UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS"

Transkrypt

1 UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS / Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 02, 10 Typy uczestnictwa Participation types Październik 2000 /October 2000 Data rozszerzenia uczestnictwa Extension of participant status date Wykluczenie uczestnictwa w typach Exclusion of participant status by types Data wykluczenia Exclusion of participant status date Centralny Dom Maklerski Pekao S.A Dom Maklerski Banku Śląskiego SA Staropolski Dom Maklerski S.A Bank Przemysłowo - Handlowy S.A BIG Bank Gdański SA Dom Maklerski Banku Zachodniego S.A Kredyt Bank S.A Powszechna Kasa Oszczędności BP SA 01, 02, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 34, 35, 36, 39 01, 02, 05, 06, 09, 11, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 54 01, 02, 06, 09, 11, 35, 36 00, 01, 02, 05, 06, 09, 10, 11, 34, 35, 36, 37, 38 01, 02, 05, 06, 11, 34, 35 00, 01, 02, 05, 06, 10, 11, 34, 35 01, 02, 05, 06, 07, 09, 11,, 34, Global Capital Partners Poland SA Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A Dom Maklerski WBK S.A Dom Maklerski Polonia Net SA Bank Gospodarki Żywnościowej SA Dom Maklerski PBK SA Bank Handlowy w Warszawie SA 01, 02, 05, 06, 11 01, 02, 05, 06, 09, 11, 12, 34, 35, 36 01, 02, 05, 06, 09, 11, 34, 35 01, 05, 06, 11, 35 01, 02, 06, 11,, 34, 35 01, 02, 05, 06, 09, 11, 34, 35, 36 00, 01, 02, 05, 06, 09, 10, 11, 34, 35, 36, 37, 38, 40 41, 45, 47, 82, Citibank (Poland) SA Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Cukrownictwa "Cukrobank" SA Bank Komunalny w Gdyni SA CA IB Securities SA PPTFI Pioneer SA ABN Amro Securities (Polska) SA Sur5. Net SA Raiffeisen Bank Polska SA PZU Na Życie SA Bank Współpracy Europejskiej SA Dom Maklerski Elimar SA Citibrokerage SA 942 Dom Maklerski Amerbrokers SA Credit Lyonnais Bank Polska SA CS First Boston (Polska) SA ING Bank N.V. (Warsaw) Górnośląski Bank Gospodarczy SA Bank Austria Creditanstalt PL. S.A Fortis Securities Polska SA Dom Maklerski Penetrator SA Raiffeisen Capital & Investment SA Narodowy Bank Polski Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA 10 10, 01, 02, 05, 06, 11, 34, 35, 36, 31 01, 11, 34, 35 01, 05, 06, 11, 35, , 02, 05, 06, 09, 11, 34, 35 01, 34 01, 02, 05, 06, 11, 12,, 34, , 05, 06, 11, 35 01, 02, 05, 06, 11, 35 01, 11, 35 01, 05, 06, 09, 11,

2 UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS / Kod / Code Uczestnicy / Participants Typy uczestnictwa Participation types Październik 2000 /October 2000 Data rozszerzenia uczestnictwa Extension of participant status date Wykluczenie uczestnictwa w typach Exclusion of participant status by types Data wykluczenia Exclusion of participant status date Bank Społem SA Dom Maklerski BIG-BG S.A Cuprum-Bank SA Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni SA Erste Securities Polska SA Wschodni Bank Cukrownictwa SA Dom Inwestycyjny BWE SA Bank Ochrony Środowiska SA Robert Fleming (Polska) SA BNP - Dresdner Bank (Polska) SA Beskidzki Dom Maklerski SA Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A ING Baring Securities Poland S.A Fortis Bank Polska SA BIG Bank SA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA HSBC Securities Polska S.A Societe Generale - Suc. de Varsovie Bank Śląski S.A. w Katowicach Dom Maklerski BMT SA ABN Amro Bank (Polska) SA Bank Polska Kasa Opieki S.A Deutsche Bank Polska SA SG Securities Polska S.A. 01, 02, 05, 06, 11, 34, 35, 36 01, 11, 34, 35 01, 05, 06, 11, , 05, 06, 09, 11, 35, 39 01, 11,, 34, 40 01, 11, 34, 35 00, 10 01, 02, 11 00, 07, 10 01, 05 01, 05, 06, 11, Wood&Company SA WestDeutsche Landesbank Polska SA LG Petro Bank S.A BRE Bank S.A Bank Zachodni S.A Bank Współpracy Regionalnej S.A Bank Wschodni S.A Bank Pocztowy S.A Invest-Bank S.A AIG Bank Polska S.A Wielkopolski Bank Kredytowy SA Prokapital S.A Powszechny Bank Kredytowy Prosper-Bank SA Krakowski Dom Maklerski SA Bank Amerykański w Polsce SA 01,

3 00 - depozytariusz / custodian Typy uczestnictwa / Participation types 34 - biuro maklerskie - prawa pochodne / brokerage house - derivatives 01 - biuro maklerskie / brokerage house 02 - specjalista / specialist 05 - sponsor emisji imiennych pap. wart. / issue sponsor - registered securities 06 - sponsor emisji pap. wart. na okaziciela / issue sponsor - bearer securites 07 - pośrednik finansowy / intermediary for money entitlements 09 - podmiot organizujący rynek pozagiełdowy / OTC market maker 10 - depozytariusz - rachunek własny / custodian for own account 11 - biuro maklerskie - rachunek własny / brokerage house for own account 12- animator obrotu giełdowego - dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską / stock exchange market maker - brokerage house or bank participating as brokerage house 35 - biuro maklerskie - prawa pochodne - rachunek własny brokerage house for own account - derivaties 36 - animator obrotu giełdowego - prawa pochodne stock exchange market maker - derivatives 37 - depozytariusz - prawa pochodne - rachunek własny custodian for own account - derivatives 38 - depozytariusz - prawa pochodne custodian - derivatives 39 - podmiot organizujący rynek pozagiełdowy - prawa pochodne OTC market maker - - derivatives 40-49, reprezentant uczestnika - prawa pochodne representative of participant - derivatives 13 - animator obrotu giełdowego - inne instytucje / stock exchange market maker - other institutions deponent / depositor reprezentant uczestnika / representative of participant UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS REPREZENTANCI UCZESTNIKÓW KDPW / REPRESENTATIVES OF KDPW PARTICIPANTS Październik 2000 / October 2000 Kod reprezentanta Representative code Uczestnicy KDPW reprezentowani przez innych uczestników KDPW KDPW participants represented by other KDPW participants Reprezentanci uczestników bezpośrednich / Representatives of direct participants Krakowski Dom Maklerski S.C. Reprezentanci uczestników na rynku praw pochodnych / Representatives of participants - derivatives Staropolski Dom Maklerski S.A Dom Maklerski Penetrator S.A Krakowski Dom Maklerski S.C Przedsiębiorstwo Maklerskie Elimar S.A Beskidzki Dom Maklerski S.A Eastbrokers WDM SA Regionalny Dom Maklerski Polonia S.A Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A Dom Maklerski Instalexport SA Dom Maklerski Elimar SA Dom Maklerski BMT SA Data wprowadzenia Extension of participant status date Data wykluczenia Exclusion of participant status date 1 7Bulls.Com 7Bulls.Com SA 2 Agora Agora S.A. 3 Agros Agros Holding SA akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares

4 4 Amerbank Bank Amerykański w Polsce SA 5 Amica Amica Wronki SA 6 Ampli Ampli SA 7 AMS Art Marketing Syndicate SA 8 Animex Animex SA 9 Apator Apator SA 10 Apexim Apexim SA 11 Aqua Aqua S.A. 12 Atlantis Atlantis SA 14 Bakoma Bakoma SA 15 Bank Częstochowa Bank Częstochowa S.A. 16 Bank Handlowy Bank Handlowy w Warszawie SA 17 Bank Komunalny Bank Komunalny w Gdyni SA 18 Bauma Bauma SA 19 Beef-San Beef-San Zakłady Mięsne S.A. 21 Best Best S.A. 22 Beton-Stal Beton-Stal SA 23 Będzin Elektrociepłownia "Będzin" S.A. 24 Bielbaw Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Bielbaw" SA akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares 561 akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares obligacje zamienne \ convertible bonds akcje imienne aportowe \ non-cash nominative shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares

5 25 BIG-BG BIG Bank Gdański SA 26 Biurosystem Zakłady Techniki Biurowej "Biurosystem" SA 27 Boryszew Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew" SA 28 BOŚ Bank Ochrony Środowiska SA 29 BPH Bank Przemysłowo-Handlowy SA BRE BRE Bank S.A. 31 Brok Koszalińskie Zakłady Piwowarskie Brok SA 32 BŚK Bank Śląski S.A. w Katowicach 33 Budimex Budimex SA 34 Budopol Wrocław Budopol-Wrocław SA 35 BWR Bank Współpracy Regionalnej SA 36 Bytom Zakłady Odzieżowe "Bytom" SA 37 Caspol Cieszyńska Agencja Spedytorska "Caspol" S.A. 38 Centrostal Gdańsk Centrostal SA w Gdańsku 39 Centrozap Centrozap S.A. 40 Cersanit Cersanit - Krasnystaw SA 41 Chemiskór Chemiskór SA 42 Clif Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. 43 Com Arch Com Arch S.A. 44 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeniowe "Compensa" SA 45 Computerland ComputerLand S.A. 46 CSS Computer Service Support S.A. akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne aportowe \ non-cash nominative shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares warranty europejskie \ european style warrants akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares obligacje korporacyjne \ corporate bonds akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares

6 47 Delia Delia SA w Zamościu 48 Dębica Firma Oponiarska "Dębica" SA 49 Drosed "Drosed" - Siedleckie Zakłady Drobiarskie SA 50 Echo Echo Investment SA 51 Efekt Korporacja Gospodarcza "Efekt" SA 52 EFL Europejski Fundusz Leasingowy S.A. 53 Ekodrob Iławskie Zakłady Drobiarskie "EKODROD" SA 54 Elektrim "Elektrim" S.A. 55 Elektrim Kable Elektrim Kable S.A. 56 Elektrobudowa Elektrobudowa SA 57 Elektromontaż Export Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż-Export SA 58 Elektromontaż Warszawa Przesiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Elektromontaż Warszawa SA 59 Elkop Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP SA 60 Elzab Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" SA 61 Ema-Blachownia Zakład Elektro-Metalurgiczny "EMA-BLACHOWNIA" SA 62 ENAP Energoaparatura SA 63 Enegopol Przedsiebiorstwo Eksploatacji Maszyn Budowlanych "Energopol" S.A. 64 Energomontaż Południe Energomontaż - Południe SA 65 Energomontaż Północ Energomontaż-Północ SA 66 Espebepe Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego ESPEBEPE-Holding SA 67 Euro Bud Invest Euro Bud Invest S.A. 68 Europa Towarzystwo Ubezpieczeniowe "Europa" S.A. 69 Exbud Exbud SA 70 Fameg Zakłady Mebli Giętych "Fameg" S.A. akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares obligacje zamienne \ convertible bonds akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares

7 71 Famot-Pleszew Famot-Pleszew SA 73 Farmacol Farmacol S.A. 74 Fasing Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. 75 Ferrum Huta Ferrum SA 76 Forte Fabryki Mebli Forte SA 77 Fortis Fortis Bank Polska SA 78 Gant Gant SA 79 Garbarnia Garbarnia Brzeg SA 80 GPRG Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA 81 Grajewo Zakłady Płyt Wiórowych S.A. 82 Groclin Inter Groclin Auto S.A. 83 Howell HOWELL S.A. 84 Hutmen Hutmen SA 85 Hydrobudowa Hydrobudowa S.A. 86 Hydrobudowa Śląsk "HYDROBUDOWA ŚLĄSK" SA 87 Hydrotor Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor SA 88 Impexmetal Impexmetal SA 89 Indykpol Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie "Indykpol" SA 90 Instal Kraków Instal Kraków S.A. 91 Instal Lublin Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL LUBLIN" SA 92 Instalexport Instalexport SA 93 Internet Group Internet Group SA akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares

8 94 Irena Huta Szkła Gospodarczego "Irena" SA 95 IZNS Iławskie Zakłady Naprawy Samochodów SA 96 Izolacja Materiały Izolacyjne "Izolacja" SA 97 Izolacja Jarocin Izolacja - Jarocin SA 99 Jelfa Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne "Jelfa" SA 100 Jutrzenka Przedsiebiorstwo Cukiernicze "Jutrzenka" SA 101 Kable Śląska Fabryka Kabli SA 102 Karen Karen tebook S.A. 103 Kęty Zakłady Metali Lekkich "Kęty" SA 104 KFM Kujawska Fabryka Manometrów KFM SA 105 KGHM KGHM Polska Miedź SA 106 Kogeneracja Zespół Elektrowni Wrocławskich Kogeneracja SA 107 Kompap Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Kompap" SA 108 Kopex Przedsiębiorstwo Exportu i Importu "Kopex" S.A. 109 KPBP-BICK Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemysłowego KPBP-BICK SA 110 KPPD Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. w Szczecinku 111 Krak-Brokers Krak-Brokers S.A. 112 Krakchemia Firma Handlowa "KrakChemia" SA 113 Kredyt Bank Kredyt Bank S.A. 114 Krosno Krośnieńskie Huty Szkła "Krosno" SA 115 Kruszwica Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" SA 116 KZWM Katowickie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A. 117 Leasco Polish Leasing Company "Leasco" S.A. 118 Lentex Zakłady "Lentex" SA 119 Leta Wodzisławski Ośrodek Produkcyjno Usługowo Handlowy "Leta" S.A. akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares

9 120 LG Petro Bank LG Petro Bank SA 121 LTL Lubelskie Towarzystwo Leasingowe S.A. 122 Lubawa Zakłady Konfekcji Technicznej "Lubawa" SA 123 ŁDA ŁDA Invest SA 124 Łukbud Łukowskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Łukbut" SA 125 Macrosoft MacroSoft SA 126 Masters Masters S.A. 127 Mennica Mennica Państwowa SA 128 Mewa Zakłady Dziewiarskie "MEWA" SA w Biłgoraju 129 Mieszko Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" SA 1 Milmet Fabryka Butli Technicznych "Milmet" SA 131 Miro Mark Miro Mark S.A. 132 Mitex Mitex S.A. 133 Morliny Zakłady Mięsne Morliny SA 134 Mostal Siedlce Mostosatal-Siedlce SA 135 Mostostal Export Mostostal Export SA 136 Mostostal Gdańsk Mostostal Gdańsk SA 138 Mostostal Płock Mostostal Płock S.A. 139 Mostostal Warszawa Mostostal Warszawa SA 140 Mostostal Zabrze Mostostal Zabrze Holding SA 141 MPEC Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wrocław SA 142 Murawski Holding Murawski Holding S.A. 143 Muza Muza SA akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares prawa poboru \ pre-emptive rights

10 144 Naftobudowa Naftobudowa S.A. 145 NBP Narodowy Bank Polski S.A. 146 Netia Netia Holdings SA 147 Net-Trade Net-Trade SA 148 NFI Drugi Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA 149 NFI Foksal Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA 150 NFI Fortuna Narodowy Fundusz Inwestycyjny Fortuna SA 151 NFI Hetman Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Hetman" SA 153 NFI Jupiter Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA 154 NFI Kwiatkowski Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Eugeniusza Kwiatkowskiego SA 155 NFI Magna Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia SA 156 NFI Octava Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava SA 157 NFI Piast Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Piast" SA 158 NFI Pierwszy Fund 1 Pierwszy NFI S.A. 159 NFI Progress Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress SA 160 NFI Siódmy Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego SA 161 NFI Victoria Piąty Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Victoria" SA 162 NFI Zachodni Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI SA 163 mi mi S.A. 164 vita vita SA 165 womag wosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych "womag" SA 166 Ocean Ocean Company SA 167 Odlewnie Polskie Odlewnie Polskie SA 168 Okocim Okocimskie Zakłady Piwowarskie SA 169 Oława Huta "Oława" SA 170 Optimus Optimus SA 171 Orbis Orbis SA akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares obligacje NBP imienne \ NBP nominative bonds akcje imienne aportowe \ non-cash nominative shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares

11 172 Orfe Orfe S.A. 173 Orzeł Zakłady Lniarskie "Orzeł" SA 174 Ostrów Wielkopolski Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski 175 OZC Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA 176 Paged Paged SA 177 Pażur Pażur S.A. 178 PBK Powszechny Bank Kredytowy SA 179 Pekabex Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex SA 180 Pekaes Pekaes S.A. 181 Pekao SA Bank Polska Kasa Opieki S.A. 182 Pekpol Pekpol SA 183 Pemug Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "Pemug" S.A. 184 Pepees Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" SA 185 Permedia Zakłady Chemiczne "Permedia" SA 186 PGF Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. 187 PHOMB Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi SA 188 Piasecki PIA PIASECKI SA 189 PKN Orlen Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 190 Polar Polar SA 191 Polfa Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA 192 Polifarb Cieszyn-Wrocław Polifarb Cieszyn-Wrocław SA 194 Poligrafia Poligrafia SA 195 Polisa Towarzystwo Ubezpieczeniowo Reasekuracyjne "Polisa" SA 196 Pollena Ewa Fabryka Kosmetyków Pollena Ewa S.A. 197 Polna Zakład Automatyki "POLNA" S.A. 198 Polnord Polnord S.A. akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares obligacje komunalne \ municipal bonds akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares 370 akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares

12 199 Ponar Wadowice Fabryka Elementów Hydrauliki "Ponar - Wadowice" SA 200 Pozmeat Zakłady Mięsne Pozmeat SA 201 PPWK Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych Warszawa-Wrocław im. E. Romera SA 202 Prochem Prochem SA 203 Projprzem Projprzem S.A. 204 Prokom "PROKOM Software" SA 205 Prosper Prosper S.A. 206 Protektor Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Protektor"S.A. 207 Próchnik Próchnik SA 208 PZZ Przedsiebiorstwo Zbożowo Młynarskie "PZZ" w Bolesławcu SA 209 Rafako Fabryka Kotłów "Rafako" SA 210 Rafamet Fabryka Obrabiarek "Rafamet" SA 211 Relpol Relpol SA 212 Remak Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych "Remak" S.A. 213 Resbud Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego "RESBUD" SA 214 Rolimpex Rolimpex SA 215 Ropczyce Zakłady Magnezytowe Ropczyce SA 216 Sanwil Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu SA 217 Sezam Sezam I Zamknięty Fundusz Inwestycyjny 218 Simple Simple S.A. 219 Skarb Państwa Skarb Państwa 220 Skarbiec-Gwarancja Skarbiec-Gwarancja 2002 Zamknięty Fundusz Inwestycyjny 221 Skotan Zakłady Garbarskie "Skotan" S.A. 222 Softbank Softbank SA 223 Sokołów Sokołów S.A. 224 Stalexport Stalexport SA akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares 150 akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares obligacje skarbowe \ treasury bonds certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares

13 225 Stalprodukt Zakład Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" SA 226 Stalprofil Stalprofil S.A. 227 Ster Projekt Ster - Projekt SA 228 Stgroup Stgroup S.A. 229 Stomil Bełchatów Bełchatowskie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil SA 2 Stomil Olsztyn Stomil-Olsztyn SA 231 Stomil Sanok Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil Sanok" SA 232 Strzelec Małpolski Browar Strzelec SA 233 Suwary Suwary S.A. 234 Swarzędz Swarzędz Meble S.A. 235 Szeptel Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne "Szeptel" SA 236 Świecie Frantschach Świecie S.A. 237 Talex Talex SA 238 TIM TIM SA 239 Tonsil Tonsil SA 240 TP S.A. Telekomunikacja Polska S.A. 241 TUP Trans Universal Poland S.A. 243 Unimil Unimil SA 244 Viscoplast Zakłady Chemiczne "Viscoplast" SA 245 Vistula Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Vistula" SA 246 VOX VOX Industrie SA 247 Wandalex Wandalex SA akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares prawa do akcji \ allotment certificates akcje na okaziciela \ bearer shares prawa poboru \ pre-emptive rights akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares

14 248 Warbud Warbud S.A. 249 Warta Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" SA 250 Wawel Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Wawel" SA 251 WBK Wielkopolski Bank Kredytowy SA 252 WFM Wielkopolskie Fabryki Mebli S.A. 253 WFPiA Warszawska Fabryka Pomp i Armatury SA 254 Wilbo Wilbo S.A. 255 Wistil Zakłady Przemysłu Jedwabniczego WISTIL SA 256 WKSM Wrocławskie Kopalnie Surowców Mineralnych SA 257 Wodkan "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA 258 Wólczanka Wólczanka SA 259 Yawal-System "YAWAL-SYSTEM" SA 261 Zastal Zastal S.A. 262 ZEG Zakład Elektroniki Górniczej "ZEG" SA 263 ZEW Zakłady Elektrod Węglowych SA 264 ZFM Zamojskie Fabryki Mebli S.A. 265 ZM Mazury Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku SA 266 ZNTK Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach SA 267 ZPUE Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz S.A. 268 ZREW Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa SA 269 ZTGE Zakład Telemechaniki Górniczej "Elektrometal" S.A. 270 Żywiec Browary Żywciec S.A. akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne aportowe \ non-cash nominative shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares

15 ZMIANY W STRUKTURZE EMITENTÓW / CHANGES IN STRUCTURE OF ISSUERS Październik 2000 October 2000 Data wpisu do rejestru uczestników Registration as Data wykreślenia z rejestru uczestników Removal from participants register date 1 "Polifarb" Dębicka Fabryka Farb i Lakierów SA Polifarb Dębica Talex SA Talex Wandalex SA Wandalex

Jak zostać spółką notowaną na rynku regulowanym GPW

Jak zostać spółką notowaną na rynku regulowanym GPW Główny Rynek GPW Jak zostać spółką notowaną na rynku regulowanym GPW Kluczowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z oferowaniem i wprowadzaniem akcji do obrotu na rynku regulowanym jest Ustawa

Bardziej szczegółowo

Lista spółek uwzględnionych w raporcie

Lista spółek uwzględnionych w raporcie Lista spółek uwzględnionych w raporcie 1 4fun Media SA 2 ABC Data 3 ABM Solid SA 4 AC SPÓŁKA AKCYJNA 5 Action SA 6 AD. Drągowski S.A. 7 Advadis SA 8 Agora SA 9 Alchemia SA 10 Alma Market SA 11 Amica Wronki

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS 801 Santander Consumer Bank S.A. 802 Lukas Bank S.A. 804 Skarb Państwa - Minister Finansów 805 Bankowy Fundusz Gwarancyjny 806 Kredyt Bank S.A. 808 Bank DNB Nord Polska S.A. 810 Calyon S.A. Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Lista spółek - Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku. Lista spółek

Lista spółek - Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku. Lista spółek Lista spółek Charakterystyka próby kryterium menedżerowie, którzy przepracowali cały 2014 rok wszyscy menedżerowie 969 100,0% 1 276 100,0% prezes zarządu 299 30,9% 382 29,9% funkcja wiceprezes zarządu

Bardziej szczegółowo

EMITENCI. stan na dzień: 25-04-2014 r.

EMITENCI. stan na dzień: 25-04-2014 r. EMITENCI stan na dzień: 25-04-2014 r. Lp. nazwa emitenta kod 1 01CYBERATON S.A. 1250 2 11 BIT STUDIOS S.A. 1516 3 2C PARTNERS S.A. 1975 4 2INTELLECT.COM S.A. 2071 5 4FUN MEDIA S.A. 1262 6 5TH AVENUE HOLDING

Bardziej szczegółowo

AB S.A. ul. Ko cierzy ska 32 51-416 Wrocław 71 324 06 00 71 324 05 29 sekretariat@ab.pl www.ab.pl

AB S.A. ul. Ko cierzy ska 32 51-416 Wrocław 71 324 06 00 71 324 05 29 sekretariat@ab.pl www.ab.pl Name P r Street City Phone Fax E-mai Website e AB u. Ko cierzy ska 32 51-416 Wrocław 71 324 06 00 71 324 05 29 sekretariat@ab. www.ab. ABC Data u. Daniszewska 14 03-230 Warszawa 22 676 09 00 22 614 16

Bardziej szczegółowo

Raport płynności akcji i PDA

Raport płynności akcji i PDA partner Raport płynności akcji i PDA rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie styczeń 2015 Łukasz Mozgała Dyrektor Wydziału Współpracy z Emitentami Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Dynamika symboliczna jako narzędzie identyfikacji nielosowego charakteru stóp zwrotu walorów notowanych na GPW w Warszawie

Dynamika symboliczna jako narzędzie identyfikacji nielosowego charakteru stóp zwrotu walorów notowanych na GPW w Warszawie Dynamika symboliczna jako narzędzie identyfikacji nielosowego charakteru stóp zwrotu walorów notowanych na GPW w Warszawie Dr Krzysztof Najman Katedra Statystyki Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

GAZETA FINANSOWA 2013-06-28

GAZETA FINANSOWA 2013-06-28 RANKING 1000 NAJWIĘKSZYCH FIRM W POLSCE Lp. Nazwa firmy Przychody Branża ze sprzedaży 2012 r. (w tys. zł) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 PKN ORLEN SA, PŁOCK 88348971

Bardziej szczegółowo

Lista firm. 3M POLAND Sp z o.o.

Lista firm. 3M POLAND Sp z o.o. Lista firm 3M POLAND Sp z o.o. A ABB Sp. z o.o. ABBOTT LABORATORIES POLAND Sp. z o.o. ABN AMRO BANK (POLSKA) SA ACP PHARMA SA AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA AGENCJA RUCHU LOTNICZEGO

Bardziej szczegółowo

EVIP CENTRUM SP. Z O.O.

EVIP CENTRUM SP. Z O.O. PREZENTACJA EVIP CENTRUM SP. Z O.O. 01 kwiecień 14 Copyrigt by EVIP Centrum Sp. z o.o, Warszawa 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszego dokumentu

Bardziej szczegółowo

Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych (podział według organizatorów emisji)

Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych (podział według organizatorów emisji) 31.05.2012 5 (297) PRZEGLĄD RYNKU NIESKARBOWYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ISSN 1732-2472 Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych (podział według organizatorów emisji) Organizator Łączna wartość zadłużenia

Bardziej szczegółowo

Dane statystyczne za rok 2012

Dane statystyczne za rok 2012 2013 Dane statystyczne za rok 2012 Wskaźniki giełdowe 2012 Główny Rynek GPW Wartość rynkowa notowanych spółek krajowych (na koniec roku) Wartość rynkowa notowanych spółek zagranicznych (na koniec roku)

Bardziej szczegółowo

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/1 (2013) Indeksy zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu wartością spółek giełdowych

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/1 (2013) Indeksy zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu wartością spółek giełdowych ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/1 (2013) s. 9 20 Indeksy zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu wartością spółek giełdowych Jadwiga Adamczyk

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku 1. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta......................................... 50

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin GIE DA PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH w Warszawie WARSAW STOCK EXCHANGE ISSN 1426-1553 Biuletyn Miesięczny GPW (11/2) Listopad 2 (11/2) November 2 WIG2 i TechWIG ostatnie 12 miesięcy WIG2 and TechWIG last 12 months

Bardziej szczegółowo

Wybrani klienci StatSoft

Wybrani klienci StatSoft Wybrani klienci StatSoft 3 M Poland, 4P Research Mix, ABB, Abbott Laboratories Poland, Accenture Polska, ACNielsen Polska, Adamed, Adler Polska, ADV Entertainment Group, Aflofarm Fabryka Leków, AG TEST

Bardziej szczegółowo

Wybrani klienci StatSoft

Wybrani klienci StatSoft Wybrani klienci StatSoft 3 M Poland, 4P Research Mix, ABB, Abbott Laboratories Poland, Accenture Polska, ACNielsen Polska, Adamed, Adler Polska, ADV Entertainment Group, Aflofarm Fabryka Leków, AG TEST

Bardziej szczegółowo

Wartość emisji 1-29.02.2012 w mln PLN

Wartość emisji 1-29.02.2012 w mln PLN 29.02.2012 2 (294) PRZEGLĄD RYNKU NIESKARBOWYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ISSN 1732-2472 Szanowni Państwo, Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych (podział według organizatorów emisji) Organizator Łączna

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 8 grudnia 2000 r. Nr 243 (1067) Poz. 57243-57590 ISSN 1426-580X Cena 14,00 zł Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych

Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych Lista uczestników systemów rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

Bardziej szczegółowo

Novita S.A. Zielona Góra Zakłady Automatyki Polna S.A. Przemyśl Regnon S.A (Pronox Technology S.A.) Katowice Stalprofil S.A. Dąbrowa G.

Novita S.A. Zielona Góra Zakłady Automatyki Polna S.A. Przemyśl Regnon S.A (Pronox Technology S.A.) Katowice Stalprofil S.A. Dąbrowa G. Badanie sprawozdań finansowych firm z listy 500 największych firm z lat poprzednich według Rzeczypospolitej: (Rzeczpospolita co roku publikuje listę 500 największych firm w Polsce wg kryterium przychodów)

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY SPIS TREŚCI. Nrl8. Warszawa, dnia 30 lipca 1996 r. I. Ogłoszenia wymagane przez Kodeks handlowy

MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY SPIS TREŚCI. Nrl8. Warszawa, dnia 30 lipca 1996 r. I. Ogłoszenia wymagane przez Kodeks handlowy MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY Warszawa, dnia 30 lipca 1996 r. Poz. 2486-2875 Index nr 0033507X Nrl8 Cena 7,00 zł (70 000 zł) SPIS TREŚCI I. Ogłoszenia wymagane przez Kodeks handlowy l. Spółki z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH ROZDZIAŁ VI DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH,OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 1. Osoby zarządzające przedsiębiorstwem Emitenta W skład Zarządu Emitenta wchodzą: Jacek

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek 29.12.2008. Komentarze poranne

Raport dzienny. Poniedziałek 29.12.2008. Komentarze poranne DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 29.12.2008 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 8 515,6 0,6% WIG otw. 26 734,1-0,3% CORMAY 1,20-25,0% NASDAQ 1 530,2 0,4% WIG zam. 26 776,3-0,2%

Bardziej szczegółowo

Wartość emisji 1-30.09.2011 w mln PLN

Wartość emisji 1-30.09.2011 w mln PLN 30.09.2011 9 (289) PRZEGLĄD RYNKU NIESKARBWYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ISSN 1732-2472 Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych (podział według organizatorów emisji) rganizator Łączna wartość zadłużenia

Bardziej szczegółowo

Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU

Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU Kraków, sierpień 2004 Spis treści WSTĘP...2 1. STAN I TENDENCJE ROZWOJOWE W POLSKIM SEKTORZE FINANSOWYM W 2003 ROKU JAKO DETERMINANTY

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 93 / 2012

Raport bieżący nr 93 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 93 / 2012 Data sporządzenia: 2012-06-28 Skrócona nazwa emitenta Temat Powołanie osób nadzorujących na nową kadencję Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Priorytety Planu Prywatyzacji

Priorytety Planu Prywatyzacji Priorytety Planu Prywatyzacji na lata 2009-2011 POLSKA OFERTA PRYWATYZACYJNA NA LATA 2009-2011 Sektor publiczny w Polsce obejmuje ponad 20% gospodarki z charakterystycznym bardzo zróżnicowanym zakresem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Z INNYCH SPÓŁEK Kalendarium spotkań

INFORMACJE Z INNYCH SPÓŁEK Kalendarium spotkań 12 lipca 2013 2013-07-12 TRIGON COVERAGE CCC Rejestracja spółki zależnej CCC Germany GmbH Kredyt Inkaso Umowa nabycia 90% udziałów spółki Mark Collect Limited Liability Company za 1,87 mln USD Rosyjska

Bardziej szczegółowo