Małe Naramowice Pod Klonami - Poznań, ul. Czarnucha, dom szeregowy nr D2-.. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Małe Naramowice Pod Klonami - Poznań, ul. Czarnucha, dom szeregowy nr D2-.. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzany jest dla Zadania Inwestycyjnego tj. zespołu zabudowy 14 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, rozumianego jako część Przedsięwzięcia Deweloperskiego tj. osiedla 35 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. W każdym miejscu gdzie podawana informacja dotyczy Przedsięwzięcia Deweloperskiego należy rozumieć, że informacja ta odnosi się do Zadania Inwestycyjnego. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Projekt Naramowice Grupa Echo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna Adres KRS ) Kielce, Aleja Solidarności 36 siedziba 2) Poznań, ul. Rubież 14/44 biuro sprzedaży 3) Poznań, ul. Wojskowa 5/66 biuro sprzedaży Nr NIP i REGON NIP: REGON: Nr telefonu 1) ) /702 3) Adres poczty elektronicznej 1) 2) 3) Nr faksu 1) ) ) - Adres strony internetowej dewelopera xxxxx.xxxxxx.pesel.po.mnpk.zi_d2- nr.2014-xx-xx 1

2 II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO (należy wskazać (o ile istnieją) trzy ukończone przedsięwzięcia deweloperskie, w tym ostatnie) Adres Małe Naramowice etap I Poznań, ul. Rubież Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Małe Naramowice etap II Poznań, ul. Rubież OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE Adres Data rozpoczęcia Data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Małe Naramowice Rynek Poznań, ul. Rubież 14, 14A, 14B, 14C Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej zł Nie xxxxx.xxxxxx.pesel.po.mnpk.zi_d2- nr.2014-xx-xx 2

3 III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU Adres i nr działki ewidencyjnej Nr księgi wieczystej Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek Województwo: wielkopolskie Powiat: Miasto Poznań Jednostka ewidencyjna: _1 M. Poznań Obręb: Nr 0050, NARAMOWICE Arkusz mapy: 11 Numer działek 513/.. Położenie: przy ul. Czarnucha PO1P/ /6 Brak obciążeń i wniosków Nie dotyczy przeznaczenie w planie dopuszczalna wysokość zabudowy 1) Działka 513/1 - tereny zabudowy mieszkaniowej 2) Działka nr 513/2 droga publiczna ulica lokalna (ul. Czarnucha) 3) Działka nr 513/3 droga niepubliczna (wewnętrzna) stanowiąca współwłasność właścicieli dz. od 513/4 do 513/30 (numery parzyste) oraz od dz. 513/32 do 513/38 4) Działki nr 513/4 513/38 tereny zabudowy mieszkaniowej 5) Działka 513/39 ulica wewnętrzna 6) Działka nr 513/45: 6MW 11MW zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 4MJ 6MJ, 8MJ 9MJ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 2UO usługi oświaty 1Uo/Us, 2 Uo/Us usługi ogólnomiejskie z preferencją dla lokalizacji usług sportu i rekreacji Zi/ks zieleń izolacyjna Ad. 1) zabudowa wielorodzinna - wysokość 3-4 xxxxx.xxxxxx.pesel.po.mnpk.zi_d2- nr.2014-xx-xx 3

4 Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych dopuszczalny procent zabudowy działki Zestawienie poniżej: kondygnacje nadziemne, tj. od 9,5 m 14,0 m od poziomu ulicy do gzymsu plus użytkowe poddasze, nieprzekraczalna wysokość kalenicy od poziomu terenu 17,0 m Ad. 4) zabudowa jednorodzinna - wysokość 2 kondygnacji nadziemnych plus użytkowe poddasze, tj. maksymalna wysokość budynków od poziomu terenu do gzymsu 7,0 m, a do kalenicy 10,0 m, kalenice równoległe do ulicy Ad. 6) - zabudowa wielorodzinna - wysokość 3-4 kondygnacje nadziemne, tj. od 9,5m 14,0 m od poziomu ulicy do gzymsu plus użytkowe poddasze, nieprzekraczalna wysokość kalenicy od poziomu terenu 17,0 m - zabudowa jednorodzinna - wysokość 2 kondygnacji nadziemnych plus użytkowe poddasze, tj. maksymalna wysokość budynków od poziomu terenu do gzymsu 7,0 m, a do kalenicy 10,0 m, kalenice równoległe do ulicy Ad. 1) zabudowa wielorodzinna 40% Ad. 4) zabudowa jednorodzinna: - wolno stojąca 30% - bliźniacza 35% - szeregowa 40% Ad. 6) zabudowa wielorodzinna 40% zabudowa jednorodzinna: - wolno stojąca 30% - bliźniacza 35% - szeregowa 40% xxxxx.xxxxxx.pesel.po.mnpk.zi_d2- nr.2014-xx-xx 4

5 oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: - Mpzp obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" w rejonie Strumienia Różanego i ulicy Umultowskiej w Poznaniu (Mab), nr XXX/416/VI/2012 z dnia ; - Mpzp obszaru "Za Fortem" w Poznaniu (Nf), nr XC/1031/III/2002 z dnia , Sarmacka, zachodnia granica Fortu V-go, Lechicka, zachodnia granica ogrodów działkowych i Bortnowskiego; - Mpzp obszaru "Naramowice ul.karpia" w Poznaniu (Nk), nr LII/692/V/2009 z dnia , planem obejmuje się teren położony pomiędzy: projektowaną III ramą komunikacyjną, ul. Naramowicką, istniejącą ulicą dawnego PGO Naramowice (ul. Sielawy), wschodnią granicą działki nr 37/6, ark. 11, obr. Naramowice i terenem PKP; - Mpzp "Naramowice - ul. Czarnucha" część północna (Nn) nr XXXVI/301/IV/2004 z dnia , proj. ulica zbiorcza, Rubież, północna kolejowa obwodnica towarowa; - Mpzp "Naramowice - ul. Czarnucha" część południowa (Np) nr XXXVI/302/IV/2004 z dnia , ul. Sielawy, Naramowicka, Rubież, proj. ulica zbiorcza i północna kolejowa obwodnica towarowa z wyłączeniem działki 9/25 ark.26 obręb Naramowice; - Mpzp "Naramowice - ul. Czarnucha" część południowa A (Npa) nr LVIII/602/IV/2004 z dnia , działka nr 9/25, ark.26, obręb Naramowice; - Mpzp Ulica Nowa Naramowicka część południowa w Poznaniu (Nr), nr XCIX/1121/IV/2006 z dnia , na południe od obwodnicy kolejowej, ograniczony od wschodu ulicą Naramowicką i od zachodu planowaną ulicą Nową Naramowicką; - Mpzp "Naramowice, ul. Karpia - Sielawy" (Ns), nr LXIX/806/III/2001 z dnia , ul. Karpia, Sielawy działki nr 9/34, 7/3, 7/4, 7/5 oraz część działek 7/6, 9/33 ark.26 obręb Naramowice; - Mpzp obszaru "Wilczy Młyn" w Poznaniu oraz zmiany uchwały nr CV/610/94 RMP z dnia 10 maja 1994 roku w sprawie utworzenia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo - krajobrazowych (Wm), nr XXXVI/429/III/2000 z dnia , od pd. zachodu Lechicka, od pł. zachodu i pł. proj. III rama, od wsch. i pd. wschodu tereny zieleni, od pd. granica ogrodów działkowych. Źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, xxxxx.xxxxxx.pesel.po.mnpk.zi_d2- nr.2014-xx-xx 5

6 Decyzje o pozwoleniu na budowę, o warunkach zabudowy oraz lokalizacje celu publicznego Źródło: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ podanie/decyzja * nr decyzji data przedmiot podania/decyzji numery działek położenie warunki zabudowy pozytywna 888/ zabudowy usługowej - handel 2383/ ustalenie warunków zabudowy dla rozbudowy domu jednorodzinnego (z funkcją mieszkalną), parterowego, podpiwniczonego zmiana decyzji pozw. na budowę UA-V- A / pozwolenie na budowę sieci kanalizacji deszczowej 50/20/30 ul.mołdawska nr 67 50/08/72/3 ul.naramowicka nr /27/8/7, 50/27/8/8, 52/08/84, 52/08/85 ul.naramowicka nr / pozwolenie na budowę dla wymiany komina kotłowni 50/18/22/10 ul.jasna Rola nr 34a-c warunki zabudowy pozytywna 834/ warunki zabudowy - zabudowa istn. tarasu 50/20/124/2 ul.madziarska nr 11 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w 2173/ /20/183 ul.tyrwacka nr 3 lokalu mieszkalnym nr 2 ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku warunki zabudowy pozytywna 777/ /09/47/6 ul.rubież nr 41 usługowego parterowego z poddaszem użytkowym dróg wewnętrznych zabudowy usługowej - oświata zabudowy usługowej - oświata zabudowy usługowej - handel obsługi produkcji w gosp. rolnych dróg publicznych, teren dróg wewnętrznych dróg publicznych zabudowy usługowej - inna zabudowy usługowej - oświata zabudowy usługowej - inna 2086/ / / / / / / / / pozwolenie na budowę - przebudowa i remont b. jednorodzinnego wniosek o celu publicznego - budowa sieci wodociągowej pozwolenie na budowę instalacji oświetlenia drogi wewnętrznej, instalacji zasilania bramy osiedlowej i instalacji zasilania bramofonu os.pod Klonami zmiana decyzji nr 405/2013 pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z otwartym garażem wielopoziomowym - etap IV UA-V- A zmiana decyzji nr 407/2013 pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z otwartym garażem wielopoziomowym - etap III UA-V- A zmiana decyzji pozw. na budowę zespołu b. wielorodzinnych z garażem wielopoziomowym i infrastruktura towarzyszącą UA-V-A zmiana decyzji pozw. na budowę zespołu b. wielorodzinnych z garażem wielopoziomowym UA-V- A pozwolenie na budowę oświetlenia terenu Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM pozwolenie na budowę - prace instalacyjne oraz elektryczne związane z wyposażeniem serwerowni Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii "Materiały i Biomateriały oraz Technologie Informacyjne i Komunikacyjne" 1736/ pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej 50/08/32/2 ul.burysława nr 16 50/09/28 ul.rubież nr 27a 50/11/513/3, 50/11/513/39 ul.czarnucha nr brak 50/11/29/101, 50/11/29/102, 50/11/29/103, 50/11/29/104, 50/11/29/105, 50/11/29/106, 50/11/29/107, 50/11/29/108, 50/11/29/109, 50/11/29/110, 50/11/513/42, 50/11/513/43, 50/11/513/44 50/11/29/101, 50/11/29/102, 50/11/29/103, 50/11/29/104, 50/11/29/105, 50/11/29/106, 50/11/29/107, 50/11/29/108, 50/11/29/109, 50/11/29/110, 50/11/513/42, 50/11/513/43, 50/11/513/44 50/11/29/101, 50/11/29/102, 50/11/29/103, 50/11/29/104, 50/11/29/105, 50/11/29/106, 50/11/29/107, 50/11/29/108, 50/11/29/109, 50/11/29/110, 50/11/513/42, 50/11/513/43, 50/11/513/44 50/11/29/102, 50/11/29/104, 50/11/29/105, 50/11/29/106, 50/11/29/107, 50/11/513/43, 50/11/513/44 50/10/3/2, 50/10/4/1, 50/10/4/2, 50/10/4/3, 50/10/4/4, 50/10/5/2, ul.sielawy nr brak ul.rubież nr brak 50/10/1/2, 50/10/2/2, 50/10/3/2 ul.rubież nr 46h 50/11/74, 50/11/80/1, 50/27/74, 50/27/7/8, 50/27/7/9, 50/27/8/7 ul.naramowicka nr / pozwolenie na rozbiórkę stacji bazowej T-Mobile 50/11/1/20 ul.rubież nr / / pozwolenie na budowę dla rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej (segment lewy) pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w b. mieszkalnym 1381/ pozwolenie na budowę sieci gazowej ś/c 1297/ / / / / pozwolenie na budowę - modernizacja stacji bazowej telefonii komórkowej pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitartnej UA- V-A /20/142/2 ul.perkuna nr 19 50/20/12/1 ul.marzanny nr 7 50/11/29/60, 50/11/513/2, 50/11/513/3, 50/11/513/39 50/19/4/7, 50/19/5/6 50/11/29/109, 50/11/29/110, 50/11/29/111, 50/11/29/28, 50/11/36/3, 50/11/507/7, 50/11/513/45 ul.czarnucha nr brak 102 ul.karpia nr - pozwolenie na budowę - rozbudowa istn. budynku 50/11/517 ul.karpia nr 30 serwerowni z zapleczem technicznym pozwolenie na budowę - docieplenie i kolorystyka 50/19/2/5, 50/19/3/5 elewacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w 50/27/7/10, 50/27/8/11, 50/27/8/6, budynku biurowo-hotelowym z częścią gastronomicznosocjalną ul.dworska nr 1/2 50/27/9/1, 50/27/9/2 UA-V-A xxxxx.xxxxxx.pesel.po.mnpk.zi_d2- nr.2014-xx-xx 6

7 obiektów produkcyjnych Małe Naramowice Pod Klonami - Poznań, ul. Czarnucha, dom szeregowy nr D / / warunki zabudowy pozytywna 292/ zabudowy usługowej - inna 753/ / warunki zabudowy pozytywna 165/ dróg wewnętrznych zabudowy usługowej - biurowej, teren 407/ / / / / / warunki zabudowy pozytywna 85/ dróg publicznych, teren 253/ / / / / / / warunki zabudowy pozytywna 14/ / warunki zabudowy pozytywna 982/ warunki zabudowy pozytywna 961/ zabudowy usługowej - biurowej pozwolenie na budowę dla rozbudowy, przebudowy i nadbudowy o jedną kondygnację istniejącego budynku mieszkalnego pozwolenie na budowę - remont pomieszczenia kotłowni w budynkubiurowo-magazynowym UA-V- A warunki zabudowy - rozbudowa b. jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej - segment lewy - dobudowa i korekta elewacji pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu do podgrzewacza oleju termalnego na terenie stacji TCM Service, budynku produkcyjno-biurowego ustalenie warunków zabudowy dla budowy obiektu handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą, parkingami,wiatą śmietnikową oraz pylonem reklamowym pozwolenie na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z otwartym garażem wielopoziomowym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - etap III budynki mieszkalne wielorodzinne "J"/Typ B3, K/Typ B2 pozwolenie na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z otwartym garażem wielopoziomowym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - etap II budynki mieszkalne wielorodzinne "F"/Typ A2, G/Typ A1, H/Typ A2, I/Typ A2 pozwolenie na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z otwartym garażem wielopoziomowym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - etap IV budynki mieszkalne wielorodzinne "L"/Typ A1, M/Typ A1, N/Typ B1, O/Typ B4 pozwolenie na budowę elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kv wraz z szafką kablową dla zasilania energetycznego domków szeregowych pozwolenie na budowę zespołu 14 budynków jednorodzinnych o dwóch lokalach mieszkalnych, 2 budynków handlowo-usługowo-biurowych - UA.V.A5/ /11 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z podpiwniczeniem pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego wraz z wewn. inst. gazu pozwolenie na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z otwartym garażem wielopoziomowym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - etap I budynki mieszkalne wielorodzinne A/Typ 2, B/Typ C, C/TYp A2, D/Typ A1, E/garaż otwarty oraz proj pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w b. jednorodzinnym wielorodzinnego z usługami (po podziale terenu dwa budynki) pozwolenie na budowę stacji transformatorowej SN/nn oraz linii kablowych SN niezbędnych dla zasilania zespołu domów wielorodzinnych pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w b. jednorodzinnym pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w b. jednorodzinnym ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na część użytkową pozwolenie na budowę wewn. inst. gazu w b. mieszkalnym warunki zabudowy - budowa dodatkowej zewnętrznej klatki schodowej na piętro warunki zabudowy - rozbudowa i przebudowa istn. b. mieszkalnego + garaz w granicy działki 50/20/12/1, 50/20/12/2 ul.marzanny nr 7 50/27/75 ul.karpia nr 6,8 50/20/142/2 ul.perkuna nr 19 50/20/13 ul.łużycka nr 66 50/11/29/23 ul.karpia nr 27c 50/09/59/1 50/11/29/31 (decyzja zarejestrowana 2013:06:19), 50/11/513/41 (decyzja działce 2013:06:19) 50/11/29/31 (decyzja zarejestrowana 2013:06:19), 50/11/513/41 (decyzja działce 2013:06:19) 50/11/29/31 (decyzja zarejestrowana 2013:06:19), 50/11/513/41 (decyzja działce 2013:06:19) 50/11/513/1, 50/11/513/2, 50/11/513/3, 50/11/513/39, 50/11/513/40 50/09/59/10, 50/09/59/11, 50/09/59/12, 50/09/59/13, 50/09/59/14, 50/09/59/15, 50/09/59/17, 50/09/59/2, 50/09/59/3 50/09/59/4, 50/09/59/5, 50/09/59/6, 50/09/59/7, 50/09/59/8, 50/09/59/9 xxxxx.xxxxxx.pesel.po.mnpk.zi_d2- nr.2014-xx-xx 7 ul.budzisława nr brak, ul.naramowicka nr brak, ul.sielawy nr brak ul.sielawy nr brak, ul.sielawy nr brak, ul.czarnucha nr brak ul.budzisława nr brak 50/09/58/36 ul.bronisza nr 22 50/09/16 ul.rubież nr brak 50/08/72/3 ul.naramowicka nr /11/29/31 (decyzja zarejestrowana 2013:06:19), 50/11/513/41 (decyzja działce 2013:06:19), ul.sielawy nr brak 50/18/25/5 ul.bogusza nr 15 50/09/4/4 ul.naramowicka nr /11/29/18 (decyzja zarejestrowana 2013:07:11), 50/11/29/20 (decyzja działce 2013:07:11), 50/11/36/3 50/25/103, 50/25/11/157, 50/25/11/72 50/25/103, 50/25/11/157, 50/25/11/72 ul.franciszka Włada nr 7 lok.a ul.franciszka Włada nr 7 lok.b 50/20/20 ul.łużycka nr 78 50/11/81/1 ul.rubież nr 18/1 50/20/31 ul.mołdawska nr 69 50/20/12/1, 50/20/12/2 ul.marzanny nr / pozwolenie na budowę - rozbudowa b. jednorodzinnego 50/26/9/81 ul.karpia nr 15a 2835/ / pozwolenie na budowę dla rozbudowy budynku biurowego z niezbędną infrastrukturą tj.parkingiem,zbiornikiem retencyjnym, rozbudową instalacji gazowej oraz prośba o przełożenie akt ze spr.ua-v-a jednorodzinnego z garażem w zabudowie wolnostojącej 50/11/508 ul.karpia nr 27d 50/09/58/36 ul.bronisza nr 22

8 warunki zabudowy pozytywna 897/ warunki zabudowy dla b. jednorodzinnego 50/09/30/4 ul.rubież nr brak zabudowy usługowej - handel 2619/ / warunki zabudowy pozytywna 822/ zabudowy usługowej - biurowej 2426/ warunki zabudowy pozytywna 787/ dróg publicznych dróg publicznych zabudowy usługowej - inna zabudowy usługowej - biurowej zabudowy usługowej - inna zabudowy usługowej - inna 2177/ zmiana decyzji pozw. na budowę budynku handlowousługowego UA-V-A pozwolenie na budowę dla zabudowy tarasu w budynku mieszkalnym podziału nieruchomości i budowy budynku usługowohandlowego z parkingiem i pylonami reklamowymi sprawa prowadzona pod nr. UA.I.UO5/ /2010 pozwolenie na budowę dla rozbudowy i nadbudowy budynku usługowo-biurowego oraz zjazdu na działkę warunki zabudowy dla garażu + prośba o przełożenie załączników ze sprawy UA-I-U pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu wraz z kotłem c.o. w budynku mieszkalnym 50/19/4/7, 50/19/5/6 xxxxx.xxxxxx.pesel.po.mnpk.zi_d2- nr.2014-xx-xx /18/23/5 ul.naramowicka nr 219b/6 52/09/2/14, 52/09/2/15, 52/09/2/5, 52/09/2/7, 52/09/8/10, 52/09/8/9, 52/09/9/5, 52/09/9/6 50/09/1/6, 50/09/22/7 (decyzja działce 2013:04:25), 50/09/22/8 ul.lechicka nr - ul.naramowicka nr /20/184 ul.tyrwacka nr 5 50/11/81/1 ul.rubież nr 18/2 2163/ pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego 50/18/25/10 ul.bogusza nr 14a 2007/ pozwolenie na budowę linii kablowych SN-15kV 1962/ pozwolenie na budowę małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, elektroenergetycznej sieci kablowej SN -15kV oraz sieci kablowej bb-0,4kv wraz ze złączami kablowymi dla zasilania energetycznego budynku wielorodzinnych 50/18/22/9, 50/18/37 (decyzja działce 2013:04:23) 50/11/513/1, 50/11/513/2, 50/11/513/40, 50/26/16/9, 50/26/4/3, 50/26/9/106 ul.jasna Rola nr brak ul.czarnucha nr brak, ul.rubież nr brak 1801/ pozwolenie na budowę sieci wodociągowej 50/09/22/5, 50/09/32 ul.bolka nr / / pozwolenie na budowę pylonu cenowego informacyjnego na terenie stacji paliw nr 222 zmiana decyzji nr 3201/2007 pozwolenia na budowę sieci wod-kan i kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami UA.V.A05/ /07 50/25/9/18, 50/25/9/25 ul.naramowicka nr /11/513 (decyzja zarejestrowana na 2011:04:11), 50/11/513/1, 50/11/513/10, 50/11/513/11, 50/11/513/12, 50/11/513/13, 50/11/513/14, 50/11/513/15, 50/11/513/16, 50/11/513/17, 50/11/513/18, 50/11/513/19, 50/11/513/20, 50/11/513/21, 50/11/513/22, 50/11/513/23, 50/11/513/24, 50/11/513/25, 50/11/513/26, 50/11/513/27, 50/11/513/28, 50/11/513/29, 50/11/513/3, 50/11/513/30, 50/11/513/31, 50/11/513/32, 50/11/513/33, 50/11/513/34, 50/11/513/36, 50/11/513/37, 50/11/513/38, 50/11/513/39, 50/11/513/4, 50/11/513/5, 50/11/513/6, 50/11/513/7, 50/11/513/8, 50/11/513/9 ul.rubież nr -, ul.czarnucha nr brak, ul.rubież nr brak 1686/ pozwolenie na budowę masztów flagowych 50/27/75 ul.karpia nr 6,8 1645/ / / / / / / / / / / / pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku biurowo-hotelowym z częścią gastronomicznosocjalną pozwolenie na budowę dla przebudowy budynku handlowo-usługowego zmiana decyzji pozw. na budowę b. jednorodzinnego szeregowego D2-21 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozwolenia na budowę budynku jednorodzinnego szeregowego D1-14 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozwolenia na budowę budynku jednorodzinnego szeregowego D1-09 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozw. na budowę b. jednorodzinnego szeregowego D2-20 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozw. na budowę b. jednorodzinnego szeregowego D2-15 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozw. na budowę b. jednorodzinnego szeregowego D2-18 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozw. na budowę b. jednorodzinnego szeregowego D2-28 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozw. na budowę b. jednorodzinnego szeregowego D2-23 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozw. na budowę b. jednorodzinnego szeregowego D2-16 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozwolenia na budowę budynku jednorodzinnego szeregowego D1-11 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 50/27/7/10, 50/27/8/11, 50/27/8/6, 50/27/9/1, 50/27/9/2 50/19/4/7, 50/19/5/6 ul.dworska nr 1/ /11/513/18 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/31 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/21 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/20 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/30 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/24 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/4 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/14 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/28 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/25 ul.czarnucha nr brak

9 Małe Naramowice Pod Klonami - Poznań, ul. Czarnucha, dom szeregowy nr D / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / warunki zabudowy pozytywna 447/ dróg wewnętrznych 1152/ warunki zabudowy pozytywna 440/ / / / / zmiana decyzji pozwolenia na budowę budynku jednorodzinnego szeregowego D1-06 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji nr 2298/2011 pozwolenia na budowę budynku jednorodzinnego, szeregowego "D1-10" z wewnętrzną instalacją gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozwolenia na budowę budynku jednorodzinnego szeregowego D1-13 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozwolenia na budowę budynku jednorodzinnego szeregowego D1-12 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozw. na budowę b. jednorodzinnego szeregowego D2-27 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozw. na budowę b. jednorodzinnego szeregowego D2-22 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozw. na budowę b. jednorodzinnego szeregowego D2-26 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozw. na budowę b. jednorodzinnego szeregowego D2-25 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozwolenia na budowę budynku jednorodzinnego szeregowego D1-08 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji nr 2294/2011 pozwolenia na budowę budynku jednorodzinnego, szeregowego "D1-07" z wewnętrzną instalacją gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji nr 2301/2011 pozwolenia na budowę budynku jednorodzinnego, szeregowego "D1-03" z wewnętrzną instalacją gazu zmiana decyzji nr 2303/2011 pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, szeregowego "D1-02" z wewnętrzną instalacją gazu UA.A05/ /11 zmiana decyzji pozwolenia na budowę budynku jednorodzinnego szeregowego D1-04 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozwolenia na budowę budynku jednorodzinnego szeregowego D1-05 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji nr 2300/2011 pozwolenia na budowę budynku jednorodzinnego, szeregowego "D1-01" z wewnętrzną instalacją gazu zmiana decyzji pozw. na budowę b. jednorodzinnego szeregowego D2-24 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozw. na budowę b. jednorodzinnego szeregowego D2-17 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji pozw. na budowę b. jednorodzinnego szeregowego D2-19 z wewn. inst. gazu UA.V.A05/ /11 pozwolenie na rozbiórkę budynku mieszkalnego dwukondygnacyjnego częściowo podpiwniczonego oraz prośba o przeniesienie akt ze spr.ua-v- A jednorodzinnego pozwolenie na budowę dla rozbudowy domu jednorodzinnego wraz z usługami zmiana decyzji nr 2724/2009 pozwolenia na budowę budynku mieszkalno-usługowego z przedszkolem w parterze z garażem w kondygnacji podziemnej UA.V.A05/ /09 warunki zabudowy dla 3 budynków wielorodzinych + pismo o przłożenie dokumentów ze spr. UA.I.U5/ /11 zmiana decyzji nr 3068/2008 pozwolenia na budowę w zakresie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w rejonie ul.jasna Rola, Rubież i Naramowicka UA.V.A05/ /08 budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych sprawa była prowadzona pod nr.ua.i.uo5/ /2010 pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnego pozwolenie na budowę dla przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowy zadaszanych schodów zewnętrznych pozwolenie na budowę dla remontu mieszkania C-3.1 na osiedlu "Pod Klonami" pozwolenie na budowę dla nadbudowy budynku warsztatowego z przeznaczeniem na lokal mieszkalny 50/11/513/15 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/23 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/29 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/27 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/6 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/16 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/8 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/10 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/19 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/17 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/9 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/7 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/11 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/13 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/5 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/12 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/26 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/22 ul.czarnucha nr brak 50/09/4/4 ul.naramowicka nr /25/103, 50/25/11/157, 50/25/11/72 xxxxx.xxxxxx.pesel.po.mnpk.zi_d2- nr.2014-xx-xx 9 ul.franciszka Włada nr 7 50/18/30/10, 50/18/30/9 ul.bogusza nr 2,4 50/11/29/29, 50/11/29/30 50/09/65/1, 50/09/65/2 ul.rubież nr brak 50/08/43/10, 50/08/43/2, 50/08/43/3, 50/08/43/4, 50/08/43/5, 50/08/43/6, 50/08/43/7, 50/08/43/8, 50/14/1/1, 50/14/2/1, 50/14/2/2, 56/21/10/53, 56/21/10/55, 56/21/275/3 ul.bożymira nr brak, ul.dzięgielowa nr -, ul.dzięgielowa nr brak 50/09/28 ul.rubież nr 27a 50/08/55 ul.boranta nr nta11 50/09/58/22, 50/09/58/27 ul.bronisza nr 18 50/11/513/1 ul.czarnucha nr 1i/27 50/08/46 ul.bożymira nr / /09/53/8 ul.bronisza nr 13

10 dróg publicznych Małe Naramowice Pod Klonami - Poznań, ul. Czarnucha, dom szeregowy nr D2-.. jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazu 1014/ pozwolenie na budowę - remont mieszkania 50/11/513/1 ul.czarnucha nr 1i/11 996/ / / / / / / / / / warunki zabudowy pozytywna 239/ warunki zabudowy pozytywna 188/ zmiana decyzji nr 2643/2011 pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, szeregowego "D3-35" z wewnętrzną instalacją gazu na os.małe Naramowice Pod Klonami UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji nr 2588/2011 pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, szeregowego "D3-30" z wewnętrzną instalacją gazu na os.małe Naramowice Pod Klonami UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji nr 2603/2011 pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, szeregowego "D3-32" z wewnętrzną instalacją gazu na os.małe Naramowice Pod Klonami UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji nr 2618/2011 pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, szeregowego "D3-29" z wewnętrzną instalacją gazu na os.małe Naramowice Pod Klonami UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji nr 2610/2011 pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, szeregowego "D3-31" z wewnętrzną instalacją gazu na os.małe Naramowice Pod Klonami UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji nr 2611/2011 pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, szeregowego "D3-33" z wewnętrzną instalacją gazu na os.małe Naramowice Pod Klonami UA.V.A05/ /11 zmiana decyzji nr 2637/2011 pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, szeregowego "D3-34" z wewnętrzną instalacją gazu na os.małe Naramowice Pod Klonami UA.V.A05/ /11 pozwolenie na budowę gazociągu ś/c do budynków mieszkalnych celu publicznego dla budowy linii kablowych SN dla zasilania osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych zmiana decyzji nr 1460/2011 pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego z garażem wielostanowiskowym - bud. nr 1 I etap UA.V.A05/ /11 50/11/513/38 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/33 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/35 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/32 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/34 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/36 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/37 ul.czarnucha nr brak 50/11/513/2, 50/26/16/9 50/18/22/9, 50/18/37 (decyzja działce 2013:04:23) 50/11/29/17, 50/11/29/18 (decyzja zarejestrowana na 2013:07:11), 50/11/29/19, 50/11/29/20 (decyzja zarejestrowana na 2013:07:11), 50/11/29/21, 50/11/29/22, 50/11/29/9, 50/11/510 ul.czarnucha nr brak, ul.rubież nr brak ul.jasna Rola nr brak 675/ pozwolenie na budowę - remont mieszkania C /11/513/1 ul.czarnucha nr 1i/24 ustalenie warunków zabudowy dla realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej - segment lewy 50/08/72/3 ul.naramowicka nr / pozwolenie na budowę b. jednorodzinnego 50/18/25/5 ul.bogusza nr / warunki zabudowy pozytywna 124/ obiektów produkcyjnych obiektów produkcyjnych zabudowy usługowej - inna celu publicznego teren 309/ / / ustalenie warunków zabudowy dla budowy domu jednorodzinnego, wolnostojącego z garażem pozwolenie na budowę dla modernizacji wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oraz prośba o przenieisenie akt ze sprawy UA.V.A05/ /11 ustalenie warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego (2 pomieszczenia z mieszkalnej na użytkową - gabinet kosmetyczny) zmiana decyzji pozwolenia na budowę zespołu mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym Ogrody Naramowickie B pozwolenie na budowę budynku usługowo-handlowego, urządzeń reklamowych, wewn. inst. gazu i infrastruktury technicznej pozwolenie na budowę - przebudowa ścian działowych, budowa okien połaciowych, kontenera socjalnego i rampy przeładunkowej w b. magazynowo-produkcyjnobiurowym do produkcji środków owadobójczych 50/09/58/36 ul.bronisza nr 22 50/25/4/4, 50/25/7/18, 50/25/9/7 ul.naramowicka nr 149b 50/20/20 ul.łużycka nr 78A 50/18/37 (decyzja zarejestrowana na 2013:04:23) ul.jasna Rola nr brak 50/27/8/5, 50/27/8/7 ul.naramowicka nr /11/80/8 ul.karpia nr / pozwolenie na budowę garażu 50/11/80/8 ul.karpia nr / / / / / pozwolenie na budowę - przebudowa z rozbudową pawilonu handlowego pozwolenie na budowę dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na okres tymczasowy celu publicznego dla sieci wodociągowej 50/18/22/1, 50/18/22/3 ul.naramowicka nr /20/186 ul.tyrwacka nr 9 50/09/6/1 ul.naramowicka nr 168b 50/27/74, 50/27/7/9 -- nr brak 50/09/22/5, 50/09/32 ul.bolka nr brak xxxxx.xxxxxx.pesel.po.mnpk.zi_d2- nr.2014-xx-xx 10

Przedsięwzięcie Deweloperskie: Osiedle Jaśminowe etap II, Poznań, ul. Karpia / Sielawy. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Przedsięwzięcie Deweloperskie: Osiedle Jaśminowe etap II, Poznań, ul. Karpia / Sielawy. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Załącznik nr 2 2015.... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Projekt

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-.- PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres Echo Investment

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I z dnia 29.04.2012 r. po zmianach z dnia 05.06.2012 r., 05.07.2012 r., 9.11.2012,17.01.2013 i 13.06.2013r. CZĘŚĆ OGÓLNA I DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-.. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres Echo Investment

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI - 1 - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dąbrowskiego sp zoo,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie Deweloperskie: Osiedle Jaśminowe etap II, Poznań, ul. Karpia / Sielawy. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Przedsięwzięcie Deweloperskie: Osiedle Jaśminowe etap II, Poznań, ul. Karpia / Sielawy. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2016- PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Projekt Naramowice EBR GLOBAL

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Rew. A

PROSPEKT INFORMACYJNY Rew. A Stan na dzień sporządzenia prospektu Data sporządzenia Prospektu: 2012-05-15 CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Rew. A Budynek ZZC Osiedle ZIELONA POLANA w Krakowie, ul. K. Bunscha 22 I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Pharma Trade Polska Sp. z o.o. KRS: /

Pharma Trade Polska Sp. z o.o. KRS: / Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 15.12.2015 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER Deweloper

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE DWA ZADANIA INWESTYCYJNE: I zadanie- 6 budynków jednorodzinnych oraz II zadanie - 6 budynków jednorodzinnych TYCHY, UL. NOWA Niniejszy prospekt informacyjny

Bardziej szczegółowo

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- ---------------------

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- --------------------- Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 26.04.2012.R PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS PROSPEKT INFORMACYJNY

Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik nr I.1A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w KBS Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 15.08.2013. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

OSOBA FIZYCZNA Farysa, dz.nr 24/5, 24/7, obręb Conrada 8, dz.nr 87, obręb

OSOBA FIZYCZNA Farysa, dz.nr 24/5, 24/7, obręb Conrada 8, dz.nr 87, obręb POZWOLENIA NA BUDOWĘ (w tym odmowy) STYCZEŃ - CZERWIEC 2016 r. l.p. NR DECYZJI data wniosku data decyzji inwestor adres inwestycji obiekt przeznaczenie uwagi 1. 1/2016 2015-11-17 2016-01-07 OSOBA FIZYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "SWARZĘDZ POŁUDNIE" - IV etap (A4.2, E1.2) SWARZĘDZ ZALASEWO, os. Władysława Zamoyskiego nr 11, 12 WERSJA 004/M4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY Wpłynęło:... (miejscowość, data) Wójt Gminy Żarnów Wnioskodawca: Imię i nazwisko:... Adres:. NIP. Nr telefonu.. Pełnomocnik (jeżeli został ustanowiony): Imię i nazwisko:... Adres:... Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA

PROSPEKT INFORMACYJNY. PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE 6 budynków jednorodzinnych oraz 3 budynków dwurodzinnych TYCHY, UL. NOWA Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie ustawy dnia 16

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 listopada 2015 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 listopada 2015 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Arkusz mapy 4, obręb 0001 Opalenica Działka nr 260/48 0,0879 ha 2. Księga wieczysta Kw nr PO1N/00037416/9 Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, W dziale III wpisane jest ograniczone

Bardziej szczegółowo

Zespół Zabudowy E Osiedle ZIELONA POLANA w Krakowie ul. Jana Kantego Federowicza nrnr 27, 29, 31, 33 i 35

Zespół Zabudowy E Osiedle ZIELONA POLANA w Krakowie ul. Jana Kantego Federowicza nrnr 27, 29, 31, 33 i 35 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego. Data sporządzenia Prospektu: 2015-04-10 PROSPEKT INFORMACYJNY Rew. B Zespół Zabudowy E osiedle ZIELONA POLANA w Krakowie ul. Jana Kantego Federowicza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/442/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 września 1999 r. w sprawie miejscowego planu

Uchwała Nr XIV/442/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 września 1999 r. w sprawie miejscowego planu Uchwała Nr XIV/442/99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 września 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stanowiącego fragment osiedla Wyżyny w Bydgoszczy ograniczonego

Bardziej szczegółowo

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY WZÓR PROSPEKTU INFROMACYJNEGO DLA INWESTYCJI NOWE CENTRUM POŁUDNIOWE Stan na dzień 06 maja 2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "Lofty Ułańskie " POZNAŃ, ul. Wojskowa 6 WERSJA 001/U Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań

Bardziej szczegółowo

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę Rejestr na budowę wpływu budowa budynku letniskowego AB.6740.103.2015 AB.6740.103.2.2015 1. Osoba fizyczna Sobącz dz. 190 2015-02-16 2015-04-01 2. Gmina 2 Miejska Kościerzyna 3. Gmina 3 Miejska Kościerzyna

Bardziej szczegółowo

Zespół Zabudowy E Osiedle ZIELONA POLANA w Krakowie ul. Jana Kantego Federowicza nrnr 27, 29, 31, 33 i 35

Zespół Zabudowy E Osiedle ZIELONA POLANA w Krakowie ul. Jana Kantego Federowicza nrnr 27, 29, 31, 33 i 35 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego. Data sporządzenia Prospektu (aktualizacji): 2016-04-08 PROSPEKT INFORMACYJNY Rew. E1 Zespół Zabudowy E osiedle ZIELONA POLANA w Krakowie ul. Jana Kantego

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2014 wg rozporządzenia

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2014 wg rozporządzenia REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2014 wg rozporządzenia L.p. Nr decyzji i data jej wydania Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (nr dz.ew.) Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI W POZNANIU POMIĘDZY ULICAMI ŚNIADECKICH I ŚWIĘCICKIEGO (ŁAZARZ)

OFERTA SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI W POZNANIU POMIĘDZY ULICAMI ŚNIADECKICH I ŚWIĘCICKIEGO (ŁAZARZ) OFERTA SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI W POZNANIU POMIĘDZY ULICAMI ŚNIADECKICH I ŚWIĘCICKIEGO (ŁAZARZ) POZNAŃ, LIPIEC 2014 Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana o nieregularnym kształcie

Bardziej szczegółowo

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000304674 Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów 1 46-100

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24 kwietnia 2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper MEG Developments

Bardziej szczegółowo

!!!!! PROSPEKT INFORMACYJNY!

!!!!! PROSPEKT INFORMACYJNY! PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 SPORZĄDZONY WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 25.08.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper : SALWIRAK

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU WOŁCZYŃSKA 18

GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU WOŁCZYŃSKA 18 GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU GRUNTY DEWELOPERSKIE Grunty deweloperskie Działki gruntowe będące przedmiotem prawa użytkowania wieczystego o łącznej powierzchni 133 128 m2 wraz z prawem własności budynków

Bardziej szczegółowo

PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl

PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 29.01.2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres PRODIPORT INVESTMENT

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Materiał marketingowy 2015- - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Echo - Nowy Mokotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ Wrocław Pl. Wolności 10 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 50-950 Wrocław tel. 071/393-8149

Bardziej szczegółowo

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności,

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, b) usługi nieuciążliwe; b) budynki mieszkalne wolnostojące, c) budynki usługowe wolnostojące lub w połączeniu z zabudową mieszkaniową, pensjonatową, d) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi,

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Numer wpisu : 2009/B/001. Zakres przedmiotowy : Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr ew.: 252/26 w Kuźnicy.

Numer wpisu : 2009/B/001. Zakres przedmiotowy : Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr ew.: 252/26 w Kuźnicy. 2009 2009 Numer wpisu : 2009/B/001 Zakres przedmiotowy : Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr ew.: 252/26 w Kuźnicy. pobierz (64.1 KB) Numer wpisu : 2009/B/002 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIA NA BUDOWĘ I ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH CHEŁM ŚLĄSKI ROK. Nazwa, adres (lokalizacja i rodzaj obiektu/obiektów

POZWOLENIA NA BUDOWĘ I ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH CHEŁM ŚLĄSKI ROK. Nazwa, adres (lokalizacja i rodzaj obiektu/obiektów Lp. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres inwestora Nazwa, adres (lokalizacja i rodzaj obiektu/obiektów Nr i data wpływu wniosku o pozwolenie na budowę/ rozbiórkę Nr i data decyzji o pozwoleniu na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. Poz. 372 UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/242/VI/2011 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki urbanistyczne dla terenów zabudowy mieszkaniowej

Wskaźniki urbanistyczne dla terenów zabudowy mieszkaniowej Wskaźniki te nie wynikają z przepisów prawa ani obowiązujących norm, natomiast wiele z nich stanowi pojęcia fachowe i parametry służące do oceny jakościowej projektów. Struktura użytkowania terenu w dzielnicy

Bardziej szczegółowo

GRUNTY DEWELOPERSKIE GWIAZDOWO

GRUNTY DEWELOPERSKIE GWIAZDOWO Grunty deweloperskie Działki gruntowe z prawem własności o łącznej powierzchni 171 804 m2 wraz z budynkiem po byłej gorzelni. Dane nieruchomości Adres Prawo do nieruchomości Numer KW Gwiazdowo własność

Bardziej szczegółowo

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 18 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Rew. F

PROSPEKT INFORMACYJNY Rew. F Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego: 2016-07-05 Data sporządzenia Prospektu (aktualizacji): 2016-07-05 PROSPEKT INFORMACYJNY Rew. F Zespół Zabudowy E budynek 1 Osiedla ZIELONA POLANA w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2015 wg rozporządzenia *

REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2015 wg rozporządzenia * REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2015 wg rozporządzenia * L.p. Nr i data jej wydania (rrrr mm dd) Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (nr dz.ew.) Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego - WZÓR -

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego - WZÓR - CZĘŚĆ OGÓLNA Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego - WZÓR - PROSPEKT INFORMACYJNY dla zadania inwestycyjnego Dom Jednorodzinny przy ul. Spokojnej Nr 13 w Prudniku 2014-04-17 Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia grudnia 2014 r. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: mgr inż. arch. Elżbieta Janus

Poznań, dnia grudnia 2014 r. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: mgr inż. arch. Elżbieta Janus Poznań, dnia grudnia 2014 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Mrowińskiej i Prusimskiej w Poznaniu, i stopnia

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN OSIEDLE MAŁE BŁONIA NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA

SZCZECIN OSIEDLE MAŁE BŁONIA NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA AMBER Sp. z o. o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-18-81-797, REGON 811632301 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych.

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych. WYSOKA Dane podstawowe: miejscowość Wysoka, ul. Lipowa, Obręb 0028 Wysoka, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, działka Nr 46/68 (nowy podział: 46/73-83) o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY 14.03.2012 CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Deweloper RO.SA.-INVEST Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600 Radom Nr NIP i REGON NIP 948-23-63-963

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR INWESTYCJA - "KAMIENICA PRZY RYNKU" PRZEŹMIEROWO WERSJA 001/PRZ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "AGROBEX" Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań

Bardziej szczegółowo

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu ul. Wiejska TEREN PRZY ULICY WIEJSKIEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI PRZEZNACZENIE: usługi i drobne funkcje przemysłowe OPIS NIERUCHOMOŚCI: ruchomość gruntowa położona w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy ul. Wiejską

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI INWESTOR: Brera Investycje Spółka z o.o. sp. k. Ul. Królowej Jadwigi 74A 30-209 Kraków Podpis dewelopera lub osoby upoważnionej do reprezentacji:

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka gruntu oznaczona jest nr ewidencyjnym 7/1 i ma powierzchnię całkowitą 5947 m 2.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka gruntu oznaczona jest nr ewidencyjnym 7/1 i ma powierzchnię całkowitą 5947 m 2. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności do działki składającej się na nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w ścisłym centrum Wielunia, przy ul. Głowackiego. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów

Bardziej szczegółowo

CZŁUCHÓW, Al. Wojska Polskiego

CZŁUCHÓW, Al. Wojska Polskiego CZŁUCHÓW, Al. Wojska Polskiego PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO CZŁUCHÓW Człuchów to miasto powiatowe liczące 15.000 mieszkańców, znajdujące się w województwie pomorskim.

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA UCINONE SP. Z O.O., NIP: , KRS:

CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA UCINONE SP. Z O.O., NIP: , KRS: UCINONE strona 1 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY SŁONECZNA ENKLAWA V MIKOŁÓW KAMIONKA UL.DZWONKOWA DZIAŁKA NR 2133/7 ZESPÓŁ DOMÓW JEDNORODZINNYCH DWULOKALOWYCH

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE 01.09.2012 r.

OTWARCIE 01.09.2012 r. OTWARCIE 01.09.2012 r. Szanowni Państwo dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą wynajmu powierzchni handlowych w nowopowstającym centrum handlowo-usługowym GALERIA PÓŁNOC zlokalizowanym w północnej części

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiot sprzedaży: Przewidywana cena : ,00 zł

Przedmiot sprzedaży: Przewidywana cena : ,00 zł Olsztyn ul. Limanowskiego - grunt zabudowany budynkami usługowymi - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Cena: : 890 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 4 313 m.kw. Powierzchnia użytkowa: : 531,62 m kw. Adres: ul. Limanowskiego

Bardziej szczegółowo

Marwałd 23 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż

Marwałd 23 Lokal użytkowy nr 1. Nieruchomość na sprzedaż Marwałd 23 Lokal użytkowy nr 1 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Marwałd Ulica, nr budynku 23 Powierzchnia lokalu Lokal użytkowy nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej 79,05 m kw.

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Olsztyn ul. Limanowskiego grunt zabudowany parterowym budynkiem biurowym Powierzchnia gruntu: 4 313 m.kw. m.kw. Powierzchnia uż użytkowa: ytkowa: 531,62 m kw. Powierzchnia zabudowy:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 05/05/2014 rok PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Wynajem lub sprzedaż nieruchomości

Wynajem lub sprzedaż nieruchomości Wynajem lub sprzedaż nieruchomości Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec w Zębcu Spółka Akcyjna 27-200 Starachowice tel. centrala: +48 41 2767 400; fax: +48 41 2767 500 e-mail: zebiec@zebiec.pl Podaje się do

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, ul. Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ

WROCŁAW, ul. Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ WROCŁAW, Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ KONCEPT Koncept WS z z o.o. o.o. S.K.A., k., 21A, 21 61-619 A, 61-619 MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach

Bardziej szczegółowo

BRZEG, ul. 1-go Maja / Ptasia

BRZEG, ul. 1-go Maja / Ptasia BRZEG, ul. 1-go Maja / Ptasia PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO BRZEG Brzeg - miasto i gmina w województwie opolskim, siedziba powiatu brzeskiego, położone nad Odrą,

Bardziej szczegółowo

ulica Czechowska 9 Obr. Krzyżowniki Ark. 17 Dz. 93/71, ulica Lutycka brak Obr. Golęcin Ark. 18 Dz. 51/1,

ulica Czechowska 9 Obr. Krzyżowniki Ark. 17 Dz. 93/71, ulica Lutycka brak Obr. Golęcin Ark. 18 Dz. 51/1, Nr 156 157 158 156 2013-07-02 157 2013-07-03 158 2013-07-04 ustalenie warunków dla rozbudowy i wewn. przebudowy budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej warunki dla garażuwarsztatu warunki dla 2

Bardziej szczegółowo

Informacja o wszczętych postępowaniach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wpływ w okresie od

Informacja o wszczętych postępowaniach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wpływ w okresie od Informacja o wszczętych postępowaniach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wpływ w okresie od 01.10-31.10.2015 Lp. * 3. projektowanych obiektów** 1. ulica Cieszyńska Obr. Dębiec Ark. 21

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego data 18 maja 2012 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXXIV/1746/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r.

Uchwała Nr LXXIV/1746/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r. Uchwała Nr LXXIV/1746/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi dla części obszaru miasta położonej w rejonie Lublinka.

Bardziej szczegółowo

ZIELONA GÓRA, ul. Działkowa / Zacisze

ZIELONA GÓRA, ul. Działkowa / Zacisze ZIELONA GÓRA, ul. Działkowa / Zacisze PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO ZIELONA GÓRA Zielona Góra miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, siedziba organów samorządu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz, biuro: Ul. Żeromskiego nr 5, Sandomierz tel. (015) 833-28-74 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA STACJI

Bardziej szczegółowo

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne 7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Libertowie w gminie Mogilany, około 9,0 km na południe od ścisłego centrum

Bardziej szczegółowo

Kraków Łagiewniki, obok Sanktuarium Św. Jana Pawła II i projektowanego pola golfowego na obszarze tzw. Białego Morza pow.

Kraków Łagiewniki, obok Sanktuarium Św. Jana Pawła II i projektowanego pola golfowego na obszarze tzw. Białego Morza pow. Kraków Łagiewniki, obok Sanktuarium Św. Jana Pawła II i projektowanego pola golfowego na obszarze tzw. Białego Morza pow. 1ha 44ar 75m2 Do sprzedania teren pod zabudowę mieszkaniową lub/i usługową (MN/U.2)

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Rozbudowa budynku mieszkalnego o część usługowomieszkalną

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Rozbudowa budynku mieszkalnego o część usługowomieszkalną Ciechanów 27.03.2015 PROSPEKT INFORMACYJNY Rozbudowa budynku mieszkalnego o część usługowomieszkalną, 220/5 Niniejszy prospekt informacyjny został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 16 września 2011

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO ZADANIE INWESTYCYJNE ETAP I I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA NICKEL INVEST NR 3 Spółka

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE MODERNO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO OSIEDLE MODERNO CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA Niniejszy dokument nie stanowi prospektu informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 0 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 0 nr poz. 77). Prospekt

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ Lokalizacja: Wola Rzędzińska 487c, gm. Tarnów około 12km od centrum Tarnowa; 2,5km od drogi krajowej Tarnów Rzeszów drogą powiatową Ładna Wola Rzędzińska

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR1P/00347478/0 lokal mieszkalny nr 140 położony na czwartym,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Nazwa Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu Osoba do kontaktu Konrad Czępiński Telefon (061) 8560-623 Inne numery fax: (061) 8560-615 kontaktowe: email: kczepinski@anr.gov.pl

Bardziej szczegółowo