E:Zero TM E500 Pianka izolacyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E:Zero TM E500 Pianka izolacyjna"

Transkrypt

1 IRISH AGRÉMENT BOARD CERTIFICATE NO. 11/0365 CPI Foam Ltd Unit 2, Charvey Lane Rathnew, Co. Wicklow Phone: +353 (0) Fax: +353 (0) Web site: E:Zero TM E500 Pianka izolacyjna NSAI Agrément jest rządem przeznaczona do wydawanie europejskich potwierdzeń technicznych. NSAI Agrément jest dowodem, że certyfikowane produkty są z odpowiednich materiałów, odpowiednie do ich rozważanego zastosowania według Irlandskich warunków budowniczych i zgodne z przepisami budowlanymi z 1997 aż 2010 roku Opis produktu: Niniejsze zaświadczenie dotyczy E:Zero E500 pianki izolacyjnej w sprayu. E:Zero E500 pianka jest stosowana rozpylaniem, rzadka, miękka pianka izolacyjna, stosowana na nowe i już istniejące budynki. Niniejsze zaświadczenie oświadcza zgodność z wymaganiami przepisów budowlanych z 1997 aż 2010 r. PUR-Systems są odpowiedzialne za produkcję E:Zero E500. CPI Foam s.r.o. jest odpowiedzialny za wygląd i dostawę wszystkich komponenych zatwierdzonych specyfikacją, w współpracy z ich dostawcami. Instalacja pianki przeprowadzana jest wyłącznie nastawiaczami, którzy zostali przeszkoleni firmą CPI Foam s.r.o. Lub PUR-Systems s.r.o. Nastawiaczy muszą być rejestrowani w przeglądu zaakceptowanych Nastawiaczy spółki CPI. Zastosowanie: Produkt stosowano jako izolacji termicznej, przyczyna się do mocy cieplnej: - Ramowych ścian drewnianych - Ścian murowanych (suche tynki) - Ukośne konstrukcje dachowe z przepuszczalnym podkładem dachowym i gdzie istnieje pod dachem dzięki drewnianych listew wentylacja - Górne ściany poddasza, gdzie znajdują się pomieszczenia pod dachem nie nadające się do mieszkania - Zawieszony parter drewniany, gdzie nie jest produkt obciążany. Następne informacje można znaleść w sekcji 2.4 niniejszego zaświadczenia. Czytelnikom zalecana jest kontrola ważności niniejszego certyfikatu poprzez kontakt z NSAI Agrément, NSAI, Santry Dublin 9 lub online pod adresem

2 Producent i Sprzedawca: Produkt produkowano spółką: PUR-Systems GmbH & Co. KG Werner-von-Siemens-Straße 22 D Georgsmarienhütte Niemcy Tel: +49(0) Fax: +49(0) Web: Produkt wprowadzano na rynek spółką: CPI Foam s.r.o. Unit 2, Charvey Lane Rathnew, Co. Wicklow Tel: +353 (0) Fax: +353 (0) Web: Część pierwsza - Certyfikacja 1.1 Ocena Według opinii NSAI Agrément E:Zero E500 jeżeli jest pianka izolacyjna stosowana zgodnie z niniejszym zaświadczeniem, spełnia warunki przepisów budowlanych r., jak dalej jest przedstawiane w punkcie 1.2 niniejszego zaświadczenia. 1.2 Przepisy budowlane Wymagania: Część D Materiały i umiejętność rzemieślnicza D3 - E:ZeroTM E500 pianka izolacyjna w sprayu, zgodnie z potwierdzeniem niniejszego zaświadczenia, składa się z materiałów, które nadają się do ich rozważanego zastosowanie (jak zostało wskazane w punkcie 4 niniejszego zaświadczenia) Dl - E:ZeroTM E500 pianka izolacyjna, zgodnie z potwierdzeniem niniejszego zaświadczenia, spełnia wymagania przepisów budowlanych dla umiejętności rzemieślniczej.. Część B Ochrona przeciwpożarowa B3 Wewnętrzne szerzenie pożaru Ściany stosujące piankę izolacyjną E:Zero E500 w sprayu spełniają wymagania, pod warunkiem, że są ściany zgodne z warunkami, opisanymi w sekcji 4.1 niniejszego zaświadczenia. B4 Zewnętrzne szerzenie pożaru - E:Zero E500 pianka izolacyjna w sprayu nie wpływa na zewnętrzną odporność pożarową którejkolwiek konstrukcji budynku, w której ją zastosowano. Część C Przygotowanie placu budowy i odporność wobec wilgoci C4 Odporność wobec warunkom atmosferycznym i przyziemnej wilgoci - E:Zero E500 pianka izolacyjna w sprayu spełnia wymagania niniejszego Rozporządzenia podczas instalacji, jak zostało przedstawione w sekcji 2.3 na ścianach, podłogach i ukośnych dachach, wybudowanych zgodnie z częścią 3 niniejszego zaświadczenia. Część F Wentylacja F1 - Wentylacja - E:Zero E500 pianka izolacyjna w sprayu jest zgodna z wymaganiami niniejszego rozporządzenia, jeśli została zainstalowana zgodnie z częścią 2 i 3 niniejszego certyfikatu. F2 Kondensacja w dachach - E:Zero E500 pianka izolacyjna w sprayu spełnia wymagania niniejszego Rozporządzenia, jeśli została zainstalowana zgodnie z częścią 2.3 i częścią 3 niniejszego certyfikatu. Część J Odbiorniki produkujące ciepło J3 Ochrona budynku - E:Zero E500 pianka izolacyjna w sprayu, jeśli zastosowano ją zgodnie z niniejszym certyfikatem, spełnia wymagania Przepisów budowlanych 1997 aż 2010 Część L Konserwacja paliw i energii L1 Konserwacja paliw i energii Według pomiaru przewodności cieplnej (znajduje się w części 4 certyfikatu) murów, ukośnych ścian, obniżonych parterów i podłóg poddasza, zawierających E:Zero E500 piankę izolacyjną w sprayu spełniają istniejącą 'U-wartość' wymagania na konserwację paliw i energii. (Znajduje się w części 4.4 niniejszego certyfikatu)

3 Część druga Specyfikacja techniczna i kontrola danych 2.1 Opis produktu E:ZeroTM E500 pianka izolacyjna w sprayu składa się z otwartej struktury poszczególnych komórek. Nanoszona jest w formie skroplonej i rozszerza się w skali sekund, elastycznie i tym wytwarza pokrycie z pianki. Zazwyczaj ma E:ZeroTM E500 zakres gęstości kg m3. Wszystkie właściwości produktu znajdują się w części 4 niniejszej certyfikacji. Pianka składa się z dwu ciekłych komponentów E:ISO:500 (Izocyjanin lub także składnik A) i E:500 (Poliol lub także składnik B), które łącznie pomieszano w dyszy pistolet do natrysku w ciągu procedury aplikacyjnej. E:ZeroTM E500 jest wodą napędzany spray tworzący piankę izolacyjną i mający bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła. Żadny VOC, CFC, HCFC lub formaldehyd mocznika nie został zastosowany podczas tworzenia pianki. E:ZeroTM E500 zawiera zerową wartość odżywczą dla gryzoni lub owadów. Kontrole w miejscu zawierają także kontrolę jakości gęstości i wyglądu. 2.2 Dostawy, magazynowanie i oznakowanie Dwa składniki, Izocyjanin E:ISO:500 i Poliol E:500 są dostarczane na budowę w 250 kg beczkach czystej wagi oznakowane nazwą produktu, numerem partii, datą wygaśnięcia i NSAI Agrément symbolem identyfikacyjnym, który zawiera NSAI Agrément numer certyfikacji. Beczki należy magazynować w pomieszczenniach z dobrą wentylacją, zdala od możliwych zródel palenia. Beczki muszą być chronione po cały czas przed mrozem. Zalecana temperatura magazynowania wynosi 25 C. Polion nie miałby być magazynowany poniżej 15 C i Izocyjanin poniżej 20 C. Krótkie narażenie na niższe temperatury miałoby być utrzymywane na minimum. Zaleca się zostawienie beczek starannie uszczelnionych tak jak przeprowadził to producent, dopóki nie nastąpi zastosowanie, by została obniżona możliwość kontaminacji substancjami chemicznymi i rozlanie chemikaliów podczas manipulacji z beczkami. Podczas manipulacji należy ubierać się w ubranie ochronne. E:Zero E500 pianka izolacyjna w sprayu musi zostać zużyta 2 miesiące od daty produkcji. Izocyjanin ISO:500 i Poliol E:500 pozostawają homogenizowane (stabilne chemicznie) i dzięki temu nie wymagają przedmieszanie obu składników. Oba składniki recyrkulują przez ogrzewanie w celu wprowadzenie obu składników do optymalnej rozgrzanej temperatury do natryzku. Beczki muszą być przed likwidacja zupełnie bez substancji ciekłych. Beczek nie można ponownie stosować potym, kiedy zostały opróżnione. Generalnie są beczki zwracane do producentów do ponownego wyposażenia i recyklingu. Izocyjanin i Poliol zostały klasyfikowane jako szkodliwe i drażniące, i opakowanie ponosi szczegółowe ostrzegawcze oznakowanie. Musi zostać zabroniony bezpośredni kontakt z materiałem i pracownicy muszą zostać wyposażoni w dogodne ubranie ochronne. Po reakcji chemicznej i nabyciu E:Zero E500 nie przedstawia żadnego niebezpieczeństwa. 2.3 Wprowadzenie Środki przed zastosowaniem Zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, zdrowia i dobrobytu podczas pracy z 2005 r. Niezbędna jest wymiana informacji między klientem i firmą instalacyjną przed rozpoczęciem prac na budowie. Muszą zostać skonzultowane istniejące ryzyka zdrowotnie na terenie budowy i także te, które pojawią się podczas aplikacji niniejszego produktu, ich skuteczne rozwiązanie i klient musi się z nimi zgodzić. Procedura aplikacji E:Zero E500 wymaga obecności pracownika kontroli aktywności par. Pracownik aplikujący piankę musi być wyposażony w kompletne osobiste środki ochronne podczas pracy z produktem, licząc także pełno twarzowy respirator z dopływem świeżego powietrza, ochronne ubranie i rękawice. Inni pracownicy muszą opuścić pomieszczenie, gdzie przeprowadzano nanoszenie. Oprócz wymienionego powyżej może być wymagana dodatkowa wentylacja w postaci naturalnego wietrzenia lub wentylacji mechanicznej w celu usunięcia zagazowania innych części budynku poczas produkcji. Opary wydzielane niektórymi z elementów systemu, naprzykład "MDI" metylenodifenyl lub izocyjanin są generalnie cięższe niż powietrzę i będą miały tendencję przemieszczać się do dolnych części pomieszczenia. Niniejsze części muszą zostać odpowietrzane za pomocy otwartych okien i drzwi, w celu uniknięcia kumulacji oparów toksycznych. Zalecany jest 24 godzinowy okres oczekiwania na wywietrzenie pomieszczenia przed jego ponownym korzystaniem. Pewne aplikacje, np. na zamkniętych dachach, wymagają okap par, co zaleca właściciel zaświadczenia. Za warunków temperatur ekstremalnych i wilgoci może pianka podlegać korozji w przypadku kontaktu z płytami cynkowymi. Miałaby być zważone dodatkowe środki ochronne, o których mowa w punkcie 4.6 niniejszego zaświadczenia.

4 Trzeba dbać tego, by została zminimalizowana strata generowana podczas natrysku. Strata substancji ma postać formy delikatnej mgły z cząstek, które mogą się poruszać w licznej odległości i przyłączą się bardzo mocno do powierzchni, do której się przykleją. W celu zabronienia wejścia produktu do pomieszczeń używanych, naprzykład podczas instalacji na poddaszu, musi zostać przykrywa wejścia na poddasze w ciągu natrysku bardzo mocno zamknięta. Na zbiorniki wodne należy zamieścić pokrywy ochronne, w celu uniknięcia zanieczyszczenia podczas stosowania, i te mogą zostać usunięte dopiero po czasie niezbędnym do odwietrzenia potencjonalnych par niebezpiecznych z poddasza Ogólnie E:Zero E500 pianka izolacyjna musi zostać aplikowana przez nastawiaczy, którzy zostałi zaakceptowani i przeszkoloni właścicielem zaświadczenia, i którzy są równocześnie rejestrowani jako aplikatorowie pianki izolacyjnej firmy NSAI Agrément. Zawsze muszą zostać dotrzymane wymagania podręczniku do treningu spółki CPI Foam s.r.o. Produkt wytwarza silne połączenie z czystym i suchym podkładem Postępowanie Składniki budowlane, które mają zostać izolowane, muszą zostać ocenione pod względem odpowiedniości i wszystkich niezbędnych napraw przed nanoszeniem. Również należy rozważyć zamieszczenie i dostęp do niniejszych elementów.obszary, które nie mają być obrobione, muszą być pokryte folią plastikową. Natrysk poza miejscem przeznaczenia będzie na większości powierzchów trzymać bardzo mocno i nie może być usunięty bez uszkodzenia niniejszych miejsc. Produkt miałby być nanoszony na czystą i suchą powierzchnię, w celu utworzenia 100 mm warstwy na jeden natrysk. Wartości przebiegu E:Zero E500 Krem 1-2 sec Żel 4-5 sec Czas nabycia 5-6 sec Gęstość bez nabycia 8-11 kg/m 3 Tabela nr 1 Gęstość pianki jest ważniejsza od wzrostu gęstości bezpośrednio połaczonej z wydajnością pianki. Nastawiaczy szkoleni w używaniu E:Zero E500 są zdolni do utworzenia trzech próbek w formie wyciętych kostek w jednym posiedzeniu natryskiem. Niniejsze duże próbki następnie obcięte są w 10x10x10cm kostki (1000cm 3 ) i prawidłowo wymierzone i odważone w celu potwierdzenia prawidłowości natrysku. Dopuszczalny zakres jakości niniejszych probek znajduje się w tabeli 1 i 6 niniejszego zaświadczenia. Działanie uważane jest za skończone kiedy zostaną wyłączone urządzenia, kiedy zmienia się beczka, w przypadku zauważenia natrysku pomimo tryskany obszar, jeżeli zmienią się warunki klimatyczne tzn. dojdzie do obniżenia temperatury poniżej przypuszczalnej wysokości i jeżeli nastąpią problemy z urządzeniem. Kompletna lista 'skończenia czynności' zawiera dokumentację kontroli jakości firmy CPI Foam s.r.o. a manual szkolenia. Produkt nie zawiera żadne porofary organiczne. Składniki poliolowe zawierają wodę, która się odparowuje w reakcji eksotermicznej do wytworzenia komórkowej struktury pianki. Końcowa mocna pianka utworzona jest w ciagu sekund i nie zawiera wodę resztkową. Potym, co zostanie pianka wytworzona, jest zrównana do poziomu z wewnętrzną krawędzią słupków drewnianych lub flisaków i dalej pokryta paroszczelną blokadą i okładziną Ogólne postępowanie aplikacji Podczas aplikacji pianki izolacyjnej na poziomie sufitu w poddaszu nie powinien być pokryty lub zapakowany sufit belki lub flisak. W górnej części istniejącego sufitu musi zostać odkryta belka w celu udzielenia bezpiecznego miejsca do stania do zachowania dostępności podczas nieprzewidywanych konserwacji zbiorników wodnych itp. Podczas zamieszczania pianki izolacyjnej na poziom sufitu w poddaszu, muszą być pokrywy poddasza dostosowane tak, by miały odpowiednia odporność termiczna do w ten sposób innowacyjnego nowego sufitu Ogólne postępowanie aplikacji Particular attention must be paid to avoiding thermal bridging at key junctions for all details below. It is essential that adequate ventilation be provided in accordance with TGD Part F of the Building Regulations , for all installations as outlined hereunder. 2.4 Instalacje budowlane Specjalną uwagę należy skierować do mostów termicznych u wszystkich kluczowych poniższych połączeń. Niezbędne jest zastosowanie wentylacji zgodnie z TGD części F Przepisów budowlanych dla wszystkich poniżej wymienionych urządzeń Ramowe ściany drewniane Produkt nanoszono natryskiem do komory utworzonej słupkiem drewnianym i płytą ochronną (bądz sklejka lub płyta OSB).

5 2.4.2 Ściany murowane - Suchi tynk Wewnętrzna powierzchnia ściany musi być kontrolowana w celu objawów wilgoci Wszelkie wady na istniejącej konstrukcji muszą zostać rozwiązane przed instalacją produktu (patr. Rysunek 2). Membrana odpowietrzająca Blokada paroszczelna Materiał osłony (wg. tabeli 7) Szpachelką otynkowana okładzina (wg. tabeli 7) Wewnętrzny blok / cegła E:Zero TM E500 tryskany między złącze Wewnętrzna warstwa tynku Rama wewnętrzna Komora z wirującym powietrzem Rysunek 1 Rama drewniana na ścianie Drewniane listwy zainstalowano na wewnętrznej stronie ściany w typowych 600 mm odstępach. E:ZeroTM E500 tryskano do komory utworzonej listwami. Po utworzeniu pianki jest nadwyżka pianki wycisnięta listwami. Potym nastąpi instalacja okładziny z blokadą paroszczelną (płyta tynkowa wg tabeli 7) Dach ukośny Izolacja na pochyleniu Produkt natryskiwany jest do komory utworzonej za pomocy flisakow i CPI przepuszczalnymi kartami. Po nabyciu jest nadwyżka wyrównana, odcięta i zainstalowana okładzina z blokadą paroszczelną (Rysunek 4 i 5). Do spełnienia wymagań ICP 2:2002 i BS 5250:2002 musi zostać zainstalowana paroszczelna warstwa z płyty tynkowej, jedynie żeby ocena wykazała że jest to niepotrzebne. Dla nowych budowlanych konstrukcji dachowych, gzie jest montowana szczelna HR podkładka lub nieszczelna LR podkładka, musi byt dotrzymana 50 mm szczelina między izolacją i membraną, która odpowietrzana jest u rynien i grzbietu. Niniejsza odpowietrzająca szczelina może być Konstruktor miałby podkreślać to, że należy dotrzymywać u kontralistew specyficzne wymagania nieszczelnych LR podkładek. Przypadkowo jeśli jest deskowanie płyty utworzone w ramach nieszczelnego podkładu LR z listwą okładziny i kontralistwą, nie jest wietrzona szczelina miedzy izolacją i deskowaniem konieczna. Podczas rekonstrukcji istniejącego dachu, gdzie pokrycie dachowe i ich podłoże nie jest usunięte, musi zostać niniejsza 50 mm szczelina odpowietrzająca u rynien i grzbietów między izolacją i podkładem dotrzymana. Dla wszystkich instalacji dachowych musi zostać pianka instalacyjna zainstalowana pomiędzy własną wentylację rynny i poprzez ściany płyty rynny, czym zapewniu ciągłość z izolacją ściany. Pla mieszkaniowe i niemieszkaniowe poddasze musi zostać przyjęte środki do wietrzenia, zgodnie z TGD częścią F Przepisów budowlanych Ponadto należy zwrócić uwagę, aby unikać wnikaniu pary z pomieszczenia tak:

6 utworzona włożeniem CPI nieszczelnej karty, jak pokazuje to rysunek 4 i 5 niniejszego zaświadczenia. Generalnie nie są okładziny kontralistew wymagane u szczelnych HR podkładek. - świadczeniem środków usunąć pary u zródła - świadczeniem dobrze zamkniętego sufitu zgodnie z BS 5250: Utworzeniem efektywnej odpornej warstwy wobec parom - Pokrycie zbiorników wodnych na poddaszu

7 Szpachelką otynkowana płyta (wg.tabeli 7) E:Zero TM E500 Blokada paroszczelna Rysunek ściany Rysunek 2 Murowana ściana Suchi tynk Podłogi poddasza Izolacji na poziomie sufitu Produkt nanosi się natryskiem do komory tworzonej belkami w poddaszu (okładziny). Między belkami i podłogą należy zostawić szczeline powietrzną wynoszącą minimalnie 150 mm w celu umożliwienia instalacji podłogowej wentylacji. Rysunek 3 Wbudowane oświetlenie Miejsca, gdzie znajdują się wbudowane oświetlenia, lub gdzie mają zostać zamieszczone reflektory, miałyby być wyposażone w obudowy zdolne do zatrzymania izolacji przynajmniej 75 mm od zródła oświetlenia. Podczas stosowania z reflektorów miałyby być obudowy otwarte lub odpowietrzane poprzez otwory w górnej części obudowy. Obudowy miałyby być utworzone z pewnych płyt lub cienkościennych metali niemagnetycznych; można stosować także donice przy założeniu że ich średnia będzie wystarczająca (tj. Izolacja musi wynosić minimalnie 75 mm od zródła ciepła) Zawieszony parter drewniany Bariera w postaci cienkiej sklejki lub w postaci parowej membrany przepuszczalnej musi zostać dołączona do dolnej strony belek, w celu przyjęcia pianki. Produkt tryska się od góry do komory utworzonej niniejszą barierą i belkami. Po wypełnieniu jest nadwyżka wyrównana do jednego poziomu z belkami i płyta podłogowa może zostać zainstalowana.

8 E:Zero TM E500 tryskana między belki przeznaczone do głębokości nieszczelna karta dotykająca się proprietalnej wentylacji rynny Rama sufitu Paroszczelny bezpiecznik Szpachelką otynkowana płyta Rama wewnętrzna Bezpiecznik paroszczelny E:ZeroTM E500 tryskane między blokady Materiał obudowy Nieszczelna membrána Szpachelką otynkowana płyta Nieszczelna karta wypełniona między flisakami zawiera piankę i świadczy wolną przestrzeń dla wentylacji między pianką izolacyjną i deskowaniem /nieszczelną membraną Proprietarna wentylacja rynny do zapewnienia wystarczającego wietrzenia strychu deskowanie /membrána przepuszczalna Rysunek 4 Ukośny dach budynku: Niezamieszkane poddasze 50 mm głęboka szczelina wentylacji (minim.25 mm w środku podkładu) Drewniany flisak dachowy Widoczne przejście minimalie w wysokości ciągłego pasa szerokiego 25 mm Ściśliwy konektor izolacyjny do uszczelnienie komory Odpowietrzone komory Zewnętrzny blok / cegła Zewnętrzna warstwa tynku Nieszczelna karta zamieszczona między belkami zawierającymi piankę i świadczące wolną przestrzeń dla wentylacji między pianką izolacyjną i deskowaniem / membr. nieszczelną Pokrycie dachowe Listwy dachowe Wietrzenie na grzbiecie,min. 5 mm wzdłużnego wietrzenie na grzbiecie musí być do dyspozycji Prowadzeniem linii pianki izolacyjnej poprzez kołnirz umożliwia stworzenie wietrzonej szczeliny w poziomie szczytu dachu E:ZeroTM E500 tryskana między belki sufitu do zalecanej głębokości Belka sufitu / podłogi Bezpiecznik paroszczelny Szpachelką otynkowana płyta Rysunek 5 Pionowa konstrukcja dachowa / poddasze Bezpiecznik Deskowanie /nieszczelna membrána paroszczelny 12.5mm tynkowa płyta z 3mm szpachelkowym tynkiem CZĘŚĆ A-A Przepuszczalna karta wypełniona między belkami zawierająca piankę i świadcząca wolną przestrzeń dla wentylacji między pianką izolacyjną i deskowaniem / membraną przepuszczalną CZĘŚĆ A-A E:ZeroTM E500 tryskana między belki i do zalecanej głębokości deskowanie / membrána przepuszczalna Propryetarna wentylacja rynny do zapewnienia adekwatnej wentylacji dachu Drewniane belki dachowe stropní trám Ściśliwy konektory izolacyjny do uszczelnienia komory Widoczne przejście min. w wysokościa ciągłego pasa o szer.25mm Odpowietrzone komory Zewn.blok / cegła Zewn. Warstwa tynku

9 část třetí Konstrukční data 3.1 Ogólnie E:Zero E500 odpowiednie jest do używania podczas obniżania wartości 'U' u ścian, ścian ukośnych i podwyższanych parterów lub mieszkań, jeśli zastosowano je zgodnie z miejscowymi wymaganiami BS 5250:2002 "Kodeks praktyki do kierowania kondensacji w budynkach. Produkt można zastosować: - Mięadzy szczeliny standardowej konstrukcji drewnianej ściany ramowej. - Do wewnętrznych nowych i odnawianych prac na ścianach murowanych z wykorzystaniem listew drewnianych, membran przepuszczalnych lub CPI przepuszczalnych kart blokad paroszczelnych i okładzin. - Między drewniane belki dachów ukośnych, budowanych zgodnie z ICP 2:2002 "Kodeks pracy z dachówką i okładzinami z przepuszczalnym podkładem gdzie przestrzeń pod dachówkami wietrzona jest za pomocy drewnianych listew i gdzie podłoże oddzielone jest CPI kartami przepuszczalnymi, lub gdzie zostały całuny pokryte drewnem za użycia okładzin (tj. Dachowe podłoże jest wpełni wspierane) - Między belki w podwyższonych drewnianych podłogach przy założeniu że niniejsza sytuacja już nie jest długotrwale utrzymalna. W każdym wypadku musi być produkt kryty odpowiednią płytą i blokadą paroszczelną. W przypadku kiedy został produkt aplikowany między belki w niemieszkalnym pomieszczeniu na dachu przewiduje się użycie okładziny pod sufitem, także wymagane jest ocena według BS 5250:2002. Niezbędne jest zawnioskowanie elementów i ich skonstruowanie w ten sposób, by było możliwe stosowanie środków przeciwko wilgoci przed aplikacją E:Zero E500. Przyjęte szczegóły budowlane należy dotrzymywać dla uniknięcia tworzenia mostów termicznych (patrz pkt z TGD do pkt L z Przepisów budowlanych ) Nowe konstrukcje należy wnioskować zgodnie z ważnymi wymogami BS :1996 Konstrukcyjne zastosowanie drewna Kodeks praktyki do ściań z słupków drewnianych - Mieszkania najwyżej o siedmiu parterach BS :1998 Konstrukcyjne zastosowanie drewna Kodeks praktyki do ściań z słupków drewnianych Mieszkania najwyżej o 7 parterach BS :1998 Konstrukcyjne zastosowanie drewna BS :1996 Konstrukcyjne rozwiązane budynków niskoparterowych Kodeks pracy dla drewnianych podłog i dachów dla mieszkania, IS 325-1:1996 Użyte murarstwo Konstrukcyjne zastosowanie standardowego muru Materiały i elementy, konstrukcje i umiejętnośc rzemieślnicza, BS :2005 Kodeks do używania muru konstrukcyjne zastosowanie usztywnionego muru, i BS 5250:2002.Miejscowe zalecenia pkt 5 z BS 5390:1976. Kodeks parktyki do murów kamiennych musi być dotrzymywany jeśli ściana zawiera kamien lub kamień sztuczny.. Dachy których dotyczą miejscowe wymagania Przepisów budowlanych 1997 aż 2010 miałyby być wgodne z ICP 2:2002. Podkłady dachówek muszą być dla takiego stosowania przedmiotem aktualnego zaświadczenia NSAI Agrement. Podkłady muszą zostać zainstalowane zgodnie i w zakresie definiowanym niniejszym zaświadczeniem. Już istniejące budynki muszą być w bardzo dobrym stanie bez widocznych uszkodzeń padaniem lub wilgocią. Wady muszą zostać przed instalacją bardzo dobrze naprawione. 3.2 Traktowanie Konstrukcje obciążenia podkładu samoczynnej jednostki mieszkania rodzinnego, definiowane w BS :1996 Obciążenie dla budynków kodeks praktyki dla martwych i użytkowych obciążeń i Eurokod 1 są: Jednolite rozłożenie obciążenia Koncentrowane obciążenieí: l,5kpa 1,4 kn Kiedy E:Zero E500 stosowano na zawieszoną podłoge drewnianą, odporność na koncentrowane i jednolite rozłożenie jest funkcją specyfikacji podłogowej. E:Zero E500 pianka jest pianką miękką i niewspiera strukturalną moc jakiegokolwiek składnika budowlanego. na 3.3 Ogrzewanie podłogowe Maksymalna trwała temperatura izolacji jest 70 C. Jeśli zostanie zastosowane ogrzewanie podłogowe, zalecane jest wyszukanie doradstwa właściciela zaświadczenia.

10 Część czwarta Badanie techniczne 4.1 Zachowanie podczas pożaru Aczkolwiek E:Zero E500 izolacje w sprayu nie jest zaklasyfikowana jako niepalna i musi być chroniona przed otwartym ogniem i innymi zródłami palenia w ciągu i po montażu, jeśli jest używana zgodnie z niniejszym certyfikatem podwyższenie obciążenia pożarowego w budynku jest po zastosowaniu minimalne. Ocena pożarowa IS EN :2007 Klasyfikacja pożarowa produktów budowlanych i konstrukcji budynków Klasyfikacja zgodna z reakcją na ogień, podczas badań na IS EN 13823:2002 Reakcje na ogień dla produktów budowlanych Produkty budowlany z wyjątkiem okładzin podłogowych wystawionych termicznemu działaniu poszczególnego palącego się przedmiotu zawarte jest w tabelu 7. Kiedy zostanie produkt zainstalowany, musi zostać obłożony odpowiednią okładziną, np. 12,5mm lub płytą tynkową wpełni zamkniętymi połaczeniami i wsparty o belki lub klamry. Niniejszym nie będzie wspierać do rozwojowego stadium pożaru, stwarzać dym lub niebezpieczeństwo toksyczne, jeśli nie zostanie okładzina uszkodzona. Starannie musi być zapewniona ciągłość odporności pożarowej w miejscach, gdzie spotykają się składniki odporne wobec pożaru, zgodne z miejscowym rozporządzeniem Przepisów budowlanych 1997 do Konstrukcje i instalacje komór blokady muszą brać w uwagę wszelkie przewidywane rozróżniane ruchy Ściany Produkt może zostać dodany do szczeliny między klamrami w postaci zastąpienia mineralnego włókna szklanego lub zamiast palnego materiału izolacyjnego w każdym nośnym ramie drewnianym do zapewnienia podwójnego systemu ściany, kiedy: - Zewnętrzny liść jest murem, i - Zostało udowodnione, że aktualny wewnętrzny system spełnia nośne kryteria pojemności mocy BS :1987 Próba odporności pożarowej dla nośnych składników Ściany do wymaganej długości odporności. Odpowiedniość innych konstrukcji niż powyżej opisanych miałaby być polecona na podstawie odpowiedniego badania lub uszkodzeniem Dachy Używanie produktu na kamiennym ukośnym dachu nie będzie miało wpływ na jego ocenę zewnętrzną na podstawie badaniu lub testu na BS 476-3:2004 Badania pożarowe materiałów budowlanych i konstrukcji klasyfikacja i metody badań wystawionych działań zewnętrznego pożaru dachu. Produkt nie można aplikować na przejście między dachem i ścianą. To wymagane jest z powodu minimalnego czasu odporności pożarowej J3 - Ochrona budynków Ogólnie musi być materiał palnej izolacji ściań oddzielony od palnych urządzeń stałym niepalnym materiałem szerokim minimalnie 200 mm. Poszczególne dane znajdują się w grafach 2-8 Przepisów budowlanych TGD część J. Także miałaby być oddzielona 40 mm od wewnętrznej powierzchni muru kominów. Dla kominów, których dotyczy Rozporządzenie BS :1990 Fabryką izolowane kominy - miałaby być metoda testu oddzielenia produktu od zewnętrznej powierzchni kominu wyznaczona zgodnie z dodatkiem 2.17, części J Przepisów budowlanych Ryzyko kondensacji Miejsca, gdzie istnieje ryzyko kondensacji w wyniki wysokiej wilgoci miałyby być wyznaczone na podstawie pierwszego zbadania miejsca budynku Śródmiąższowa kondensacja Jeśli z oceny BS 5250:2002 nie wynika, że dla konkretnego budynku nie jest konieczna, jest po ciepłej stronie produktu E:Zero E500 izolacja w sprayu wymagana paroszczelna warstwa. E:Zero E500 nie będzie przyczyniać się do minimalizacji ryzyka kondensacji wewnątrz konstrukcji dzięki wirowaniu, natomiast będzie miało niską " " wartość. E:Zero E500 posiada niski faktor dyfuzorowej odporności, lub ji-wartość (patrz tabela 6 niniejszego zaświadczenia). E:Zero E500 miał podczas badań na IS EN 12086:1997 Termicznie izolacyjne produkty dla stosowania w budownictwie Ustanowienie przepuszczalności par wodnych wartość oporności par (μ-wartość) 11.44

11 Zazwyczaj miałby mieć mur faktor odporu μ-wartości 22, przyczym wartość tynku miałaby wynosić 100. Należy zapewnić adekwatne odpowietrzanie, zwłaszcza w pomieszczeniach, gdzie oczekiwany jest wysoki poziom wilgotnego powietrza, i do zapewnienia integralności paroszczelności i okładziny przeciwko wnikaniu par Wewnętrzna powierzchowa kondensacja Podczas polepszania izolacji termicznej obwodowego pokrycia istniejącego budynku, poprzez wewnętrzne suche otynkowaie z piankową zawartością izolacyjną lub na poddaszu, muszą konstruktorzy brać w uwagę wpływ niniejszych polepszeń na inne niezmienione elementy budynku. Podobnie jak opisane jest w pkt 4.4 niniejszego zaświadczenia, mostki termiczne części pokrycia domu, np. ościeżnice okienne, parapety itd. Będą osiągać niższy wzrost mocy termicznej. Miara ulepszenia niniejszych węzłów może być ograniczona z powodu ograniczeń fizycznych w miejscu budowy, tj. Płyty parapetu, otwieranie okna skrzydłowego, dostęp koło płytek ściennych itp. Kiedy mostki złączeń spełniają wymagania TGD L załaczniki D w tabeli Dl, powierzchnia chłodniejszego miejsca wewnętrznego spełni wymagania części D2, mianowicie tą, że faktor termiczny (f Rsi ) musi być jednakowy lub wyższy od 0,75. W wyniku zostanie przyjęte najkorzystniejsze postępowanie, w celu uniknięcia ryzyk związanych z wewnętrzną powierzchową kondensacją, w której wyniku nastąpiły by objawy pleśni i wilgoci. W chwilach, kiedy pojawią się ograniczenia z strony budynku w związku z podstandardowym poziomem izolacji w miejscach mostków połączeń, miałyby być wyszukane odpowiednie minimalne wymagania od właściciela certyfikatu, (patrz sekcja 4.4 następne postępowanie) Podczas izolowania budynków należy postępować zgodnie z BS 5250:2002, w celu minimalizowania ryzyka kondensacji w strukturze i elementach budynku. Ściany, podłogi i dachy będą w odpowiedni sposób ograniczać ryzyko powierzchowej kondensacji, kiedy współczynnik przenikania ciepła (U-wartość) nie przesiągnie 0.7W/m 2 K dla ściań i podkładów i 0,35W/m 2 K dla dachów w każdym miejscu i jeśli otwory i złączenia z innymi elementami są konstruowane zgodnie z DoEHLF publikacja Ograniczenie mostków termicznych i wnikanie powietrza Odpowiednie szczegóły budowlane 4.3 Izolacja termiczna U-wartość konstrukcji zależy od zastosowanych materiałów i wyglądu. Przykładowe obliczenia U-wartości dla nowych dachów ukośnych, ścian i podłog znajdują się w tabeli 2 5. CPI Foam s.r.o. wykonała obliczenia U-wartości podobnie jak u konstrukcji znajdującej się w tabeli 2-5 niniejszego certyfikatu. Wykonują się także obliczenia U-wartości dla szerokiego zakresu aktualnych urządzeń budowlanych. Pełna lista obliczen U-wartości, łącznie z szczegółami budowlanymi AutoCAD, z których wynikają obliczenia, są zawarte w ramach edukacyjnej dokumentacji technicznej firmy CPI Foam s.r.o. Dla dodatkowego montażu urządzenia na istniejące mieszkanie, jako suchego otynkowania lub urządzenia poddasz mieliby końcowi użytkownicy wyszukać polecenia o U-wartości od producenta. Istotna U-wartość instalacji będzie zależna od konstrukcji istniejącego elementu budowlanego. Zaakceptowani monterzy spółki CPI Foam s.r.o. i NSAI Agrément zobowiązani są do przeprowadzenia pierwszego badania placu budowy w celu wytworzenia szczegółów o istniejącym budynku i jego poziomu izolacji. Po skończeniu pracy przekaże monter specjalne dokumenty o początkowej i końcowej U-wartości elementów budowlanych. Produkt może pomóc w utrzymaniu ciągłości pomiędzy elementami izolacji termicznej i otoczającymi ją otworami. Pod tym względem zalecenia i dla ograniczenia utraty ciepła podczas wnikania powietrza mogą się znajdować w DoEHLG publikacji ograniczenie mostków termicznych & wnikanie powietrza Odpowiednie rozwiązanie budowlane. vzduchu. 4.3 Ograniczenie mostkow termicznych Linearna przepuszczalność termiczna ψ (Psi), opisuje ztraty termiczne, związane z podłączeniem i okolo otworów. CPI Foam s.r.o. przeprowadziły z ψ wartości obliczenia dla szerokiego zakresu złączeń termicznych jak dla budynków nowych to dla prac renowacyjnych budynków już istniejących. Pełna lista ψ wartości obliczeń, łącznie z szczegółami budowlanymi AutoCAD, na których założone są obliczenia, zawarte są w ramach edukacyjnej dokumentacji technicznej firmy CPI Foam s.r.o. Jeśli okaże się że ościeżnice okien, drzwi i wszystkie połączenia budowlane są podobne lub lepsze niż detale złączeń w edukacyjnej dokumentacji technicznej CPI Foam s.r.o. Ograniczenie mostków termicznych i wnikanie powietrz Dopuszczalne szczegóły budowlane. To przypuszczalne jest zastosowanie wartości linearnegi współczynnika wnikania ciepla w tabeli D1 dodatku D TGD do części L Przepisów budowlanych Obliczenia wnikania ciepła (U-wartość) specyficznych konstrukcji miałyby zostać przeprowadzone zgodnie z ČSN EN ISO 6946:2007 Konstrukcje budowlane i elementy Odpornośc termiczna i współczynnik przenikania ciepła Sposób obliczenia, za pomocy współczynnika termicznego ( wartość) co znajduje się w tabeli 6 dla E:Zero E500.

12 Jeśli wsystkie mostki w budynku są kompatybilne z wymaganniami tabeli D1 dodatku D z TGD aż do części L, ulepszony y faktor 0,08 może zostać włożony do postępowania oceny energii do mieszkania (DEAP) i do obliczenia budowlanej oceny energetycznej (BER). Wartość ψ dla innych złączeń, pomimo pokos niniejszego certyfikatu, miałaby być oceniana zgodnie z BRE IP 1/06 Ocena wpływu mostków termicznych w złączeniach i w okolicach otworów " i BRE raport BR 497 Konwencje dla obliczenia linearnego współczynnika wnikania ciepla i faktorów termicznych zgodnie z załączeniem D TGD do części L Przepisów budowlanych Materiały w kontakcie z energią elektryczną Produkt kompatybilny jest z materiałami podłączonymi do prądu. E:ZeroTM E500 izolacje w sprayu są kompatybilne według Pasalowej techniki badania dla natryskiwanych pianek poliuretanowych i w bezpośrednim kontakcie z CPVC systemami rurociągów. Elementy budowlane, które zostaną izolowane ze względu na odpowiedniość i dostępność dla przypadków koniecznych napraw. Zamieszczenie i dostęp należy także rozważyc. W pomieszczeniach poddasza miałyby być już istniejące rozwody elektryczne podniesione nad poziom pianki izolacyjnej, jeśli jest taka możliwość. Hermetowane kable przedstawiają przeszkodę w zaplanowaniu i wyszukiwaniu zaburzeń w obwodach. Kable elektryczne włożone do pianki izolacyjnej miałyby być zamieszczone do rurociągu w celu ułatwienia naprawy. Elektroinstalacja miałaby być zgodna z ETCI publikacją ET 207:2003 Przegląd Narodowych wskazników dla instalacje elektryczne, aplikowane na domowe instalacje. W związku do wbudowanych reflektorów i innemu oświetleniu, ET 207 zaleca się nie mniejsza niż zalecana odległość od palnych materiałow, jak zalecano jest w aneksie TCI Krajowych przepisów elektrotechnicznego soboru Irlandii. (ET 101). Patrz rysunek 3) 4.3 Korozję rozwijająca objętość w konstrukcjach metalowych Ocena korozji rozwijającej objętość metalowej konstrukcji i płyty została sporządzona. Korozję rozwijająca objętość została ustanowiona według rozporządzenia CUAP ETA, wymog numer 12.01/21, załącznik C ( ). Chodzilo o wystawienie próbki folii metalowej na zwilżoną izolację po czas 336 godzin i następnie się za pomocy badania określało czy próbka została perforowana w wyniku korozji. Oceniano probkę Cynkową i Miedzianną. Wyniki oceny okazywały małe lub żadne ryzyko korozji na miedzi, jednak E:ZeroTM E500 w połączeniu z cynkiem nie udało się wymagania badań na korozję spełnić. W wyniku nie jest produkt odpowiedni do połączenia z cynkiem lub cynkowaną blachą, ze względu na swoje właściwości może przyśpieszać korozję niniejszego elementu. Cynek lub elementy cynkowane stosowano jako usztywnienie dla elementów drewnianych i także licznych dachowych prefabrykowanych kratownic. W każdym bądz razie musi być cynek ochroniony przed kontaktem z pianką izolacyjną za pomocy pokrycia blachy cynkowanej lub za pomocy lakieru ochronnego. 4.3 Skłonnost do pleśni Badania dotyczące pleśnie nie wskazują na żadną skłonnost do szerzenia pleśni na próbkach, które badano pod względem ciepła i wilgoci. Wyniki : Przytomność pleśni określona jest w klasach intensywności poszerzania się zgodnie z tablą 4 CSN EN ISO S46. Dla wszystkich próbek, które badano, osiągł E:ZeroTM E500 klasy 0 ocena zgodna z tabelą IS EN ISO Badania i ocenę dokonano dla budowy następująco: Gęstość Odporność wobec parom wodnym Stabilność rozmiarowa Współczynnik przewodzenia ciepła Stabilność zachowania Stabilność na rozciąganie równoległe i czołowe Zalety pianki izolacyjnej w kontakcie z drewnem REACH utrzymywanie (Rejestracja, Ewaluacja, Zwolnienia i ograniczenia substancji chemicznych) Karty bezpieczeństwa E:ZeroTME500 Ocena informacji Rig Spray Adekwatność wypełnienia Bezpieczne magazynowanie 4.3 Następne dochodzenie (I) Aktualne dane o właściwościach produktu w związku z ogniem, toksycznością, współczynnikiem przewodzenia ciepła i rozmiarowej stabilności zostały oceniane. (II) Proces produkcji został zbadany łącznie z metodami przyjętymi do kontroli jakości, odzyskano szczegóły i złożenie użytych materiałów. Producent posiada akredytację ISO 9001:2008. (III) W miejscu budynku przeprowadzono badania dla ocey praktyczności instalacji i historii mocy w przypadku zastosowania produktu.

13 Nowy budynek - E:Zero E500 Dachy ukośnie Poziom dachu Nowy budynek U-wartości dla kaflowych lub łupkowych dachów ukośnych, wietrzene pomieszczenia dachowe, izolacja zamieszczona między i nad belkami stropowymi na poziomie sufitu. Grubośc izolacji (mm) U-wartość (W/m 2 K) Notatka: Niniejsze wartości mają pochodzenie z następującej konstrukcji Chodzi o standardowy kaflowy lub łupkowy dach ukośny Wietrzone pomieszczenia dachowe Stropowe belki drewniane Dachowe złączenia drewniane z centrem 400mm E:ZeroTM E500 izolacja (92%) drewniane krokwie (3%) Izolacja i głębokość drewna zgodna z ww. Kontrola paroszczelności blokady Płyta tynkowa 12.5 mm 3 mm szpachelką otynkowana płyta Tabela 2 Dachy ukośne poziomu ukośnego Nowy budynek U-wartości dla ścian z słupów drewnianych z murem, i wykończeniem zewnętrznym. Grubość izolacji (mm) U-wartość (W/m 2 K) Notatka: Niniejsze wartości mają pochodzenie z następującej konstrukcji Standardowe kaflowe lub łupkowe dachy ukośne Wietrzone komory powietrzne - 50mm. Lub przepuszczalna tektura dachowa Drewniane złącze dachowe z centrem 400mm Karty dachowe zamieszczone między krokwami. E:ZeroTM E500 izolacja (92 %)i nity drewniane (8 %) (drewniane listwy dodane do krokwi do osiągnięcia głębokości, ww) Kontrola paroszczelności blokady Płyta tynkowa mm 3 mm szpachelką otynkowana płyta Tabela 3 Drewniane ściany ramowe Nowy budynek U-wartości dla ścian z słupów drewnianych z murem i zewnętrznym wykończeniem Grubośc izolacji (mm) U-wartość (W/m 2 K) Notatka: Niniejsze wartości mają pochodzenie z następującej konstrukcji Zewnętrzny blok betonowy (100mm) s zewnętrznym renderem Wietrzone komory powietrzne - 50mm Membrana przepuszczalna OSB: okładzina ply-15 mm E:ZeroTM E500 izolacja (85 %) i nity drewniane (15%) (izolacja i głębokość drewniana, ww ) Kontrola paroszczelnej blokady Płyta tynkowa mm 3 mm szpachelką otynkowana płyta Tabela 4 Podwyższone podłogi drewniane Nowy budynek Parterowa izolacja między złączeniami P/A (Perimetr / zakres) U-wartość (W/m 2 K) Notatka: Niniejsze wartości mają pochodzenie z następującej konstrukcji E:ZeroTM E500 izolacja (89 %) / złączenia drewniane (11 %), 150 (izolacje do pełnej głębokości belki) Deska 19mm Tabela 5

14 E:Zero E500 Charakterystyka Referencje metody badania Próbka A Jednostki Absorpcja wody IS EN 1609:1997 (Metoda A) kg/m 2 Przepuszczalność par wodnych Współczynnik przewodzenia ciepła Zachowanie ciśnienia Stabilność na rozciągania do siebie Stabilność na rozciągania prostopadle Stabilność rozmiarowa Stabilność rozmiarowa I.S. EN 12086:1997 Prędkość przenoszenia par wodnych (g) 951 mg/m 2 /Godzinę I.S. EN 12086:1997 Permeancja par wodnych (W) 1.19 mg/m 2 godzinępa I.S. EN 12086:1997 Odporność wobec parom wodnym (Z) I.S. EN 12086:1997 współczynnik odporności wobec parom wodnym (μ) 0.85 m 2 godzinę Pa/mg μ -wartość I.S. EN 12667:2001 (A - wartość) W/mK I.S. EN 826:1996 Naprężenie ciśnienia na 10 % relatywnej deformacji I.S EN 1603: 1997 Metoda B I.S EN 1604: godzin na kpa I.S. EN 1608: kpa I.S. EN 1607: kpa długość 0.09 % Szerokość 0.10 % długość 0.60 % Szerokość 0.67 % głębokość % Krok A -75 % Stabilność rozmiarowa I.S EN 1605: 1997 Krok B -76 % Przepuszczalność I.S. EN Długość powiązanego oporu 543 kpa.s/m 2 powietrza przepływu I.S. EN Kg/m 3 Gęstość (zasięg) Hustota pro 1000cm 3 QA vzorky Skłonność do pleśni IS EN ISO 846 Klasa 0 Tabela 6: E:Zero E500 - Charakterystyka Izolacja Opis Wynik EN ,2 E:Zero E500 Okładzina - 12mm 700kg m3 okł.tynkowa 75mm jądro izolacyjne Okładzina - 12mm 700 kgm3 okł.tynkowa Okoliczny ram drewniany kg m3 B-s1,d0 1. Klasyfikacja ważna jest dla następujących podkładów i kieszeni powietrznych: i) Imienna grubość płyty tynkowej : 12 mm (otwarte szczeliny) ii) Imienna grubość pianki poliuretanowej : 75 mm iii) Miarowa gęstość pianki poliuretanowej: 16 kg/m3 iv) Imienna grubość drewna : 40mm 2. Niniejsza klasyfikacja do produktu ważna jest dla następujących warunków końcowego Odbiorcy: i) Samonośny ii) Z albo bez szczeliny iii) Przymocowanie płyty tynkowej do drewna Mechanicznie iv) Z szczelinami pionowymi i poziomymi Tabela 7 Wyniki badań pożarowych

15 část pátá Podmínky certifikace 5.1 Narodowe prawomocne standardy Irlandii ( NSAI ), po konsultacji z NSAI Agrément oceniono sposób montażu produktu / proces i jakość zastosowanych materiałów w swojej produkcji i produkt został certyfikowany i polecony jako odpowiedni do stosowania, dla którego został certyfikowany. Miałby zostać produkowany, instalowany i stosowany zgodnie z opisem i specyfikacją stanowioną niniejszym certyfikatem i zgodnie z poleceniem producenta i standardowej praktyki handlowej. Niniejsze zaświadczenie zostaje ważne po okres pięciu lat od data publikacji, więc: a) Specyfikacja produktu sie nie zmienia b) Przepisy budowlane i inne przepisy dotyczące produktu / procesu, jego użytkowania i instalacji nie zmienia się c) W produkcie nadal potrzeba ocenić jakość produkcji i oznakowania NSAL d) NSAI nie ma do dyspozycji żadnych nowych informacji, które uniemożliwiłyby udzielenie certyfikatu e) Produkt lub proces ciągle jest produkowany, stosowany i utrzymywany zgodnie z specyficznością opisu i zaleceń bezpieczeństwa, stanowione ninieszym zaświadczeniem. f) Rejestracja i/lub opłaty za nadzór płatne są dla Agrément 5.2 Oznakowanie NSAI Agrément i numer certyfikacji może być zastosowany wyłącznie i lub w związku do produktu, do którego ważny certyfikat istnieje. Jeżeli będzie certyfikat ważny nie może NSAI Agrement używać marki ani zaświadczenia i numer certyfikacji należy wyjąć z już oznakowanych produktów. 5.4 Niniejszy certyfikat nie zawiera instrukcje do instalacji i nie zastąpia instrukcje producenta lub jakiekolwiek fachowe lub handlowe doradztwo, dotyczące ilości i instalacji, która może być odpowiednia. 5.5 Wszelkie polecenia, zawarte w niniejszym certyfikacie, dotyczące bezpiecznego stosowania certyfikowanych produktów są warunkiem do ważności certyfikatu. Jednak NSAI nie potwierdza, że produkcja lub montaż zgodna z opisami i specyfikacjami zamieszczonymi w niniejszym opisie i specyfikacjach, zamiwszczonych w ninieszym certyfikaci będą spełniać wymagania bezpieczeństwa, zdrowia i dobre warunki życia dla zwierząt podczas prac z 2005 roku, lub innego aktualnego lub przyszłego rozporządzenia dłużnego producentem lub właścicielem certyfikatu. 5.6 NSAI nie ponosi odpowiedzialności za stratę lub uszkodzenie żadnej osobie, łącznie z obrażeniem fizycznym, i to pośrednim lub bezpośrednim wpływem stosowanie niniejszego produktu lub procedury. 5.7 Jeśli odnosi się w ninieszym zaświadczeniu do jakichkolwiek ustawowych rozporządzeń Oireachtas i z nich płynących urządzeń prawnych, kodeks praktyki, standard narodowy, producenci instrukcji lub podobne publikacje, miałoby się na nie spoglądać w formie, w której ważna jest w czasie wydania niniejszego certyfikatu. 5.3 Przy udzieleniu certyfikatu NSAI nie oświadcza: (A) Nieobecność lub obecność praw patentowych polegających w produkce procedury (B) Narok prawny właściciela zaświadczenia w celu instalacji i utrzymywania produktu (procedury) na rynku lub (C) Czy poszczególne produkty mają zostać produkowane lub instalowane zgodnie z opisami i specyfikacjami stanowionymi w ninieszym zaświadczeniu.

16 NSAI Agrément Niniejszy certyfikat nr 11/0365 udzielony został spółką NSAI firmie CPI Foam s.r.o. w imieniu NSAI Agrément Podpisano: Wrzesień 2011 Podpisany Seán Balfe dyrektor NSAI Agrément Czytelnicy mogą sobie zweryfikować że stan niniejszego certyfikatu się nie zmienil, i to poprzez kontakt z NSAI Agrément : NSAL Swift Square, Northwood, Santry, Dublin 9, Irlandia. Telefon: (01) Fax: (01)

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści H-Block H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści Idea produktu... 3 Warianty płyty H-Block... 4 Zastosowanie Izolacyjnych Płyt Konstrukcyjnych H-Block... 5 H-Block plus... 6 Zastosowanie Izolacyjnych

Bardziej szczegółowo

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana z pianki poliuretanowej,

Bardziej szczegółowo

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl H-Block Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości Izolacyjnej Płyty Konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku.

Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku. Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku. Z firmy specjalizującej się w modernizacjach pomieszczeń akustycznych (studia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL DUAL KARTA OPIS WYROBU Schiedel Dual to nowoczesny komin wielofunkcyjny umożliwiający odprowadzanie spalin z kotłów na paliwa stałe gazowe i olejowe, w tym z kotłów kondensacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Dekoracyjne termo panele OSV Specyfikacja techniczna

Dekoracyjne termo panele OSV Specyfikacja techniczna Dekoracyjne termo panele OSV Specyfikacja techniczna Dekoracyjne termo panele OSV są nowoczesnym materiałem budowlanym, który spełnia jednocześnie dwie funkcje dekorację wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni

Bardziej szczegółowo

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE KARTA OPIS WYROBU Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

Natryskowe systemy poliuretanowe wytwarzane przez Polychem Systems Sp. z o. o. Parametry i zastosowanie

Natryskowe systemy poliuretanowe wytwarzane przez Polychem Systems Sp. z o. o. Parametry i zastosowanie Natryskowe systemy poliuretanowe wytwarzane przez Polychem Systems Sp. z o. o. Parametry i zastosowanie Polychem Systems Sp. z o.o. ul. Wołczyńska 43 60-003 Poznań tel. +48 61 867 60 51 faks +48 61 867

Bardziej szczegółowo

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych Podręcznik A3 Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych W większości obiektów budowlanych stosowane są szczeliny dylatacyjne. Szczeliny te muszą przejąć naprężenia wynikające ze zmian

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

KORZYSTNY WSPÓŁCZYNNIK PRZY MNIEJSZEJ GRUBOŚCI

KORZYSTNY WSPÓŁCZYNNIK PRZY MNIEJSZEJ GRUBOŚCI IZOLACJA NATRYSKOWA BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH KORZYSTNY WSPÓŁCZYNNIK PRZY MNIEJSZEJ GRUBOŚCI Produkcja przemysłowa generuje wysokie koszty, dlatego właściciele firm, stawiając na oszczędności, szczególnie

Bardziej szczegółowo

1. Nie należy stosować masy uszczelniającej, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5 C.

1. Nie należy stosować masy uszczelniającej, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5 C. OPIS PRODUKTU Ogniochronna masa akrylowa skutecznie wypełnia szczeliny wokół rur i kabli w przejściach instalacyjnych, szczelinach i dylatacjach w przegrodach wykonanych z płyt G/K, cegły, betonu, żelbetu.

Bardziej szczegółowo

Schiedel Pustaki wentylacyjne

Schiedel Pustaki wentylacyjne Schiedel Pustaki wentylacyjne Opis wyrobu Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach Płyty drewnopochodne do zastosowań konstrukcyjnych Płyty drewnopochodne, to szeroka gama materiałów wytworzonych z różnej wielkości cząstek materiału drzewnego, formowane przez sklejenie przy oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

BRUCHAPaneel. Ogniotrwała Ściana WP-F ŁĄCZENIE WIDOCZNE

BRUCHAPaneel. Ogniotrwała Ściana WP-F ŁĄCZENIE WIDOCZNE 31 61 PŁYTA AKUSTYCZNA WP-A 1 PROFIL 6 50 PROFIL 5 BRUCHAPaneel PROFIL 4 PROFIL 3 PROFIL Ogniotrwała Ściana WP-F ŁĄCZENIE WIDOCZNE dobre możliwości tłumienia dźwięku bogata różnorodność profili ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku.

Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku. Przedsiębiorstwo Badawczo Innowacyjne Sadyba sp. z o.o. jest kontynuatorem firmy, która działa na rynku budowlanym od 1999 roku. Z firmy specjalizującej się w modernizacjach pomieszczeń akustycznych (studia

Bardziej szczegółowo

IZOLACJA HAL STALOWYCH

IZOLACJA HAL STALOWYCH IZOLACJA HAL STALOWYCH Izolacyjność akustyczna Rozwiązania ścian osłonowych z zastosowaniem skalnej wełny mineralnej STALROCK MAX dają niespotykane wcześniej efekty izolacyjności akustycznej. Dwugęstościowa

Bardziej szczegółowo

STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00

STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00 ST-03.00 Stolarka budowlana 2 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. WSTĘP.... 3 1.1. Przedmiot SST.... 3 1.2. Zakres stosowania SST.... 3 1.4. Określenia podstawowe....

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-PP

Płyty izolacyjne IZOROL-PP Płyty izolacyjne IZOROL-PP Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie tkaniną polipropylenową powlekaną polipropylenem o masie powierzchniowej 95g/m². Do produkcji płyt w zależności

Bardziej szczegółowo

posiadać minimalną przepuszczalność powietrza, być odpornym na uszkodzenia podczas budowy, zachowywać swoje właściwości przez okres trwałości budynku.

posiadać minimalną przepuszczalność powietrza, być odpornym na uszkodzenia podczas budowy, zachowywać swoje właściwości przez okres trwałości budynku. www.lech-bud.org Budownictwo energooszczędne - uszczelnienie budynku (opóźniacz przepływu powietrza) Maksymalne uszczelnienie budynku, przy zapewnieniu prawidłowej wymiany powietrza to podstawowe cechy

Bardziej szczegółowo

Sposób na ocieplenie od wewnątrz

Sposób na ocieplenie od wewnątrz Sposób na ocieplenie od wewnątrz Piotr Harassek Xella Polska sp. z o.o. 25.10.2011 Budynki użytkowane stale 1 Wyższa temperatura powierzchni ściany = mniejsza wilgotność powietrza Wnętrze (ciepło) Rozkład

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

www.kgprojekty.pl tel. kom. +48 888 591 188 PROJEKT WYKONAWCZY

www.kgprojekty.pl tel. kom. +48 888 591 188 PROJEKT WYKONAWCZY KGProjekty www.kgprojekty.pl tel. kom. +48 888 591 188 Kompleksowa Dokumentacja Budowlana PROJEKT WYKONAWCZY Temat opracowania: Forma opracowania: Obiekt: Adres: Lokalizacja: Inwestor: Jednostka projektowa:

Bardziej szczegółowo

Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym zamkniętym. wg projektu Z7 biura projektowego Z500

Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym zamkniętym. wg projektu Z7 biura projektowego Z500 Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym zamkniętym wg projektu Z7 biura projektowego Z500 Stan surowy zamknięty cena: 109 900 zł netto (8% vat) 1/14 OFERTA Obiekt: Budynek mieszkalny, wg projektu

Bardziej szczegółowo

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba

BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY. Opracowanie: Magdalena Szczerba BUDYNKI PASYWNE FAKTY I MITY Opracowanie: Magdalena Szczerba MITY Budynki bardzo drogie na etapie budowy Są droższe ale o 5-10% w zależności od wyposażenia Co generuje dodatkowe koszty Zwiększona grubość

Bardziej szczegółowo

Schiedel THERMO NOWOŚĆ THE

Schiedel THERMO NOWOŚĆ THE THERMO NOWOŚĆ THE 225 Spis treści Strona Krótka charakterystyka 227 Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania 228 231 Wykonanie i program dostawczy 232 226 Krótka charakterystyka Opis Pustaki wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 1.5. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji ścian zewnętrznych Ściana jest przegrodą oddzielającą

Bardziej szczegółowo

2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER

2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER 2. Izolacja termiczna wełną mineralną ISOVER wstęp Każdy właściciel chciałby uniknąć strat ciepła związanych z ogrzewaniem budynku w porze zimowej. Nie wystarczy tylko zaizolować dach czy też ściany, ale

Bardziej szczegółowo

Multipor innowacyjny system potrójnej izolacji stropów

Multipor innowacyjny system potrójnej izolacji stropów Multipor innowacyjny system potrójnej izolacji stropów doskonale izoluje termicznie podnosi odporność ogniową absorbuje hałas Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami, aby z pomocą naszych doradców wybrać

Bardziej szczegółowo

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma DS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Dokumentacja techniczna www.isotecpolska.pl - wykorzystania przy modernizacjach oraz nowo budowanych dachach - zarówno przy na- nych. - - Dlaczego Isotec? Dawniej 2 W przypadku tradycyjnego wz- - - warstwa

Bardziej szczegółowo

Ocieplanie od wewnątrz

Ocieplanie od wewnątrz Ocieplanie od wewnątrz Ocieplenie od wewnątrz alternatywa czy ratunek? Istnieje grupa budynków, które z różnych względów nie mogą lub nie powinny być ocieplone od zewnątrz: obiekty zabytkowe obiekty o

Bardziej szczegółowo

1. Szczelność powietrzna budynku

1. Szczelność powietrzna budynku 1. Szczelność powietrzna budynku Wymagania prawne, pomiary Nadmierna infiltracja powietrza do budynku powoduje: Straty energetyczne Przenikanie wilgoci do przegród budynku. Wilgoć niszczy materiały konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

matowy, półpołysk, połysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C

matowy, półpołysk, połysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C VULMKORIZ-PUR OIL PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ROZCIEŃCZALNE W WODZIE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA Opis produktu: to jednoskładnikowa, poliuretanowa antykorozyjna farba pigmentowana fosforanem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 OPIS PRODUKTU Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej IZOLACJE TERMICZNE:

Bardziej szczegółowo

8. IZOLACJA PODŁÓG I STROPÓW

8. IZOLACJA PODŁÓG I STROPÓW 8. IZOLACJA PODŁÓG I STROPÓW dobra izolacja akustyczna wysoka paroprzepuszczalność produkt niepalny wysoka kompresja odporny na grzyby, pleśń dobra izolacja cieplna Doskonała izolacja termiczna UNI-MATA!

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ OCENA OCHRONY CIEPLNEJ 26. W jakich jednostkach oblicza się opór R? a) (m 2 *K) / W b) kwh/m 2 c) kw/m 2 27. Jaka jest zależność pomiędzy współczynnikiem przewodzenia ciepła λ, grubością warstwy materiału

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych Świadectwo energetycznej Fizyka budowli dla z BuildDesk. domu jednorodzinnego. Instrukcja krok po kroku Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Instytut Techniki Budowlanej 00-61 1 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 t e I (48 22) 825 04 71, (48 22) 825 76 55 j fax: (48 22) 825 52 86

Instytut Techniki Budowlanej 00-61 1 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 t e I (48 22) 825 04 71, (48 22) 825 76 55 j fax: (48 22) 825 52 86 ITIB Instytut Techniki Budowlanej 00-61 1 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 t e I (48 22) 825 04 71, (48 22) 825 76 55 j fax: (48 22) 825 52 86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Cenowa. Szarejka. www.drewnar.pl

Specyfikacja Cenowa. Szarejka. www.drewnar.pl Specyfikacja Cenowa Szarejka www.drewnar.pl STAN DEWELOPERSKI ROZSZERZONY wykończenia: STAN DEWELOPERSKI ROZSZERZONY. Niniejsze rozwiązania należy traktować, jako przykładowe, które po dostarczeniu projektu

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

Wełna wdmuchiwana Supafil Loft 045 Izolacja stropu i nieogrzewanego poddasza

Wełna wdmuchiwana Supafil Loft 045 Izolacja stropu i nieogrzewanego poddasza Supafil Loft 045 Marzec 014 Wełna wdmuchiwana Supafil Loft 045 Izolacja stropu i nieogrzewanego poddasza Właściwości izolacji Supafil Loft 045 Izolacyjność cieplna współczynnik przewodzenia ciepła λ D

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU Strona 1 z 5 Zakres stosowania Główne zalety produktu Silikatowo-silikonowa masa tynkarska służy do wykonywania ochronno-dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej w systemie ociepleń Akrys 3000 ze styropianem i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADANIA

SPRAWOZDANIE Z BADANIA SPRAWOZDANIE Z BADANIA Tłumaczenie z języka niemieckiego. Miarodajna jest niemiecka wersja oryginalna Wnioskodawca: HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH A-9913 Abfaltersbach Nr. 125 Treść wniosku:

Bardziej szczegółowo

Multipor system izolacji termicznej ścian i stropów. Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska

Multipor system izolacji termicznej ścian i stropów. Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska system izolacji termicznej ścian i stropów Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska Xella Polska Bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego Mineralne płyty izolacyjne Bloki wapienno-piaskowe

Bardziej szczegółowo

YTONG MULTIPOR MINERALNE PŁYTY IZOLACYJNE. Xella Polska sp. z o.o

YTONG MULTIPOR MINERALNE PŁYTY IZOLACYJNE. Xella Polska sp. z o.o YTONG MULTIPOR MINERALNE PŁYTY IZOLACYJNE Xella Polska sp. z o.o. 31.05.2010 YTONG MULTIPOR YTONG MULTIPOR jest mineralnym materiałem produkowanym na bazie piasku kwarcowego, wapna, cementu i wody z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Nazwa zamówienia. Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót wykończeniowych

Bardziej szczegółowo

Układanie membran Sarnafil TG w systemie balastowym

Układanie membran Sarnafil TG w systemie balastowym Bro_0033760, A, Rozdział 5 / 10.2007 Krycie dachów materiałami FPO / Układanie membran Sarnafil TG w systemie balastowym Rozdział 5 19/32 Układanie membran Sarnafil TG w systemie balastowym Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Holz-Unterkonstruktion

Holz-Unterkonstruktion FERMACELL Dachgeschoss-Ausbau mit Zabudowa Metall- poddaszy und na metalowych Holz-Unterkonstruktion lub drewnianych konstrukcjach Kolejne sprawdzone produkty FERMACELL Powerpanel HO do wszystkich pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

NIDA Hydro - płyta gipsowa do stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych

NIDA Hydro - płyta gipsowa do stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych GIPS POMIESZCZENIA MOKRE I WILGOTNE NIDA Hydro - płyta gipsowa do stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych Zwiększone parametry mechaniczne, wyjątkowa odporność na działanie wody oraz zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO PLUS

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO PLUS SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO PLUS KARTA OPIS WYROBU Schiedel Rondo Plus to zestaw trójwarstwowych, dwuściennych, ceramiczno betonowych profili kominowych. n Systemy kominowe Schiedel Rondo Plus składają

Bardziej szczegółowo

Paleniska pieca bazowego

Paleniska pieca bazowego Paleniska pieca bazowego WGO WGO 2,0 WGO 3,0 WGO 4,5 Wolfshöher Tonwerke Telefon: +49 9153-9262-0 GmbH & Co. KG Telefax: +49 9153-4342 Wolfshöhe 2 Email: info@wolfshoehe.de Stand: 07.07.2016 D-91233 Neunkirchen

Bardziej szczegółowo

KNAUF Therm EXPERT FLOOR HEATING 200 λ 33 PŁYTA DO WODNEGO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO (TYP EPS 200)

KNAUF Therm EXPERT FLOOR HEATING 200 λ 33 PŁYTA DO WODNEGO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO (TYP EPS 200) KNAUF Therm EXPERT FLOOR HEATING 200 λ 33 PŁYTA DO WODNEGO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO (TYP EPS 200) Płyty styropianowe KNAUF Therm EXPERT FLOOR HEATING 200 λ 33 oznaczane są poniższym kodem wg normy EN 13163:2012+A1:2015

Bardziej szczegółowo

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę.

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie Płyty izolacyjne to nowoczesne wyroby budowlane przeznaczone do izolacji termicznej budynków, tj. ścian zewnętrznych, sufitów, ścianek działowych. Płyty izolacyjne

Bardziej szczegółowo

KNAUF Therm EXPERT FLOOR HEATING 100 λ 35 PŁYTA DO WODNEGO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO (TYP EPS 100)

KNAUF Therm EXPERT FLOOR HEATING 100 λ 35 PŁYTA DO WODNEGO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO (TYP EPS 100) PŁYTA DO WODNEGO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO (TYP EPS 100) Płyty styropianowe oznaczane są poniższym kodem wg normy PN-EN 13163:2009: EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS200-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5 Płyty

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI GB 10

KARTA CHARAKTERYSTYKI GB 10 KARTA CHARAKTERYSTYKI GB 10 Data aktualizacji: 22.09.2014 r. SEKCJA1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja produktu: Sorbent mineralny GB 10 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

system PUR dachy ściany zbiorniki rurociągi wypełnienia

system PUR dachy ściany zbiorniki rurociągi wypełnienia system izolujemy: dachy ściany zbiorniki rurociągi wypełnienia Podstawą Systemu jest wytworzenie, metodą natrysku lub wylewania, warstwy twardej pianki poliuretanowej bezpośrednio na powierzchniach izolowanych:

Bardziej szczegółowo

Płyty Warstwowe. Kingspan Roof Tile

Płyty Warstwowe. Kingspan Roof Tile Płyty Warstwowe Kingspan 2 Wstęp Wstęp......................... 5 Zastosowanie................. 7 Dane techniczne.............. 9 Płyty Kingspan zapewniają tradycyjny wygląd dachówki, przy zachowaniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE & ZRÓWNOWAŻONE ROZWIĄZANIA USZCZELNIAJĄCE

EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE & ZRÓWNOWAŻONE ROZWIĄZANIA USZCZELNIAJĄCE EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE & ZRÓWNOWAŻONE ROZWIĄZANIA USZCZELNIAJĄCE Wszyscy mówią o oszczędzaniu energii my to czynimy! Nasze produkty zapewniają zdrowy klimat w mieszkaniach Naszym celem jest rozwijanie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE

TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE Wykład 9: Wykład 10 Podstawy realizacji robót murowych i stropowych. Stosowane technologie wykonania elementów murowanych w konstrukcjach obiektów, przegląd rozwiązań materiałowotechnologicznych (a) materiały

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Cenowa Z15 D. www.drewnar.pl

Specyfikacja Cenowa Z15 D. www.drewnar.pl Specyfikacja Cenowa Z15 D www.drewnar.pl STAN DEWELOPERSKI ROZSZERZONY wykończenia: STAN DEWELOPERSKI ROZSZERZONY. Niniejsze rozwiązania należy traktować, jako przykładowe, które po dostarczeniu projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: Wymiana okien oraz uzupełnienie wewnętrznej instalacji oświetleniowej w budynku hali sportowej na dz. 798 przy ul. Mickiewicza 5 obr0001

Bardziej szczegółowo

Pyroplast HW WYKONANIE ZABEZPIECZENIA. powłokowy system zabezpieczeń ogniochronnych elementów drewnianych SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Pyroplast HW WYKONANIE ZABEZPIECZENIA. powłokowy system zabezpieczeń ogniochronnych elementów drewnianych SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH WYKONANIE ZABEZPIECZENIA Wykonanie izolacji polega na nałożeniu na poszczególne elementy drewniane warstw składających się na system Pyroplast HW. Zabezpieczane elementy zachowują naturalny kształt i wygląd

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego. 2.2. Materiały ochrony przeciwwilgociowej i/izolacje cieplne

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego. 2.2. Materiały ochrony przeciwwilgociowej i/izolacje cieplne www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 2.2. Materiały ochrony przeciwwilgociowej i/izolacje cieplne Ochrona przeciwwilgociowa budynku wymaga

Bardziej szczegółowo

Płyty w okładzinach elastycznych. PZITB koło nr 4 PP

Płyty w okładzinach elastycznych. PZITB koło nr 4 PP Płyty w okładzinach elastycznych PZITB koło nr 4 PP 11,06, 2012 1/12 Informacja Niniejszy materiał ma charakter ogólny (poglądowy). Każdy przypadek zastosowania materiału izolacyjnego wymaga odrębnego

Bardziej szczegółowo

PUSZKI ELEKTROINSTALACYJNE I AKCESORIA

PUSZKI ELEKTROINSTALACYJNE I AKCESORIA PUSZKI ELEKTROINSTALACYJNE I AKCESORIA Puszki elektroinstalacyjne i akcesoria Według normy ČSN EN 60 670- Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. Pod tynk... 6

Bardziej szczegółowo

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Taśma Zalecane użycie Wkładka elastyczna używana w hydroizolacji. Firma

Bardziej szczegółowo

JAK EFEKTYWNIE IZOLOWAĆ DACHY, ŚCIANY I FASADY?

JAK EFEKTYWNIE IZOLOWAĆ DACHY, ŚCIANY I FASADY? PŁYTY Z MINERALNEJ WEŁNY SZKLANEJ CLIMOWOOL JAK EFEKTYWNIE IZOLOWAĆ DACHY, ŚCIANY I FASADY? Izolacja, izolacja i jeszcze raz izolacja... Z ust fachowców budowlanych, ekonomistów i ekologów słyszymy te

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE DLA FASAD

ROZWIĄZANIE DLA FASAD ROZWIĄZANIE DLA FASAD IZOLACJA ZEWNĘTRZNA ŚCIANY Z CEGŁY FASADY OTYNKOWANE LUB ZAWIESZANE WWW.ISOCELL.COM PRACE IZOLACYJNE W PRAKTYCE 1 W zależności od grubości izolacji do tworzenia pustych przestrzeni

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL THERMO RONDO PLUS

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL THERMO RONDO PLUS SYSTEM KOMINOWY KARTA OPIS WYROBU Schiedel Thermo Rondo Plus 18-20+W to trójwarstwowy, dwuścienny system kominowy wyprodukowany przez Schiedel Sp. z o.o., w którym obudowę zewnętrzna stanowi innowacyjny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU Protecta EX Mortar

INSTRUKCJA MONTAŻU Protecta EX Mortar INSTRUKCJA MONTAŻU Protecta EX 1 (12) 2014 2 5 OGÓLNY OPIS PRODUKTU Typowy schemat Protecta EX to suchy biały proszek składający się z substancji nieorganicznych i perlitu. Po dodaniu wody tworzy szczelną

Bardziej szczegółowo

OCIEPLANIE DOMÓW CELULOZĄ ISOFLOC F: ŚCIANY JEDNORODNE

OCIEPLANIE DOMÓW CELULOZĄ ISOFLOC F: ŚCIANY JEDNORODNE OCIEPLANIE DOMÓW CELULOZĄ ISOFLOC F: ŚCIANY JEDNORODNE Jakie normy regulują izolacyjność cieplną ścian? Izolacyjność cieplną przegród reguluje Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

Sufitowa folia grzewcza niewidoczne ogrzewanie komfortowe

Sufitowa folia grzewcza niewidoczne ogrzewanie komfortowe Sufitowa folia grzewcza niewidoczne ogrzewanie komfortowe Sufitowa folia grzewcza jest niewidoczna i nie zajmuje miejsca, ponieważ montowana jest wewnątrz stropu. Ogrzewanie sufitowe wraz z podłączonym

Bardziej szczegółowo

DOMEK OGRODOWY INSTRUKCJA MONTAŻU

DOMEK OGRODOWY INSTRUKCJA MONTAŻU DOMEK OGRODOWY INSTRUKCJA MONTAŻU Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem montażu. Dystrybutor: Victus-Emak Sp. z o.o. Ul. Karpia 37 61-619 Poznań Tel. (061) 823 83 69 Do montażu domku

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach ZP.271.3.2012.IR Lyski, 22.02.2012 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012.IR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku gminnego w Adamowicach

Bardziej szczegółowo

Usługi Ciesielskie Grzegorz Woźny

Usługi Ciesielskie Grzegorz Woźny Usługi Ciesielskie Grzegorz Woźny Przedstawiamy Państwu ofertę naszych usług. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie domów szkieletowych oraz więźb dachowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą

Bardziej szczegółowo

Pozycja okna w ścianie

Pozycja okna w ścianie Optymalizacja energetyczna okien nowych i wymienianych cz. 4 Włodzimierz Matusiak mgr inż. inżynierii środowiska audytor energetyczny. Pozycja okna w ścianie W poprzednich artykułach tego cyklu (Twój Filar

Bardziej szczegółowo

Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna. pasywnej w Budzowie. dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Efektywna Energetycznie Stolarka Okienna na przykładzie szkoły pasywnej w Budzowie dr arch. Agnieszka Cena Soroko Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska ZADANIA PRZEGRÓD PRZEŹROCZYSTYCH Przegrody przeźroczyste

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO PLUS

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO PLUS SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL RONDO PLUS KARTA OPIS WYROBU Schiedel Rondo Plus to zestaw trójwarstwowych, dwuściennych, ceramiczno betonowych profili kominowych. n Systemy kominowe Schiedel Rondo Plus składają

Bardziej szczegółowo

Dwuścienny system kominowy ze stali nierdzewnej z izolacją System Metaloterm MF. Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji wykonana jest przez:

Dwuścienny system kominowy ze stali nierdzewnej z izolacją System Metaloterm MF. Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji wykonana jest przez: EC DEKLARACJA ZGODNOŚCI 1 / 6 0432 Deklaracja została wystawiona zgodnie z Dyrektywą Wytwarzania Produktów 89/106/EEC Produkt: Dwuścienny system kominowy ze stali nierdzewnej z izolacją System Metaloterm

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Cenowa OLIMPIA. www.drewnar.pl

Specyfikacja Cenowa OLIMPIA. www.drewnar.pl Specyfikacja Cenowa OLIMPIA www.drewnar.pl STAN DEWELOPERSKI ROZSZERZONY wykończenia: STAN DEWELOPERSKI ROZSZERZONY. Niniejsze rozwiązania należy traktować, jako przykładowe, które po dostarczeniu projektu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

Insulated Door Components. Brama. U = izolacja lepsza na ogół o 22% Szczelność POWIETRZNA

Insulated Door Components. Brama. U = izolacja lepsza na ogół o 22% Szczelność POWIETRZNA Insulated Door Components Brama Szczelność POWIETRZNA Klasy 4 U = izolacja lepsza na ogół o % Brama Wydajność cieplna i zmniejszenie przepuszczalności powietrza to krytyczne aspekty w projektowaniu produktów

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE DLA GÓRNYCH STROPÓW NIENADAJĄCYCH SIĘ DO CHODZENIA

ROZWIĄZANIE DLA GÓRNYCH STROPÓW NIENADAJĄCYCH SIĘ DO CHODZENIA ROZWIĄZANIE DLA GÓRNYCH STROPÓW NIENADAJĄCYCH SIĘ DO CHODZENIA KONSTRUKCJE DACHOWE O WIĄZARACH DESKOWYCH GWOŹDZIOWANYCH WWW.ISOCELL.COM PRACE IZOLACYJNE W PRAKTYCE JAK WYGLĄDA PROCES Specjalista przyjeżdża

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH

INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH OPIS PREFABRYTAKÓW Spółka Baumat produkuje elementy ścian zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 14992: 2010 Prefabrykaty z betonu. Ściany. PN-EN

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI

SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL MULTI KARTA OPIS WYROBU Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1. Wstęp 1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie IZOPANEL PUR:

Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne dostępne w systemie IZOPANEL PUR: Płyty warstwowe IZOPANEL PUR mogą być stosowane jako elementy ścienne i dachowe dla lekkiej obudowy budynków przemysłowych, jak również jako materiał izolacyjny wykorzystywany w chłodnictwie, przemyśle

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja V Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez budynek

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja V Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez budynek Prezentacja V Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez budynek 19 lipca 2013 Dokumenty Dokumenty przedstawiane weryfikatorowi do oceny budynku: projekt budowlany (zweryfikowany projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

Proflex UWAGA. I Warunki przed montażem

Proflex UWAGA. I Warunki przed montażem Proflex Dziękujemy, że wybrałeś najlepszą z drewnianych nawierzchni sportowych firmy Tarkett. Mamy nadzieję, że ten system będzie dawał Ci satysfakcję każdego dnia. UWAGA Drewno, jako naturalny, żywy materiał,

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

DOMEK OGRODOWY INSTRUKCJA MONTAŻU

DOMEK OGRODOWY INSTRUKCJA MONTAŻU DOMEK OGRODOWY INSTRUKCJA MONTAŻU Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem montażu. Dystrybutor: Victus-Emak Sp. z o.o. Ul. Karpia 37 61-619 Poznań Tel. (061) 823 83 69 Do montażu domku

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

Pyroplast HW Pyroplast C SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH DREWNA I KABLI

Pyroplast HW Pyroplast C SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH DREWNA I KABLI Pyroplast HW Pyroplast C SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH DREWNA I KABLI Pyroplast HW Pyroplast HW jest bezbarwnym preparatem wieloskładnikowym typu powłokowego o zastrzeżonym składzie chemicznym. Posiada

Bardziej szczegółowo

YTONG MULTIPOR Mineralne płyty izolacyjne

YTONG MULTIPOR Mineralne płyty izolacyjne YTONG MULTIPOR Mineralne płyty izolacyjne Jarosław Kraś Xella Polska sp. z o.o. 25.10.2011 YTONG MULTIPOR YTONG MULTIPOR jest mineralnym materiałem produkowanym na bazie piasku kwarcowego, wapna, cementu

Bardziej szczegółowo