ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres"

Transkrypt

1 WSTĘP ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. Rok 2008 był rokiem wyborów. Wybrano nowe organy jednoosobowe i kolegialne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kadencję Kadencja nowo wybranych organów jednoosobowych oraz kolegialnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozpoczęła się dnia 1 września 2008r. W wyniku wyborów przeprowadzonych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą oraz Wydziałowe Komisje Wyborcze skład władz Uczelni przedstawia się następująco: ORGANY JEDNOOSOBOWE WYBRANE NA KADENCJĘ : 1. Prof. dr hab. Marek KRAWCZYK Rektor WUM Prorektorzy 2. Prof. dr hab. Sławomir MAJEWSKI Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 3. Prof. dr hab. Anna KAMIŃSKA Prorektor ds. Kadr 4. Dr hab. Sławomir NAZAREWSKI Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem 5. Prof. dr hab. Marek KULUS Prorektor ds. Dydaktyczno - Wychowawczych Dziekani Wydziałów 6. Prof. dr hab. Mirosław WIELGOŚ Dziekan I WL 7. Prof. dr hab. Jerzy POLAŃSKI Dziekan II WL 8. Prof. dr hab. Marek NARUSZEWICZ Dziekan Wydz. Farm 9. Prof. nadzw. dr hab. Zdzisław WÓJCIK Dziekan WNoZ 10. Prof. dr hab. Zbigniew GACIONG Dziekan CKP I WYDZIAŁ LEKARSKI Dziekan - Prof. dr hab. Mirosław WIELGOŚ Prodziekani 1. Prof. dr hab. Renata GÓRSKA Prodziekan ds. Oddz. Stomatologii 1

2 2. Prof. dr hab. Piotr PRUSZCZYK Prodziekan ds. Studiów Doktoranckich 3. Prof. dr hab. Cezary KOWALEWSKI Prodziekan ds. Przewodów Doktorskich 4. Prof. nadzw.dr hab. Barbara GÓRNICKA Prodziekan ds. Studenckich I i II roku 5. Prof. dr hab. Kazimierz NIEMCZYK Prodziekan ds. Studenckich III i IV roku 6. Dr hab. Krzysztof ZIENIEWICZ Prodziekan ds. Studenckich V i VI roku II WYDZIAŁ LEKARSKI Dziekan - Prof. dr hab. Jerzy POLAŃSKI Prodziekani 1. Dr hab. Kazimierz SZOPIŃSKI Prodziekan ds. Oddz. Nauczania w Języku Angielskim 2. Dr hab. Dariusz SZUKIEWICZ Prodziekan ds.oddz. Fizjoterapii 3. Prof. dr hab. Włodzimierz SAWICKI Prodziekan 4. Prof. nadzw. dr hab. Jan KOCHANOWSKI Prodziekan WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Dziekan - Prof. dr hab. Marek NARUSZEWICZ Prodziekani 1. Prof. nadzw. dr hab. Piotr WROCZYŃSKI Prodziekan ds. Oddziału Analityki Medycznej 2. Prof. nadzw. dr hab. Dorota MACIEJEWSKA Prodziekan ds. Nauki 3. Dr hab. Agnieszka PIETROSIUK Prodziekan ds. Dydaktyczno- Wychowawczych WYDZIAŁ NAUKI o ZDROWIU Dziekan - Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew WÓJCIK Prodziekani 2

3 1. Prof. nadzw. dr hab. Anna DOBOSZYŃSKA Prodziekan ds. Oddz. Pielęgniarstwa 2. Prof. dr hab. Janusz ŚLUSARCZYK Prodziekan ds. Oddz. Zdrowia Publicznego 3. Prof. nadzw. dr hab. Ewa DMOCH-GAJZLERSKA Prodziekan ds. kierunku Położnictwo 4. Prof. dr hab. Robert SŁOTWIŃSKI Prodziekan ds. kierunku Dietetyka i Ratownictwo Medyczne 5. Prof. dr hab. Andrzej FRIEDMAN Prodziekan ds. Przewodów Doktorskich CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Dziekan - Prof. dr hab. Zdzisław GACIONG Prodziekan 1. Dr hab. Włodzimierz OTTO Prodziekan SENAT WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO: 1. Prof. dr hab. Marek KRAWCZYK Rektor WUM Prorektorzy 2. Prof. dr hab. Sławomir MAJEWSKI Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 3. Prof. nadzw. dr hab. Anna KAMIŃSKA Prorektor ds. Kadr 4. Dr hab. Sławomir NAZAREWSKI Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem 5. Prof. nadzw. dr hab. Marek KULUS Prorektor ds. Dydaktyczno - Wychowawczych Dziekani Wydziałów 6. Prof. nadzw. dr hab. Mirosław WIELGOŚ Dziekan I WL 7. Prof. dr hab. Jerzy POLAŃSKI Dziekan II WL 8. Prof. dr hab. Marek NARUSZEWICZ Dziekan Wydz. Farm 9. Prof. nadzw. dr hab. Zdzisław WÓJCIK Dziekan WNoZ 10. Prof. dr hab. Zbigniew GACIONG Dziekan CKP Prodziekani Oddziałów 11. Prof. dr hab. Renata GÓRSKA I WL ( Oddz. Stomatologii) 3

4 12. Prof. nadzw. dr hab. Barbara GÓRNICKA I WL 13. Dr hab. Krzysztof ZIENIEWICZ I WL 14. Dr hab. Kazimierz SZOPIŃSKI II WL ( Oddz. Nauczania w Języku Angielskim) 15. Dr hab. Dariusz SZUKIEWICZ II WL (Oddz. Fizjoterapii) 16. Prof. nadzw.dr hab. Piotr WROCZYŃSKI Wydz. Farm. (Oddz. Analityki Medycznej) 17. Prof. nadzw. dr hab. Anna DOBOSZYŃSKA WNoZ ( Oddz. Pielęgniarstwa) 18. Prof. dr hab. Janusz ŚLUSARCZYK WNoZ ( Oddz. Zdrowia Publ.) 19. Prof. nadzw. dr hab. Ewa DMOCH-GAJZLERSKA WNoZ (Oddział Położnictwa) Senatorzy I Wydziału Lekarskiego z grupy profesorów i dr habilitowanych 20. Prof. dr hab. Leszek PĄCZEK 21. Prof. dr hab. Marek JAKÓBISIAK 22. Prof. dr hab. Jacek MALEJCZYK 23. Prof. dr hab. Grzegorz OPOLSKI 24. Prof. dr hab. Janusz PIEKARCZYK 25. Prof. dr hab. Piotr PRUSZCZYK 26. Prof. dr hab. Jacek SZMIDT 27. Prof. dr hab. Maria WĄSIK Senatorzy II Wydziału Lekarskiego z grupy profesorów i dr habilitowanych 28. Prof. dr hab. Sławomir MAŚLIŃSKI 29. Prof. dr hab. Jerzy STELMACHÓWI Senatorzy Wydziału Farmaceutycznego z grupy profesorów i dr habilitowanych 30. Prof. nadzw. dr hab. Helena MAKULSKA-NOWAK 31. Prof. dr hab. Józef SAWICKI Senatorzy Wydz. Nauki o Zdrowiu z grupy profesorów i dr habilitowanych 32. Prof. dr hab. Piotr MAŁKOWSKI 33. Prof. nadzw. dr hab. Marek PERTKIEWICZ Senatorzy I Wydziału Lekarskiego z grupy pozostałych nauczycieli akademickich 34. Dr Ewa ROMEJKO WOLNIEWICZ 35. Dr Piotr WYCHOWAŃSKI 36. Dr Ireneusz NAWROT 37. Dr Witold CHUDZIŃSKI 38. Dr Ryszard GALUS 39. Dr Rafał KRENKE 40. Dr Wojciech LISIK 41. Dr Dorota KOPACZ Senatorzy II Wydziału Lekarskiego z grupy pozostałych nauczycieli akademickich 42. Dr Andrzej ŚWIATOWIEC 43. Dr Dariusz BIAŁOSZEWSKI Senatorzy Wydziału Farmaceut. z grupy pozostałych nauczycieli akademickich 4

5 44. Dr Sławomir BIAŁEK 45. Dr Anna KISS Senatorzy Wydziału Nauki o Zdrowiu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich 46. Dr Grażyna BĄCZEK 47. Mgr Barbara MAZURKIEWICZ Senatorzy - Studenci I WL 48. Bartosz MATEJSKI 49. Filip DĄBROWSKI 50. Michał MACHOWSKI Senatorzy - Studenci II WL 51. Wojciech J. FALĘCKI 52. Radosław SMOCZYŃSKI Senatorzy - Studenci Wydziału Farmaceutycznego 53. Magdalena ARAŹNA 54. Piotr MARCINIAK Senatorzy - Studenci Wydz. Nauki o Zdrowiu 55. Artur BIAŁOSZEWSKI 56. Michał BIEŃKOWSKI 57. Emilia SZALIŃSKA 58. Michał ZABŁOCKI 59. Katarzyna BOGACZ Senator z grupy doktorantów WUM 60. Rafał BRZEZIŃSKI Senatorzy z grupy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi 61. Magdalena JÓŹWIK 62. Mgr Krzysztof OSMAŃSKI 63. Mgr Bartłomiej ŚWIECH 1. DECYZJE WŁADZ UCZELNI 1. SENAT W 2008 roku Senat Akademii Medycznej zebrał się 14 razy, w tym raz w związku z wręczeniem odznaczeń państwowych, resortowych oraz nagród Rektora, przyznanych pracownikom Uczelni. Natomiast posiedzenie, które miało miejsce w dniu 4 lipca 2008r. 5

6 było posiedzeniem nadzwyczajnym poświęconym sprawie budżetu na 2008r. W dniu 29 sierpnia 2008r. odbyła się uroczystość przekazania insygniów władzy nowemu Rektorowi, Prorektorom oraz Dziekanom wybranym na kadencję przypadającą w latach W marcu 2008r. Uczelnia zmieniła Akademia Medyczna w Warszawie zmieniła swoją nazwę na Warszawski Uniwersytet Medyczny. W trakcie posiedzeń Senat przyjął 82 uchwały oraz zajmował się m.in. następującymi sprawami: 1/ procesem przebiegu rekrutacji w roku akademickim 2008/2009; 2/ sprawą przyznania nagród naukowych i dydaktycznych Ministra Zdrowia; 3/ zmianami w Regulaminie Studiów; 4/ sprawą ustalenia pensum dydaktycznego na rok akademicki 2008/2009 ; 5/ zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2007r.; 6/ ustaleniem pensum dydaktycznego na rok 2008/2009; 7/ zatwierdzeniem programu studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym; 8/ wprowadzeniem Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich; 9/ sprawą przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego na 2008r.; 10/ zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2007 rok; 11/ sprawą upamiętnienia przez Uczelnię 40 rocznicy wydarzeń marcowych; 12/ uchwałą rekrutacyjną na rok akademicki 2009/2010; 13/ zatwierdzeniem programu Studiów Podyplomowych w zakresie Analityki Medycznej oraz Metodologii Badań Klinicznych; 14/ zatwierdzeniem Rocznego Sprawozdania Rektora z działalności Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za okres od 1 stycznia 2007r do 31 grudnia 2007r.; 15/ określeniem szczegółowych zasad pobierania opłat, trybu i warunków zwalniania z całości lub części za studia prowadzone w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim; 16/ Zatwierdzeniem Planu rzeczowo-finansowego na 2008r. 17/ sprawą Regulaminu Organizacyjnego Uczelni; 18/ sprawą zmian w Statucie WUM 19/ sprawą przyjęcia zmian w godle WUM w związku ze zmianą nazwy Uczelni 20/ wyborem podmiotu badającego sprawozdanie finansowe AM za 2007r.; 21/ sprawą zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2007r. 22/ uchwaleniem Planu rzeczowo-finansowego oraz Budżetu zadaniowego na 2008r.; 23/ Opłatami za studia niestacjonarne; 24/ sprawą poparcia stanowiska Dyrektorów Szpitali Klinicznych dotyczącego finansowania działalności usługowej Szpitali na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia; 25/ sprawą ustalenia barw dla Wydziału Nauki o Zdrowiu 6

7 26 / sprawą obchodów 200-lecia Nauczania Medycyny w Warszawie oraz ogłoszeniem roku 2009 rokiem Jubileuszowym dla Warszawskiego Uniwersytetu; 27/ sprawą przyjęcia w godle Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nowego tłumaczenia nazwy Uczelni w języku łacińskim; 28/ sprawą utworzenia przy I Wydziale Lekarskim unikatowego kierunku Logopedia ogólna i kliniczna Zajmowano się także sprawami osobowymi. Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przyznał również tytuł doktora honoris causa - najwyższą godność nadawaną przez Uczelnię następującym osobom: Profesorowi Jerzemu HOŁOWIECKIEMU oraz Profesorowi Allenowi W. Cowley z Medical College of Wisconsin Ponadto Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przyznał medal Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Wojewódzkiemu Szpitalowi Bródnowskiemu Senat powołał w 2008 roku następujące Komisje Senackie na kadencję : Senacką Komisję ds. Dydaktyki Senacką Komisję ds. Nauki. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną Senacką Komisję d/s Rozwoju Kadry. Senacką Komisję ds. Lecznictwa i Współpracy z Regionem Senacką Komisję ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw Senacką Komisję ds. Finansowo - Budżetowych Uczelnianą Komisję ds. Oceny Nauczycieli Akademickich Odwoławczą Uczelnianą Komisję ds. Oceny Nauczycieli Akademickich Senacką Komisję ds. Oceny Profesorów Senacką Komisję Statutową 2. KOLEGIUM REKTORSKIE W omawianym okresie Rektor Uczelni 13 razy zwołał Kolegium Rektorskie, na którego posiedzeniach omawiano m.in. następujące sprawy: 1) sprawę prenumeraty periodyku Forum Akademickie 7

8 2) propozycję powołania w Uczelni Akademickiego Centrum Onkologii jako jednostki ogólnouczelnianej ; 3) problemy finansowania bazy naukowej Wydziału Nauki o Zdrowiu; 4) sprawę utworzenia nowych Studiów Podyplomowych w zakresie Analityki Medycznej ; 5) sprawę nagrody Regional Forbes Exekutiwe Edward w 2008r.; 6) sprawę niestacjonarnych studiów doktoranckich przy II Wydziale Lekarskim; 7) sprawę podziału środków statutowych; 8) sprawę odrębnego postępowania dotyczącego porozumień zawieranych przez poszczególne zakłady WUM z podmiotami zewnętrznymi w zakresie współpracy naukowej; 9) Sprawę realizacji projektu budowy Centrum Dydaktyczno - Biblioteczno Informacyjnego; 10) fundusz nagród dla słuchaczy studium doktoranckiego; 11) regulamin i zasady dotyczące własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uczelni; 12) sprawę powołania Międzynarodowego Centrum Farmacji Geriatrycznej; 13) sprawę finansowania badań naukowych dotyczących prac doktorskich wykonywanych przez słuchaczy Studiów Doktoranckich; 14) sprawę utworzenia na Wydziale Farmaceutycznym Wirtualnej Apteki ; 15) sprawę rejestracji programu 4 - letnich studiów prowadzonych w języku angielskim w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwie Zdrowia; 16) sprawę rozbudowy Centrum Dydaktycznego; 17) sprawę utworzenia unikatowego kierunku studiów Logopedia ogólna i kliniczna w ramach I Wydziału Lekarskiego. 3. ZARZĄDZENIA REKTORA W 2008 r. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wydał 123 zarządzenia m.in. w następujących sprawach: 1) wprowadzenia wzoru umowy darowizny i wzoru umowy darowizny rzeczowej w Uczelni; 2) pieczęci urzędowych, pieczątek nagłówkowych, popisowych i administracyjnych w tym stempli, stosowanych przez komórki i jednostki organizacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 3) skutków zmiany nazwy Uczelni z Akademii Medycznej w Warszawie na Warszawski Uniwersytet Medyczny; 4) opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu profesora w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym; 5) wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów z uczelnianego funduszu stypendialnego dla studentów i doktorantów za osiągnięcia naukowe i działalność na rzecz organizacji; 6) wprowadzenia jednolitych wzorów umów cywilno-prawnych zawieranych przez WUM oraz wzoru rachunku; 8

9 7) wprowadzenia jednolitych tekstów Regulaminów obowiązujących w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym; 8) wprowadzenia Regulaminu Realizacji Projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ; 9) ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem kandydatów na studia prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2008/2009 ; 10) utworzenia Podyplomowych Studiów w zakresie Analityki Medycznej ; 11) wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego wraz z Księga Procedur Audytu Wewnętrznego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ; 12) ustalenia wysokości opłat za studia prowadzone w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II WL na rok akademicki 2008/ ) wprowadzenia w WUM Regulaminu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; 14) zasadami składania i archiwizowania prac końcowych na studiach podyplomowych ; 15) organizacją przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków ; 16) sprawą utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie Metodologii Badań Klinicznych ; 17) sprawą wprowadzenia Procedury postępowania w zakresie badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych w szpitalach klinicznych ; 18) sprawą utworzenia Studiów Podyplomowych Marketing Farmaceutyczny ; 19) sprawą organizacji działań CEPT ; 20) sprawą utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji ochrony zdrowia ; 21) Wprowadzenia Procedury przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i wykorzystaniu seksualnemu w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ; 22) Sprawą rozpoczęcia realizacji projektu Poprawa jakości nauczania poprzez stworzenie nowatorskiego modelu nauczania z zakresu Ratownictwa Medycznego ; 23) wprowadzenia Regulaminu zatrudniania Kierowników jednostek administracyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ; 24) ustalenia opłat za studia Podyplomowe w zakresie Marketing Farmaceutyczny Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach ochroni zdrowia Zarządzanie projektami Medycznymi ; 25) wprowadzenia Procedury zwrotu kosztów używania samochodów niebędących własnością warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ; 26) ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ; 9

10 27) ustalenia wysokości stypendiów doktoranckich w warszawskim Uniwersytecie Medycznym; 28) ustalenia limitu przyjęć na studia doktoranckie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok 2009/2010; 29) Ustalenia trybu działania Ogólnouczelnianego Centrum Badań Przyklinicznych i Technologii. 4. KOMISJE I ZESPOŁY REKTORSKIE Rektor Uczelni w 2008r. powołał następujące komisje i zespoły : 1) Rektorską Komisję Konkursowa w celu przeprowadzenia konkursu za stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Medycznych w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Banacha 1a; 2) Komisję ds. oceny przyjęć na studia do Oddziału nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego; 3) Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Pełnomocnika Rektora Rzecznika Rzetelności Naukowej; 4) Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mediów technicznych c.o. i c.w. do budynków podlegających eksploatacji Kampusu Banacha, przy ul. Banacha 20 i ul. Grójeckiej 69; 5) Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do sprzętu drukującego użytkowanego przez jednostki WUM ; 6) Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Projektu Centrum Badań Przedklinicznych; 7) Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę mikrotomografu komputerowego; 8) Komisję Konkursowa w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus centrum Leczenie obrażeń w Warszawie przy ul. Lindleya 4 9) Rektorską Komisję ds. Akademickiego centrum Onkologii; 10) Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy materiałów i urządzeń biurowych dla jednostek organizacyjnych Uczelni; 11) Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obiektu Centrum badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 12) Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Dyrektora w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24; 10

11 13) Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24; 14) Rektorską Komisję ds. Inwestycji pod nazwą Budowa Bloku Operacyjnego Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego z siedzibą w Warszawie przy ul. Banacha 1; 15) Rektorską Komisję ds. oceny prac kliniki Kardiochirurgii przy I Katedrze i Klinice Kardiologii 16) Komisję Przetargowa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ochrony 12 obiektów i mienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie 12 miesięcy; 17) Komisję Konkursową dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Pełnomocnika rektora ds. Budowy Szpitala Pediatrycznego; 18) Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Dyrektora w Szpitali Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej 2; 19) Zespół ds. administracyjnego przygotowania Projektu Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) z ramienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 20) Zespół ds. merytorycznego przygotowania Projektu Badań Przedklinicznych i technologii (CePT) z ramienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 21) Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji I Kostki Budynku Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1; 22) Komisję Kwalifikacyjną dla przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej; 23) Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację Domu Medycka ( II etap) przy ul. Oczki 5 w Warszawie; 24) Komisję Socjalną w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym; 25) Międzywydziałową Komisję ds. nadania Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 26) Rektorską Komisję Heraldyczną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 27) Rektorską Komisję antymobbingową; 28) Jury konkursu na znak logo 200-lecia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 29) Rektorską komisję ds. wyjaśnienia zarzutów skierowanych przeciwko Katedrze i zakładowi Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu medycznego zamieszczonych w dzienniku Gazeta Wyborcza oraz na portalu internetowym w dniach 1 i 2 grudnia 2008r. Rektor powołał także : 1) Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli akademickich 11

12 2) Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich 3) Rzecznika Dyscyplinarnego ds. studentów i doktorantów 4) Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego ds. studentów i doktorantów 5) Rzecznika Dyscyplinarnego ds. pracowników inżynieryjno-technicznych 6) Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego ds. pracowników inżynieryjno - technicznych 5. ZMIANY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE JEDNOSTEK NAUKOWO- DYDAKTYCZNYCH 1) Zmiany nazw jednostek naukowo dydaktycznych, ich podporządkowania i przekształcenia: a) z dniem 26 lutego 2008r. Studium Medycyny Molekularnej włączone zostało w strukturę Centrum Biostruktury I Wydziału Lekarskiego ; b) z dniem 26 lutego 2008r. zmieniona została nazwa Katedry i Kliniki Urologicznej na Katedrę i Klinikę Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej; c) z dniem 12 mam 2008r. zmieniona zastała nazwa Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia na Katedrę i Klinikę Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej; d) z dniem 28 lipca Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową przekształcone zostało w Katedrę Dermatologii i Wenerologii; e) z dniem 22 października 2008r. zmieniono nazwa Kliniki Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu na Klinikę Położnictwa i Ginekologii Wydziału Nauki o Zdrowiu 2) Utworzenie nowych jednostek organizacyjnych: a) z dniem 26 lutego 2008r. utworzono w ramach Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii I Wydziału Lekarskiego Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej; b) z dniem 26 lutego 2008r. utworzono w ramach Wydziału Nauki o Zdrowiu Zakład Profilaktyki Onkologicznej. 3) Likwidacje jednostek naukowo - dydaktycznych : a) z dniem 2 października 2008r. zniesiono Klinikę Położniczą Wydziału Nauki o Zdrowiu; b) z dniem 29 grudnia 2008r. zniesiono Samodzielną Pracownię Pielęgniarstwa Psychiatrycznego Wydziału Nauki o Zdrowiu. 6. ZMIANY ORGANIZACYJNE W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI CENTRALNEJ W 2008r. w drodze Zarządzenia Nr 112/2008 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 23 grudnia 2008r. wprowadzony został w Uczelni nowy Regulamin Organizacyjny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nowy Regulamin Organizacyjnym WUM wprowadził : 1) Zmiany w strukturze organizacyjnej administracji centralnej w tym: Przeniesienie niektórych jednostek organizacyjnych administracji w ramach podległości pionowej Kanclerza i jego zastępców, Utworzenie Biura Rektora, w skład którego wchodzą Sekretariat Rektora, Prorektorów oraz Rzecznik Prasowy WUM 12

13 Likwidację Biura Strategii i Informatyzacji Utworzenie w strukturze dziekanatów wydziałów, dziekanatów Oddziałów, (w tym utworzenie w ramach Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego, Dziekanatu Oddziału Fizjoterapii). Przeniesienie do struktur wydziałowych, sekretariatów jednostek naukowodydaktycznych, podlegających dotąd Kancelarii Uczelni. Zmianę nazwy Kancelaria na Kancelaria WUM. 2) Uzupełnił również ramowe zadania niektórych jednostek administracji centralnej i stanowisk w tym: zakres zadań Rzecznika Rzetelności Naukowej oraz Biura Ochrony Pracy i Środowiska. 7. ZARZADZENIA KANCLERZA W 2008 r. Kanclerz wydał 524 zarządzenia dotyczące m.in. : 1) rejestracji umów zawieranych przez Uczelnię 2) wprowadzenia w Uczelni instrukcji gospodarki materiałowej ; 3) wprowadzenia Instrukcji zamawiania pieczęci urzędowych, pieczątek nagłówkowych, popisowych i administracyjnych oraz stempli, stosowanych przez komórki administracyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jak również jej pracowników pod nazwą Tryb i zasady zamawiania i wyrabiania pieczątek oraz wprowadzenia wzoru formularza Zamówienia wewnętrzne na wykonanie pieczątek ; 4) wprowadzenia jednolitych wzorów umów zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny; 5) powołania Komisji w celu dokonania wyceny i sprzedaży sprzętu znajdującego się na terenie bazy transportu przy ul. Oczki 4; 6) wprowadzenia Instrukcji Nr 4 APK /2008 Realizacja umów cywilno-prawnych ; 7) gospodarowania zużytymi lub zbędnymi składnikami majątku ruchomego; 8) wprowadzenia zasad ewidencjonowania czasu pracy ; 9) wprowadzenia Instrukcji obsługi administracyjnej systemu centralnego wydruku ; 10) wprowadzenia Regulaminu porządkowego w obiektach i na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ; 11) powołania Komisji,która dokona przekazania wyposażenia i sprzętu w oparciu o protokół zdawczo odbiorczy w związku z przekazaniem Samodzielnemu Szpitalowi Klinicznemu Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia obrażeń działalności usługowej wykonanej z Zakładzie Anatomii Patologicznej i w Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej; 12) procedury postępowania dotyczącej napraw i konserwacji sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz instalacji niskoprądowych; 13

14 13) uzgodnień przed realizacją inwestycji, remontów i modernizacji realizowanych w obiektach i na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 14) wprowadzenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 4/2008 Kanclerza WUM z dnia 3 stycznia 2008r w sprawie rejestracji umów zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny; 15) ustalenia terminów przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej; Większość pozostałych zarządzeń wydanych przez Kanclerza dotyczyło powołania komisji przetargowych oraz komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursu na stanowiska w administracji Uczelni. 14

15 2. SPRAWY FINANSOWE Działalność uczelni w 2008 r. zakończono stratą netto w wysokości ,77 zł. I. PRZYCHODY Przychody uczelni wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 1,8 %. Nadal zasadniczym źródłem przychodów są dotacje, w tym na działalność dydaktyczną. Zwraca uwagę: dynamika przychodów z działalności dydaktycznej w wysokości zaledwie 1,1 % wzrost przychodów z prac naukowo-badawczych o 11,7 % wzrost przychodów finansowych o 46,2 %. Szczegółową strukturę i dynamikę przychodów obrazują załączone tabele: nr 1 - Poziom i struktura przychodów w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku nr 2 - Przychody działalności dydaktycznej w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku nr 3 - Przychody działalności naukowo badawczej w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku nr 4 - Przychody pozostałych prac usługowych i badawczych w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku nr 5 - Pozostałe przychody operacyjne w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku nr 6 - Przychody finansowe w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku II. KOSZTY W 2008 roku, w stosunku do roku poprzedniego, nastąpił wzrost kosztów o 5,9 %, w tym: koszty działalności dydaktycznej wzrosły o 5,7 % koszty działalności naukowo badawczej wzrosły o 11,7% a usług badawczych i wysokospecjalistycznych o 11 % znacznie obniżyły się koszty finansowe - o 71,4%. Analizując koszty rodzajowe działalności operacyjnej obserwujemy: wzrost kosztów wskaźnik - wynagrodzeń funduszu osobowego 107,1 % - wynagrodzeń bezosobowych 124,7 % - dodatkowych wynagrodzeń rocznych 108,8 % - aparatury specjalnej 121,5 % - opłat i podatków 187,3 % - zużycia materiałów 121,3 % - mediów technicznych 112,1 % - usług obcych 107,0 % - stypendiów 118,5 % - świadczeń na rzecz studentów 102,0 % utrzymanie poziomu roku poprzedniego kosztów - świadczeń na rzecz pracowników obniżenie poziomu kosztów - amortyzacji 82,5 % - delegacji 89,5 % Szczegółową informacje o poziomie i dynamice kosztów przedstawiają załączone tabele: 15

16 nr 7 - Poziom i struktura kosztów w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku nr 8 - Koszty działalności dydaktycznej w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku nr 9 - Koszty działalności naukowo badawczej w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku nr 10 - Koszty pozostałych prac usługowych i badawczych w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku nr 11 - Koszty rodzajowe ogółem w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku nr 12 - Pozostałe koszty operacyjne w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku nr 13 - Koszy finansowe w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku III. FUNDUSZE, AKTYWA TRWAŁE A) Fundusze 1. Fundusz własny uczelni zwiększył się z kwoty , - zł do wartości ,- zł w wyniku : zwiększenia o kwotę ,- zł w tym: - wzrost wartości gruntów ,- zł - wzrost wartości sfinansowanych z dotacji środków trwałych ,- zł - przeniesienia na fundusz zysku z 2007 r ,- zł zmniejszenia o kwotę ,- zł przede wszystkim z tytułu umorzenia budynków i budowli. 2. Fundusze specjalne, na które składają się : Fundusz Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów, którego stan na koniec roku wynosił ,- zł Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ze stamen ,- zł Własny Fundusz Stypendialny o wartości na dzień bilansowy ,- zł. B) Aktywa Wartość aktywów trwałych wzrosła z poziomu ,zł w 2007 roku do ,- zł w 2008 roku. Wzrost wartości aktywów trwałych zanotowano w grupie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie: - wartości niematerialne i prawne - 30% - środki transportu - 205% - inne środki trwałe ( urządzenia medyczne, sprzęt komputerowy) - 104% - środki trwałe w budowie ( w tym przede wszystkim nakłady na budowę Centrum Biblioteczno Informacyjnego) - 260% Długoterminowe aktywa finansowe pozostały na poziomie roku poprzedniego tj ,- zł ( wartość udziałów w spółce). 16

17 3. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA WYDZIAŁY, KIERUNKI STUDIÓW I STOPNIE KSZTAŁCENIA 1) I Wydział Lekarski Lekarski a) Elektroladiologia b) Audiofonologia c) Lekarsko-dentystyczny d) Techniki dentystyczne e) Higiena stomatologiczna 2) II Wydział Lekarski a) Lekarski z oddziałem English Division b) Fizjoterapia. 3) Wydział Farmaceutyczny a) Farmacja b) Analityka medyczna 4) Wydział Nauki o Zdrowiu a) pielęgniarstwo b) położnictwo c) dietetyka d) ratownictwo medyczne e) zdrowie publiczne Liczba absolwentów 2008r. w podziale na Wydziały zawiera załącznik nr 1 do Sprawozdania Sprawność kształcenia studentów polskich i zagranicznych na studiach stacjonarnych i iniestacjonarnych w roku akademickim 2007/2008 na dzień zawiera załącznik nr 2 do Sprawozdania. ZADANIA W ZAKRESIE REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Rekrutacja Promocja edukacyjna dla kandydatów na studia Targi Edukacyjne Dzień Otwarty 2. Rekrutacja kandydatów na rok akademicki 2008/2009 odbywała się wg ustalonych procedur, w których tworzeniu brali udział pracownicy Biura Obsługi Działalności Podstawowej. 3. Punkt Informacyjny Rekrutacja przygotowanie materiałów informacyjnych 17

18 przygotowanie umów dla osób obsługujących punkt nadzór nad działalnością punktu (informacja ustna, telefoniczna i 4. Uczelniany Egzamin Wstępny dla kandydatów ze (starą maturą) obsługa administracyjna egzaminu obsługa Komisji Egzaminacyjnej 5. Rekrutacja na rok akademicki 2008/2009 studia stacjonarne kandydatów polskich o ubiegało się o przyjęcie na studia osób o przyjęto osób: w tym na poszczególne kierunki/specjalności: lekarski 474 (w tym 14 laureatów olimpiad przedmiotowych) lekarsko-dentystyczny 87 elektroradiologia 36 audiofonologia 27 (w tym 1 laureat olimpiady przedmiotowej) techniki dentystyczne 30 fizjoterapia I st. 95 fizjoterapia II st. 100 farmacja 142 analityka medyczna 40 analityka medyczna II st. 30 pielęgniarstwo I st. 388 pielęgniarstwo II st. 211 położnictwo I st. 152 położnictwo II st. 32 dietetyka I st. 79 dietetyka II st. 40 ratownictwo medyczne 80 (w tym 2 laureatów olimpiad przedmiotowych) zdrowie publiczne I st. 97 zdrowie publiczne II st. 136 higiena stomatologiczna 28 studia stacjonarne dla obcokrajowców 18

19 o w języku polskim przyjęto 18 obcokrajowców o w języku angielskim kierunek lekarski przyjęto 100 osób. studia niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) kandydatów polskich o ubiegało się o przyjęcie na studia 968 osób o przyjęto 833 osób w tym na poszczególne kierunki/specjalności: lekarski 78 lekarsko dentystyczny 15 farmacja 7 fizjoterapia I st. 10 fizjoterapia II st. 30 analityka medyczna 6 audiofonologia 6 elektroradiologia 39 zdrowie publiczne II st. 71 położnictwo I st. 66 dietetyka I st. 30 dietetyka II st. 8 ratownictwo medyczne 18 pielęgniarstwo I st. 192 pielęgniarstwo II st W roku akademickim 2008/2009 Uczelnia kształci ogółem studentów, w tym (zał. tabela nr 1): studia stacjonarne studia niestacjonarne (wieczorowe) 777 studia niestacjonarne (zaoczne) studenci zagraniczni (studia stacjonarne) 555 w tym: - studia w języku polskim studia w języku angielskim 447 Po ostatnim roku studiów nie obroniło pracy magisterskiej108 osób. 19

20 7. Sprawność kształcenia w roku akademickim 2007/2008 ogółem rozpoczęło studia osób uzyskało promocję na kolejny rok osób nie zaliczyło danego roku studiów z powodu skreślenia, powtarzania roku, urlopu dziekańskiego, zdrowotnego lub przedłużenia osób co stanowi 11%. 8. Absolwenci roku akademickiego 2007/2008 ogólna liczba osób w tym: o studia stacjonarne osób o studia niestacjonarne osób 9. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia prowadzenie zapisów rezerwacja sal obsługa administracyjna obsługa techniczna w kursie bierze udział 259 osób od września do kwietnia 10. Udział w opracowywaniu obowiązujących procedur rekrutacyjnych na rok akademicki 2009/ Warsztaty Integracyjno-Profilaktyczne Po raz drugi został zorganizowany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny program integracyjny Warsztaty Integracyjno Profilaktyczne dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (dawniej wieczorowych). Prace pracowników Sekcji obejmowały kompleksową organizację programu od rejestracji uczestników poprzez realizację zajęć, zapewnienia zaplecza socjalnego oraz dokonanie podsumowania uczestnictwa. Do udziału w programie zarejestrowało się 626 studentów I roku wszystkich Wydziałów WUM. Zajęcia adaptacyjno-profilaktyczne odbywały się w dniach roku w Centrum Dydaktyczny oraz na Wydziale Farmaceutycznym. 20

Nagrody za osiągnięcia organizacyjne

Nagrody za osiągnięcia organizacyjne Nagrody za osiągnięcia organizacyjne Za wkład pracy oraz osobiste zaangaŝowanie w działalność organizacyjną na rzecz dynamicznego rozwoju Uczelni, Jego Magnificencja Rektor przyznał nagrody następującym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr 62/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie: odpłatności na ch stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych opłat

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z działalności uczelni za okres

ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z działalności uczelni za okres ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Akademii Medycznej w Warszawie z działalności uczelni za okres WSTĘP od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. Rok 2007 był kontynuacją drugiego roku kadencji organów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok Łączny plan finansowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 2013 rok Toruń, czerwiec 2013 r. 2 Dział I. Rachunek zysków i strat plan 2013 wyszczególnienie [w tys. PLN] plan łączny 2013 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r. ... (pieczątka uczelni) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 05 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku środki z budżetów

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016 Kontakt i o nas Dla studentów i uczelni Dla naukowców Współpraca z zagranicą Strona główna» Rzecznik prasowy» Komunikaty Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016 czwartek, 8 października

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów kierunku Wzornictwo PŁ w ramach projektu Wzornictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku

Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego obniżania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU

Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia 27.01.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU Spis treści ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2 STRUKTURA WYDZIAŁU I

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN 1. Studium Doktoranckie w IMP PAN zostało powołane przez Dyrektora IMP PAN na wniosek Rady Naukowej IMP PAN. 2. W IMP PAN prowadzone są stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-2/9/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia nr 1/09/2004 Rektora WSTE z dnia 6 września 2004 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE 1 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej w Warszawie

Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej w Warszawie Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej w Warszawie Przepisy ogólne 1. Studia Doktoranckie mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr naukowych. 2. Zasady prowadzenia Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Dział V ZARZĄDZANIE MIENIEM I FINANSAMI UCZELNI. ADMINISTRACJA UCZELNI. Rozdział 1 Mienie, przychody Uczelni. Oddział 1 Mienie Uczelni

Dział V ZARZĄDZANIE MIENIEM I FINANSAMI UCZELNI. ADMINISTRACJA UCZELNI. Rozdział 1 Mienie, przychody Uczelni. Oddział 1 Mienie Uczelni Dział V ZARZĄDZANIE MIENIEM I FINANSAMI UCZELNI. ADMINISTRACJA UCZELNI Rozdział 1 Mienie, przychody Uczelni Oddział 1 Mienie Uczelni 50 1. Mienie Uczelni obejmuje własność i inne prawa majątkowe. 2. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Symbol: Data: WSZJK-USOS-BL 15.03.2011 r. Procedura. Wydanie: Stron: I 9

Symbol: Data: WSZJK-USOS-BL 15.03.2011 r. Procedura. Wydanie: Stron: I 9 Załącznik do Uchwały nr 48 RW z dnia 15 marca 2011r. Procedura Symbol: Data: WSZJK-USOS-BL 15.03.2011 r. Wydanie: Stron: I 9 DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU STUDIÓW OD IMMATRYKULACJI DO MOMENTU ZALICZENIA OSTATNIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 1. Niniejszy Regulamin określa: a. Zasady gospodarowania i podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów

Bardziej szczegółowo

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały.

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR 103 /11 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS. Postanowienia ogólne

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych W dniu.. zawarta została umowa o świadczenie usług edukacyjnych, której stronami są: Akademia Morska w Gdyni przy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 212 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Załącznik do Uchwały Nr CXCI/2014 1 1. Uniwersytet Medyczny w Lublinie przeprowadza rekrutację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik nr 2 do uchwały nr 309 Senatu UZ z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych oraz regulaminu organizacyjnego studiów podyplomowych REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku

Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na 4-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 13/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku

Uchwała nr 13/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku Uchwała nr 13/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych na I rok studiów na rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 33/2009 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 18. 05. 2009 r. Warunki oraz tryb rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku 75.0200.97.2015 Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Wykaz podstawowych, wewnętrznych aktów prawnych dotyczących systemu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu:

Wykaz podstawowych, wewnętrznych aktów prawnych dotyczących systemu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: Wykaz podstawowych, wewnętrznych aktów prawnych dotyczących systemu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: I. Środowisko wewnętrzne 1. Przestrzeganie wartości etycznych: 1) Uchwała

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Postanowienia ogólne REGULAMIN Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Doktoranckich (zwany dalej Regulaminem) określa tryb tworzenia i organizacji toku studiów doktoranckich,

Bardziej szczegółowo

2 Komisje Kwalifikacyjne

2 Komisje Kwalifikacyjne REGULAMIN ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II 1 Przepisy ogólne 1. Uczestnicy stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 61/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 61/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 61/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w pracach wydziałowych komisji rekrutacyjnych i Uczelnianej Komisji

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 23/2011 Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 11 906 Poz. 896 896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 38/2009

ZARZĄDZENIE nr 38/2009 ZARZĄDZENIE nr 38/2009 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pobierania opłat za studia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni

Regulamin wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni Regulamin wewnętrznej gospodarki finansowej Akademii Morskiej w Gdyni (wprowadzony zarządzeniem nr 30 Rektora AMG z dnia 03.09.2012r, zmiany w zarządzeniu nr 14 Rektora AMG z dnia 29.04.2104r.) I. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r.

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. K. 301-1/12 Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia założeń do planu rzeczowo - finansowego na 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2013/2014

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2013/2014 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 111/2012 z dnia 30 maja 2012 r. stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2013 Senatu SUM z dnia 27 marca 2013 r. Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 37/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów,

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów/ek studiujących na kierunkach zamawianych uruchomionych w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Stypendia

Bardziej szczegółowo

Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany. Medyczne zawody regulowane tzw. systemu sektorowego

Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany. Medyczne zawody regulowane tzw. systemu sektorowego Lp Nazwa zawodu regulowanego Informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczące osób wykonujących dany medyczny zawód regulowany Informacje o wykształceniu niezbędnym do wykonywania danego medycznego zawodu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku

Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji na Studia Doktoranckie Wydziału Fizyki w roku akademickim 2015/2016.

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji na Studia Doktoranckie Wydziału Fizyki w roku akademickim 2015/2016. Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji na Studia Doktoranckie Wydziału Fizyki w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w roku akademickim 2015/2016 prowadzić będzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dofinansowania zadań związanych z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych

Regulamin. Dofinansowania zadań związanych z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych Regulamin Dofinansowania zadań związanych z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych Łomża, dnia 01.07.2010 I. Przepisy ogólne 1 1. Uczelnia w ramach dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.011.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 6 Dąbrowa Górnicza, dnia 01.10.2011 REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE STUDENTOM STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ZAMAWIANYM INFORMATYKA W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Bardziej szczegółowo

2) Opis postępowania kwalifikacyjnego na studia w trybie przeniesienia

2) Opis postępowania kwalifikacyjnego na studia w trybie przeniesienia Załącznik nr 2 do Uchwały nr Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW. Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ. Kraków, 11 września 2012 r.

TOK STUDIÓW. Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ. Kraków, 11 września 2012 r. TOK STUDIÓW Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ Kraków, 11 września 2012 r. Plan prezentacji: 1. Regulamin studiów kwestie wybrane 2. Podejmowanie rozstrzygnięć w indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 315/2016 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu. z dnia 1.10.2014

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu. z dnia 1.10.2014 REGULAMIN Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu Zasady ogólne Stypendium socjalne z dnia 1.10.2014 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015

załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015 załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015 Warunki i tryb rekrutacji na 4-letnie niestacjonarne studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości:

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości: ZARZĄDZENIE R-35/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Załącznik do Uchwały nr 138/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. II. Zasady ogólne

I. Definicje. II. Zasady ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach poddziałania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Warto poczuć chemię zwiększenie liczby absolwentów kierunku CHEMIA na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 200a

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Rolniczej we Wrocławiu

R e g u l a m i n stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Rolniczej we Wrocławiu R e g u l a m i n stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Rolniczej we Wrocławiu Regulamin opracowany jest na podstawie art.196 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r ( Dz.

Bardziej szczegółowo

2 Realizację postanowień niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kadr i Rozwoju Uczelni.

2 Realizację postanowień niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kadr i Rozwoju Uczelni. DOP-0212-71/2012 Poznań, 5 czerwca 2012 roku Zarządzenie nr 71/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i zwiększenia

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów/ek studiujących na kierunkach zamawianych uruchomionych w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej Stypendia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 1 Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 września 2012 r.

z dnia 5 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 62/2012 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 5 września 2012 r. w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 marca 2010 r.

Zarządzenie nr 11/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 marca 2010 r. Zarządzenie nr 11/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów (z wyłączeniem sześciomiesięcznych praktyk organizowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 87/R/15 z dnia 28 lipca 2015 roku

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 87/R/15 z dnia 28 lipca 2015 roku Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 87/R/15 z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim uchyla Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 38/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 38/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie: zasad organizacji oraz warunków odpłatności na studiach niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2015

Zarządzenie Nr 20/2015 Zarządzenie Nr 20/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Społecznej Akademii Nauk

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Społecznej Akademii Nauk Załącznik do UCHWAŁY Nr 44 Senatu Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi podjętej na posiedzeniu w dniu 13czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY ZARZĄDZENIE NR 50/2009 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 8 lipca 2009 r.

TEKST UJEDNOLICONY ZARZĄDZENIE NR 50/2009 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 8 lipca 2009 r. TEKST UJEDNOLICONY ZARZĄDZENIE NR 50/2009 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim form kształcenia Zmiany: - Zarządzenie nr 90/2009

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 29/12 Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości:

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości: ZARZĄDZENIE R-58/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 października 2014 r. w sprawie: odpłatności za świadczone przez UTH Radom w roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r.

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA Nr XXIII 19.7/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII-10.3/09 Senatu UMCS z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 1 1. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (zwanej dalej w skrócie: ChAT ) może prowadzić

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25 REKTORA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. JANA MATEJKI W KRAKOWIE z dnia 27 czerwca 2011

ZARZĄDZENIE NR 25 REKTORA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. JANA MATEJKI W KRAKOWIE z dnia 27 czerwca 2011 ZARZĄDZENIE NR 25 REKTORA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. JANA MATEJKI W KRAKOWIE z dnia 27 czerwca 2011 w sprawie : odpłatności wnoszonej przez studentów studiów niestacjonarnych przyjętych na I rok studiów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/14. Uczelnia pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne od studentów związane z:

ZARZĄDZENIE NR 13/14. Uczelnia pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne od studentów związane z: ZARZĄDZENIE NR 13/14 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2014/2015 i inne czynności

Bardziej szczegółowo

Projekt Mechanika szansą na lepsze jutro współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mechanika szansą na lepsze jutro współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunku zamawianego: Mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Zasady studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego Zasady studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego Funkcjonowanie Studiów Doktoranckich regulują następujące akty prawne: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2013/2014 i inne czynności związane ze studiami w Akademii.

w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2013/2014 i inne czynności związane ze studiami w Akademii. ZARZĄDZENIE NR 60/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29.07.2013 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2013/2014 i inne czynności

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin przyznawania doktoranckich stypendiów naukowych oraz stypendiów stażowych dla młodych doktorów (wprowadzony Zarządzeniem Rektora z dnia 28. 01. 2010 r. Nr 6/2010) przyznawanych ze środków projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE

REGULAMIN ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/06 Rektora AWF w Poznaniu z dnia 29 września 2006r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE I STYPENDIÓW DOKTORANCKICH DOKTORANTOM AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

tel. (0-42) 639 33 56; 272 50 50 e-mail: ewa.blaszczyk@umed.lodz.pl

tel. (0-42) 639 33 56; 272 50 50 e-mail: ewa.blaszczyk@umed.lodz.pl Mgr Ewa Błaszczyk DZIEKANAT ODDZIAŁU FIZJOTERAPII Siedziba: 91-647 Łódź, Pl. Hallera 1, pok. 13, 106, 108, 109, 114 Dni i godziny przyjęć studentów: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - godz. 10 00-14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr 28/08 Senatu UG z dn. 27.03.2008 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim funkcjonują

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 215/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo