Broszura informacyjna Eksportera po rynku Republiki Włoskiej Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Broszura informacyjna Eksportera po rynku Republiki Włoskiej Spis treści"

Transkrypt

1 Broszura informacyjna Eksportera po rynku Republiki Włoskiej Spis treści 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ WŁOSKĄ SPECYFIKA RYNKU WYMIANA HANDLOWA MOŻLIWOŚCI EKSPORTOWE BRANŻ I TOWARÓW (W RAMACH JEDNOLITEGO RYNKU EUROPEJSKIEGO) KWESTIE PRAWNE SYSTEM PODATKOWY ZAMÓWIENIA PUBLICZNE OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ROZSTRZYGANIE SPORÓW, WINDYKACJA NALEŻNOŚCI DOSTĘP DO RYNKU PRZEDSIĘWZIĘCIA TARGOWO WYSTAWIENNICZE WAŻNE ADRESY I LINKI AMBASADA RP I POZOSTAŁE PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE PODMIOTY LOKALNE ZAŁĄCZNIKI

2 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ WŁOSKĄ 1.1. SPECYFIKA RYNKU Republika Włoska (wł. Italia, Repubblica Italiana) państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, współzałożyciel Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, członek G8 (osiem najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata), OECD oraz strefy euro. Włochy należą, pod względem gospodarczym i politycznym, do najważniejszych krajów Europy i świata, chociaż, od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, włoska gospodarka rozwija się wyraźnie wolniej niż w przypadku innych krajów Unii Europejskiej (UE). Jak wynika z danych opublikowanych przez włoski urząd statystyczny ISTAT, PKB Włoch w 2011 r. wzrósł o 0,4% (w 2010 r. wzrost 1,4%). Widoczne są już jednak pierwsze oznaki recesji, która zgodnie z prognozami ekspertów dotknie gospodarkę w 2012 r.: w IV kwartale 2011 r. PKB skurczył się o 0,5% w porównaniu do IV kwartału 2010 r. Ponadto kryzys gospodarczy ostatnich lat wpłynął na znaczne pogorszenie się sytuacji ekonomicznej, spadek zatrudnienia, utratę konkurencyjności oraz pogorszenie stanu finansów państwa, co wpłynęło na utratę wiarygodności kraju na arenie międzynarodowej oraz na decyzję głównych agencji ratingowych (S&P, Moody s, Fitch) o obniżeniu oceny kraju. Rosnący poziom długu publicznego, który w 2011 r. wyniósł 121% PKB (bank centralny - Banca d Italia) oraz pogarszająca się ocena ratingowa wpłynęły na wzrost kosztu obsługi długu: w 2011 r. cena obligacji skarbowych dynamicznie rosła (w momencie szczytowym rentowność obligacji rządowych dochodziła do 8%). Pogarszająca się kondycja ekonomiczna oraz coraz mocniej odczuwalne napięcie społeczne zmobilizowało włoską elitę rządzącą do podjęcia działań na rzecz uzdrowienia gospodarki. W tym celu utworzono bezpartyjny rząd ekspertów pod przewodnictwem wieloletniego komisarza europejskiego M. Montiego. Nowy rząd dąży do pobudzenia rozwoju gospodarczego m.in. poprzez liberalizację gospodarczą oraz zwiększenie wykorzystania nowych technologii w administracji publicznej. Podjęto również kroki na rzecz reformy rynku pracy, w celu redukcji rekordowo wysokiego bezrobocia, oraz walki z oszustwami podatkowymi. Włochy wyraźnie dzielą się na wysoko rozwiniętą północ kraju i do niedawna zacofane, dziś nadal słabiej rozwinięte Południe. Regiony Lombardia i Piemont należą do najbogatszych obszarów UE, o wysoko rozwiniętym i technologicznie zaawansowanym przemyśle i wydajnym rolnictwie. Dobrze rozwiniętą gałęzią przemysłu jest hutnictwo, zlokalizowane głównie w miastach portowych, które zaspokaja w całości potrzeby przemysłu elektromaszynowego, a zwłaszcza stoczniowego i samochodowego. Włochy są jednym z największych producentów maszyn i pojazdów (np.: FIAT, Alfa Romeo, Piaggio oraz samochody sportowe Ferrari, Maserati i Lamborghini). Wielowiekową tradycję ma przemysł włókienniczy i odzieżowy skoncentrowany głównie w okolicach Prato oraz w północnej części kraju. Światową sławą cieszy się włoskie wzornictwo Mediolan i Rzym należą do najważniejszych centrów mody na świecie. Należy także zaznaczyć, że włoskie przedsiębiorstwa kładą coraz większy nacisk na innowację i badania, co w połączeniu z atrakcyjnym designem wpływa na zwiększoną podaż na włoskie produkty na rynkach międzynarodowych (eksport w 2011 r. wzrósł o pond 11% w porównaniu do 2010 r.). Włochy są największym producentem obuwia, broni myśliwskiej i sportowej oraz okularów 2

3 w Europie. Jedną z najlepiej rozwiniętych gałęzi gospodarki, wytwarzającą znaczną część PKB, jest turystyka. Warto zaznaczyć, że choć dobrze rozwinięty sektor jachtowy przechodzi kryzys, to największa włoska stocznia Fincantieri wciąż pozostaje światowym liderem w produkcji statków wycieczkowych i dużych jachtów luksusowych. Silną pozycję w gospodarce zajmuje także przemysł chemiczny i farmaceutyczny, który charakteryzuje się dużym stopniem innowacyjności. Choć po dynamicznym roku 2010 nastąpiło stopniowe spowolnienie rozwoju sektora, na co wpłynął przede wszystkim wzrost cen surowców oraz malejący popyt wewnętrzny, został on jednak w dużym stopniu skompensowany wzrostem eksportu. Najwięcej inwestycji z zakresu B&R jest realizowanych w sektorze farmaceutyki i biotechnologii (ponad 8 tys. naukowców, 1,7 mld euro inwestycji 9% wartości wszystkich badań w B&R prowadzonych we Włoszech w 2011 r.). 39% firm operujących na rynku jest z kapitałem włoskim, 40% krajów UE i 21% USA. Przemysł farmaceutyczny koncentruje się przede wszystkim w regionie Lacjum, Toskanii, Emilii Romanii, Wenecji oraz Lombardii. W ostatnich latach położono także duży nacisk na rozwój energii odnawialnych: coraz bardziej rośnie zainteresowanie innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu energii słonecznej, wodnej, wiatrowej (w szczególności off-shore). Rolnictwu sprzyjają korzystne warunki naturalne, choć jego struktura agrarna (przewaga małych i średnich gospodarstw o niewysokiej towarowości) jest mniej korzystna, niż w innych krajach Unii. Ponadto we Włoszech panuje dobrze rozwinięty system wsparcia grup producenckich (czołowa pozycja w UE pod względem liczby stowarzyszeń organizacji producentów). Włosi przywiązują dużą uwagę do systemu certyfikowania żywności (posiadają zarejestrowanych ponad 280 produktów regionalnych w UE). W 2011 r. w porównaniu do 2010 r. odnotowano ponad 10% wzrost eksportu produktów spożywczych i 13% wina WYMIANA HANDLOWA Najważniejszymi umowami regulującymi wzajemne stosunki gospodarcze polsko-włoskie są: Traktat Akcesyjny z dnia 16 kwietnia 2003 r. Umowa miedzy Rządem PRL a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania z 1985 r. ( Dz. U. nr 62/ 1989, poz. 364) Umowa między Rządem PRL a Rządem RW w sprawie popierania i ochrony inwestycji z 1989 r. ( Dz. U nr 42 poz. 157) Memorandum o współpracy na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podpisanew grudniu 1999 r. przez Ministra Przemysłu, Handlu i Rzemiosła RW i Ministra Gospodarki RP. W związku z trudną sytuacją na rynku wewnętrznym włoskie przedsiębiorstwa położyły duży nacisk na wzmocnienie stosunków z partnerami zagranicznymi. W konsekwencji w 2011 r. eksport wzrósł o 11,4%, a import o 8,9% i wyniosły odpowiednio: 376 mld euro i 400 mld euro (337 mld euro i 367 mld euro w 2010 r.). Warto odnotować większą dynamikę po stronie eksportu, co wpłynęło na poprawę wyniku bilansu HZ, który wyniósł -24 mld euro (-30 mld euro w 2010 r.). Mimo że Polska nie należy do głównych partnerów handlowych Włoch (udział w całkowitym włoskim imporcie i eksporcie utrzymuje się na poziomie 2,5%), to zgodnie z danymi opublikowanymi przez ISTAT (włoski urząd statystyczny), w okresie styczeń-listopad 2011 r. zajęła 10-tą pozycję wśród głównych odbiorców włoskich produktów i 14-tą pod względem 3

4 eksportu do Włoch. Łączna wartość włoskiego eksportu do Polski w tym okresie wyniosła 8,7 mld euro, a importu z Polski 7 mld euro. Saldo obrotów towarowych Polski z Włochami, podobnie jak w latach poprzednich, było ujemne i wyniosło ok. 1,7 mld euro. Dla Polski Włochy pozostają piątym partnerem pod względem importu i eksportu. Tabela 1 - Włochy - obroty handlowe z Polską w latach r r r r. 11 m-cy 2011 r. Polski eksport Polski import Saldo * Dane wg włoskiego urzędu statystycznego ISTAT Nie ulega znacznej zmianie charakterystyka i pozycja głównych grup towarowych w eksporcie Polski do Włoch. Najwyższą wartość eksportu utrzymują od lat środki transportu, w tym samochody i komponenty motoryzacyjne (za 11 miesięcy 2011 r. 2,6 mld euro). Na drugim miejscu znalazły się metale i wyroby metalowe (686 mln euro), a na trzecim artykuły spożywcze, napoje, tytoń (671 mln euro). Wysoką pozycję zajmują również komputery i wyroby elektroniczne i optyczne (622 mln euro). Warto odnotować, że w omawianym okresie nastąpił spadek eksportu surowców oraz wyrobów przeznaczonych dla sektora rozrywki o 50%, znacznie zwiększył się natomiast eksport produktów wydawniczych i audiowizualnych (39%) oraz substancji i produktów chemicznych (30%). Struktura polskiego importu z Włoch również nie ulegla zasadniczym zmianom. Na pierwszym miejscu znajdują się maszyny i urządzenia nie sklasyfikowane gdzie indziej (1,8 mld euro dane za 11 miesięcy 2011 r.), środki transportu (1,4 mld euro), metale i produkty metalurgiczne (1,2 mld euro). Duży był także import gumy i wyrobów z tworzyw sztucznych tys euro. Największy spadek importu odnotowano w zakresie produktów gospodarki odpadami i rekultywacji (-45%), natomiast wzrost w zakresie metali i wyrobów metalowych (16%) oraz wyrobów z gumy i plastiku (16%). Utrzymująca się od lat dominacja towarów z branży samochodowej i mechanicznej w obrocie towarowym z Włochami jest wynikiem obecności fabryki FIAT-a i innych zakładów produkujących podzespoły dla tego sektora MOŻLIWOŚCI EKSPORTOWE BRANŻ I TOWARÓW (W RAMACH JEDNOLITEGO RYNKU EUROPEJSKIEGO) WPHI w Rzymie odnotowuje rosnące zainteresowanie włoskich przedsiębiorców importem z Polski wysoko przetworzonych komponentów do przemysłu metalowego, elektrotechniki, produktów chemii gospodarczej, produktów spożywczych, w tym mięsa, mleka w proszku i owoców miękkich. Przemysł drzewny i jego produkty jest od lat przedmiotem zainteresowania włoskiego rynku, głównie domy prefabrykowane, półprodukty, listwy, pellet itp. Rośnie konkurencja polskich firm produkujących elementy wykończenia domów, meble drewniane, także ogrodowe, półprodukty, ale ceny proponowane przez polskich producentów w powiązaniu z kosztami transportu powodują, że Polska traci częśc rynku włoskiego na rzecz Słowenii i Rumunii. Powoli toruje sobie drogę na włoskim rynku także przemysł poligraficzny rok był kolejnym rokiem promocji sektora kosmetycznego we Włoszech. Zwiększa się rokrocznie liczna polskich firm uczestniczących w prestiżowych międzynarodowych targach 4

5 kosmetycznych Cosmooprof w Bolonii (w 2011 r. uczestniczyło w targach ok. 50 polskich firm). Z posiadanych informacji wynika, że polskie firmy kosmetyczne często są lub wchodzą na włoski rynek pod innymi markami. Potwierdza to ocenę, że bez skutecznej promocji, inwestycji i działań marketingowych trudno będzie polskim producentom wprowadzić własne marki na rynek włoski. Należy podkreślić, że na rynek włoski trafia dużo komponentów do produkcji mebli, okien, maszyn i urządzeń, oświetlenia, ale produkt gotowy jest produktem włoskim. Eksportujemy na rynek włoski samochody, telewizory oraz sprzęt AGD, ale jest to efekt włoskich inwestycji Fiata, czy Grupy Merloni. Konsument nie ma jednak świadomości, że nabywa produkt Made in Poland. Od kilku lata potwierdza się słaba penetracja polskich towarów na rynku włoskim, co jest wynikiem wielu czynników słabej znajomości polskiej oferty eksportowej i zainteresowania włoskiego konsumenta, wyboru kanałów dystrybucji, małej aktywności polskich firm, które niechętnie biorą udział w targach, czy spotkaniach B2B, nie inwestują w reklamę, stosują bardzo sztywne i czasami niczym nie uzasadnione wysokie ceny oraz bardzo rzadko korzystają z usług agenta handlowego. Należy podkreślić, że pozycja agenta handlowego jest we Włoszech bardzo silna (liczba agentów zarejestrowanych w głównych konfederacjach Federagenti i Fnaarc wynosi ponad pół miliona). Bardzo trudno jest sprzedać towar na większą skalę lub wprowadzić go do sieci dystrybucji bez agenta handlowego, który współpracuje również z hurtownikami i importerami. Agent handlowy jest jednak kosztem, którego polskie firmy nie chcą na razie ponosić. Pozytywnym zjawiskiem jest dobrze rozwijające się poddostawstwo wysokoprzetworzonych komponentów do produkcji gotowych wyrobów. Taka forma kooperacji jest z reguły pierwszym krokiem do eksportu gotowych towarów. Jednocześnie rośnie zainteresowanie importem polskich usług w sektorze jachtowym. W związku z coraz trudniejszą sytuacją w sektorze włoscy przedsiębiorcy są gotowi do nawiązania współpracy w zakresie remontu jachtów (refitting). Polska, szczególnie w 2011 r., była postrzegana we Włoszech jako kraj charakteryzujący się rozwiniętą i stabilną gospodarką, o dodatnim wzroście PKB. Odnotować należy, iż Włochy zaczęły dostrzegać Polskę jako znaczącego i liczącego się partnera gospodarczego. Tę opinię potwierdzają liczne artykuły opisujące zmiany i podkreślające znaczny potencjał naszej gospodarki, nowoczesność, solidność i dynamiczność. Z oceny spotkań, konferencji i rozmów z przedsiębiorcami można wywnioskować, że wiele firm włoskich upatruje w tym własną szansę na wyjście z kryzysu poprzez rozszerzenie rynku zbytu lub uruchomienie inwestycji w Polsce. 2. KWESTIE PRAWNE 2.1. SYSTEM PODATKOWY Podatek dochodowy od spółek IRES (wł. imposta sul reddito delle società) Podatek IRES jest podatkiem progresywnym, uzależnionym od wysokości dochodów, któremu podlegają: spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terenie Włoch; podmioty prawa publicznego i prywatnego z siedzibą na terenie Włoch, których wyłącznym celem jest działalność gospodarcza; podmioty prawa publicznego i prywatnego z siedzibą na terenie Włoch, nie mające na celu działalności gospodarczej ; przedsiębiorstwa i wszelkiego rodzaju podmioty prawne nie posiadające osobowości. 5

6 Od stycznia 2008 r. stawka podatku dochodowego od spółek IRES została zredukowana o 5,5 punktu - z 33% do 27,5% od dochodu podlegającego opodatkowaniu; został również poszerzony zakres opodatkowania podatkiem IRES. Podatek dochodowy od osób fizycznych IRPEF (wł. imposta sul reddito delle persone fisiche) Jest to progresywny podatek bezpośredni, którego stawka uzależniona jest od wysokości dochodów. Obecnie obowiązuje pięć stawek tego podatku, tzw. progów podatkowych, które w zależności od wysokości uzyskanych dochodów wynoszą: 23%, 27%, 38%, 41%, 43%. Do podstawy opodatkowania wliczane są następujące dochody: z tytułu zatrudnienia, z działalności gospodarczej, z tytułu wykonywania wolnych zawodów, z wynajmu nieruchomości, kapitałowe, inne (gdzie indziej nie klasyfikowane). Przy obliczaniu tego podatku, przepisy prawne, ustanawiają wiele ulg podatkowych. Podatek regionalny od działalności gospodarczej IRAP (wł. imposta regionale sulle attività produttive) Aktualnie stopa procentowa podatku IRAP wynosi 3,9%; władze lokalne mogą ją obniżyć lub zwiększyć o 1%. Podstawą obliczenia tego podatku są dochody przedsiębiorcy pomniejszone o całkowite koszty zatrudnienia osób przyjętych do pracy w ramach umowy szkolenia (wł. contratto di formazione) oraz obowiązkowe świadczenia dla pracowników w ramach umowy o pracę. Stopa podatkowa podatku IRAP może być zróżnicowana w zależności od charakteru działalności gospodarczej oraz ze względu na kategorie podatników. W miejsce ICI (wł. imposta comunale sugli immobili) od 2012 r. wprowadzony został dekretem Salva Italia (DL 201/2011) podatek IMU Imposta Municipale Propria w wysokości 0,4% od pierwszej własności nieruchomości (domu, mieszkania) i w wysokości 0,76% od drugiej. Gmina ma prawo podnieść lub obniżyć ten podatek o 0,3%, tj. albo obniżyć do 0,46%. albo zwiększyć do 1,06% ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Prawo zamówień publicznych we Włoszech zostało uregulowane w Dekrecie nr 163 z r. pt. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Dekret dot. zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy zgodnie z Dyrektywami 2004/17/EC oraz 2004/18/EC). Przepisy regulują procedury przetargowe zarówno dla zamówień powyżej jak i poniżej progu ustalonego przez UE. Powyższe progi prezentują się następująco: EUR w przypadku zamówień na dostawy i usługi, EUR w przypadku zamówień na dostawy i usługi w sektorach produkcji, transportu i dystrybucji wody pitnej i energii elektrycznej, w branży transportowej, EUR w przypadku zamówień na dostawy i usługi w sektorze Telekomunikacyjnym, 5 mln EUR przy zamówieniach na roboty budowlane. Zamówienia powyżej progu. Zamawiający, przed ogłoszeniem przetargu w kraju, zobowiązani są do przesłania ogłoszeń drogą elektroniczną do Komisji Europejskiej. Ogłoszenia o przetargach zamieszczane są także w Oficjalnym Biuletynie Republiki Włoskiej Szczególnym Wydaniu dot. Zamówień publicznych, w Profilu nabywcy przygotowywanym przez głównego zamawiającego, na stronach internetowych Ministerstwa 6

7 Infrastruktury i Transportu nie później niż 2 dni po publikacji w Oficjalnym Biuletynie, a także na stronach internetowych Monitora Zamówień Publicznych, z odniesieniem do szczegółów ogłoszenia zawartych w Oficjalnym Biuletynie. Zamówienia poniżej progu. W przypadku zamówień poniżej progu zamawiający nie jest w żaden sposób zobowiązany do zamieszczenia ogłoszenia czy też przesyłania informacji o zamówieniu poza granicami Włoch. W przypadku robót budowlanych ogłoszenia o przetargu publikowane są nie tylko w Profilu nabywcy, ale także na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury oraz w skróconej postaci w krajowym dzienniku oraz gazecie lokalnej. Jeżeli wartość zamówienia przekracza EUR, stosowne ogłoszenie zamieszczane jest także w Oficjalnym Biuletynie, a w przypadku zamówień o mniejszej wartości ogłoszenie zamieszczane jest na tablicy ogłoszeń urzędu miejskiego właściwego dla miejsca realizacji zamówienia. W przypadku usług i dostaw o wartości poniżej progu ogłoszenia są publikowane w Oficjalnym Biuletynie Republiki Włoskiej Szczególnym Wydaniu dot. zamówień publicznych, na stronach internetowych Monitora Zamówień Publicznych lub na tablicy ogłoszeń Głównego Zamawiającego. Procedury przetargowe powyżej progu. Procedury wyboru ofert w oparciu o kryterium ekonomiczne: Zwykłe procedury (przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony), które mogą być stosowane zgodnie z uznaniem zamawiającego; Procedury, które mogą być stosowane tylko w określonych okolicznościach: negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny, konkurs na projekt, system dynamicznych zakupów. Formę procedury wybiera zamawiający i informację o swoim wyborze zamieszcza w ogłoszeniu. Negocjacje są procedurą, w której zamówienie zostaje zlecone stronie trzeciej. W takim wypadku stosuje się rozróżnienie na podstawie ceny usług i dostaw: poniżej EUR. Zamawiający może zdecydować się na bezpośredni zakup, ale jeżeli wartość zamówienia przekracza EUR, przetarg musi odbyć się z zachowaniem zasad przejrzystości, proporcjonalności, równego traktowania, po przeprowadzeniu rozmów z przynajmniej 5 dostawcami, jeżeli istnieje taka liczba dostawców odpowiadających przedmiotowi zamówienia, w oparciu o badanie rynku lub właściwe rejestry. Zamówienia na roboty budowlane. W tym wypadku warunki zgłoszeń ofert zostały ograniczone. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia negocjacji dla zamówień nie przekraczających EUR, jeżeli otrzymano więcej niż 5 ofert. Zamówienia na dostawy oraz usługi. Brak obowiązku informowania o przetargach w Profilu Nabywcy oraz publikowania ogłoszeń o wyniku przetargu. Przy stosowaniu kryterium najniższej ceny można zastrzec wykluczenie ofert zawierających zbyt duży rabat jednak tylko w wypadku, gdy otrzymano więcej niż 5 ofert. Dopuszcza się również dokonywanie zamówień na zasadzie z dnia na dzień bezpośrednio zarządzając zakup lub negocjacje. W ten sposób zamówień na roboty budowlane i usługi mogą dokonywać centralne urzędy jeżeli wartość zamówienia nie przekracza EUR. Dla pozostałych podmiotów próg ten wynosi EUR. Procedura składania skarg / odwołań. Jakiekolwiek skargi i odwołania skierowane przeciwko zamawiającym ze względu na złamanie zasad wolnej konkurencji mogą zostać złożone w Urzędzie Nadzoru Robót Publicznych lub w Urzędzie odpowiedzialnym za zapewnienie wolnej konkurencji na rynku. 7

8 2.3. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Patenty. We Włoszech występują dwa rodzaje patentów: patent na wynalazek ( invenzione) dotyczy wynalazków o zastosowaniu przemysłowym; przyznawany jest na okres 20 lat, bez możliwości przedłużenia. Zgłoszenia patentowego mogą dokonać zarówno spółki, jak i osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Informacji na temat rejestracji patentów udzielają włoski Urząd Patentowy (www.uibm.gov.it) oraz izby handlowe. Ze względu na złożoność procedury doradza się korzystanie z usług wyspecjalizowanych firm doradczych. modele użyteczne (modello di utilità) dotyczą konkretnych urządzeń, którym wynalazca nadaje kształt, strukturę i wzbogaca o elementy korzystniejsze od dotychczas istniejących, przyznawany na 10 lat bez możliwości przedłużenia. Znaki firmowe udzielane są bezterminowo. Aby znak firmowy został zarejestrowany musi być znakiem nowym, nie funkcjonującym na terytorium włoskim, może być już jednak zarejestrowany za granicą pod warunkiem, że nie jest bardzo popularny, a jego wybór nie jest wyrazem złej woli ROZSTRZYGANIE SPORÓW, WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Obcokrajowcy występujący przed sądami we Włoszech muszą być reprezentowani przez pełnomocnika procesowego uprawnionego do wykonywania zawodu adwokata we Włoszech. Średnia długość postępowania przed sądem włoskim w sprawach cywilnych wynosi 8 lat (w tym postępowanie przed sądem I instancji, ewentualna apelacja i kasacja; kasacja ma inny charakter, niż w prawie polskim może mieć miejsce w każdym czasie postępowania, w odniesieniu do każdego orzeczenia czy rozporządzenia sądu). W sytuacji, w której możliwe jest uzyskanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego w stosunku do włoskiego dłużnika przed sądem polskim, warto rozważyć skorzystanie z tej drogi dochodzenia roszczenia, wówczas we Włoszech pozostaje do wykonania jedynie egzekucja orzeczenia sądu polskiego. Odzyskania należności dokonuje się w postępowaniu procesowym (procedimento ordinario di cognizione), stanowiącym podstawową formą rozpoznawania spraw cywilnych. Prawo włoskie rozróżnia również postępowania uproszczone ( procedimenti sommari), postępowanie upominawcze (procedimento monitorio) oraz postępowanie eksmisyjne (procedimento di sfratto). Funkcjonują także we włoskim prawie - postępowanie zabezpieczające (procedimento cautelare) oraz egzekucyjne (procedimento d esecuzione), które zmierza do realizacji żądań wierzyciela. Podstawą dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania świadczenia (np. płatności z umowy), jest, obok właściwie przywołanej podstawy prawnej, prawidłowo sporządzona umowa. Zwrócenie uwagi na prawidłowość sporządzenia umowy/kontraktu jest istotne z punktu widzenia oceny jej skuteczności i ważności przez sąd. Brak któregokolwiek z podstawowych elementów kontraktu lub złe przetłumaczenie zapisów umowy będzie skutkowało trudnością lub niemożnością dochodzenia wierzytelności od włoskiej firmy z uwagi na brak dokumentów dowodowych. Należy zwracać uwagę na to, aby kontrakt został sporządzony na piśmie, przestrzega się przed realizacją kontraktów przesłanych w formie faxu, maila lub realizowanych na podstawie telefonicznego zamówienia. Należy pamiętać, aby nie dokonywać dostawy towaru jakiejkolwiek wartości, przedpłaty na jego dostawę ani pełnej zapłaty przed jego dostawą - bez uprzedniego sprawdzenia, czy firma w ogóle jest zarejestrowana w izbie handlowej oraz czy prowadzi działalność. Wskazane jest zachowanie 8

9 ograniczonego zaufania w stosunku do pośredników nakłaniających do zawarcia kontraktu, znających firmę włoską. Odradza się także podpisywanie jakichkolwiek dokumentów związanych z zawieranym kontraktem, w tym kontraktu, jeżeli jego treść jest niezrozumiała ze względów językowych lub prawnych. Polscy przedsiębiorcy powinni także pamiętać, że każdy rynek jest inny i że oferta sporządzona np. na rynek niemiecki niekoniecznie będzie dobra na rynek włoski. Bardzo słaba znajomość języków obcych powoduje, że negocjacje handlowe bardzo często prowadzone są wyłącznie w języku włoskim, co zmusza zagranicznych kontrahentów do korzystania z tłumaczy. Katalogi i cenniki sporządzone w języku włoskim mogą zagwarantować większy sukces, niż katalogi sporządzone np. w języku angielskim. Płatności i jakość. Na rynku włoskim bardzo rozpowszechniony jest system płatności za towar lub usługi w okresie od 1 do 3 miesięcy. Włoski rynek jest wymagający co do jakości towaru i ciągłości dostaw. Klient włoski skłonny jest wydać pieniądze, ale za towar nienagannie wykonany DOSTĘP DO RYNKU Od kilku lat WPHI nie odnotowuje barier w eksporcie towarów do Włoch. Warunki dostępu dla polskich towarów i usług wynikające z włoskich przepisów (licencje, zezwolenia, kwalifikacje, wpisy na listy zawodowe) są identyczne dla wszystkich eksporterów i przedsiębiorców z UE. Do barier w polskim eksporcie do Włoch należy wymienić słabą znajomość polskiej oferty eksportowej oraz brak rozpoznawalności polskiej marki. Włosi nadal nie postrzegają Polski jako kraju przedsiębiorczego, dynamicznego i nowoczesnego, producenta szerokiej gamy produktów przemysłowych o znakomitym wzornictwie i jakości. Polskie firmy są natomiast dobrze postrzegane jako kooperanci firm włoskich w różnych dziedzinach, co często bywa wstępnym etapem uruchomienia procesu eksportu. Inną barierą dla polskiego eksportu są wysokie wymagania rynku włoskiego co do jakości oraz wzornictwa. Włochy są światowym liderem w zakresie wzornictwa przemysłowego i nie wszystkie polskie wyroby spełniają te wymagania. Odczuwalny jest też brak marki, która identyfikowałaby określone produkty jako Made in Poland. Trudności w eksporcie polskich towarów są również wynikiem słabej znajomości rynku włoskiego (popytu, upodobań konsumenta, cen, działań potencjalnych konkurentów, słabego rozpoznania kanałów dystrybucji), co przekłada się na źle przygotowane oferty handlowe i cenniki, zbyt wysokie ceny, traktowanie wszystkich rynków zbytu w jednakowy sposób, stosowanie sztywnych terminów płatności. Polskie firmy bardzo niechętnie inwestują w promocję na rynku włoskim, co również ogranicza dostęp do tego rynku. Sprzedaż niektórych produktów we Włoszech wymaga uzyskania odpowiedniej autoryzacji. Ma to miejsce np. w przypadku zamiaru sprzedaży na włoskim rynku leków, produktów medycznych, farmaceutycznych i kosmetycznych. W sierpniu 2006 r. Włochy zniosły okres przejściowy w zakresie swobodnego przepływu pracowników, w związku z czym nie istnieją już formalne bariery w dostępie do włoskiego rynku pracy. Uregulowane zostały również procedury związane z pobytem obywateli UE na terenie Włoch (ustawa z 11 kwietnia 2007 r.). Pełne otwarcie rynku pozwala polskim pracownikom realizować kontrakty, związane w szczególności ze świadczeniem usług przez polskie przedsiębiorstwa, poprzez tzw. pracowników delegowanych. Zwiększenie zainteresowania polskich pracowników tą formą świadczenia usług na włoskim rynku jest coraz bardziej widoczne. Nie występują też problemy dotyczące zatrudniania we Włoszech polskich pracowników służby zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, salowych itp). Duże zainteresowanie rynkiem włoskim okazują firmy polskie, świadczące usługi 9

10 w charakterze podwykonawców, głównie w sektorze budowlanym, pracach montażowych i poligrafii. W tym zakresie wskazane jest zapoznanie się z rejestrem zawodów regulowanych ( w dokumencie: Zawody regulowane.pdf ). Obowiązujące we Włoszech prawo jest bardzo skomplikowane. Przedsiębiorcy włoscy, prowadzący nawet jednoosobową firmę, korzystają najczęściej z usług doradców finansowych i handlowych. Również w przypadku polskich przedsiębiorców zasadne jest korzystanie z pomocy wyspecjalizowanych kancelarii prawnych, które doradzą najlepszą formę działalności i zajmą się załatwianiem wszystkich formalności, co skróci procedurę i pozwoli uniknąć nieprawidłowości, nawet na etapie planowania działalności gospodarczej we Włoszech. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA TARGOWO WYSTAWIENNICZE Przedsiębiorcy chcący uzyskać informacje odnośnie targów i wystaw we Włoszech powinni kontaktować się bezpośrednio z poniższymi targami lub wskazanymi na ich stronach organizatorami prywatnymi. Strony internetowe najważniejszych siedzib targowych: Patrz również strona: > Targi i Wystawy, Reklama 4. WAŻNE ADRESY I LINKI 4.1. AMBASADA RP I POZOSTAŁE PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Rzymie via Olona ROMA Italia / Włochy tel.: (+39) , , fax: (+39) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej Via P. P. Rubens ROMA ITALIA / Włochy Tel.: (+39) fax: (+39)

11 Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie via di San Valentino ROMA Italia / Włochy Tel.: (+39) fax: (+39) Konsulat Generalny RP w Mediolanie Corso Vercelli, MILANO Italia/Włochy Tel. (+39) fax: (+39) PODMIOTY LOKALNE Ministerstwa - (kliknij Ministri e Ministeri) Regiony we Włoszech - Włoskie Izby Handlowe - (kliknij Contatta la tua Camera di Commercio seleziona) Każe miasto na szczeblu prowincji oraz w stolicach regionów posiada swoją izbę handlową, do której przynależność przedsiębiorstw jest obowiązkowa. Wybór właściwej terytorialnie izby uzależniony jest od miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Inne użyteczne linki: Włoski Urząd Statystyczny ISTAT - Bank narodowy: Banca d Italia (odpowiednik NBP) - Konferedracja Przemysłowców Włoskich - Włoskie izby handlowe - Związek Włoskich Prowincji - Włoski Urząd Patentowy - Włoska Konfederacja Pracodawców Prywatnych - Włoskie Zrzeszenie MŚP - web.confapi.org Włoska Konfederacja Rzemiosła - Włoski Zakład Ubezpieczeń Społecznych - www. inps.it 5. ZAŁĄCZNIKI Od dnia 1 kwietnia 2010 r. podmioty zobowiązane do zarejestrowania swojej działalności gospodarczej w rejestrze firm Izby Handlowej lub w REA (wykaz statystyczno-gospodarczoadministracyjny izb handlowych) w celu złożenia oświadczenia o rozpoczęciu działalności gospodarczej, ewentualnych zmianach w toku jej prowadzenia lub jej zakończeniu ( z czym wiąże się uzyskanie numeru VAT ( P.IVA) formularz AA9/10 lub AA7/10), czynią to poprzez Comunicazione Unica, nawet w przypadku, gdyby zgłoszenie danych w celu uzyskania numeru VAT było jedyną czynnością przedsiębiorcy/podatnika. 11

12 Comunicazione unica, na którą składają się wszystkie formularze składane uprzednio odrębnie do poszczególnych instytucji, pozwala na wypełnienie formularza AA9/10 i AA7/10 i przesłanie go drogą elektroniczną do rejestru firm Załącznik 1. Formularz AA9/10 Załącznik 2. Formularz AA7/10 Załącznik 3. Formularz ANR/3 12

PRZEWODNIK GOSPODARCZY

PRZEWODNIK GOSPODARCZY Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej we Francji Wydział Promocji Handlu i Inwestycji FRANCJA 2011 PRZEWODNIK GOSPODARCZY ParyŜ, grudzień 2010 r. AUTORZY OPRACOWANIA Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej we

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT. szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego

Podatek VAT. szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Podatek VAT szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Podatek VAT szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Warszawa 2014 y.indd 1 Dialog spoleczny.indd

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK 10 KROKÓW EKSPORTERA NA UKRAINIE

PRZEWODNIK 10 KROKÓW EKSPORTERA NA UKRAINIE PRZEWODNIK 10 KROKÓW EKSPORTERA NA UKRAINIE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Warszawa, styczeń 2007 Copyright PAIiIZ S.A. 2007 2 Praca zbiorowa pod patronatem PAIiIZ Autorzy tekstów:

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej

Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej autorzy: Kamila Żyndul Grzegorz Pyliński redakcja merytoryczna: Aleksander Żołnierski Warszawa, listopad 2004 Spis treści Austria Belgia

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ...

1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ... Spis treści 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ... 2 1.1. SPECYFIKA RYNKU... 2 1.2. WYMIANA HANDLOWA... 3 1.3. MOŻLIWOŚCI EKSPORTOWE BRANŻ I TOWARÓW... 3 2. KWESTIE PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Eksportera po rynku Republiki Południowej Afryki Spis treści

Przewodnik Eksportera po rynku Republiki Południowej Afryki Spis treści Przewodnik Eksportera po rynku Republiki Południowej Afryki Spis treści 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ POŁUDNIOWEJ AFRYKI... 2 1.1. SPECYFIKA RYNKU... 2 1.2. WYMIANA HANDLOWA... 2 1.3. MOŻLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przykład włoskich konsorcjów eksportowych szansą małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Anna Silska

Przykład włoskich konsorcjów eksportowych szansą małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Anna Silska Przykład włoskich konsorcjów eksportowych szansą małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Anna Silska Autor Anna Silska Korekta i redakcja Ewa Skrzypkowska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność

zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność Warunki prowadzenia firm w Polsce 2014 zakładanie firmy / uzyskiwanie pozwoleń budowlanych zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność kredytu ochrona inwestycji

Bardziej szczegółowo

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7.

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik eksportera po rynku Republiki Irlandii

Przewodnik eksportera po rynku Republiki Irlandii Przewodnik eksportera po rynku Republiki Irlandii SPIS TREŚCI 1. Współpraca gospodarcza Polski z Republiką Irlandii...2 1.1. Specyfika rynku...2 1.2. Wymiana handlowa...2 1.3. Możliwości eksportowe branż

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA. Podziękowania

PRZEDMOWA. Podziękowania PRZEDMOWA Brazylia to jeden z najlepiej rozwiniętych krajów Ameryki Południowej, którego obecna sytuacja ekonomiczna jest bardzo dobra. Jest to najatrakcyjniejszy i największy rynek Ameryki Południowej,

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Wykonawca:... Pieczęć firmowa, data oraz podpis wykonawcy Przyjmuję i zatwierdzam załączony dokument Plan Rozwoju Eksportu sporządzono 14.03.2011 16.05.2011 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki >>>> >>>> NOWE PODEJŚCIE DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH +++++++++++++++++ Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój +++++++++++++++++++++++

Bardziej szczegółowo

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Autorka: Aleksandra Ścibich-Kopiec Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Firmy odpryskowe to termin obejmujący dwie, dosyć podobne w swojej naturze kategorie przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Eksportu

Plan Rozwoju Eksportu Poznań 2013 Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Plan Rozwoju Eksportu dla firmy Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dokument został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON INTERNATIONAL MARKETS opportunities for development

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015 Nakład: 100 egzemplarzy Redakcja: Maciej Piotrowski Autorzy: Katarzyna Dziedzic Magdalena Marciniak-Piotrowska Maciej Piotrowski

Bardziej szczegółowo

CZARNA LISTA BARIER dla rozwoju przedsiębiorczości 2013

CZARNA LISTA BARIER dla rozwoju przedsiębiorczości 2013 CZARNA LISTA BARIER dla rozwoju przedsiębiorczości 2013 Warszawa, maj 2013 CZARNA LISTA BARIER dla rozwoju przedsiębiorczości 2013 Warszawa, maj 2013 Spis treści WSTĘP 3 1. BARIERY ogólnogospodarcze UTRUDNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1.1 Najważniejsze informacje odnośnie Emitenta 1.1.1 Specyfika i charakter działalności Emitenta Lena Lighting SA jest wiodącym polskim producentem wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY OBRÓT GOSPODARCZY

BEZPIECZNY OBRÓT GOSPODARCZY BEZPIECZNY OBRÓT GOSPODARCZY CZYLI JAK OGRANICZAĆ RYZYKO HANDLOWE W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH I EKSPORTOWYCH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WYDANIE DRUGIE Warszawa 2008 Autorzy: Jacek Kukiełka Marek Matusiak

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA W pigułce Ogólna sytuacja gospodarcza polskich MŚP w 2013 r. była stabilna. Brak istotnych zmian w porównaniu z rokiem poprzednim odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą we Wrocławiu w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000053834) Oferta publiczna 6.442.950 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym. poradnik dla przedsiębiorców

Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym. poradnik dla przedsiębiorców 2011 Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym poradnik dla przedsiębiorców Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym poradnik dla przedsiębiorców Ekspertyza powstała

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROEKSPORTOWEGO ROZWOJU GOSPODARKI POLSKIEJ

STRATEGIA PROEKSPORTOWEGO ROZWOJU GOSPODARKI POLSKIEJ STOWARZYSZENIE EKSPORTERÓW POLSKICH STRATEGIA PROEKSPORTOWEGO ROZWOJU GOSPODARKI POLSKIEJ Warszawa, 23 października 2008 r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp 3 1. Diagnoza stanu wyjściowego 5 1.1. Sytuacja polskiego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Przedsiębiorcy!

Szanowni Przedsiębiorcy! grudzień 2005 nr 10 Szanowni Przedsiębiorcy! Oddajemy w Państwa ręce ostatnie wydanie Informatora dla Przedsiębiorców msp.krakow.pl w roku 2005. Mamy nadzieję, iż wszystkie dotychczasowe wydania biuletynu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA. Podziękowania

PRZEDMOWA. Podziękowania PRZEDMOWA Indonezja tak ze względu na odległość jak i słabą znajomość rynku należy do krajów z którymi mamy wysokie ujemne saldo obrotów. W ubiegłym roku polski eksport był raczej niewielki niecałe 40

Bardziej szczegółowo