Serwis serwis internetowy udostępniony pod adresem w wersji pełnej oraz dla urządzeń mobilnych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Serwis serwis internetowy udostępniony pod adresem www.orange.georandka.pl w wersji pełnej oraz dla urządzeń mobilnych."

Transkrypt

1 Regulamin usługi Georandka w Orange. 1. Regulamin Usługi "Georandka w Orange" (dalej "Regulamin") określa zasady świadczenia usługi "Georandka", dostępnej za pośrednictwem Serwisu oraz komunikacji SMS i poprzez połączenie z Aplikacji mobilnej przy pomocy telefonu komórkowego, dalej "Usługa". 2. Usługę świadczy Locon Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, adres: Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 1, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,00 PLN (w pełni wpłacony), (NIP ) dalej Dostawca. Dostawca jest podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie w usłudze o podwyższonej opłacie oraz podmiotem świadczącym usługę o wartości wzbogaconej, wymagającą przetworzenia danych o lokalizacji Klienta. 3. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: Usługa usługa "Georandka w Orange", świadczona przez Dostawcę usługa oparta o usługę telekomunikacyjną o podwyższonej opłacie, dostępna dla Klientów, którzy podejmą działania opisane w Regulaminie, umożliwiająca Użytkownikom nawiązywanie kontaktów z innymi Użytkownikami usługi, umieszczanie w tej Usłudze informacji i komentarzy oraz treści w celu udostępnienia ich innym Użytkownikom usługi, w ramach której dodatkowym świadczeniem jest usługa Lokalizacji LBS (Location Based Service). Usługa oparta jest o komunikację SMS i Serwis dostarczane przez Dostawcę. Z Usługi można również skorzystać poprzez Aplikację, stworzoną przez Dostawcę, a udostępnianą Klientowi przez Orange Polska. Klient abonent w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej GSM 900/1800 i UMTS przez spółkę pod firmą Orange Polska S.A. z dnia 19 września 2005 roku lub abonent oferty na kartę w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych dla abonentów ofert na kartę z dnia 1 stycznia 2013r., który skorzystał z oferty świadczenia usług telekomunikacyjnych. Orange Polska - Spółka pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, al. Jerozolimskie 160, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , (NIP ), zwana dalej "Orange Polska".. Użytkownik usługi / Użytkownik Klient będący osobą fizyczną powyżej 18 lat, która skutecznie zarejestrowała się w Usłudze zgodnie z działaniem opisanym 3. SMS - Short Message System, system krótkich wiadomości tekstowych. SMS MT - Short Messaging Service Mobile Terminated, tj. wiadomość SMS, wysyłana do użytkownika na podstawie złożonego przez niego zamówienia usługi, zawierająca zamówioną treść, przy czym za otrzymanie takiej wiadomości użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z cennikiem dla danego numeru, z którego wysyłane są SMS MT. Mobilna sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna wykorzystująca między innymi takie standardy jak GSM 900/1800 lub UMTS, obsługiwana przez Orange Polska. Serwis serwis internetowy udostępniony pod adresem w wersji pełnej oraz dla urządzeń mobilnych. Aplikacja mobilna -udostępniany Klientowi przez Orange Polska program stworzony i utrzymywany przez Dostawcę działający na telefonie Klienta, umożliwiający korzystanie z Usługi. Jeśli telefon Klienta wyposażony jest w odbiornik GPS aplikacja umożliwi Dostawcy dokładniejszą lokalizację w oparciu o technologię GPS za zgodą Klienta. W przetwarzaniu danych o położeniu telefonu w oparciu o GPS nie uczestniczy Orange Polska, dane są przesyłane z Aplikacji mobilnej do Dostawcy. APN - Access Point Name - nazwa serwera, który obsługuje transmisję danych. GPS - Global Positioning System - system nawigacji satelitarnej obejmujący zasięgiem całą kulę ziemską. Lokalizacja LBS Location Based Service system lokalizacji karty SIM w oparciu o infrastrukturę GSM. Konto / Konto Użytkownika - dostępne dla Użytkownika po zarejestrowaniu się miejsce w Usłudze, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Usłudze, a także może on w tym miejscu wykonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Usłudze (np. aktywowanie i dezaktywowanie poszczególnych Usług Dodatkowych).

2 Wartość Konta / Wartość Konta Użytkownika wartości dodane do Konta Użytkownika w wyniku aktywacji Usług Dodatkowych; sposób przyznawania wartości jest opisany w tabeli 1 4. Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Usłudze, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta klienta w Usłudze, którą Użytkownik może zmienić za pomocą Usług Dodatkowych. Nick Rozrywka - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Usłudze z Aktywnym Pakietem Rozrywka, jaka została przez niego przybrana na etapie aktywacji Pakietu Rozrywka, którą Użytkownik może zmienić za pomocą Usług Dodatkowych. Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Usługi, które udostępniane i prezentowane są innym Użytkownikom Usługi w Serwisie, poprzez połączenie z Aplikacji mobilnej oraz w postaci SMS. Baza Profili - zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Usługi, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Dostawcę za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia Usługi. Usługa Dodatkowa dodatkowa odpłatna usługa: Konto Cykliczne, Konto Cykliczne VIP, Pakiet Cykliczny Rozrywka, Pakiet Wiadomości, Pakiet Tworzenia Zaproszeń, Pakiet Wyszukiwania Zaproszeń, Pakiet Dodatkowych Zdjęć, Pakiet Dodatkowych Zainteresowań, Chat, Chat Sam na Sam, Reklama Profilu, Dopasowania, Tryb Incognito, Podobam się, Zmiana Nicka (nazwy użytkownika), Zmiana Nicka w Rozrywce, Zmiana Numeru Telefonu, których reguły przyznawania i ponoszenia opłat opisane są w tabeli 1 w 4. Konto Free dostępne dla wszystkich Użytkowników, w którym bez ponoszenia opłat uzyskują dostęp do podstawowych opcji opisanych w tabeli 1 w 4, Konto cykliczne Usługa Dodatkowa dostępna dla wszystkich Użytkowników, którym będzie naliczana cykliczna opłata na zasadach określonych w tabeli 1 w 4, a którzy uzyskują dostęp do poszerzonych i dodatkowych opcji opisanych w tabeli w 4 w ramach Aktywnego Konta Cyklicznego. Aktywne Cykliczne Konto status polegający na włączeniu Konta Cyklicznego, zgodnie z tabelą 1 w 4i zapewnieniu przez Abonenta oferty na kartę środków na koncie abonenckim na cykliczne odnowienie Konta Cyklicznego. Konto Cykliczne Vip Usługa Dodatkowa dostępna dla wszystkich Użytkowników, którym będzie naliczana cykliczna opłata na zasadach określonych w tabeli 1 w 4, a którzy uzyskują dostęp do poszerzonych i dodatkowych opcji opisanych w tabeli 1 w 4w ramach Aktywnego Konta Cyklicznego Vip. Aktywne Konto Cykliczne Vip status polegający na włączeniu Konta Cyklicznego Vip, zgodnie z tabelą 1 w 4i zapewnieniu przez Abonenta oferty na kartę środków na koncie abonenckim na cykliczne odnowienie Konta Cyklicznego Vip. Pakiet Cykliczny Rozrywka - Usługa Dodatkowa dostępna dla Użytkowników z Aktywnym Kontem Cyklicznym lub Aktywnym Kontem Cyklicznym, Vip, którym będzie naliczana dodatkowa cykliczna opłata na zasadach określonych w tabeli 1 w 4, a którzy uzyskują dostęp do poszerzonych i dodatkowych opcji opisanych w tabeli 1 w 4w ramach Aktywnego Pakietu Cyklicznego Rozrywka. Aktywny Pakiet Cykliczny Rozrywka status polegający na włączeniu Konta Rozrywka, zgodnie z tabelą w 1 w 4 i zapewnieniu przez Abonenta oferty na kartę środków na koncie abonenckim na cykliczne odnowienie Pakietu Cyklicznego Rozrywka. Pakiet Wiadomości Dodaje Użytkownikowi możliwość wysłania wiadomości do innych Użytkowników w liczbie określonej zgodnie z tabelą 1 w 4. Pakiet Tworzenia Zaproszeń Dodaje Użytkownikowi możliwość stworzenia zaproszeń wystawianych dla innych Użytkowników w liczbie określonej zgodnie z tabelą 1 w 4.. Pakiet Wyszukiwania Zaproszeń Dodaje Użytkownikowi możliwość wyszukiwania zaproszeń innych Użytkowników w liczbie określonej zgodnie z tabelą 1 w 4. Pakiet Dodatkowych Zdjęć - Dodaje Użytkownikowi możliwość wstawienia dodatkowych zdjęć do Profilu w liczbie określonej zgodnie z tabelą 1 w 4. Pakiet Dodatkowych Zainteresowań Dodaje Użytkownikowi możliwość wstawienia dodatkowych zainteresowań do Profilu w liczbie określonej zgodnie z tabelą 1 w 4. Chat - możliwość nawiązania konwersacji z innym lub innymi Użytkownikami przy wykorzystaniu kanału

3 SMS oraz połączeń z Aplikacji mobilnej zgodnie z zasadami opisanymi w tabeli 1 w 4. Chat Sam na Sam - możliwość nawiązania konwersacji z innym Użytkownikiem Pakietu Cyklicznego Rozrywka przy wykorzystaniu kanału SMS oraz połączeń z Aplikacji mobilnej zgodnie z zasadami opisanymi w tabeli 1 w 4. Reklama Profilu Dodaje Profil Użytkownika do promowanych profili wyświetlanych na głównej stronie Serwisu oraz połączeń z Aplikacji Mobilnej zgodnie z zasadami opisanymi w tabeli 1 w 4. Dopasowania - Dodaje Użytkownikowi dodatkowe informacje o procencie dopasowania przeglądanych przez niego Profili innych Użytkowników oraz dostęp do listy Użytkowników z najwyższym dopasowaniem, zgodnie z tabelą 1 w 4. Tryb Incognito Dodaje Użytkownikowi możliwość ukrywania swojej aktywności w Usłudze (dla innych Użytkowników jest zawsze jako niepodłączony oraz nie pozostawia śladu odwiedzając inne Profile) zgodnie z tabelą 1 w 4. Podobam się Dodaje użytkownikowi możliwość oznaczania Profili innych Użytkowników jako te, które mu się spodobały zgodnie z tabelą 1 w 4. Ta informacja będzie widoczna tylko dla Użytkownika oznaczającego i oznaczonego. Zmiana Nicka Dodaje użytkownikowi możliwość zmiany Nicka zgodnie z tabelą 1 w 4. Zmiana Nicka w Rozrywce Dodaje użytkownikowi możliwość zmiany Nicka w Pakiecie Cyklicznym Rozrywka zgodnie z tabelą 1 w 4 Zmiana Numeru Telefonu Dodaje użytkownikowi możliwość zmiany nazwy numeru telefonu zgodnie z tabelą 1 w 4. 2 Zasady Korzystania z Usługi 1. Aby skorzystać z Usługi należy się zarejestrować zgodnie z postanowieniami Podczas rejestracji w Usłudze Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, a w przypadku korzystania z Usługi na warunkach promocyjnych także z regulaminem promocji oraz akceptuje treść tych regulaminów. 3. Lokalizacja LBS karty SIM w telefonie Klienta może odbywać się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz na obszarze pokrycia zasięgiem Mobilnej sieci Orange. 4. Jeden Klient może być zarejestrowany w Usłudze tylko jeden raz dla jednego numeru telefonu. 5. Dostęp do Serwisu możliwy jest za pośrednictwem przeglądarek internetowych: Internet Explorer minimum w wersji 9, Mozilla Firefox minimum w wersji 2, Opera minimum w wersji 9, Safari minimum w wersji 3.1 oraz Google Chrome. 6. W celu pobrania od Orange Polska Aplikacji mobilnej należy: a. wysłać SMS z jedną z następujących treści: APLIKACJA, AP, APP na numer (koszt 0 zł). W odpowiedzi Klient otrzyma od Orange Polska wiadomość SMS z linkiem lub b. wejść z telefonu na adres: Wybierając link z wiadomości SMS lub wpisując link w telefonie Klient będzie mógł za pomocą Mobilnej sieci Orange pobrać od Orange Polska Aplikację mobilną. Aplikację mobilną można pobrać od Orange Polska także z konta Orange Polska na wybranych platformach z aplikacjami mobilnymi. 7. Jeśli Klient pobiera Aplikację mobilną od Orange Polska, Orange Polska udziela mu niewyłącznej licencji na trwałe zwielokrotnianie Aplikacji mobilnej na swoim urządzeniu końcowym i korzystanie z niej zgodnie z Regulaminem. Licencja w żaden sposób nie ogranicza uprawnień Użytkownika do korzystania z programu komputerowego zawartego w Aplikacji mobilnej, które to uprawnienia wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 8. Za pobieranie Aplikacji mobilnej oraz dalsze z nich korzystanie przez APN Internet oraz APN WAP naliczana jest opłata za transmisję danych GPRS zgodnie z obowiązującym Klienta cennikiem usług. 9. Z momentem połączenia się Aplikacji mobilnej z serwerami Dostawcy, Klient komunikuje się z Dostawcą i korzysta z Usługi świadczonej przez Dostawcę we własnym imieniu. 10. Dostawca gwarantuje działanie usługi na telefonach, których lista dostępna jest w Serwisie. 3 Rejestracja w Usłudze 1. Klient może się zarejestrować w Usłudze u Dostawcy w jeden z następujących sposobów: a. poprzez założenie konta na stronie internetowej Serwisu, dalej "Konta Klienta" zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami, b. przez komunikację SMS, poprzez aktywowanie dowolnej Usługi Dodatkowej zgodnie z działaniem opisanym w tabeli 1 w 4,

4 c. przez komunikację SMS, poprzez wysłanie bezpłatnego SMS o treści GR na numer (koszt SMS 0zł), d. poprzez założenie konta z poziomu Aplikacji mobilnej dalej "Konta Klienta", zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami. 2. Następnie Użytkownik na założonym Koncie może uzupełnić swój Profil o rok urodzenia, płeć, Nick oraz płeć szukanych Użytkowników. 3. Po zakończeniu działań opisanych w 3 ust. 2 Klient, aby skorzystać z Usługi, powinien wyrazić Orange Polska wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i udostępnienie przez Orange Polska danych o lokalizacji telefonu komórkowego wraz z kartą SIM Klienta do Dostawcy, poprzez wysłanie SMS na numer 8007 z hasłem ZGODA GR (koszt SMS to 0zł) dla Klientów. Na podstawie tej zgody, Orange Polska będzie każdorazowo w odpowiedzi na zapytanie od Dostawcy aż do wycofania przez Klienta zgody - przetwarzać dane w zakresie danych o lokalizacji karty SIM Klienta wyłącznie w celu udostępnienia tych danych Dostawcy, który we własnym imieniu będzie świadczyć Usługę w oparciu o dane geolokalizacyjne Klientów (tzw. usługę o wartości wzbogaconej). Dane o lokalizacji Klienta Orange Polska będzie przetwarzać każdorazowo tylko przez czas niezbędny do technicznego przesłania danych do Dostawcy. Później Orange Polska nie będzie przetwarzać udostępnionych danych. Wyrażenie zgody przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne dla skorzystania z Usługi. 4. Zakończenie działań opisanych w pkt 1 powyżej, tj. rozpoczęcie procesu Rejestracji do Usługi Georandka przez Klienta jest równoznaczne z (i) akceptacją niniejszego Regulaminu (ii) oraz zgodą na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych i treści SMS wysyłanych przez Klienta w toku działania Usługi w zakresie niezbędnym do obsługi Usługi. 4 Opłaty w Usłudze, Usługi Dodatkowe 1. Użytkownik może aktywować jedną z Usług Dodatkowych w celu dostępu do dodatkowych opcji Usługi. 2. Sposoby aktywacji usług wskazuje tabela poniżej. Użytkownik powinien wysłać SMS na jeden z wymienionych numerów SMS Premium - w zależności od wybranej Usługi Dodatkowej, którą chce aktywować: Tabela1 Nazwa Usługi Dodatkowej Komenda aktywacji, numer, cena brutto Okres ważności i aktualizacji*, cena brutto Komenda dezaktywacji, numer, cena brutto Opis wartości dodanych do Konta Każde konto, które nie ma aktywnego, Vip ma status Konta Free Konto Free brak brak brak Konto Cykliczne Konto Cykliczne Vip GR na (0zł) GR na (0zł) płatny SMS przychodzący raz na 3 dni (wysłany minimum po upływie 72 godzin od wysłania poprzedniego ) każdy SMS przychodzący za 1,23 zł z płatny SMS przychodzący raz na 3 dni STOP STD na (0zł) STOP VIP na (0zł) W ramach konta Użytkownik otrzymuje: - możliwość edycji profilu, dodanie jednego zdjęcia, dodanie 3 zainteresowań, wyszukiwanie profili, przeglądanie profili, odbieranie wiadomości W ramach konta Użytkownik otrzymuje: - możliwość edycji profilu, dodanie 10 zdjęć, dodanie 10 zainteresowań, wyszukiwanie profili, przeglądanie profili, odbieranie wiadomości, wysyłanie wiadomości w liczbie 50, czatowanie z użytkownikami w liczbie 3, tworzenie 5 zaproszeń, wyszukiwanie zaproszeń w liczbie 30 W ramach konta Użytkownik otrzymuje:

5 Pakiet Cykliczny Rozrywka RO na (0zł) (wysłany minimum po upływie 72 godzin od wysłania poprzedniego każdy SMS przychodzący za 2,46 zł z płatny SMS przychodzący raz na 3 dni (wysłany minimum po upływie 72 godzin od wysłania poprzedniego STOP RO na (0zł) - możliwość edycji profilu, dodanie dowolnej ilości zdjęć, dodanie dowolnej ilości zainteresowań, wyszukiwanie profili, przeglądanie profili, nielimitowane wysyłanie i odbieranie wiadomości, czatowanie z użytkownikami w liczbie 15, tworzenie 25 zaproszeń, wyszukiwanie zaproszeń w nielimitowanej ilości Pakiet można aktywować tylko posiadając już aktywne konto lub Vip W ramach pakietu Użytkownik otrzymuje: każdy SMS przychodzący za 2,46 zł z dostęp do opcji chata grupowego, chata sam na sam, videorozmowy, dodatkowe zainteresowania, specjalne zaproszenia PWIA Użytkownik otrzymuje 30 wiadomości Pakiet Wiadomości (Pakiet Jednorazowy Wiadomości) za 3,96 zł z Użytkownik otrzymuje 120 wiadomości Użytkownik otrzymuje 300 wiadomości Użytkownik otrzymuje 500 wiadomości Użytkownik otrzymuje 1000 wiadomości PWZAP Pakiet Wyszukiwani a Zaproszeń (Pakiet Jednorazowy Wyszukiwani a Zaproszeń) za 3,96 zł z Użytkownik otrzymuje 10 możliwości wyszukania zaproszeń Użytkownik otrzymuje 35 możliwości wyszukania zaproszeń Użytkownik otrzymuje 80 możliwości wyszukania zaproszeń Użytkownik otrzymuje 140 możliwości wyszukania zaproszeń Użytkownik otrzymuje 240 możliwości

6 wyszukania zaproszeń PZAP Pakiet Tworzenia Zaproszeń (Pakiet Jednorazowy Tworzenia Zaproszeń) Pakiet Dodatkowyc h Zdjęć (Pakiet Jednorazowy Dodatkowyc h Zdjęć) za 3,96 zł z PAKZDJ i Vip Użytkownik otrzymuje 5 możliwości stworzenia zaproszeń i Vip Użytkownik otrzymuje 20 możliwości stworzenia zaproszeń dla Konta i 25 dla Konta Vip i Vip Użytkownik otrzymuje 50 możliwości stworzenia zaproszeń dla Konta i 60 dla Konta Vip i Vip Użytkownik otrzymuje 120 możliwości stworzenia zaproszeń dla Konta i 150 dla Konta Vip i Vip Użytkownik otrzymuje 200 możliwości stworzenia zaproszeń dla Konta i 250 dla Konta Vip Free i dodania 3 dodatkowych zdjęć do swojego Profilu Pakiet Dodatkowyc h Zainteresowa ń (Pakiet Jednorazowy Dodatkowyc h Zainteresowa ń) ZAINTERESOWANI A Free i dodania 3 dodatkowych zainteresowań do swojego Profilu DOPASOWANIA Dopasowania PODOBA aktywacja) Konta Użytkownik otrzymuje dostęp do ekranu dopasowań oraz widzi procent dopasowania innych Użytkowników Podobam się Tryb INCOGNITO aktywacja) Konta Użytkownik otrzymuje dostęp do ekranu "Podoba się", może oceniać (Podoba mi się) innych Użytkowników i widzi swoje oceny (Podobam się)

7 Incognito REKLAMA aktywacja) Konta zmian statusu dostępności; po zmianie na 'niewidoczny' nie pozostawia śladu odwiedzając inne Profile Reklama Profilu (Jednorazow a Reklama Profilu) CHAT <nick> 3 dni 7 dni Dodaje Profil Użytkownika do promowanych profili wyświetlanych na głównej stronie Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej na 3 dni Dodaje Profil Użytkownika do promowanych profili wyświetlanych na głównej stronie Serwisu oraz Aplikacji Mobilnej na 7 dni Chat za 3,96 zł z 8 godzin dla i 9 godzin 24 godzin dla i 30 godzin 50 godzin dla i 70 godzin 100 godzin dla i 110 godzin 220 godzin dla i 250 godzin Konta i Vip Chat'owania z innym (wybranym) Użytkownikiem przez 8 lub 9 godzin Konta i Vip Chat'owania z innym (wybranym) Użytkownikiem przez 24 lub 30 godzin Konta i Vip Chat'owania z innym (wybranym) Użytkownikiem przez 50 lub 70 godzin Konta i Vip Chat'owania z innym (wybranym) Użytkownikiem przez 100 lub 110 godzin Konta i Vip Chat'owania z innym (wybranym) Użytkownikiem przez 220 lub 250 godzin RSNS <nick> Chat Sam na Sam za 3,96 zł z 2 godzin dla i 3 godzin 8 godzin dla i 10 godzin 24 godzin dla Pakietu Rozrywka Chat'owania Sam na Sam z innym (wybranym) Użytkownikiem Pakietu Rozrywka przez 2 lub 3 godziny Pakietu Rozrywka Chat'owania Sam na Sam z innym (wybranym) Użytkownikiem Pakietu Rozrywka przez 8 lub 10 godzin Pakietu Rozrywka

8 Zmiana Numeru Telefonu ZMIANA <nowy numer> NICK <nowy nick> i 30 godzin 48 godzin dla i 80 godzin 96 godzin dla i 150 godzin zmiana) Chat'owania Sam na Sam z innym (wybranym) Użytkownikiem Pakietu Rozrywka przez 24 lub 30 godzin Pakietu Rozrywka Chat'owania Sam na Sam z innym (wybranym) Użytkownikiem Pakietu Rozrywka przez 48 lub 80 godzin Pakietu Rozrywka Chat'owania Sam na Sam z innym (wybranym) Użytkownikiem Pakietu Rozrywka przez 96 lub 150 godzin Zmiana Numeru Telefonu do którego przypisane jest Konto Użytkownika Zmiana Nicka Zmiana Nicka w Rozrywce za 3,69 zł z NICKERO <nowy nick> zmiana) zmiana) Zmienia Nick Użytkownika Pakietu Rozrywka Zmienia Nick Użytkownika w Pakiecie Rozrywka *Okres, po którym nastąpi każde kolejne automatyczne odnowienie wartości opisanych w kolumnie Opis wartości dodanych do Konta wskutek otrzymania płatnego SMS-a specjalnego przychodzącego i o cenie określonej w kolumnie Komenda aktywacji, numer, cena brutto dla aktywowanego Konta Cyklicznego, Vip i Pakietu Rozrywka, liczony jest od momentu aktywacji; doładowane wartości są widoczne na Koncie Użytkownika przez wskazany w tabeli okres aktualizacji. Dla pozostałych Usług Dodanych podany okres oznacza przez jaki czas wartości opisane w kolumnie Opis wartości dodanych do Konta będą dostępne na Koncie Użytkownika. 3. W przypadku wielokrotnego wysłania SMS Premium dla Usług Dodatkowych innych niż Konta Cyklicznego, Vip i Pakietu Rozrywka, o których mowa w tabeli z ust.2 powyżej, aktywowane poprzez wysłanie SMS Premium wartości opisane w kolumnie "Opis wartości dodanych do Konta" kumulują się na Koncie Użytkownika, chyba że opis wartości stanowi inaczej. W przypadku Konta Cyklicznego, Vip i Pakietu Rozrywka ponowna próba aktywacji dla już aktywnej Usługi Dodatkowej spowoduje odesłanie informacji, że Usługa Dodatkowa jest już aktywna. 4. W okresach aktualizacji Konta Cyklicznego, Vip i Pakietu Rozrywka podanego w tabeli 1 wraz z otrzymaniem płatnego SMS-a specjalnego przychodzącego za każdym razem pobierana jest opłata w wysokości określonej w kolumnie Okres ważności i aktualizacji, cena brutto, a na Koncie Użytkownika odświeżane są wartości opisane w kolumnie Opis wartości dodanych do Konta. Niewykorzystane wartości nie przechodzą na kolejny cykl (nie kumulują się). 5. W przypadku migracji z Konta Cyklicznego do Konta Cyklicznego Vip oraz z Konta Cyklicznego Vip do Konta Cyklicznego w trakcie trwania cyklu niewykorzystane wartości opisane w kolumnie Opis wartości dodanych do Konta pozostaną na Koncie Użytkownika. Nowo aktywowane Konto Cykliczne zacznie obowiązywać od kolejnego okresu aktualizacji (cyklu) z tabelą z ust 2. Aktywacja wartości oraz pobieranie opłaty dla obowiązującego Konta Cyklicznego zostaje wstrzymana do czasu wyłączenia nowego Konta Cyklicznego. W przypadku rezygnacji przez klienta z nowego Konta Cyklicznego przywrócone zostanie klientowi poprzednie Konto Cykliczne. Pakiet Cykliczny Rozrywka jest aktualizowany niezależnie od okresu aktualizacji Konta Cyklicznego i Vip. 6. W przypadku jednoczesnego posiadania wartości przyznanych z Konta Cyklicznego, Vip, Pakietu Rozrywka oraz pozostałych Usług Dodatkowych innych niż ww., w pierwszej kolejności wykorzystywane są wartości zawarte w Pakiecie Cyklicznym Rozrywka, następnie Koncie Cyklicznym Vip, Koncie Cyklicznym

9 , a na końcu wartości z innych Usług Dodatkowych niż ww. Konta / Pakiety Cykliczne. 7. W przypadku aktywacji Konta (Pakietu) Cyklicznego (wysłania przez Użytkownika Usługi Komenda aktywacji, numer, cena ), na numer telefonu, z którego została wysłana Wiadomość SMS Aktywująca Konto (Pakiet) Cykliczne Użytkownik Usługi otrzyma wiadomość SMS potwierdzającą uruchomienie pakietu. 8. Przy każdej aktywacji Konta (Pakietu) Cyklicznego Użytkownik Usługi wraz z momentem otrzymania płatnego SMS-a specjalnego przychodzącego zostanie obciążony opłatą wskazaną w tabeli 1 powyżej (kolumna Okres ważności i aktualizacji, cena ). 9. Aktywacja Konta Cyklicznego w roamingu międzynarodowym wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat za wysyłanie wiadomości SMS aktywujących Konto (Pakiet) Cykliczne w roamingu międzynarodowym zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Orange Polska właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego dany Użytkownik Usługi korzysta. 10. Korzystanie z Konta (Pakietu) Cyklicznego w roamingu międzynarodowym poza krajami Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat za odbieranie wiadomości SMS potwierdzającej uruchomienie Konta (Pakietu) Cyklicznego zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w Mobilnej sieci Orange właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego dany Użytkownik Usługi korzysta. 11. Użytkownik Usługi, który nie chce być obciążany dodatkowymi kosztami za korzystanie z Usługi w roamingu międzynarodowym powinien dezaktywować Usługę w sposób opisany w kolumnie Komenda dezaktywacji, numer, cena w tabeli 1 powyżej. 12. W przypadku Abonenta oferty na kartę (prepaid), warunkiem korzystania z Usługi jest posiadanie w momencie przyjścia płatnego SMS-a przychodzącego, zgodnie z regulaminem SMS PR MT Przychodzący SMS Specjalny", wystarczającej ilości środków na koncie, w takiej kwocie, aby możliwe było pobranie opłat zgodnie z niniejszym Regulaminem. 13. Użytkownikowi Usługi korzystającemu z Konta (Pakietu) Cyklicznego Usługa będzie świadczona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z regulaminem SMS PR MT Przychodzący SMS Specjalny" w oparciu o płatne SMS-y przychodzące do momentu rezygnacji z serwisu opartego o płatne SMS-y przychodzące. Zasady rezygnacji z serwisu opartego o płatne SMS-y przychodzące opisane są w regulaminie SMS PR MT Przychodzący SMS Specjalny - jednym ze sposobów rezygnacji jest wysłanie przez Użytkownika Usługi Wiadomości SMS). Użytkownik Usługi aktywujący Konto (Pakiet) Cykliczne jest świadomy, że w związku z działaniem usługi SMS PR MT Przychodzący SMS Specjalny" po aktywacji Usługi każdorazowo wraz z otrzymaniem SMS-a z numeru określonego w Tabeli 1 dla aktywowanego przez niego Konta (Pakietu) Cyklicznego, zostanie obciążony kosztem otrzymania płatnego SMS-a przychodzącego. Częstotliwość otrzymywania SMS-ów oraz koszt ich otrzymania wskazane są w tabeli 1 powyżej w kolumnie Okres ważności i aktualizacji, cena. 14. W celu dezaktywacji Konta (Pakietu) Cyklicznego należy wysłać, z numeru telefonu, który został wykorzystany do aktywacji Konta (Pakietu) Cyklicznego, wiadomość SMS o treści podanej w tabeli1 powyżej w kolumnie Komenda dezaktywacji, numer, cena na numer podany w tabeli w kolumnie Numer SMS ( Wiadomość SMS Dezaktywująca Konto / Pakiet Cykliczne ). Wysłanie Wiadomości SMS Dezaktywującej Konto (Pakiet) Cykliczne powoduje dezaktywację Konta (Pakietu) Cyklicznego ze skutkiem natychmiastowym. Za godzinę i datę wysłania wiadomości SMS, o której mowa powyżej, uznaje się godzinę i datę otrzymania tej wiadomości SMS przez Orange Polska, zarejestrowaną w systemie teleinformatycznym Orange Polska. Na numer telefonu, z którego została wysłana Wiadomość SMS Dezaktywująca Konto (Pakiet) Cykliczne Użytkownik Usługi otrzyma Wiadomość SMS Potwierdzającą dezaktywację Konta (Pakietu) Cyklicznego. Z tytułu wysłania wiadomości SMS, o których mowa w niniejszym ustępie, jest naliczana opłata zgodnie z planem taryfowym danego Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 powyżej. 15. Możliwa jest również dezaktywacja Konta (Pakietu) Cyklicznego poprzez każdy inny sposób rezygnacji z subskrypcji płatnych SMS-ów przychodzących opisany w regulaminie SMS PR MT Przychodzący SMS Specjalny". 16. Nie jest możliwa dezaktywacja Konta (Pakietu) Cyklicznego z innego numeru telefonu niż numer telefonu, z którego Użytkownik uprzednio aktywował dane Konto (Pakiet) Cykliczne. 17. Konto (Pakiet) Cykliczne mogą aktywować tylko Klienci, którzy nie mają założonej blokady płatnych SMS-ów przychodzących (MT) lub innej blokady uniemożliwiającej otrzymanie płatnego SMS-a przychodzącego o danej wartości (dalej "Blokada"). Klient, który ma założoną Blokadę w sytuacji próby aktywacji Subskrypcji otrzyma w odpowiedzi SMS informujący o niemożliwości aktywacji Konta (Pakietu) Cyklicznego. Każdy Abonent lub Użytkownik może zlecić zdjęcie Blokady, takie zlecenie może być złożone wyłącznie za pomocą Orange on-line lub kontaktu z Orange Biurem Obsługi Klienta, po dokonaniu autoryzacji 18. Dostawca oświadcza, że dezaktywacja Konta (Pakietu) Cyklicznego nie powoduje zwrotu opłat za niewykorzystany przez Użytkownika, ale opłacony okres korzystania z Konta (Pakietu) Cyklicznego. Klient może korzystać z Konta (Pakietu) Cyklicznego do końca okresu ważności, z tym że po dezaktywacji Konta (Pakietu) Cyklicznego nie dojdzie do kolejnego odnowienia Konta (Pakietu) Cyklicznego. Dezaktywacja Konta (Pakietu) Cyklicznego nie skutkuje także wyłączeniem usługi. W tym celu należy postępować zgodnie z działaniem opisanym w Szczegółowy opis usług telekomunikacyjnych Orange Polska typu SMS MT, w oparciu o której działa Konto (Pakiet) Cykliczne, reguluje "Regulamin SMS PR MT Przychodzący SMS Specjalny", który dostępny jest na stronach Orange.pl 20. Pozostałe warunki naliczania i wysokości opłat są zgodne z obowiązującym danego Klienta regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Orange Polska właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego dany Użytkownik Usługi

10 korzysta. 5 Usuwanie konta, Wycofanie zgody na lokalizację 1. W celu usunięcia Konta, należy wysłać SMS-a o treści USUN KONTO na bezpłatny numer (0 zł). W SMS zwrotnym usługa potwierdzi usunięcie Konta. 1. Usunięcie konta zgodnie z instrukcją z ust. 1 automatycznie wyłącza wszystkie aktywne Pakiety Cykliczne zgodnie 4 ust W przypadku usunięcia Konta Użytkownika niewykorzystane wartości bezzwrotnie przepadają oraz wszelkie informacji zapisane na Koncie Użytkownika zostają usunięte. 3. Usunięcie konta zgodnie z instrukcją z ust. 1 nie wycofuje udzielonej zgody na lokalizację zgodnie 3 ust. 3. W celu wycofania zgody należy postępować zgodnie z ust. 2 poniżej. 2. Wycofanie zgody na przetwarzanie i udostępnianie przez Orange Polska Dostawcy danych o lokalizacji karty SIM Użytkownika możliwe jest w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści "KONIEC GR" na numer 8007 (koszt wiadomości 0 zł). W SMS zwrotnym Orange Polska potwierdzi Klientowi wycofanie zgody. Po wycofaniu zgody dane o lokalizacji karty SIM Użytkownika nie będą udostępniane do Dostawcy. 6 Zobowiązania Użytkownika 1. Użytkownicy zobowiązują się do powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz działań mogących negatywnie wpłynąć na stabilność systemów informatycznych, a także na jakość Usługi. 2. Użytkownikowi zabrania się podejmowania w Usłudze działań sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami oraz wykorzystywania danych uzyskanych w Usłudze w celach niezgodnych z prawem. W szczególności Użytkownik nie może zamieszczać w Usłudze: a. materiałów i symboli sprzecznych z prawem, b. materiałów i symboli naruszających chronione prawem dobra osób trzecich i Administratora Serwisu, a w szczególności naruszających prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste, c. wyrażeń powszechnie uznanych za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe, oraz treści naruszających dobre obyczaje, d. materiałów i symboli propagujących przemoc, lub dyskryminację, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, uznanych społecznie za obraźliwe, wulgarne, e. treści naruszających zasady etykiety, f. danych osobowych innych osób w zakresie niezgodnym z prawem, w szczególności niedozwolone jest rejestrowanie się z użyciem cudzego imienia, nazwiska lub pseudonimu w celu podszywania się pod konkretną inną osobę, g. materiałów, których zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów i usług, w tym linków do komercyjnych lub konkurencyjnych stron internetowych, h. materiałów, z których korzystanie przez innych użytkowników lub Dostawcę może utrudnić lub uniemożliwić pracę innych programów wykorzystywanych przez tych użytkowników lub Dostawcę, a w szczególności materiałów zawierających wirusy komputerowe lub tzw. trojany. 3. W razie powzięcia przez Użytkownika informacji o fakcie zamieszczenia w serwisie treści naruszających punkt 2 powyżej, Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem pod adresem 7 Odpowiedzialność Dostawcy 1. Z zastrzeżeniem ust. 4, za działanie Usługi oraz przetwarzanie danych w ramach Usługi odpowiada Dostawca. Jeżeli dane przetwarzane w ramach Usługi będą danymi osobowymi, administratorem danych przetwarzanych w ramach Usługi będzie Dostawca. 2. W razie korzystania przez Użytkownika z Usługi za pomocą Aplikacji mobilnej, za działanie Usługi dostępnej poprzez połączenie z Aplikacji mobilnej i związane z tym działaniem przetwarzanie danych odpowiada wyłącznie Dostawca. 3. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za: a. ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika Usługi mogące wynikać z opóźnień w przesłaniu informacji, niepełnego lub nieaktualnego zakresu informacji oraz nieścisłości informacji udostępnianych w ramach Usługi,

11 b. sposób korzystania z Usługi przez Użytkowników Usługi, c. jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub niemożności skorzystania Użytkownika z Usługi, w tym także szkody i straty wyrządzone osobom trzecim. 4. Orange Polska odpowiada wobec Abonenta: a. na zasadach określonych w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Abonentem i wiążącym Abonenta regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych, za świadczenie usług telekomunikacyjnych, w oparciu o które działa Usługa Dostawcy, b. za udostępnienie Dostawcy danych o lokalizacji karty SIM Klienta w razie otrzymania zgody Abonenta, zgodnie z niniejszym Regulaminem, c. za udostępnienie do pobrania Aplikacji mobilnej dostosowanej do aktualnego kształtu Usługi Dostawcy i udzielenie Klientowi licencji uprawniającej do zwielokrotnienia Aplikacji mobilnej na urządzeniu końcowym Klienta. 5. W związku ze świadczeniem przez Dostawcę Usługi Orange Polska nie przetwarza innych danych Abonenta niż wskazane w pkt. 4 b. powyżej. 8 Postanowienia Końcowe 1. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, zmiany funkcjonalności dostępnych w Serwisie, zakończenia lub czasowego zawieszenia świadczenia Usługi w dowolnym czasie bez podawania przyczyn nie będzie powodowało utraty praw nabytych Użytkowników. Informacje w tym zakresie zostaną podane na stronie 2. Usługa świadczona jest na zasadach określonych w Regulaminie od dnia roku przez czas nieoznaczony. 3. Regulamin dostępny jest na stronie oraz w siedzibie Dostawcy.

Klient Abonent bądź Abonent oferty na kartę, który korzysta z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez PTK Centertel.

Klient Abonent bądź Abonent oferty na kartę, który korzysta z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez PTK Centertel. Regulamin udziału w usłudze społecznościowej Georandka. 1. Regulamin Usługi "Georandka" dalej "Regulamin" określa zasady świadczenia usługi "Georandka", dostępnej za pośrednictwem Serwisu oraz komunikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin*usługi*"Georandka"*

Regulamin*usługi*Georandka* Regulamin*usługi*"Georandka"* wersja*z*dnia*16.09.2015*r.* * 1. Regulamin Usługi "GeoRandka, dalej "Regulamin" określa zasady świadczenia usługi "GeoRandka", dostępnej za pośrednictwem Serwisu oraz komunikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi "Oko Na Dom"

Regulamin usługi Oko Na Dom Regulamin usługi "Oko Na Dom" obowiązuje od 9 września 2013 do 3 listopada 2013 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Usługi "Oko Na Dom" dalej "Regulamin" określa zasady świadczenia usługi "Oko Na Dom",

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi "Gdzie Jest Auto" dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie

Regulamin usługi Gdzie Jest Auto dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie Regulamin usługi "Gdzie Jest Auto" dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi "Oko Na Dom" dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie

Regulamin usługi Oko Na Dom dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie Regulamin usługi "Oko Na Dom" dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) " określa zasady świadczenia usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi "Oko Na Dom"

Regulamin usługi Oko Na Dom Regulamin usługi "Oko Na Dom" dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015r. włącznie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) " określa zasady świadczenia usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi "Gdzie Jest Auto"

Regulamin usługi Gdzie Jest Auto Regulamin usługi "Gdzie Jest Auto" obowiązuje od 9 września 2013 do 3 listopada 2013 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin usługi "Gdzie Jest Auto" dalej "Regulamin" określa zasady świadczenia usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi "Oko Na Dom"

Regulamin usługi Oko Na Dom Regulamin usługi "Oko Na Dom" obowiązuje od 1 lutego 2014 do odwołania 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Usługi "Oko Na Dom" dalej "Regulamin" określa zasady świadczenia usługi "Oko Na Dom", dostępnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r.

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. OGSM/PDF01/1214 Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. włącznie 1. Organizatorem Promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku OGSM/PDF01/0812, Strona 1 z 5 Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku 1 ZAKRES USŁUGI Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Drogowskaźnik ( Regulamin ) wersja z dnia 15 marzec 2013r.

Regulamin usługi Drogowskaźnik ( Regulamin ) wersja z dnia 15 marzec 2013r. Regulamin usługi Drogowskaźnik ( Regulamin ) wersja z dnia 15 marzec 2013r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi Drogowskaźnik, dostępnej za pośrednictwem telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi "GeoRandka" dla Abonentów Play oraz Abonentów oferty Prepiad oraz Mix sieci Play obowiązuje od 01.07.2014 r.

Regulamin Usługi GeoRandka dla Abonentów Play oraz Abonentów oferty Prepiad oraz Mix sieci Play obowiązuje od 01.07.2014 r. Regulamin Usługi "GeoRandka" dla Abonentów Play oraz Abonentów oferty Prepiad oraz Mix sieci Play obowiązuje od 01.07.2014 r. do odwołania 1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA 1. Użyte w Regulaminie "GeoRandka"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi "Gdzie Jest Bliski - Gdzie Jest Dziecko - Bezpieczna Rodzina" wersja z dnia 25.12.2014 1 Postanowienia ogólne 1.

Regulamin Usługi Gdzie Jest Bliski - Gdzie Jest Dziecko - Bezpieczna Rodzina wersja z dnia 25.12.2014 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Usługi "Gdzie Jest Bliski - Gdzie Jest Dziecko - Bezpieczna Rodzina" wersja z dnia 25.12.2014 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Usługi "Gdzie Jest Bliski - Gdzie Jest Dziecko - Bezpieczna Rodzina,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi "Gdzie Jest Bliski - Gdzie Jest Dziecko - Bezpieczna Rodzina" wersja z dnia 15.06.2015 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Usługi "Gdzie Jest Bliski - Gdzie Jest Dziecko - Bezpieczna Rodzina,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi "Gdzie Jest Dziecko" dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie

Regulamin usługi Gdzie Jest Dziecko dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie Regulamin usługi "Gdzie Jest Dziecko" dla użytkowników aktywujących usługę od 19 stycznia 2015 włącznie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A.

Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A. Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Serwisu (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług Serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI "BEZPIECZNY DOM - OKO NA DOM"

REGULAMIN USŁUGI BEZPIECZNY DOM - OKO NA DOM 1. Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin usługi Bezpieczny Dom - Oko Na Dom, określa zasady świadczenia usługi "Bezpieczny Dom - Oko Na Dom" dostępnej za pośrednictwem Serwisu oraz komunikacji SMS i aplikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI "GDZIE JEST AUTO BEZPIECZNY SAMOCHÓD"

REGULAMIN USŁUGI GDZIE JEST AUTO BEZPIECZNY SAMOCHÓD 1. Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin usługi Gdzie Jest Auto Bezpieczny Samochód, określa zasady świadczenia usługi Gdzie Jest Auto Bezpieczny Samochód dostępnej za pośrednictwem Serwisu oraz komunikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny dla Abonentów oferty nju mobile obowiązujący od dnia 16.04.2013r.

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny dla Abonentów oferty nju mobile obowiązujący od dnia 16.04.2013r. Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny dla Abonentów oferty nju mobile obowiązujący od dnia 16.04.2013r. 1 ZAKRES USŁUGI Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI "BEZPIECZNY DOM - OKO NA DOM"

REGULAMIN USŁUGI BEZPIECZNY DOM - OKO NA DOM 1. Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin usługi Bezpieczny Dom - Oko Na Dom, określa zasady świadczenia usługi Bezpieczny Dom - Oko Na Dom dostępnej za pośrednictwem Serwisu oraz komunikacji SMS i aplikacji

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Grze BeastWorld

Regulamin udziału w Grze BeastWorld Regulamin udziału w Grze BeastWorld Niniejszy "Regulamin Gry BeastWorld", zwany dalej "Regulaminem", określa zasady udziału i rejestracji ("Rejestracja") w grze BeastWorld ("Gra") w sieci Orange, w sieci

Bardziej szczegółowo

operatorem jest Orange Polska S.A. (operatorzy wirtualni).

operatorem jest Orange Polska S.A. (operatorzy wirtualni). Regulamin usługi "Gdzie Jest Dziecko" obowiązuje od 1 lutego 2014 r. do odwołania 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko" określa zasady świadczenia usługi "Gdzie Jest Dziecko",

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi Nawigacja Orange obowiązuje od dnia 7 października 2009 r. do odwołania

Regulamin korzystania z usługi Nawigacja Orange obowiązuje od dnia 7 października 2009 r. do odwołania Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z usługi Nawigacja Orange obowiązuje od dnia 7 października 2009 r. do odwołania 1. Nawigacja Orange, dalej Usługa to usługa dostępna dla Abonentów spółki pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS MT EKSTRA RODZIC. 1. Uwagi ogólne

Regulamin usługi SMS MT EKSTRA RODZIC. 1. Uwagi ogólne Regulamin usługi SMS MT EKSTRA RODZIC 1. Uwagi ogólne 1. Usługa SMS MT EKSTRA RODZIC (dalej Usługa) jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM, którzy posiadają kartę SIM w sieciach polskich operatorów

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX

Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 02.11.2015 r. do wycofania T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej Operatorem ) oferuje na zasadach opisanych w niniejszych warunkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 ust. 1 poniżej;

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah

Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah Regulamin promocji specjalnej Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A., Operatora usługi Heyah z siedzibą: Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, zarejestrowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet non stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet non stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostępu do usługi Kolekcja Orange oferowanej poprzez aplikację mobilną Audiobooki Tu i Tam

Regulamin Usługi dostępu do usługi Kolekcja Orange oferowanej poprzez aplikację mobilną Audiobooki Tu i Tam Regulamin Usługi dostępu do usługi Kolekcja Orange oferowanej poprzez aplikację mobilną Audiobooki Tu i Tam obowiązuje od dnia 29 stycznia 2014 r. do odwołania 1 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej PolsatNet w Cyfrowym Polsacie

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej PolsatNet w Cyfrowym Polsacie Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej w Cyfrowym Polsacie Usługi świadczone są przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-878 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix. obowiązuje od 5 lutego 2014 r.

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix. obowiązuje od 5 lutego 2014 r. Regulamin Regulamin promocji w ofertach na Rozmowy,, Mix obowiązuje od 5 lutego 2014 r. do odwołania na Rozmowy,, Mix to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla Abonentów zawierających umowę o świadczenie

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Karuzela Nagród obowiązuje od 01.01.2014 do odwołania

regulamin promocji Karuzela Nagród obowiązuje od 01.01.2014 do odwołania regulamin promocji Karuzela Nagród obowiązuje od 01.01.2014 do odwołania 1. Karuzela Nagród ( Promocja ) to usługa promocyjna dostępna dla wszystkich Abonentów taryf One, POP, Nowe Go oraz Abonentów oferty

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Halo Granie Obowiązuje od 01.01.2014

Regulamin usługi Halo Granie Obowiązuje od 01.01.2014 RP441_090511_1_OGSM/PDF01/0511, Strona 1 z 1111 Regulamin usługi Halo Granie Obowiązuje od 01.01.2014 1 Zakres Usługi 1. Usługa Halo Granie na podstawie niniejszego regulaminu jest oferowana od 9.05.2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin )

Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin ) Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plush Mix ( Promocja ) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o. 1 ( POLKOMTEL ) i skierowana do osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

a. GSM (the Global System for Mobile Communications) system komórkowej telefonii cyfrowej;

a. GSM (the Global System for Mobile Communications) system komórkowej telefonii cyfrowej; Regulamin usługi SMS MT OGRODNIK 1. Uwagi ogólne 1. Usługa SMS MT OGRODNIK (dalej Usługa) jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM, którzy posiadają kartę SIM w sieciach polskich operatorów

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Korzystne Rabaty

Regulamin promocji Korzystne Rabaty Regulamin promocji Korzystne Rabaty obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko" Obowiazuje od 20 lipca 2010 r. do odwołania

Regulamin Usługi Gdzie Jest Dziecko Obowiazuje od 20 lipca 2010 r. do odwołania Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko" Obowiazuje od 20 lipca 2010 r. do odwołania I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) dotyczy usługi lokalizacyjnej typu LBS (Location

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usług "Bezpieczny Dom" oraz Bezpieczna Firma dla Abonentów Netii.

Regulamin Usług Bezpieczny Dom oraz Bezpieczna Firma dla Abonentów Netii. Regulamin Usług "Bezpieczny Dom" oraz Bezpieczna Firma dla Abonentów Netii. 1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA 1. Użyte w Regulaminie "Bezpieczny Dom", Bezpieczna Firma dla Abonentów Netii oznaczają: a. Organizator

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie Usługi świadczone są przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-878

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Usługi promocyjnej Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem obowiązuje od 11.02.2015 r. do odwołania

Regulamin. Usługi promocyjnej Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem obowiązuje od 11.02.2015 r. do odwołania Regulamin Usługi promocyjnej Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem obowiązuje od 11.02.2015 r. do odwołania 1. Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem ( Usługa ) to usługa promocyjna dostępna dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUG Audiobooki Tu i Tam Kolekcja Orange i Pakiet XL

REGULAMIN USŁUG Audiobooki Tu i Tam Kolekcja Orange i Pakiet XL REGULAMIN USŁUG Audiobooki Tu i Tam Kolekcja Orange i Pakiet XL 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Administrator spółka pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi gdzie jest dziecko"

Regulamin usługi gdzie jest dziecko Regulamin usługi gdzie jest dziecko" 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin usługi Gdzie Jest Dziecko, określa zasady świadczenia usługi Gdzie Jest Dziecko, dostępnej za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty promocyjnej Internet w zestawie z telefonem w tu biedronka"

Warunki oferty promocyjnej Internet w zestawie z telefonem w tu biedronka Warunki oferty promocyjnej Internet w zestawie z telefonem w tu biedronka" Czas obowiązywania promocji: od dnia 01.12.2014 roku do dnia 31.03.2015 roku Nazwa oferty: Internet w zestawie z telefonem w tu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI MT LICZBOLOGIA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z

REGULAMIN USŁUGI MT LICZBOLOGIA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z REGULAMIN USŁUGI MT LICZBOLOGIA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usługi serwisu o nazwie LICZBOLOGIA (zwanej dalej:

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi e-rachunek

Regulamin usługi e-rachunek Regulamin usługi e-rachunek Regulamin określa zasady korzystania z usługi e-rachunek w sieci Plus, świadczonej przez Polkomtel Sp z o.o., z siedzibą ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

MAS/PDF11/0215. Strona 1 z 5 Regulamin promocyjnej usługi Nielimitowane MMSy

MAS/PDF11/0215. Strona 1 z 5 Regulamin promocyjnej usługi Nielimitowane MMSy Regulamin promocyjnej usługi w ofercie Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Super Smart Plan obowiązuje od 12 lutego 2015 r. do odwołania ( Usługa ) to usługa promocyjna dostępna

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. UPRAWNIENIA ABONENTA MIX

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. UPRAWNIENIA ABONENTA MIX Załącznik nr 1 do Aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Promocji PWA dla osób fizycznych Regulamin Promocji Plush Mix dla Stałych Klientów Sklep Internetowy ( Regulamin Promocji ) 1.

Bardziej szczegółowo

5. Użytkownik korzystający z Serwisów powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisu.

5. Użytkownik korzystający z Serwisów powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisu. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z płatnego serwisu MT, przeznaczonego na telefony komórkowe prezentowanego przez Digital Alea

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Orange Cloud

Regulamin usługi Orange Cloud Regulamin usługi Orange Cloud obowiązuje od 6 maja 2014r. do odwołania Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi Orange Cloud świadczonej drogą elektroniczną przez Orange Polska S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Elang.net.pl oraz usługi SMS MT ELANG

Regulamin serwisu Elang.net.pl oraz usługi SMS MT ELANG Regulamin serwisu Elang.net.pl oraz usługi SMS MT ELANG ul. Wadowicka 8a, wejście C 30-415 Kraków biuro@leaders.net.pl http://leaders.net.pl Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Definicje... 2 3. Wymagania techniczne.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II MAS/PD17/0714 Regulamin Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II obowiązuje od 20 sierpnia 2014 r. do odwołania Smart Plan Halo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S. A. dla Użytkowników MixPlus. 3

W rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S. A. dla Użytkowników MixPlus. 3 Regulamin Usługi MusicShop - Muzodajnia dla Abonentów MixPlus wersja z dnia 20.07.2010 r. 1. Postanowienia ogólne. 1. Usługa MusicShop Muzodajnia dla Abonentów MixPlus ( Usługa ) świadczona przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK

Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK Regulamin Orange dla uczestników Programu PAYBACK obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r do odwołania 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady naliczania punktów PAYBACK w Programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r.

Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r. Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r. 1. Pakiet Internet w UE (dalej: Usługa ) to usługa dostępna dla abonentów oferty nju z rachunkiem

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wymiana. Punktów PAYBACK na wysyłkę SMS Premium Rate. 1. Definicje 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

Regulamin Wymiana. Punktów PAYBACK na wysyłkę SMS Premium Rate. 1. Definicje 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin Wymiana Punktów PAYBACK na wysyłkę SMS Premium Rate obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. 1. Definicje 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: PAYBACK/PDF11/0114 Strona 1 z 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin usługi. 1. Uwagi ogólne

Regulamin. Regulamin usługi. 1. Uwagi ogólne Regulamin Regulamin usługi 1. Uwagi ogólne 1. Usługa "Serwis Premium SMS MT" (dalej Usługa) jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM sieci PTK Centertel sp. zo.o., Polkomtel S.A., P4 sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania Jak skorzystać z Usługi 1. Z usługi Internet w Telefonie (zwanej dalej Usługą ) mogą korzystać Abonenci (Oferty LongPlay, LongPlay

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Free Net

Regulamin promocji Orange Free Net Regulamin promocji "" obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania (Promocja) to oferta promocyjna dostępna wyłącznie dla konsumentów przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Mobilnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMS MT BOBAS

REGULAMIN USŁUGI SMS MT BOBAS Organizatorem usługi jest RMS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, przy ul. ul. Cisowej 9, 20-703, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin -

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Promocyjnej Pakiet minut do wszystkich dla Oferty FORMUŁA MIX obowiązuje od 5 kwietnia do odwołania.

Regulamin Usługi Promocyjnej Pakiet minut do wszystkich dla Oferty FORMUŁA MIX obowiązuje od 5 kwietnia do odwołania. Regulamin Usługi Promocyjnej Pakiet minut do wszystkich dla Oferty FORMUŁA MIX obowiązuje od 5 kwietnia 2013. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Usługi Promocyjnej 1. Niniejsza usługa jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego ROLVET znajdującego sie pod adresem internetowym

Bardziej szczegółowo

1 Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

1 Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Regulamin promocji 500 SMS-ów W PLUSIE ( Regulamin ) (wersja obowiązująca od dn. 11.05.2011 r.) Opis Promocji: 1. Promocja " 500 SMS-ów w Plusie ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. 1 i

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Oferta Dopasowana obowiązuje od dnia 27 stycznia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi FOTO DNIA

Regulamin usługi FOTO DNIA Regulamin usługi FOTO DNIA świadczonej przez Asseco Poland S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: a. link WAP link do strony WAP, z którą należy się połączyć w celu obejrzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin określa zasady korzystania z usługi Rachunek Elektroniczny w sieci Plus GSM, świadczonej przez Polkomtel S.A., z siedzibą ul. Postępu 3, 02 676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin )

Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin ) Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin ) wersja z dnia 08.02.2013 r. 1. Promocja Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi CarSpy

Regulamin usługi CarSpy Regulamin usługi CarSpy Regulamin określa zasady korzystania z usługi CarSpy, świadczonej przez OM Poland s.c. z siedzibą przy ul. Puszczyka 20/29, 02-785 Warszawa. 1 Informacje ogólne o Usłudze 1. Usługa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Open dla Firm

Regulamin promocji Orange Open dla Firm Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 14 kwietnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania.

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna dostępna jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI MP3 ZA SMS. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

REGULAMIN USŁUGI MP3 ZA SMS. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: REGULAMIN USŁUGI MP3 ZA SMS 1 DEFINICJE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) E-MUZYKA oznacza spółkę pod firmą e-muzyka Spółka Akcyjna z

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia serwisu MT ANTYWIRUS

Regulamin świadczenia serwisu MT ANTYWIRUS I. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia serwisu MT ANTYWIRUS Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z płatnego serwisu MT, przeznaczonego na telefony komórkowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Prezenty za doładowania obowiązuje od 18 listopada 2014r. do 7 stycznia 2015r.

Regulamin promocji Prezenty za doładowania obowiązuje od 18 listopada 2014r. do 7 stycznia 2015r. 1. Prezenty za doładowania (dalej: Promocja ) to promocja świąteczna umożliwiająca Abonentom Mobilnej Sieci Orange korzystającym z ofert na kartę (dalej: Abonenci ) uzyskanie dodatkowych prezentów przyznawanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi gdzie jest dziecko"

Regulamin usługi gdzie jest dziecko Regulamin usługi gdzie jest dziecko" 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin usługi Gdzie Jest Dziecko, określa zasady świadczenia usługi Gdzie Jest Dziecko, dostępnej za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN )

REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN ) REGULAMIN PROMOCJI: OFERTA ELASTYCZNA Z INTERNETEM NA STAŁE W PLUSIE MIX - LTE ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Oferta Elastyczna z internetem na stałe w Plusie Mix - LTE ( Promocja ) jest

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina dla Abonentów oferty Prepiad oraz Mix na podstawie "Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny" P4 obowiązuje od 11.07.2013 r. do odwołania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Muzodajnia na próbę dla Abonentów Plus ( Regulamin ) wersja z dnia 25.12.2014r.

Regulamin Usługi Muzodajnia na próbę dla Abonentów Plus ( Regulamin ) wersja z dnia 25.12.2014r. Regulamin Usługi Muzodajnia na próbę dla Abonentów Plus ( Regulamin ) wersja z dnia 25.12.2014r. 1. Postanowienia ogólne. 1. Usługa Muzodajnia na próbę dla Abonentów Plus ( Usługa ) świadczona przez Polkomtel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI SMS MT RABAT / GRATIS. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI SMS MT RABAT / GRATIS. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI SMS MT RABAT / GRATIS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z usług portalu szpiegofon.hotapp.pl 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin "Subskrypcji MT"

Regulamin Subskrypcji MT Regulamin "Subskrypcji MT" &1. Uwagi Ogólne 1. "Subskrypcje MT" (dalej "Usługa") jest usługą dostępna dla uzytkownikow sieci GSM czyli sieci PTK Centertel sp. zo.o., Polkomtel S.A., P4 sp. zo.o., PTC sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez Agora S.A. na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny

Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez Agora S.A. na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez Agora S.A. na podstawie Oferty Promocyjnej usługi SMS/ 1. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie zwroty mają znaczenie przyjęte w Ofercie Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi "Muzyka dla Firm" dla abonentów Netii

Regulamin Usługi Muzyka dla Firm dla abonentów Netii Regulamin Usługi "Muzyka dla Firm" dla abonentów Netii 1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA 1. Użyte w Regulaminie "Muzyka dla Firm" definicje oznaczają: a) Organizator podmiot świadczący usługę Muzyka dla Firm,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie:

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów (dawna nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Mix Biz

Regulamin promocji Orange Mix Biz Regulamin promocji obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Pakiet Bezpieczeństwa dla Użytkowników Heyah

Regulamin Oferty Pakiet Bezpieczeństwa dla Użytkowników Heyah Regulamin Oferty Pakiet Bezpieczeństwa dla Użytkowników Heyah W okresie od dnia 23.04.2014 r. do wycofania niniejszej Oferty, T-Mobile Polska S.A. Operator usługi Heyah (dalej Operator ) oferuje na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług Subskrypcja Premium MT przez Eurokoncept sp. z o.o.

REGULAMIN świadczenia usług Subskrypcja Premium MT przez Eurokoncept sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług Subskrypcja Premium MT przez Eurokoncept sp. z o.o. 1 Postanowienia Wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę usług Premium MT. 2.

Bardziej szczegółowo