Materiały szkoleniowe Podstawy obsługi komputera

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały szkoleniowe Podstawy obsługi komputera"

Transkrypt

1 Materiały szkoleniowe Podstawy obsługi komputera Przygotowane przez: WROcomp

2 1. Posługiwanie się klawiaturą i myszką Za pośrednictwem klawiatury i myszki komunikujemy się z komputerem. Wprowadzamy pewne dane, które po przetworzeniu są zwykle wyświetlane na monitorze bądź drukowane na drukarce. Klawiatura każdego komputera składa się z kilku bloków klawiszy. Oprócz najpopularniejszych oznaczonych literami bądź cyframi, zawiera klawisze specjalne, których znaczenie zmienia się w zależności od używanego oprogramowania. CAPS LOCK przełącza klawiaturę na wielkie litery Backspace kasuje znak przed kursorem F1 uruchamia pomoc Blok klawiszy funkcyjnych Blok klawiatury numerycznej DEL usuwa znaki znajdujące się za kursorem tekstu TAB (tabulator) kl. Wielofunkcyjny np.: wykonuje wcięcie akapitu ECS (escape) anuluje polecenia, zamyka okna dialogowe Blok sterowania kursorem Shift przyciśnięty łącznie z innym klawiszem wstawia wielką literę lub górny znak na klawiszu np.: SHIFT+2 CTRL i ALT LEWY przyciśnięty z odpowiednimi klawiszami uruchamia różne polecenia np.: CTRL+C = kopiuj (copy) CTRL+P = wklej (paste) ALT + F4 = zamknij Prawy ALT (alternative) - przyciśnięty łącznie z innymi klawiszami wstawia polskie litery np.: ALT + X = Ź Podczas pracy z Eksploratorem możemy korzystać z klawiszy funkcyjnych. Oto znaczenie kilku z nich: F2 (Rename)- pozwala na zmianę nazwy pliku lub folderu F3 - otwiera okno znajdź, pozwalające na wyszukiwanie pliku lub folderu, F4 - otwiera listę napędów dyskowych, F5 (Refresh)- odświeża okno, F6 - przełącza pomiędzy: lewym oknem, prawym oknem i listą napędów dyskowych, F10 - podświetla pierwszą opcję w menu, Ctrl + A (select ALL)- zaznacz wszystkie obiekty w prawym oknie, Ctrl + C (copy)- kopiuje (do tzw. Schowka) zaznaczony plik lub folder, Ctrl + X (cut)- wycina (kopiuje do Schowka, jednocześnie usuwając oryginał) zaznaczony folder lub plik, Ctrl + V (paste)- umieszcza kopie pliku lub foldera, który znajdował się w Schowku w aktualnym folderze,

3 Ogólne klawisze skrótów w systemie Windows. Ctrl + F1 - wyświetlenie Pomocy dla zaznaczonego elementu okna dialogowego, Alt + F4 - wyjście z programu - zamknięcie okna, Shift + F4 - wyświetlenie podręcznego menu dla zaznaczonego elementu, Ctrl + ESC - wyświetlenie menu Start, Alt + Tab - przełączenie się do używanego wcześniej okna, Shift - podczas wkładania dysku do napędu CD-ROM pozwala na ominięcie procedury automatycznego odtwarzania. Shift + Delete - usunięcie obiektu bez umieszczenia go w koszu, Alt + Enter - obejrzenie właściwego obiektu, Ctrl - podczas przeciągania pliku - skopiowanie (zamiast przenoszenie) pliku lub foldera, Backspace - obejrzenie foldera położonego o jeden poziom wyżej. Większość myszek posiada 2 lub więcej przycisków i rolkę, która umożliwia przewijanie okienka, jeśli jego zawartość nie mieści się na ekranie. Do każdego z przycisków przypisany jest zestaw funkcji. Lewy służy do zaznaczania plików i folderów, otwierania folderów, uruchamiania programów i wykonywania pewnych operacji kopiowania/przenoszenia plików. Prawy przycisk z reguły służy do włączenia (wywołania) menu kontekstowego, z którego możemy wybrać jakąś operację i zatwierdzić ją lewym klawiszem. Dodatkowo umożliwia wybór operacji podczas kopiowania, przenoszenia i tworzenia skrótów.

4 2. Uruchamianie i logowanie do systemu Windows 7 Professional wersja angielska Aby poprawnie włączyć stację robaczą (komputer) należy: - Włączyć monitor (w zależności od modelu pojawi się informacja na ekranie) lub zapali się kontrolka informująca o zasileniu monitora - Należy również sprawdzić czy mysz i klawiatura są podłączone - Włączyć stację roboczą i poczekać aż system się uruchomi - Po chwili zostanie wyświetlony ekran logowania Każdemu pracownikowi zostaje przydzielony LOGIN (unikalna nazwa użytkownika) oraz HASŁO. Podczas logowania należy pamiętać o dużych i małych literach i znakach specjalnych. Również trzeba sprawdzić czy klawisz CAPS LOCK jest wyłączony. Hasła powinny mieć długość co najmniej 6 znaków oraz zawierać różne znaki (małe i duże litery, cyfry, znaki specjalne). Zabronione jest stosowanie słów, imion w hasłach. Zabronione jest przekazywanie haseł, zapisywanie. Hasła należy zmieniać zgodnie z wymogami systemów. Tu wprowadzamy LOGIN (User name) Np. Trening1 Tu wprowadzamy HASŁO (Password) Zatwierdzenie wprowadzonego loginu i hasła lub naciśnięcie klawisza ENTER Jeżeli podamy złego użytkownika lub hasło pojawi się komunikat o błędzie. Należy kliknąć OK i spróbować ponownie. Należy również pamiętać że mamy ograniczoną liczbę prób. Po wykorzystaniu konto zostanie zablokowane i tylko administrator systemu będzie mógł je odblokować.

5 Należy również pamiętać, że podczas odejścia od stanowiska pracy blokujemy ekran aby nikt nie zobaczył danych na komputerze. Do tego celu przytrzymujemy na klawiaturze przycisk WINDOWS+L Lub start i klikamy z listy LOCK Aby odblokować nasze konto należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w pole PASSWORD i wprowadzić swoje hasło. 3. Wyłączanie systemu operacyjnego Należy również pamiętać, że na stacji robaczej może być już zalogowany użytkownik. Nie wolno uruchamiać komputera ani wyłączać ponieważ może dojść do utraty danych użytkownika już zalogowanego. Proszę kliknąć przycisk Switch User (zmiana użytkownika) i podać swój login i hasło. Podczas codziennej pracy może nam przyjść skorzystać z funkcji restartowania, wylogowywanie lub blokowania komputera. Aby skorzystać z tych funkcji należy nacisnąć przycisk start i wybrać z listy interesującą nas funkcję.

6 4. Poruszanie się po komputerze. Po uruchomieniu każdego komputera na którym jest zainstalowany system operacyjny z rodziny WINDOWS, jesteśmy witani PULPITEM (ang. Desktop). W naszej codziennej pracy należy zwrócić uwagę na fakt, że dane nie będą zapisywane na nim tylko na drugiej partycji zwanej DATA lub dysku sieciowym znajdującym się w sieci lokalnej (LAN). Jest to związane z tzw. polityką bezpieczeństwa DANYCH. Na poniższym zdjęciu widać jak będzie wyglądał pulpit w firmie. Możemy na nim wyróżnić skróty do programów takich jak: PDF CREATOR tworzenie dokumentów PDF Computer zawartość stacji roboczej HELPDESK IT uruchamianie strony logowania do wsparcia technicznego JDEDWARDS uruchamianie aplikacji wspierającej pracę zakładu WINZIP program do kompresji danych LEKSYKONIA słownik RECYKLING BIN kosz

7 Aby przeglądać zawartość komputera należy kliknąć dwa razy lewym przyciskiem myszy lub prawym otwórz i zatwierdzić lewym. Otworzy się tzw. eksplorator Windows (Windows +E). Dzięki niemu będziemy mogli w łatwy sposób poruszać się po komputerze. Miejsce zapisywania danych na komputerze Dyski sieciowe na nich zapisujemy naszą pracę aby zabezpieczyć przed utratą danych. Każdy z pracowników ma przydzielone po 1 GB swoje na dane. 5. Praca z folderami i plikami Foldery są pewnego rodzaju pojemnikami, które mogą zawierać inne foldery oraz pliki. Mogą być również porównane do zwykłej papierowej teczki, w której przechowujemy dokumenty. Folder to teczka a pliki to dokumenty. Po wyglądzie ikon możemy rozpoznać jaki typ danych reprezentuje. Poniżej znajduje się kilka popularnych przykładów: Folder Dokument WORD-a Skoroszyt EXCEL-a Prezentacja POWERPOINT-a

8 Aby utworzyć folder musimy kliknąć prawym przyciskiem w dowolnym miejscu pulpitu lub folderu w którym się aktualnie znajdujemy. Najeżdżamy myszką na Nowy (New) i wybieramy Folder wybór potwierdzamy lewym przyciskiem myszki W skutek naszych działań uzyskamy taką (lub podobną) ikonkę - teraz wystarczy wpisać z klawiatury nazwę dla naszego Folderu (np. Test) i nacisnąć Enter lub kliknąć lewym przyciskiem myszki obok folderu. Aby otworzyć folder musimy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na jego ikonę. System otworzy nowe okienko, w którym wyświetli jego zawartość. Analogicznie aby otworzyć dokument (plik) lub uruchomić jakiś program również dwukrotnie klikamy na jego ikonę. Aby z niego wyjść klikamy myszką na wskazaną ikonę lub przechodzimy do folderu nadrzędnego. Procedurę można powtarzać w dowolnym miejscu dowolną ilość razu, tzn. można tworzyć foldery wewnątrz folderów. Kopiowanie plików i folderów Aby zaznaczyć pojedynczy plik lub folder wystarczy kliknąć na niego lewym klawiszem myszy. Można również zaznaczyć kilka plików lub folderów używając do tego klawisza CRTL przytrzymujemy CRTL i klikamy na wybrane pliki i foldery lewym klawiszem myszy. Aby przenieść lub skopiować plik lub folder klikamy na niego prawym klawiszem myszki i nie puszczając prawego klawisza przeciągamy w inne miejsce (np. otwarty inny folder), następnie puszczamy prawy klawisz myszy i z rozwijanego menu wybieramy jedną z opcji. Opisany sposób nazywamy techniką przeciągnij i upuść. Druga metoda polega na zastosowaniu skrótów klawiszowych.

9 Kopiowanie CTRL + C (copy) po zaznaczeniu plików lub folderów przytrzymujemy klawisz CTRL a następnie przyciskamy C, następnie wybieramy folder docelowy (ten do którego chcemy skopiować dane) i przyciskamy kombinację CTRL + V(paste). Przenoszenie Aby przenieść dane zamiast CTRL + C używamy kombinacji CTRL + X(cut). W folderze docelowym analogicznie wybieramy kombinację CTRL + V. Sortowanie i wyświetlanie plików i folderów Jeśli w folderze znajduje się wiele plików i podfolderów, znalezienie danych, które nas interesują może być utrudnione. Funkcje zmiany widoku i sortowania skracają czas potrzebny na ich wyszukanie. Aby zmienić widok klikamy prawym klawiszem myszki w puste miejsce wewnątrz okna i z rozwijanego menu wybieramy Widok. Możemy wybrać jedną z opcji np. Lista tryb właściwy w przypadku dużej ilości plików lub Duże ikony tryb właściwy do przeglądania miniaturek zdjęć. Kolejną przydatną funkcją, jest opcja sortowania plików. Klikamy prawym klawiszem myszki w puste miejsce wewnątrz okna i z rozwijanego menu wybieramy Sortuj według.

10 Zmiana nazwy Nazwy folderów mogą być w dowolnej chwili zmienione. Wystarczy tylko: 1. Na folder nacisnąć prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać polecenie zmień nazwę (RENAME F2) Czynność tę może również wykonać wykorzystując przycisk klawiatury F2. Klikamy na folder lewym przyciskiem myszy i wciskamy przycisk F2. Nazwa folderu podświetla się na niebiesko i teraz możemy wpisać nową nazwę folderu. W identyczny sposób można zmienić nazwę pliku. Przywracanie wyrzuconego do kosza pliku lub folderu Żeby odzyskać wyrzucone do kosza pliki lub całe foldery (przywracając folder przywrócimy wszystkie znajdujące się w nim pliki). Należy: 1. Kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszki na widoczną na pulpicie ikonę kosz; 2. Znaleźć i zaznaczyć przypadkowo usunięty folder lub plik;

11 3. Kliknąć przycisk przywróć ten element (Empty the Recycle Bin)lub kliknąć folder prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję przywróć (Restore). Wybrany plik lub folder zostanie przeniesiony z kosza do miejsca, z którego został usunięty. Tworzenie plików Aby utworzyć nowy, pusty plik należy: 1. Kliknąć wolny obszar głównego okna prawym przyciskiem myszy; 2. Z menu kontekstowego wybrać Nowy (New) i wskazać typ tworzonego pliku;

12 Zapisywanie plików 1. Aby zapisać plik który utworzyliśmy na komputerze (np. New Text Document) klikamy na FILE(plik) i wybieramy SAVE AS (zapisz jako). Po kliknięciu zapisz jak (SAVE AS..) otworzy nam się okno dialogowe, w którym będziemy mogli nawigować gdzie nasz plik ma być zapisany na komputerze (DATA)lub na dysku sieciowym (Network places). Po nadaniu nazwy klikamy na przycisk SAVE. Jeżeli jednak uznamy że nie chcemy zapisywać pliku klikamy CANCEL (anuluj). Obsługa programów użytkowych. Tu podajemy nazwę

13 PDF CREATOR jest to program do tworzenia dokumentów w formacie PDF (ang. Portable Document Format, przenośny format dokumentu) format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowograficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems. Język opisu pliku PDF jest okrojoną wersją języka programowania PostScript wzbogaconą o elementy hipertekstowe). Aby taki dokument stworzyć należy: 1. Należy przygotować dokument np. WORD, EXCEL, POWER POINT, TEXT. 2. Po ukończeniu należy wybrać PDFCREATOR a następnie kliknąć lewym przyciskiem PRINT (drukuj) 3. W następnym kroku otwiera nam się okno w którym możemy wpisać nazwę dokumentu, autor, temat.

14 4. Po wypełnieniu wszystkich danych klikamy zapisz. Otwiera nam się okienko dialogowe w którym podajemy nazwę pliku i klikamy lewym przyciskiem SAVE (zapisz) WinZip jest to program do tworzenia archiwów, czyli tzw. plików spakowanych. Pliki pakujemy w celu zmniejszenia ich objętości lub połączenia ich większej w liczby w jedną całość. WinZip obsługuję standardy rar oraz zip. Jest dzięki temu bardzo uniwersalny w swoim działaniu. Aby móc z niego korzystać musimy go zainstalować. Jeżeli jest on już zainstalowany na naszym komputerze to po kliknięciu prawym przyciskiem na wybranym pliku zobaczymy nowe pozycje w wyświetlanym menu: Pozycje 1 i 2 oraz 3 i 4 robią dokładnie to samo. Pozycje 3 i 4 jeszcze dodatkowo otwierają okno nowej wiadomości (domyślnego klienta poczty internetowej) oraz dołączają spakowany plik jako załącznik do wiadomości . Aby spakować plik z domyślnymi ustawieniami tzn. w formacie zip, w kompresji standardowej, w tym samym katalogu (miejscu na dysku) gdzie znajduje się archiwizowany obiekt, z nazwą pakowanego pliku poszerzoną o końcówkę.zip wybieramy pozycję 2. Aby mieć wpływ na wymienione powyżej parametry musimy wybrać pozycję 1. Z takich bardziej użytecznych parametrów, które możemy zmienić korzystając z opcji 1 to: miejsce w którym ma się znajdować spakowane archiwum, nazwa archiwum, stopień kompresji.

15 Zabezpieczanie archiwum hasłem Po wyborze opcji 1 zobaczymy okno: Musimy zaznaczyć opcję Encrypt addend files oraz kliknąć przycisk Add. Spowoduje wyświetlenie okna w którym podajemy hasło, przy pomocy którego będziemy zabezpieczać nasz plik:

16 Hasło musimy podać dwa razy WAŻNE: HASŁA MUSZĄ BYĆ IDENTYCZNE taki hasło musi składać się z minimum 8 znaków. Pod podaniu hasła klikamy OK. Uwagi dodatkowe: Najszybszą metodą pakowania plików jest korzystanie z opcji 2, natomiast najbezpieczniejszą jest opcja 1 z wykorzystaniem hasła. Jedno archiwum może oczywiście zawierać więcej niż jeden plik. Aby skorzystać z takiej opcji przed wciśnięciem prawego klawisza podświetlamy wybraną liczbę obiektów i dopiero wtedy klikamy prawy klawisz i wybieramy jedną z proponowanych opcji. Rozpakowywanie plików: Rozpakowanie plików przebiega w sposób analogiczny do pakowania. W tym momencie musimy na spakowanym jednym lub grupie podświetlonych plików (wygląd ikony takich plików to ) wcisnąć prawy przycisk myszki i zobaczymy menu: W tej chwili domyślną opcją jest użycie 3 lub 2. Różnią się one tym, że przy wykorzystaniu opcji 3, zostanie stworzony katalog o nazwie takiej jak spakowane archiwum, a zawartość archiwum zostanie wypakowana do tego katalogu. Dzięki temu unikamy bałaganu dokładnie wiemy, gdzie znajdują się nasze pliki. W przypadku użycia opcji 2, pliki zostaną wypakowane w bieżącym miejscu, np. na pulpit w przypadku, gdy archiwum zawiera 100 plików łatwo się domyślić jak będzie wyglądał nasz pulpit. Opcja 1 pozwala zmieniać parametry o których pisałem wcześniej. Jeżeli plik był zabezpieczony hasłem po wybraniu jednej z dostępnych opcji będziemy musieli podać hasło DOKŁADNIE TO SAMO, KTÓREGO UŻYLIŚMY PODCZAS PAKOWANIA PLIKU.

17 6. Obsługa WORDA. Jak włączyć WORDA? Klikamy myszka na START -> Wszystkie programy (All Programs)-> Microsoft Office -> Microsoft Office Word 2007 Potrzebne klawisze: Kasowanie jednej literki (przed kursorem) Backspace (Klawisz z strzałką w lewo ) Kasowanie jednej literki (za kursorem) Delete (Del) Odstęp pomiędzy literami lub wyrazami SPACJA (najdłuższy klawisz) Duże litery Caps Lock (od momentu wciśnięcia piszemy dużymi literami, wciskamy jeszcze raz piszemy znowu małymi sygnalizacja dioda na klawiaturze przy literce A) Duże litery (2 sposób) wciskamy klawisz Shift i trzymając go wciskamy wybraną literkę Polskie znaki wciskamy klawisz Alt (koniecznie ten z prawej strony SPACJI!) i trzymając go wciskamy wybraną literkę a, e, c, Aby uzyskać ź musimy wybrać Alt + x Znaki z górnej części klawiszy wciskamy klawisz Shift i trzymając go wciskamy wybrany klawisz Jak zachować naszą pracę (jak jej nie stracić)? Aby nie stracić naszej pracy musimy ją zapisać na dysku. Możemy to zrobić na 2 sposoby: Klikamy myszką na ikonkę. Pojawi nam się okno: Zapisz jako, gdzie w miejscu wpisujemy wybraną przez nas nazwę i klikamy myszką na Zapisz. Klikamy myszką na górze okna na napis: Plik i wybieramy Zapisz jako Gdzie znaleźć nasz zachowany dokument? Jeżeli nie wybraliśmy inaczej, domyślnie będzie on znajdował się w Dokumentach (Documents). Dostać się tam możemy ze skrótu na pulpicie lub klikając myszką na START -> Dokumenty (Documents)

18 Zmiana wyglądu pisanego przez nas teksu. Zmieniać wygląd pisanego przez nas tekstu możemy na wiele sposobów. Podstawowe zmiany to możliwość pogrubienia, pochylenia, podkreślenia, pisanych wyrazów. Kolejną sprawą jest zmiana wielkości czcionki np. 12, 14, 18, 26 Zmian tych dokonujemy klikając myszką na odpowiednie ikonki na pasku narzędzi: podkreślenie pochylenie pogrubienie ZADANIE DO WYKONANIA Proszę otworzyć nowy dokument w WORDZIE oraz zapisanie tego nowo otwartego dokumentu pod nazwą nowy imię (w miejscu imię wpisujemy swoje imię). Treść dokumentu powinna wyglądać tak: To jest próba możliwości WORDA. (wielkość liter 24, pogrubione, pochylone) To jest tekst pogrubiony: ą, ę, ć, ń, ł, ó, ż, ź, ś. (wielkość liter 12) To jest tekst pochylony: Ą, Ę, Ć, Ń, Ł, Ó, Ż, Ź, Ś. (wielkość liter 16 ) No to teraz tekst podkreślony:! ( # * $ & % ^ <>? : {} [] (wielkość liter 14) Coś czego nie było, czyli pisanie w kolorze: (wielkość liter 12) Czerwony Zielony Niebieski Różowy Jak zmienić kolor? Klikamy myszką na ikonkę znajdującą się w pasku narzędzi. Aby móc wybrać kolor, musimy kliknąć myszką dokładnie na ten mały trójkącik znajdujący się za literką A.

19 7. Obsługa Internetu. Pierwszym pojęciem, które wyjaśnimy jest pojecie Internetu, z którym stykamy się na co dzień, zarówno w pracy jak i w domu. Definicji wyjaśniających znaczenie tego pojęcia jest bardzo dużo, każdy z nas ma pewnie jakieś swoje określenie, którego go opisuje. Postaramy się możliwie prosto i skutecznie opisać czym tak faktycznie jest Internet. Taką najkrótszą i jednocześnie oddającą całkowity sens tego pojęcia jest definicja mówiąca o tym, że Internet jest siecią sieci o zasięgu globalnym. Sieć ta posiada kilka cech, które ją wyróżniają, przede wszystkim nie jest w żaden sposób usystematyzowana ani zaplanowana (w odróżnieniu od np. sieci w różnego rodzaju przedsiębiorstwach). Składa się z pojedynczych komputerów oraz sieci komputerowych. Nie możemy również dokładnie określić z jakiej liczby komputerów się składa. Internet ciągle się rozrasta, dzięki czemu miliony komputerów należących do tej sieci, są praktycznie nieograniczonym źródłem informacji. Przekrój Internetu jest również bardzo zróżnicowany, znajdziemy w nim zarówno instytucje państwowe, jak i zwykłych użytkowników domowych oraz przedsiębiorstwa. Początki Internetu sięgają 1970r, gdzie w USA pojawił się jako ARPA, następnie w 1972 DARPA. Od tego momentu z każdym rokiem rozwijał się coraz szybciej. Przełomem w rozwoju Internetu stał się powszechny i tani dostęp do Internetu. Z każdym rokiem jest on coraz tańszy i stały - szerokopasmowy (co to oznacza wiemy już na podstawie wiedzy z modułu 2), co oznacza, że bez względu czas spędzony w sieci opłata jest stała. Jest to bardzo ważne, ponieważ każdy kto rozpoczął swoją przygodę z Internetem wie, że czas w sieci płynie bardzo szybko. Dzisiaj Internet jest to siecią komputerową obejmującą swoim zasięgiem cały świat, za jej pomocą można przesyłać wszystkie rodzaje plików od tekstowych, graficznych, video, poprzez pliki audio, jak również oprogramowanie. Do przesyłania tych danych wykorzystywane pakiety, które są paczkami zawierającymi informacje. Internet oferuje pięć podstawowych usług: Grupy dyskusyjne jest to specjalna odmiana poczty elektronicznej, która obecnie straciła na swojej popularności na rzecz forum internetowego. Działa grupy dyskusyjnej polega na założeniu specjalnego konta pocztowego grupy, do które dopisywane są adresy mailowe uczestników grupy. W tym momencie jeżeli jakiś uczestnik grupy wyśle maila na konto grupowe, mail ten dotrze do wszystkich uczestników grupy. czyli poczta elektroniczna. Narzędzie bez którego nie wyobrażamy już sobie życia. Służy do komunikacji pomiędzy użytkownikami, można poza treścią przesyłać również załączniki (grafika, muzyka, video). Jest to bezpłatna i szybka forma komunikacji, która z biegiem czasu nabiera coraz większego znaczenia. Chat czyli sposób komunikacji z wykorzystaniem komputera, Internetu oraz oprogramowania do prowadzenia rozmów w czasie rzeczywistym. FTP protokół transmisji plików (file transmission protocol), służy do skutecznego i prostego w formie udostępniania plików w Internecie. Od strony graficznej można powiedzieć, że jest to struktura katalogów pozbawiona wyszukanego interfejsu graficznego. Charakteryzuje się tym, że można dodatkowo wprowadzić konieczność uwierzytelniania przed uzyskaniem dostępu do zasobów. Pozwala to na określenie dostępu dla konkretnych danych tylko dla wybranego użytkownika. www World Wide Web (sieć o światowym zasięgu), nieograniczone źródło informacji, jest to sieć dokumentów multimedialnych, do których uzyskujemy dostęp przy pomocy przeglądarek internetowych. Dokumenty Wymienimy sobie teraz najważniejsze cechy Internetu: brak usystematyzowanej struktury sieci, praktycznie nieograniczone możliwości rozwoju, powszechna dostępność dla każdego,

20 struktura zaplanowana w taki sposób, że awaria jednego węzła systemu nie prowadzi do awarii całej sieci. Połączenia mogą być tak kierowane, że omijają uszkodzone punkty, dzięki czemu komunikacja jest ciągła, powszechny nieograniczony dostęp do sieci, każdy może współtworzyć sieć i umieszczać w niej swoje strony internetowe, Sieć www (World Wide Web) jest to zbiór specjalnie przygotowanych dokumentów multimedialnych wykonanych w określonej technologii (HTML, Flash), do których mamy dostęp przy pomocy przeglądarek internetowych. Jest to usługa o zakresie globalnym, do której mamy dostęp z każdego miejsca, gdzie możemy podłączyć się do Internetu. Zasada działania sieci www oparta jest na usługach internetowych w grupie protokołów TCP/IP, jednak samo www posiada własny protokół http (typer text transfer protocol). Na koniec wyjaśnimy sobie na czym polega różnica pomiędzy Internetem, a www. Są to pojęcia zbliżone do siebie i bardzo często mylnie interpretowane. Najprościej tą różnicę można określić w taki sposób: Internet (fizyczna struktura) to ogólnoświatowa sieć komputerów połączonych z sobą, WWW (aplikacja) to usługa świadczona w oparciu o Internet (jedna z usług, jest ich więcej). Kolejnym pojęciem, które szczegółowo omówimy, będzie URL, czyli adres internetowy. W celu wyjaśnienia tego pojęcia musimy jednak zrobić krótkie wprowadzenie do tematyki sieciowej. Musimy wiedzieć, że każdy komputer w sieci (w tym serwer, na którym trzymane są strony internetow) jest identyfikowany za pomocą adresu IP. Adres IP posiada swoją strukturę, składa się z czterech dziesiętnych liczb od 0 do 255 rozdzielonych kropkami. Adres IP w takiej postaci jest trudny do zapamiętania, dlatego na co dzień posługujemy się URL, czyli adresem składającym się ze zwyczajnych słów, połączonych kropkami. Trzeba przyznać, że zdecydowanie łatwiej jest nam zapamiętać oraz wykorzystywać na co dzień adres postaci niż Jeden i drugi zapis oznacza to samo, jednak ten pierwszy jest zdecydowanie wygodniejszy w użyciu. Dlatego też URL jest najpopularniejszą postacią adresu internetowego i większość użytkowników Internetu może nawet nie mieć pojęcia o istnieniu jego drugiej wersji. Na poniższym przykładzie omówimy sobie części składowego wybranego adresu URL: Gdzie każda część URL oznacza: http nazwa protokołu, www nazwa komputera (serwera), ciekawastrona domena, nazwa określająca tematykę strony, pl domena najwyższego poziomu, np. pl Polska, de Niemcy, /news/ - to ścieżka do pliku, w tym przypadku nazwa katalogu, new.htm to konkretny plik. Hiperłącze jest to swego rodzaju odnośnik, który przenosi nas w ściśle określone miejsce. Miejscem tym może być inny dokument lub określony wyraz w tym samym dokumencie. Samo hiperłącze może mieć postać tekstu (najczęściej podkreślonego przykład) lub obrazka. Uaktywnienie hiperłącza polega najczęściej na kliknięciu na nim, przy pomocy lewego przycisku myszki. Wykorzystaniu hiperłącz swoją popularność oraz wygodę użytkowania zawdzięczają strony internetowe.

21 Przeglądarka stron www lub inaczej przeglądarka internetowa to aplikacja (program), który umożliwia nam oglądanie oraz wykorzystywanie zawartości stron www. Dzięki przeglądarce możemy w pełni wykorzystywać możliwości, które oferuje nam dana strona. Przeglądarka taka, wykorzystując odpowiednie mechanizmy jest w stanie pobrać zawartość strony www z serwera i wyświetlić ją na ekranie naszego komputera. Jak łatwo się domyślić, możemy spotkać się z różnymi przeglądarkami, które są oferowane przez różnych producentów. Nie można tutaj jednoznacznie powiedzieć, która jest najlepsza. Każda z przeglądarek posiada swoje wady oraz zalety. Aktualnie wszystkie z nich są do siebie bardzo podobne oraz posiadają szereg ogólnie przyjętych ułatwień, które pozwalają nam w pełni wykorzystywać możliwości storn internetowych. Poniżej lista najpopularniejszych aplikacji do przeglądania stron www (wszystkich można używać bez wnoszenia opłat): Internet Explorer aktualnie w wersji 9.0 Mozilla Firefox aktualnie w wersji 12.0 Opera aktualnie w wersji 10.0 Google Chrome aktualnie w wersji 4.0 inne Korzystanie z przeglądarki. Aby skorzystać z przeglądarki musimy ją mieć włączoną. Jak włączyć przeglądarkę mamy napisane w pierwszej pomocy. Po prostu klikamy na odpowiedni skrót na pulpicie lub obok przycisku START. Przeglądarka Internet Explorer : Powrót do poprzedniej strony Przejście do następnej strony Przejście do strony startowej Wyświetla storny ulubione Wyświetla historię Zatrzymanie wczytywania strony Ponowne wczytanie strony Najważniejsze miejsce!! Tutaj wpisujmy adres strony BEZ POLSKICH ZNAKÓW! Powoduje wczytanie wybranej strony

22 Przeglądarka Mozilla Firefox : Powrót do poprzedniej strony Przejście do następnej strony Ponowne strony Zatrzymanie strony wczytanie wczytywania Przejście do strony startowej Wyszukiwarka Google. Tutaj możemy wpisać problem Skróty do aktualnych wiadomości Miejsce na własne skróty (linki) do wybranych stron Po wpisaniu adresu strony w pasek adresowy (widać powyżej, które to miejsce), możemy zamiast klikać myszką na przycisk Idź lub Przejdź wcisnąć klawisz ENTER. Jak zmienić stronę startową? Najważniejsze miejsce!! Tutaj wpisujmy adres strony BEZ POLSKICH ZNAKÓW! W zależności od przeglądarki w której chcemy dokonać zmiany musimy wybrać: Internet Explorer: Klikamy na Narzędzia -> Opcje internetowe Pokaże się nam okienko: Powoduje wczytanie wybranej strony W miejscu Adres: wpisujemy żądaną stronę, np. i klikamy OK. Mozilla Firefox: Klikamy na Narzędzia -> Opcje.. Pokaże się nam okienko:

23 W miejscu Adres: wpisujemy żądaną stronę, np. i klikamy OK. Korzystanie z wyszukiwarki Google. Aby wyszukać w Internecie informacje na jakiś konkretny temat (rozwiązać jakiś problem), np. znaleźć nocleg w Karpaczu musimy skorzystać z wyszukiwarki internetowej. Jak to zrobić? Pierwsza czynnością jest wpisanie w pasek adres w przeglądarce strony: Wczyta nam się taka strona: Teraz musimy w ramkę wpisać szukaną przez nas informację i kliknąć ENTER lub myszką Szukaj w Google. Jeżeli interesują nas tylko polskie strony, możemy zaznaczyć przy użyciu myszki: Szukaj na stornach kategorii: Polski. Ważne: Wpisując informacje w ramkę używamy polskich liter! Jeżeli chcemy ukonkretnić wyszukiwanie uzyskać dokładniejsze wyniki to szukaną przez nas informację ujmujemy w cudzysłów, np. tanie noclegi Karpacz. Teraz, aby wejść na wybraną stronę musimy kliknąć myszką na niebieski link:

24 8. Korzystanie z Helpdesku. W razie problemów z komputerem lub oprogramowaniem powinniśmy zgłosić się do działu technicznego w celu uzyskania pomocy. Takie działanie powinno odbyć się przy pomocy aplikacji umieszczonej na pulpicie: Po włączeniu aplikacji sprawdzamy czy nie ma ogólnego ogłoszenia mówiącego o tym, że wystąpiła jakaś większa awaria, które powoduje problem dla części lub większości komputerów. Jeżeli takiego ogłoszenia nie ma logujemy się do aplikacji przy pomoce osobistego loginu (login jest postaci WR_numer). UWAGA: Jeżeli nie posiadamy loginu musimy podejść do działu Helpdeks w celu otrzymania go. Następnie wybieramy temat zgłoszenia oraz opisujemy problem. Jeżeli znamy numer urządzenia, z którym jest problem to należy go podać. Na koniec wysyłamy zgłoszenie. Na podstawie naszego loginu możemy później sprawdzić stan naszego zgłoszenia.

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi komputera

Podstawy obsługi komputera Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy 41-709 Ruda Śląska, ul. Markowej 22 Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej Podstawy obsługi komputera Materiały pomocnicze do kursu komputerowego Piotr Krawczyk, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Zaglądamy do Internetu

Zaglądamy do Internetu Zaglądamy do Internetu 2.2. Przeglądanie Internetu 2.2.1. Uruchamiamy przeglądarkę Przeglądarka to typowy program komputerowy, który sposobem otwierania i zamykania możemy porównać z prostym edytorem

Bardziej szczegółowo

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami

ECDL moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami ECDL moduł 2 Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami SYSTEM OPERACYJNY 2 Klawiatura Układ klawiatury ułożenie znaków literowych, cyfr i innych znaków oraz pozostałych przycisków funkcyjnych na klawiaturze

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi komputera i korzystania z Internetu

Podstawy obsługi komputera i korzystania z Internetu Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Podstawy obsługi komputera i korzystania z Internetu Szkolenie Beneficjentów Ostatecznych przeprowadzone w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Szkolenie Podstawy obsługi komputera Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Warszawa 1999 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Adres e-mail: Janusz@oeiizk.waw.pl Marta.Wnukowicz@twardagim.edu.pl 1. Wstęp Kurs

Bardziej szczegółowo

Poziom 0 poziom podstawowy

Poziom 0 poziom podstawowy Poziom 0 poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS CZ. I KOMPUTER I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik zdobędzie podstawową wiedzę na temat budowy komputera,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika Wyposażenie Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 Wiadomości ogólne 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Komunikacja... z użytkownikiem 2-2 Znaczenie...

Bardziej szczegółowo

Akademia e-seniora UPC. podręcznik

Akademia e-seniora UPC. podręcznik Akademia e-seniora UPC podręcznik Akademia e-seniora UPC podręcznik O d o r g a n i z a t o r ó w Simon Boyd, Prezes UPC Polska...4 Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce...5 W s t ę

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo

Porozmawiajmy Internet oraz komunikatory internetowe

Porozmawiajmy Internet oraz komunikatory internetowe Porozmawiajmy Internet oraz komunikatory internetowe SZKOLENIE DLA UCZESTNIKÓW Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

profil organizacji np.: com oznacza firmę; edu placówkę oświatową; gov instytucję rządową; org organizację itp. www.wmbp.edu.pl

profil organizacji np.: com oznacza firmę; edu placówkę oświatową; gov instytucję rządową; org organizację itp. www.wmbp.edu.pl Pierwsze kroki w świecie Internetu Cz. 1. Budowa i najważniejsze funkcje przeglądarki Internet to globalna sieć, łącząca miliony komputerów na całym świecie. Umożliwia, m.in.: korzystanie ze zgromadzonej

Bardziej szczegółowo

Komputer nie gryzie poradnik dla babci i dziadka

Komputer nie gryzie poradnik dla babci i dziadka Komputer nie gryzie poradnik dla babci i dziadka Poradnik opracowany przez uczniów klasy VI b Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy w ramach udziału w akcji: 1 SPIS TREŚCI: Wstęp.....

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Autor: Piotr Krawczyk Wersja dokumentu: 1.3 Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-22 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Panel administracyjny...3

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Ocalić od zapomnienia

Ocalić od zapomnienia Ocalić od zapomnienia CYFROWA OBRÓBKA FOTOGRAFII SZKOLENIE DLA UCZESTNIKÓW Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi edicrapro

Instrukcja obsługi edicrapro Instrukcja obsługi edicrapro Pełna kompatybilność z popularnymi przeglądarkami 1 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2. Czym jest edicrapro..... 4 3. Logowanie.. 5 4. Tryb administracyjny.... 6 5. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Warszawski e-podręcznik seniora

Warszawski e-podręcznik seniora Warszawski e-podręcznik seniora i S k POLSKO-JAPOŃSKA 3 F u n d a c j a A m ic u s akademia technik > ^. r i a le j KOnPUTEROUYCH ASOS 2014-2020 Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA KOMPUTERA SYSTEM WINDOWS. MATERIAŁY SZKOLENIOWE dla słuchaczy. Michał Ciechowski

OBSŁUGA KOMPUTERA SYSTEM WINDOWS. MATERIAŁY SZKOLENIOWE dla słuchaczy. Michał Ciechowski OBSŁUGA KOMPUTERA SYSTEM WINDOWS MATERIAŁY SZKOLENIOWE dla słuchaczy Michał Ciechowski Komputer typu IBM PC Komputer jest obecnie najpopularniejszą i często niezastąpioną maszyną elektroniczną. Jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo