Pozyskiwanie finansowania. Przygotowała i prowadzi Dr Anna Zemełka-Jesiołowska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pozyskiwanie finansowania. Przygotowała i prowadzi Dr Anna Zemełka-Jesiołowska"

Transkrypt

1 Pozyskiwanie finansowania Przygotowała i prowadzi Dr Anna Zemełka-Jesiołowska

2 Program spotkań Główne cele spotkania: 1. Przedstawienie głównych źródeł finansowania przedsiębiorstwa w początkowym okresie funkcjonowania 2. Przedstawienie głównych problemów występujących w trakcie pozyskiwania finansowania zewnętrznego 3. Szybka ocena zdolności do zaciągania kredytów.

3 Praktyka 1. Proszę oszacować rozmiar sprzedaży. 2. Proszę oszacować niezbędne wydatki na założenie działalności, 3. Proszę wskazać 3 przyczyny dlaczego warto zainwestować w proponowany biznes. 4. Proszę wskazać oczekiwany dochód z własnej działalności,

4 Inkubacja pomysłów biznesowych Pomysł Analiza rynku Zestawienie nakładów Źródła finansowania Analiza opłacalności Wybór formy prawnej Własne Obce Legalizacja działalności

5 Zasada serwetki Jeśli model biznesu da się zapisać na serwetce I przekona on choćby jedna osobę, poza pomysłodawcą, do zainwestowania własnych środków, to pomysł może podlegać dalszej analizie.

6 Ćwiczenie Pan Nowak wraz z Panem Kowalskim postanowili zająć się świadczeniem drobnych napraw domowych. Nazwali firmę Twój mąż. Pan Nowak posiada samochód o wartości 20 tys. Zł, a Pan Kowalski posiada 20 tys. Zł w gotówce. Postanowili środki te przeznaczyć na wspólną firmę. Zakupili trochę urządzeń i zostało im jeszcze 10 tys. Zł. Po miesiącu okazało się, że jeden samochód nie wystarcza dla prowadzenia działalności. Postanowili kupić dodatkowy samochód za 20 tys. zł.. Określ lukę finansową i minimalną rentowność zapewniającą możliwość sfinansowania planowanego zakupu.

7 Cechy początkującej firmy zupełny brak, względnie posiadanie niewielkiego kapitału własnego lub kapitału pożyczonego, podejmowanie działań w warunkach niepewności i ryzyka, pokrywanie ewentualnych strat z własnego kapitału, ciągłe inwestowanie zdobywanych pieniędzy w określone przedsięwzięcia skierowane na rozwój swojego biznesu, uczenie się przez własne działanie, czyli eksperymentowanie i ponawianie wysiłków, a także obserwowanie i uczenie się zarówno z pozytywnych, jak i negatywnych działań swoich i cudzych.

8 Czego oczekują inwestorzy? 1. Zwrotu zaangażowanego kapitału. 2. Zysku z zaangażowanego kapitału. Czego poszukują inwestorzy? BEZPIECZEŃSTWA

9 Etapy i punkty zwrotne rozwoju przedsiębiorstwa Platonoff A., Sysko-Romańczuk S. Dynamiczne modelowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa

10 Fazy tworzenia nowego przedsiębiorstwa na tle cyklu życia Źródło: ConsulTriX Krystyna Górak

11 Fazy rozwoju firmy 1. Etap zasiewu (wypracowanie koncepcji, rozpoznanie rynkowe, zakończenie prac badawczych, dopuszczenie do obrotu) 2. Etap startu (zaistnienie na rynku, podjęcie działalności operacyjnej) 3. Etap rozwoju (wczesnego) (budowanie pozycji na rynku) 4. Etap ekspansji (rozszerzenie skali działania)

12 Finansowy cykl rozwoju Fazy rozwoju Zasiew Start Rozwój Ekspansja Dojrzałość Dalszy wzrost Dług Kredyt/pożyczki/emisja obligacji leasing Zmiana właściciela Mezzanine Finansowanie wzrostu Finansowa nie wykupów Dotacje Kapitał własny rodzina Anioły biznesu Seed capital Venture capital Dostępne przez cały okres Publiczna emisja akcji Inne rodzaje pravite capital

13 Środki własne gotówka w naturze Wymagane dla uwiarygodnienia pomysłu, Brak kosztów finansowych, Najdroższy kapitał na rynku, Samochód, komputer, patent, W większości przypadków ograniczone zasoby, nieadekwatne do potrzeb powstającej firmy.

14 Pożyczki prywatne rejestrowane nierejestrowane Dostępna bez specjalnych formalności Zazwyczaj ponadprzeciętnie oprocentowane Specyficzne zabezpieczenia

15 Lp Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw PARP SA 1 PO IG Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac 2 PO IG 4.2 Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach 3 PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 4 PO IG Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej 5 PO IG 6.1 Paszport do eksportu 6 PO IG 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (Przedsiębiorstwa działające na rynku krócej niż 12 miesięcy) 7 PO IG 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 PO KL Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw 9 Bon na innowację 10 Pożyczka na innowację

16 Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw BGK 1 PO IG 4.3 Kredyt technologiczny ARiMR 1 PROW działanie 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 2 PROW Oś 4 Leader "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" Urzędy Pracy 1 PO KL 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 2 PO KL Wsparcie ekonomii społecznej 3 Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych

17 Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw MRPO 1 Działanie 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 2 Działanie 2.2. Wsparcie komercjalizacji badań naukowych

18 "Zdobądź dotacje- zostań przedsiębiorcą" Systema sp.z.o.o. Dla: do projektu zostanie przyjęte 60 osób fizycznych, z których 48 otrzyma dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Będą to osoby nieaktywne zawodowo i pracujące zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego. Muszą być to osoby dotknięte bezpośrednio skutkami powodzi i/lub osuwisk powstałych w roku 2010 (udokumentowane uzyskaniem zasiłku z tego tytułu). Na etapie rekrutacji preferowane będą osoby - długotrwale bezrobotne, - kobiety, - do 25 roku życia, - po 45 roku życia - zamieszkujące gminy wiejskie, miejsko- wiejskie oraz miasta do 25 tysięcy Systema sp.z.o.o. Ul. 1 Maja Nowy Sącz tel:

19 Młodzi i zdolni Cisnet Centrum Informacyjno Szkoleniowe Tomasz Płoszański Dla: W ramach projektu zostanie przyznane 60 dotacji, przeznaczony jest dla osób poniżej 25 roku życia pracujących i nieaktywnych zawodowo. Preferowane podczas rekrutacji będą kobiety (minimum 60% miejsc) oraz osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładów pracy. Przewidziano w ramach konkursu trzy etapy: ocenę formalną formularz rekrutacyjnego, ocenę merytoryczną oraz rozmowę z doradcą zawodowym. Następny termin rekrutacji będzie w sierpniu-wrześniu 2011 r. Cisnet Centrum Informacyjno Szkoleniowe Tomasz Płoszański ul. Wronia 10, Legnica Tel

20 "Młodzi, niezależni, przedsiębiorczy Dla: Projekt jest skierowany dla osób dla 34 roku życia, z tego 50% dotacji będzie przyznanych kobietom. Przewidziano dwa etapy rekrutacji w ramach projektu: ocenę formalna formularza rekrutacyjnego - przyznanie punktów preferencyjnych oraz spotkanie z komisją rekrutacyjną, w tym m.in. ocena pomysłu na biznes", przeprowadzenie testu badającego postawę przedsiębiorczą. Planuje się jeszcze jeden termin rekrutacji: w maju/czerwcu 2011 roku. Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej ul. A. Mickiewicza 47, Szczecin Punkt rekrutacyjny dla projektu znajduje się: ul. Szlak 8a, Kraków Tel , fax Strona internetowa dla projektu:

21 "Twój biznes-twoja przyszłość Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego sp.z.o.o. Dla: W czasie rekrutacji preferowane będą: kobiety, osoby do 25 roku życia, osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy, osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 45 roku życia, osoby które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładów pracy. Preferowane będą również osoby zamieszkujące gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 25 tysięcy. W ramach projektu zostanie przyznane 160 dotacji na założenie działalności gospodarczej. Przewidziano w ramach projektu III etapy rekrutacji: ocenę formalną formularza rekrutacyjnego, spotkanie z komisją rekrutacyjną, w tym m.i.n ocena "pomysłu na biznes", testy badające postawę przedsiębiorczą. Następny nabór biznesplanów będzie miał miejsce w październiku 2011 roku. Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego sp.z.o.o. Rynek 8/9, Myślenice Tel Strona internetowa projektu:

22 Dotacje na rozpoczęcie działalności Program Maksymalna wysokość dofinansowania % kosztów kawlifikowanych MRPO 2.1 Schemat A (inwestycje) % MRPO 2.1 Schemat B (Klastry) % MRPO 2.2 schemat A Projekty badawcze badania przemysłowe % badania przedkonkurencyjne % MRPO 2.2 schemat B Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B&R % PO KL wsparcie pomostowe 100% PO KL wsparcie pomostowe 100% Dotacja na rozpoczęcie działalności dla bezrobotnego 600% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującegona dzień spisywania umowy 100% PROW % PROW oś 4 leader 100% Bon na innowację % PO IG % PO IG %

23 Franchising Stanowi ona sposób uzyskania dostępu do rynku przez przedsiębiorstwo, które nie posiada wystarczających środków finansowych, aby utworzyć firmę o silnej pozycji. Franszyzobiorca odpowiada za powierzone mu mienie i właściwe gospodarowanie nim przekazując część wypracowanego zysku. Wartość procentowa przekazywanej części zysku ustalana jest każdorazowo indywidualnie i zależy od wielu czynników między innymi: historii, położenia i przyznanych uprawnień. Opłata franszyzowa jest stała dla każdego Franszyzobiorcy i jest ustalana w momencie podpisywania umowy franszyzowej jako stały procent zysku. Wysokość opłaty jest niezmienna dla każdego Franszyzobiorcy.

24 Produkty dyskontowe Faktoring (faktury) Forfaiting (weksle z długoterminowym terminem wykupu) Dyskonto weksli (weksle z krótkoterminowym okresem wykupu)

25 Factoring Forma finansowania kontraktów krótko- i średnioterminowych polegającą na refinansowaniu udzielanych przez przedsiębiorstwo kredytów kupieckich poprzez wyspecjalizowaną instytucję zwaną factorem lub instytucję factoringową. Wierzytelności skupowane są przez faktora za wynagrodzeniem, z reguły w formie dyskonta, czyli po cenie niższej niż ich wartość nominalna. Dyskonto jest wynagrodzeniem faktora Faktoring jest wykorzystywany w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa ponieważ dzięki możliwości wyboru ilości wierzytelności oraz terminu ich sprzedaży faktorowi, pozwala on na regulację strumienia wpływów środków pieniężnych do przedsiębiorstwa

26 Forfaiting Przedmiotem forfaitingu są przede wszystkim wierzytelności średnio- i długoterminowe. Średni okres spłaty waha się od 6 miesięcy do 10 lat. W finansowaniu transakcji bierze udział wyspecjalizowana instytucja finansowa zwana firmą lub bankiem forfaitingowym. Forfaiter przejmuje wierzytelności bez prawa regresu w stosunku do poprzednich posiadaczy tychże wierzytelności W praktyce wykupowi podlegają wierzytelności trzech typów: Wierzytelności wekslowe Wierzytelności książkowe Wierzytelności z tytułu zapłaty akredytywą z odroczonym terminem płatności. Zabezpieczenie - weksel

27 Leasing Forma finansowania inwestycji, umożliwiającą inwestorowi dostęp do dóbr inwestycyjnych bez konieczności angażowania dużych środków na ich zakup. Umowa leasingu oparta jest na konstrukcji odpłatnego użytkowania lub używania rzeczy przez leasingobiorcę bez tytułu własności. Podstawowe formy leasingu: Kapitałowy Operacyjny.

28 Kredyt Kredyt jest pożyczką pieniężną zaciągniętą w banku na określony cel, czas oraz za określony procent.

29 Kredyt Charakter pieniężny tzn. przedmiotem kredytowania są zawsze pieniądze, Celowość, oznacza finansowanie przy użyciu kredytu bankowego konkretnego przedsięwzięcia (zmiana celu wykorzystania kredytu wiąże się z wypowiedzeniem umowy kredytowej przez bank), Zwrotność, oznacza zobowiązanie do spłaty kwoty kredytu wraz z odsetkami w ustalonym terminie, Oprocentowanie, oznacza wynagrodzenie za użyczenie kapitału. Kredyt jest odpłatny w dwóch aspektach: prowizja od kredytu przyznanego odsetki od kredytu wykorzystanego zabezpieczenie (kredyt musi być zabezpieczony od jego utraty z punktu widzenia banku jest to nie osiągnięcie zysku na operacji, z punktu widzenia klientów to jest utrata części wkładów, które zostały zainwestowane w operacje kredytowe).

30 Atrybuty kredytu okres kredytowania forma kredytu (metoda udzielania kredytu), przedmiot kredytowania, przeznaczenie kredytu, forma zabezpieczenia spłaty kredytu, waluta kredytu, specjalne warunki kredytowe.

31 Kredyt a pożyczka Odrębne źródło regulacji - umowa pożyczki uregulowana jest w Kodeksie cywilnym, natomiast umowa kredytu realizowana jest w oparciu o przepisy prawa bankowego Istotą umowy pożyczki jest zobowiązanie pożyczkodawcy do przeniesienia na pożyczkobiorcę określonej kwoty pieniędzy, pożyczki może udzielić tylko właściciel środków pieniężnych, z chwilą przeniesienia własności pożyczkodawca traci prawo ingerowania w sposób wykorzystania pożyczonych środków, a w przypadku kredytu bankowego bank zobowiązuje się tylko do oddania kredytobiorcy na czas oznaczony określoną kwotę pieniędzy, Przedmiotem pożyczki mogą być pieniądze i inne rzeczy oznaczone co do gatunku jako przedmioty materialne, natomiast przedmiotem kredytu są tylko środki pieniężne - bezgotówkowy pieniądz bankowy, Umowa pożyczki może zostać zawarta ustnie, konieczne jest jej pisemne potwierdzenie, gdy opiewa na sumę powyżej 2000 zł, zaś umowa kredytu bankowego pod rygorem nieważności musi być zawarta na piśmie, Pożyczka może być wykorzystana przez pożyczkobiorcę na dowolny cel, natomiast kredytu bank udziela na ściśle określony cel opisany we wniosku kredytowym - zasada celowości kredytu, Pożyczkodawca nie ma prawa kontroli sposobu wykorzystania pożyczki, a kredytodawcy przysługuje prawo kontroli, czy kredyt wykorzystywany jest zgodnie z warunkami określonymi w umowie kredytowej i kredytodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w przypadku stwierdzenia, że jest on wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem, Umowa pożyczki może być umową nieodpłatną, jednak bank zawsze pobiera prowizję od udzielonego kredytu.

32 Dostępny kredyt Zysk netto rocznie pln (Z) Amortyzacja pln (A). Oprocentowanie % p.a. (O) Koszty finansowe pln (KF) Wolumen kredytu (WK) (Z+A)/O

33 Zabezpieczenia Zabezpieczenie: Wartość pln (WZ) Współczynnik korygujący % (W) Ile warte jest zabezpieczenie: Gotówka 1:1 Lokaty (ale na rachunku banku) 1:1 Nieruchomości (2:1) Maszyny i urządzenia (3-4:1) Zapasy (10:1)

34 Współczynnik pokrycia długu (Z+KF+A) (rata kredytowa+odsetki) >1,2

35 Ćwiczenie Zysk brutto 16,1 20,3 15,6 Zysk netto 11,0 14,0 10,0 Amortyzacja 5,6 6,7 9,2 Cash flow 16,0 19,0 19,0 Rata kredytu 3,0 4,0 5,0 Odsetki od kredytu 4,0 5,0 5,0

36 Czy bank nam uwierzy? Czy branża jest na indeksie? Czy jesteśmy wiarygodni? Czy kapitały własne są dodatnie, Czy za ostatni okres sprawozdawczy wynik był dodatni, Czy wskaźnik długu jest na akceptowalnym poziomie? Czy mamy dostateczne zabezpieczenie?

37 Co to jest Venture Capital Kapitał podwyższonego ryzyka Kapitał rozwoju Kapitał szansy Cechy: Inwestowanie w przedsiębiorstwa prywatne Udziały właścicielskie Długoterminowa współpraca (3-8 lat) Firmy o wysokim potencjale wzrostu Realizacja zysku poprzez odsprzedaż udziałów.

38 Co finansuje Venture Capital (1) Seed financing finansowanie fazy zasiewów (badania nad produktem, przygotowanie prototypu, badania rynkowe) Start-up finansowanie fazy startu (rozpoczęcie działalności gospodarczej, uruchomienie produkcji, wprowadzenie produktu na rynek) Early stage finansowanie wczesnego stadium rozowju (rozszerzenie zdolności produkcyjnych, finansowanie kapitału obrotowego) Expansion finansowanie fazy ekspansji (duże firmy, o ugruntowanej pozycji, wejścia na nowe rynki, rozbudowa sieci dystrybucji)

39 Co finansuje Venture Capital (2) Management buy-out wykup menadżerski (wykup całości lub części przedsiębiorstwa przez zarząd od właścicieli) Management buy-in zewnętrzny wykup menadżerski (zakup całości lub części przedsiębiorstwa przez zewnętrznych menadżerów) Secondary purchase zakup wtórny (odkupienie akcji od aktualnych akcjonariuszy) Rescue/turnaround sanacja przedsiębiorstwa (ratowanie przedsiębiorstwa przynoszącego straty).

40 Wymagania funduszy Venture Capital czyli jakie cechy powinna mieć firma ubiegająca się o ten rodzaj finansowania Dobry produkt lub usługa Wyraźna przewaga konkurencyjna Rynek oferujący dobre perspektywy dla dynamicznego wzrostu, Przedsiębiorstwo jest leaderem w segmencie lub ma perspektywy na osiągnięcie takiej pozycji Długoterminowa strategia rozwoju poparta realistycznym planem finansowym

41 Wymagania funduszy Venture Capital (2). Jednak trzy najważniejsze cechy to: Zarząd! Zarząd!! Zarząd!!! Venture capital inwestuje w ludzi

42 Business Angels Anioł Biznesu inwestor-osoba fizyczna. Przedmiot finansowania: przedsiębiorstwa głównie w fazie zasiewu, startu lub wczesnego rozwoju, o wysokim potencjale wzrostu. Sposób wsparcia: Inwestycja w postaci udziałowej od 50 do 500 tys pln. Oczekiwania: ponadprzeciętny zwrot z inwestycji, ze względu na akceptację wysokiego ryzyka (10:1 w ciągu 5 lat). Mają prawo podejmowania strategicznych decyzji. Dodatkowe usługi- pomoc w zarządzaniu oraz przydatne kontakty. Wymagania: Właściciel musi posiadać gotowy plan i determinację do jego urzeczywistnienia.

43 Fundusz seed capital Fundusz osoba prawna wyspecjalizowana instytucja Przedmiot finansowania- przedsięwzięcia, charakteryzujące się wysokim stopniem ryzyka inwestycyjnego, znajdujących się na bardzo wczesnym etapie rozwoju od powstania pomysłu do pojawienia się przedsiębiorstwa na rynku. Sposób wparcia : w postaci udziałowej ( 50% albo nawet większościowego udziału). Przeznaczenie środków: prowadzenie badań, a także na przeprowadzenie wstępnej analizy rynku i potencjalnej konkurencji, a następnie wdrożenie przedsięwzięcia w życie. Wielkość inwestycji - od 50 do 300 tys. zł. Oczekiwania: minimum 33% - 50% (5-10x zainwestowanego kapitału) stopy zwrotu z inwestycji rocznie

44 Seed capital (1) AIP Seed Capital Adresul. Piękna 68, Warszawa Adres WWW:aipseedcapital.pl/index.php BIB Seed Capital Adresul. Limanowskiego 24A/16, Poznań Adres WWW:seed.bioinfo.pl Business Angel Seed fund Adresul. Batorego 16/1A, Gdańsk Adres WWW: E-incubator.pl Sp. z o.o. Adresul. Nabycińska 19 lok. 413, Wrocław Adres WWW: IIF Seed fund AdresUl. Bociana 22A, Kraków Adres WWW:

45 Seed capital (2) MCI. Bio Ventures Adresul. Kościuszki 33/4, Wrocław Adres WWW: POMERANUS SEED AdresUl. Monte Cassino 32, Szczecin Adres WWW:pomeranusseed.pl Silesia Fund AdresAstrów 10, Katowice Adres WWW: Spółka Zarządzająca Funduszami Kapitału Zalążkowego SATUS Adresul. Stojałowskiego 27, Bielsko-Biała Adres WWW:

46 Venture capital Inwestor- osoba prawna, wyspecjalizowana instytucja Główny cel : wzrost wartości przedsiębiorstwa, a następnie odsprzedanie go z zyskiem innemu inwestorowi. Wymagania wobec projektu: dobra kadra kierownicza, lepsza niż u konkurencji oferta produktów/usług lub przewaga technologiczna, działanie na wzrostowym rynku, rozwój szybszy niż inne firmy z branży, znaczny udział w rynku. Oczekiwania: Okres zaangażowania zwykle od 3 do 5 lat, Zwrot z kapitału nie mniej niż 20%, Wyjście poprzez odsprzedaż udziałów.

47 Fundusze pravite equity Private Equity oznacza proces nabywania udziałów i akcji w spółkach nienotowanych na regulowanych rynkach publicznych, z zamiarem odsprzedaży tych udziałów w przyszłości z zyskiem. Inwestor : SPV wyspecjalizowane instytucje Wymagania: duże i stabilne spółki, które ugruntowały już swoją pozycję na rynku. Minimalna wartość inwestycji wynosi tu co najmniej kilkanaście milionów euro. Górnej granicy nie ma.

48 Finansowanie Mezzanine hybrydowa forma finansowania, która zawiera w sobie elementy długu i kapitału własnego. Idealna w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo nie chce rozwodnienia struktury właścicielskiej umowa mezzanine jest konstrukcją zbliżoną do umowy pożyczki, ale dla dawców mezzanine kluczowe znaczenie mają przyszłe przepływy pieniężne spółki-biorcy; Kapitał: jest ponadnormatywnie oprocentowany; może być zabezpieczone aktywami spółki-biorcy (jednakże jest to zwykle zabezpieczenie wtórne do zabezpieczeń na rzecz banku); długość inwestycji zwykle 5-7 lat Wymagania: spółki o stabilnej podstawie biznesu, prowadzące działalność gospodarczą od dłuższego czasu, z realną perspektywą wzrostu w oparciu o realizowane inwestycje Mezzanine wykorzystywane jest w sytuacjach: Dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw Restrukturyzacji struktury kapitałowej Wykupów lewarowanych i menadżerskich

49 Emisja dłużnych papierów wartościowych "Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji, i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia" Najbardziej typowe, zawierające przyrzeczenie świadczenia pieniężnego są obligacje: o stałej stopie procentowej, o zmiennej stopie procentowej z tak zwanym kuponem zerowym. Świadczenie niepieniężne przyrzeczone przez emitenta może polegać na spełnieniu pewnych praw przyznanych posiadaczowi obligacji, czyli obligatariuszowi. Najczęściej jest to prawo do: udziału w przyszłych zyskach emitenta, zamiany obligacji na akcje spółki będącej emitentem, pierwszeństwa do objęcia emitowanych w przyszłości akcji spółki emitenta. Oprocentowanie obligacji może być stałe lub zmienne i jest ustalane według rentowności bonów skarbowych lub WIBOR plus marża

50 Emisja dłużnych papierów wartościowych Obligacja jako papier wartościowy powinna zawierać; powołanie podstawy prawnej emisji, nazwę i siedzibę emitenta, miejsce i numer wpisu do właściwego rejestru lub wskazanie gminy będącej emitentem, nazwę obligacji i cel jej wyemitowania, wartość nominalną i numer kolejny obligacji oraz serię, oznaczenie obligatariusza w przypadku obligacji imiennej, ewentualny zakaz lub ograniczenie zbywania obligacji, datę, od której nalicza się oprocentowanie, wysokość oprocentowania, terminy jego wypłaty i miejsce płatności, warunki wykupu obligacji, wysokość i zasady udzielania gwarancji, ze wskazaniem gwaranta, zakres i formę zabezpieczenia bądź informację o jego braku, miejsce i datę wystawienia obligacji oraz datę nabycia obligacji, podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu emitenta

51 Akcje Finansowanie przez akcje zwykłe nie pociąga za sobą stałego obciążenia płatnościami, Akcje zwykłe nie zobowiązują spółki do dokonywania wypłat akcjonariuszom: spółka wypłaca dywidendy tylko wtedy, gdy przynosi zyski i nie ma nacisku potrzeb wewnętrznych. Akcje zwykłe nie mają określonej daty zapadalności - nie muszą być nigdy spłacone tak jak emisja obligacji; Sprzedaż akcji zwykłych podnosi wiarygodność kredytową spółki,

52 Rozwiązania podatkowe Istnieje możliwość zaliczenia w koszty wydatków na prace rozwojowe niezależnie od wyniku, jakim się zakończyły. Przedsiębiorca może odliczyć od podstawy opodatkowania cenę zakupu nowej technologii od jednostek naukowych polskich lub zagranicznych (w tym od przedsiębiorstw o statusie centrów badawczo-rozwojowych) w wysokości nie większej niż 50% w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 30% w przypadku pozostałych przedsiębiorstw

53 Determinanty skutecznego pozyskiwania finansowania Wiarygodny Biznes plan działalności. Okres prowadzenia działalności. Zdolność do obsługi zadłużenia. Zabezpieczenie.

54 Wady i zalety czyli coś za coś (1) KREDYT BANKOWY Zalety: Utrzymanie pełnej kontroli Bank nie uczestniczy w podziale zysków Wady: Trudność w uzyskania zabezpieczenia Obowiązek spłaty kredytu Obciążenie odsetkami Ryzyko zmiany stopy procentowej Ograniczony dostęp we wczesnej fazie rozowju

55 Wady i zalety czyli coś za coś (2) Zalety: Know-how PRTNER STARATEGICZNY Dostęp do nowych rynków zbytu i kanałów dystrybucji Zapewnienie żródeł finansowania w dłuższej perspektywie Brak obciążeń kosztami finansowymi i obowiązku spłaty Wady: Utrata pełnej kontroli Możliwość zdominowania przedsiebiorstwa oprzez silniejszego partnera i narzucenie polityki Długi okres rozpatrywania inwestycji (12-18 miesięcy)

56 Wady i zalety czyli coś za coś (3) PUBLICZNA EMISJA AKCJI Zalety: Możliwość zebrania znaczących funduszy Dostęp do długoterminowego finansowania poprzez kolejne emisje Brak obciążeń odsetkami oraz obowiązkiem spłaty Podniesienie prestiżu firmy Wady Obowiązek spełnienia surowych regulacji prawnych Utrata poufności w działaniu Nacisk na krótkotrwałą efektywność kosztem długoterminowej wizji rozowoju Konieczność wykazywania wysokich i rosnących zysków i wypłacania dywidendy Utrata pełnej kontroli, elastyczności działania, niebezpieczeństwo wrogiego przejęcia Finansowanie niedostępne dla firm we wczesnych stadiach rozowju

57 Wady i zalety czyli coś za coś (4) VENTURE CAPITAL Zalety: Orientacja na długoterminowy rozwój Brak obowiązku spłaty, obciążenia odsetkami oraz obowiązku wypłaty dywidendy Zapewnienie długoterminowego finansowanian (3-8 lat) Wspieranie zarządu w zakresie strategii marketingowej, finansowej, zarządczej Forma finansowania dostępna na wszystkich etapach rozwoju przedsiębiorstwa Wady Podzielenie się sprawowaniem kontroli nad firmą (ale nie zarządzaniem) Udział inwestora w zwiększonej wartości firmy.

58 Postępowanie z inwestorem (1) 1. Poznaj swoich inwestorów: Myśl jak inwestor: dlaczego zainwestowałbyś w swoją firmę, jak, kiedy i ile można na niej zarobić, jakie są ryzyka utraty zainwestowanego kapitału, na njakie korzyści można liczyć? 2. Jak będziesz pracował z inwestorem kiedy otrzymasz pieniądze? Na jakie wsparcie oczekujesz, czy będzie on partnerem pasywnym czy aktywnym, jaka będzie sprawozdawczość, jakie formy komunikowania. Zasługujesz i potrzebujesz inwestora, który będzie wspierał Twoje działania. 3. Rozpocznij wcześnie (pozysk trwa długo) 4. Wyciągaj wnioski z doświadczeń przegranych

59 Drugie oblicze projektu Przyczyny nieufności: Trudność w ocenie projektu Brak możliwości oceny okresu zwrotu Podwyższone ryzyko

60 Rodzaje finansowania Finansowanie wewnętrzne Środki z działalności przedsiębiorstwa Zysk Amortyzacja Rotacja Środki z uwolnienia kapitałów Sprzedaż aktywów Finansowanie zewnętrzne Kapitał własny Kapitał aktualnych właścicieli: Kapitał założycielski dopłaty Kapitał nowych właścicieli: Seed capital Venture capital, Pravite capital, Mezzanine Emisja akcji Dotacje Kapitał obcy Kredyty Pożyczki Leasing Kredyt kupiecki Faktoring Forfaiting Franszyza Emisja obligacji.

61 Źródła finansowania Własne Zewnętrzne Inne Twarde Miękkie Wpłaty właścicieli Pożyczki prywatne Fundusze poręczeniowe Przyspieszenie obrotu aktywami Zysk zatrzymany Fundusze pożyczkowe Dopłaty do kredytów (kredyty preferencyjne) Optymalizacja zobowiązań podatkowych Sprzedaż majątku Kredyty kupieckie Dotacje i subwencje Ulgi podatkowe Odpisy amortyzacyjne Factoring, Mezzanine Inwestycje Business Angels Inwestycje Venture Capital Emisja akcji Forfaiting Franczyza Leasing Kredyty bankowe Emisja dłużnych papierów wartościowych

62 Dziękuję za uwagę Dr Anna Zemełka-Jesiołowska

Pozyskiwanie finansowania. Przygotowała i prowadzi Dr Anna Zemełka-Jesiołowska

Pozyskiwanie finansowania. Przygotowała i prowadzi Dr Anna Zemełka-Jesiołowska Pozyskiwanie finansowania Przygotowała i prowadzi Dr Anna Zemełka-Jesiołowska Program spotkań Główne cele spotkania: 1. Przedstawienie głównych źródeł finansowania przedsiębiorstwa w początkowym okresie

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw www.psab.pl Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa dr hab. Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. Finansowanie to proces pozyskiwania kapitału

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl

Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Finansowanie dłużne i finansowanie kapitałowe wprowadzenie do warsztatów nt. Venture Capital 22.09.07 Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Modele ekspansji firmy 2. Ryzyko a oczekiwana

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku www.psab.pl Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku Kim jest Anioł Biznesu? to inwestor kapitałowy, który angażuje własne środki finansowe w rozwój

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 8 listopada 2012 r. Plan wykładu ; ; ; IV.Studium. 2 przedsiębiorstwa Czym jest

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Cisnet.pl Centrum Informatyczno Szkoleniowe Tomasz Płoszański

Cisnet.pl Centrum Informatyczno Szkoleniowe Tomasz Płoszański Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2011 roku Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił listę firm, które w 2011 roku udzielać będą dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa

Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa Kapitał dla firm Rozwój Innowacyjność - Optymalizacja podatkowa Źródła pozyskiwania kapitału preferencje i kryteria wyboru Bogusław Bartoń, Prezes Zarządu IPO SA Wrocław, 26 czerwca 2013 r. Jaki rodzaj

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu)

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) PYTANIA KONTROLNE Co oznacza pojęcie kapitalizacja odsetek? Co oznacza pojęcie wartość przyszła i bieżąca? Jakimi symbolami we wzorach oznaczamy

Bardziej szczegółowo

Być może to już ostatnia szansa na założenie działalności gospodarczej ze środków unijnych!!!

Być może to już ostatnia szansa na założenie działalności gospodarczej ze środków unijnych!!! Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Osoby zainteresowane szkoleniami i doradztwem w zakresie prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

3.5. Znaczenie zadłużenia kredytowego w działalności przedsiębiorstw 3.6. Podsumowanie Bibliografia

3.5. Znaczenie zadłużenia kredytowego w działalności przedsiębiorstw 3.6. Podsumowanie Bibliografia Spis treści Wstęp Rozdział 1. Kapitał własny Marcin Jamroży 1.1. Wstęp 1.2. Aspekt finansowy kapitału własnego 1.3. Wkłady na kapitał podstawowy 1.3.1. Aspekt prawny pokrycia kapitału podstawowego 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

OBLIGACJE PRZEDSIĘBIORSTW

OBLIGACJE PRZEDSIĘBIORSTW OBLIGACJE PRZEDSIĘBIORSTW GDAŃSK 2014 Agenda 1. Czym jest obligacja? Jakie przepisy prawne regulują obligacje korporacyjne? 2. Emisja obligacji, czy kredyt? 3. Rynek obligacji przedsiębiorstw 4. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Pozabankowe źródła finansowania przedsiębiorstw

Pozabankowe źródła finansowania przedsiębiorstw Pozabankowe źródła finansowania przedsiębiorstw Inwestycje zalążkowe mechanizm finansowania wczesnych faz rozwojowych przedsiębiorstw Wykład M. Gajewski (2016) Przedmiot wykładu Przedmiot: Tło problematyki

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom,

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, Obligacje Obligacje Teraz pora zająć się obligacjami.. Wbrew pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, jak i emitentom. Definicja

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels h Źródła finansowania start-upów Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels Źródła finansowania pomysłów Bez początkowego zaangażowania w przedsięwzięcie własnych środków finansowych pozyskanie finansowania

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą

W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą Załącznik nr I.3 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Wpisano do rejestru dnia...poz... Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nazwa Firmy... Siedziba wykonywania dzialalnosci gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 09-2011 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Główne źródła finansowania Subsydia: dotacje i pożyczki preferencyjne (koszt: od - 100% do 5,5%

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej WROCŁAW,

Finansowanie działalności gospodarczej WROCŁAW, Finansowanie działalności gospodarczej WROCŁAW, 11.10.2016 Formy finansowania Finansowanie Kapitał własny Finansowanie wewnętrzne Finansowanie zewnętrzne Kapitał obcy Finansowanie zewnętrzne Kapitał własny

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014 Rynek kapitałowy jak skutecznie pozyskać środki na rozwój Gdańsk Styczeń 2014 Plan spotkania Kapitał na rozwój firmy Możliwości pozyskania finansowania na rozwój Kapitał z Giełdy specjalna oferta dla małych

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Sprawdzian z przedmiotu Zasady rachunkowości Autor: Dorota Zielińska Imię i nazwisko:... Klasa:... Grupa I I. W poniższych pytaniach zaznacz prawidłową

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI Formularz zamówienia prosimy odesłać faksem na nr 22 314 14 10 1. Część ogólna 1.1. Podstawowe dane firmy A. WYPEŁNIA PRZEDSIĘBIORCA PROSZĘ ZAŁĄCZYĆ KOPIĘ AKTUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Warszawa, 3 marca 2016 Wprowadzenie 8 mld EUR tyle wynosi pula środków przeznaczonych dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska Jednym z programów, w którym uwzględniono potrzeby małych i średnich przedsiębiorców jest Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013. Obok programów o zasięgu krajowym, do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (zarządzanie inwestycjami a zarządzanie źródłami finansowania)

FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (zarządzanie inwestycjami a zarządzanie źródłami finansowania) FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH (zarządzanie inwestycjami a zarządzanie źródłami finansowania) Warunkiem realizacji kaŝdego projektu inwestycyjnego jest zgromadzenie odpowiedniego kapitału. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014 Kluczowe założenia Strategii Budowa zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 Determinanty struktury kapitału spółek elektroenergetycznych Jak optymalizować strukturę kapitału? Dr hab. Wiesław Janik Dr inż. Artur Paździor Politechnika

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe innowacji

Wsparcie finansowe innowacji Wsparcie finansowe innowacji Aniołowie Biznesu Fundusze kapitału zalążkowego 1 Poziom nakładó w Kapitał inwestycyjny problem luki kapitałowej w rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć Dolina śmierci (Powstawanie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA

Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA Radosław Białas Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA Fundusz kapitałowy jest inwestorem (grupą inwestorów) finansowym, który aktywnie uczestniczy w rozwoju przedsięwzięcia. Poza wkładem finansowym

Bardziej szczegółowo

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) Analityczne rozwinięcie zamieszczonych w bilansie informacji o zmianie stanu środków pieniężnych dokonywanej w okresie sprawozdawczym.

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Łódź, grudzień 2008 Niniejszy materiał jest materiałem informacyjnym jedynie dla

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania przedsiębiorstw.

Źródła finansowania przedsiębiorstw. Źródła finansowania przedsiębiorstw. Wiele przedsiębiorstw natrafia na problem konieczności pozyskania dodatkowych funduszy na dalszy rozwój. Poza powszechnie znanymi formami dokapitalizowania biznesu

Bardziej szczegółowo

Informacje o Funduszu

Informacje o Funduszu od 8,49% Informacje o Funduszu Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. jest instytucją pożyczkową wspierającą przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzącących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu.

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu. Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem Program Rozwoju Eksportu. Współpraca z ubezpieczycielem profilaktyka i niwelowanie strat tradycyjna rola ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE

LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE maj 2014 r. DEFINICJA I GŁÓWNE CECHY OBLIGACJI Obligacja - jest papierem wartościowym emitowanym w seriach, w którym Emitent (jednostka samorządowa)

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań

Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań Unię uropejską w ramach uropejskiego Funduszu połecznego Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo