Analiza rynku turystycznego Włoch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza rynku turystycznego Włoch"

Transkrypt

1 Analiza rynku turystycznego Włoch Katarzyna Pawelec TiR wieczorowe Grupa: ORT 1

2 Spis treści Rozdział I Informacje ogólne Powierzchnia i struktura administracyjna Ludność Polityka Historia Gospodarka... 5 Bogactwa naturalne i mineralne... 6 Przemysł... 6 Rolnictwo Klimat Warunki rozwoju turystyki Czas pracy, święta i wakacje we Włoszech Warunki naturalne Sieć komunikacyjna Baza noclegowa Regiony turystyczne Rozdział II Rynek recepcji turystycznych Międzynarodowe przyjazdy do Włoch na tle regionu i subregionu oraz dochód Przyjazdy w poszczególnych miesiącach Przyjazdy i pobyty turystów zagranicznych wg. kategorii i typów zakwaterowania w 2007r Najczęściej odwiedzane obszary Przyjazdy turystów do poszczególnych regionów Turyści najczęściej odwiedzający Włochy Rozdział III RYNEK EMISJI TURYSTCZNEJ Ilość i typy wyjazdów Włochów Długość wyjazdów w miesiącach Motywy wyjazdów turystycznych Obszary recepcji turystycznej Organizowanie podróŝy Destynacje Rozdział IV ZNACZENIE RYNKU TURYSTYCZNEGO DLA POLSKI Ruch turystyczny Typy wybranego zakwaterowania Cele wyjazdów do Włoch Regiony Włoch najczęściej wybierane przez Polaków Transport Dystrybucja na rynku Włoskim Promocja na rynku Włoskim Zakończenie Bibliografia Spis rysunków Spis tabel Załączniki

3 Rozdział I 1. Informacje ogólne Włochy państwo naleŝące do 8 najbardziej uprzemysłowionych i bogatych krajów świata G8. PKB w 2008 roku wyniosło 2330 mld USD. Dane liczbowe i prognozy wskazują, Ŝe w najbliŝszych latach działania promocyjne na rynku włoskim powinny być nakierowane zarówno na nowych turystów międzynarodowych jak i na odebranie turystów rynkom konkurencyjnym. 1.1 Powierzchnia i struktura administracyjna 1 Powierzchnia Włoch z Sardynią i Sycylią wynosi 301,3 tys. km 2 (powierzchnia lądowa wynosi 294,0 tys. km 2 ). Włochy graniczą z Austrią (430 km), Francją (488 km), Watykanem (3.2 km), San Marino (39 km), Słowenią (232 km) i Szwajcarią (740 km). Granica morska wynosi około km. Administracyjnie Włochy dzielą się na 20 regionów (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Latium, Liguria, Lombardy, Marches, Molise, Piedmont, Sardynia, Sycylia, Trentino-Alto Adige, Tuscany, Umbria, Valle d'aosta) oraz 103 prowincje (province) i gmin (comuni). 1.2 Ludność 2 Pod względem zaludnienia (56, 7 mln), Włochy zajmują 4 miejsce w Europie (22 na świecie), średnia gęstość zaludnienia wynosi tutaj ponad 190 osób/km 2. Podobnie jak inne kraje Europy Zachodniej, Włochy mają ujemny przyrost naturalny. Ponad 1, 2 mln ludzi z włoskim paszportem to cudzoziemcy (w tym z polskimi korzeniami - ponad 38 tys.). 72% Włochów mieszka w miastach, a najwięcej w Rzymie, Mediolanie, Neapolu, Turynie i Palermo. Ok. 91% Włochów wyznaje religię rzymskokatolicką, resztę stanowią nieliczni protestanci i śydzi. Z kolei ponad 250 tys. imigrantów to muzułmanie. Językiem urzędowym Włoch jest rzecz jasna włoski, jednak rodowici Włosi posługują się licznymi dialektami i odmianami języka włoskiego. Poszczególne grupy etniczne posługują się np. językami sardyńskim, friulskim, niemieckim, oksytońskim czy cygańskim

4 1.3 Polityka 3 Jeśli chodzi o ustrój polityczny, Włochy są republiką z dwuizbowym parlamentem - Izbą Deputowanych (630 miejsc) i Senatem (315 miejsc). Ŝycie polityczne skupia się w stolicy - Rzymie, gdzie urzędują głowy państwa, np. prezydent Carlo Azeglio Ciampi, czy premier Silvio Berlusconi. Kadencja włoskiego rządu trwa 5 lat. Flaga włoska to pionowe pasy: zielony, biały i czerwony. Nawiązują one do francuskiej rewolucji, akcentując znaczenie trzeciego stanu w rządzeniu państwem. Hymnem państwowym jest La Canzone degli Italini. 1.4 Historia 4 Pierwszymi ludami, które osiedliły się na Półwyspie Apenińskim byli Ligurowie. Jednak od VIII w. p.n.e. do największej potęgi doszli Etruskowie. Ich cywilizacja była zorganizowana na zasadzie podobnej do greckich miast - państw. W 509 r p.n.e. Rzymianie wyzwolili się spod władzy etruskich królów i przyjęli republikańską formę rządów. Władza była podzieloną między dwóch konsulów, których wybierano na okres jednego roku. Rzymianie wkrótce zjednoczyli lub podbili wszystkie plemiona półwyspu, a od III wieku p.n.e. rozpoczęli podbój sąsiednich krain basenu morza śródziemnego. Utworzenie tak wielkiego imperium opartego na pracy niewolniczej wymusiło zmianę organizacji zarządzania. Po okresie burzliwych walk wewnętrznych i wojnie triumwirów w I wieku p.n.e. władzę dyktatorską objął Juliusz Cezar. Jego zamordowanie w 44 r. p.n.e. nie ocaliło republiki. Trzynaście lat później jedynym władcą został Oktawian August, ustanawiając pryncypat - rządy monarsze z zachowaniem pozorów rządów republikańskich. Okres jego panowania okazał się równieŝ szczytem potęgi imperium. Jego późniejszemu rozkładowi nie mogły zapobiec reformy Dioklecjana i Konstatyna Wielkiego. Na nic zdało się wprowadzenie dominatu - władzy absolutnej, ani wprowadzenie chrześcijaństwa jako religii panującej. Najazdy Gotów, Franków i Alemanów od połowy III w n.e. znaczyły początek upadku Imperium Rzymskiego. W 395 r. n.e. cesarstwo rozpadło się na wschodnie i zachodnie. Ostatni cesarz zachodniorzymski - pogardliwie przezwany Romulus Augustinus - został zdetronizowany w 476 r. Na półwyspie Apenińskim swoje państwo utworzyli Ostrogoci. Choć cesarstwo formalnie przestało istnieć całe kolejne wieki miały zejść na walkach o jego spuściznę. Zwycięzcy przyjęli chrześcijańską religię i zachowali strukturę kościelną. Gdy północ półwyspu zdominowali Longobardowie i zagrozili Rzymowi, jego biskup wezwał na pomoc germańskich Franków. Ich król Pepin Mały wyparł Longobardów i załoŝył w 754 r. zaczątek Państwa Kościelnego

5 Błogosławieństwo biskupa Rzymu, czyli papieŝa, było niezbędne Frankom dąŝącym do wzmocnienia swej władzy i odtworzenia cesarstwa. Otton I, król niemiecki, uwaŝający się za spadkobiercę Cesarstwa Franków, podbił Rzym. Tu w 962 r. koronował się na Cesarza Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Druga połowa X w. XI w. miały zejść na nieustające walki i spory między cesarzem a papieŝem o władzę zwierzchnią. Spór osłabił władzę jednego i drugiego. Do potęgi zaczęły natomiast dochodzić morskie republiki kupieckie i komuny miejskie. Od XII w. we Włoszech zostało załoŝonych około 200 miast - państw. Mimo nieustannych walk między nimi w XIV i XV wieku przeŝyły one okres niebywałego rozkwitu kultury. W ten sposób zainicjowały w Europie renesans czyli Odrodzenie. Południe Włoch przeŝywało jednak inne koleje losu. W IX wieku uległo najazdowi Arabów, później Normanów, w końcu znalazło pod panowaniem królów hiszpańskich. Wiek XVI i XVII we Włoszech to okres ekonomicznego upadku. Dopiero pojawienie się Napoleona i upadek feudalizmu zainicjowało ruch zjednoczeniowy. Na nic zdały się postanowienia kongresu wiedeńskiego usiłującego zachować we Włoszech stare porządki. Ruch narodowowyzwoleńczy - risorgimento - doprowadził ostatecznie (w latach ) do zjednoczenia Włoch pod berłem króla Wiktora Emanuela II. Frustracja po I wojnie światowej doprowadziła we Włoszech do narodzin faszyzmu. W 1922 r. premierem Włoch został B. Mussolini. ZbieŜność jego polityki z Hitlerem przyspieszyła wybuch II wojny światowej. Obalenie Musoliniego w 1943 postawiło Włochy w stan wojny z Niemcami. W walkach na froncie włoskim, istotną rolę odegrali Polacy, m.in r. II Korpus Polski zdobył Monte Cassino, a dwa miesiące później wyzwolił Ankonę. W 1946 r. Włochy zostały ogłoszone republiką. Od 1949 r. stały się członkiem NATO, a w 1957 były współzałoŝycielem EWG. 1.5 Gospodarka 5 Włochy - naleŝą pod względem gospodarczym do najwaŝniejszych krajów Europy i świata, chociaŝ od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku ich gospodarka rozwija się wyraźnie wolniej niŝ przeciętna dla krajów UE. Wartość PKB w 2005 roku wyniosła szacunkowo 1407,2 mld euro, czyli 24,52 tys. na mieszkańca (29,7 tys. dolarów). Udział poszczególnych gałęzi gospodarki w tworzeniu PKB był następujący (2003 rok, w %): rolnictwo i leśnictwo 2,6, przemysł i rzemiosło 28,3, handel 18,4, budownictwo 6,9, usługi finansowe i bankowość 9,5, pozostałe 41,2. Olbrzymim problemem gospodarki włoskiej jest wybitnie nierównomierny poziom rozwoju poszczególnych regionów kraju. Gospodarczo Włochy wyraźnie dzielą się na wysoko rozwiniętą północ i do niedawna zacofane, dziś nadal słabiej rozwinięte południe. Region przemysłowy Lombardii i 5 5

6 Piemontu naleŝy do najbogatszych obszarów świata, a przemysł jest tu bardzo dobrze rozwinięty i nowoczesny, zaś rolnictwo wysoko wydajne. Na południu przewaŝają tradycyjne uprawy oraz małe i nisko wydajne gospodarstwa rolne, natomiast przemysł jest znacznie słabiej rozwinięty i bezrobocie wysokie. Mimo tych róŝnic Włochy są siódmą potęgą gospodarczą świata. Bogactwa naturalne i mineralne Włochy obfitują w rozmaite bogactwa naturalne i mineralne, które jednak nie zawsze całkowicie zaspokajają rosnące potrzeby gospodarki. Wydobycie róŝnych gatunków węgla kamiennego obecnie zanika - rocznie poniŝej pół miliona ton, ponadto węgiel brunatny. Odkrycie po II wojnie światowej powaŝnych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego znacznie poprawiło bilans energetyczny kraju. Około 80% wydobycia tych surowców daje Sycylia oraz szelf przybrzeŝny w tym rejonie, ponadto gaz eksploatuje się na Nizinie Padańskiej. Niegdysiejsza intensywna eksploatacja rud Ŝelaza na Elbie została wstrzymana, bogate złoŝa rud cynku i ołowiu są na Sardynii. Sycylia jest zasobna w złoŝa siarki, które stały się podstawą rozwoju wielkich fabryk kwasu i cięŝkiej chemii. Surowce budowlane występują powszechnie w całym kraju, lecz najbardziej znane obszary wydobycia to przedgórze Alp oraz środkowe Apeniny, w tym słynne marmury carraryjskie. Do zaspokojenia potrzeb energetycznych wykorzystuje się energię wód płynących, elektrownie wodne dostarczają ogółem 15% produkcji energii elektrycznej. Przemysł Bardzo dobrze rozwiniętą gałęzią przemysłu jest hutnictwo, zlokalizowane głównie w miastach portowych koło Genui, Neapol, Tarent na południu - ze względu na import surowców - oraz w Turynie i w Mediolanie - jest to główny pas przemysłowy kraju. Hutnictwo zaspokaja w całości potrzeby przemysłu elektromaszynowego, a zwłaszcza stoczniowego i samochodowego. Wielka huta aluminium pracuje w Porto Marghera. Włochy są jednym z najpowaŝniejszych producentów wszelkiego rodzaju maszyn i pojazdów oraz elektrotechniki. NajwaŜniejsze zakłady tych gałęzi są w wielkich miastach oraz ich okolicach. Wielka fabryka sprzętu komputerowego firmy Olivetti znajduję się w Ivrei. Większość samochodów wytwarza firma Fiat, której siedziba znajduje się w Turynie, inne ośrodki to Cassino, Mediolan (Alfa Romeo); Włochy słyną w świecie z produkcji znakomitych samochodów sportowych (zakłady Ferrari koło Modeny, fabryka Maserati koło Bolonii oraz zakłady firmy Lamborghini). Włochy są liczącym się wytwórcą statków; największe stocznie pracują w La Spezii, Genui, Neapolu, Trieście, Livorno i Palermo. Wielowiekową tradycje ma przemysł włókienniczy i odzieŝowy skoncentrowany w północnej części kraju (Lombardia, Piemont, okolice Wenecji) oraz wokół Neapolu i Rzymu. Głównymi produktami są tkaniny bawełniane i odzieŝ. Światową sławą cieszy się włoskie wzornictwo - Mediolan i Rzym naleŝą do najwaŝniejszych centrów mody na świecie. Włochy są największym producentem obuwia w Europie, jest to jedna z najbardziej rozproszonych dziedzin produkcji z dwoma wielkimi głównymi ośrodkami w Rzymie i Mediolanie na czele. Największe fabryki kabli oraz opon posiada koncern Pirelli. Wyjątkowe znaczenie od wieków ma przetwórstwo Ŝywności, które posiada znakomite warunki rozwoju na skutek wysokowydajnej produkcji rolniczej. Ta gałąź przemysłu naleŝy do najbardziej równomiernie rozmieszczonych w całym kraju, choć poszczególne rodzaje przemysłu spoŝywczego mają wyraźne ośrodki koncentracji związane bezpośrednio z występowaniem surowców. 6

7 Rolnictwo Rolnictwo włoskie ma na ogół korzystne warunki naturalne. Głównymi zboŝami uprawianymi na obszarze całego kraju są pszenica: (8,6 mln t w 2004 roku, uprawa 2,24 mln ha) i kukurydza (10,9 mln t, uprawa 1,17 mln ha). W północnej części kraju (głównie na Nizinie Padańskiej uprawia się jęczmień (1,2 mln t) i ryŝ (1,5 mln t), którego plony są najwyŝsze w świecie. Znacznie słabsze są plony pszenicy, bardzo wysokie kukurydzy. Uprawa ziemniaków (1,8 mln t) koncentruje się na południu kraju, zaś obszar Lombardii oraz Toskanii dominuje w uprawie buraków cukrowych (10,1 mln t). Bardzo powaŝne znaczenie ma uprawa soi (1,1 mln t), słoneczników oraz oliwek (3,2 mln t), których Włochy są drugim producentem w świecie. Znaczne uprawy tytoniu szlachetnego znajdują się w Kampanii i Apulii. Ogromną rolę odgrywa uprawa owoców winorośli, która dała 7,8 mln t - 1 miejsce w świecie. Ponadto zbiera się duŝe ilości jabłek (2,07 mln t), śliwek, truskawek, pomarańczy i mandarynek (3,0 mln t), cytryn (657 tys. t) oraz kiwi. Warzywa udają się w całym kraju, a najwięcej zbiera się pomidorów (7,5 mln t). Hodowla ma znaczenie drugorzędne, mimo posiadania wydajnych łąk. Główną rolę odgrywa chów trzody (9,2 mln szt.) oraz bydła (6,7 mln szt.) Mimo sporej produkcji mleka (11,2 mln t) Włochy importują niektóre jego przetwory, zaś eksportują bardzo duŝo sera. Wysoki jest poziom mechanizacji rolnictwa - pracowało w nim m.in. 1,62 mln ciągników. Mimo bardzo długiego wybrzeŝa połów ryb jest na średnim poziomie, rzadko przekracza 600 tys. t. 1.6 Klimat 6 We Włoszech dominują śródziemnomorskie wpływy klimatyczne; w kierunku północnym zwiększają się wpływy klimatu kontynentalnego. Nizina Padańska ma klimat przejściowy. Najbardziej gorące lata występują na Sycylii, gdzie pojawia się wpływ gorącego wiatru sirocco, wiejącego z pustyń afrykańskich. W rejonie jezior alpejskich klimat jest ciepły i łagodny. Na wybrzeŝach typowo śródziemnomorski o łagodnych zimach i gorącym lecie, z częstymi okresami suszy. Najwięcej opadów notuję się we wschodniej części Alp i Dolomitach. W północnych, górskich rejonach kraju, częstym zjawiskiem są letnie burze, w zimie przewaŝają opady śniegu, który utrzymuje się tutaj w ciągu całego lata. Alpy i Apeniny stanowią wyraźne bariery klimatyczne. Świadczy o tym łagodny klimat wybrzeŝa Ligurii, osłoniętego od północy przez Alpy oraz klimat wybrzeŝa adriatyckiego Półwyspu Apenińskiego. 2. Warunki rozwoju turystyki 2.1 Czas pracy, święta i wakacje we Włoszech Według badań przeprowadzonych przez European Industrial Relations Observatory w 2002 r. średni roczny czas pracy we Włoszech wynosił 1 672,0 godzin (38,0 godz. tygodniowo) przy średniej w starej UE wynoszącej 1 696,8 (38,0 godz. tygodniowo). We Włoszech obowiązuje 42-dniowy płatny urlop. Dla porównania we Francji jest to 37 dni, w Niemczech 35 dni, w Wielkiej Brytanii 28 dni, a w Stanach Zjednoczonych tylko 16 dni. 6 Z. Kruczek, Europa geografia turystyczna 7

8 Dwanaście dni w roku jest oficjalnymi dniami wolnymi od pracy. W 2004 były nimi: 1 stycznia, 6 stycznia (Epifania Trzech Króli), 12 kwietnia (Wielkanoc), 25 kwietnia (Dzień Wyzwolenia), 1 maja (Dzień Pracy), 2 czerwca (Rocznica Republiki), 29 czerwca (tylko w Rzymie), 15 sierpnia (Dzień Wniebowzięcia NMP), 1 listopada (Wszystkich Świętych), 7 grudnia (tylko w Mediolanie), 8 grudnia (Dzień Niepokalanego Poczęcia NMP), grudnia (BoŜe Narodzenie). We Włoszech część terminów wakacji szkolnych jest ustalana w regionach. Obowiązują teŝ regionalne święta nie umieszczone powyŝej. Tabela 1. Wakacje szkolne we Włoszech w roku szkolnym 2003/2004. Wakacje BoŜe Narodzenie Wakacje zimowe Wakacje wiosenne Okres 22 grudnia 5stycznia lutego (1-3 dni w zaleŝności od regionu) 7/8 10/14 kwietnia (w zaleŝności od regionu) Wakacje letnie ygodni między czerwcem a wrześniem Źródło: Instytut Turystyki Analiza Rynku Włoskiego 2004r. 2.2 Warunki naturalne 7 Państwo włoskie leŝy na Półwyspie Apenińskim, w związku, z czym aŝ 80% jego powierzchni stanowią góry. Przez całą długość kraju biegną Apeniny, z których najwyŝszym szczytem jest mierzące 2912 m n.p.m. Corno Grande. Na południu natomiast mieszczą się czynne wulkany: Wezuwiusz (na Półwyspie Apenińskim), sycylijska Etna oraz Stromboli i Vulcano straszące i jednocześnie zachwycające na Wyspach Liparyjskich. Opozycją dla gór jest Nizina Padańska - największa obszarowo płaska powierzchnia, stanowiąca północno-wschodnie Włochy. MoŜna teŝ napotkać oczywiście jeziora, choćby Jezioro Trazymeńskie Z trzech stron Włochy otaczają wody Morza Śródziemnego, a ściślej mówiąc - kilka jego akwenów: Morza Adriatyckie, Jońskie, Liguryjskie i Tyrreńskie. Natomiast swą suchą częścią Włochy graniczą z Francją, Szwajcarią, Austrią i Słowenią. Całkowita granica lądowa tego państwa ma długość km, natomiast włoskie wybrzeŝa ciągną się aŝ przez km. Specyfiką Włoch jest m.in. to, iŝ w swym terytorium zawierają dwa państwa-enklawy, mianowicie San Marino i Watykan. Natomiast wokół Italii dryfują popularne wyspy: Capri, Elba, Ischias, Wyspy Liparyjskie oraz Sycylia. Na granicy włosko--francuskiej, w paśmie alpejskim, znajduje się najwyŝszy szczyt Europy - Mont Blanc. W części włoskiej liczy on sobie 4765 m n.p.m., a nazywa sie Mont Blanc de Courmayeur. Włochy dzielą się na 20 regionów, 95 prowincji i 8092 komun. Tabela 2. Regiony, powierzchnia, ludność, stolica. L.p. Region Powierzch nia w km 2 Liczba ludności w tys. Stolica Liczba mieszkańców stolicy w tys. 7 Z. Kruczek, Europa geografia turystyczna 8

9 1 Abruzzo ,0 L'Aquila 69,8 2 Apulia ,0 Bari 332,1 3 Basilicata ,0 Potenza 69,7 4 Calabria ,0 Catanzaro 97,2 5 Campania ,0 Neapol 1 000,5 6 Emilia-Romagna ,0 Bolonia 380,0 7 Friuli-Venezia Giulia ,0 Triest 215,0 8 Lazio ,0 Rzym 2 656,0 9 Liguria ,0 Genua 632,0 10 Lombardia ,0 Mediolan 1 302,0 11 Marche ,0 Ancona 98,4 12 Molise ,0 Campobasso 51,3 13 Piemonte ,0 Turyn 900,0 14 Sardegna ,0 Cagliari 163,0 15 Sicilia ,0 Palermo 679,0 16 Trentino-Alto Adige ,0 Trento 105,9 17 Toscana ,0 Florencja 374,5 18 Umbria ,0 Perugia 158, Valle d'aosta Aosta 34,6 20 Veneto ,0 Venecja 275,4 Włochy ,2 Rzym 2 656,0 Źródło: Global Geografia, Turyści uwielbiają korzystny klimat Włoch. Italia uchodzi za kraj o wspaniałych, ciepłych i suchych latach oraz łagodnych zimach. Zatem latem turyści przyjeŝdŝają tu korzystać z uroków pięknej i pewnej pogody, a zimą chcąc, choć na chwilę uchronić się przed siarczystymi mrozami. Jednak w rzeczywistości włoski klimat jest o wiele bardziej zróŝnicowany. Inaczej przedstawia się on na północy, inaczej na południu; inaczej w górach i na nizinach. I tak np. alpejskie zimy są mroźne i długie - ku uciesze narciarzy śnieg moŝe tu spaść juŝ nawet we wrześniu, natomiast miłośnicy słońca i upałów mogą rozczarować się chłodnym latem. Będą natomiast zachwyceni wakacjami spędzonymi na terenach wzdłuŝ wybrzeŝy, zwłaszcza na południu, gdzie panuje klimat śródziemnomorski. Właśnie tutaj moŝna spędzić łagodną zimę. 2.3 Sieć komunikacyjna 8 Sieć komunikacyjna Włoch naleŝy do najlepiej rozwiniętych w świecie. Drogi liczą ogółem 835,6 tys. km (2003 rok), co daje 277,3 km dróg na 100 km², z czego na drogi publiczne przypada 482 tys. km. We Włoszech powstała pierwsza w świecie autostrada łącząca Mediolan z Varese. Obecnie sieć autostrad liczy 6,5 tys. km (m.in. słynna Autostrada Słońca). Ze względu na kształt państwa większość głównych dróg i autostrad ma przebieg południkowy, połączenia równoleŝnikowe są nieliczne. 8 Z. Kruczek, Europa geografia turystyczna 9

10 Motoryzacja osiągnęła najwyŝszy poziom w Europie, liczba uŝytkowanych samochodów osobowych w 2003 roku wyniosła 32,6 mln, co dawało trzeci w świecie wskaźnik pojazdy na 1000 mieszkań. Drogi włoskie, zwłaszcza w duŝych miastach są bardzo zatłoczone, prawdziwą plagą są nieustanne korki trapiące zwłaszcza Rzym. Mimo tego liczba wypadków spowodowanych przez zmotoryzowanych jest na tle świata nieduŝa. Podobny układ jak drogi mają koleje, przy czym liczba połączeń pomiędzy dwoma głównymi magistralami biegnącymi wzdłuŝ wybrzeŝa jest jeszcze mniejsza. Jeszcze w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku długość linii kolejowych sięgała 20 tys. km, lecz likwidacja nierentownych połączeń spowodowała spadek do 16,3 tys. km w 2003 roku. Bardzo wysoki poziom osiągnęła elektryfikacja głównych linii - 11,6 tys. km, ok. 2/3 linii jest jednotorowych. Włochy posiadają własny system superekspresowych pociągów Pendolino kursujących pomiędzy Turynem i Mediolanem a Rzymem, Neapolem i Sycylią oraz do Tarentu, Wenecji, do Lyonu, i Nicei. Osiągają one maksymalną prędkość powyŝej 250 km/h. Rola kolei w przewozach pasaŝerów jest znacznie większa niŝ w przewozach towarów. Coraz istotniejszą rolę odgrywa lotnictwo, które korzysta z ponad 100 lotnisk. Rzymskie lotnisko Leonardo da Vinci oraz Malpensa i Linate koło Mediolanu naleŝą do największych w Europie węzłów komunikacji lotniczej. Linie lotnicze ALITALIA łączą Włochy ze wszystkimi kontynentami, co się łączy z posiadaniem portów lotniczych, których obecnie jest 24, z najwaŝniejszym Fumicino w okolicach Rzymu. 2.4 Baza noclegowa 9 We Włoszech kraju turystyki tradycyjnej, przywiązuje się duŝą wagę do rozwoju bazy materialnej turystyki. Obecnie Włochy dysponują największa bazą hotelową w skali europejskiej, co daje w tym względzie drugie miejsce na świecie (po USA). Baza ta, licząca ok. 19. Tyś obiektów dysponuje liczbą 1,8 miejsc noclegowych, z czego prawie 270 tyś miejsc skupiają pensjonaty i ok. 150 tyś. Miejsc inne obiekty typu hotelowego. W bazie komplementarnej dominują campingi w liczbie 1200 obiektów, dysponujących blisko 1 mln miejsc noclegowych. 2.5 Regiony turystyczne 10 Najczęściej wyróŝniane regiony turystyczne we Włoszech odpowiadają głównym regionom turystycznym Alpom, Nizinie Padańskiej, Półwyspowi Apenińskiemu oraz wyspom Sycylii i Sardynii. W tak wyróŝnione jednostki geograficzne wkomponowane SA krainy historyczno-kulturowe, jest ich na terenie Włoch 20. Alpy Na obszarze Alp połoŝone są regiony takie jak Dolin Aosty, Trentino, Piemont, Lombardia, Wenecja Eugenejska, Wenecja Julijska oraz częściowo Liguria. Funkcje 9 Z. Kruczek, Europa geografia turystyczna 10 Z. Kruczek, Europa geografia turystyczna 10

11 wypoczynkowe regionu koncentrują się głównie w rejonie wielkich jezior alpejskich. Znajduje się tu wiele doskonale zagospodarowanych ośrodków turystyczno wypoczynkowych i uzdrowiskowych. Bardzo waznym rejonem omawianego obszaru są Dolomity. Rozwija siętu przede wszystkim turystyka zimowa w wysokogórska. W pieknych dolinach alpejskich powstały doskonale zagospodarowane stacje sportów zimowych i bazy turystyczne. Do najbardziej znanych ośrodków turystyczno- narciarskich naleŝy m.in. Cortina d Apezzo Północno- zachodnia część Włoch stanowi jeden z najwaŝniejszych obszarów turystycznych kraju. Dzięki sprzyjającym warunkom klimatycznym, obfitości wód mineralnych i górskim krajobrazom rozwinęły się tutaj przede wszystkim funkcje wypoczynkowe i uzdrowiskowe. Najlepsze warunki posiada do tego tzw. Riwiera Liguryjska Nizina Padańska Ośrodkami przyciągającymi turystów na Nizinie Padańskiej są historyczne, pełne zabytków i o ugruntowanej sławie miasta. Centrum regionu stanowi Mediolan główny ośrodek przemysłowy, węzeł kolejowy i drogowy północnych Włoch przy czym posiada równieŝ liczne zabytki architektury. Stolica regionu Veneto jest Wenecja jedno z najpiękniejszych miast świata. Innymi równie waŝnymi miastami są: Padwa i Werona. Półwysep Apeniński W obrębie półwyspu znajduje się wiele regionów historycznych m.in, Lazio, Toscania, Umbria, Kalabria. Zaś szczególną rolę w ruchu turystycznym Włoch odgrywa stolica państwa Rzym i główne miasto prowincji Lacjum. Zalicza się do miast europejskich, w których niemal wszystkie epoki historyczne pozostawiły wyraźne ślady w postaci wspaniałych budowli, pałaców, parków, ogrodów czy nagromadzonych dzieł sztuki. Rzym stanowi dzisiaj międzynarodowy węzeł komunikacyjny, transportu lotniczego, drogowego i kolejowego, jest siedzibą wielu organizacji międzynarodowych, miastem kongresów i ośrodkiem kulturalnym o światowym znaczeniu. Kolejnym waŝnym regionem Półwyspu to Toskania w centrum której leŝy Florencja miasto muzeum, kolebka włoskiego renesansu, dzisiaj ośrodek przemysłowy, centrum kulturalne i naukowe kraju. Na zachód od Toskanii leŝy malownicza Umbria, w apenińskie klimaty wkomponowane są tu wspaniałe zabytki architektury. W regionie Emilia Romania wzdłuŝ wybrzeŝa rozwinęła się tzw. Riwiera Adriatycka ciągnąca się od Rawenny do Cattolica. Stolicą tego regionu jest jedno z najstarszych miast włoskich Bolonia, w której załoŝono najstarszy w Europie uniwersytet. Turystycznym centrum południowej części Apeninów jest Neapol połoŝone u podnóŝy Wezuwiusza, waŝne centrum przemysłowe i kulturalne południowych Włoch. Funkcje wypoczynkowe i kąpieliskowe towarzyszą przede wszystkim wybrzeŝom Morza Tyrreńskiego i Adriatyku. Sycylia Największa wyspa na Morzu Śródziemnym. Stanowi region autonomiczny Włoch o łącznej powierzchni 27.5 tyś km 2. Powierzchnia wyŝynna i górska. We wschodniej części wyspy znajduje się najwyŝszy szczyt czynny wulkan Etna. Funkcje ośrodków krajoznawczych pełnią takŝe miasta Sycylii ( Syrakuzy, Palermo, Agrigento- z ruinami świątyni wpisanej na listę UNESCO) 11

12 Rozdział II Rynek recepcji turystycznych 1. Międzynarodowe przyjazdy do Włoch na tle regionu i subregionu oraz dochód Tabela 3. Międzynarodowe przyjazdy turystyczne subregiony i regiony Źródło: World Tourism Organization Włochy naleŝą do regionu Europejskiego, a dalej do subregionu Południowego/ Śródziemnomorskiego. W światowej klasyfikacji przyjazdów region europejski w 2007 roku osiągnął najwyŝszy wynik w porównaniu z pozostałymi regionami 484,4 tyś. Przyjazdów, co daje 53,6% wszystkich przyjazdów turystycznych na świecie (tab.1). Przyczyną tego jest oczywiście ogromna wielokulturowość Europy, warunki naturalne oraz świetnie rozwinięta sieć komunikacyjna. Państwo włoskie dzięki swojemu połoŝeniu naleŝy takŝe do subregionu Południowego/ Śródziemnomorskiego. Jest to obszar na którym odnotowuje się najwyŝszy wskaźnik przyjazdów, a wynosi on 176,2 tyś. Co daje 19,5 % wszystkich przyjazdów spośród pozostałych subregionów europejskich. 12

13 Jeśli przeanalizujemy dochód z turystyki w roku 2007 (tab. 2), to region europejski osiągnął największe korzyści, bo aŝ 433,4 mld $ czyli 50,6% w skali światowej. Zaś jeśli chodzi o subregion Południowo/ Śródziemnomorski to podobnie jak w przyjazdach takŝe i w dochodach ma najlepszy wynik z porównaniu z pozostałymi subregionami w europie 166,4 mld $, co daje 19,4% całego dochodu europejskiego. Przyczyna tego jest bardzo dobrze rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna, sprzyjające warunki klimatyczne i łatwość dostępu. Tabela 4. Międzynarodowy rynek recepcyjny w regionach i subregionach dochód. Źródło: World Tourism Organization Tabela 5. Międzynarodowe przyjazdy i dochody krajów recepcyjnych 13

14 Źródło: World Tourism Organization W tabeli 3. MoŜemy zauwaŝyć iŝ Włochy naleŝą do światowej czołówki krajów najczęściej odwiedzanych z wynikiem 43,7 tyś przyjazdów w roku 2007 zajmują miejsce 5. Dochód jaki osiągnęło państwo włoskie dzięki turystyce to 42,7 mld $ co daje 4 miejsce na świecie. Rys. 1 Międzynarodowe przyjazdy do Włoch w latach oraz ilość przyjazdów w poszczególnych miesiącach. Źródło: ENIT Ilość przyjazdów do Włoch plasuje się w czołówce światowej, lecz wynik był wypracowywany od wielu lat. PowyŜszy wykres ilustruje jak zmieniała się liczba turystów odwiedzających ten kraj. Szczególnie istotny jest tu duŝy wzrost po roku Wtedy teŝ granice Unie Europejskiej zostały otwarte dla nowych państw członkowskich, co odbiło się takŝe na ruchu turystycznym Włoch. 14

15 2. Przyjazdy w poszczególnych miesiącach Rys. 2 Międzynarodowe przyjazdy do Włoch w roku 2006 w poszczególnych miesiącach. Sprzyjający klimat czyli długie lato oraz bardzo dobra dostępność do morza pozwala na ciągły rozwój turystyki wypoczynkowej. Dowodem na to jest to, iŝ w miesiącach letnich generuje się największy ruch turystyczny. Czerwiec, lipiec, sierpień to miesiące o największej liczbie przyjazdów ale uwagę naleŝy zwrócić takŝe na wrzesień, w którym dominuje juŝ turystyka poznawcza gdyŝ temperatury sprzyja takim właśnie imprezą. 3. Przyjazdy i pobyty turystów zagranicznych wg. kategorii i typów zakwaterowania w 2007r Tabela 6. Przyjazdy i pobyty turystów zagranicznych wg. kategorii i typów zakwaterowania w 2007r. CATEGORIE E TIPI ITALIANI STRANIERI TOTALE DI ESERCIZIO Arrivi Presenze Perm. media Arrivi Presenze Perm. media Arrivi Presenze Perm. media Alberghi di 5 stelle e 5 stelle lusso ,86 Alberghi di 4 stelle ,60 Alberghi di 3 stelle ,36 Alberghi di 2 stelle ,60 Alberghi di 1 stella ,81 Residenze turistico alberghiere ,78 Esercizi alberghieri , , , , , , , , , , , , , , ,26 15

16 Campeggi e villaggi turistici ,13 Alloggi in affitto ,94 Alloggi agro-turistici ,78 Altri esercizi ,00 Esercizi complementari , , , , , , , , , , ,76 TOTALE ESERCIZI , , ,92 Źródło: Istat 2008 Według danych zebranych przez włoski instytut statystyki (Istat) turyści zagraniczni podróŝujący po Italii najczęściej zatrzymywali się w hotelach 4* i 3*. Jednak dane te wskazują równieŝ, Ŝe im dłuŝszy pobyt czyli większa (średnia) ilość nocy tym obiekt noclegowy o niŝszym standardzie. Tak np. średni pobyt w pensjonacie to 7,31 dni, zaś w hotelu 4* to tylko 2,9 dnia. W bazie noclegowe komplementarnej dominują campingi oraz domki turystyczne ( ). Zaś cała baza noclegowa obsłuŝyła w sumie w 2007 roku osoby. 4. Najczęściej odwiedzane obszary Rys.3 Przyjazdy do Włoch wg. rodzaju odwiedzanych obszarów Obszarem, który zdecydowanie, bo aŝ 46,5% wybierają turyści przyjeŝdŝający do Włoch są miasta będące atrakcją pod względem historycznym lub artystycznym, dopiero zaś na drugim miejscu plasuje się odpoczynek na obszarach nadmorskich 17%. 16

17 5. Przyjazdy turystów do poszczególnych regionów Tabela 7 Przyjazdy turystów do poszczególnych regionów PROVINCE ITALIANI STRANIERI TOTALE REGIONI Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Piemonte Valle d'aosta/vallée d'aoste Lombardia Trentino-Alto Adige Veneto Friuli-Venezia Giulia Liguria Emilia-Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna ITALIA Państwo Włoskie jest podzielone na 20 róŝnorodnych regionów historyczno-kulturowych, które generują ruch turystyczny. W powyŝszej tabeli mamy przedstawiony udział kaŝdego regionu w przyjazdach turystów. Najczęściej odwiedzanym regionem jest Veneto z ponad 8-o milionową liczą turystów. Większą część tego rezultatu zawdzięcza się stolicy czyli Wenecji, która posiada walory kulturowe na sklae światową. Drugim regionem najczęściej wybieranym przez turystów jest Lazio. Ponad 6 mil ludzi rocznie zmierza przede wszystkim do Rzymu stolicy zarówno Włoch jak i regionu, ale nie bez znaczenia pozostaje tu obecność państwa enklawy Watykanu do którego nieustannie przyjeŝdŝają pielgrzymi, i turyści. Z ponad milionowym dorobkiem turystów są takŝe: Piemont, Lombardia, Trentino, Liguria, Emilia-Romania, Toskania, Kampania oraz Sycylia. Zaś najmniejszą liczbę przyjazdów odnotowujemy w rejonie Molise ( ponad 22 tyś). 6. Turyści najczęściej odwiedzający Włochy 17

18 Tabela 8. Turyści najczęściej odwiedzający Włochy wg. państwa Źródło: ENIT Rozdział III RYNEK EMISJI TURYSTCZNEJ 1. Ilość i typy wyjazdów Włochów Tabela 9. Ilość i typy wyjazdów Włochów Źródło: Viaggi e vacanze in Italia e all estero 2008 Istat W 2008 roku mieszkańcy Włoch odbyli 122,938 podróŝy, jest to wzrost z rokiem 2007 o 9,4%. Ponadto wszystkich podróŝy w celach wakacyjnych było 106,810 tyś co dało 86,9% zaś w celach zarobkowych 13,1%. W długości podróŝy przewaŝają wyjazdy 4-7 dniowe (55,6%), Zwykle te podróŝe dobywają w miesiącach od października do grudnia ( wyjazdy narciarskie lub świąteczne). W miesiącach letnich jak przedstawia Tabela 9. przewaŝają wyjazdy dłuŝsze 8-14 dni, dni i całkiem długie ponad 22 dni. 18

19 2.Długość wyjazdów w miesiącach Tabela 10. Długość wyjazdów w miesiącach Źródło: Viaggi e vacanze in Italia e all estero Motywy wyjazdów turystycznych Motywów wyjazdów turystycznych Włochów jest wiele poniŝej przedstawiam najczęstsze, a są nimi: przyjemność i rozrywka, odwiedziny krewnych i znajomych, motywy religijne i zdrowotne. Źródło: Viaggi e vacanze in Italia e all estero Obszary recepcji turystycznej W porównaniu do badań przeprowadzonych na turystach przyjeŝdŝających do Italii, większość z nich jako obszar recepcji wybierała miasta, cenne historycznie lub kulturowo. Włosi natomiast cenią sobie przede wszystkim wypoczynek, najlepiej nad ciepłym 19

20 morzem, w znanych kurortach, taki rejon odpoczynku wybiera aŝ 43% Włochów. Dalej mamy góry (16,8%), wycieczki objazdowe (10,9%), a dopiero na 4 miejscu miasta (10,5%) Rys. 4 Obszary recepcji turystycznej 5. Organizowanie podróży Tabela 11. Typy podróŝy i sposoby ich organizowania źródło: Viaggi e vacanze in Italia e all estero Istat W powyŝszej tabeli przedstawiam dane na temat sposobu rezerwacji imprez turystycznych w roku 2007/08. MoŜna zauwaŝyć iŝ w niewielkim, ale jednak, stopniu spada znaczenie biura podróŝy, na rzecz oczywiści pręŝnie rozwijającego się Internetu, który co raz częściej daje moŝliwość własnej rezerwacji ale nie tylko. Blisko 60 % Włochów najczęściej na wyjazdy krótkie 1-3 dniowe nie robi rezerwacji, lub robi ją bezpośrednio na miejscu 20

Włoski elementarz 2015-06-12 14:57:38

Włoski elementarz 2015-06-12 14:57:38 Włoski elementarz 2015-06-12 14:57:38 2 Włochy to jeden z najbogatszych krajów świata. Kultura i tradycja, sięgająca czasów starożytnego Rzymu, wywarła ogromny wpływ na europejską kulturę i sztukę. Republika

Bardziej szczegółowo

z krajów z nim sąsiadujących. 1. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne, a następnie zaznacz je na mapie

z krajów z nim sąsiadujących. 1. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne, a następnie zaznacz je na mapie SPRAWDŹ SIĘ PRZYKŁADOWE ZADANIA Z DZIAŁU EUROPA 1 Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne, a następnie zaznacz je na mapie A Włoska wyspa z wulkanem Etna z krajów z nim sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy WŁOCHY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Włoszech... 1 1.1. Informacje geograficzne... 1 1.2. Cechy charakterystyczne Włoch... 1 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 2 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI Listopad 2014 Przedmiot, cele i termin badania Termin badania PAPI:

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻ PO WYBRANEJ KRAINIE GEOGRAFICZNEJ

PODRÓŻ PO WYBRANEJ KRAINIE GEOGRAFICZNEJ PODRÓŻ PO WYBRANEJ KRAINIE GEOGRAFICZNEJ Podróżnik, który nie potrafi obserwować, jest jak ptak pozbawiony skrzydeł. Moslih Eddin Saadi, poeta perski z XIII w. WŁOCHY Włochy to kraj położony nad Morzem

Bardziej szczegółowo

Na narty Polacy latają do Włoch

Na narty Polacy latają do Włoch Na narty Polacy latają do Włoch Z 480 samolotowych ofert narciarskich przygotowanych przez polskich organizatorów na nadchodzący sezon, aż 413 dotyczy zimowego wypoczynku we włoskich kurortach. Taka miażdżąca

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2009 Szczecin W 2008 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i tyle samo zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2008 Szczecin W 2007 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i 0,5 mln zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

Sycylia. Nasz raj na ziemi

Sycylia. Nasz raj na ziemi Sycylia Nasz raj na ziemi Benvenuti in Sicilia! To właśnie tu, w ten malowniczy zakątek świata wybierzemy się w podróŝ z programem Mapy Google oraz Google Earth. Sycylia to największa wyspa na Morzu Śródziemnym.

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Badania ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Badania ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Badania ruchu turystycznego prowadzone cyklicznie począwszy od 2003 r. Cel: określenie szacunkowej liczby gości odwiedzających region, krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA Największy turystyczny rynek świata 2013-560 milionów zagranicznych turystów w Europie (52 % udziału w światowej

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badawcza: wywiad bezpośredni analiza źródeł wtórnych (desk research) Grupa docelowa: goście odwiedzający jednodniowi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca wymienić charakterystyczne Afryki.

Bardziej szczegółowo

Maciej GURBAŁA Rola przemysłu zaawansowanej technologii w rozwoju regionalnym i lokalnym 1. Rys. 3. Podział Republiki Federalnej Niemiec na regiony

Maciej GURBAŁA Rola przemysłu zaawansowanej technologii w rozwoju regionalnym i lokalnym 1. Rys. 3. Podział Republiki Federalnej Niemiec na regiony Rola przemysłu zaawansowanej technologii w rozwoju regionalnym i lokalnym 1 Rys. 3. Podział Republiki Federalnej Niemiec na regiony Rola przemysłu zaawansowanej technologii w rozwoju regionalnym i lokalnym

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-12 15:35:33

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-12 15:35:33 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-12 15:35:33 2 Włochy należą do najbogatszych krajów świata, choć od lat gospodarka kraju zmaga się m.in. z wysokim zadłużeniem, niską ściągalnością podatków, kosztownym

Bardziej szczegółowo

Kultura Włoch - opis przedmiotu

Kultura Włoch - opis przedmiotu Kultura Włoch - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kultura Włoch Kod przedmiotu 09.1-WH-FRMP-KW-Ć-S14_pNadGenASUR7 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Język francuski w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Geografia - KLASA III. Dział I

Geografia - KLASA III. Dział I Geografia - KLASA III Dział I Dział II 1. Rodzaje i rozwój usług w Polsce - klasyfikuję usługi - określam rolę usług jako III sektora gospodarki - opisuję znaczenie usług we współczesnej gospodarce - wykazuję

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2010 temat

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Krajowe wyjazdy mieszkańców Polski Według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki w pierwszych sześciu miesiącach

Bardziej szczegółowo

Geografia Bliżej geografii Część 3 Przedmiotowy system oceniania. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Geografia Bliżej geografii Część 3 Przedmiotowy system oceniania. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu ognia Islandia podstawowe jednostki Europy; wymienić podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2010 ROKU Raport badania opinii turystów sezon

Bardziej szczegółowo

Test A: Usługi w Europie i Polsce

Test A: Usługi w Europie i Polsce Test A: Usługi w Europie i Polsce Imię i nazwisko:... Data:..., klasa:... Poniższy test składa się z 9 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Za

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki wyjazdowej oraz krajowej mieszkańców Polski, tzw. rezydentów

Bardziej szczegółowo

Najludniejsza - Andaluzja (Andalucía) 2015-06-11 13:07:40

Najludniejsza - Andaluzja (Andalucía) 2015-06-11 13:07:40 Najludniejsza - Andaluzja (Andalucía) 2015-06-11 13:07:40 2 Położona w południowej Hiszpanii Andaluzja jest najludniejszą i drugą pod względem wielkości wspólnotą autonomiczną. Region przez ponad tysiąc

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 25 marca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 2012 r. zmiana zakresu prezentowanych danych

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego w 2011 roku jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Podstawowym używanym w Polsce pierwotnym nośnikiem energii jest: a) ropa naftowa

Bardziej szczegółowo

Z czym kojarzy się Szczecin?

Z czym kojarzy się Szczecin? IMAS International Wrocław Z czym kojarzy się Szczecin? Wrocław, marzec 2008 Sprawdziliśmy, z czym Polakom kojarzy się Szczecin. Raport moŝe być przydatny w ocenie efektywności dotychczasowych akcji promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia... Punkty /30:1,5./20 Zadanie 1 (0,5 pkt) Podaj, gdzie w Polsce w grudniu jest

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka polska Stan po trzech kwartałach - wyniki i wyzwania 1)

Elektroenergetyka polska Stan po trzech kwartałach - wyniki i wyzwania 1) Elektroenergetyka polska 2007. Stan po trzech kwartałach - wyniki i wyzwania 1) Autor: Herbert Leopold Gabryś ( Energetyka grudzień 2007) Znamienny dla podmiotów gospodarczych polskiej elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA Natalia Teda

PREZENTACJA Natalia Teda PREZENTACJA Natalia Teda Flaga Sycylii. Sycylia włoska wyspa z swoją siedzibą w Palermo. Powierzchnia jaką zajmuje to 25 710 km ². Liczba ludności na Sycylii to 5 036 666. Sycylie dzielimy na 9 prowincji

Bardziej szczegółowo

Korzenie Europy cz. III Rok szkolny 2016/2017 część I Średniowiecze i Odrodzenie

Korzenie Europy cz. III Rok szkolny 2016/2017 część I Średniowiecze i Odrodzenie Korzenie Europy cz. III Rok szkolny 2016/2017 część I Średniowiecze i Odrodzenie Projekt adresowany jest tylko do zainteresowanych dzieci, uczestników dwóch poprzednich wycieczek docelowa grupa nie więcej

Bardziej szczegółowo

Co Polacy kupują w Internecie? Raport Money.pl i ecard S.A. Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl

Co Polacy kupują w Internecie? Raport Money.pl i ecard S.A. Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl Co Polacy kupują w Internecie? Raport Money.pl i ecard S.A. Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl Wrocław, luty 2008 W 2007 roku juŝ 42 proc. internautów robiło zakupy w sklepach internetowych,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 26 marca 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Chorwacja króluje po wschodniej stronie Adriatyku

Chorwacja króluje po wschodniej stronie Adriatyku Chorwacja króluje po wschodniej stronie Adriatyku Polacy kochają Chorwację. Od lat całymi rodzinami chętnie jeździmy nad adriatyckie wybrzeże. Po wschodniej stronie Adriatyku znajduje się jednak także

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Produkcja bioetanolu w Polsce i na świecie stan obecny i przyszłość

Produkcja bioetanolu w Polsce i na świecie stan obecny i przyszłość Produkcja bioetanolu w Polsce i na świecie stan obecny i przyszłość Gorzelnie rolnicze w Polsce w zdecydowanej większości nastawione są na produkcję spirytusu surowego na potrzeby przemysłu paliwowego.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania 1 Przedmiotowy system oceniania 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu ognia Islandia wskazać na mapie

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

Sukces w turystyce. Marek W. Kozak. Seminarium EUROREG 23 października 2008

Sukces w turystyce. Marek W. Kozak. Seminarium EUROREG 23 października 2008 Sukces w turystyce Marek W. Kozak Seminarium EUROREG 23 października 2008 Rozwój turystyki: świat Źródło: Tourism Highlights 2008 edition,unwto 2008 Przychody z turystyki, Polska Źródło: Inst. Turystyki

Bardziej szczegółowo

UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE

UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE UPRAWY ENERGETYCZNE W CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ EUROPIE Bioenergia w krajach Europy Centralnej, uprawy energetyczne. Dr Hanna Bartoszewicz-Burczy, Instytut Energetyki 23 kwietnia 2015 r., SGGW 1. Źródła

Bardziej szczegółowo

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów terminu Eurazja świata Eurazję i Azję wymienia przykłady kontrastów geograficznych Azji wybrane elementy linii brzegowej Azji i podaje ich nazwy wymienia czynniki

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI L 46/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.2.2014 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 14 lutego 2014 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych regionów Włoch

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku turystycznego Włoch

Analiza rynku turystycznego Włoch Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie Analiza rynku turystycznego Włoch Anna Szostakiewicz Grupa ćwiczeniowa I Numer indeksu: 35030 Kraków 2009 1 Spis treści: Wstęp I Włochy podstwawowe

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 6 Kształtowanie produktu turystycznego dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Najważniejsze składniki produktu turystycznego

Bardziej szczegółowo

LOT URUCHOMI BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE Z KRAKOWA DO CHICAGO

LOT URUCHOMI BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE Z KRAKOWA DO CHICAGO LOT URUCHOMI BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE Z KRAKOWA DO CHICAGO 2016-11-21 Już od lipca przyszłego roku Dreamlinery LOT-u obsłużą bezpośrednie połączenie z Krakowa do Chicago. Rejsy na tej trasie będą wykonywane

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2011 ROKU Metodologia badania 2011. Liczebność

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na podróż po Włoszech

Zapraszamy na podróż po Włoszech Zapraszamy na podróż po Włoszech Położenie Włoch Państwo to położone jest w Europie Południowej na Półwyspie Apenińskim. Flaga i godło Włoch Podstawowe informacje: Liczba ludności: 58,1 mln (głównie katolicy-80%)

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 września 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r.

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 5.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 5 Podstawowe i komplementarne dobra turystyczne dr inż. Jerzy Koszałka MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Dobro turystyczne Dobro lub zespół dóbr

Bardziej szczegółowo

3. Uzupełnij luki w zdaniach. Średnia gęstość zaludnienia Europy wynosi (1)... Najmniejsza...

3. Uzupełnij luki w zdaniach. Średnia gęstość zaludnienia Europy wynosi (1)... Najmniejsza... ID Testu: 9D285I3 Imię i nazwisko ucznia Klasa Data 1. Które miejsce pod względem wielkości wśród kontynentów zajmuje Europa? A. 2 B. 6 C. 7 D. 4 2. Które miejsce, pod względem liczby ludności, zajmuje

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Krakowie

Urząd Statystyczny w Krakowie Województwo małopolskie jest jednym z mniejszych regionów Polski, za to czwartym pod względem liczby mieszkańców. Należy do największych w kraju ośrodków edukacji, kultury i turystyki. Jego południowa

Bardziej szczegółowo

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) 1. System władzy i podział administracyjny kraju 2. Zmiany liczby ludności Polski 3. Rozmieszczenie ludności Dział: ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SĄSIEDZI POLSKI ABY URUCHOMIĆ PREZENTACJĘ PRZYCIŚNIJ F5 (PREZENTACJA SLAJDÓW AUTOMATYCZNA) AUTOR: mgr Danuta Rozmarynowska

PREZENTACJA SĄSIEDZI POLSKI ABY URUCHOMIĆ PREZENTACJĘ PRZYCIŚNIJ F5 (PREZENTACJA SLAJDÓW AUTOMATYCZNA) AUTOR: mgr Danuta Rozmarynowska PREZENTACJA SĄSIEDZI POLSKI ABY URUCHOMIĆ PREZENTACJĘ PRZYCIŚNIJ F5 (PREZENTACJA SLAJDÓW AUTOMATYCZNA) AUTOR: mgr Danuta Rozmarynowska SĄSIEDZI POLSKI Niemcy 1. Stolica: Berlin 2. Siedziba rządu: Berlin

Bardziej szczegółowo

Etymologia. Istnieją co najmniej dwie teorie dotyczące pochodzenia nazwy kontynentu :

Etymologia. Istnieją co najmniej dwie teorie dotyczące pochodzenia nazwy kontynentu : Afryka Afryka drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi, ma 30,3 mln km² powierzchni, czyli ponad 20,3% ogólnej powierzchni lądowej naszego globu. Przechodzi przez niego południk 0, obydwa zwrotniki

Bardziej szczegółowo

W latach miejscowość była siedzibą gminy Tatrzańskiej.

W latach miejscowość była siedzibą gminy Tatrzańskiej. Zakopane miasto i gmina w województwie małopolskim, siedziba powiatu tatrzańskiego. Według danych z 31 grudnia 2009 r. miasto miało 26 737 mieszkańców i było drugim co do wielkości po Nowym Targu miastem

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 14-9-6 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 9 13 i w okresie I VII 14 r. Stany Zjednoczone utrzymują pozycję największej i najbardziej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ofert. Termin Transport Kierunek Zdjęcie Hotel Usługi Konfiguracja Cena. Wycieczka objazdowa Włochy Klasyczne KAT (KAT)

Zestawienie ofert. Termin Transport Kierunek Zdjęcie Hotel Usługi Konfiguracja Cena. Wycieczka objazdowa Włochy Klasyczne KAT (KAT) Zestawienie ofert Katarzyna Szulc Buksa Travel Sp. z o.o. tel. 33 811 77 26 Termin Transport Kierunek Zdjęcie Hotel Usługi Konfiguracja Cena 28.09.2016-08.10.2016 (11 dni) Katowice Włochy Riwiera Adriatycka

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1. Zestaw 2. Zestaw 3

Zestaw 1. Zestaw 2. Zestaw 3 Zestaw 1 1. Wymień zadania Marszałka Wojewodztwa /Mazowieckiego/ w oparciu o ustawę o usługach 2. Omów nowe regulacje prawne dotyczące bagażu podczas przelotów lotniczych na terenie krajów należących do

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie III (nowa podstawa programowa)

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie III (nowa podstawa programowa) Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie III (nowa podstawa programowa) PRZEDMIOT: GEOGRAFIA OCENA: WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA KOŃCOWOROCZNE Niedostateczny Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24.3.216 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 215 roku Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do umowy. Wzory ankiet: IT-TZ, IT-OZ, IT-POL. oraz zestawień zbiorczych: ZAG i POL

Załącznik nr 3 do umowy. Wzory ankiet: IT-TZ, IT-OZ, IT-POL. oraz zestawień zbiorczych: ZAG i POL Załącznik nr 3 do umowy Wzory ankiet: IT-TZ, IT-OZ, IT-POL oraz zestawień zbiorczych: ZAG i POL A. Nazwa przejścia granicznego... B. Rodzaj transportu: 1. Samolot 2. Samochód osobowy 3. Samochód cięŝarowy,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNEKU TURYSTYCZNEGO WŁOCH

ANALIZA RYNEKU TURYSTYCZNEGO WŁOCH Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha ANALIZA RYNEKU TURYSTYCZNEGO WŁOCH Małgorzata Luberda Rok: I SUM TiR Grupa:T1 Studia stacjonarne Numer albumu: 38242 4 SPIS TREŚCI: Wstęp 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zagłębie Ruhry jak to mówią Niemcy Ruhrpott, jest mieszaniną wszystkiego i wszystkich. Jest położone nad rzeką Ruhrą, a także w pobliżu rzeki Ren.

Zagłębie Ruhry jak to mówią Niemcy Ruhrpott, jest mieszaniną wszystkiego i wszystkich. Jest położone nad rzeką Ruhrą, a także w pobliżu rzeki Ren. Zagłębie Ruhry Zagłębie Ruhry Zagłębie Ruhry jak to mówią Niemcy Ruhrpott, jest mieszaniną wszystkiego i wszystkich. Jest położone nad rzeką Ruhrą, a także w pobliżu rzeki Ren. Region zachodnich Niemiec,

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-25 09:23:24

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-25 09:23:24 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-25 09:23:24 2 Maroko realizuje reformy i kontynuuje program uniezależniania się od tzw. ciężkich paliw kopalnych. Jest pionierem na kontynencie afrykańskim w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe

Wymagania programowe Wymagania programowe w klasie III wg nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego Lp Wymagania programowe Europa. elacje: człowiek przyroda gospodarka. kategoria celu poziom wymagań 1. Wskazać na mapie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1 Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1 Przyjazdy do Polski W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2016 r. było, według szacunków Ministerstwa, prawie 39,4 mln przyjazdów nierezydentów,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Odkrywamy świat. Część 3

Przedmiotowy system oceniania Odkrywamy świat. Część 3 Przedmiotowy system oceniania Odkrywamy świat. Część 3 Temat ocena Dział I. Europa nasz kontynent 1. Nasza Europa. Położenie i strefowość krajobrazów Europy położenia kontynentu na mapie świata. warunki

Bardziej szczegółowo

Warszawa 5 listopada 2009 roku

Warszawa 5 listopada 2009 roku Warszawa 5 listopada 2009 roku na (im)pulsie rozwoju produktu turystyki biznesowej Katowic i Śląska Krzysztof Cieślikowski ciesliko@wp.pl Projekt Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, czerwiec 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2009 R. Na terenie województwa zachodniopomorskiego, według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

Typy strefy równikowej:

Typy strefy równikowej: Strefa równikowa: Duży dopływ energii słonecznej w ciągu roku, strefa bardzo wilgotna spowodowana znacznym parowaniem. W powietrzu występują warunki do powstawania procesów konwekcyjnych. Przykładem mogą

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296 Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 296 z ogółem: obiekty całoroczne 259 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 189 Liczba miejsc noclegowych w

Bardziej szczegółowo

POCZĄTKI CHRZEŚCIJAŃSTWA, HISTORIĄ KATEDR

POCZĄTKI CHRZEŚCIJAŃSTWA, HISTORIĄ KATEDR Pielgrzymka Rowerowa POCZĄTKI CHRZEŚCIJAŃSTWA, HISTORIĄ KATEDR Warszawa - Mediolan - Rzym wrzesień 2017 r. (37, 38 tydzień roku) Włochy to kolebka chrześcijańskiej architektury, stąd też w słonecznej Italii

Bardziej szczegółowo

Wpływ transportu lotniczego na rozwój regionalny

Wpływ transportu lotniczego na rozwój regionalny REGIONY JAKO GŁÓWNY BENEFICJENT SYSTEMU TRANSPORTU MAŁYMI SAMOLOTAMI Biała Podlaska, 22 X 2009 Wpływ transportu lotniczego na rozwój regionalny ElŜbieta Marciszewska, Dariusz Kaliński, Szkoła Główna Handlowa

Bardziej szczegółowo

EXPO MEDIOLAN 03-06.06.2015. osoba do kontaktu:

EXPO MEDIOLAN 03-06.06.2015. osoba do kontaktu: EXPO MEDIOLAN 2015 03-06.06.2015 osoba do kontaktu: Ecco Business Szymon Konkel ul. 10 Lutego 5, Gdynia 81-366 tel.: 58 766 62 40 kom.: 695 793 521 e-mail: szymon.konkel@eccobusiness.pl 2 EXPO MEDIOLAN

Bardziej szczegółowo

POSUMOWANIE SEZONU TURYSTYCZNEGO NA POMORZU ZACHODNIM

POSUMOWANIE SEZONU TURYSTYCZNEGO NA POMORZU ZACHODNIM POSUMOWANIE SEZONU TURYSTYCZNEGO NA POMORZU ZACHODNIM Szczecin, 10.11.2016 rok Charakterystyka turystów krajowych Mieszkaniec dużego miasta, wyższe lub średnie wykształcenie, praca w sektorze publicznym

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Przemiany w przemyśle i usługach

Przemiany w przemyśle i usługach Przemiany w przemyśle i usługach Grupa A Ropa naftowa jest powszechnie wykorzystywanym surowcem mineralnym, szczególnie w energetyce i transporcie. Zapisz trzy inne przykłady zastosowania ropy naftowej.

Bardziej szczegółowo

Wiedeń 2015-06-09 15:10:35

Wiedeń 2015-06-09 15:10:35 Wiedeń 2015-06-09 15:10:35 2 Wiedeń jest stolicą i największym miastem Austrii z 1,6 mln mieszkańców. Od lat to jedna z najzamożniejszych aglomeracji świata. Aglomeracja nad Dunajem leży we wschodniej

Bardziej szczegółowo

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r.

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Informacje ogólne Liczba mieszkańców: około 40 tys. Wyspiarskie położenie. Przygraniczne

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo w Polsce. Kołaczkowska Adrianna 2a

Rolnictwo w Polsce. Kołaczkowska Adrianna 2a Rolnictwo w Polsce Kołaczkowska Adrianna 2a Rolnictwo Jest jednym z głównych działów gospodarki, jego głównym zadaniem jest dostarczanie płodów rolnych odbiorcom na danym terenie. Przedmiotem rolnictwa

Bardziej szczegółowo

PROFIL RYNKU SŁOWACJA

PROFIL RYNKU SŁOWACJA PROFIL RYNKU SŁOWACJA Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowackiej Ambasador Desygnowany RP w Republice Słowackiej : Leszek Soczewica,

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2010 ROKU SKRÓT RAPORTU KOŃCOWEGO

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2010 ROKU SKRÓT RAPORTU KOŃCOWEGO BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2010 ROKU SKRÓT RAPORTU KOŃCOWEGO Kraków, styczeń 2011 Metodologia i dobór próby Badanie realizowane było metodą PAPI bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE

STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE STRATEGIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIAST W POLSCE Janusz Szewczuk Katowice, Grudzień 2008 ROZWÓJ GOSPODARCZY MIAST Czym jest rozwój gospodarczy? Jak mierzyć rozwój gospodarczy? Stan gospodarki polskich miast

Bardziej szczegółowo

Oferta wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Płocku

Oferta wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Płocku Oferta wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Płocku Włochy Półwysep Apeniński zwany potocznie z racji swego wyglądu włoskim butem, to jedna z kolebek naszej cywilizacji oraz obszar o nieprzeciętnych

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH SUCHYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wielkość przeładunków ładunków

Bardziej szczegółowo

Turystyka jako czynnik rozwoju usług na obszarach wiejskich

Turystyka jako czynnik rozwoju usług na obszarach wiejskich Turystyka jako czynnik rozwoju usług na obszarach wiejskich dr Katarzyna Mysiak Akademia Morska w Gdyni Katedra Organizacji Usług Turystyczno-Hotelarskich k.mysiak@wpit.am.gdynia.pl będę mówić o. turystyce

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU Metodologia badania 2013.

Bardziej szczegółowo

OFERTA CZARTERÓW JACHTÓW POLCONN CSS

OFERTA CZARTERÓW JACHTÓW POLCONN CSS OFERTA CZARTERÓW JACHTÓW POLCONN CSS Szanowni Państwo, Firma Polconn CSS specjalizuje się w organizacji wakacji pod żaglami o najwyższym standardzie, w najbardziej atrakcyjnych rejonach świata. Naszym

Bardziej szczegółowo