EUROPEJSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROPEJSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO"

Transkrypt

1 Kierunki rozwoju EUROPEJSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe Pod redakcją Moniki Jagielskiej Ewy Rott-Pietrzyk Anety Wiewiórowskiej-Domagalskiej czynność prawna prawo konsumenckie Unia Europejska konsument acquis Unia Europejska czynność prawna Unia Europejska dyrektywa dyrektywa dyrektywa konsument konsument umowa timeshare

2 The Natolin European Centre (NEC) has been a core of research for informa - tion and educational projects dealing with European Union issues, since During this time, research has been commissioned by both the go vernment and the Centre itself. The Centre works in cooperation with universities and research institutions, organizing conferences, seminars, publishing and research activities in the area of European integration and Euro-Atlantic issues. Some of the major projects currently run by NEC are as follows: New Europe. Natolin Review" a scientific periodical devoted to Euro - pean integration issues, conceived with the academic community and the media in mind, but also designed to meet the needs of central and local government administrations. Forum EU Justice and Home Affairs a programme addressed to Poland s community of specialists (researchers, doctoral students, public administration staff, NGO experts) working in the area of freedom, security and justice in the EU. A programme of summer research fellowships conducted by NEC in coope - ration with the European University Institute of Florence (an EUI Research Laboratory operates at Natolin). The programme is addressed to research staff of Polish universities and involves the Ignacy Jan Paderewski grant programme, promoting socio-economic development in Poland in the context of the country s membership in the EU. The Natolin European Centre takes care of the Natolin palace and park complex in Warsaw one of the finest 18 th century residences of its kind in Poland. For over 15 years it has also been the seat of the campus of the College of Europe a renowned international educational institution, supported by NEC in the implementation of a unique programme of European studies.

3 Kierunki rozwoju EUROPEJSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe

4 Kierunki rozwoju EUROPEJSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe Pod redakcją Moniki Jagielskiej Ewy Rott-Pietrzyk Anety Wiewiórowskiej-Domagalskiej Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012

5 Redaktor prowadzący: Magdalena Cymerska Ilustracja na okładce: Henrik Jonsson/iStockphoto.com Książka jest współfinansowana przez Fundację Centrum Europejskie Natolin oraz przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Facultas Iuridica Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Fundacja Centrum Europejskie Natolin Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN ISBN ISBN e-book

6 Spis treści Autorzy... VII Słowo wstępne... IX Introduction... XIII Wykaz skrótów... XVII Część pierwsza Rozwój europejskiego prawa prywatnego A possible scenario for the launch of the optional instrument (Robert Bray)... 3 The optional instrument in European contract law: scope and legal nature (Bénédicte Fauvarque-Cosson) Optional Instrument and Private International Law some remarks (Monika Jagielska) Przyszłość prawa prywatnego w Unii Europejskiej (Krzysztof Kwiatkowski) Przyszłość prawa prywatnego w Unii Europejskiej (dalsza kodyfikacja?) (Marcin Litowczenko) European Contract Law and the CFR development and perspectives (Damjan Možina) Zakres instrumentu opcjonalnego (Jerzy Pisuliński) Instrument opcjonalny a ochrona konsumenta (Wojciech Popiołek) Europejskie prawo konsumenckie a projekt nowego polskiego Kodeksu cywilnego (Zbigniew Radwański) Starting from e-commerce instead of Sales Contracts Choosing the right field of application of the EU Optional Instrument (Hans Schulte-Nölke & Fryderyk Zoll) Progressing towards a European Contract Law policy options (Michael Shotter) V

7 Spis treści Some remarks on the material scope of an optional instrument for contract law (Matthias E. Storme) O potrzebie zachowania typologicznego układu systematyki umów w europejskim prawie kontraktów (Ryszard Szostak) Część druga Prawo konsumenckie Zakończenie stosunku umownego przez konsumenta w drodze odstąpienia od umowy bez podania przyczyny (Ewa Bagińska) Regulacja umowy o podróż a (nowy) Kodeks cywilny (Piotr Cybula) Regulacja timesharingu a Kodeks cywilny (Bernadetta Fuchs) Uwagi o kodeksowej definicji konsumenta oraz jej zgodności z prawem unijnym (Bogusława Gnela) Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów a nadmierny formalizm prawa (Mateusz Grochowski) Konsument a Internet, a próby harmonizacji i unifikacji prawa prywatnego (Jacek Gołaczyński) Antynomie paradygmatu ochrony konsumenta przez informację prawo Unii Europejskiej a prace nad nowym polskim Kodeksem cywilnym (Przemysław Mikłaszewicz) Zakres kontroli niedozwolonych postanowień czynności prawnej w projekcie Kodeksu cywilnego (Marlena Pecyna) Procesowa ochrona grupowych interesów konsumentów przed niedozwolonymi (nieuczciwymi) postanowieniami wzorców umów (Monika Rejdak) Instytucja umów powiązanych w perspektywie nowego polskiego Kodeksu cywilnego (Dominika Rogoń) Umowa sprzedaży konsumenckiej (Aneta Wiewiórowska-Domagalska) Europejskie prawo konsumenckie jako wyraz technokratycznej koncepcji prawa umów (Magdalena Ziętek) VI

8 Autorzy Dr hab. prof. UMK Ewa Bagińska Katedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego UMK, Toruń Robert Bray Principal Administrator Secretariat of the Legal Affairs Committee of the European Parliament Dr Piotr Cybula Katedra Polityki Turystycznej AWF, Kraków Prof. Bénédicte Fauvarque-Cosson University Panthéon-Assas, Paris II Dr hab. prof. UŚ Bernadetta Fuchs Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego UŚ, Katowice Dr hab. prof. nadzw. UEK Bogusława Gnela Katedra Prawa w Zakładzie Prawa Cywilnego i Gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Uniwersytet Wrocławski Mateusz Grochowski doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN, asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego Dr hab. Monika Jagielska Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego UŚ, Katowice Krzysztof Kwiatkowski Minister Sprawiedliwości Marcin Litowczenko asystent posła do Parlamentu Europejskiego Dr Przemysław Mikłaszewicz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Doc. dr Damjan Možina Senior Lecturer, the University of Ljubljana, Slovenia Dr Marlena Pecyna Katedra Prawa Cywilnego UJ, Kraków Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński Katedra Prawa Cywilnego UJ, Kraków VII

9 Autorzy Prof. dr hab. Wojciech Popiołek Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego UŚ, Katowice Prof. Zbigniew Radwański Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego Dr Monika Rejdak Katedra Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego WPiA UMCS w Lublinie Dr Dominika Rogoń radca prawny, współpracownik Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego Uniwersytetu Jagiellońskiego Dr hab. prof. UŚ Ewa Rott-Pietrzyk Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego UŚ, Katowice Prof. dr. Hans Schulte-Nölke Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Europäisches Privat- und Wirtschaftsrecht, Rechtesvergleichung und Europäische Rechtsgeschichte Universität Osnabrück Michael Shotter Cabinet of Vice-President Reding Matthias E. Storme professor of law at the Katholieke Universiteit Leuven Dr hab. prof. nadzw. UEK Ryszard Szostak Katedra Prawa UEK Zakład Prawa Cywilnego i Gospodarczego UEK, Kraków Dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska Ministerstwo Sprawiedliwości Magdalena Ziętek Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Projekt Law and Technology innerhalb des Human Technology Centre (HumTec) der RWTH Aachen Dr hab. Fryderyk Zoll prof. UJ and DFG Mercator Professor Universität Osnabrück VIII

10 Słowo wstępne 1 Toczące się w ostatnim dziesięcioleciu prace nad reformą prawa konsumenckiego w obrębie instytucji Unii Europejskiej dotyczą, z oczywistych względów, zarówno płaszczyzny europejskiej, jak i krajowej. Płaszczyzna prawa europejskiego i prawa krajowego w tym zakresie jest typowym przykładem wzajemnego przenikania się, oddziaływania i promieniowania określonych filozofii, koncepcji oraz rozwiązań w zakresie ochrony słabszej strony umowy. Nie zawsze to wzajemne oddziaływanie przebiega bez zakłóceń. Rozwiązania wypracowywane w ramach prawa europejskiego postrzegane mogą być często nie tyle jako najlepsze dla rynku wewnętrznego uniwersalne rozwiązania normatywne, ile jako rozwiązania możliwe do zaakceptowania przez uczestników procesu legislacyjnego na określonym etapie ujednolicania czy harmonizacji prawa europejskiego w danym kontekście sytuacyjnym (społecznym, ekonomicznym i politycznym). Przez ponad dziesięć ostatnich lat Komisja Europejska podejmowała starania zmierzające do przyjęcia instrumentu prawnego usprawniającego funkcjonowanie rynku wewnętrznego, zwłaszcza w odniesieniu do umów transgranicznych zawieranych przez konsumentów. Proces ten zapoczątkowany został Komunikatem w sprawie Europejskiego prawa umów z 2001 r. 2, następnie przygotowano Plan działania z roku , Komunikat Komisji: Europejskie prawo umów i weryfikacja acquis 4 i wreszcie projekt dyrektywy o niektórych prawach konsumenta z roku Projekt ten w swej pierwotnej wersji spo- 1 Niniejsza publikacja powstała w związku z realizacją projektu badawczego własnego MNiSW Nr NN pt. Reforma polskiego prawa konsumenckiego na tle zmian w prawie wspólnotowym. 2 COM (2001) 398 z r. 3 COM (2003) 68 z r. 4 COM (2004) 651 z r. 5 COM (2008) 614 z r. IX

11 Słowo wstępne tkał się ze słuszną krytyką ze strony różnych środowisk, w tym przedstawicieli nauki prawa 6. Zaproponowana w nim metoda harmonizacji zupełnej (art. 4 projektu), połączona z bardzo szerokim zakresem normowania projektowanej dyrektywy, a także nie do końca dopracowane propozycje rozwiązań legislacyjnych spowodowały, że proponowany instrument nie mógł spełnić swej roli instrumentu wspierającego rozwój rynku w zakresie umów transgranicznych zawieranych przez konsumentów z przedsiębiorcami. Przyjęta w 2011 r. dyrektywa o ochronie praw konsumentów 7 także nie będzie w stanie w szerokim zakresie realizować wspomnianego celu. Ocena taka jest zasadna przede wszystkim z uwagi na wąski przedmiotowy zakres dyrektywy. W związku z powyższym, poszukując innego sposobu rozwiązania niedogodności wynikających z niedostatecznego funkcjonowania rynku UE, gdy chodzi o umowy transgraniczne zawierane zwłaszcza między przedsiębiorcą i konsumentem (stosunki B2C), Komisja podjęła działania mające na celu stworzenie tzw. instrumentu opcjonalnego (Optional Instrument, OI). Chodzi tu o instrument, który stanowiłby całościowy i spójny zbiór przepisów, regulujących określony obszar obrotu transgranicznego w UE z wykorzystaniem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość (zwłaszcza Internetu) 8. *** Toczące się w obrębie instytucji UE prace nad reformą prawa konsumenckiego wywierają oczywisty wpływ na zmiany prawa konsumenckiego w Polsce. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze wciąż trwające prace nad stworzeniem nowego Kodeksu cywilnego, który ma zastąpić obecnie obowiązujący Kodeks z 1964 r. Publikacja oddawana do rąk Czytelników z jednej strony stanowi próbę oceny rozwiązań proponowanych przez Komisję Europejską w zakresie prawa konsumenckiego. Z drugiej strony natomiast stanowi wkład do szerszej dyskusji o metodach, celach, sposobach realizacji i wreszcie zasadności idei prawnej ochrony konsumenta jako słabszej strony umowy. Dyskusja ta dotyczy również 6 Por. m.in. H. Micklitz, N. Reich, Crónica De Una Muerte Anunciada: The Commission Proposal For A Directive On Consumer Rights, CMLR 2009, vol. 46, s. 493 i n.; T. Wilhelmsson, Full Harmonisation of Consumer Contract Law? ZEuP 2008, z. 2, s ; H. Micklitz, N. Reich, Der Kommissionsvorschlag vom für eine Richtlinie über Rechte der Verbraucher, oder: der Beginn des Endes einer Ära, EuZW 2009, z. 9, s Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.Urz. L 304 z r., s Zob. postanowienia tzw. programu sztokholmskiego (Dokument Rady z r., Nr 17024/09) czy Komunikatu Komisji Europa 2020 (COM (2010) 2020 z r.). X

12 Słowo wstępne rozumienia samego pojęcia strony słabszej. Nie zawsze bowiem jedynym desygnatem strony słabszej jest konsument. Pojęcie to może bowiem obejmować także małego i średniego przedsiębiorcę. Związane z normatywną ochroną strony słabszej ograniczenie autonomii woli stron i tradycyjnie ujmowanej zasady swobody umów dotyka w ten sposób nie tylko stosunków z udziałem konsumentów (B2C), lecz także stosunków między przedsiębiorcami (B2B). Z uwagi na tematykę wypowiedzi poszczególnych autorów, publikacja jest podzielona na dwie części. Pierwsza część odnosi się do europejskiej inicjatywy stworzenia instrumentu opcjonalnego. Druga natomiast dotyczy najistotniejszych kwestii polskiego prawa konsumenckiego, a w szczególności trudności powstających w związku ze stosowaniem określonej metodologii wykładni i stosowania przepisów tego prawa. Poszczególne artykuły składające się na obie części nie zostały przygotowane w sposób jednolity, tj. wedle jednolitej struktury redakcyjnej, gdy idzie o ich objętość i wewnętrzną systematykę. Każdy z autorów mógł nadać swej wypowiedzi dowolny kształt, przyjmując określony przez siebie styl i sposób prezentacji swoich poglądów. Stąd też poszczególne artykuły zostały zamieszczone według oryginalnej formuły zaproponowanej przez autorów (co do formy oraz co do treści). Przyjęcie takiej koncepcji publikacji jest uzasadnione m.in. tym, że autorzy wypowiedzi zebranych w publikacji należą do różnych środowisk. Są oni bowiem przedstawicielami doktryny prawa, polityki i praktyki. W takim stanie rzeczy niecelowe i nieuzasadnione byłoby narzucanie wszystkim autorom jednej formuły, która byłaby zbliżona do publikacji o typowo dogmatycznym charakterze. Artykuły zamieszczone w prezentowanej publikacji nawiązują do ostatnich wydarzeń z zakresu harmonizacji europejskiego prawa prywatnego, tj. utworzenia Grupy Eksperckiej i opublikowania Zielonej Księgi wyznaczającej kierunki rozwoju prawa europejskiego. Warto zwrócić uwagę na to, że niniejsza publikacja stanowi wyraz jednej z pierwszych publicznych dyskusji w gronie specjalistów na temat nowego dokumentu Komisji i zaproponowanych tam kierunków rozwoju prawa europejskiego. Istotne pytania postawione w publikacji to m.in. pytania: o ścieżki rozwoju europejskiego prawa prywatnego w UE, o argumenty za i przeciw poszczególnym opcjom oraz o granice harmonizacji. W końcu należy też zwrócić uwagę na powrót do zarzuconego niegdyś pytania o to, jak blisko na obecnym etapie Unia Europejska ma szanse zbliżyć się do idei europejskiego kodeksu cywilnego. Autorzy artykułów zamieszczonych w pierwszej części publikacji wiele miejsca w swych opracowaniach poświęcili tematyce instrumentu opcjonalnego. Chodzi tu zwłaszcza o rozważania dotyczące podmiotowego i przedmiotowego zakresu tego dokumentu, jego charakter oraz stosunek instrumentu opcjonalnego do prawa kolizyjnego. Druga część publikacji poświęcona jest w całości zagadnieniom prawnym ochrony konsumenta, a w szczególności wpływowi prawa UE w tej dziedzinie XI

13 Słowo wstępne na krajowe systemy prawne, a także projektowanym zmianom polskiego prawa konsumenckiego. Zagadnienia te są aktualne o tyle, że od kilku lat Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego działająca przy Ministrze Sprawiedliwości pracuje nad projektem nowego Kodeksu cywilnego. W pracach tych przyjęto również założenie dotyczące potrzeby modyfikacji przepisów o ochronie konsumenta. Autorzy opracowań zamieszczonych w książce w tym członkowie Komisji Kodyfikacyjnej identyfikują i analizują problemy wiążące się z implementacją unijnego prawa ochrony konsumenta do polskiego systemu prawa prywatnego, dla którego podstawę stanowi Kodeks cywilny. Wskazują oni przy tym na różnice między strukturą krajowego systemu prawnego opartego na Kodeksie cywilnym i prawem europejskim opartym na dyrektywach. Na podkreślenie zasługuje również to, że autorzy ci zwracają ponadto uwagę na możliwość wykorzystania dokumentu opracowanego wspólnie przez Grupę Studyjną (Study Group on European Civil Code) oraz Grupę Acquis (Acquis Group on Existing EC Law), tj. Draft Common Frame of Reference (DCFR) 9 i innych podobnych instrumentów jako źródła inspiracji w rozwiązywaniu powstających trudności przy tworzeniu krajowego systemu prawnego jako systemu multicentrycznego. Prezentowane wypowiedzi są szczególnie cenne co najmniej z dwóch względów. Po pierwsze z uwagi na to, że jesienią 2011 r. KE przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie tzw. instrumentu opcjonalnego 10. Po drugie, wypowiedzi te stanowią ważny wkład do dyskusji nad przyszłością polskiego prawa prywatnego, w tym także prawa konsumenckiego. Niezmierna to dla nas radość, że wielu autorów reprezentujących różne sfery życia społecznego na płaszczyźnie europejskiej i krajowej, tj. przedstawiciele nauki prawa, praktyki i polityki, zechcieli wyrazić swoje poglądy w tak ważnych kwestiach na łamach przygotowanego przez nas opracowania. Należą się im a także wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tej publikacji wielkie podziękowania. Szczególnie pragniemy podziękować doktorom z Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Paulinie Gwoździewicz, Bartoszowi Kucia, Jakubowi Matarzowi, Grzegorzowi Pankowi za ich zaangażowanie i pomoc przy pracach redakcyjnych. Monika Jagielska Ewa Rott-Pietrzyk Aneta Wiewiórowska-Domagalska 9 Ch. Von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke i in. (red.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), Sellier European Commission, Brussels, COM 2011/0635 final 2011/0284 (COD). XII

14 Introd uction The work on the reform of consumer law, undertaken during the last ten years in the European Union obviously has an impact on law on the EU as well as on the national levels. The relation between the EU law and national law constitutes a typical example of spheres that penetrate and influence each other, spheres where certain philosophical concepts and solutions regarding the protection of a weaker party to a contract are developed. Not always the process of the reciprocal influence is smooth and undisturbed. The solutions reached on the EU level can be seen not only as the best solutions for the internal market but at the same time as solutions possible to accept for the participants of the legislative process at certain phase of unification or harmonisation of European law in a given social, economic or political context. For the last ten years the European Commission have been undertaking actions in order to adopt a legal instrument that would enhance the functioning of the internal market, in particular in relation to trans-border contracts concluded by consumers. This process has been initiated with the Communication from the Commission on European Contract Law in , in 2003 an Action plan A more coherent European contract law was published 2, next Communication European Contract Law and the revision of the acquis: the way forward in , in 2007 a Green Book on the Review of the Consumer Acquis 4 and in the end the draft directive on consumer rights in The draft directive was met with criticisms of various milieus, including acade- 1 COM (2001) 398 final of COM (2003) 68 final of COM (2004) 651 of COM (2007) 744 final of COM (2008) 614 of XIII

15 XIV Introduction mics 6. The full harmonisation proposed therein (art. 4 of the draft) combined with a very wide scope of application, as well as the fact that the proposed rules were not very well thought through caused that the proposed instrument could not fulfill its primary function of an instrument that supports the development of the market in the area of cross-border consumer contracts. The Consumer Rights Directive, adopted in will not be able to meet this aim either, first of all because of the narrow subjective scope of the directive. Taking this into account, the Commission, looking for another way of solving the shortcomings caused by the improper functioning of the internal market in relation to trans-border consumer contracts, decided to propose the so-called optional instrument. The optional instrument should be understood as a complete and coherent collection of rules that deal with specific fragment of trans-border trade in the EU, with use of electronic means of distance communication, Internet in particular 8. The work on the reform of consumer law, on-going on the EU level do have an evident impact on the changes of consumer law that take place in Poland. At the same time, one has to remember about the work on preparing a new civil code, which is supposed to replace the code of This publication, on the one hand tries to evaluate the solutions proposed by the European Commission in the area of consumer law. On the other hand it constitutes an input to a wider discussion on the methods, aims and ways of realisation, as well as about the idea of protecting the consumer as a weaker party to a contract. This discussion deals also with understanding of the weaker party concept, because not only consumer has a potential for being the weaker party; small and medium enterprises can often be qualified as such. Therefore, the limitation of autonomy of parties as well as the traditionally understood freedom of contract that relates to normatively constructed protection of a weaker party has an impact not only on consumer relations but also on relations between businesses. Taking into account the subjects elaborated by the authors, this publication is divided into two parts. The first part deals with the European initiative of creating the optional instrument. The second part deals with the most 6 See for example: H. Micklitz, N. Reich, Crónica De Una Muerte Anunciada: The Commission Proposal For A Directive On Consumer Rights, CMLR 2009, vol. 46, p. 493 et.; T. Wilhelmsson, Full Harmonisation of Consumer Contract Law? ZEuP 2008, vol. 2, p ; H. Micklitz, N. Reich, Der Kommissionsvorschlag vom für eine Richtlinie über Rechte der Verbraucher, oder: der Beginn des Endes einer Ära, EuZW 2009, vol. 9, p Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and the Council, OJ L 304/64 of See: Stockholm program (Council Resolution of , 17024/09) or Commission Communication Europa 2020 (COM (2010) 2020 z ).

16 Introduction important aspects of Polish consumer law, in particular the problems relating to specific method of interpretation and application in this area of law. The articles included in the publication have not been prepared using the same structure when it comes to the quantity and the internal systematics. Each of the authors could give its presentation a freely chosen shape, using its own style and way of presenting the views. All articles are published in the original formula, proposed by the authors (to the form as well as to the content). Adopting this way of editing is justified, among others, by the fact that the authors belong to various milieus they are representatives of legal doctrine, politics and legal practice. Taking this into account it would not be justified to request one formula from the authors that would be acceptable for academic publications. The articles contained in the publication relate to the events from the area of the European harmonisation of private law, i.e. establishment of the Expert Group and publishing a Green Book of 2007 that establishes the direction of development of the private European law. It is worth to notice that this publication is one of the first publications reflecting a public debate of experts on the Commission s proposal and the direction of the private European law development envisaged therein. The fundamental questions asked in the publication relate to the path of development of the private law in the EU, arguments pro and against specific options and of the limits of harmonisation. Also, attention must be paid to the fact of returning to the question abandoned some time ago how close nowadays the European Union can approach the idea of the European civil code. The authors of the articles included in the first part of the publication paid a lot of attention to the issue of the optional instrument. Here, the most important questions relate to the subjective and objective scope of application of the instrument, its legal character and relation to the private international law. The second part of publication is in its entirety devoted to the legal protection of consumer, and in particular to the influence of the EU law on the national legal systems in this area, as well as to the proposed changes of Polish consumer law. These problems are very up to date, taking into account that the Civil Law Codification Commission, acting under the Minister of Justice is working on the project of a new civil code. In this work the Codification Commission accepted an assumption relating to the need of modifying the rules concerning the protection of consumer. The authors of the articles contained in the publication including members of the Codification Commission identify and analyse the problems, which relate to the implementation of the EU rules on consumer protection into the Polish system of private law, which is based on a civil code. They point out to the differences to the structure of the national legal system based on a civil code and the European law based on directives. It should also be underlined that these authors mention the possi- XV

17 Introduction bility of using the draft prepared jointly by the Study Group on a European Civil Code and the Acquis Group on the Existing EC law the Draft Common Frame of References (DCFR) 9 and other similar instruments as a source of inspiration for solving the problems that emerge in the process of creating the national legal system as a multicentric legal system. The presented articles are particularly valuable for at least two reasons. First, in the fall of 2011 the European Commission presented draft of regulation dealing with the so-called optional instrument 10. Second, these articles constitute a very important input to the discussion on the future of Polish private law, which includes consumer law. It is our great joy that so many authors representing various spheres of society on the European and national levels, i.e. representatives of academia, practice of law and politics wanted to express their views concerning so important issues in the volume prepared by us. We would like to heartily thank them, as well as all other persons that made this publication possible. Monika Jagielska Ewa Rott-Pietrzyk Aneta Wiewiórowska-Domagalska 9 Ch. Von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke and others (red.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), Sellier European Commission, Brussels, COM 2011/0635 final 2011/0284 (COD). XVI

18 Wykaz skrótów 1. Źródła prawne KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16. poz. 93 ze zm.) KPC... ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KredKonsU... ustawa z r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 100, poz ze zm.) Nowa KredKonsU... ustawa z r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) OchrKonsU... ustawa z r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz ze zm.) ProdNiebU... ustawa z r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 22, poz. 271 ze zm.) SprzedażKonsumU... ustawa z r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz ze zm.) TFUE... traktat z r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) UsłTurU... ustawa z r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz ze zm.) XVII

19 2. Publikatory i czasopisma Wykaz skrótów EPS... Europejski Przegląd Sądowy KPP... Kwartalnik Prawa Prywatnego OTK... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PiP... Państwo i Prawo PPH... Przegląd Prawa Handlowego Rej.... Rejent SC... Studia Cywilistyczne SI... Studia Iuridica SP... Studia Prawnicze TPP... Transformacje Prawa Prywatnego Zb. Orz.... Zbiór Orzeczeń 3. Inne art.... artykuł cyt.... cytowany itd.... i tak dalej m.in.... między innymi n.... następny (-a, - e) np.... na przykład Nr... numer pkt... Punkt por.... porównaj r.... rok s.... strona SOKiK... Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów t.... tom tekst jedn.... tekst jednolity UOKiK... Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ust.... ustęp wyd.... wydanie z.... zeszyt ze zm.... ze zmianami zob.... zobacz XVIII

20 CZĘŚĆ PIERWSZA Rozwój europejskiego prawa prywatnego

Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem kwalifikacji A GLOSSARY OF KEY CONCEPTS RELATED TO THE NATIONAL QUALIFICATIONS SYSTEM

Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem kwalifikacji A GLOSSARY OF KEY CONCEPTS RELATED TO THE NATIONAL QUALIFICATIONS SYSTEM Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem kwalifikacji A GLOSSARY OF KEY CONCEPTS RELATED TO THE NATIONAL QUALIFICATIONS SYSTEM 2 Szanowni Państwo! Przekazujemy w Państwa ręce pierwsze wydanie

Bardziej szczegółowo

Sprawa Microsoft studium przypadku Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii

Sprawa Microsoft studium przypadku Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii Sprawa Microsoft studium przypadku Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii Pod redakcją Dawida Miąsika Tadeusza Skocznego Małgorzaty Surdek Warszawa 2008 Sprawa Microsoft studium przypadku Prawo

Bardziej szczegółowo

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy pod redakcją Macieja Fagasińskiego i Marty Szczepanik edited by Maciej Fagasiński and Marta Szczepanik Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 1(9)/2012

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 1(9)/2012 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 1(9)/2012 NUMER POŚWIĘCONY TEMATOWI UNIA EUROPEJSKA JAKO PODMIOT POLITYKI ZAGRANICZNEJ OD DYPLOMACJI PO INTERWENCJE POD REDAKCJĄ DR KAROLINY MARCHLEWSKIEJ-PATYK I DR AGNIESZKI

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020

Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 RAPORT Z BADANIA Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

PRACE BADAWCZE I INFORMACYJNE

PRACE BADAWCZE I INFORMACYJNE Spis treści Od redaktor naczelnej Zeszytów Naukowych Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka... 5 Foreword by the Genral Editor of the Journal of Social

Bardziej szczegółowo

MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013)

MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013) MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013) April - June STRESZCZENIA Jan ADAMCZYK 1 Joanna WIAŻEWICZ 2 KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW GMIN PRZY WYKORZYSTANIU WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu.

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa tel.: 22 848 80 05 e-mail: kno@koweziu.edu.pl DIAGNOZA STANU KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W POLSCE I WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednieipośrednieobciążenia polskichbanków AD2015. Próbainwentaryzacjiipomiaru niektórychznich

Bezpośrednieipośrednieobciążenia polskichbanków AD2015. Próbainwentaryzacjiipomiaru niektórychznich . Bezpośrednieipośrednieobciążenia polskichbanków AD2015. Próbainwentaryzacjiipomiaru niektórychznich Anassessmentofdirect andindirectliabilities ofpolishbanksad2015 Mieczysław Groszek MarekRadzikowski

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy

Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy Społeczna odpowiedzialność biznesu Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Piąta publikacja Programu Wydawniczego

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli ACT ON CONSUMER RIGHTS a practical guide to the Act, with a list of modifications gathered in a table

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 21.12.2005 COM(2005) 669 końcowy KOMUNIKAT KOMISJI Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} PL PL SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1. Kontekst

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

POLAND AND THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

POLAND AND THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS THE RULE OF LAW INSTITUTE FOUNDATION and THE CHAIR OF INTERNATIONAL AND AMERICAN LAW JOHN PAUL II CATHOLIC UNIVERSITY OF LUBLIN POLAND AND THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS Delaine R. Swenson Kinga Stasiak

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO pod redakcją Ewy Komorowskiej, Agnieszki Szlachty, Małgorzaty Tarczyńskiej-Łuniewskiej

Bardziej szczegółowo

OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN

OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN V O L U M E 20 N U M B E R 4 STUDIA I MATERIA Y TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMO CI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIA Y TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2015 (68) KWARTALNIK. Marzec 2015 POLSKIE CENTRUM MEDIACJI

Nr 1/2015 (68) KWARTALNIK. Marzec 2015 POLSKIE CENTRUM MEDIACJI Nr 1/2015 (68) KWARTALNIK Marzec 2015 POLSKIE CENTRUM MEDIACJI KWARTALNIK MEDIATOR POLSKIEGO CENTRUM MEDIACJI Wyd. Polskie Centrum Mediacji (od 1996 r.) nr 1/2015 (68) POLSKIE CENTRUM MEDIACJI Wszelkie

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W KULTURZE

WOLONTARIAT W KULTURZE WOLONTARIAT W KULTURZE PROJEKTY POMYSŁY PODPOWIEDZI VOLUNTEERING IN CULTURE PROJECTS IDEAS HINTS EGZEMPLARZ BEZPŁATNY WOLONTARIAT W KULTURZE PROJEKTY POMYSŁY PODPOWIEDZI VOLUNTEERING IN CULTURE PROJECTS

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie:

Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie: Ocena działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP 2007-2013 Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie: Wojciech Pieniążek Jarosław Chojecki Sebastian Pałka Paweł Huras Justyna

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r.

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. t Uniwersytet Jagielloński Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym RAPORT KOŃCOWY Modele zarządzania uczelniami w Polsce" Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. Opracował Zespół pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: CONTENT:

SPIS TREŚCI: CONTENT: SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef Matuszek Strategia Lizbońska 2 Krzysztof J. Konsztowicz Ewolucja modelu rozwojowego badań naukowych oraz mechanizmów ich finansowania 12 Branislav MIČIETA, Halina TUREKOVÁ Rozwój

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo