne wydanie książki, która ukaże się 2 kwietnia, zawierającej ostatni wywiad, jakiego udzielił kard. Wojtyła przed swoim wyborem na papieża. Rozmowę tę przeprowadzał wówczas Vittorio Possenti, dziś profesor filozofii z Wenecji, z którym mam kontakt w uniwersytecie. Possenti zrobił ten wywiad, gdy był jeszcze młodym doktorantem i spotkał Karola Wojtyłę, który został zaproszony przez Uniwersytet Mediolański do wygłoszenia specjalnej prelekcji o nauce społecznej Kościoła. Kard. opracował odpowiedzi na pytania podczas wakacji pytania były po włosku, a odpowiedzi po polsku. Maszynopis liczył 70 stron. Jednak wywiad ten od razu się wtedy nie ukazał. Musiał czekać aż 13 lat, aby został wydany, najpierw przez Włochów, a potem przez Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II. Teraz wywiad ten, opracowany naukowo i zaopatrzony w komentarz oraz w moje słowo wstępne i świadectwo Possentiego, będzie mógł dotrzeć do rąk polskiego czytelnika. Takim ciekawym akcentem chcemy przyczynić się do lepszego poznania myśli JP2. Rozmawiała: Agata Kot. 4

5 CZTERY N O CE P A S C H Y Rekolekcje wygłoszone przez ks. dr. Roberta Skrzypczaka u św. Anny. Rekolekcje oparto na 2 ważnych filarach: pierwszy to wezwanie do przygotowania się do Paschy, wędrówka przez 4 Noce Paschy, poemat opisany przez Żydów mesjanistycznych w komentarzu do Księgi Wyjścia. Drugi to oparcie się na Słowie Boga, pochodzącym zarówno ze Starego Testamentu, jak i Ewangelii. Ks. Robert wyjaśnił znaczenie słowa Pascha pierwsze to Bóg przechodzi zmiana, poruszenie, spotkanie twarzą w twarz z Bogiem, który przeszedł ze śmierci do życia, a drugie: usta mówią opowiadanie o tym, co Bóg uczynił, nie zapominanie o dziełach Boga. Pierwsza Noc Stworzenia Bóg stworzył świat z bezładu, pustyni, nadał mu kształty życia. Był Światłem, które zajaśniało w ciemności. Posługiwał się Słowem, tak jak Jezus. Kościół żyje dzięki Słowu. Dzisiaj łatwo stracić Boga z oczu, skupić się na chorobach, rozczarowaniach, że nic nie ma sensu, atakować Kościół i rodzinę. By tak się nie stało, Bóg zaprasza nas od śmierci do życia, daje nam Swoje Słowo. Pierwsze niedzielne czytanie (Wj 3,1-8a.13-15) dotyczyło Mojżesza, którego postawa obrazuje nasze życie. Nie miał pomysłu na życie, zatrzymało się ono. Był darmozjadem, korzystał z rzeczy swego teścia. Poszedł na kraniec pustyni, tam ujrzał krzak płonący, który się nie spalał to zjawisko go zafascynowało. Wtedy usłyszał wewnątrz swoje imię, głos Boga, który go ożywił i posłał naprzód. Mojżesz dał się pociągnąć, gdyż Bóg zapowiedział mu, że pozna Go w Jego dziełach. Został wezwany, dał się przekonać, bo głos Boga przełamał jego zniechęcenie. W Ewangelii (Łk 13,1-9) Bóg wzywa nas do nawrócenia, by zaczęło się ono od nas, byśmy nie myśleli, że to inni mają się zmienić. Różne wydarzenia codziennie walą się nam na głowę, jak wieża w Siloam, a Bóg mówi: uważaj, bez nawrócenia może się to i tobie przydarzyć. W drugiej części Ewangelii jest mowa o właścicielu, który szukał owoców na drzewie figowym i ich nie znalazł. Pomimo podejmowania tylu wysiłków: modlitw, uczestnictwa we Mszy, pielgrzymkach, wciąż brak owoców. Właściciel chciał usunąć drzewo, ale ogrodnik, który symbolizuje Zmartwychwstałego Jezusa, którego Maria Magdalena najpierw nie rozpoznała, Chrystus ogrodnik mówi: zostaw go, Ja go poruszę, będę mówił, wzbudzę w nim wiarę, obdarzę go moją płonącą Miłością, tak, że pozna smak sensu życia, odrodzi się. Bóg zawsze nas woła, Jemu nie jest wszystko jedno. Druga Noc Wiary Przed Paschą powinniśmy koniecznie podjąć przygotowania, poszukać starego kwasu, czyli jak uczy Księga Rodzaju instynktu zła w człowieku. Jezus ostrzega, że nie można go w sobie chować. Również św. Paweł w Liście do Koryntian wzywa, by wyrzucić stary kwas. Instynkt zła to grzech pierworodny, naturalna skłonność człowieka do zła. Dziś obserwujemy konsekwencje naszego zła: terroryzm, wojny, manipulacje genetyczne, katastrofy naturalne to wszystko spowodował nasz egoizm i oparcie się tylko na naszych decyzjach. Skutkiem tego kiedyś był potop, ale teraz Bóg chroni nas przed tym. W Liturgii Słowa (2 Krl 5,1-15a) poznajemy wodza syryjskiego Naamana. Jakie znaczenie ma dla nas ten człowiek? Był on chwalony, zdobył uznanie u ludzi, miał dobrą opinię u władz. Niestety, chorował na trąd. Dlatego nie znosił siebie samego, był nadwrażliwy. Wyruszył do Izraela, do proroka Elizeusza, aby ten go uleczył. On przez posłańca oznajmił mu, aby 7 razy obmył się w Jordanie. Naaman obraził się, był przyzwyczajony do szacunku, a w przypadku jego braku poczuł złość. Występuje tu też król izraelski, w którego postawie możemy przejrzeć się jak w lustrze, gdyż Pismo Święte obnaża naszą ludzką naturę. Król ten był podejrzliwy, wszystko brał do siebie i myślał, że inni chcą wystąpić przeciwko niemu. W Ewangelii (Łk 4,24-30) czytamy, że Jezus powrócił do Nazaretu. Był zaproszony do synagogi, by zabrać głos. Przeczytał fragment z Księgi Izajasza ludzie byli zachwyceni. Mówił o proroku, który nie jest mile widziany we własnym kraju, o Elizeuszu, o wdowie z Sarepty, o tym, co działo się w historii Izraela: to ludzie obcy, z oddali mieli serce otwarte na Boga. Wtedy Jego słuchaczom te słowa się nie spodobały i od adoracji przeszli do wściekłości. Wyrzucili Go z synagogi i chcieli się Go pozbyć. Nazaret to bliscy Jezusa; katolicy. Teraz żyjemy w cywilizacji żółci, nasz język jest jadowity. Ks. Robert podał bardzo trafne przykłady z naszego codziennego życia, gdy kłócimy się ze sobą, mamy do wszystkich pretensje, dokucza nam fakt, że mamy komuś służyć, ubliża nam, że mamy ustąpić miejsca. Wciąż narzekamy, rośnie w nas gniew, szukamy tylko pretekstu, by wylać złość na kogoś. Jednocześnie codziennie udzielamy sobie rozgrzeszenia z nieżyczliwości dla innych, braku dobrego słowa. Jezus daje się wyrzucić, bo ma inny sposób patrzenia na świat. Piłat skazuje 5

6 Go na Krzyż. Wcześniej następuje amnestia Barabasza. Dlaczego ludzie głosują na Barabasza? Były dwie osoby o imieniu Jezus Jezus Syn Boga i Jezus Barabasz, syn ojca ziemskiego. Jakiego Jezusa wybierasz? Czy tego, który stosował przemoc, czy tego, który nie protestował, dał się opluć, pobić, na zło odpowiadał dobrem. Druga Noc wiary Abrahama, który 2 razy został wezwany przez Boga. Najpierw Bóg obiecał mu syna. Abraham poszedł, więc chętnie za projekcją własnego serca. Drugi raz, Bóg prosi go o ofiarowanie Mu Izaaka, tego najważniejszego sensu jego życia. Abraham poczuł się zniszczony. Miał złamane serce, nie rozumiał tego. Milczał, bo nie potrafił wytłumaczyć synowi tej sytuacji, wolałby Izaak źle myślał o nim, niż by zniszczyć wyobrażenie kochającego Boga. Bóg przeszedł przez serce Abrahama, który poczuł Jego ogromną Miłość, został uratowany. Nie bronił Bogu tego, co najcenniejsze. Później Bóg podda Siebie tej samej próbie, nikt Go wtedy nie wstrzyma. Z wielkiej Miłości poświęci Swego Syna, by uratować nas! Tylko Bóg może wydrzeć zło z naszego serca. Stworzy cywilizację baranków. Tylko Jezus i Jego Miłość może uratować świat i nasze rodziny. Pascha ze złości wyprowadza miłość do Boga i ludzi. Trzecia Noc Zbawienia Ks. Robert zacytował słowa JP2: Bóg każdego dnia daje znak Swojej Miłości. Daje Słowo, które jest nam potrzebne. We wtorkowej Ewangelii (Mt 18,21-35) jest mowa o przebaczeniu, antybiotyku Boga. Piotr pyta się Jezusa, ile razy ma przebaczyć? Należy zajrzeć w kontekst: we wcześniejszym fragm. Jezus mówił o człowieku, który byłby powodem zgorszenia dla małych. Nie można mylić tego grzechu z oburzeniem. Zgorszenie jest, gdy ktoś pod moim wpływem staje się gorszy. Nasza postawa jest niespójna:, co innego robi, co innego mówi: przykł. babci praktykującej i namawiającej do nie brania ślubu. Wtedy ludzie niewierzący sądzą: nie warto wierzyć, bo katolicy są tak samo nieżyczliwi, kłamią, kradną. W ten sposób można zabić w kimś Życie Wieczne, nadzieję, gorliwość. Podczas Trzeciej Nocy Bóg posłał Mojżesza do Izraelitów, którzy przez 40l. żyli w niewoli, by przygotował ich do podróży. Anioł Boży przeszedł w nocy. Nie wszyscy Izraelici wyszli z Egiptu, nie uwierzyli, bo ich serce było egipskie, zbyt długo żyli w niewoli. A Bóg przechodzi i wyzwala nas, dotyka naszych relacji. Czemu więc Piotr zadał to pytanie? Skąd miał te problemy? Był żonaty. Jezus powiedział, że należy przebaczyć 77 razy, nieustannie darować różne codzienne rzeczy. To nowa miara Chrystusa, która wydaje się nam przesadą. Jednak konieczne jest, by najpierw pojednać się z drugim człowiekiem. 6 Jezus opowiada o dłużniku gdy nie okażesz miłosierdzia, spotka cię sprawiedliwość. W dalszym fragm. faryzeusze zrozumieli pytanie Piotra i spytali Jezusa, czy wolno oddalić żonę? A więc problem Piotra dotyczy małżeństwa. Tradycja mojżeszowa dopuszcza rozwód. Jednak Jezus pragnie uświęcić nasze relacje, gdyż męskość i kobiecość pochodzą od Boga. Ludzie zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Rozwód jest zakazany. Obecnie szerzy się ruch feministyczny, który chce wyzwolić kobietę od mężczyzny, posługując się 3 środkami: pigułką antykoncepcyjną, aborcją i walką z dominacją heteroseksualną. Filozofia gender głosi, że można samemu wybrać sobie jedną z 5 płci. Atakuje rodzinę, seksualność człowieka. Chcą zrównania małżeństwa ze związkami gejowskimi, w Skandynawii dyskutuje się o poligamii. Jezus mówi: na początku tak nie było. Wystarczy przytoczyć drugi opis stworzenia świata. Kobieta była głęboką potrzebą mężczyzny. Związek mężczyzny i kobiety jest najbardziej pożądany. Seksualność małżonków pomaga traktować życie jako dar. Obraz Boga w nas objawia się właśnie w miłości dwojga ludzi. W raju ludzie byli nadzy, akceptowali swoje ciała, nie odczuwali wstydu, ani skrępowania. Ciało jest elementem istotnym, pomaga nam w komunikowaniu. Obecnie nastąpiła dewaluacja ciała. Traktuje się je ze wstydem, jako tabu. Pojawia się pożądliwy wzrok. Grzech egoizmu przecina więzy miłości. Ciało staje się elementem do zdobycia, służy do czegoś, używane jest z wyrachowaniem, zniszczony zostaje dar. Poprzez ciało można też upokarzać drugiego, odrzeć z ubrania, pokazać swoją dominację. Zagrożeniem jest też pornografia, gdzie ciało stało się fetyszem, służy do zarobkowania i zysku. Reklama wykorzystuje ciało do sprzedaży. Ciało przestało być, więc znakiem osoby. Mężczyźni odczuwają pogardę do kobiet. Kobieta ma im służyć, nie jest darem. JP2 był figurą mężczyzny, ojcem, dziadkiem, był otwarty. Dlatego potrzeba przejścia Boga, bo to nasze serca są chore, stąd bierze się grzech pożądliwości, uzależnienie od pornografii. Potrzeba świadomych proroków ciała. Czwarta Noc Wielka Noc. Jest to noc największa, gdy Kościół odkrywa Paschę. Powraca do źródeł wiary, bada pierwotne świadectwa, skąd czerpali moc pierwsi chrześcijanie? W katakumbach sprawowali niedzielną liturgię. Byli prześladowani i szykanowani, ukrywali się. Poganie uznawali ich za sektę, za ateistów. Pogaństwo kocha spektakle, igrzyska, wywołanie skrajnych emocji. Czemu więc tamci chrześcijanie byli mocni, a

7 teraz Kościół jest słaby? Gdyż oni mieli dostęp bezpośredni do źródła, spotkali Zmartwychwstałego Jezusa, który pokonał śmierć, wrócił z cmentarza. Ich doświadczenie skupiało się na przeżywaniu Paschy. Podłączyli swe życie do Chrystusa. Już w 1953r. ks. Karol Wojtyła stwierdził że francuski Kościół utracił Paschę i stąd jego słabość. Dziś trzeba odkryć Paschę jako wydarzenie centralne. Zwycięstwo nad nocą, ciemnością, przejście ze smutku do radości, z egoizmu do miłości. Ta Noc ratuje ze zniechęcenia. Dzisiaj nie ma prawdy, wszyscy mają tylko opinie. Mnożą się teorie o Jezusie, np. Dana Browna. Jak gnostycy, którzy wątpili w Zmartwychwstanie Chrystusa i mieli swoje przypuszczenia. Na tym polega słabość Kościoła: zanik Paschy, osobistej więzi z Jezusem. Ks. Robert nawiązał też do wizji Sołowiowa, który zm. w 1900r., a przewidział, że pod koniec XXw. nastąpi zamiana żywej Osoby, która patrzy, kocha, dotyka, przebaczy, pociesza, ma klucz do mojego życia, z którą buduję relację na wartości, system filoz., że chrześcijaństwo to miłość, przyjaźń, przebaczenie. Sołowiow miał też wizję pojawienia się antychrysta. Będzie on człowiekiem bardzo wykształconym, humanistą, ekologiem, pacyfistą, filantropem, będzie dążył do ekumenizmu, zrobi karierę wśród ludzi, zostanie prezydentem zjednoczonej Europy, będzie próbował zjednoczyć chrześcijan. Irytował się będzie tylko na Jezusa Chrystusa. Gdy zostanie zdemaskowany, nastąpi wielkie prześladowanie. Antychryst nie jest diabłem, to ktoś z nas, kto zasłania Chrystusa. Tylko Jezus zbawia nasze życie. W Ewangelii Jezus odpoczywa przy studni Jakuba. Jest godz. szósta, czyli u nas dwunasta. Jest zmęczony. My, gdy odpoczywamy, to potem nie chce nam się już wstać. Tak samo dzieje się w naszym życiu: trapi nas pokusa połowiczności: niedokończone studia, relacje, edukacja. Myślimy tylko o wakacjach, długich weekendach. Kiedyś mieliśmy więcej gorliwości w modlitwie, teraz popadliśmy w rutynę. Studnia jest dostępem do wody, tam jest życie. Izaak całe życie kopał studnie, gdy nieprzyjaciele Izraela odcinali mu dostęp do wody. Rekolekcje są kopaniem studni przez Jezusa. Jezus mówi: daj mi pić. Samarytanka jest zaskoczona tym pytaniem. Jezus pragnie wejść w nasze życie, dokopać się do źródła; na Krzyżu też mówi: pragnę. Jezus mówi o innej wodzie żywej ku Życiu Wiecznemu. W pierwszym czytaniu (Wj 17,1-7) Izraelici odpoczywają, a tam nie ma wody, buntują się. Mojżesz boi się, że go ukamienują. Pyta o radę Boga, który mówi, że stanie na górze, a Mojżesz ma uderzyć w skałę i wtedy wytryśnie z niej woda. Najpierw Mojżesz nie chce tego uczynić. Nie chce uderzyć Boga, ale Bóg akceptuje uderzenie, woda wydobywa się z Niego w momencie uderzenia. Tak samo Chrystus pozwolił się uderzyć w Serce, z którego wypłynęła krew i woda. Studnia jest najważniejszym wydarzeniem miłości. Tu Mojżesz, Izaak i Jakub poznali swoje żony. Studnia była zamykana potężnym kamieniem, można ją było otworzyć tylko w kilka osób. Ale Jakub, gdy ujrzał swoją przyszłą żonę, zadrżało mu serce i siłą miłości sam usunął kamień. Grób Jezusa również był zasłonięty kamieniem. Kobiety martwiły się, kto pomoże im odsunąć ten kamień. Lecz zastały kamień odsunięty. Grób stał się nowa studnią. Tam, gdzie była śmierć, jest życie. Jezus żyje i dzięki Miłości sam usunął kamień. Samarytanka doświadczyła życia, rozproszenia lęku, pustki, bycia zamkniętym w sobie, zniszczenia grzechu. Chrześcijanin żyje mocą Chrystusa. Miłość Jezusa jest potężniejsza, nasyci głód i pragnienie, przynosi nowe życie, nowy dzień bez lęku. Jezus pragnie wejść w nasze życie, ale zawsze pyta nas o zgodę. Czyni nas wolnymi, nawiązujemy nową osobistą więź z Bogiem. Tylko dzięki Miłości Jezusa rezygnujemy ze złośliwości, upokarzania innych. Grunt to Bóg. Na koniec rekolekcji ks. Robert zacytował jeszcze wiersz Johna Henry ego Newmana: Prowadź mnie, Światło Prowadź mnie, Światło, swą błogą opieką, Światło odwieczne! Noc mroczna, dom mój tak bardzo daleko, Ty więc mnie prowadź. Nie proszę rajów odległych widoku, Starczy promyczek dla jednego kroku. Nie zawsze tak się modliłem jak teraz, Światło odwieczne. Sam chciałem widzieć, sam chciałem wybierać Swą własną drogę Pomimo trwogi łaknąłem barw świata, Ufny w swą siłę. Przebacz tamte lata. Tyś zawsze trwało, gdym przez głuchą ciemność, Przez bór, pustynię, Błąkał się dumny. O, czuwaj nade mną, Aż noc przeminie, Aż świt odsłoni te drogie postacie, Którem ukochał niegdyś, którem stracił. Notowała Agata Kot. 7

8 Naszemu Drogiemu Rektorowi, Przewodnikowi WAPM Opiekunowi Młodzieży Akademickiej Ks. Bogdanowi Bartoldowi W imieniu całej Wspólnoty Akademickiej św. Anny najserdeczniejsze życzenia imieninowe obfitości Bożych łask składają MłodziANKI Sakrament Pojednania Od poniedziałku do piątku w godzinach: ; Oraz na każdorazową prośbę i podczas każdej Mszy św. Kancelaria czynna: Od poniedziałku do piątku w godzinach: Kościół Akademicki św. Anny w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 68, tel Porządek Mszy świętych Niedziela: 8 30, 10 00, 12 00, 15 00, 19 00, Dni powszednie: 7 00, 7 30, 15 00, Zapraszamy do współredagowania naszego pisma. Teksty i uwagi można przesyłać na adres Redakcja spotyka się w poniedziałki o u ks. Michała

CHRYSTUSOWA GWARANCJA

CHRYSTUSOWA GWARANCJA Drodzy Czytelnicy, Jezus zmartwychwstał, zwyciężył śmierć i raz na zawsze zgładził grzech. To wydarzenie jest podstawą Chrześcijańskiego szczęścia. Dlatego nie bądźmy już przygnębieni. Podobnie jak Chrystus

Bardziej szczegółowo

Odwilż olej, mal. Janina Bergander

Odwilż olej, mal. Janina Bergander wielkanoc 2015 KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Odwilż olej, mal. Janina Bergander Okruchy św. Wojciecha Wielkanoc 2015 3 SŁOWO KS. PROBOSZCZA Alleluja, żyje Pan, powstał z

Bardziej szczegółowo

W co wierzą metodyści i dlaczego

W co wierzą metodyści i dlaczego Timothy B. Brittain W co wierzą metodyści i dlaczego Tłumaczenie Krystyna Freijat Wydawnictwo Pielgrzym Polski" Warszawa 2 Tytuł oryginału The United Methodists: What We Believe And Why Przekład Krystyna

Bardziej szczegółowo

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie Po wo ³a ni e 1 11.09.2013 Kościół jako Matka: Kościół jest rzeczywiście matką chrześcijan. Kościół towarzyszy nam w całym życiu wiary, w całym życiu chrześcijańskim. Zadajmy więc sobie pytanie: jaka jest

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Studium Przedmałżeńskiego

Zakończenie Studium Przedmałżeńskiego PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA + BOGUSZOWICE GOTARTOWICE ROK XVIII + KWIECIEŃ 2009 + NR 175 I Komunia św. Do I Komunii św. dzieci naszej parafii przystąpią w niedzielę 3 maja podczas Mszy św.

Bardziej szczegółowo

MARNOTRAWNY KOŚCIÓŁ. B.H. Clendennen (1922-2009)

MARNOTRAWNY KOŚCIÓŁ. B.H. Clendennen (1922-2009) MARNOTRAWNY KOŚCIÓŁ B.H. Clendennen (1922-2009) 2 Tytuł oryginału The Prodigal Church Tłumaczenie z języka angielskiego: Wiesława Popek DEDYKACJA Dedykuję żonie B. H. Clendennena i jego rodzinie PODZIĘKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Kilka punktów, o których warto wiedzieć, zanim wpuścimy Świadków Jehowy do domu.

Kilka punktów, o których warto wiedzieć, zanim wpuścimy Świadków Jehowy do domu. AKUTALIZACJA Z DNIA 12.11.2009r. Kilka punktów, o których warto wiedzieć, zanim wpuścimy Świadków Jehowy do domu. I. Czy Jezus był kiedyś Michałem Archaniołem? II. Czy Jezus jest Bogiem równym Ojcu? III.

Bardziej szczegółowo

Nr 2 Rok I kwiecień 2014

Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (Bł. Jan Paweł II) W NUMERZE: Z historii parafii Śluby wieczyste Ośrodek SAN DAMIANO w Chęcinach Żyć Mszą świętą Wywiad z misjonarzem z Kazachstanu

Bardziej szczegółowo

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13 Nr 239 / 22 września 2013 ISSN 2080-0010 XXV Niedziela Zwykła LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Am 8,4-7 Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie:

Bardziej szczegółowo

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r Pierwsza Komunia Święta Blachownia 12 maja 2013r. VII Niedziela Wielkanocna była niezwykle uroczystym dniem dla 11-u uczniów I-go etapu edukacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Blachowni.

Bardziej szczegółowo

Osnowy BIBLII PODRECZNIK. Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa. Duncan Heaster. Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA

Osnowy BIBLII PODRECZNIK. Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa. Duncan Heaster. Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA 1 Osnowy BIBLII PODRECZNIK Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa Duncan Heaster Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA www.carelinks.net 2 Każdy człowiek, który zaczął wierzyć w

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE OJCIEC JÓZEF WRZESIŃSKI ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE Cahiers de Baillet, Éditions Quart Monde Cahiers de Baillet to seria wydawnicza publikująca teksty napisane przez ojca Józefa Wresińskiego, jak też szkice

Bardziej szczegółowo

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl drogowskazyjp2.pl dr Niecodziennik Dziennikarzy portalu duchowy.pl Egzemplarz bezpłatny Nakład 100 000 egz. Mam za co dziękować! Gdy patrzę na swoje życie z pewnej perspektywy, widzę więcej SPECJALNIE

Bardziej szczegółowo

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił!

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Mk 1,14 20 PONIEDZIAŁEK Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Czas się wypełnił to są pierwsze słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii św. Marka. Spróbujmy je skomentować. Również w naszym

Bardziej szczegółowo

Jezu, zburz wszystkie mury

Jezu, zburz wszystkie mury Jezu, zburz wszystkie mury 7 DNIOWE MODLITEWNE OBLĘŻENIE JERYCHA Ks. Kamil Spolankiewicz (POLECANA, SKUTECZNA PRAKTYKA DUCHOWA DLA WSZYSTKICH INTENCJI) I. Przeczytać z listu św. Pawła do Efezjan z rozdziału

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r.

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. Tak wyglądał przed wojną Szpital przy ul. Traugutta 11 LUTEGO WE WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES OBCHODZIMY

Bardziej szczegółowo

Informator PIELGRZYMA UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. www.pielgrzym.com.pl ukazuje się od 19 lat EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Informator PIELGRZYMA UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. www.pielgrzym.com.pl ukazuje się od 19 lat EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Informator www.pielgrzym.com.pl ukazuje się od 19 lat PIELGRZYMA WYDANIE OKOLICZNOŚCIOWE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY nr 5 (222) 2015 r. // ISSN 1429 9437 UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 2 www.facebook.com/informatorpielgrzyma

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży

Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży Dla GIMANZJUM Częstochowa, 14 sierpnia 1991 Przemówienie powitalne do uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży 1. Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś (Łk 11, 27). Wraz z wami wszystkimi,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA... 7 ŚWIADECTWO... 8 NOTATKA O OJCU ARNOLDZIE... 8 WPROWADZENIE... 9 PRZEMÓWIENIE PAPIEŻA PAWŁA VI... 10 OBRONA CHRZEŚCIJANINA...

PRZEDMOWA... 7 ŚWIADECTWO... 8 NOTATKA O OJCU ARNOLDZIE... 8 WPROWADZENIE... 9 PRZEMÓWIENIE PAPIEŻA PAWŁA VI... 10 OBRONA CHRZEŚCIJANINA... OJCIEC BONAWENTURA MEYER 1 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE... 7 PRZEDMOWA... 7 ŚWIADECTWO... 8 NOTATKA O OJCU ARNOLDZIE... 8 WPROWADZENIE... 9 PRZEMÓWIENIE PAPIEŻA PAWŁA VI... 10 OBRONA CHRZEŚCIJANINA... 11

Bardziej szczegółowo

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni.

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. Zasady ewangelii Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. 1 Nefi 15:14 Zasady ewangelii Wydane przez Kościół Jezusa Chrystusa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik metodyczny. Klasa II szkoły podstawowej

Przewodnik metodyczny. Klasa II szkoły podstawowej Jezus przychodzi do nas Przewodnik metodyczny Jezus przychodzi do nas Klasa II szkoły podstawowej Kielce 2009 Przewodnik metodyczny do nauczania religii rzymsko-katolickiej według podręcznika nr AZ-12-02/9-1,

Bardziej szczegółowo

Pismo dedykowane ukochanemu Bhagawanowi Œri Sathya Sai Babie. Kochaj wszystkich, wszystkim s³u. Stowarzyszenie Sathya Sai w Polsce

Pismo dedykowane ukochanemu Bhagawanowi Œri Sathya Sai Babie. Kochaj wszystkich, wszystkim s³u. Stowarzyszenie Sathya Sai w Polsce Pismo dedykowane ukochanemu Bhagawanowi Œri Sathya Sai Babie Kochaj wszystkich, wszystkim s³u Stowarzyszenie Sathya Sai w Polsce SAI RAM ukazuje się cztery razy w roku jako kwartalnik. Zamknięcie numeru

Bardziej szczegółowo

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie Modlić się aby żyć Katechezy Benedykta XVI o modlitwie 1 1. Modlitwa pogan - Katecheza z 4 maja 2011 r. Drodzy bracia i siostry, Chciałbym dziś rozpocząć nową serię katechez. Po katechezach poświęconych

Bardziej szczegółowo

DALEKO OD RZYMU BLISKO BOGA

DALEKO OD RZYMU BLISKO BOGA DALEKO OD RZYMU BLISKO BOGA Świadectwa 58 nowo narodzonych księży Zebrali: Richard Bennet Martin Buckingham 1 Skład przy pomocy: Spis treści 1. Przedmowa........................................... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Roman Stachowicz PAN MÓJ BÓG MÓJ! Włocławek 2001 rok

Roman Stachowicz PAN MÓJ BÓG MÓJ! Włocławek 2001 rok Roman Stachowicz PAN MÓJ BÓG MÓJ! Włocławek 2001 rok 1 Od wydawcy Książka ta została napisana w języku ojczystym autora czyli w języku polskim. Korzystał z przekładu Biblii Warszawskiej, Biblii Gdańskiej,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Domowego Kościoła Diecezji Elbląskiej NAZARET. Nr 15, Wrzesień 2010

Biuletyn Domowego Kościoła Diecezji Elbląskiej NAZARET. Nr 15, Wrzesień 2010 Biuletyn Domowego Kościoła Diecezji Elbląskiej NAZARET Nr 15, Wrzesień 2010 Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. (Łk 11,28) SŁUCHAĆ PANA temat roku formacyjnego 2010/20100 Wiara

Bardziej szczegółowo

Łaska a Prawo w Biblii

Łaska a Prawo w Biblii Łaska a Prawo w Biblii Zbigniew Wiergowski Wydawnictwo Filadelfia poleca: Książka Największe fałszerstwo wszechczasów jest pozycją, której przeczytanie pozostawi trwały ślad w twoim życiu. Jeśli ją uważnie

Bardziej szczegółowo

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Podczas oczekiwania na pociąg podszedłem do stojących kolporterów Strażnicy, jeden z nich trzymał w ręku między innymi Strażnicę 21/1995 roku, w której odwołano

Bardziej szczegółowo

DEREK PRINCE PRZYGOTOWANIE NA PRZYJŚCIE MESJASZA

DEREK PRINCE PRZYGOTOWANIE NA PRZYJŚCIE MESJASZA DEREK PRINCE PRZYGOTOWANIE NA PRZYJŚCIE MESJASZA Poselstwo to zostało wygłoszone w trakcie seminarium podczas Święta Namiotów w Jerozolimie w październiku 1984 roku. Jest siedem sukcesywnych stadiów w

Bardziej szczegółowo