KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:23:59 Numer KRS:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2015 godz. 12:23:59 Numer KRS: 0000126288"

Transkrypt

1 Strona 1 z 11 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień godz. 12:23:59 Numer KRS: Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Ostatni wpis Numer wpisu 34 Data dokonania wpisu Sygnatura akt Oznaczenie sądu WA.XII NS-REJ.KRS/25358/14/498 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: , NIP: Firma, pod którą spółka działa 4.Dane o wcześniejszej rejestracji 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? "AD.DRĄGOWSKI" SPÓŁKA AKCYJNA RHB SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY --- Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA ul. KOPERNIKA, nr 36/40, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod , poczta WARSZAWA, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej Rubryka 3 - Oddziały

2 Strona 2 z 11 Rubryka 4 - Informacje o statucie 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu 1 26 LISTOPADA 1998 ROK (26.XI.1998), MAREK BARTNICKI-NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4, WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 7776/98. ZMIANY UCHWALONE W DNIU 14 MAJA 2002 ROKU ( R.) PAR. 1, PAR. 6 MAREK BARTNICKI NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4, WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 6389/2002-PAR. 1, 6 I NADA STATUTOWI TEKSTU JEDNOLITEGO R. REP. A-7685/2003, MAREK BARTNICKI - NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4 W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 7.2, 7.3, 8.2, 12.1, 12.2 STATUTU SPÓŁKI; R. - AKT NOTARIALNY Z DNIA R., REPERTORIUM A NR 3684/2007, GRZEGORZ ROGALA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL.ŚLISKIEJ NR 3 LOK.1A W WARSZAWIE ZMIANA 12.1, 12.2, 13.1, 13.5 DODA 12.4, 12.5, 13.7, R., REPERTORIUM A NR 5797/ GRZEGORZ ROGALA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA UL. ŚLISKA 3, LOK. 1A W WARSZAWIE -WYKREŚLE 16 STATUTU SPÓŁKI R., REPERTORIUM A NR 1059/ GRZEGORZ ROGALA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA UL. ŚLISKA 3, LOK. 1A W WARSZAWIE - ZMIANA PARAGRAFÓW: 8.2, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2 STATUTU SPÓŁKI R.,REPERTORIUM A NR 1498/ GRZEGORZ ROGALA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA UL. ŚLISKA 3, LOK. 1A W WARSZAWIE - SPROSTOWA: 11.2, 12.2 STATUTU SPÓŁKI R., REPERTORIUM A NR 3180/2008, GRZEGORZ ROGALA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA UL.ŚLISKA 3 LOK.1 A W WARSZAWIE ZMIANA : 7.1, 7.2, 7.3 STATUTU SPÓŁKI 6 AKT5 NOTARIALNY Z DNIA R., REPERTORIUM A NR 5449/2009, GRZEGORZ ROGALA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA UL.ŚLISKA 3 LOK.1A W WARSZAWIE ZMIANA 6 7 AKT NOTARIALNY Z DNIA R., REPERTORIUM A NR 5449/2009, GRZEGORZ ROGALA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA UL. ŚLISKA 3, LOK. 1A W WARSZAWIE; ZMIANA PARAGRAFÓW: 7.1., 7.2., 7.3. STATUTU SPÓŁKI 8 AKT NOTARIALNY Z DNIA R., REPERTORIUM A NR 4190/2010, GRZEGORZ ROGALA NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA 7.1, 7.2, 7.3, 12.3, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.7, DOPISA 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 14.3 STATUTU SPÓŁKI R., REP. A NR 4190/2010 GRZEGORZ ROGALA NOTARIUSZ W WARSZAWIE ZMIANA 7.1,7.2, R., REP. A NR 7159/2011, NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA, UL ŚLISKA 3 LOK. 1B W WARSZAWIE. ZMIANA TREŚCI 7.1, 7.2, 7.3 STATUTU SPÓŁKI 11 AKT NOTARIALNY Z DNIA R., REPERTORIUM A NR 790/2012, NOTARIUSZ LESZEK SIENIAWSKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY ULICY MIKOŁAJA KOPERNIKA NR 36/40 ZMIANA TREŚCI 6.; 12.3 STATUTU SPÓŁKI 12 AKT NOTARIALNY Z DNIA R., REPERTORIUM A NR 2442/2013, NOTARIUSZ LESZEK SIENIAWSKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 36/40 - ZMIANA TREŚCI 7.1,7.2,7.3 STATUTU SPÓŁKI 13 AKT NOTARIALNY Z DNIA R., REPERTORIUM A NR 998/2014, NOTARIUSZ LESZEK SIEWSKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA NR 36/40 - ZMIANA 7.1; 7.2; 7.3. STATUTU SPÓŁKI.

3 Strona 3 z 11 Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? OZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania spółki 1.Określenie okoliczności powstania 2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale 3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji PRZEKSZTAŁCE "INWESTA AD." SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEKSZTAŁCONA W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ POD FIRMĄ "AD.DRĄGOWSKI" /RHB:55662/ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZGOD Z PROTOKOŁEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W KANCELARII NOTARIALNEJ MARKA BARTNICKIEGO W WARSZAWIE W DNIU 26 LISTOPADA 1998 ROKU REPERTORIUM A. NR 7776/98; NS REJ: H-15913/98, STRONA 203, R Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka 1 1.Nazwa lub firma "INWESTA AD." SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany RHB 3.Numer w rejestrze Nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA MIASTA WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY 5.Numer REGON Numer NIP Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego ,00 ZŁ 2.Wysokość kapitału docelowego Liczba akcji wszystkich emisji Wartość nominalna akcji 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 7,50 ZŁ ,00 ZŁ Podrubryka 1

4 Strona 4 z 11 Informacja o wniesieniu aportu 1.Określenie wartości akcji objętych za aport ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rubryka 9 - Emisja akcji 1 1.Nazwa serii akcji B 2.Liczba akcji w danej serii AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1.Nazwa serii akcji A1 2.Liczba akcji w danej serii KAŻDA AKCJA UPRZYWILEJOWANA DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY. 3 1.Nazwa serii akcji C 2.Liczba akcji w danej serii AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY 4 1.Nazwa serii akcji D 2.Liczba akcji w danej serii AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 5 1.Nazwa serii akcji A2 2.Liczba akcji w danej serii AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE 6 1.Nazwa serii akcji E 2.Liczba akcji w danej serii AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

5 Strona 5 z 11 Rubryka 11 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? --- Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD SPÓŁKI 1.PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO 2.DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZ 3.CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZ Z PROKURENTEM 4.DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZ 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma GRELEWICZ POGÓRSKA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu DANUTA JADWIGA 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? CZŁONEK ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona Nazwisko / Nazwa lub firma STAŃCZAK BOGUMIŁA 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? CZŁONEK ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona Nazwisko / Nazwa lub firma DRĄGOWSKI LECH MIECZYSŁAW 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? PREZES ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona Nazwa organu RADA NADZORCZA Rubryka 2 - Organ nadzoru

6 Strona 6 z Nazwisko ŚLUSAREK Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu DANUTA KATARZYNA 3.Numer PESEL Nazwisko CYWIŃSKA DOROTA HANNA 3.Numer PESEL Nazwisko DRĄGOWSKI ŁUKASZ 3.Numer PESEL Nazwisko MONTWIŁŁ MAŁGORZATA ELŻBIETA 3.Numer PESEL Nazwisko HERMANOWICZ ANNA 3.Numer PESEL Rubryka 3 - Prokurenci 1 1.Nazwisko SZCZERBIŃSKA BARBARA DOROTA 3.Numer PESEL Rodzaj prokury DWIE OSOBY DZIAŁAJĄCE ŁĄCZ SPOŚRÓD PROKURENTÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDU 2 1.Nazwisko BRODZIŃSKA DOROTA ANNA 3.Numer PESEL Rodzaj prokury DWIE OSOBY DZIAŁAJĄCE ŁĄCZ SPOŚRÓD PROKURENTÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDU 3 1.Nazwisko MICHAŁEK DZIEKAŃSKA EDYTA BARBARA 3.Numer PESEL Rodzaj prokury PROKURA ŁĄCZNA - DWIE OSOBY DZIAŁAJĄCE ŁĄCZ SPOŚRÓD PROKURENTÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDU. Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy , 20, Z, REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 2 41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZEM BUDYNKÓW 3 41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I MIESZKALNYCH

7 Strona 7 z , 31, Z, TYNKOWA 5 43, 32, Z, ZAKŁADA STOLARKI BUDOWLANEJ 6 43, 33, Z, POSADZKARSTWO; TAPETOWA I OBLICOWYWA ŚCIAN 7 43, 34, Z, MALOWA I SZKLE 8 43, 39, Z, WYKONYWA POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 9 43, 99, Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANE 10 46, 18, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 11 46, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 12 47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 13 47, 99,, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 14 58, 11, Z, WYDAWA KSIĄŻEK 15 58, 12, Z, WYDAWA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) 16 58, 13, Z, WYDAWA GAZET 17 58, 14, Z, WYDAWA CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 18 58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 19 58, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH 20 58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 21 59, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 22 62, 0,, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWAM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 23 62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWAM 24 62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZAM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 25 63, 11, Z, PRZETWARZA DANYCH; ZARZĄDZA STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 26 63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 27 64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 28 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 29 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZA RUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 30 68, 3,, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU RUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECE 31 68, 31, Z, POŚREDNICTWO W OBROCIE RUCHOMOŚCIAMI 32 68, 32, Z, ZARZĄDZA RUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECE 33 69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 34 70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 35 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 36 73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 37 73, 12, A, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 38 73, 12, B, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH 39 73, 12, C, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH

8 Strona 8 z 11 ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 40 73, 12, D, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 41 73, 20, Z, BADA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 42 81, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMAM PORZĄDKU W BUDYNKACH 43 85, 51, Z, POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 44 85, 59,, POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANE 45 85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANE 46 85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 47 93, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ 48 96, 04, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ 49 96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 50 59, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 51 59, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 52 59, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 53 64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 54 64, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 55 64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 56 66, 11, Z, ZARZĄDZA RYNKAMI FINANSOWYMI 57 66, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH 58 66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 59 66, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZAM FUNDUSZAMI Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK R R OD DO Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 1 ***** 2002 ROK

9 Strona 9 z 11 2 ***** 2003 ROK 3 ***** ***** 2005 ROK 5 ***** 2006 ROK 6 ***** 2007 ROK 7 ***** 2008 ROK 8 ***** 2009 ROK 9 ***** ***** R R. 11 ***** ***** OD DO Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 1 ***** 2002 ROK 2 ***** 2003 ROK 3 ***** ***** 2005 ROK 5 ***** 2006 ROK 6 ***** 2007 ROK 7 ***** 2008 ROK 8 ***** 2009 ROK 9 ***** ***** R R. 11 ***** ***** OD DO Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 ***** 2002 ROK 2 ***** 2003 ROK 3 ***** ***** 2005 ROK 5 ***** 2006 ROK 6 ***** 2007 ROK 7 ***** 2008 ROK 8 ***** 2009 ROK 9 ***** ***** R R. 11 ***** ***** OD DO Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

10 Strona 10 z 11 Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

11 Strona 11 z 11 Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.11.2013 godz. 12:44:16 Numer KRS: 0000485370

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.11.2013 godz. 12:44:16 Numer KRS: 0000485370 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.11.2013 godz. 12:44:16 Numer KRS: 0000485370 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2014 godz. 10:02:42 Numer KRS: 0000381296

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2014 godz. 10:02:42 Numer KRS: 0000381296 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.07.2014 godz. 10:02:42 Numer KRS: 0000381296 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.10.2012 godz. 12:41:20 Numer KRS: 0000393811

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.10.2012 godz. 12:41:20 Numer KRS: 0000393811 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.10.2012 godz. 12:41:20 Numer KRS: 0000393811 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.05.2015 godz. 11:20:36 Numer KRS: 0000380885

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.05.2015 godz. 11:20:36 Numer KRS: 0000380885 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.05.2015 godz. 11:20:36 Numer KRS: 0000380885 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

, 4.Adres strony internetowej

, 4.Adres strony internetowej W A/6.0/443/202 Strona z 9 WA/6.0/443/202 Nr pisma wnioskodawcy: Strona 2 z 9 Rubryka 4 - Informacje o statucie ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO l.informaga o sporządzeniu lub

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.09.2014 godz. 14:00:37 Numer KRS: 0000373427

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.09.2014 godz. 14:00:37 Numer KRS: 0000373427 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.09.2014 godz. 14:00:37 Numer KRS: 0000373427 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.01.2015 godz. 03:38:07 Numer KRS: 0000392945

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.01.2015 godz. 03:38:07 Numer KRS: 0000392945 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.01.2015 godz. 03:38:07 Numer KRS: 0000392945 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.04.2015 godz. 14:24:05 Numer KRS: 0000153552

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.04.2015 godz. 14:24:05 Numer KRS: 0000153552 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.04.2015 godz. 14:24:05 Numer KRS: 0000153552 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2014 godz. 13:21:44 Numer KRS: 0000365239

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2014 godz. 13:21:44 Numer KRS: 0000365239 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.05.2014 godz. 13:21:44 Numer KRS: 0000365239 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2013 godz. 15:27:41 Numer KRS: 0000441188

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2013 godz. 15:27:41 Numer KRS: 0000441188 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.05.2013 godz. 15:27:41 Numer KRS: 0000441188 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.09.2014 godz. 07:15:07 Numer KRS: 0000440402

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.09.2014 godz. 07:15:07 Numer KRS: 0000440402 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.09.2014 godz. 07:15:07 Numer KRS: 0000440402 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 09:27:19 Numer KRS: 0000248708

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 09:27:19 Numer KRS: 0000248708 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 09:27:19 Numer KRS: 0000248708 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.08.2015 godz. 13:22:33 Numer KRS: 0000569806

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.08.2015 godz. 13:22:33 Numer KRS: 0000569806 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.08.2015 godz. 13:22:33 Numer KRS: 0000569806 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.05.2015 godz. 10:24:57 Numer KRS: 0000046234

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.05.2015 godz. 10:24:57 Numer KRS: 0000046234 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.05.2015 godz. 10:24:57 Numer KRS: 0000046234 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.01.2015 godz. 12:32:04 Numer KRS: 0000461260

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.01.2015 godz. 12:32:04 Numer KRS: 0000461260 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.01.2015 godz. 12:32:04 Numer KRS: 0000461260 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.10.2014 godz. 10:25:31 Numer KRS: 0000368501

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.10.2014 godz. 10:25:31 Numer KRS: 0000368501 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.10.2014 godz. 10:25:31 Numer KRS: 0000368501 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2015 godz. 09:18:44 Numer KRS: 0000559520

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2015 godz. 09:18:44 Numer KRS: 0000559520 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.07.2015 godz. 09:18:44 Numer KRS: 0000559520 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 18:13:51 Numer KRS: 0000470342

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 18:13:51 Numer KRS: 0000470342 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2015 godz. 18:13:51 Numer KRS: 0000470342 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.08.2014 godz. 11:33:34 Numer KRS: 0000270183

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.08.2014 godz. 11:33:34 Numer KRS: 0000270183 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.08.2014 godz. 11:33:34 Numer KRS: 0000270183 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.02.2013 godz. 18:29:42 Numer KRS: 0000421605

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.02.2013 godz. 18:29:42 Numer KRS: 0000421605 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.02.2013 godz. 18:29:42 Numer KRS: 0000421605 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.09.2014 godz. 14:55:12 Numer KRS: 0000395268

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.09.2014 godz. 14:55:12 Numer KRS: 0000395268 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.09.2014 godz. 14:55:12 Numer KRS: 0000395268 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2015 godz. 10:21:02 Numer KRS: 0000561485

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2015 godz. 10:21:02 Numer KRS: 0000561485 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.06.2015 godz. 10:21:02 Numer KRS: 0000561485 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2013 godz. 18:02:38 Numer KRS: 0000447082

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2013 godz. 18:02:38 Numer KRS: 0000447082 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.01.2013 godz. 18:02:38 Numer KRS: 0000447082 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 10:00:22 Numer KRS: 0000416986

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 10:00:22 Numer KRS: 0000416986 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.07.2014 godz. 10:00:22 Numer KRS: 0000416986 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2013 godz. 14:11:00 Numer KRS: 0000417765

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2013 godz. 14:11:00 Numer KRS: 0000417765 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.02.2013 godz. 14:11:00 Numer KRS: 0000417765 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.11.2014 godz. 14:25:40 Numer KRS: 0000484401

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.11.2014 godz. 14:25:40 Numer KRS: 0000484401 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.11.2014 godz. 14:25:40 Numer KRS: 0000484401 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.07.2014 godz. 01:05:22 Numer KRS: 0000125729

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.07.2014 godz. 01:05:22 Numer KRS: 0000125729 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.07.2014 godz. 01:05:22 Numer KRS: 0000125729 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo