POMIAR WARTOŚCI KLIENTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POMIAR WARTOŚCI KLIENTA"

Transkrypt

1 Tymoeusz Dolgalsk Zakład Warośc Klena Kaedra Zarządzana Waroścą Szkoła Główna Handlowa Blog: dolgalsk.ne Fragmeny eksu opublkowanego jako: T. Dolgalsk, Warość a renowność klena; w: Zarządzane waroścą klena, red. naukowa B. Dobegała-Korona, T.Dolgalsk, Polex, Warszawa POMIAR WARTOŚCI KLIENTA Warość klena jes pojęcem, kóre zyskało na popularnośc w cągu osanch la w zakrese leraury doyczącej relacj z klenam. Popularnośc użyca ego pojęca owarzyszy równeż szerok wachlarz defncj nerpreacj. Warość klena oznacza fakyczne warość relacj z klenem, jednak w leraurze anglojęzycznej zamas pojęca cusomer relaonshp value przyjęło sę pojęce cusomer lfeme value. W krajowej leraurze przedmou funkcjonuje ono równeż jako warość życowa klena. 1 Słowo lfeme sugeruje ujęce warośc klena w perspekywe długookresowej. W języku angelskm użyce słowa lfeme odróżna o pojęce od wyrażena cusomer value przez kóre zazwyczaj rozume sę warośc oferowane klenow (warośc dla klena). Użyce słowa życowa w polskm łumaczenu pojęca jes uzasadnone, gdyż nawązuje do koncepcj cyklu życa klena w frme, a węc sugeruje ujęce warośc w perspekywe całej relacj. W nnejszym opracowanu pojęce cusomer lfeme value przełumaczone zosało jako warość klena. 2 Wyrażene warość klena oddaje w pełn soę pojęca, jednocześne pozbawone jes weloznacznośc zwązanego z przymonkem życowa. 1 Por. I. Rukowsk, Markengowe koncepcje warośc, Markeng Rynek, 2/2006; M. Cchosz, Życowa warość klena jej znaczene dla frmy, Markeng Rynek, 12/2005; G. Urbanek, Wycena relacj z klenem, Markeng Rynek, 12/ Por. B. Dobegała-Korona, Warość klena, w: Meody wyceny spółk. Perspekywa klena nwesora, red. M. Panfl, A. Szablewsk, Polex, 2006, sr

2 Oprócz pojęca warośc klena funkcjonują w użycu równeż pojęca pokrewne. Sraegczna warość klena (sraegc lfeme value) jes o maksymalny pozom zysku, jak frma może wygenerować z relacj z klenem. 3 Kapał klena (cusomer equy) określany jes jako suma warośc wszyskch klenów frmy. Pojęce o jes równoważne z opsywaną ponżej waroścą porfela klenów, nemnej w prakyce bywa częścej używane. Berger Nasr defnują warość klena jako różncę pomędzy waroścą generowanych przez klena przychodów, a koszam sprzedaży, obsług pozyskana klena. 4 W polskm wydanu pozycj Doyle a Markeng warośc pojęce cusomer lfeme value przełumaczone zosało jako warość klena w okrese obsług. Auor defnuje pojęce o jako zdyskonowaną warość przepływów goówkowych wygenerowanych w okrese korzysana przez klena z usług danego podmou. 5 Pfefer n. defnują warość klena jako warość beżącą przyszłych przepływów penężnych wynkających z relacj z klenem. 6 Koler podobne określa warość klena, przy czym w polskm wydanu Markengu welkość a nazywana jes długookresową waroścą klena. Różnorodność podejść do warośc klena zaobserwować można równeż w welośc formuł przedsawających ę warość. Wększość z nch przedsawa sumę dyskonowanych przepływów penężnych, nemnej częso wprowadzane są dodakowe paramery precyzujące rodzaj przepływu penężnego. Gupa Lehman przedsawają najprosszą formułę warośc klena rozumanej jako warość beżąca wszyskch przyszłych zysków generowanych przez klena. CLV gdze: m n 1 (1 ) (4) m zysk na klence w okrese 3 Por. M. Cchosz, Życowa warość klena jej znaczene dla frmy, Markeng Rynek, 12/ P. D. Berger, N.I. Nasr, Cusomer Lfeme Value: Markeng Models and Applcaons, Journal of Ineracve Markeng, Wner P. Doyle, Markeng Warośc, Feldberg SJA, Warszawa 2003, sr P.E. Pfefer, M.E. Haskns, R.M. Conroy, Cusomer Lfeme Value, Cusomer Profably, and he Treamen of Acquson Spendng, Journal of Manageral Issues, Sprng

3 Wększość formuł warośc klena różn sę od powyższej ym, że zawera wyróżnene poszczególnych czynnków mających wpływ na warość klena. Przykładem dość zaawansowanej formuły jes sposób kalkulacj warośc klena zaproponowany przez Bauera Hammerschmda. 7 Formuła a obrazuje różnego rodzaju welkośc, kóre mają wpływ na warość klena. CLV AC T r 1 r (1 ( AR r ) (1 UR TC d) CR r (1 * RV ) d) InfoV ( SC CoopV (1 d) MC ) InnoV (5) gdze: CLV - warość klena AC - kosz pozyskana klena r - sopa reencj klena w okrese AR - podsawowy przychód generowany przez klena w okrese UR - przychód ze sprzedaży rozszerzającej (upsellng) generowany przez klena w okrese CR - przychód ze sprzedaży krzyżowej (cross-sellng) generowany przez klena w okrese RV - warość rekomendacj dokonywanych przez klena w okrese MC - markengowe koszy urzymana klena w okrese SC - koszy sprzedanych produków obsług klena w okrese (cos of sales) TC - koszy zakończena współpracy z klenem w okrese InfoV - warość nformacj orzymanych od klena w okrese CoopV - warość współpracy z klenem w okrese InnoV - warość nnowacj zaproponowanych przez klena w okrese d sopa dyskonowa T lczba uwzględnonych okresów (la) W formule zaproponowanej przez Bauera Hammerschmda można oprócz koszu pozyskana klena wyróżnć rzy wyrazy, kóre odzwercedlają wpływ różnych welkośc na warość klena. Perwszy wyraz ( r ( AR 3 UR CR (1 RV d) ) ( SC MC ) ) pokazuje wpływ przepływów penężnych zwązanych ze sprzedażą klenow produków lub usług w sprzedaży podsawowej, rozszerzonej krzyżowej pomnejszonych o warość koszów sprzedanych produków lub usług, koszów obsług klena oraz koszów jego urzymana. W 7 H.H. Bauer, M. Hammerschmd, M. Braehler, The Cusomer Lfeme Value Concep and Is Conrbuon o Corporae Valuaon, Yearbook of Markeng and Consumer Research, Vol. 1 (2003).

4 wyraze ym uwzględnona zosała równeż warość rekomendacj frmy dokonywanych przez klena. Wyraz drug ( r 1 (1 r )) TC (1 d) ) odzwercedla koszy ponoszone przez frmę w zwązku z zakończenem relacj z klenem. Jes o cekawa koncepcja, gdyż zazwyczaj w arykułach pośwęconych warośc klena, en rodzaj koszów sę ne pojawa. W rzecm wyraze ( r InfoV CoopV (1 d) InnoV * ) auorzy borą pod uwagę warość nefnansowych korzyśc generowanych przez klenów, akch jak nformacje, nnowacje czy współpraca. W powyższej formule pojawa sę równeż sopa reencj klena w okrese, kórą auorzy uożsamają z prawdopodobeńswem, że klen ne zrezygnuje z usług frmy w okrese. Sopa reencj (współczynnk reencj) klenów pojawa sę zazwyczaj w formułach opsujących porfel klenów, w ym wypadku zosał on użyy we wzorze na warość klena. Waro zauważyć, że zasosowane współczynnka reencj klenów podkreśla wpływ ryzyka rezygnacj klena z usług frmy na warość klena. Porównane powyższych sposobów pomaru warośc klena pokazuje, że wprawdze wszyske one doyczą zdyskonowanych przepływów penężnych zwązanych z klenem, jednakże wysępują mędzy nm sone różnce. W zakrese uwzględnena w warośc klena przepływów penężnych ze względu na czas ch zasnena można wyróżnć dwe konkurencyjne koncepcje. Różnce pomędzy obydwoma koncepcjam pomaru warośc klena są sone. Zasanawający jes przy ym wysępujący w welu publkacjach brak uzasadnena, bądź częso nawe zaakcenowana, wyboru danej koncepcj. Perwsza z koncepcj pomaru warośc klena zakłada wzęce pod uwagę wszyskch przepływów penężnych zwązanych klenem w czase rwana relacj z frmą, podczas całego cyklu życa klena w frme. W koncepcj ej uwzględnane są dane hsoryczne oraz prognozy przyszłych przychodów koszów wynkających z relacj z klenem. Ze względu na sposób kalkulacj przypomna wskaźnk warośc beżącej neo. Zblżona jes zaem równeż nerpreacja ego mernka. Warość klena oznacza w ym przypadku wygenerowaną przez przedsęwzęce bznesowe nadwyżkę warośc ponad zanwesowany kapał. 8 Oblczona w 8 Por. A. Cwynar, W. Cwynar, Mernk kreowanej warośc spółk kapałowej; w: A. Szablewsk, R. Tuzmek, Wycena zarządzane waroścą frmy, Poleks, Warszawa 2005, sr

5 en sposób warość klena ożsama jes z renownoścą klena (relacj z klenem). 9 Przy założenu sałośc rafnośc prognoz doyczących przyszłych przychodów ak rozumana warość klena ne zmena sę w czase rwana relacj. Wadą ej koncepcj jes brak nformacj doyczących przyszłych przepływów penężnych wynkających z relacj z klenem. Publkacj przedsawających powyższy sposób rozumena warośc klena jes wele, nemnej rzadko można spokać wzór opsujący warość mernka uwzględnający warość przeszłych przychodów. Oznaczać o może, że wskaźnk LTV lczony jes w warośc penądza w okrese wysąpena perwszego przepływu, po kórym nasępują wszyske pozosałe przepływy penężne. W akej syuacj ne można sumować warośc klenów, gdyż wyrażone są one waroścam penądza z różnych okresów. W alernaywnej koncepcj uwzględnane są jedyne przyszłe przepływy penężne wynkające z relacj z klenem. Koncepcja a zgodna jes z rachunkem zdyskonowanych przepływów penężnych oraz ekonomczną koncepcją warośc. Wskaźnk warośc klena nerpreować należy w ym przypadku jako beżącą warość przyszłych przepływów penężnych wynkających z relacj z klenem. Ze względu na wzęce pod uwagę jedyne przyszłe przepływy penężne, welkość a charakeryzuje sę zmenną waroścą w czase. Ne pozwala ona jednak na ocenę renownośc całej relacj, chyba że warość klena kalkulowana jes w okrese zasnena perwszego przepływu penężnego lub wcześnej. Wskaźnk warośc klena oblczany zgodne z ą koncepcją spójny jes z unwersalną meodą wyceny warośc dowolnego zasobu. Warość zasobu określana jes bowem przez beżącą warość przyszłych przychodów penężnych, jake ów zasób generuje. W en sposób, choć ne jedyny, dokonywana jes równeż wycena frm. Oblczona ak warość klena może być uwzględnona zaem równeż w wycene frmy. Różnce w podejścach do pomaru warośc klena przedsawone zosały w abel 1. 9 P. D. Berger, N.I. Nasr, Cusomer Lfeme Value: Markeng Models and Applcaons, Journal of Ineracve Markeng, Wner

6 Tabela 1. Różnce w podejścach do pomaru warośc klena Zakres przychodów penężnych wynkających z relacj z klenem uwzględnonych w kalkulacj Przychody wysępujące podczas rwana relacj klena z frmą (przyszłe przeszłe) Przychody przyszłe Odpowednk NPV (warość beżąca neo) DCF (zdyskonowane przepływy penężnych) Inerpreacja Renowność relacj z klenem Zmenność w czase rwana relacj (przy założenu sałośc rafnośc prognoz przyszłych przychodów) Wycena przyszłych korzyśc w rakce rwana relacj Ocena renownośc relacj w rakce jej rwana Ne Ne Tak Beżąca warość przyszłych przychodów penężnych wynkających z relacj z klenem Tak Tak Ne Spójny z wyceną frmy Ne Tak Wybran przedsawcele P. D. Berger, N.I. Nasr, P. Doyle, Ph. Koler, J. Oo, M. Hammerschmd, H.H. Bauer, R.C. Blaberg, J. Deghon, J. Thomas Źródło: opracowane własne. S. Gupa, D. R. Lehmann, J. J.A. Suar, E. Hogan, P. C. Verhoef, P.E. Pfefer, M.E. Haskns, R.M. Conroy, Ph. Koler Defncja warośc klena W nnejszym opracowanu przyjęo ponższą defncję warośc klena. Warość klena (Cusomer Lfeme Value, LTV, CLV) jes o warość beżąca wyrażonych w waroścach penężnych korzyśc neo wynkających z relacj z klenem. NCF 2 NCF NCF NCF CLV= NCF n (6) 2 3 n 1 1 (1 ) (1 ) (1 ) gdze: NCF przepływy penężne neo sopa dyskonowa Wyrażone w waroścach penężnych korzyśc neo (NCF) zwązane z klenem składają sę z wpływów oraz korzyśc nepenężnych generowanych przez ego klena pomnejszonych o koszy klena ake jak np. wydak na pozyskane, urzymane ec. 6

7 Koszy klena Przez koszy klena w nnejszym opracowanu rozumany jes ogół koszów zwązanych relacją przyczynowo-skukową ze śwadczenem na rzecz klena. Pod ym pojęcem w leraurze częso rozume sę koszy relacj pomędzy frmą a klenem, wynkające ze sposobu wymagań obsług klena. Tak rozumane koszy klena ne obejmują jednak koszów sprzedanych klenow produków owarów. W nnejszym opracowanu koszy sprzedanych produków owarów zalczane są do koszów klena. Wększość publkacj doyczących pomaru warośc klena dokonuje klasyfkacj koszów ze względu na okres ch wysępowane w cyklu życa klena (np. kosz pozyskana, kosz urzymana). Podejśce o znajduje odzwercedlene we wzorach na warość klena, w kórych wyróżnone są różnego rodzaju koszy. Usalene koszów klena jes częso uważane za najwększe wyzwane przy kalkulowanu warośc klena. Trudność w usalanu koszów klena leży jednak ne w umejscowenu koszów na odpowednm eape cyklu życa klena w frme, lecz w usalenu wysokośc koszów pośrednch klena. Koszy klenów uwzględnone w kalkulacj warośc klena obejmują bezpośredne pośredne koszy klenów. Oprócz nch wysępują równeż ogólne koszy przedsęborswa, kóre ne są jednak uwzględnone w warośc klena (por. ab. 2.). Tabela 2. Porównane koszów ze względu na zasosowane w kalkulacj warośc klena Przykład koszu Uwzględnene w kalkulacj warośc klena Sposób usalena wysokośc koszu pojedynczego klena Źródło: opracowane własne. Bezpośredne koszy klena Kosz sprzedanych klenow produków Pośredne koszy klena Udzał w koszce bura obsług klena Tak Tak Ne Ogólne koszy przedsęborswa Kosz zarządu Prosy Skomplkowany Ne doyczy Bezpośredne koszy klena są o koszy, kóre zwązane są wyłączne ze śwadczenem na rzecz danego klena. Usalene wysokośc ych koszów jes relaywne 7

8 prose. Do koszów bezpośrednch należą m.n. koszy sprzedanych klenow produków oraz koszy ransporu do klena. 10 Pośredne koszy klena są rudnejsze do usalena, gdyż elemen koszów jes wspólny dla welu klenów. Przykładam koszów pośrednch są m.n. koszy bura obsług klena. Możlwe jes nauralne przypsane każdemu klenow równej częśc koszów bura obsług klena, nemnej ake podejśce zafałszowałoby pozom koszów klena, a w konsekwencj prowadzłoby do błędnych decyzj zarządczych. Isoą prawdłowego przypsana koszów pośrednch do poszczególnych klenów jes znalezene zw. nośnka koszów, czyl parameru obrazującego rzeczywse powsawane koszu. W przypadku bura obsług klena nośnkem koszów może być lczba konaków klena z burem. Nośnkow koszów, w ym wypadku pojedynczemu konakow klena z frmą, przypsuje sę kosz, wynkający z ogółu koszów bura obsług klena pomnejszonego o sopeń newykorzysana ego zasobu. Pomnejszene koszu bura obsług klena o sopeń jego newykorzysana, wynkający np. z nskej lczby klenów, jes koneczne, aby spełnone było założenu o snenu relacj przyczynowo-skukowej pomędzy koszem a śwadczenem na rzecz klena. Opsany powyżej sposób usalena koszów pośrednch klena zgodny jes z rachunkem koszów dzałań (acvy-based cosng). Oprócz koszów pośrednch bezpośrednch sneją jeszcze koszy ogólne przedsęborswa. Są o koszy ne powązane relacją przyczynowo-skukową ze śwadczenem na rzecz klenów. Przykładam akch koszów są koszy zarządu, rady nadzorczej lub zasobów ne wykorzysywanych w procese dosarczana warośc dla klenów. Koszy ogólne przedsęborswa ne są uwzględnone w kalkulacj warośc klena, naomas nauralne mają one wpływ na wskaźnk opsujące wynk fnansowy przedsęborswa. Ze względu na brak odpowednch danych nemożlwe jes częso usalene pozomu koszów poszczególnych klenów. W welu przypadkach koszy kalkulowane są na pozome grup lub segmenów klenów. Zasady kalkulacj koszów dla grup segmenów pozosają jednak nezmenone. 10 Na pods. K. Rybarczyk, Renowność klena; w: Meody wyceny spółk, red. M.Panfl, A. Szablewsk, Poleks, Warszawa 2006, sr

9 Korzyśc generowane przez klena Klenc dosarczają frme różnego rodzaju warośc (korzyśc). Najważnejszym są nauralne przychody. Innym waroścam generowanym przez klenów są rekomendacje frmy osobom rzecm, nformacje, korzyśc wzerunkowe czy eż nnowacje. Wysokość przychodów generowanych przez klena w poszczególnych okresach jes relaywne ławo usalć, jeżel frma dysponuje sysemem umożlwającym odworzene hsor ransakcj klenów. Dzeje sę ak w przypadku relacj frmy z klenam nsyucjonalnym, gdy sneje obowązek dokumenacj ransakcj, chocażby za pomocą fakur. W relacjach z klenam ndywdualnym pomocne mogę być sysemy zberające nformacje o klenach, w szczególnośc rejesrujące hsorę ransakcj. Na nekórych rynkach, na kórych ransakcje ne są regulowane psemnym umowam, an eż dokumenowane za pomocą fakur, frmy mogą ne dysponować szczegółową wedzą na ema wysokośc przychodów generowanych przez poszczególnych klenów. Syuacja aka ma mejsce na rynku dóbr szybkozbywalnych. W akej syuacj oblczene warośc klena może sać sę nemożlwe. Warość ę można jednak oszacować dla ypowego klena z danego segmenu bazując na nformacjach pochodzących z badań konsumenckch. Podobne jak w przypadku koszów w wększośc publkacj pośwęconych pomarow warośc klena przychody klena klasyfkowane są ze względu na ch charaker np. na przychody podsawowe, przychody ze sprzedaży krzyżowej (cross-sellng) czy rozszerzającej (up-sellng). 11 Thomas n. w pozycj Klen jako kapał klasyfkują przychody generowane przez klena na przychody z pozyskana, urzymana klena oraz ze sprzedaży dodakowej. Jes o cekawa koncepcja, gdyż pokazuje ona możlwość generowana przychodu już w perwszym okrese współpracy, w kórym o wększość auorów publkacj z zakresu leraury emau dosrzega jedyne kosz pozyskana klena. 12 Oprócz przychodów klenc dosarczają frme jeszcze nnych warośc. Należą do nch rekomendacje frmy osobom rzecm, nformacje dosarczane frme, współworzene warośc (współpraca), korzyśc wzerunkowe czy eż korzyśc ze wzrasającej lczby klenów, kóre 11 H.H. Bauer, M. Hammerschmd, M. Braehler, The Cusomer Lfeme Value Concep and Is Conrbuon o Corporae Valuaon, Yearbook of Markeng and Consumer Research, Vol. 1 (2003). 12 J. Thomas, R.C. Blaberg, G. Gez, Klen jako kapał. Budowa cennego mająku relacj z klenem zarządzane nm, MT Bznes, Warszawa

10 są nezwykle sone w frmach wykorzysujących efek usecowena. Powyższe warośc mogą odgrywać soną rolę dla frmy, nemnej wyrażene ch w warośc penężnej jes urudnone. Wększość auorów publkacj z zakresu warośc klena z reguły pomja nepenężne warośc generowane przez klenów z wyjąkem rekomendacj frmy osobom rzecm. Jeszcze rzadzej warośc e pojawają sę we wzorach na warość klena. Ryzyko relacj z klenem Isonym, choć nedocenanym w publkacjach, aspekem warośc klena jes ryzyko relacj z klenem. W nnejszym opracowanu pod ym pojęcem rozumany jes ogół ryzyk ponoszonych przez frmę wynkających z relacj z klenem. Należą do nch ryzyko neoczekwanego przerwana relacj, zmnejszena przychodów, wyższego pozomu koszów obsług ec. Wynkająca z defncj konsrukcja mernka warośc klena dopuszcza możlwość korygowana warośc klena o welkość ryzyka na wele sposobów. Najczęścej podawanym sposobem jes zasosowane sopy dyskonowej uwzględnającej pozom ryzyka (rsk-adjused dscoun rae). Innym sposobem jes koreka wysokośc wpływów, lub eż skrócene horyzonu czasowego, w jakm dokonywany jes pomar warośc klena. Wolną od ryzyka warość klena oblczyć można dzęk zasosowanu odpowednego pozomu sopy dyskonowej. Sopa dyskonowa pełn rolę podobną jak w przypadku warośc beżącej neo koryguje przyszłe przychody zarówno ze względu na malejącą warość penądza w czase, jak ze względu na ryzyka zwązane z ym przychodam. Jednym ze sposobów usalena wysokośc sopy dyskonowej jes zasosowane koszu kapału frmy zwązanego ze sfnansowanem przedsęwzęca nwesycyjnego o wybranym pozome ryzyka. Rozwązane o ma ę zaleą, że umożlwa prose usalene sopy dyskonowej. Zwązany z nm jes jednak dość sony mankamen. Zasosowane ej samej sopy dyskonowej do szacowana warośc różnych klenów jes słuszne pod warunkem, że charakeryzują sę on ym samym pozomem ryzyka. Nauralne, pozom ryzyka klenów zazwyczaj bywa zróżncowany. Porfel klenów frmy obejmuje bowem klenów, kórzy od dłuższego czasu generują regularne wpływy, jak nowo pozyskanych klenów, kórych przyszłe wydak rudno jes przewdzeć. Jeżel przy pomarze warośc klena, zosane zasosowana jedna, nawe uśrednona sopa dyskonowa, warość klenów o nskm pozome ryzyka zosane nedoszacowana w sosunku do warośc klenów o wysokm pozome ryzyka. Przy ogólnym pomarze warośc porfela klenów, rozumanego jako sumy warośc 10

11 poszczególnych klenów, ake podejśce może być w nekórych przypadkach dopuszczalne. Jeżel jednak pomar warośc klenów służyć ma alokacj środków w celu zwększena warośc porfela klenów, wówczas zasosowane jednej sopy dyskonowej prowadzć będze do zafałszowanej warośc klenów, a ym samym do błędnych decyzj zarządczych. Warość klena, zgodne z rachunkem zdyskonowanych przepływów penężnych, opara jes na założenu korygowana warośc oddalonych w czase przepływów penężnych za pomocą sopy dyskonowej. W konsekwencj w pomarze warośc klena preferowane są przepływy penężne mające mejsce w blższym horyzonce czasowym, a mnejsza waga nadawana jes przepływom penężnym w dalszym horyzonce. Zjawsko o jes szczególne slne przy wysokm pozome sopy dyskonowej. Z drugej srony jes o nauralna konsekwencja przyjęego założena o pomarze warośc beżącej, a ne nomnalnej, przepływów penężnych generowanych przez klenów. W konsekwencj relacja z klenem charakeryzującym sę pewnym pozomem generowanych koszów przychodów może być w jednej frme neopłacalna (CLV <= 0), podczas, gdy w nnej będze opłacalna (CLV > 0). Syuacja aka wynka z różncy w przyjęej sope dyskonowej, kóra może być uwarunkowana różnym koszem kapału frmy. Tabela 3. Wpływ sopy dyskonowej na warość klena CLV CLV CLV Okres = 3% = 7% = 15% Klen 1 NCF ,92-1,19-3,96 Klen 2 NCF ,82 8,60 5,73 Klen 3 NCF ,13 14,20 12,91 Źródło: opracowane własne. gdze: NCF zwązana z danym klenem, wyrażona w waroścach penężnych korzyść neo, kóra nasąpła w wybranym okrese Tabela 3. przedsawa przykładowe warośc wskaźnka CLV (warość klena) oblczone dla rzech klenów charakeryzujących sę różnym scenaruszam wysępowana przepływów penężnych neo. Warośc CLV zosały oblczone przy nasępujących pozomach sopy dyskonowej: 3%, 7%, 15%. Klen 1 charakeryzuje sę wysokm ujemnym przepływem penężnym neo w perwszym okrese, kóry prawdopodobne jes zwązany z koszem jego pozyskana. Kolejne przepływy są dodane wykazują endencję rosnącą. Nomnalna warość przepływów 11

12 penężnych neo zwązanych z klenem 1 wynos 13. Suma zdyskonowanych przepływów penężnych neo, czyl warość wskaźnka CLV, przyjmuje warość dodaną dla sopy dyskonowej =3% oraz ujemną dla sóp dyskonowych =7% oraz =15%. Klen 2 charakeryzuje sę dodanm przepływam penężnym neo, z kórych zdecydowana wększość wysępuje w późnejszych okresach. W rezulace warość klena zależy w sonym sopnu od pozomu sopy dyskonowej. Przepływy penężne neo klena 3 obejmują wysoką warość dodaną w perwszym okrese, a nasępne umarkowane warośc dodane w okresach późnejszych. Scenarusz przepływów odpowada syuacj, w kórej klen na począku dokonuje zakupu koszownego produku, a w późnejszych okresach ponos koszy jego konserwacj czy eż rozwoju. Wysoka warość przepływu w perwszym okrese sprawa, że warość klena jes najmnej podana na zmany sopy dyskonowej. Kalkulacja wolnej od ryzyka warośc klena poprzez zasosowane odpowednego pozomu sopy dyskonowej spójna jes z meodą wyceny przedsęborsw oparych o rachunek przepływów penężnych. W przypadku wysokego pozomu ryzyka warość przedsęborsw, a akże nnych zasobów, wycena sę za pomocą meody opcyjnej. Zasosowane wolnej od ryzyka sopy dyskonowej prowadz bowem do zbynego zanżena kalkulowanej warośc. Kryyka warośc klena Warość klena w nnejszym opracowanu rozumana jes jako beżąca warość przyszłych, wyrażonych w waroścach penężnych korzyśc neo zwązanych z klenem. Wskaźnk en opsuje zaem korzyśc lub sray frmy wynkające z relacj z klenem. Jes o ujęce, kóre wyraża w waroścach ekonomcznych rezula dzałań markengowych w obszarze relacj z klenam. Warość klena może dzęk emu być podsawą do wyceny frm. Sprowadzene relacj z klenem do warośc ekonomcznej skukuje pomnejszenem rol lub wręcz pomnęcem sonych elemenów relacj. Warość klena przedsawa ekonomczny wynk relacj, ne dosarcza naomas nformacj o jej przyczynach, akch jak klen jego charakerysyka. Pomnęe są w en sposób sone nformacje jak saysfakcja 12

13 klena, dane demografczne czy sposób użyca produku. Co węcej, en sam pozom warośc charakeryzować może klenów mających bardzo różną charakerysykę, odmenny scenarusz korzyśc generowanych dla frmy lub eż nny pozom ryzyka. Warość klena ne może być zaem jedynym kryerum w worzenu sraeg ukerunkowanych na wzros warośc porfela klenów. Umożlwa ona jednak określene warośc klenów dla frmy, a ym samym denyfkację najcennejszych klenów. W przecweńswe do renownośc klena (cusomer profably), mernk warośc klena bazuje na przyszłych korzyścach neo wynkających z relacj z klenem. Jej pomar wymaga zaem predykcj przyszłych wydarzeń. Nauralne, esymacja przyszłych korzyśc zawsze obarczona jes pewnym pozomem ryzyka. Zdanem m.n. Hughesa najlepszym sposobem do predykcj przyszłych zachowań klena jes analza hsor jego zachowań. 13 W przypadku pomaru warośc klena przed jego pozyskanem, akch nformacj nauralne ne ma. Co węcej, ze względu na burzlwe zmenające sę ooczene warunk funkcjonowana frmy, zachowane klena w przeszłych okresach może być neadekwane do predykcj jego zachowań w przyszłośc. Z pewnoścą rudność pomaru warośc klena zróżncowana będze ze względu na charaker relacj. W przypadku relacj z klenem mającej charaker cyklczny, kórej cągłość wynka z rozwązań prawno-organzacyjnych lub wysokch koszów zmany dosawcy, warość klena można oblczyć w relaywne prosy sposób. Trudność kalkulacj wzrasa w przypadku klena charakeryzującego sę dużą zmennoścą w generowanu wpływów lub ym bardzej nemaeralnych korzyśc dla frmy. W przypadku dużej zmennośc zarówno wpływów, jak korzyśc nemaeralnych, wady mernka wynkają ne ylko z urudnonej predykcj, ale akże z mnejszej zasadnośc sosowana sopy dyskonowej do kalkulacj warośc wolnej od ryzyka. Ne sneje jeden sposób pomaru warośc klena. Wększość auorów publkacj z zakresu warośc klena w sposób odmenny defnuje oblcza warość ego mernka. Urudna o lub czasam unemożlwa porównane warośc dla dwóch różnych frm. Z drugej srony śwadczy o o unwersalnośc ego mernka możlwośc dososowana go do beżących porzeb. Adapacja mernka może doyczyć sposobu określena korzyśc (fnansowe, wzerunkowe, zwązane z rekomendacjam), pomaru koszów, czy eż meodze uwzględnena ryzyka poprzez zarówno sopę dyskonową, długość okresu wzęego pod 13 A.M. Hughes, Model vs. Transacon Hsory. Whch s Preferable for Cusomer Communcaons, hp://www.dbmarkeng.com/arcles/ar119.hm, [ ] 13

14 uwagę, jak wysokość przychodów koszów. Jes o sona zalea ego mernka, gdyż pozwala na pomar sonych dla frmy korzyśc. Nauralne, m wernej warość klena pownna prezenować obraz rzeczywsy, ym węcej zmennych pownna uwzględnać. W kalkulacj warośc klena oprócz aspeków fnansowych uwzględnane są równeż nepenężne warośc wynkające z relacj z klenem. Należą do nch rekomendacje frmy, korzyśc wzerunkowe czy nformacje orzymywane od klena. Nepenężne warośc wynkające z relacj z klenem są szczególne sone we wczesnych eapach cyklu życa produku. Pozyskany w faze wprowadzena klen charakeryzuje sę o wele wększą waroścą nż klen pozyskany w faze dojrzałośc produku. Wynka o przede wszyskm z nepenężnych korzyśc generowanych przez klena, w szczególnośc z rekomendacj frmy lub produku osobom rzecm. Usalene warośc klena pozyskanego w faze wprowadzena może być rudne, ze względu na koneczność oszacowana welu zmennych, w ym warośc rekomendacj. Co węcej z akm szacunkam zwązany jes najczęścej wysok pozomem ryzyka. Przy wycene zasobu charakeryzującego sę wysokm pozomem ryzyka odchodz sę od meod dochodowych, na kórych opara jes m.n. kalkulacja warośc klena, na rzecz nnych meod np. meody opcyjnej. Warość klena sprawdza sę naomas przy nskm pozome ryzyka, czyl w późnejszych fazach cyklu życa produku. Warość klena oraz warość porfela klena, zdanem auorów publkacj z zakresu leraury przedmou, służyć mogą jako kryerum oceny decyzj menedżerskch w zakrese relacj z klenam. 14 Waro zauważyć, że w porównanu do mernków efekywnośc projeków nwesycyjnych akch jak EVA, warość klena pomja aspek zaangażowana kapałowego. Nauralne kapałochłonność pojedynczej relacj z klenem może być znkoma, na pozome porfela klenów osągać może sony pozom. Innym rodzajem koszu neuwzględnonego w warośc klena jes kosz alernaywny, czyl uraa warośc, jaką można byłoby uzyskać, przy podjęcu alernaywnej decyzj doyczącej alokacj zasobów frmy. 14 S. Gupa, D. Lehmann, Managng Cusomers as Invesmens: The Sraegc Value of Cusomers n he Long Run, Wharon School Publshng,

15 Sreszczene Refera przedsawa koncepcję pomaru warośc klena. Przedsawono w nm wysępujące w leraurze przedmou podejśca do pomaru. Scharakeryzowano równeż najważnejsze komponeny warośc klena ake jak korzyśc generowane przez klena na rzecz frmy, koszy klena oraz ryzyko wynkające dla frmy z relacj z klenem. Summary The paper presens he concep of cusomer value measuremen. Varous approaches o hs ssue have been presened. The paper also descrbes he mos mporan componens of cusomer value, whch are benefs generaed by cusomers for company, cusomer coss and he rsk whch resuls from cusomer relaonshp for he company. Bblografa 1. Bauer H.H., Hammerschmd M., Braehler M., The Cusomer Lfeme Value Concep and Is Conrbuon o Corporae Valuaon, Yearbook of Markeng and Consumer Research, Vol. 1 (2003). 2. Berger P. D., N.I. Nasr, Cusomer Lfeme Value: Markeng Models and Applcaons, Journal of Ineracve Markeng, Wner Blaberg R.C., Gez G., Thomas J. Klen jako kapał. Budowa cennego mająku relacj z klenem zarządzane nm, MT Bznes, Warszawa Cchosz M., Życowa warość klena jej znaczene dla frmy, Markeng Rynek, 12/ Cwynar A., Cwynar W., Mernk kreowanej warośc spółk kapałowej; w: A. Szablewsk, R. Tuzmek, Wycena zarządzane waroścą frmy, Poleks, Warszawa Dobegała-Korona B., Warość klena, w: Meody wyceny spółk. Perspekywa klena nwesora, red. M. Panfl, A. Szablewsk, Polex, Doyle P., Markeng Warośc, Feldberg SJA, Warszawa 2003, sr Gupa S., Lehmann D., Managng Cusomers as Invesmens: The Sraegc Value of Cusomers n he Long Run, Wharon School Publshng, Hughes A.M., Model vs. Transacon Hsory. Whch s Preferable for Cusomer Communcaons, hp://www.dbmarkeng.com/arcles/ar119.hm, [ ] 10. Pfefer P.E., M.E. Haskns, R.M. Conroy, Cusomer Lfeme Value, Cusomer Profably, and he Treamen of Acquson Spendng, Journal of Manageral Issues, Sprng Rukowsk I., Markengowe koncepcje warośc, Markeng Rynek, 2/ Rybarczyk K., Renowność klena; w: Meody wyceny spółk, red. M.Panfl, A. Szablewsk, Poleks, Warszawa Urbanek G., Wycena relacj z klenem, Markeng Rynek, 12/

Hipotezy o istotności oszacowao parametrów zmiennych objaśniających ˆ ) ˆ

Hipotezy o istotności oszacowao parametrów zmiennych objaśniających ˆ ) ˆ WERYFIKACJA HIPOTEZY O ISTOTNOŚCI OCEN PARAMETRÓW STRUKTURALNYCH MODELU Hpoezy o sonośc oszacowao paramerów zmennych objaśnających Tesowane sonośc paramerów zmennych objaśnających sprowadza sę do nasępującego

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podstawowe algorytmy indeksów giełdowych

Podstawowe algorytmy indeksów giełdowych Podsawowe algorymy ndeksów gełdowych Wersja 1.1 San na 25-11-13 Podsawowe algorymy ndeksów gełdowych Wersja 1.1 San na 2013-11-25 Sps reśc I. Algorymy oblczana warośc ndeksów gełdowych...3 1. Warość beżąca

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie cen detalicznych żywności w Polsce

Prognozowanie cen detalicznych żywności w Polsce Prognozowane cen dealcznych żywnośc w Polsce Marusz Hamulczuk IERGŻ - PIB Kaarzyna Herel NBP Co dlaczego prognozujemy Krókookresowe prognozy cen dealcznych Ceny dealczne (ndywdualne produky, agregay) Isone

Bardziej szczegółowo

Modelowanie równowagi cenowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresach przed i po wejściu Polski do Unii Europejskiej

Modelowanie równowagi cenowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresach przed i po wejściu Polski do Unii Europejskiej Sansław Urbańsk * Modelowane równowag cenowej na Gełdze Paperów Waroścowych w Warszawe w okresach przed po wejścu Polsk do Un Europejskej Wsęp Praca nnejsza sanow konynuację badań doyczących wyceny akcj

Bardziej szczegółowo

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch Za: Stansław Latoś, Nwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwczena z geodezj II [red.] J. eluch 6.1. Ogólne zasady nwelacj trygonometrycznej. Wprowadzene Nwelacja trygonometryczna, zwana równeż trygonometrycznym

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYBRANYM REGIONIE

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYBRANYM REGIONIE MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYBRANYM REGIONIE Marcn Zawada Kaedra Ekonomer Saysyk, Wydzał Zarządzana, Polechnka Częsochowska, Częsochowa 1 WSTĘP Proces ransformacj

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w jakość na rynkach akcji w Europie Środkowo-Wschodniej

Inwestowanie w jakość na rynkach akcji w Europie Środkowo-Wschodniej Bank Kredy 46(2 205 65-90 Inwesowane w jakość na rynkach akcj w Europe Środkowo-Wschodnej Adam Zarema* Nadesłany: 2 wrześna 204 r. Zaakcepowany: 3 marca 205 r. Sreszczene Opracowane ma na celu przedsawene

Bardziej szczegółowo

Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych**

Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych** Ekonomia Menedżerska 2009, nr 6, s. 119 128 Marek Łukasz Michalski* Analiza meod oceny efekywności inwesycji rzeczowych** 1. Wsęp Podsawowymi celami przedsiębiorswa w długim okresie jes rozwój i osiąganie

Bardziej szczegółowo

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4.

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4. Modele weloczynnkowe Analza Zarządzane Portfelem cz. 4 Ogólne model weloczynnkowy można zapsać jako: (,...,,..., ) P f F F F = n Dr Katarzyna Kuzak lub (,...,,..., ) f F F F = n Modele weloczynnkowe Można

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskego 8, 04-703 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Systemy nawigacji satelitarnej. Przemysław Bartczak

Systemy nawigacji satelitarnej. Przemysław Bartczak Sysemy nawgacj saelarnej Przemysław Barczak Częsolwość nośna Wszyske saely GPS emują neprzerwane sygnały na dwóch częsolwoścach nośnych L1 L2 z pograncza mkrofalowych fal L S, kóre z punku wdzena nazemnego

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Sera: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 Adranna MASTALERZ-KODZIS Unwersytet Ekonomczny w Katowcach OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r.

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r. Mnster Edukacj arodowej Pan Katarzyna HALL Mnsterstwo Edukacj arodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 arszawa Dna 03 czerwca 2009 r. TEMAT: Propozycja zmany art. 30a ustawy Karta auczycela w forme lstu otwartego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkaùych na terenie Gminy Wolbórz

Regulamin. udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkaùych na terenie Gminy Wolbórz Zaù¹cznk Nr 1 uchwaùy Nr XXVIII/167/2005 Rady Gmny Wolbórz z dna 30 marca 2005 r. Regulamn udzelana pomocy maeralnej o charakerze socjalnym dla ucznów zameszkaùych na erene Gmny Wolbórz I. Sposób usalana

Bardziej szczegółowo

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Ewa Szymank Katedra Teor Ekonom Akadema Ekonomczna w Krakowe ul. Rakowcka 27, 31-510 Kraków STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Abstrakt Artykuł przedstawa wynk badań konkurencyjnośc

Bardziej szczegółowo

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA . OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA Defncja grafu Pod pojęcem grafu G rozumemy następującą dwójkę uporządkowaną (defncja grafu Berge a): (.) G W,U gdze: W zbór werzchołków grafu, U zbór łuków grafu, U W W,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY HARMONOGRAMOWANIA PROCESU MAGAZYNOWEGO

WYBRANE ASPEKTY HARMONOGRAMOWANIA PROCESU MAGAZYNOWEGO PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 64 Transpor 28 Tomasz AMBROZIAK, Konrad LEWCZUK Wydzał Transporu Polechnk Warszawske Zakład Logsyk Sysemów Transporowych ul. Koszykowa 75, -662 Warszawa am@.pw.edu.pl;

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

Usługi KPMG oferowane polskim przedsiębiorcom

Usługi KPMG oferowane polskim przedsiębiorcom Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom Czyl jak w czym pomagamy polskm frmom kpmg.pl 1 Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom 2013 Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom Doradztwo fnansowe ksęgowe

Bardziej szczegółowo

13. DWA MODELE POTOKU RUCHU (TEORIOKOLEJKOWE)(wg Wocha,1998)

13. DWA MODELE POTOKU RUCHU (TEORIOKOLEJKOWE)(wg Wocha,1998) 3. Dwa modele pooku ruchu (eorokolejkowe) 3. DWA MODELE POTOKU RUCHU (TEORIOKOLEJKOWE)(wg Wocha,998) 3.. Model Hagha Isneje wele prac z la powojennych, w kórych wysępują próby modelowana kolejek ruchowych

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI A SYSTEM LOGISTYCZNY MIASTA 1

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI A SYSTEM LOGISTYCZNY MIASTA 1 METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XI/2, 2010, str. 102 111 PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI A SYSTEM LOGISTYCZNY MIASTA 1

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki

Dr inż. Robert Smusz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki Dr nż. Robert Smusz Poltechnka Rzeszowska m. I. Łukasewcza Wydzał Budowy Maszyn Lotnctwa Katedra Termodynamk Projekt jest współfnansowany w ramach programu polskej pomocy zagrancznej Mnsterstwa Spraw Zagrancznych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH

PODSTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH PODTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH I Pracowa IF UJ Luy 03 PODRĘCZNIKI Wsęp do aalzy błędu pomarowego Joh R. Taylor Wydawcwo Naukowe PWN Warszawa 999 I Pracowa

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

Ewolucja metod konstrukcji krzywej terminowej stóp procentowych po kryzysie płynności rynku międzybankowego w latach 2007-2009

Ewolucja metod konstrukcji krzywej terminowej stóp procentowych po kryzysie płynności rynku międzybankowego w latach 2007-2009 Unwersye Ekonomczny w Poznanu Wydzał Ekonom Paweł Olsza Ewolucja meod konsrukcj krzywej ermnowej sóp procenowych po kryzyse płynnośc rynku mędzybankowego w laach 007 009 Rozprawa dokorska przygoowana pod

Bardziej szczegółowo

Oligopol dynamiczny. Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencji ilościowej jako gra jednokrotna z pełną i doskonalej informacją

Oligopol dynamiczny. Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencji ilościowej jako gra jednokrotna z pełną i doskonalej informacją Olgopol dynamczny Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencj loścowej jako gra jednokrotna z pełną doskonalej nformacją (1934) Dwa okresy: t=0, 1 tzn. frma 2 podejmując decyzję zna decyzję frmy 1 Q=q 1 +q

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

Management Systems in Production Engineering No 4(20), 2015

Management Systems in Production Engineering No 4(20), 2015 EKONOMICZNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI NOWEGO WYROBU Janusz WÓJCIK Fabryka Druu Gliwice Sp. z o.o. Jolana BIJAŃSKA, Krzyszof WODARSKI Poliechnika Śląska Sreszczenie: Realizacja prac z zakresu przygoowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH

ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH ANALIZA SZEREGÓW CZASWYCH Szereg czasow zbór warośc baanej cech lub warośc baanego zjawska zaobserwowanch w różnch momenach czasu uporząkowan chronologczne. Skłank szeregu czasowego:. enencja rozwojowa

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE

KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Adranna Mastalerz-Kodzs Unwersytet Ekonomczny w Katowcach KONSTRUKCJA OPTYMALNYCH PORTFELI Z ZASTOSOWANIEM METOD ANALIZY FUNDAMENTALNEJ UJĘCIE DYNAMICZNE Wprowadzene W dzałalnośc nstytucj fnansowych, takch

Bardziej szczegółowo

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja)

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja) Analza danych Dane trenngowe testowe. Algorytm k najblższych sąsadów. Jakub Wróblewsk jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajeca.jakubw.pl/ OGÓLNY SCHEMAT Mamy dany zbór danych podzelony na klasy decyzyjne, oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie i jego wpływ na analizę opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie i jego wpływ na analizę opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych dr nż Andrze Chylńsk Katedra Bankowośc Fnansów Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawe Zarządzane ryzykem w rzedsęborstwe ego wływ na analzę ołacalnośc rzedsęwzęć nwestycynych w w w e - f n a n s e c o m

Bardziej szczegółowo

Jerzy Czesław Ossowski Katedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorstwem Wydział Zarzdzania i Ekonomii Politechnika Gdaska

Jerzy Czesław Ossowski Katedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorstwem Wydział Zarzdzania i Ekonomii Politechnika Gdaska Jerzy Czesław Ossowsk Kaedra Ekonom Zarzdzana Przedsborswem Wydzał Zarzdzana Ekonom Polechnka Gdaska IX Ogólnoposke Semnarum Naukowe n. Dynamczne modele ekonomeryczne, Kaedra Ekonomer Saysyk, Unwersye

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH dr inż. Rober Sachniewicz METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Jednymi z licznych celów i zadań przedsiębiorswa są: - wzros warości przedsiębiorswa

Bardziej szczegółowo

Zadane 1: Wyznacz średne ruchome 3-okresowe z następujących danych obrazujących zużyce energ elektrycznej [kwh] w pewnym zakładze w mesącach styczeń - lpec 1998 r.: 400; 410; 430; 40; 400; 380; 370. Zadane

Bardziej szczegółowo

XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne

XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadane dośwadczalne ZADANIE D Nazwa zadana: Maszyna analogowa. Dane są:. doda półprzewodnkowa (krzemowa) 2. opornk dekadowy (- 5 Ω ), 3. woltomerz cyfrowy, 4. źródło napęca

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego TRANSFORM ADVICE PROGRAMME Invesmen in Environmenal Infrasrucure in Poland Analiza efekywności koszowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego koszu jednoskowego dr Jana Rączkę Warszawa, 13.06.2002 2 Spis reści

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY FUTURES STOPY PROCENTOWEJ

KONTRAKTY FUTURES STOPY PROCENTOWEJ KONTRAKTY FUTURES STOPY PROCENTOWEJ Zasosowanie z perspekywy radera Dominik Łogin 18 październik 2013 Agenda I. Fuures obligacyjne Podsawy konsrukcji Porównanie międzynarodowe Baza Cash-Fuures Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Zasady budowy prognoz

Rozdział 2. Zasady budowy prognoz Rozdzał. Zasady budowy prognoz Rozdzał. Zasady budowy prognoz (z ksążk A. Mankowsk, Z. arapaa, Prognozowane symulacja rozwoju przedsęborsw, Warszawa 00) Kopowane za zgodą auorów.. Rodzaje prognoz... Klasyfkacje

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 MAŁGORZATA WASILEWSKA PORÓWNANIE METODY NPV, DRZEW DECYZYJNYCH I METODY OPCJI REALNYCH W WYCENIE PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 6 R = Ocena wyników zarządzania portfelem. Pomiar wyników zarządzania portfelem. Dr Katarzyna Kuziak

Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 6 R = Ocena wyników zarządzania portfelem. Pomiar wyników zarządzania portfelem. Dr Katarzyna Kuziak Ocena wyników zarządzania porelem Analiza i Zarządzanie Porelem cz. 6 Dr Kaarzyna Kuziak Eapy oceny wyników zarządzania porelem: - (porolio perormance measuremen) - Przypisanie wyników zarządzania porelem

Bardziej szczegółowo

Propozycja modyfikacji klasycznego podejścia do analizy gospodarności

Propozycja modyfikacji klasycznego podejścia do analizy gospodarności Jacek Batóg Unwersytet Szczecńsk Propozycja modyfkacj klasycznego podejśca do analzy gospodarnośc Przedsęborstwa dysponujące dentycznym zasobam czynnków produkcj oraz dzałające w dentycznych warunkach

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analza zagadneń różnczkowych 1. Układy równań lnowych P. F. Góra http://th-www.f.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letn 2006/07 Podstawowe fakty Równane Ax = b, x,

Bardziej szczegółowo

Dobór zmiennych objaśniających

Dobór zmiennych objaśniających Dobór zmennych objaśnających Metoda grafowa: Należy tak rozpąć graf na werzchołkach opsujących poszczególne zmenne, aby występowały w nm wyłączne łuk symbolzujące stotne korelacje pomędzy zmennym opsującym.

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INTERWENCJONIZMU PAŃSTWOWEGO W GOSPODARKĘ ŻYWNOŚCIOWĄ UKRAINY. Wstęp

EFEKTYWNOŚĆ INTERWENCJONIZMU PAŃSTWOWEGO W GOSPODARKĘ ŻYWNOŚCIOWĄ UKRAINY. Wstęp Efektywność STOWARZYSZENIE nterwencjonzmu EKONOMISTÓW państwowego ROLNICTWA w gospodarkę I AGROBIZNESU żywnoścową Ukrany Rocznk Naukowe tom XVI zeszyt 2 33 Georgj Czerewko Lwowsk Narodowy Unwersytet Agrarny

Bardziej szczegółowo

Zorientowane usługowo rozproszone systemy dostarczania informacji decyzyjnych rozwój wybranych serwisów

Zorientowane usługowo rozproszone systemy dostarczania informacji decyzyjnych rozwój wybranych serwisów Zakład Zaawansowanych Technk Informacyjnych (Z-6) Zorenowane usługowo rozproszone sysemy dosarczana nformacj decyzyjnych rozwój wybranych serwsów Praca nr 06300038 Warszawa grudzeń 2008 2 Zorenowane usługowo

Bardziej szczegółowo

dy dx stąd w przybliżeniu: y

dy dx stąd w przybliżeniu: y Przykłady do funkcj nelnowych funkcj Törnqusta Proszę sprawdzć uzasadnć, które z podanych zdań są prawdzwe, a które fałszywe: Przykład 1. Mesęczne wydatk na warzywa (y, w jednostkach penężnych, jp) w zależnośc

Bardziej szczegółowo

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XIII/3, 202, sr. 253 26 ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI Adam Waszkowski Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Palmowski. Analiza Przeżycia

Zbigniew Palmowski. Analiza Przeżycia Zbgnew Palmowsk Analza Przeżyca Wrocław 9 Zbgnew Palmowsk Docendo dscmus (Ucząc nnych, sam sę uczymy) Seneka Mos of he me I fnd myself workng n heorecal problems, because I am neresed n applcaons. I also

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM prof. dr hab. Paweł Dimann 1 Znaczenie prognoz w zarządzaniu firmą Zarządzanie firmą jes nieusannym procesem podejmowania decyzji, kóry może być zdefiniowany

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XVI/3, 2015, str. 248 257 ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW UZYSKANYCH ZA POMOCĄ MIAR SYNTETYCZNYCH: M ORAZ PRZY ZASTOSOWANIU METODY UNITARYZACJI ZEROWANEJ Sławomr

Bardziej szczegółowo

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r. Maemayka ubezpeczeń mająkowych 7.05.00 r. Zadane. Pewne ryzyko generuje jedną szkodę z prawdopodobeńswem q, zaś zero szkód z prawdopodobeńswem ( q). Ubezpeczycel pokrywa nadwyżkę szkody ponad udzał własny

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji cyklicznej

Monitor konwergencji cyklicznej PF Monor konwergencj cyklcznej lsopad 9 Mnserswo Fnansów Deparamen Polyk Fnansowej, Analz Saysyk Numer / 9 Buro Pełnomocnka Rządu ds. Wprowadzena Euro przez Rzeczpospolą Polską Monor konwergencj cyklcznej

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 1 Statystyka opsowa ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 W statystyce opsowej mamy pełne nformacje

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. zw. UMW. Recenzja

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. zw. UMW. Recenzja KATEDRA KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCHYCH GERIATRII ALERGOLOGU Unwersytet Medyczny m. Pastów Śląskch we Wrocławu 50-367 Wrocław, ul. Cure-Skłodowskej 66 Tel. 71/7842521 Fax 71/7842529 E-mal: bernard.panaszek@umed.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza opłacalności inwestycji logistycznej Wyszczególnienie

Analiza opłacalności inwestycji logistycznej Wyszczególnienie inwesycji logisycznej Wyszczególnienie Laa Dane w ys. zł 2 3 4 5 6 7 8 Przedsięwzięcie I Program rozwoju łańcucha (kanału) dysrybucji przewiduje realizację inwesycji cenrum dysrybucyjnego. Do oceny przyjęo

Bardziej szczegółowo

Pomiary parametrów akustycznych wnętrz.

Pomiary parametrów akustycznych wnętrz. Pomary parametrów akustycznych wnętrz. Ocena obektywna wnętrz pod względem akustycznym dokonywana jest na podstawe wartośc następujących parametrów: czasu pogłosu, wczesnego czasu pogłosu ED, wskaźnków

Bardziej szczegółowo

Proces narodzin i śmierci

Proces narodzin i śmierci Proces narodzn śmerc Jeżel w ewnej oulacj nowe osobnk ojawają sę w sosób losowy, rzy czym gęstość zdarzeń na jednostkę czasu jest stała w czase wynos λ, oraz lczba osobnków n, które ojawły sę od chwl do

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MEODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH om XV/3, 214, sr. 86 98 PROPOZYCJA MODYFIKACJI KŁADKI NEO W UBEZPIECZENIACH NA ŻYCIE Z FUNDUZEM KAPIAŁOWYM UWZLĘDNIAJĄCA DODAKOWE RYZYKO FINANOWE Magdalena Homa

Bardziej szczegółowo

Poziomy płynnoêci i opóênienia w rozrachunku w systemie SORBNET podejêcie symulacyjne przy u yciu symulatora systemów płatnoêci BoF-PSS2*

Poziomy płynnoêci i opóênienia w rozrachunku w systemie SORBNET podejêcie symulacyjne przy u yciu symulatora systemów płatnoêci BoF-PSS2* Ban Kredy maj 27 Ryn Insyucje Fnansowe 53 Pozomy płynnoêc opóênena w rozrachunu w syseme SORBNET podejêce symulacyjne przy u ycu symulaora sysemów płanoêc BoF-PSS2* Lqudy Levels and Selemen Delays n he

Bardziej szczegółowo

Proste modele ze złożonym zachowaniem czyli o chaosie

Proste modele ze złożonym zachowaniem czyli o chaosie Proste modele ze złożonym zachowanem czyl o chaose 29 kwetna 2014 Komputer jest narzędzem coraz częścej stosowanym przez naukowców do ukazywana skrzętne ukrywanych przez naturę tajemnc. Symulacja, obok

Bardziej szczegółowo

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006 [Informaton on standardsaton] P02 11-04- Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach:

Bardziej szczegółowo

Model ASAD. ceny i płace mogą ulegać zmianom (w odróżnieniu od poprzednio omawianych modeli)

Model ASAD. ceny i płace mogą ulegać zmianom (w odróżnieniu od poprzednio omawianych modeli) Model odstawowe założena modelu: ceny płace mogą ulegać zmanom (w odróżnenu od poprzedno omawanych model) punktem odnesena analzy jest obserwacja pozomu produkcj cen (a ne stopy procentowej jak w modelu

Bardziej szczegółowo

METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównanie obiektów przy ocenie wielokryterialnej. Ranking obiektów.

METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównanie obiektów przy ocenie wielokryterialnej. Ranking obiektów. Opracowane: Dorota Mszczyńska METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównane obektów przy ocene welokryteralnej. Rankng obektów. Porównane wybranych obektów (warantów decyzyjnych) ze względu na różne cechy (krytera)

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA STOWARZYSZENIA KOBIET LASU

KONFERENCJA STOWARZYSZENIA KOBIET LASU Rogów 19.10.2012 KONFERENCJA STOWARZYSZENIA KOBIET LASU Temat:,,Okem headhuntera:czy płeć ma znaczene". Prowadzące: Ilona Pawełczyk Paulna Pańka. Cel wystąpena: Analza tematu, czy płeć ma znaczene w pracy

Bardziej szczegółowo

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20 Darusz Letkowsk Unwersytet Łódzk BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG0 Wprowadzene Teora wyboru efektywnego portfela nwestycyjnego zaproponowana przez H. Markowtza oraz jej rozwnęca

Bardziej szczegółowo

Model oceny ryzyka w działalności firmy logistycznej - uwagi metodyczne

Model oceny ryzyka w działalności firmy logistycznej - uwagi metodyczne Magdalena OSIŃSKA Unwersytet Mkołaja Kopernka w Torunu Model oceny ryzyka w dzałalnośc frmy logstycznej - uwag metodyczne WSTĘP Logstyka w cągu ostatnch 2. lat stała sę bardzo rozbudowaną dzedzną dzałalnośc

Bardziej szczegółowo

Arytmetyka finansowa Wykład z dnia 30.04.2013

Arytmetyka finansowa Wykład z dnia 30.04.2013 Arytmetyka fnansowa Wykła z na 30042013 Wesław Krakowak W tym rozzale bęzemy baać wartość aktualną rent pewnych, W szczególnośc, wartość obecną renty, a równeż wartość końcową Do wartośc końcowej renty

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wejścia-wyjścia

Urządzenia wejścia-wyjścia Urządzena wejśca-wyjśca Klasyfkacja urządzeń wejśca-wyjśca. Struktura mechanzmu wejśca-wyjśca (sprzętu oprogramowana). Interakcja jednostk centralnej z urządzenam wejśca-wyjśca: odpytywane, sterowane przerwanam,

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009

Analiza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009 Mara Konopka Katedra Ekonomk Organzacj Przedsęborstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wejskego w Warszawe Analza porównawcza rozwoju wybranych banków komercyjnych w latach 2001 2009 Wstęp Polska prywatyzacja

Bardziej szczegółowo

Warunki tworzenia wartości dodanej w przedsiębiorstwie

Warunki tworzenia wartości dodanej w przedsiębiorstwie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/1 (2013) s. 287 294 Warunki worzenia warości dodanej w przedsiębiorswie Arkadiusz Wawiernia * Sreszczenie:

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE KONSUMPCYJNE A STRUKTURA WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE

PREFERENCJE KONSUMPCYJNE A STRUKTURA WYDATKÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE Zeszyty Naukowe Wydzału Informatycznych Technk Zarządzana Wyższej Szkoły Informatyk Stosowanej Zarządzana Współczesne Problemy Zarządzana Nr /2008 PREFERENCJE KONSUMPCYJNE A STRUKTURA WYDATKÓW GOSPODARSTW

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE SZEREGI CZASOWE WYKŁAD 3

FINANSOWE SZEREGI CZASOWE WYKŁAD 3 FINANSOWE SZEREGI CZASOWE WYKŁAD 3 dr Tomasz Wójowcz Wydzał Zarządzana AGH 3800 3300 800 300 800 300 800 0 0 30 40 50 60 70 Kraków 0 Tomasz Wójowcz, WZ AGH Kraków przypomnene MA(q): gdze ε są d(0,σ ).

Bardziej szczegółowo

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA Bruksela, 18 styczna 2013 r. Nowe europejske prawo jazdy w celu wększej ochrony, bezpeczeństwa swobodnego przemeszczana sę W dnu 19 styczna 2013 r., w ramach wejśca w życe trzecej

Bardziej szczegółowo

HSC Research Report. Principal Components Analysis in implied volatility modeling (Analiza składowych głównych w modelowaniu implikowanej zmienności)

HSC Research Report. Principal Components Analysis in implied volatility modeling (Analiza składowych głównych w modelowaniu implikowanej zmienności) HSC Research Repor HSC/04/03 Prncpal Componens Analyss n mpled volaly modelng (Analza składowych głównych w modelowanu mplkowanej zmennośc) Rafał Weron* Sławomr Wójck** * Hugo Senhaus Cener, Wrocław Unversy

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA REGIONALNA

STATYSTYKA REGIONALNA ЕЗЮМЕ В,. Т (,,.),. В, 2010. щ,. В -,. STATYSTYKA REGIONALNA Paweł DYKAS Zróżncowane rozwoju powatów w woj. małopolskm W artykule podjęto próbę analzy rozwoju ekonomcznego powatów w woj. małopolskm, wykorzystując

Bardziej szczegółowo

METODA ZDYSKONTOWANYCH SALD WOLNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA ZDYSKONTOWANYCH SALD WOLNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH METODA ZDYSONTOWANYCH SALD WOLNYCH PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W meodach dochodowych podsawową wielkością, kóa okeśla waość pzedsiębioswa są dochody jakie mogą być geneowane z powadzenia działalności gospodaczej

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Wojciech Artichowicz MODELOWANIE PRZEPŁYWU USTALONEGO NIEJEDNOSTAJNEGO W KANAŁACH OTWARTYCH

mgr inż. Wojciech Artichowicz MODELOWANIE PRZEPŁYWU USTALONEGO NIEJEDNOSTAJNEGO W KANAŁACH OTWARTYCH Poltechnka Gdańska Wydzał Inżyner Lądowej Środowska Katedra ydrotechnk mgr nż. Wojcech Artchowcz MODELOWANIE PRZEPŁYWU USTALONEGO NIEJEDNOSTAJNEGO W KANAŁAC OTWARTYC PRACA DOKTORSKA Promotor: prof. dr

Bardziej szczegółowo

WYCENA KONTRAKTÓW FUTURES, FORWARD I SWAP

WYCENA KONTRAKTÓW FUTURES, FORWARD I SWAP Krzyszof Jajuga Kaedra Inwesycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu WYCENA KONRAKÓW FUURES, FORWARD I SWAP DWA RODZAJE SYMERYCZNYCH INSRUMENÓW POCHODNYCH Symeryczne insrumeny

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż finalna - sprzedaż dóbr i usług konsumentowi lub firmie, którzy ostatecznie je zużytkują, nie poddając dalszemu przetworzeniu.

Sprzedaż finalna - sprzedaż dóbr i usług konsumentowi lub firmie, którzy ostatecznie je zużytkują, nie poddając dalszemu przetworzeniu. W 1 Rachu maroeoomcze 1. Produ rajowy bruo Sprzedaż fala - sprzedaż dóbr usług osumeow lub frme, órzy osaecze je zużyują, e poddając dalszemu przeworzeu. Sprzedaż pośreda - sprzedaż dóbr usług zaupoych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim Kancelara Sejmu s. 1/18 USTAWA z dna 20 lpca 2001 r. o kredyce konsumenckm Opracowano na podstawe: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r. Nr 109, poz. 1030. Art. 1. Ustawa reguluje zasady tryb zawerana

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA INWESTYCJI W METALE SZLACHETNE W OKRESIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO 2007-2012

OCENA RYZYKA INWESTYCJI W METALE SZLACHETNE W OKRESIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO 2007-2012 Elza Buszkowska Unwersye m. Adama Mckewcza w Poznanu, Wydzał Prawa Admnsracj, Kaedra Nauk Ekonomcznych Por Płucennk Unwersye m. Adama Mckewcza w Poznanu, Wydzał Maemayk Informayk, Pracowna Ekonomer Fnansowej

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6 8 września 005 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Pior Fiszeder Uniwersye Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ],

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ], STATECZNOŚĆ SKARP W przypadku obektu wykonanego z gruntów nespostych zaprojektowane bezpecznego nachylena skarp sprowadza sę do przekształcena wzoru na współczynnk statecznośc do postac: tgφ tgα = n gdze:

Bardziej szczegółowo

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne ś POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA PROWADZĄCY: mgr nż. Łukasz Amanowcz Systemy Ochrony Powetrza Ćwczena Laboratoryjne 2 TEMAT ĆWICZENIA: Oznaczane lczbowego rozkładu lnowych projekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Szeregi czasowe, modele DL i ADL, przyczynowość, integracja

Szeregi czasowe, modele DL i ADL, przyczynowość, integracja Szereg czasowe, modele DL ADL, rzyczyowość, egracja Szereg czasowy, o cąg realzacj zmeej losowej, owedzmy y, w kolejych okresach czasu: { y } T, co rówoważe możemy zasać: = 1 y = { y1, y,..., y T }. Najogólej

Bardziej szczegółowo

W praktyce często zdarza się, że wyniki obu prób możemy traktować jako. wyniki pomiarów na tym samym elemencie populacji np.

W praktyce często zdarza się, że wyniki obu prób możemy traktować jako. wyniki pomiarów na tym samym elemencie populacji np. Wykład 7 Uwaga: W praktyce często zdarza sę, że wynk obu prób możemy traktować jako wynk pomarów na tym samym elemence populacj np. wynk x przed wynk y po operacj dla tego samego osobnka. Należy wówczas

Bardziej szczegółowo

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH Krzyszof Jajuga Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W osanich kilkunasu laach na świecie obserwuje się dynamiczny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH

ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH Potr Mchalsk Węzeł Centralny OŻK-SB 25.12.2013 rok ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH Celem ponższej analzy jest odpowedź na pytane: czy wykształcene radnych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY TWORZENIA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO SELECTED METHODS FOR DEVELOPING SUSTAINABLE URBAN TRANS- PORT STRATEGIES

WYBRANE METODY TWORZENIA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO SELECTED METHODS FOR DEVELOPING SUSTAINABLE URBAN TRANS- PORT STRATEGIES Zbgnew SKROBACKI WYBRANE METODY TWORZENIA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO SELECTED METHODS FOR DEVELOPING SUSTAINABLE URBAN TRANS- PORT STRATEGIES W artykule przedstawone systemowe podejśce

Bardziej szczegółowo

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE Paweł Kobus, Rober Pierzykowski Kaedra Ekonomerii i Informayki SGGW e-mail: pawel.kobus@saysyka.info EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE Sreszczenie: Do modelowania asymerycznego wpływu dobrych i złych informacji

Bardziej szczegółowo

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Autor: Joanna Wójcik

System Przeciwdziałania Powstawaniu Bezrobocia na Terenach Słabo Zurbanizowanych SPRAWOZDANIE Z BADAŃ   Autor: Joanna Wójcik Opracowane w ramach projektu System Przecwdzałana Powstawanu Bezroboca na Terenach Słabo Zurbanzowanych ze środków Europejskego Funduszu Społecznego w ramach Incjatywy Wspólnotowej EQUAL PARTNERSTWO NA

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH

ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH Grzegorz PRZEKOTA ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH Zarys treśc: W pracy podjęto problem dentyfkacj cykl gełdowych.

Bardziej szczegółowo