immunologia/biologia komórki R&D SYSTEMS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "immunologia/biologia komórki R&D SYSTEMS"

Transkrypt

1 immunologia/biologia komórki R&D SYSTEMS Posiadając ponad 30-letnie doświadczenie w produkcji specjalistycznych narzędzi do Katalog Biokom 013/014 - odczynniki badań naukowych, klinicznych i diagnostycznych, firma R&D Systems jest wiodącym dostawcą na rynku odczynników do biologii komórki. Oferuje produkty dla onkologii, endokrynologii, glikobiologii, immunologii oraz badań nad układem nerwowym, proteazami, transdukcją sygnałów i komórkami macierzystymi. Trzon oferty firmy stanowi szeroka gama najwyższej jakości zestawów ELISA, w pełni walidowanych dla różnego rodzaju materiału biologicznego, łatwych w wykonaniu, spełniających niezwykle surowe kryteria działania, oraz najszybciej rozwijająca się linia produktów Luminex. Zestawy firmy R&D Systems - gwarancja jakości i powtarzalności wyników Luminex Screening i Luminex Performance - testy przeznaczone na platformy Luminex, umożliwiające równoczesne, ilościowe pomiary od kilku do kilkudziesięciu markerów w jednym cyklu testu. Quantikine kolorymetryczne zestawy kanapkowe ELISA do oznaczania ludzkich, mysich, szczurzych i świńskich cytokin, chemokin, czynników wzrostowych, cząsteczek adhezyjnych, metaloproteinaz, kaspaz i innych cząsteczek pokrewnych. Quantikine HS wysokoczułe, kolorymetryczne zestawy kanapkowe ELISA pozwalające na badanie ludzkich cytokin. Zestawy te wykorzystują system wzmacniania barwy oparty na działaniu alkalicznej fosfatazy. Mogą być odczytywane przy długości fali 490 nm i pozwalają na oznaczanie badanych substancji już na poziomie femtogramów. QuantiGlo chemiluminescencyjne zestawy ELISA do oznaczania ludzkich cytokin. Podwyższona czułość i jej szerszy dynamiczny zakres eliminuje potrzebę dodatkowych rozcieńczeń. Parameter kompetycyjne zestawy ELISA do pomiaru drobnocząsteczkowych związków, jak na przykład camp, cgmp, NO, eikozanoidów, kreatyniny i innych. Surveyor IC mikropłytkowe zestawy do wewnątrzkomórkowego pomiaru cząsteczek zaangażowanych w przekaźnictwo komórkowe i apoptozę. E fluorometryczne zestawy enzymatyczne do ilościowego oznaczania całkowitej zawartości metaloproteinaz, oraz ich form aktywnych. Wysokoczuła technika mikropłytkowa do detekcji komórek uwalniających cytokiny. Cell-Based ELISA - Zestawy pozwalające na jednoczesny fluorescencyjny pomiar zarówno ufosforylowanej jak i natywnej formy białka, w tym samym dołku mikropłytki, bez potrzeby przygotowania lizatu. DuoSet /DuoSet IC/DuoSet Phospho-specific ELISA Development Systems zestawy wymagające samodzielnego opłaszczenia mikropłytki, zawierające przede wszystkim pary odpowiadających sobie przeciwciał oraz podstawowe odczynniki niezbędne do stworzenia działającego zestawu. Dostępne w wersjach -, 15- bądź 45- mikropłytek 96-dołkowych. ELISpot Development Modules każdy ELISpot Development Module zawiera wystarczającą ilość odczynników do opłaszczenia i wykorzystania pięciu 96-dołkowych mikropłytek.

2 Zestawy ELISA, firmy R&D Systems, powszechnie postrzegane są jako szybkie, łatwe do wykonania, a przy tym precyzyjne, powtarzalne i czułe testy, umożliwiające odczyt w szerokim zakresie stężeń. Ich wysoką wiarygodność potwierdza fakt, iż są to najczęściej cytowane zestawy w literaturze specjalistycznej. Wysoka jakość, osiągana jest poprzez kontrolę każdego parametru, na każdym etapie produkcji. Powtarzalność Oznaczenia dokonuje się w szeregu dwudziestu powtórzeń prób; o wysokim, średnim i niskim stężeniu w celu zoptymalizowania powtarzalności dla całego dynamicznego zakresu pomiarowego zestawu, a wyniki przedstawia się jako współczynnik wariacji (CV). Precyzja w obrębie zestawu dowodzi, że wyniki są dokładne, niezależnie od miejsca próby lub kolejności nanoszenia w obrębie płytki. Precyzja odczytów pomiędzy płytkami determinuje wysoką powtarzalność zestawów i pozwala na optymalizację długoterminowych badań przy użyciu kilku kolejnych partii odczynników. Trzy próby oznaczane są na dwudziestu różnych zestawach przez innych techników. czułość zakres dynamiczny Testy takie są przeprowadzane dla wszystkich walidowanych typów prób, a wyniki podane są w każdej specyfikacji zestawu. Współczynnik CV o wartości i 10% uznawany jest za akceptowalny standard. Czułość Minimalna wykrywalna ilość substancji badanej oznaczana jest doświadczalnie, poprzez sumowanie dwóch odchyleń standardowych w stosunku do średniej wartości gęstości optycznej (OD) dwudziestu powtórzeń zerowego standardu i kalkulacją odpowiadających stężeń. Obrazuje to najniższe stężenie rozróżnialne od zera. Minimalna wykrywalna dawka dla każdego zestawu podana jest w jego opisie. Zestawy Quantikine są optymalizowane, by zapewnić możliwie wysoki sygnał próby i niskie tło. Efektem tego jest wysoka czułość, co daje elastyczność w oznaczaniu cytokin, których typowe stężenia są zazwyczaj niskie. Zakres dynamiczny Jest zakresem stężeń, w obrębie którego wyniki są w pełni powtarzalne. Wartości, które lokują się poniżej pierwszego nie-zerowego standardu, lub poniżej progu detekcji nie są tak wiarygodne, jak te, w obrębie zakresu dynamicznego. Specyficzność Każdy zestaw wykazuje bardzo wysoką specyficzność względem oznaczanej substancji. Niezależnie od tego, jest poddawany również dodatkowym testom wykrywającym jakiekolwiek reakcje krzyżowe. Do tego celu wykorzystuje się wysoko stężone roztwory cytokin, czynników wzrostu i rozpuszczalnych receptorów. Znane reakcje krzyżowe przedstawione są w instrukcjach zestawów. Interferencje Ten sam panel cytokin, czynników wzrostu i rozpuszczalnych receptorów jest dodawany do kontroli średniego zakresu, by uwidocznić jakiekolwiek zakłócenia w oznaczaniu próby. Kompletna lista związków przetestowanych, wraz z ich poziomem interferencji publikowana jest w specyfikacji każdego zestawu Quantikine. Katalog Biokom 013/014 - odczynniki 3

3 Katalog Biokom 013/014 - odczynniki 4 Kalibracja Stężenie badanego czynnika w próbce odczytywane jest bezpośrednio z krzywej standardowej, jako wynik przekształcenia wartości gęstości optycznej na masę w jednostce objętości. Tym samym masa standardu białka bezpośrednio wpływa na otrzymane wyniki. Stężenia kalibratorów kontrolnych oznaczane są na podstawie analizy aminokwasów rekombinowanych białek wysokiej czystości. Aby umożliwić porównanie wyników uzyskanych zestawami Quantikine z innymi, wyniki powinny być zamienione na powszechnie używane jednostki uniwersalne. W specyfikacji każdego zestawu uwzględniona jest konwersja do wartości standardu referencyjnego NIBSC/WHO lub NIH, jeśli takowy jest dostępny. Optymalizacja rozcieńczalnika Jako że stężenia poszukiwanego czynnika w próbie mogą być odczytane tylko z porównania ze standardem białkowym, dlatego ważne jest by białko to reagowało w środowisku zestawu w ten sam sposób jak próba. Standard białkowy przygotowany w prostym wysalającym rozcieńczalniku nie zachowa się jak białko w czystej próbie surowicy. Zestawy Quantikine oferują wybór rozcieńczalników do tworzenia krzywej standardowej, które imitują próby osocza. Typowo, stosowanie RD5 jest rekomendowane do mierzenia prób supernatantów hodowli komórkowych, a RD6 do pomiarów prób osocza i plazmy. Składy tych rozcieńczalników są zoptymalizowane w zależności od badanej substancji. Zestawy mogą także zawierać rozcieńczalnik, który dodaje się do wszystkich dołków przed naniesieniem standardu lub próby. Taki rozcieńczalnik jest zoptymalizowany dla każdego zestawu by uniknąć fałszywie pozytywnych i negatywnych odczytów związanych z interferencjami ze strony komponentów osocza. Liniowość rozcieńczeń Rozcieńczenia powinny zawsze nawiązywać do tych samych końcowych stężeń czynnika badanego w próbie. Jest to rozumiane jako liniowość zestawu. Liniowość zestawu mogą zakłócać czynniki interferujące, chyba że zestaw jest specjalnie stworzony by pomijać te efekty. Używając rozcieńczalników dostępnych w zestawie generujemy serię rozcieńczeń w ramach dynamicznego zakresu zestawu, dla każdego rodzaju próby i czynnika badanego. Wyniki te są wyrażane jako procent wartości obserwowanych w porównaniu Stężenie s FA S (p g/ml) bez rozcieńczenia do oczekiwanych. Wartości pomiędzy % pokazują dobrą liniowość zestawu. W każdej ulotce podana jest średnia wartość i zakres procentowej liniowości dla wszystkich walidowanych rodzajów prób. Nie jest przedstawiana liniowość wyznaczona przez regresję. Odpowiednia wartość r odwzorowuje korelację wartości, nawet wtedy, gdy nachylenie krzywej wskazuje na nieścisłości. Innymi słowy, kiedy rozcieńczenia nie są liniowe, ale nieregularności są zgodne (konsekwentne), wartość r jest właściwa. Oczekiwane wartości prób Każdy zestaw testowany jest dla prób natywnych, a otrzymane wyniki umieszczane są w specyfikacji zestawu. Informacje te mogą być wykorzystane do wyboru współczynnika rozcieńczeń badanych prób, oraz pokazują, że zestaw pozwala na oznaczanie naturalnego jak i rekombinowanego białka. Wyniki poniżej najniższego standardu nie są uwzględniane. Pokazane wartości mają charakter jedynie informacyjny, a każde laboratorium powinno samodzielnie opracować własne zakresy referencyjne. Porównanie liniowości trzech zestawów ELISA Rozcieńczenie próbki R&D Systems inny producent 1 inny producent 1: 1: 4 1: 8 r = 0,999 r = 0,98 r = 0,997

4 Zestawy Luminex Są to zestawy dedykowane do współpracy z platformami Luminex umożliwiającymi równoczesny pomiar wielu markerów (od kilku do kilkuset) w jednym cyklu testu. Technologia Luminex opiera się na wykorzystaniu mikrokulek polistyrenowych lub magnetycznych. Mikrokulki te (ang. beads) są wewnętrznie wyznakowane barwnikiem fluorescencyjnym, który stanowi widmowy adres danej mikrokulki. Na ich powierzchni immobilizowane są przeciwciała, specyficzne dla konkretnych antygenów i pozwalające na wychwytywanie poszukiwanych markerów w badanym materiale. Analizatory Luminex wykorzystują technologię cytometrii przepływowej lub techniki obrazowania do identyfikacji mikrokulek, a także do detekcji emisji fluoroforu (np. PE) ze względu na obecność oznaczanych cząsteczek. Analiza, polega na przepuszczeniu przez cienką kapilarę pojedynczych mikrokulek. Przy pomocy jednej wiązki lasera identyfikuje się ich kolor, a tym samym rodzaj badanego antygenu. Druga wiązka światła lasera wzbudza fluorescencję w znaczniku przyłączonym do przeciwciał II-rzędowych. W przypadku systemów Luminex wykorzystujących mikrokulki magnetyczne; magnes w analizatorze rejestruje i przytrzymuje superparamagnetyczne mikrocząstki w monowarstwie na dnie dołka. Dwie odrębne spektralnie diody emitujące światło (LED) oświetlają kulki. Jedna dioda identyfikuje, która substancja jest wykrywana, a druga dioda określa wielkość sygnału pochodzącą z PE. Każdy dołek jest zapamiętywany przez kamerę CCD. Technologia Luminex umożliwia równoczesną, wielomarkerową analizę w każdym dołku płytki 96-dołkowej. Pomiar odbywa się w bardzo małej objętości próbek. Jest to najszybsza technika pozwalająca na stworzenie precyzyjnego profilu badanej próbki, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej dokładności i powtarzalności pomiarowej (dot. zestawów Luminex Performance Assays) Przeznaczenie zestawów Oferta obejmuje szeroką gamę zestawów, które można pogrupować np. ze względu na typ analizowanych cząsteczek. Wyróżnić wówczas można zestawy do analiz czynników rozpuszczalnych - cytokin, chemokin, czynników wzrostowych, cząsteczek adhezyjnych, metaloproteinaz. Są to pomiary ilościowe. cząsteczek sygnałowych - wewnątrzkomórkowych kinaz i receptorów kinaz tyrozynowych (RTK). Służą one do pomiaru względnej fosforylacji białek. W zależności on zastosowanej technologii Luminex wyróżnić można zestawy oparte na kulkach polistyrenowych - Luminex Screening / Performance Assay Polystyrene zestawy oparte na kulkach superparamagnetycznych - Luminex Screening / Performance Assay Magnetic Korzyści zastosowania zestawów efektywniejsza alternatywa dla testów immunoenzymatycznych badanie oddziaływań typu ligandreceptor ilościowy wymiar badań skryningowych skrócenie czasu i zmniejszenie nakładu pracy w stosunku do tradycyjnej metody ELISA znaczące zwiększenie efektywności wykonywanych oznaczeń redukcja kosztów pojedynczego oznaczenia Katalog Biokom 013/014 - odczynniki 5

5 Katalog Biokom 013/014 - odczynniki Luminex Screening Assays Są to zestawy oferujące najszerszy wybór markerów na platformę Luminex. Materiałem badanym mogą być supernatanty hodowli komórkowych, surowica lub osocze. Wykorzystanie uniwersalnego rozcieńczalnika umożliwia równoczesne oznaczanie do 40 ludzkich biomarkerów. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania dowolnego panelu stosownie do swoich potrzeb z listy ponad 100 dostępnych markerów. Wybrane zestawy mikrokulek dostarczane są w postaci wstępnie zmieszanych, gotowych do użycia zestawów. Zalety zastosowania zestawów największa elastyczność w doborze markerów najszybsze i najbardziej opłacalne rozwiązanie do oznaczania wielu markerów jednocześnie definiowanie indywidualnego panelu on-line, za pośrednictwem intuicyjnej strony internetowej producenta wykonanie testu nawet w 3 godziny wymagana mała objętość próbki (<50 µl) dla wielu oznaczeń wykonywanych jednocześnie Luminex Performance Assays Są to zestawy gwarantujące najbardziej dokładny i powtarzalny pomiar, jaki obecnie umożliwia technologia Luminex. Precyzję pomiaru gwarantują tu specjalnie dobrane i zoptymalizowane zestawy rozcieńczalników, które w zależności od wybranego panelu umożliwiają jednoczesny pomiar do markerów. Dostępnych jest wiele predefiniowanych paneli, które mogą być zamawiane w całości lub jako zestaw kilku markerów w obrębie danego panelu. Zestawy typu Performance pracują z bardzo szerokim wachlarzem próbek, takich jak: supernatanty hodowli komórkowych, surowica, osocze, mocz, ślina, i mleko. Zalety użycia zestawów Luminex markery pogrupowane w panele, każdy panel zawiera unikatowy, optymalizowany bufor dla zestawu markerów, w celu zapewnienia dokładności i powtarzalności pomiarów jakościowe odpowiedniki zestawów klasy Quantikine, potwierdzone rygorystycznymi testami porównawczymi QC/QA wysoka korelacja uzyskanych wyników z zestawami Quantikine wyznaczają standardy jakości w technologii Luminex, podobnie jak zestawy Quantikine w technice ELISA zestaw składa się z zestawu podstawowego (base kit) i zestawów kulek (bead sets) wybieranych w obrębie panelu, a dostarczanych osobno, które należy zmieszać przed użyciem zgodnie z protokołem; dostępne jest 1 paneli krótki czas wykonania panelu oznaczeń:,5-5 h dostępność zarówno paneli ludzkich, jak i mysich oraz szczurzych wymagania małej objętości próbki (<100 µl) Zestawy Luminex Performance Assays dostępne są w dwóch formatach mikrokulek: polistyrenowych lub magnetycznych. Zestawy oparte na mikrokulkach polistyrenowych zaprojektowane są do współpracy z analizatorami Luminex 100, Luminex 00, Bio-Rad Bio- Plex. Zestawy oparte na kulkach magnetycznych współpracują z analizatorami Luminex MAGPIX, Luminex 100, Luminex 00, oraz Bio-Rad Bio-Plex. 6

Life Science, Biotechnologia Rozwój projektu leku / Stacje przygotowania próbek

Life Science, Biotechnologia Rozwój projektu leku / Stacje przygotowania próbek Rozwój projektu leku / Stacje przygotowania próbek Stacje przygotowania próbek, Zephyr Zephyr są nastołowymi, 96- kanałowymi lub 384-kanałowymi stacjami przygotowania próbek, sterowanymi przez oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Do wykrywania 7 mutacji w onkogenie K-RAS

TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Do wykrywania 7 mutacji w onkogenie K-RAS TheraScreen : K-RAS Mutation Kit Do wykrywania 7 mutacji w onkogenie K-RAS Do stosowania w aparacie Roche LightCycler 480 Real-Time PCR System (Instrument II) (Numer kat. 05015278001) oraz Applied BioSystems

Bardziej szczegółowo

Ulotka informacyjna produktu QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Ulotka informacyjna produktu QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Ulotka informacyjna produktu QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Test wydzielania IFN-γ krwi pełnej sprawdzający reakcję na antygeny peptydowe ESAT-6 i CFP-10 Do celów diagnostyki in vitro 2 x

Bardziej szczegółowo

QuantiFERON -CMV Ulotka informacyjna 2 x 96

QuantiFERON -CMV Ulotka informacyjna 2 x 96 QuantiFERON -CMV Ulotka informacyjna 2 x 96 Test wydzielania interferonu gamma krwi pełnej sprawdzający reakcję na antygeny peptydowe ludzkiego cytomegalowirusa 0350-0201 Cellestis, firma grupy QIAGEN

Bardziej szczegółowo

altrendo nature/altrendo/getty Images

altrendo nature/altrendo/getty Images altrendo nature/altrendo/getty Images Life Science Trudno dziś wyobrazić sobie przeprowadzanie badań oraz rutynowych prac w naukach przyrodniczych bez zastosowania wysokiej jakości produktów jednorazowego

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-8448 nakład: 1000 egz. LabForum

ISSN 1644-8448 nakład: 1000 egz. LabForum Nr 38 ISSN 1644-8448 nakład: 1000 egz. LabForum Aktualności Szanowni Państwo! Początek roku to okres szczególnie wytężonej pracy. Nie zawsze wystarcza czasu, aby dokładnie śledzić wszystkie najnowsze doniesienia

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (16)/2009. Magazyn informacyjny PZ Cormay S.A.

Nr 1 (16)/2009. Magazyn informacyjny PZ Cormay S.A. Nr ()/9 Magazyn informacyjny PZ Cormay S.A. TWOJE LABORATORIUM, Nr () / 9 Twoje laboratorium Drodzy i uważni Czytelnicy, Z przyjemnością przekazuję w Państwa ręce kolejny numer naszego biuletynu, po raz

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Ribosome P ELISA 708600 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Ribosome P ELISA 708600 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Ribosome P ELISA 708600 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM Ribosome P jest to immunoenzymatyczny test (ELISA) do półilościowego oznaczania przeciwciał

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z BIOLOGII MOLEKULARNEJ

ĆWICZENIA Z BIOLOGII MOLEKULARNEJ UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII ZAKŁAD BIOLOGII MOLEKULARNEJ ĆWICZENIA Z BIOLOGII MOLEKULARNEJ dla studentów II roku biologii medycznej UMCS LUBLIN 2015 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do zarządzania danymi międzylaboratoryjnymi

Oprogramowanie do zarządzania danymi międzylaboratoryjnymi Oprogramowanie do zarządzania danymi międzylaboratoryjnymi Skuteczne narzędzie do oceny jakości pracy laboratorium Gama materiałów do kontroli jakości Randox Acusera jest najbardziej dokładna, stabilna

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

ODCZYNNIKI DO BIOLOGII MOLEKULARNEJ

ODCZYNNIKI DO BIOLOGII MOLEKULARNEJ www.cytogen.com.pl ODCZYNNIKI DO BIOLOGII MOLEKULARNEJ 3 Spis treści 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 22 Stabilność technologii TAG Specifikacja qpcr Mix-ów Kompatybilność kitów qpcr

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU Zapewniamy optymalne rozwiązania dla pomieszczeń w różnych klasach czystości powietrza Oferujemy szeroką paletę produktów chemicznych dostosowaną

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH Niniejsza publikacja zawiera omówienie problematyki pomiarów masy w nawiązaniu do warunków otoczenia. Składa się z trzech części. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych

Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych ROZDZIAŁ 4 Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych Wojciech Garczorz Diagnostyka molekularna jest obecnie najszybciej rozwijającym się działem diagnostyki medycznej. W wielu dziedzinach medycyny

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy. Temat: Spektroskopia w podczerwieni jako narzędzie badań produktów biologicznych i żywnościowych

Projekt badawczy. Temat: Spektroskopia w podczerwieni jako narzędzie badań produktów biologicznych i żywnościowych Nauka i technologia dla żywności Projekt badawczy Temat: Spektroskopia w podczerwieni jako narzędzie badań produktów biologicznych i żywnościowych Wprowadzenie: W badaniach struktury i właściwości materii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ dr inż. Włodzimierz Boroń Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - Katowice W pracy

Bardziej szczegółowo

6. Wykonanie pomiaru na miejscu zdarzenia

6. Wykonanie pomiaru na miejscu zdarzenia 6. Wykonanie pomiaru na miejscu zdarzenia Przeprowadzenie badań mających na celu wykazanie przydatności technologii naziemnego skaningu laserowego w pracy policji, wymagało zaznajomienia się z wszelkimi

Bardziej szczegółowo

Ana n l a i l za z a i ns n tru r men e t n al a n l a

Ana n l a i l za z a i ns n tru r men e t n al a n l a Analiza instrumentalna rok akademicki 2014/2015 wykład: prof. dr hab. Ewa Bulska prof. dr hab. Agata Michalska Maksymiuk pracownia: dr Marcin Wojciechowski Slide 1 Analiza_Instrumentalna: 2014/2015 Analiza

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi

ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi ROZDZIAŁ 1 System jakości w służbie krwi 1. Dobra Praktyka Wytwarzania Nowoczesne podejście do problemu jakości krwi i jej składników (zgodne z Dyrektywą 2002/98/EC Unii Europejskiej i zaleceniami Rady

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Biologia Molekularna Roślin

Biologia Molekularna Roślin Zakład Biologii Molekularnej Roślin Uniwersytet Warszawski Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Biologia Molekularna Roślin Skrypt do ćwiczeń Warszawa, 2012 . Spis Treści 1. Analiza modyfikacji chromatyny

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul

prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul 1 Część I autor: prof. dr hab. inż. Tomasz Koch Zapewnienie jakości w XX wieku - rys historyczny, definiowanie jakości Kultura wewnątrzzakładowa, podstawy

Bardziej szczegółowo

Systemy wzorcowych odbitek próbnych

Systemy wzorcowych odbitek próbnych Wstęp EFI Colorproof XF jest systemem do tworzenia proofa, narzędziem, które w sposób całkowicie przewidywalny przekazuje dane o kolorze pomiędzy rozmaitymi placówkami graficznymi. Narzędzie wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu rozwojowego 0031/R/T00/2008/05

Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu rozwojowego 0031/R/T00/2008/05 Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu rozwojowego 0031/R/T00/2008/05 Opracowanie technologii programowania baz danych urządzeń ostrzegających o opromieniowaniu oraz wykorzystania urządzeń osłony

Bardziej szczegółowo

Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk

Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk Wykrywanie wirusów Marcin Łoś Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk Instytut Chemii Fizycznej PAN, Wydział III, Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa

Bardziej szczegółowo