Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2013 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.1 ) ) w związku z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.2 ) ) oraz Uchwałą nr 1/314/14 Zarządu z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zakresu i przebiegu prac nad sporządzeniem rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa pomorskiego, informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, informacji o stanie mienia samorządu województwa pomorskiego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków ruchu drogowego oraz ośrodka doradztwa rolniczego za rok 2013, Zarząd uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013 rok w ujęciu tabelarycznym zgodnie z załącznikami nr 1 11 oraz opisowym zawierającym informację o stanie mienia Samorządu zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przedkłada się Sejmikowi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Marszałek Mieczysław Struk

2 Dziennik Urzędowy 2 Poz REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA DZIEŃ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 313/339/14 Zarządu Woj. z dnia 27 marca 2014 r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Rolnictwo i łowiectwo ,69 98,2% Biura geodezji i terenów rolnych ,29 110,1% 0830 Wpływy z usług ,40 109,6% 0920 Pozostałe odsetki 0 41, Wpływy z różnych dochodów , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,0% Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,99 113,6% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,27 86,0% 0830 Wpływy z usług ,35 135,7% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,56 249,6% 0920 Pozostałe odsetki ,10 166,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,71 269,5% Melioracje wodne ,31 100,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,39 85,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6200 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,07 85,0% ,85 100,0% ,39 107,1% ,00 100,0% ,81 100,0% ,51 100,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,76 100,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6510 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 6660 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 6667 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,69 100,0% ,85 100,0% 29 28,42 98,0% 93 92,68 99,7%

3 Dziennik Urzędowy 3 Poz DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 6669 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 31 30,89 99,6% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,70 59,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2218 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2219 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6518 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6519 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,28 57,4% ,42 68,5% ,50 53,5% ,50 57,9% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,61 93,2% 0690 Wpływy z różnych opłat ,61 92,6% 0920 Pozostałe odsetki ,00 113,1% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,0% Pozostała działalność ,79 66,6% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 18,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,79 100,0% 050 Rybołówstwo i rybactwo ,54 79,5% Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i ,54 79,5% nadbrzeżnych obszarów rybackich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2000 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,18 28,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,44 79,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,82 85,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6200 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,10 42,6% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,50 46,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,50 46,4% 150 Przetwórstwo przemysłowe ,31 145,0% Rozwój przedsiębiorczości ,00 100,0% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100,0% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,50 100,0% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2701 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,50 100,0% Pozostała działalność ,81 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2708 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,81 -

4 Dziennik Urzędowy 4 Poz DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Transport i łączność ,31 103,5% Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,28 100,3% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,35 122,1% 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,93 93,3% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 51,0% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2440 bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6530 zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,00 100,0% ,00 100,0% ,00 100,0% ,00 100,0% Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,32 99,8% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których 0900 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 76,7% ,79 100,0% ,53 79,5% Drogi publiczne wojewódzkie ,47 123,8% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 78,6% Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 0580 organizacyjnych ,00 61,7% 0690 Wpływy z różnych opłat ,72 98,0% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,82 81,7% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,20 81,8% 0920 Pozostałe odsetki ,42 63,7% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,11 110,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,56 145,1% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,64 77,4% Pozostała działalność ,24 100,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,46 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące 2330 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,76 100,0% ,52 99,8% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,50 231,6%

5 Dziennik Urzędowy 5 Poz DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Turystyka ,94 95,2% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,29 69,3% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2708 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,29 69,3% Pozostała działalność ,65 96,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,70 87,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,01 87,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,50 98,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,44 98,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,53 87,4% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,53 87,4% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości ,92 99,4% 0690 Wpływy z różnych opłat ,56 208,4% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,19 126,5% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 100,0% ,56 83,8% 0830 Wpływy z usług ,54 96,5% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 99,4% 0920 Pozostałe odsetki ,40 93,4% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,60 98,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , ,00 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,32 0,5% 710 Działalność usługowa ,89 90,8% Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,00 210,7% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,50 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 38,3% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 968, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,0% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,05 62,1% 0830 Wpływy z usług ,05 62,1% 0920 Pozostałe odsetki 0 7, Pozostała działalność ,84 100,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,99 100,0%

6 Dziennik Urzędowy 6 Poz DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2708 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,60 100,0% ,25 100,0% 750 Administracja publiczna ,16 99,9% Urzędy wojewódzkie ,22 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,22 100,0% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 123,0% Urzędy marszałkowskie ,27 99,9% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,03 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 0580 organizacyjnych , Wpływy z różnych opłat ,60 214,8% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,29 114,4% 0830 Wpływy z usług ,55 126,6% 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,59 46,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,94 78,6% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 2230 zadań własnych samorządu województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2918 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2919 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,36 83,9% ,00 100,0% ,00 65,0% ,12 41,3% ,72 41,3% ,00 0,0% Komisje egzaminacyjne ,04 75,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,03 84,9% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,01 23,4% Pozostała działalność ,63 100,1% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których 0900 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 618, ,39 100,0% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających ,37 110,8% osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu ,00 73,2% terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 73,2%

7 Dziennik Urzędowy 7 Poz DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,37 110,9% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 104,7% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,37 112,5% 758 Różne rozliczenia ,65 90,0% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,0% Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich 6180 oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu ,00 100,0% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0% Różne rozliczenia finansowe ,31 96,3% 0920 Pozostałe odsetki ,16 95,1% Wpłata srodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, 6680 które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,15 100,0% Część regionalna subwencji ogólnej dla województw ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0% Regionalne Programy Operacyjne ,57 72,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 78,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,71 82,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2918 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2919 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,11 0,2% ,47 7,2% ,00 0,0% ,60 55,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,68 57,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,35 70,2% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 6669 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,65 46,0% Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,77 84,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,60 91,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,45 17,5% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,66 78,4%

8 Dziennik Urzędowy 8 Poz DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2917 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,79 6,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2919 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,09 33,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,78 32,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,63 10,3% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 6669 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,77 21,5% 801 Oświata i wychowanie ,07 97,2% Szkoły zawodowe ,72 130,8% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 91,6% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,88 127,0% 0830 Wpływy z usług ,45 134,9% 0920 Pozostałe odsetki ,17 95,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,22 143,4% Kolegia pracowników służb społecznych ,95 92,9% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 69,9% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,50 78,8% 0830 Wpływy z usług ,26 87,7% 0920 Pozostałe odsetki 0 324, Wpływy z różnych dochodów , ,1% Szkoły zawodowe specjalne ,90 112,2% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 18, Wpływy z usług ,00 100,0% 0920 Pozostałe odsetki ,57 172,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,33 99,9% Zakłady kształcenia nauczycieli ,72 86,1% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,05 94,5% 0830 Wpływy z usług ,68 84,7% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,99 310,5% Biblioteki pedagogiczne ,78 107,7% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 87,5% 0830 Wpływy z usług ,12 108,5% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,20 104,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,01 108,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,45 100,0% 851 Ochrona zdrowia ,80 99,8% Szpitale ogólne ,83 82,6% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,83 100,0% ,00 47,3%

9 Dziennik Urzędowy 9 Poz DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Lecznictwo psychiatryczne ,54 91,5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 6660 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,70 90,8% 0 63, Medycyna pracy ,80 115,1% 0690 Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług ,41 114,8% 0920 Pozostałe odsetki ,68 424,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 23,63 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ,80 93,3% obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,80 93,3% Pozostała działalność ,83 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 2230 zadań własnych samorządu województwa ,83 100,0% 852 Pomoc społeczna ,81 99,7% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,88 99,9% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 99,8% 0920 Pozostałe odsetki 0 14, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 700, Wpływy z różnych dochodów ,00 81,8% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,81 99,9% ,61 99,8% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 2230 zadań własnych samorządu województwa ,00 100,0% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ,56 98,7% ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,56 98,7% Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ,37 100,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,80 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,57 100,0% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,53 94,2% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,51 97,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,51 97,8% Wojewódzkie urzędy pracy ,24 97,4% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 93,5% 0920 Pozostałe odsetki , ,7% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,84 93,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2708 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,34 98,9% ,08 -

10 Dziennik Urzędowy 10 Poz DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Pozostała działalność ,78 84,8% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,74 86,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,83 86,1% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,21 84,4% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,44 104,2% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,36 98,1% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,91 166,5% 0830 Wpływy z usług ,92 88,9% 0920 Pozostałe odsetki ,87 110,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,66 128,0% Internaty i bursy szkolne ,06 92,6% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,55 25,6% 0830 Wpływy z usług ,89 120,3% 0920 Pozostałe odsetki 0 102, Wpływy z różnych dochodów ,00 1,4% Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ,02 173,3% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 21,00 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,04 5,5% 0830 Wpływy z usług ,98 171,9% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów ,00 98,0% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,46 92,1% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ,10 112,1% ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat ,10 112,1% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,34 100,7% 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,34 100,7% Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,72 100,0% 0690 Wpływy z różnych opłat ,15 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,57 98,2% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 0,0% Pozostała działalność ,30 90,2% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 80,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,0% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6280 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 108,5% ,30 74,4% ,00 100,0%

11 Dziennik Urzędowy 11 Poz DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,53 100,0% Teatry ,00 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,0% Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,0% Galerie i biura wystaw artystycznych ,03 100,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 6660 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,03 100,0% Centra kultury i sztuki ,58 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,58 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,0% Muzea ,32 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,32 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,0% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,60 99,9% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,60 99,9% 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,66 99,3% Parki krajobrazowe ,66 99,3% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,66 108,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,49 101,5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 2230 zadań własnych samorządu województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6280 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,97 100,0% ,76 98,7% ,78 99,8% RAZEM ,69 100,7%

12 Dziennik Urzędowy 12 Poz Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 313/339/14 Zarządu Woj. z dnia 27 marca 2014 r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA DZIEŃ PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Rolnictwo i łowiectwo ,01 97,6% Biura geodezji i terenów rolnych ,44 97,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,85 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,04 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,92 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 94,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,97 73,2% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 4,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,92 99,9% 4260 Zakup energii ,95 88,7% 4270 Zakup usług remontowych ,31 78,3% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,50 63,2% 4300 Zakup usług pozostałych ,91 99,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,89 86,4% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,11 90,7% ,64 77,4% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,12 60,0% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe ,76 91,5% 4410 Podróże służbowe krajowe ,42 99,7% 4430 Różne opłaty i składki ,00 91,4% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,50 98,9% 4480 Podatek od nieruchomości ,78 92,6% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 52,2% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,75 71,5% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,77 99,6% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,82 97,7% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,0% Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,86 98,6% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,29 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,19 99,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,28 95,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,54 92,9% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 98,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,18 99,7% 4260 Zakup energii ,46 82,7% 4270 Zakup usług remontowych ,92 100,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,50 97,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,12 98,8% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,99 99,7% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe ,48 94,8% ,02 99,4% ,64 99,2% 4410 Podróże służbowe krajowe ,03 95,4% 4430 Różne opłaty i składki ,04 98,8% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,93 100,0% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 98,2% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 100,0% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,77 73,6% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 13 0,00 0,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,71 99,1%

13 Dziennik Urzędowy 13 Poz DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,70 96,8% Melioracje wodne ,88 100,0% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,81 100,0% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,58 85,6% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,23 85,6% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,90 100,0% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,51 100,0% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,21 84,3% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,68 84,2% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,45 73,4% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,20 73,4% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,55 100,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,33 100,0% 4260 Zakup energii ,00 100,0% 4270 Zakup usług remontowych ,58 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,96 100,0% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,31 99,6% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 99,9% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 4560 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500 0,00 0,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 11 11,00 100,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,65 100,0% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,76 100,0% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,69 100,0% Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 6660 mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 6667 mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 6669 mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,91 100,0% 93 92,68 99,7% 31 30,89 99,6% Postęp biologiczny w produkcji roślinnej ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,0% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,58 59,2% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2918 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,56 88,2% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2919 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,52 87,8% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,59 87,6% 3048 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,70 98,6% 3049 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,90 98,6% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,97 58,0% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 73,4% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,10 61,0% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,69 100,0% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,55 54,4% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,53 77,1% 4128 Składki na Fundusz Pracy ,91 47,8% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,95 67,6% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 75,7% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 75,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,63 47,0% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia ,08 43,1% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,07 43,1% 4288 Zakup usług zdrowotnych ,25 50,6% 4289 Zakup usług zdrowotnych ,75 50,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,24 52,1% 4308 Zakup usług pozostałych ,61 63,8%

14 Dziennik Urzędowy 14 Poz DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Zakup usług pozostałych ,22 63,8% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0,0% 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0,0% 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,0% 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,0% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,0% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4408 garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4409 garażowe ,45 73,0% ,21 66,2% ,08 66,2% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 4,3% 4418 Podróże służbowe krajowe ,58 17,2% 4419 Podróże służbowe krajowe ,46 17,2% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,0% 4428 Podróże służbowe zagraniczne ,23 19,6% 4429 Podróże służbowe zagraniczne ,07 19,6% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 4568 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9 0,00 0,0% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 4569 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 0,00 0,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,79 5,4% 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,59 9,6% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,20 9,6% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,10 53,3% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 53,5% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 57,9% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,53 81,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,46 91,1% 4300 Zakup usług pozostałych ,64 41,3% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,69 3,3% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,0% Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,34 80,7% ,40 90,6% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 100,0% 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,0% Pozostała działalność ,72 93,2% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,48 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,86 94,2% 4300 Zakup usług pozostałych ,17 87,2% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 100,0% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,0% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,79 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,69 100,0% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,73 100,0% 050 Rybołówstwo i rybactwo ,54 79,5% Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych ,54 79,5% obszarów rybackich Wynagrodzenia osobowe pracowników ,21 85,5% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,73 87,5% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,37 43,2% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,46 100,0% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,04 79,9% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,02 81,6% 4128 Składki na Fundusz Pracy ,51 73,0%

15 Dziennik Urzędowy 15 Poz DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Składki na Fundusz Pracy ,85 74,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,59 44,5% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia ,21 81,5% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,08 81,5% 4260 Zakup energii 800 0,00 0,0% 4268 Zakup energii ,00 0,0% 4269 Zakup energii 850 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,42 35,5% 4308 Zakup usług pozostałych ,68 77,2% 4309 Zakup usług pozostałych ,89 77,2% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4408 garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4409 garażowe ,00 0,0% ,00 0,0% ,00 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,57 7,3% 4418 Podróże służbowe krajowe ,46 62,5% 4419 Podróże służbowe krajowe ,13 62,5% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,60 3,1% 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,96 30,9% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,66 30,9% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,10 42,6% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 46,4% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 46,4% 150 Przetwórstwo przemysłowe ,38 84,9% Rozwój przedsiębiorczości ,32 91,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 35,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 5,4% 4300 Zakup usług pozostałych ,95 87,0% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,80 32,8% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 82,5% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 92,7% Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa 6010 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 100,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,57 66,6% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,50 84,6% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,04 100,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,65 77,2% 3257 Stypendia różne ,50 100,0% 3259 Stypendia różne ,32 100,0% 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,78 34,3% 4012 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,58 34,3% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,10 88,4% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,99 88,4% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,03 100,0% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,77 100,0% 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne ,81 34,8% 4112 Składki na ubezpieczenia społeczne ,28 34,8% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,66 91,8% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,45 91,8% 4121 Składki na Fundusz Pracy ,49 18,1% 4122 Składki na Fundusz Pracy ,84 18,2% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,60 90,0% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,81 90,0% 4171 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,0% 4172 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,0%

16 Dziennik Urzędowy 16 Poz DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Wynagrodzenia bezosobowe ,50 27,5% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 27,5% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,56 99,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,46 99,0% 4307 Zakup usług pozostałych ,02 78,3% 4309 Zakup usług pozostałych ,77 78,3% 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,70 48,7% 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,60 48,7% 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 100,0% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 100,0% 4421 Podróże służbowe zagraniczne ,52 95,4% 4422 Podróże służbowe zagraniczne ,17 95,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,0% Pozostała działalność ,56 75,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 26,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,93 50,9% 4300 Zakup usług pozostałych ,63 69,5% 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 75,4% Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa 6010 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 100,0% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,82 71,4% Dostarczanie ciepła ,50 39,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,50 39,5% Pozostała działalność ,32 96,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,32 96,0% 600 Transport i łączność ,57 96,0% Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,89 99,1% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,45 99,8% 4270 Zakup usług remontowych ,20 69,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,77 93,9% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 11,3% 4309 Zakup usług pozostałych ,80 11,3% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,96 35,0% 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,75 100,0% 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,96 100,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 37,4% 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 78,2% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 78,2% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,0% Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,32 99,8% Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora 2630 finansów publicznych ,79 100,0% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,53 79,5% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 4560 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 76,7%

17 Dziennik Urzędowy 17 Poz DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Drogi publiczne wojewódzkie ,48 85,5% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,14 89,9% 3050 Zasądzenie renty ,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,35 99,5% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,37 99,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,56 93,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,57 81,1% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 85,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 2,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,96 93,6% 4260 Zakup energii ,41 82,1% 4270 Zakup usług remontowych ,50 97,3% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,60 73,4% 4300 Zakup usług pozostałych ,64 92,3% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,78 96,7% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,74 98,5% ,26 79,1% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,60 91,2% 4410 Podróże służbowe krajowe ,88 48,8% 4430 Różne opłaty i składki ,14 98,1% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,99 95,8% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 97,2% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 84,2% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 94,6% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,85 97,4% 4580 Pozostałe odsetki ,58 0,2% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,12 40,4% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,20 80,8% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,06 88,3% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,72 49,3% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,57 60,4% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,89 22,2% Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,0% Pozostała działalność ,88 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,76 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 97,1% 4300 Zakup usług pozostałych ,24 99,7% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,42 96,9% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 86,1% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,46 100,0% Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa 6010 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 100,0% 630 Turystyka ,65 96,9% Ośrodki informacji turystycznej ,00 99,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 99,6% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 99,9% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,0% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,86 99,0% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 100,0% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,99 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,93 100,0% 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,29 88,2% 4389 Zzakup usług obejmujących tłumaczenia ,99 88,2% 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,90 90,5% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,10 90,5% 4418 Podróże służbowe krajowe ,00 61,5% 4419 Podróże służbowe krajowe 39 24,00 61,5%

18 Dziennik Urzędowy 18 Poz DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Podróże służbowe zagraniczne ,00 51,3% 4429 Podróże służbowe zagraniczne ,66 51,3% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,0% Pozostała działalność ,79 95,7% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,47 80,7% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,82 80,7% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,29 99,7% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,08 99,7% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,13 80,9% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,87 80,9% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,02 49,6% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,38 49,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,99 100,0% 4307 Zakup usług pozostałych ,13 91,7% 4309 Zakup usług pozostałych ,16 91,7% 4417 Podróże służbowe krajowe ,66 14,8% 4419 Podróże służbowe krajowe ,85 14,8% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,50 98,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,44 98,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 71,3% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 71,3% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 55,0% 4260 Zakup energii ,46 82,8% 4270 Zakup usług remontowych ,27 66,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,29 86,8% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,86 51,1% 4430 Różne opłaty i składki ,84 86,3% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 96,6% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 58,7% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,12 80,9% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 4600 organizacyjnych ,89 77,9% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,19 57,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,25 70,6% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,88 69,7% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,95 53,4% 710 Działalność usługowa ,83 87,8% Biura planowania przestrzennego ,23 99,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,49 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,13 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,99 99,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,71 96,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,33 100,0% 4260 Zakup energii ,87 87,8% 4270 Zakup usług remontowych ,38 99,9% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 97,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,44 99,0% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,32 95,4% ,43 98,4% 4410 Podróże służbowe krajowe ,46 99,4% 4430 Różne opłaty i składki ,20 99,9% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,48 99,8% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 92,7% Plany zagospodarowania przestrzennego ,25 79,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 97,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,10 24,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,15 65,2%

19 Dziennik Urzędowy 19 Poz DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,00 38,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 82,1% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,66 99,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,52 100,0% 4270 Zakup usług remontowych ,52 98,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,0% 4430 Różne opłaty i składki ,62 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,0% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,0% Pozostała działalność ,69 74,3% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,95 62,4% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,59 62,4% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,18 60,1% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,56 60,0% 4128 Składki na Fundusz Pracy ,02 60,3% 4129 Składki na Fundusz Pracy 51 30,53 59,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 89,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,92 95,5% 4270 Zakup usług remontowych ,60 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,84 74,2% 4308 Zakup usług pozostałych ,00 46,8% 4309 Zakup usług pozostałych ,59 46,8% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,29 44,7% 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,75 23,7% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,25 23,7% 4428 Podróże służbowe zagraniczne ,08 98,4% 4429 Podróże służbowe zagraniczne ,54 98,4% 750 Administracja publiczna ,86 86,3% Urzędy wojewódzkie ,27 99,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,69 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 98,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,96 94,5% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 94,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 97,9% 4410 Podróże służbowe krajowe ,58 85,4% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,53 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,0% Samorządowe sejmiki województw ,62 95,1% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,62 95,1% Urzędy marszałkowskie ,88 85,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,30 83,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,95 83,9% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2918 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,12 41,3% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2919 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,72 41,3% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,18 86,4% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100,0% 3048 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,00 83,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,72 89,4% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,03 83,8% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,53 79,4% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,93 96,7% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,13 93,5% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,24 98,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,89 86,6% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,23 88,7% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,21 78,6%

20 Dziennik Urzędowy 20 Poz DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Składki na Fundusz Pracy ,21 82,4% 4128 Składki na Fundusz Pracy ,48 71,3% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,76 63,3% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 99,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,78 46,0% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe ,80 72,1% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,20 57,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,12 92,9% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia ,16 59,4% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,22 72,4% 4260 Zakup energii ,40 83,6% 4268 Zakup energii ,14 65,9% 4269 Zakup energii ,17 78,6% 4270 Zakup usług remontowych ,71 95,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,17 90,9% 4308 Zakup usług pozostałych ,82 86,9% 4309 Zakup usług pozostałych ,97 74,7% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,19 83,7% 4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,72 31,8% 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 41 0,00 0,0% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4368 publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4369 publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4378 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4379 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,73 73,2% ,92 20,8% ,00 0,0% ,57 81,6% ,30 23,0% ,29 30,2% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0,0% 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,20 16,7% 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,17 39,1% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 85,9% 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,91 44,8% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,72 85,4% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe ,33 99,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,61 96,5% 4418 Podróże służbowe krajowe ,97 48,4% 4419 Podróże służbowe krajowe ,95 51,3% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,01 80,4% 4428 Podróże służbowe zagraniczne ,79 50,2% 4429 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki ,24 93,2% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,89 97,5% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 28,0% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,71 71,9% 4528 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,88 53,5% 4529 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,97 97,2% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,84 86,0% 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat ,00 78,0% 4580 Pozostałe odsetki ,56 50,8% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,02 43,6% 4618 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,88 72,8% 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,75 50,2% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,36 59,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 76,7% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,20 96,2% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,91 64,3% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,0% Komisje egzaminacyjne ,03 84,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 94,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,57 64,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,99 90,6% 4410 Podróże służbowe krajowe ,47 48,5% Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą ,00 100,0% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,0%

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 roku Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2015 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017. Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 126/1537/2016

UCHWAŁA NR 126/1537/2016 UCHWAŁA NR 126/1537/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 lipca 2010 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A S E J M I K U W O J E W Ó D Z T W A W A R M I Ń S K O - M A Z U R S K I E G O : 1601

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r.

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego Urz~du Marszalkowskiego na 2013 rok Na podstawie art.43, ust.1 ustawy Z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok Załącznik Nr 3 do uchwały nr XVII/152/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku Dział Rozdział RAZEM Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 UCHWAŁA Nr 246/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki Budzet Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia r. 18-01- Województwa - BW Symbol Wydatki razem 984 495 789,78 48 050,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 UCHWAŁA Nr 537/2013 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo