KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE"

Transkrypt

1 LOGISTYKA 2011 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 7 Infrastruktura transportu wobec współczesnych wyzwań / Krystyna Wojewódzka-Król 13 Pogrom Mitów - wywiad z prof. Włodzimierzem Rydzkowskim / Iwo Nowak 16 Generacje portów morskich a rozwój funkcji logistyczno-dystrybucyjnej / Andrzej Montwiłł w ocenie branŝy TSL / Iwo Nowak 30 Wykorzystanie funduszy unijnych na infrastrukturę transportu w Polsce w warunkach spowolnienia gospodarczego / Ryszard Rolbiecki 33 Wpływ ścieralności na jakość nadruków kodów kreskowych na etykietach logistycznych / Andrzej Korzeniowski, Ryszard Cierpiszewski 36 Innowacje w zarządzaniu transportem w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / Tomasz Jałowiec MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY 41 O skutkach błędnej interpretacji wskaźnika poziomu obsługi przy wyznaczaniu zapasu zabezpieczającego (cz. II) / Stanisław KrzyŜaniak 46 System informatyczny dla MSP do obsługi magazynu / Eugenia Bustowska, Jacek Jarosik 51 Systemy transportowe bez operatorów / Aleksander Niemczyk 52 Światowa prapremiera bramy szybkobieŝnej HS 7030 PU Hörmann'a / Iwo Nowak ELEKTRONICZNA GOSPODARKA 53 Proces wdraŝania systemu Agrologis w przedsiębiorstwach / Karol Wajszczuk, Jacek Wawrzynowicz, Bogusław Sliwczyński 56 Aktywna technologia RFID w polskim porcie morskim / Małgorzata Korczak, Karol Fabiańczyk 58 System wspomagania doboru opakowań. Cel i zakres funkcjonowania systemu SWDO / Andrzej Hejduk, Anna Kosmacz-Chodorowska 62 Logistyka spod znaku VW podczas Rajdu Dakar 2011 / Iwo Nowak 65 Materiały kompozytowe reduktorem kosztów transportu / Miłosz Szymaniak 67 Czas pracy kierowców. Pojęcia w ramach czasu pracy kierowców / Monika Frontczak 69 Logistyka w Beiersdorf Manufacturing Poznań / Krystyna Kołakowska NOWOŚCI Z GS1 POLSKA 71 BranŜa TSL coraz bliŝej standardów globalnych GS1 / Anna Kosmacz- Chodorowska 74 Identyfikatory GS1 w logistyce i transporcie / Piotr Frąckowiak 75 System GS1 nie tylko dla orłów (cz. 39) / Piotr Frąckowiak

2 76 GS1 pomaga wprowadzać zintegrowane podejście w przedsiębiorstwach transportowo - logistycznych / Patrycja Gaj 78 WMS OPTlpromag w Browarze śywiec - praktyczne wykorzystanie zalet standardu GS1 / Dariusz Olearczuk, Piotr Pydych, Waldemar Kapler, Jakub Lewandowski EDUKACJA LOGISTYCZNA 80 Logiści w armii bizantyjskiej / Mirosław SkarŜyński LOGISTYKA - NAUKA 2 Tools of e-logistics / Ryszard Barcik, Marcin Jakubiec 6 Czas pracy kierowców - wpływ uregulowań prawnych na pracochłonność realizacji przewozów krajowych (cz. 2) / Alina Sułkowska, Adam Redmer

3 nr 2 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 7 Logistyka w bezpieczeństwie i bezpieczeństwo w logistyce / Andrzej Szymonik 12 Logistyczne wsparcie operacji pokojowych i humanitarnych w doktrynie strategicznej NATO (cz. 1) / Krzysztof Ficoń 16 Identyfikacja potencjalnych nieciągłości w bezpieczeństwie łańcuchów dostaw krwi w Polsce / Jacek Szołtysek, Sebastian Twaróg 20 Bezpieczeństwo logistyki powietrznej - na przykładzie antyterrorystycznej ochrony terminali i magazynów cargo w międzynarodowych portach lotniczych / Piotr Lipiński 26 Bezpieczny transport miejski i jego dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych / Jolanta Wyród-Wróbel, Grzegorz Biesok 30 Produkty hybrydowe w logistyce (cz. 1) / Henryk Woźniak 34 Wojskowe centra logistyczne / Tomasz Jałowiec, Iwo Nowak 37 Marketing w ocenie konkurencyjności przewozów intermodalnych / Tadeusz Cisowski, Jolanta Kałdonek MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY 41 O błędach popełnianych przy wyznaczaniu ekonomicznej wielkości zamówienia / Stanisław KrzyŜaniak 44 Czynniki organizacyjno-techniczne zabezpieczenia mienia w magazynach / Zdzisław Dudziński 50 Hörmann Dock Control - kierowanie i zabezpieczanie przeładunku / Iwo Nowak ELEKTRONICZNA GOSPODARKA 52 Logistyka.net.pl - okno na logistyczny świat - wywiad z M. Koralewskim / Izabela Wielicka 54 Formularze do lamusa? / Michał Przybylski, Jarosław Tomaszewski 57 Coraz więcej systemów ze znakiem "Zgodny z GS1" / Jakub Lewandowski USŁUGI LOGISTYCZNE 58 The importance of air cargo and air cargo security for economies, population and value chains / Wolfgang Stölzle, Joachim Ehrenthal, Katharina Jaronicki 61 Bezpieczeństwo transportu drogowego w aspekcie ilościowo-jakościowym paliw płynnych w cysternach / Tomasz Weremij 64 Bezpieczeństwo w logistyce i transporcie - korzyści dla pasaŝerów i przewoźników / Kamil Małecki 67 Czas pracy kierowców. Pojęcia w ramach czasu pracy kierowców (cz. 2) / Monika Frontczak NOWOŚCI Z GS1 POLSKA 68 Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa pacjenta / Anna Gawrońska 69 Wiarygodne dane o produktach kluczem do sukcesu Twojej firmy / Dominik Kupisz 71 GS1 w Polsce w 2010 roku / Magdalena Fertsch

4 72 System GS1 nie tylko dla orłów (cz. 40) / Piotr Frąckowiak EDUKACJA LOGISTYCZNA 73 Geneza logistyki powietrznej / Piotr Lipiński 75 Logiści w armii bizantyjskiej podczas wojny / Mirosław SkarŜyński LOGISTYKA - NAUKA 2 Przeniesienie jako jedna z metod postępowania wobec ryzyka pojawiającego się w relacjach dostawca - odbiorca na rynku przedsiębiorstw / GraŜyna Wieteska 7 Modelowanie symulacyjne sieci dystrybucji - adaptacyjność sieci (cz. 1) / Marzena Kramarz, Włodzimierz Kramarz 9 Streszczenia artykułów na CD

5 nr 3 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 7 Transport i logistyka narodową specjalnością Polski? / Grzegorz Szyszka 12 Agrologistyka - nowe wyzwanie dla nauki i praktyki / Bogdan Klepacki 14 Agrologistyka - nowy wymiar działań w logistyce / Andrzej Wojciechowski 17 Logistyka w przedsiębiorstwach agrobiznesu / Joanna Baran 23 Koszty logistyki w przedsiębiorstwach rolnych / Karol Wajszczuk, Jacek Wawrzynowicz 26 Logistyka w przedsiębiorstwach przetwórstwa owoców i warzyw / Bodan Klepacki, Tomasz Rokicki 30 Poziom i wykorzystanie infrastruktury logistycznej w przedsiębiorstwach o róŝnym typie produkcji rolniczej / Maciej Kuboń 34 Podział kosztów dostawy towaru w handlu zagranicznym / Danuta Marciniak-Neider 38 Logistyka dystrybucji nasion zbóŝ w przedsiębiorstwach nasiennych / Dariusz Majchrzycki, Karol Wajszczuk, Jacek Wawrzynowicz 42 Produkty hybrydowe w logistyce (cz. 2) / Henryk Woźniak 44 Logistyczne wsparcie operacji pokojowych i humanitarnych w doktrynie strategicznej NATO (cz. 2) / Krzysztof Ficoń 48 Wpływ wielkości przedsiębiorstw rolnych na wyposaŝenie i wykorzystanie środków transportowych / Benedykt Pepliński, Karol Wajszczuk, Rafał Baum 52 Prawne instrumenty śledzenia przemieszania się Ŝywności w ramach łańcucha dostaw / Aneta Suchoń MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY 55 Monitoring produktów rolnych w magazynach zboŝowych / Joanna Rut, Ewa Kulińska 58 Zapasy w przedsiębiorstwie rolniczym - konieczność czy zapobiegliwość / Maciej Kuboń ELEKTRONICZNA GOSPODARKA 62 Rozwiązania informatyczne w logistyce małych i średnich przedsiębiorstw sektora rolnospoŝywczego / Tomasz Ząbkowski, Piotr Jałowiecki 66 System wspomagania doboru opakowań. Współpraca między uczestnikami łańcucha dostaw / Andrzej Hejduk, Anna Kosmacz-Chodorowska 68 Kody GS1 DataBar narzędziem zapewnienia bezpieczeństwa Ŝywności w sprzedaŝy detalicznej / Piotr Frąckowiak USŁUGI LOGISTYCZNE 70 Wybrane prawne zasady transportu roślin / Aneta Suchoń 73 Znaki towarowe - nie tylko w logistyce / Daniel Kirchner 75 Międzynarodowe samochodowe listy przewozowe CMR / Monika Frontczak 77 Propozycja znaku drogowego miejsca wyładunku / Krzysztof Lewandowski

6 NOWOŚCI Z GS1 POLSKA 78 Jak skutecznie wspierać monitorowanie przepływu świeŝych owoców i warzyw na rynku z zastosowaniem standardów GS1 / Grzegorz Sokołowski 80 MOBIT - świat produktów w Twoim telefonie / Dominik Kupisz 81 PWI Vinfort Sp. z o.o. wprowadza globalny standard GS1 w znakowaniu produktów / Anna Gagaczowska, Jakub Lewandowski 82 System GS1 nie tylko dla orłów / Piotr Frąckowiak EDUKACJA LOGISTYCZNA 84 Sun Tzu - rozwaŝania o logistyce / Mirosław SkarŜyński 85 Prezentacja ksiąŝki i wywiad z prof. J. Witkowskim / Maria Tymińska LOGISTYKA - NAUKA 2 Modelowanie symulacyjne sieci dystrybucji - adaptacyjność sieci (cz. 2) / Marzena Kramarz, Włodzimierz Kramarz 7 CD i streszczenia artykułów

7 nr 4 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 7 Przedmiot i zakres logistyki produkcji / Marek Fertsch 9 Racjonalizacja przepływu materiałów i informacji jako podstawa efektywnej logistyki produkcji - studium przypadku / Agnieszka Stachowiak, Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik 13 Zintegrowane systemy zarządzania w przedsiębiorstwach / Rafał Baum, Karol Wajszczuk, Jacek Wawrzynowicz 17 Strategia zakupów modułowych na potrzeby produkcji / Katarzyna Grzybowska 20 Zarządzanie przepływem materiałów na potrzeby wtórnego wytwarzania (remanufacturing) / Paulina Golińska 24 Systemy sterowania zaopatrzeniem materiałowym hali produkcyjnej - teoria i praktyka zastosowania / Łukasz Hadaś, Agnieszka Stachowiak, Piotr Cyplik 28 Cross - docking w logistyce produkcji / Sabina Wyrwich, Szymon Wyrwich 31 Produkty hybrydowe w logistyce (cz. 3) / Henryk Woźniak 33 Biała Księga implikacje dla polskiego systemu transportu / Hubert Igliński MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT WEWNĘTRZNY 35 Lokalizacja CL - coraz bliŝej duŝych miast - wywiad z A. Gullifordem / Iwo Nowak 36 Zarządzanie magazynem w przedsiębiorstwie produkcyjno - handlowym / Joanna Rut, Ewa Kulińska 39 CeMAT nowe trendy / Adam Wojciechowski 44 Magazyn - decyzje strategiczne i operacyjne / Ewa Kowalska-Napora, Ryszard Budzik 47 OścieŜnica ThermoFrame z przegrodą termiczną / Iwo N owak ELEKTRONICZNA GOSPODARKA 48 Inteligentna sieć a rozwój funkcji logistyczno - dystrybucyjnej w polskiej energetyce (cz. 1) / Cezary Tomasz Szyjko 50 System wspomagania doboru opakowań. Jak wybrać opakowanie / Anna Kosmacz-Chodorowska, Andrzej Hejduk USŁUGI LOGISTYCZNE 52 Kolejowo - morskie mosty transportowe / Henryk Zielaskiewicz 56 Wywiad z J-P. Bailly (La Poste) oraz R. Nawłoką (DPD Polska) / Iwo Nowak 58 Międzynarodowe samochodowe listy przewozowe CMR (cz. 2) / Monika Frontczak 60 Istotne klauzule umowne na tle konwencji CMR / Daniel Kirchner, Agnieszka śółć NOWOŚCI Z GS1 POLSKA 62 Standardy GS1 w Grupie Raben / Edyta Staszczyk, Piotr Frąckowiak

8 64 Co raz więcej systemów ze znakiem Zgodny z GS1 / Anna Gagaczowska Jakub Lewandowski 65 GDSN, czyli jak to się robi w Polsce / Krzysztof Muszyński 66 System GS1 nie tylko dla orłów / Piotr Frąckowiak EDUKACJA LOGISTYCZNA 67 Rośnie popularność Logistyki stosowanej - wywiad z prof. L. A. Bukowskim / Iwo Nowak 70 Sun Pin - rozwaŝania o logistyce / Mirosław SkarŜyński 72 Nadzieja w młodych logistykach - wywiad z L Fechnerem i M. Kubiakiem / Karolina Zielińska 74 Informacje z PTL / Maria Tymińska, Cezary Mańkowski LOGISTYKO - NAUKA 2 Spis i streszczenia artykułów na płycie CD

9 Dalszy ciąg na CD. Zastosowanie sieci bayesowskiej w ocenie zagroŝeń podczas manewrów złoŝonych statku / Teresa Abramowicz-Gerigk, Zbigniew Burciu Problematyka obsługi transportowej w jednoszczeblowym systemie dystrybucji / Tomasz Ambroziak, Roland Jachimowski System Logistyczny Polski a komodalność ran sportu / Tomasz Ambroziak, Marianna Jacyna Problematyka wykorzystania róŝnych form transportu w aspekcie zrównowaŝonego rozwoju infrastruktury transportowej / Tomasz Ambroziak, Dariusz Pyza Optymalizacja w zadaniach logistyki analitycznej / Igor Arefyev Dokładność pozycjonowania współczesnych systemów nawigacji satelitarnej a przepustowość portów lotniczych / Krzysztof Batiuszek, Marek Malarski Teoria i praktyka przepływu materiałów / Ryszard Barcik, Marcin Jakubiec Systemy logistyczne - podstawy funkcjonowania / Ryszard Barcik, Marcin Jakubiec Technologie wspomagające zarządzanie łańcuchem dostaw / Ryszard Barcik, Mariusz Kubański Logistyka a zrównowaŝony rozwój w transporcie - metody wnioskowania logicznego w modelowaniu / Arkadiusz Barczak Badanie poziomu ergonomicznej jakości i bezpieczeństwa układu kierowca-pojazd do przewozu towarów niebezpiecznych / Sylwia Bęczkowska, Iwona Grabarek Zagadnienie obsługi osób niepełnosprawnych w Metrze / Sylwia Bęczkowska, Mirosław Nader Systematyka podstawowych pojęć w procesie transportowym / Stanisław Bogdanowicz Morskie przewozy kontenerowe jako generator zmian / Maciej Brzozowski Kształtowanie zrównowaŝonego systemu transportowego w miastach / Norbert Chamier-Gliszczyński Metoda wyznaczania stawek transportowych / Andrzej B. Chojnacki Przewozy promowe w basenie Morza Bałtyckiego ze szczególnym uwzględnieniem autostrady morskiej Świnoujście - Ystad / Czesława Christowa Analiza zastosowań systemów informatycznych klasy ERP w logistyce / Krzysztof Chwesiuk MoŜliwości wykorzystania metod wibroakustycznych w procesie oceny własności eksploatacyjnych tramwaju / Bartosz Czechyra, Jerzy Kwaśnikowski, Franciszek Tomaszewski Wybrane zagadnienia logistyki produkcji. Problem planowania i sterowania przepływem produkcji w kontekście spadku zamówień w łańcuchu dostaw / Katarzyna Dohn Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych / Paweł Drozd Logistyka zaopatrzenia - wpływ na logistykę dystrybucji produktów / Joanna Dyczkowska Wybrane kryteria lokalizacji elementów punktowych w projektowaniu podsystemów dystrybucji w ramach Krajowego Systemu Logistycznego / Janusz Fijałkowski Metodyka i wybrane wyniki badań symulacyjnych nowego wózka tramwajowego na tor 1000 mm / Bartosz Firlik, Jerzy Kwaśnikowski

10 Good practices transfer in logistic as a tool of streamlining city logistics / Marcin Foltyński, Bartosz Guszczak Identyfikacja zagroŝeń podczas manewrów wejściowych statku do portu / Piotr Gackowski, Łukasz Lewczuk Metoda zarządzania bezpieczeństwem statku w czasie katastrofy na morzu / Mirosław Gerigk Informatyczne systemy wspomagania eksploatacji statków powietrznych / Paweł Gołda, Jerzy Manerowski Identyfikacja podstawowych parametrów wpływających na zuŝycie paliwa statku w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych / Wojciech Górski, Zbigniew Burciu Wpływ wykonywanych zadań na kondycję psychofizyczną operatora w systemach logistycznych / Iwona Grabarek, Włodzimierz Choromański Wireless sensor networks and their logistics implementations / Lucjan Grochowski Wpływ portów na komodalność transportu. Studia przypadków z regionu Morza Bałtyckiego / Marek Grzybowski Czasy reakcji kierowców - środowiska badań, metodologia i przykładowe wyniki / Marek Guzek, Zbigniew Lozia, Piotr Zdanowicz, Rafał S. Jurecki, Tomasz L. Stańczyk, Wiesław PieniąŜek Samochodowe czarne skrzynki" - moŝliwości i ograniczenia w analizie przebiegu wypadku drogowego / Marek Guzek Charakterystyka systemu transportowego europejskich kolei duŝych prędkości / Przemysław llczuk Polietylenowe jednostki pływające w transporcie śródlądowym / Jacek Jachowski, Maciej Kaczmarczyk Wieloszczeblowa systematyka elementów systemu logistycznego / Marianna Jacyna, Tadeusz Basiewicz, Andrzej Gołaszewski Wydajność kompletacji przy wieloblokowych układach strefy komisjonowania / Marianna Jacyna, Michał Kłodawski Model procesowy szacowania ryzyka badań statków powietrznych / Joanna Jasińska, Joanna Wójcik, Włodzimierz Kosiński, Dorota Krupnik An analysis of selected transport catastrophes causes presented against the background of the occurring geophysical conditions / Janusz Kapuściński, Mariusz Zabielski Analiza statystyczna wpływu lokalnego stanu toru na bezpieczeństwo jazdy pojazdu szynowego / Ewa Kardas-Cinal Analiza aspektów organizacyjnych w systemach logistycznych - podejście symulacyjne / Marek Karkula Modelowanie mobilności w analizach ruchu dla projektów inwestycji transportowych / Grzegorz Karoń Telematyczny system akwizycji danych dla oceny jakości pracy punktu transportowego / Zbigniew Kasprzyk, Mariusz Rychlicki Ocena niezawodności eksploatacyjnej autostradowego systemu poboru opłat / Zbigniew Kasprzyk, Marek Sumiła Zastosowanie modeli parametrycznych w badaniach symulacyjnych propagacji drgań transportowych / Jarosław Korzeb, Przemysław llczuk Współczesny układ wartości oceny kompleksowej obiektów logistycznych / Mariusz Kostrzewski Modelowanie symulacyjne kooperacji przedsiębiorstw w sieci dystrybucji / Marzena Kramarz Identyfikacja zakłóceń w przepływach materiałowych / Włodzimierz Kramarz

11 Koncepcja pływających solarnych instalacji odsalających jako przesłanka modyfikacji wybranych elementów systemów transportowych / Przemysław Krata Rola komisjonowania w sterowaniu przepływami produktów / Stanisław Krawczyk, Michał Jakubiak Ocena wpływu oddziaływania skrzyŝowań w układach drogowych / Stanisław Krawiec, Ireneusz Celiński Modelowanie centrum logistycznego dla określenia obciąŝeń jego infrastruktury / Stanisław KrzyŜa nią k, Marcin Hajdul, Ireneusz Fechner Nowa generacja floty w systemie transportu łamanego na Odrzańskiej Drodze Wodnej / Jan Kulczyk, Tadeusz Lisiewicz, Tomasz Nowakowski Koszty a technologie transportu na Odrzańskiej Drodze Wodnej / Jan Kulczyk, Emilia Skupień Udział procesów logistycznych w tworzeniu wartości dodanej / Ewa Kulińska Wybrane zagadnienia przewozu przesyłek w transporcie lotniczym / Anna Kwasiborska Transport kolejowy - istotny element systemu logistycznego Polski / Jerzy Kwaśnikowski, Grzegorz Gramza, Marian Medwid Wybrane elementy oceny jakości ruchu tramwajów przez pasaŝerów w publicznym transporcie zbiorowym / Jerzy Kwaśnikowski, Grzegorz Gramza Postulaty zwiększenia efektywności systemu transportu intermodalnego w Polsce / Krzysztof Lewandowski Organizacja procesu magazynowego a efektywność wykorzystania zasobów pracy / Konrad Lewczuk Analiza obciąŝenia polskich lądowych i lotniczych przejść granicznych w międzynarodowych przewozach ładunków / Alina Lipińska-Słota Odległość boczna manewru wyprzedzania statków morskich na akwenach ograniczonych / Piotr Lizakowski Zastosowanie metod foresight do prognozowania rozwoju systemów transportowych na przykładzie aglomeracji górnośląskiej / Bogusław Łazarz, Sylwester Markusik System wspomagania decyzji podczas akcji ratowniczej człowiek za burtą" z zastosowaniem sieci bayesowskich / Arkadiusz Łukaszewicz Stan wiedzy na temat prędkości przejazdu pojazdów przez skrzyŝowanie typu rondo / ElŜbieta Macioszek Perspektywy kolei duŝych prędkości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Andrzej Massel Symulacyjne badanie uszkodzeń zawieszenia pojazdu szynowego / Rafał Melnik Pomiary emisji spalin systemem PEMS i badanie wyników eksperymentu z wykorzystaniem metod analizy wariancji / Jerzy Merkisz, Arkadiusz Barczak, Jacek Pielecha Modelowanie lokalizacji podmiotów sieci recyklingu pojazdów na przykładzie Polski / Agnieszka Merkisz-Guranowska Optymalizacja nieliniowego zadania transportowo - produkcyjnego dla przetwarzania odpadów / Edward Michlowicz Uwarunkowania praktyczne w modelowaniu i optymalizacji procesów dostaw przesyłek / Dariusz Milewski, Tomasz Buras Kształtowanie sieci intermodalnej w oparciu o koncepcję systemów wieloagentowych / Leszek Mindur, Jerzy Wronka, Ireneusz Fechner, Stanisław KrzyŜaniak, Marcin Hajdul Transportochłonność gospodarki światowej w latach / Maciej Mindur

12 Optymalizacja dostaw drewna w relacji nadleśnictwo - zakład produkcyjny z wykorzystaniem pakietu OOT_1 / Jakub Murawski, Emilian Szczepański, Marianna Jacyna Oddziaływanie autobusów komunikacji miejskiej na ludzi w otoczeniu dalszym / Mirosław Nader, Edyta Purta Wyniki testów projektu pilotaŝowego krajowego systemu automatycznego poboru opłat / Gabriel Nowacki CASTLE wspiera politykę regionalną w obszarze logistyki / Iwo Nowak Taktyczny wymiar outsourcingu logistycznego w wybranych przedsiębiorstwach województwa śląskiego / Monika Odlanicka-Poczobutt Algorytmy oprogramowania systemu monitorowania pojazdu kolejowego / Michał Opala Problematyka modelowania emisji i dyspersji szkodliwych składników spalin morskich silników okrętowych / Małgorzata Pawlak Koncepcja zrównowaŝonego rozwoju u operatorów logistycznych / Ewa Płaczek Model procesowy zarządzania konfiguracją badań statków powietrznych / Witold Pokora, Włodzimierz Kosiński Wybrane aspekty wyznaczania planów przewozów dla klientów rozproszonych w obszarach miejskich przy ograniczonych zasobach czasowych / Piotr Pryciński Problem koordynacji działań w łańcuchu logistycznym / Edyta Przybylska Wybrane aspekty racjonalizacji systemów przewozowych w łańcuchu dostaw przy ograniczonych zasobach / Dariusz Pyza Efektywność procesu kompletacji / Andrzej Ratkiewicz O pewnej metodzie zwiększającej poziom bezpieczeństwa baz logistycznych / Adam Rosiński Projektowanie sieci logistycznych dla obsługi przedsiębiorstw produkcyjnych / Krzysztof Santarek, Ilona Jacyna Koncepcja systemu bezpieczeństwa na kolejowych przejściach granicznych UE / Mirosław Siergiejczyk, Stanisław Gago Koncepcja wdroŝenia nowoczesnych systemów naziemnych detekcji sytuacji ruchowych dla wybranego lotniska / Mirosław Siergiejczyk, Karolina Krzykowska Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych baz logistycznych / Mirosław Siergiejczyk, Adam Rosiński Dylematy wyboru alternatywnego wobec samochodu osobowego środka transportu w mieście / Grzegorz Sierpiński O pewnej metodzie zwiększenia przepustowości wybranego portu lotniczego / Andrzej Stachlewski Ekspercka usługa QRS jako element zarządzania bezpieczeństwem w procesach logistycznych / Wiesław Staniuk Statki do przewozu CO 2 - potrzeba przyszłości? / Andrzej Starosta Wykorzystanie sieci bayesowskiej do doboru optymalnej jednostki w transporcie morskim / Andrzej Starosta Wizyjny system nadzoru przewozów ładunków i wykorzystaniem detekcji zmian w obrazie / Marek Stawowy Identyfikacja modelu matematycznego operacji lądowania samolotu / Anna Stelmach, Jerzy Manerowski Wybrane zagadnienia w ocenie warunków widoczności przedpola tramwaju / Krzysztof Stypułkowski Analiza struktur wymiany informacji w systemach ITS / Marek Sumiła, Mariusz Rychlicki

13 Algorytm Forda - Fulkersona i jego znaczenie w rozwiązywaniu problemów transportowych / Agata Surówka Integracja zagadnień sieciowych w gospodarce państwa / Jerzy Szkutnik Infrastruktura logistyczna jako czynnik przyszłego ładu przestrzennego obszarów wiejskich w Polsce / Wacław Szymanowski Zarządzanie logistyką w sytuacjach kryzysowych / Andrzej Szymonik Neuronowe modelowanie oceny jakości usług transportowych / Andrzej Świderski Oparte na wiedzy modele i algorytmy planowania oraz symulacji przemieszczania w systemach wojskowych klasy DSS i CGF / Zbigniew Tarapata Selected issues connected with lighting of pedestrian crossings / Piotr Tomczuk Techniczne aspekty budowy i eksploatacji linii kolejowych duŝych prędkości / Kazimierz Towpik Formalizacja opisu procesów logistycznych / Mariusz Wasiak Parametryzacja elementów procesu transportowego / Jolanta śak Funkcje i zadania systemu logistycznego Polski a komodalność transportu / Jolanta śak, Konrad Lewczuk, Michał Kłodawski, Roland Jachimowski, Ilona Jacyna Modele wyboru drogi wykorzystywane w budowie dynamicznych macierzy podróŝy / Renata śochowska Badanie wpływu rytmizacji rozkładu jazdy na wykorzystanie taboru w przewozach pasaŝerskich / Andrzej śurkowski

14 nr 5 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 7 Innowacyjna logistyka / Marianna Jacyna 11 Rozwój technologii logistycznych - nagrody Europejskiego Towarzystwa Logistycznego / Tomasz Nowakowski 14 Innowacje technologiczne w logistyce organizacji usługowych / Hanna Lewandowska 17 Analiza ekoefektywności w logistyce produkcji / Dorota Burchart-Korol, Paweł Śląski 21 Opłaty za dostęp do infrastruktury w segmencie przewozów towarowych / Mirosław Antonowicz 24 Produkty hybrydowe w logistyce (cz. 4) / Henryk Woźniak 28 Green logistics a stacje rozrządowe / Stanisław Cieślakowski 31 Harmonogramowanie dostaw wyrobów alkoholowych na obszarze Unii Europejskiej - rozpoznanie problemu (cz. 1) / Mariusz Grajek 33 Nasze rezultaty są naszą wizytówką - wywiad z Rektorem WSL / Iwo Nowak Magazynowanie i transport wewnętrzny 34 PRSES w 3 pytaniach i odpowiedziach / Zbyszko Krojenka 36 Kolorowe CL dm-drogeriemarkt w Weilerswist k. Kolonii / Iwo Nowak 38 Modelowe rozwiązanie składowania towaru w systemie wąskich korytarzy i kompletacji dynamicznej w oddzielnej strefie / Marek Marciniak 41 Innowacyjne rozwiązania RFID w systemie WMS MaGS1 wdroŝone w magazynie Franspol-u / Jerzy Majewski ELEKTRONICZNA GOSPODARKA 43 Internetowe giełdy frachtów w operacyjnej działalności przewoźników drogowych / Paweł Romanów 47 Inteligentna sieć a rozwój funkcji logistyczno - dystrybucyjnej w polskiej energetyce (cz. 2) / Cezary Tomasz Szyjko 51 System wspomagania doboru opakowań. Znakowanie opakowań handlowych / Anna Kosmacz - Chodorowska, Piotr Frąckowiak USŁUGI LOGISTYCZNE 53 Źródła informacji dla kierowców w mieście: doświadczenia, stopień wykorzystania, ocena / Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, Maciej Szymczak 59 Nowy sposób komunikacji w transporcie stał się powszechny / Monika Murawska 61 Przewóz środków spoŝywczych zgodnie z najnowszą wersją umowy ATP / Natalia Idaszewska, Krzysztof Bieńczak 64 Uwaga reklamacja! / Daniel Kirchner, Barbara Nowakiewicz NOWOŚCI Z GS1 POLSKA 66 GS1 w farmacji - nowe zasady identyfikacji / Anna Kosmacz - Chodorowska 67 Nowe inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa pacjenta

15 68 EPC/RF1D -jedna z najszybciej rozwijających się technik AutoID / Patrycja Gaj 70 System GS1 nie tylko dla orłów / Piotr Frąckowiak 70 Innowacje wymagają wiedzy o podstawach EDUKACJA LOGISTYCZNA 71 Odpowiedź na polemikę J. Okulewicza z nr 4/2011 / Marek Ciesielski 72 Sztuka wojenna w staroŝytnych Chinach - aspekty logistyczne / Mirosław SkarŜyński LOGISTYKA - NAUKA 2 Analiza poziomu hałasu emitowanego przez pojazdy cięŝarowe istotnym elementem systemu zarządzania w przedsiębiorstwach transportowych / Robert Wieszała, BoŜena Gajdzik 8 Streszczenia artykułów na płycie CD-1 11 Streszczenia artykułów na płycie CD-2 Spis artykułów na płycie CD-3 Dalszy ciąg na CD 1 Dystrybucja jako jeden z elementów zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym / Kamila Adamus, Barbara Pająk, Monika Górska Wspomaganie podejmowania decyzji z wykorzystaniem analizy cenowo - jakościowej na przykładzie ręcznych wózków paletowych / Katarzyna Antosz, Andrzej Pacana Koncepcja produktu logistycznie sprawnego w zarządzaniu logistyką małych przedsiębiorstw produkcyjnych / Maciej Bielecki Profilaktyka wypadkowa - analiza wyników badań podmiotów Województwa Łódzkiego / Katarzyna Boczkowska, Konrad Niziołek Uwarunkowania rozwoju inteligentnych systemów transportowych w transporcie drogowym / Ryszard Budzik, Ewa Ciepaj Studia i plany zagospodarowania przestrzennego w Polsce w kontekście inŝynierii bezpieczeństwa / Ryszard Budzik, Gerard Czają, Adrian Minkina, Andrzej Szymonik Audyt - narzędziem oceny bezpieczeństwa informacji / Ryszard Budzik, Adrian Minkina, Andrzej Szymonik Zastosowanie sytemu informatycznego w procesie magazynowania / Ryszard Budzik, Marzena Ogórek, Anna Szymańska Wspomaganie zarządzania biurem pośrednictwa nieruchomości / Eugenia Busłowska Kreowanie jakości produktów poprzez współpracę z dostawcami na przykładzie firmy Bosch / Ewa Ciepaj, Ryszard Budzik Analiza wykorzystania urządzeń transportowych w magazynie wyrobów gotowych / Marta Daroń, Monika Górska Gospodarka magazynowa z wykorzystaniem modułu BASE pakietu OpenOffice / Rafał Dobrakowski, Teresa Bajor Sfera zagospodarowania odpadów hutniczych początkiem tworzenia łańcuchów logistycznych / Bernadeta Gajda, Barbara Pająk, Adrianna Strzałkowska Poprawa obsługi klienta w wyniku nowej organizacji pracy / Anna Górniak, Ewa Staniewska

16 Giełda ładunków - wdroŝenie oprogramowania w celu podwyŝszenia jakości usług spedycyjnych / Anna Górniak, Ewa Staniewska Znaczenie jakości w logistycznej obsłudze klienta / Monika Górska, Ryszard Budzik Zastosowanie metody FMEA do oceny procesu wykorzystania floty magazynowej / Monika Górska, Marta Daroń Zarządzanie zapasami w dystrybucji wieloszczeblowej / Katarzyna Grondys, Sebastian Kot Logistyczny i marketingowy wymiar obsługi klienta / Marta Kadłubek Istota obsługi klienta w logistyce / Marta Kadłubek Analiza jakości wytwarzania opakowań szklanych / Edyta Kardas Wpływ jakości Ŝelazodajnych materiałów wsadowych na jakość produkcji surówki wielkopiecowej / Edyta Kardas Analiza zmian ceny surówki wielkopiecowej i podstawowych surowców hutniczych na świecie w latach / Edyta Kardas, Rafał Prusak, Ryszard Budzik Znaczenie logistyki w zarządzaniu jakością / Edyta Kardas, Włodzimierz Kowacki, Gerard Czaja Zapasy zasobów surowcowych jako czynnik innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych / Cezary Kolmasiak Wykorzystanie systemów informatycznych do efektywnego zarządzania procesem produkcyjnym / Cezary Kolmasiak, Zbigniew Skuza, Rafał Prusak Proces doskonalenia przy świadczeniu usług pocztowych / Manuela Konstanciak Wykorzystanie metody FMEA do badania jakości usług w firmie logistycznej / Manuela Konstanciak, Marta Jagusiak Proinnowacyjne otocznie przedsiębiorstw w Polsce - analiza regionalna / Jan Kowalik Innowacje w przedsiębiorstwach logistycznych / Izabela Krawczyk - Sokołowska Oprogramowanie dla firm branŝy TSL - definiowanie wymagań / Jan Królikowski Zasada charakteryzacji w modelowaniu procesów logistycznych / Ewa Kulińska, Ryszard Budzik Proces planowania produkcji w przedsiębiorstwie o wysoko zaawansowanej technologii i szerokim zakresie usług / Jacek Maciejewski, Andrzej Szymonik Procesy w modelach referencyjnych łańcuchów dostaw / Jacek Maciejewski, Andrzej Szymonik Zastosowanie kodów kreskowych w gospodarce magazynowej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa / Joanna Michalik Organizacja zapasów i gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie / Joanna Michalik Analiza kosztów transportowych w przedsiębiorstwie logistycznym / Joanna Michalik, Dorota Surowiec, Ryszard Budzik Konsultacje w zakresie bhp i ocena ryzyka zawodowego w aspekcie systemowego zarządzania - wyniki badań przedsiębiorstw regionu łódzkiego / Konrad Niziołek, Katarzyna Boczkowska Projekt FLAVIA - waŝny korytarz transportowy dla Europy Południowo- Wschodniej / Iwo Nowak Koncepcja oceny dostawców usług transportowych / Andrzej Pacana

17 Analiza strategicznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego / Rafał Prusak, Zbigniew Skuza, Cezary Kolmasiak Realizacja procesów logistyki personalnej i wykorzystaniem kompetencji strategicznych / Rafał Prusak Procesy logistyki personalnej w aspekcie kształtowania potencjału kompetencyjnego przedsiębiorstwa / Rafał Prusak Analiza moŝliwości rynkowych oraz potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa transportowego / Rafał Prusak, Edyta Kardas Szacowanie jakości w zintegrowanym systemie zarządzania / Zbigniew Skuza Procedura postępowania po otrzymaniu reklamacji jako jeden z elementów oceny dywersyfikacji procesu produkcyjnego / Zbigniew Skuza, Rafał Prusak, Cezary Kolmasiak Funkcja transportu w przedsiębiorstwach / Ewa Staniewska Sterowanie przepływem strumieni materiałowych i wykorzystaniem systemu Kanban w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Ewa Staniewska, Michał Pałęga, Ryszard Budzik Przepływ usług i informacji w logistycznej sieci dostawców usług zdrowotnych / Agnieszka Strzelecka Plan reagowania kryzysowego / Andrzej Szymonik Fazy zarządzania kryzysowego / Andrzej Szymonik Analiza systemów bezpieczeństwa w Polsce / Andrzej Szymonik Poziomy reagowania / Andrzej Szymonik Stany nadzwyczajne / Andrzej Szymonik Zarządzanie progresywne i konserwatywne / Andrzej Szymonik Czynniki ryzyka w łańcuchach logistycznych / Andrzej Tubielewicz, Marcin Forkiewicz Model tworzenia wartości w logistyce / Andrzej Tubielewicz, Marcin Forkiewicz Programowania kwadratowego rozwiązania w arkuszu kalkulacyjnym / Janusz Węgrzyn Ocena stabilności sytuacji finansowej przedsiębiorstw sekcji transport i gospodarka magazynowa w Polsce w dobie kryzysu subprime / Aneta Włodarczyk Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa branŝy stalowej w dobie kryzysu / Lidia Włodarska-Zoła Wykorzystanie metody AHP w procesie wyboru dostawcy / Stefan Włudyka, Szymon Mitkow Metoda oceny dostawcy systemu uzbrojenia / Stefan Włudyka, Szymon Mitkow ZrównowaŜony rozwój procesów logistycznych / Jagoda Wodzińska, Jan Królikowski Rola procesu magazynowania w działalności wybranego wydziału przedsiębiorstwa hutniczego / Aneta Zarzycka, Edyta Kardas, Justyna śywiołek Przesył i dystrybucja energii elektrycznej w Polsce / Marcin Zawada Elektroniczny łańcuch dostaw i jego infrastruktura / Cecylia śurak-owczarek Analiza działania wybranego centrum logistycznego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa / Justyna śywiołek, Aneta Zarzycka Cele strategii logistycznych w działalności przedsiębiorstw przemysłowych / Justyna śywiołek, Ryszard Budzik, Włodzimierz Kawacki

18 Dalszy ciąg na CD 2 Komputerowe wspomaganie planowania infrastruktury procesów logistycznych na przykładzie modernizacji jednostek pływających / Justyna Berlińska Potencjał logistyczny okrętu / Andrzej Bursztyński Spółka Statkowa jako jedna z moŝliwości zabezpieczenia transportu strategicznego / Andrzej Bursztyński, Teresa Usewicz Procedury systemu jakości dotyczące dostawców usług lub dostarczających wyroby na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa / Mirosław Chmieliński, Mirosław Gołyga Logistyka i technika transportu ładunków nienormatywnych drogą wodną / Maria Christowa-Dobrowolska Metodyczne aspekty lokalizacji, budowy i eksploatacji portowych centrów logistycznych w Polsce / Czesława Christowa, Maria Christowa - Dobrowolska Analiza systemów zarządzania w portowych centrach logistycznych / Czesława Christowa Bezpieczeństwo transferu wiedzy w logistyce / Zdzisław Długosz Monitorowanie przewozu ładunków niebezpiecznych / Wojciech Drewek Monitorowanie ładunków niebezpiecznych w transporcie drogowym / Wojciech Drewek ZagroŜenia i problemy w transporcie gazu ziemnego droga morską / Wojciech Drewek Problem odpadów promieniotwórczych w kontekście przyszłej elektrowni jądrowej zlokalizowanej w pasie nadmorskim / Jacek Fabisiak, Jarosław Michalak, Jerzy Kupiński Dywersyfikacja źródeł pozyskiwania energii jako element bezpieczeństwa państwa / Jacek Fabisiak, Jarosław Michalak, Jerzy Kupiński, Hanna Nowik Kryteria wyboru lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce / Jacek Fabisiak, Hanna Nowik ZałoŜenia modelu zarządzania kryzysowego w portach morskich / Marcin Forkiewicz Pneumatyczny system przeciwdziałania zagroŝeniom terrorystycznym ze strony nurków / Mieczysław Grabowski, Przemysław Pozański, Ryszard Kłos, Maciej Konarski Uwarunkowania obsługi logistycznej przewozu ładunków transportem morskim - w aspekcie teoretycznym i praktycznym / BoŜena Grad, Ewa Ferensztajn - Galardos, Renata Krajewska Funkcja turystyczna jako generator zapotrzebowania na usługi transportowe w regionach nadmorskich w Polsce / Ewa Hącia Znaczenie turystyki w rozwoju miast portowych i regionów nadmorskich / Ewa Hącia Wymagania stawiane systemom dynamicznego pozycjonowania statków oraz moŝliwości ich weryfikacji / Jerzy Herdzik MoŜliwości torowania drogi statkom, podczas akcji kruszenia pokrywy lodowej, z uŝyciem holownika i napędem azymutalnym / Jerzy Herdzik Zastosowanie kontrolowanej atmosfery podczas transportowania owoców i warzyw drogą morską / Natalia Idaszewska, Krzysztof Bieńczak Morskie terminale kontenerowe szansą na rozwój polskich portów morskich na przykładzie Deepwater Container terminal Gdańsk / Ewa Iwanina System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw w Polsce / Eliza Jarysz- Kamińska

19 Logistyka odbioru wód balastowych w portach polskich / Zofia Jóźwiak Podsystem logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie X / Marta Kadłubek Jakość logistycznej obsługi klienta / Marta Kadłubek Ubezpieczeniowe aspekty piractwa morskiego / Magdalena Klopott Doskonalenie jakości kształcenia w zakresie eksploatacji okrętowej broni rakietowej i artylerii / Jan Wacław Kobierski, Mirosław Chmieliński Swobody jednolitego rynku a nowe przepisy UE dotyczące zawodu przewoźnika drogowego / Michał Konopka Specyfika cywilnej ochrony fizycznej obiektów logistycznych Marynarki Wojennej / Marian Kopczewski, Stefan Kowalski Gospodarka odpadami w wojsku / Marian Kopczewski, Stefan Kowalski Logistyczne zabezpieczenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas poŝarów w portach morskich / Marian Kopczewski, Marek Tobolski Logistyka odwrotna jako determinanta w rozwoju gospodarki stałymi odpadami komunalnymi / Dariusz Krzywda Koncepcja morskiego operatora logistycznego / Jerzy Kubicki Wybrane aspekty poprawy bezpieczeństwa transportu i ochrony portów w przewozie ładunków niebezpiecznych / Krzysztof Ligęza Wodny transport śródlądowy jako alternatywa dla transportu lądowego w Europie / Krzysztof Ligęza Bezpieczeństwo portów morskich podstawą ich sprawnego funkcjonowania / Magdalena Łuczkowska Integracja tradycyjnych i nowoczesnych metod nauczania na przykładzie demonstratora technologii - trenaŝera morskiego zestawu rakietowoartyleryjskiego ZU-23-2MR / Jan Wacław Kobierski, Stanisław Milewski, Mirosław Chmieliński, Krzysztof Bielawski, Dariusz Szagała Problemy taryfikacji towarów do odprawy celnej / Grzegorz Krasnodębski Miejsce i rola agencji celnych w logistycznym łańcuchu dostaw / Grzegorz Krasnodębski Znaczenie certyfikatu AEO w imporcie i eksporcie towarów / Grzegorz Krasnodębski Perspektywy ataków terrorystycznych na polskie statki / Miroslav Mareš Wykorzystanie energii Morza Bałtyckiego przegląd dostępnych technologii / Jarosław Michalak Znaczenie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego w transporcie w pasie nadmorskim / Jarosław Michalak ZagroŜenia powodowane transportem niebezpiecznych substancji chemicznych w pasie nadmorskim / Jarosław Michalak Warunki wykorzystania kamer termowizyjnych w systemach ochrony torów podejściowych i baz morskich / Stanisław Milewski Powiązania sfer administracyjno-zarządczej i eksploatacyjno-usługowej w polskich portach morskich. Analiza stanu. Rozwiązania modelowe / Andrzej Montwiłł Zakres i perspektywy powołania subregionalnej strefy funkcjonalnej tzw.: Doliny Logistycznej" / Marian Morawski Logistyczne zabezpieczenie przedsięwzięć w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem polskich śródlądowych dróg wodnych w aspekcie przestrzennym / Krzysztof Rokiciński ReinŜyniering procesów logistycznych w słuŝbach mundurowych / Katarzyna Rostek, Michał Wiśniewski Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce / Paweł Smolnik

20 Teoretyczne i praktyczne aspekty testów pływających siatkowych wodnych barier ochronnych / Tomasz Szubrycht, Stefan Kowalski BudŜet obronny państwa / Jarosław Teska Determinanty stosowania rozwiązań logistycznych na morskich terminalach ro-ro / Ilona Urbanyi Notowania akcji spółek sektora morskiego jako miernik sytuacji na rynku Ŝeglugowym / Natalia Wagner Zintegrowany system unii europejskiej monitorowania ruchu statków i przekazywania informacji o statkach / Ryszard Wawruch Porty morskie jako ogniwo łańcucha logistycznego w motoryzacji / Alicja Wąsowicz Dalszy ciąg na CD 3 Plan S&OP jako narzędzie wyboru strategii logistycznej przedsiębiorstwa / Michał Adamczak, Piotr Cyplik, Roman Domański. Bartosz Miszon Problematyka parkingowa w logistyce miejskiej / Zygmunt Białka Wspomaganie działań prognostycznych w logistyce / Agnieszka Bojanowska Dostępność komunikacyjna portów Gdańska i Gdyni w aspekcie rozbudowy sieci drogowej zaplecza portowego / Andrzej Bursztyński Rozwój międzynarodowych korytarzy transportowych w polityce transportowej Federacji Rosyjskiej / Regina Demjaniuk Znaczenie operatora logistycznego w kształtowaniu obsługi klienta instytucjonalnego / Jan Długosz Wpływ rozwiązań organizacyjnych na model prowadzenia działalności wytwórczej - case study / Roman Domański, Piotr Cyplik, Łukasz Hadaś, śaneta Pruska Informatyzacja logistyki transportowej / Anita Fajczak-Kowalska, Anna Sowińska, Piotr Wolankiewicz Wirtualne Laboratoria - narzędzie do poprawy jakości kształcenia w szkolnictwie ponadgimnazjalnym / Paweł Fajfer, Bartosz Osmola, Mateusz Michalski Rola normatywnych systemów zarządzania we wprowadzaniu innowacji organizacyjnych w sektorze MSP / Piotr Grudowski Problem eksploatacji toru wodnego w porcie Świnoujście w aspekcie funkcjonowania gazociągu Nord - Stream / Marian Morawski, Ewa Iwanina Główne problemy związane z wyborem i wdroŝeniem systemu Masy ERP / Tomasz Kanicki Zastosowanie benchmarkingu w logistyce miejskiej / Daniel Kaszubowski Przegląd metod i technik oceny efektywności procesu produkcyjnego / Adam Koliński Typologia strategii łańcuchów dostaw / Sylwia Konecka Development of container terminals in North-West region of Russia / Evgeny Korovyakovskiy Komputerowe wspomaganie metody projektowania obiektów logistycznych - ujecie strukturalne i podstawowe informacje / Mariusz Kostrzewski MoŜliwości wykorzystania analizy benchmarkingowej w transporcie / Joanna Lewandowska Łańcuchy dostaw a logistyka wiedzy / Justyna Lewandowska Wpływ giełd transportowych na sektor TSL / Piotr Lewandowski, Mateusz Dziechciarz

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia

LOGISTYKA 2012. nr 1. 6 Wydarzenia LOGISTYKA 2012 SPIS TREŚCI nr 1 6 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Śródlądowy transport wodny w Polsce w świetle europejskiej polityki transportowej / Krystyna Wojewódzka-Król 15 Współczesne

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Lp. Imię studenta Nazwisko studenta Rodzaj studiów Specjalność Temat pracy Data obrony Imię promotora Nazwisko promotora 1 Roman Dziuba 1-go stopnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

UDA-PO KL.04.03.00-00-065/12 Informatyka i logistyka kierunkami przyszłości program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

UDA-PO KL.04.03.00-00-065/12 Informatyka i logistyka kierunkami przyszłości program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Gdańsk, dn. 09.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2015/I Zapytanie ofertowe na zakup książek w ramach projektu Informatyka i Logistyka kierunkami przyszłości- program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, Zadanie

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac przyjętych na XVIII Konferencję Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji

Wykaz prac przyjętych na XVIII Konferencję Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji Wykaz prac przyjętych na XVIII Konferencję Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji Lp. Autor (-zy) Tytuł artykułu Status 1 Krzysztof EJSMONT Krzysztof KRYSTOSIAK Jan LIPIAK 2 Zdzisław JASIŃSKI 3

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak. Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz

Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak. Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz Stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko Prof. dr hab. Tomasz Ambroziak Prof. dr hab. Andrzej Chudzikiewicz Obszar zainteresowań naukowych / tematyka badań Modelowanie procesów i systemów transportowych

Bardziej szczegółowo

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl katalog wydawniczy 2014/2015 ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 200 odpowiedzi na pytania z marketingu... 22 Abolicja w ZUS. Praktyczne aspekty umorzenia

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport

Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport POLITECHNIKA GDAŃSKA Stacjonarne studia Drugiego stopnia na kierunku Transport Program studiów Syllabus Rok akademicki 2010/2011 WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA WYDZIAŁ ELEKROTECHNIKI I AUTOMATYKI

Bardziej szczegółowo

www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL

www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL 2 SPIS TREŚCI NASZA UCZELNIA STUDIA I STOPNIA Licencjackie SPIS TREŚCI SŁOWO REKTORA. 4 WŁADZE UCZELNI / ZAŁOŻYCIEL

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Finanse

Zarządzanie i Finanse 11 Nr 1 Część 1 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN 2084-5189 http://jmf.wzr.pl Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2012 14-16 maja 2012 r. WSTĘPNA AGENDA. 14 maja 2012 r.

Europejski Kongres Gospodarczy 2012 14-16 maja 2012 r. WSTĘPNA AGENDA. 14 maja 2012 r. 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2012 14- WSTĘPNA AGENDA Sesja inauguracyjna 10.00-18.30 Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek 10.00-10.10 Uroczyste otwarcie Kongresu 10.10-12.45 Europa 2020 Nowe

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Andrzej TUBIELEWICZ *, Marcin FORKIEWICZ * PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Streszczenie W morsko-lądowych łańcuchach transportowych logistyczne procesy integracyjne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW 1 ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ć 6 L 0 P 0 Ps 0 S 0 Nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów logistycznych; interpretacji

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce PROWADZĄCY: prof nadzw. dr hab. inż Andrzej Bujak Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI - Contents

SPIS TRE CI - Contents WSPÓ CZESNE WYZWANIA TRANSPORTU W LOGISTYCE SPIS TRE CI - Contents T o m a s z A m b r o z i a k, K o n r a d L e w c z u k Wybrane aspekty harmonogramowania procesu magazynowego...5 Some aspects of scheduling

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego PrOJEKT dofinansowany przez Mecenas główny Mecenas Wspierający patronat medialny Ekonomia dla przyszłości Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W NOWEJ GOSPODARCE

SPIS TREŚCI ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W NOWEJ GOSPODARCE SPIS TREŚCI ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W NOWEJ GOSPODARCE EWA BADZIŃSKA KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI I DYFUZJA WIEDZY W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM... 13 AGNIESZKA BUDZIEWICZ-GUŹLECKA WPŁYW KULTURY ORGANIZACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE EKONOMIA SERIA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE ZARZĄDZANIE 2 7 8 SERIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 12 ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Istota inżynierii produkcji Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Definicja inżynierii produkcji jako jednej z podstawowych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD BERND HENTSCHEL PIOTR CYPLIK ŁUKASZ HADAŚ ROMAN DOMAŃSKI MICHAŁ ADAMCZAK MARTYNA KUPCZYK ŻANETA PRUSKA WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD MODELOWANIE I OCENA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ SŁOWNIK POJĘĆ. STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 ROKU (z perspektywą do 2030 roku)

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ SŁOWNIK POJĘĆ. STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 ROKU (z perspektywą do 2030 roku) MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ SŁOWNIK POJĘĆ STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 ROKU (z perspektywą do 2030 roku) Acquis communautaire AGTC Alternatywne napędy pojazdów ATM

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA THE TRANSPORT OF THE 21 st CENTURY MATERIA Y KONFERENCYJNE CONFERENCE PROCEEDINGS BIA OWIE A 21 24 wrze nia 2010 Redakcja naukowa

Bardziej szczegółowo

Forum. Mobilne Miasto - wyzwanie przyszłości. XV Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych. 15-17.04.

Forum. Mobilne Miasto - wyzwanie przyszłości. XV Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych. 15-17.04. Forum Mobilne Miasto - wyzwanie przyszłości i XV Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych 15-17.04.2015, Wrocław PATRONAT ORGANIZATORZY P O L S K A I Z B A G O S P O D A R C Z A ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122.

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. Artykuły naukowe 1. G.113 African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. FUNDUSZ INWESTYCYJNY - AFRYKA; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE

Bardziej szczegółowo