ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres"

Transkrypt

1 WSTĘP ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. Rok 2008 był rokiem wyborów. Wybrano nowe organy jednoosobowe i kolegialne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kadencję Kadencja nowo wybranych organów jednoosobowych oraz kolegialnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozpoczęła się dnia 1 września 2008r. W wyniku wyborów przeprowadzonych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą oraz Wydziałowe Komisje Wyborcze skład władz Uczelni przedstawia się następująco: ORGANY JEDNOOSOBOWE WYBRANE NA KADENCJĘ : 1. Prof. dr hab. Marek KRAWCZYK Rektor WUM Prorektorzy 2. Prof. dr hab. Sławomir MAJEWSKI Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 3. Prof. dr hab. Anna KAMIŃSKA Prorektor ds. Kadr 4. Dr hab. Sławomir NAZAREWSKI Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem 5. Prof. dr hab. Marek KULUS Prorektor ds. Dydaktyczno - Wychowawczych Dziekani Wydziałów 6. Prof. dr hab. Mirosław WIELGOŚ Dziekan I WL 7. Prof. dr hab. Jerzy POLAŃSKI Dziekan II WL 8. Prof. dr hab. Marek NARUSZEWICZ Dziekan Wydz. Farm 9. Prof. nadzw. dr hab. Zdzisław WÓJCIK Dziekan WNoZ 10. Prof. dr hab. Zbigniew GACIONG Dziekan CKP I WYDZIAŁ LEKARSKI Dziekan - Prof. dr hab. Mirosław WIELGOŚ Prodziekani 1. Prof. dr hab. Renata GÓRSKA Prodziekan ds. Oddz. Stomatologii 1

2 2. Prof. dr hab. Piotr PRUSZCZYK Prodziekan ds. Studiów Doktoranckich 3. Prof. dr hab. Cezary KOWALEWSKI Prodziekan ds. Przewodów Doktorskich 4. Prof. nadzw.dr hab. Barbara GÓRNICKA Prodziekan ds. Studenckich I i II roku 5. Prof. dr hab. Kazimierz NIEMCZYK Prodziekan ds. Studenckich III i IV roku 6. Dr hab. Krzysztof ZIENIEWICZ Prodziekan ds. Studenckich V i VI roku II WYDZIAŁ LEKARSKI Dziekan - Prof. dr hab. Jerzy POLAŃSKI Prodziekani 1. Dr hab. Kazimierz SZOPIŃSKI Prodziekan ds. Oddz. Nauczania w Języku Angielskim 2. Dr hab. Dariusz SZUKIEWICZ Prodziekan ds.oddz. Fizjoterapii 3. Prof. dr hab. Włodzimierz SAWICKI Prodziekan 4. Prof. nadzw. dr hab. Jan KOCHANOWSKI Prodziekan WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Dziekan - Prof. dr hab. Marek NARUSZEWICZ Prodziekani 1. Prof. nadzw. dr hab. Piotr WROCZYŃSKI Prodziekan ds. Oddziału Analityki Medycznej 2. Prof. nadzw. dr hab. Dorota MACIEJEWSKA Prodziekan ds. Nauki 3. Dr hab. Agnieszka PIETROSIUK Prodziekan ds. Dydaktyczno- Wychowawczych WYDZIAŁ NAUKI o ZDROWIU Dziekan - Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew WÓJCIK Prodziekani 2

3 1. Prof. nadzw. dr hab. Anna DOBOSZYŃSKA Prodziekan ds. Oddz. Pielęgniarstwa 2. Prof. dr hab. Janusz ŚLUSARCZYK Prodziekan ds. Oddz. Zdrowia Publicznego 3. Prof. nadzw. dr hab. Ewa DMOCH-GAJZLERSKA Prodziekan ds. kierunku Położnictwo 4. Prof. dr hab. Robert SŁOTWIŃSKI Prodziekan ds. kierunku Dietetyka i Ratownictwo Medyczne 5. Prof. dr hab. Andrzej FRIEDMAN Prodziekan ds. Przewodów Doktorskich CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Dziekan - Prof. dr hab. Zdzisław GACIONG Prodziekan 1. Dr hab. Włodzimierz OTTO Prodziekan SENAT WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO: 1. Prof. dr hab. Marek KRAWCZYK Rektor WUM Prorektorzy 2. Prof. dr hab. Sławomir MAJEWSKI Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 3. Prof. nadzw. dr hab. Anna KAMIŃSKA Prorektor ds. Kadr 4. Dr hab. Sławomir NAZAREWSKI Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem 5. Prof. nadzw. dr hab. Marek KULUS Prorektor ds. Dydaktyczno - Wychowawczych Dziekani Wydziałów 6. Prof. nadzw. dr hab. Mirosław WIELGOŚ Dziekan I WL 7. Prof. dr hab. Jerzy POLAŃSKI Dziekan II WL 8. Prof. dr hab. Marek NARUSZEWICZ Dziekan Wydz. Farm 9. Prof. nadzw. dr hab. Zdzisław WÓJCIK Dziekan WNoZ 10. Prof. dr hab. Zbigniew GACIONG Dziekan CKP Prodziekani Oddziałów 11. Prof. dr hab. Renata GÓRSKA I WL ( Oddz. Stomatologii) 3

4 12. Prof. nadzw. dr hab. Barbara GÓRNICKA I WL 13. Dr hab. Krzysztof ZIENIEWICZ I WL 14. Dr hab. Kazimierz SZOPIŃSKI II WL ( Oddz. Nauczania w Języku Angielskim) 15. Dr hab. Dariusz SZUKIEWICZ II WL (Oddz. Fizjoterapii) 16. Prof. nadzw.dr hab. Piotr WROCZYŃSKI Wydz. Farm. (Oddz. Analityki Medycznej) 17. Prof. nadzw. dr hab. Anna DOBOSZYŃSKA WNoZ ( Oddz. Pielęgniarstwa) 18. Prof. dr hab. Janusz ŚLUSARCZYK WNoZ ( Oddz. Zdrowia Publ.) 19. Prof. nadzw. dr hab. Ewa DMOCH-GAJZLERSKA WNoZ (Oddział Położnictwa) Senatorzy I Wydziału Lekarskiego z grupy profesorów i dr habilitowanych 20. Prof. dr hab. Leszek PĄCZEK 21. Prof. dr hab. Marek JAKÓBISIAK 22. Prof. dr hab. Jacek MALEJCZYK 23. Prof. dr hab. Grzegorz OPOLSKI 24. Prof. dr hab. Janusz PIEKARCZYK 25. Prof. dr hab. Piotr PRUSZCZYK 26. Prof. dr hab. Jacek SZMIDT 27. Prof. dr hab. Maria WĄSIK Senatorzy II Wydziału Lekarskiego z grupy profesorów i dr habilitowanych 28. Prof. dr hab. Sławomir MAŚLIŃSKI 29. Prof. dr hab. Jerzy STELMACHÓWI Senatorzy Wydziału Farmaceutycznego z grupy profesorów i dr habilitowanych 30. Prof. nadzw. dr hab. Helena MAKULSKA-NOWAK 31. Prof. dr hab. Józef SAWICKI Senatorzy Wydz. Nauki o Zdrowiu z grupy profesorów i dr habilitowanych 32. Prof. dr hab. Piotr MAŁKOWSKI 33. Prof. nadzw. dr hab. Marek PERTKIEWICZ Senatorzy I Wydziału Lekarskiego z grupy pozostałych nauczycieli akademickich 34. Dr Ewa ROMEJKO WOLNIEWICZ 35. Dr Piotr WYCHOWAŃSKI 36. Dr Ireneusz NAWROT 37. Dr Witold CHUDZIŃSKI 38. Dr Ryszard GALUS 39. Dr Rafał KRENKE 40. Dr Wojciech LISIK 41. Dr Dorota KOPACZ Senatorzy II Wydziału Lekarskiego z grupy pozostałych nauczycieli akademickich 42. Dr Andrzej ŚWIATOWIEC 43. Dr Dariusz BIAŁOSZEWSKI Senatorzy Wydziału Farmaceut. z grupy pozostałych nauczycieli akademickich 4

5 44. Dr Sławomir BIAŁEK 45. Dr Anna KISS Senatorzy Wydziału Nauki o Zdrowiu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich 46. Dr Grażyna BĄCZEK 47. Mgr Barbara MAZURKIEWICZ Senatorzy - Studenci I WL 48. Bartosz MATEJSKI 49. Filip DĄBROWSKI 50. Michał MACHOWSKI Senatorzy - Studenci II WL 51. Wojciech J. FALĘCKI 52. Radosław SMOCZYŃSKI Senatorzy - Studenci Wydziału Farmaceutycznego 53. Magdalena ARAŹNA 54. Piotr MARCINIAK Senatorzy - Studenci Wydz. Nauki o Zdrowiu 55. Artur BIAŁOSZEWSKI 56. Michał BIEŃKOWSKI 57. Emilia SZALIŃSKA 58. Michał ZABŁOCKI 59. Katarzyna BOGACZ Senator z grupy doktorantów WUM 60. Rafał BRZEZIŃSKI Senatorzy z grupy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi 61. Magdalena JÓŹWIK 62. Mgr Krzysztof OSMAŃSKI 63. Mgr Bartłomiej ŚWIECH 1. DECYZJE WŁADZ UCZELNI 1. SENAT W 2008 roku Senat Akademii Medycznej zebrał się 14 razy, w tym raz w związku z wręczeniem odznaczeń państwowych, resortowych oraz nagród Rektora, przyznanych pracownikom Uczelni. Natomiast posiedzenie, które miało miejsce w dniu 4 lipca 2008r. 5

6 było posiedzeniem nadzwyczajnym poświęconym sprawie budżetu na 2008r. W dniu 29 sierpnia 2008r. odbyła się uroczystość przekazania insygniów władzy nowemu Rektorowi, Prorektorom oraz Dziekanom wybranym na kadencję przypadającą w latach W marcu 2008r. Uczelnia zmieniła Akademia Medyczna w Warszawie zmieniła swoją nazwę na Warszawski Uniwersytet Medyczny. W trakcie posiedzeń Senat przyjął 82 uchwały oraz zajmował się m.in. następującymi sprawami: 1/ procesem przebiegu rekrutacji w roku akademickim 2008/2009; 2/ sprawą przyznania nagród naukowych i dydaktycznych Ministra Zdrowia; 3/ zmianami w Regulaminie Studiów; 4/ sprawą ustalenia pensum dydaktycznego na rok akademicki 2008/2009 ; 5/ zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2007r.; 6/ ustaleniem pensum dydaktycznego na rok 2008/2009; 7/ zatwierdzeniem programu studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym; 8/ wprowadzeniem Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich; 9/ sprawą przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego na 2008r.; 10/ zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2007 rok; 11/ sprawą upamiętnienia przez Uczelnię 40 rocznicy wydarzeń marcowych; 12/ uchwałą rekrutacyjną na rok akademicki 2009/2010; 13/ zatwierdzeniem programu Studiów Podyplomowych w zakresie Analityki Medycznej oraz Metodologii Badań Klinicznych; 14/ zatwierdzeniem Rocznego Sprawozdania Rektora z działalności Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za okres od 1 stycznia 2007r do 31 grudnia 2007r.; 15/ określeniem szczegółowych zasad pobierania opłat, trybu i warunków zwalniania z całości lub części za studia prowadzone w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim; 16/ Zatwierdzeniem Planu rzeczowo-finansowego na 2008r. 17/ sprawą Regulaminu Organizacyjnego Uczelni; 18/ sprawą zmian w Statucie WUM 19/ sprawą przyjęcia zmian w godle WUM w związku ze zmianą nazwy Uczelni 20/ wyborem podmiotu badającego sprawozdanie finansowe AM za 2007r.; 21/ sprawą zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2007r. 22/ uchwaleniem Planu rzeczowo-finansowego oraz Budżetu zadaniowego na 2008r.; 23/ Opłatami za studia niestacjonarne; 24/ sprawą poparcia stanowiska Dyrektorów Szpitali Klinicznych dotyczącego finansowania działalności usługowej Szpitali na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia; 25/ sprawą ustalenia barw dla Wydziału Nauki o Zdrowiu 6

7 26 / sprawą obchodów 200-lecia Nauczania Medycyny w Warszawie oraz ogłoszeniem roku 2009 rokiem Jubileuszowym dla Warszawskiego Uniwersytetu; 27/ sprawą przyjęcia w godle Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nowego tłumaczenia nazwy Uczelni w języku łacińskim; 28/ sprawą utworzenia przy I Wydziale Lekarskim unikatowego kierunku Logopedia ogólna i kliniczna Zajmowano się także sprawami osobowymi. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przyznał również tytuł doktora honoris causa - najwyższą godność nadawaną przez Uczelnię następującym osobom: Profesorowi Jerzemu HOŁOWIECKIEMU oraz Profesorowi Allenowi W. Cowley z Medical College of Wisconsin Ponadto Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przyznał medal Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Wojewódzkiemu Szpitalowi Bródnowskiemu Senat powołał w 2008 roku następujące Komisje Senackie na kadencję : Senacką Komisję ds. Dydaktyki Senacką Komisję ds. Nauki. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną Senacką Komisję d/s Rozwoju Kadry. Senacką Komisję ds. Lecznictwa i Współpracy z Regionem Senacką Komisję ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw Senacką Komisję ds. Finansowo - Budżetowych Uczelnianą Komisję ds. Oceny Nauczycieli Akademickich Odwoławczą Uczelnianą Komisję ds. Oceny Nauczycieli Akademickich Senacką Komisję ds. Oceny Profesorów Senacką Komisję Statutową 2. KOLEGIUM REKTORSKIE W omawianym okresie Rektor Uczelni 13 razy zwołał Kolegium Rektorskie, na którego posiedzeniach omawiano m.in. następujące sprawy: 1) sprawę prenumeraty periodyku Forum Akademickie 7

8 2) propozycję powołania w Uczelni Akademickiego Centrum Onkologii jako jednostki ogólnouczelnianej ; 3) problemy finansowania bazy naukowej Wydziału Nauki o Zdrowiu; 4) sprawę utworzenia nowych Studiów Podyplomowych w zakresie Analityki Medycznej ; 5) sprawę nagrody Regional Forbes Exekutiwe Edward w 2008r.; 6) sprawę niestacjonarnych studiów doktoranckich przy II Wydziale Lekarskim; 7) sprawę podziału środków statutowych; 8) sprawę odrębnego postępowania dotyczącego porozumień zawieranych przez poszczególne zakłady WUM z podmiotami zewnętrznymi w zakresie współpracy naukowej; 9) Sprawę realizacji projektu budowy Centrum Dydaktyczno - Biblioteczno Informacyjnego; 10) fundusz nagród dla słuchaczy studium doktoranckiego; 11) regulamin i zasady dotyczące własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uczelni; 12) sprawę powołania Międzynarodowego Centrum Farmacji Geriatrycznej; 13) sprawę finansowania badań naukowych dotyczących prac doktorskich wykonywanych przez słuchaczy Studiów Doktoranckich; 14) sprawę utworzenia na Wydziale Farmaceutycznym Wirtualnej Apteki ; 15) sprawę rejestracji programu 4 - letnich studiów prowadzonych w języku angielskim w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwie Zdrowia; 16) sprawę rozbudowy Centrum Dydaktycznego; 17) sprawę utworzenia unikatowego kierunku studiów Logopedia ogólna i kliniczna w ramach I Wydziału Lekarskiego. 3. ZARZĄDZENIA REKTORA W 2008 r. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wydał 123 zarządzenia m.in. w następujących sprawach: 1) wprowadzenia wzoru umowy darowizny i wzoru umowy darowizny rzeczowej w Uczelni; 2) pieczęci urzędowych, pieczątek nagłówkowych, popisowych i administracyjnych w tym stempli, stosowanych przez komórki i jednostki organizacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 3) skutków zmiany nazwy Uczelni z Akademii Medycznej w Warszawie na Warszawski Uniwersytet Medyczny; 4) opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym; 5) wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów z uczelnianego funduszu stypendialnego dla studentów i doktorantów za osiągnięcia naukowe i działalność na rzecz organizacji; 6) wprowadzenia jednolitych wzorów umów cywilno-prawnych zawieranych przez WUM oraz wzoru rachunku; 8

9 7) wprowadzenia jednolitych tekstów Regulaminów obowiązujących w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym; 8) wprowadzenia Regulaminu Realizacji Projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ; 9) ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem kandydatów na studia prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2008/2009 ; 10) utworzenia Podyplomowych Studiów w zakresie Analityki Medycznej ; 11) wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego wraz z Księga Procedur Audytu Wewnętrznego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ; 12) ustalenia wysokości opłat za studia prowadzone w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II WL na rok akademicki 2008/ ) wprowadzenia w WUM Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; 14) zasadami składania i archiwizowania prac końcowych na studiach podyplomowych ; 15) organizacją przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków ; 16) sprawą utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie Metodologii Badań Klinicznych ; 17) sprawą wprowadzenia Procedury postępowania w zakresie badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych w szpitalach klinicznych ; 18) sprawą utworzenia Studiów Podyplomowych Marketing Farmaceutyczny ; 19) sprawą organizacji działań CEPT ; 20) sprawą utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji ochrony zdrowia ; 21) Wprowadzenia Procedury przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i wykorzystaniu seksualnemu w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ; 22) Sprawą rozpoczęcia realizacji projektu Poprawa jakości nauczania poprzez stworzenie nowatorskiego modelu nauczania z zakresu Ratownictwa Medycznego ; 23) wprowadzenia Regulaminu zatrudniania Kierowników jednostek administracyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ; 24) ustalenia opłat za studia Podyplomowe w zakresie Marketing Farmaceutyczny Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach ochroni zdrowia Zarządzanie projektami Medycznymi ; 25) wprowadzenia Procedury zwrotu kosztów używania samochodów niebędących własnością warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ; 26) ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ; 9

10 27) ustalenia wysokości stypendiów doktoranckich w warszawskim Uniwersytecie Medycznym; 28) ustalenia limitu przyjęć na studia doktoranckie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok 2009/2010; 29) Ustalenia trybu działania Ogólnouczelnianego Centrum Badań Przyklinicznych i Technologii. 4. KOMISJE I ZESPOŁY REKTORSKIE Rektor Uczelni w 2008r. powołał następujące komisje i zespoły : 1) Rektorską Komisję Konkursowa w celu przeprowadzenia konkursu za stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Medycznych w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Banacha 1a; 2) Komisję ds. oceny przyjęć na studia do Oddziału nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego; 3) Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Pełnomocnika Rektora Rzecznika Rzetelności Naukowej; 4) Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mediów technicznych c.o. i c.w. do budynków podlegających eksploatacji Kampusu Banacha, przy ul. Banacha 20 i ul. Grójeckiej 69; 5) Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do sprzętu drukującego użytkowanego przez jednostki WUM ; 6) Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Projektu Centrum Badań Przedklinicznych; 7) Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę mikrotomografu komputerowego; 8) Komisję Konkursowa w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus centrum Leczenie obrażeń w Warszawie przy ul. Lindleya 4 9) Rektorską Komisję ds. Akademickiego centrum Onkologii; 10) Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy materiałów i urządzeń biurowych dla jednostek organizacyjnych Uczelni; 11) Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obiektu Centrum badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 12) Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Dyrektora w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24; 10

11 13) Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24; 14) Rektorską Komisję ds. Inwestycji pod nazwą Budowa Bloku Operacyjnego Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego z siedzibą w Warszawie przy ul. Banacha 1; 15) Rektorską Komisję ds. oceny prac kliniki Kardiochirurgii przy I Katedrze i Klinice Kardiologii 16) Komisję Przetargowa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ochrony 12 obiektów i mienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 12 miesięcy; 17) Komisję Konkursową dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Pełnomocnika rektora ds. Budowy Szpitala Pediatrycznego; 18) Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Dyrektora w Szpitali Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej 2; 19) Zespół ds. administracyjnego przygotowania Projektu Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) z ramienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 20) Zespół ds. merytorycznego przygotowania Projektu Badań Przedklinicznych i technologii (CePT) z ramienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 21) Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji I Kostki Budynku Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1; 22) Komisję Kwalifikacyjną dla przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej; 23) Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację Domu Medycka ( II etap) przy ul. Oczki 5 w Warszawie; 24) Komisję Socjalną w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym; 25) Międzywydziałową Komisję ds. nadania Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 26) Rektorską Komisję Heraldyczną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 27) Rektorską Komisję antymobbingową; 28) Jury konkursu na znak logo 200-lecia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 29) Rektorską komisję ds. wyjaśnienia zarzutów skierowanych przeciwko Katedrze i zakładowi Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu medycznego zamieszczonych w dzienniku Gazeta Wyborcza oraz na portalu internetowym w dniach 1 i 2 grudnia 2008r. Rektor powołał także : 1) Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli akademickich 11

12 2) Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich 3) Rzecznika Dyscyplinarnego ds. studentów i doktorantów 4) Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego ds. studentów i doktorantów 5) Rzecznika Dyscyplinarnego ds. pracowników inżynieryjno-technicznych 6) Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego ds. pracowników inżynieryjno - technicznych 5. ZMIANY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE JEDNOSTEK NAUKOWO- DYDAKTYCZNYCH 1) Zmiany nazw jednostek naukowo dydaktycznych, ich podporządkowania i przekształcenia: a) z dniem 26 lutego 2008r. Studium Medycyny Molekularnej włączone zostało w strukturę Centrum Biostruktury I Wydziału Lekarskiego ; b) z dniem 26 lutego 2008r. zmieniona została nazwa Katedry i Kliniki Urologicznej na Katedrę i Klinikę Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej; c) z dniem 12 mam 2008r. zmieniona zastała nazwa Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia na Katedrę i Klinikę Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej; d) z dniem 28 lipca Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową przekształcone zostało w Katedrę Dermatologii i Wenerologii; e) z dniem 22 października 2008r. zmieniono nazwa Kliniki Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu na Klinikę Położnictwa i Ginekologii Wydziału Nauki o Zdrowiu 2) Utworzenie nowych jednostek organizacyjnych: a) z dniem 26 lutego 2008r. utworzono w ramach Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii I Wydziału Lekarskiego Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej; b) z dniem 26 lutego 2008r. utworzono w ramach Wydziału Nauki o Zdrowiu Zakład Profilaktyki Onkologicznej. 3) Likwidacje jednostek naukowo - dydaktycznych : a) z dniem 2 października 2008r. zniesiono Klinikę Położniczą Wydziału Nauki o Zdrowiu; b) z dniem 29 grudnia 2008r. zniesiono Samodzielną Pracownię Pielęgniarstwa Psychiatrycznego Wydziału Nauki o Zdrowiu. 6. ZMIANY ORGANIZACYJNE W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI CENTRALNEJ W 2008r. w drodze Zarządzenia Nr 112/2008 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 23 grudnia 2008r. wprowadzony został w Uczelni nowy Regulamin Organizacyjny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nowy Regulamin Organizacyjnym WUM wprowadził : 1) Zmiany w strukturze organizacyjnej administracji centralnej w tym: Przeniesienie niektórych jednostek organizacyjnych administracji w ramach podległości pionowej Kanclerza i jego zastępców, Utworzenie Biura Rektora, w skład którego wchodzą Sekretariat Rektora, Prorektorów oraz Rzecznik Prasowy WUM 12

13 Likwidację Biura Strategii i Informatyzacji Utworzenie w strukturze dziekanatów wydziałów, dziekanatów Oddziałów, (w tym utworzenie w ramach Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego, Dziekanatu Oddziału Fizjoterapii). Przeniesienie do struktur wydziałowych, sekretariatów jednostek naukowodydaktycznych, podlegających dotąd Kancelarii Uczelni. Zmianę nazwy Kancelaria na Kancelaria WUM. 2) Uzupełnił również ramowe zadania niektórych jednostek administracji centralnej i stanowisk w tym: zakres zadań Rzecznika Rzetelności Naukowej oraz Biura Ochrony Pracy i Środowiska. 7. ZARZADZENIA KANCLERZA W 2008 r. Kanclerz wydał 524 zarządzenia dotyczące m.in. : 1) rejestracji umów zawieranych przez Uczelnię 2) wprowadzenia w Uczelni instrukcji gospodarki materiałowej ; 3) wprowadzenia Instrukcji zamawiania pieczęci urzędowych, pieczątek nagłówkowych, popisowych i administracyjnych oraz stempli, stosowanych przez komórki administracyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jak również jej pracowników pod nazwą Tryb i zasady zamawiania i wyrabiania pieczątek oraz wprowadzenia wzoru formularza Zamówienia wewnętrzne na wykonanie pieczątek ; 4) wprowadzenia jednolitych wzorów umów zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny; 5) powołania Komisji w celu dokonania wyceny i sprzedaży sprzętu znajdującego się na terenie bazy transportu przy ul. Oczki 4; 6) wprowadzenia Instrukcji Nr 4 APK /2008 Realizacja umów cywilno-prawnych ; 7) gospodarowania zużytymi lub zbędnymi składnikami majątku ruchomego; 8) wprowadzenia zasad ewidencjonowania czasu pracy ; 9) wprowadzenia Instrukcji obsługi administracyjnej systemu centralnego wydruku ; 10) wprowadzenia Regulaminu porządkowego w obiektach i na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ; 11) powołania Komisji,która dokona przekazania wyposażenia i sprzętu w oparciu o protokół zdawczo odbiorczy w związku z przekazaniem Samodzielnemu Szpitalowi Klinicznemu Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia obrażeń działalności usługowej wykonanej z Zakładzie Anatomii Patologicznej i w Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej; 12) procedury postępowania dotyczącej napraw i konserwacji sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz instalacji niskoprądowych; 13

14 13) uzgodnień przed realizacją inwestycji, remontów i modernizacji realizowanych w obiektach i na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 14) wprowadzenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 4/2008 Kanclerza WUM z dnia 3 stycznia 2008r w sprawie rejestracji umów zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny; 15) ustalenia terminów przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej; Większość pozostałych zarządzeń wydanych przez Kanclerza dotyczyło powołania komisji przetargowych oraz komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursu na stanowiska w administracji Uczelni. 14

15 2. SPRAWY FINANSOWE Działalność uczelni w 2008 r. zakończono stratą netto w wysokości ,77 zł. I. PRZYCHODY Przychody uczelni wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 1,8 %. Nadal zasadniczym źródłem przychodów są dotacje, w tym na działalność dydaktyczną. Zwraca uwagę: dynamika przychodów z działalności dydaktycznej w wysokości zaledwie 1,1 % wzrost przychodów z prac naukowo-badawczych o 11,7 % wzrost przychodów finansowych o 46,2 %. Szczegółową strukturę i dynamikę przychodów obrazują załączone tabele: nr 1 - Poziom i struktura przychodów w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku nr 2 - Przychody działalności dydaktycznej w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku nr 3 - Przychody działalności naukowo badawczej w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku nr 4 - Przychody pozostałych prac usługowych i badawczych w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku nr 5 - Pozostałe przychody operacyjne w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku nr 6 - Przychody finansowe w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku II. KOSZTY W 2008 roku, w stosunku do roku poprzedniego, nastąpił wzrost kosztów o 5,9 %, w tym: koszty działalności dydaktycznej wzrosły o 5,7 % koszty działalności naukowo badawczej wzrosły o 11,7% a usług badawczych i wysokospecjalistycznych o 11 % znacznie obniżyły się koszty finansowe - o 71,4%. Analizując koszty rodzajowe działalności operacyjnej obserwujemy: wzrost kosztów wskaźnik - wynagrodzeń funduszu osobowego 107,1 % - wynagrodzeń bezosobowych 124,7 % - dodatkowych wynagrodzeń rocznych 108,8 % - aparatury specjalnej 121,5 % - opłat i podatków 187,3 % - zużycia materiałów 121,3 % - mediów technicznych 112,1 % - usług obcych 107,0 % - stypendiów 118,5 % - świadczeń na rzecz studentów 102,0 % utrzymanie poziomu roku poprzedniego kosztów - świadczeń na rzecz pracowników obniżenie poziomu kosztów - amortyzacji 82,5 % - delegacji 89,5 % Szczegółową informacje o poziomie i dynamice kosztów przedstawiają załączone tabele: 15

16 nr 7 - Poziom i struktura kosztów w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku nr 8 - Koszty działalności dydaktycznej w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku nr 9 - Koszty działalności naukowo badawczej w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku nr 10 - Koszty pozostałych prac usługowych i badawczych w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku nr 11 - Koszty rodzajowe ogółem w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku nr 12 - Pozostałe koszty operacyjne w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku nr 13 - Koszy finansowe w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku III. FUNDUSZE, AKTYWA TRWAŁE A) Fundusze 1. Fundusz własny uczelni zwiększył się z kwoty , - zł do wartości ,- zł w wyniku : zwiększenia o kwotę ,- zł w tym: - wzrost wartości gruntów ,- zł - wzrost wartości sfinansowanych z dotacji środków trwałych ,- zł - przeniesienia na fundusz zysku z 2007 r ,- zł zmniejszenia o kwotę ,- zł przede wszystkim z tytułu umorzenia budynków i budowli. 2. Fundusze specjalne, na które składają się : Fundusz Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów, którego stan na koniec roku wynosił ,- zł Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ze stamen ,- zł Własny Fundusz Stypendialny o wartości na dzień bilansowy ,- zł. B) Aktywa Wartość aktywów trwałych wzrosła z poziomu ,zł w 2007 roku do ,- zł w 2008 roku. Wzrost wartości aktywów trwałych zanotowano w grupie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie: - wartości niematerialne i prawne - 30% - środki transportu - 205% - inne środki trwałe ( urządzenia medyczne, sprzęt komputerowy) - 104% - środki trwałe w budowie ( w tym przede wszystkim nakłady na budowę Centrum Biblioteczno Informacyjnego) - 260% Długoterminowe aktywa finansowe pozostały na poziomie roku poprzedniego tj ,- zł ( wartość udziałów w spółce). 16

17 3. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA WYDZIAŁY, KIERUNKI STUDIÓW I STOPNIE KSZTAŁCENIA 1) I Wydział Lekarski Lekarski a) Elektroladiologia b) Audiofonologia c) Lekarsko-dentystyczny d) Techniki dentystyczne e) Higiena stomatologiczna 2) II Wydział Lekarski a) Lekarski z oddziałem English Division b) Fizjoterapia. 3) Wydział Farmaceutyczny a) Farmacja b) Analityka medyczna 4) Wydział Nauki o Zdrowiu a) pielęgniarstwo b) położnictwo c) dietetyka d) ratownictwo medyczne e) zdrowie publiczne Liczba absolwentów 2008r. w podziale na Wydziały zawiera załącznik nr 1 do Sprawozdania Sprawność kształcenia studentów polskich i zagranicznych na studiach stacjonarnych i iniestacjonarnych w roku akademickim 2007/2008 na dzień zawiera załącznik nr 2 do Sprawozdania. ZADANIA W ZAKRESIE REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Rekrutacja Promocja edukacyjna dla kandydatów na studia Targi Edukacyjne Dzień Otwarty 2. Rekrutacja kandydatów na rok akademicki 2008/2009 odbywała się wg ustalonych procedur, w których tworzeniu brali udział pracownicy Biura Obsługi Działalności Podstawowej. 3. Punkt Informacyjny Rekrutacja przygotowanie materiałów informacyjnych 17

18 przygotowanie umów dla osób obsługujących punkt nadzór nad działalnością punktu (informacja ustna, telefoniczna i 4. Uczelniany Egzamin Wstępny dla kandydatów ze (starą maturą) obsługa administracyjna egzaminu obsługa Komisji Egzaminacyjnej 5. Rekrutacja na rok akademicki 2008/2009 studia stacjonarne kandydatów polskich o ubiegało się o przyjęcie na studia osób o przyjęto osób: w tym na poszczególne kierunki/specjalności: lekarski 474 (w tym 14 laureatów olimpiad przedmiotowych) lekarsko-dentystyczny 87 elektroradiologia 36 audiofonologia 27 (w tym 1 laureat olimpiady przedmiotowej) techniki dentystyczne 30 fizjoterapia I st. 95 fizjoterapia II st. 100 farmacja 142 analityka medyczna 40 analityka medyczna II st. 30 pielęgniarstwo I st. 388 pielęgniarstwo II st. 211 położnictwo I st. 152 położnictwo II st. 32 dietetyka I st. 79 dietetyka II st. 40 ratownictwo medyczne 80 (w tym 2 laureatów olimpiad przedmiotowych) zdrowie publiczne I st. 97 zdrowie publiczne II st. 136 higiena stomatologiczna 28 studia stacjonarne dla obcokrajowców 18

19 o w języku polskim przyjęto 18 obcokrajowców o w języku angielskim kierunek lekarski przyjęto 100 osób. studia niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) kandydatów polskich o ubiegało się o przyjęcie na studia 968 osób o przyjęto 833 osób w tym na poszczególne kierunki/specjalności: lekarski 78 lekarsko dentystyczny 15 farmacja 7 fizjoterapia I st. 10 fizjoterapia II st. 30 analityka medyczna 6 audiofonologia 6 elektroradiologia 39 zdrowie publiczne II st. 71 położnictwo I st. 66 dietetyka I st. 30 dietetyka II st. 8 ratownictwo medyczne 18 pielęgniarstwo I st. 192 pielęgniarstwo II st W roku akademickim 2008/2009 Uczelnia kształci ogółem studentów, w tym (zał. tabela nr 1): studia stacjonarne studia niestacjonarne (wieczorowe) 777 studia niestacjonarne (zaoczne) studenci zagraniczni (studia stacjonarne) 555 w tym: - studia w języku polskim studia w języku angielskim 447 Po ostatnim roku studiów nie obroniło pracy magisterskiej108 osób. 19

20 7. Sprawność kształcenia w roku akademickim 2007/2008 ogółem rozpoczęło studia osób uzyskało promocję na kolejny rok osób nie zaliczyło danego roku studiów z powodu skreślenia, powtarzania roku, urlopu dziekańskiego, zdrowotnego lub przedłużenia osób co stanowi 11%. 8. Absolwenci roku akademickiego 2007/2008 ogólna liczba osób w tym: o studia stacjonarne osób o studia niestacjonarne osób 9. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia prowadzenie zapisów rezerwacja sal obsługa administracyjna obsługa techniczna w kursie bierze udział 259 osób od września do kwietnia 10. Udział w opracowywaniu obowiązujących procedur rekrutacyjnych na rok akademicki 2009/ Warsztaty Integracyjno-Profilaktyczne Po raz drugi został zorganizowany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny program integracyjny Warsztaty Integracyjno Profilaktyczne dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (dawniej wieczorowych). Prace pracowników Sekcji obejmowały kompleksową organizację programu od rejestracji uczestników poprzez realizację zajęć, zapewnienia zaplecza socjalnego oraz dokonanie podsumowania uczestnictwa. Do udziału w programie zarejestrowało się 626 studentów I roku wszystkich Wydziałów WUM. Zajęcia adaptacyjno-profilaktyczne odbywały się w dniach roku w Centrum Dydaktyczny oraz na Wydziale Farmaceutycznym. 20

Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 5 listopad grudzień 2012 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 5 listopad grudzień 2012 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO M O N I T O R TREŚĆ: Poz.: 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO R. VII Nr 6 listopad grudzień 2012 r. ISSN 1899 6485 UCHWAŁY SENATU

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010 Prof. dr hab. n. med. Paweł Górski R E K T O R Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010 Łódź, sierpień 2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Sprawozdanie z działalności Uczelni w roku 2007 WARSZAWA, 2008 rok 1 Spis treści Część ogólna..4 Wstęp..4 1. Władze Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity)

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity) Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 44/2008 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16.04.2008 r. W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 85/2008 Rektora WUM z dnia 31 lipca 2008 r. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity) Wprowadzony Zarządzeniem nr 34/2007 Rektora WUM z 12.06.2007

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Prorektor UJ ds. Collegium Medicum - Prof. dr hab. Wojciech Nowak: 1. Kieruje działalnością i prowadzi sprawy Collegium Medicum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny AWF ustalony zarządzeniem Nr 22/2009 Rektora AWF z dnia 30 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK 1 2 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK ZŁOŻONE NA POSIEDZENIU SENATU UJ 30 MAJA 2007 ROKU KRAKÓW 2007

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku KRAKÓW MAJ 2006 SPIS TREŚCI 1. DZIAŁALNOŚĆ SENATU UJ 9 1.1. SKŁAD SENATU UJ 9

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

AMG GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745. Rok 17 Maj 2007 nr 5 (197)

AMG GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745. Rok 17 Maj 2007 nr 5 (197) GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745 AMG Rok 17 Maj 2007 nr 5 (197) 2 Gazeta AMG nr 5/2007 Z życia Uczelni Pierwsze posiedzenie Senatu w nowej sali w Atheneum Gedanense Novum Doktor Maria Wszelaczyńska-Szaszkiewicz

Bardziej szczegółowo

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE 1 STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-INFORMATYCZNEJ W WARSZAWIE WARSZAWA 2009 2 Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie zwana dalej Uczelnią", jest uczelnią

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU SPIS TREŚCI I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA... 3 II. STUDIA, STUDENCI I DOKTORANCI... 5 III. SPRAWY KADROWE... 8 IV. BADANIA NAUKOWE...

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 4/2015 Zespół redakcyjny: Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny Dr med. Maciej Janiszewski z-ca redaktora

Bardziej szczegółowo

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822 Gazeta Uczelniana Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822 Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 W numerze: Uroczystość wmurowania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Michała Mazurkiewicza z działalności Uczelni w roku 2006 WROCŁAW 2007 1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo