Jednym z najważniejszych momentów w artystycznym curriculum vitae

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednym z najważniejszych momentów w artystycznym curriculum vitae"

Transkrypt

1 O pierwszej podróży Velázqueza do Włoch Ks. Andrzej Witko Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie O pierwszej podróży Velázqueza do Włoch 1. Tryumf Bachusa, 1628 r., (fot. Museo del Prad0) Jednym z najważniejszych momentów w artystycznym curriculum vitae Diega Velázqueza była jego pierwsza wyprawa do Włoch w latach Stała się ona punktem zwrotnym w karierze artysty, pozwalając mu pogłębić rozumienie malarstwa, przez co jego styl stał się dojrzalszy. Hiszpan zachwycił się przede wszystkim dziełami Rafaela i Michała Anioła oraz eklektyków szkoły bolońskiej, a starożytne ruiny i posągi ukazały mu nieznany dotychczas świat. Świadectwem tej fascynacji były liczne rysunki, jakie wykonywał w czasie włoskiej ekspedycji, których odbicie znajdujemy w powstałych później jego dziełach. Pierwszą wyprawę Velázqueza do Italii wzmiankują wszyscy badacze hiszpańskiego artysty, choć ścisła rekonstrukcja jej przebiegu, a nawet ustalenie listy dzieł powstałych w czasie jej trwania, dostarczają niemałych trudności. Zachowały się bowiem zaledwie nieliczne źródła dotyczące tej ekspedycji, tak iż wciąż wiemy o niej niewiele 1. Do naszych czasów nie dotrwał włoski szkicownik malarza, nie znamy też ani jednego dokumentu podpisanego przez samego Velázqueza w czasie jego wyprawy do Italii. Zachowała się jedynie królewska licencja na wyjazd artysty, listy polecające od rezydujących 1 Na temat związków Velázqueza z Italią zob. m.in.: J. M. Pita Andrade, Velázquez en Italia, w: Reflexiones sobre Velázquez, Madrid 1992, s ; M. B. Mena Marqués, Velázquez e l Italia: le metamorfosi della pittura, w: Velázquez a Roma, red. A. Coliva, Ginevra-Milano 1999, s ; J. Brown, Velázquez and Italy, w: The Cambridge Companion to Velázquez, red. S. L. Stratton-Pruitt, Cambridge 2002, s Autorem szczególnie zainteresowanym rolą Italii w twórczości Velázqueza pozostaje Salvador Salort Pons. Spod jego pióra wyszły m.in. studia: Velázquez a Roma, w: Velázquez a Roma, dz. cyt., s ; Velázquez e l Italia, w: Velázquez, Milano 2001, s ; oraz monumentalna monografia Velázquez en Italia, Madrid w Madrycie ambasadorów Wenecji, Parmy i Florencji, a także korespondencja w sprawie zamieszkania malarza w Villa Medici w Rzymie 2. Najwięcej szczegółów o włoskiej podróży Velázqueza przekazał jego teść, słynny teoretyk sztuki i malarz sewilski Francisco Pacheco, w swym dziele El arte de la pintura, zredagowanym między 1634 a 1638 r., a wydanym w 1649 r. 3 Powtórzył je, poszerzając o własne informacje, Antonio Palomino hiszpański Vasari w dziele El Museo pictórico y escala óptica z 1724 r. 4 Sztuka włoska od samego początku była niezwykle bliska Velázquezowi. Dają tego świadectwo jego pierwsze prace powstałe w Sewilli, namalowane w latach Uwidacznia się w nich wyraźny wpływ innowacyjności sztuki Caravaggia, rozpowszechnionej w Hiszpanii przez José de Riberę, działającego w należącym przecież do Korony Hiszpańskiej Neapolu. Kiedy w 1623 r. Velázquez został zatrudniony na dworze królewskim, rozpoczynając tam zawrotną karierę, poznał nieznany mu wcześniej świat sztuki weneckiej, której znakomite dzieła stanowiły ozdobę królewskich kolekcji w madryckim Alkazarze, Eskurialu i innych rezydencjach monarszych. Zaznajomił się także z szeregiem malowideł włoskich artystów, zatrudnionych przede wszystkim przy 2 Zob. Corpus Velazqueño. Documentos y textos, Madrid 2000, t. 1, s , F. Pacheco, El arte de la pintura [Sevilla 1649], red. B. Bassegoda i Hugas, Madrid 2001, s A. Palomino, Vidas [El museo pictórico y escala óptica, ], red. N. Ayala Mallory, Madrid 1986, s

2 2. Tunika Józefa, Eskurial (fot. z archiwum autora) dekoracji Eskurialu. Gdy młody malarz z Sewilli przybył na dwór, pracowali wówczas na nim tacy włoscy artyści jak: Vicenzo Carduccio, Angelo Nardi czy Giovanni Battista Crescenzi 5. Dwór królewski stwarzał także dla Velázqueza ważne miejsce do nawiązywania kontaktów i znajomości, owocujących w przyszłości udostępnieniem kolekcji włoskich mecenasów, kolekcjonerów i artystów. Gdy w 1626 r. przybył do Madrytu z misją polityczną kard. Francesco Barberini, malarz z Sewilli zaznajomił się z jego sekretarzem Cassino del Pozzo słynnym kolekcjonerem antyków i mecenasem młodych artystów. Znajomość ta miała nawet zaowocować namalowaniem przez Velázqueza, jeszcze w Madrycie w 1626 r. lub cztery lata później w Rzymie, zaginionego dziś portretu Włocha. Z kolei w 1627 r. artysta poznał kard. Giulio Sacchettiego, nuncjusza apostolskiego papieża Urbana VIII, oraz jego brata Marcella papieskiego sekretarza i znanego kolekcjonera dzieł sztuki 6. Wydaje się jednak iż postacią, która bezpośrednio zainspirowała młodego hiszpańskiego malarza do wyjazdu do Italii był Peter Paul Rubens 7. W 1628 r. 5 J. Brown, Velázquez. Painter and Courtier, New Heaven-London 1986, s S. Salort Pons, Velázquez en Italia..., dz. cyt., s A. Witko, Co Velázquez zawdzięcza Rubensowi, w: Polska i Europa w dobie nowożytnej. L Europe moderne, nouveau monde, nouvelle civilisation? Prace naukowe dedykowane Profesorowi Juliuszowi A. Chrościckiemu, Warszawa 2009, s przebywał on, już po raz drugi, z misją dyplomatyczną na dworze madryckim. Francisco Pacheco, a za nim Antonio Palomino, mówią jednoznacznie o niezwykłej przyjaźni, jaka związała wybitnego flamandzkiego artystę z 22 lata młodszym od niego hiszpańskim malarzem. Velázquez był pod wielkim wrażeniem sztuki Rubensa, ale także jego osobowości i niezwykłej kariery, zarówno artystycznej, jak i dworskiej. Przez 7 miesięcy pobytu Rubensa na dworze madryckim Velázquez troszczył się o niego, towarzyszył mu w jego wyprawach, pokazywał mu królewskie kolekcje w Eskurialu, i zapewne w innych siedzibach monarszych. Szczególnym świadectwem wpływu sztuki Flamanda na Hiszpana ma być jeden z bardziej tajemniczych obrazów Los borrachos, czyli Pijacy lub Tryumf Bachusa, ukończony w 1629 r., a więc tuż po opuszczeniu Hiszpanii przez Rubensa a przed wyjazdem Velázqueza do Włoch 8 (il. 1). Tezę tę zdają się potwierdzać: zarówno wybór tematyki mitologicznej, zastosowanie nowej gamy kolorów oraz światła przecinającego cień, wskazując tym samym na nową jakość formy oraz pewną swobodę pociągnięć pędzla. Z drugiej strony, z pewnością także Rubens znalazł w Velázquezie godnego partnera i rozmówcę. Hiszpan musiał zainspirować Flamanda do tego stopnia, że ten namówił go do wyjazdu do Italii, celem pogłębienia znajomości świata artystycznego. Zapewne nie chodziło tylko o rozbudzenie owego pragnienia w Velázquezie. Należy także przypuszczać, że Rubens przekonywał hiszpańskiego króla Filipa IV, by pozwolił swemu ulubionemu malarzowi wyjechać do Włoch, celem uzupełnienia formacji malarskiej w najważniejszym wówczas środowisku artystycznym chrześcijańskiego świata. Nie bez znaczenia jest fakt, iż w dwa miesiące po wyjeździe Rubensa z Madrytu, w czerwcu 1629 r., król udzielił swemu malarzowi zgody na podróż do Włoch, czego, jak podaje teść artysty, uprzednio stanowczo odmawiał. Władca, udzielając Velázquezowi swej licencji, polecił wypłacić mu 400 srebrnych dukatów, z kolei książę Olivares, protektor artysty, wręczył mu kolejne 200 dukatów oraz medal z wizerunkiem króla Filipa IV i kilka listów polecających 9. Trasa pierwszej włoskiej wyprawy wiodła z Madrytu do Barcelony, skąd malarz 10 sierpnia 1629 r. odpłynął wraz z Ambrosio Espínolą, kapitanem generalnym armii hiszpańskiej w Niderlandach, którego kilka lat później uwiecznił na słynnym obrazie Las lanzas, czyli Poddanie Bredy. Po przybyciu do Genui 19 września 1629 r. udał się do Mediolanu, a stamtąd do Wenecji, dokąd dotarł w październiku. Przyjął go pod swój dach ambasador hiszpański, Cristóbal de Benavente y Benavides, który zatroszczył się o młodego artystę, zapraszając 8 S. N. Orso, Velázquez, Los Borrachos, and Painting at the Court of Philips IV, Cambridge 1993, s ; V. Lleó Cañal, Los Borrachos o La coronación del poeta, w: Velázquez, Barcelona 1999, s F. Pacheco, El arte..., dz. cyt., s. 206; A. Palomino, Vidas..., dz. cyt., s

3 go do stołu, a nawet udzielając mu ochrony, kiedy wychodził do miasta 10. Szczególne wrażenie miały zrobić na Velázquezie malowidła Veronesa i Tintoretta. Był oczarowany salą Wielkiej Rady Weneckiej, w której wisiała Gloria namalowana przez tego drugiego artystę. W Wenecji Velázquez bardzo dużo szkicował z dzieł wielkich mistrzów, przede wszystkim z Tintoretta, którego Komunię Apostołów miał nawet skopiować 11. Ze względu na napięte relacje hiszpańsko-weneckie artysta nie pozostał długo w Republice. Wyruszywszy z Wenecji do Rzymu zatrzymał się w Ferrarze, gdzie kontemplował malowidła Benvenuta Garofalo oraz Dosso Dossiego. Tam spotkał się też z kard. Giulio Sacchettim, byłym nuncjuszem apostolskim w Hiszpanii, wielkim miłośnikiem sztuki, kolekcjonerem i mecenasem m.in. Pietra da Cortony oraz Andrei Sacchiego. Przyjął on życzliwie młodego artystę i w trzygodzinnej rozmowie zachęcił malarza, by udał się do Cento. W tej małej miejscowości Velázquez spotkał się z Francesco Barbierim Guercinem, jedną z najważniejszych postaci ówczesnego malarstwa, bezpośrednim spadkobiercą tradycji Carraccich. Guercino zachwycił Hiszpana bogatym kolorytem swych dzieł, a także niezwykłym pociągnięciem pędzla, zdecydowanym, acz precyzyjnym, jak u Rubensa. Po krótkim pobycie, poprzez Loreto, nie zatrzymując się ani w Bolonii, ani we Florencji, Velázquez wyruszył do Rzymu, gdzie znalazł się w styczniu 1630 r. 12 W Wiecznym Mieście został życzliwie przyjęty przez kard. Francesco Barberiniego, bratanka papieża Urbana VIII. Dzięki niemu zamieszkał w Pałacu Watykańskim i otrzymał swobodny dostęp do apartamentów papieskich. Z lubością szkicował freski Michała Anioła z Kaplicy Sykstyńskiej oraz dzieła Rafaela z watykańskich Stanz. W Watykanie czuł się jednak nie najlepiej, i dlatego w maju przeniósł się do Villa Medici, gdzie znajdowała się imponująca kolekcja starożytnych rzeźb 13. W sztuce rzymskiej tamtego czasu trwała wciąż batalia między spadkobiercami naturalizmu Caravaggia a klasycznymi ideałami bolońskiej szkoły Carraccich. O ile artystyczne koncepty tego pierwszego były Velázquezowi znane już w Sewilli, głównie dzięki licznym kopiom oraz malowidłom Ribery, o tyle malarski eklektyzm z Bolonii był dlań czymś niemal zupełnie nowym. Nie wiemy dokładnie, ile malowideł Velázquez wykonał w czasie swej włoskiej podróży. Nie zachował się Autoportret artysty wykonany w Rzymie, wzmiankowany przez Francisca Pacheco 14. Z kolei zachowany w 10 W związku z nabrzmiałą sytuacją polityczną w relacjach Wenecji z Hiszpanią malarz mógł być uznany za szpiega i pojmany. 11 F. Pacheco, El arte..., dz. cyt., s. 206; A. Palomino, Vidas..., dz. cyt., s A. Palomino, Vidas..., dz. cyt., s Tamże, s ; F. Pacheco, El arte..., dz. cyt., s F. Pacheco, El arte..., dz. cyt., s portret siostry króla Filipa IV Marii, jak dotąd przypuszczano wykonany w Neapolu u schyłku włoskiej wyprawy, należałoby datować na 1628 r. 15 W czasie tej podróży Velázquez namalował z pewnością dwa niezwykłe obrazy, dające świadectwo tego, czego się nauczył w Italii: Tunika Józefa (il. 2) oraz Kuźnia Wulkana (il. 3). Co ciekawe, te dwa malowidła z dopiero cztery lata później zostały sprzedane królowi hiszpańskiemu. Zatem artysta namalował je dla własnej przyjemności, a nie na zlecenie monarchy. Tym samym byłyby to wyjątkowe dzieła, powstałe jako sztuka dla sztuki! Uwidacznia się w nich przede wszystkim nowa koncepcja przestrzeni oraz ustawienia postaci, które w przeciwieństwie do Tryumfu Bachusa, zajęły ściśle określone pozycje. W Tunice Józefa Velázquez uciekł się nadto do pokazania nowej koncepcji ujęcia perspektywicznego oraz odległości między poszczególnymi osobami. Marmurowa posadzka, ale także pies przywołują ewidentnie dzieła malarstwa weneckiego, zwłaszcza Tintoretta. Z kolei wyraźny wpływ sztuki Guercina uwidacznia się w porównaniu z jego Powrotem syna marnotrawnego z Galerii Sabaudzkiej w Turynie 16. W Kuźni Wulkana artysta uciekł się do umieszczenia szeregu postaci w ciasnym wnętrzu, gdzie żongluje światłem i cieniem. Jest to fascynujące studium 15 Zob. J. López-Rey, Velázquez, Köln 1999, t. 2, Catalogue Raisonné, s A. Palomino, Vidas..., dz. cyt., s. 165; T. de Antonio, La fragua de Vulcano, w: Velázquez, Barcelona 1999, s ; F. Marías, La túnica de José: la historia al margen de lo humano, w: Tamże, s Kuźnia Wulkana,

4 4. Pawilon Kleopatry, ustawionych w różnej perspektywie półnagich postaci, potraktowanych rzeźbiarsko, niczym w antycznej płaskorzeźbie. Widać tu wyraźny wpływ fresków Guida Reniego z San Gregorio al Celio czy Jałmużny św. Cecylii Domenichina z kościoła San Luigi dei Francesi. W czasie bytności Velázqueza w Rzymie Domenicchino pracował nad malowidłami w kościele San Andrea della Valle, a Andrea Sacchi nad freskiem Divina sapienza w Palazzo Barberini. Oprócz tych malowideł, badacze dopatrują się wyraźnego wpływu na twórczość Velázqueza kilku innych dzieł, m.in.: Pietra da Cortony, zwłaszcza w serii przedstawień z kościoła Santa Bibiana z 1626 r., Nicolasa Poussina Parnas i Natchnienie poety epickiego z 1629 r., oraz Guida Reniego Porwanie Heleny pochodzącego z tego samego czasu. Dzieła te ukazywały sceny o podobnej kompozycji jak obydwa malowidła Velázqueza, a także o porównywalnej teatralności, widocznej w zachowaniu osób i zbliżonej aranżacji wnętrz 17. Włoskie płótna Velázqueza odkryły także niewidoczny wcześniej świat ludzkich emocji. Z pewnością była to lekcja sztuki Rafaela, choć należałoby wskazać na szereg innych malowideł, które mogły zainspirować hiszpańskiego artystę. Należy do nich z pewnością Powołanie św. Mateusza Carravaggia z kościoła San Luigi dei Francesi. Ukazany przez Caravaggia efekt zaskoczenia i poruszenia wiadomością Velázquez oddał zarówno w momencie ogłoszenia Jakubowi wieści o śmierci jego ukochanego syna Józefa, jak i w przypadku poinformowania Wulkana przez Apollina o tym, że jego żona Wenus zdradza go z Marsem. Z pewnością Velázquez w czasie pobytu w Rzymie widział także Męczeństwo św. Erazma z bazyliki watykańskiej czy Śmierć Germanika, malowaną przez Poussina na zlecenie kard.a Barberiniego. Podobne emocje ilustrował także Andrea Sacchi w Mszy św. Grzegorza. Ten świat uczuć obecny będzie później w szeregu dzieł hiszpańskiego malarza, szczególnie mocno zaakcentowany w Poddaniu Bredy, Merkurym i Argusie, czy Prządkach 18. Kolejną nowością wprowadzoną przez Velázqueza wskutek włoskiej lekcji jest odkrycie świata nagości, w tym przypadku męskiej, tak popularnej w Italii od początków renesansu. Właściwie pozostawała ona w dotychczasowym malarstwie hiszpańskim nieobecna, choć za jej zwiastun można już uznać słynne płótno El Greca Męczeństwo św. Maurycego z Eskurialu. Wydaje się jednak, że jej afirmacji należałoby się dopatrywać w fascynacji Velázqueza rzeźbą antyczną. W twórczości Hiszpana można odkryć też kontakt z żywym męskim modelem, zapewniający perfekcyjną wręcz naturalność przedstawionych przezeń postaci. Z pewnością Velázquez inspirował się szeregiem włoskich źródeł, do których mogły należeć m.in. Dawid Berniniego, czy wspomniane wyżej dzieła Poussina, a także Guida Reniego, zwłaszcza Św. Sebastian oraz Ukrzyżowanie. Punktem kulminacyjnym spojrzenia Velázqueza na męską nagość będzie Ukrzyżowanie z ok r. z klasztoru San Placido (ob. ) 19. Przez cały XX w. trwał spór o właściwe datowanie dwóch innych niezwykłych płócien hiszpańskiego artysty, powstałych w plenerze Villa Medici: Pawilon Kleopatry (il. 4) oraz Loggia (il. 5). Pierwotnie łączono je z pierwszym pobytem malarza w Rzymie, gdy mieszkał właśnie w tej rezydencji. 17 M. B. Mena Marqués, dz. cyt., s ; S. Salort Pons, Velázquez e l Italia..., dz. cyt., s M. B. Mena Marqués, dz. cyt., s ; S. Salort Pons, Velázquez a Roma..., dz. cyt., s ; A. Witko, Las Hilanderas Velázqueza w świetle interpretacji, w: Wielkie dzieła wielkie interpretacje. Materiały LV ogólnopolskiej sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, red. M. Poprzędzka, Warszawa 2007, s M. B. Mena Marqués, dz. cyt., s ; S. Salort Pons, Velázquez en Italia..., dz. cyt., s

5 5. Loggia, Późniejsze ustalenia archiwalne Enriquety Harris przyczyniły się jednak do związania tych dwóch dzieł z ostatnim pobytem Velázqueza we Włoszech, 20 lat później 20. Dopiero najnowsze badania techniczne, przeprowadzone przez Carmen Garrido, wykazały, że w obydwu tych widokach przygotowano płótno z zastosowaniem pigmentów, jakich używano w Rzymie dokładnie w 1630 r. 21 Argumentacja ta wydaje się być decydująca o właściwym 20 E. Harris, Velázquez and the Villa Medici, The Burlington Magazine 1981, nr 941, s C. Garrido Pérez, Velázquez. Técnica y evolución, Madrid 1992, s datowaniu tych wyjątkowych malowideł Velázqueza, stanowicych kamień milowy dla sztuki europejskiej, zwłaszcza dla pejzażowego malarstwa dziewiętnastowiecznego, tak pod względem technicznym jak i kompozycyjnym. Artysta, kontemplując z tarasu Villa Medici fascynującą panoramę Rzymu, namalował jednak dwa widoki miejsc odosobnionych, niemal intymnych, otoczonych naturą, odizolowanych od hałasu miasta. Można w nich znaleźć odbicie melancholicznego usposobienia artysty, szukającego ciszy i spokoju 22. W Wiecznym Mieście Velázquez zaprzyjaźnił się m.in. z Nicolasem Poussinem, Andreą Sacchim, Alessandrem Algardim oraz Pietrem da Cortoną. To oni ukazali hiszpańskiemu artyście nowy styl życia radosnego i pełnego wolności, obecnego w akademiach, środowisku literackim czy rzymskich pałacach, pełnych świeckich dekoracji. Velázquez odkrył także nieznany mu dotychczas horyzont statusu społecznego artysty i jego życia codziennego. Poznał porywający, pełen wolności świat sztuki, przeniknięty wątkami mitologicznymi i fascynacją kulturą grecko-rzymską, w którym artysta-twórca otoczony był szacunkiem i uznaniem. Doświadczenie to stanowiło niezwykłe wyzwanie dla malarza, ograniczonego ciasnymi ramami hiszpańskiej etykiety oraz stosunków społecznych, deprecjonujących rolę artysty, uznawanego za zwyczajnego rzemieślnika, i limitujących jego zdolność tworzenia. To zapewne wówczas narodziło się wielkie pragnienie Hiszpana, które udało mu się zrealizować tuż przed śmiercią otrzymanie tytułu szlacheckiego 23. W Rzymie Velázquez ciężko zachorował na trzeciaczkę (zimnicę). Ambasador hiszpański zatroszczył się jednak o dobrego medyka dla artysty, by ten mógł wrócić do pełni sił. Z końcem 1630 r. malarz postanowił udać się w drogę powrotną do Hiszpanii. Zatrzymał się jeszcze na krótko w Neapolu, gdzie namalował portret Marii Habsburżanki królowej węgierskiej, oraz spotkał się z José de Riberą 24. Wreszcie, po półtorarocznej nieobecności, z początkiem 1631 r. powrócił do Madrytu. Mając wówczas 32 lata dzięki krótkiej, acz intensywnej wyprawie do Italii, stał się dojrzałym artystą. Przyswoiwszy sobie bogactwo sztuki włoskiej, zwłaszcza malowideł Tycjana, Tintoretta, Rafaela i Michała Anioła oraz płócien eklektyków szkoły bolońskiej, Velázquez zaczął tworzyć nowe dzieła, pełne antycznej subtelności. Paleta jego barw stała się bogatsza, a pociągnięcia pędzla zdecydowane. Wcześniej żaden inny artysta hiszpański nie miał tak bogatej formacji, która wraz z wyjątkowym talentem, pozwoliłaby mu wejść na szczyty możliwości twórczych. 22 J. Gállego, Los paisajes de Villa Médicis en Roma, w: Velázquez, Barcelona 1999, s S. Salort Pons, Velázquez e l Italia... dz. cyt., s. 62; J. Brown, Znaczenie Las Meninas, w: Tajemnica Las Meninas. Antologia tekstów, red. A. Witko, Kraków 2006, s F. Pacheco, El arte..., dz. cyt., s ; A. Palomino, Vidas..., dz. cyt., s

POLONIA WLOSKA BIULETYN INFORMACYJNY. Rok 9 numer 1 (30) WIOSNA 2004

POLONIA WLOSKA BIULETYN INFORMACYJNY. Rok 9 numer 1 (30) WIOSNA 2004 POLONIA WLOSKA BIULETYN INFORMACYJNY Rok 9 numer 1 (30) WIOSNA 2004 Spis treści Historia - Polacy w Padwie 3 Rozmowa z prof. A. Litwornią 6 Rozmowa z prof. J. Miziołkiem 8 Amatorski chór z Capeny 9 V Zjazd

Bardziej szczegółowo

Śledząc hebrajskie słowa, inskrypcje, cytaty biblijne, które trafiały do

Śledząc hebrajskie słowa, inskrypcje, cytaty biblijne, które trafiały do Hebrajskie inskrypcje i zapisy imienia Jezus w sztuce Iwona Brzewska, Waldemar Deluga Żydowski Instytut Historyczny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Hebrajskie inskrypcje i hebrajskie zapisy

Bardziej szczegółowo

sztuka raport rynek sztuki 2012

sztuka raport rynek sztuki 2012 i sztuka raport rynek sztuki 2012 1 Wstęp 2 Kalendarium najważniejszych wydarzeń POLSKA 3 Kalendarium najważniejszych wydarzeń ŚWIAT 4 Rynek sztuki w Polsce 5 Rekordy aukcyjne Polska 6 Rynek sztuki na

Bardziej szczegółowo

KRONIKA ZAMKOWA ARX REGIA OŚRODEK WYDAWNICZY ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE

KRONIKA ZAMKOWA ARX REGIA OŚRODEK WYDAWNICZY ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE KRONIKA ZAMKOWA ARX REGIA OŚRODEK WYDAWNICZY ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE Redaktor naukowy Wydawnictw Zamku Królewskiego ANDRZEJ ROTTERMUND Sekretarz Wydawnictw Zamku Królewskiego BEATA NOWACKA Redakcja

Bardziej szczegółowo

Komentarz do zadań z historii sztuki

Komentarz do zadań z historii sztuki do zadań z historii sztuki Opracowanie Beata Lewińska - Gwóźdź Wojciech Czernikiewicz Lucyna Grabowska Współpraca Aleksandra Mazurek Anna Stankiewicz Andrzej Grabarski Jadwiga Poliwoda Beata Rymkiewicz

Bardziej szczegółowo

Okresy w dziejach sztuki

Okresy w dziejach sztuki Okresy w dziejach sztuki do IV tysiąclecia p.n.e. - sztuka prehistoryczna ok. 3000-500 p.n.e. - sztuka starożytnego Egiptu ok. 3000-2340 p.n.e. - sztuka Sumeru ok. 2600-1100 p.n.e. - sztuka egejska ok.

Bardziej szczegółowo

Milada Ślizińska. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. ŻARNOWER artystka w świecie który rozpadł się na jej oczach w gruzy TERESA

Milada Ślizińska. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. ŻARNOWER artystka w świecie który rozpadł się na jej oczach w gruzy TERESA Milada Ślizińska Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie TERESA ŻARNOWER artystka w świecie który rozpadł się na jej oczach w gruzy Ze wszystkich artystów należących do polskiej międzywojennej awangardy Teresa

Bardziej szczegółowo

DOROCZNA WYSTAWA MALARSTWA POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO. 18 sierpnia 30 września 2014 r.

DOROCZNA WYSTAWA MALARSTWA POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO. 18 sierpnia 30 września 2014 r. DOROCZNA WYSTAWA MALARSTWA POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO 18 sierpnia 30 września 2014 r. w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego Sopot, ul. Bohaterów Monte Cassino 43 tel. (58) 550 16 05 www.sda.pl wystawa

Bardziej szczegółowo

iszy Galeria Faras (16) Otwarcie spółdzielni FADO (22) Powstanie Warszawskie 1944 r. Jak rozumieć sztukę niesłyszących? (4) (30)

iszy Galeria Faras (16) Otwarcie spółdzielni FADO (22) Powstanie Warszawskie 1944 r. Jak rozumieć sztukę niesłyszących? (4) (30) III/2014 ISSN 1509-5436 czasopismo niesłyszących i nie tylko... Jak rozumieć sztukę niesłyszących? (4) Galeria Faras (16) Otwarcie spółdzielni FADO (22) Powstanie Warszawskie 1944 r. (30) wystawa GAG,

Bardziej szczegółowo

Kronika ZAMKOWA. ARX regia OŚRODEK WYDAWNICZY ZAMKU KRÓLEWSkiEgO W WARSZAWIE

Kronika ZAMKOWA. ARX regia OŚRODEK WYDAWNICZY ZAMKU KRÓLEWSkiEgO W WARSZAWIE Kronika ZAMKOWA ARX regia OŚRODEK WYDAWNICZY ZAMKU KRÓLEWSkiEgO W WARSZAWIE Redaktor naukowy Wydawnictw Zamku Królewskiego ANDRZEJ ROTTERMUND Sekretarz Wydawnictw Zamku Królewskiego BEATA NOWACKA Redakcja

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII SZTUKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII SZTUKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII SZTUKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII SZTUKI OD ROKU

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jerzy Lech Cytaty z jednej rzeczywistości Fotografie z lat 1979 2010

Andrzej Jerzy Lech Cytaty z jednej rzeczywistości Fotografie z lat 1979 2010 Andrzej Jerzy Lech Cytaty z jednej rzeczywistości Fotografie z lat 1979 2010 Andrzej Jerzy Lech Cytaty z jednej rzeczywistości Fotografie z lat 1979 2010 Łódzki Dom Kultury 2011 Łódzki Dom Kultury 90-113

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii Marcin Sieńko Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego praca doktorska napisana pod kierunkiem Jana Kurowickiego Zielona

Bardziej szczegółowo

ORATORIANA nr 59 (listopad 2007) REFLEKSJE ZE SPOTKANIA ORATORYJNEGO DOROSŁYCH ŚWIĘTA GÓRA 23-24 CZERWCA 2007 R.

ORATORIANA nr 59 (listopad 2007) REFLEKSJE ZE SPOTKANIA ORATORYJNEGO DOROSŁYCH ŚWIĘTA GÓRA 23-24 CZERWCA 2007 R. ORATORIANA nr 59 (listopad 2007) REFLEKSJE ZE SPOTKANIA ORATORYJNEGO DOROSŁYCH ŚWIĘTA GÓRA 23-24 CZERWCA 2007 R. Lidia Błażejewska - Wojtaszczyk Okaż, że jesteś Matką! Ileż razy kierowaliśmy do Ciebie

Bardziej szczegółowo

Salon Antykwaryczny AUKCJE AUKCJA NR 41. Malarstwo, rzeźba, rysunek, grafika, rzemiosło artystyczne WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA

Salon Antykwaryczny AUKCJE AUKCJA NR 41. Malarstwo, rzeźba, rysunek, grafika, rzemiosło artystyczne WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA Salon Antykwaryczny AUKCJE AUKCJA NR 41 Malarstwo, rzeźba, rysunek, grafika, rzemiosło artystyczne WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA 2-6 XII 2013 Salon Antykwaryczny Nautilus, ul. Pijarska 5/2a, Kraków AUKCJA Sobota,

Bardziej szczegółowo

ISBN 97883-242-1420-4

ISBN 97883-242-1420-4 ISBN 97883-242-1420-4 Spis treści Krystyna Wilkoszewska, O materii sztuki uwag kilka............... 9 Rozdział I Materia jako tworzywo sztuki od marmuru do LCD Iwona Lorenc, Powierzchnia i podłoże obrazu

Bardziej szczegółowo

ŁOWCY TALENTÓW ROZMOWY TEATRALNE. Nie gonię za złudnym szczęściem. Kultura nadała sens życiu Andrzeja. CZYLI XV WAKACYJNA AKADEMIA TALENTÓW s.

ŁOWCY TALENTÓW ROZMOWY TEATRALNE. Nie gonię za złudnym szczęściem. Kultura nadała sens życiu Andrzeja. CZYLI XV WAKACYJNA AKADEMIA TALENTÓW s. ŁOWCY TALENTÓW CZYLI XV WAKACYJNA AKADEMIA TALENTÓW s. 7 Czerwiec 2014 Nr 6(06) B I U L E T Y N I N F O R M A C J I K U L T U R A L N E J s. 5 s. 6 s. 16 ROZMOWY TEATRALNE s. 8-9 s. 12-13 s. 18 Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek MOC BOŻEGO SŁOWA od redakcji duchowość komunii Carlos Garcia Andrade CMF: KU TEOLOGII SŁOWA 3 świadkowie Camillo Bianchin OFM: DO ZOBACZENIA, PADRE NOVO! 12 doświadcrenia Róża Wilczek: PANIE, DO KOGÓŻ

Bardziej szczegółowo

Nr 4. Olkusz, maj 2011

Nr 4. Olkusz, maj 2011 Nr 4 Olkusz, maj 2011 Ilcusiana 4 2011 Redakcja Rada Programowa: Mieczysław Karwiński dr Włodzimierz Łysoń dr Marek Pieniążek Redaktor Naczelny: Jacek Sypień Sekretarz redakcji: Katarzyna Kulman Korekta:

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Lewan Zarys dziejów turystyki w Polsce

Małgorzata Lewan Zarys dziejów turystyki w Polsce 1 Małgorzata Lewan Zarys dziejów turystyki w Polsce PROKSENIA Kraków 2004 2 HISTORIA TURYSTYKI Recenzja: Opracowanie redakcyjne: Korekta tekstu: dr Paweł Różycki dr Zygmunt Kruczek Barbara Moskal Wydawca:

Bardziej szczegółowo

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD REFLEKSJE W ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI FRANCISZEK WYSŁOUCH NR 11(95) LISTOPAD 2013 UCZ SIĘ POLSKIEGO! NR 11(95) LISTOPAD 2013 Stefan Batory brandem Grodna Umiłował Grodno i najchętniej je odwiedzał podnosząc

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik informacyjny rok XXI nr 4 (208) kwiecień 2015 ISSN 1429-5822. Rembrandt w Kalkar

Miesięcznik informacyjny rok XXI nr 4 (208) kwiecień 2015 ISSN 1429-5822. Rembrandt w Kalkar Miesięcznik informacyjny rok XXI nr 4 (208) kwiecień 2015 ISSN 1429-5822 Rembrandt w Kalkar Miesięcznik informacyjny rok XXI nr 64 (199) (208) czerwiec kwiecień 2014 2015 ISSN 1429-5822 Od Redakcji W numerze

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE KOLEKCJE SZTUKI W POLSCE PO R.1989: PRZYKŁADY STRATEGII KOLEKCJONERSKICH

PRYWATNE KOLEKCJE SZTUKI W POLSCE PO R.1989: PRZYKŁADY STRATEGII KOLEKCJONERSKICH Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Studia podyplomowe Rynek Sztuki i Antyków Maria Koszutska-Ochalska PRYWATNE KOLEKCJE SZTUKI W POLSCE PO R.1989:

Bardziej szczegółowo

Art&Business PICASSO ARBUS CATTELAN MECWALDOWSKI WEALTH MANAGEMENT. nr 1/2012 (254) Łączymy sztukę z biznesem od 1989 roku

Art&Business PICASSO ARBUS CATTELAN MECWALDOWSKI WEALTH MANAGEMENT. nr 1/2012 (254) Łączymy sztukę z biznesem od 1989 roku nr (254) Łączymy sztukę z biznesem od 1989 roku PICASSO ARBUS CATTELAN MECWALDOWSKI WEALTH MANAGEMENT cena 20 zł (w tym 5% Vat) www.artbiznes.pl NR INDEKSU 351962 Anna Szprynger, bez tytułu, 2011 r. 18

Bardziej szczegółowo

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Spis treści 1 Wstęp Marek Świca 2 Być ze szkołą o współpracy Muzeum Narodowego w Krakowie z nauczycielami

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0866-9961. Rok XXIII lipiec-sierpień 2011 Nr 4 (132) Deo et Patriae deditus dla Instytutu Prymasa Wyszyńskiego

PL ISSN 0866-9961. Rok XXIII lipiec-sierpień 2011 Nr 4 (132) Deo et Patriae deditus dla Instytutu Prymasa Wyszyńskiego PL ISSN 0866-9961 Rok XXIII lipiec-sierpień 2011 Nr 4 (132) Deo et Patriae deditus dla Instytutu Prymasa Wyszyńskiego Święto Patronalne KUL 1 lipca 2011 r. W numerze: Święto Patronalne Żyć i działać dla

Bardziej szczegółowo

CYTAT POWTÓRZENIE ZAWŁASZCZENIE

CYTAT POWTÓRZENIE ZAWŁASZCZENIE CYTAT POWTÓRZENIE ZAWŁASZCZENIE 1 CYTAT POWTÓRZENIE ZAWŁASZCZENIE Redakcja: Aleksandra Skrabek Korekta: Anna Kiszka projekt/skład: Florentyna Nastaj Wydawca Galeria Labirynt, lublin 2014 2 spis treści

Bardziej szczegółowo

Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce

Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce Redakcja Katarzyna Górak-Sosnowska Joanna Jurewicz Ibidem Łódź 2010 Copyright by Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

Maria Kazimiera ija n

Maria Kazimiera ija n Maria Kazimiera ija n Wstęp: Zbigniew Wójcik Xeksty listów i opracowanie wg edycji: Jan Sobieski, Listy do Marysieńki. Opracował Leszek Kukulski, Czytelnik, Warszawa 1970 Maria Kazimiera d Arquien de la

Bardziej szczegółowo