KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE"

Transkrypt

1 LOGISTYKA 2011 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 7 Infrastruktura transportu wobec współczesnych wyzwań / Krystyna Wojewódzka-Król 13 Pogrom Mitów - wywiad z prof. Włodzimierzem Rydzkowskim / Iwo Nowak 16 Generacje portów morskich a rozwój funkcji logistyczno-dystrybucyjnej / Andrzej Montwiłł w ocenie branŝy TSL / Iwo Nowak 30 Wykorzystanie funduszy unijnych na infrastrukturę transportu w Polsce w warunkach spowolnienia gospodarczego / Ryszard Rolbiecki 33 Wpływ ścieralności na jakość nadruków kodów kreskowych na etykietach logistycznych / Andrzej Korzeniowski, Ryszard Cierpiszewski 36 Innowacje w zarządzaniu transportem w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / Tomasz Jałowiec MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY 41 O skutkach błędnej interpretacji wskaźnika poziomu obsługi przy wyznaczaniu zapasu zabezpieczającego (cz. II) / Stanisław KrzyŜaniak 46 System informatyczny dla MSP do obsługi magazynu / Eugenia Bustowska, Jacek Jarosik 51 Systemy transportowe bez operatorów / Aleksander Niemczyk 52 Światowa prapremiera bramy szybkobieŝnej HS 7030 PU Hörmann'a / Iwo Nowak ELEKTRONICZNA GOSPODARKA 53 Proces wdraŝania systemu Agrologis w przedsiębiorstwach / Karol Wajszczuk, Jacek Wawrzynowicz, Bogusław Sliwczyński 56 Aktywna technologia RFID w polskim porcie morskim / Małgorzata Korczak, Karol Fabiańczyk 58 System wspomagania doboru opakowań. Cel i zakres funkcjonowania systemu SWDO / Andrzej Hejduk, Anna Kosmacz-Chodorowska 62 Logistyka spod znaku VW podczas Rajdu Dakar 2011 / Iwo Nowak 65 Materiały kompozytowe reduktorem kosztów transportu / Miłosz Szymaniak 67 Czas pracy kierowców. Pojęcia w ramach czasu pracy kierowców / Monika Frontczak 69 Logistyka w Beiersdorf Manufacturing Poznań / Krystyna Kołakowska NOWOŚCI Z GS1 POLSKA 71 BranŜa TSL coraz bliŝej standardów globalnych GS1 / Anna Kosmacz- Chodorowska 74 Identyfikatory GS1 w logistyce i transporcie / Piotr Frąckowiak 75 System GS1 nie tylko dla orłów (cz. 39) / Piotr Frąckowiak

2 76 GS1 pomaga wprowadzać zintegrowane podejście w przedsiębiorstwach transportowo - logistycznych / Patrycja Gaj 78 WMS OPTlpromag w Browarze śywiec - praktyczne wykorzystanie zalet standardu GS1 / Dariusz Olearczuk, Piotr Pydych, Waldemar Kapler, Jakub Lewandowski EDUKACJA LOGISTYCZNA 80 Logiści w armii bizantyjskiej / Mirosław SkarŜyński LOGISTYKA - NAUKA 2 Tools of e-logistics / Ryszard Barcik, Marcin Jakubiec 6 Czas pracy kierowców - wpływ uregulowań prawnych na pracochłonność realizacji przewozów krajowych (cz. 2) / Alina Sułkowska, Adam Redmer

3 nr 2 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 7 Logistyka w bezpieczeństwie i bezpieczeństwo w logistyce / Andrzej Szymonik 12 Logistyczne wsparcie operacji pokojowych i humanitarnych w doktrynie strategicznej NATO (cz. 1) / Krzysztof Ficoń 16 Identyfikacja potencjalnych nieciągłości w bezpieczeństwie łańcuchów dostaw krwi w Polsce / Jacek Szołtysek, Sebastian Twaróg 20 Bezpieczeństwo logistyki powietrznej - na przykładzie antyterrorystycznej ochrony terminali i magazynów cargo w międzynarodowych portach lotniczych / Piotr Lipiński 26 Bezpieczny transport miejski i jego dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych / Jolanta Wyród-Wróbel, Grzegorz Biesok 30 Produkty hybrydowe w logistyce (cz. 1) / Henryk Woźniak 34 Wojskowe centra logistyczne / Tomasz Jałowiec, Iwo Nowak 37 Marketing w ocenie konkurencyjności przewozów intermodalnych / Tadeusz Cisowski, Jolanta Kałdonek MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY 41 O błędach popełnianych przy wyznaczaniu ekonomicznej wielkości zamówienia / Stanisław KrzyŜaniak 44 Czynniki organizacyjno-techniczne zabezpieczenia mienia w magazynach / Zdzisław Dudziński 50 Hörmann Dock Control - kierowanie i zabezpieczanie przeładunku / Iwo Nowak ELEKTRONICZNA GOSPODARKA 52 Logistyka.net.pl - okno na logistyczny świat - wywiad z M. Koralewskim / Izabela Wielicka 54 Formularze do lamusa? / Michał Przybylski, Jarosław Tomaszewski 57 Coraz więcej systemów ze znakiem "Zgodny z GS1" / Jakub Lewandowski USŁUGI LOGISTYCZNE 58 The importance of air cargo and air cargo security for economies, population and value chains / Wolfgang Stölzle, Joachim Ehrenthal, Katharina Jaronicki 61 Bezpieczeństwo transportu drogowego w aspekcie ilościowo-jakościowym paliw płynnych w cysternach / Tomasz Weremij 64 Bezpieczeństwo w logistyce i transporcie - korzyści dla pasaŝerów i przewoźników / Kamil Małecki 67 Czas pracy kierowców. Pojęcia w ramach czasu pracy kierowców (cz. 2) / Monika Frontczak NOWOŚCI Z GS1 POLSKA 68 Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa pacjenta / Anna Gawrońska 69 Wiarygodne dane o produktach kluczem do sukcesu Twojej firmy / Dominik Kupisz 71 GS1 w Polsce w 2010 roku / Magdalena Fertsch

4 72 System GS1 nie tylko dla orłów (cz. 40) / Piotr Frąckowiak EDUKACJA LOGISTYCZNA 73 Geneza logistyki powietrznej / Piotr Lipiński 75 Logiści w armii bizantyjskiej podczas wojny / Mirosław SkarŜyński LOGISTYKA - NAUKA 2 Przeniesienie jako jedna z metod postępowania wobec ryzyka pojawiającego się w relacjach dostawca - odbiorca na rynku przedsiębiorstw / GraŜyna Wieteska 7 Modelowanie symulacyjne sieci dystrybucji - adaptacyjność sieci (cz. 1) / Marzena Kramarz, Włodzimierz Kramarz 9 Streszczenia artykułów na CD

5 nr 3 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 7 Transport i logistyka narodową specjalnością Polski? / Grzegorz Szyszka 12 Agrologistyka - nowe wyzwanie dla nauki i praktyki / Bogdan Klepacki 14 Agrologistyka - nowy wymiar działań w logistyce / Andrzej Wojciechowski 17 Logistyka w przedsiębiorstwach agrobiznesu / Joanna Baran 23 Koszty logistyki w przedsiębiorstwach rolnych / Karol Wajszczuk, Jacek Wawrzynowicz 26 Logistyka w przedsiębiorstwach przetwórstwa owoców i warzyw / Bodan Klepacki, Tomasz Rokicki 30 Poziom i wykorzystanie infrastruktury logistycznej w przedsiębiorstwach o róŝnym typie produkcji rolniczej / Maciej Kuboń 34 Podział kosztów dostawy towaru w handlu zagranicznym / Danuta Marciniak-Neider 38 Logistyka dystrybucji nasion zbóŝ w przedsiębiorstwach nasiennych / Dariusz Majchrzycki, Karol Wajszczuk, Jacek Wawrzynowicz 42 Produkty hybrydowe w logistyce (cz. 2) / Henryk Woźniak 44 Logistyczne wsparcie operacji pokojowych i humanitarnych w doktrynie strategicznej NATO (cz. 2) / Krzysztof Ficoń 48 Wpływ wielkości przedsiębiorstw rolnych na wyposaŝenie i wykorzystanie środków transportowych / Benedykt Pepliński, Karol Wajszczuk, Rafał Baum 52 Prawne instrumenty śledzenia przemieszania się Ŝywności w ramach łańcucha dostaw / Aneta Suchoń MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY 55 Monitoring produktów rolnych w magazynach zboŝowych / Joanna Rut, Ewa Kulińska 58 Zapasy w przedsiębiorstwie rolniczym - konieczność czy zapobiegliwość / Maciej Kuboń ELEKTRONICZNA GOSPODARKA 62 Rozwiązania informatyczne w logistyce małych i średnich przedsiębiorstw sektora rolnospoŝywczego / Tomasz Ząbkowski, Piotr Jałowiecki 66 System wspomagania doboru opakowań. Współpraca między uczestnikami łańcucha dostaw / Andrzej Hejduk, Anna Kosmacz-Chodorowska 68 Kody GS1 DataBar narzędziem zapewnienia bezpieczeństwa Ŝywności w sprzedaŝy detalicznej / Piotr Frąckowiak USŁUGI LOGISTYCZNE 70 Wybrane prawne zasady transportu roślin / Aneta Suchoń 73 Znaki towarowe - nie tylko w logistyce / Daniel Kirchner 75 Międzynarodowe samochodowe listy przewozowe CMR / Monika Frontczak 77 Propozycja znaku drogowego miejsca wyładunku / Krzysztof Lewandowski

6 NOWOŚCI Z GS1 POLSKA 78 Jak skutecznie wspierać monitorowanie przepływu świeŝych owoców i warzyw na rynku z zastosowaniem standardów GS1 / Grzegorz Sokołowski 80 MOBIT - świat produktów w Twoim telefonie / Dominik Kupisz 81 PWI Vinfort Sp. z o.o. wprowadza globalny standard GS1 w znakowaniu produktów / Anna Gagaczowska, Jakub Lewandowski 82 System GS1 nie tylko dla orłów / Piotr Frąckowiak EDUKACJA LOGISTYCZNA 84 Sun Tzu - rozwaŝania o logistyce / Mirosław SkarŜyński 85 Prezentacja ksiąŝki i wywiad z prof. J. Witkowskim / Maria Tymińska LOGISTYKA - NAUKA 2 Modelowanie symulacyjne sieci dystrybucji - adaptacyjność sieci (cz. 2) / Marzena Kramarz, Włodzimierz Kramarz 7 CD i streszczenia artykułów

7 nr 4 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 7 Przedmiot i zakres logistyki produkcji / Marek Fertsch 9 Racjonalizacja przepływu materiałów i informacji jako podstawa efektywnej logistyki produkcji - studium przypadku / Agnieszka Stachowiak, Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik 13 Zintegrowane systemy zarządzania w przedsiębiorstwach / Rafał Baum, Karol Wajszczuk, Jacek Wawrzynowicz 17 Strategia zakupów modułowych na potrzeby produkcji / Katarzyna Grzybowska 20 Zarządzanie przepływem materiałów na potrzeby wtórnego wytwarzania (remanufacturing) / Paulina Golińska 24 Systemy sterowania zaopatrzeniem materiałowym hali produkcyjnej - teoria i praktyka zastosowania / Łukasz Hadaś, Agnieszka Stachowiak, Piotr Cyplik 28 Cross - docking w logistyce produkcji / Sabina Wyrwich, Szymon Wyrwich 31 Produkty hybrydowe w logistyce (cz. 3) / Henryk Woźniak 33 Biała Księga implikacje dla polskiego systemu transportu / Hubert Igliński MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY 35 Lokalizacja CL - coraz bliŝej duŝych miast - wywiad z A. Gullifordem / Iwo Nowak 36 Zarządzanie magazynem w przedsiębiorstwie produkcyjno - handlowym / Joanna Rut, Ewa Kulińska 39 CeMAT nowe trendy / Adam Wojciechowski 44 Magazyn - decyzje strategiczne i operacyjne / Ewa Kowalska-Napora, Ryszard Budzik 47 OścieŜnica ThermoFrame z przegrodą termiczną / Iwo N owak ELEKTRONICZNA GOSPODARKA 48 Inteligentna sieć a rozwój funkcji logistyczno - dystrybucyjnej w polskiej energetyce (cz. 1) / Cezary Tomasz Szyjko 50 System wspomagania doboru opakowań. Jak wybrać opakowanie / Anna Kosmacz-Chodorowska, Andrzej Hejduk USŁUGI LOGISTYCZNE 52 Kolejowo - morskie mosty transportowe / Henryk Zielaskiewicz 56 Wywiad z J-P. Bailly (La Poste) oraz R. Nawłoką (DPD Polska) / Iwo Nowak 58 Międzynarodowe samochodowe listy przewozowe CMR (cz. 2) / Monika Frontczak 60 Istotne klauzule umowne na tle konwencji CMR / Daniel Kirchner, Agnieszka śółć NOWOŚCI Z GS1 POLSKA 62 Standardy GS1 w Grupie Raben / Edyta Staszczyk, Piotr Frąckowiak

8 64 Co raz więcej systemów ze znakiem Zgodny z GS1 / Anna Gagaczowska Jakub Lewandowski 65 GDSN, czyli jak to się robi w Polsce / Krzysztof Muszyński 66 System GS1 nie tylko dla orłów / Piotr Frąckowiak EDUKACJA LOGISTYCZNA 67 Rośnie popularność Logistyki stosowanej - wywiad z prof. L. A. Bukowskim / Iwo Nowak 70 Sun Pin - rozwaŝania o logistyce / Mirosław SkarŜyński 72 Nadzieja w młodych logistykach - wywiad z L Fechnerem i M. Kubiakiem / Karolina Zielińska 74 Informacje z PTL / Maria Tymińska, Cezary Mańkowski LOGISTYKO - NAUKA 2 Spis i streszczenia artykułów na płycie CD

9 Dalszy ciąg na CD. Zastosowanie sieci bayesowskiej w ocenie zagroŝeń podczas manewrów złoŝonych statku / Teresa Abramowicz-Gerigk, Zbigniew Burciu Problematyka obsługi transportowej w jednoszczeblowym systemie dystrybucji / Tomasz Ambroziak, Roland Jachimowski System Logistyczny Polski a komodalność ran sportu / Tomasz Ambroziak, Marianna Jacyna Problematyka wykorzystania róŝnych form transportu w aspekcie zrównowaŝonego rozwoju infrastruktury transportowej / Tomasz Ambroziak, Dariusz Pyza Optymalizacja w zadaniach logistyki analitycznej / Igor Arefyev Dokładność pozycjonowania współczesnych systemów nawigacji satelitarnej a przepustowość portów lotniczych / Krzysztof Batiuszek, Marek Malarski Teoria i praktyka przepływu materiałów / Ryszard Barcik, Marcin Jakubiec Systemy logistyczne - podstawy funkcjonowania / Ryszard Barcik, Marcin Jakubiec Technologie wspomagające zarządzanie łańcuchem dostaw / Ryszard Barcik, Mariusz Kubański Logistyka a zrównowaŝony rozwój w transporcie - metody wnioskowania logicznego w modelowaniu / Arkadiusz Barczak Badanie poziomu ergonomicznej jakości i bezpieczeństwa układu kierowca-pojazd do przewozu towarów niebezpiecznych / Sylwia Bęczkowska, Iwona Grabarek Zagadnienie obsługi osób niepełnosprawnych w Metrze / Sylwia Bęczkowska, Mirosław Nader Systematyka podstawowych pojęć w procesie transportowym / Stanisław Bogdanowicz Morskie przewozy kontenerowe jako generator zmian / Maciej Brzozowski Kształtowanie zrównowaŝonego systemu transportowego w miastach / Norbert Chamier-Gliszczyński Metoda wyznaczania stawek transportowych / Andrzej B. Chojnacki Przewozy promowe w basenie Morza Bałtyckiego ze szczególnym uwzględnieniem autostrady morskiej Świnoujście - Ystad / Czesława Christowa Analiza zastosowań systemów informatycznych klasy ERP w logistyce / Krzysztof Chwesiuk MoŜliwości wykorzystania metod wibroakustycznych w procesie oceny własności eksploatacyjnych tramwaju / Bartosz Czechyra, Jerzy Kwaśnikowski, Franciszek Tomaszewski Wybrane zagadnienia logistyki produkcji. Problem planowania i sterowania przepływem produkcji w kontekście spadku zamówień w łańcuchu dostaw / Katarzyna Dohn Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych / Paweł Drozd Logistyka zaopatrzenia - wpływ na logistykę dystrybucji produktów / Joanna Dyczkowska Wybrane kryteria lokalizacji elementów punktowych w projektowaniu podsystemów dystrybucji w ramach Krajowego Systemu Logistycznego / Janusz Fijałkowski Metodyka i wybrane wyniki badań symulacyjnych nowego wózka tramwajowego na tor 1000 mm / Bartosz Firlik, Jerzy Kwaśnikowski

10 Good practices transfer in logistic as a tool of streamlining city logistics / Marcin Foltyński, Bartosz Guszczak Identyfikacja zagroŝeń podczas manewrów wejściowych statku do portu / Piotr Gackowski, Łukasz Lewczuk Metoda zarządzania bezpieczeństwem statku w czasie katastrofy na morzu / Mirosław Gerigk Informatyczne systemy wspomagania eksploatacji statków powietrznych / Paweł Gołda, Jerzy Manerowski Identyfikacja podstawowych parametrów wpływających na zuŝycie paliwa statku w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych / Wojciech Górski, Zbigniew Burciu Wpływ wykonywanych zadań na kondycję psychofizyczną operatora w systemach logistycznych / Iwona Grabarek, Włodzimierz Choromański Wireless sensor networks and their logistics implementations / Lucjan Grochowski Wpływ portów na komodalność transportu. Studia przypadków z regionu Morza Bałtyckiego / Marek Grzybowski Czasy reakcji kierowców - środowiska badań, metodologia i przykładowe wyniki / Marek Guzek, Zbigniew Lozia, Piotr Zdanowicz, Rafał S. Jurecki, Tomasz L. Stańczyk, Wiesław PieniąŜek Samochodowe czarne skrzynki" - moŝliwości i ograniczenia w analizie przebiegu wypadku drogowego / Marek Guzek Charakterystyka systemu transportowego europejskich kolei duŝych prędkości / Przemysław llczuk Polietylenowe jednostki pływające w transporcie śródlądowym / Jacek Jachowski, Maciej Kaczmarczyk Wieloszczeblowa systematyka elementów systemu logistycznego / Marianna Jacyna, Tadeusz Basiewicz, Andrzej Gołaszewski Wydajność kompletacji przy wieloblokowych układach strefy komisjonowania / Marianna Jacyna, Michał Kłodawski Model procesowy szacowania ryzyka badań statków powietrznych / Joanna Jasińska, Joanna Wójcik, Włodzimierz Kosiński, Dorota Krupnik An analysis of selected transport catastrophes causes presented against the background of the occurring geophysical conditions / Janusz Kapuściński, Mariusz Zabielski Analiza statystyczna wpływu lokalnego stanu toru na bezpieczeństwo jazdy pojazdu szynowego / Ewa Kardas-Cinal Analiza aspektów organizacyjnych w systemach logistycznych - podejście symulacyjne / Marek Karkula Modelowanie mobilności w analizach ruchu dla projektów inwestycji transportowych / Grzegorz Karoń Telematyczny system akwizycji danych dla oceny jakości pracy punktu transportowego / Zbigniew Kasprzyk, Mariusz Rychlicki Ocena niezawodności eksploatacyjnej autostradowego systemu poboru opłat / Zbigniew Kasprzyk, Marek Sumiła Zastosowanie modeli parametrycznych w badaniach symulacyjnych propagacji drgań transportowych / Jarosław Korzeb, Przemysław llczuk Współczesny układ wartości oceny kompleksowej obiektów logistycznych / Mariusz Kostrzewski Modelowanie symulacyjne kooperacji przedsiębiorstw w sieci dystrybucji / Marzena Kramarz Identyfikacja zakłóceń w przepływach materiałowych / Włodzimierz Kramarz

11 Koncepcja pływających solarnych instalacji odsalających jako przesłanka modyfikacji wybranych elementów systemów transportowych / Przemysław Krata Rola komisjonowania w sterowaniu przepływami produktów / Stanisław Krawczyk, Michał Jakubiak Ocena wpływu oddziaływania skrzyŝowań w układach drogowych / Stanisław Krawiec, Ireneusz Celiński Modelowanie centrum logistycznego dla określenia obciąŝeń jego infrastruktury / Stanisław KrzyŜa nią k, Marcin Hajdul, Ireneusz Fechner Nowa generacja floty w systemie transportu łamanego na Odrzańskiej Drodze Wodnej / Jan Kulczyk, Tadeusz Lisiewicz, Tomasz Nowakowski Koszty a technologie transportu na Odrzańskiej Drodze Wodnej / Jan Kulczyk, Emilia Skupień Udział procesów logistycznych w tworzeniu wartości dodanej / Ewa Kulińska Wybrane zagadnienia przewozu przesyłek w transporcie lotniczym / Anna Kwasiborska Transport kolejowy - istotny element systemu logistycznego Polski / Jerzy Kwaśnikowski, Grzegorz Gramza, Marian Medwid Wybrane elementy oceny jakości ruchu tramwajów przez pasaŝerów w publicznym transporcie zbiorowym / Jerzy Kwaśnikowski, Grzegorz Gramza Postulaty zwiększenia efektywności systemu transportu intermodalnego w Polsce / Krzysztof Lewandowski Organizacja procesu magazynowego a efektywność wykorzystania zasobów pracy / Konrad Lewczuk Analiza obciąŝenia polskich lądowych i lotniczych przejść granicznych w międzynarodowych przewozach ładunków / Alina Lipińska-Słota Odległość boczna manewru wyprzedzania statków morskich na akwenach ograniczonych / Piotr Lizakowski Zastosowanie metod foresight do prognozowania rozwoju systemów transportowych na przykładzie aglomeracji górnośląskiej / Bogusław Łazarz, Sylwester Markusik System wspomagania decyzji podczas akcji ratowniczej człowiek za burtą" z zastosowaniem sieci bayesowskich / Arkadiusz Łukaszewicz Stan wiedzy na temat prędkości przejazdu pojazdów przez skrzyŝowanie typu rondo / ElŜbieta Macioszek Perspektywy kolei duŝych prędkości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Andrzej Massel Symulacyjne badanie uszkodzeń zawieszenia pojazdu szynowego / Rafał Melnik Pomiary emisji spalin systemem PEMS i badanie wyników eksperymentu z wykorzystaniem metod analizy wariancji / Jerzy Merkisz, Arkadiusz Barczak, Jacek Pielecha Modelowanie lokalizacji podmiotów sieci recyklingu pojazdów na przykładzie Polski / Agnieszka Merkisz-Guranowska Optymalizacja nieliniowego zadania transportowo - produkcyjnego dla przetwarzania odpadów / Edward Michlowicz Uwarunkowania praktyczne w modelowaniu i optymalizacji procesów dostaw przesyłek / Dariusz Milewski, Tomasz Buras Kształtowanie sieci intermodalnej w oparciu o koncepcję systemów wieloagentowych / Leszek Mindur, Jerzy Wronka, Ireneusz Fechner, Stanisław KrzyŜaniak, Marcin Hajdul Transportochłonność gospodarki światowej w latach / Maciej Mindur

12 Optymalizacja dostaw drewna w relacji nadleśnictwo - zakład produkcyjny z wykorzystaniem pakietu OOT_1 / Jakub Murawski, Emilian Szczepański, Marianna Jacyna Oddziaływanie autobusów komunikacji miejskiej na ludzi w otoczeniu dalszym / Mirosław Nader, Edyta Purta Wyniki testów projektu pilotaŝowego krajowego systemu automatycznego poboru opłat / Gabriel Nowacki CASTLE wspiera politykę regionalną w obszarze logistyki / Iwo Nowak Taktyczny wymiar outsourcingu logistycznego w wybranych przedsiębiorstwach województwa śląskiego / Monika Odlanicka-Poczobutt Algorytmy oprogramowania systemu monitorowania pojazdu kolejowego / Michał Opala Problematyka modelowania emisji i dyspersji szkodliwych składników spalin morskich silników okrętowych / Małgorzata Pawlak Koncepcja zrównowaŝonego rozwoju u operatorów logistycznych / Ewa Płaczek Model procesowy zarządzania konfiguracją badań statków powietrznych / Witold Pokora, Włodzimierz Kosiński Wybrane aspekty wyznaczania planów przewozów dla klientów rozproszonych w obszarach miejskich przy ograniczonych zasobach czasowych / Piotr Pryciński Problem koordynacji działań w łańcuchu logistycznym / Edyta Przybylska Wybrane aspekty racjonalizacji systemów przewozowych w łańcuchu dostaw przy ograniczonych zasobach / Dariusz Pyza Efektywność procesu kompletacji / Andrzej Ratkiewicz O pewnej metodzie zwiększającej poziom bezpieczeństwa baz logistycznych / Adam Rosiński Projektowanie sieci logistycznych dla obsługi przedsiębiorstw produkcyjnych / Krzysztof Santarek, Ilona Jacyna Koncepcja systemu bezpieczeństwa na kolejowych przejściach granicznych UE / Mirosław Siergiejczyk, Stanisław Gago Koncepcja wdroŝenia nowoczesnych systemów naziemnych detekcji sytuacji ruchowych dla wybranego lotniska / Mirosław Siergiejczyk, Karolina Krzykowska Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych baz logistycznych / Mirosław Siergiejczyk, Adam Rosiński Dylematy wyboru alternatywnego wobec samochodu osobowego środka transportu w mieście / Grzegorz Sierpiński O pewnej metodzie zwiększenia przepustowości wybranego portu lotniczego / Andrzej Stachlewski Ekspercka usługa QRS jako element zarządzania bezpieczeństwem w procesach logistycznych / Wiesław Staniuk Statki do przewozu CO 2 - potrzeba przyszłości? / Andrzej Starosta Wykorzystanie sieci bayesowskiej do doboru optymalnej jednostki w transporcie morskim / Andrzej Starosta Wizyjny system nadzoru przewozów ładunków i wykorzystaniem detekcji zmian w obrazie / Marek Stawowy Identyfikacja modelu matematycznego operacji lądowania samolotu / Anna Stelmach, Jerzy Manerowski Wybrane zagadnienia w ocenie warunków widoczności przedpola tramwaju / Krzysztof Stypułkowski Analiza struktur wymiany informacji w systemach ITS / Marek Sumiła, Mariusz Rychlicki

13 Algorytm Forda - Fulkersona i jego znaczenie w rozwiązywaniu problemów transportowych / Agata Surówka Integracja zagadnień sieciowych w gospodarce państwa / Jerzy Szkutnik Infrastruktura logistyczna jako czynnik przyszłego ładu przestrzennego obszarów wiejskich w Polsce / Wacław Szymanowski Zarządzanie logistyką w sytuacjach kryzysowych / Andrzej Szymonik Neuronowe modelowanie oceny jakości usług transportowych / Andrzej Świderski Oparte na wiedzy modele i algorytmy planowania oraz symulacji przemieszczania w systemach wojskowych klasy DSS i CGF / Zbigniew Tarapata Selected issues connected with lighting of pedestrian crossings / Piotr Tomczuk Techniczne aspekty budowy i eksploatacji linii kolejowych duŝych prędkości / Kazimierz Towpik Formalizacja opisu procesów logistycznych / Mariusz Wasiak Parametryzacja elementów procesu transportowego / Jolanta śak Funkcje i zadania systemu logistycznego Polski a komodalność transportu / Jolanta śak, Konrad Lewczuk, Michał Kłodawski, Roland Jachimowski, Ilona Jacyna Modele wyboru drogi wykorzystywane w budowie dynamicznych macierzy podróŝy / Renata śochowska Badanie wpływu rytmizacji rozkładu jazdy na wykorzystanie taboru w przewozach pasaŝerskich / Andrzej śurkowski

14 nr 5 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 7 Innowacyjna logistyka / Marianna Jacyna 11 Rozwój technologii logistycznych - nagrody Europejskiego Towarzystwa Logistycznego / Tomasz Nowakowski 14 Innowacje technologiczne w logistyce organizacji usługowych / Hanna Lewandowska 17 Analiza ekoefektywności w logistyce produkcji / Dorota Burchart-Korol, Paweł Śląski 21 Opłaty za dostęp do infrastruktury w segmencie przewozów towarowych / Mirosław Antonowicz 24 Produkty hybrydowe w logistyce (cz. 4) / Henryk Woźniak 28 Green logistics a stacje rozrządowe / Stanisław Cieślakowski 31 Harmonogramowanie dostaw wyrobów alkoholowych na obszarze Unii Europejskiej - rozpoznanie problemu (cz. 1) / Mariusz Grajek 33 Nasze rezultaty są naszą wizytówką - wywiad z Rektorem WSL / Iwo Nowak Magazynowanie i transport wewnętrzny 34 PRSES w 3 pytaniach i odpowiedziach / Zbyszko Krojenka 36 Kolorowe CL dm-drogeriemarkt w Weilerswist k. Kolonii / Iwo Nowak 38 Modelowe rozwiązanie składowania towaru w systemie wąskich korytarzy i kompletacji dynamicznej w oddzielnej strefie / Marek Marciniak 41 Innowacyjne rozwiązania RFID w systemie WMS MaGS1 wdroŝone w magazynie Franspol-u / Jerzy Majewski ELEKTRONICZNA GOSPODARKA 43 Internetowe giełdy frachtów w operacyjnej działalności przewoźników drogowych / Paweł Romanów 47 Inteligentna sieć a rozwój funkcji logistyczno - dystrybucyjnej w polskiej energetyce (cz. 2) / Cezary Tomasz Szyjko 51 System wspomagania doboru opakowań. Znakowanie opakowań handlowych / Anna Kosmacz - Chodorowska, Piotr Frąckowiak USŁUGI LOGISTYCZNE 53 Źródła informacji dla kierowców w mieście: doświadczenia, stopień wykorzystania, ocena / Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, Maciej Szymczak 59 Nowy sposób komunikacji w transporcie stał się powszechny / Monika Murawska 61 Przewóz środków spoŝywczych zgodnie z najnowszą wersją umowy ATP / Natalia Idaszewska, Krzysztof Bieńczak 64 Uwaga reklamacja! / Daniel Kirchner, Barbara Nowakiewicz NOWOŚCI Z GS1 POLSKA 66 GS1 w farmacji - nowe zasady identyfikacji / Anna Kosmacz - Chodorowska 67 Nowe inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa pacjenta

15 68 EPC/RF1D -jedna z najszybciej rozwijających się technik AutoID / Patrycja Gaj 70 System GS1 nie tylko dla orłów / Piotr Frąckowiak 70 Innowacje wymagają wiedzy o podstawach EDUKACJA LOGISTYCZNA 71 Odpowiedź na polemikę J. Okulewicza z nr 4/2011 / Marek Ciesielski 72 Sztuka wojenna w staroŝytnych Chinach - aspekty logistyczne / Mirosław SkarŜyński LOGISTYKA - NAUKA 2 Analiza poziomu hałasu emitowanego przez pojazdy cięŝarowe istotnym elementem systemu zarządzania w przedsiębiorstwach transportowych / Robert Wieszała, BoŜena Gajdzik 8 Streszczenia artykułów na płycie CD-1 11 Streszczenia artykułów na płycie CD-2 Spis artykułów na płycie CD-3 Dalszy ciąg na CD 1 Dystrybucja jako jeden z elementów zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym / Kamila Adamus, Barbara Pająk, Monika Górska Wspomaganie podejmowania decyzji z wykorzystaniem analizy cenowo - jakościowej na przykładzie ręcznych wózków paletowych / Katarzyna Antosz, Andrzej Pacana Koncepcja produktu logistycznie sprawnego w zarządzaniu logistyką małych przedsiębiorstw produkcyjnych / Maciej Bielecki Profilaktyka wypadkowa - analiza wyników badań podmiotów Województwa Łódzkiego / Katarzyna Boczkowska, Konrad Niziołek Uwarunkowania rozwoju inteligentnych systemów transportowych w transporcie drogowym / Ryszard Budzik, Ewa Ciepaj Studia i plany zagospodarowania przestrzennego w Polsce w kontekście inŝynierii bezpieczeństwa / Ryszard Budzik, Gerard Czają, Adrian Minkina, Andrzej Szymonik Audyt - narzędziem oceny bezpieczeństwa informacji / Ryszard Budzik, Adrian Minkina, Andrzej Szymonik Zastosowanie sytemu informatycznego w procesie magazynowania / Ryszard Budzik, Marzena Ogórek, Anna Szymańska Wspomaganie zarządzania biurem pośrednictwa nieruchomości / Eugenia Busłowska Kreowanie jakości produktów poprzez współpracę z dostawcami na przykładzie firmy Bosch / Ewa Ciepaj, Ryszard Budzik Analiza wykorzystania urządzeń transportowych w magazynie wyrobów gotowych / Marta Daroń, Monika Górska Gospodarka magazynowa z wykorzystaniem modułu BASE pakietu OpenOffice / Rafał Dobrakowski, Teresa Bajor Sfera zagospodarowania odpadów hutniczych początkiem tworzenia łańcuchów logistycznych / Bernadeta Gajda, Barbara Pająk, Adrianna Strzałkowska Poprawa obsługi klienta w wyniku nowej organizacji pracy / Anna Górniak, Ewa Staniewska

16 Giełda ładunków - wdroŝenie oprogramowania w celu podwyŝszenia jakości usług spedycyjnych / Anna Górniak, Ewa Staniewska Znaczenie jakości w logistycznej obsłudze klienta / Monika Górska, Ryszard Budzik Zastosowanie metody FMEA do oceny procesu wykorzystania floty magazynowej / Monika Górska, Marta Daroń Zarządzanie zapasami w dystrybucji wieloszczeblowej / Katarzyna Grondys, Sebastian Kot Logistyczny i marketingowy wymiar obsługi klienta / Marta Kadłubek Istota obsługi klienta w logistyce / Marta Kadłubek Analiza jakości wytwarzania opakowań szklanych / Edyta Kardas Wpływ jakości Ŝelazodajnych materiałów wsadowych na jakość produkcji surówki wielkopiecowej / Edyta Kardas Analiza zmian ceny surówki wielkopiecowej i podstawowych surowców hutniczych na świecie w latach / Edyta Kardas, Rafał Prusak, Ryszard Budzik Znaczenie logistyki w zarządzaniu jakością / Edyta Kardas, Włodzimierz Kowacki, Gerard Czaja Zapasy zasobów surowcowych jako czynnik innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych / Cezary Kolmasiak Wykorzystanie systemów informatycznych do efektywnego zarządzania procesem produkcyjnym / Cezary Kolmasiak, Zbigniew Skuza, Rafał Prusak Proces doskonalenia przy świadczeniu usług pocztowych / Manuela Konstanciak Wykorzystanie metody FMEA do badania jakości usług w firmie logistycznej / Manuela Konstanciak, Marta Jagusiak Proinnowacyjne otocznie przedsiębiorstw w Polsce - analiza regionalna / Jan Kowalik Innowacje w przedsiębiorstwach logistycznych / Izabela Krawczyk - Sokołowska Oprogramowanie dla firm branŝy TSL - definiowanie wymagań / Jan Królikowski Zasada charakteryzacji w modelowaniu procesów logistycznych / Ewa Kulińska, Ryszard Budzik Proces planowania produkcji w przedsiębiorstwie o wysoko zaawansowanej technologii i szerokim zakresie usług / Jacek Maciejewski, Andrzej Szymonik Procesy w modelach referencyjnych łańcuchów dostaw / Jacek Maciejewski, Andrzej Szymonik Zastosowanie kodów kreskowych w gospodarce magazynowej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa / Joanna Michalik Organizacja zapasów i gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie / Joanna Michalik Analiza kosztów transportowych w przedsiębiorstwie logistycznym / Joanna Michalik, Dorota Surowiec, Ryszard Budzik Konsultacje w zakresie bhp i ocena ryzyka zawodowego w aspekcie systemowego zarządzania - wyniki badań przedsiębiorstw regionu łódzkiego / Konrad Niziołek, Katarzyna Boczkowska Projekt FLAVIA - waŝny korytarz transportowy dla Europy Południowo- Wschodniej / Iwo Nowak Koncepcja oceny dostawców usług transportowych / Andrzej Pacana

17 Analiza strategicznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego / Rafał Prusak, Zbigniew Skuza, Cezary Kolmasiak Realizacja procesów logistyki personalnej i wykorzystaniem kompetencji strategicznych / Rafał Prusak Procesy logistyki personalnej w aspekcie kształtowania potencjału kompetencyjnego przedsiębiorstwa / Rafał Prusak Analiza moŝliwości rynkowych oraz potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa transportowego / Rafał Prusak, Edyta Kardas Szacowanie jakości w zintegrowanym systemie zarządzania / Zbigniew Skuza Procedura postępowania po otrzymaniu reklamacji jako jeden z elementów oceny dywersyfikacji procesu produkcyjnego / Zbigniew Skuza, Rafał Prusak, Cezary Kolmasiak Funkcja transportu w przedsiębiorstwach / Ewa Staniewska Sterowanie przepływem strumieni materiałowych i wykorzystaniem systemu Kanban w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Ewa Staniewska, Michał Pałęga, Ryszard Budzik Przepływ usług i informacji w logistycznej sieci dostawców usług zdrowotnych / Agnieszka Strzelecka Plan reagowania kryzysowego / Andrzej Szymonik Fazy zarządzania kryzysowego / Andrzej Szymonik Analiza systemów bezpieczeństwa w Polsce / Andrzej Szymonik Poziomy reagowania / Andrzej Szymonik Stany nadzwyczajne / Andrzej Szymonik Zarządzanie progresywne i konserwatywne / Andrzej Szymonik Czynniki ryzyka w łańcuchach logistycznych / Andrzej Tubielewicz, Marcin Forkiewicz Model tworzenia wartości w logistyce / Andrzej Tubielewicz, Marcin Forkiewicz Programowania kwadratowego rozwiązania w arkuszu kalkulacyjnym / Janusz Węgrzyn Ocena stabilności sytuacji finansowej przedsiębiorstw sekcji transport i gospodarka magazynowa w Polsce w dobie kryzysu subprime / Aneta Włodarczyk Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa branŝy stalowej w dobie kryzysu / Lidia Włodarska-Zoła Wykorzystanie metody AHP w procesie wyboru dostawcy / Stefan Włudyka, Szymon Mitkow Metoda oceny dostawcy systemu uzbrojenia / Stefan Włudyka, Szymon Mitkow ZrównowaŜony rozwój procesów logistycznych / Jagoda Wodzińska, Jan Królikowski Rola procesu magazynowania w działalności wybranego wydziału przedsiębiorstwa hutniczego / Aneta Zarzycka, Edyta Kardas, Justyna śywiołek Przesył i dystrybucja energii elektrycznej w Polsce / Marcin Zawada Elektroniczny łańcuch dostaw i jego infrastruktura / Cecylia śurak-owczarek Analiza działania wybranego centrum logistycznego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa / Justyna śywiołek, Aneta Zarzycka Cele strategii logistycznych w działalności przedsiębiorstw przemysłowych / Justyna śywiołek, Ryszard Budzik, Włodzimierz Kawacki

18 Dalszy ciąg na CD 2 Komputerowe wspomaganie planowania infrastruktury procesów logistycznych na przykładzie modernizacji jednostek pływających / Justyna Berlińska Potencjał logistyczny okrętu / Andrzej Bursztyński Spółka Statkowa jako jedna z moŝliwości zabezpieczenia transportu strategicznego / Andrzej Bursztyński, Teresa Usewicz Procedury systemu jakości dotyczące dostawców usług lub dostarczających wyroby na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa / Mirosław Chmieliński, Mirosław Gołyga Logistyka i technika transportu ładunków nienormatywnych drogą wodną / Maria Christowa-Dobrowolska Metodyczne aspekty lokalizacji, budowy i eksploatacji portowych centrów logistycznych w Polsce / Czesława Christowa, Maria Christowa - Dobrowolska Analiza systemów zarządzania w portowych centrach logistycznych / Czesława Christowa Bezpieczeństwo transferu wiedzy w logistyce / Zdzisław Długosz Monitorowanie przewozu ładunków niebezpiecznych / Wojciech Drewek Monitorowanie ładunków niebezpiecznych w transporcie drogowym / Wojciech Drewek ZagroŜenia i problemy w transporcie gazu ziemnego droga morską / Wojciech Drewek Problem odpadów promieniotwórczych w kontekście przyszłej elektrowni jądrowej zlokalizowanej w pasie nadmorskim / Jacek Fabisiak, Jarosław Michalak, Jerzy Kupiński Dywersyfikacja źródeł pozyskiwania energii jako element bezpieczeństwa państwa / Jacek Fabisiak, Jarosław Michalak, Jerzy Kupiński, Hanna Nowik Kryteria wyboru lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce / Jacek Fabisiak, Hanna Nowik ZałoŜenia modelu zarządzania kryzysowego w portach morskich / Marcin Forkiewicz Pneumatyczny system przeciwdziałania zagroŝeniom terrorystycznym ze strony nurków / Mieczysław Grabowski, Przemysław Pozański, Ryszard Kłos, Maciej Konarski Uwarunkowania obsługi logistycznej przewozu ładunków transportem morskim - w aspekcie teoretycznym i praktycznym / BoŜena Grad, Ewa Ferensztajn - Galardos, Renata Krajewska Funkcja turystyczna jako generator zapotrzebowania na usługi transportowe w regionach nadmorskich w Polsce / Ewa Hącia Znaczenie turystyki w rozwoju miast portowych i regionów nadmorskich / Ewa Hącia Wymagania stawiane systemom dynamicznego pozycjonowania statków oraz moŝliwości ich weryfikacji / Jerzy Herdzik MoŜliwości torowania drogi statkom, podczas akcji kruszenia pokrywy lodowej, z uŝyciem holownika i napędem azymutalnym / Jerzy Herdzik Zastosowanie kontrolowanej atmosfery podczas transportowania owoców i warzyw drogą morską / Natalia Idaszewska, Krzysztof Bieńczak Morskie terminale kontenerowe szansą na rozwój polskich portów morskich na przykładzie Deepwater Container terminal Gdańsk / Ewa Iwanina System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw w Polsce / Eliza Jarysz- Kamińska

19 Logistyka odbioru wód balastowych w portach polskich / Zofia Jóźwiak Podsystem logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie X / Marta Kadłubek Jakość logistycznej obsługi klienta / Marta Kadłubek Ubezpieczeniowe aspekty piractwa morskiego / Magdalena Klopott Doskonalenie jakości kształcenia w zakresie eksploatacji okrętowej broni rakietowej i artylerii / Jan Wacław Kobierski, Mirosław Chmieliński Swobody jednolitego rynku a nowe przepisy UE dotyczące zawodu przewoźnika drogowego / Michał Konopka Specyfika cywilnej ochrony fizycznej obiektów logistycznych Marynarki Wojennej / Marian Kopczewski, Stefan Kowalski Gospodarka odpadami w wojsku / Marian Kopczewski, Stefan Kowalski Logistyczne zabezpieczenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas poŝarów w portach morskich / Marian Kopczewski, Marek Tobolski Logistyka odwrotna jako determinanta w rozwoju gospodarki stałymi odpadami komunalnymi / Dariusz Krzywda Koncepcja morskiego operatora logistycznego / Jerzy Kubicki Wybrane aspekty poprawy bezpieczeństwa transportu i ochrony portów w przewozie ładunków niebezpiecznych / Krzysztof Ligęza Wodny transport śródlądowy jako alternatywa dla transportu lądowego w Europie / Krzysztof Ligęza Bezpieczeństwo portów morskich podstawą ich sprawnego funkcjonowania / Magdalena Łuczkowska Integracja tradycyjnych i nowoczesnych metod nauczania na przykładzie demonstratora technologii - trenaŝera morskiego zestawu rakietowoartyleryjskiego ZU-23-2MR / Jan Wacław Kobierski, Stanisław Milewski, Mirosław Chmieliński, Krzysztof Bielawski, Dariusz Szagała Problemy taryfikacji towarów do odprawy celnej / Grzegorz Krasnodębski Miejsce i rola agencji celnych w logistycznym łańcuchu dostaw / Grzegorz Krasnodębski Znaczenie certyfikatu AEO w imporcie i eksporcie towarów / Grzegorz Krasnodębski Perspektywy ataków terrorystycznych na polskie statki / Miroslav Mareš Wykorzystanie energii Morza Bałtyckiego przegląd dostępnych technologii / Jarosław Michalak Znaczenie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego w transporcie w pasie nadmorskim / Jarosław Michalak ZagroŜenia powodowane transportem niebezpiecznych substancji chemicznych w pasie nadmorskim / Jarosław Michalak Warunki wykorzystania kamer termowizyjnych w systemach ochrony torów podejściowych i baz morskich / Stanisław Milewski Powiązania sfer administracyjno-zarządczej i eksploatacyjno-usługowej w polskich portach morskich. Analiza stanu. Rozwiązania modelowe / Andrzej Montwiłł Zakres i perspektywy powołania subregionalnej strefy funkcjonalnej tzw.: Doliny Logistycznej" / Marian Morawski Logistyczne zabezpieczenie przedsięwzięć w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem polskich śródlądowych dróg wodnych w aspekcie przestrzennym / Krzysztof Rokiciński ReinŜyniering procesów logistycznych w słuŝbach mundurowych / Katarzyna Rostek, Michał Wiśniewski Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce / Paweł Smolnik

20 Teoretyczne i praktyczne aspekty testów pływających siatkowych wodnych barier ochronnych / Tomasz Szubrycht, Stefan Kowalski BudŜet obronny państwa / Jarosław Teska Determinanty stosowania rozwiązań logistycznych na morskich terminalach ro-ro / Ilona Urbanyi Notowania akcji spółek sektora morskiego jako miernik sytuacji na rynku Ŝeglugowym / Natalia Wagner Zintegrowany system unii europejskiej monitorowania ruchu statków i przekazywania informacji o statkach / Ryszard Wawruch Porty morskie jako ogniwo łańcucha logistycznego w motoryzacji / Alicja Wąsowicz Dalszy ciąg na CD 3 Plan S&OP jako narzędzie wyboru strategii logistycznej przedsiębiorstwa / Michał Adamczak, Piotr Cyplik, Roman Domański. Bartosz Miszon Problematyka parkingowa w logistyce miejskiej / Zygmunt Białka Wspomaganie działań prognostycznych w logistyce / Agnieszka Bojanowska Dostępność komunikacyjna portów Gdańska i Gdyni w aspekcie rozbudowy sieci drogowej zaplecza portowego / Andrzej Bursztyński Rozwój międzynarodowych korytarzy transportowych w polityce transportowej Federacji Rosyjskiej / Regina Demjaniuk Znaczenie operatora logistycznego w kształtowaniu obsługi klienta instytucjonalnego / Jan Długosz Wpływ rozwiązań organizacyjnych na model prowadzenia działalności wytwórczej - case study / Roman Domański, Piotr Cyplik, Łukasz Hadaś, śaneta Pruska Informatyzacja logistyki transportowej / Anita Fajczak-Kowalska, Anna Sowińska, Piotr Wolankiewicz Wirtualne Laboratoria - narzędzie do poprawy jakości kształcenia w szkolnictwie ponadgimnazjalnym / Paweł Fajfer, Bartosz Osmola, Mateusz Michalski Rola normatywnych systemów zarządzania we wprowadzaniu innowacji organizacyjnych w sektorze MSP / Piotr Grudowski Problem eksploatacji toru wodnego w porcie Świnoujście w aspekcie funkcjonowania gazociągu Nord - Stream / Marian Morawski, Ewa Iwanina Główne problemy związane z wyborem i wdroŝeniem systemu Masy ERP / Tomasz Kanicki Zastosowanie benchmarkingu w logistyce miejskiej / Daniel Kaszubowski Przegląd metod i technik oceny efektywności procesu produkcyjnego / Adam Koliński Typologia strategii łańcuchów dostaw / Sylwia Konecka Development of container terminals in North-West region of Russia / Evgeny Korovyakovskiy Komputerowe wspomaganie metody projektowania obiektów logistycznych - ujecie strukturalne i podstawowe informacje / Mariusz Kostrzewski MoŜliwości wykorzystania analizy benchmarkingowej w transporcie / Joanna Lewandowska Łańcuchy dostaw a logistyka wiedzy / Justyna Lewandowska Wpływ giełd transportowych na sektor TSL / Piotr Lewandowski, Mateusz Dziechciarz

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI Konferencja organizowana jest pod patronatem honorowym REKTORA KOMENDANTA AMW kmdr.

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Wprowadzenie 9 Część I Pierwiastki doktryny racjonalizacji w transporcie i logistyce 1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Tytuł: Kierunki racjonalizacji systemów i procesów logistycznych. Autorzy: Ryszard Miler, Adam Mytlewski, Bohdan Pac Opis: Rozwój gospodarczy, rentowność przedsięwzięć biznesowych, tworzenie wartości dodanej

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H. S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O P N I A

Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H. S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O P N I A Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H D L A S T U D E N T Ó W S T U D I Ó W Szczecin, dn. 04.10.2013 r. S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O

Bardziej szczegółowo

Pracownicy Instytutu Zarządzania Transportem uprawnieni do prowadzenia prac dyplomowych na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2010/2011

Pracownicy Instytutu Zarządzania Transportem uprawnieni do prowadzenia prac dyplomowych na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2010/2011 Pracownicy Instytutu Zarządzania Transportem uprawnieni do prowadzenia prac dyplomowych na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2010/2011 1. prof. zw.dr hab. inż. Hubert Bronk 2. prof. dr hab. Janusz

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG Lista promotorów prac dyplomowych inżynierskich (aktualizacja 12.2013) Profile ISP- Inżynieria Systemów Produkcji IŚP Inżynieria Środowiska Pracy TIwZ Technologie Informatyczne w Zarządzaniu Lp. Promotor

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 ZA K R E SY T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M OWY C H D L A S T U D E N T ÓW S T U D I ÓW S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i II S T O P N I A Obowiązuje w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak. Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz

Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak. Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz Stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz Obszar zainteresowań naukowych / tematyka badań Modelowanie procesów i systemów transportowych

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA. dostaw / Barbara Ocicka

GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA. dostaw / Barbara Ocicka GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R. 65-2013 SPIS TREŚCI nr 1 2 Vendor Managed Inventory - właściwe podejście do zarządzania łańcuchem dostaw w czasie kryzysu / Maciej Szymczak, Szymon Grabański 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1. redaktor naukowy Stanisław Krawczyk Książka stanowi połączenie dorobku pracowników uczelni politechnicznej, ekonomicznej oraz specjalizującej się w logistyce. Atutem

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE LOGISTYKA 2009 SPIS TREŚCI nr 1 AKTUALNOŚCI 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Infrastruktura magazynowa w logistyce / Adam Wojciechowski 13 Skroić magazyn na miarę czasów / Zofia Górska,

Bardziej szczegółowo

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH SŁOWO WSTĘPNE WSTĘP 1.PROCESY ZMIAN W LOKALIZACJI CENTRÓW GOSPODARCZYCH, KIERUNKÓW WYMIANY TOWAROWEJ I PRZEWOZÓW NA ŚWIECIE 1.1.Przewidywane kierunki zmian centrów gospodarki światowej 1.2.Kierunki i tendencje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową. Teoria i praktyka

Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową. Teoria i praktyka Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową. Teoria i praktyka POD PATRONATEM HONOROWYM: JM Rektora-Komendanta gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunta MIERCZYKA Przewodniczący Komitetu Naukowego:

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013)

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013) Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Logistyka handlu i dystrybucji 1. Jakiego rodzaju kryteria uwzględniane są

Bardziej szczegółowo

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00 Nazwisko i imię Adamek Jacek, prof. Adamczuk Franciszek, Babczuk Arkadiusz, Bal Domańska Beata, Baraniecka Anna, Bartłomowicz Tomasz, Bartniczak Bartosz, Baurowicz- Fujak Hanna, Bąk Anzej prof. Bąk Melania,

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI

WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI 1 WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Rokity, Wojciecha Czakona i Adama Samborskiego Katowice 2009 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 9

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI

LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI Specjalności LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI na kierunku LOGISTYKA KATEDRA SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH Prezentujący: mgr inŝ. Roman Domański Poznań, 4 kwietnia 2011 Specjalność LOGISTYKA

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty UNIWERSYTET EKONOMIŁZNY W POZNANIU KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty 208 B 380910 Redaktor naukowy Bogna Pilarczyk Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu POZNAŃ 2011 SPIS TREŚCI Wstęp

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany Sylabus przedmiotu/modułu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Warsztaty logistyczne Logistics workshop Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R. 61 2009

GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R. 61 2009 GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R. 61 2009 SPIS TREŚCI nr 1 2 Congestion pricing a logistyka miejska / Joanna Archutowska 9 Wymiana danych pomiędzy średnimi przedsiębiorstwami a ich kontrahentami /

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY PRAC DYPLOMOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA obowiązuje w roku akademickim 2015/2016

ZAKRES TEMATYCZNY PRAC DYPLOMOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA obowiązuje w roku akademickim 2015/2016 ZAKRES TEMATYCZNY PRAC DYPLOMOWYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA obowiązuje w roku akademickim 2015/2016 Sporządziła: mgr inż. Justyna Bogdzia Szczecin, dn. 13.10.2015

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH STOPNIA II. kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH STOPNIA II. kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne - przedmioty wspólne w tym mod. I mod. II mod. III A. Przedmioty podstawowe 135 30 30 15 1 Matematyka stosowana 45 15 30 1 E 5 Fizyka współczesna 30 15 15 1 1 3 3 Język obcy (do wyboru, nie j.ang.) 60

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R. 62 2010

GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R. 62 2010 GOSPODARKA MATERIAŁOWA & LOGISTYKA R. 62 2010 SPIS TREŚCI nr 1 2 Globalny kryzys gospodarczy a struktura łańcuchów dostaw / Sabina Kauf 9 Rola logistyki w równowaŝeniu rozwoju podstawą budowania nowego

Bardziej szczegółowo

Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Autor: Elżbieta Hałas (red.)

Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Autor: Elżbieta Hałas (red.) Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie Autor: Elżbieta Hałas (red.) Wszystko zaczęło się ponoć ponad 60 lat temu, pewnego słonecznego popołudnia na plaży w Miami. Wtedy to Joe Woodland wpadł

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Rozdział 1. Podejście funkcjonalne a procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Elżbieta Weiss)...

Spis treści. Przedmowa Rozdział 1. Podejście funkcjonalne a procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Elżbieta Weiss)... Przedmowa... 13 Rozdział 1. Podejście funkcjonalne a procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Elżbieta Weiss)... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Proces zarządzania w ujęciu funkcjonalnym... 17 1.3. Zależności

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Metoda BOST - instrumentem analizującym relację

Rozdział 5. Metoda BOST - instrumentem analizującym relację Spis treści Przedmowa Rozdział 1. Dyskurs o walorach poznawczych zarządzania i zarządzania procesowego (Kazimierz Doktór) 1.1. Wprowadzenie 1.2. Naukowe zarządzanie a zarządzanie procesowe 1.3. Spór o

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII 1. 1. Proces produkcyjny i jego elementy 1. 2. Pojęcia technologii oraz procesu technologicznego 1. 3. Rola czynników pomocniczych w realizacji

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Spis treści P 5. Od redaktorów... 11

Spis treści P 5. Od redaktorów... 11 P 5 Od redaktorów.......................................... 11 Rozdział 1. Usługi w teorii ekonomii (Stanisław Flejterski, Rafał Klóska, Magdalena Majchrzak). 13 1.1. Rola i funkcje sektora usług w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

nr lp. Nazwisko Imię albumu 1 8463 Logistyka zaopatrzenia centrów miast na przykładzie Warszawy dr Krzysztof SZELĄG dr Jacek KUROWSKI 8.00-8.

nr lp. Nazwisko Imię albumu 1 8463 Logistyka zaopatrzenia centrów miast na przykładzie Warszawy dr Krzysztof SZELĄG dr Jacek KUROWSKI 8.00-8. Nazwisko Imię PODKOMISJA NR 16 Przewodniczący: dr hab. Zenon STACHOWIAK Sekretarz: mgr Paulina BALCEROWSKA Temat pracy Promotor Recenzent 18.06.2013 - blok 22/101 Godzina 1 8463 Logistyka zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI Koszalin 2008 ISBN 978-83-7365-154-8 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej Bronisław Słowiński Recenzja Zbigniew Banaszak Redakcja Alina Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H. S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O P N I A

Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H. S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O P N I A Szczecin, dn. 06.03.2015 r. Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H D L A S T U D E N T Ó W S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O

Bardziej szczegółowo

01.07.2013 - blok 22/102. PODKOMISJA NR 4 Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław ŚLADKOWSKI Sekretarz: mgr Daria CYBULSKA. 01.07.

01.07.2013 - blok 22/102. PODKOMISJA NR 4 Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław ŚLADKOWSKI Sekretarz: mgr Daria CYBULSKA. 01.07. 1 11877 NR 5 Przewodniczący: dr hab. Zenon STACHOWIAK Sekretarz: mgr Paulina BALCEROWSKA Rynek usług przewozu ładunków w Polsce - rozwój nowych trendów 01.07.2013 - blok 22/102 dr Mariusz FORNAL dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego.

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. KONCEPCJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CENTRUM Zakład b-r górnictwa morskiego Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny Seminarium grupa Menadżer Logistyki i Menadżer Transportu i Spedycji. Promotor: dr Alfred Juchniewicz

Zakres tematyczny Seminarium grupa Menadżer Logistyki i Menadżer Transportu i Spedycji. Promotor: dr Alfred Juchniewicz Promotor: dr Alfred Juchniewicz logistyczna obsługa klienta logistyka procesów zaopatrzenia logistyka procesów produkcyjnych logistyka procesów dystrybucji logistyka spedycyjna funkcjonowanie sektora handlu

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna Anna 6 Nowak Piotr Wacław 7 Olszak Leszek 8 Woźnica Agnieszka

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

PG nr 5 Białystok, ul. Pułaskiego 25

PG nr 5 Białystok, ul. Pułaskiego 25 PG nr 5, ul. Pułaskiego 25 OPIEKUN PRAKTYK Pani mgr Bożena Dytman, dnia 11.02.2013r. godzina 8.00 1. Ambroziak Agnieszka 2. Aponiewicz Michał 3. Brzostowski Paweł 4. Chomik Łukasz 5. Choruży Rafał 6. Chwetko

Bardziej szczegółowo

Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2015/2016

Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2015/2016 Wykaz nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich w roku akademickim 2015/2016 1. mgr ANDRZEJEWSKA Anna Język angielski. 2. dr hab. ASMUSSEN Jan

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERNCJI. Strategie i logistyka w warunkach kryzysu. Dzień pierwszy 19 października 2014 (niedziela)

PROGRAM KONFERNCJI. Strategie i logistyka w warunkach kryzysu. Dzień pierwszy 19 października 2014 (niedziela) Dzień pierwszy 19 października 2014 (niedziela) 14.30-16.00 Obiad 16.00-19.00 Sesja I: Strategie logistyczne przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw pod presją turbulentnego otoczenia Prowadzenie sesji: Prof.

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. Spis treści PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ROZDZIAŁ 1... BŁĄD! NIE RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZASADY FUNKCJONOWANIA.... BŁĄD! NIE 1.1. RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZMIANY STRUKTURALNE

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY 2009

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY 2009 PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY 2009 SPIS TREŚCI nr 1 3 Kolejowe przewozy regionalne w rękach samorządów 4 Metro w Warszawie / Anna Tymko 11 Funkcjonalne Bloki Przestrzeni (FAB) jako implementacja regulacji w UE

Bardziej szczegółowo

b) konsultacje: piątek 9.00-11.00 e-mail: andrzej.bak@ue.wroc.pl a) dyżur: piątek 14.00-15.00

b) konsultacje: piątek 9.00-11.00 e-mail: andrzej.bak@ue.wroc.pl a) dyżur: piątek 14.00-15.00 Nazwisko i imię Adamek Jacek, Babczuk Arkadiusz, Bal-Domańska Beata, Baraniecka Anna, Bartłomowicz Tomasz, Bartniczak Bartosz, Katea / strona internetowa Katey Katea Gospodarki Regionalnej al/3486/katea_gospodarki_regio

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1

Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1 Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Dokt. Dokt.

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRZYSZŁOŚCI

MARKETING PRZYSZŁOŚCI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 595 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 55 MARKETING PRZYSZŁOŚCI TRENDY. STRATEGIE. INSTRUMENTY ZACHOWANIA PODMIOTÓW NA KONKURENCYJNYM RYNKU SZCZECIN 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

POtSKA W STREFIE EURO

POtSKA W STREFIE EURO ^ o ję^ki 5 ^ 510 (o& Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Finansów POtSKA W STREFIE EURO SZANSĘ I ZAGROŻENIA redaktor naukowy Janusz Ostaszewski Opracowanie naukowe

Bardziej szczegółowo

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r.

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Plan referatu Rozwój gospodarki. Główne problemy logistyki. Wielkość krajowego rynku usług logistycznych. Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11

Spis treści. Przedmowa... 11 Spis treści Przedmowa.... 11 Nowe trendy badawcze w ruchu lotniczym. Zagadnienia wstępne... 13 I. Ruch lotniczy jako efekt potrzeby komunikacyjnej pasażera.... 13 II. Nowe środki transportowe w ruchu lotniczym....

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014 TTS TRANSPORTU SZYNOWEGO 2014 2 Ze Świata 8 Z Unii Europejskiej 11 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1/2 15 Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce 23 Możliwości rozwoju transportu towarowego w korytarzu

Bardziej szczegółowo