UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS"

Transkrypt

1 UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS / Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 02, 10 Typy uczestnictwa Participation types Październik 2000 /October 2000 Data rozszerzenia uczestnictwa Extension of participant status date Wykluczenie uczestnictwa w typach Exclusion of participant status by types Data wykluczenia Exclusion of participant status date Centralny Dom Maklerski Pekao S.A Dom Maklerski Banku Śląskiego SA Staropolski Dom Maklerski S.A Bank Przemysłowo - Handlowy S.A BIG Bank Gdański SA Dom Maklerski Banku Zachodniego S.A Kredyt Bank S.A Powszechna Kasa Oszczędności BP SA 01, 02, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 34, 35, 36, 39 01, 02, 05, 06, 09, 11, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 54 01, 02, 06, 09, 11, 35, 36 00, 01, 02, 05, 06, 09, 10, 11, 34, 35, 36, 37, 38 01, 02, 05, 06, 11, 34, 35 00, 01, 02, 05, 06, 10, 11, 34, 35 01, 02, 05, 06, 07, 09, 11,, 34, Global Capital Partners Poland SA Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A Dom Maklerski WBK S.A Dom Maklerski Polonia Net SA Bank Gospodarki Żywnościowej SA Dom Maklerski PBK SA Bank Handlowy w Warszawie SA 01, 02, 05, 06, 11 01, 02, 05, 06, 09, 11, 12, 34, 35, 36 01, 02, 05, 06, 09, 11, 34, 35 01, 05, 06, 11, 35 01, 02, 06, 11,, 34, 35 01, 02, 05, 06, 09, 11, 34, 35, 36 00, 01, 02, 05, 06, 09, 10, 11, 34, 35, 36, 37, 38, 40 41, 45, 47, 82, Citibank (Poland) SA Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Cukrownictwa "Cukrobank" SA Bank Komunalny w Gdyni SA CA IB Securities SA PPTFI Pioneer SA ABN Amro Securities (Polska) SA Sur5. Net SA Raiffeisen Bank Polska SA PZU Na Życie SA Bank Współpracy Europejskiej SA Dom Maklerski Elimar SA Citibrokerage SA 942 Dom Maklerski Amerbrokers SA Credit Lyonnais Bank Polska SA CS First Boston (Polska) SA ING Bank N.V. (Warsaw) Górnośląski Bank Gospodarczy SA Bank Austria Creditanstalt PL. S.A Fortis Securities Polska SA Dom Maklerski Penetrator SA Raiffeisen Capital & Investment SA Narodowy Bank Polski Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA 10 10, 01, 02, 05, 06, 11, 34, 35, 36, 31 01, 11, 34, 35 01, 05, 06, 11, 35, , 02, 05, 06, 09, 11, 34, 35 01, 34 01, 02, 05, 06, 11, 12,, 34, , 05, 06, 11, 35 01, 02, 05, 06, 11, 35 01, 11, 35 01, 05, 06, 09, 11,

2 UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS / Kod / Code Uczestnicy / Participants Typy uczestnictwa Participation types Październik 2000 /October 2000 Data rozszerzenia uczestnictwa Extension of participant status date Wykluczenie uczestnictwa w typach Exclusion of participant status by types Data wykluczenia Exclusion of participant status date Bank Społem SA Dom Maklerski BIG-BG S.A Cuprum-Bank SA Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni SA Erste Securities Polska SA Wschodni Bank Cukrownictwa SA Dom Inwestycyjny BWE SA Bank Ochrony Środowiska SA Robert Fleming (Polska) SA BNP - Dresdner Bank (Polska) SA Beskidzki Dom Maklerski SA Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A ING Baring Securities Poland S.A Fortis Bank Polska SA BIG Bank SA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA HSBC Securities Polska S.A Societe Generale - Suc. de Varsovie Bank Śląski S.A. w Katowicach Dom Maklerski BMT SA ABN Amro Bank (Polska) SA Bank Polska Kasa Opieki S.A Deutsche Bank Polska SA SG Securities Polska S.A. 01, 02, 05, 06, 11, 34, 35, 36 01, 11, 34, 35 01, 05, 06, 11, , 05, 06, 09, 11, 35, 39 01, 11,, 34, 40 01, 11, 34, 35 00, 10 01, 02, 11 00, 07, 10 01, 05 01, 05, 06, 11, Wood&Company SA WestDeutsche Landesbank Polska SA LG Petro Bank S.A BRE Bank S.A Bank Zachodni S.A Bank Współpracy Regionalnej S.A Bank Wschodni S.A Bank Pocztowy S.A Invest-Bank S.A AIG Bank Polska S.A Wielkopolski Bank Kredytowy SA Prokapital S.A Powszechny Bank Kredytowy Prosper-Bank SA Krakowski Dom Maklerski SA Bank Amerykański w Polsce SA 01,

3 00 - depozytariusz / custodian Typy uczestnictwa / Participation types 34 - biuro maklerskie - prawa pochodne / brokerage house - derivatives 01 - biuro maklerskie / brokerage house 02 - specjalista / specialist 05 - sponsor emisji imiennych pap. wart. / issue sponsor - registered securities 06 - sponsor emisji pap. wart. na okaziciela / issue sponsor - bearer securites 07 - pośrednik finansowy / intermediary for money entitlements 09 - podmiot organizujący rynek pozagiełdowy / OTC market maker 10 - depozytariusz - rachunek własny / custodian for own account 11 - biuro maklerskie - rachunek własny / brokerage house for own account 12- animator obrotu giełdowego - dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską / stock exchange market maker - brokerage house or bank participating as brokerage house 35 - biuro maklerskie - prawa pochodne - rachunek własny brokerage house for own account - derivaties 36 - animator obrotu giełdowego - prawa pochodne stock exchange market maker - derivatives 37 - depozytariusz - prawa pochodne - rachunek własny custodian for own account - derivatives 38 - depozytariusz - prawa pochodne custodian - derivatives 39 - podmiot organizujący rynek pozagiełdowy - prawa pochodne OTC market maker - - derivatives 40-49, reprezentant uczestnika - prawa pochodne representative of participant - derivatives 13 - animator obrotu giełdowego - inne instytucje / stock exchange market maker - other institutions deponent / depositor reprezentant uczestnika / representative of participant UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS REPREZENTANCI UCZESTNIKÓW KDPW / REPRESENTATIVES OF KDPW PARTICIPANTS Październik 2000 / October 2000 Kod reprezentanta Representative code Uczestnicy KDPW reprezentowani przez innych uczestników KDPW KDPW participants represented by other KDPW participants Reprezentanci uczestników bezpośrednich / Representatives of direct participants Krakowski Dom Maklerski S.C. Reprezentanci uczestników na rynku praw pochodnych / Representatives of participants - derivatives Staropolski Dom Maklerski S.A Dom Maklerski Penetrator S.A Krakowski Dom Maklerski S.C Przedsiębiorstwo Maklerskie Elimar S.A Beskidzki Dom Maklerski S.A Eastbrokers WDM SA Regionalny Dom Maklerski Polonia S.A Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A Dom Maklerski Instalexport SA Dom Maklerski Elimar SA Dom Maklerski BMT SA Data wprowadzenia Extension of participant status date Data wykluczenia Exclusion of participant status date 1 7Bulls.Com 7Bulls.Com SA 2 Agora Agora S.A. 3 Agros Agros Holding SA akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares

4 4 Amerbank Bank Amerykański w Polsce SA 5 Amica Amica Wronki SA 6 Ampli Ampli SA 7 AMS Art Marketing Syndicate SA 8 Animex Animex SA 9 Apator Apator SA 10 Apexim Apexim SA 11 Aqua Aqua S.A. 12 Atlantis Atlantis SA 14 Bakoma Bakoma SA 15 Bank Częstochowa Bank Częstochowa S.A. 16 Bank Handlowy Bank Handlowy w Warszawie SA 17 Bank Komunalny Bank Komunalny w Gdyni SA 18 Bauma Bauma SA 19 Beef-San Beef-San Zakłady Mięsne S.A. 21 Best Best S.A. 22 Beton-Stal Beton-Stal SA 23 Będzin Elektrociepłownia "Będzin" S.A. 24 Bielbaw Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Bielbaw" SA akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares 561 akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares obligacje zamienne \ convertible bonds akcje imienne aportowe \ non-cash nominative shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares

5 25 BIG-BG BIG Bank Gdański SA 26 Biurosystem Zakłady Techniki Biurowej "Biurosystem" SA 27 Boryszew Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew" SA 28 BOŚ Bank Ochrony Środowiska SA 29 BPH Bank Przemysłowo-Handlowy SA BRE BRE Bank S.A. 31 Brok Koszalińskie Zakłady Piwowarskie Brok SA 32 BŚK Bank Śląski S.A. w Katowicach 33 Budimex Budimex SA 34 Budopol Wrocław Budopol-Wrocław SA 35 BWR Bank Współpracy Regionalnej SA 36 Bytom Zakłady Odzieżowe "Bytom" SA 37 Caspol Cieszyńska Agencja Spedytorska "Caspol" S.A. 38 Centrostal Gdańsk Centrostal SA w Gdańsku 39 Centrozap Centrozap S.A. 40 Cersanit Cersanit - Krasnystaw SA 41 Chemiskór Chemiskór SA 42 Clif Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. 43 Com Arch Com Arch S.A. 44 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeniowe "Compensa" SA 45 Computerland ComputerLand S.A. 46 CSS Computer Service Support S.A. akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne aportowe \ non-cash nominative shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares warranty europejskie \ european style warrants akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares obligacje korporacyjne \ corporate bonds akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares

6 47 Delia Delia SA w Zamościu 48 Dębica Firma Oponiarska "Dębica" SA 49 Drosed "Drosed" - Siedleckie Zakłady Drobiarskie SA 50 Echo Echo Investment SA 51 Efekt Korporacja Gospodarcza "Efekt" SA 52 EFL Europejski Fundusz Leasingowy S.A. 53 Ekodrob Iławskie Zakłady Drobiarskie "EKODROD" SA 54 Elektrim "Elektrim" S.A. 55 Elektrim Kable Elektrim Kable S.A. 56 Elektrobudowa Elektrobudowa SA 57 Elektromontaż Export Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż-Export SA 58 Elektromontaż Warszawa Przesiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Elektromontaż Warszawa SA 59 Elkop Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP SA 60 Elzab Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" SA 61 Ema-Blachownia Zakład Elektro-Metalurgiczny "EMA-BLACHOWNIA" SA 62 ENAP Energoaparatura SA 63 Enegopol Przedsiebiorstwo Eksploatacji Maszyn Budowlanych "Energopol" S.A. 64 Energomontaż Południe Energomontaż - Południe SA 65 Energomontaż Północ Energomontaż-Północ SA 66 Espebepe Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego ESPEBEPE-Holding SA 67 Euro Bud Invest Euro Bud Invest S.A. 68 Europa Towarzystwo Ubezpieczeniowe "Europa" S.A. 69 Exbud Exbud SA 70 Fameg Zakłady Mebli Giętych "Fameg" S.A. akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares obligacje zamienne \ convertible bonds akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares

7 71 Famot-Pleszew Famot-Pleszew SA 73 Farmacol Farmacol S.A. 74 Fasing Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. 75 Ferrum Huta Ferrum SA 76 Forte Fabryki Mebli Forte SA 77 Fortis Fortis Bank Polska SA 78 Gant Gant SA 79 Garbarnia Garbarnia Brzeg SA 80 GPRG Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA 81 Grajewo Zakłady Płyt Wiórowych S.A. 82 Groclin Inter Groclin Auto S.A. 83 Howell HOWELL S.A. 84 Hutmen Hutmen SA 85 Hydrobudowa Hydrobudowa S.A. 86 Hydrobudowa Śląsk "HYDROBUDOWA ŚLĄSK" SA 87 Hydrotor Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor SA 88 Impexmetal Impexmetal SA 89 Indykpol Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie "Indykpol" SA 90 Instal Kraków Instal Kraków S.A. 91 Instal Lublin Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL LUBLIN" SA 92 Instalexport Instalexport SA 93 Internet Group Internet Group SA akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares

8 94 Irena Huta Szkła Gospodarczego "Irena" SA 95 IZNS Iławskie Zakłady Naprawy Samochodów SA 96 Izolacja Materiały Izolacyjne "Izolacja" SA 97 Izolacja Jarocin Izolacja - Jarocin SA 99 Jelfa Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne "Jelfa" SA 100 Jutrzenka Przedsiebiorstwo Cukiernicze "Jutrzenka" SA 101 Kable Śląska Fabryka Kabli SA 102 Karen Karen tebook S.A. 103 Kęty Zakłady Metali Lekkich "Kęty" SA 104 KFM Kujawska Fabryka Manometrów KFM SA 105 KGHM KGHM Polska Miedź SA 106 Kogeneracja Zespół Elektrowni Wrocławskich Kogeneracja SA 107 Kompap Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Kompap" SA 108 Kopex Przedsiębiorstwo Exportu i Importu "Kopex" S.A. 109 KPBP-BICK Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemysłowego KPBP-BICK SA 110 KPPD Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. w Szczecinku 111 Krak-Brokers Krak-Brokers S.A. 112 Krakchemia Firma Handlowa "KrakChemia" SA 113 Kredyt Bank Kredyt Bank S.A. 114 Krosno Krośnieńskie Huty Szkła "Krosno" SA 115 Kruszwica Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" SA 116 KZWM Katowickie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A. 117 Leasco Polish Leasing Company "Leasco" S.A. 118 Lentex Zakłady "Lentex" SA 119 Leta Wodzisławski Ośrodek Produkcyjno Usługowo Handlowy "Leta" S.A. akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares

9 120 LG Petro Bank LG Petro Bank SA 121 LTL Lubelskie Towarzystwo Leasingowe S.A. 122 Lubawa Zakłady Konfekcji Technicznej "Lubawa" SA 123 ŁDA ŁDA Invest SA 124 Łukbud Łukowskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Łukbut" SA 125 Macrosoft MacroSoft SA 126 Masters Masters S.A. 127 Mennica Mennica Państwowa SA 128 Mewa Zakłady Dziewiarskie "MEWA" SA w Biłgoraju 129 Mieszko Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" SA 1 Milmet Fabryka Butli Technicznych "Milmet" SA 131 Miro Mark Miro Mark S.A. 132 Mitex Mitex S.A. 133 Morliny Zakłady Mięsne Morliny SA 134 Mostal Siedlce Mostosatal-Siedlce SA 135 Mostostal Export Mostostal Export SA 136 Mostostal Gdańsk Mostostal Gdańsk SA 138 Mostostal Płock Mostostal Płock S.A. 139 Mostostal Warszawa Mostostal Warszawa SA 140 Mostostal Zabrze Mostostal Zabrze Holding SA 141 MPEC Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wrocław SA 142 Murawski Holding Murawski Holding S.A. 143 Muza Muza SA akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares prawa poboru \ pre-emptive rights

10 144 Naftobudowa Naftobudowa S.A. 145 NBP Narodowy Bank Polski S.A. 146 Netia Netia Holdings SA 147 Net-Trade Net-Trade SA 148 NFI Drugi Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA 149 NFI Foksal Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA 150 NFI Fortuna Narodowy Fundusz Inwestycyjny Fortuna SA 151 NFI Hetman Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Hetman" SA 153 NFI Jupiter Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA 154 NFI Kwiatkowski Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Eugeniusza Kwiatkowskiego SA 155 NFI Magna Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia SA 156 NFI Octava Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava SA 157 NFI Piast Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Piast" SA 158 NFI Pierwszy Fund 1 Pierwszy NFI S.A. 159 NFI Progress Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress SA 160 NFI Siódmy Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego SA 161 NFI Victoria Piąty Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Victoria" SA 162 NFI Zachodni Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI SA 163 mi mi S.A. 164 vita vita SA 165 womag wosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych "womag" SA 166 Ocean Ocean Company SA 167 Odlewnie Polskie Odlewnie Polskie SA 168 Okocim Okocimskie Zakłady Piwowarskie SA 169 Oława Huta "Oława" SA 170 Optimus Optimus SA 171 Orbis Orbis SA akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares obligacje NBP imienne \ NBP nominative bonds akcje imienne aportowe \ non-cash nominative shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares

11 172 Orfe Orfe S.A. 173 Orzeł Zakłady Lniarskie "Orzeł" SA 174 Ostrów Wielkopolski Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski 175 OZC Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA 176 Paged Paged SA 177 Pażur Pażur S.A. 178 PBK Powszechny Bank Kredytowy SA 179 Pekabex Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex SA 180 Pekaes Pekaes S.A. 181 Pekao SA Bank Polska Kasa Opieki S.A. 182 Pekpol Pekpol SA 183 Pemug Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "Pemug" S.A. 184 Pepees Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" SA 185 Permedia Zakłady Chemiczne "Permedia" SA 186 PGF Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. 187 PHOMB Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi SA 188 Piasecki PIA PIASECKI SA 189 PKN Orlen Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 190 Polar Polar SA 191 Polfa Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA 192 Polifarb Cieszyn-Wrocław Polifarb Cieszyn-Wrocław SA 194 Poligrafia Poligrafia SA 195 Polisa Towarzystwo Ubezpieczeniowo Reasekuracyjne "Polisa" SA 196 Pollena Ewa Fabryka Kosmetyków Pollena Ewa S.A. 197 Polna Zakład Automatyki "POLNA" S.A. 198 Polnord Polnord S.A. akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares obligacje komunalne \ municipal bonds akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares 370 akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares

12 199 Ponar Wadowice Fabryka Elementów Hydrauliki "Ponar - Wadowice" SA 200 Pozmeat Zakłady Mięsne Pozmeat SA 201 PPWK Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych Warszawa-Wrocław im. E. Romera SA 202 Prochem Prochem SA 203 Projprzem Projprzem S.A. 204 Prokom "PROKOM Software" SA 205 Prosper Prosper S.A. 206 Protektor Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Protektor"S.A. 207 Próchnik Próchnik SA 208 PZZ Przedsiebiorstwo Zbożowo Młynarskie "PZZ" w Bolesławcu SA 209 Rafako Fabryka Kotłów "Rafako" SA 210 Rafamet Fabryka Obrabiarek "Rafamet" SA 211 Relpol Relpol SA 212 Remak Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych "Remak" S.A. 213 Resbud Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego "RESBUD" SA 214 Rolimpex Rolimpex SA 215 Ropczyce Zakłady Magnezytowe Ropczyce SA 216 Sanwil Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu SA 217 Sezam Sezam I Zamknięty Fundusz Inwestycyjny 218 Simple Simple S.A. 219 Skarb Państwa Skarb Państwa 220 Skarbiec-Gwarancja Skarbiec-Gwarancja 2002 Zamknięty Fundusz Inwestycyjny 221 Skotan Zakłady Garbarskie "Skotan" S.A. 222 Softbank Softbank SA 223 Sokołów Sokołów S.A. 224 Stalexport Stalexport SA akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares 150 akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares obligacje skarbowe \ treasury bonds certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares

13 225 Stalprodukt Zakład Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" SA 226 Stalprofil Stalprofil S.A. 227 Ster Projekt Ster - Projekt SA 228 Stgroup Stgroup S.A. 229 Stomil Bełchatów Bełchatowskie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil SA 2 Stomil Olsztyn Stomil-Olsztyn SA 231 Stomil Sanok Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil Sanok" SA 232 Strzelec Małpolski Browar Strzelec SA 233 Suwary Suwary S.A. 234 Swarzędz Swarzędz Meble S.A. 235 Szeptel Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne "Szeptel" SA 236 Świecie Frantschach Świecie S.A. 237 Talex Talex SA 238 TIM TIM SA 239 Tonsil Tonsil SA 240 TP S.A. Telekomunikacja Polska S.A. 241 TUP Trans Universal Poland S.A. 243 Unimil Unimil SA 244 Viscoplast Zakłady Chemiczne "Viscoplast" SA 245 Vistula Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Vistula" SA 246 VOX VOX Industrie SA 247 Wandalex Wandalex SA akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares prawa do akcji \ allotment certificates akcje na okaziciela \ bearer shares prawa poboru \ pre-emptive rights akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares

14 248 Warbud Warbud S.A. 249 Warta Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" SA 250 Wawel Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Wawel" SA 251 WBK Wielkopolski Bank Kredytowy SA 252 WFM Wielkopolskie Fabryki Mebli S.A. 253 WFPiA Warszawska Fabryka Pomp i Armatury SA 254 Wilbo Wilbo S.A. 255 Wistil Zakłady Przemysłu Jedwabniczego WISTIL SA 256 WKSM Wrocławskie Kopalnie Surowców Mineralnych SA 257 Wodkan "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA 258 Wólczanka Wólczanka SA 259 Yawal-System "YAWAL-SYSTEM" SA 261 Zastal Zastal S.A. 262 ZEG Zakład Elektroniki Górniczej "ZEG" SA 263 ZEW Zakłady Elektrod Węglowych SA 264 ZFM Zamojskie Fabryki Mebli S.A. 265 ZM Mazury Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku SA 266 ZNTK Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach SA 267 ZPUE Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz S.A. 268 ZREW Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa SA 269 ZTGE Zakład Telemechaniki Górniczej "Elektrometal" S.A. 270 Żywiec Browary Żywciec S.A. akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne aportowe \ non-cash nominative shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares

15 ZMIANY W STRUKTURZE EMITENTÓW / CHANGES IN STRUCTURE OF ISSUERS Październik 2000 October 2000 Data wpisu do rejestru uczestników Registration as Data wykreślenia z rejestru uczestników Removal from participants register date 1 "Polifarb" Dębicka Fabryka Farb i Lakierów SA Polifarb Dębica Talex SA Talex Wandalex SA Wandalex

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS / Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 02, Typy uczestnictwa Participation types Sierpień 2000 / August 2000

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS Lp / No Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Typy uczestnictwa Participation types Czerwiec 2003 / June 2003

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS Lp / No Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Typy uczestnictwa Participation types Marzec 2002 / March 2002

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS / Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 02, 10 Typy uczestnictwa Participation types Grudzień 2000 / December

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS Lp / No Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Typy uczestnictwa Participation types Grudzień 2002 / December

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS Lp / No Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Typy uczestnictwa Participation types Marzec 2003 / March 2003

Bardziej szczegółowo

98. Suwary S.A. 99. Swarzędz Meble S.A. 100. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 101. Talex S.A. 102. Telekomunikacja Polska S.A. 103. Getin Holding S.A.

98. Suwary S.A. 99. Swarzędz Meble S.A. 100. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 101. Talex S.A. 102. Telekomunikacja Polska S.A. 103. Getin Holding S.A. LISTA SPÓŁEK 1. 7bulls.com S.A. 2. ABG Ster-Projekt S.A. 3. Agora S.A. 4. Alchemia S.A. 5. Alma Market S.A. 6. Amica Wronki S.A. 7. Amrest Holdings N.V. 8. Apator S.A. 9. Arksteel S.A. 10. Artman S.A.

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS Lp / No Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Typy uczestnictwa Participation types Czerwiec 2004 / June 2004

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI KRAJOWI / DOMESTIC DIRECT PARTICIPANTS Kod / Code Uczestnicy / Participants Typy uczestnictwa Participation types Marzec 2006 / March 2006 Data rozszerzenia uczestnictwa Extension

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI KRAJOWI / DOMESTIC DIRECT PARTICIPANTS Kod / Code Uczestnicy / Participants Typy uczestnictwa Participation types Wrzesień 2006 / September 2006 Data rozszerzenia uczestnictwa Extension

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS 801 Santander Consumer Bank S.A. 802 Lukas Bank S.A. 804 Skarb Państwa - Minister Finansów 805 Bankowy Fundusz Gwarancyjny 806 Kredyt Bank S.A. 808 Bank DNB Nord Polska S.A. 810 Calyon S.A. Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Eurofundusz Indeksowy Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień 31.12.2001 (tysiące złotych)

Eurofundusz Indeksowy Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień 31.12.2001 (tysiące złotych) Aktywa Lokaty Środki pieniężne Eurofundusz Indeksowy Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień 31.12.2001 Inwestycje w krajowe papiery wartościowe 31.12.2001 31.12.2000 7 878 13 408,1 Lokaty pieniężne

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 801 Santander Consumer Bank S.A. 802 Lukas Bank S.A. 804 Skarb Państwa - Minister Finansów 805 Bankowy Fundusz Gwarancyjny 806 Kredyt Bank S.A. 808 Bank DNB

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS Lp / No Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Typy uczestnictwa Participation types Wrzesień 2002 / September

Bardziej szczegółowo

Jak zostać spółką notowaną na rynku regulowanym GPW

Jak zostać spółką notowaną na rynku regulowanym GPW Główny Rynek GPW Jak zostać spółką notowaną na rynku regulowanym GPW Kluczowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z oferowaniem i wprowadzaniem akcji do obrotu na rynku regulowanym jest Ustawa

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 1 października 2003 r.

OBWIESZCZENIE Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 1 października 2003 r. Dz.Urz.NBP.03.17.30 OBWIESZCZENIE Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 2003 r. w sprawie ogłoszenia listy uczestników systemów płatności i systemów rozrachunku papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI KRAJOWI / DOMESTIC DIRECT PARTICIPANTS Kod / Code Uczestnicy / Participants Typy uczestnictwa Participation types Czerwiec 2008 / June 2008 Data rozszerzenia uczestnictwa Extension

Bardziej szczegółowo

Diagramy ze sztucznie wprowadzoną symetrią jako narzędzie pomiaru natężenia składników losowych w szeregach czasowych stóp zwrotu

Diagramy ze sztucznie wprowadzoną symetrią jako narzędzie pomiaru natężenia składników losowych w szeregach czasowych stóp zwrotu Diagramy ze sztucznie wprowadzoną symetrią jako narzędzie pomiaru natężenia składników losowych w szeregach czasowych stóp zwrotu Dr Krzysztof Najman Katedra Statystyki Wydział Zarządzania Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Lista spółek uwzględnionych w raporcie

Lista spółek uwzględnionych w raporcie Lista spółek uwzględnionych w raporcie ABM Solid SA AD. Drągowski SA Advanced Distribution Solutions SA Agora SA Alchemia SA Alma Market SA Amica Wronki SA Ampli SA ANTI SA Apator SA Aplisens SA Arctic

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 52,97 % 31/12/2012 r.

Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 52,97 % 31/12/2012 r. Szanowni Państwo Zgodnie z art. 193 ust. 4 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZ KOWALEWSKI 1 JAKOŚĆ DANYCH FINANSOWO-KSIĘGOWYCH. 1. Dane finansowo-księgowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie

GRZEGORZ KOWALEWSKI 1 JAKOŚĆ DANYCH FINANSOWO-KSIĘGOWYCH. 1. Dane finansowo-księgowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie GRZEGORZ KOWALEWSKI 1 JAKOŚĆ DANYCH FINANSOWO-KSIĘGOWYCH 1. Dane finansowo-księgowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie Dane finansowo-księgowe mają za zadanie informować o obecnej sytuacji finansowej

Bardziej szczegółowo

Dynamika symboliczna jako narzędzie identyfikacji nielosowego charakteru stóp zwrotu walorów notowanych na GPW w Warszawie

Dynamika symboliczna jako narzędzie identyfikacji nielosowego charakteru stóp zwrotu walorów notowanych na GPW w Warszawie Dynamika symboliczna jako narzędzie identyfikacji nielosowego charakteru stóp zwrotu walorów notowanych na GPW w Warszawie Dr Krzysztof Najman Katedra Statystyki Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Ostatnia sesja PKN Orlen 20,75 7,22% 7,% 4,3%,8% 2,7% 3, Polimex-Mostostal 2,35 6,58% 5,4% 0,8% 0,8% -7,8% -,6% Bioton 0,22 4,53% 5,7% 3,7%

Bardziej szczegółowo

Lista notowanych spó ek (wg stanu na koniec 2002 r.) Listed Companies (as of end of 2002)

Lista notowanych spó ek (wg stanu na koniec 2002 r.) Listed Companies (as of end of 2002) Lista notowanych spó ek (wg stanu na koniec 2002 r.) Listed Companies (as of end of 2002) 4MEDIA [4MD] 4 MEDIA SA www.4media.pl APATOR [APT] Apator SA www.apator.torun.pl BICK [BIC] Bick SA www.bick.com.pl

Bardziej szczegółowo

Jak zostać spółką notowaną na rynku regulowanym GPW

Jak zostać spółką notowaną na rynku regulowanym GPW Rocznik Giełdowy 2013 Jak zostać spółką notowaną na rynku regulowanym Kluczowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z oferowaniem i wprowadzaniem akcji do obrotu na rynku regulowanym jest Ustawa

Bardziej szczegółowo

,00 0,11 pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP BGK - IDS /10/ ,00 0,11

,00 0,11 pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP BGK - IDS /10/ ,00 0,11 Roczna struktura aktywów grudzień 2010 Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia

Bardziej szczegółowo

Pearls of the Polish Economy

Pearls of the Polish Economy Pearls of the Polish Economy Grand Pearls No. Name of company Score 1 ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SP. Z O. O. 119 2 GRUPA KAPITAŁOWA ALUMETAL S.A. 95 3 WĘGLOKOKS S.A. 84 4 GRUPA KAPITAŁOWA

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW AKCJE KRAJOWE / DOMESTIC SHARES Na rynku notowań jednolitych / Single quotation system 1 861 46,77% 1 178 492 67,88% 3 992 166 43,13% Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market 454 002 13,03%

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWEJ TYPU SOM DO WYBORU NAJATRAKCYJNIEJSZYCH SPÓŁEK NA WGPW W OPARCIU O WSKAŹNIKI ANALIZY FUNDAMENTALNEJ

ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWEJ TYPU SOM DO WYBORU NAJATRAKCYJNIEJSZYCH SPÓŁEK NA WGPW W OPARCIU O WSKAŹNIKI ANALIZY FUNDAMENTALNEJ ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWEJ TYPU SOM DO WYBORU NAJATRAKCYJNIEJSZYCH SPÓŁEK NA WGPW W OPARCIU O WSKAŹNIKI ANALIZY FUNDAMENTALNEJ Dr Kamila Migdał Najman Dr Krzysztof Najman Katedra Statystyki Wydział

Bardziej szczegółowo

Pioneer Agresywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych)

Pioneer Agresywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych) ktywa Lokaty Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 Inwestycje w papiery wartosciowe 31.12.2003 31.12.2002 255 681 189 683 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 180 52 Lokaty pieniezne krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

Lista spółek uwzględnionych w raporcie

Lista spółek uwzględnionych w raporcie 1 Lista spółek uwzględnionych w raporcie 4fun Media SA ABC Data Spółka Akcyjna ABM Solid SA Action SA AD. Drągowski S.A. Advadis SA Agora SA Alchemia SA Alma Market SA Alterco SA Amica Wronki SA Ampli

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW AKCJE KRAJOWE / DOMESTIC SHARES Notowania jednolie / Single price system 497-31,64% 230 424-54,16% 2 973 736 56,00% Notowania ciągłe / Continuous trading system 1 168 247 1,20% 1 496 704 941 1,90% 17 569

Bardziej szczegółowo

Lista spółek uwzględnionych w raporcie

Lista spółek uwzględnionych w raporcie Lista spółek uwzględnionych w raporcie 1 4fun Media SA 2 ABC Data 3 ABM Solid SA 4 AC SPÓŁKA AKCYJNA 5 Action SA 6 AD. Drągowski S.A. 7 Advadis SA 8 Agora SA 9 Alchemia SA 10 Alma Market SA 11 Amica Wronki

Bardziej szczegółowo

Corporate Governance. Tomasz Kosobucki Sylwester Krajczy Wojciech Walniczek

Corporate Governance. Tomasz Kosobucki Sylwester Krajczy Wojciech Walniczek Corporate Governance Tomasz Kosobucki Sylwester Krajczy Wojciech Walniczek Definicja polska Corporate governance, tłumaczony niekiedy na polski jako nadzór korporacyjny, władztwo korporacyjne lub ład korporacyjny,

Bardziej szczegółowo

Portfel indeksu WIG20 (pierwszy skład indeksu) Kurs w zł ( ) Pakiet

Portfel indeksu WIG20 (pierwszy skład indeksu) Kurs w zł ( ) Pakiet Portfel indeksu WIG20 (pierwszy skład indeksu) (wg stanu na 16 kwietnia 1994 r.) Udział spółki Lp. Spółka Kurs w zł (16.04.1994) Pakiet w indeksie (%) 1 INGBSK 300,00 54 11,88 2 ELEKTRIM 135,00 100 9,90

Bardziej szczegółowo

Uffici delle banche presenti in Polonia

Uffici delle banche presenti in Polonia Uffici delle banche presenti in Polonia Fonte Narodowy Bank Polski No della banca Nome indirizzo 16700004 ABN AMRO BANK (Polska) SA ul. 1 Sierpnia 8A 02-134 Warszawa www.abnamro.pl/ 19600004 AIG Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych

Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych Lista uczestników systemów rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku Warszawa, dn. 08 lipca 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zrównowazony Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien (tysiace zlotych)

Pioneer Zrównowazony Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien (tysiace zlotych) Aktywa Lokaty Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2002 1 316 879 551 382 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 8 158 196 Lokaty pieniezne krótkoterminowe 0 16 610 Naleznosci

Bardziej szczegółowo

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 roku Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 roku Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Zarząd Aviva

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW AKCJE EMITENTÓW KRAJOWYCH / SHARES OF DOMESTIC ISSUERS Notowania jednolie / Single price system 1 030-26,74% 36 238 342-46,56% 1 060 186-24,86% Notowania ciągłe / Continuous trading system 818 374 16,17%

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE PRZYJĘTE DO KDPW / FINANCIAL INSTRUMENTS REGISTERED AT KDPW

INSTRUMENTY FINANSOWE PRZYJĘTE DO KDPW / FINANCIAL INSTRUMENTS REGISTERED AT KDPW INSTRUMENTY FINANSOWE PRZYJĘTE DO / FINANCIAL INSTRUMENTS REGISTERED AT AKCJE EMITENTÓW KRAJOWYCH / SHARES OF DOMESTIC ISSUERS / issued securities Sponsor emisji sponsor rejestracji Vistula & Wólczanka

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 132 001,25 130 447,13 0,00 185 621,70 172 576,74 0,00 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK GIEŁDOWY 2001

ROCZNIK GIEŁDOWY 2001 1 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie ROCZNIK GIEŁDOWY 2001 Dane statystyczne za rok 2000 2 Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Copyright by Giełda Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku Warszawa, dn. 8 lipca 2015 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Lista przedsiębiorstw certyfikowanych w ramach programu Firma Bliska Środowisku

Lista przedsiębiorstw certyfikowanych w ramach programu Firma Bliska Środowisku Lista przedsiębiorstw certyfikowanych w ramach programu Firma Bliska Środowisku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ANWIL S.A. ARGO

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Analiza Techniczna

Opracowanie cykliczne. Analiza Techniczna 28 lutego Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Rynek akcji Numer 24 Analiza Techniczna WIG20 2150 2100 2050 Dane podstawowe Zmiana % Pkt. Tydz. Od 1.I.05 Indeksy szerokie 2000 1950 1900 WIG WIG20

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 26 maja 2011

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 26 maja 2011 Hubert Janiszewski Zasiada w Radzie Nadzorczej PGF S.A. od 1999 roku. Wykształcenie: dr nauk ekonomicznych Politechnika Warszawska, Warszawa, 1982; mgr ekonomii SGPiS, Warszawa, 1969. Obecnie: Złomrex

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG

Relatywne stopy zwrotu do WIG Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont ostatnia sesja PKN Orlen 67,82 2,5 1,1% 4,5% 6,1% 12,3% 5,5% Bank Pekao 145,15 1,02% 1,6% -0,6% 0,1% -0,6% 6,8% PKO BP 23,70 0,79% 3,4% 2,9%

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący: 20/2013

Raport bieżący: 20/2013 Raport bieżący: 20/2013 Temat: Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Zarząd Amica Wronki S.A. (dalej Spółką ) działając w oparciu o treść 22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki w zakresie udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Pioneer Sektora Uslug Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien (tysiace zlotych)

Pioneer Sektora Uslug Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien (tysiace zlotych) ktywa Lokaty Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2002 18 658 19 901 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 2 215 109 Lokaty pieniezne krótkoterminowe 440 3 060 Naleznosci Zbyte

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3 747 684,99 3 733 503,82 0,00 5 985 175,18 5 960 902,49 0,00 3. 3.1. Należności, w tym Z tytułu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Z CCXXIII POSIEDZENIA KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 26 MAJA 2000 R.

KOMUNIKAT PRASOWY Z CCXXIII POSIEDZENIA KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 26 MAJA 2000 R. KOMUNIKAT PRASOWY Z CCXXIII POSIEDZENIA KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 26 MAJA 2000 R. 1. Do publicznego obrotu zostały dopuszczone kolejne emisje akcji Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

100 największych spółek z branŝy finansowej w 2009 r.

100 największych spółek z branŝy finansowej w 2009 r. 100 największych spółek z branŝy finansowej w 2009 r. Czytaj komentarz» Pozycja w rankingu 1 Nazwa Wartość aktywów Wartość aktywów w 2008 r. Kapitały własne Zysk brutto Zysk netto Zatrudnienie ROE GK PKO

Bardziej szczegółowo

- to p-ty kwantyl rozkładu.

- to p-ty kwantyl rozkładu. Krzysztof Piontek Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Pomiar i testowanie skośności rozkładów stóp zwrotu instrumentów finansowych Wprowadzenie Relatywnie mało prac, w porównaniu do analizy innych własności

Bardziej szczegółowo

1. Pan Adam Chełchowski. a) funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 11 czerwca 2018 roku.

1. Pan Adam Chełchowski. a) funkcja pełniona w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 11 czerwca 2018 roku. Przebieg kariery zawodowej wraz z oświadczeniami Członków Rady Nadzorczej Gekoplast S.A., powołanych w dniu 11 czerwca 2015 r. Uchwałą nr 15/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1. Pan Adam Chełchowski

Bardziej szczegółowo

1. W przypadku rachunków prowadzonych w innej walucie prowizja będzie przeliczana zgodnie z Kursem Wymiany X-Trade w momencie zawarcia transakcji.

1. W przypadku rachunków prowadzonych w innej walucie prowizja będzie przeliczana zgodnie z Kursem Wymiany X-Trade w momencie zawarcia transakcji. Equity CFD Polska Godziny handlu: 9:00 am 5:20 pm CET rynek zorganizowany Prowizje: 0,25% wartości transakcji, minimum 3 PLN 0,19% wartości transakcji, minimum 3 PLN (daytrading, closing trade) Uwagi:

Bardziej szczegółowo

Struktura aktywów. Wartość lokaty w PLN. Termin wykupu 43 148 640,00 0,68%

Struktura aktywów. Wartość lokaty w PLN. Termin wykupu 43 148 640,00 0,68% Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późn. zm.) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie spółek (404)

Wyszukiwanie spółek (404) Wyszukiwanie spółek (404) Nazwa podmiotu Siedziba Udział Skarbu Państwa(%) Stan prawno-organizacyjny Departament nadzorujący METRON-SYSTEM Sp. z w likwidacji Olsztyn 53,103448 Likwidacja Departament Tłocznia

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów grudzień 2013

Roczna struktura aktywów grudzień 2013 Roczna struktura aktywów grudzień 2013 Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów

Roczna struktura aktywów 1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa, NBP lub EIB, a takŝe poŝyczki i kredyty udzielane tym podmiotom; 8 597 294 174,40 46,06 - Nazwa papieru - Data wykupu Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

Gie da Papierów WartoÊciowych wwarszawie

Gie da Papierów WartoÊciowych wwarszawie Rocznik Gie dowy 2003 zawiera informacje o organizacji i dzia aniu Gie dy Papierów WartoÊciowych w Warszawie, dane statystyczne za rok 2002 oraz zestawienia danych historycznych z lat poprzednich, a tak

Bardziej szczegółowo

RODZAJE BANKÓW STRUKTURA SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE

RODZAJE BANKÓW STRUKTURA SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE RODZAJE BANKÓW STRUKTURA SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE Klasyfikacja banków według formy własności Art. 12 PB A. B a n k i p a ń s t w o w e Bank państwowy może być utworzony przez Radę Ministrów Organami

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 20/08/2015

stan na dzień 20/08/2015 stan na dzień 20/08/2015 Typ uczestnictwa RT Sender ID Nazwa podmiotu LEI/ Entity ID R151 AB S.A. 259400TZG21SXKFKFD76 R137 Allianz Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamkniety 259400RFG33TVXBRZU59 R135

Bardziej szczegółowo

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Dane osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji: Raport bieżący nr 29/2008 Data sporządzenia: 25-06-2008 Temat: Powołanie osób nadzorujących Treść raportu: Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 24 czerwca 2008r. Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 grudnia 2005. WarsawScan 2005. Badania Jakości Relacji Inwestorskich RAPORT Z BADAŃ

Warszawa, 16 grudnia 2005. WarsawScan 2005. Badania Jakości Relacji Inwestorskich RAPORT Z BADAŃ Warszawa, 16 grudnia 2005 WarsawScan 2005 Badania Jakości Relacji Inwestorskich RAPORT Z BADAŃ Plan prezentacji Cel i metodologia badań Uczestnicy badań Najważniejsze źródła informacji dla inwestorów Przejrzystość

Bardziej szczegółowo

Wybrane realizacje firmy ELMA energia w latach 1995-2014

Wybrane realizacje firmy ELMA energia w latach 1995-2014 Wybrane realizacje firmy ELMA energia w latach 1995-2014 Olsztyn, 2014 Wybrane realizacje firmy ELMA energia w latach 1995-2014 Instalacje SN Polska Zakłady GórniczoHutnicze BOLESŁAW 0,85MVar ELEKTROMONT

Bardziej szczegółowo

Obiekty użyteczności publicznej

Obiekty użyteczności publicznej Obiekty przemysłowe KGHM Polska Miedź Sp z o.o. Lubin In 2000A, IP20 NGK Ceramiks Polska Sp. z o.o. Gliwice In 5000A, IP31 Unilever Polska S.A. Katowice In 800A, IP31 Grupa Azoty Puławy Grupa Kęty S.A.

Bardziej szczegółowo

Lista Referencyjna Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. (Klienci wybrani dane aktualne na dzień 31.08.2012r.)

Lista Referencyjna Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. (Klienci wybrani dane aktualne na dzień 31.08.2012r.) Lista Referencyjna Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. (Klienci wybrani dane aktualne na dzień 31.08.2012r.) Lista Referencyjna Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. (Klienci wybrani dane aktualne na dzień 22.08.2012r.)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA Byki i niedźwiedzie

ANALIZA TECHNICZNA Byki i niedźwiedzie AALIZA TECHICZA Byki i niedźwiedzie www.brebrokers.com.pl Warszawa, 18.10.2004 RYEK AKCJI 21 28 5 0.0% 12 19 26 2 Rys. nr 1 Wig20 - wykres dzienny słupkowy 23.6% 1801-1806 1800 38.2% 50.0% 1719-1724 61.8%

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 18 lutego 2009 r.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 18 lutego 2009 r. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY nr 35/2009 Data sporządzenia 2009-03-09 Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 18 lutego

Bardziej szczegółowo

Lista spółek - Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku. Lista spółek

Lista spółek - Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku. Lista spółek Lista spółek Charakterystyka próby kryterium menedżerowie, którzy przepracowali cały 2014 rok wszyscy menedżerowie 969 100,0% 1 276 100,0% prezes zarządu 299 30,9% 382 29,9% funkcja wiceprezes zarządu

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie: wyższe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu.

Wykształcenie: wyższe Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu. Krzysztof Misiak Członek rady Nadzorczej, lat 35 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania i Marketingu. 15.03.1995-15.03.1998 Centrum Operacji Kapitałowych Bank Handlowy SA - Analityk finansowy

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bieske CZŁONEK RADY NADZORCZEJ PRIME CAR MANAGEMENT S.A.

Tomasz Bieske CZŁONEK RADY NADZORCZEJ PRIME CAR MANAGEMENT S.A. Tomasz Bieske Tomasz Bieske jest absolwentem ekonomii Uniwersytetu w Kolonii, Niemcy. Przez sześć lat pracował w centrali Dresdner Bank we Frankfurcie. Po powrocie do Polski w roku 1990 Pan Tomasz Bieske

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm. SPRAWOZDANIE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO ZA ROK 2004 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2015 r. Pozycja 27. Zar ząd zenie Nr 27 Ministra Skarbu Państwa1) z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2015 r. Pozycja 27. Zar ząd zenie Nr 27 Ministra Skarbu Państwa1) z dnia 13 sierpnia 2015 r. Elektronicznie podpisany przez Beata Trejnowska Data: 2015.08.14 08:54:21 +02'00' DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA skarbu państwa Warszawa, dnia 14 sierpnia 2015 r. Pozycja 27 Zar ząd zenie Nr 27 Ministra Skarbu

Bardziej szczegółowo

TABELA UZUPEŁNIAJĄCA - DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE BPH FIO PARASOLOWY BPH SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY na dzień 31.12.2015 Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Emil Wąsacz. Obywatelstwo: polskie. Znajomość języków obcych: angielski praktyczna, rosyjski praktyczna. Doświadczenie zawodowe

Emil Wąsacz. Obywatelstwo: polskie. Znajomość języków obcych: angielski praktyczna, rosyjski praktyczna. Doświadczenie zawodowe Raport nr 6 W uzupełnieniu do Raportu nr 3/2010, informującego o powołaniu Zarządu Spółki na kolejną kadencję, poniżej przesyłamy życiorysy Członków Zarządu. I. Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEśĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE DATA SPORZĄDZENIA: 2008-06-18

RAPORT BIEśĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE DATA SPORZĄDZENIA: 2008-06-18 RAPORT BIEśĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE DATA SPORZĄDZENIA: 2008-06-18 RB 25/2008 Temat: Powołanie Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. na VI kadencję. Treść raportu: Zarząd Fabryki

Bardziej szczegółowo

Wartość emisji 1-31.01.2011 w mln PLN

Wartość emisji 1-31.01.2011 w mln PLN 31.01.2011 1 (281) PRZEGLĄD RYNKU NIESKARBOWYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ISSN 1732-2472 Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych (podział według organizatorów emisji) Organizator Łączna wartość zadłużenia

Bardziej szczegółowo

PROCESY UPADŁOŚCIOWE WŚRÓD SPÓŁEK PUBLICZNYCH

PROCESY UPADŁOŚCIOWE WŚRÓD SPÓŁEK PUBLICZNYCH Katarzyna Szarzec Katedra Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Akademia Ekonomiczna Poznań PROCESY UPADŁOŚCIOWE WŚRÓD SPÓŁEK PUBLICZNYCH 1. Zasady dopuszczenia spółek do obrotu na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia menedżerów polskich spółek giełdowych

Wynagrodzenia menedżerów polskich spółek giełdowych Wynagrodzenia menedżerów polskich spółek giełdowych Jakub Han Sedlak & Sedlak Kraków, 22.02.2007 Zasady ustalania wynagrodzeń menedżerów tworzenie niezależnych ciał nadzorczych potrzeba powiązania wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1999 Nr 96 poz. 1119 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Wartość środków oddanych w leasing I-III kw. 2004. pozostałe pojazdy. Pojazdy OGÓŁEM. samoloty, statki, kolej. nieruchomości

Wartość środków oddanych w leasing I-III kw. 2004. pozostałe pojazdy. Pojazdy OGÓŁEM. samoloty, statki, kolej. nieruchomości Wartość środków oddanych w leasing I-III kw. 2004 nie 205,36 21,55 49,43 4,62 4,76 264,17 264,17 2 BEL Leasing 443,25 20,86 45,63 37,92 49,13 289,71 109,36 16,69 0,00 0,00 569,29 0,00 569,29 3 BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWEJ TYPU SOM DO WYBORU NAJATRAKCYJNIEJSZYCH SPÓŁEK NA WGPW W OPARCIU O WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ

ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWEJ TYPU SOM DO WYBORU NAJATRAKCYJNIEJSZYCH SPÓŁEK NA WGPW W OPARCIU O WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWEJ TYPU SOM DO WYBORU NAJATRAKCYJNIEJSZYCH SPÓŁEK NA WGPW W OPARCIU O WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ Dr Kamila Migdał Najman Dr Krzysztof Najman Katedra Statystyki Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wyniki branŝy leasingowej po I kwartale 2009 roku. Warszawa, kwiecień 2009

Wyniki branŝy leasingowej po I kwartale 2009 roku. Warszawa, kwiecień 2009 Wyniki branŝy leasingowej po I kwartale roku Warszawa, kwiecień Lista członków Związku Polskiego Leasingu Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. BGś Leasing Sp. z o.o. BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. BRE Leasing

Bardziej szczegółowo

Dywidendy z zysku za 2010 r.

Dywidendy z zysku za 2010 r. Dywidendy z zysku za 2010 r. Data aktualizacji: Data ustalenia prawa dzień ustalenia prawa do dywidendy. Aby otrzymać dywidendę należy posiadać na rachunku inwestycyjnym akcje spółki na trzy dni sesyjne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Pozycja 15. Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 11 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Pozycja 15. Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 11 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA skarbu państwa Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Pozycja 15 Zarządzenie Nr 15 Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 11 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań

Bardziej szczegółowo

KONKURS na najlepszy raport roczny według MSSF/MSR

KONKURS na najlepszy raport roczny według MSSF/MSR PATRONAT MEDIALNY: KONKURS na najlepszy raport roczny według MSSF/MSR Patronat medialny: Patronat honorowy: Instytucje wspierające: NAJLEPSZY RAPORT ROCZNY WEDŁUG MSSF/MSR LISTA FIRM ZAKWALIFIKOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Lista spółek uwzględnionych w badaniu

Lista spółek uwzględnionych w badaniu RAPORT Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2013 roku 10 edycja badania! Lista spółek uwzględnionych w badaniu 1. 4fun Media 2. ABC Data 3. ABM Solid 4. AC 5. Action 6. AD. Drągowski

Bardziej szczegółowo

Departament Nadzoru Właścicielskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego Departament Nadzoru Właścicielskiego Dyrektor Zastępca dyrektora Adres email - Telefon - Fax - Ewa Sibrecht-Ośka Grzegorz Barszcz, Radosław Tabak Pokaż zadania departamentu Nadzorowane podmioty "ARELAN"

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Pozycja 12. Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 6 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Pozycja 12. Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 6 lipca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA skarbu państwa Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Pozycja 12 Zarządzenie Nr 36 Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 6 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO ZA ROK 2005 SPRAWOZDANIE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO ZA ROK 2005 Podstawa prawna: art. 12 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami), rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż Annals of Warsaw Agricultural University SGGW Forestry and Wood Technology No 56, 25: Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż SEBASTIAN SZYMAŃSKI Abstract: Kondycja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 44 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 12 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 12 września 2011 r. Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa Nr 5 61 Poz. 12 12 ZARZĄDZENIE Nr 44 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 12 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Session 2 Implementation challenges practical experience and challenges for the preparer

Session 2 Implementation challenges practical experience and challenges for the preparer Session 2 Implementation challenges practical experience and challenges for the preparer prof. nadzw. dr hab. Radosław Ignatowski Department of Accounting, Faculty of Management, University of Łódź Presentation

Bardziej szczegółowo

GPW: Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

GPW: Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 2015-11-18 12:55 GPW: Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 listopada 2015 r. Na podstawie 20

Bardziej szczegółowo

Wyniki branŝy leasingowej po I kwartale 2010 roku. Warszawa, kwiecień 2010

Wyniki branŝy leasingowej po I kwartale 2010 roku. Warszawa, kwiecień 2010 Wyniki branŝy leasingowej po I kwartale roku Warszawa, kwiecień Lista członków Związku Polskiego Leasingu Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. BAWAG Leasing & Fleet Sp. z o.o. BGś Leasing Sp. z o.o. BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2009

PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2009 PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2009 NA RYNKU NIESKARBOWYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH W POLSCE Rynek papierów dłużnych Na koniec I kwartału 2009 wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo