Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2013 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.1 ) ) w związku z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.2 ) ) oraz Uchwałą nr 1/314/14 Zarządu z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zakresu i przebiegu prac nad sporządzeniem rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa pomorskiego, informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, informacji o stanie mienia samorządu województwa pomorskiego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków ruchu drogowego oraz ośrodka doradztwa rolniczego za rok 2013, Zarząd uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013 rok w ujęciu tabelarycznym zgodnie z załącznikami nr 1 11 oraz opisowym zawierającym informację o stanie mienia Samorządu zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przedkłada się Sejmikowi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Marszałek Mieczysław Struk

2 Dziennik Urzędowy 2 Poz REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA DZIEŃ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 313/339/14 Zarządu Woj. z dnia 27 marca 2014 r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Rolnictwo i łowiectwo ,69 98,2% Biura geodezji i terenów rolnych ,29 110,1% 0830 Wpływy z usług ,40 109,6% 0920 Pozostałe odsetki 0 41, Wpływy z różnych dochodów , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,0% Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,99 113,6% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,27 86,0% 0830 Wpływy z usług ,35 135,7% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,56 249,6% 0920 Pozostałe odsetki ,10 166,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,71 269,5% Melioracje wodne ,31 100,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,39 85,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6200 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,07 85,0% ,85 100,0% ,39 107,1% ,00 100,0% ,81 100,0% ,51 100,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,76 100,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6510 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 6660 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 6667 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,69 100,0% ,85 100,0% 29 28,42 98,0% 93 92,68 99,7%

3 Dziennik Urzędowy 3 Poz DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 6669 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 31 30,89 99,6% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,70 59,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2218 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2219 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6518 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6519 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,28 57,4% ,42 68,5% ,50 53,5% ,50 57,9% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,61 93,2% 0690 Wpływy z różnych opłat ,61 92,6% 0920 Pozostałe odsetki ,00 113,1% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,0% Pozostała działalność ,79 66,6% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 18,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,79 100,0% 050 Rybołówstwo i rybactwo ,54 79,5% Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i ,54 79,5% nadbrzeżnych obszarów rybackich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2000 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,18 28,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,44 79,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,82 85,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6200 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,10 42,6% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,50 46,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,50 46,4% 150 Przetwórstwo przemysłowe ,31 145,0% Rozwój przedsiębiorczości ,00 100,0% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100,0% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,50 100,0% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2701 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,50 100,0% Pozostała działalność ,81 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2708 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,81 -

4 Dziennik Urzędowy 4 Poz DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Transport i łączność ,31 103,5% Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,28 100,3% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,35 122,1% 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,93 93,3% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 51,0% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2440 bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6530 zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,00 100,0% ,00 100,0% ,00 100,0% ,00 100,0% Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,32 99,8% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których 0900 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 76,7% ,79 100,0% ,53 79,5% Drogi publiczne wojewódzkie ,47 123,8% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 78,6% Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 0580 organizacyjnych ,00 61,7% 0690 Wpływy z różnych opłat ,72 98,0% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,82 81,7% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,20 81,8% 0920 Pozostałe odsetki ,42 63,7% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,11 110,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,56 145,1% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,64 77,4% Pozostała działalność ,24 100,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,46 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące 2330 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,76 100,0% ,52 99,8% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,50 231,6%

5 Dziennik Urzędowy 5 Poz DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Turystyka ,94 95,2% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,29 69,3% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2708 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,29 69,3% Pozostała działalność ,65 96,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,70 87,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,01 87,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,50 98,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,44 98,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,53 87,4% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,53 87,4% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości ,92 99,4% 0690 Wpływy z różnych opłat ,56 208,4% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,19 126,5% Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 100,0% ,56 83,8% 0830 Wpływy z usług ,54 96,5% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 99,4% 0920 Pozostałe odsetki ,40 93,4% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,60 98,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , ,00 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,32 0,5% 710 Działalność usługowa ,89 90,8% Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,00 210,7% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,50 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 38,3% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 968, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,0% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,05 62,1% 0830 Wpływy z usług ,05 62,1% 0920 Pozostałe odsetki 0 7, Pozostała działalność ,84 100,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,99 100,0%

6 Dziennik Urzędowy 6 Poz DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2708 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,60 100,0% ,25 100,0% 750 Administracja publiczna ,16 99,9% Urzędy wojewódzkie ,22 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,22 100,0% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 123,0% Urzędy marszałkowskie ,27 99,9% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,03 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 0580 organizacyjnych , Wpływy z różnych opłat ,60 214,8% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,29 114,4% 0830 Wpływy z usług ,55 126,6% 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,59 46,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,94 78,6% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 2230 zadań własnych samorządu województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2918 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2919 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,36 83,9% ,00 100,0% ,00 65,0% ,12 41,3% ,72 41,3% ,00 0,0% Komisje egzaminacyjne ,04 75,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,03 84,9% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,01 23,4% Pozostała działalność ,63 100,1% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których 0900 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2910 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 618, ,39 100,0% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających ,37 110,8% osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu ,00 73,2% terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 73,2%

7 Dziennik Urzędowy 7 Poz DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,37 110,9% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 104,7% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,37 112,5% 758 Różne rozliczenia ,65 90,0% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,0% Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich 6180 oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu ,00 100,0% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0% Różne rozliczenia finansowe ,31 96,3% 0920 Pozostałe odsetki ,16 95,1% Wpłata srodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, 6680 które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,15 100,0% Część regionalna subwencji ogólnej dla województw ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0% Regionalne Programy Operacyjne ,57 72,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 78,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,71 82,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2918 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2919 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,11 0,2% ,47 7,2% ,00 0,0% ,60 55,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6208 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,68 57,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,35 70,2% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 6669 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,65 46,0% Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,77 84,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,60 91,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,45 17,5% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,66 78,4%

8 Dziennik Urzędowy 8 Poz DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2917 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,79 6,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 2919 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,09 33,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,78 32,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,63 10,3% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 6669 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,77 21,5% 801 Oświata i wychowanie ,07 97,2% Szkoły zawodowe ,72 130,8% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 91,6% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,88 127,0% 0830 Wpływy z usług ,45 134,9% 0920 Pozostałe odsetki ,17 95,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,22 143,4% Kolegia pracowników służb społecznych ,95 92,9% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 69,9% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,50 78,8% 0830 Wpływy z usług ,26 87,7% 0920 Pozostałe odsetki 0 324, Wpływy z różnych dochodów , ,1% Szkoły zawodowe specjalne ,90 112,2% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 18, Wpływy z usług ,00 100,0% 0920 Pozostałe odsetki ,57 172,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,33 99,9% Zakłady kształcenia nauczycieli ,72 86,1% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,05 94,5% 0830 Wpływy z usług ,68 84,7% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,99 310,5% Biblioteki pedagogiczne ,78 107,7% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 87,5% 0830 Wpływy z usług ,12 108,5% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,20 104,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,01 108,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,45 100,0% 851 Ochrona zdrowia ,80 99,8% Szpitale ogólne ,83 82,6% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,83 100,0% ,00 47,3%

9 Dziennik Urzędowy 9 Poz DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Lecznictwo psychiatryczne ,54 91,5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 6660 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,70 90,8% 0 63, Medycyna pracy ,80 115,1% 0690 Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług ,41 114,8% 0920 Pozostałe odsetki ,68 424,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 23,63 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ,80 93,3% obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,80 93,3% Pozostała działalność ,83 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 2230 zadań własnych samorządu województwa ,83 100,0% 852 Pomoc społeczna ,81 99,7% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,88 99,9% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 99,8% 0920 Pozostałe odsetki 0 14, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 700, Wpływy z różnych dochodów ,00 81,8% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,81 99,9% ,61 99,8% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 2230 zadań własnych samorządu województwa ,00 100,0% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ,56 98,7% ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,56 98,7% Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ,37 100,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,80 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,57 100,0% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,53 94,2% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,51 97,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,51 97,8% Wojewódzkie urzędy pracy ,24 97,4% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 93,5% 0920 Pozostałe odsetki , ,7% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,84 93,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2708 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,34 98,9% ,08 -

10 Dziennik Urzędowy 10 Poz DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Pozostała działalność ,78 84,8% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,74 86,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,83 86,1% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,21 84,4% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,44 104,2% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,36 98,1% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,91 166,5% 0830 Wpływy z usług ,92 88,9% 0920 Pozostałe odsetki ,87 110,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,66 128,0% Internaty i bursy szkolne ,06 92,6% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,55 25,6% 0830 Wpływy z usług ,89 120,3% 0920 Pozostałe odsetki 0 102, Wpływy z różnych dochodów ,00 1,4% Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ,02 173,3% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 21,00 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,04 5,5% 0830 Wpływy z usług ,98 171,9% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów ,00 98,0% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,46 92,1% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ,10 112,1% ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat ,10 112,1% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,34 100,7% 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,34 100,7% Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,72 100,0% 0690 Wpływy z różnych opłat ,15 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,57 98,2% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 0,0% Pozostała działalność ,30 90,2% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 80,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2210 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,0% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6280 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 108,5% ,30 74,4% ,00 100,0%

11 Dziennik Urzędowy 11 Poz DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,53 100,0% Teatry ,00 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,0% Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,0% Galerie i biura wystaw artystycznych ,03 100,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 6660 o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,03 100,0% Centra kultury i sztuki ,58 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,58 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,0% Muzea ,32 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,32 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,0% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,60 99,9% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,60 99,9% 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,66 99,3% Parki krajobrazowe ,66 99,3% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,66 108,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,49 101,5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 2230 zadań własnych samorządu województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6280 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,97 100,0% ,76 98,7% ,78 99,8% RAZEM ,69 100,7%

12 Dziennik Urzędowy 12 Poz Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 313/339/14 Zarządu Woj. z dnia 27 marca 2014 r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA WG STANU NA DZIEŃ PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Rolnictwo i łowiectwo ,01 97,6% Biura geodezji i terenów rolnych ,44 97,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,85 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,04 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,92 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 94,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,97 73,2% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 4,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,92 99,9% 4260 Zakup energii ,95 88,7% 4270 Zakup usług remontowych ,31 78,3% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,50 63,2% 4300 Zakup usług pozostałych ,91 99,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,89 86,4% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,11 90,7% ,64 77,4% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,12 60,0% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe ,76 91,5% 4410 Podróże służbowe krajowe ,42 99,7% 4430 Różne opłaty i składki ,00 91,4% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,50 98,9% 4480 Podatek od nieruchomości ,78 92,6% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 52,2% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,75 71,5% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,77 99,6% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,82 97,7% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,0% Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,86 98,6% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,29 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,19 99,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,28 95,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,54 92,9% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 98,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,18 99,7% 4260 Zakup energii ,46 82,7% 4270 Zakup usług remontowych ,92 100,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,50 97,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,12 98,8% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,99 99,7% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe ,48 94,8% ,02 99,4% ,64 99,2% 4410 Podróże służbowe krajowe ,03 95,4% 4430 Różne opłaty i składki ,04 98,8% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,93 100,0% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 98,2% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 100,0% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,77 73,6% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 13 0,00 0,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,71 99,1%

13 Dziennik Urzędowy 13 Poz DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,70 96,8% Melioracje wodne ,88 100,0% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,81 100,0% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,58 85,6% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,23 85,6% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,90 100,0% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,51 100,0% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,21 84,3% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,68 84,2% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,45 73,4% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,20 73,4% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,55 100,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,33 100,0% 4260 Zakup energii ,00 100,0% 4270 Zakup usług remontowych ,58 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,96 100,0% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,31 99,6% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 99,9% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 4560 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500 0,00 0,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 11 11,00 100,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,65 100,0% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,76 100,0% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,69 100,0% Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 6660 mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 6667 mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 6669 mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,91 100,0% 93 92,68 99,7% 31 30,89 99,6% Postęp biologiczny w produkcji roślinnej ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,0% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,58 59,2% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2918 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,56 88,2% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2919 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,52 87,8% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,59 87,6% 3048 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,70 98,6% 3049 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,90 98,6% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,97 58,0% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 73,4% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,10 61,0% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,69 100,0% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,55 54,4% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,53 77,1% 4128 Składki na Fundusz Pracy ,91 47,8% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,95 67,6% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 75,7% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 75,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,63 47,0% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia ,08 43,1% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,07 43,1% 4288 Zakup usług zdrowotnych ,25 50,6% 4289 Zakup usług zdrowotnych ,75 50,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,24 52,1% 4308 Zakup usług pozostałych ,61 63,8%

14 Dziennik Urzędowy 14 Poz DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Zakup usług pozostałych ,22 63,8% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0,0% 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0,0% 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,0% 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,0% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,0% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4408 garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4409 garażowe ,45 73,0% ,21 66,2% ,08 66,2% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 4,3% 4418 Podróże służbowe krajowe ,58 17,2% 4419 Podróże służbowe krajowe ,46 17,2% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,0% 4428 Podróże służbowe zagraniczne ,23 19,6% 4429 Podróże służbowe zagraniczne ,07 19,6% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 4568 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9 0,00 0,0% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 4569 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 0,00 0,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,79 5,4% 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,59 9,6% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,20 9,6% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,10 53,3% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 53,5% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 57,9% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,53 81,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,46 91,1% 4300 Zakup usług pozostałych ,64 41,3% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,69 3,3% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,0% Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,34 80,7% ,40 90,6% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 100,0% 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,0% Pozostała działalność ,72 93,2% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,48 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,86 94,2% 4300 Zakup usług pozostałych ,17 87,2% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 100,0% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,0% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,79 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,69 100,0% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,73 100,0% 050 Rybołówstwo i rybactwo ,54 79,5% Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych ,54 79,5% obszarów rybackich Wynagrodzenia osobowe pracowników ,21 85,5% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,73 87,5% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,37 43,2% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,46 100,0% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,04 79,9% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,02 81,6% 4128 Składki na Fundusz Pracy ,51 73,0%

15 Dziennik Urzędowy 15 Poz DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Składki na Fundusz Pracy ,85 74,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,59 44,5% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia ,21 81,5% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,08 81,5% 4260 Zakup energii 800 0,00 0,0% 4268 Zakup energii ,00 0,0% 4269 Zakup energii 850 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,42 35,5% 4308 Zakup usług pozostałych ,68 77,2% 4309 Zakup usług pozostałych ,89 77,2% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4408 garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4409 garażowe ,00 0,0% ,00 0,0% ,00 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,57 7,3% 4418 Podróże służbowe krajowe ,46 62,5% 4419 Podróże służbowe krajowe ,13 62,5% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,60 3,1% 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,96 30,9% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,66 30,9% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,10 42,6% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 46,4% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 46,4% 150 Przetwórstwo przemysłowe ,38 84,9% Rozwój przedsiębiorczości ,32 91,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 35,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 5,4% 4300 Zakup usług pozostałych ,95 87,0% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,80 32,8% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 82,5% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 92,7% Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa 6010 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 100,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,57 66,6% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,50 84,6% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,04 100,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,65 77,2% 3257 Stypendia różne ,50 100,0% 3259 Stypendia różne ,32 100,0% 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,78 34,3% 4012 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,58 34,3% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,10 88,4% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,99 88,4% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,03 100,0% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,77 100,0% 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne ,81 34,8% 4112 Składki na ubezpieczenia społeczne ,28 34,8% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,66 91,8% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,45 91,8% 4121 Składki na Fundusz Pracy ,49 18,1% 4122 Składki na Fundusz Pracy ,84 18,2% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,60 90,0% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,81 90,0% 4171 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,0% 4172 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,0%

16 Dziennik Urzędowy 16 Poz DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Wynagrodzenia bezosobowe ,50 27,5% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 27,5% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,56 99,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,46 99,0% 4307 Zakup usług pozostałych ,02 78,3% 4309 Zakup usług pozostałych ,77 78,3% 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,70 48,7% 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,60 48,7% 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 100,0% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 100,0% 4421 Podróże służbowe zagraniczne ,52 95,4% 4422 Podróże służbowe zagraniczne ,17 95,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,0% Pozostała działalność ,56 75,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 26,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,93 50,9% 4300 Zakup usług pozostałych ,63 69,5% 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 75,4% Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa 6010 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 100,0% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,82 71,4% Dostarczanie ciepła ,50 39,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,50 39,5% Pozostała działalność ,32 96,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,32 96,0% 600 Transport i łączność ,57 96,0% Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,89 99,1% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,45 99,8% 4270 Zakup usług remontowych ,20 69,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,77 93,9% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 11,3% 4309 Zakup usług pozostałych ,80 11,3% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,96 35,0% 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,75 100,0% 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,96 100,0% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 37,4% 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 78,2% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 78,2% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,0% Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,32 99,8% Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora 2630 finansów publicznych ,79 100,0% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,53 79,5% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 4560 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 76,7%

17 Dziennik Urzędowy 17 Poz DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Drogi publiczne wojewódzkie ,48 85,5% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,14 89,9% 3050 Zasądzenie renty ,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,35 99,5% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,37 99,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,56 93,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,57 81,1% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 85,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 2,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,96 93,6% 4260 Zakup energii ,41 82,1% 4270 Zakup usług remontowych ,50 97,3% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,60 73,4% 4300 Zakup usług pozostałych ,64 92,3% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,78 96,7% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,74 98,5% ,26 79,1% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,60 91,2% 4410 Podróże służbowe krajowe ,88 48,8% 4430 Różne opłaty i składki ,14 98,1% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,99 95,8% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 97,2% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 84,2% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 94,6% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,85 97,4% 4580 Pozostałe odsetki ,58 0,2% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,12 40,4% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,20 80,8% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,06 88,3% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,72 49,3% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,57 60,4% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,89 22,2% Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,0% Pozostała działalność ,88 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,76 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 97,1% 4300 Zakup usług pozostałych ,24 99,7% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,42 96,9% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 86,1% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,46 100,0% Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa 6010 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 100,0% 630 Turystyka ,65 96,9% Ośrodki informacji turystycznej ,00 99,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 99,6% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 99,9% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,0% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,86 99,0% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 100,0% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,99 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,93 100,0% 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,29 88,2% 4389 Zzakup usług obejmujących tłumaczenia ,99 88,2% 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,90 90,5% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,10 90,5% 4418 Podróże służbowe krajowe ,00 61,5% 4419 Podróże służbowe krajowe 39 24,00 61,5%

18 Dziennik Urzędowy 18 Poz DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Podróże służbowe zagraniczne ,00 51,3% 4429 Podróże służbowe zagraniczne ,66 51,3% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,0% Pozostała działalność ,79 95,7% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,47 80,7% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,82 80,7% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,29 99,7% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,08 99,7% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,13 80,9% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,87 80,9% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,02 49,6% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,38 49,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,99 100,0% 4307 Zakup usług pozostałych ,13 91,7% 4309 Zakup usług pozostałych ,16 91,7% 4417 Podróże służbowe krajowe ,66 14,8% 4419 Podróże służbowe krajowe ,85 14,8% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,50 98,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,44 98,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 71,3% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 71,3% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 55,0% 4260 Zakup energii ,46 82,8% 4270 Zakup usług remontowych ,27 66,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,29 86,8% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,86 51,1% 4430 Różne opłaty i składki ,84 86,3% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 96,6% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 58,7% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,12 80,9% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 4600 organizacyjnych ,89 77,9% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,19 57,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,25 70,6% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,88 69,7% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,95 53,4% 710 Działalność usługowa ,83 87,8% Biura planowania przestrzennego ,23 99,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,49 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,13 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,99 99,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,71 96,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,33 100,0% 4260 Zakup energii ,87 87,8% 4270 Zakup usług remontowych ,38 99,9% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 97,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,44 99,0% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,32 95,4% ,43 98,4% 4410 Podróże służbowe krajowe ,46 99,4% 4430 Różne opłaty i składki ,20 99,9% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,48 99,8% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 92,7% Plany zagospodarowania przestrzennego ,25 79,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 97,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,10 24,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,15 65,2%

19 Dziennik Urzędowy 19 Poz DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,00 38,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 82,1% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,66 99,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,52 100,0% 4270 Zakup usług remontowych ,52 98,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,0% 4430 Różne opłaty i składki ,62 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,0% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,0% Pozostała działalność ,69 74,3% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,95 62,4% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,59 62,4% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,18 60,1% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,56 60,0% 4128 Składki na Fundusz Pracy ,02 60,3% 4129 Składki na Fundusz Pracy 51 30,53 59,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 89,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,92 95,5% 4270 Zakup usług remontowych ,60 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,84 74,2% 4308 Zakup usług pozostałych ,00 46,8% 4309 Zakup usług pozostałych ,59 46,8% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,29 44,7% 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,75 23,7% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,25 23,7% 4428 Podróże służbowe zagraniczne ,08 98,4% 4429 Podróże służbowe zagraniczne ,54 98,4% 750 Administracja publiczna ,86 86,3% Urzędy wojewódzkie ,27 99,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,69 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 98,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,96 94,5% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 94,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 97,9% 4410 Podróże służbowe krajowe ,58 85,4% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,53 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,0% Samorządowe sejmiki województw ,62 95,1% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,62 95,1% Urzędy marszałkowskie ,88 85,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,30 83,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,95 83,9% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2918 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,12 41,3% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2919 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,72 41,3% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,18 86,4% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100,0% 3048 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,00 83,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,72 89,4% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,03 83,8% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,53 79,4% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,93 96,7% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,13 93,5% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,24 98,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,89 86,6% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,23 88,7% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,21 78,6%

20 Dziennik Urzędowy 20 Poz DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Składki na Fundusz Pracy ,21 82,4% 4128 Składki na Fundusz Pracy ,48 71,3% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,76 63,3% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 99,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,78 46,0% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe ,80 72,1% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,20 57,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,12 92,9% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia ,16 59,4% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,22 72,4% 4260 Zakup energii ,40 83,6% 4268 Zakup energii ,14 65,9% 4269 Zakup energii ,17 78,6% 4270 Zakup usług remontowych ,71 95,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,17 90,9% 4308 Zakup usług pozostałych ,82 86,9% 4309 Zakup usług pozostałych ,97 74,7% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,19 83,7% 4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,72 31,8% 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 41 0,00 0,0% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4368 publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4369 publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4378 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4379 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,73 73,2% ,92 20,8% ,00 0,0% ,57 81,6% ,30 23,0% ,29 30,2% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0,0% 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,20 16,7% 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,17 39,1% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,00 85,9% 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,91 44,8% 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ,72 85,4% Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe ,33 99,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,61 96,5% 4418 Podróże służbowe krajowe ,97 48,4% 4419 Podróże służbowe krajowe ,95 51,3% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,01 80,4% 4428 Podróże służbowe zagraniczne ,79 50,2% 4429 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki ,24 93,2% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,89 97,5% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 28,0% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,71 71,9% 4528 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,88 53,5% 4529 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,97 97,2% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,84 86,0% 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat ,00 78,0% 4580 Pozostałe odsetki ,56 50,8% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,02 43,6% 4618 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,88 72,8% 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,75 50,2% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,36 59,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 76,7% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,20 96,2% 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,91 64,3% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,0% Komisje egzaminacyjne ,03 84,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 94,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,57 64,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,99 90,6% 4410 Podróże służbowe krajowe ,47 48,5% Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą ,00 100,0% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 45/24 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 9 grudnia 24 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 24 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 czerwca 2010 r. Nr 120 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY ZARZĄDU POWI ATÓW 1861 Zarządu Powiatu Głogowskiego nr 32/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A : 2099 Nr 251/08 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2006 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XXXIV/218/05 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2005 roku, w

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budŝetowa 1

Klasyfikacja budŝetowa 1 Klasyfikacja budŝetowa 1 Załącznik Nr 2 KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62

Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62 TREå Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1718 ñ nr LXXVI/926/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie budøetu

Bardziej szczegółowo