Broszura informacyjna Eksportera po rynku Republiki Włoskiej Spis treści

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Broszura informacyjna Eksportera po rynku Republiki Włoskiej Spis treści"

Transkrypt

1 Broszura informacyjna Eksportera po rynku Republiki Włoskiej Spis treści 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ WŁOSKĄ SPECYFIKA RYNKU WYMIANA HANDLOWA MOŻLIWOŚCI EKSPORTOWE BRANŻ I TOWARÓW (W RAMACH JEDNOLITEGO RYNKU EUROPEJSKIEGO) KWESTIE PRAWNE SYSTEM PODATKOWY ZAMÓWIENIA PUBLICZNE OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ROZSTRZYGANIE SPORÓW, WINDYKACJA NALEŻNOŚCI DOSTĘP DO RYNKU PRZEDSIĘWZIĘCIA TARGOWO WYSTAWIENNICZE WAŻNE ADRESY I LINKI AMBASADA RP I POZOSTAŁE PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE PODMIOTY LOKALNE ZAŁĄCZNIKI

2 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ WŁOSKĄ 1.1. SPECYFIKA RYNKU Republika Włoska (wł. Italia, Repubblica Italiana) państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, współzałożyciel Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, członek G8 (osiem najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata), OECD oraz strefy euro. Włochy należą, pod względem gospodarczym i politycznym, do najważniejszych krajów Europy i świata, chociaż, od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, włoska gospodarka rozwija się wyraźnie wolniej niż w przypadku innych krajów Unii Europejskiej (UE). Jak wynika z danych opublikowanych przez włoski urząd statystyczny ISTAT, PKB Włoch w 2011 r. wzrósł o 0,4% (w 2010 r. wzrost 1,4%). Widoczne są już jednak pierwsze oznaki recesji, która zgodnie z prognozami ekspertów dotknie gospodarkę w 2012 r.: w IV kwartale 2011 r. PKB skurczył się o 0,5% w porównaniu do IV kwartału 2010 r. Ponadto kryzys gospodarczy ostatnich lat wpłynął na znaczne pogorszenie się sytuacji ekonomicznej, spadek zatrudnienia, utratę konkurencyjności oraz pogorszenie stanu finansów państwa, co wpłynęło na utratę wiarygodności kraju na arenie międzynarodowej oraz na decyzję głównych agencji ratingowych (S&P, Moody s, Fitch) o obniżeniu oceny kraju. Rosnący poziom długu publicznego, który w 2011 r. wyniósł 121% PKB (bank centralny - Banca d Italia) oraz pogarszająca się ocena ratingowa wpłynęły na wzrost kosztu obsługi długu: w 2011 r. cena obligacji skarbowych dynamicznie rosła (w momencie szczytowym rentowność obligacji rządowych dochodziła do 8%). Pogarszająca się kondycja ekonomiczna oraz coraz mocniej odczuwalne napięcie społeczne zmobilizowało włoską elitę rządzącą do podjęcia działań na rzecz uzdrowienia gospodarki. W tym celu utworzono bezpartyjny rząd ekspertów pod przewodnictwem wieloletniego komisarza europejskiego M. Montiego. Nowy rząd dąży do pobudzenia rozwoju gospodarczego m.in. poprzez liberalizację gospodarczą oraz zwiększenie wykorzystania nowych technologii w administracji publicznej. Podjęto również kroki na rzecz reformy rynku pracy, w celu redukcji rekordowo wysokiego bezrobocia, oraz walki z oszustwami podatkowymi. Włochy wyraźnie dzielą się na wysoko rozwiniętą północ kraju i do niedawna zacofane, dziś nadal słabiej rozwinięte Południe. Regiony Lombardia i Piemont należą do najbogatszych obszarów UE, o wysoko rozwiniętym i technologicznie zaawansowanym przemyśle i wydajnym rolnictwie. Dobrze rozwiniętą gałęzią przemysłu jest hutnictwo, zlokalizowane głównie w miastach portowych, które zaspokaja w całości potrzeby przemysłu elektromaszynowego, a zwłaszcza stoczniowego i samochodowego. Włochy są jednym z największych producentów maszyn i pojazdów (np.: FIAT, Alfa Romeo, Piaggio oraz samochody sportowe Ferrari, Maserati i Lamborghini). Wielowiekową tradycję ma przemysł włókienniczy i odzieżowy skoncentrowany głównie w okolicach Prato oraz w północnej części kraju. Światową sławą cieszy się włoskie wzornictwo Mediolan i Rzym należą do najważniejszych centrów mody na świecie. Należy także zaznaczyć, że włoskie przedsiębiorstwa kładą coraz większy nacisk na innowację i badania, co w połączeniu z atrakcyjnym designem wpływa na zwiększoną podaż na włoskie produkty na rynkach międzynarodowych (eksport w 2011 r. wzrósł o pond 11% w porównaniu do 2010 r.). Włochy są największym producentem obuwia, broni myśliwskiej i sportowej oraz okularów 2

3 w Europie. Jedną z najlepiej rozwiniętych gałęzi gospodarki, wytwarzającą znaczną część PKB, jest turystyka. Warto zaznaczyć, że choć dobrze rozwinięty sektor jachtowy przechodzi kryzys, to największa włoska stocznia Fincantieri wciąż pozostaje światowym liderem w produkcji statków wycieczkowych i dużych jachtów luksusowych. Silną pozycję w gospodarce zajmuje także przemysł chemiczny i farmaceutyczny, który charakteryzuje się dużym stopniem innowacyjności. Choć po dynamicznym roku 2010 nastąpiło stopniowe spowolnienie rozwoju sektora, na co wpłynął przede wszystkim wzrost cen surowców oraz malejący popyt wewnętrzny, został on jednak w dużym stopniu skompensowany wzrostem eksportu. Najwięcej inwestycji z zakresu B&R jest realizowanych w sektorze farmaceutyki i biotechnologii (ponad 8 tys. naukowców, 1,7 mld euro inwestycji 9% wartości wszystkich badań w B&R prowadzonych we Włoszech w 2011 r.). 39% firm operujących na rynku jest z kapitałem włoskim, 40% krajów UE i 21% USA. Przemysł farmaceutyczny koncentruje się przede wszystkim w regionie Lacjum, Toskanii, Emilii Romanii, Wenecji oraz Lombardii. W ostatnich latach położono także duży nacisk na rozwój energii odnawialnych: coraz bardziej rośnie zainteresowanie innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu energii słonecznej, wodnej, wiatrowej (w szczególności off-shore). Rolnictwu sprzyjają korzystne warunki naturalne, choć jego struktura agrarna (przewaga małych i średnich gospodarstw o niewysokiej towarowości) jest mniej korzystna, niż w innych krajach Unii. Ponadto we Włoszech panuje dobrze rozwinięty system wsparcia grup producenckich (czołowa pozycja w UE pod względem liczby stowarzyszeń organizacji producentów). Włosi przywiązują dużą uwagę do systemu certyfikowania żywności (posiadają zarejestrowanych ponad 280 produktów regionalnych w UE). W 2011 r. w porównaniu do 2010 r. odnotowano ponad 10% wzrost eksportu produktów spożywczych i 13% wina WYMIANA HANDLOWA Najważniejszymi umowami regulującymi wzajemne stosunki gospodarcze polsko-włoskie są: Traktat Akcesyjny z dnia 16 kwietnia 2003 r. Umowa miedzy Rządem PRL a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania z 1985 r. ( Dz. U. nr 62/ 1989, poz. 364) Umowa między Rządem PRL a Rządem RW w sprawie popierania i ochrony inwestycji z 1989 r. ( Dz. U nr 42 poz. 157) Memorandum o współpracy na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podpisanew grudniu 1999 r. przez Ministra Przemysłu, Handlu i Rzemiosła RW i Ministra Gospodarki RP. W związku z trudną sytuacją na rynku wewnętrznym włoskie przedsiębiorstwa położyły duży nacisk na wzmocnienie stosunków z partnerami zagranicznymi. W konsekwencji w 2011 r. eksport wzrósł o 11,4%, a import o 8,9% i wyniosły odpowiednio: 376 mld euro i 400 mld euro (337 mld euro i 367 mld euro w 2010 r.). Warto odnotować większą dynamikę po stronie eksportu, co wpłynęło na poprawę wyniku bilansu HZ, który wyniósł -24 mld euro (-30 mld euro w 2010 r.). Mimo że Polska nie należy do głównych partnerów handlowych Włoch (udział w całkowitym włoskim imporcie i eksporcie utrzymuje się na poziomie 2,5%), to zgodnie z danymi opublikowanymi przez ISTAT (włoski urząd statystyczny), w okresie styczeń-listopad 2011 r. zajęła 10-tą pozycję wśród głównych odbiorców włoskich produktów i 14-tą pod względem 3

4 eksportu do Włoch. Łączna wartość włoskiego eksportu do Polski w tym okresie wyniosła 8,7 mld euro, a importu z Polski 7 mld euro. Saldo obrotów towarowych Polski z Włochami, podobnie jak w latach poprzednich, było ujemne i wyniosło ok. 1,7 mld euro. Dla Polski Włochy pozostają piątym partnerem pod względem importu i eksportu. Tabela 1 - Włochy - obroty handlowe z Polską w latach r r r r. 11 m-cy 2011 r. Polski eksport Polski import Saldo * Dane wg włoskiego urzędu statystycznego ISTAT Nie ulega znacznej zmianie charakterystyka i pozycja głównych grup towarowych w eksporcie Polski do Włoch. Najwyższą wartość eksportu utrzymują od lat środki transportu, w tym samochody i komponenty motoryzacyjne (za 11 miesięcy 2011 r. 2,6 mld euro). Na drugim miejscu znalazły się metale i wyroby metalowe (686 mln euro), a na trzecim artykuły spożywcze, napoje, tytoń (671 mln euro). Wysoką pozycję zajmują również komputery i wyroby elektroniczne i optyczne (622 mln euro). Warto odnotować, że w omawianym okresie nastąpił spadek eksportu surowców oraz wyrobów przeznaczonych dla sektora rozrywki o 50%, znacznie zwiększył się natomiast eksport produktów wydawniczych i audiowizualnych (39%) oraz substancji i produktów chemicznych (30%). Struktura polskiego importu z Włoch również nie ulegla zasadniczym zmianom. Na pierwszym miejscu znajdują się maszyny i urządzenia nie sklasyfikowane gdzie indziej (1,8 mld euro dane za 11 miesięcy 2011 r.), środki transportu (1,4 mld euro), metale i produkty metalurgiczne (1,2 mld euro). Duży był także import gumy i wyrobów z tworzyw sztucznych tys euro. Największy spadek importu odnotowano w zakresie produktów gospodarki odpadami i rekultywacji (-45%), natomiast wzrost w zakresie metali i wyrobów metalowych (16%) oraz wyrobów z gumy i plastiku (16%). Utrzymująca się od lat dominacja towarów z branży samochodowej i mechanicznej w obrocie towarowym z Włochami jest wynikiem obecności fabryki FIAT-a i innych zakładów produkujących podzespoły dla tego sektora MOŻLIWOŚCI EKSPORTOWE BRANŻ I TOWARÓW (W RAMACH JEDNOLITEGO RYNKU EUROPEJSKIEGO) WPHI w Rzymie odnotowuje rosnące zainteresowanie włoskich przedsiębiorców importem z Polski wysoko przetworzonych komponentów do przemysłu metalowego, elektrotechniki, produktów chemii gospodarczej, produktów spożywczych, w tym mięsa, mleka w proszku i owoców miękkich. Przemysł drzewny i jego produkty jest od lat przedmiotem zainteresowania włoskiego rynku, głównie domy prefabrykowane, półprodukty, listwy, pellet itp. Rośnie konkurencja polskich firm produkujących elementy wykończenia domów, meble drewniane, także ogrodowe, półprodukty, ale ceny proponowane przez polskich producentów w powiązaniu z kosztami transportu powodują, że Polska traci częśc rynku włoskiego na rzecz Słowenii i Rumunii. Powoli toruje sobie drogę na włoskim rynku także przemysł poligraficzny rok był kolejnym rokiem promocji sektora kosmetycznego we Włoszech. Zwiększa się rokrocznie liczna polskich firm uczestniczących w prestiżowych międzynarodowych targach 4

5 kosmetycznych Cosmooprof w Bolonii (w 2011 r. uczestniczyło w targach ok. 50 polskich firm). Z posiadanych informacji wynika, że polskie firmy kosmetyczne często są lub wchodzą na włoski rynek pod innymi markami. Potwierdza to ocenę, że bez skutecznej promocji, inwestycji i działań marketingowych trudno będzie polskim producentom wprowadzić własne marki na rynek włoski. Należy podkreślić, że na rynek włoski trafia dużo komponentów do produkcji mebli, okien, maszyn i urządzeń, oświetlenia, ale produkt gotowy jest produktem włoskim. Eksportujemy na rynek włoski samochody, telewizory oraz sprzęt AGD, ale jest to efekt włoskich inwestycji Fiata, czy Grupy Merloni. Konsument nie ma jednak świadomości, że nabywa produkt Made in Poland. Od kilku lata potwierdza się słaba penetracja polskich towarów na rynku włoskim, co jest wynikiem wielu czynników słabej znajomości polskiej oferty eksportowej i zainteresowania włoskiego konsumenta, wyboru kanałów dystrybucji, małej aktywności polskich firm, które niechętnie biorą udział w targach, czy spotkaniach B2B, nie inwestują w reklamę, stosują bardzo sztywne i czasami niczym nie uzasadnione wysokie ceny oraz bardzo rzadko korzystają z usług agenta handlowego. Należy podkreślić, że pozycja agenta handlowego jest we Włoszech bardzo silna (liczba agentów zarejestrowanych w głównych konfederacjach Federagenti i Fnaarc wynosi ponad pół miliona). Bardzo trudno jest sprzedać towar na większą skalę lub wprowadzić go do sieci dystrybucji bez agenta handlowego, który współpracuje również z hurtownikami i importerami. Agent handlowy jest jednak kosztem, którego polskie firmy nie chcą na razie ponosić. Pozytywnym zjawiskiem jest dobrze rozwijające się poddostawstwo wysokoprzetworzonych komponentów do produkcji gotowych wyrobów. Taka forma kooperacji jest z reguły pierwszym krokiem do eksportu gotowych towarów. Jednocześnie rośnie zainteresowanie importem polskich usług w sektorze jachtowym. W związku z coraz trudniejszą sytuacją w sektorze włoscy przedsiębiorcy są gotowi do nawiązania współpracy w zakresie remontu jachtów (refitting). Polska, szczególnie w 2011 r., była postrzegana we Włoszech jako kraj charakteryzujący się rozwiniętą i stabilną gospodarką, o dodatnim wzroście PKB. Odnotować należy, iż Włochy zaczęły dostrzegać Polskę jako znaczącego i liczącego się partnera gospodarczego. Tę opinię potwierdzają liczne artykuły opisujące zmiany i podkreślające znaczny potencjał naszej gospodarki, nowoczesność, solidność i dynamiczność. Z oceny spotkań, konferencji i rozmów z przedsiębiorcami można wywnioskować, że wiele firm włoskich upatruje w tym własną szansę na wyjście z kryzysu poprzez rozszerzenie rynku zbytu lub uruchomienie inwestycji w Polsce. 2. KWESTIE PRAWNE 2.1. SYSTEM PODATKOWY Podatek dochodowy od spółek IRES (wł. imposta sul reddito delle società) Podatek IRES jest podatkiem progresywnym, uzależnionym od wysokości dochodów, któremu podlegają: spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terenie Włoch; podmioty prawa publicznego i prywatnego z siedzibą na terenie Włoch, których wyłącznym celem jest działalność gospodarcza; podmioty prawa publicznego i prywatnego z siedzibą na terenie Włoch, nie mające na celu działalności gospodarczej ; przedsiębiorstwa i wszelkiego rodzaju podmioty prawne nie posiadające osobowości. 5

6 Od stycznia 2008 r. stawka podatku dochodowego od spółek IRES została zredukowana o 5,5 punktu - z 33% do 27,5% od dochodu podlegającego opodatkowaniu; został również poszerzony zakres opodatkowania podatkiem IRES. Podatek dochodowy od osób fizycznych IRPEF (wł. imposta sul reddito delle persone fisiche) Jest to progresywny podatek bezpośredni, którego stawka uzależniona jest od wysokości dochodów. Obecnie obowiązuje pięć stawek tego podatku, tzw. progów podatkowych, które w zależności od wysokości uzyskanych dochodów wynoszą: 23%, 27%, 38%, 41%, 43%. Do podstawy opodatkowania wliczane są następujące dochody: z tytułu zatrudnienia, z działalności gospodarczej, z tytułu wykonywania wolnych zawodów, z wynajmu nieruchomości, kapitałowe, inne (gdzie indziej nie klasyfikowane). Przy obliczaniu tego podatku, przepisy prawne, ustanawiają wiele ulg podatkowych. Podatek regionalny od działalności gospodarczej IRAP (wł. imposta regionale sulle attività produttive) Aktualnie stopa procentowa podatku IRAP wynosi 3,9%; władze lokalne mogą ją obniżyć lub zwiększyć o 1%. Podstawą obliczenia tego podatku są dochody przedsiębiorcy pomniejszone o całkowite koszty zatrudnienia osób przyjętych do pracy w ramach umowy szkolenia (wł. contratto di formazione) oraz obowiązkowe świadczenia dla pracowników w ramach umowy o pracę. Stopa podatkowa podatku IRAP może być zróżnicowana w zależności od charakteru działalności gospodarczej oraz ze względu na kategorie podatników. W miejsce ICI (wł. imposta comunale sugli immobili) od 2012 r. wprowadzony został dekretem Salva Italia (DL 201/2011) podatek IMU Imposta Municipale Propria w wysokości 0,4% od pierwszej własności nieruchomości (domu, mieszkania) i w wysokości 0,76% od drugiej. Gmina ma prawo podnieść lub obniżyć ten podatek o 0,3%, tj. albo obniżyć do 0,46%. albo zwiększyć do 1,06% ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Prawo zamówień publicznych we Włoszech zostało uregulowane w Dekrecie nr 163 z r. pt. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Dekret dot. zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy zgodnie z Dyrektywami 2004/17/EC oraz 2004/18/EC). Przepisy regulują procedury przetargowe zarówno dla zamówień powyżej jak i poniżej progu ustalonego przez UE. Powyższe progi prezentują się następująco: EUR w przypadku zamówień na dostawy i usługi, EUR w przypadku zamówień na dostawy i usługi w sektorach produkcji, transportu i dystrybucji wody pitnej i energii elektrycznej, w branży transportowej, EUR w przypadku zamówień na dostawy i usługi w sektorze Telekomunikacyjnym, 5 mln EUR przy zamówieniach na roboty budowlane. Zamówienia powyżej progu. Zamawiający, przed ogłoszeniem przetargu w kraju, zobowiązani są do przesłania ogłoszeń drogą elektroniczną do Komisji Europejskiej. Ogłoszenia o przetargach zamieszczane są także w Oficjalnym Biuletynie Republiki Włoskiej Szczególnym Wydaniu dot. Zamówień publicznych, w Profilu nabywcy przygotowywanym przez głównego zamawiającego, na stronach internetowych Ministerstwa 6

7 Infrastruktury i Transportu nie później niż 2 dni po publikacji w Oficjalnym Biuletynie, a także na stronach internetowych Monitora Zamówień Publicznych, z odniesieniem do szczegółów ogłoszenia zawartych w Oficjalnym Biuletynie. Zamówienia poniżej progu. W przypadku zamówień poniżej progu zamawiający nie jest w żaden sposób zobowiązany do zamieszczenia ogłoszenia czy też przesyłania informacji o zamówieniu poza granicami Włoch. W przypadku robót budowlanych ogłoszenia o przetargu publikowane są nie tylko w Profilu nabywcy, ale także na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury oraz w skróconej postaci w krajowym dzienniku oraz gazecie lokalnej. Jeżeli wartość zamówienia przekracza EUR, stosowne ogłoszenie zamieszczane jest także w Oficjalnym Biuletynie, a w przypadku zamówień o mniejszej wartości ogłoszenie zamieszczane jest na tablicy ogłoszeń urzędu miejskiego właściwego dla miejsca realizacji zamówienia. W przypadku usług i dostaw o wartości poniżej progu ogłoszenia są publikowane w Oficjalnym Biuletynie Republiki Włoskiej Szczególnym Wydaniu dot. zamówień publicznych, na stronach internetowych Monitora Zamówień Publicznych lub na tablicy ogłoszeń Głównego Zamawiającego. Procedury przetargowe powyżej progu. Procedury wyboru ofert w oparciu o kryterium ekonomiczne: Zwykłe procedury (przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony), które mogą być stosowane zgodnie z uznaniem zamawiającego; Procedury, które mogą być stosowane tylko w określonych okolicznościach: negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny, konkurs na projekt, system dynamicznych zakupów. Formę procedury wybiera zamawiający i informację o swoim wyborze zamieszcza w ogłoszeniu. Negocjacje są procedurą, w której zamówienie zostaje zlecone stronie trzeciej. W takim wypadku stosuje się rozróżnienie na podstawie ceny usług i dostaw: poniżej EUR. Zamawiający może zdecydować się na bezpośredni zakup, ale jeżeli wartość zamówienia przekracza EUR, przetarg musi odbyć się z zachowaniem zasad przejrzystości, proporcjonalności, równego traktowania, po przeprowadzeniu rozmów z przynajmniej 5 dostawcami, jeżeli istnieje taka liczba dostawców odpowiadających przedmiotowi zamówienia, w oparciu o badanie rynku lub właściwe rejestry. Zamówienia na roboty budowlane. W tym wypadku warunki zgłoszeń ofert zostały ograniczone. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia negocjacji dla zamówień nie przekraczających EUR, jeżeli otrzymano więcej niż 5 ofert. Zamówienia na dostawy oraz usługi. Brak obowiązku informowania o przetargach w Profilu Nabywcy oraz publikowania ogłoszeń o wyniku przetargu. Przy stosowaniu kryterium najniższej ceny można zastrzec wykluczenie ofert zawierających zbyt duży rabat jednak tylko w wypadku, gdy otrzymano więcej niż 5 ofert. Dopuszcza się również dokonywanie zamówień na zasadzie z dnia na dzień bezpośrednio zarządzając zakup lub negocjacje. W ten sposób zamówień na roboty budowlane i usługi mogą dokonywać centralne urzędy jeżeli wartość zamówienia nie przekracza EUR. Dla pozostałych podmiotów próg ten wynosi EUR. Procedura składania skarg / odwołań. Jakiekolwiek skargi i odwołania skierowane przeciwko zamawiającym ze względu na złamanie zasad wolnej konkurencji mogą zostać złożone w Urzędzie Nadzoru Robót Publicznych lub w Urzędzie odpowiedzialnym za zapewnienie wolnej konkurencji na rynku. 7

8 2.3. OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Patenty. We Włoszech występują dwa rodzaje patentów: patent na wynalazek ( invenzione) dotyczy wynalazków o zastosowaniu przemysłowym; przyznawany jest na okres 20 lat, bez możliwości przedłużenia. Zgłoszenia patentowego mogą dokonać zarówno spółki, jak i osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej. Informacji na temat rejestracji patentów udzielają włoski Urząd Patentowy (www.uibm.gov.it) oraz izby handlowe. Ze względu na złożoność procedury doradza się korzystanie z usług wyspecjalizowanych firm doradczych. modele użyteczne (modello di utilità) dotyczą konkretnych urządzeń, którym wynalazca nadaje kształt, strukturę i wzbogaca o elementy korzystniejsze od dotychczas istniejących, przyznawany na 10 lat bez możliwości przedłużenia. Znaki firmowe udzielane są bezterminowo. Aby znak firmowy został zarejestrowany musi być znakiem nowym, nie funkcjonującym na terytorium włoskim, może być już jednak zarejestrowany za granicą pod warunkiem, że nie jest bardzo popularny, a jego wybór nie jest wyrazem złej woli ROZSTRZYGANIE SPORÓW, WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Obcokrajowcy występujący przed sądami we Włoszech muszą być reprezentowani przez pełnomocnika procesowego uprawnionego do wykonywania zawodu adwokata we Włoszech. Średnia długość postępowania przed sądem włoskim w sprawach cywilnych wynosi 8 lat (w tym postępowanie przed sądem I instancji, ewentualna apelacja i kasacja; kasacja ma inny charakter, niż w prawie polskim może mieć miejsce w każdym czasie postępowania, w odniesieniu do każdego orzeczenia czy rozporządzenia sądu). W sytuacji, w której możliwe jest uzyskanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego w stosunku do włoskiego dłużnika przed sądem polskim, warto rozważyć skorzystanie z tej drogi dochodzenia roszczenia, wówczas we Włoszech pozostaje do wykonania jedynie egzekucja orzeczenia sądu polskiego. Odzyskania należności dokonuje się w postępowaniu procesowym (procedimento ordinario di cognizione), stanowiącym podstawową formą rozpoznawania spraw cywilnych. Prawo włoskie rozróżnia również postępowania uproszczone ( procedimenti sommari), postępowanie upominawcze (procedimento monitorio) oraz postępowanie eksmisyjne (procedimento di sfratto). Funkcjonują także we włoskim prawie - postępowanie zabezpieczające (procedimento cautelare) oraz egzekucyjne (procedimento d esecuzione), które zmierza do realizacji żądań wierzyciela. Podstawą dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania świadczenia (np. płatności z umowy), jest, obok właściwie przywołanej podstawy prawnej, prawidłowo sporządzona umowa. Zwrócenie uwagi na prawidłowość sporządzenia umowy/kontraktu jest istotne z punktu widzenia oceny jej skuteczności i ważności przez sąd. Brak któregokolwiek z podstawowych elementów kontraktu lub złe przetłumaczenie zapisów umowy będzie skutkowało trudnością lub niemożnością dochodzenia wierzytelności od włoskiej firmy z uwagi na brak dokumentów dowodowych. Należy zwracać uwagę na to, aby kontrakt został sporządzony na piśmie, przestrzega się przed realizacją kontraktów przesłanych w formie faxu, maila lub realizowanych na podstawie telefonicznego zamówienia. Należy pamiętać, aby nie dokonywać dostawy towaru jakiejkolwiek wartości, przedpłaty na jego dostawę ani pełnej zapłaty przed jego dostawą - bez uprzedniego sprawdzenia, czy firma w ogóle jest zarejestrowana w izbie handlowej oraz czy prowadzi działalność. Wskazane jest zachowanie 8

9 ograniczonego zaufania w stosunku do pośredników nakłaniających do zawarcia kontraktu, znających firmę włoską. Odradza się także podpisywanie jakichkolwiek dokumentów związanych z zawieranym kontraktem, w tym kontraktu, jeżeli jego treść jest niezrozumiała ze względów językowych lub prawnych. Polscy przedsiębiorcy powinni także pamiętać, że każdy rynek jest inny i że oferta sporządzona np. na rynek niemiecki niekoniecznie będzie dobra na rynek włoski. Bardzo słaba znajomość języków obcych powoduje, że negocjacje handlowe bardzo często prowadzone są wyłącznie w języku włoskim, co zmusza zagranicznych kontrahentów do korzystania z tłumaczy. Katalogi i cenniki sporządzone w języku włoskim mogą zagwarantować większy sukces, niż katalogi sporządzone np. w języku angielskim. Płatności i jakość. Na rynku włoskim bardzo rozpowszechniony jest system płatności za towar lub usługi w okresie od 1 do 3 miesięcy. Włoski rynek jest wymagający co do jakości towaru i ciągłości dostaw. Klient włoski skłonny jest wydać pieniądze, ale za towar nienagannie wykonany DOSTĘP DO RYNKU Od kilku lat WPHI nie odnotowuje barier w eksporcie towarów do Włoch. Warunki dostępu dla polskich towarów i usług wynikające z włoskich przepisów (licencje, zezwolenia, kwalifikacje, wpisy na listy zawodowe) są identyczne dla wszystkich eksporterów i przedsiębiorców z UE. Do barier w polskim eksporcie do Włoch należy wymienić słabą znajomość polskiej oferty eksportowej oraz brak rozpoznawalności polskiej marki. Włosi nadal nie postrzegają Polski jako kraju przedsiębiorczego, dynamicznego i nowoczesnego, producenta szerokiej gamy produktów przemysłowych o znakomitym wzornictwie i jakości. Polskie firmy są natomiast dobrze postrzegane jako kooperanci firm włoskich w różnych dziedzinach, co często bywa wstępnym etapem uruchomienia procesu eksportu. Inną barierą dla polskiego eksportu są wysokie wymagania rynku włoskiego co do jakości oraz wzornictwa. Włochy są światowym liderem w zakresie wzornictwa przemysłowego i nie wszystkie polskie wyroby spełniają te wymagania. Odczuwalny jest też brak marki, która identyfikowałaby określone produkty jako Made in Poland. Trudności w eksporcie polskich towarów są również wynikiem słabej znajomości rynku włoskiego (popytu, upodobań konsumenta, cen, działań potencjalnych konkurentów, słabego rozpoznania kanałów dystrybucji), co przekłada się na źle przygotowane oferty handlowe i cenniki, zbyt wysokie ceny, traktowanie wszystkich rynków zbytu w jednakowy sposób, stosowanie sztywnych terminów płatności. Polskie firmy bardzo niechętnie inwestują w promocję na rynku włoskim, co również ogranicza dostęp do tego rynku. Sprzedaż niektórych produktów we Włoszech wymaga uzyskania odpowiedniej autoryzacji. Ma to miejsce np. w przypadku zamiaru sprzedaży na włoskim rynku leków, produktów medycznych, farmaceutycznych i kosmetycznych. W sierpniu 2006 r. Włochy zniosły okres przejściowy w zakresie swobodnego przepływu pracowników, w związku z czym nie istnieją już formalne bariery w dostępie do włoskiego rynku pracy. Uregulowane zostały również procedury związane z pobytem obywateli UE na terenie Włoch (ustawa z 11 kwietnia 2007 r.). Pełne otwarcie rynku pozwala polskim pracownikom realizować kontrakty, związane w szczególności ze świadczeniem usług przez polskie przedsiębiorstwa, poprzez tzw. pracowników delegowanych. Zwiększenie zainteresowania polskich pracowników tą formą świadczenia usług na włoskim rynku jest coraz bardziej widoczne. Nie występują też problemy dotyczące zatrudniania we Włoszech polskich pracowników służby zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, salowych itp). Duże zainteresowanie rynkiem włoskim okazują firmy polskie, świadczące usługi 9

10 w charakterze podwykonawców, głównie w sektorze budowlanym, pracach montażowych i poligrafii. W tym zakresie wskazane jest zapoznanie się z rejestrem zawodów regulowanych ( w dokumencie: Zawody regulowane.pdf ). Obowiązujące we Włoszech prawo jest bardzo skomplikowane. Przedsiębiorcy włoscy, prowadzący nawet jednoosobową firmę, korzystają najczęściej z usług doradców finansowych i handlowych. Również w przypadku polskich przedsiębiorców zasadne jest korzystanie z pomocy wyspecjalizowanych kancelarii prawnych, które doradzą najlepszą formę działalności i zajmą się załatwianiem wszystkich formalności, co skróci procedurę i pozwoli uniknąć nieprawidłowości, nawet na etapie planowania działalności gospodarczej we Włoszech. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA TARGOWO WYSTAWIENNICZE Przedsiębiorcy chcący uzyskać informacje odnośnie targów i wystaw we Włoszech powinni kontaktować się bezpośrednio z poniższymi targami lub wskazanymi na ich stronach organizatorami prywatnymi. Strony internetowe najważniejszych siedzib targowych: Patrz również strona: > Targi i Wystawy, Reklama 4. WAŻNE ADRESY I LINKI 4.1. AMBASADA RP I POZOSTAŁE PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Rzymie via Olona ROMA Italia / Włochy tel.: (+39) , , fax: (+39) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej Via P. P. Rubens ROMA ITALIA / Włochy Tel.: (+39) fax: (+39)

11 Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie via di San Valentino ROMA Italia / Włochy Tel.: (+39) fax: (+39) Konsulat Generalny RP w Mediolanie Corso Vercelli, MILANO Italia/Włochy Tel. (+39) fax: (+39) PODMIOTY LOKALNE Ministerstwa - (kliknij Ministri e Ministeri) Regiony we Włoszech - Włoskie Izby Handlowe - (kliknij Contatta la tua Camera di Commercio seleziona) Każe miasto na szczeblu prowincji oraz w stolicach regionów posiada swoją izbę handlową, do której przynależność przedsiębiorstw jest obowiązkowa. Wybór właściwej terytorialnie izby uzależniony jest od miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Inne użyteczne linki: Włoski Urząd Statystyczny ISTAT - Bank narodowy: Banca d Italia (odpowiednik NBP) - Konferedracja Przemysłowców Włoskich - Włoskie izby handlowe - Związek Włoskich Prowincji - Włoski Urząd Patentowy - Włoska Konfederacja Pracodawców Prywatnych - Włoskie Zrzeszenie MŚP - web.confapi.org Włoska Konfederacja Rzemiosła - Włoski Zakład Ubezpieczeń Społecznych - www. inps.it 5. ZAŁĄCZNIKI Od dnia 1 kwietnia 2010 r. podmioty zobowiązane do zarejestrowania swojej działalności gospodarczej w rejestrze firm Izby Handlowej lub w REA (wykaz statystyczno-gospodarczoadministracyjny izb handlowych) w celu złożenia oświadczenia o rozpoczęciu działalności gospodarczej, ewentualnych zmianach w toku jej prowadzenia lub jej zakończeniu ( z czym wiąże się uzyskanie numeru VAT ( P.IVA) formularz AA9/10 lub AA7/10), czynią to poprzez Comunicazione Unica, nawet w przypadku, gdyby zgłoszenie danych w celu uzyskania numeru VAT było jedyną czynnością przedsiębiorcy/podatnika. 11

12 Comunicazione unica, na którą składają się wszystkie formularze składane uprzednio odrębnie do poszczególnych instytucji, pozwala na wypełnienie formularza AA9/10 i AA7/10 i przesłanie go drogą elektroniczną do rejestru firm Załącznik 1. Formularz AA9/10 Załącznik 2. Formularz AA7/10 Załącznik 3. Formularz ANR/3 12

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-12 15:35:33

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-12 15:35:33 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-12 15:35:33 2 Włochy należą do najbogatszych krajów świata, choć od lat gospodarka kraju zmaga się m.in. z wysokim zadłużeniem, niską ściągalnością podatków, kosztownym

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

System podatkowy i podatnik 2015-12-20 19:51:58

System podatkowy i podatnik 2015-12-20 19:51:58 System podatkowy i podatnik 2015-12-20 19:51:58 2 Podatnikiem podatku dochodowego na terenie państwa włoskiego jest ten kto będąc rezydentem w rozumieniu prawa podatkowego uzyskuje dochód pieniężny lub

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-12 16:03:42

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-12 16:03:42 Co kupić, a co sprzedać 20-0-12 1:03:42 2 Najczęściej sprzedawanym za granicę włoskim produktem spożywczym jest wino. Poczytne miejsce zajmuje też oliwa z oliwek. Ale włoski eksport to także auta, AGD

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 2 Od lat Królestwo Belgii jest ważnym partnerem handlowym Polski. W polskich dostawach do tego kraju dominują maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny oraz pojazdy -

Bardziej szczegółowo

Rynek Niemiecki 2015-12-25 20:18:04

Rynek Niemiecki 2015-12-25 20:18:04 Rynek Niemiecki 2015-12-25 20:18:04 2 Republika Federalna Niemiec jest największym partnerem gospodarczym Polski. Także Polska jest ważnym i atrakcyjnym gospodarczo partnerem dla Niemiec, a rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE.

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE. A. BEZPOŚREDNI 1. Poprzez działalność produkcyjną lub usługową import technologii ze spółki macierzystej i wykorzystywanie jej w procesie produkcyjnym prowadzenie działalności w branżach wysokiej techniki

Bardziej szczegółowo

Brama Unii Celnej: Białoruś. Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej

Brama Unii Celnej: Białoruś. Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Brama Unii Celnej: Białoruś 1 UNIA CELNA Powierzchnia: 20 031 000 km² Ludność: 169 mln. PKB: USD 2,7 bln. (4 % światowego PKB) Handlowy obrót zewnętrzny: USD 913 mld. 2 Co daje Unia Celna i WPG? Swobodny

Bardziej szczegółowo

Znaczenie porozumienia transatlantyckiego dla konkurencyjności UE

Znaczenie porozumienia transatlantyckiego dla konkurencyjności UE Znaczenie porozumienia transatlantyckiego dla konkurencyjności UE Dr Bernadeta Baran Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Plan wystąpienia Podstawy prawne gospodarczej współpracy transatlantyckiej Skala

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 2 Szwajcaria zajmuje 23. miejsce jako partner handlowy Polski. W handlu między Polską a Szwajcarią utrzymuje się trend zmniejszania różnicy wartości między eksportem

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Jakie problemy dotyczące stosowania przepisów prawnych występują w przypadku takiej działalności?

Jakie problemy dotyczące stosowania przepisów prawnych występują w przypadku takiej działalności? Jakie problemy dotyczące stosowania przepisów prawnych występują w przypadku takiej działalności? W pierwszej części opracowania (Biuletyn BDO Podatki i Rachunkowość nr 8/22 2009) zostały przedstawione

Bardziej szczegółowo

BIURO RADCY HANDLOWEGO AMBASADY REPUBLIKI BUŁGARII W WARSZAWIE. Polsko - Bułgarskie Forum Gospodarcze Tak daleko, a tak blisko Sofia, r.

BIURO RADCY HANDLOWEGO AMBASADY REPUBLIKI BUŁGARII W WARSZAWIE. Polsko - Bułgarskie Forum Gospodarcze Tak daleko, a tak blisko Sofia, r. BIURO RADCY HANDLOWEGO AMBASADY REPUBLIKI BUŁGARII W WARSZAWIE Polsko - Bułgarskie Forum Gospodarcze Tak daleko, a tak blisko Sofia, 17.05.2017r. 1 ZAKRES PREZENTACJI Geopolityczne znaczenie Polski i Bułgarii;

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY:

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY: INFORMACJE OGÓLNE Główny celem konferencji jest prezentacja możliwości eksportowych dla polskich producentów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz zapoznanie się z możliwościami uczestnictwa i rozwoju

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców Title of the presentation Date # Wsparcie dla przedsiębiorców Enterprise Europe Network w Polsce XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Enterprise Europe Network w na świecie i w Polsce

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 2 Według wstępnych danych agencji Bord Bia irlandzki eksport żywności i napojów w 2014 r. osiągnął wartość 10,5

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku Handel zagraniczny Polski w 2012 roku JANUSZ PIECHOCIŃSKI Luty 2013 Obroty towarowe Polski z zagranicą w latach 2000-2013 mld EUR 160 Redukcja deficytu w latach 2008-2012 o ponad 60%, tj. o 16,5 mld EUR.

Bardziej szczegółowo

Sektor odzieżowy :38:49

Sektor odzieżowy :38:49 Sektor odzieżowy 2015-12-20 21:38:49 2 Według danych Włoskiej Federacji Przemysłu Odzieżowego i Modowego, Sistema Moda Italia, sektor w 2013 roku wychodził z kryzysu. Obroty spadały nieznacznie - w sumie

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku Perspektywy dla polskiego eksportu w 20 roku Rok 20 był bardzo udany dla polskiego eksportu Polski eksport w 20 roku osiągnął wartość 135,8 mld euro i był wyższy o,8 proc. niż rok wcześniej wynika z opracowania

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa jako partner niemieckich inwestorów w Polsce prof. dr hab. Krzysztof Kalicki Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. Wiceprezes Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby

Bardziej szczegółowo

Inwestować czy przeczekać?

Inwestować czy przeczekać? Inwestować czy przeczekać? prezentacja dla uczestników Zachodniopomorskiego Dnia Instrumentów Inżynierii Finansowej Jakub Wojnarowski 26 października 2016 O Lewiatanie - jesteśmy głosem biznesu Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Warszawa, 11.02.2014 roku Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w wizycie studyjnej (misji gospodarczej) polskich przedsiębiorców do Szwajcarii w dniach 25 27 marca 2014 roku. Organizują

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 2 Na Białorusi obowiązują podatki powszechne, czyli państwowe, lokalne oraz inne opłaty obowiązkowe. Rodzaje podatków: 1 podatki powszechne (państwowe) 2 podatki

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Rynek budowlany na Węgrzech 2015-12-17 16:33:15

Rynek budowlany na Węgrzech 2015-12-17 16:33:15 Rynek budowlany na Węgrzech 2015-12-17 16:33:15 2 Rynek budowlany na Węgrzech I. Ogólne podsumowanie roku 2014. W grudniu 2014 r. produkcja budowlana oraz prace montażowe były o 2,2% niższe niż w grudniu

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy ekspansji zagranicznej polskich firm

Trendy i perspektywy ekspansji zagranicznej polskich firm Trendy i perspektywy ekspansji zagranicznej polskich firm KUKE S.A. Polski ubezpieczyciel należności z przeważającym udziałem Skarbu Państwa 63,31% 36,69% Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich PERSPEKTYWY GOSPODARCZE DLA POLSKI Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan Sytuacja w gospodarce światowej Poprawa koniunktury

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą

Praktyczne aspekty współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą dr Maksym Ferenc Praktyczne aspekty współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą II Forum Gospodarcze Polska-Ukraina "Współpraca regionów - nowe wyzwania" Lublin 4-5 czerwca 2009 rok www.fkconsulting.biz

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :16:26

Co kupić, a co sprzedać :16:26 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 11:16:26 2 Głównymi partnerami handlowymi Bułgarii w UE są Niemcy, Włochy, Rumunia, Grecja, Francja, Belgia i Hiszpania, eksport do tych krajów stanowi 75,3 proc. eksportu

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Usługa Eksportowa BPCC Export

Usługa Eksportowa BPCC Export Usługa Eksportowa BPCC Export Marta Smolarek Manager ds. Eksportu British Polish Chamber of Commerce marta.smolarek@bpcc.org.pl Usługa wsparcia polskich producentów Usługa Eksportowa - BPCC Export Usługa

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49 Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku 2014-03-21 12:34:49 2 Rok 2013 był siódmym rokiem recesji w Grecji. Jednak zauważalna jest poprawa sytuacji gospodarczej Grecji. Następuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07 Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT) 2015-12-25 21:55:07 2 Niemiecka branża ICT osiągnęła w 2012 roku obroty w wysokości ok. 220

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Niemiecki rynek kosmetyczny persepktywy na rynku niemieckim promocja branży w Niemczech w 2014 r. Katarzyna Rzeźniczek

Niemiecki rynek kosmetyczny persepktywy na rynku niemieckim promocja branży w Niemczech w 2014 r. Katarzyna Rzeźniczek Niemiecki rynek kosmetyczny persepktywy na rynku niemieckim promocja branży w Niemczech w 2014 r. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Katarzyna Rzeźniczek Radca Warszawa, 07.02.2014

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Do udziału w projektach finansowanych w ramach 7. Programu Ramowego zachęca się przede wszystkim przedsiębiorstwa które są zainteresowane nawiązaniem współpracy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia Ministerstwa Gospodarki

Instrumenty wsparcia Ministerstwa Gospodarki Instrumenty wsparcia Ministerstwa Gospodarki Renata Iwaniuk Warszawa, dnia 1 czerwca 2006 r. 1 grupowe przedsięwzięcia eksportowe proeksportowe przedsięwzięcia podejmowane przez pojedynczych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe 23 03 2011 Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Oceny krajów wg Coface OCENY COFACE (Country Risk) przedstawiają wpływ

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Białystok, 3 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski www.pwc.com Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski W kontekście "Priorytetów Polityki Przemysłowej 2015-2020+ Wrzesień 2015 r. Raport powstał na zlecenie i przy współpracy ze Związkiem Pracodawców

Bardziej szczegółowo

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 2 W 2015 roku Polska może wyeksportować żywność o wartości nawet 25 mld euro - mówił w maju 2015 minister rolnictwa Marek Sawicki. W 2014 r. eksport produktów

Bardziej szczegółowo

Informacja o mikro- i małych przedsiębiorstwach

Informacja o mikro- i małych przedsiębiorstwach Warszawa, dnia 15 kwietnia 2010 r. Informacja o mikro- i małych przedsiębiorstwach I. Dane statystyczne Mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 osób). Liczba na koniec 2008 r. 1.787.909, w tym: jednoosobowych

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. EKSPORT MAZOWSZA NA TLE KRAJU Wartość eksportu z Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05

Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05 Sytuacja gospodarcza Indii w 2013 roku 2014-05-24 07:44:05 2 Brytyjskie Centrum ds. Badań Ekonomicznych i Biznesowych CEBR prognozuje, że w roku 2028 gospodarka indyjska osiągnie pozycję trzeciej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Ewolucja polsko-niemieckiej wymiany handlowej na przełomie XX i XXI wieku

Ewolucja polsko-niemieckiej wymiany handlowej na przełomie XX i XXI wieku Ewolucja polsko-niemieckiej wymiany handlowej na przełomie XX i XXI wieku Nr 146 / 2013 22 11 13 INSTYTUT ZACHODNI im. Zygmunta Wojciechowskiego Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań Autor: Piotr Misztal Handel

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim

dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim 12.05. 2016 r. CZY POLSKA BRANŻA MEBLARSKA MA POTENCJAŁ? 25 tysięcy podmiotów deklaruje produkcję mebli duże; 100; 0,4%

Bardziej szczegółowo

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r.

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. Moskwa, sierpnia 2012 r. Amb/M/WE/AН/ /12 Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wg danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, JOANNA BILNICKA JANUS TWÓJ DORADCA PRAWNY

Szanowni Państwo, JOANNA BILNICKA JANUS TWÓJ DORADCA PRAWNY TWÓJ DORADCA PRAWNY Szanowni Państwo, zwracam się do Państwa z propozycją nawiązania współpracy w zakresie obsługi prawnej Państwa firmy, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych wynikających z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r.

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r. Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od 01.10.2012r. do 31.12.2012r. Częstochowa 14.02.2013r. RAPORT ZAWIERA NASTĘPUJACE DANE: I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANSU

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015 P1. Proszę zaznaczyć poniżej, jaka jest forma prawna Państwa firmy? 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2. Spółka jawna 3. Spółka partnerska 4. Spółka komandytowa 5. Spółka komandytowo-akcyjna

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej

Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej Kierunki zmian ustawy koncesyjnej w kontekście nowej dyrektywy unijnej Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

Rynek opakowań spożywczych w Rosji :57:24

Rynek opakowań spożywczych w Rosji :57:24 Rynek opakowań spożywczych w Rosji 2016-06-14 12:57:24 2 Wg szacunków firmy Euromonitor International rynek opakowań dla przetworzonych produktów spożywczych w Europie Wschodniej osiągnął 158,6 mld sztuk

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Lublin, 11 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Lublin, 11 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Lublin, 11 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46

Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł r :09:46 Polsko-czeska wymiana handlowa w I poł. 2016 r. 2016-08-16 09:09:46 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w I półroczu 2016 r. były wyższe o 6,1% r/r i wyniosły 9

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK EKSPORTERA ŁOTWA

PORADNIK EKSPORTERA ŁOTWA PORADNIK EKSPORTERA ŁOTWA DRYL KADAKOVSKA KANCELARIA PRAWNA 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POMIĘDZY POLSKĄ A ŁOTWĄ......3 1.1. CHARAKTERYSTYKA RYNKU....3 1.2. WYMIANA HANDLOWA...3 2. KWESTIE

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11

Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br :58:11 Polsko-czeska wymiana handlowa w okresie I-VII br. 2016-09-16 08:58:11 2 Wg danych Czeskiego Urzędu Statystycznego, czesko-polskie obroty handlowe w pierwszych 7 miesiącach br. były o 4,0% r/r wyższe i

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową

Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową 2011 Michał Polański Dyrektor Departament Promocji Gospodarczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Narzędzia wsparcia MŚP prowadzących działalność eksportową Poznań, 11 września 2011 r. Internacjonalizacja

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Iwona Szczepaniak Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Konferencja nt. Rozwój obszarów wiejskich stan obecny i perspektywy IUNG-PIB, UP w Lublinie, Lublin,

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23 2 Wielka Brytania to światowy gracz w handlu. Według danych WTO za 2013 rok Zjednoczone Królestwo było 8. globalnym eksporterem z udziałem 2,9 proc. i 6. importerem

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo