Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 1/2015/E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 1/2015/E"

Transkrypt

1 Dane oferenta: Osoba do kontaktu: Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 1/2015/E Zamówienie obejmuje zakup i dostawę niżej wymienionych książek: Lp. Tytuł Autor Wydawni ctwo Rok Ilość 1. Ekonomika współczesnej gospodarki rynkowej Marianna Księżyk AGH Wynagrodzenia pracowników w organizacji : teoria i 2. praktyka Ewa Beck-Krala AGH Cena jedn. brutto Wartoś ć brutto 3. Elementy zarządzania karierą zawodową osób z niepełnosprawnością. Poradnik dla doradców zawodowych Daniel Kukla, Wioleta Duda, Marta Zając Akademia Jana Długosza Współczesne uwarunkowania rynku pracy red. Wioleta Duda, Andrzej Kukła Akademia Jana Długosza Sytuacja młodzieży na rynku pracy Red. Marzena Piotrowska-Trybul AON Komunikacja wizerunkowa e-public relations Tymon Smektała Astrum Komunikacja wizerunkowa w reklamie Antoni Benedikt Astrum Komunikacja wizerunkowa. Public relations. 8. Reklama.Branding. Monika Bronowicz Astrum Komunikacja wizualna. Nowoczesne narzędzia Ewelina Witek Astrum Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie 10. rozwoju przedsiębiorstw red. Andrzej Kaleta Beck Marek Dylewski, Beata Filipiak, Magdalena Zioło, Małgorzata Gorzałczyńska- 11. Finanse publiczne. Aspekty teoretyczne i praktyczne Koczkodaj Beck Michał Gwizda, Magdalena Kosewska- Fundusze Nowa perspektywa nowe możliwości Kwaśny, Szymon Żółciński Beck Funkcjonowanie przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznej. Aspekty prawne, podatkowe i 13. księgowe red. Dorota Białas Beck Gospodarka mieszkaniowa gminy Maciej J. Nowak Beck Gospodarowanie nieruchomościami w jednostkach sektora finansów publicznych. Praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i 15. orzecznictwa Dariusz Pęchorzewski Beck

2 16. UDA-POKL /10 Internet jako źródło informacji w decyzjach nabywczych konsumenta Joanna Kos- Łabędowicz Beck Konsument na rynku usług red. Grażyna Rosa Beck Lista płac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze Mariusz Pigulski, Anna 18. pytania Kopyść Beck Marketing dla prawników 20. Prawo podatkowe (wyd. 2) Werner Pepels, Brunhilde Steckler Beck red. Paweł Smoleń, Wanda Wójtowicz Beck Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli. Podejście Artur Hołda, Anna 21. pragmatyczne. Teoria, Zadania. Testy Staszel Beck Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu red. Iwona Staniec, Janusz Zawiła- Niedźwiecki Beck Usługi deweloperskie w ujęciu księgowym i 23. podatkowym Joanna Sadowska Beck Szkolenia oparte na dowodach. Poradnik dla 24. trenerów Ruth Colvin Clark Biblioteka Moderato ra Bankowość elektroniczna - istota, stan, perspektywy Michał Polasik CeDeWu Analiza i zarządzanie ryzykiem w finansach korporacyjnych z zastosowaniem arkusza 26. kalkulacyjnego Excel Tomasz Krawczyk CeDeWu Bankowość detaliczna w Polsce (wyd. 3) Janina Harasim CeDeWu Bankowość elektroniczna (wyd. 2) Beata Świecka CeDeWu Bankowość elektroniczna w Polsce (wyd. 2) Artur Borcuch CeDeWu Czujesz?...czyli o komunikacji marketingowej i sprzedaży skierowanej do kobiet. Wstęp do gender 30. marketingu (wyd. 2) Katarzyna Pawlikowska, Marek Poleszak CeDeWu Detaliczna bankowość elektroniczna Beata Świecka CeDeWu Determinanty bezrobocia w Polsce w latach Michał Pilc CeDeWu Elastyczność zatrudnienia w organizacji Małgorzata Król CeDeWu E-marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw Barbara Cendrowska, Aneta Sokół, Pola Żylińska CeDeWu Europejski rynek płatności detalicznych Janina Harasim, Bożena Frączek, Grażyna Szustak, Monika Klimonto CeDeWu Funkcje i narzędzia zarządzania dla małych i 36. średnich przedsiębiorstw Krzysztof Łobos, Paula Pypłacz CeDeWu Funkcjonowanie organizacji zhierarchizowanej w 37. wirtualnym świecie Sylwia Wojciechowska- Filipek CeDeWu

3 38. Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego Krystyna Brzozowska, Małgorzata Gorzałczyńska- Koczkodaj, Magdalena Zioło CeDeWu Indywidualna działalność gospodarcza (samozatrudnienie). Uproszczone formy ewidencji Piotr Szczypa (red.) CeDeWu Instrumenty bankowości elektronicznej (wyd. 2) Anna Matuszyk, Paweł Grzegorz Matuszyk CeDeWu Instrumenty płatnicze Michał Grabowski CeDeWu Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych 42. w Polsce Grzegorz Kotliński, Krzysztof Waliszewski (red.) CeDeWu Kapitał finansowy banków spółdzielczych Sławomir Czopur CeDeWu Kapitał ludzki a innowacyjność przedsiębiorstw Agata Rundo CeDeWu Kapitał ludzki w mikro i małych przedsiębiorstwach Dawid Szramowski CeDeWu Kredytowe instrumenty pochodne w zarządzaniu 46. ryzykiem kredytowym Agnieszka Huterska CeDeWu Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. 47. Modele, diagnoza i kształtowanie Anna Rakowska (red.) CeDeWu Marketing bankowy Małgorzata Kolasa CeDeWu Marketingowe determinanty zachowań rynkowych Joanna Łodziana- 49. konsumentów w Polsce Grabowska CeDeWu Ochrona i edukacja konsumentów na rynku kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych Anna Maria Knehans- Olejnik CeDeWu Optymalizacja obsługi klienta. Jak zredukować wysiłek klienta i wygrać bitwę o lojalność Matthew Dixon, Nick Toman, Rick DeLisi CeDeWu Osobowość, kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna menedżerów. Determinanty stylu kierowania Agata Opolska CeDeWu Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym Sławomir Antkiewicz CeDeWu Planowanie i rozwój nowych produktów. Aspekty 54. strategiczne, techniczne i marketingowe Marek Wirkus, Anna M. Lis (red.) CeDeWu Pomiar kapitału klienta w kontekście kreowania 55. wartości przedsiębiorstwa Wiesława Caputa CeDeWu Promocja usług Mirosław Marczak, Monika Boguszewicz- Kreft CeDeWu Publiczne fundusze nieruchomości w Polsce Artur Arkadiusz Trzebiński CeDeWu Rynek pracy w Polsce w dobie integracji 58. europejskiej i globalizacji Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka (red.) CeDeWu Sektor shadow banking w Polsce Krzysztof Opolski i in. CeDeWu Socialized! W jaki sposób najskuteczniej wykorzystać społeczność internetową. Biznes 60. społecznościowy Mark Fidelman CeDeWu

4 UDA-POKL /10 Wartość bilansowa jednostki gospodarczej w ujęciu krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości Wpływ ISO na zarządzanie zasobami ludzkimi w Marzena Strojek-Filus, Iwona Kumor CeDeWu administracji samorządowej Izabela Seredocha CeDeWu Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Na Marzanna przykładzie największych miast w Polsce Poniatowicz CeDeWu Współczesna bankowość centralna Władysław Leopold Jaworski, Anna Szelągowska (red.) CeDeWu Współczesna bankowość detaliczna Anna Szelągowska (red.) CeDeWu Współczesna bankowość hipoteczna Anna Szelągowska (red.) CeDeWu Współczesna bankowość spółdzielcza Anna Szelągowska (red.) CeDeWu Wymiary kulturowe polskich organizacji a 68. doskonalenie zarządzania jakością Radosław Wolniak CeDeWu Youtility. Czyli dlaczego inteligentny marketing polega na pomocy, a nie medialnym szumie? Jay Baer CeDeWu Zarządzanie finansami małych przedsiębiorstw Mariusz Nowak CeDeWu Zarządzanie jakością informacji w organizacjach 71. zhierarchizowanych Sylwia Wojciechowska- Filipek CeDeWu Zarządzanie kadrą ekspatriantów w filiach przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce Sylwia Przytuła CeDeWu Zarządzanie motywacją pracowników Waldemar Kozłowski CeDeWu Zarządzanie w kryzysie. Aspekty organizacyjne i Sylwia Wojciechowska- Filipek, Beata 74. psychologiczne Mazurek-Kucharska CeDeWu Zasady analizy i oceny działalności gospodarczej 75. przedsiębiorstw kolejowych Juliusz Engelhardt CeDeWu Adekwatność kapitałowa banków. Standardy 76. regulacyjne Jan Koleśnik Difin Analiza i projekcje gospodarki finansowej Rafał Pawlicki, Jan Śliwa Difin Sabina Kauf, 78. Badania rynkowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw Agnieszka Tłuczak Difin Bezpieczeństwo i zarządzanie. Analiza strategiczna Piotr Daniluk Difin red. Barbara 80. Budowa wartości klienta. Teoria i praktyka Dobiegała-Korona Difin Człowiek kariera organizacja. Siła psychologii 81. stosowanej Elżbieta Kowalczyk Difin Dobór, adaptacja, motywowanie i rozwój pracowników. Psychologiczno-organizacyjne 82. doradztwo dla firm Wojciech Daniecki Difin Europejska unia bankowa red. Małgorzata Zaleska Difin

5 84. Finanse: kategorie, zjawiska i procesy, podmioty red. Halina Zadora Difin Finanse publiczne z elementami prawa red. Władysław 85. podatkowego Grześkiewicz Difin Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw Rafał Rębilas Difin Innowacyjne zarządzanie wiedzą Jan Fazlagić Difin Inwestycje finansowe w koncepcji zrównoważonego 88. rozwoju Bogna Janik Difin Jakościowe aspekty efektywności systemowej 89. integracji przedsiębiorstwa Bogusław Węgrzyn Difin Komercjalizacja innowacji. Zarządzanie projektami i Monika Bolek, Cezary 90. finansowanie Bolek Difin Komunikacja i negocjowanie w organizacji Józef Penc Difin Komunikacja w zespole wirtualnym Tomasz Stefaniuk Difin Arkadiusz Potocki, Renata Winkler, 93. Komunikowanie w organizacjach gospodarczych Agnieszka Żbikowska Difin Koncepcja Global Sourcing. Teoria i praktyka Barbara Galińska Difin Konkurencyjność miękka przedsiębiorstw Leśniewski Michał Adam Difin Kreowanie marki korporacyjnej Magdalena Daszkiewicz, Sylwia Wrona Difin Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej Leasing kredyt factoring jako formy finansowania przedsiębiorstw. Analiza porównawcza i korzyści dla przedsiębiorcy red. Helena Tendera- Właszczuk Difin Barbara Baran, Krzysztof Biernacki, Agnieszka Kowalska, Artur Kowalski Difin Metody zarządzania kulturą organizacyjną 100. Metody zarządzania marketingowego 101. Nowe koncepcje zarządzania ludźmi red. Łukasz Sułkowski, Czesław Sikorski Difin Jacek Otto, Łukasz Sułkowski Difin Joanna M. Moczydłowska, Karol Kowalewski Difin Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie Marek Brzeziński Difin Partnerstwo publiczno-prywatne narzędziem efektywnej realizacji zadań publicznych Agnieszka Jachowicz Difin Pieniądz współczesny a kryzysy finansowe Halina Zadora, Tomasz Zieliński Difin Podstawy przedsiębiorczości Zofia Sepkowska Difin Podstawy rachunkowości. Sprawozdanie finansowe, 106. zasady, etyka red. Wioletta Baran Difin Pomiar ryzyka gospodarczego na podstawie 107. sprawozdań finansowych Katarzyna Chłapek Difin

6 UDA-POKL /10 Anna Lipka, Małgorzata Król, Postawy wobec czasu pracy jako źródło ryzyka personalnego Stanisław Waszczak, Justyna Dudek Difin Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa i źródła ich pokrycia w Polsce Monika Banaszewska Difin Pracoholizm inaczej Lucyna Golińska Difin Pracoholizm. Perspektywa poznawcza Kamila Wojdyło Difin Praktyczne sporządzenie biznesplanu Ryszard Sitkiewicz Difin Pranie pieniędzy. Aspekty etyczne w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy Ewa Gołębiowska Difin Prawne i finansowe aspekty prowadzenia małego i średniego przedsiębiorstwa Magdalena Mosionek- Schweda, Barbara Spychała-Krzesaj Difin Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych A.35.2 Janina Mierzejewska- Majcherek Difin Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim 116. przedsiębiorstwem red. Jan Targalski Difin Psychologia motywacji w organizacji Zdzisław Nieckarz Difin Rachunkowość sektora finansów publicznych red. Teresa Kiziukiewicz Difin Rozwój zasobów ludzkich organizacji red. Renata Oczkowska, Urszula Bukowska Difin Ryzyko wrogiego przejęcia przedsiębiorstwa Rafał Pawlicki, Jan Śliwa Difin Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego red. Bronisław Micherda Difin Strategia finansowa dla Polski Fundusze unijne dla przedsiębiorczych Rafał Pawlicki Difin Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych System finansowy małego i średniego 124. przedsiębiorstwa. Obieg informacji Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach 125. zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej Krzysztof Safin, Jacek Pluta, Barbara Pabjan Difin redakcja naukowa Elżbieta Wrońska- Bukalska Difin red. Emilia Denek, Marek Dylewski Difin Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje red. Bronisław Micherda Difin Unia Europejska red. Ewa Małuszyńska, Grzegorz Mazur Difin Windykacja polubowna i przymusowa. Proces, 128. rynek, wycena wierzytelności Katarzyna Kreczmańska-Gigol Difin Właściwy kurs. Od białego kołnierzyka menedżera 129. do żółtej koszulki lidera Joanna Tokar Difin

7 130. UDA-POKL /10 Wpływ funduszy unijnych na rozwój sektora MSP w Polsce w latach Magdalena Hryniewicka Difin Wspomaganie decyzji w planowaniu projektów red. Maciej Nowak Difin Współczesna rachunkowość w świetle badań red. Bronisław 132. empirycznych Micherda Difin Zarządzanie dla racjonalnego menedżera Tadeusz Gospodarek Difin Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie, efektywność zadań publicznych, red. Sławomir Franek, 134. benchmarking Marcin Będzieszak Difin Zarządzanie gminnymi inwestycjami 135. infrastrukturalnymi Waldemar Kozłowski Difin Zarządzanie gospodarcze w strefie euro 137. Zarządzanie projektami w logistyce red. Jacek Pietrucha, Joanna Żabińska Difin Iwona Pisz, Iwona Łapuńka Difin Zarządzanie projektami w organizacji red. Krzysztof Janasz, Joanna Wiśniewska Difin Zarządzanie w organizacjach sektora publicznego Tadeusz Zawadzak Difin Zarządzanie wiedzą projektową Paweł Wyrozębski Difin Źródła finansowania działalności a sprawność przedsiębiorstw działających w Polsce 142. Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi 143. Praktyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi Proces kształtowania kompetencji pracowniczych w 144. sektorze bankowym Współczesne problemy kadrowe. Przewodnik do studiowania przedmiotów i pisania prac dyplomowych z dziedziny zarządzania zasobami 145. ludzkimi red. Dorota Ostrowska Difin Ewa Mazur- Wierzbicka, Wojciech Jarecki, Patrycja Economic Zwiech us Marek Kunasz, Ewa Mazur-Wierzbicka, Wojciech Jarecki, Economic Patrycja Zwiech us Anna Wieczorek- Szymańska red. Wojciech Jarecki Economic us Economic us Psychologia biznesu Adam Ubertowski FA-ART Dlaczego Zalando? Techniki sprzedaży, które zmieniły zachowanie konsumentów Hagen Seidel Foksal Moja marka. Jak stać się rozpoznawalnym i odnieść sukces Hermann H. Wala Foksal Amortyzacja środków trwałych Halina Garbacik Forum Doradców Podatkow ych Menedżer jako coach Nowoczesny styl zarządzania Jenny Rogers, Karen Whittleworth, Andrew Gilbert GWP

8 151. Metafory i analogie w szkoleniach Paweł Fortuna, Mirosław Urban GWP Metody prowadzenia szkoleń, czyli niezbędnik 152. trenera Agnieszka Kozak, Mariola Łaguna GWP Perswazja w pracy trenera, czyli jak kształtować 153. postawy uczestników szkoleń Paweł Fortuna GWP Procesy kategoryzacji i zniekształcenia pamięciowe 154. w reklamie Alicja Grochowska GWP Psychologiczne mechanizmy reklamy Dariusz Doliński GWP Reklama. Co tak naprawdę wpływa na jej 156. skuteczność? Robert Heath GWP Siła kobiet w biznesie Aneta Chybicka, Elżbieta Zubrzycka GWP Studium przypadku w praktyce szkoleniowej, czyli 158. jak uczyć się na doświadczeniach innych Paweł Fortuna GWP Szkoleniowe metody symulacyjne Alicja Balcerak, Jacek Woźniak GWP Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w 160. świat marek red. Jan Kasprzycki- Rosikoń, Jacek Piątkowski Helion Strategiczny brand marketing. Praktyczny przewodnik skutecznego marketingu dla 161. menedżerów i nie tylko Szczepański Jarek Helion Biblia e-biznesu Marcin Cichoń Helion Kanban Kody QR zabijają małe kotki! Jak zrazić klientów, zniechęcić pracowników i podkopać fundamenty 164. swojego biznesu Marcus Hammarberg, Joakim Sunden Helion Scott Stratten, Alison Kramer Helion Komunikacja biznesowa oczami kierownika projektu Katarzyna Żbikowska Helion Kontroling dla menedżerów Bolesław Rafał Kuc Helion Andrzej Niemczyk, Książka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane Wiesław Grzesik, 167. drogi do sukcesu w kierowaniu ludźmi (wyd. 2) Anna Niemczyk Helion Księga przychodów i rozchodów krok po kroku (wyd ) (zapowiedź) Barbara Mierosławska Helion Księga Przychodów i Rozchodów. Wszystko, co musisz wiedzieć o rozliczaniu działalności 169. gospodarczej (wyd. 2) Katarzyna Heinze Helion Lider sprzedaży. Jak angażować handlowców w 170. aktywną sprzedaż Robert Zych Helion Marketing analityczny. Piętnaście wskaźników, które powinien znać każdy marketer Mark Jeffery Helion Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Praktyczne zastosowanie w biznesie Maciej Skudlik Helion

9 173. Motywacja pod lupą. Praktyczny poradnik dla szefów Anna Niemczyk, Andrzej Niemczyk, Jan Mądry, ilustracje Michał Wręga Helion O negocjacjach i negocjatorach. Poradnik praktyka Andrzej Niemczyk, Mariusz Kędzierski Helion Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po 175. kroku Steve Blank, Bob Dorf Helion Praktyczne lekcje zarządzania projektami Michał Kopczewski Helion PRo-MOC-ja. Reklama i public relations w małej 177. firmie Marcin Pietraszek Helion Reklamuj się z Google. Skuteczne rozwiązania i 178. przykłady Kristina Cutura Helion Scrum. Praktyczny przewodnik po 179. najpopularniejszej metodyce Agile Kenneth S. Rubin Helion Sekrety Bitcoina i innych kryptowalut. Jak zmienić wirtualne pieniądze w realne zyski Dominik Homa Helion Sekrety pomiarów w mediach społecznościowych John Lovett Helion Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj 182. zamierzone efekty Anna Miotk Helion Social media to ściema B.J. Mendelson Helion Świadomy telemarketing. Interaktywne narzędzie dla telemarketerów i menedżerów call center Łukasz Jasiński, Katarzyna Książkiewicz Helion Telewindykacja, czyli skuteczne odzyskiwanie należności przez telefon Robert Rebizant Helion Twitter - sukces komunikacji w 140 znakach. Tajemnice narracji dla firm, instytucji i liderów opinii Eryk Mistewicz Helion Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. Wydanie II zaktualizowane i poszerzone Joanna Wrycza-Bekier Helion Zakończcie ten kryzys! Paul Krugman Helion Zarządzanie kryzysem w social media Monika Czaplicka Helion Zarządzanie projektami ze Scrum. Twórz produkty, 190. które pokochają klienci Roman Pichler Helion Zarządzanie rozwojem pracowników. Kompleksowe Małgorzata Mitoraj i praktyczne ujęcie Jaroszek Helion Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów Arthur Schopenhauer Helion (Sensum) Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej red. Ewa Kaliszuk IBRKIK Handel wewnętrzny w Polsce IBRKIK Magdalena Ankiel- Homa, Natalia Czaja- Opakowania kosmetyków. Aspekty towaroznawcze i Jagielska, Paulina 195. marketingowe Malinowska IBRKIK Rynek pracy w Polsce w początkach XXI wieku Wybrane zagadnienia red. Urszula Klonowska IBRKIK Segmentacja rynku i typologia konsumentów Alicja Kusińska IBRKIK

10 198. Teoria pracy Wilsz Joanna Impuls Transparentność zarządzania finansami lokalnymi. Uwarunkowania wdrożenia planu dochodów i 199. wydatków w układzie zadaniowym Kozłowski Józej Andrzej Czaplicka-Kozłowska Zofia Iwona Impuls Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania 200. finansami przedsiębiorstwa Tadeusz Dudycz Indygo Zahir Media Krajowe standardy rachunkowości i stanowiska komitetu standardów 201. rachunkowości Infor Praca i płaca. Państwo i rynek red. Józefa Hrynkiewicz INS UW Dylematy rynku pracy red. Anna Organiściak- Krzykowska, Marcin Janusz IPISS Praca i polityka społeczna. Współczesne tendencje i wyzwania Rynek pracy i polityka społeczna w XXI wieku. Aktualne problemy red. Bożena Balcerzak-Paradowska IPISS red. Cecylia Sadowska-Snarska, Lucyna Machol-Zajda IPISS Współczesne aspekty rynku pracy red. Anna Organiściak- Krzykowska IPISS PODATKI Przewodnik Krytyki Politycznej Krytyka Polityczna Reklama. Zarys problematyki. Podręcznik 208. akademicki Marek Gędek KUL Działalność kredytowa banku komercyjnego Izabela Emerling Marina Motywowanie pracowników Wskazówki dla Agata Pietroń menedżerów Pyszczek Marina Efekt wirusowy w biznesie Jonah Berger MT Biznes Komunikacja bez barier Beata Kozyra MT Biznes 2 Kultura Kaizen. Budowanie i utrzymanie kultury 213. ciągłego doskonalenia Jon Miller, Mike Wroblewski, Jaime Villafuerte MT Biznes Lean w biurze i usługach. Przewodnik po zasadach szczupłego zarządzania w środowisku 214. pozaprodukcyjnym. Drew Locher MT Biznes MBA w dziesięć dni Steven A. Silbiger MT Biznes Trzy oznaki pracy, która nie daje szczęścia Patrick Lencioni MT Biznes Zarządzaj swoim czasem. 25 sprawdzonych technik Pamela Dodd, Doug Sundheim MT Biznes A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) - edycja polska Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami 218. (wyd. 5) MT&DC Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu 219. terytorialnego Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska- Koczkodaj M. Municipiu m

11 220. Koniec wolnego rynku? Geneza kryzysu Ryszard Petru NARODO WE CENTRUM KULTURY Sprzedaż, marketing, biznes. Reguły i realia Zbigniew Berent NOVAERE S Podatki dochodowe w praktyce (z suplementem 222. elektronicznym) (wyd. 2) Krzysztof Janczukowicz ODDK Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska ODDK Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń (z suplementem elektronicznym) Rafał Nawrocki ODDK Wynagrodzenia w 2015 roku zasady rozliczania ewidencja księgowa Zarządzanie bezpieczeństwem pracy (z suplementem elektronicznym) 227. Młodzi nabywcy na e-zakupach Agnieszka Jacewicz, Wioletta Dworowska ODDK Jerzy T. Karczewski, Krystyna W. Karczewska ODDK Leszek Gracz, Izabela Ostrowska Placet Teoria i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi we Wioletta Ocieczek, Polit współczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym Bożena Gajdzik Śląska Doskonalenie zarządzania jakością. Podstawy, 229. ocena, perspektywy Katarzyna Szczepańska Polit. Warsz Aktywność marketingowa małych i średnich 230. przedsiębiorstw Stanisław Ślusarczyk Poltext Aneta Hryckiewicz Anatomia kryzysów bankowych Gontarczyk Poltext Celowość i oszczędność wydatków publicznych red. Hanna Kuzińska Poltext red. Przemysław Dubel, Artur 233. Polska w Unii Europejskiej. 10 lat doświadczeń Adamczyk Poltext Potencjał biznesowy mediów społecznościowych Diagnoza, metody, komunikacja Katarzyna Bachnik, Justyna Szumniak- Samolej Poltext Tożsamość organizacyjna banków spółdzielczych w Polsce Ujęcie instytucjonalne Maciej Ławrynowicz Poltext Ubezpieczenia prywatne. Kompendium Bogusław Hadyniak Poltext Wycena spółek z WIG30 Specyfika, metody, przykłady 238. Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju red. Marek Panfil, Andrzej Szablewski Poltext red. Grzegorz W. Kołodko Poltext Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie Marcin Karlik Poltext Zarządzanie ryzykiem bankowym 241. Zarządzanie. Teoria i praktyka w pigułce red. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska Poltext Dariusz Jemielniak, Dominika Latusek- Jurczak Poltext Zmysły dla zysku Marketing sensoryczny w praktyce Iwona Skowronek Poltext

12 243. Podstawy mikroekonomiki menedżerskiej Adam P. Balcerzak, Elżbieta Rogalska PTE Toruń Reformy systemu emerytalnego. Krótki przewodnik Nicholas Barr, Peter Diamond PTE Warszawa Christopher A. Pissarides PTE Warszawa Teoria bezrobocia w stanie równowagi Menedżer w procesie zarządzania zasobami 246. ludzkimi Krystyna Kubik PTM Oddziaływanie na personel służb mundurowych Bolesław R. Kuc, Zbigniew Ściboerk, Joanna Moczydłowska, Andrzej Letkiewicz PTM Aktywizowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Dobre praktyki rządów. Strategie wsparcia w Dolinie 248. Krzemowej Paweł Pietrasieński PWE Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i 249. zastosowanie Wiktor Gabrusewicz PWE Analiza sprawozdań finansowych (wyd. 3) Edward Nowak PWE red. Wiktor 251. Audyt sprawozdań finansowych. Teoria i praktyka Gabrusewicz PWE Bankowość (wyd. 3) Zbigniew Dobosiewicz PWE Monika Foremna Controlling. Narzędzia i struktury Pilarska PWE Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z 254. perspektywy dwudziestolecia red. Jan Czekaj PWE Finanse Stanisław Owsiak PWE Finanse międzynarodowe. Wybrane problemy red. Magdalena Markiewicz, Urszula Mrzygłód PWE Finanse publiczne (wyd. 3) Andrzej Wernik PWE Handel zagraniczny. Studia przypadków red. Beata Stępień PWE Kompetencje konsumentów. Innowacyjne 259. zachowania, zrównoważona konsumpcja red. Anna Dąbrowska PWE David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger 260. Makroekonomia (wyd. 5) Dornbusch PWE Mikroekonomia (wyd. 5) David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch PWE Odroczony podatek dochodowy w wybranych 262. obszarach rachunkowości red. Barbara Gierusz PWE Operacyjne zarządzanie projektami Ryszard Knosala, Iwona Łapuńka PWE Organizacja projektowa. Podstawy - modele rozwiązania Michał Trocki PWE

13 265. Podstawy analizy finansowej Wiktor Gabrusewicz PWE Rachunek kosztów i wyników Ksenia Czubakowska PWE Rachunek zysków i strat. Istota, cele i praktyczne Irena Kondratowicz zastosowania Garbarska PWE Rachunkowość zarządcza. Metody i zastosowania Ksenia Czubakowska, Wiktor Gabrusewicz, Edward Nowak PWE Satysfakcja zawodowa pracowników - kreator 269. kapitału ludzkiego Marta Juchnowicz PWE Strategia organizacji (wyd. 3) Krzysztof Obłój PWE Tworzenie wartości dla klienta z perspektywy 271. konsumentów i przedsiębiorstw Henryk Mruk, Beata Stępień PWE Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia aplikacje red. Marta Juchnowicz PWE Zmiana własnościowa polskiej gospodarki Maciej Bałtowski, Piotr Kozarzewski PWE Content marketing po polsku Jak przyciągnąć 274. klientów Barbara Stawarz PWN Controlling procesów Jak wdrożyć? Magdalena Chomuszko PWN Derekrutacja Czyli jak skutecznie rozwiązać stosunek pracy 277. E-Marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy Lucyna Brayshaw, Anna Chrobot, Ewa Konior, Aleksandra Płucienik, Grzegorz Wanio PWN red. Jarosław Królewski, Paweł Sala PWN Inwestycje Herbert B. Mayo PWN Kontrola wewnętrzna instytucjonalna w systemie 279. kontroli w przedsiębiorstwie Krzysztof Nitkowski PWN Marketing międzynarodowy Współczesne trendy i 280. praktyka red. Krzysztof Fonfara PWN Modele badania sprawozdań finansowych 281. przedsiębiorstwa Alicja Nowak PWN Niezwykłe początki znanych firm Sergiusz Prokurat PWN Nowoczesne zarządzanie produkcją Ujęcie red. Kazimierz 283. procesowe Szatkowski PWN Państwo w gospodarce Katarzyna Szarzec PWN Piramidy finansowe Teoria, regulacje, praktyka Piotr Masiukiewicz PWN Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa Guy Standing PWN Eric Bolland, Frank 287. Problemy biznesowe Rozwiązania Fletcher PWN Przestępstwa w obrocie gospodarczym Krzysztof Nitkowski PWN Psychologia ekonomiczna Tomasz Zaleśkiewicz PWN Rynek finansowy i jego mechanizmy (wyd. 6) Wiesław Dębski PWN Strategie i praktyki sprawnego działania. Lean, Six 291. Sigma i inne Adam Hamrol PWN Talenty w firmie, czyli Jak rekrutować i motywować Wojciech Daniecki PWN

14 najlepszych UDA-POKL / Wycena przedsiębiorstwa Podejście scenariuszowe Karolina Daszyńska- Żygadło PWN Zapobieganie patologiom w organizacji Rola funkcji 294. personalnej red. Dagmara Lewicka PWN Eugene Brigham, Joel 295. Zarządzanie finansami (zapowiedź) Houston PWN Marketing (nowe wydanie, oprawa broszurowa) Philip Kotler, Kevin Keller Rebis Przez marketing do wzrostu. 8 zwycięskich strategii Philip Kotler, Milton Kotler Rebis Wszystko co chciałbyś wiedzieć o marketingu terytorialnym z praktyki polskich samorządów Robert Stępowski Roster Dlaczego nie płacimy podatków? Psychologiczna analiza uchylania się od opodatkowania Małgorzata Niesiobędzka Scholar Europejskie metropolie i ich regiony. Od krajobrazu gospodarczego do sieci metropolii Marek Kozak i in. Scholar Informatycy. Czy informatykami da się zarządzać? Czy da się z nimi żyć? Czy informatycy przetrwają? 302. Miejsce i rola ludzi młodych w regionie Jacek Woźniak, Katarzyna Łubieńska Sedno red. Anna Olejniczuk- Merta Sedno Przedsiębiorczość, polityka, rozwój Jerzy Cieślik Sedno Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i 304. praktyka Schmidt Joanna Sedno Adekwatność sytuacji prawnopodatkowej polskich 305. przedsiębiorców do ich roli w gospodarce Aleksander Werner SGH Bankowość muzułmańska (oprawa miękka) Katarzyna Górak- Sosnowska, Piotr Masiukiewicz SGH Dylematy polityki makroekonomicznej w warunkach kryzysu zadłużeniowego w Unii Europejskiej red. Piotr Albiński, Zbigniew Polański SGH Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego red. nauk. Grzegorz Maśloch, Jacek Sierak SGH Instrumenty towarowe jako forma inwestycji alternatywnych w portfelach inwestorów 309. finansowych Jacek Tomaszewski SGH Ocena projektów - koncepcje i metody red. Michał Trocki, Mateusz Juchniewicz SGH Offshoring i outsourcing Implikacje dla gospodarki i 311. przedsiębiorstw Mariusz-Jan Radło SGH Podatki, składki, opłaty : fiskalne obciążenia 312. działalności gospodarczej Janina Ickiewicz SGH Podstawy zarządzania (wyd. 2) red. Marian Strużycki SGH Polityka gospodarcza (wyd. 4) Jan Kaja SGH PRZEDSIĘBIORSTWO RODZINNE W GOSPODARCE 315. GLOBALNEJ red. Roman Sobiecki, SGH

15 316. UDA-POKL /10 Strategie społecznej odpowiedzialności polskich spółek giełdowych red. Piotr Płoszajski SGH Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw red. Ewa Wierzbicka SGH Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne z uwzględnieniem zasad i metod inwentaryzacji, 318. dokumentacji, amortyzacji, klasyfikacji, ewidencji Aleksander Korczyn Sigma Employer branding. Marka pracodawcy w praktyce Julita Dąbrowska Słowa i Myśli Praktyka brandingu. Zasady profesjonalnej komunikacji marki Maciej Tesławski Słowa i Myśli Promocja marki. Poradnik dobrych praktyk Robert Stępowski Słowa i Myśli Strategia marketingowa. Instrukcja budowy silnej marki Tesławski Maciej Słowa i Myśli Zarządzanie należnościami w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospodarczego red. Piotr Możyłowski Spatium ikon ekonomii od Smitha do Stiglitza Rene Luchinger Studio EMKA Bankowość : podstawowe zagadnienia Piotr Niczyporuk, Aniela Talecka Temida Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. T. 2 Sławomir Sojak 327. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. T. 3 Sławomir Sojak 328. Kapitalizm na krawędzi Marian Guzek 329. Bankowość komercyjna Red. Irena Pyka 330. Komunikowanie w praktyce. Studia przypadków Krystyna Serafin 331. Motywowanie w praktyce. Studia przypadków Krystyna Serafin TNOIK TORUŃ TNOIK TORUŃ Uczelnia Łazarskieg o Katowice Katowice Katowice Partnerstwo publiczno-prywatne w rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego Dorota Adamek-Hyska Katowice Magdalena Gorzelany Analiza konkurencyjności organizacji Dziadkowiec Kraków Grzegorz Łukasiewicz, Beata Buchelt, Iwona Kubica, Joanna Purgał Gospodarowanie kapitałem ludzkim Popiela Kraków Metody profesjonalizacji organizacji pozarządowych Tomasz Kafel Kraków Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji. Wybrane zagadnienia Paweł Cabała Kraków

16 Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji wartości Teoria rachunkowości. Podstawa nauk ekonomicznych Determinanty doskonalenia zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO Kapitał marki miasta zorientowany na konsumenta. Źródła i pomiar Metody oceny opłacalności inwestycji na rynku nieruchomości Przedsiębiorstwo handlowe. Ekonomika, zarządzanie, procesy Przemiany systemów płatniczych i ich konsekwencje dla banków centralnych Urban Pauli red. Bronisław Micherda, Mariusz Andrzejewski red. Bronisław Micherda, Mariusz Andrzejewski red. Mieczysław Dobija Alina Matuszak- Flejszman Magdalena Florek Henryk Gawron Maria Sławińska Anna Iwańczuk-Klasa Kraków Kraków Kraków Kraków Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań Rachunkowość OFE oraz towarzystw nimi zarządzających w przykładach i zadaniach Elżbieta Izabela Szczepankiewicz Poznań Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grup 347. kapitałowych. Przykłady i zadania Sprawozdanie finansowe jednostek gospodarczych Przykłady i zadania Użyteczność informacji finansowych sprawozdań 349. finansowych red. Marzena Remlein red. Marzena Remlein Joanna Błażyńska 350. Współczesne teorie ekonomiczne (wyd. 4) red. Marek Ratajczyk Poznań Poznań Poznań Poznań Decyzje menedżerskie w organizacji Marketingowe zarządzanie ceną w 352. przedsiebiorstwie 353. Transport lotniczy a regionalne rynki pracy w Posce 354. Zarządzanie marketingiem Zarządzanie projektem europejskim - uwarunkowania organizacyjne i 355. międzyorganizacyjne Katarzyna Grzesik, Mirosław Karaś Paweł Waniowski Ewa Pancer-Cybulska, Łukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Surówka Monika Hajdas, Witold Kowal, Jarosław Woźniczka Grzegorz Krzos Wrocław Wrocław Wrocław Wrocław Wrocław Zarządzanie przez jakość. Koncepcje,metody,studia przypadków Ewa Konarzewska Gubała (Red.) Wrocław Leksykon Podatek dochodowy od osób prawnych Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski Unimex Podatkowa księga przychodów i rozchodów. Rafał Styczyński Unimex

17 Praktyczne problemy prowadzenia 359. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Paweł Sałdyka, Janusz Zubrzycki Unimex Bezpieczeństwo ekonomiczne w niestabilnej 360. gospodarce światowej Mirosław Bojańczyk Vistula Równowaga czy nierównowaga w ekonomii? Rumiana Górska Vizja Samorząd terytorialny beneficjentem środków unijnych red. Elżbieta Weiss, Agnieszka Bitkowska Vizja Faktoring w praktyce Zbigniew Biskupski red. Artur Łazicki, Systemy zarządzania przedsiębiorstwem. Techniki Mirosław 364. lean management i Kaizen Lewandowski Wiedza i Praktyka Wiedza i Praktyka sposobów na codzienne motywowanie i nagradzanie pracowników Dianna Podmoroff Kluwer Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce Krzysztof Teszner Kluwer Elektroniczne instrumenty płatnicze a bezpieczeństwo uczestników rynku finansowego Damian Cyman Kluwer Ewaluacja talentu. Nowa strategia zarządzania talentami w organizacji Tony Davis Kluwer Finanse przedsiębiorstw Tadeusz Teofil Kaczmarek 370. Finansowanie przedsiębiorstwa. Ujęcie teoretycznopraktyczne Paweł Felis, Joanna Szlęzak-Matusewicz 371. Firma, rynek i prawo Ronald H. Coase Kluwer Hoshin Kanri. Strategiczne podejście do nieustannego doskonalenia Informacja gospodarcza. Informacja kredytowa. System wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych David Hutchins Beata Bińkowska- Artowicz Kluwer Kobiety i ich wpływ na biznes. Nowa rewolucja gospodarcza Avivah Wittenberg- Cox, Alison Maitland Kluwer Kompendium metod i technik zarządzania. Teoria i ćwiczenia Kompetencyjne testy sytuacyjne w rekrutacji, selekcji i ocenie pracowników Szymańska K. (red.) Piotr Prokopowicz, Grzegorz Żmuda, Marianna Król, Kluwer Kontrola skarbowa w systemie kontroli państwowej Jacek Kulicki 378. Makroekonomia międzynarodowa Peter J. Montiel Kluwer

18 379. Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku Andrzej Szromnik Hanna Górska- Warsewicz, Karol Krajewski, Monika 380. Marketing żywności Świątkowska Małgorzata Sidor- Rządkowska (red Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków nauk.) 382. Nowe zjawiska w świecie szkoleń Martyn Sloman Kluwer Kluwer Oszustwa i nieuczciwość w organizacjach Dariusz Ambroziak, Mieszko Maj, Kluwer Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym (wyd. 3) Stanisław Dolata Kluwer Prawo podatkowe przedsiębiorców Problemy współczesnej bankowości. Zagadnienia 386. prawne Hanna Litwińczuk (red. nauk.) red. Wojciech Góralczyk Kluwer Kluwer Przewodnik po e-learningu Marek Hyla Kluwer Rozwój i zmiana organizacji. Zestaw narzędzi James A. Cannon, Rita McGee Kluwer Rynek celów. Zwrot z inwestycji w HR Robert Reinfuss Charles Hampden- Siedem kultur kapitalizmu - USA, Japonia, Niemcy, Turner, Alfons 390. Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia Trompenaars Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski, Ewa Chojnacka, Bożena 391. Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw Kołosowska, 392. Technologie mobilne w marketingu Andrzej Sznajder 393. Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji Ewa Kieżel (red. nauk.), Sławomir Smyczek (red. nauk.) Kluwer Kluwer Kluwer Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista Grzegorz Filipowicz, 395. Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier James A. Cannon, Rita McGee Kluwer Zarządzanie wynagrodzeniami Michael Armstrong 397. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Kazimiera Winiarska Kluwer

19 398. Zrozumieć przemiany gospodarcze Douglass C. North 399. Podstawy zarządzania ryzykiem w ujęciu ERM Wojciech Machowiak WSL Poznań Menedżerowie i organizacje jutra. Praktyka kierowania w społeczeństwie wiedzy Józef Penc WSPol Motywowanie w organizacjach publicznych Zbigniew Ściborek WSPol Personel w organizacjach zhierarchizowanych Zbigniew Ściborek WSPol Zarządzanie strategiczne w Policji Dominik Hryszkiewicz, Paweł Suchanek WSPol Audyt we współczesnej gospodarce rynkowej Agnieszka Skoczylas- Tworek WUŁ Badania marketingowe na użytek decyzji 405. menedżerskich Bogdan Gregor, Magdalena Kalińska- Kula WUŁ Bezrobocie równowagi w Polsce Ujęcie teoretyczne 406. i empiryczne Leszek Kucharski WUŁ Decyzje na rynkach Venture Capital/Private Equity Artur Zimny WUŁ Euroregiony polskie w procesie integracji europejskiej oraz przezwyciężaniu peryferyjności i 408. dysproporcji regionalnych Marianna Greta WUŁ E-usługi administracji publicznej w warunkach 409. zarządzania projektami Anna Kaczorowska WUŁ Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i 410. rynek pracy Edyta Dworak, Tomasz Grabia, Witold Kasperkiewicz, Walentyna Kwiatkowska WUŁ Pokolenia na rynku pracy Anna Rogozińska- Pawełczyk WUŁ Praca tymczasowa Droga do kariery czy ślepy zaułek? red. Piotr Oleksiak, Bogusława Urbaniak WUŁ Pracownicza partycypacja finansowa Geneza, uwarunkowania rozwoju, rezultaty Maciej Kozłowski WUŁ Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce Znaczenie ekonomiczne oraz strategiczne problemy rozwoju red. Jan Jeżak WUŁ Psychospołeczne bariery zaspokajania potrzeb pracowników Diagnozowanie sytuacji pracy Jolanta Bieńkowska WUŁ Usługi cyfrowe Perspektywy wdrożenia i akceptacji cyfrowych usług administracji publicznej w Polsce Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku Wyzwania i problemy Joanna Papińska- Kacperek WUŁ Izabela Kołodziejczyk- Olczak WUŁ Ryzyko elastyczności czy elastyczność ryzyka. Instytucjonalna analiza kontraktów zatrudnienia Ewa Giermanowska WUW Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce Jakub Górka WZ UW

20 RAZEM 1036 Wartość łączna brutto z dostawą:

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E Świadczenie: zakup i dostawa poniższych książek Zleceniodawca: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Biblioteka, ul. Dolna Brama 8, 80-821

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 Biblioteka Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 1) BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 2) PRAWO 3) EKONOMIA, finanse 4) Bankowość i rynki finansowe 5) Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 6) LOGISTYKA 7)

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse publiczne 3) Bankowość i innowacje finansowe 4) International business & finanse 5) Rynki finansowe i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Longman preparation course for the TOEFL Test : ibt / Deborah Phillips. White Plains, NY : Pearson Education, 2007. Biblioteka Wydziału Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl katalog wydawniczy 2014/2015 ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 200 odpowiedzi na pytania z marketingu... 22 Abolicja w ZUS. Praktyczne aspekty umorzenia

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Bezpieczeństwo międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe : wymiar militarny / Przemysław Żurawski vel Grajewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE EKONOMIA SERIA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE ZARZĄDZANIE 2 7 8 SERIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 12 ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122.

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. Artykuły naukowe 1. G.113 African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. FUNDUSZ INWESTYCYJNY - AFRYKA; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.2551

Artykuły naukowe 1. G.2551 Artykuły naukowe 1. G.2551 Aktywna polityka rynku pracy w Polsce a jej efektywność / Justyna Kłobukowska // Pieniądze i Więź 2015, vol. 18, nr 1, s. 41-49. POLITYKA ZATRUDNIENIA - POLSKA - 1989-; PRACA

Bardziej szczegółowo

Spis doktoratów WNEiZ UMK :

Spis doktoratów WNEiZ UMK : Spis doktoratów WNEiZ : Lp. Imię i nazwisko Tytuł pracy Promotor Recenzenci Data obrony 1. Mgr Ryszard Trwałość i niezawodność wyrobów Prof. dr hab. S. Sudoł Prof. dr hab. B. Oyrzanowski 27.04.1988 Lorenczewski

Bardziej szczegółowo

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. Status mniejszościowy i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny 3430 Mucha Janusz, Pactwa Bożena [red.] "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych Socjologia 1205 Stanisława Rączkowskiego

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE;

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; 1. B.100662 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ;

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE 17 MARKETING LOGISTYKA FINANSE RACHUNKOWOŚĆ 37 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE GEOGRAFIA I TURYSTYKA CZASOPISMA

EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE 17 MARKETING LOGISTYKA FINANSE RACHUNKOWOŚĆ 37 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE GEOGRAFIA I TURYSTYKA CZASOPISMA EKONOMIA ZARZĄDZANIE SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 2 11 16 ZASOBY LUDZKIE 17 SERIA BŁYSKOTLIWE ZARZĄDZANIE MARKETING SERIA MARKETING BEZ TAJEMNIC LOGISTYKA FINANSE 20 21 27 28 32 RACHUNKOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

SEMINARIA DYPLOMOWE 2010/2011 studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dr Adam Baszyński Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 1. Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych 2. Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy motywacja, motywowanie

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego

IX Kongres Ekonomistów Polskich. Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego PrOJEKT dofinansowany przez Mecenas główny Mecenas Wspierający patronat medialny Ekonomia dla przyszłości Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta. Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006. Wydział Zarządzania

Vademecum studenta. Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006. Wydział Zarządzania Vademecum studenta Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006 Wydział Zarządzania 2 Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Monika Bulsza, Aneta Powroźnik,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego Nr 2/2015/E

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego Nr 2/2015/E Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego Nr 2/2015/E Świadczenie: zakup rocznej licencji na dostęp do książek w wersji elektronicznej Warunki, które ma spełnić złożona oferta: Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2- Formularz oferty Nr 2/2015/E

Załącznik nr 2- Formularz oferty Nr 2/2015/E Załącznik nr 2- Formularz oferty Nr 2/2015/E Dane oferenta: Osoba do kontaktu: Zamówienie obejmuje: Rok wydania Lp. Tytuł Autor Wydawnictwo Alfabet zarządzania projektami. Michał 1. Wydanie II Kopczewski

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

6 24 sytuacje, w których można zwolnić nauczyciela Dariusz Dwojewski, Agnieszka Rumik 7 365 obiadów + jadłospis na cały rok Lucyna Ćwierczakiewiczowa

6 24 sytuacje, w których można zwolnić nauczyciela Dariusz Dwojewski, Agnieszka Rumik 7 365 obiadów + jadłospis na cały rok Lucyna Ćwierczakiewiczowa L.p. Tytuł Autor 1 1 kobieta, 4 dzieci, 0 kasy (prawie) Petra van Laak 2 100 zabaw dla dzieci 2-letnich Praca zbiorowa 3 100 zabaw dla dzieci 3-letnich Catherine Vialles 4 101 Sposobów, Aby Zaskoczyć Faceta

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ 1. B.108232 100 potwornych opowieści o pieniądzach czyli Jak żyć, zarabiać i wydawać z głową / Maciej Samcik. - Warszawa : Agora, 2014. - 319 s. : il. ; 22 cm. - (Biblioteka Gazety Wyborczej). FINANSE

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo