Bibliografia Zawartości Czasopism

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia Zawartości Czasopism"

Transkrypt

1 ISSN Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 3 marzec 2010 poz WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie. Biurowość 006 Normalizacja 008 Kultura 01/02 Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo 06 Organizacje. Wystawy. Muzea 1 FILOZOFIA. LOGIKA. METODOLOGIA Psychologia 17 Etyka 2 RELIGIA. TEOLOGIA 27 Chrześcijaństwo. Kościoły i wyznania chrześcijańskie 272 Katolicyzm. Kościół rzymskokatolicki 3 NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA 30 Metodologia nauk społecznych. Problematyka płci. Socjografia 311 Statystyka 314 Demografia. Migracja (Emigracja. Imigracja. Wysiedlanie. Repatriacja 316 Socjologia 32 Nauki polityczne. Polityka 323/324 Polityka wewnętrzna. Wybory 323/324(438) Polityka wewnętrzna Polski. Wybory w Polsce 327 Polityka zagraniczna. Polityka międzynarodowa 327(438) Polityka zagraniczna Polski 328 Parlamenty. Przedstawicielstwa narodowe. Rządy 329 Partie i ruchy polityczne 33 Nauki ekonomiczne. Spółdzielczość 331 Praca 332 Gospodarka regionalna i terytorialna 336 Finanse. Podatki 338 Sytuacja gospodarcza. Polityka gospodarcza. Usługi. Ceny 338(438) Sytuacja gospodarcza Polski. Polityka gospodarcza Polski Turystyka 339.1/.5 Handel wewnętrzny i zagraniczny 339.7/.9 Finanse międzynarodowe. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 34 Nauki prawne. Prawo 341 Prawo międzynarodowe 342 Prawo państwowe. Prawo administracyjne 343 Prawo karne 346 Prawo gospodarcze 347 Prawo cywilne 349 Prawo o charakterze mieszanym. Prawo pracy. Prawo socjalne. Prawo rolne. Prawo budowlane. Prawo ochrony środowiska Administracja publiczna. Gospodarka komunalna 352/353 Samorząd terytorialny. Administracja terenowa 355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne 36 Działania na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych. Potrzeby mieszkaniowe. Konsumeryzm 364 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Polityka społeczna Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia pracownicze 368 Ubezpieczenia dobrowolne

2 37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie wolnego czasu Przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów 373 Wychowanie przedszkolne. Szkoły podstawowe. Szkoły średnie 374 Oświata pozaszkolna. Praca kulturalno-oświatowa 376 Szkolnictwo specjalne 377 Szkolnictwo zawodowe 378 Szkolnictwo wyższe 39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor 5 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE 502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska 51 Matematyka 52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia 53 Fizyka 54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia 55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia 6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZ- NE. ROLNICTWO 60 Biotechnologia. Bioetyka 61 Medycyna Wypadki. Zapobieganie wypadkom. Bezpieczeństwo osobiste. Ratownictwo. Ochrona przeciwpożarowa 62 Technika. Energetyka 621 Ogólna budowa maszyn. Technika jądrowa. Elektrotechnika. Technologia mechaniczna w ogólności 622 Górnictwo 623 Technika wojskowa 624 Inżynieria lądowa 625 Technika dróg komunikacyjnych 626/627 Inżynieria wodna 628 Inżynieria sanitarna 629 Technika środków transportu. Technika astronautyczna 63 Rolnictwo 630/635 Leśnictwo. Ogólne zagadnienia rolnictwa. Uprawa roślin 636/639 Zootechnika. Weterynaria. Produkty zwierzęce. Łowiectwo. Rybołówstwo 64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta 655 Działalność wydawnicza. Księgarstwo 657 Rachunkowość. Księgowość 658.1/.5 Organizacja przedsiębiorstw 659 Reklama. Public relations. Środki masowego przekazu 66/68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna 69 Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane 7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT 7.096/.097 Radio i telewizja 71 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka 72 Architektura 73 Rzeźba 74 Rysunek. Rzemiosło artystyczne 75 Malarstwo 76 Grafika 77 Fotografia i procesy pokrewne 78 Muzyka 791 Film 792 Teatr. Opera 793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry 796/799 Sport 8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERA- TURA PIĘKNA 80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki 82(091)+82.0 Historia literatury. Nauka o literaturze. Teoria literatury (091) Historia literatury polskiej 82-1/-9 Literatura piękna /-9 Literatura polska Literatura piękna dla dzieci i młodzieży 9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA 902/904 Archeologia 91 Geografia. Opisy krajów. Podróże 913(4/9) Geografia poszczególnych krajów świata nowożytnego 913(438) Geografia Polski 929 Biografie. Genealogia. Heraldyka 93/94 Historia 930 Nauki pomocnicze historii. Historiografia. Archiwistyka 94 Historia powszechna. I wojna światowa ( ). II wojna światowa ( ) 94(3) Historia poszczególnych krajów starożytna 94(4/9) Historia poszczególnych krajów średniowieczna i nowożytna 94(438) Historia Polski 94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny 94(438).02/.06 Dynastia Piastów. Dynastia Jagiellonów. Królowie elekcyjni ( ). Stanisław August Poniatowski. Rozbiory ( ) 94(438).07 Okres zaborów ( ). Zabór austriacki. Zabór pruski. Zabór rosyjski. I wojna światowa ( ) 94(438).08 Okres od 1918 r. 94(438).081 Okres międzywojenny ( ) 94(438).082 II wojna światowa ( ) 94(438).083 Polska Ludowa (1944/ )

3 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. BAJER, Magdalena. Miodońscy. Cz. 1, Znaleziony sens / Magdalena Bajer. - (Rody uczone ; cz. 137) // Forum Akademickie. - R. 16, nr 3 (2009), s Miodoński (rodzina) 2. Rody Polska w. 00:929 BZCz 6640/2010 BAJER, Magdalena. Miodońscy. Cz. 2, Wzór na całe życie / Magdalena Bajer. - (Rody uczone ; cz. 138) // Forum Akademickie. - R. 16, nr 4 (2009), s Miodoński (rodzina) 2. Rody Polska w. 00:929 BZCz 6641/2010 BARUK, Jerzy. Istota innowacji : podatność społeczeństw na innowacje / Jerzy Baruk. - Streszcz. ang. // Marketing i Rynek. - R. 16, nr 3 (2009), s Innowacje stosowanie kraje Unii Europejskiej 00 BZCz 6642/2010 BŁAŻEWICZ, Paweł. Oprawy inkunabułów Biblioteki Kolegiackiej w Dobrym Mieście / Paweł Błażewicz. - Streszcz. ang. // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. - R. 57, nr 1 (2009), s Oprawy książkowe Polska do 16 w. 2. Dobre Miasto (woj. warmińsko-mazurskie) bibliotekarstwo zbiory 3. Inkunabuły historia Polska 00:01/02 BZCz 6643/2010 BRONK, Andrzej (1938- ). Kłopoty z porządkowaniem nauk: perspektywa naukoznawcza / Andrzej Bronk, Stanisław Majdański. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Nauka , [nr] 1, s Naukoznawstwo 00:1 BZCz 6644/2010 DUDA, Jerzy. Duch krakowskiego bibliofilstwa / Jerzy Duda // Alma Mater. - Nr 112 (2009), s Rycerski Zakon Bibliofilski z kapitułą Orderu Białego Kruka (Kraków) 2. Bibliofilstwo Polska 20 w. 3. Kraków (woj. małopolskie) kultura organizacje w. 00 BZCz 6645/2010 HÜBNER, Piotr. TNW / Piotr Hübner. - (Kartki z dziejów nauki w Polsce ; cz. 106) // Forum Akademickie. - R. 16, nr 4 (2009), s Towarzystwo Naukowe Warszawskie 2. Nauka organizacje Polska r. 3. Warszawa nauka organizacje r. 00 BZCz 6646/2010 JANIAK, Małgorzata. Komunikacja a teoria chaosu: powiązania interdyscyplinarne / Małgorzata Janiak. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. - T. 16, nr 3 (2008), s Informacja naukowa 2. Teoria chaosu 00 BZCz 6647/2010 KIELAK, Bernard. Bibliografia zawartości Zeszytów Naukowych OTN za lata / Bernard Kielak // Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. - Z. 21 (2007), s Zeszyty Naukowe. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika (czasop.) 2. Regionalizm czasopisma Polska 3. Bibliografia zawartości czasopism 4. Czasopisma naukowe polskie tematyka 00:01/02 BZCz 6648/2010 3

4 KIJOWSKI, Jerzy (1941- ). Konferencje naukowe OTN / Jerzy Kijowski // Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. - Z. 21 (2007), s Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika 2. Konferencje organizacja Polska od 2001 r. 3. Ostrołęka (woj. mazowieckie) nauka organizacje od 2001 r. 00 BZCz 6649/2010 KŁOCZOWSKI, Jerzy (1924- ). Ukraina w pracach Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie / Jerzy Kłoczowski // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. - Z. 17/18 (2004), s Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Stan i perspektywy studiów ukrainoznawczych, Warszawa. 1. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2. Lublin (woj. lubelskie) nauka instytuty od 1989 r. 3. Ukraina historiografia 00:94(4/9) BZCz 6650/2010 KOZAK, Stefan (1937- ). Mychajło Maksymowicz - prekursor romantycznej myśli na Ukrainie : (w 170. rocznicę Uniwersytetu Kijowskiego) / Stefan Kozak // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. - Z. 17/18 (2004), s Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Stan i perspektywy studiów ukrainoznawczych, Warszawa. 1.Maksimovič, Mihajlo O. ( ) 2. Nauka Ukraina 19 w. 00:929 BZCz 6651/2010 KOZŁOWSKI, Jan. Powiązania między nauką a techniką. Cz. 2 / Jan Kozłowski // Forum Akademickie. - R. 16, nr 3 (2009), s Nauka a technika 2. Technika a nauka 00:62 BZCz 6652/2010 LEWANDOWSKI, Konrad Tomasz (1966- ). Wiarygodność Kasandry / Konrad T. Lewnadowski // Nowa Fantastyka , nr 3, s. 4-6,8 1. Futurologia 00 BZCz 6653/2010 ŁYCZEK, Robert. O Pierre a Duhema realistycznej interpretacji nauki / Robert Łyczek. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Filozofia Nauki. - R. 17, nr 1 (2009), s Duhem, Pierre ( ) twórczość 2. Nauka filozofia historia Francja w. 00:1 BZCz 6654/2010 MRZYGŁÓD, Robert. Przy stoliku bibliofilskim / Robert Mrzygłód ; rozm. przepr. Rita Pagacz-Moczarska // Alma Mater. - Nr 112 (2009), s Grand Hotel (Kraków) 2. Rycerski Zakon Bibliofilski z kapitułą Orderu Białego Kruka (Kraków) 3. Bibliofilstwo Polska w. 4. Kraków (woj. małopolskie) hotelarstwo w. 5. Kraków (woj. małopolskie) kultura organizacje w. 00 BZCz 6655/2010 MUCHA, Danuta (1955- ). [Droga do wiedzy - recenzja] / Danuta Mucha // Akant. - R. 12, nr 4 (2009), s Zawiera rec. książki: Droga do wiedzy : o literaturze popularnonaukowej dla młodego odbiorcy / Marek Kątny. - Kielce, Kątny, Marek (1949- ). Droga do wiedzy 2. Recenzje naukowe 00 BZCz 6656/2010 NOWAK, Tadeusz Marian (1917- ). Stare druki Biblioteki Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie / Tadeusz Marian Nowak. - Streszcz. ang. // Studia i Materiały do Historii Wojskowości. - T. 44 (2007), s Muzeum Wojska Polskiego (Warszawa). Biblioteka zbiory 2. Warszawa bibliotekarstwo zbiory 3. Stare druki zbiory Polska 00:01/02 BZCz 6657/2010 OSSOWSKI, Kazimierz. [Tadeusz Czacki recenzja] / Kazimierz Ossowski // Wiek Oświecenia. - [T.] 24 (2008), s Zawiera rec. książki: Tadeusz Czacki : na pograniczu epok i ziem / Ewa Danowska. - Kraków, Danowska, Ewa. Tadeusz Czacki Recenzje naukowe 00:929 BZCz 6658/2010 4

5 PAGACZ-MOCZARSKA, Rita. Symbole narodowej tożsamości : inauguracja Herbaciarni Naukowej w Nowym Sączu / Rita Pagacz-Moczarska // Alma Mater. - Nr 112 (2009), s Popularyzacja wiedzy imprezy Polska 2009 r. 2. Nowy Sącz (woj. małopolskie) nauka imprezy 2009 r. 00 BZCz 6659/2010 STĘPIEŃ, Kazimierz (1940- ). W dobrym kierunku / Kazimierz Stępień ; rozm. przepr. Andrzej Świć // Forum Akademickie. - R. 16, nr 3 (2009), s Nauka finanse Polska od 2001 r. 2. Szkolnictwo wyższe finanse Polska od 2001 r. 00:378:336 BZCz 6660/2010 STĘPIEŃ, Stanisław. Badania ukrainoznawcze Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu / Stanisław Stępień. - Bibliogr. // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. - Z. 17/18 (2004), s Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Stan i perspektywy studiów ukrainoznawczych, Warszawa. 1. Południowo-Wschodni Instytut Naukowy (Przemyśl) 2. Filologia ukraińska historia Polska od 1989 r. 3. Przemyśl (woj. podkarpackie) nauka instytuty od 1989 r. 4. Ukraina badanie Polska od 1989 r. 00:80/81:94(4/9) BZCz 6661/2010 STOBIECKI, Rafał (1962- ). 66. Zjazd Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (Filadelfia VI 2008 r.) / Rafał Stobiecki // Dzieje Najnowsze. - R. 41, nr 1 (2009), s Polski Instytut Naukowy w Ameryce (Nowy Jork) 2. Polacy za granicą nauka Stany Zjednoczone 3. Sprawozdania z konferencji 2008 r. 00 BZCz 6662/2010 STOGOWSKI, Andrzej (1946- ). Kilka słów o nauce / Andrzej Stogowski. - Streszcz. wł. // Studia Elbląskie. - T. 8 (2007), s Nauka filozofia historia 00:1 BZCz 6663/2010 ŚWIĄTKIEWICZ, Wojciech (1951- ). Śląski gapa - czyli o instytucie naukowym na Górnym Śląsku : Instytut Śląski : był i powstać musi! : głosy w dyskusji / Wojciech Świątkiewicz // Śląsk. - R. 15, nr 3 (2009), s Instytut Śląski (Katowice) 2. Katowice (woj. śląskie) nauka instytuty 20 w. 3. Śląsk badanie instytuty 20 w. 00:06 BZCz 6664/2010 ŚWIGOŃ, Marzena. Bariery informacyjne w opinii studentów - wyniki badań / Marzena Świgoń. - Streszcz. ang. // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. - T. 16, nr 3 (2008), s Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn) 2. Informacja naukowa udostępnianie socjologia Polska 3. Studenci socjologia Polska od 2001 r. 4. Użytkownicy informacji socjologia Polska 00 BZCz 6665/2010 WOLSKI, Artur. Polska 2020 / Artur Wolski // Forum Akademickie. - R. 16, nr 3 (2009), s Omówienie Narodowego Programu Foresight Polska Planowanie metody 2. Polska prognozy 00:005 BZCz 6666/2010 ŻMUDZIŃSKI, Marek (1963- ). Wolność w nauce i jej konsekwencje etyczne / Marek Żmudziński. - Streszcz. wł. // Studia Elbląskie. - T. 8 (2007), s Kościół katolicki a nauka 2. Nauka etyka 3. Wolność a nauka 00:272:17 BZCz 6667/2010 ŻURAWOWICZ, Lidia. Informacja patentowa w procesach innowacyjnych / Lidia Żurawowicz. - Streszcz. ang. // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. - T. 16, nr 3 (2008), s

6 1. Innowacje zarządzanie 2. Patenty informacja 00 BZCz 6668/2010 ŻYWCZOK, Alicja. Introspection and discourse in communication and upbringing of people of science - based on biographical-hermeneutic research / Alicja Żywczok. - Bibliogr. // The New Educational Review. - Vol. 17, nr 1 (2009), s Komunikacja społeczna 2. Kształcenie socjologia 3. Nauka socjologia 00:316 BZCz 6669/2010 DAHLIG-TUREK, Ewa: Folk music archiving and European projects: the Polish case zob. poz DOKTÓR, Jan: Heretyk Luzzatto zob. poz FAZLAGIĆ, Jan: Wspieranie innowacyjności w oświacie zob. poz HNATIUK, Aleksandra: Działalność Pracowni Literatury Ukraińskiej przy Instytucie Slawistyki PAN ( ) zob. poz MACHOL-ZAJDA, Lucyna: Działalność Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN w 2008 zob. poz MEMPEL-ŚNIEŻYK, Anna: Znaczenie innowacyjności i kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy zob. poz RĘKAWEK, Anna: Jak stymulować innowacje w szkole? zob. poz RIEGER, Janusz: Badania ukrainistyczne językoznawcze w Polskiej Akademii Nauk i pozainstytucjonalne zob. poz RUTKOWSKI, Tadeusz Paweł: [Spętana nauka - recenzja] zob. poz SALMONOWICZ, Stanisław: [Studia historyczne z XVIII i XIX wieku - recenzja] zob. poz TAFIŁOWSKI, Piotr: Raport o Kapitale Intelektualnym Polski: i co z tego dla nas wynika? zob. poz URUSKI, Łukasz: Innowacje w kontekście teorii zrównoważonego rozwoju zob. poz Informatyka GAJEWSKA, Grażyna (1970- ). Cyborgi - figury globalizacji i industrializacji / Grażyna Gajewska // Akcent. - R. 30, nr 1 (2009), s Cyberkultura 2. Rzeczywistość wirtualna 004:316 BZCz 6670/2010 LANGENBACH, Christian. Electronic signatures: cultural rules and moral responsibility / Christian Langenbach, Otto Ulrich // Transformacje. - Spec. iss. 39/40 (2006/2007), s Podpis elektroniczny kraje Unii Europejskiej 004 BZCz 6671/2010 LEWANDOWSKI, Tadeusz. Wybrane elementy bezpieczeństwa informatycznego w aspekcie bezpieczeństwa w Internecie / Tadeusz Lewandowski. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości , nr 1, s Referat. 1. Sieć komputerowa ochrona 2. Systemy informatyczne ochrona 004 BZCz 6672/2010 NAKAMURA, Lisa. Cybertypizacja a efekt rasy w dobie reprodukcji cyfrowej / Lisa Nakamura ; tł. Anna Nacher. - Streszcz. ang. // Kultura Współczesna , nr 1, s Cyberkultura 2. Rasy ludzkie 3. Środki masowego przekazu 004:659:316 BZCz 6673/2010 PIETRZYKOWSKI, Tomasz (1973- ). [Powinność w świecie cyfrowym - recenzja] / Tomasz Pietrzykowski // Państwo i Prawo. - R. 64, z. 4 (2009), s Zawiera rec. książki: Powinność w świecie cyfrowym : etyka komputerowa w świetle współczesnej filozofii moralnej / Wojciech Jerzy Bober. - Warszawa,

7 1.Bober, Wojciech Jerzy. Powinność w świecie cyfrowym 2. Recenzje naukowe 004:17 BZCz 6674/2010 ZYGMUNT, Katarzyna. Portale internetowe przedstawiające problem cyberprzemocy oraz zagadnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie / oprac. Katarzyna Zygmunt // Dziecko Krzywdzone , nr 1, s Internet bezpieczeństwo 2. Portal internetowy Polska 004 BZCz 6675/2010 ADAMUS, Justyna: System informacji archiwalnej w Polsce: projektowanie języka klasyfikacji dokumentów elektronicznych zob. poz BAŁAŻAK, Marta: Innowacje pedagogiczne w pracy nauczyciela przedmiotów techniczno-informatycznych zob. poz BARLIŃSKA, Julia: Wpływ kontaktu zapośredniczonego przez komputer na nasilenie zachowań antyspołecznych i cyberprzemocy zob. poz BORKOWSKA, Anna: System reagowania w szkole na ujawnienie cyberprzemocy zob. poz BUKOWSKA, Magdalena: Trendy i tendencje w rozwoju bankowości internetowej zob. poz CIESIELSKI, Rafał: Prawnicy w strategii e-sprawiedliwości zob. poz CZAJKOWSKA-DĄBROWSKA, Monika: [Utwór multimedialny w prawie autorskim - recenzja] zob. poz GAJEK, Elżbieta: Korpusy językowe w kształceniu nauczycieli języków obcych zob. poz GĄDEK, Kamila: Cudzysłów jako wyraz niepewności i dystansu w tekstch dotyczących gier komputerowych zob. poz GOKTAS, Yuksel: Investigation of K-12 teachers ICT competences and the contributing factors in acquiring these competences zob. poz HOŁYST, Brunon: Internet jako miejsce zdarzenia zob. poz ILASZ-KŁODA, Patrycja: Instytucjonalizacja bezpiecznego obrotu elektronicznego w Polsce zob. poz KACZMAREK, Berenika: Utopia czy realna możliwość? zob. poz KIROVA, Lûdmila: Diskursnite obŝnosti v oblastta na kompût rnite tehnologii i slavânskite ezici zob. poz KORCZAK, Jerzy: Zastosowanie nowoczesnego e-learningu i multimediów w edukacji zob. poz KULESZA, Joanna: Gra Second Life - wirtualny świat, realne przestępstwa? zob. poz KURULISZWILI, Sergo: Wykorzystanie narzędzi informatycznych w kształceniu zdalnym i zarządzaniu wiedzą zob. poz LASEK, Mirosława: Kompleksowe podejście do doskonalenia działalności firmy poprzez projektowanie i optymalizację procesów gospodarczych zob. poz LAWTON, Thomas C.: Governing the global electronic economy: a critical evaluation of the global consensus on e-commerce self-regulation zob. poz ŁOZIŃSKA, Malwina: Sprawozdanie z językoznawczej części interdyscyplinarnej konferencji naukowej Tekst [w] sieci zob. poz MAŁYSKA, Aleksandra: Sposoby kształtowania świadomości społecznej w Internecie na przykładzie GMO zob. poz MIKOŁAJEWSKA, Emilia: Od komputera do niezależności życiowej zob. poz MŁODZKA-STYBEL, Agnieszka: Globalna sieć informacyjna Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy zob. poz MORAWSKI, Janusz Maria: Bionika, modelowanie i symulacja komputerowa w badaniach psychomotoryki podstawowych aktów ruchu człowieka zob. poz MROCZKO, Franciszek: Technologia informacyjna a przewaga konkurencyjna w zakresie kosztów i wyróżnienia zob. poz MYOKEN, Yumiko: A changing pattern of global-cyber economic and industrial system: trade friction and beyond zob. poz MYSZKOROWSKI, Jakub: Pochowani w internecie zob. poz A NEW e-learning strategy for cognition of the real world in teaching and learning science zob. poz

8 NIEMTUR, Stanisław: Tomografia komputerowa świerków w zagrożonych drzewostanach o różnym statusie ochronnym zob. poz NOWAK, Małgorzata: Konto usunięte zob. poz NOWAK, Renata: Nowe czasy - nowe uzależnienia: internet zob. poz NOWAKOWSKI, Piotr Tomasz: Uzależnienie od mediów zob. poz OGONOWSKA, Agnieszka: Netokracja wobec literatury zob. poz OLECHNICKA, Agnieszka: Polskie publikacje z zakresu nauk społecznych i humanistycznych w bazie Web of Science zob. poz PACHOLEC, Wojciech: Komputerowe testy multimedialne jako narzędzie wspierające pracę nauczyciela zob. poz PAWLAK, Włodzimierz: Numeryczne obliczenia całki oznaczonej funkcji złożonej zob. poz POLAŃSKI, Edward: Komputer - panaceum na ortograficzne kłopoty uczniów? zob. poz PYŻALSKI, Jacek: Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży - różne wymiary zjawiska zob. poz SHARMA, Sangeeta: Neo-bureaucratic structure: a consequence of e-governance zob. poz SOBIERAJSKA, Weronika: Cyberprzemoc w doświadczeniach Helpline.org.pl zob. poz SOTIROV, Petar: Współczesny bułgarski obraz bałkańskich sąsiadów - między swoim a obcym zob. poz SZALENIEC, Henryk: Czy e-ocenianie może zapewnić większą rzetelność punktowania? zob. poz SZCZEKALA, Agnieszka: Prawne aspekty obrotu dziełami sztuki za pośrednictwem internetowych platform aukcyjnych zob. poz SZCZEPAŃSKA, Elżbieta: Procesy językowe w komunikacji internetowej jako przejaw globalizacji języka zob. poz SZERSZEŃ, Paweł: [Computerlinguistik und Sprachtechnologie - recenzja] zob. poz SZERSZEŃ, Paweł: [Vorwissen und Navigationshilfen beim Hypertextlernen - recenzja] zob. poz SZEWCZYK, Agnieszka: The hacker culture - pathology or normality? zob. poz SZLACHCIC, Michał: Wykorzystanie systemów informatycznych w budowaniu relacji z partnerami biznesowymi zob. poz SZORC, Katarzyna: Oddziaływanie mediów na sferę emocjonalną dzieci i młodzieży zob. poz TARGOWSKI, Andrzej: The ideology of the information wave (IW) zob. poz TARGOWSKI, Andrzej: The rise and strategy of the information wave of civilization zob. poz WALRAVE, Michel: Skutki cyberbullyingu - oskarżenie czy obrona technologii? zob. poz WALULIK, Anna: Kształcenie religijne dorosłych w formie korespondencyjnej zob. poz WILKOWSKI, Marcin: YouTube i historia zob. poz WOJTASIK, Łukasz: Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne zob. poz WOJTASIK, Łukasz: Przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych - wprowadzenie do problematyki zob. poz WOJTASIK, Łukasz: Rodzice wobec zagrożeń dzieci w Internecie zob. poz WOLAK, Janis: Czy nękanie za pośrednictwem Internetu jest formą przemocy rówieśniczej? zob. poz WRZESIEŃ, Agnieszka: Profilaktyka cyberprzemocy - przykłady działań z Polski i świata zob. poz WYKORZYSTANIE technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w Polsce w 2008 r. zob. poz ZACHER, Lech Wojciech: Relation between technology and society zob. poz Zarządzanie. Biurowość ABRAMOWICZ, Bartosz. Teoria imperium jako teoria (anty)globalizacji / Bartosz Abramowicz. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica. - [Z.] 33 (2008), s Globalizacja teoria 005 BZCz 6676/2010 8

9 BĄK-GRABOWSKA, Dominika. Outsourcing funkcji personalnej - przesłanki i konsekwencje jego zastosowania / Dominika Bąk-Grabowska, Agnieszka Jagoda. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 3, s Kadry polityka 2. Outsourcing 005 BZCz 6677/2010 BIELECKI, Witold T. Looking for hidden demand: simulation-game system of training enterpreneurship : (theoretical concept) / Witold T. Bielecki // Transformacje. - Spec. iss. 39/40 (2006/2007), s Gry kierownicze 2. Ekonomia nauczanie metody szkoły wyższe 3. Symulacja stosowanie nauczanie 4. Zarządzanie nauczanie metody szkoły wyższe 005 BZCz 6678/2010 Changes in corporate employment and HR practice : an analysis of 2007 survey data based on the life cycle model / József Poór, Zsuzsa Karoliny, Daniel Kehl, Ferenc Farkas. - Bibliogr. // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi , nr 1, s Kadry polityka 2. Zarządzanie 005 BZCz 6679/2010 DIERKES, Meinolf (1941- ). Towards a research agenda on knowledge, learning, and the organization / Meinolf Dierkes. - Bibliogr. // Transformacje. - Spec. iss. 39/40 (2006/2007), s Organizacja ucząca się 2. Zarządzanie wiedzą 005 BZCz 6680/2010 FREYBERG-INAN, Annette. Just how small is this world really? : an application of small world theory to the study of globalization / Annette Freyberg-Inan. - Bibliogr. // Transformacje. - Spec. iss. 39/40 (2006/2007), s Globalizacja teoria 005 BZCz 6681/2010 HOPEJ-KAMIŃSKA, Magdalena. Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym a kultura organizacyjna / Magdalena Hopej-Kamińska, Robert Kamiński. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 3, s Kultura organizacyjna 2. Zarządzanie kryzysowe 005 BZCz 6682/2010 IGNYŚ, Agnieszka. Zarządzanie wiedzą w Talex SA - analiza przypadku / Agnieszka Ignyś. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi , nr 1, s Talex (Poznań) 2. Outsourcing Polska 3. Zarządzanie wiedzą Polska 4. Poznań (woj. wielkopolskie) handel i usługi 005 BZCz 6683/2010 KROMER, Bożenna. Wiedza jako podstawowy czynnik funkcjonowania organizacji inteligentnej / Bożenna Kromer. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Politechnika Koszalińska. Instytut Ekonomii i Zarządzania. - Nr 12 (2008), s Organizacja ucząca się 2. Zarządzanie jakością 005 BZCz 6684/2010 KRZYSZTOFEK, Kazimierz. Globalization and inequalities - how to protect cultures as a part of life support systems? / Kazimierz Krzysztofek. - Bibliogr. // Transformacje. - Spec. iss. 39/40 (2006/2007), s Globalizacja 2. Kultura socjologia 005:316 BZCz 6685/2010 LENK, Hans (1935- ). Responsibility and globalization / Hans Lenk, Matthias Maring. - Bibliogr. // Transformacje. - Spec. iss. 39/40 (2006/2007), s Globalizacja 005 BZCz 6686/2010 9

10 PUCZKOWSKI, Benedykt. Wiedza innowacyjna w zachowaniach polskich przedsiębiorstw / Benedykt Puczkowski. - Streszcz. ang. // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa , nr 3, s Innowacje stosowanie gospodarka Polska od 2001 r. 2. Zarządzanie wiedzą Polska 005 BZCz 6687/2010 STRUŻYNA, Janusz. Odpowiedź na recenzję profesor Anny Lipki / Janusz Strużyna // Przegląd Organizacji , nr 3, s Polem. z: [Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi - recenzja] / Anna Lipka // Przegląd Organizacji , nr 1. Dot. rec. książki Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi. 1. Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi 2. Kadry polityka 3. Zarządzanie 005 BZCz 6688/2010 SUŁKOWSKI, Łukasz. Paradygmat neoewolucjonizmu w naukach o zarządzaniu / Łukasz Sułkowski. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 3, s Ewolucja teoria 2. Zarządzanie teoria 005:56/59 BZCz 6689/2010 SZCZUPACZYŃSKI, Jerzy. Standardy moralnego uczenia się organizacji w relacjach menedżerów / Jerzy Szczupaczyński. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 3, s Etyka biznesu 2. Organizacja ucząca się 005:17 BZCz 6690/2010 URBAN, Marta. Komunikacja w organizacji / Marta Urban // Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. - Z. 21 (2007), s Komunikacja społeczna 2. Organizacje zarządzanie 3. Zarządzanie wiedzą 005 BZCz 6691/2010 WEIR, David (1947- ). Management in the Arab world: a fourth paradigm? / David Weir. - Bibliogr. // Transformacje. - Spec. iss. 39/40 (2006/2007), s Zarządzanie teoria historia arabskie, kraje 005 BZCz 6692/2010 WITCZAK, Hubert. Podsystem zarządzania zasobami ludzkimi w systemach społecznych / Hubert Witczak. - Streszcz. ang. // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi , nr 1, s Kadry polityka 2. Zarządzanie 005 BZCz 6693/2010 WOŹNIAK, Dariusz. Niektóre aspekty zarządzania jakością / Dariusz Woźniak. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe / Politechnika Koszalińska. Instytut Ekonomii i Zarządzania. - Nr 12 (2008), s Zarządzanie jakością 005 BZCz 6694/2010 YAZIJI, Michael. Nowe znaczenie słowa kapitalizm? : ład korporacyjny / Michael Yaziji. - Tł. z ang. // Harvard Business Review Polska , nr 3, s Nadzór korporacyjny 005 BZCz 6695/2010 Zarządzanie zaufaniem : wybrane problemy / Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk, Anna Sankowska, Monika Wańtuchowicz. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa , nr 3, s Otoczenie firmy 2. Przedsiębiorstwo socjologia 3. Zarządzanie metody 4. Zaufanie socjologia 005 BZCz 6696/

11 BERNAŚ, Jarosław: Wpływ zarządzania relacjami z klientem na zrównoważony rozwój firmy zob. poz BŁAŻEJOWSKI, Jerzy: Nowy model zarządzania zob. poz ĆWIK, Bogdan: Sprawa ORGMASZ-u i jego pracowników zob. poz FILIPIAK, Beata: Koszty jako czynnik determinujący zarządzanie usługami w jednostkach sektora finansów publicznych - jakość a efektywność zob. poz FOREMNA-PILARSKA, Monika: Decyzyjny rachunek kosztów jakości w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa zob. poz FRĄCZKIEWICZ-WRONKA, Aldona: Zarządzanie publiczne, światło w tunelu czy następna ściana dla sektora publicznego zob. poz GARVIN, David A.: Czy kierujesz organizacją uczącą się? zob. poz GAWRYCH, Roman: Etyka a kultura organizacyjna dyrektora szkoły zob. poz GOSPODAREK, Tadeusz: Quasi adaptatywne zarządzanie teatrem zob. poz JANKOWIAK, Ryszard: Instrumenty zarządzania jakością zob. poz KARASZEWSKA, Hanna: [Zarządzanie zasobami ludzkimi - recenzja] zob. poz KARWACKA-MICHALAK, Anna: Partycypacja pracownicza w zarządzaniu przedsiębiorstwem jako element społecznego aspektu rozwoju zrównoważonego zob. poz KAUTSCH, Marcin: System certyfikacji jakości usług w systemie ochrony zdrowia zob. poz KLEER, Jerzy: Sektor publiczny w warunkach współczesnych zob. poz KOSSAKOWSKI, Radosław: Tryby i pasożyty - między korporacją a humanistyką zob. poz KOTTER, John P.: Władza, zależność i skuteczne zarządzanie zob. poz KOWALCZYK, Lucjan: Współczesne zarządzanie publiczne jako wynik procesu zmian w podejściu do administracji publicznej zob. poz KOWALSKA, Katarzyna: Znaczenie misji w działalności przedsiębiorstwa - wybrane aspekty zob. poz KOŻUCH, Barbara: Współczesne kierunki zmian w zarządzaniu administracją publiczną zob. poz KRUPSKI, Rafał: O szkole zasobów zarządzania strategicznego inaczej zob. poz KURULISZWILI, Sergo: Wykorzystanie narzędzi informatycznych w kształceniu zdalnym i zarządzaniu wiedzą zob. poz ŁOJKO, Majka: Uwagi o zarządzaniu kapitałem ludzkim w instytucji pomocy społecznej zob. poz MALHOTRA, Deepak: Czego negocjatorzy mogą się nauczyć od detektywów zob. poz NOGALSKI, Bogdan: Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw zob. poz NOWOSAD, Inetta: Szkoła w nowym modelu organizacji i zarządzania szkolnictwem zob. poz OGRODZKA-MAZUR, Ewa: From national to global identity zob. poz OPOLSKI, Krzysztof: Jakość i efektywność w administracji samorządowej - podejście metodologiczne zob. poz PIEKARCZYK, Anna: Ocena jakości ZZL w firmach z kapitałem niemieckim w Wielkopolsce zob. poz PIEPIORA, Zbigniew: Polityka zwalczania katastrof naturalnych na poziomie regionalnym zob. poz PRZYBYSZ, Monika: Crisis management w Kościele zob. poz PUCZKOWSKI, Benedykt: Economic differentiation of Poland and the United Kingdom measured with the Knowledge Economy Index (KEI) in comparison with the G7 countries zob. poz RAEBURN, Paul: Chaos i połów dzienny zob. poz RĘKAWEK, Anna: Jak stymulować innowacje w szkole? zob. poz RHODES, David: Wykorzystać kryzys zob. poz RYPINA, Ewelina: Zintegrowany system zarządzania kompetencjami zrównoważonego rozwoju zob. poz SKOWRON-MIELNIK, Beata: Efektywność pracy - próba uporządkowania pojęcia zob. poz SOBCZAK, Marcin: Dekoniunktura w Polsce - obroń się, a potem wykorzystaj szansę zob. poz SOŁTYK, Piotr: Zarządzanie ryzykiem jako przedmiot oceny audytu wewnętrznego zob. poz STOKALSKI, Borys: Innowacyjność w polskich firmach zob. poz STRÓŻYŃSKI, Klemens: Uspołecznienie planowania pracy w oświacie zob. poz STRUŻYNA, Janusz: [Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się - recenzja] zob. poz

12 URBAŃCZYK, Edward: [Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej - recenzja] zob. poz UŚCINOWICZ, Marcin: Perspektywy i kierunki rozwoju partycypacyjnego stylu zarządzania w XXI wieku zob. poz UZIAŁKO, Justyna: Metody zarządzania zasobami na przykładzie służby zdrowia zob. poz WENGLASZ, Aleksander: Na planecie windows zob. poz WOJTKOWIAK, Grzegorz: Pracownicy w procesie upadłości przedsiębiorstwa zob. poz WOLSKI, Artur: Polska 2020 zob. poz WUDARZEWSKI, Tomasz: Udział w projekcie jako narzędzie motywowania pracowników call center zob. poz ZAJĄC-PLEZIA, Anna: Zintegrowany system zarządzania jako narzędzie wspomagające wdrożenie koncepcji zrównoważonego rozwoju wsi zob. poz ZARZĄDZANIE Zasobami Ludzkimi zob. poz ZASTEMPOWSKI, Maciej: Globalizacja i jej wpływ na budowanie potencjału innowacyjnego liderów polskiej gospodarki zob. poz Normalizacja MURZYDŁO, Jacek: Świadczenie usług certyfikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego zob. poz Kultura BEDNARSKA, Lena. Kronika wydarzeń w województwie wielkopolskim w czwartym kwartale 2008 roku / oprac. Lena Bednarska // Kronika Wielkopolski , nr 1, s Wielkopolskie, województwo kultura 2. Kalendarium 008 BZCz 6697/2010 GIEŁCZYŃSKA, Zofia. Kronika Nowego Targu i Powiatu Nowotarskiego : rok 2004 / Zofia Giełczyńska, Magdalena Węgrzyn // Almanach Nowotarski. - Nr 9 (2005), s Nowy Targ (woj. małopolskie ; okręg) od 2001 r. 2. Kalendarium 008 BZCz 6698/2010 KAŁUŻNA, Małgorzata. Upowszechnianie kultury na pograniczu polsko-czeskim / Małgorzata Kałużna // Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego. - Nr 8 (2008), s Regiony przygraniczne kultura Czechy od 1993 r. 2. Regiony przygraniczne kultura Polska od 1989 r. 3. Współpraca kulturalna Czechy od 1993 r. 4. Współpraca kulturalna Polska od 1989 r. 5. Králíky (Czechy ; okręg) kultura od 1993 r. 6. Międzylesie (woj. dolnośląskie ; okręg) kultura od 1989 r. 008 BZCz 6699/2010 LEŚNIAK, Jerzy (1957- ). Nowy Sącz w 2007 roku / Jerzy Leśniak // Rocznik Sądecki. - T. 36 (2008), s Nowy Sącz (woj. małopolskie) od 2001 r. 2. Kalendarium 008 BZCz 6700/2010 LOMPART, Artur P. Kulturowy eksport : Polska we współczesnych Indiach / Artur P. Lompart // Znak , nr 3, s Polska kultura popularyzacja Indie 008 BZCz 6701/2010 MAŃKUT, Danuta Agnieszka. Kalendarium imprez organizowanych przez ETK w latach / Danuta Agnieszka Mańkut // Rocznik Elbląski. - T. 21 (2008), s

13 1. Elbląskie Towarzystwo Kulturalne 2. Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) kultura od 2001 r. 3. Kalendarium 008:06 BZCz 6702/2010 BONACCHI, Silvia: Zur Vieldeutigkeit des Ausdrucks Kultur und zur anthropozentrischen Kulturtheorie zob. poz DEMIDOWICZ, Tomasz: Międzyrzeczanie w kulturze, nauce i oświacie polskiej zob. poz DRABEK, Marcin: Kultura wizualna, czyli jaka? zob. poz EWERTOWSKI, Tomasz: Rzut oka na Śródziemnomorze zob. poz GAJCY, Tadeusz: Historia i czyn zob. poz JĘDRZEJCZAK, Robert: Festiwal kultury wczesnośredniowiecznej w Sierakowie zob. poz KADULSKA, Irena: [Życie umysłowe Krzemieńca ; Słownik krzemieńczan - recenzje] zob. poz KOWALEWSKI, Jerzy: Nauczanie kultury polskiej jako obcej - stan obecny - próba polemiki zob. poz KUBIAK, Zygmunt: Uchwycone w bezczasie zob. poz MITCHELL, W.: Zwrot piktorialny zob. poz MORAWSKI, Piotr: Rewolucja seksualna późnego antyku zob. poz NAZARUK, Bazyli: Problematyka pogranicza polsko-ukraińskiego na łamach Warszawskich Zeszytów Ukrainoznawczych zob. poz REJMAN, Zofia: [Ten biedny Mickiewicz - recenzja] zob. poz ROĆKO, Agata: [Świat rzeczy szlachty wielkopolskiej w XVIII wieku - recenzja] zob. poz RUTKOWSKI, Tadeusz Paweł: [Spętana nauka - recenzja] zob. poz SOWA, Magdalena: Korespondencja a kształtowanie kompetencji kulturowej zob. poz STABRO, Stanisław: Wyznania spod znaku koziorożca zob. poz SUCHECKI, Adam Mateusz: Rola kultury w marketingu terytorialnym zob. poz SZCZYGIEŁ, Magdalena: Działalność głównych sądeckich towarzystw i organizacji kulturalnych w dwudziestoleciu międzywojennym zob. poz TRZEBIŃSKI, Andrzej: Pokolenie liryczne i dramatyczne zob. poz /02 Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia BIELAWNY, Krzysztof (1967- ). Cenzura i kontrola księgozbiorów religijnych w diecezji warmińskiej w okresie PRL-u / Krzysztof Bielawny. - Streszcz. fr. // Studia Elbląskie. - T. 8 (2007), s Biblioteki prywatne Polska r. 2. Cenzura Polska r. 3. Kościół a państwo Polska r. 4. Warmińska, diecezja (katol.) r. 01/02:94(438).083: :272 BZCz 6703/2010 DELURA, Jolanta. Świątynia twórczego ducha / Jolanta Delura // Kronika Wielkopolski , nr 1, s Zawiera rec. książki: Książnica asnykowska w Kaliszu / Grażyna Schlender. - Kalisz, Schlender, Grażyna (1959- ). Książnica asnykowska w Kaliszu 2. Recenzje 01/02 BZCz 6704/2010 GOSTYŃSKI, Witold (1946- ). Nowości wydawnicze / oprac. Witold Gostyński // Kronika Wielkopolski , nr 1, s Wielkopolska historia 2. Bibliografia adnotowana 3. Bibliografia terytorialna 01/02 BZCz 6705/2010 GRABOWSKA, Monika. Historia i działalność biblioteki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku / Monika Grabowska // Rocznik Muzealny / Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. - T. 12 (2008), s Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej (Włocławek). Biblioteka 2. Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie) bibliotekarstwo 01/02:06 BZCz 6706/

14 GRECZYCHO, Krystyna. Bibliografia Elbląga za lata wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich / Krystyna Greczycho // Rocznik Elbląski. - T. 21 (2008), s Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie ; okręg) historia 2. Bibliografia terytorialna 01/02 BZCz 6707/2010 HOLLENDER, Henryk. Gromadzenie po macoszemu / Henryk Hollender // Forum Akademickie. - R. 16, nr 4, dod. Forum Książki nr 1 (2009), s Zbiory biblioteczne gromadzenie i selekcja Polska 01/02 BZCz 6708/2010 JANIK, Małgorzata. Profesjonalistka : Danuta Bromowicz w trzech odsłonach / Małgorzata Janik, Barbara Mękarska, Grzegorz M. Kowalski // Alma Mater. - Nr 112 (2009), s Bromowicz, Danuta (1941- ) 2. Biblioteka Jagiellońska 3. Bibliotekarze Polska od 1944 r. 4. Wystawiennictwo Polska od 1980 r. 5. Kraków (woj. małopolskie) bibliotekarstwo od 1944 r. 6. Kraków (woj. małopolskie) wystawy od 1980 r. 01/02:06 BZCz 6709/2010 KOWALSKA, Małgorzata. Osoby z dysfunkcją wzroku jako czytelnicy / Małgorzata Kowalska // Wychowanie na co Dzień , nr 3, s Zawiera rec. książki: Niewidomi w świecie książek i bibliotek : wybrane zagadnienia. - Kielce, Niewidomi w świecie książek i bibliotek : wybrane zagadnienia 2. Recenzje naukowe 01/02 BZCz 6710/2010 KOZIELSKI, Marian (1958- ). Bibliografia Podhala, Spisza i Orawy za rok / Marian Kozielski // Almanach Nowotarski. - Nr 9 (2005), s Orawa historia 2. Podhale historia 3. Spisz historia 4. Bibliografia terytorialna 01/02 BZCz 6711/2010 MIECZKOWSKA, Elżbieta. Działalność Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu w latach / Elżbieta Mieczkowska // Rocznik Elbląski. - T. 21 (2008), s Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły (Elbląg) 2. Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) bibliotekarstwo od 2001 r. 3. Kalendarium 01/02:37 BZCz 6712/2010 NOWAK, Piotr ( ). Jak Arka Przymierza / Piotr Nowak // Almanach Nowotarski. - Nr 9 (2005), s Odwołanie ze stanowiska dyrektora Biblioteki w Nowym Targu z powodu odmowy wystąpienia z NSZZ Solidarność. 1.Nowak, Piotr ( ) 2. Miejska Biblioteka Publiczna (Nowy Targ) 3. Nowy Targ (woj. małopolskie) bibliotekarstwo r. 01/02:331 BZCz 6713/2010 PASTUSZEWSKI, Stefan (1949- ). Literatura a książka / Stefan Pastuszewski. - (Czy literatura jest potrzebna?) // Akant. - R. 12, nr 3 (2009), s Czytelnictwo socjologia 2. Internet socjologia 3. Książka socjologia 4. Literatura historia 01/02 BZCz 6714/2010 TREIT, Marta. Materiały do bibliografii Sądecczyzny za 2007 rok / Marta Treit // Rocznik Sądecki. - T. 36 (2008), s Nowy Sącz (woj. małopolskie ; okręg) historia 2. Bibliografia terytorialna 01/02 BZCz 6715/2010 ADAMUS, Justyna: System informacji archiwalnej w Polsce: projektowanie języka klasyfikacji dokumentów elektronicznych zob. poz BŁAŻEWICZ, Paweł: Oprawy inkunabułów Biblioteki Kolegiackiej w Dobrym Mieście zob. poz BULICZ-TORNIKIDIS, Teresa: Bibliografia prac Stanisława Rosponda zob. poz DELURA, Sebastian: Bibliografia zawartości Warszawskich Zeszytów Ukrainoznawczych zob. poz J. R. : Agresja dzieci i młodzieży zob. poz

15 JANKOWSKI, Stanisław: Wykaz najważniejszych publikacji z zakresu ekonomii sektora publicznego z lat zob. poz KANIMIR, Janusz: Adwokat prof. Aleksander Jackowski ( ) - z okazji 140. rocznicy urodzin i 60. rocznicy śmierci zob. poz KIELAK, Bernard: Bibliografia zawartości Zeszytów Naukowych OTN za lata zob. poz KONDEK, Agnieszka: Bibliografia krajowych publikacji na temat polityki zagranicznej i politycznych stosunków międzynarodowych Polski z 2007 r. zob. poz KOTULA, Krystyna: Filmografia Stanisława Zagajewskiego zob. poz LOCH, Beata: Rodzina zastępcza - rodziną nadziei zob. poz NOWAK, Tadeusz Marian: Stare druki Biblioteki Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie zob. poz OLECHNICKA, Agnieszka: Polskie publikacje z zakresu nauk społecznych i humanistycznych w bazie Web of Science zob. poz POLSKA bibliografia prawnicza zob. poz POLSKA bibliografia prawnicza zob. poz STEFANIAK, Anna: Dyscyplina w szkole zob. poz TAFIŁOWSKI, Piotr: Raport o Kapitale Intelektualnym Polski: i co z tego dla nas wynika? zob. poz TARASEK, Władysław: Działalność charytatywna biskupa Karola Pękali zob. poz WĄSIK, Beata: Wydawnictwa MZKiD we Włocławku w latach zob. poz Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo BIEŃ, Witold (1927- ). Rachunkowość - 60 lat w służbie Czytelników / Witold Bień // Rachunkowość. - R. 60, nr 1 (2009), s Rachunkowość (czasop.) 2. Rachunkowość czasopisma historia Polska od 1944 r. 3. Czasopisma fachowe polskie historia od 1944 r :657 BZCz 6716/2010 DELURA, Sebastian. Bibliografia zawartości Warszawskich Zeszytów Ukrainoznawczych : t ( ) / Sebastian Delura, Paulina Waszkiewicz-Lewandowska // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. - Z. 17/18 (2004), s Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze (czasop.) 2. Bibliografia zawartości czasopism 3. Czasopisma filologiczne polskie tematyka 4. Czasopisma historyczne polskie tematyka :01/02 BZCz 6717/2010 DUDEK, Anna. Prasa sportowa w Galicji - w drugiej połowie XIX wieku / Anna Dudek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - [R.] 56, nr 3 (2009), s Galicja czasopisma historia 19 w. 2. Czasopisma sportowe polskie historia 19 w :796/799 BZCz 6718/2010 PONIEWIERSKA, Maria. Znak : bibliografia 2008 / oprac. Maria Poniewierska // Znak , nr 3, dod. s Znak (czasop. ; ) 2. Nauki społeczne czasopisma Polska 3. Czasopisma społeczno-kulturalne polskie tematyka 4. Spisy treści BZCz 6719/2010 SERCZYK, Władysław Andrzej (1935- ). Rola Warszawskich Zeszytów Ukrainoznawczych w badaniu stosunków polsko-ukraińskich / Władysław A. Serczyk // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. - Z. 17/18 (2004), s Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Stan i perspektywy studiów ukrainoznawczych, Warszawa. 1. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze (czasop.) 2. Polska a Ukraina historia 3. Ukraina a Polska historia 4. Czasopisma filologiczne polskie historia od 1989 r. 5. Czasopisma historyczne polskie historia od 1989 r :327 BZCz 6720/2010 URBAN, Magdalena. Rec. Czas Fem / Magdalena Urban // Pogranicza , nr 1, s

16 Zawiera rec. książki: Czas Fem : przewodnik po prasie feministycznej i tematach kobiecych w czasopismach kulturalnych po 1989 roku / Bernadetta Darska. - Olsztyn, Darska, Bernadetta (1978- ). Czas Fem 2. Recenzje naukowe :1 BZCz 6721/2010 WIDERA, Bogdan. Mundek / Bogdan Widera // Śląsk. - R. 15, nr 3 (2009), s Wojnarowski, Edmund ( ) 2. Dziennikarze biografie Polska w. 3. Nekrologi :929 BZCz 6722/2010 WYKA, Marta (1938- ). Apostołowie i twórcy kodeksu / Marta Wyka // Dekada Literacka. - R. 19, nr 1/2 (2009), s Zawiera rec. książki: Cywilizacja Przekroju : misja obyczajowa w magazynie ilustrowanym / Justyna Jaworska. - Warszawa, Jaworska, Justyna (1975- ). Cywilizacja Przekroju 2. Recenzje naukowe :94(438).083 BZCz 6723/2010 ZELLMA, Anna (1970- ). Czasopisma młodzieżowe w doświadczeniach katechizowanych ze szkół ponadgimnazjalnych / Anna Zellma. - Streszcz. niem. // Studia Warmińskie. - T. 44/45 (2007/2008), s Katecheza katolicyzm szkoły ponadgimnazjalne 2. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych socjologia 3. Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie) socjologia od 1989 r. 4. Czasopisma młodzieżowe polskie socjologia od 1989 r :272 BZCz 6724/2010 ŻABIŃSKI, Ryszard. Rola strategii produktowych na rynku prasowym / Ryszard Żabiński. - Streszcz. ang. // Marketing i Rynek. - R. 16, nr 3 (2009), s Marketing strategiczny Polska 2. Prasa (wydawnictwa) marketing Polska :339.1/.5 BZCz 6725/2010 BUCZOWSKI, Lech: Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy - przyczynek do historii zob. poz CIEŚLIKOWA, Aleksandra: Związki Profesora Stanisława Rosponda z czasopismem Onomastica zob. poz FATYGA, Barbara: Obraz młodzieży w dyskursie medialnym jako narzędzie przemocy symbolicznej zob. poz GUTKOWSKA-WYRZYKOWSKA, zob. poz KAMIŃSKA-SZMAJ, Irena: [Niemcy - recenzja] zob. poz Ewelina: Problematyka oceny szkolnej z wf - w czasopismach polskich z lat KUBALA, Konrad: Obraz Unii Europejskiej w polskim dyskursie prasowym zob. poz MACIOCHA, Agnieszka: Najważniejsza księga - topos księgi natury w czasopismach drugiej połowy XVIII wieku zob. poz MORAWSKI, Maciej: W Kościanie, w Paryżu, w Lailly-en-Val... zob. poz POPIELIŃSKI, Paweł: Ku jedności zob. poz POŚPIECH, Remigiusz: Liturgia Sacra w kontekście tradycji kościelnych periodyków muzycznych oraz soborowej odnowy muzyki liturgicznej zob. poz SIEŃCZYŁO-CHLABICZ, Joanna: Obowiązek szczególnej staranności w świetle ustawy Prawo prasowe zob. poz SUDZIŃSKI, Ryszard: Historia XX wieku na łamach Dziejów Najnowszych w latach zob. poz TEBINKA, Jacek: Omówienie zawartości Dziejów Najnowszych od numeru 1/2006 do 3/2008 zob. poz WALTOŚ, Stanisław: Konstytucyjna zasada domniemania niewinności a środki masowego przekazu zob. poz Organizacje. Wystawy. Muzea HÜBNER, Piotr. Polska Akademia Umiejętności / Piotr Hübner. - (Kartki z dziejów nauki w Polsce ; cz. 105) // Forum Akademickie. - R. 16, nr 3 (2009), s Polska Akademia Umiejętności 2. Nauka Polska r. 06 BZCz 6726/

17 JODLIŃSKI, Leszek (1967- ). Gabloty nie mają szans / Leszek Jodliński ; rozm. przepr. Ewa Niewiadomska // Śląsk. - R. 15, nr 3 (2009), s Muzeum Śląskie (Katowice) 2. Katowice (woj. śląskie) muzealnictwo 06 BZCz 6727/2010 KIESZEK, Artur. Atrakcyjność rekreacyjna Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / Artur Kieszek. - Streszcz. ang. // Turystyka i Rekreacja (Warszawa). - T. 4 (2008), s Muzeum Wsi Mazowieckiej (Sierpc) 2. Muzea etnograficzne Polska 3. Sierpc (woj. mazowieckie) muzealnictwo 06:39 BZCz 6728/2010 KOWALEWSKA, Agnieszka. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w l / Agnieszka Kowalewska // Rocznik Muzealny / Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. - T. 12 (2008), s Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej (Włocławek) 2. Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie) muzealnictwo w. 06 BZCz 6729/2010 PTASZEK, Natalia. Gdy marzenia się spełniają... / Natalia Ptaszek // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 62, nr 3 (2009), s Fundacja Mam Marzenie 2. Działalność charytatywna Polska 06 BZCz 6730/2010 WĄSIK, Beata. Kalendarium za lata / Beata Wąsik // Rocznik Muzealny / Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. - T. 12 (2008), s Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej (Włocławek) 2. Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie) muzealnictwo od 2001 r. 3. Kalendarium 06 BZCz 6731/2010 WĄSIK, Beata. Wydawnictwa MZKiD we Włocławku w latach / Beata Wąsik // Rocznik Muzealny / Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. - T. 12 (2008), s Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej (Włocławek) wydawnictwa 2. Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie) muzealnictwo od 2001 r. 3. Spisy 06:01/02 BZCz 6732/2010 WĄSIK, Beata. Wystawiennictwo MZKiD we Włocławku w latach / Beata Wąsik // Rocznik Muzealny / Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. - T. 12 (2008), s Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej (Włocławek) wystawy 2. Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie) wystawy od 2001 r. 06 BZCz 6733/2010 Wrocławski jubileusz // Spotkania z Zabytkami. - [R.] 33, nr 3 (2009), s lecie istnienia Muzeum Narodowego we Wrocławiu. 1. Muzeum Narodowe (Wrocław) 2. Wrocław (woj. dolnośląskie) muzealnictwo od 1944 r. 06 BZCz 6734/2010 AARVIK, Egil: The Nobel Peace Prize presentation speech zob. poz AARVIK, Egil: Prezentacja Pokojowej Nagrody Nobla 83 zob. poz ADAMCZAK, Antoni: Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Geograficznego zob. poz ALEKSANDER, Tadeusz: Działalność Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych w Obwodzie Nowosądeckim ( ) zob. poz BAŃSKI, Jerzy: Komisja Obszarów Wiejskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego zob. poz BARTKOWIAK, Zbigniew: Skarby zapomniane zob. poz BĄKOWSKI, Andrzej: W obiektywie wroga. Niemieccy fotoreporterzy w okupowanej Warszawie ( ) zob. poz BIEŃCZYK-MISSALA, Agnieszka: Polska w Organizacji Narodów Zjednoczonych zob. poz BIK, Katarzyna: Nowe barwy Galerii Broń i Barwa w Polsce zob. poz

18 BILEK, Maciej: Ogród Roślin Leczniczych Uniwersytetu Jagiellońskigo zob. poz BILIK, Anna: Klub Polarny Polskiego Towarzystwa Geograficznego zob. poz BOBROW, Ryszard: Pamiątki władz Warszawy w Muzeum Narodowym w Warszawie zob. poz CIEŚLAK, Marian: Historia i działalność Chrześcijańskiego Towarzystwa Rzemieślników i Przemysłowców Polskich we Włocławku w latach zob. poz DOBOSIK, Bożena: Oddział Częstochowski Polskiego Towarzystwa Geograficznego zob. poz DRAJEWSKI, Stefan: Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego w Lusowie zob. poz DZIEDZIC-TOTOŃ, Anna: 50-lecie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu zob. poz ENRIQUEZ, Gabriela: Między konferencjami UNESCO CONFINTEA V i CONFINTEA V+6 zob. poz FLOREK, Elżbieta: Oddział Słupski Polskiego Towarzystwa Geograficznego zob. poz FOGEL, Jerzy: Gołuchowska kolekcja archeologiczna Działyńskich i Czartoryskich zob. poz GOC, Janusz: Oddział Stalowowolski Polskiego Towarzystwa Geograficznego zob. poz GOGACZ, Tomasz: Oddział Radomski Polskiego Towarzystwa Geograficznego zob. poz GÓRKA, Zygmunt: Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geograficznego zob. poz GÓRSKA, Magdalena: [Grand Tour ; Villa Laurentina ; Wazy greckie Stanisława Kostki Potockiego - recenzje] zob. poz GÓRSKA-ZABIELSKA, Maria: Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego zob. poz GRABOWSKA, Monika: Historia i działalność biblioteki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zob. poz GRĄŻAWSKA, Joanna: Bursztynowe skarby zob. poz HIBSZER, Adam: Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego zob. poz JANIK, Małgorzata: Profesjonalistka zob. poz JANKOWSKI, Andrzej Tadeusz: Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego zob. poz JEKATIERYNCZUK-RUDCZYK, 9852 Elżbieta: Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Geograficznego zob. poz. JEKATIERYNCZUK-RUDCZYK, Elżbieta: 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego zob. poz JĘDRZEJCZYK, Konrad Jacek: Próba opracowania przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze ( ) Słownika geograficznego ziem polskich i krajów historycznie z Polską związanych zob. poz JUREK, Michał: Propozycje modyfikacji mechanizmu wyznaczania kwot krajów członkowskich Międzynarodowego Funduszu Walutowego zob. poz KALINOWSKA, Dorota: Rozwój wystawiennictwa etnograficznego w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w latach zob. poz KARDASZEWSKA, Elżbieta: Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego zob. poz KARKOWSKA, Magdalena: Za kulisami rzeczywistości? zob. poz KARWAT, Krzysztof: Generalski gest zob. poz KIRSCHKE, Barbara: Odzyskana kolekcja zob. poz KITOWSKI, Jerzy: Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego zob. poz KOPROWSKA, Krystyna: Problemy konserwacji zabytków w muzeum w latach zob. poz KOSIEWSKI, Piotr: Wróblewski, znów Wróblewski zob. poz KOZELA, Robert: Aktywny oddział zob. poz KOZUBAL, Aleksandra: Oddział Rzeszowski Polskiego Towarzystwa Geograficznego zob. poz KRASZEWSKA-SIKORSKA, Elżbieta: Park Etnograficzny - najmłodszy oddział stuletniego muzeum zob. poz KRUCZEK, Maria: Działalność Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu w 2007 roku zob. poz LEŚNIAK, Augustyn: Obchody 750-lecia Starego Sącza w 2007 roku zob. poz ŁUPIŃSKI, Marcin: Four years after expansion: are Czech Republic, Hungary and Poland closer to core or periphery of EMU? zob. poz MACHCEWICZ, Paweł: Muzeum dla Polski i Europy zob. poz MAŃKUT, Danuta Agnieszka: Kalendarium imprez organizowanych przez ETK w latach zob. poz

19 MARCINKOWSKI, Czesław: Misje ONZ w Afganistanie ( ) zob. poz [MATERIAŁY jubileuszowe z okazji 90-lecia NIK] zob. poz MŁYNARSKI, Andrzej: Historia czy mitologia? zob. poz MYGA-PIĄTEK, Urszula: Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego zob. poz NOWAKOWSKI, Piotr: Najnowsze dary do kolekcji Działu Sztuki zob. poz NOWAKOWSKI, Piotr: Zabytkowa kamionka bolesławiecka w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zob. poz OCHENDOWSKA-GRZELAK, Barbara: Moda na Zamku zob. poz ODDZIAŁ Kielecki Polskiego Towarzystwa Geograficznego zob. poz ODDZIAŁ Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geograficznego zob. poz OLĘDZKI, Jan Romulad: Komisja Fotointerpretacji - Klub Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego zob. poz OSTROWSKI, Jerzy: Komisja Kartograficzna ( ) i Oddział Kartograficzny (od 2000) Polskiego Towarzystwa Geograficznego zob. poz PASIŃSKA, Marzena: Archiwum Etnograficzne Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zob. poz PAWŁOWSKA, Krystyna: Badacze i dokumentaliści etnografii Kujaw zob. poz PAWŁOWSKA, Krystyna: Zbiory etnograficzne w latach zob. poz PETYCJA do Noulensa zob. poz PIECHOWSKI, zob. poz Adam: EURICSE: Europejski Instytut Badawczy Przedsiębiorstw Spółdzielczych i Społecznych PIECHOWSKI, Adam: Komitet ds. Badań Spółdzielczych Międzynarodowego Związku Spółdzielczego zob. poz PIEKARSKA, Delfina: (Wyjście z zamknięcia): WY-kraczanie sztuki poza przestrzeń muzealną, W-chodzenie w przestrzeń publiczną zob. poz PILARCZYK, Władysław: Towarzystwo Przyjaciół Orawy ma 20 lat zob. poz PLIT, Florian: Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Geograficznego zob. poz POLSKIE Towarzystwo Geograficzne - podstawowe informacje zob. poz ROCHNOWSKI, Henryk: Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Geograficznego zob. poz ROGUCKA, Elżbieta: Wernisaż wśród pieśni cerkiewnych zob. poz RYLUKOWSKA, Anna: Łódzki skansen zob. poz RYMKIEWICZ, Jarosław Marek: Miałem do opowiedzenia swoją opowieść zob. poz RYNKIEWICZ-DOMINO, Wiesława: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Elblągu w latach zob. poz SOBCZYK, Paweł: Naukowo-badawcza działalność archeologiczna Muzeum Włocławskiego w latach zob. poz SOBCZYŃSKI, Marek: Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geograficznego zob. poz SOWULA, Grzegorz: Przygotowania do konferencji UNESCO - CONFINTEA VI zob. poz SOWULA, Grzegorz: UNESCO Institute for Lifelong Learning - Instytut Kształcenia Ustawicznego UNESCO zob. poz SROKA, Łukasz Tomasz: Sejmik Małopolskich Stowarzyszeń Regionalnych zob. poz SUTKOWSKA, Eliza: Działalność Oddziału Kujawskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (lata ) zob. poz SZCZYGIEŁ, Magdalena: Działalność głównych sądeckich towarzystw i organizacji kulturalnych w dwudziestoleciu międzywojennym zob. poz ŚLUSARCZYK, Janusz M.: Rola Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w utworzeniu Pienińskiego Parku Narodowego zob. poz ŚWIĄTKIEWICZ, Wojciech: Śląski gapa - czyli o instytucie naukowym na Górnym Śląsku zob. poz TOKARCZYK, Joanna: Za płótnem ogrodu zob. poz

20 TRAJDOS, Tadeusz Mikołaj: Związek Spisko-Orawski i Związek Górali Spisza i Orawy w dokumentacji urzędów Rzeczypospolitej Polskiej zob. poz URBAŃSKA, Krystyna: Edukacja dorosłych - programy i inicjatywy edukacyjne UNESCO zob. poz WAŁĘSA, Lech: Nobel lecture zob. poz WAŁĘSA, Lech: Przesłanie Laureata Pokojowej Nagrody Nobla zob. poz WASILEWSKI, Marek: Imagine... zob. poz WĄSIK, Tomasz: Dokumenty archiwalne dotyczące dziejów Włocławka i regionu ze zbiorów Muzeum Kujawskiego w latach zob. poz WIĘCKOWSKI, Marek: Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego zob. poz WOJTANOWICZ, Józef: Polskie Towarzystwo Geograficzne - refleksje na jubileusz 90-lecia zob. poz WOŹNIAK, Piotr Paweł: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Geograficznego zob. poz ZEIDLER, Kamil: UNESCO na straży podwodnego dziedzictwa kultury zob. poz ZIEJKA, Franciszek: W promieniach Collegium Maius zob. poz ZIOŁO, Zbigniew: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego zob. poz FILOZOFIA. LOGIKA. METODOLOGIA ADAMSKI, Franciszek (1930- ). Personalizm a godność człowieka / Franciszek Adamski // Wychowawca , nr 3, s Godność ludzka filozofia 2. Personalizm 1 BZCz 6735/2010 BAKKE, Monika (1967- ). Postantropocentryczne ciała: symbionty, protezy, liminalne życia / Monika Bakke. - Streszcz. ang. // Kultura Współczesna , nr 1, s Antropologia filozoficzna historia 2. Biotechnologia 3. Ciało ludzkie filozofia historia 1:60 BZCz 6736/2010 BARANOWSKA, Maria Małgorzata (1956- ). Czy istnieje antropologia fenomenologiczna? / Maria Małgorzata Baranowska // Kwartalnik Filozoficzny. - T. 37, z. 1 (2009), s Konferencja w Warszawie. 1. Antropologia filozoficzna historia 2. Fenomenologia historia 3. Sprawozdania z konferencji 2008 r. 1 BZCz 6737/2010 BARANOWSKA, Maria Małgorzata (1956- ). Pojęcie ducha w myśli Maxa Schelera / Maria Małgorzata Baranowska. - Streszcz. ang. // Kwartalnik Filozoficzny. - T. 37, z. 1 (2009), s Odczyt. 1.Scheler, Max ( ) twórczość 2. Bóg filozofia historia Niemcy w. 3. Metafizyka historia Niemcy w. 1 BZCz 6738/2010 BARANOWSKI, Mariusz. Społeczeństwo otwarte jako konsekwencja stanowiska krytycznego racjonalizmu / Mariusz Baranowski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Kultura i Społeczeństwo. - T. 53, nr 1 (2009), s Popper, Karl R. ( ) twórczość 2. Filozofia historia Austria 20 w. 3. Racjonalizm historia 4. Socjotechnika 5. Społeczeństwo otwarte 1:30:316 BZCz 6739/2010 BARTNIK, Czesław Stanisław (1929- ). From humanism to personalism / Czesław Stanisław Bartnik ; tł. Bogumił Gacka // Personalism. - [Nr] 9 (2005), s Humanizm (prąd) historia 2. Personalizm historia 1 BZCz 6740/

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P)

Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P) Warszawa, 23.05.2016 Pole 083 Symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya (P) Stosowanie i zawartość pola W polu 083 umieszczany jest pojedynczy symbol Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya, za pomocą którego przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w Małopolsce Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków www.

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW Lp Imię i nazwisko doktoranta - nazwa uczelni Dyscyplina naukowa lub artystyczna

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Marketing w bibliotece

Marketing w bibliotece PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Marketing w bibliotece (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracowała Ewelina Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

03.01. Antropologia 03.02. Demografia

03.01. Antropologia 03.02. Demografia BIBLIOGRAFIA REGIONALNA NOWEJ HUTY - klasyfikacja 01. DZIAŁ OGÓLNY 01.01. Bibliografie 01.01.01. Bibliografie ogólne i dotyczące poszczególnych okręgów i miejscowości 01.01.02. Bibliografie dziedzin i

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE Ogólnopolska Konferencja Naukowa WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE 9-10 października 2014, WROCŁAW Organizator: Zakład Socjologii Edukacji, Instytut

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJA FIOLETOWA NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE

KOLEKCJA FIOLETOWA NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE KOLEKCJA FIOLETOWA NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE Książki w kolekcji dziedzinowej ułożone są według działów odpowiadającym dziedzinom wiedzy, np. KF/01.0 Filozofia, KF/02.0 Religioznawstwo, KF/03.0 Kulturoznawstwo

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (4-10.03.2011) 1 010 a p 2004436659 110 2. a Galeria Pod Rejtanem" (Kraków) 2 010 a p 2004525220 150 a Duchowieństwo katolickie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA. organizowana z okazji 40-lecia kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

KONFERENCJA NAUKOWA. organizowana z okazji 40-lecia kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu KONFERENCJA NAUKOWA organizowana z okazji 40-lecia kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu KSZTAŁCENIE KADR DLA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ I REKREACJI STAN

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 5. Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji (projekt)... 7

Wstęp... 5. Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji (projekt)... 7 Spis treści Wstęp.............................................. 5 Część pierwsza WYCHOWANIE, KSZTAŁCENIE, EDUKACJA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551.

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551. Alicja Trzeciak-Ryczek dr hab. Michał Trubas mgr Dorota Teper-Kasprzycka prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk PROFESOR ZWYCZAJNY Iwona Tuszyńska REFERENT dr Monika Tomczyk dr Anna Tokarz-Kocik dr Blanka Tundys

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (25.02-3.03.2011) 1 010 a p 2004426095 110 2. a Wrocławskie Zakłady Włókien Chemicznych Chemitex" 2 010 a p 2004505044 150 a Architektura

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. inż. Joachima Foltysa Opole, 7. grudnia 2015 roku

pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. inż. Joachima Foltysa Opole, 7. grudnia 2015 roku IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa z cyklu Społeczeństwo internautów a kultura globalna pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Kolejne nominacje profesorskie

Kolejne nominacje profesorskie Kolejne nominacje profesorskie Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nowe nominacje profesorskie. Otrzymali je: 1. Teresa ADAMOWICZ-KASZUBA profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy 20 listopada 2014 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości WSNHiD, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,

Bardziej szczegółowo

SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU

SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU Dział ogólny 0/9(03) Encyklopedie, leksykony, wydawnictwa informacyjne o zakresie ogólnym 00 Nauka i wiedza w ogólności. Kultura. Informatyka 005 Zarządzanie teoria, strategie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 czerwca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 Rej. 266/2014 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie Zebraliśmy informacje o losach 246 tegorocznych maturzystów (87,54%). 1. Naukę będzie kontynuować 97,97% absolwentów (2,03% - wyjazd za

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski Wykaz przedmiotów maturalnych uwzględnianych podczas rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2015/2016 >>Szczegółowe zasady rekrutacji 2015/2016

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (18-24.02.2011) 1 010 a p 2004513750 150 a Budownictwo x czasopisma z Polska y 1918-1939 r. 2 010 a p 2004513751 150 a Budownictwo

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE KLUCZOWE

KOMPETENCJE KLUCZOWE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl KOMPETENCJE KLUCZOWE Wybór literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: PR i Zarządzanie kulturą Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1970 Pr II 307 1983 1990 Aura 1979 2006 Pr III 115 Auxilium Sociale 2003 2006 Pr

Bardziej szczegółowo

1. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim ( łącznie z oddziałami i filiami ) w podziale na instytucje publiczne i niepubliczne:

1. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim ( łącznie z oddziałami i filiami ) w podziale na instytucje publiczne i niepubliczne: Analiza działalności instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim i ich oferty szkoleniowej, zarejestrowanych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od 01-01-2012 do 31-12-2012 roku. Według

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r.

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ MANAGEMENT 2015 Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. Instytut Zarządzania i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Bioinżynierii Zwierząt 10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego5 Produkcja i marketing pasz przemysłowych 089523-33-79 kzzgp@uwm.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo.

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32 Spis treści Wstęp... 11 Kazimierz Puchowski, Józef Żerko Profesor Lech Marian Mokrzecki badacz dziejów nauki, kultury i oświaty... 17 Doktorzy wypromowani przez Profesora Lecha Mokrzeckiego (opracował

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Centre for European Regional and Local Studies EUROREG Warsaw University ul. Krakowskie Przedmieście 30 00-927 Warsaw phone (00 48) 22 55 20 748 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG Nazwa Adres siedziby Status prawny organizacji ul. Wroniecka 14 Klub Seniora JAŚKI z Ostroroga Aktywne Kobiety z Bobulczyna Mieszkańcy Wsi Oporowo

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU

PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU W GIŻYCKU DYREKTOR SZKOŁY mgr Jarosław Kulhawik WICEDYREKTORZY mgr Dariusz Radziulewicz KIEROWNIK INTERNATU mgr Joanna Augustynowicz PEDAGOG

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2005 R. Załącznik nr 10 Część Dział Rozdział Nazwa części Poz. Kwota dotacji 01 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 30 500 921 92123 Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 Klasa 3A I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 1 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Filologia angielska 2 UAM Poznań, PWSZ Konin

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie

Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie Szkolny zestaw programów w roku szkolnym 2014/ 2015... (Data, podpis i decyzja dyrektora gimnazjum o zatwierdzeniu do realizacji szkolnego zestawu

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml

Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy toml Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Samorząd Województwa Opolskiego Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN Monitorowanie rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Współpraca szkoły i przedszkola z rodzicami

Współpraca szkoły i przedszkola z rodzicami Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Współpraca szkoły i przedszkola z rodzicami - zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

p tyt 1 po.pdf 1 11/27/2010 1:42:03 PM Agora czy Hyde Park?

p tyt 1 po.pdf 1 11/27/2010 1:42:03 PM Agora czy Hyde Park? p tyt 1 po.pdf 1 11/27/2010 1:42:03 PM Agora czy Hyde Park? tyt 2 po.pdf 1 11/27/2010 1:42:59 PM Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych Redakcja Łucja Kapralska

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ ZESTAW SZKOLNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA 2012/2013

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ ZESTAW SZKOLNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA 2012/2013 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ ZESTAW SZKOLNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA 2012/2013 Nr Autor programu Przedmiot Typ szkoły Uwagi 0.1.1 0.1.2 0.2.1 Elżbieta Dziedzic Anna

Bardziej szczegółowo

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach ul. Wróblewskiego 10 38-300 Gorlice tel. 0-18 35 215 70 e-mail bibped@vp.pl Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych raport cząstkowy Warszawa, lipiec 06 Metodologia Historia badania Ranking Szkół Wyższych przygotowywany jest corocznie

Bardziej szczegółowo

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 nformacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2013/2014 1. Konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty (etap wojewódzki):

Bardziej szczegółowo

Koło Matematyczne "Klucz do uczenia się" 8.00 sala 113. 10.35 sala 206 Zajęcia. 11.45 sala 306 Zajęcia. Koło Plastyczne. 10.35 sala 107. 9.

Koło Matematyczne Klucz do uczenia się 8.00 sala 113. 10.35 sala 206 Zajęcia. 11.45 sala 306 Zajęcia. Koło Plastyczne. 10.35 sala 107. 9. Nazwisko i imię n-la poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota Tomaszek-Kosiak Maria kl. 1a Górzyńska Anna kl. 1b Jarocka Anna kl. 1c Sawosz Justyna kl. 1d Grzelak Natalia kl. 1e Falatyn Katarzyna

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Jolanta Marecik WICEDYREKTOR Marzena Kotowska KIER OWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO. Anna Rybark JĘZYK POLSKI.

DYREKTOR Jolanta Marecik WICEDYREKTOR Marzena Kotowska KIER OWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO. Anna Rybark JĘZYK POLSKI. DYREKTOR Jolanta Marecik WICEDYREKTOR Marzena Kotowska KIER OWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO Anna Rybark JĘZYK POLSKI Jolanta Matkowska Anna Bartkiewicz-Lecko Kamilla Kulbaka JĘZYK ANGIELSKI Bożena Ferens

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r. KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r. Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

X kadencja lata 2010-2013

X kadencja lata 2010-2013 X kadencja lata 2010-2013 X kadencja lata 2010-2013 Przewodniczący RG prof. dr hab. inż. Józef Lubacz Politechnika Warszawska Wiceprzewodniczący RG prof. dr hab. Jan Madey Uniwersytet Warszawski prof.

Bardziej szczegółowo

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

LISTA CZŁONKÓW I ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 lp. Instytucja Imię i nazwisko Strona rządowa 1 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki 2 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Małgorzata Wierzbicka Gabriela Popowicz 3 Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PoniŜej przedstawiamy Państwu statystyki dotyczące uŝytkowników naszego serwisu. Dane zostały stworzone na podstawie CV tworzonych w kreatorze dostępnym na stronie www.szybkopraca.pl.

Bardziej szczegółowo