Materiały szkoleniowe Podstawy obsługi komputera

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały szkoleniowe Podstawy obsługi komputera"

Transkrypt

1 Materiały szkoleniowe Podstawy obsługi komputera Przygotowane przez: WROcomp

2 1. Posługiwanie się klawiaturą i myszką Za pośrednictwem klawiatury i myszki komunikujemy się z komputerem. Wprowadzamy pewne dane, które po przetworzeniu są zwykle wyświetlane na monitorze bądź drukowane na drukarce. Klawiatura każdego komputera składa się z kilku bloków klawiszy. Oprócz najpopularniejszych oznaczonych literami bądź cyframi, zawiera klawisze specjalne, których znaczenie zmienia się w zależności od używanego oprogramowania. CAPS LOCK przełącza klawiaturę na wielkie litery Backspace kasuje znak przed kursorem F1 uruchamia pomoc Blok klawiszy funkcyjnych Blok klawiatury numerycznej DEL usuwa znaki znajdujące się za kursorem tekstu TAB (tabulator) kl. Wielofunkcyjny np.: wykonuje wcięcie akapitu ECS (escape) anuluje polecenia, zamyka okna dialogowe Blok sterowania kursorem Shift przyciśnięty łącznie z innym klawiszem wstawia wielką literę lub górny znak na klawiszu np.: SHIFT+2 CTRL i ALT LEWY przyciśnięty z odpowiednimi klawiszami uruchamia różne polecenia np.: CTRL+C = kopiuj (copy) CTRL+P = wklej (paste) ALT + F4 = zamknij Prawy ALT (alternative) - przyciśnięty łącznie z innymi klawiszami wstawia polskie litery np.: ALT + X = Ź Podczas pracy z Eksploratorem możemy korzystać z klawiszy funkcyjnych. Oto znaczenie kilku z nich: F2 (Rename)- pozwala na zmianę nazwy pliku lub folderu F3 - otwiera okno znajdź, pozwalające na wyszukiwanie pliku lub folderu, F4 - otwiera listę napędów dyskowych, F5 (Refresh)- odświeża okno, F6 - przełącza pomiędzy: lewym oknem, prawym oknem i listą napędów dyskowych, F10 - podświetla pierwszą opcję w menu, Ctrl + A (select ALL)- zaznacz wszystkie obiekty w prawym oknie, Ctrl + C (copy)- kopiuje (do tzw. Schowka) zaznaczony plik lub folder, Ctrl + X (cut)- wycina (kopiuje do Schowka, jednocześnie usuwając oryginał) zaznaczony folder lub plik, Ctrl + V (paste)- umieszcza kopie pliku lub foldera, który znajdował się w Schowku w aktualnym folderze,

3 Ogólne klawisze skrótów w systemie Windows. Ctrl + F1 - wyświetlenie Pomocy dla zaznaczonego elementu okna dialogowego, Alt + F4 - wyjście z programu - zamknięcie okna, Shift + F4 - wyświetlenie podręcznego menu dla zaznaczonego elementu, Ctrl + ESC - wyświetlenie menu Start, Alt + Tab - przełączenie się do używanego wcześniej okna, Shift - podczas wkładania dysku do napędu CD-ROM pozwala na ominięcie procedury automatycznego odtwarzania. Shift + Delete - usunięcie obiektu bez umieszczenia go w koszu, Alt + Enter - obejrzenie właściwego obiektu, Ctrl - podczas przeciągania pliku - skopiowanie (zamiast przenoszenie) pliku lub foldera, Backspace - obejrzenie foldera położonego o jeden poziom wyżej. Większość myszek posiada 2 lub więcej przycisków i rolkę, która umożliwia przewijanie okienka, jeśli jego zawartość nie mieści się na ekranie. Do każdego z przycisków przypisany jest zestaw funkcji. Lewy służy do zaznaczania plików i folderów, otwierania folderów, uruchamiania programów i wykonywania pewnych operacji kopiowania/przenoszenia plików. Prawy przycisk z reguły służy do włączenia (wywołania) menu kontekstowego, z którego możemy wybrać jakąś operację i zatwierdzić ją lewym klawiszem. Dodatkowo umożliwia wybór operacji podczas kopiowania, przenoszenia i tworzenia skrótów.

4 2. Uruchamianie i logowanie do systemu Windows 7 Professional wersja angielska Aby poprawnie włączyć stację robaczą (komputer) należy: - Włączyć monitor (w zależności od modelu pojawi się informacja na ekranie) lub zapali się kontrolka informująca o zasileniu monitora - Należy również sprawdzić czy mysz i klawiatura są podłączone - Włączyć stację roboczą i poczekać aż system się uruchomi - Po chwili zostanie wyświetlony ekran logowania Każdemu pracownikowi zostaje przydzielony LOGIN (unikalna nazwa użytkownika) oraz HASŁO. Podczas logowania należy pamiętać o dużych i małych literach i znakach specjalnych. Również trzeba sprawdzić czy klawisz CAPS LOCK jest wyłączony. Hasła powinny mieć długość co najmniej 6 znaków oraz zawierać różne znaki (małe i duże litery, cyfry, znaki specjalne). Zabronione jest stosowanie słów, imion w hasłach. Zabronione jest przekazywanie haseł, zapisywanie. Hasła należy zmieniać zgodnie z wymogami systemów. Tu wprowadzamy LOGIN (User name) Np. Trening1 Tu wprowadzamy HASŁO (Password) Zatwierdzenie wprowadzonego loginu i hasła lub naciśnięcie klawisza ENTER Jeżeli podamy złego użytkownika lub hasło pojawi się komunikat o błędzie. Należy kliknąć OK i spróbować ponownie. Należy również pamiętać że mamy ograniczoną liczbę prób. Po wykorzystaniu konto zostanie zablokowane i tylko administrator systemu będzie mógł je odblokować.

5 Należy również pamiętać, że podczas odejścia od stanowiska pracy blokujemy ekran aby nikt nie zobaczył danych na komputerze. Do tego celu przytrzymujemy na klawiaturze przycisk WINDOWS+L Lub start i klikamy z listy LOCK Aby odblokować nasze konto należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w pole PASSWORD i wprowadzić swoje hasło. 3. Wyłączanie systemu operacyjnego Należy również pamiętać, że na stacji robaczej może być już zalogowany użytkownik. Nie wolno uruchamiać komputera ani wyłączać ponieważ może dojść do utraty danych użytkownika już zalogowanego. Proszę kliknąć przycisk Switch User (zmiana użytkownika) i podać swój login i hasło. Podczas codziennej pracy może nam przyjść skorzystać z funkcji restartowania, wylogowywanie lub blokowania komputera. Aby skorzystać z tych funkcji należy nacisnąć przycisk start i wybrać z listy interesującą nas funkcję.

6 4. Poruszanie się po komputerze. Po uruchomieniu każdego komputera na którym jest zainstalowany system operacyjny z rodziny WINDOWS, jesteśmy witani PULPITEM (ang. Desktop). W naszej codziennej pracy należy zwrócić uwagę na fakt, że dane nie będą zapisywane na nim tylko na drugiej partycji zwanej DATA lub dysku sieciowym znajdującym się w sieci lokalnej (LAN). Jest to związane z tzw. polityką bezpieczeństwa DANYCH. Na poniższym zdjęciu widać jak będzie wyglądał pulpit w firmie. Możemy na nim wyróżnić skróty do programów takich jak: PDF CREATOR tworzenie dokumentów PDF Computer zawartość stacji roboczej HELPDESK IT uruchamianie strony logowania do wsparcia technicznego JDEDWARDS uruchamianie aplikacji wspierającej pracę zakładu WINZIP program do kompresji danych LEKSYKONIA słownik RECYKLING BIN kosz

7 Aby przeglądać zawartość komputera należy kliknąć dwa razy lewym przyciskiem myszy lub prawym otwórz i zatwierdzić lewym. Otworzy się tzw. eksplorator Windows (Windows +E). Dzięki niemu będziemy mogli w łatwy sposób poruszać się po komputerze. Miejsce zapisywania danych na komputerze Dyski sieciowe na nich zapisujemy naszą pracę aby zabezpieczyć przed utratą danych. Każdy z pracowników ma przydzielone po 1 GB swoje na dane. 5. Praca z folderami i plikami Foldery są pewnego rodzaju pojemnikami, które mogą zawierać inne foldery oraz pliki. Mogą być również porównane do zwykłej papierowej teczki, w której przechowujemy dokumenty. Folder to teczka a pliki to dokumenty. Po wyglądzie ikon możemy rozpoznać jaki typ danych reprezentuje. Poniżej znajduje się kilka popularnych przykładów: Folder Dokument WORD-a Skoroszyt EXCEL-a Prezentacja POWERPOINT-a

8 Aby utworzyć folder musimy kliknąć prawym przyciskiem w dowolnym miejscu pulpitu lub folderu w którym się aktualnie znajdujemy. Najeżdżamy myszką na Nowy (New) i wybieramy Folder wybór potwierdzamy lewym przyciskiem myszki W skutek naszych działań uzyskamy taką (lub podobną) ikonkę - teraz wystarczy wpisać z klawiatury nazwę dla naszego Folderu (np. Test) i nacisnąć Enter lub kliknąć lewym przyciskiem myszki obok folderu. Aby otworzyć folder musimy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na jego ikonę. System otworzy nowe okienko, w którym wyświetli jego zawartość. Analogicznie aby otworzyć dokument (plik) lub uruchomić jakiś program również dwukrotnie klikamy na jego ikonę. Aby z niego wyjść klikamy myszką na wskazaną ikonę lub przechodzimy do folderu nadrzędnego. Procedurę można powtarzać w dowolnym miejscu dowolną ilość razu, tzn. można tworzyć foldery wewnątrz folderów. Kopiowanie plików i folderów Aby zaznaczyć pojedynczy plik lub folder wystarczy kliknąć na niego lewym klawiszem myszy. Można również zaznaczyć kilka plików lub folderów używając do tego klawisza CRTL przytrzymujemy CRTL i klikamy na wybrane pliki i foldery lewym klawiszem myszy. Aby przenieść lub skopiować plik lub folder klikamy na niego prawym klawiszem myszki i nie puszczając prawego klawisza przeciągamy w inne miejsce (np. otwarty inny folder), następnie puszczamy prawy klawisz myszy i z rozwijanego menu wybieramy jedną z opcji. Opisany sposób nazywamy techniką przeciągnij i upuść. Druga metoda polega na zastosowaniu skrótów klawiszowych.

9 Kopiowanie CTRL + C (copy) po zaznaczeniu plików lub folderów przytrzymujemy klawisz CTRL a następnie przyciskamy C, następnie wybieramy folder docelowy (ten do którego chcemy skopiować dane) i przyciskamy kombinację CTRL + V(paste). Przenoszenie Aby przenieść dane zamiast CTRL + C używamy kombinacji CTRL + X(cut). W folderze docelowym analogicznie wybieramy kombinację CTRL + V. Sortowanie i wyświetlanie plików i folderów Jeśli w folderze znajduje się wiele plików i podfolderów, znalezienie danych, które nas interesują może być utrudnione. Funkcje zmiany widoku i sortowania skracają czas potrzebny na ich wyszukanie. Aby zmienić widok klikamy prawym klawiszem myszki w puste miejsce wewnątrz okna i z rozwijanego menu wybieramy Widok. Możemy wybrać jedną z opcji np. Lista tryb właściwy w przypadku dużej ilości plików lub Duże ikony tryb właściwy do przeglądania miniaturek zdjęć. Kolejną przydatną funkcją, jest opcja sortowania plików. Klikamy prawym klawiszem myszki w puste miejsce wewnątrz okna i z rozwijanego menu wybieramy Sortuj według.

10 Zmiana nazwy Nazwy folderów mogą być w dowolnej chwili zmienione. Wystarczy tylko: 1. Na folder nacisnąć prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać polecenie zmień nazwę (RENAME F2) Czynność tę może również wykonać wykorzystując przycisk klawiatury F2. Klikamy na folder lewym przyciskiem myszy i wciskamy przycisk F2. Nazwa folderu podświetla się na niebiesko i teraz możemy wpisać nową nazwę folderu. W identyczny sposób można zmienić nazwę pliku. Przywracanie wyrzuconego do kosza pliku lub folderu Żeby odzyskać wyrzucone do kosza pliki lub całe foldery (przywracając folder przywrócimy wszystkie znajdujące się w nim pliki). Należy: 1. Kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszki na widoczną na pulpicie ikonę kosz; 2. Znaleźć i zaznaczyć przypadkowo usunięty folder lub plik;

11 3. Kliknąć przycisk przywróć ten element (Empty the Recycle Bin)lub kliknąć folder prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję przywróć (Restore). Wybrany plik lub folder zostanie przeniesiony z kosza do miejsca, z którego został usunięty. Tworzenie plików Aby utworzyć nowy, pusty plik należy: 1. Kliknąć wolny obszar głównego okna prawym przyciskiem myszy; 2. Z menu kontekstowego wybrać Nowy (New) i wskazać typ tworzonego pliku;

12 Zapisywanie plików 1. Aby zapisać plik który utworzyliśmy na komputerze (np. New Text Document) klikamy na FILE(plik) i wybieramy SAVE AS (zapisz jako). Po kliknięciu zapisz jak (SAVE AS..) otworzy nam się okno dialogowe, w którym będziemy mogli nawigować gdzie nasz plik ma być zapisany na komputerze (DATA)lub na dysku sieciowym (Network places). Po nadaniu nazwy klikamy na przycisk SAVE. Jeżeli jednak uznamy że nie chcemy zapisywać pliku klikamy CANCEL (anuluj). Obsługa programów użytkowych. Tu podajemy nazwę

13 PDF CREATOR jest to program do tworzenia dokumentów w formacie PDF (ang. Portable Document Format, przenośny format dokumentu) format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowograficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems. Język opisu pliku PDF jest okrojoną wersją języka programowania PostScript wzbogaconą o elementy hipertekstowe). Aby taki dokument stworzyć należy: 1. Należy przygotować dokument np. WORD, EXCEL, POWER POINT, TEXT. 2. Po ukończeniu należy wybrać PDFCREATOR a następnie kliknąć lewym przyciskiem PRINT (drukuj) 3. W następnym kroku otwiera nam się okno w którym możemy wpisać nazwę dokumentu, autor, temat.

14 4. Po wypełnieniu wszystkich danych klikamy zapisz. Otwiera nam się okienko dialogowe w którym podajemy nazwę pliku i klikamy lewym przyciskiem SAVE (zapisz) WinZip jest to program do tworzenia archiwów, czyli tzw. plików spakowanych. Pliki pakujemy w celu zmniejszenia ich objętości lub połączenia ich większej w liczby w jedną całość. WinZip obsługuję standardy rar oraz zip. Jest dzięki temu bardzo uniwersalny w swoim działaniu. Aby móc z niego korzystać musimy go zainstalować. Jeżeli jest on już zainstalowany na naszym komputerze to po kliknięciu prawym przyciskiem na wybranym pliku zobaczymy nowe pozycje w wyświetlanym menu: Pozycje 1 i 2 oraz 3 i 4 robią dokładnie to samo. Pozycje 3 i 4 jeszcze dodatkowo otwierają okno nowej wiadomości (domyślnego klienta poczty internetowej) oraz dołączają spakowany plik jako załącznik do wiadomości . Aby spakować plik z domyślnymi ustawieniami tzn. w formacie zip, w kompresji standardowej, w tym samym katalogu (miejscu na dysku) gdzie znajduje się archiwizowany obiekt, z nazwą pakowanego pliku poszerzoną o końcówkę.zip wybieramy pozycję 2. Aby mieć wpływ na wymienione powyżej parametry musimy wybrać pozycję 1. Z takich bardziej użytecznych parametrów, które możemy zmienić korzystając z opcji 1 to: miejsce w którym ma się znajdować spakowane archiwum, nazwa archiwum, stopień kompresji.

15 Zabezpieczanie archiwum hasłem Po wyborze opcji 1 zobaczymy okno: Musimy zaznaczyć opcję Encrypt addend files oraz kliknąć przycisk Add. Spowoduje wyświetlenie okna w którym podajemy hasło, przy pomocy którego będziemy zabezpieczać nasz plik:

16 Hasło musimy podać dwa razy WAŻNE: HASŁA MUSZĄ BYĆ IDENTYCZNE taki hasło musi składać się z minimum 8 znaków. Pod podaniu hasła klikamy OK. Uwagi dodatkowe: Najszybszą metodą pakowania plików jest korzystanie z opcji 2, natomiast najbezpieczniejszą jest opcja 1 z wykorzystaniem hasła. Jedno archiwum może oczywiście zawierać więcej niż jeden plik. Aby skorzystać z takiej opcji przed wciśnięciem prawego klawisza podświetlamy wybraną liczbę obiektów i dopiero wtedy klikamy prawy klawisz i wybieramy jedną z proponowanych opcji. Rozpakowywanie plików: Rozpakowanie plików przebiega w sposób analogiczny do pakowania. W tym momencie musimy na spakowanym jednym lub grupie podświetlonych plików (wygląd ikony takich plików to ) wcisnąć prawy przycisk myszki i zobaczymy menu: W tej chwili domyślną opcją jest użycie 3 lub 2. Różnią się one tym, że przy wykorzystaniu opcji 3, zostanie stworzony katalog o nazwie takiej jak spakowane archiwum, a zawartość archiwum zostanie wypakowana do tego katalogu. Dzięki temu unikamy bałaganu dokładnie wiemy, gdzie znajdują się nasze pliki. W przypadku użycia opcji 2, pliki zostaną wypakowane w bieżącym miejscu, np. na pulpit w przypadku, gdy archiwum zawiera 100 plików łatwo się domyślić jak będzie wyglądał nasz pulpit. Opcja 1 pozwala zmieniać parametry o których pisałem wcześniej. Jeżeli plik był zabezpieczony hasłem po wybraniu jednej z dostępnych opcji będziemy musieli podać hasło DOKŁADNIE TO SAMO, KTÓREGO UŻYLIŚMY PODCZAS PAKOWANIA PLIKU.

17 6. Obsługa WORDA. Jak włączyć WORDA? Klikamy myszka na START -> Wszystkie programy (All Programs)-> Microsoft Office -> Microsoft Office Word 2007 Potrzebne klawisze: Kasowanie jednej literki (przed kursorem) Backspace (Klawisz z strzałką w lewo ) Kasowanie jednej literki (za kursorem) Delete (Del) Odstęp pomiędzy literami lub wyrazami SPACJA (najdłuższy klawisz) Duże litery Caps Lock (od momentu wciśnięcia piszemy dużymi literami, wciskamy jeszcze raz piszemy znowu małymi sygnalizacja dioda na klawiaturze przy literce A) Duże litery (2 sposób) wciskamy klawisz Shift i trzymając go wciskamy wybraną literkę Polskie znaki wciskamy klawisz Alt (koniecznie ten z prawej strony SPACJI!) i trzymając go wciskamy wybraną literkę a, e, c, Aby uzyskać ź musimy wybrać Alt + x Znaki z górnej części klawiszy wciskamy klawisz Shift i trzymając go wciskamy wybrany klawisz Jak zachować naszą pracę (jak jej nie stracić)? Aby nie stracić naszej pracy musimy ją zapisać na dysku. Możemy to zrobić na 2 sposoby: Klikamy myszką na ikonkę. Pojawi nam się okno: Zapisz jako, gdzie w miejscu wpisujemy wybraną przez nas nazwę i klikamy myszką na Zapisz. Klikamy myszką na górze okna na napis: Plik i wybieramy Zapisz jako Gdzie znaleźć nasz zachowany dokument? Jeżeli nie wybraliśmy inaczej, domyślnie będzie on znajdował się w Dokumentach (Documents). Dostać się tam możemy ze skrótu na pulpicie lub klikając myszką na START -> Dokumenty (Documents)

18 Zmiana wyglądu pisanego przez nas teksu. Zmieniać wygląd pisanego przez nas tekstu możemy na wiele sposobów. Podstawowe zmiany to możliwość pogrubienia, pochylenia, podkreślenia, pisanych wyrazów. Kolejną sprawą jest zmiana wielkości czcionki np. 12, 14, 18, 26 Zmian tych dokonujemy klikając myszką na odpowiednie ikonki na pasku narzędzi: podkreślenie pochylenie pogrubienie ZADANIE DO WYKONANIA Proszę otworzyć nowy dokument w WORDZIE oraz zapisanie tego nowo otwartego dokumentu pod nazwą nowy imię (w miejscu imię wpisujemy swoje imię). Treść dokumentu powinna wyglądać tak: To jest próba możliwości WORDA. (wielkość liter 24, pogrubione, pochylone) To jest tekst pogrubiony: ą, ę, ć, ń, ł, ó, ż, ź, ś. (wielkość liter 12) To jest tekst pochylony: Ą, Ę, Ć, Ń, Ł, Ó, Ż, Ź, Ś. (wielkość liter 16 ) No to teraz tekst podkreślony:! ( # * $ & % ^ <>? : {} [] (wielkość liter 14) Coś czego nie było, czyli pisanie w kolorze: (wielkość liter 12) Czerwony Zielony Niebieski Różowy Jak zmienić kolor? Klikamy myszką na ikonkę znajdującą się w pasku narzędzi. Aby móc wybrać kolor, musimy kliknąć myszką dokładnie na ten mały trójkącik znajdujący się za literką A.

19 7. Obsługa Internetu. Pierwszym pojęciem, które wyjaśnimy jest pojecie Internetu, z którym stykamy się na co dzień, zarówno w pracy jak i w domu. Definicji wyjaśniających znaczenie tego pojęcia jest bardzo dużo, każdy z nas ma pewnie jakieś swoje określenie, którego go opisuje. Postaramy się możliwie prosto i skutecznie opisać czym tak faktycznie jest Internet. Taką najkrótszą i jednocześnie oddającą całkowity sens tego pojęcia jest definicja mówiąca o tym, że Internet jest siecią sieci o zasięgu globalnym. Sieć ta posiada kilka cech, które ją wyróżniają, przede wszystkim nie jest w żaden sposób usystematyzowana ani zaplanowana (w odróżnieniu od np. sieci w różnego rodzaju przedsiębiorstwach). Składa się z pojedynczych komputerów oraz sieci komputerowych. Nie możemy również dokładnie określić z jakiej liczby komputerów się składa. Internet ciągle się rozrasta, dzięki czemu miliony komputerów należących do tej sieci, są praktycznie nieograniczonym źródłem informacji. Przekrój Internetu jest również bardzo zróżnicowany, znajdziemy w nim zarówno instytucje państwowe, jak i zwykłych użytkowników domowych oraz przedsiębiorstwa. Początki Internetu sięgają 1970r, gdzie w USA pojawił się jako ARPA, następnie w 1972 DARPA. Od tego momentu z każdym rokiem rozwijał się coraz szybciej. Przełomem w rozwoju Internetu stał się powszechny i tani dostęp do Internetu. Z każdym rokiem jest on coraz tańszy i stały - szerokopasmowy (co to oznacza wiemy już na podstawie wiedzy z modułu 2), co oznacza, że bez względu czas spędzony w sieci opłata jest stała. Jest to bardzo ważne, ponieważ każdy kto rozpoczął swoją przygodę z Internetem wie, że czas w sieci płynie bardzo szybko. Dzisiaj Internet jest to siecią komputerową obejmującą swoim zasięgiem cały świat, za jej pomocą można przesyłać wszystkie rodzaje plików od tekstowych, graficznych, video, poprzez pliki audio, jak również oprogramowanie. Do przesyłania tych danych wykorzystywane pakiety, które są paczkami zawierającymi informacje. Internet oferuje pięć podstawowych usług: Grupy dyskusyjne jest to specjalna odmiana poczty elektronicznej, która obecnie straciła na swojej popularności na rzecz forum internetowego. Działa grupy dyskusyjnej polega na założeniu specjalnego konta pocztowego grupy, do które dopisywane są adresy mailowe uczestników grupy. W tym momencie jeżeli jakiś uczestnik grupy wyśle maila na konto grupowe, mail ten dotrze do wszystkich uczestników grupy. czyli poczta elektroniczna. Narzędzie bez którego nie wyobrażamy już sobie życia. Służy do komunikacji pomiędzy użytkownikami, można poza treścią przesyłać również załączniki (grafika, muzyka, video). Jest to bezpłatna i szybka forma komunikacji, która z biegiem czasu nabiera coraz większego znaczenia. Chat czyli sposób komunikacji z wykorzystaniem komputera, Internetu oraz oprogramowania do prowadzenia rozmów w czasie rzeczywistym. FTP protokół transmisji plików (file transmission protocol), służy do skutecznego i prostego w formie udostępniania plików w Internecie. Od strony graficznej można powiedzieć, że jest to struktura katalogów pozbawiona wyszukanego interfejsu graficznego. Charakteryzuje się tym, że można dodatkowo wprowadzić konieczność uwierzytelniania przed uzyskaniem dostępu do zasobów. Pozwala to na określenie dostępu dla konkretnych danych tylko dla wybranego użytkownika. www World Wide Web (sieć o światowym zasięgu), nieograniczone źródło informacji, jest to sieć dokumentów multimedialnych, do których uzyskujemy dostęp przy pomocy przeglądarek internetowych. Dokumenty Wymienimy sobie teraz najważniejsze cechy Internetu: brak usystematyzowanej struktury sieci, praktycznie nieograniczone możliwości rozwoju, powszechna dostępność dla każdego,

20 struktura zaplanowana w taki sposób, że awaria jednego węzła systemu nie prowadzi do awarii całej sieci. Połączenia mogą być tak kierowane, że omijają uszkodzone punkty, dzięki czemu komunikacja jest ciągła, powszechny nieograniczony dostęp do sieci, każdy może współtworzyć sieć i umieszczać w niej swoje strony internetowe, Sieć www (World Wide Web) jest to zbiór specjalnie przygotowanych dokumentów multimedialnych wykonanych w określonej technologii (HTML, Flash), do których mamy dostęp przy pomocy przeglądarek internetowych. Jest to usługa o zakresie globalnym, do której mamy dostęp z każdego miejsca, gdzie możemy podłączyć się do Internetu. Zasada działania sieci www oparta jest na usługach internetowych w grupie protokołów TCP/IP, jednak samo www posiada własny protokół http (typer text transfer protocol). Na koniec wyjaśnimy sobie na czym polega różnica pomiędzy Internetem, a www. Są to pojęcia zbliżone do siebie i bardzo często mylnie interpretowane. Najprościej tą różnicę można określić w taki sposób: Internet (fizyczna struktura) to ogólnoświatowa sieć komputerów połączonych z sobą, WWW (aplikacja) to usługa świadczona w oparciu o Internet (jedna z usług, jest ich więcej). Kolejnym pojęciem, które szczegółowo omówimy, będzie URL, czyli adres internetowy. W celu wyjaśnienia tego pojęcia musimy jednak zrobić krótkie wprowadzenie do tematyki sieciowej. Musimy wiedzieć, że każdy komputer w sieci (w tym serwer, na którym trzymane są strony internetow) jest identyfikowany za pomocą adresu IP. Adres IP posiada swoją strukturę, składa się z czterech dziesiętnych liczb od 0 do 255 rozdzielonych kropkami. Adres IP w takiej postaci jest trudny do zapamiętania, dlatego na co dzień posługujemy się URL, czyli adresem składającym się ze zwyczajnych słów, połączonych kropkami. Trzeba przyznać, że zdecydowanie łatwiej jest nam zapamiętać oraz wykorzystywać na co dzień adres postaci niż Jeden i drugi zapis oznacza to samo, jednak ten pierwszy jest zdecydowanie wygodniejszy w użyciu. Dlatego też URL jest najpopularniejszą postacią adresu internetowego i większość użytkowników Internetu może nawet nie mieć pojęcia o istnieniu jego drugiej wersji. Na poniższym przykładzie omówimy sobie części składowego wybranego adresu URL: Gdzie każda część URL oznacza: http nazwa protokołu, www nazwa komputera (serwera), ciekawastrona domena, nazwa określająca tematykę strony, pl domena najwyższego poziomu, np. pl Polska, de Niemcy, /news/ - to ścieżka do pliku, w tym przypadku nazwa katalogu, new.htm to konkretny plik. Hiperłącze jest to swego rodzaju odnośnik, który przenosi nas w ściśle określone miejsce. Miejscem tym może być inny dokument lub określony wyraz w tym samym dokumencie. Samo hiperłącze może mieć postać tekstu (najczęściej podkreślonego przykład) lub obrazka. Uaktywnienie hiperłącza polega najczęściej na kliknięciu na nim, przy pomocy lewego przycisku myszki. Wykorzystaniu hiperłącz swoją popularność oraz wygodę użytkowania zawdzięczają strony internetowe.

21 Przeglądarka stron www lub inaczej przeglądarka internetowa to aplikacja (program), który umożliwia nam oglądanie oraz wykorzystywanie zawartości stron www. Dzięki przeglądarce możemy w pełni wykorzystywać możliwości, które oferuje nam dana strona. Przeglądarka taka, wykorzystując odpowiednie mechanizmy jest w stanie pobrać zawartość strony www z serwera i wyświetlić ją na ekranie naszego komputera. Jak łatwo się domyślić, możemy spotkać się z różnymi przeglądarkami, które są oferowane przez różnych producentów. Nie można tutaj jednoznacznie powiedzieć, która jest najlepsza. Każda z przeglądarek posiada swoje wady oraz zalety. Aktualnie wszystkie z nich są do siebie bardzo podobne oraz posiadają szereg ogólnie przyjętych ułatwień, które pozwalają nam w pełni wykorzystywać możliwości storn internetowych. Poniżej lista najpopularniejszych aplikacji do przeglądania stron www (wszystkich można używać bez wnoszenia opłat): Internet Explorer aktualnie w wersji 9.0 Mozilla Firefox aktualnie w wersji 12.0 Opera aktualnie w wersji 10.0 Google Chrome aktualnie w wersji 4.0 inne Korzystanie z przeglądarki. Aby skorzystać z przeglądarki musimy ją mieć włączoną. Jak włączyć przeglądarkę mamy napisane w pierwszej pomocy. Po prostu klikamy na odpowiedni skrót na pulpicie lub obok przycisku START. Przeglądarka Internet Explorer : Powrót do poprzedniej strony Przejście do następnej strony Przejście do strony startowej Wyświetla storny ulubione Wyświetla historię Zatrzymanie wczytywania strony Ponowne wczytanie strony Najważniejsze miejsce!! Tutaj wpisujmy adres strony BEZ POLSKICH ZNAKÓW! Powoduje wczytanie wybranej strony

22 Przeglądarka Mozilla Firefox : Powrót do poprzedniej strony Przejście do następnej strony Ponowne strony Zatrzymanie strony wczytanie wczytywania Przejście do strony startowej Wyszukiwarka Google. Tutaj możemy wpisać problem Skróty do aktualnych wiadomości Miejsce na własne skróty (linki) do wybranych stron Po wpisaniu adresu strony w pasek adresowy (widać powyżej, które to miejsce), możemy zamiast klikać myszką na przycisk Idź lub Przejdź wcisnąć klawisz ENTER. Jak zmienić stronę startową? Najważniejsze miejsce!! Tutaj wpisujmy adres strony BEZ POLSKICH ZNAKÓW! W zależności od przeglądarki w której chcemy dokonać zmiany musimy wybrać: Internet Explorer: Klikamy na Narzędzia -> Opcje internetowe Pokaże się nam okienko: Powoduje wczytanie wybranej strony W miejscu Adres: wpisujemy żądaną stronę, np. i klikamy OK. Mozilla Firefox: Klikamy na Narzędzia -> Opcje.. Pokaże się nam okienko:

23 W miejscu Adres: wpisujemy żądaną stronę, np. i klikamy OK. Korzystanie z wyszukiwarki Google. Aby wyszukać w Internecie informacje na jakiś konkretny temat (rozwiązać jakiś problem), np. znaleźć nocleg w Karpaczu musimy skorzystać z wyszukiwarki internetowej. Jak to zrobić? Pierwsza czynnością jest wpisanie w pasek adres w przeglądarce strony: Wczyta nam się taka strona: Teraz musimy w ramkę wpisać szukaną przez nas informację i kliknąć ENTER lub myszką Szukaj w Google. Jeżeli interesują nas tylko polskie strony, możemy zaznaczyć przy użyciu myszki: Szukaj na stornach kategorii: Polski. Ważne: Wpisując informacje w ramkę używamy polskich liter! Jeżeli chcemy ukonkretnić wyszukiwanie uzyskać dokładniejsze wyniki to szukaną przez nas informację ujmujemy w cudzysłów, np. tanie noclegi Karpacz. Teraz, aby wejść na wybraną stronę musimy kliknąć myszką na niebieski link:

24 8. Korzystanie z Helpdesku. W razie problemów z komputerem lub oprogramowaniem powinniśmy zgłosić się do działu technicznego w celu uzyskania pomocy. Takie działanie powinno odbyć się przy pomocy aplikacji umieszczonej na pulpicie: Po włączeniu aplikacji sprawdzamy czy nie ma ogólnego ogłoszenia mówiącego o tym, że wystąpiła jakaś większa awaria, które powoduje problem dla części lub większości komputerów. Jeżeli takiego ogłoszenia nie ma logujemy się do aplikacji przy pomoce osobistego loginu (login jest postaci WR_numer). UWAGA: Jeżeli nie posiadamy loginu musimy podejść do działu Helpdeks w celu otrzymania go. Następnie wybieramy temat zgłoszenia oraz opisujemy problem. Jeżeli znamy numer urządzenia, z którym jest problem to należy go podać. Na koniec wysyłamy zgłoszenie. Na podstawie naszego loginu możemy później sprawdzić stan naszego zgłoszenia.

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Techniki zaznaczania plików i folderów

Techniki zaznaczania plików i folderów Techniki zaznaczania plików i folderów Aby wykonać określone operacje na plikach lub folderach (np. kopiowanie, usuwanie, zmiana nazwy itp.) należy je najpierw wybrać (zaznaczyć) nazwa i ikona pliku lub

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3 Interfejs DT Ta sekcja umożliwia minimalizowanie i/lub zamykanie interfejsu DT, zapewnia dostęp do funkcji wyszukiwania oraz paska informującego o wolnej/zajętej przestrzeni. Ta sekcja umożliwia wybór

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

WINDOWS 7. Kontakt do organizatora: Fundacja Aktywny Senior tel. 501 436 730, 605 257 600 mail: m.ferenc@sektor3.wroclaw.pl www.as.sektor3.wroclaw.

WINDOWS 7. Kontakt do organizatora: Fundacja Aktywny Senior tel. 501 436 730, 605 257 600 mail: m.ferenc@sektor3.wroclaw.pl www.as.sektor3.wroclaw. WINDOWS 7 WINDOWS 7 Windows pierwsze kroki Włączamy i wyłączamy komputer naciskając na obudowie przycisk. Należy go nacisnąć, a nie przytrzymać! Czasem komputer skonfigurowany jest tak, że aby go wyłączyć

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji:

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji: Nr: 15 Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1 Data modyfikacji: 2013-10-25 Co zawiera ten dokument: Ten dokument opisuje elementy systemu Windows 8 i Windows 8.1 powiązane z programem Kancelaris.

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 6 Opis: Jak poruszać się

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja funkcji logowania

Skrócona instrukcja funkcji logowania Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP

Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP - 1 - Podstawy Windows & Zarządzanie zasobami komputera opr.m r Osa Podstawy WINDOWS 9x, 2000, XP 1. System Windows składa się z następujących podstawowych elementów: ikona pulpit okno pasek zadań folder

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu,

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu, CZĘŚĆ 3 - INTERNET 3.1 WSTĘP Internet jest globalnym zbiorem połączonych ze sobą komputerów, które przesyłają informacje między sobą za pośrednictwem szybkich połączeń sieciowych oraz linii telefonicznych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna. Użytkowanie komputerów System Windows XP

Technologia informacyjna. Użytkowanie komputerów System Windows XP Technologia informacyjna Użytkowanie komputerów System Windows XP Uruchamianie systemu Windows XP 1. Włącz komputer 2. Jeżeli proces uruchamiania został zatrzymany, a na ekranie została wyświetlona prośba

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

Operacje na Wielu Arkuszach

Operacje na Wielu Arkuszach Operacje na Wielu Arkuszach 1. Operacje na wielu arkuszach na raz. 2. Przenoszenie i kopiowanie arkuszy pomiędzy plikami. 3. Ukrywanie arkuszy. Przykład 1. Operacje na wielu arkuszach na raz. Często pracując

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław Instrukcja użytkownika programu Internet-Lab 1 Spis treści 1. Co to jest Internet- Lab i dla kogo jest przeznaczony?... 3 2. Jak uruchomić program Internet-Lab?... 3 3. Jak poruszać się ę po programie?...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY * Postaw znak x w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Przybornik w programie Paint to element programu, w którym znajdują się: kolory przyciski

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV Dział lub zagadnienie programowe UMIEJĘTNOŚCI Osiągnięcia ucznia WIADOMOŚCI Komputer jako narzędzie pracy Komunikowanie się z komputerem w środowisku Windows

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Windows Commander (WinCmd)

Windows Commander (WinCmd) Windows Commander (WinCmd) Windows Commander jest wygodnym i funkcjonalne narzędziem do zarządzania plikami. Stanowi on pewną konkurencję do Eksploratora Windows. Okno główne programu WinCmd składa się

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office Podstawy pracy z edytorem tekstu na przykładzie Open Office inż. Krzysztof Głaz krzysztof.glaz@gmail.com http://krzysztofglaz.eu.org Wprowadzenie Dokument ten został napisany jako pomoc dla osób, które

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

ABC komputera i Internetu

ABC komputera i Internetu ABC komputera i Internetu Spotkanie Agenda spotkania: o sobie wstęp obsługa komputera podstawy korzystania z Internetu Pamiętaj, jeśli czegoś nie rozumiesz, pytaj od razu. Do czego potrzebny jest nam Internet?

Bardziej szczegółowo

Od autora ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

Od autora ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Spis treści Od autora ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 1. Jaki komputer wybrać? -----------------------------------------------------------------------7

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

Kompresja i dekompresja plików w programie WinRAR. WinRAR 3.80 PL

Kompresja i dekompresja plików w programie WinRAR. WinRAR 3.80 PL Kompresja i dekompresja plików w programie WinRAR WinRAR 3.80 PL Najnowsza wersja popularnego i uznawanego za jeden z najlepszych, programu do kompresji plików. Program obsługuje własny format RAR jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Wejdź na stronę www.netia.pl/wirtualny_dysk Pobierz program Wirtualny Dysk na swój komputer wybierz pomiędzy wersją na systemy Windows a Macintosh, jak na

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dodawania obiektów do strony Ekonomika.

Instrukcja dodawania obiektów do strony Ekonomika. Instrukcja dodawania obiektów do strony Ekonomika. Klikasz na zaloguj, aby przejść do strony logowania Podajesz login i hasło na WWW i klikasz Zaloguj W dodatkowym menu wybierasz Dodaj artykuł W edytorze

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

Instalacja i użytkowanie programu Fotolabo 3.0

Instalacja i użytkowanie programu Fotolabo 3.0 Instalacja i użytkowanie programu Fotolabo 3.0 Pobieranie i instalacja Pobierz program klikając w ikonę z menu po lewej na http://www.fotolabo.pl. Rozpocznie się pobieranie pliku fotolabo.zip [1,8 MB],

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6. Wiadomości ogólne.

Ćwiczenie 6. Wiadomości ogólne. Ćwiczenie 6. Cel ćwiczenia: zapoznanie się z obsługą i konfiguracją X Windows. W systemie Linux można korzystać także z interfejsu graficznego do obsługi komputera X Windows. Wiadomości ogólne. KDE czyli

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50 Spis treści Rozdział 1. Instalacja systemu Aurox...5 Wymagania sprzętowe... 5 Rozpoczynamy instalację... 6 Wykrywanie i instalacja urządzeń... 7 Zarządzanie partycjami... 10 Konfiguracja sieci i boot loadera...

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES MySource Matrix CMS Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES Spis Treści Informacje Ogólne 3 Środowisko pracy 3 Logowanie do Prostego

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY BIAŁYSTOK, 17 LISTOPADA 2015

WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY BIAŁYSTOK, 17 LISTOPADA 2015 WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY BIAŁYSTOK, 17 LISTOPADA 2015 INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKA KONKURSU: 1. Sprawdź, czy test zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron

Bardziej szczegółowo

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe Test z przedmiotu zajęcia komputerowe 1. System operacyjny to: a) nowoczesna gra komputerowa, b) program niezbędny do pracy na komputerze, c) urządzenie w komputerze. d) przeglądarka internetowa 2.Angielskie

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1 KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1. Wejdź na stronę Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: http://www.biblioteka.umlub.pl 2. W ZASOBY kliknij na Zdalny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Krok 1. Krok 2. Krok 3

Krok 1. Krok 2. Krok 3 Krok 1 W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisujemy adres www.google.com i zatwierdzamy naciskając Enter. Powinniśmy zostać przeniesieni na stronę internetową przeglądarki internetowej Google (obrazek

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Jak zmienić ustawienia cookies?

Jak zmienić ustawienia cookies? Jak zmienić ustawienia cookies? Pamiętaj, że zablokowanie ciasteczek używanych przez nas może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z naszych stron, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych

Bardziej szczegółowo

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Umiejętność gromadzenia, a potem przetwarzania, wykorzystania i zastosowania informacji w celu rozwiązania jakiegoś problemu, jest uważana za jedną z kluczowych,

Bardziej szczegółowo

Samouczek do korzystania z dokumentów Google

Samouczek do korzystania z dokumentów Google Samouczek do korzystania z dokumentów Google dr Paweł Cieśla dr Małgorzata Nodzyńska Uniwersytet Pedagogiczny, im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków1 Samouczek do korzystania z dokumentów Google: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Dostęp do systemu CliniNET ver. 1.0

Dostęp do systemu CliniNET ver. 1.0 ver. 1.0 24 lutego 2012 Spis treści 1 Informacje ogólne 1 2 Instalacja oprogramowania 3 3 Pierwsze logowanie 5 4 Wyszukiwanie informacji o pacjentach 9 5 Pytania i odpowiedzi 12 1 Informacje ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 Przewodnik y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 zawiera ponad 200 różnych kombinacji klawiszy wraz z opisem ich działania, których użycie pozwala

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski:

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski: 1. Do czego słuŝy Total Commander? Total Commander jest dwu-panelowym menedŝerem plików, z powodzeniem zastępującym windowsowego Eksploratora. Dzięki niemu, operacje na plikach i folderach, takiej jak

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo