Konwerter USB2DMX512 AVT xxx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konwerter USB2DMX512 AVT xxx"

Transkrypt

1 Konwerter P RUSB2DMX512 O J E K T Y Konwerter USB2DMX512 AVT xxx Powstanie poniżej opisanego konwertera USB2DMX512 wymusiło życie, a dokładniej producenci laptopów. Do tej pory do testowania własnych konstrukcji, jak i napraw sprzętu DMX, używałem przystawki wykonanej na procesorze PIC16F84, sterowanej przy pomocy portu LPT. Zmiana leciwego laptopa na nowszy, w którym zabrakło portu LPT oraz RS a, zaś królowało wszechwładne USB, zmusiła mnie do wykonania nowej konstrukcji konwertera sterowanego właśnie poprzez USB. Rekomendacje: polecamy uzdolnionym elektronicznie operatorom oświetlenia oraz wsyztskim Czytelnikom EP, którzy pasjonują się praktycznymi aplikacjami DMX a. Płytka PODSTAWOWE PARAMETRY Prace rozpocząłem od ściągnięcia z Internetu paru bezpłatnych programów sterujących transmisją DMX, które korzystały z portu USB. Po przeanalizowaniu zasady ich działania okazało się, że oprogramowanie wysyła do portu USB kompletny sygnał DMX512, wykorzystując bezpośredni dostęp do portu USB poprzez biblioteki DLL. Oczywiście tylko pod względem formatu danych i zależności czasowych jak wiemy, w warstwie fizycznej do przesyłania sygnału DMX wykorzystywany jest interfejs RS485. Dla mniej wtajemniczonych zamieszczam poniżej parę zdań wyjaśnienia, co to jest DMX i jaki jest format transmisji danych. Tajniki DMX System DMX512 (Digital Multiplex for 512 units) jest to cyfrowy multipleks dla 512 urządzeń. Został on opracowany w USA przez United States Institute for Theatre Technology (USITT), czyli Instytut Technologii Teatralnych Stanów Zjednoczonych. Umożliwia wysterowanie 512 kanałów za pomocą trójżyłowego przewodu. Do przesyłania sygnału DMX512 wykorzystywany jest interfejs RS485. Jako nadajnik stosuje się zazwyczaj układ jest to nadajnik/odbiornik do RS422/RS484. Układ ten służy do przesyłania sygnałów w obu kierunkach na odległość do 1200 metrów przy prędkości 4 Mb/s. Posiada on wewnętrzne ograniczenie prądowe oraz termiczną ochronę przed przeciążeniem. Urządzenia w standardzie DMX łączy się szeregowo (jeśli chodzi o sterowanie). Są one tak zbudowane, że posiadają wejście dla sygnału oraz wyjście, które umożliwia podłączenie następnego urządzenia. Do wyjścia ostatniego urządzenia w szeregu należy zawsze podłączyć tzw. terminator jest to po prostu wtyk XLR z wlutowanym pomiędzy styki 2 i 3 rezystorem 120 V. Jednak bardzo często producenci sprzętu wbudowują terminator do urządzenia, który możemy włączyć przełącznikiem, w tej sytuacji nie stosujemy zewnętrznego terminatora, tylko włączamy wewnętrzny. Jeżeli liczba urządzeń jest większa od 32 lub długość kabla sterującego wynosi więcej niż 1200 metrów, to należy zastosować wzmacniacz sygnału DMX, do wyjścia którego możemy podpiąć kolejne 32 odbiorniki lub dodatkowy odcinek kabla sterującego. Jako wzmacniacz sygnału służy układ 75176, z którego wykorzystujemy tylko nadajnik. Zgodnie z normą, do łączenia z sobą urządzeń należy używać 5 stykowych złączy AXR/XLR. Dopuszcza się również stosowanie złączy 3 stykowych. W tab. 1 przedstawiono sposób podłączenia do złącz AXR/XLR 3 i 5 stykowych, 31

2 Rys. 1. Protokół przesyłu danych a na rys. 1 przedstawiono protokół, według którego przesyła się dane. Podstawą jest tak zwana ramka, w skład której wchodzi 1 bit startu, 8 bitów danych, 2 bity stopu, czyli długość ramki wynosi 11 bitów. Czas trwania jednego bitu wynosi dokładnie 4 ms, czyli długość ramki wynosi 44 ms. Jedna ramka zawiera informację o jednym kanale DMX, co oznacza, że do wysłania informacji dotyczącej wszystkich kanałów potrzeba 512 ramek. Jednak aby odbiornik wiedział, kiedy następuje początek transmisji czyli: który kanał jest pierwszy zaczyna się ona sygnałem RESET (jest on również nazywany BREAK). Czas jego trwania wynosi minimum 88 ms. Kolejnym sygnałem jest znacznik MARK AFTER BREAK (w skrócie MAB); czas jego trwania ustalono na 8 ms. Następnie powstały systemy zdolne rozpoznać znacznik o długości 4 ms i są one oznaczone jako DMX512/1990. Po przesłaniu MAB sterownik wysyła tzw. bajt startowy START CODE, którego wartość musi wynosić 00h. Tu kilka zdań wyjaśnienia, dlaczego bajt startowy musi wynosić 00h dla wszystkich urządzeń pracujących w systemie. Gdy definiowano podstawy DMX a, praktycznie jedy- Tab. 1. Sposób podłączenia sygnałów do złącz AXR/XLR 3 i 5 stykowych Złącze 3 stykowe AXR/XLR Nr pinu Złącze 5 stykowe AXR/XLR Nr pinu Funkcja 1 1 Masa (ekran) DMX 3 3 DMX+ ************ 4 Brak podłączenia Dopuszcza się połączenie z DMX ************ 5 Brak podłączenia Dopuszcza się połączenie z DMX+ Rys. 2. Schemat elektryczny interfejsu 32

3 Rys. 3. Okno programu FTDI_monitor nymi urządzeniami, które mogły wykorzystać ten system, były dimmery i właśnie im przydzielono zerowy bajt startowy. Zamiarem twórców DMX a było to, aby każde nowe urządzenie, które będzie korzystało z systemu, miało swój unikatowy bajt startowy. Jednak nowe urządzenia zaczęły powstawać bardzo szybko, a równocześnie USITT zbytnio się nie spieszył, aby w specyfikacji systemu ująć je i przydzielić bajty startowe. Dalsze czekanie wiązało się dla firm z hamletowskim być albo nie być, dlatego wszyscy dla swoich urządzeń zastosowali ten dimmerowski bajt startowy i tak zostało do dnia dzisiejszego. Wartość bajtu startowego wynosi więc 00h. Jeżeli jego wartość będzie inna, odbiornik ignoruje wszystkie następne bajty. Po wysłaniu sekwencji startowej sterownik rozpoczyna transmisję bajtów z danymi, począwszy od pierwszego kanału. Przerwa pomiędzy ramkami danych jest oznaczana jako Mark Between Frame (MBF) i może wynosić od zera do jednej sekundy. Czas potrzebny do wysłania jednego kompletu danych zależy od liczby kanałów norma określa ją na maksimum 512, i dla tylu wynosi on ms, czyli dane będą odświeżane 44 razy na sekundę (bez wstawionych MBF). MBF jest wstawiany głównie w sytuacji, gdy wysyłana jest mniejsza liczba kanałów, a chcemy, aby zgodnie z zaleceniami specyfikacji dane były odświeżane 44 razy na sekundę. Sygnał DMX musi być przesyłany kablem, który został zaprojektowany do szybkiej transmisji danych. Oprócz spełnienia wymogów elektrycznych kabel powinien być odporny na działanie warunków atmosferycznych i mieć dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne, na jakie jest narażony zwłaszcza podczas imprez plenerowych. Często użytkownicy używają do tego celu przewód mikrofonowy, uważając, że nie ma potrzeby wydawać o wiele większych pieniędzy na kabel DMX, kiedy wszystko działa na kablu mikrofonowym. Trzeba jednak być przygotowanym na to, że w każdej chwili mogą zdarzyć się zakłócenia oraz liczne błędy w transmisji, wynikające z różnic w impedancji falowej obu typów kabli. Impedancja falowa kabli mikrofonowych zazwyczaj jest mniejsza niż 100 V, zawiera się ona w granicach V co może prowadzić do złego dopasowania falowego połączonych urządzeń, a w rezultacie do utraty informacji przesyłanej pomiędzy nimi. Impedancja falowa kabla do szybkiej transmisji cyfrowej powinna wynosić w granicach V. Opis układu Rozwiązanie techniczne interfejsu przedstawiono na rys. 2. Podstawę interfejsu stanowi układ scalony FT232BM; jest to jednoukładowe rozwiązanie zapewniające konwersję USB na asynchroniczną transmisję szeregową. Układ ten zapewnia: t r a n s m i s j a d a n y c h p o p r z e z USB do 3 Mbd (TTL), 1 Mbd (RS232), 3 Mbd (RS422, RS485), obsługa sygnałów modemowych i handshaking sprzętowy oraz XOn/XOff, transmisja szeregowa UART bity danych (7/8), bity stopu PCB Rys. 4. Schemat montażowy płytki drukowanej (1/2), kontrola parzystości, brak parzystości, nieparzystość, znak, spacja, bufory: nadawczy 384 B i odbiorczy 128 B, ustawiany timeout dla bufora Rx, kontrola autotransmisji bufora dla RS485, wsparcie dla zawieszenia/wznowienia pracy, zintegrowany układ konwersji poziomów logicznych (5/3,3 V), zintegrowany obwód zerujący przy uruchomieniu układu, tryb interfejsu oraz rodzaju USB można zapisać w zewnętrznej pamięci EEPROM, z a p i s o r a z o d c z y t p a m i ę c i EEPROM na płytce konwertera, za pomocą programu dostarczanego przez producenta układu FT, wsparcie dla konfiguracji zasilania własnego, oraz zasilania z magistrali USB, zintegrowany regulator LDO 3,3 V dla I/O USB, zintegrowany powielacz częstotliwości PLL 6 48 MHz, zasilanie od 4,4 do 5,25 V, kompatybilny z USB 1.1 i 2. Uwaga: producent zapewnia praktycznie wszystkie sterowniki potrzebne do pracy pod kontrolą różnych systemów operacyjnych! Układ U3 pracuje w typowej aplikacji zalecanej przez producenta, dodano do niego tylko układ U Jest to nadajnik/odbiornik RS485, z którego wykorzystano tylko nadajnik, który zapewnia konwersję sygnału szeregowego o poziomie TTL (pin 25 układu FT232BM) na sygnał różnicowy zgodny ze standardem RS485. Dioda LED1 sygnalizuje, że konwerter jest aktywny. 33

4 Rys. 5. Okno programu USB2DMX512 Convert Demo Na schemacie widać jeszcze jeden element pamięć EEPROM 93C46. Jej zadaniem jest przechowywanie różnych informacji także po zaniku zasilania. Każdy użytkownik, podłączając jakieś nowe urządzenie do komputera, zauważył, że system automatycznie je rozpoznał, pokazał nazwę modelu, producenta itd. Komputer uzyskuje takie informacje właśnie dzięki pamięci EEPROM umieszczonej w urządzeniu. W tym przypadku urządzenie będzie widoczne dla komputera jako interfejs USB DMX512. Interesujące nas dane możemy zapisać do EEPROMU np. za pomocą programu FTDI_monitor (rys. 3). Zapis do pamięci EEPROM można również przeprowadzić za pomocą aplikacji Programmer FTD2xxST. Aby dokonać zapisu do pamięci, musimy podłączyć moduł do portu USB i zainstalować sterownik D2XXDriver. Dopiero po tej operacji możemy uruchomić program FTDI_monitor i dokonać odpowiednich wpisów do pamięci EEPROM. Oczywiście, możemy nie montować pamięci EEPROM, wówczas układ FT232BM przyjmie parametry domyślne i będzie zgłaszał się w systemie tak, jak przewidział to jego producent. Układ został zmontowany na dwustronnej płytce drukowanej, której schemat montażowy pokazano na rys. 4. W celu zachowania niewielkich rozmiarów zastosowano głównie elementy SMD. Wyjątkiem jest np. układ nadajnika w obudowie DIP8, który umieszczono w podstawce. Ponieważ jest to jedyny element, który może ulec uszkodzeniu w trakcie normalnej eksploatacji, takie rozwiązanie ułatwia ewentualną wymianę. Montaż interfejsu W publikacjach na temat lutowania elementów SMD autorzy dają dobre rady, jak sobie uprościć pracę. Postanowiłem więc podzielić się swoją metodą montażu, z jednym zastrzeżeniem, że jest ona opłacalna tylko przy większej ilości montowanych płytek. Wynika to z faktu, że do lutowania musimy zastosować pastę lutowniczą, która jest niestety dość droga a termin przydatności niezbyt długi (można go nieco przedłużyć, przechowując ją w lodówce). Krótki termin przydatności spowodowany jest składem chemicznym pasta zawiera proszki metali Sn Pb Ag, topnik na bazie żywicy, rozpuszczalnik, aktywatory usuwające tlenki z powierzchni lutowanej oraz dodatki tiksotropowe, nadające odpowiednią lepkość i plastyczność. Z czasem następuje rozwarstwienie poszczególnych składników oraz częściowe odparowanie rozpuszczalnika wówczas pasta praktycznie nie nadaje się do użytku. Jest ona sprzedawana w plastikowych strzyka w ka c h z a ko ń c z o - nych z jednej strony gwintowaną końcówką, na którą możemy nakręcić specjalne igły przydatne do precyzyjnego dozowania. Pastę wyciska się za pomocą pistoletu, nanosząc ją na punkty lutownicze. Zamiast pistoletu można wykorzystać rękojeść wkrętaka i wycisnąć odpowiednią ilość np. na płytkę szklaną lub papier, a później nanieść ją na płytkę za pomocą niewielkiej szpatułki. Następnie osadzamy na paście wszystkie elementy SMD, oczywiście musimy to zrobić tylko na jednej stronie płytki. W naszym przypadku elementy są tylko na stronie top layer. Nie należy przejmować się, jeżeli leżą one niezbyt równo, ponieważ podczas lutowania napięcie powierzchniowe wycentruje je wszystkie względem punktów lutowniczych. Następnym etapem jest stopniowe ogrzewanie płytki tak, aby temperatura pasty osiągnęła wartość ok C. Ja używam do tego celu ceramicznej płyty kuchennej. Kładziemy płytkę na powierzchnię pola grzewczego elementami do góry i stopniowo podgrzewamy dzięki dość precyzyjnemu termostatowi parametry lutowania są powtarzalne. Stopniowo podnosimy temperaturę, obserwując zachowanie pasty. Kiedy następuje przemiana w metaliczny lut, przestajemy zwiększać temperaturę, do czasu aż wszystkie elementy zostaną wlutowane. Cały proces trwa około dwóch minut, po czym płytkę przesuwamy na sąsiednie zimne pole płyty i czekamy aż ostygnie. Interfejs zasilany jest napięciem dostępnym na złączu USB, więc nie ma konieczności stosowania oddzielnego zasilacza. W pamięci EEPROM zapisano maksymalną Rys. 6. Okno programu Open DMX Theater Rys. 7. Okno konfiguracji częstotliwość wysyłania paczek danych przez program Open DMX Theater 34

5 wartość prądu, jaką system ma zarezerwować do zasilania konwertera wynosi ona 100 ma. Instalacja sterowników Po podłączeniu modułu konwertera USB DMX512 do portu USB zostanie on wykryty przez Windows i rozpocznie się proces instalowania odpowiednich sterowników. Przebiega on identycznie jak w przypadku innych urządzeń Plug&Play. Dla obu zamieszczonych na płycie programów należy zainstalować drivery znajdujące się w katalogu D2XXDriver (publikujemy je na CD EP5/2006B). Podczas instalacji sterowników ignorujemy informację o braku testów w laboratorium Microsoftu. po zainstalowaniu oprogramowania wyświetlony zostanie komunikat o gotowości sprzętu do pracy. Jeżeli będziemy używali oprogramowania, które wymaga podłączenia urządzenia do portu COM, musimy zainstalować sterowniki emulujące tenże port. Jednak wcześniej należy usunąć poprzednie sterowniki, najlepiej przeprowadzić tę operację za pomocą aplikacji FTD2XXUN (program ten znajduje się w katalogu D2XXDriver). Po usunięciu poprzednich sterowników podłączamy moduł do portu USB, co zainicjuje powtórny proces instalacji sterowników. Postępujemy w sposób analogiczny jak podczas instalacji sterowników D2XXDriver, jednak wskazujemy do zainstalowania drivery znajdujące się w katalogu ComPort- Driver. Jako pierwszy zostanie zainstalowany USB High Speed Serial Converter. Po zamknięciu kreatora system wykryje kolejne urządzenie USB Serial Port i ponownie uruchomi program instalujący sterowniki (drivery są w tym samym katalogu, WYKAZ ELEMENTÓW Rezystory SMD rozmiar 0805 R1, R2: 27 V R3: 1,5 kv R4: 470 V R5: 100 V R6: 10 kv R7: 2,2 kv Kondensatory SMD rozmiar 0805 C1...C5: 100 nf C6: 100 µf/16 V C7, C8: 33 pf C9: 33 nf tj. ComPortDriver). Po skończonej instalacji będziemy dysponowali w systemie dodatkowym portem Com, któremu zostanie przypisany pierwszy wolny numer. W Menedżerze Urządzeń pod pozycją Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej znajdziemy urządzenie USB High Speed Serial Converter, a wśród portów (COM i LPT) pojawi się USB Serial Port (COM?). Przed rozpoczęciem użytkowania wirtualnego portu COM możemy zajrzeć do jego właściwości. Opcje dostępne w Port Settings są zupełnie typowe dla portów szeregowych, ale pod przyciskiem Advanced mamy nową możliwość, którą warto się zainteresować. Mamy tam udostępnioną opcję przypisywania nazwy wirtualnemu portowi. Możemy bowiem ustawić USB Serial Port jako prawie dowolną pozycję COM oczywiście pod warunkiem, że dany numer portu nie jest już zajęty. Program USB2DMX512 Convert Demo Program USB2DMX512Demo nie wymaga instalacji, uruchamiamy go klikając w katalogu Application ikonę USB2DMX512Demo. Jeżeli interfejs został podłączony do portu USB przed uruchomieniem programu, to po otwarciu okna aplikacji (rys. 5) będzie widoczny omawiany konwerter. Jeżeli interfejs podłączymy już po uruchomieniu programu, musimy kliknąć Refresh, wówczas program powinien znaleźć podłączone urządzenie i wyświetlić jego nazwę w okienku. Następnie lewym przyciskiem myszy klikamy nazwę Konwerter USB DMX512, uaktywni się wtedy przycisk Open, który klikamy, a dioda LED na płytce konwertera powinna się uaktywnić i całość będzie gotowa do pracy Półprzewodniki U1: DIP8 U2: 93C46 SMD EEPROM Ser.5 V 128x8/64x16 SO8 U3: FT8U232BM przetwornik USB2.0/ RS232 LQFP32 LED1: dioda LED SMD Inne XTAL1: rezonator kwarcowy 6 MHz 49U S (niskoprofilowy) Con1: gniazdo USB typ B SMD Con2: gniazdo męskie NS25 W3P L1: ferrytowy koralik przeciwzakłóceniowy (nazwa Konwerter USB DMX512 wyświetli się tylko w tym przypadku, jeżeli zapisaliśmy ją w pamięci EEPROM, inaczej urządzenie będzie widoczne jako FTDI FT8U2XX). W okienku Start Channel możemy ustawić nr startowy DMX; domyślnie jest ustawiony jako 1. Open DMX Theater Program ten wymaga instalacji. Klikając ikonę Setup Program USB_ DMX, rozpoczynamy proces instalacyjny. Po zakończeniu tej operacji uruchamiamy program (rys. 6). W programie tym mamy do dyspozycji dwa pola nastawcze A górne i B dolne, każde po 16 obwodów. Daje to możliwość zaprogramowania dwóch scen świetlnych i sekwencyjny sposób ich wprowadzania. Po wprowadzeniu sceny zaprogramowanej na A przy pomocy sumy Master, scenę na B możemy wprowadzić automatycznie klawiszem Auto B, z czasem ustawionym przy pomocy suwaka Time. Po wprowadzeniu obrazu B zwalnia się pole A, na którym można zaprogramować następną scenę świetlną. W ten sposób możemy obsłużyć spektakl teatralny lub imprezę estradową. Program ten emuluje pracę na manualnych nastawniach teatralnych, używanych powszechnie w teatrach w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Przycisk Black służy do natychmiastowego wygaszenia wprowadzonego obrazu świetlnego, natomiast przyciski Cut A, B i Copy A, B służą do kopiowania lub wycinania ustawień odpowiedniego pola nastawczego. Aby była możliwość transmisji ustawień pól do urządzeń DMX, należy najpierw przejść do zakładki Settings i kliknąć lewym przyciskiem myszy klawisz Connect, a po uaktywnieniu się przycisku Send kliknąć w niego. Wówczas zostanie zainicjowana transmisja danych do modułu interfejsu, co sygnalizuje dioda LED modułu. W okienku DMX Out frames per second (rys. 7) można ustalić częstotliwość wysyłania paczek danych. Następnie wracamy do okna głównego programu Faders i możemy rozpocząć spektakl. A więc do dzieła! Gong, widownia 0% i wprowadzamy pierwszą scenę świetlną... Andrzej Biliński system.com system.com 35

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

PX357. Gate 4 DMX INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX357. Gate 4 DMX INSTRUKCJA OBSŁUGI PX357 Gate 4 DMX INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis budowy bramki... 4 4. Podstawowe informacje na temat protokołu DMX 512... 5 5. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi ALNET USB - RS Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi AN-ALNET USB - RS-1-v_1 Data aktualizacji: 03/2012r. 03/2012 ALNET USB RS 1-v_1 1 Spis treści 1. Przeznaczenie... 3 2. Parametry urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS)

Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) 1. Przeznaczenie Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. HUB USB-4xRS (koncentrator) to urządzenie rozwiązujące

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01611

Kod produktu: MP01611 CZYTNIK RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi tani i prosty w zastosowaniu czytnik RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, umożliwiający szybkie konstruowanie urządzeń do bezstykowej

Bardziej szczegółowo

Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS)

Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) Redakcja 1.2 1. Przeznaczenie Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. HUB USB-4xRS (koncentrator) to urządzenie

Bardziej szczegółowo

TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi AN-TRB-0610-1-v_1 Data aktualizacji: 09/2009r. 09/2009 AN-TRB-0610-1-v_1 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17

www.viaken.pl INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17 INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

usbcat OPTOIZOLOWANY INTERFEJS USB<->CAT OPTOIZOLOWANE STEROWANIE PTT, CW, FSK GALWANICZNA IZOLACJA AUDIO IN, AUDIO OUT Podręcznik użytkownika

usbcat OPTOIZOLOWANY INTERFEJS USB<->CAT OPTOIZOLOWANE STEROWANIE PTT, CW, FSK GALWANICZNA IZOLACJA AUDIO IN, AUDIO OUT Podręcznik użytkownika usbcat OPTOIZOLOWANY INTERFEJS USBCAT OPTOIZOLOWANE STEROWANIE PTT, CW, FSK GALWANICZNA IZOLACJA AUDIO IN, AUDIO OUT Podręcznik użytkownika Designer: Mateusz Płociński SQ3PLX Producer: Microsat info@microsat.com.pl

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schemat ideowy karty przekaźników. AVT 5250 Karta przekaźników z interfejsem Ethernet

Rys. 1. Schemat ideowy karty przekaźników. AVT 5250 Karta przekaźników z interfejsem Ethernet Głównym elementem jest mikrokontroler PIC18F67J60, który oprócz typowych modułów sprzętowych, jak port UART czy interfejs I2C, ma wbudowany kompletny moduł kontrolera Ethernet. Schemat blokowy modułu pokazano

Bardziej szczegółowo

Programator procesorów rodziny AVR AVR-T910

Programator procesorów rodziny AVR AVR-T910 Programator procesorów rodziny AVR AVR-T910 Instrukcja obsługi Opis urządzenia AVR-T910 jest urządzeniem przeznaczonym do programowania mikrokontrolerów rodziny AVR firmy ATMEL. Programator podłączany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485

INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485 INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485 Interfejs USB-RS422/485 jest urządzeniem pozwalającym na podłączenie poprzez port USB komputera (w wersji USB 1,2 lub 2.0) do urządzeń wyposażonych w złącze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 Strona 1 Zawartość 1. Instalacja... 3 2. Instalacja sterowników w trybie HID.... 3 3. Programowanie

Bardziej szczegółowo

1.1 Co to jest USBCOM?... 3 1.2 Budowa oraz parametry techniczne... 3

1.1 Co to jest USBCOM?... 3 1.2 Budowa oraz parametry techniczne... 3 2014 Konwerter USBCOM Instrukcja obsługi www.barion-st.com 2014-09-30 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 Co to jest USBCOM?... 3 1.2 Budowa oraz parametry techniczne... 3 2. OBSŁUGA URZĄDZENIA... 5 2.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 www.and-tech.pl Strona 1 Zawartość Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS LPG/CNG FTDI USB INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIGURACJI URZĄDZENIA

INTERFEJS LPG/CNG FTDI USB INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIGURACJI URZĄDZENIA INTERFEJS LPG/CNG FTDI USB INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ KONFIGURACJI URZĄDZENIA wersja 1.0 http://www.projekt-tech.pl 1. Wymagania sprzętowe - komputer klasy PC z portem USB - system operacyjny Microsoft

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP-BT-USB

Kod produktu: MP-BT-USB Interfejs Bluetooth na USB do zastosowań kontrolno-pomiarowych, sterowany komendami AT Urządzenie zbudowano w oparciu o moduł transmisyjny Bluetooth typu BTM-222 firmy Rayson, umożliwiający zasięg bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

MSA-1 Mikroprocesorowy sterownik do przełącznika antenowego

MSA-1 Mikroprocesorowy sterownik do przełącznika antenowego MSA-1 Mikroprocesorowy sterownik do przełącznika antenowego Instrukcja obsługi Autor projektu: Grzegorz Wołoszun SP8NTH Wstęp Sterownik MSA-1 powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku krótkofalarskiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Strona 1 Spis treści 1. Instalacja...3 2. Instalacja sterowników w trybie HID....3 3. Programowanie w trybie HID...4 4. Instalacja w trybie COM....5 5. Programowanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Stair Lighting Driver. Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania

Stair Lighting Driver. Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania Stair Lighting Driver Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania 1 S t r o n a Spis treści 1. Zasady BHP przy obsłudze urządzenia... 3 1.1. Wymogi ogólne... 3 1.2. Na stanowisku instalacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników konwertera

Instalacja sterowników konwertera Instalacja sterowników konwertera Po podłączeniu modułu konwertera USB-DMX512 do portu USB zostanie on wykryty przez Windows i rozpocznie się proces instalowania odpowiednich sterowników. Dla obu zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

CRUSB KONWERTER CAN / USB

CRUSB KONWERTER CAN / USB CRUSB KONWERTER CAN / USB UWAGA Za pomocą konwertera CRUSB można wpływać na działanie sieci CAN, co może powodować zagrożenia dla systemu sterowania oraz zdrowia i życia ludzi. Firma DIGA nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 5 DMX-RS Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny.. Warunki bezpieczeństwa. Opis elementów odtwarzacza.. 4.. Płyta czołowa... 4.. Płyta tylna... 4.. Bok lewy. 4.4. Bok prawy... 4 4. Kontrolki

Bardziej szczegółowo

Programator ZL2PRG jest uniwersalnym programatorem ISP dla mikrokontrolerów, o budowie zbliżonej do STK200/300 (produkowany przez firmę Kanda).

Programator ZL2PRG jest uniwersalnym programatorem ISP dla mikrokontrolerów, o budowie zbliżonej do STK200/300 (produkowany przez firmę Kanda). ZL2PRG Programator ISP dla mikrokontrolerów AVR firmy Atmel Programator ZL2PRG jest uniwersalnym programatorem ISP dla mikrokontrolerów, o budowie zbliżonej do STK200/300 (produkowany przez firmę Kanda).

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Widok programatora PonyProgUSB wersja 1.0 oraz jego elementy przedstawiono na poniższym rysunku.

Widok programatora PonyProgUSB wersja 1.0 oraz jego elementy przedstawiono na poniższym rysunku. Telwis PonyProg USB INSTRUKCJA OBSŁUGI Widok programatora PonyProgUSB wersja 1.0 oraz jego elementy przedstawiono na poniższym rysunku. Program PonyProgUSB nie jest wersją instalacyjną. Uruchamiamy go

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2

Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2 Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2 www.and-tech.pl Strona 1 Zawartość Instrukcja obsługi programatora AVR Prog USB v2, STK500 v2

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem GENERATOR KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH INT-VMG int-vmg_pl 03/12 Moduł INT-VMG umożliwia głośne odtwarzanie nagranych uprzednio komunikatów w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń. Współpracuje z centralami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do konwertera USB-RS232

Instrukcja do konwertera USB-RS232 1. Przeznaczenie Instrukcja do konwertera USB-RS232 Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. Konwerter USB-RS232 to urządzenie rozwiązujące problem

Bardziej szczegółowo

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr ZL8AVR Płyta bazowa dla modułów dipavr Zestaw ZL8AVR to płyta bazowa dla modułów dipavr (np. ZL7AVR z mikrokontrolerem ATmega128 lub ZL12AVR z mikrokontrolerem ATmega16. Wyposażono ją w wiele klasycznych

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Touch button module. Moduł przycisku dotykowy z podświetleniem LED

Touch button module. Moduł przycisku dotykowy z podświetleniem LED Touch button module Moduł przycisku dotykowy z podświetleniem LED 1 S t r o n a 1. Opis ogólny Moduł dotykowy został zaprojektowany jako tania alternatywa dostępnych przemysłowych przycisków dotykowych.

Bardziej szczegółowo

U W A G I D O M O N T A ś U Z E S T A W U L A B O R A T O R Y J N E G O A B C 0 1 U S B 3, A B C 0 2

U W A G I D O M O N T A ś U Z E S T A W U L A B O R A T O R Y J N E G O A B C 0 1 U S B 3, A B C 0 2 U W A G I D O M O N T A ś U Z E S T A W U L A B O R A T O R Y J N E G O A B C 0 1 U S B 3, A B C 0 2 MontaŜ płytki ABC-02 naleŝy prowadzić w następującej kolejności: 1. wlutować zwory Z2 Z17. Zworę Z1

Bardziej szczegółowo

ZL4PIC uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC (v.1.0) Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC

ZL4PIC uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC (v.1.0) Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC 1 ZL4PIC Uniwersalny zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów PIC Zestaw jest przeznaczony dla elektroników zajmujących się aplikacjami mikrokontrolerów PIC. Jest on przystosowany do współpracy z mikrokontrolerami

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U

Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U Ostrów Wielkopolski, 25.02.2011 1 Sonda typu CS-26/RS/U posiada wyjście analogowe napięciowe (0...10V, lub 0...5V, lub 0...4,5V, lub 0...2,5V)

Bardziej szczegółowo

Izolowany konwerter szyny USB na RS-422/485

Izolowany konwerter szyny USB na RS-422/485 Izolowany konwerter USB na RS-/85 Instrukcja obsługi Izolowany konwerter szyny USB na RS-/85 Opis ogólny W dotychczas produkowanych komputerach standardowym łączem zapewniającym komunikację szeregową był

Bardziej szczegółowo

LITEcompLPC1114. Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Sponsorzy:

LITEcompLPC1114. Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Sponsorzy: LITEcompLPC1114 Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Bezpłatny zestaw dla Czytelników książki Mikrokontrolery LPC1100. Pierwsze kroki LITEcompLPC1114 jest doskonałą platformą mikrokontrolerową

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. PROGRAMATOR dualavr. redflu Tarnów

Instrukcja obsługi. PROGRAMATOR dualavr. redflu Tarnów 2008 Instrukcja obsługi PROGRAMATOR dualavr redflu Tarnów 1. Instalacja. Do podłączenia programatora z PC wykorzystywany jest przewód USB A-B (często spotykany przy drukarkach). Zalecane jest wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485

INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485 INSTRUKCJA instalacji interfejsu USB-RS422/485 Interfejs USB-RS422/485 jest urządzeniem pozwalającym na podłączenie poprzez port USB komputera (w wersji USB 1,2 lub 2.0) do urządzeń wyposażonych w złącze

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK USB - RS232

PRZETWORNIK USB - RS232 PRZETWORNIK USB - RS232 Przewodnik szybkiej instalacji Windows 7 DA-70158 Krok 1: Krok 2: Włożyć płytę CD ze sterownikiem do napędu CD-ROM Podłączyć urządzenie do portu USB w PC Jeśli jest dostępne połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH

INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH data publikacji styczeń 2014 Strona 2 z 10 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Schemat podłączenia i konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Przeznaczenie modułu komunikacyjnego MM-717. Moduł komunikacyjny MM-717 służy do realizacji transmisji z wykorzystaniem GPRS pomiędzy systemami nadrzędnymi (systemami SCADA)

Bardziej szczegółowo

PX127. Solo. RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX127. Solo. RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI PX127 Solo RedLine INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1. Płyta czołowa... 2 4. Kopiowanie programów do sterownika SOLO... 5. Kopiowanie programów do sterownika

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy odtwarzacz plików MP3

Przemysłowy odtwarzacz plików MP3 Przemysłowy odtwarzacz plików MP3 WWW.DIGINN.EU Spis treści 1. Opis odtwarzacza MP3... 3 2. Wyprowadzenia odtwarzacza... 4 2.1 Wymiary płytki... 6 4. Tryby pracy... 8 5. Podłączanie MP3 Playera... 9 6.

Bardziej szczegółowo

1) Połączenie za pomocą kabla PC/PPI (Nr kat.: USB: 6ES7 901-3DB30-0XA0, RS232: 6ES7 901-3CB30-0XA0)

1) Połączenie za pomocą kabla PC/PPI (Nr kat.: USB: 6ES7 901-3DB30-0XA0, RS232: 6ES7 901-3CB30-0XA0) Pierwszym etapem programowania sterownika S7-200 jest jego podłączenie i nawiązanie z nim komunikacji. Są trzy moŝliwości połączenia się ze sterownikiem: kabel PC/PPI, PC Adapter USB lub procesor komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

PLD48 PIXEL DMX LED Driver

PLD48 PIXEL DMX LED Driver PLD48 PIXEL DMX LED Driver Instrukcja obsługi www.modus.pl ziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu.

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Maciek Słomka 4 czerwca 2006 1 Celprojektu. Celem projektu było zbudowanie modułu umożliwiającego wizualizację stanu czujników

Bardziej szczegółowo

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E. Æ Instrukcja obsługi

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E. Æ Instrukcja obsługi SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E Æ Instrukcja obsługi Æ Spis treści Przygotowanie... 1 Informacje ogólne... 1 Montaż... 2 Programowanie... 3 Wejście w tryb programowania (COde= 100)... 3 Adres komunikacji...

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/14

INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI  strona 1/14 INTERFEJS SUBARU USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/14 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS RENAULT USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/16

www.viaken.pl INTERFEJS RENAULT USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/16 INTERFEJS RENAULT USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/16 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny sterownik silnika krokowego z portem szeregowym RS232 z procesorem AT90S2313 na płycie E200. Zestaw do samodzielnego montażu.

Uniwersalny sterownik silnika krokowego z portem szeregowym RS232 z procesorem AT90S2313 na płycie E200. Zestaw do samodzielnego montażu. microkit E3 Uniwersalny sterownik silnika krokowego z portem szeregowym RS3 z procesorem AT90S33 na płycie E00. Zestaw do samodzielnego montażu..opis ogólny. Sterownik silnika krokowego przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z konfliktem driverów RFID czytnika 3M RTE8000 i Vicomp VPR600/610/620e

Rozwiązywanie problemów z konfliktem driverów RFID czytnika 3M RTE8000 i Vicomp VPR600/610/620e Rozwiązywanie problemów z konfliktem driverów RFID czytnika 3M RTE8000 i Vicomp VPR600/610/620e Wstęp Czytniki RFID 3M RTE8000 i Vicomp VPR600/610/620e używają identycznego modułu RFID (Omnikey), który

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY

WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY WP-1 Dokumentacja techniczno ruchowa V1.0 Wrocław, luty 2012 Wyświetlacz uniwersalny WP-1 v1.0 Strona 1 z 8 Spis treści dokumentacji wyświetlacza uniwersalnego WP-1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

GATE OPENER. Instrukcja Obsługi i Konserwacji. Sterownika GSM-21. Instrukcja obsługi sterownika GSM-21

GATE OPENER. Instrukcja Obsługi i Konserwacji. Sterownika GSM-21. Instrukcja obsługi sterownika GSM-21 Instrukcja Obsługi i Konserwacji Sterownika Kraków 2012 Instrukcja obsługi sterownika 1/5 Przeznaczenie jest miniaturowym, specjalizowanym, a zarazem uniwersalnym sterownikiem GSM, przeznaczonym do otwierania

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

AVT-381. Radiomodem z USB P R O J E K T Y

AVT-381. Radiomodem z USB P R O J E K T Y P R O J E K T Y Radiomodem z USB AVT-381 W ostatnim czasie można zaobserwować szybki wzrost liczby oferowanych urządzeń komunikujących się bezprzewodowo. Największe zapotrzebowanie na ten rodzaj transmisji

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Działanie sterownika GSM-44 zależy od konfiguracji. 1. Kartę SIM należy aktywować w telefonie komórkowym. Należy ustawić załączanie (logowanie)

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

TWRS-21 TABLICOWY WYŚWIETLACZ CYFROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r.

TWRS-21 TABLICOWY WYŚWIETLACZ CYFROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r. TABLICOWY WYŚWIETLACZ CYFROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, listopad 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK USB - RS232

PRZETWORNIK USB - RS232 PRZETWORNIK USB - RS232 Przewodnik szybkiej instalacji Windows 7 DA-70159 Krok 1: Krok 2: Włożyć płytę CD ze sterownikiem do napędu CD-ROM Podłączyć urządzenie do portu USB w PC Jeśli jest dostępne połączenie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

ZL9AVR. Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019)

ZL9AVR. Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019) ZL9AVR Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019) ZL9AVR to płyta bazowa umożliwiająca wykonywanie różnorodnych eksperymentów związanych z zastosowaniem mikrokontrolerów AVR w aplikacjach

Bardziej szczegółowo

Zestaw Startowy EvB. Więcej informacji na stronie: http://and-tech.pl/zestaw-evb-5-1/

Zestaw Startowy EvB. Więcej informacji na stronie: http://and-tech.pl/zestaw-evb-5-1/ Zestaw Startowy EvB Zestaw startowy EvB 5.1 z mikrokontrolerem ATMega32 jest jednym z najbardziej rozbudowanych zestawów dostępnych na rynku. Został zaprojektowany nie tylko z myślą o początkujących adeptach

Bardziej szczegółowo

ARS3-MODEM dokumentacja modemu radiowego do lokalnej transmisji danych w wolnych pasmach 433MHz i 868MHz

ARS3-MODEM dokumentacja modemu radiowego do lokalnej transmisji danych w wolnych pasmach 433MHz i 868MHz ARS3-MODEM dokumentacja modemu radiowego do lokalnej transmisji danych w wolnych pasmach 433MHz i 868MHz dokument DOK 04-05-12 wersja 1.0 arskam.com www.arskam.com 1 firma ARIES Warszawa Polska 1. Zastosowania

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON012 Wersja biurkowa RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na płycie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl Instrukcja obsługi PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1 1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA

INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA Dla urządzeń o numerach seryjnych serii A01000 i E01000 1. Wymagania FiloVox działa na komputerach z systemem operacyjnym Windows 2000, XP lub Windows 2003. Dodatkowo komputer

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PŁYTKA DRUKOWANA EM-USB-DIL24 BUDOWA INTERFEJSU USB-RS232 (TTL) - DIL24

PŁYTKA DRUKOWANA EM-USB-DIL24 BUDOWA INTERFEJSU USB-RS232 (TTL) - DIL24 PŁYTKA DRUKOWANA EM-USB-DIL24 BUDOWA INTERFEJSU USB-RS232 (TTL) - DIL24 ZASILANIE Z PORTU USB LUB ZASILANIE Z ZEWNĄTRZ Wyjście napięcia 3,3V. Współpraca z sygnałami w standardzie 5V lub 3,3V Transmisja

Bardziej szczegółowo

Przed użyciem kamery SmileCAM:

Przed użyciem kamery SmileCAM: Witamy w gronie właścicieli wyrobów SmileCAM. Dziękujemy za okazane zaufanie i nabycie tego doskonałego produktu. Zanim kamera zostanie zainstalowana prosimy o dokładne zapoznanie się z całą instrukcją

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi programu DS150E 1 SPIS TREŚCI Główne elementy... 3 Instrukcje instalacji.... 5 Konfiguracja Bluetooth.26 Program diagnostyczny...39 Zapis do ECU (OBD)...85 Skanowanie..88 Historia...93

Bardziej szczegółowo

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 STM32Butterfly2 Zestaw STM32Butterfly2 jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo