Kolektory słoneczne w Suchej Beskidzkiej. Odnawialne i alternatywne źródła energii w Małopolsce zbiór dobrych praktyk cz. IV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kolektory słoneczne w Suchej Beskidzkiej. Odnawialne i alternatywne źródła energii w Małopolsce zbiór dobrych praktyk cz. IV"

Transkrypt

1 Kolektory słoneczne w Suchej Beskidzkiej Odnawialne i alternatywne źródła energii w Małopolsce zbiór dobrych praktyk cz. IV Kraków, październik 2009

2 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 Kolektory słoneczne na ośrodku w Żmiącej 4-5 Pompa ciepła w urzędzie w Jerzmanowicach 6-7 Ciepło z biomasy w Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach 8-9 Solarny system w Suchej Beskidzkiej Mała elektrownia wodna Kuźnice Parkometry zasilane słońcem w Krakowie Woda termalna w Aqua Parku w Zakopanem Kolektory słoneczne na szkołach w Osielcu i Wysokiej Biogaz z oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Pompa ciepła ogrzewająca szkołę w Miechowie Kolektory słoneczne na Domu Pomocy Społecznej w Trzemeśni Ekologiczne Centrum w Stryszowie Kotłownia na biomasę w szkole w Wojniczu Słoneczna straż pożarna w Krakowie Pompy ciepła ogrzewające szkoły w Jodłowniku Elektrownia wodna Dąbie Kolektory słoneczne na Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach Ciepło z biomasy w szkołach w Jordanowie Pompa ciepła w szkołach w Wielkiej Wsi Słoneczne dachy w Sułoszowej Polityka ekologiczna województwa odnawialne źródła energii 44 Dotychczasowe edycje publikacji 45

3 Wstęp Stan naszego środowiska wpływa na Niniejsza publikacja jest kontynuacją zdrowie i samopoczucie społeczeństwa, cyklu wydawniczego tworzonego od 2006 co podkreśla znaczenie dbałości o poprawę roku, promującego dobre praktyki, mogące jego jakości. Dlatego też ważne jest stosowanie się do zasady zrównoważonego do tworzenia proekologicznych, energoosz- być wzorem i inspiracją dla Państwa rozwoju, łączącego korzyści ekologiczne, czędnych instalacji we własnym otoczeniu. ekonomiczne poprzez wyrównanie bilansu Zawiera ona opis rozwiązań technicznych energetycznego. W tym zakresie duże oraz źródeł finansowania danej inwestycji, znaczenie ma ograniczenie stopnia zużycia ułatwiających organizację analogicznych naturalnych zasobów środowiska, poprzez urządzeń w swoim otoczeniu. wykorzystanie potencjału alternatywnych, Chciałbym, żeby to wydawnictwo zainspirowało instytucje publiczne i podmioty a zwłaszcza odnawialnych źródeł energii. Jednym z ważniejszych projektów województwa małopolskiego jest wspieranie energii, a także czystych i bezpiecznych gospodarcze tematem odnawialnych źródeł rozwoju inwestycji wykorzystujących te technologii oraz zachęciło do własnych źródła, w celu rozpowszechnienia podejścia inicjatyw, które zaowocują poprawą stanu ekologicznego pośród podmiotów w zaawansowany sposób korzystających ze proekologiczne należy pamiętać o możliwo- naszego środowiska. Podejmując działania środowiska. Znaczny rozwój gospodarki ści pozyskania znacznych unijnych środków wpływa na wzrost produkcji odpadów, finansowych m.in. na rozwój infrastruktury ścieków, a dodatkowo emisji zanieczyszczeń energetycznej. do atmosfery, m.in. dwutlenku węgla, pyłu Życzę pomyślności w tworzeniu nowych zawieszonego PM10, węglowodorów, tlenków siarki, azotu. Stanowi to przyczynę w przyszłym roku właśnie Państwa przykład rozwiązań ekologicznych i mam nadzieję, że rozwoju efektu cieplarnianego, jak również będzie nową dobrą praktyką dla mieszkańców województwa małopolskiego, a jedno- zwiększenia ilości szkodliwego ozonu troposferycznego, wpływającego negatywnie cześnie korzystnie wpłynie na poprawę na stan zdrowia człowieka i roślin. Z tej środowiska przyrodniczego i stanu zdrowotnego naszego i przyszłych pokoleń. przyczyny należy ograniczyć antropopresję do minimum, jednocześnie dbając o względy ekonomiczne, poprzez wykorzystywanie Marek Nawara odnawialnych źródeł energii. Z dumą przyglądam się zmianom zachodzącym w gospodarce zasobami środowiska województwa małopolskiego, co jest wyznacznikiem znacznej poprawy świadomości ekologicznej naszego społeczeństwa. Mam nadzieję, że programy i projekty realizowane przez Samorząd Województwa Małopolskiego będą nadal stymulować to Marszałek Województwa Małopolskiego zjawisko. 3

4 Kolektory słoneczne na ośrodku w Żmiącej 4 SOLARY Miejscowość: Żmiąca Gmina: Laskowa Powiat: limanowski Kontakt: Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy Dzieło Pomocy Dzieciom ul. Rajska Kraków tel.: (0-12) fax: (0-12) Filia w Żmiącej Żmiąca Ujanowice tel.: (0-18) Żmiąca jest niewielką wioską położoną na przedgórzu Beskidu Sądeckiego i Gorców w okolicach Limanowej. Kilkadziesiąt rodzin zamieszkujących wioskę utrzymuje się głównie z rolnictwa. W 1994 roku Fundacji Ruperta Majera Dzieło Pomocy Dzieciom zostało przekazane opuszczone gospodarstwo, z którego po gruntownym remoncie utworzono filię krakowskiego Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego, czynną w okresie letnim. Ośrodek jest wielofunkcyjną placówką. Zapewnia swoim podopiecznym całodobową opiekę oraz wychowanie realizując zadania przewidziane dla placówki wsparcia dziennego: interwencyjne i socjalizacyjne, a także łączy dzienne i całodobowe działania terapeutyczne skierowane na dziecko i rodzinę. Założenia projektu uwzględniały sezonowość funkcjonowania Ośrodka i oszczędność kosztów eksploatacji

5 GMINA LASKOWA, POWIAT LIMANOWSKI usprawniających system grzewczy, dlatego też w 2003 roku zdecydowano się na instalację kolektorów słonecznych. uzupełniają niedobory energii w okresie największego zapotrzebowania. Rozwiązania techniczne Układ dostarcza ponad 525 kwh/m 2. Instalacja składa się z 4 kolektorów Oceniono, że jego funkcjonowanie słonecznych Paradigma SOLAR 750 powoduje zmniejszenie emisji CO 2 o powierzchni 32 m 2. Układ pracuje o ok. 3,36 tys. kg rocznie. głównie w sezonie letnim, przez co Źródła finansowania prawie w całości pokrywa zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową. Instalacja dostosowana jest także do wspomagania ogrzewania budynku w okresach przejściowych: wiosną i jesienią. Energia cieplna przenoszona jest za pomocą czynnika roboczego w postaci glikolu propylenowego. Dwa szeregowo połączone zbiorniki gromadzą energię w sposób warstwowy. Dalej ciepło przekazywane jest do zbiornika z grupą ładowania zewnętrznego 200 kw, gdzie przygotowywana jest ciepła woda użytkowa do celów sanitarnych. Z instalacją współpracują kotły gazowe o mocy 200 kw, które Inwestycja została sfinansowana ze środków przekazanych Fundacji przez prywatnych sponsorów. 5

6 Pompa ciepła w urzędzie w Jerzmanowicach Rozwiązania techniczne POMPA CIEPŁA Miejscowość: Jerzmanowice Gmina: Jerzmanowice-Przeginia Powiat: krakowski Kontakt: Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia Jerzmanowice 372B Jerzmanowice tel.: (0-12) fax: (0-12) W roku 2005 zastosowano pompę ciepła do ogrzewania budynku komunalnego w Jerzmanowicach. Mieści się tam Urząd Gminy Jerzmanowice Przeginia i Ośrodek Zdrowia. Budynek jest usytuowany na dość dużej działce i dlatego zastosowano kolektor poziomy. Został on wykonany w postaci ośmiu pętli rur o długości 420 m każda (w sumie: 3,36 tys. m) zakopanych wokół budynku (na głębokości 1,5 m). Do budowy pętli kolektora zastosowapołożone są na Wyży- no wąż ciśnieniowy z polietylenu nie Krakowsko-Częstochowskiej o średnicy 50 mm. Poszczególne elepo obydwu stronach drogi krajowej menty kolektora są oddalone wzglę- Jerzmanowice 6 nr 4 Kraków Olkusz, w odległości dem siebie o 1 do 1,25 m. Tak wyko20 km od Krakowa. Zamieszkuje je nany kolektor w czasie swojej pracy ok. 2,3 tys. osób, z których większość pobiera z gruntu ciepło wystarczające utrzymuje się z rolnictwa. do ogrzania budynku o łącznej powierzchni ponad 1,4 tys. m2 i kubatu-

7 GMINA JERZMANOWICE-PRZEGINIA, POWIAT KRAKOWSKI rze 4,2 tys. m 3. Sercem całego systemu jest umieszczona w piwnicy maszynownia, której najważniejszym elementem jest pompa ciepła typu IVT Greenline D70 szwedzkiej produkcji o mocy grzewczej 69,8 kw i chłodniczej 47,5 kw. W systemie istnieje ponadto możliwość schładzania pomieszczeń biurowych w okresie letnim, osiągana bardzo niskim kosztem. System sterowania powoduje również obniżenie temperatury w godzinach popołudniowych i w dni wolne od pracy, co pozwala na znaczne oszczędności energii. Parametry pracy instalacji: instalacja ogrzewania 50/42 C; instalacja chłodu 15/7 C. Oszczędności kosztów w stosunku do tradycyjnych rozwiązań: %. Zastosowanie pompy ciepła eliminuje emisje NO x, CO 2, CO i pyłów; nie powstają żadne odpady wymagające utylizacji. Praca urządzeń jest w pełni automatyczna. Temperatura czynnika grzewczego jest automatycznie regulowana w stosunku do temperatury zewnętrznej. Temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach ustawia się za pomocą termostatu klimakonwektora. Teren wokół budynku, na którym zakopano kolektor gruntowy, będzie stanowił rekreacyjny teren zieleni, częściowo wykorzystywany jako parking. Źródła finansowania Całkowita wartość inwestycji wyniosła 203,74 tys. zł. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wynosiło 83,2 tys. zł, pozostałe koszty zostały pokryte przez gminę. Wg szacunków inwestora, koszt budowy pompy zostanie wyrównany po około 8 latach. 7

8 Ciepło z biomasy w Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach 8 BIOMASA Miejscowość: Łyszkowice Gmina: Koniusza Powiat: proszowicki Kontakt: Dom Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach Łyszkowice Koniusza tel.: (0-12) Łyszkowice to mała wieś usytuowana na skrzyżowaniu dwóch dróg: z Koniuszy prowadzącej do drogi Proszowice- Kraków E-776 i drogi z Polekarcic do Posądzy i dalej do Proszowic. Dom Pomocy Społecznej został powołany w 1952 roku. Obecnie jest placówką stałego pobytu dla 135 osób niepełnosprawnych i chorych; pracuje tu 98 osób. Przy DPS-ie od 1999 roku działają Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 25 osób upośledzonych intelektualnie, którzy przebywają tu na pobyt dzienny przez 5 dni w tygodniu. Przy DPS-ie funkcjonuje Gospodarstwo Pomocnicze zajmujące się uprawą zbóż, ziemniaków, warzyw i nowalijek. Mieszkańcy DPS-u zajmują pokoje zlokalizowane w 4 budynkach mieszkkalnych. W 2005 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy powiatem proszowickim a Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, która działała na zlecenie Ministra Środowiska jako jednostka

9 GMINA KONIUSZA, POWIAT PROSZOWICKI wdrażająca projekt Zintegrowane Podejście do Wykorzystania Odpadów Drzewnych do Produkcji Energii Cieplnej w Polsce, dotyczący realizacji inwestycji. W ramach projektu w budynkach Domu Pomocy Społecznej wykonano przebudowę i modernizację kotłowni zaopatrującej w ciepło oraz w ciepłą wodę użytkową. Rozwiązania techniczne Prace modernizacyjne podzielone były na 2 etapy. W pierwszym zainstalowano 1 kocioł BIO PLEX HL 200 firmy THERMOSTAL o mocy 233 kw, w drugim 2 kotły BIO PLEX HL 140 firmy THERMOSTAL o mocy 160 kw każdy. Kotły są wielopaliwowe, można w nich spalać: pelet, węgiel, suche ziarna (np. owies lub kukurydzę) jako paliwa podstawowe oraz: zrębki drewna, trociny, wióry (maszynowo rozdrobnione drewno z korą lub okorowane), suche pestki owoców jako paliwo zastępcze. Paliwo jest uzupełniane automatycznie z zasobnika. Za pomocą załadunku ręcznego można stosować także: drewno, brykiety z drewna oraz węgiel kamienny i brykiety z węgla. Kocioł HL 200 w większości swojej mocy pracuje na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w okresie przejściowym również na potrzeby centralnego ogrzewania. Kotły HL 140 pracują w większości na potrzeby ogrzewania. Co ważne, układ jest przystosowany do współpracy z kolektorami słonecznymi w przyszłości. Źródła finansowania Przedsięwzięcie sfinansowano przez Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNDP) w ramach Global Environment Facility (GEF): kwota dotacji 310 tys. zł, oraz dzięki środkom powiatu proszowickiego pozyskanym od Wojewody Małopolskiego w kwocie 224 tys. zł. 9

10 Solarny system w Suchej Beskidzkiej 10 SOLARY Miejscowość: Sucha Beskidzka Gmina: Sucha Beskidzka Powiat: suski Kontakt: Zespół Szkół im. Wincentego Witosa ul. Spółdzielców Sucha Beskidzka tel.: (0-33) Dom Pomocy Społecznej w Łętowni Łętownia Łętownia tel.: (0-18) Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podh. ul. Żeromskiego Maków Podhalański tel.: (0-33) Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej ul. Zielona Sucha Beskidzka tel.: (0-33) Powiat suski leży w Beskidach, w południowej części województwa małopolskiego. Zamieszkuje go około 82 tys. mieszkańców. Jest to obszar typowo górski, którego ok. 50 % powierzchni stanowią lasy. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz obniżenia kosztów utrzymania placówek publicznych postanowiono przeprowadzić modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej w kilku obiektach. Od 2008 roku systemy solarne funkcjonują w Zespole Szkół i na Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej oraz w Domach Pomocy Społecznej w Łętowni i Makowie Podhalańskim.

11 GMINA SUCHA BESKIDZKA, POWIAT SUSKI Rozwiązania techniczne Energia słoneczna podgrzewa wodę użytkową dla 7 obiektów oraz wodę basenową na pływalni. Ciekawe połączenie technologii zostało wykonane pomiędzy szkołą a pływalnią. Niewykorzystana przez budynek szkoły energia cieplna, szczególnie w okresie wakacji, przekazywana jest automatycznie do budynku pływalni, w celu podgrzania wody. gią słoneczną przyczyni się do rocznej oszczędności zużycia gazu o 38,1 tys. m3 i energii elektrycznej w ilości 38,5 tys. kwh na łączną kwotę 89,7 tys. zł/rok. Źródła finansowania Przedsięwzięcie zostało zrealizowane za kwotę 1,082 mln zł, z czego 90 % pochodziło z dotacji. Inwestycja została dofinansowana przez: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 490 tys. zł, Fundację EkoFundusz 373 tys. zł oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Łącznie zostało zainstalowanych 206 Środowiska i Gospodarki Wodnej paneli słonecznych o powierzchni w Krakowie 110,9 tys. zł m. Moc wszystkich kolektorów wynosi 370 kw. Instalacje uzupełniają zbiorniki wody użytkowej: 3 sztuki po 800 l, 6 sztuk po 1 tys. l oraz 2 sztuki po 1,5 tys. l, a także wymienniki ciepła, naczynia przeponowe, automatyka sterująca. Każda instalacja została również wyposażona w ciepłomierze w celu prowadzenia monitoringu pozyskanego ciepła. Oszacowano, iż projekt spowoduje ograniczenie emisji szkodliwych związków węgla, siarki, azotu oraz pyłów o ok. 87 t/rok. Ogrzewanie wody ener- 11

12 Mała elektrownia wodna Kuźnice ENERGIA WODY Miejscowość: Zakopane Gmina: Zakopane Powiat: tatrzański Kontakt: Zespół Elektrowni Wodnych Rożnów Sp. z o.o. Rożnów Rożnów tel.: (0-18) fax: (0-18) Mała Elektrownia Wodna zlokalizowana jest na potoku Bystry w Zakopanem. Elektrownię wzniósł hrabia W. Zamoyski na fundamentach jednego z XIX-wiecznych zakładów papierniczych, usytuowanych poniżej drogi na Kalatówki. Rurociąg zasilający, kanał odpływowy i budynek elektrowni nie wyróżniały się spośród otoczenia, stanowiąc jakby integralną część krajobrazu Tatrzańskiego Parku Narodowego. W maszynowni zainstalowano dwie turbiny Francisa, z roku 1915 i W roku 2003 rozpoczęto gruntowną modernizację Elektrowni Kuźnice. Przebudowane zostały: końcowy odcinek rurociągu zasilającego i część obiektu elektrowni. Rozwiązania techniczne 12 Zastosowano nowatorskie rozwiązania, m.in. w technologii wytwarzania wirników turbin Francisa za pomocą obrabiarek sterowanych numerycznie. Dla nowych hydrozespołów przezna-

13 GMINA ZAKOPANE, POWIAT TATRZAŃSKI czono minimalną powierzchnię, zyskując miejsce na ekspozycję zdemontowanych maszyn i urządzeń jako zabytków techniki z początku XX wieku. Ta innowacja służy głównie ochronie środowiska. Szczególną uwagę zwrócono na ograniczenie do minimum emisji hałasu oraz wyeliminowanie możliwości zanieczyszczenia potoku. Wcześniej, pomimo zabezpieczeń, zdarzało się, że smary z turbin przedostawały się do wody. Obecnie zmodernizowano węzły łożyskowe, stosując materiały smarowane wodą lub łożyska bezsmarowe. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu łożysk turbin wodnych wyprodukowanych między innymi z kompozytów brązu z grafitem. Parametry elektrowni: Moc osiągalna: 0,26 MW; Ilość hydrogeneratorów: 2 (po 0,13 MW); Przepływ przez turbiny: 0,43 m 3 /s; Spad: 40 m; Średnia roczna produkcja energii: 650 tys. kwh. Źródła finansowania Modernizację małej elektrowni wodnej sfinansowano ze środków własnych Zakładu Energetycznego Kraków S.A. (od 2004 roku ENION S.A. Zakład Energetyczny Kraków). 13

14 Parkometry zasilane słońcem w Krakowie FOTOVOLTAIKA Miejscowość: Kraków Gmina: Kraków Powiat: M. Kraków Kontakt: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna Kraków tel.: (0-12) fax: (0-12) Od 1 lipca 2009 roku na krakowskich ulicach pojawiły się nowe parkometry. Mają one zastąpić ręczne wypisywanie biletów parkingowych w strefie C, sprzedawanych do tej pory przez pracowników Biura Strefy Parkowania Zakładów Usługowych "Południe". Obecnie działa 215 takich urządzeń, a do końca lutego 2010 roku pod Wawelem pojawi się kolejne 115. Na obszarze płatnego parkowania, w strefie objętej systemem parkometrów, znajduje się około 12 tys. miejsc postojowych wyznaczonych znakiem drogowym D-44 (miejsca postojowe), D-18 (parking) oraz D-18a (parking miejsce zastrzeżone). Wraz z uruchomieniem nowego systemu na ulicach centrum miasta pojawiać się będą kontrolerzy, sprawdzający, czy kierowcy płacą za parkowanie. Rozwiązania techniczne 14 Krakowskie parkometry to włoskie urządzenia firmy Solari di Udine. Ich cechą charakterystyczną jest to, że do zasilania mogą wykorzystywać energię słoneczną. Parkomat Spazio, wyprodukowany zgodnie z normą UNI CEI EN "Parkingowe urządzenia kontrolne. Wymagania techniczne i funkcjonalne", to optymalne narzędzie do zarządzania strefą postoju w mieście.

15 MIASTO KRAKÓW Przedsięwzięcie zostało zrealizowane Spazio może być zintegrowany z systemami do zarządzania płatnościami ków. Koszt inwestycji wyniósł około ze środków budżetowych gminy Kra- i systemami księgowymi i jest dostępny w różnych konfiguracjach, które 10,5 mln zł. bazując na modelu podstawowym (wyposażonym w selektor monet) różnią się sposobami płatności. Odpowiednie oprogramowanie zwane SmartPark, zainstalowane w pamięci wewnętrznej parkomatu, umożliwia przez serwer WWW kontrolowanie wszystkich podstawowych funkcji, od programowania różnych parametrów, poprzez różne metody płatności, aż do transakcji użytkownik parkomat. Model parkomatu w Krakowie jest wyposażony w panel słoneczny i baterię. Aby uzyskać optymalną wydajność panelu, powinien być zainstalowany w miejscu dobrze wyeksponowanym na słońce. Do działania parkomat Spazio wymaga zasilania o mocy 12 V. Zaawansowana funkcja energy management ( zarządzanie energią ) zapewnia ładowanie akumulatora w trakcie normalnego działania i wyłączenie urządzeń peryferyjnych w okresach nieaktywności. W ten sposób zapewniona jest maksymalna wydajność i ciągłe działanie przez długi okres czasu. Źródła finansowania 15

16 Woda termalna w Aqua Parku w Zakopanem GEOTERMIA Miejscowość: Zakopane Gmina: Zakopane Powiat: tatrzański Kontakt: Aqua Park Zakopane ul. Jagiellońska Zakopane tel.: (0-18) , fax: (0-18) Polski. W granicach administracyjnych miasta znajduje się także znaczna część Tatrzańskiego Parku Narodowego. Liczbę turystów odwiedzających całe Tatry ocenia się na około 2 3 mln rocznie. Aqua Park Zakopane to największy obiekt rekreacyjny na Podhalu. Jego budowa rozpoczęła się w roku 2001, a obiekt uruchomiono w roku Aqua Park usytuowany jest na zbo- 16 Zakopane jest największym ośrodkiem miejskim zlokalizowanym w bezpośrednim otoczeniu Tatr, dużym ośrodkiem sportów zimowych, od dawna nazywanym zimową stolicą

17 GMINA ZAKOPANE, POWIAT TATRZAŃSKI czach Antałówki, z której rozciąga się przepiękny widok na Giewont oraz pasmo Tatr Zachodnich. Poza halą basenową w Aqua Parku znajduje się również kompleks saun, kręgielnia i fitness. Obiekt posiada trzy rodzaje pływalni: basen rekreacyjno-pływacki o powierzchni 384,5 m 2 i temperaturze wody 28,5 o C, podzielony na trzy oddzielne tory pływackie; basen rekreacyjny o powierzchni 282,1 m 2 i temperaturze 28 o C, wyposażony w zespół hydromasaży; zewnętrzny basen geotermalny o powierzchni 390,8 m 2 i temperaturze wody 32 o C, przeznaczony dla celów pływackich i rekreacyjnych. Na hali basenowej dostępne są również jacuzzi oraz zjeżdżalnie. Rozwiązania techniczne z niego woda o temperaturze 35,5 o C. Na początku lat '70 wykonano drugi odwiert, Zakopane-2. Z głębokości 1,11 tys. m wydobywana jest woda o temperaturze 26 o C. Aqua Park Zakopane powstał z myślą o wykorzystaniu istniejących odwiertów. Woda termalna, używana w obiekcie, pochodzi z odwiertu IG-1. Siarkowodorowa woda termalna w Aqua Parku posiada właściwości lecznicze. Wykorzystywana jest przede wszystkim w leczeniu chorób reumatycznych, rehabilitacji narządów ruchu, łagodzi także objawy chorób skórnych i poprawia samopoczucie. Źródła finansowania Głównym inwestorem była PEC Geotermia Podhalańska S.A. Inwestycja finansowana była ze środków Geotermii, kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska oraz ze środków funduszu PHARE. Prowadzenie inwestycji przejęła Spółka Polskie Tatry, która doprowadziła ją do końca i oddała obiekt do użytku. Koszt inwestycji wyniósł ok. 57 mln zł. Badania nad źródłami termalnymi na Antałówce zapoczątkowane zostały w latach '60 ubiegłego wieku w odwiercie IG-1, który służy Aqua Parkowi Zakopane do dzisiaj. Jego głębokość to 1,96 tys. m; wydobywana jest 17

18 Kolektory słoneczne na szkołach w Osielcu i Wysokiej SOLARY Miejscowości: Osielec, Wysoka Gmina: Jordanów Powiat: suski Kontakt: Zespół Szkół w Osielcu Osielec Osielec tel./fax: (0-18) Wchodzą w skład pięciu miejscowości należących do gminy Jordanów. W obydwu szkołach wykonano instalacje kolektorów słonecznych mających za zadanie przygotować ciepłą wodę użytkową. Instalacje rozpoczęły pracę w lipcu 2009 roku. Wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania wody pozwala ograniczyć zużycie paliw konwencjo- Zespół Szkół w Wysokiej Wysoka Jordanów tel.: (0-18) fax: (0-18) Osielec i Wysoka to małe wsie położone w województwie małopolskim.

19 GMINA JORDANÓW, POWIAT SUSKI nalnych, co przyczynia się do zmniejszenia emisji szkodliwych związków do atmosfery, a co za tym idzie do poprawy stanu środowiska naturalnego. Rozwiązania techniczne Na budynku szkoły w Osielcu zamontowano 14 sztuk kolektorów Hewalex KS2000 o łącznej powierzchni absorpcji 25,5 m 2. Całość przedsięwzięcia kosztowała Źródła finansowania Szkoła w Wysokiej została wyposażona w 16 sztuk takich samych kolekto- sfinansowane ze środków własnych ponad 150 tys. zł. Instalacje zostały rów słonecznych o łącznej powierzchni absorpcji 29,1 m 2. wynoszących ponad 40 tys. zł oraz inwestora gminy Jordanów W obydwu przypadkach dopełnienie dotacji przekazanych przez Fundację kompletu instalacji stanowią: zbiornik EkoFundusz w wysokości ok. 55 tys. ciepłej wody użytkowej o pojemności zł i przez Wojewódzki Fundusz 500 l, pompy obiegowe, solarne Ochrony Środowiska i Gospodarki naczynia przeponowe, wymiennik Wodnej w Krakowie w wysokości ciepła, armatura i instalacja rurowa ok. 55 tys. zł. oraz automatyka sterująca. 19

20 Biogaz z oczyszczalni ścieków w Chrzanowie 20 BIOGAZ Miejscowość: Chrzanów Gmina: Chrzanów Powiat: chrzanowski Kontakt: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Jagiellońska Chrzanów tel.: (0-32) fax: (0-32) Chrzanów leży w północno zachodniej części województwa małopolskiego. Na peryferiach miasta, nad potokiem Chechło, zlokalizowana jest grupowa oczyszczalnia ścieków leżąca na działce o powierzchni 14,2 ha. Ścieki spływające do oczyszczalni pochodzą z uprzemysłowionej części miasta Trzebini i Chrzanowa. Oczyszczalnia jest w stanie przyjąć 20 tys. m 3 ścieków na dobę. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Chechło należąca do II klasy czystości, będąca prawobrzeżnym dopływem Wisły. W grupowej oczyszczalni ścieków w latach przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych mających na celu przygotowanie jej do spełnienia odpowiednich wymogów oraz unowocześnienie technologii. Jedną z inwestycji było zamontowanie agregatów prądotwórczych na biogaz. Rozwiązania techniczne W jednym z etapów procesu oczyszczania ścieków dochodzi do powstania gazu, który może być wykorzystywany energetycznie. W części osadowo-

21 GMINA CHRZANÓW, POWIAT CHRZANOWSKI biogazowej następują procesy beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych, poprzez rozkład substancji organicznych zawartych w osadach do związków prostych, tworzących biogaz. Fermentacja metanowa osadów jest złożonym procesem biochemicznym, zachodzącym w warunkach beztlenowych. Wysokocząsteczkowe substancje organiczne zawarte w osadach rozkładane są przez bakterie na związki proste: metan i dwutlenek węgla. W oczyszczalni ścieków w Chrzanowie w wyniku fermentacji metanowej pozyskuje się około 1,8 tys. m 3 biogagazu/dobę. Biogaz spalany jest w kotłowni gazowo-olejowej wyposażonej w trzy kotły przystosowane do pracy ciągłej. Energia cieplna uzyskana z gazu służy do ogrzewania osadu w Wydzielonych Komorach Fermentacyjnych (WKF) zamkniętych, a w okresie jesiennozimowym wykorzystywana jest do celów grzewczych w budynkach technologicznych i socjalnych. W roku 2001 zainstalowano dwa agregaty prądotwórcze zasilane paliwem gazowym, zużywające 0,7 m 3 biogazu/ kwh, o mocy nominalnej zespołu 80 kw i maksymalnej 100 kw. Na godzinną pracę jednego agregatu przypada nie więcej niż 34 m 3 gazu, przy czym produkcja biogazu wynosi około 1,8 tys. m 3. Woda odbierająca ciepło ze spalin jest w obiegu zamkniętym i wykorzystywana jest do ogrzewania osadu w WKF-ach. Źródła finansowania Przedsięwzięcie było częścią modernizacji przeprowadzonej w celu dostosowania obiektu do spełnienia wymogów oczyszczania ścieków. Całość inwestycji kosztowała około 12 mln zł. Częściowo inwestycja została sfinansowana przez Wojewódzki oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 21

22 Pompa ciepła ogrzewająca szkołę w Miechowie 22 POMPA CIEPŁA Miejscowość: Miechów Gmina: Miechów Powiat: miechowski Kontakt: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miechowie os. Sikorskiego 15A, Miechów tel./fax: (0-41) Miechów położony jest na Wyżynie Krakowsko Częstochowskiej w północnej części województwa małopolskiego. Miejscowość liczy ponad 12 tys. mieszkańców. Miechów posiada korzystną lokalizację przy międzynarodowej trasie E7, pomiędzy dużymi miastami: Krakowem i Kielcami, oraz dogodne połączenie z Górnym Śląskiem. Miechów sprzyja rozwojowi działalności gospodarczej. Mieszczą się tam niezbędne instytucje użyteczności publicznej o znaczeniu ponadlokalnym w zakresie obsługi administracyjno prawnej, ochrony zdrowia, oświaty i kultury oraz banki. Zdecydowana większość szkół z terenu gminy Miechów ogrzewana jest tradycyjnymi systemami ogrzewania, w których nośnikami energii cieplnej jest węgiel, którego spalanie emituje zanieczyszczenia do atmosfery. Zgromadzenie odpowiedniej ilości opału na zabezpieczenie sezonu grzewczego wymaga odpowiedniego pomieszczenia oraz zorganizowania transportu, co skutkuje dodatkowymi kosztami finansowymi. Pompa wytwarza ciepło w bardzo ekonomiczny i bezpieczny sposób. Cicha praca urządzeń sterowana systemem automatycznym, umożliwiającym produkcję energii cieplnej z uwzględnieniem zmian pogodowych oraz ograniczenie emisji zanieczysz-

23 GMINA MIECHÓW, POWIAT MIECHOWSKI czeń to argumenty, które spowodowały, że w 2000 roku w Miechowie podjęto decyzję o budowie nowoczesnej kotłowni do ogrzewania szkoły. Zastosowanie pompy ciepła do ogrzewania budynków szkolnych było pierwszym tego typu projektem zrealizowanym na terenie gminy Miechów. Rozwiązania techniczne Zastosowanie pompy ciepła do ogrzewania budynków spowodowało wyeliminowanie tradycyjnych nośników energii takich jak węgiel, gaz, olej opałowy na rzecz energii elektrycznej, służącej do napędu pompy ciepła wykorzystującej energię odnawialną skumulowaną w gruncie. Jako źródło ciepła zastosowano pompę ciepła Hibernatus typu glikol woda. Dolnym źródłem ciepła jest kolektor gruntowy poziomy, czyli układ rur polietylenowych, wypełnionych płynem o obniżonej temperaturze krzepnięcia, umieszczony na głębokości około 1,5 m poniżej poziomu terenu. Płyn ten znajduje się w obiegu zamkniętym układu, a jego obieg wymuszony jest pompą obiegową. Płyn przenosi energię cieplną odebraną od gruntu i oddaje ją w parowniku czynnikowi roboczemu pompy ciepła, która następnie za pomocą sprężarki podnosi potencjał energetyczny nośnika i oddaje otrzymane ciepło do górnego źródła ciepła systemu grzewczego budynku szkoły, a dokładnie, w pierwszej kolejności do zbiornika buforowego wypełnionego wodą, której temperatura jest utrzymywana na zadanym poziomie. Do instalacji centralnego ogrzewania woda podawana jest za pomocą pompy. Źródła finansowania Całość przedsięwzięcia sfinansował Urząd Gminy i Miasta w Miechowie. Inwestycja w szkole podstawowej oraz w gimnazjum, w którym także przeprowadzono prace modernizacyjne, kosztowała 441 tys. zł. 23

24 Kolektory słoneczne na Domu Pomocy Społecznej w Trzemieśni 24 SOLARY Miejscowość: Trzemeśnia Gmina: Myślenice Powiat: myślenicki Kontakt: Dom Pomocy Społecznej Biały Potok Trzemeśnia Trzemeśnia tel.: (0-12) Trzemeśnia to miejscowość położona w gminie Myślenice, w niewielkiej dolince u podnóża góry Kamiennik. Jest to jedno z 17 sołectw gminy Myślenice, która wraz z okolicznymi terenami jest ważnym zapleczem turystycznym dla mieszkańców Krakowa i Śląska. W obrębie Myślenic znajduje się Rezerwat Krajobrazowy Zamczysko nad Rabą, gdzie zachowane są ruiny średniowiecznego zamku. W małej wiosce Trzemeśni znajduje się Dom Pomocy Społecznej Biały Potok, złożony z kompleksu budynków, w których w 2005 roku przeprowadzono modernizację instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, polegającą na dostosowaniu jej do współpracy z systemem kolektorów słonecznych. Rozwiązania techniczne Przed modernizacją ciepła woda przygotowywana była w kotłowni węglo-

DOBRE PRAKTYKI. Przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich

DOBRE PRAKTYKI. Przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich DOBRE PRAKTYKI Przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich Fot. istockphoto.com Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26. tel. 693 399 332. Gmina Jeleśnia

Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26. tel. 693 399 332. Gmina Jeleśnia Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26 tel. 693 399 332 Gmina Jeleśnia Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe Zespół wykonawczy:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 24 października 2012 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chełmek". Na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 2015 Opracowany na zlecenie powiatu suskiego Wykonawca: ECOVIDI Piotr Stańczuk Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA GORLICE - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA GORLICE - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA GORLICE - OPRACOWANY NA LATA 2012-2027 Gorlice 2011 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2009. www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH

KATALOG 2009. www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH KATALOG 2009 www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH Spis treści Na dobry początek czym jest Ekoenergia Opolszczyzny? 5 Stawiamy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii Autorzy: Kinga Świtalska,

Bardziej szczegółowo

Gmina Krupski Młyn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030

Gmina Krupski Młyn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030 Semperum S.C. ul. Stara Kłodnicka 50 40-701 Katowice tel. 693 399 332 Gmina Krupski Młyn Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną?

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Poradnik dla szkolnych woźnych i/lub administratorów technicznych budynku Niniejszy poradnik

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY JASIENIEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY JASIENIEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027 ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY JASIENIEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027 Jasieniec 2012 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY I MIASTA GRÓJEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027 (PROJEKT)

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY I MIASTA GRÓJEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027 (PROJEKT) ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY I MIASTA GRÓJEC - OPRACOWANE NA LATA 2012-2027 (PROJEKT) Grójec 2012 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Wykonawcy: Piotr Kukla prowadzący Łukasz Polakowski Agata Zielińska Styczeń 2011 SPIS TREŚCI 1

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 KONIN, LISTOPAD 2010-1 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS RYSUNKÓW... 3 SPIS TABEL... 3 WSTĘP... 5 I. CHARAKTERYSTYKA /DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

źródło: http://sompolno.pl/wp-content/uploads/2014/06/gmina1200x1029.jpg Rysunek V Mapa powiatu konińskiego

źródło: http://sompolno.pl/wp-content/uploads/2014/06/gmina1200x1029.jpg Rysunek V Mapa powiatu konińskiego źródło: http://sompolno.pl/wp-content/uploads/2014/06/gmina1200x1029.jpg Rysunek V Mapa powiatu konińskiego źródło: https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=16&id_p=316&id_g=2343 683 W podziale

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Andrychów

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Andrychów 40-105 Katowice, ul. Węglowa 7 tel.+48/32/351-36-70, fax+48/32/351-36-75 tel.fax +048 / 32 / 250-37-33, 250-46-62 e-mail: biuro@.com.pl www..com.pl Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW

5. WARIANTY WDROŻENIA TECHNOLOGII WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII WRAZ Z OCENĄ KOSZTÓW MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Mariusz Adamski Poradnik oszczędzania energii w mikro i małych przedsiębiorstwach

dr hab. inż. Mariusz Adamski Poradnik oszczędzania energii w mikro i małych przedsiębiorstwach dr hab. inż. Mariusz Adamski Poradnik oszczędzania energii w mikro i małych przedsiębiorstwach dr hab. inż. Mariusz Adamski Poradnik oszczędzania energii w mikro i małych przedsiębiorstwach Suwałki, 2014

Bardziej szczegółowo

RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Katowice 2013 Spis treści Słowo wstępu... 3 Wprowadzenie... 4 1. Zagadnienia teoretyczne... 5

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo