EUROPEJSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROPEJSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO"

Transkrypt

1 Kierunki rozwoju EUROPEJSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe Pod redakcją Moniki Jagielskiej Ewy Rott-Pietrzyk Anety Wiewiórowskiej-Domagalskiej czynność prawna prawo konsumenckie Unia Europejska konsument acquis Unia Europejska czynność prawna Unia Europejska dyrektywa dyrektywa dyrektywa konsument konsument umowa timeshare

2 The Natolin European Centre (NEC) has been a core of research for informa - tion and educational projects dealing with European Union issues, since During this time, research has been commissioned by both the go vernment and the Centre itself. The Centre works in cooperation with universities and research institutions, organizing conferences, seminars, publishing and research activities in the area of European integration and Euro-Atlantic issues. Some of the major projects currently run by NEC are as follows: New Europe. Natolin Review" a scientific periodical devoted to Euro - pean integration issues, conceived with the academic community and the media in mind, but also designed to meet the needs of central and local government administrations. Forum EU Justice and Home Affairs a programme addressed to Poland s community of specialists (researchers, doctoral students, public administration staff, NGO experts) working in the area of freedom, security and justice in the EU. A programme of summer research fellowships conducted by NEC in coope - ration with the European University Institute of Florence (an EUI Research Laboratory operates at Natolin). The programme is addressed to research staff of Polish universities and involves the Ignacy Jan Paderewski grant programme, promoting socio-economic development in Poland in the context of the country s membership in the EU. The Natolin European Centre takes care of the Natolin palace and park complex in Warsaw one of the finest 18 th century residences of its kind in Poland. For over 15 years it has also been the seat of the campus of the College of Europe a renowned international educational institution, supported by NEC in the implementation of a unique programme of European studies.

3 Kierunki rozwoju EUROPEJSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe

4 Kierunki rozwoju EUROPEJSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe Pod redakcją Moniki Jagielskiej Ewy Rott-Pietrzyk Anety Wiewiórowskiej-Domagalskiej Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012

5 Redaktor prowadzący: Magdalena Cymerska Ilustracja na okładce: Henrik Jonsson/iStockphoto.com Książka jest współfinansowana przez Fundację Centrum Europejskie Natolin oraz przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Facultas Iuridica Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Fundacja Centrum Europejskie Natolin Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN ISBN ISBN e-book

6 Spis treści Autorzy... VII Słowo wstępne... IX Introduction... XIII Wykaz skrótów... XVII Część pierwsza Rozwój europejskiego prawa prywatnego A possible scenario for the launch of the optional instrument (Robert Bray)... 3 The optional instrument in European contract law: scope and legal nature (Bénédicte Fauvarque-Cosson) Optional Instrument and Private International Law some remarks (Monika Jagielska) Przyszłość prawa prywatnego w Unii Europejskiej (Krzysztof Kwiatkowski) Przyszłość prawa prywatnego w Unii Europejskiej (dalsza kodyfikacja?) (Marcin Litowczenko) European Contract Law and the CFR development and perspectives (Damjan Možina) Zakres instrumentu opcjonalnego (Jerzy Pisuliński) Instrument opcjonalny a ochrona konsumenta (Wojciech Popiołek) Europejskie prawo konsumenckie a projekt nowego polskiego Kodeksu cywilnego (Zbigniew Radwański) Starting from e-commerce instead of Sales Contracts Choosing the right field of application of the EU Optional Instrument (Hans Schulte-Nölke & Fryderyk Zoll) Progressing towards a European Contract Law policy options (Michael Shotter) V

7 Spis treści Some remarks on the material scope of an optional instrument for contract law (Matthias E. Storme) O potrzebie zachowania typologicznego układu systematyki umów w europejskim prawie kontraktów (Ryszard Szostak) Część druga Prawo konsumenckie Zakończenie stosunku umownego przez konsumenta w drodze odstąpienia od umowy bez podania przyczyny (Ewa Bagińska) Regulacja umowy o podróż a (nowy) Kodeks cywilny (Piotr Cybula) Regulacja timesharingu a Kodeks cywilny (Bernadetta Fuchs) Uwagi o kodeksowej definicji konsumenta oraz jej zgodności z prawem unijnym (Bogusława Gnela) Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów a nadmierny formalizm prawa (Mateusz Grochowski) Konsument a Internet, a próby harmonizacji i unifikacji prawa prywatnego (Jacek Gołaczyński) Antynomie paradygmatu ochrony konsumenta przez informację prawo Unii Europejskiej a prace nad nowym polskim Kodeksem cywilnym (Przemysław Mikłaszewicz) Zakres kontroli niedozwolonych postanowień czynności prawnej w projekcie Kodeksu cywilnego (Marlena Pecyna) Procesowa ochrona grupowych interesów konsumentów przed niedozwolonymi (nieuczciwymi) postanowieniami wzorców umów (Monika Rejdak) Instytucja umów powiązanych w perspektywie nowego polskiego Kodeksu cywilnego (Dominika Rogoń) Umowa sprzedaży konsumenckiej (Aneta Wiewiórowska-Domagalska) Europejskie prawo konsumenckie jako wyraz technokratycznej koncepcji prawa umów (Magdalena Ziętek) VI

8 Autorzy Dr hab. prof. UMK Ewa Bagińska Katedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego UMK, Toruń Robert Bray Principal Administrator Secretariat of the Legal Affairs Committee of the European Parliament Dr Piotr Cybula Katedra Polityki Turystycznej AWF, Kraków Prof. Bénédicte Fauvarque-Cosson University Panthéon-Assas, Paris II Dr hab. prof. UŚ Bernadetta Fuchs Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego UŚ, Katowice Dr hab. prof. nadzw. UEK Bogusława Gnela Katedra Prawa w Zakładzie Prawa Cywilnego i Gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Uniwersytet Wrocławski Mateusz Grochowski doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN, asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego Dr hab. Monika Jagielska Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego UŚ, Katowice Krzysztof Kwiatkowski Minister Sprawiedliwości Marcin Litowczenko asystent posła do Parlamentu Europejskiego Dr Przemysław Mikłaszewicz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Doc. dr Damjan Možina Senior Lecturer, the University of Ljubljana, Slovenia Dr Marlena Pecyna Katedra Prawa Cywilnego UJ, Kraków Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński Katedra Prawa Cywilnego UJ, Kraków VII

9 Autorzy Prof. dr hab. Wojciech Popiołek Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego UŚ, Katowice Prof. Zbigniew Radwański Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego Dr Monika Rejdak Katedra Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego WPiA UMCS w Lublinie Dr Dominika Rogoń radca prawny, współpracownik Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego Uniwersytetu Jagiellońskiego Dr hab. prof. UŚ Ewa Rott-Pietrzyk Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego UŚ, Katowice Prof. dr. Hans Schulte-Nölke Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Europäisches Privat- und Wirtschaftsrecht, Rechtesvergleichung und Europäische Rechtsgeschichte Universität Osnabrück Michael Shotter Cabinet of Vice-President Reding Matthias E. Storme professor of law at the Katholieke Universiteit Leuven Dr hab. prof. nadzw. UEK Ryszard Szostak Katedra Prawa UEK Zakład Prawa Cywilnego i Gospodarczego UEK, Kraków Dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska Ministerstwo Sprawiedliwości Magdalena Ziętek Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Projekt Law and Technology innerhalb des Human Technology Centre (HumTec) der RWTH Aachen Dr hab. Fryderyk Zoll prof. UJ and DFG Mercator Professor Universität Osnabrück VIII

10 Słowo wstępne 1 Toczące się w ostatnim dziesięcioleciu prace nad reformą prawa konsumenckiego w obrębie instytucji Unii Europejskiej dotyczą, z oczywistych względów, zarówno płaszczyzny europejskiej, jak i krajowej. Płaszczyzna prawa europejskiego i prawa krajowego w tym zakresie jest typowym przykładem wzajemnego przenikania się, oddziaływania i promieniowania określonych filozofii, koncepcji oraz rozwiązań w zakresie ochrony słabszej strony umowy. Nie zawsze to wzajemne oddziaływanie przebiega bez zakłóceń. Rozwiązania wypracowywane w ramach prawa europejskiego postrzegane mogą być często nie tyle jako najlepsze dla rynku wewnętrznego uniwersalne rozwiązania normatywne, ile jako rozwiązania możliwe do zaakceptowania przez uczestników procesu legislacyjnego na określonym etapie ujednolicania czy harmonizacji prawa europejskiego w danym kontekście sytuacyjnym (społecznym, ekonomicznym i politycznym). Przez ponad dziesięć ostatnich lat Komisja Europejska podejmowała starania zmierzające do przyjęcia instrumentu prawnego usprawniającego funkcjonowanie rynku wewnętrznego, zwłaszcza w odniesieniu do umów transgranicznych zawieranych przez konsumentów. Proces ten zapoczątkowany został Komunikatem w sprawie Europejskiego prawa umów z 2001 r. 2, następnie przygotowano Plan działania z roku , Komunikat Komisji: Europejskie prawo umów i weryfikacja acquis 4 i wreszcie projekt dyrektywy o niektórych prawach konsumenta z roku Projekt ten w swej pierwotnej wersji spo- 1 Niniejsza publikacja powstała w związku z realizacją projektu badawczego własnego MNiSW Nr NN pt. Reforma polskiego prawa konsumenckiego na tle zmian w prawie wspólnotowym. 2 COM (2001) 398 z r. 3 COM (2003) 68 z r. 4 COM (2004) 651 z r. 5 COM (2008) 614 z r. IX

11 Słowo wstępne tkał się ze słuszną krytyką ze strony różnych środowisk, w tym przedstawicieli nauki prawa 6. Zaproponowana w nim metoda harmonizacji zupełnej (art. 4 projektu), połączona z bardzo szerokim zakresem normowania projektowanej dyrektywy, a także nie do końca dopracowane propozycje rozwiązań legislacyjnych spowodowały, że proponowany instrument nie mógł spełnić swej roli instrumentu wspierającego rozwój rynku w zakresie umów transgranicznych zawieranych przez konsumentów z przedsiębiorcami. Przyjęta w 2011 r. dyrektywa o ochronie praw konsumentów 7 także nie będzie w stanie w szerokim zakresie realizować wspomnianego celu. Ocena taka jest zasadna przede wszystkim z uwagi na wąski przedmiotowy zakres dyrektywy. W związku z powyższym, poszukując innego sposobu rozwiązania niedogodności wynikających z niedostatecznego funkcjonowania rynku UE, gdy chodzi o umowy transgraniczne zawierane zwłaszcza między przedsiębiorcą i konsumentem (stosunki B2C), Komisja podjęła działania mające na celu stworzenie tzw. instrumentu opcjonalnego (Optional Instrument, OI). Chodzi tu o instrument, który stanowiłby całościowy i spójny zbiór przepisów, regulujących określony obszar obrotu transgranicznego w UE z wykorzystaniem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość (zwłaszcza Internetu) 8. *** Toczące się w obrębie instytucji UE prace nad reformą prawa konsumenckiego wywierają oczywisty wpływ na zmiany prawa konsumenckiego w Polsce. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze wciąż trwające prace nad stworzeniem nowego Kodeksu cywilnego, który ma zastąpić obecnie obowiązujący Kodeks z 1964 r. Publikacja oddawana do rąk Czytelników z jednej strony stanowi próbę oceny rozwiązań proponowanych przez Komisję Europejską w zakresie prawa konsumenckiego. Z drugiej strony natomiast stanowi wkład do szerszej dyskusji o metodach, celach, sposobach realizacji i wreszcie zasadności idei prawnej ochrony konsumenta jako słabszej strony umowy. Dyskusja ta dotyczy również 6 Por. m.in. H. Micklitz, N. Reich, Crónica De Una Muerte Anunciada: The Commission Proposal For A Directive On Consumer Rights, CMLR 2009, vol. 46, s. 493 i n.; T. Wilhelmsson, Full Harmonisation of Consumer Contract Law? ZEuP 2008, z. 2, s ; H. Micklitz, N. Reich, Der Kommissionsvorschlag vom für eine Richtlinie über Rechte der Verbraucher, oder: der Beginn des Endes einer Ära, EuZW 2009, z. 9, s Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.Urz. L 304 z r., s Zob. postanowienia tzw. programu sztokholmskiego (Dokument Rady z r., Nr 17024/09) czy Komunikatu Komisji Europa 2020 (COM (2010) 2020 z r.). X

12 Słowo wstępne rozumienia samego pojęcia strony słabszej. Nie zawsze bowiem jedynym desygnatem strony słabszej jest konsument. Pojęcie to może bowiem obejmować także małego i średniego przedsiębiorcę. Związane z normatywną ochroną strony słabszej ograniczenie autonomii woli stron i tradycyjnie ujmowanej zasady swobody umów dotyka w ten sposób nie tylko stosunków z udziałem konsumentów (B2C), lecz także stosunków między przedsiębiorcami (B2B). Z uwagi na tematykę wypowiedzi poszczególnych autorów, publikacja jest podzielona na dwie części. Pierwsza część odnosi się do europejskiej inicjatywy stworzenia instrumentu opcjonalnego. Druga natomiast dotyczy najistotniejszych kwestii polskiego prawa konsumenckiego, a w szczególności trudności powstających w związku ze stosowaniem określonej metodologii wykładni i stosowania przepisów tego prawa. Poszczególne artykuły składające się na obie części nie zostały przygotowane w sposób jednolity, tj. wedle jednolitej struktury redakcyjnej, gdy idzie o ich objętość i wewnętrzną systematykę. Każdy z autorów mógł nadać swej wypowiedzi dowolny kształt, przyjmując określony przez siebie styl i sposób prezentacji swoich poglądów. Stąd też poszczególne artykuły zostały zamieszczone według oryginalnej formuły zaproponowanej przez autorów (co do formy oraz co do treści). Przyjęcie takiej koncepcji publikacji jest uzasadnione m.in. tym, że autorzy wypowiedzi zebranych w publikacji należą do różnych środowisk. Są oni bowiem przedstawicielami doktryny prawa, polityki i praktyki. W takim stanie rzeczy niecelowe i nieuzasadnione byłoby narzucanie wszystkim autorom jednej formuły, która byłaby zbliżona do publikacji o typowo dogmatycznym charakterze. Artykuły zamieszczone w prezentowanej publikacji nawiązują do ostatnich wydarzeń z zakresu harmonizacji europejskiego prawa prywatnego, tj. utworzenia Grupy Eksperckiej i opublikowania Zielonej Księgi wyznaczającej kierunki rozwoju prawa europejskiego. Warto zwrócić uwagę na to, że niniejsza publikacja stanowi wyraz jednej z pierwszych publicznych dyskusji w gronie specjalistów na temat nowego dokumentu Komisji i zaproponowanych tam kierunków rozwoju prawa europejskiego. Istotne pytania postawione w publikacji to m.in. pytania: o ścieżki rozwoju europejskiego prawa prywatnego w UE, o argumenty za i przeciw poszczególnym opcjom oraz o granice harmonizacji. W końcu należy też zwrócić uwagę na powrót do zarzuconego niegdyś pytania o to, jak blisko na obecnym etapie Unia Europejska ma szanse zbliżyć się do idei europejskiego kodeksu cywilnego. Autorzy artykułów zamieszczonych w pierwszej części publikacji wiele miejsca w swych opracowaniach poświęcili tematyce instrumentu opcjonalnego. Chodzi tu zwłaszcza o rozważania dotyczące podmiotowego i przedmiotowego zakresu tego dokumentu, jego charakter oraz stosunek instrumentu opcjonalnego do prawa kolizyjnego. Druga część publikacji poświęcona jest w całości zagadnieniom prawnym ochrony konsumenta, a w szczególności wpływowi prawa UE w tej dziedzinie XI

13 Słowo wstępne na krajowe systemy prawne, a także projektowanym zmianom polskiego prawa konsumenckiego. Zagadnienia te są aktualne o tyle, że od kilku lat Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego działająca przy Ministrze Sprawiedliwości pracuje nad projektem nowego Kodeksu cywilnego. W pracach tych przyjęto również założenie dotyczące potrzeby modyfikacji przepisów o ochronie konsumenta. Autorzy opracowań zamieszczonych w książce w tym członkowie Komisji Kodyfikacyjnej identyfikują i analizują problemy wiążące się z implementacją unijnego prawa ochrony konsumenta do polskiego systemu prawa prywatnego, dla którego podstawę stanowi Kodeks cywilny. Wskazują oni przy tym na różnice między strukturą krajowego systemu prawnego opartego na Kodeksie cywilnym i prawem europejskim opartym na dyrektywach. Na podkreślenie zasługuje również to, że autorzy ci zwracają ponadto uwagę na możliwość wykorzystania dokumentu opracowanego wspólnie przez Grupę Studyjną (Study Group on European Civil Code) oraz Grupę Acquis (Acquis Group on Existing EC Law), tj. Draft Common Frame of Reference (DCFR) 9 i innych podobnych instrumentów jako źródła inspiracji w rozwiązywaniu powstających trudności przy tworzeniu krajowego systemu prawnego jako systemu multicentrycznego. Prezentowane wypowiedzi są szczególnie cenne co najmniej z dwóch względów. Po pierwsze z uwagi na to, że jesienią 2011 r. KE przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie tzw. instrumentu opcjonalnego 10. Po drugie, wypowiedzi te stanowią ważny wkład do dyskusji nad przyszłością polskiego prawa prywatnego, w tym także prawa konsumenckiego. Niezmierna to dla nas radość, że wielu autorów reprezentujących różne sfery życia społecznego na płaszczyźnie europejskiej i krajowej, tj. przedstawiciele nauki prawa, praktyki i polityki, zechcieli wyrazić swoje poglądy w tak ważnych kwestiach na łamach przygotowanego przez nas opracowania. Należą się im a także wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tej publikacji wielkie podziękowania. Szczególnie pragniemy podziękować doktorom z Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Paulinie Gwoździewicz, Bartoszowi Kucia, Jakubowi Matarzowi, Grzegorzowi Pankowi za ich zaangażowanie i pomoc przy pracach redakcyjnych. Monika Jagielska Ewa Rott-Pietrzyk Aneta Wiewiórowska-Domagalska 9 Ch. Von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke i in. (red.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), Sellier European Commission, Brussels, COM 2011/0635 final 2011/0284 (COD). XII

14 Introd uction The work on the reform of consumer law, undertaken during the last ten years in the European Union obviously has an impact on law on the EU as well as on the national levels. The relation between the EU law and national law constitutes a typical example of spheres that penetrate and influence each other, spheres where certain philosophical concepts and solutions regarding the protection of a weaker party to a contract are developed. Not always the process of the reciprocal influence is smooth and undisturbed. The solutions reached on the EU level can be seen not only as the best solutions for the internal market but at the same time as solutions possible to accept for the participants of the legislative process at certain phase of unification or harmonisation of European law in a given social, economic or political context. For the last ten years the European Commission have been undertaking actions in order to adopt a legal instrument that would enhance the functioning of the internal market, in particular in relation to trans-border contracts concluded by consumers. This process has been initiated with the Communication from the Commission on European Contract Law in , in 2003 an Action plan A more coherent European contract law was published 2, next Communication European Contract Law and the revision of the acquis: the way forward in , in 2007 a Green Book on the Review of the Consumer Acquis 4 and in the end the draft directive on consumer rights in The draft directive was met with criticisms of various milieus, including acade- 1 COM (2001) 398 final of COM (2003) 68 final of COM (2004) 651 of COM (2007) 744 final of COM (2008) 614 of XIII

15 XIV Introduction mics 6. The full harmonisation proposed therein (art. 4 of the draft) combined with a very wide scope of application, as well as the fact that the proposed rules were not very well thought through caused that the proposed instrument could not fulfill its primary function of an instrument that supports the development of the market in the area of cross-border consumer contracts. The Consumer Rights Directive, adopted in will not be able to meet this aim either, first of all because of the narrow subjective scope of the directive. Taking this into account, the Commission, looking for another way of solving the shortcomings caused by the improper functioning of the internal market in relation to trans-border consumer contracts, decided to propose the so-called optional instrument. The optional instrument should be understood as a complete and coherent collection of rules that deal with specific fragment of trans-border trade in the EU, with use of electronic means of distance communication, Internet in particular 8. The work on the reform of consumer law, on-going on the EU level do have an evident impact on the changes of consumer law that take place in Poland. At the same time, one has to remember about the work on preparing a new civil code, which is supposed to replace the code of This publication, on the one hand tries to evaluate the solutions proposed by the European Commission in the area of consumer law. On the other hand it constitutes an input to a wider discussion on the methods, aims and ways of realisation, as well as about the idea of protecting the consumer as a weaker party to a contract. This discussion deals also with understanding of the weaker party concept, because not only consumer has a potential for being the weaker party; small and medium enterprises can often be qualified as such. Therefore, the limitation of autonomy of parties as well as the traditionally understood freedom of contract that relates to normatively constructed protection of a weaker party has an impact not only on consumer relations but also on relations between businesses. Taking into account the subjects elaborated by the authors, this publication is divided into two parts. The first part deals with the European initiative of creating the optional instrument. The second part deals with the most 6 See for example: H. Micklitz, N. Reich, Crónica De Una Muerte Anunciada: The Commission Proposal For A Directive On Consumer Rights, CMLR 2009, vol. 46, p. 493 et.; T. Wilhelmsson, Full Harmonisation of Consumer Contract Law? ZEuP 2008, vol. 2, p ; H. Micklitz, N. Reich, Der Kommissionsvorschlag vom für eine Richtlinie über Rechte der Verbraucher, oder: der Beginn des Endes einer Ära, EuZW 2009, vol. 9, p Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and the Council, OJ L 304/64 of See: Stockholm program (Council Resolution of , 17024/09) or Commission Communication Europa 2020 (COM (2010) 2020 z ).

16 Introduction important aspects of Polish consumer law, in particular the problems relating to specific method of interpretation and application in this area of law. The articles included in the publication have not been prepared using the same structure when it comes to the quantity and the internal systematics. Each of the authors could give its presentation a freely chosen shape, using its own style and way of presenting the views. All articles are published in the original formula, proposed by the authors (to the form as well as to the content). Adopting this way of editing is justified, among others, by the fact that the authors belong to various milieus they are representatives of legal doctrine, politics and legal practice. Taking this into account it would not be justified to request one formula from the authors that would be acceptable for academic publications. The articles contained in the publication relate to the events from the area of the European harmonisation of private law, i.e. establishment of the Expert Group and publishing a Green Book of 2007 that establishes the direction of development of the private European law. It is worth to notice that this publication is one of the first publications reflecting a public debate of experts on the Commission s proposal and the direction of the private European law development envisaged therein. The fundamental questions asked in the publication relate to the path of development of the private law in the EU, arguments pro and against specific options and of the limits of harmonisation. Also, attention must be paid to the fact of returning to the question abandoned some time ago how close nowadays the European Union can approach the idea of the European civil code. The authors of the articles included in the first part of the publication paid a lot of attention to the issue of the optional instrument. Here, the most important questions relate to the subjective and objective scope of application of the instrument, its legal character and relation to the private international law. The second part of publication is in its entirety devoted to the legal protection of consumer, and in particular to the influence of the EU law on the national legal systems in this area, as well as to the proposed changes of Polish consumer law. These problems are very up to date, taking into account that the Civil Law Codification Commission, acting under the Minister of Justice is working on the project of a new civil code. In this work the Codification Commission accepted an assumption relating to the need of modifying the rules concerning the protection of consumer. The authors of the articles contained in the publication including members of the Codification Commission identify and analyse the problems, which relate to the implementation of the EU rules on consumer protection into the Polish system of private law, which is based on a civil code. They point out to the differences to the structure of the national legal system based on a civil code and the European law based on directives. It should also be underlined that these authors mention the possi- XV

17 Introduction bility of using the draft prepared jointly by the Study Group on a European Civil Code and the Acquis Group on the Existing EC law the Draft Common Frame of References (DCFR) 9 and other similar instruments as a source of inspiration for solving the problems that emerge in the process of creating the national legal system as a multicentric legal system. The presented articles are particularly valuable for at least two reasons. First, in the fall of 2011 the European Commission presented draft of regulation dealing with the so-called optional instrument 10. Second, these articles constitute a very important input to the discussion on the future of Polish private law, which includes consumer law. It is our great joy that so many authors representing various spheres of society on the European and national levels, i.e. representatives of academia, practice of law and politics wanted to express their views concerning so important issues in the volume prepared by us. We would like to heartily thank them, as well as all other persons that made this publication possible. Monika Jagielska Ewa Rott-Pietrzyk Aneta Wiewiórowska-Domagalska 9 Ch. Von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke and others (red.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), Sellier European Commission, Brussels, COM 2011/0635 final 2011/0284 (COD). XVI

18 Wykaz skrótów 1. Źródła prawne KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16. poz. 93 ze zm.) KPC... ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KredKonsU... ustawa z r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 100, poz ze zm.) Nowa KredKonsU... ustawa z r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) OchrKonsU... ustawa z r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz ze zm.) ProdNiebU... ustawa z r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 22, poz. 271 ze zm.) SprzedażKonsumU... ustawa z r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz ze zm.) TFUE... traktat z r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) UsłTurU... ustawa z r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz ze zm.) XVII

19 2. Publikatory i czasopisma Wykaz skrótów EPS... Europejski Przegląd Sądowy KPP... Kwartalnik Prawa Prywatnego OTK... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PiP... Państwo i Prawo PPH... Przegląd Prawa Handlowego Rej.... Rejent SC... Studia Cywilistyczne SI... Studia Iuridica SP... Studia Prawnicze TPP... Transformacje Prawa Prywatnego Zb. Orz.... Zbiór Orzeczeń 3. Inne art.... artykuł cyt.... cytowany itd.... i tak dalej m.in.... między innymi n.... następny (-a, - e) np.... na przykład Nr... numer pkt... Punkt por.... porównaj r.... rok s.... strona SOKiK... Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów t.... tom tekst jedn.... tekst jednolity UOKiK... Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ust.... ustęp wyd.... wydanie z.... zeszyt ze zm.... ze zmianami zob.... zobacz XVIII

20 CZĘŚĆ PIERWSZA Rozwój europejskiego prawa prywatnego

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści kwartalnika Przegląd Legislacyjny nr 1(95)/2016

Spis tre ści kwartalnika Przegląd Legislacyjny nr 1(95)/2016 Spis tre ści kwartalnika Przegląd Legislacyjny nr 1(95)/2016 ARTYKUŁY Andrzej Malinowski (Uniwersytet Warszawski) Informacja o nieobowiązywaniu przepisu..................................... 9 Magdalena

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Agata Harast-Sidowska Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Agata Harast-Sidowska

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcjonowania programu Indywidualnych Kont Emerytalnych implikacje dla doskonalenia systemu zabezpieczenia emerytalnego

Ocena funkcjonowania programu Indywidualnych Kont Emerytalnych implikacje dla doskonalenia systemu zabezpieczenia emerytalnego Zarządzanie Publiczne, 4(16)/2011, s. 95 118 Kraków 2012 Published online June 29, 2012 Ocena funkcjonowania programu Indywidualnych Kont Emerytalnych implikacje dla doskonalenia systemu zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Sto dwudziesta dziewiàta publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor naczelny: prof. dr hab. Dariusz Milczarek Zast pca redaktora

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

UNIEWAŻNIENIE I WYGAŚNIĘCIE PRAWA Z REJESTRACJI WZORU PRZEMYSŁOWEGO

UNIEWAŻNIENIE I WYGAŚNIĘCIE PRAWA Z REJESTRACJI WZORU PRZEMYSŁOWEGO MONOGRAFIE PRAWNICZE UNIEWAŻNIENIE I WYGAŚNIĘCIE PRAWA Z REJESTRACJI WZORU PRZEMYSŁOWEGO JOANNA SIEŃCZYŁO-CHLABICZ Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE JOANNA SIEŃCZYŁO-CHLABICZ UNIEWAŻNIENIE I

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO

INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO INTERNET JAKO NARZĘDZIE IMPERIALIZMU KULTUROWEGO THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE, ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN STUDIES

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III SPIS TREŚCI Wykaz skrótów i akronimów... 12 Foreword... 15 Wprowadzenie... 17 Rozdział I WEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA SZWAJCARSKIEJ POLITYKI INTEGRACYJNEJ... 23 1.1. Demokracja bezpośrednia... 24 1.2. Federalizm...

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO Kredyt konsumencki i ochrona konsumenta bankowego Warszawa, 3-4 października 2011 r. Hotel Holiday Inn, ul. Złota 48/54, Sala Sonata. Udział w niniejszym seminarium pozwala na

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Problem rozbie nego brzmienia imion i nazwisk

Problem rozbie nego brzmienia imion i nazwisk Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 17 Nr 4(192) Kwiecieñ 2007 Artyku³y Spis treœci Aleksander Oleszko Podstawy dokonania czynnoœci notarialnych poza lokalem kancelarii notarialnej... 9 Romuald

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Rodzaje umów i formy oddelegowania w międzynarodowych projektach badawczych

Rodzaje umów i formy oddelegowania w międzynarodowych projektach badawczych Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa polskiego Warszawa 22 listopada 2012 Rodzaje umów i formy oddelegowania w międzynarodowych projektach badawczych Prelegent: Anna Dorodzińska Krajowy Punkt

Bardziej szczegółowo

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym UWAGI DO SYSTEMU WYNAGRADZANIA W PROGRAMIE RAMOWYM HORYZONT 2020 Andrzej Siemaszko, Barbara Trammer 1 1. Wstęp Program Ramowy Horyzont 2020 o budżecie 77.02 mld euro niesie olbrzymie szanse dla polskich

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Zarządzanie Publiczne, vol. 1(14), pp. 63-73 Kraków 2012 Published online June 29, 2012 DOI 10.4467/20843968ZP.12.016.0483 PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Beata

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

COUNCIL OF 22 2012 THE EUROPEAN UNION

COUNCIL OF 22 2012 THE EUROPEAN UNION 082344/EU XXIV. GP Eingelangt am 24/05/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 22 May 2012 10162/12 Interinstitutional File: 2012/0042(COD) ENV 377 ONU 64 FORETS 37 AGRI 332 CODEC 1373 INST 357 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń

Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń Anna Tarasiuk-Flodrowska, radca prawny, Counsel październik 2012 r. Departament Instytucji Finansowych

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings

List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings POLAND January 2013 The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not necessarily reflect

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO KCSC 1410-11/08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO W kierunku europejskiego prawa umów ZałoŜenia programowe Obecnie trwają prace zmierzające do kodyfikacji europejskiego prawa umów,

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11 Spis treści Wstęp... 9 Introduction... 11 CZĘŚĆ I Obszar filozoficzno-antropologiczny... 13 Zuzana Chanasová Antropologické výzvy súčasného pedagóga primárneho vzdelávania........ 15 Grzegorz Hołub Od

Bardziej szczegółowo

2014, T.55 ss

2014, T.55 ss Prace i Studia Geograficzne 2014, T.55 ss.145-1149 Witold Skomra Rządowe Centrum Bezpieczeństwa e-mail: witold.skomra@rcb.gov.pl METODYKA OCENY RYZYKA NA POTRZEBY SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ

STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

BUREAU OF RESEARCH OF THE CHANCELLERY OF THE SEJM. POLAND Warsaw, April 2011

BUREAU OF RESEARCH OF THE CHANCELLERY OF THE SEJM. POLAND Warsaw, April 2011 BUREAU OF RESEARCH OF THE CHANCELLERY OF THE SEJM POLAND Warsaw, April 2011 Chief of the Chancellery of the Sejm Deputy Chief of the Chancellery of the Sejm Sejm Sittings Secretariat Legislative Bureau

Bardziej szczegółowo

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 CZASOPISMO PRAWNICZE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRAWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ W WARSZAWIE Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 Redaktor naczelny: Waldemar J. Wołpiuk

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Przegląd Prawa i Administracji

Przegląd Prawa i Administracji Przegląd Prawa i Administracji Tom XCIV ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS No 3542 Przegląd Prawa i Administracji Tom XCIV Pod redakcją MARIUSZA JABŁOŃSKIEGO Wrocław 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Zarządzanie Publiczne vol. 4(13) pp. 49-64 Kraków 2011 Published online February 10, 2012 KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE. I. Monografie, komentarze, rozdziały w pracach zbiorowych. 2. Kontrola wzorców umownych poza obrotem konsumenckim, Zakamycze 2003,

PUBLIKACJE. I. Monografie, komentarze, rozdziały w pracach zbiorowych. 2. Kontrola wzorców umownych poza obrotem konsumenckim, Zakamycze 2003, Dr hab. Marlena Pecyna PUBLIKACJE I. Monografie, komentarze, rozdziały w pracach zbiorowych 1. Komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) 099469/EU XXIV. GP Eingelangt am 28/11/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 28 November 2012 Interinstitutional File: 2007/0098 (COD) 13038/1/12 REV 1 JUR 442 TRANS 264 CODEC 2005 LEGISLATIVE ACTS

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 3(81)/2012

Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 3(81)/2012 Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 3(81)/2012 Artykuły Bartłomiej Opaliński (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie) Wykonywanie prawa inicjatywy ustawodawczej przez Prezydenta RP z perspektywy

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

Patient Protection in Clinical Trials

Patient Protection in Clinical Trials Patient Protection in Clinical Trials Marek Czarkowski Bioethic Committee Warsaw Chamber of Physicians Factors affecting security and rights of research participants International regulations Domestic

Bardziej szczegółowo

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Komentarz Mateusz Pacak Wydanie 1 Stan prawny na 1 grudnia 2012 roku Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Anna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 9

Spis treści. Wprowadzenie... 9 STUDIA POLITOLOGICZNE VOL. 16 Spis treści Wprowadzenie............................................. 9 STUDIA I ANALIZY Grażyna Ulicka Marketing polityczny a treści i postrzeganie polityki........... 11

Bardziej szczegółowo