Legal Newsletter. D.Dobkowski sp.k. Sierpień Komu i kiedy trzeba płacić za publiczne odtwarzanie muzyki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Legal Newsletter. D.Dobkowski sp.k. Sierpień 2014. Komu i kiedy trzeba płacić za publiczne odtwarzanie muzyki"

Transkrypt

1 D.Dobkowski sp.k. Sierpień 2014 Legal Newsletter Komu i kiedy trzeba płacić za publiczne odtwarzanie muzyki Kodeks Budowlany planowana nowa kompleksowa regulacja procesu inwestycyjnego Podrabianie i przerabianie dokumentów w obrocie gospodarczym Umowy autorskie nieporozumienia w umowach; ustawowe ograniczenia Zmiany w prawie

2 LEGAL NEWSLETTER Komu i kiedy trzeba płacić za publiczne odtwarzanie muzyki Zgodnie z prawem, przedsiębiorcy odtwarzający publicznie muzykę zobowiązani są do płacenia tantiem. Powyższe wynika z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym twórcy służy wyłączne prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. W praktyce, powyższy obowiązek nie jest znany wszystkim, w szczególności drobnym przedsiębiorcom. Nierzadko zdarza się, że przedsiębiorca dowiaduje się o powyższym, dopiero wraz z wizytą kontrolera podmiotu, na rzecz którego tantiemy powinny być płacone (organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi). Niestety taka niewiedza może przedsiębiorcę drogo kosztować. Stwierdzenie publicznego odtwarzania muzyki, z którym wiąże się uzyskiwanie korzyści, oznacza nie tylko obowiązek opłacania tantiem na przyszłość i zawarcie w tym celu umowy licencyjnej, ale także niejednokrotnie powoduje obowiązek zapłaty zaległych tantiem za kilka lat wstecz. Tantiemy stanowią co do zasady, wynagrodzenie artystów, czy ich spadkobierców za wykorzystywanie efektów ich pracy, np. muzyki. Tantiemy wypłacane są artystom za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi (OZZ). To właśnie ww. organizacje dbają o interesy artystów i w razie potrzeby egzekwują tantiemy od podmiotów zobowiązanych, w tym przedsiębiorców, którzy publicznie odtwarzają muzykę. Do OZZ zaliczamy np. ZAiKS, ZPAV SAWP, czy Stoart. Należy zwrócić uwagę, iż opłacanie tantiem na rzecz jednej z wymienionych organizacji nie zwalnia wcale z uiszczania opłat na rzecz innych. Niewykluczona jest sytuacja, gdzie przedsiębiorca zobowiązany będzie uiszczać opłaty na rzecz kilku OZZ jednocześnie. Inny jest bowiem profil ich działalności. Tak np. SAWP i Stoart pobierają opłaty dla wykonawców kompozycji muzycznych i muzyczno słownych (każda z nich dla innych wykonawców), ZPAV pobiera opłaty na rzecz producentów audio i video, zaś ZAIKS dla autorów kompozycji muzycznych i muzyczno-słownych. Jak widać z powyższego jeden utwór może być objęty trzema opłatami: dla autora, wykonawcy i producenta. Wysokość opłat ustalana jest na podstawie tabel dostępnych na stronach internetowych poszczególnych OZZ. Na potrzeby niniejszego artykułu przedstawimy przykładowe opłaty dla publicznego odtwarzania utworów. A. Według tabeli znajdującej się na stronie pl za publiczne odtwarzanie utworów z nośników dźwięku i za pomocą urządzeń służących do odbioru programów radiowych wysokość stawki ryczałtowej jest zależna od nagłaśnianej powierzchni, wielkości miejscowości (liczby mieszkańców), rodzaju obiektu. Przykładowe stawki dla sklepów (marketów, supermarketów, hipermarketów) i innych podobnych obiektów o powierzchni całkowitej do m 2 kształtują się następująco: Powierzchnia nagłaśniana obiektu handlowego w m od - do miejscowości o liczbie mieszkańców Kraków / Poznań / Trójmiasto / Wrocław / od 5 tys. od 100 tys. powyżej do 5 tys. Podregion Centralny Śląski / do 100 tys. do 200 tys. 200 tys. Warszawa ,00 zł 44,28 zł 45,92 zł 47,56 zł 49,20 zł ,56 zł 47,05 zł 48,79 zł 50,53 zł 52,28 zł ,13 zł 49,82 zł 51,66 zł 53,51 zł 55,35 zł ,69 zł 52,58 zł 54,53 zł 56,48 zł 58,43 zł ,25 zł 55,35 zł 57,40 zł 59,45 zł 61,50 zł ,81 zł 58,12 zł 60,27 zł 62,42 zł 64,58 zł ,38 zł 60,89 zł 63,14 zł 65,40 zł 67,65 zł ,94 zł 63,65 zł 66,01 zł 68,37 zł 70,73 zł ,50 zł 66,42 zł 68,88 zł 71,34 zł 73,80 zł od 101 do 500 każde następne rozpoczęte 20m 2 5,13 zł 5,54 zł 5,74 zł 5,95 zł 6,15 zł od 501 do każde następne rozpoczęte 100m 2 12,81 zł 13,84 zł 14,35 zł 14,86 zł 15,38 zł

3 Legal Newsletter 3 Zaś dla powierzchni powyżej 2 500m 2 : Powierzchnia nagłaśniana obiektu handlowego w m od do ,93 zł od do każde następne rozpoczęte 500m 2 34,85 zł ,75 zł powyżej każde następne rozpoczęte 1 000m 2 41,00 zł Stawki w powyższych tabelach nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Z kolei dla obiektów takich jak centra handlowe (galeria, hale i inne obiekty wielko powierzchniowe) opłata za nagłośnioną powierzchnię ciągów komunikacyjnych wynosi: 17,94 zł za każde rozpoczęte 100 m powierzchni. B. Według zaś tabeli znajdującej się na stronie Stoart opłaty kształtują się w następujący sposób: Przykładowy rodzaj działalności Sklepy i inne obiekty handlowe Określenie wielkości podmiotu lub imprezy Stawka ryczałtowa 50 m 2 35,84 zł Pozostałe tabele ZAiKS i Stoart, a także tabele dla pozostałych OZZ dostępne są na ich stronach internetowych. Niezależnie od obowiązku uiszczania opłat na rzecz OZZ, właściciele odbiorników radiowych oraz telewizyjnych są także zobowiązani do opłacania abonamentu radiowotelewizyjnego. Abonament naliczany jest za każdy odbiornik. Wskazany powyżej obowiązek opłacania tantiem istnieje o tyle, o ile z odtwarzaniem muzyki wiąże się uzyskiwanie korzyści. Oznaczałoby to, że jeżeli tych korzyści nie będzie to i nie będzie obowiązku. Korzyść polega na tym, że stworzenie w miejscu działalności atmosfery (a elementem tej atmosfery jest nie tylko wystrój, miła obsługa ale także lub Stawka % od wpływów (patrz uwagi pkt. 2) 45,92 zł do 100 m 2 92,22 zł 48,79 zł do 200 m 2 184,35 zł 51,66 zł za każde następne rozpoczęte 100 m 2 nagłośnionej powierzchni handlowej dostępnej dla klienta + 18,90 zł za 1 miesiąc 54,53 zł muzyka) wpływa na przyciągnięcie klientów. Korzyści tej wprawdzie nie da się realnie wyliczyć, ale potwierdzają ją sami przedsiębiorcy, którzy często ponoszą niemałe nakłady /nagłośnienie, wysokiej jakości sprzęt/ w celu umożliwienia swoim klientom słuchania muzyki. Nie robiliby tego, gdyby nie widzieli w tym swojego interesu. W praktyce, w opinii OZZ większość działalności gospodarczej (z udziałem klientów) ma taki charakter, że odtwarzanie muzyki wpływa na osiągane korzyści. Przez korzyść rozumie się wszelkie, tak bezpośrednie policzalne zyski, jak i korzyści pośrednie, których efektem jest wzrost klienteli. Korzyść, w tym przypadku, to stworzenie w miejscu sprzedaży milszej atmosfery (której elementem jest muzyka), co w praktyce przy wzroście ilości klientów, przekłada się na wzrost obrotów i w efekcie zysków. W szczególności dotyczy to w ocenie OZZ, muzyki odtwarzanej w barach, galeriach, czy innych lokalach usługowych, która umila czas odwiedzających je klientów i tym samym zachęca do dłuższego pozostania w nich, a co za tym idzie, skorzystania z większej ilości usług i przyczynia się do zwiększenia zysku. Mimo, że z powyższym nie zgadzają się prowadzący konkretne przedsiębiorstwa, to w praktyce udowodnienie tezy przeciwnej nastręcza duże problemy. Nie jedynym, ale ciekawym przykładem stojącym w kontrze do stanowiska OZZ, jest ostatni nagłośniony wyrok w sprawie wałbrzyskiego przedsiębiorcy prowadzącego zakład fryzjerski. Sąd w wyroku z 14 kwietnia 2014 r. nie podzielił stanowiska ZAiKS, że słuchanie muzyki w zakładzie

4 Legal Newsletter 4 fryzjerskim miało wpływ na zwiększenie przychodów i stwierdził, że jego zdaniem nie wydaje się racjonalnym, aby przy wyborze gabinetu lekarskiego, gabinetu dentystycznego, kosmetycznego, czy zakładu fryzjerskiego klient kierował się innym kryterium, aniżeli jakością oraz fachowością świadczonych tam usług, kompetencją personelu, dostępnością i odległością od miejsca zamieszkania. Należy jednakże pamiętać, iż po pierwsze, powyższa sprawa znalazła na razie rozstrzygnięcie przed sądem pierwszej instancji, a zatem wyrok nie jest prawomocny i nie wiadomo, czy zostanie utrzymany w mocy. Po drugie zaś na przyszłość, nie można wprost przenosić ustaleń poczynionych przez sąd w przedmiotowej sprawie, na sytuacje innych przedsiębiorców, w tym prowadzących działalność w formie innej, niż zakład fryzjerski. Niekorzystny dla ZAiKS wyrok zostały również wydany w sprawie (I ACa 102/08) - dot. niewielkiego lokalu gastronomicznego, gdzie sąd apelacyjny uznał, że pozwany przedsiębiorca przedstawił dowody wskazujące na brak związku z prowadzoną działalnością, faktu odtwarzania utworów nadawanych w programach radiowych oraz możliwości osiągania z tego tytułu jakichkolwiek korzyści majątkowych. Rzeczą powoda (tutaj ZAiKS) utrzymującego, że zachodzi związek odbierania nadawanych utworów z działalnością pozwanego i jej efektem, było wskazanie w czym wyraża się korzyść pozwanego. Nadal, jednym z częściej powoływanych wyroków pozostaje orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, o sygnaturze, C-135/10 dotyczące odtwarzania drogą radiową w prywatnym gabinecie dentystycznym chirurga stomatologicznego fonogramów podlegających ochronie, w którym Trybunał stwierdził, iż w rzeczywistości klienci dentysty udają się do gabinetu dentystycznego jedynie w celu poddaniu się zabiegom, odtwarzanie fonogramu nie jest natomiast nieodłącznym elementem świadczenia opieki stomatologicznej. Jedynie przypadkowo i niezależnie od swej woli korzystają oni z dostępu do pewnych fonogramów, w zależności od momentu ich przybycia do gabinetu i czasu trwania oczekiwania oraz charakteru leczenia, któremu są poddawani. W tych okolicznościach nie można domniemywać, by zwykli klienci dentysty byli podatni na omawiane odtwarzanie. Sposobem na uniknięcie konieczności płacenia tantiem, jest uzyskanie od konkretnego artysty przeniesienia praw autorskich do wykonań jego utworów (co jednak ogranicza zakres odtwarzanej muzyki a przy tym wiąże się z koniecznością uiszczenia jednorazowo wynagrodzenia za przeniesienie praw). Ponadto można skorzystać z oferty firm oferujących w sprzedaży płyty, których odtwarzanie nie jest objęte ochroną OZZ, czy stron internetowych udostępniających muzykę opublikowaną przez samych artystów. Na marginesie pozostaje kwestia stosunków pomiędzy OZZ a artystami, które nie zawsze przybierają postać owocnej współpracy, a zdaniem wielu artystów wysokość tantiem wypłacana im przez OZZ jest stanowczo za niska. Na koniec kilka słów o samej kontroli. Należy pamiętać, że w trakcie kontroli: Kontroler musi się wylegitymować, Kontroler nie może żądać żadnych dokumentów zawierających informacje poufne, Kontroler może wejść tylko na teren dostępny dla klientów (nie może wchodzić na zaplecze), Z kontroli powinien zostać sporządzony protokół, którego kopia zostaje u kotrolowanego przedsiębiorcy, Nie należy jednak kontroli utrudniać (za co grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku). Autorzy: Michał Wołoszczuk Radca prawny E: Natalia Kotłowska Aplikantka radcowska E:

5 LEGAL NEWSLETTER Kodeks Budowlany planowana nowa kompleksowa regulacja procesu inwestycyjnego Obowiązujące przepisy prawa regulujące proces inwestycyjno-budowlany uważane są powszechnie za skomplikowane, niejasne oraz nadmiernie represyjne. Dotychczasowe, liczne nowelizacje zmieniające akty prawne składające się na przepisy prawa inwestycyjnego nie przyniosły znaczącej poprawy sytuacji. Z tych względów rozpoczęto prace nad całkowicie nowym Kodeksem urbanistyczno- budowlanym. Powołana do prac nad kodeksem Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przedstawiła w czerwcu 2014 roku podstawową wersję projektu Kodeksu. Projekt dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Przygotowana wersja Kodeksu wskazuje, że nowa ustawa ma regulować proces inwestycyjny w sposób całościowy i integrować przepisy obecnie rozrzucone w różnych aktach prawnych. Kodeks będzie regulował kwestie związane z planowaniem i zagospodarowaniu przestrzennym, przygotowaniem terenów pod inwestycję, realizacją inwestycji, przygotowaniem i realizacją inwestycji celu publicznego, utrzymaniem obiektów budowlanych, kontrolą i nadzorem nad procesem inwestycyjnym. Projektowane w Kodeksie rozwiązania zmierzają w kierunku deregulacji procesu inwestycyjno-budowlanego. W zakresie planowania przestrzennego kodeks przewiduje, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego będzie dzielić terytorium gminy na trzy rodzaje obszarów: obszar zabudowy, obszar rozwoju zabudowy i obszar o ograniczonej zabudowie. W Kodeksie pozostanie ogólna zasada fakultatywności uchwalania planów miejscowych, jednak Rada gminy będzie miała obowiązek uchwalenia planu dla pewnych obszarów, w tym w szczególności dla obszarów rozwoju zabudowy. Do czasu sporządzenia planu miejscowego dla terenów, dla których ich sporządzenie jest obowiązkowe nie będzie możliwa realizacja inwestycji wymagającej zgody budowlanej (za wyjątkiem inwestycji celu publicznego). Kodeks przewiduje także możliwość sfinansowania przez inwestora sporządzenia projektu planu miejscowego w całości lub części. Inwestowanie na obszarach, na których nie będzie obowiązywał plan miejscowy ma stanowić wyjątek. Inwestycja taka będzie możliwa, jeżeli będzie zgodna z ogólnym porządkiem przestrzennym. Zgodność z ogólnym porządkiem przestrzennym oznacza zgodność z przepisami Kodeksu oraz przepisami odrębnymi. Ogólny porządek przestrzenny będzie stanowił podstawę ustalenia istniejącej funkcji nieruchomości gruntowej oraz warunków jej zagospodarowania. W celu uzyskania potwierdzenia zgodności planowanej inwestycji z ogólnym porządkiem przestrzennym inwestor będzie mógł wystąpić o wydanie przyrzeczenia inwestycyjnego. Przyrzeczenie inwestycyjne będzie wiązało organ właściwy do wydania zgody budowlanej oraz inne organy administracji. W przypadku obszarów rozwoju zabudowy, Kodeks nakłada na gminę nie tylko obowiązek uchwalenia planu miejscowego, ale także obowiązek realizacji infrastruktury technicznej. Gmina będzie mieć trzy letni termin na zrealizowanie infrastruktury od dnia wejścia w życie planu miejscowego. W przypadku, gdy gmina zrealizuje infrastrukturę techniczną właściciele nieruchomości partycypują w jej realizacji poprzez wnoszenie opłat adiacenckich. Inwestor, w celu przyspieszenia realizacji infrastruktury technicznej, może wybudować infrastrukturę na swój koszt, a z gminą zawrzeć umowę infrastrukturalną,

6 Legal Newsletter 6 w której strony ustalają zakres prac oraz zasady rozliczenia części kosztów poniesionych przez inwestora. Jeżeli infrastruktura zostanie zrealizowana przez inwestora, właściciele nieruchomości podłączanych do zrealizowanych urządzeń infrastruktury będą zobowiązani do wniesienia opłaty przyłączeniowej. Opłata ta będzie wnoszona do gminy i przeznaczana na zwrot kosztów poniesionych przez inwestora. Kodeks wprowadza także istotne zmiany na etapie budowy. Kodeks rozszerza m.in. katalog inwestycji, które mogą być realizowane w oparciu o zgłoszenie. Na podstawie zgłoszenia budowlanego możliwa będzie m.in. budowa budynków mieszkalnych o kubaturze do 1000 m 3, dla których dotychczas konieczne było uzyskanie pozwolenia na budowę. Kodeks wprowadza także usprawnienie w zakresie realizacji infrastruktury technicznej przez wprowadzenie instytucji korytarzy przesyłowych. Korytarze przesyłowe powinny być tak lokalizowane, aby była w nich możliwa lokalizacja jak największej liczby sieci przesyłowych. Podmiot, na rzecz którego został ustanowiony korytarz przesyłowy, będzie miał obowiązek jego udostępnienia innym inwestorom, którzy zamierzają lokalizować na jego terenie sieci przesyłowe. Podmiot ten będzie mógł pobierać opłatę za udostępnienie korytarza przesyłowego. Istotnym ułatwieniem przy prowadzeniu inwestycji z dużym obszarem oddziaływania i związaną z tym dużą liczbą stron w postępowaniu, będzie wprowadzenie przez Kodeks w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym instytucji zawiadomienia poprzez obwieszczenie. Do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym będą zaliczane także nieruchomości, których właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyje i dla których nie przeprowadzono postępowania spadkowego lub nie zostało ono jeszcze zakończone. Rejestr budowlany jest kolejnym nowym instrumentem, który zostanie wprowadzony przez Kodeks. Każdy będzie miał prawo zapoznania się z danymi zawartymi w Rejestrze. Rejestr będzie prowadzony w formie elektronicznej i dostępny za pośrednictwem Internetu. W rejestrze znajdą się dane dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym treść obowiązujących aktów planowania oraz aktach prawa miejscowego wprowadzających ograniczenia w korzystaniu z terenu oraz dane dotyczące procesu realizacji inwestycji, w tym informacji o wnoszonych środkach zaskarżenia i wydanych rozstrzygnięciach. Pomimo, że nie wszystkie rozwiązania rozważane na wcześniejszym etapie prac znalazły się w opublikowanej właśnie wersji podstawowej Kodeksu, to kierunek zmian należy uznać za znaczący krok w stronę uproszenia i usprawnienia procesu inwestycyjno-budowlanego. Autor: Joanna Grajecka Radca prawny E:

7 LEGAL NEWSLETTER Podrabianie i przerabianie dokumentów w obrocie gospodarczym Obrót gospodarczy w coraz większym stopniu opiera się na dokumentowaniu wszelkich zdarzeń, zarówno odnoszących się do wewnętrznego funkcjonowania przedsiębiorstw, jak i w relacjach z kontrahentami. Problem niewiarygodności dokumentów może więc przybierać różne postacie i pojawiać się na różnych płaszczyznach. Stosunkowo często zarzuty co do autentyczności dokumentów stawiane są w sporach o charakterze cywilnoprawnym między przedsiębiorcami. Fałszowanie dokumentów może jednak także wystąpić wewnątrz firmy i ujawnić się w ramach wewnętrznego audytu. Kodeks karny odnosi się do tego zagadnienia z różnych punktów widzenia, penalizując różne postacie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, w tym podrabianie lub przerabianie dokumentów (fałsz materialny), poświadczanie nieprawdy w dokumencie (fałsz intelektualny), wyłudzenie takiego poświadczenia (rozdział XXXIV kk). Regulacją o podstawowym znaczeniu jest art kk, stosownie do którego Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.. Wskazane przestępstwo określane jest także jako fałszerstwo materialne, gdyż chodzi tu o fizyczne oddziaływanie przez sprawcę na zewnętrzną (materialną) postać dokumentu i nadanie mu pozoru, że pochodzi o innej osoby, a nie od sprawcy. Nie ma natomiast znaczenia, czy stwierdza fakty prawdziwe czy fałszywe. Autentyczność dokumentu nie jest więc równoznaczna z prawdziwością jego treści 1. Przestępstwo fałszerstwa dokumentu należy zatem odróżnić od zadokumentowania nieprawdy przez osobę uprawniona (tzw. fałsz intelektualny), na przykład poprzez zapisanie pewnych okoliczności niezgodnie z rzeczywistością czy wprowadzenie nieprawdziwych dat wpisów do ksiąg urzędowych. Należy podkreślić, iż pojęcie dokumentu zostało zdefiniowane w art kk, zgodnie z którym: Dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. 2 1 Wyrok Sądu Najwyższego z 3 marca 2003 r., III KKN 165/01 (OSNwSK 2003, nr 1 poz. 516) 2 Kontrowersyjne jest natomiast, czy do czynników wpływających na ocenę dokumentu należy zaliczyć również trwałość dokonanego zapisu (umożliwia odczytanie jego treści nawet po upływie pewnego czasu) por. przykładowo R. Stefański, komentarz do art. 270 kk [w:] Kodeks karny. Komentarz, seria Komentarze on-line, Beck 2014; Z. Kukuła. Przestępstwa przeciwko dokumentom w obrocie gospodarczym. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego w sądów apelacyjnych, LexisNexis 2013

8 Legal Newsletter 8 Przestępstwo określone w art k.k. może być popełnione albo przez podrobienie lub przerobienie dokumentu w celu użycia jako autentycznego, albo przez używanie tak sfałszowanego dokumentu jako autentycznego. Dokument jest podrobiony wówczas, gdy nie pochodzi od osoby, w imieniu której został sporządzony, zaś przerobiony jest wówczas gdy osoba nieupoważniona zmienia, ingeruje w dokument autentyczny 6. Podrobienie może dotyczyć całości dokumentu i polegać na stworzeniu nowego, łudząco podobnego do istniejącego, jak i odnosić się tylko do określonej części, np. podpisu wystawcy, określonej daty, jeśli ma ona znaczenie prawne, pieczęci firmy. Przedmiotem przestępstwa fałszowania dokumentu, poza przedmiotami tradycyjnie uznawanymi za dokumenty, mogą też być podpisane wydruki z zapisów komputerowych, wydruki operacji bankowych (tzw. potwierdzenie transakcji), dla których nie wymaga się podpisu wystawcy ani stempla 3, a także zapisy informacji na innych nośnikach, tj. kart kredytowa, karta SIM, zapis na twardym dysku itp. Do dokumentów, które mogą być przedmiotem fałszerstwa z art. 270 kk orzecznictwo zalicza zwłaszcza umowy cywilnoprawne, faktury VAT kwity kasowe, księgi urzędowe, przy których nie musi być parafy i pieczęci (np. księga materiałowa), pokwitowania z odbioru pieniędzy, polisy ubezpieczeniowa, weksle i czeki oraz inne papiery wartościowe 4. Artykuł 270 kk odnosi się do treści a nie formy dokumentu, jest więc obojętne, czy sfałszowano kopię czy oryginał. Nie ma również znaczenia, czy przepisy procesowe wymagają uwierzytelnienia kopii wykonanej z oryginału 5. Zacytowana wyżej definicja nie różnicuje również dokumentów ze względu na ich pochodzenie (prywatne, publiczne, krajowe czy zagraniczne). W praktyce, najczęstszym przypadkiem jest tu wpisanie na dokumencie podpisu innej osoby. Trzeba podkreślić, że złożenie na dokumencie cudzego podpisu, niezależnie od wiedzy i zgody tej osoby, stanowi przestępstwo z art kk. Warto więc mieć na uwadze, że do karalnego sfałszowania podpisu innej osoby dochodzi zarówno w przypadku naniesienia podpisu innej osoby bez jej wiedzy lub niezgodnie z jej wolą, jak i wówczas, gdy następuje to nawet na jej prośbę. Przerobienie dokumentu może nastąpić poprzez dopisanie czegokolwiek do treści lub usunięcie, wytarcie z niej jakichś fragmentów przez osobę nieuprawnioną. Nie może być zatem mowy o przerobieniu dokumentu w rozumieniu art. 270 kk w razie nadania mu innej treści przez osobę, od której ten dokument pochodzi. 7 Przykładowo dokonywanie dopisków w treści własnego oświadczenia o udzieleniu pełnomocnictwa nie będzie stanowiło przestępstwa z art. 270 kk (co jednak, w zależności od okoliczności, nie wyklucza możliwości zakwalifikowania takiego czynu jako np. przestępstwa oszustwa). Tym bardziej nie może być mowy o przerabianiu dokumentu, w przypadku, gdy strony umowy wprowadzą do jej treści uzgodnione zmiany choćby poprzez naniesienie ich na treść zawartą w dotychczasowym dokumencie, gdyż działanie takie mieści się w sferze swobody woli stron 8. 3 Art. 7 ustawy z 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. z 2012, poz ze zm.) 4 Natomiast o fałszowaniu dokumentu w rozumieniu art. 270 kk nie będzie można mówić w odniesieniu do ksiąg handlowych, których wiarygodność chroniona jest obecnie na podstawie przepisu szczególnego w art. 303 kk. 5 Tym bardziej, że niekiedy, po zniszczeniu lub utracie oryginalnego dokumentu, jego kopia (kserokopia, skan) stanowią jedyny materialny dowód świadczący o występowaniu zobowiązania gospodarczego Por. Wyrok Sądu Najwyższego z 4 grudnia 2002 r., III KKN 370/2000, (LexisNexis nr ), a także Z. Kukuła. Przestępstwa przeciwko dokumentom w obrocie gospodarczym. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego w sądów apelacyjnych, LexisNexis Wyrok Sądu Najwyższego z 27 listopada 2000, III KKN 233/98 (Prokuratura i Prawo 2001, nr 4 poz. 4) 7 Wyrok Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2011 r., IV KK 373/2010 (Baza Lexis) 8 Orzecznictwo karne zwraca też uwagę, że zakwestionowanie postępowaniu przed sądem cywilnym dokumentu z tego powodu, że nie zawiera on lub pomija prawnie zastrzeżone wymogi formalne, nie daje podstaw do uznania, że jest on podrobiony lub przerobiony (por. Wyrok Sądu Najwyższego z 15 czerwca 1926 r., II K 952/26 (Zbiór Orzeczeń z 1926, poz. 82)

9 Legal Newsletter 9 Metoda użyta do podrabianie lub przerabianie dokumentu nie wpływa na ocenę czynu sprawcy. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w jednym z orzeczeń, nie istnieją podstawy do rozróżniania, iż pismo sfałszowane pismem ręcznym, maszynowym, napisane na komputerze itp. jest dokumentem na gruncie prawa karnego, a spreparowane przy użyciu kserografu, czy przesłane faksem dokumentem nie jest. 9 Z punktu widzenia środków, jakie można podjąć w przypadku ujawnienia w firmie fałszerstwa dokumentów trzeba na koniec zauważyć, że przestępstwo z art. 270 kk skierowane jest przeciwko wiarygodności dokumentu. W związku z tym, według utrwalonej linii orzeczniczej uznaje się, że nie godzi ono w dobra prawne konkretnej osoby, wobec czego, podmiotowi, którego dotyczy sfałszowany dokument nie przyznaje się statusu osoby pokrzywdzonej. Mimo więc, iż fakt podrobienia dokumentu może w istotny szkodliwy sposób wpływać na sytuację prawną i majątkową zainteresowanego, w postępowaniu karnym nie może uzyskać uprawnień strony, ani na etapie dochodzenia, ani postępowania sądowego. Uprawnienia takie nie będą przysługiwały ani osobie fizycznej, której podpis został podrobiony, ani firmie, której praw lub zobowiązań dotyczy sfałszowany dokument. odmowy wszczęcia, a także umorzenia dochodzenia. Na podstawie znowelizowanego art. 306 kpk 10 legitymacja taka przyznana została bowiem także osobie, która zawiadomiła o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, o ile wskutek przestępstwa doszło do naruszenia jej praw. Podmiot, którego dokument został przerobiony bądź którego podpis został podrobiony, spełnia ten warunek. Zawiadamiając zatem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uzyska legitymację by złożyć do sądu zażalenie na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia dochodzenia (art pkt.3), jak i na późniejszym etapie, w przypadku umorzenia dochodzenia (art a pkt.3). Autor: Fatima Mohmand Adwokat E: Tym niemniej, warto zwrócić uwagę, że realizacja obowiązku zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa daje zainteresowanym możliwość wystąpienia o sądową kontrolę decyzji prokuratora przynajmniej w zakresie 9 Wyrok Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2002, II KK 153/02 (Lex nr 56920) 10 Ustawa z dnia 22 marca 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2013 nr 480), która weszła w życie 23 lipca 2013 r.

10 LEGAL NEWSLETTER Umowy autorskie nieporozumienia w umowach; ustawowe ograniczenia Klauzula w umowie mającej za przedmiot przeniesienie praw autorskich do dzieła innego niż program komputerowy może brzmieć: Autor przenosi na Nabywcę (sprzedaje Nabywcy) a Nabywca nabywa (kupuje) od Autora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich tj. prawo do korzystania i rozporządzania opracowaniami Utworu lub na jego zlecenie, a także udzielania zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworu. Należy mieć na względzie, że w przypadku programów komputerowych (jak i baz danych spełniających cechy utworu), zgoda twórcy utworu pierwotnego wymagana jest już także na samo sporządzenie opracowania, czyli np. stworzenie nowej wersji programu komputerowego. Przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego Częste nieporozumienie w umowach przenoszących autorskie prawa majątkowe dotyczy przeniesienia na nabywcę prawa do zezwalania na wykonywania zależnego prawa autorskiego. Przedmiotem autorskiego prawa zależnego jest opracowanie utworu, w szczególności jego tłumaczenie, przeróbka, adaptacja. Zgodnie z przepisem art. 46 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U j.t. ze zm.) ( PrAut ), jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórca zachowuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, pomimo że w umowie postanowiono o przeniesieniu całości autorskich praw majątkowych. Brak zatem w umowie przenoszącej autorskie prawa majątkowe osobnego postanowienia o przeniesieniu wyłączonego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, oznacza, że uprawnienie to pozostaje przy twórcy, pomimo że nabywca nabył całość majątkowych praw autorskich. Korzystanie i rozporządzanie zaś z opracowań utworu pierwotnego opracowanych czy to przez samego przedsiębiorcę czy też na jego zlecenie będzie wymagało uzyskania osobnej zgody twórcy utworu pierwotnego. Nabycie egzemplarza utworu Częste nieporozumienie w umowach autorskich dotyczy przeniesienia na nabywcę praw autorskich/licencjobiorcę własności egzemplarza utworu (nośnika, na którym utwór utrwalono). Zgodnie z art. 52 ust. 1 PrAut, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu. Jednocześnie zgodnie z art. 52. ust. 2 PrAut, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przejście autorskich praw majątkowych nie powoduje przeniesienia na nabywcę własności egzemplarza utworu. Oznacza to w szczególności iż samo przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła nie powoduje przeniesienia na nabywcę tych praw własności egzemplarza utworu. Przeniesienie własności tego ostatniego wymaga zamieszczenia w umowie osobnego postanowienia. Stosowne postanowienie umowy dotyczące przeniesienia egzemplarza utworu może brzmieć: Twórca przenosi na Nabywcę prawo własności egzemplarza Utworu. Przeniesienie własności egzemplarza Utworu następuje z chwilą zawarcia Umowy.

11 Legal Newsletter 11 Zakaz pól przyszłych Należy też pamiętać iż umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia. Postanowienie w umowie zatem że twórca przenosi na nabywcę majątkowe prawa autorskie do utworu czy też udziela licencji na korzystanie z utworu na polach eksploatacji które powstaną w przyszłości, jest nieważne. Z orzecznictwa: Zakaz przenoszenia prawa do wykorzystania pól eksploatacji, które powstaną dopiero w przyszłości obowiązywał także pod rządami prawa autorskiego z 1952 r. W uzasadnieniu wyroku z dnia 13 grudnia 2007 r. sygn. akt I CSK 321/07, Sąd Najwyższy wskazał m.in., że twórcy filmu Nie ma róży bez ognia nie mogli przenieść na producenta majątkowych praw autorskich do wykorzystania filmu przez reprodukowanie i rozprowadzanie na płytach DVD, gdyż takie pole eksploatacji - reprodukowanie i rozprowadzanie filmu na płytach DVD w 1974 r. tj. w chwili zawierania umowy licencyjnej nie istniało. Jeżeli zatem zdarzy się tak, iż w przyszłości powstanie nowe pole eksploatacji i strona wcześniej zawartej umowy autorskiej w której znalazł się zapis o przyszłych polach eksploatacji zacznie eksploatować utwór na tym nowym polu, naruszy cudze majątkowe prawa autorskie ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami. Zakaz obejmowania umową całości twórczości danej osoby W świetle PrAut, nie jest też prawnie dopuszczalne zawieranie umów dotyczących wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości. Umowa taka jest nieważna. W kolejnym artykule zostaną omówione rodzaje i forma umów autorskich. Podstawa prawna Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U j.t. ze zm.). Autor: Renata Bonecka Radca prawny E:

12 LEGAL NEWSLETTER Zmiany w prawie Prawo antymonopolowe - nowelizacja W dniu 17 lipca 2014 r. (Dz.U ) została opublikowała najnowsza nowelizacja Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, która m.in. wydłuża - z roku do pięciu lat - okres, po upływie którego nie będzie możliwe wszczęcie postępowania w sprawie stosowania praktyk ograniczających konkurencję. Zawiera ponadto szereg rozwiązań, których celem jest wzmocnienie polskiego systemu ochrony konkurencji i konsumentów. Akt upraszcza stosowane procedury i przyspiesza ich działanie. W przepisach dotyczących kontroli koncentracji ustawa wprowadza w niektórych przypadkach dwuetapowe rozpatrywanie wniosków. Chodzi m.in. o sprawy szczególnie skomplikowane, takie w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku oraz te, które wymagają przeprowadzenia badań rynkowych. W tych przypadkach termin zakończenia jest przedłużany o cztery miesiące, o czym decyduje postanowieniem prezes UOKiK. W sprawach, w których występuje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji, UOKiK będzie miał obowiązek przedstawić przedsiębiorcy zastrzeżenia wobec planowanej koncentracji wraz z ich uzasadnieniem. Umożliwi to przedsiębiorcom ustosunkowanie się do zarzutów. W przypadku tzw. prostych koncentracji ustawa przewiduje jednomiesięczny termin na rozpatrzenie wniosków (obecnie 2 miesiące). Zgodnie z nowelizacją koncentracje polegające na połączeniu przedsiębiorców osiągających na terytorium Polski obroty do 10 mln euro w dwóch latach obrotowych poprzedzających koncentrację lub na tworzeniu przez nich wspólnych przedsiębiorstw nie będą podlegały zgłoszeniu. Nowelizacja uprawnia ponadto prezesa UOKiK do publicznego ostrzegania o przypadkach naruszania zbiorowych interesów konsumentów, mogących ich narazić na poważne straty finansowe (np. wprowadzające w błąd reklamy). Co więcej w myśl noweli maksymalna kara pieniężna dla osób fizycznych, pełniących w przedsiębiorstwach funkcje kierownicze lub zasiadających w ich organach zarządzających będzie mogła wynieść 2 mln zł. Mowa tu o karach nakładanych za naruszenie zakazu porozumień antykonkurencyjnych. Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego wejdzie w życie 18 stycznia 2015 r. Księgi wieczyste 1 lipca 2014 r. weszły w życie przepisy ułatwiające dostęp do ksiąg wieczystych przez Internet, dzięki którym dokonany samodzielnie wydruk odpisu księgi wieczystej będzie miał moc dokumentu wydanego przez sąd. Zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U ) będzie można składać drogą elektroniczną wnioski o wydanie odpisu lub wyciągu z księgi wieczystej i dokonanie wydruku takiego dokumentu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Taki wydruk będzie miał moc dokumentu wydawanego w sposób tradycyjny przez sąd. Co więcej, wchodząca w życie nowelizacja daje niektórym instytucjom podstawy prawne do elektronicznego wyszukiwania ksiąg nie tylko według ich numerów, ale też szczegółowych kryteriów np. nazwy właściciela, adresu nieruchomości, danych z ewidencji gruntów. Prawo do takiego wyszukiwania mają uzyskać m.in.: policja, organy kontroli skarbowej, organy podatkowe, NIK, ZUS, Prokuratoria Generalna, sądy, prokuratura, notariusze i komornicy, którzy mieli już możliwość takiego wglądu w ramach testów pilotażowych.

13 Legal Newsletter 13 Opodatkowanie dochodów ze spółek zagranicznych projekt nowelizacji 26 czerwca 2014 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Ustawy o CIT i PIT, przewidującą m.in. obłożenie 19% podatkiem dochodów zagranicznych spółek-córek. Ministerstwo finansów w uzasadnieniu noweli wskazuje, że jej celem jest zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych oraz przeciwdziałanie odraczania lub unikania opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych. Podobne regulacje istnieją w innych państwach np.: we Francji, Niemczech, Szwecji, USA, Japonii czy Chinach. Istotą nowelizacji jest uwzględnienie w dodatkowym zeznaniu podatkowym dochodów zagranicznych kontrolowanych spółek i opodatkowanie ich 19% podatkiem. Nowe regulacje przewidują, że dochody z kontrolowanych spółek zagranicznych (tzw. CFC) byłyby opodatkowane w Polsce, jeżeli firma krajowa miałaby w podmiocie zagranicznym ponad 25% udziałów. Zasadę tę stosowano by pod warunkiem, że podatek za granicą byłby niższy o co najmniej 25% niż w Polsce, a spółka nie prowadziłaby tam rzeczywistej działalności. Za zagraniczną spółkę kontrolowaną uznany będzie każdy podmiot położony w państwie wymienionym w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, publikowanym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w państwie, z którym Polska nie wymienia informacji podatkowych. Nowe przepisy nie będą stosowane wobec podatników kontrolujących zagraniczne spółki położone w państwach UE oraz należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), o ile będą one tam prowadziły rzeczywistą działalność gospodarczą. Przepisy przewidują dodatkowe wyłączenia m.in. w stosunku do dochodów zagranicznych spółek osiągających przychody w wysokości nieprzekraczającej 250 tys. euro. Proponowane zmiany odnoszą się też m.in. do dywidend - wyłączają możliwość zastosowania zwolnienia z podatku CIT dywidend czy wypłat z zysku, jeżeli nie podlegały one opodatkowaniu w państwie, w którym działa spółka wypłacająca dywidendę (tzw. państwie źródła). Nowelizacja zmienia także zasady opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez klientów banku (tzw. cashback). Mają one być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (a nie jak obecnie - według skali podatkowej), co ma uprościć pobór podatku. Ustawa została skierowana do Senatu. Ustawa o prawach konsumenta Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U ) ukazała się 24 czerwca 2014 r, wejdzie w życie 25 grudnia 2014 r. Nowy akt znacząco wzmacnia prawa konsumentów dotyczący reklamacji wadliwych produktów oraz zwracania towarów kupowanych na odległość. Ustawa zakłada, że jeżeli konsument dokona zakupu produktu wadliwego, będzie miał prawo żądać obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy, bez konieczności uprzedniego oddania rzeczy do naprawy czy jej wymiany. Sprzedawca jednak dopiero przy ponownej reklamacji zobowiązany będzie do oddania klientowi pieniędzy. Wprowadzenie tych zmian oznacza uchylenie przepisów o sprzedaży konsumenckiej i powrót do wcześniejszych rozwiązań. Eksperci wskazują, że dotychczasowe regulacje faworyzują pod tym względem kupujących, którzy są przedsiębiorcami. Jeżeli bowiem konsument oddaje towar do reklamacji, przedsiębiorca może odmówić zwrotu pieniędzy i zaoferować naprawę lub wymianę. Natomiast w przypadku, gdy towar kupuje przedsiębiorca, to po jednokrotnej nieudanej naprawie lub wymianie może towar zwrócić i żądać oddania pieniędzy. Ustawa przewiduje również m.in., 14 sto, zamiast 10 dniowego, termin zwrotu towaru kupionego na odległość (np. przez internet czy telefon). W przypadku zwrotu towaru to przedsiębiorca ma odpowiadać za koszty zakupu. Co więcej ustawa precyzyjnie reguluje również sposób obliczania terminu zwrotu towaru, w tym w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o przysługującym mu prawie zwrotu. W takim przypadku prawo odstąpienia wygaśnie dopiero po upływie roku od upływu podstawowego 14-dniowego terminu. Nowe przepisy zobowiązują przedsiębiorcę do poinformowania konsumenta w jasny sposób o wszystkich kosztach wynikających z umowy. Autor: Maria Pazio-Witkowska Prawnik E:

14 Osoba kontaktowa: Elżbieta Dobrzyńska-Bajger E: D.Dobkowski sp.k. ul. Chłodna Warszawa T: +48 (22) E: kpmglegal.pl

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 maja 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa H. L. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-836/10-2/AS Data 2010.12.15 Referencje IPPB4/415-627/09-4/JK2, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Czy od wynagrodzenia płaconego SWIFT powinien czy też nie powinien być potrącany zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych?

Czy od wynagrodzenia płaconego SWIFT powinien czy też nie powinien być potrącany zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych? Czy od wynagrodzenia płaconego SWIFT powinien czy też nie powinien być potrącany zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych? Polska instytucja finansowa korzysta z usług SWIFT, uiszczając na rzecz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych Art. 41. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych 1. autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy, 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Budimex SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO 2015/2016 I SNE II stopnia IV. Elektroniczna księga wieczysta 2 Księgi wieczyste podstawy prawne Ustawa z 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom.

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY MASZYN DROGOWYCH S.A. z siedzibą we Wrocławiu

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY MASZYN DROGOWYCH S.A. z siedzibą we Wrocławiu UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY MASZYN DROGOWYCH S.A. z siedzibą we Wrocławiu zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI Łambinowicka Fabryka Maszyn CELPA S.A. z siedzibą w Łambinowicach zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

z dniem 11 lipca 2008 r. ustawa utraciła moc jako niezgodna z Konstytucją - wyrok TK (Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803) USTAWA z dnia 11 maja 2007 r.

z dniem 11 lipca 2008 r. ustawa utraciła moc jako niezgodna z Konstytucją - wyrok TK (Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803) USTAWA z dnia 11 maja 2007 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 z dniem 11 lipca 2008 r. ustawa utraciła moc jako niezgodna z Konstytucją - wyrok TK (Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803) USTAWA z dnia 11 maja 2007 r. Opracowano na podstawie Dz.U.

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

Odstąpienie od umowy w sklepie internetowym a koszty z nim związane

Odstąpienie od umowy w sklepie internetowym a koszty z nim związane Odstąpienie od umowy w sklepie internetowym a koszty z nim związane Sklepy internetowe cieszą się rosnącym zainteresowaniem konsumentów, a coraz więcej transakcji w obrocie handlowym jest zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie usługi turystyki medycznej

Opodatkowanie usługi turystyki medycznej Opodatkowanie usługi turystyki medycznej Pismo z dnia 14 lutego 2012 r, sygn. IPPP2/443-1243/11-6/IG, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Usługa w zakresie opieki medycznej nabyta przez podatnika we własnym

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1 ORGAN PODATKOWY, do którego kierowany jest wniosek. 2 DANE WNIOSKODAW- CY: BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA - Rodzaj:(osoba prawna, osoba fizyczna, jedn. organizacyjna

Bardziej szczegółowo

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 W dniu 30 maja br. Sejm uchwalił ustawę o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia br. ( Ustawa ). Ustawa stanowi implementację

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 413/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSA del.

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 186/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 lutego 2013 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka w sprawie z powództwa J. A.

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

Za jakie przestępstwa nie może być skazany członek zarządu spółki z o.o.

Za jakie przestępstwa nie może być skazany członek zarządu spółki z o.o. Zgodnie z art. 18 1 KSH tylko osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych może być członkiem zarządu. Inne ograniczenie wynika z 2 tego przepisu, w którym zapisane jest, że osoba skazana prawomocnym

Bardziej szczegółowo

Czy opłaty dotyczące współfinansowania przez mieszkańców gminy kosztów budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z przyłączami są objęte VAT?

Czy opłaty dotyczące współfinansowania przez mieszkańców gminy kosztów budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z przyłączami są objęte VAT? Czy opłaty dotyczące współfinansowania przez mieszkańców gminy kosztów budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z przyłączami są objęte VAT? Między gminą a jej mieszkańcami mogą być zawierane

Bardziej szczegółowo

PRZYŁĄCZANIE DO SIECI PRZESYŁOWEJ PRZEWODNIK

PRZYŁĄCZANIE DO SIECI PRZESYŁOWEJ PRZEWODNIK PRZYŁĄCZANIE DO SIECI PRZESYŁOWEJ PRZEWODNIK Przewodnik skierowany jest do podmiotów, które są zainteresowane przyłączeniem urządzeń, instalacji lub sieci do sieci przesyłowej. Celem jego jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy sprzedaży akcji TP Invest UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: TP Invest sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Treść umowy sprzedaży: UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802)

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82929-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59,

Bardziej szczegółowo

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1]

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] U S T A W A z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie Nr XVI/145/2012 z dnia 13 marca

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX

Spis treści. Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Rozdział 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Pojęcie nieruchomości... 1 1.2. Rodzaje nieruchomości... 3 1.3. Prawa związane z nieruchomościami...

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie:

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Sygn. akt VI ACa 356/06 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2006 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SA Sędzia SA Sędzia SO (del.)

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o prace projektowe jest umową o dzieło, uregulowaną w art. 627 646 Kodeksu

Umowa o prace projektowe jest umową o dzieło, uregulowaną w art. 627 646 Kodeksu Umowa o prace projektowe w budownictwie i o wykonanie nadzoru autorskiego Informacje ogólne Umowa o prace projektowe Umowa o prace projektowe jest umową o dzieło, uregulowaną w art. 627 646 Kodeksu cywilnego.

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie i licencje Creative Commons

Prawo autorskie i licencje Creative Commons Prawo autorskie i licencje Creative Commons Tradycyjny copyright Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ) pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo przepisy upoważniające

Bardziej szczegółowo

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne.

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Rodzaje danych (informacji) m.in.: Dane finansowe Dane handlowe Dane osobowe Dane technologiczne Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Przetwarzane dane mogą być zebrane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk nr 1097).

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk nr 1097). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-24(4)/13 Warszawa, 18 kwietnia 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt VI ACa 857/11 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2011 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SA Sędzia SA Sędzia SO del.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Sygn. akt III KK 54/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 lipca 2014 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

Bardziej szczegółowo

1.1. Wykorzystanie ksiąg wieczystych dla zabezpieczenia wierzytelności bankowych

1.1. Wykorzystanie ksiąg wieczystych dla zabezpieczenia wierzytelności bankowych Tytuł: Bank w sądzie. Hipoteka po nowelizacji oraz bankowe tytuły egzekucyjne (wyd. II) Autorzy: Bartosz Łopalewski, Paweł Cetnarowski Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2011 Opis: Działalność każdego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy zbycia akcji Skarbu Państwa UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 111/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 listopada 2007 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. (druk nr 366)

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. (druk nr 366) Warszawa, dnia 12 czerwca 2013 r. Opinia o ustawie o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk nr 366) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadniczym celem przedmiotowej ustawy nowelizującej, wskazanym

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Art. 1. W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417, z późn.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 kwietnia 2009 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 17 września 2015, 15:14 Usługi detektywistyczne INFORMACJA sprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej

Bardziej szczegółowo

I. Najważniejsze zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji obejmują m.in.:

I. Najważniejsze zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji obejmują m.in.: Informacja o zmianach w ustawie o CIT W dniu 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Powstanie e-sąd, który będzie rozpatrywał sprawy znacznie szybciej niż tradycjny. Takie są założenia nowelizacji.

Powstanie e-sąd, który będzie rozpatrywał sprawy znacznie szybciej niż tradycjny. Takie są założenia nowelizacji. 19.01.2009 / Józef Banach / Money.pl Powstanie e-sąd, który będzie rozpatrywał sprawy znacznie szybciej niż tradycjny. Takie są założenia nowelizacji. Na wzór rozwiązań funkcjonujących w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować Regulamin sklepu internetowego ALS Polska (stan na 2015-10-24) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy ALS Polska prowadzony jest przez ALS Miłosz Korcz wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:, ul. Polna 50,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: inicjowania interdyscyplinarnej współpracy

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych autorskiego 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce 3. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych W opinii MF ta zmiana w ustawie o PCC ma być korzystnym rozwiązaniem dla 6.300 spółek akcyjnych i ponad 138 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Koniec roku kalendarzowego jest okresem sprzyjającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 54/R/11 Umowa o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo-badawczej/dyplomowej

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 54/R/11 Umowa o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo-badawczej/dyplomowej Załącznik do zarządzenia Rektora nr 54/R/11 Umowa o przeniesienie praw do wyników pracy naukowo-badawczej/dyplomowej zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy: Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą w Gdańsku, 80-952

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08

Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08 Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08 Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem (spółką) lub kontrakt menedżerski wskazane w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2010.10.05 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 226/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 kwietnia 2013 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze Umowa założycielska spółki cywilnej Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc#

w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc# Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym art. 485 par. 2a kpc# , dnia r. Sąd 1 w Wydział ul., _ Powód: (imię i nazwisko/firma i siedziba/w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy o podatku VAT. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla dostawy towarów?

Nowe przepisy o podatku VAT. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla dostawy towarów? Nowe przepisy o podatku VAT. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla dostawy towarów? Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Partner oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt, wyróżniona w 2014 r. przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW SPÓŁKI Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW SPÓŁKI Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW SPÓŁKI Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie znajdują się w art. 812 4 k.c. oraz art. 830 k.c.

Podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie znajdują się w art. 812 4 k.c. oraz art. 830 k.c. Anna Dąbrowska główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie Regulacje prawne Podstawowe regulacje prawne dotyczące wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB1/415-6/11-2/MD Data 2011.05.24 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody

Bardziej szczegółowo

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Plan Wykładu I. Charakterystyka przedsiębiorcy II. Podstawowe zasady obowiązujące w obrocie profesjonalnym:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. do 6 miesięcy do 12 miesięcy * < Patrz Informacja dla organizatora > ... POWIATOWY URZĄD PRACY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. do 6 miesięcy do 12 miesięcy * < Patrz Informacja dla organizatora > ... POWIATOWY URZĄD PRACY ...dnia...... POWIATOWY URZĄD PRACY (Pieczęć organizatora) W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH do 6 miesięcy do 12 miesięcy * < Patrz Informacja dla organizatora > I. DANE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 lipca 2000 r.

USTAWA z dnia 13 lipca 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni Treść umowy przedwstępnej sprzedaży akcji: UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury październikowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów

Bardziej szczegółowo

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP)

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) I. Zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej. Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) Zakaz rejestracji znaków towarowych

Bardziej szczegółowo

1. REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

1. REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY 1. REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY 2. PODSTAWA REKLAMACJI 3. z tytułu niezgodności towaru z umową 4. z tytułu rękojmi 5. DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY 6. dotyczy Umów Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB1/415-97/10-2/EC Data 2010.03.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

8.1. Kancelaria zobowiązuje się zapewnić w swojej Proponowane zapisy są

8.1. Kancelaria zobowiązuje się zapewnić w swojej Proponowane zapisy są Postanowienie 1. Jan Kowalski jest radcą prawnym/ adwokatem wpisanym na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w [ ]/ wpisanym na listę adwokatów w Okręgowej Izbie Adwokackiej w [ ]. 2.

Bardziej szczegółowo

Fn.I.0550/2/08. Data Prezydent Miasta Łodzi podatek od nieruchomości WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI PODATKOWEJ

Fn.I.0550/2/08. Data Prezydent Miasta Łodzi podatek od nieruchomości WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI PODATKOWEJ 13-08-2009 Fn.I.0550/2/09 Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura Fn.I.0550/2/08 Data 2009.06.25 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat podatek od nieruchomości Słowa kluczowe grunt jako użytek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 1634 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca MASTERPART Grzegorz Janusz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostroroga 10 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w Kodeksie postępowania karnego wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Zestawienie zmian w Kodeksie postępowania karnego wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka Zestawienie zmian w Kodeksie postępowania karnego wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka Zmiany w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Polecaj i Zarabiaj, zwanego dalej Programem. 2. Uczestnikiem programu może

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALN OŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo