Kolektory słoneczne w Suchej Beskidzkiej. Odnawialne i alternatywne źródła energii w Małopolsce zbiór dobrych praktyk cz. IV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kolektory słoneczne w Suchej Beskidzkiej. Odnawialne i alternatywne źródła energii w Małopolsce zbiór dobrych praktyk cz. IV"

Transkrypt

1 Kolektory słoneczne w Suchej Beskidzkiej Odnawialne i alternatywne źródła energii w Małopolsce zbiór dobrych praktyk cz. IV Kraków, październik 2009

2 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 Kolektory słoneczne na ośrodku w Żmiącej 4-5 Pompa ciepła w urzędzie w Jerzmanowicach 6-7 Ciepło z biomasy w Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach 8-9 Solarny system w Suchej Beskidzkiej Mała elektrownia wodna Kuźnice Parkometry zasilane słońcem w Krakowie Woda termalna w Aqua Parku w Zakopanem Kolektory słoneczne na szkołach w Osielcu i Wysokiej Biogaz z oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Pompa ciepła ogrzewająca szkołę w Miechowie Kolektory słoneczne na Domu Pomocy Społecznej w Trzemeśni Ekologiczne Centrum w Stryszowie Kotłownia na biomasę w szkole w Wojniczu Słoneczna straż pożarna w Krakowie Pompy ciepła ogrzewające szkoły w Jodłowniku Elektrownia wodna Dąbie Kolektory słoneczne na Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach Ciepło z biomasy w szkołach w Jordanowie Pompa ciepła w szkołach w Wielkiej Wsi Słoneczne dachy w Sułoszowej Polityka ekologiczna województwa odnawialne źródła energii 44 Dotychczasowe edycje publikacji 45

3 Wstęp Stan naszego środowiska wpływa na Niniejsza publikacja jest kontynuacją zdrowie i samopoczucie społeczeństwa, cyklu wydawniczego tworzonego od 2006 co podkreśla znaczenie dbałości o poprawę roku, promującego dobre praktyki, mogące jego jakości. Dlatego też ważne jest stosowanie się do zasady zrównoważonego do tworzenia proekologicznych, energoosz- być wzorem i inspiracją dla Państwa rozwoju, łączącego korzyści ekologiczne, czędnych instalacji we własnym otoczeniu. ekonomiczne poprzez wyrównanie bilansu Zawiera ona opis rozwiązań technicznych energetycznego. W tym zakresie duże oraz źródeł finansowania danej inwestycji, znaczenie ma ograniczenie stopnia zużycia ułatwiających organizację analogicznych naturalnych zasobów środowiska, poprzez urządzeń w swoim otoczeniu. wykorzystanie potencjału alternatywnych, Chciałbym, żeby to wydawnictwo zainspirowało instytucje publiczne i podmioty a zwłaszcza odnawialnych źródeł energii. Jednym z ważniejszych projektów województwa małopolskiego jest wspieranie energii, a także czystych i bezpiecznych gospodarcze tematem odnawialnych źródeł rozwoju inwestycji wykorzystujących te technologii oraz zachęciło do własnych źródła, w celu rozpowszechnienia podejścia inicjatyw, które zaowocują poprawą stanu ekologicznego pośród podmiotów w zaawansowany sposób korzystających ze proekologiczne należy pamiętać o możliwo- naszego środowiska. Podejmując działania środowiska. Znaczny rozwój gospodarki ści pozyskania znacznych unijnych środków wpływa na wzrost produkcji odpadów, finansowych m.in. na rozwój infrastruktury ścieków, a dodatkowo emisji zanieczyszczeń energetycznej. do atmosfery, m.in. dwutlenku węgla, pyłu Życzę pomyślności w tworzeniu nowych zawieszonego PM10, węglowodorów, tlenków siarki, azotu. Stanowi to przyczynę w przyszłym roku właśnie Państwa przykład rozwiązań ekologicznych i mam nadzieję, że rozwoju efektu cieplarnianego, jak również będzie nową dobrą praktyką dla mieszkańców województwa małopolskiego, a jedno- zwiększenia ilości szkodliwego ozonu troposferycznego, wpływającego negatywnie cześnie korzystnie wpłynie na poprawę na stan zdrowia człowieka i roślin. Z tej środowiska przyrodniczego i stanu zdrowotnego naszego i przyszłych pokoleń. przyczyny należy ograniczyć antropopresję do minimum, jednocześnie dbając o względy ekonomiczne, poprzez wykorzystywanie Marek Nawara odnawialnych źródeł energii. Z dumą przyglądam się zmianom zachodzącym w gospodarce zasobami środowiska województwa małopolskiego, co jest wyznacznikiem znacznej poprawy świadomości ekologicznej naszego społeczeństwa. Mam nadzieję, że programy i projekty realizowane przez Samorząd Województwa Małopolskiego będą nadal stymulować to Marszałek Województwa Małopolskiego zjawisko. 3

4 Kolektory słoneczne na ośrodku w Żmiącej 4 SOLARY Miejscowość: Żmiąca Gmina: Laskowa Powiat: limanowski Kontakt: Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy Dzieło Pomocy Dzieciom ul. Rajska Kraków tel.: (0-12) fax: (0-12) Filia w Żmiącej Żmiąca Ujanowice tel.: (0-18) Żmiąca jest niewielką wioską położoną na przedgórzu Beskidu Sądeckiego i Gorców w okolicach Limanowej. Kilkadziesiąt rodzin zamieszkujących wioskę utrzymuje się głównie z rolnictwa. W 1994 roku Fundacji Ruperta Majera Dzieło Pomocy Dzieciom zostało przekazane opuszczone gospodarstwo, z którego po gruntownym remoncie utworzono filię krakowskiego Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego, czynną w okresie letnim. Ośrodek jest wielofunkcyjną placówką. Zapewnia swoim podopiecznym całodobową opiekę oraz wychowanie realizując zadania przewidziane dla placówki wsparcia dziennego: interwencyjne i socjalizacyjne, a także łączy dzienne i całodobowe działania terapeutyczne skierowane na dziecko i rodzinę. Założenia projektu uwzględniały sezonowość funkcjonowania Ośrodka i oszczędność kosztów eksploatacji

5 GMINA LASKOWA, POWIAT LIMANOWSKI usprawniających system grzewczy, dlatego też w 2003 roku zdecydowano się na instalację kolektorów słonecznych. uzupełniają niedobory energii w okresie największego zapotrzebowania. Rozwiązania techniczne Układ dostarcza ponad 525 kwh/m 2. Instalacja składa się z 4 kolektorów Oceniono, że jego funkcjonowanie słonecznych Paradigma SOLAR 750 powoduje zmniejszenie emisji CO 2 o powierzchni 32 m 2. Układ pracuje o ok. 3,36 tys. kg rocznie. głównie w sezonie letnim, przez co Źródła finansowania prawie w całości pokrywa zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową. Instalacja dostosowana jest także do wspomagania ogrzewania budynku w okresach przejściowych: wiosną i jesienią. Energia cieplna przenoszona jest za pomocą czynnika roboczego w postaci glikolu propylenowego. Dwa szeregowo połączone zbiorniki gromadzą energię w sposób warstwowy. Dalej ciepło przekazywane jest do zbiornika z grupą ładowania zewnętrznego 200 kw, gdzie przygotowywana jest ciepła woda użytkowa do celów sanitarnych. Z instalacją współpracują kotły gazowe o mocy 200 kw, które Inwestycja została sfinansowana ze środków przekazanych Fundacji przez prywatnych sponsorów. 5

6 Pompa ciepła w urzędzie w Jerzmanowicach Rozwiązania techniczne POMPA CIEPŁA Miejscowość: Jerzmanowice Gmina: Jerzmanowice-Przeginia Powiat: krakowski Kontakt: Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia Jerzmanowice 372B Jerzmanowice tel.: (0-12) fax: (0-12) W roku 2005 zastosowano pompę ciepła do ogrzewania budynku komunalnego w Jerzmanowicach. Mieści się tam Urząd Gminy Jerzmanowice Przeginia i Ośrodek Zdrowia. Budynek jest usytuowany na dość dużej działce i dlatego zastosowano kolektor poziomy. Został on wykonany w postaci ośmiu pętli rur o długości 420 m każda (w sumie: 3,36 tys. m) zakopanych wokół budynku (na głębokości 1,5 m). Do budowy pętli kolektora zastosowapołożone są na Wyży- no wąż ciśnieniowy z polietylenu nie Krakowsko-Częstochowskiej o średnicy 50 mm. Poszczególne elepo obydwu stronach drogi krajowej menty kolektora są oddalone wzglę- Jerzmanowice 6 nr 4 Kraków Olkusz, w odległości dem siebie o 1 do 1,25 m. Tak wyko20 km od Krakowa. Zamieszkuje je nany kolektor w czasie swojej pracy ok. 2,3 tys. osób, z których większość pobiera z gruntu ciepło wystarczające utrzymuje się z rolnictwa. do ogrzania budynku o łącznej powierzchni ponad 1,4 tys. m2 i kubatu-

7 GMINA JERZMANOWICE-PRZEGINIA, POWIAT KRAKOWSKI rze 4,2 tys. m 3. Sercem całego systemu jest umieszczona w piwnicy maszynownia, której najważniejszym elementem jest pompa ciepła typu IVT Greenline D70 szwedzkiej produkcji o mocy grzewczej 69,8 kw i chłodniczej 47,5 kw. W systemie istnieje ponadto możliwość schładzania pomieszczeń biurowych w okresie letnim, osiągana bardzo niskim kosztem. System sterowania powoduje również obniżenie temperatury w godzinach popołudniowych i w dni wolne od pracy, co pozwala na znaczne oszczędności energii. Parametry pracy instalacji: instalacja ogrzewania 50/42 C; instalacja chłodu 15/7 C. Oszczędności kosztów w stosunku do tradycyjnych rozwiązań: %. Zastosowanie pompy ciepła eliminuje emisje NO x, CO 2, CO i pyłów; nie powstają żadne odpady wymagające utylizacji. Praca urządzeń jest w pełni automatyczna. Temperatura czynnika grzewczego jest automatycznie regulowana w stosunku do temperatury zewnętrznej. Temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach ustawia się za pomocą termostatu klimakonwektora. Teren wokół budynku, na którym zakopano kolektor gruntowy, będzie stanowił rekreacyjny teren zieleni, częściowo wykorzystywany jako parking. Źródła finansowania Całkowita wartość inwestycji wyniosła 203,74 tys. zł. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wynosiło 83,2 tys. zł, pozostałe koszty zostały pokryte przez gminę. Wg szacunków inwestora, koszt budowy pompy zostanie wyrównany po około 8 latach. 7

8 Ciepło z biomasy w Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach 8 BIOMASA Miejscowość: Łyszkowice Gmina: Koniusza Powiat: proszowicki Kontakt: Dom Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach Łyszkowice Koniusza tel.: (0-12) Łyszkowice to mała wieś usytuowana na skrzyżowaniu dwóch dróg: z Koniuszy prowadzącej do drogi Proszowice- Kraków E-776 i drogi z Polekarcic do Posądzy i dalej do Proszowic. Dom Pomocy Społecznej został powołany w 1952 roku. Obecnie jest placówką stałego pobytu dla 135 osób niepełnosprawnych i chorych; pracuje tu 98 osób. Przy DPS-ie od 1999 roku działają Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 25 osób upośledzonych intelektualnie, którzy przebywają tu na pobyt dzienny przez 5 dni w tygodniu. Przy DPS-ie funkcjonuje Gospodarstwo Pomocnicze zajmujące się uprawą zbóż, ziemniaków, warzyw i nowalijek. Mieszkańcy DPS-u zajmują pokoje zlokalizowane w 4 budynkach mieszkkalnych. W 2005 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy powiatem proszowickim a Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, która działała na zlecenie Ministra Środowiska jako jednostka

9 GMINA KONIUSZA, POWIAT PROSZOWICKI wdrażająca projekt Zintegrowane Podejście do Wykorzystania Odpadów Drzewnych do Produkcji Energii Cieplnej w Polsce, dotyczący realizacji inwestycji. W ramach projektu w budynkach Domu Pomocy Społecznej wykonano przebudowę i modernizację kotłowni zaopatrującej w ciepło oraz w ciepłą wodę użytkową. Rozwiązania techniczne Prace modernizacyjne podzielone były na 2 etapy. W pierwszym zainstalowano 1 kocioł BIO PLEX HL 200 firmy THERMOSTAL o mocy 233 kw, w drugim 2 kotły BIO PLEX HL 140 firmy THERMOSTAL o mocy 160 kw każdy. Kotły są wielopaliwowe, można w nich spalać: pelet, węgiel, suche ziarna (np. owies lub kukurydzę) jako paliwa podstawowe oraz: zrębki drewna, trociny, wióry (maszynowo rozdrobnione drewno z korą lub okorowane), suche pestki owoców jako paliwo zastępcze. Paliwo jest uzupełniane automatycznie z zasobnika. Za pomocą załadunku ręcznego można stosować także: drewno, brykiety z drewna oraz węgiel kamienny i brykiety z węgla. Kocioł HL 200 w większości swojej mocy pracuje na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej, a w okresie przejściowym również na potrzeby centralnego ogrzewania. Kotły HL 140 pracują w większości na potrzeby ogrzewania. Co ważne, układ jest przystosowany do współpracy z kolektorami słonecznymi w przyszłości. Źródła finansowania Przedsięwzięcie sfinansowano przez Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNDP) w ramach Global Environment Facility (GEF): kwota dotacji 310 tys. zł, oraz dzięki środkom powiatu proszowickiego pozyskanym od Wojewody Małopolskiego w kwocie 224 tys. zł. 9

10 Solarny system w Suchej Beskidzkiej 10 SOLARY Miejscowość: Sucha Beskidzka Gmina: Sucha Beskidzka Powiat: suski Kontakt: Zespół Szkół im. Wincentego Witosa ul. Spółdzielców Sucha Beskidzka tel.: (0-33) Dom Pomocy Społecznej w Łętowni Łętownia Łętownia tel.: (0-18) Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podh. ul. Żeromskiego Maków Podhalański tel.: (0-33) Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej ul. Zielona Sucha Beskidzka tel.: (0-33) Powiat suski leży w Beskidach, w południowej części województwa małopolskiego. Zamieszkuje go około 82 tys. mieszkańców. Jest to obszar typowo górski, którego ok. 50 % powierzchni stanowią lasy. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz obniżenia kosztów utrzymania placówek publicznych postanowiono przeprowadzić modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej w kilku obiektach. Od 2008 roku systemy solarne funkcjonują w Zespole Szkół i na Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej oraz w Domach Pomocy Społecznej w Łętowni i Makowie Podhalańskim.

11 GMINA SUCHA BESKIDZKA, POWIAT SUSKI Rozwiązania techniczne Energia słoneczna podgrzewa wodę użytkową dla 7 obiektów oraz wodę basenową na pływalni. Ciekawe połączenie technologii zostało wykonane pomiędzy szkołą a pływalnią. Niewykorzystana przez budynek szkoły energia cieplna, szczególnie w okresie wakacji, przekazywana jest automatycznie do budynku pływalni, w celu podgrzania wody. gią słoneczną przyczyni się do rocznej oszczędności zużycia gazu o 38,1 tys. m3 i energii elektrycznej w ilości 38,5 tys. kwh na łączną kwotę 89,7 tys. zł/rok. Źródła finansowania Przedsięwzięcie zostało zrealizowane za kwotę 1,082 mln zł, z czego 90 % pochodziło z dotacji. Inwestycja została dofinansowana przez: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 490 tys. zł, Fundację EkoFundusz 373 tys. zł oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Łącznie zostało zainstalowanych 206 Środowiska i Gospodarki Wodnej paneli słonecznych o powierzchni w Krakowie 110,9 tys. zł m. Moc wszystkich kolektorów wynosi 370 kw. Instalacje uzupełniają zbiorniki wody użytkowej: 3 sztuki po 800 l, 6 sztuk po 1 tys. l oraz 2 sztuki po 1,5 tys. l, a także wymienniki ciepła, naczynia przeponowe, automatyka sterująca. Każda instalacja została również wyposażona w ciepłomierze w celu prowadzenia monitoringu pozyskanego ciepła. Oszacowano, iż projekt spowoduje ograniczenie emisji szkodliwych związków węgla, siarki, azotu oraz pyłów o ok. 87 t/rok. Ogrzewanie wody ener- 11

12 Mała elektrownia wodna Kuźnice ENERGIA WODY Miejscowość: Zakopane Gmina: Zakopane Powiat: tatrzański Kontakt: Zespół Elektrowni Wodnych Rożnów Sp. z o.o. Rożnów Rożnów tel.: (0-18) fax: (0-18) Mała Elektrownia Wodna zlokalizowana jest na potoku Bystry w Zakopanem. Elektrownię wzniósł hrabia W. Zamoyski na fundamentach jednego z XIX-wiecznych zakładów papierniczych, usytuowanych poniżej drogi na Kalatówki. Rurociąg zasilający, kanał odpływowy i budynek elektrowni nie wyróżniały się spośród otoczenia, stanowiąc jakby integralną część krajobrazu Tatrzańskiego Parku Narodowego. W maszynowni zainstalowano dwie turbiny Francisa, z roku 1915 i W roku 2003 rozpoczęto gruntowną modernizację Elektrowni Kuźnice. Przebudowane zostały: końcowy odcinek rurociągu zasilającego i część obiektu elektrowni. Rozwiązania techniczne 12 Zastosowano nowatorskie rozwiązania, m.in. w technologii wytwarzania wirników turbin Francisa za pomocą obrabiarek sterowanych numerycznie. Dla nowych hydrozespołów przezna-

13 GMINA ZAKOPANE, POWIAT TATRZAŃSKI czono minimalną powierzchnię, zyskując miejsce na ekspozycję zdemontowanych maszyn i urządzeń jako zabytków techniki z początku XX wieku. Ta innowacja służy głównie ochronie środowiska. Szczególną uwagę zwrócono na ograniczenie do minimum emisji hałasu oraz wyeliminowanie możliwości zanieczyszczenia potoku. Wcześniej, pomimo zabezpieczeń, zdarzało się, że smary z turbin przedostawały się do wody. Obecnie zmodernizowano węzły łożyskowe, stosując materiały smarowane wodą lub łożyska bezsmarowe. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu łożysk turbin wodnych wyprodukowanych między innymi z kompozytów brązu z grafitem. Parametry elektrowni: Moc osiągalna: 0,26 MW; Ilość hydrogeneratorów: 2 (po 0,13 MW); Przepływ przez turbiny: 0,43 m 3 /s; Spad: 40 m; Średnia roczna produkcja energii: 650 tys. kwh. Źródła finansowania Modernizację małej elektrowni wodnej sfinansowano ze środków własnych Zakładu Energetycznego Kraków S.A. (od 2004 roku ENION S.A. Zakład Energetyczny Kraków). 13

14 Parkometry zasilane słońcem w Krakowie FOTOVOLTAIKA Miejscowość: Kraków Gmina: Kraków Powiat: M. Kraków Kontakt: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna Kraków tel.: (0-12) fax: (0-12) Od 1 lipca 2009 roku na krakowskich ulicach pojawiły się nowe parkometry. Mają one zastąpić ręczne wypisywanie biletów parkingowych w strefie C, sprzedawanych do tej pory przez pracowników Biura Strefy Parkowania Zakładów Usługowych "Południe". Obecnie działa 215 takich urządzeń, a do końca lutego 2010 roku pod Wawelem pojawi się kolejne 115. Na obszarze płatnego parkowania, w strefie objętej systemem parkometrów, znajduje się około 12 tys. miejsc postojowych wyznaczonych znakiem drogowym D-44 (miejsca postojowe), D-18 (parking) oraz D-18a (parking miejsce zastrzeżone). Wraz z uruchomieniem nowego systemu na ulicach centrum miasta pojawiać się będą kontrolerzy, sprawdzający, czy kierowcy płacą za parkowanie. Rozwiązania techniczne 14 Krakowskie parkometry to włoskie urządzenia firmy Solari di Udine. Ich cechą charakterystyczną jest to, że do zasilania mogą wykorzystywać energię słoneczną. Parkomat Spazio, wyprodukowany zgodnie z normą UNI CEI EN "Parkingowe urządzenia kontrolne. Wymagania techniczne i funkcjonalne", to optymalne narzędzie do zarządzania strefą postoju w mieście.

15 MIASTO KRAKÓW Przedsięwzięcie zostało zrealizowane Spazio może być zintegrowany z systemami do zarządzania płatnościami ków. Koszt inwestycji wyniósł około ze środków budżetowych gminy Kra- i systemami księgowymi i jest dostępny w różnych konfiguracjach, które 10,5 mln zł. bazując na modelu podstawowym (wyposażonym w selektor monet) różnią się sposobami płatności. Odpowiednie oprogramowanie zwane SmartPark, zainstalowane w pamięci wewnętrznej parkomatu, umożliwia przez serwer WWW kontrolowanie wszystkich podstawowych funkcji, od programowania różnych parametrów, poprzez różne metody płatności, aż do transakcji użytkownik parkomat. Model parkomatu w Krakowie jest wyposażony w panel słoneczny i baterię. Aby uzyskać optymalną wydajność panelu, powinien być zainstalowany w miejscu dobrze wyeksponowanym na słońce. Do działania parkomat Spazio wymaga zasilania o mocy 12 V. Zaawansowana funkcja energy management ( zarządzanie energią ) zapewnia ładowanie akumulatora w trakcie normalnego działania i wyłączenie urządzeń peryferyjnych w okresach nieaktywności. W ten sposób zapewniona jest maksymalna wydajność i ciągłe działanie przez długi okres czasu. Źródła finansowania 15

16 Woda termalna w Aqua Parku w Zakopanem GEOTERMIA Miejscowość: Zakopane Gmina: Zakopane Powiat: tatrzański Kontakt: Aqua Park Zakopane ul. Jagiellońska Zakopane tel.: (0-18) , fax: (0-18) Polski. W granicach administracyjnych miasta znajduje się także znaczna część Tatrzańskiego Parku Narodowego. Liczbę turystów odwiedzających całe Tatry ocenia się na około 2 3 mln rocznie. Aqua Park Zakopane to największy obiekt rekreacyjny na Podhalu. Jego budowa rozpoczęła się w roku 2001, a obiekt uruchomiono w roku Aqua Park usytuowany jest na zbo- 16 Zakopane jest największym ośrodkiem miejskim zlokalizowanym w bezpośrednim otoczeniu Tatr, dużym ośrodkiem sportów zimowych, od dawna nazywanym zimową stolicą

17 GMINA ZAKOPANE, POWIAT TATRZAŃSKI czach Antałówki, z której rozciąga się przepiękny widok na Giewont oraz pasmo Tatr Zachodnich. Poza halą basenową w Aqua Parku znajduje się również kompleks saun, kręgielnia i fitness. Obiekt posiada trzy rodzaje pływalni: basen rekreacyjno-pływacki o powierzchni 384,5 m 2 i temperaturze wody 28,5 o C, podzielony na trzy oddzielne tory pływackie; basen rekreacyjny o powierzchni 282,1 m 2 i temperaturze 28 o C, wyposażony w zespół hydromasaży; zewnętrzny basen geotermalny o powierzchni 390,8 m 2 i temperaturze wody 32 o C, przeznaczony dla celów pływackich i rekreacyjnych. Na hali basenowej dostępne są również jacuzzi oraz zjeżdżalnie. Rozwiązania techniczne z niego woda o temperaturze 35,5 o C. Na początku lat '70 wykonano drugi odwiert, Zakopane-2. Z głębokości 1,11 tys. m wydobywana jest woda o temperaturze 26 o C. Aqua Park Zakopane powstał z myślą o wykorzystaniu istniejących odwiertów. Woda termalna, używana w obiekcie, pochodzi z odwiertu IG-1. Siarkowodorowa woda termalna w Aqua Parku posiada właściwości lecznicze. Wykorzystywana jest przede wszystkim w leczeniu chorób reumatycznych, rehabilitacji narządów ruchu, łagodzi także objawy chorób skórnych i poprawia samopoczucie. Źródła finansowania Głównym inwestorem była PEC Geotermia Podhalańska S.A. Inwestycja finansowana była ze środków Geotermii, kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska oraz ze środków funduszu PHARE. Prowadzenie inwestycji przejęła Spółka Polskie Tatry, która doprowadziła ją do końca i oddała obiekt do użytku. Koszt inwestycji wyniósł ok. 57 mln zł. Badania nad źródłami termalnymi na Antałówce zapoczątkowane zostały w latach '60 ubiegłego wieku w odwiercie IG-1, który służy Aqua Parkowi Zakopane do dzisiaj. Jego głębokość to 1,96 tys. m; wydobywana jest 17

18 Kolektory słoneczne na szkołach w Osielcu i Wysokiej SOLARY Miejscowości: Osielec, Wysoka Gmina: Jordanów Powiat: suski Kontakt: Zespół Szkół w Osielcu Osielec Osielec tel./fax: (0-18) Wchodzą w skład pięciu miejscowości należących do gminy Jordanów. W obydwu szkołach wykonano instalacje kolektorów słonecznych mających za zadanie przygotować ciepłą wodę użytkową. Instalacje rozpoczęły pracę w lipcu 2009 roku. Wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania wody pozwala ograniczyć zużycie paliw konwencjo- Zespół Szkół w Wysokiej Wysoka Jordanów tel.: (0-18) fax: (0-18) Osielec i Wysoka to małe wsie położone w województwie małopolskim.

19 GMINA JORDANÓW, POWIAT SUSKI nalnych, co przyczynia się do zmniejszenia emisji szkodliwych związków do atmosfery, a co za tym idzie do poprawy stanu środowiska naturalnego. Rozwiązania techniczne Na budynku szkoły w Osielcu zamontowano 14 sztuk kolektorów Hewalex KS2000 o łącznej powierzchni absorpcji 25,5 m 2. Całość przedsięwzięcia kosztowała Źródła finansowania Szkoła w Wysokiej została wyposażona w 16 sztuk takich samych kolekto- sfinansowane ze środków własnych ponad 150 tys. zł. Instalacje zostały rów słonecznych o łącznej powierzchni absorpcji 29,1 m 2. wynoszących ponad 40 tys. zł oraz inwestora gminy Jordanów W obydwu przypadkach dopełnienie dotacji przekazanych przez Fundację kompletu instalacji stanowią: zbiornik EkoFundusz w wysokości ok. 55 tys. ciepłej wody użytkowej o pojemności zł i przez Wojewódzki Fundusz 500 l, pompy obiegowe, solarne Ochrony Środowiska i Gospodarki naczynia przeponowe, wymiennik Wodnej w Krakowie w wysokości ciepła, armatura i instalacja rurowa ok. 55 tys. zł. oraz automatyka sterująca. 19

20 Biogaz z oczyszczalni ścieków w Chrzanowie 20 BIOGAZ Miejscowość: Chrzanów Gmina: Chrzanów Powiat: chrzanowski Kontakt: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Jagiellońska Chrzanów tel.: (0-32) fax: (0-32) Chrzanów leży w północno zachodniej części województwa małopolskiego. Na peryferiach miasta, nad potokiem Chechło, zlokalizowana jest grupowa oczyszczalnia ścieków leżąca na działce o powierzchni 14,2 ha. Ścieki spływające do oczyszczalni pochodzą z uprzemysłowionej części miasta Trzebini i Chrzanowa. Oczyszczalnia jest w stanie przyjąć 20 tys. m 3 ścieków na dobę. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Chechło należąca do II klasy czystości, będąca prawobrzeżnym dopływem Wisły. W grupowej oczyszczalni ścieków w latach przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych mających na celu przygotowanie jej do spełnienia odpowiednich wymogów oraz unowocześnienie technologii. Jedną z inwestycji było zamontowanie agregatów prądotwórczych na biogaz. Rozwiązania techniczne W jednym z etapów procesu oczyszczania ścieków dochodzi do powstania gazu, który może być wykorzystywany energetycznie. W części osadowo-

21 GMINA CHRZANÓW, POWIAT CHRZANOWSKI biogazowej następują procesy beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych, poprzez rozkład substancji organicznych zawartych w osadach do związków prostych, tworzących biogaz. Fermentacja metanowa osadów jest złożonym procesem biochemicznym, zachodzącym w warunkach beztlenowych. Wysokocząsteczkowe substancje organiczne zawarte w osadach rozkładane są przez bakterie na związki proste: metan i dwutlenek węgla. W oczyszczalni ścieków w Chrzanowie w wyniku fermentacji metanowej pozyskuje się około 1,8 tys. m 3 biogagazu/dobę. Biogaz spalany jest w kotłowni gazowo-olejowej wyposażonej w trzy kotły przystosowane do pracy ciągłej. Energia cieplna uzyskana z gazu służy do ogrzewania osadu w Wydzielonych Komorach Fermentacyjnych (WKF) zamkniętych, a w okresie jesiennozimowym wykorzystywana jest do celów grzewczych w budynkach technologicznych i socjalnych. W roku 2001 zainstalowano dwa agregaty prądotwórcze zasilane paliwem gazowym, zużywające 0,7 m 3 biogazu/ kwh, o mocy nominalnej zespołu 80 kw i maksymalnej 100 kw. Na godzinną pracę jednego agregatu przypada nie więcej niż 34 m 3 gazu, przy czym produkcja biogazu wynosi około 1,8 tys. m 3. Woda odbierająca ciepło ze spalin jest w obiegu zamkniętym i wykorzystywana jest do ogrzewania osadu w WKF-ach. Źródła finansowania Przedsięwzięcie było częścią modernizacji przeprowadzonej w celu dostosowania obiektu do spełnienia wymogów oczyszczania ścieków. Całość inwestycji kosztowała około 12 mln zł. Częściowo inwestycja została sfinansowana przez Wojewódzki oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 21

22 Pompa ciepła ogrzewająca szkołę w Miechowie 22 POMPA CIEPŁA Miejscowość: Miechów Gmina: Miechów Powiat: miechowski Kontakt: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miechowie os. Sikorskiego 15A, Miechów tel./fax: (0-41) Miechów położony jest na Wyżynie Krakowsko Częstochowskiej w północnej części województwa małopolskiego. Miejscowość liczy ponad 12 tys. mieszkańców. Miechów posiada korzystną lokalizację przy międzynarodowej trasie E7, pomiędzy dużymi miastami: Krakowem i Kielcami, oraz dogodne połączenie z Górnym Śląskiem. Miechów sprzyja rozwojowi działalności gospodarczej. Mieszczą się tam niezbędne instytucje użyteczności publicznej o znaczeniu ponadlokalnym w zakresie obsługi administracyjno prawnej, ochrony zdrowia, oświaty i kultury oraz banki. Zdecydowana większość szkół z terenu gminy Miechów ogrzewana jest tradycyjnymi systemami ogrzewania, w których nośnikami energii cieplnej jest węgiel, którego spalanie emituje zanieczyszczenia do atmosfery. Zgromadzenie odpowiedniej ilości opału na zabezpieczenie sezonu grzewczego wymaga odpowiedniego pomieszczenia oraz zorganizowania transportu, co skutkuje dodatkowymi kosztami finansowymi. Pompa wytwarza ciepło w bardzo ekonomiczny i bezpieczny sposób. Cicha praca urządzeń sterowana systemem automatycznym, umożliwiającym produkcję energii cieplnej z uwzględnieniem zmian pogodowych oraz ograniczenie emisji zanieczysz-

23 GMINA MIECHÓW, POWIAT MIECHOWSKI czeń to argumenty, które spowodowały, że w 2000 roku w Miechowie podjęto decyzję o budowie nowoczesnej kotłowni do ogrzewania szkoły. Zastosowanie pompy ciepła do ogrzewania budynków szkolnych było pierwszym tego typu projektem zrealizowanym na terenie gminy Miechów. Rozwiązania techniczne Zastosowanie pompy ciepła do ogrzewania budynków spowodowało wyeliminowanie tradycyjnych nośników energii takich jak węgiel, gaz, olej opałowy na rzecz energii elektrycznej, służącej do napędu pompy ciepła wykorzystującej energię odnawialną skumulowaną w gruncie. Jako źródło ciepła zastosowano pompę ciepła Hibernatus typu glikol woda. Dolnym źródłem ciepła jest kolektor gruntowy poziomy, czyli układ rur polietylenowych, wypełnionych płynem o obniżonej temperaturze krzepnięcia, umieszczony na głębokości około 1,5 m poniżej poziomu terenu. Płyn ten znajduje się w obiegu zamkniętym układu, a jego obieg wymuszony jest pompą obiegową. Płyn przenosi energię cieplną odebraną od gruntu i oddaje ją w parowniku czynnikowi roboczemu pompy ciepła, która następnie za pomocą sprężarki podnosi potencjał energetyczny nośnika i oddaje otrzymane ciepło do górnego źródła ciepła systemu grzewczego budynku szkoły, a dokładnie, w pierwszej kolejności do zbiornika buforowego wypełnionego wodą, której temperatura jest utrzymywana na zadanym poziomie. Do instalacji centralnego ogrzewania woda podawana jest za pomocą pompy. Źródła finansowania Całość przedsięwzięcia sfinansował Urząd Gminy i Miasta w Miechowie. Inwestycja w szkole podstawowej oraz w gimnazjum, w którym także przeprowadzono prace modernizacyjne, kosztowała 441 tys. zł. 23

24 Kolektory słoneczne na Domu Pomocy Społecznej w Trzemieśni 24 SOLARY Miejscowość: Trzemeśnia Gmina: Myślenice Powiat: myślenicki Kontakt: Dom Pomocy Społecznej Biały Potok Trzemeśnia Trzemeśnia tel.: (0-12) Trzemeśnia to miejscowość położona w gminie Myślenice, w niewielkiej dolince u podnóża góry Kamiennik. Jest to jedno z 17 sołectw gminy Myślenice, która wraz z okolicznymi terenami jest ważnym zapleczem turystycznym dla mieszkańców Krakowa i Śląska. W obrębie Myślenic znajduje się Rezerwat Krajobrazowy Zamczysko nad Rabą, gdzie zachowane są ruiny średniowiecznego zamku. W małej wiosce Trzemeśni znajduje się Dom Pomocy Społecznej Biały Potok, złożony z kompleksu budynków, w których w 2005 roku przeprowadzono modernizację instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, polegającą na dostosowaniu jej do współpracy z systemem kolektorów słonecznych. Rozwiązania techniczne Przed modernizacją ciepła woda przygotowywana była w kotłowni węglo-

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych FIRMA FUNKCJONUJE NA RYNKU OD 25 LAT POD OBECNĄ NAZWĄ OD 2012 ROKU. ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE MONTAŻU NOWOCZESNYCH INSTALACJI C.O. ORAZ KOTŁOWNI,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii odnawialnych w Wigierskim Parku Narodowym i zamierzenia edukacyjne w tym zakresie na najbliższe lata

Wykorzystanie energii odnawialnych w Wigierskim Parku Narodowym i zamierzenia edukacyjne w tym zakresie na najbliższe lata Wykorzystanie energii odnawialnych w Wigierskim Parku Narodowym i zamierzenia edukacyjne w tym zakresie na najbliższe lata Lokalizacja parku na mapie Polski Mapa z południową częścią WPN Mapa z północną

Bardziej szczegółowo

Racjonalizacja gospodarki ciepłem w zespole budynków Politechniki Częstochowskiej

Racjonalizacja gospodarki ciepłem w zespole budynków Politechniki Częstochowskiej Racjonalizacja gospodarki ciepłem w zespole budynków Politechniki Częstochowskiej jako przykład efektywności wykorzystania i poszanowania energii w budynkach użyteczności publicznej Dr inż. Piotr LIS Prof.

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na obszarach wiejskich

Dobre praktyki wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na obszarach wiejskich Oddział w Radomiu Dobre praktyki wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na obszarach wiejskich Zdzisław Ginalski CDR O/Radom MAŁA ELEKTROWNIA WODNA - Goryń Pod koniec czerwca 2011r. rozpoczęła pracępierwsza

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków

Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszków 1. Ogólny opis przedsięwzięcia Przykładem dobrej praktyki w zakresie

Bardziej szczegółowo

Instalacje z kolektorami pozyskującymi energię promieniowania słonecznego (instalacje słoneczne)

Instalacje z kolektorami pozyskującymi energię promieniowania słonecznego (instalacje słoneczne) Czyste powietrze - odnawialne źródła energii (OZE) w Wyszkowie 80% dofinansowania na kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla istniejących budynków jednorodzinnych Instalacje z kolektorami

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA

MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA MODERNIZACJA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM Z WYKORZYSTANIEM GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA WSTĘP Rośnie nasza świadomość ekologiczna, coraz bardziej jesteśmy przekonani, że zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Konferencja SAPE Andrzej Szajner Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Zasady modernizacji lokalnych systemów ciepłowniczych Elektrociepłownie i biogazownie

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne szczebla lokalnego:

Dokumenty strategiczne szczebla lokalnego: Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i gaz dla obszaru Gminy Miasta Ełk Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2010 2013 Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy kilka dobrych przykładów zastosowania technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) w budynkach.

Poniżej prezentujemy kilka dobrych przykładów zastosowania technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) w budynkach. W budynkach zużywa się coraz więcej energii, ponad 40% paliw i energii jest zużywanych w gospodarstwach domowych, czyli w budynkach mieszkalnych. Do tego dochodzi zużycie energii w budynkach usługowych,

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Mieszkalny Rodzaj budynku jednorodzinny Właściciel/Inwestor

Bardziej szczegółowo

Alternatywne źródła energii cieplnej

Alternatywne źródła energii cieplnej Alternatywne źródła energii cieplnej Dostarczenie do budynku ciepła jest jedną z najważniejszych konieczności, szczególnie w naszej strefie klimatycznej. Tym bardziej, że energia cieplna stanowi zwykle

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 2020 OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE WSPARCIE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ WŚRÓD MIESZKANCÓW GMINY RYMANÓW

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji wykorzystujących Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) przykłady wdrożeń zrealizowanych przy wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku

Finansowanie inwestycji wykorzystujących Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) przykłady wdrożeń zrealizowanych przy wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku Finansowanie inwestycji wykorzystujących Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) przykłady wdrożeń zrealizowanych przy wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku Modernizacja ogrzewania budowa kotłowni na biomasę dla Zespołu

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę. Wierzchowo 2-3.10.2014r.

Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę. Wierzchowo 2-3.10.2014r. Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę Wierzchowo 2-3.10.2014r. Zespół ds. Poszanowania Energii W ramach struktury organizacyjnej Funduszu powołana została komórka

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁOWNI NA BIOMASĘ PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIEWICACH WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne na poziomie gmin 24 stycznia 2008, Bydgoszcz Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. BIOMASA BIOMASA DREWNO

Bardziej szczegółowo

38-200 Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: 13 446 39 02 www.argus.jaslo.pl. Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła

38-200 Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: 13 446 39 02 www.argus.jaslo.pl. Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła 38-200 Jasło, ul. Floriaoska 121 Tel./fax: 13 446 39 02 www.argus.jaslo.pl Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania pomp ciepła Plan prezentacji: Zasada działania pomp ciepła Ekologiczne aspekty

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 2020 OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE WSPARCIE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ WŚRÓD MIESZKANCÓW GMINY USTRZYKI

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane inwestycje miasta Ełk w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych:

Zrealizowane inwestycje miasta Ełk w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych: Zrealizowane inwestycje miasta Ełk w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych: Park energii odnawialnej w Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Parkowej 12 Zdj.1. Park energii odnawialnej

Bardziej szczegółowo

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 1. Stan istniejący. Obecnie na terenie Oczyszczalni ścieków w Żywcu pracują dwa agregaty prądotwórcze tj. agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 o mocy znamionowej 114 kw energii elektrycznej i 186 kw energii

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r.

Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r. Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r. Plan prezentacji: 1. Energia w mieście Katowice 2. Działania

Bardziej szczegółowo

z Programu ochrony powietrza

z Programu ochrony powietrza Obowiązki gmin wynikające z Programu ochrony powietrza Karolina Laszczak Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy dyplomowej

Informacja o pracy dyplomowej Informacja o pracy dyplomowej 1. Nazwisko i Imię: Duda Dawid adres e-mail: Duda.Dawid1@wp.pl 2. Kierunek studiów: Mechanika I Budowa Maszyn 3. Rodzaj studiów: inżynierskie 4. Specjalnośd: Systemy, Maszyny

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie

Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Agnieszka Sobolewska Dyrektor Biura WFOŚiGW w Szczecinie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie istnieje nieprzerwanie od 1993 roku. Działa na mocy Ustawy Prawo Ochrony

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne w gminach Województwa Mazowieckiego 27 listopada 2007, Warszawa Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego

Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego Schematy instalacji solarnych proponowanych dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie powiatu suskiego Wstęp Po przeanalizowaniu sporej ilości gospodarstw domowych, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Nietypowe instalacje pomp ciepła

Nietypowe instalacje pomp ciepła Nietypowe instalacje pomp ciepła Pompa ciepła zapewnia maksymalny komfort cieplny dostarcza ciepłą wodę użytkową, ogrzewa budynek, a także chłodzi go w zależności od potrzeb użytkowników. System grzewczy

Bardziej szczegółowo

Analiza NPV dla wybranych rozwiązań inwestycyjnych podmiotów społecznych

Analiza NPV dla wybranych rozwiązań inwestycyjnych podmiotów społecznych Analiza NPV dla wybranych rozwiązań inwestycyjnych podmiotów społecznych Autor: Marcin Cholewa Kraków 2015 1 Wstęp Przedmiotem opracowanie jest analiza ekonomiczna opłacalności wdrożenia w wybranych budynkach

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3 Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady Wykład 3 Zakres wykładu Produkcja energii elektrycznej i ciepła w polskich elektrociepłowniach Sprawność całkowita elektrociepłowni Moce i ilość jednostek

Bardziej szczegółowo

woj. kujawsko-pomorskie

woj. kujawsko-pomorskie woj. kujawsko-pomorskie Oddział w Bydgoszczy, Oddział w Toruniu, Oddział we Włocławku (WFOŚiGW województwa kujawsko-pomorskiego) I. inwestycje energooszczędne, dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej

Bardziej szczegółowo

Podgrzewanie wody basenowej kiedy pompa ciepła, a kiedy kolektory słoneczne?

Podgrzewanie wody basenowej kiedy pompa ciepła, a kiedy kolektory słoneczne? Podgrzewanie wody basenowej kiedy pompa ciepła, a kiedy kolektory słoneczne? Podgrzewanie wody basenowej wymaga starannego doboru systemu dla uzyskania jak najwyższego komfortu cieplnego oczekiwanego przez

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.1 Rozwój Infrastruktury do Produkcji Energii ze Źródeł Energii

Działanie 4.1 Rozwój Infrastruktury do Produkcji Energii ze Źródeł Energii Działanie 4.1 Rozwój Infrastruktury do Produkcji Energii ze Źródeł Energii -Panele fotowoltaiczne -Kolektory słoneczne -Pompy ciepła Gmina Nieborów 21-22 kwietnia 2016r. PANEL FOTOWOLTAICZNY JAK TO DZIAŁA?

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec.

Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. Piotr Banaszek, Grzegorz Badura Spotkanie Eksploatatorów dotyczące wytwarzania energii w kogeneracji na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec. W dniu 4.04.2014 r. na Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec w Chorzowie,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNA INSTALACJI SOLARNEJ WYKONANEJ W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 795 m 2

ANALIZA EKONOMICZNA INSTALACJI SOLARNEJ WYKONANEJ W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 795 m 2 Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym Jacek NAWROT Politechnika Częstochowska ANALIZA EKONOMICZNA INSTALACJI SOLARNEJ WYKONANEJ W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 795

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii

Działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii Działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii -Panele fotowoltaiczne -Kolektory słoneczne -Pompy ciepła Gmina Łowicz 23-24 maja 2016r. PANEL FOTOWOLTAICZNY JAK TO DZIAŁA? Nasłonecznienie kwh/m 2 rok Polska :

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim

ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim ZałoŜenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim Marian Magdziarz WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Powierzchnia 9.412 km² Ludność - 1.055,7 tys Stolica Opole ok. 130 tys. mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Gmina Kępice ul. Niepodległości 6 77-230 Kępice tel. (059) 857 66 21 fax (059) 857 66 24 e-mail poczta@kepice.pl

Gmina Kępice ul. Niepodległości 6 77-230 Kępice tel. (059) 857 66 21 fax (059) 857 66 24 e-mail poczta@kepice.pl Gmina Kępice ul. Niepodległości 6 77-230 Kępice tel. (059) 857 66 21 fax (059) 857 66 24 e-mail poczta@kepice.pl Produkcja energii cieplnej w Gminie Kępice w oparciu o lokalne zasoby biomasy drzewnej po

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Spotkanie informacyjne ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 1 Spotkanie informacyjne ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII ENERGIA SŁONECZNA 1KWe=1000 kwh/rok W Polsce aż 80% całkowitej rocznej sumy napromieniowania przypada na okres od kwietnia do września i tylko pozostałe

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła 25.3.2014

Pompy ciepła 25.3.2014 Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Poznań, dnia 17.07.2012r. ENERGO 7 Sp. z o.o. ul. Poznańska 62/69 60-853 Poznań Urząd Gminy Sławatycze KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU Przedmiot kredytowania: Linia 1 Inwestycje dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej wody Linia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH Obszarowego programu obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH Obszarowego programu obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH Obszarowego programu obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków Teren Sławkowa charakteryzuje się wysokim stopniem skażenia środowiska. Związane jest to głównie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W MIEŚCIE KATOWICE DLA OBIEKTÓW INDYWIDUALNYCH W LATACH 2009 DO 2011

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W MIEŚCIE KATOWICE DLA OBIEKTÓW INDYWIDUALNYCH W LATACH 2009 DO 2011 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Katowice z dnia... PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W MIEŚCIE KATOWICE DLA OBIEKTÓW INDYWIDUALNYCH W LATACH 2009 DO 2011 Katowice, Marzec 2009r. PROGRAM OGRANICZENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKORZYSTANIA ENERGII SŁONECZNEJ NA TERENIE GMINY KOBYLNICA

PROGRAM WYKORZYSTANIA ENERGII SŁONECZNEJ NA TERENIE GMINY KOBYLNICA PROGRAM WYKORZYSTANIA ENERGII SŁONECZNEJ NA TERENIE GMINY KOBYLNICA Program wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kobylnica" stanowi przedsięwzięcie partnerskie: Gminy Kobylnica, Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Korzyści z zarządzania zieloną energią na poziomie gminy w ramach wdrażania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Stanisław Nowacki Urząd Miasta i Gminy Niepołomice WARSZAWA, 13 PAŹDZIERNIKA 2016 Gmina Niepołomice

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 2020 OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE WSPARCIE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ WŚRÓD MIESZKANCÓW GMINY LESKO SPOTKANIE

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej Krzysztof Kowalczyk Lubań 27.11.2014 PEC Lubań w liczbach Moc zakontraktowana systemu ok. 21,2 [MW] Moc zainstalowana

Bardziej szczegółowo

Technik urządzeo i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeo i systemów energetyki odnawialnej Technik urządzeo i systemów Nauka trwa 4 lata, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: Technik urządzeń i systemów, wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i wykonywania prac związanych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja gminnych systemów grzewczych z wykorzystaniem OŹE Przygotował: Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny Mszczonów Miasto Mszczonów leży w województwie mazowieckim, 60 km na południowy- zachód od Warszawy.

Bardziej szczegółowo

Częstochowa. miasto energetycznie świadome

Częstochowa. miasto energetycznie świadome Częstochowa miasto energetycznie świadome URZĄD D MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl BOŻENA HERBUŚ INŻYNIER

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 2020 OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE WSPARCIE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY CZARNA SPOTKANIE

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła - układy hybrydowe

Pompy ciepła - układy hybrydowe Pompy ciepła - układy hybrydowe dr hab. inż. Brunon J. Grochal, prof. IMP PAN / prof. WSG Bydgoszczy Instytut Maszyn Przepływowych PAN Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła mgr inż. Tomasz Mania

Bardziej szczegółowo

69 Forum. Energia Efekt Środowisko

69 Forum. Energia Efekt Środowisko Przykłady realizacji przemysłowych otrzymania ciepła z biomasy 69 Forum Energia Efekt Środowisko Warszawa dnia 28 stycznia 2015r Prelegent Przykłady realizacji przemysłowych otrzymania ciepła z biomasy

Bardziej szczegółowo

Szpital przyjazny środowisku proekologiczne zmiany w infrastrukturze

Szpital przyjazny środowisku proekologiczne zmiany w infrastrukturze Szpital przyjazny środowisku proekologiczne zmiany w infrastrukturze Andrzej Adamkiewicz Rochna, 23 maja 2014 r. Plan sytuacyjny Szpitala Szpital składa się z kompleksu budynków o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Rytro, sierpień 2015. Czesław Ślimak Barbara Okularczyk

Rytro, sierpień 2015. Czesław Ślimak Barbara Okularczyk Rytro, sierpień 2015 Czesław Ślimak Barbara Okularczyk GENEZA POWSTANIA GEOTERMII PODHALAŃSKIEJ Projekt geotermalny na Podhalu był pierwszym tego typu w Polsce. Początkowo realizowany jako projekt naukowy,

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Filip Żwawiak

ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Filip Żwawiak ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Filip Żwawiak WARTO WIEDZIEĆ 1. Co to jest energetyka? 2. Jakie są konwencjonalne (nieodnawialne) źródła energii? 3. Jak dzielimy alternatywne (odnawialne ) źródła

Bardziej szczegółowo

Czysta Energia w Dolinie Zielawy

Czysta Energia w Dolinie Zielawy Czysta Energia w Dolinie Zielawy Gmina Wisznice prezentacja: Gmina Wisznice położona jest w północnej części województwa lubelskiego, w powiecie bialskim, w bliskiej odległości od przejścia granicznego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH dla potrzeb opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA Konferencja techniczna : NOWOCZESNE KOTŁOWNIE Zawiercie, marzec 2012 1 GRUPA KAPITAŁOWA 1. Zespół

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Przy montażu należy uwzględnić wszystkie elementy krajobrazu które mogą powodować zacienienie instalacji

Przy montażu należy uwzględnić wszystkie elementy krajobrazu które mogą powodować zacienienie instalacji Czy kolektorami słonecznymi można ogrzewać dom? Sama instalacja solarna nie jest w stanie samodzielnie zapewnić ogrzewania budynku. Kolektory słoneczne, w naszej szerokości geograficznej, głównie wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec

Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec KADM SOLITUONS Sp. z o.o. ul. Sokola 4 39-400 Tarnobrzeg Projekt będzie realizowany przez Gminę Janowiec ze środków pochodzących z

Bardziej szczegółowo

Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Łobez

Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Łobez Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Łobez Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety. Dane w niej przedstawione zostaną wykorzystane do sporządzenia "Opracowanie Planu

Bardziej szczegółowo

1. Zakład ciepłowniczy w Słomnikach

1. Zakład ciepłowniczy w Słomnikach 1. Zakład ciepłowniczy w Słomnikach W 2002 roku otwarto instalację geotermalną w mieście Słomniki k. Krakowa. Instalacja ta wykorzystuje płytko zalegający horyzont wodonośny na głębokości 150 300 m p.p.t.,

Bardziej szczegółowo

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów Viessmann Biuro: Karkonowska 1, 50-100 Wrocław, tel./fa.:13o41o4[p1o3, e-mail:a,'a,wd[l,qw[dq][wd, www.cieplej.pl Efekt ekologiczny Obiekt: Inwestor: Wykonawca: Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 5-300 Wołów

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Klima Pionki, czyli ochrona klimatu w mojej okolicy!

Klima Pionki, czyli ochrona klimatu w mojej okolicy! Klima Pionki, czyli ochrona klimatu w mojej okolicy! Nasze miasto Pionki położone jest w sąsiedztwie Puszczy Kozienickiej, która stanowi barierę dla wiatru, dlatego montowanie wiatraków nie przyniosłoby

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Czym w ogóle jest energia geotermalna?

Czym w ogóle jest energia geotermalna? Energia geotermalna Czym w ogóle jest energia geotermalna? Ogólnie jest to energia zakumulowana w gruntach, skałach i płynach wypełniających pory i szczeliny skalne. Energia ta biorąc pod uwagę okres istnienia

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe (administracyjne)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2014r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Działania proekologiczne. podejmowane przez Starostwo Nowotarskie

Działania proekologiczne. podejmowane przez Starostwo Nowotarskie Działania proekologiczne podejmowane przez Starostwo Nowotarskie W ostatnich latach Starostwo Powiatowe w Nowym Targu podejmuje działania proekologiczne w trzech wymiarach: inwestycyjnym; porządkowania

Bardziej szczegółowo

Jaki jest optymalny wybór technologii OZE?

Jaki jest optymalny wybór technologii OZE? Jaki jest optymalny wybór technologii OZE? 05/2010 Argumenty PC Folia 1 Pompa ciepła Kocioł na biomasę Kolektory słoneczne Fotowoltaika Energetyka wiatrowa Cele pakietu energetyczno-klimatycznego Unii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2014r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne,

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex

Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex Artykuł z portalu instalacjebudowlane.pl Ogrzewanie domu pompą ciepła Hewalex Koszty ogrzewania domu i podgrzewania wody użytkowej stanowią podstawową część bieżących wydatków związanych z utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1476 UCHWAŁA NR VII/8/2015 RADY MIASTA PUCKA. z dnia 30 marca 2015 r.

Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1476 UCHWAŁA NR VII/8/2015 RADY MIASTA PUCKA. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1476 UCHWAŁA NR VII/8/2015 RADY MIASTA PUCKA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Czyste energie. Przegląd odnawialnych źródeł energii. wykład 4. dr inż. Janusz Teneta. Wydział EAIiE Katedra Automatyki

Czyste energie. Przegląd odnawialnych źródeł energii. wykład 4. dr inż. Janusz Teneta. Wydział EAIiE Katedra Automatyki Czyste energie wykład 4 Przegląd odnawialnych źródeł energii dr inż. Janusz Teneta Wydział EAIiE Katedra Automatyki AGH Kraków 2011 Odnawialne źródła energii Słońce Wiatr Woda Geotermia Biomasa Biogaz

Bardziej szczegółowo

Alternatywne źródła energii

Alternatywne źródła energii Eco-Schubert Sp. z o.o. o ul. Lipowa 3 PL-30 30-702 Kraków T +48 (0) 12 257 13 13 F +48 (0) 12 257 13 10 E biuro@eco eco-schubert.pl Alternatywne źródła energii - Kolektory słonecznes - Pompy ciepła wrzesień

Bardziej szczegółowo

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Zygmunt Jaczkowski Prezes Zarządu Izby Przemysłowo- Handlowej w Toruniu 1 Celem audytu w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZIELONĄ ENERGIĄ W SZPITALACH WOJEWÓDZKICH RAFAŁ BARTYZEL URZĄD MARSZAŁAKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO WARSZAWA, 13 PAŹDZIERNIKA 2016

ZARZĄDZANIE ZIELONĄ ENERGIĄ W SZPITALACH WOJEWÓDZKICH RAFAŁ BARTYZEL URZĄD MARSZAŁAKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO WARSZAWA, 13 PAŹDZIERNIKA 2016 ZARZĄDZANIE ZIELONĄ ENERGIĄ W SZPITALACH WOJEWÓDZKICH RAFAŁ BARTYZEL URZĄD MARSZAŁAKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO WARSZAWA, 13 PAŹDZIERNIKA 2016 PROJEKT POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Deklaracji dotycząca udziału w projekcie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych A N K I E T A POTENCJALNY UCZESTNIK PROJEKTU

Załącznik Nr 1 do Deklaracji dotycząca udziału w projekcie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych A N K I E T A POTENCJALNY UCZESTNIK PROJEKTU Załącznik Nr 1 do Deklaracji dotycząca udziału w projekcie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych A N K I E T A POTENCJALNY UCZESTNIK PROJEKTU Imię: Nazwisko: Województwo: Powiat: Gmina:. Kod: Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w Gminie Kisielice. Doświadczenia i perspektywy. Burmistrz Kisielic Tomasz Koprowiak

Odnawialne źródła energii w Gminie Kisielice. Doświadczenia i perspektywy. Burmistrz Kisielic Tomasz Koprowiak Odnawialne źródła energii w Gminie Kisielice. Doświadczenia i perspektywy. Burmistrz Kisielic Tomasz Koprowiak Kisielice 2009 Ogólna charakterystyka gminy. Gmina Kisielice jest najbardziej wysuniętą na

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza?

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? STAN ŚRODOWISKA Przekroczenia standardów jakości powietrza w 2011 roku: przekroczenia rocznej wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 (40 g/m3)

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku.

Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku. Optymalizacja rozwiązań gospodarki ściekowej dla obszarów poza aglomeracjami. Chmielno, 25-26 stycznia 2016 r. Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii Paweł Karpiński Pełnomocnik Marszałka ds. Odnawialnych Źródeł Energii

Bardziej szczegółowo

KOTŁY NA BIOMASĘ W GMINIE JORDANÓW

KOTŁY NA BIOMASĘ W GMINIE JORDANÓW KOTŁY NA BIOMASĘ W GMINIE JORDANÓW JORDANÓW województwo małopolskie MIEJSCOWOŚĆ Miasto Jordanów zlokalizowane jest w dolinie rzeki Skawy, na styku grup górskich: Beskidu Wyspowego, Beskidu Makowskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaPodkarpackiego na lata

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji St. Leszczyńskiej 8 32-600 Oświęcim Powiat Oświęcimski województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer

Bardziej szczegółowo