UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS"

Transkrypt

1 UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS / Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 02, 10 Typy uczestnictwa Participation types Październik 2000 /October 2000 Data rozszerzenia uczestnictwa Extension of participant status date Wykluczenie uczestnictwa w typach Exclusion of participant status by types Data wykluczenia Exclusion of participant status date Centralny Dom Maklerski Pekao S.A Dom Maklerski Banku Śląskiego SA Staropolski Dom Maklerski S.A Bank Przemysłowo - Handlowy S.A BIG Bank Gdański SA Dom Maklerski Banku Zachodniego S.A Kredyt Bank S.A Powszechna Kasa Oszczędności BP SA 01, 02, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 34, 35, 36, 39 01, 02, 05, 06, 09, 11, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 54 01, 02, 06, 09, 11, 35, 36 00, 01, 02, 05, 06, 09, 10, 11, 34, 35, 36, 37, 38 01, 02, 05, 06, 11, 34, 35 00, 01, 02, 05, 06, 10, 11, 34, 35 01, 02, 05, 06, 07, 09, 11,, 34, Global Capital Partners Poland SA Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A Dom Maklerski WBK S.A Dom Maklerski Polonia Net SA Bank Gospodarki Żywnościowej SA Dom Maklerski PBK SA Bank Handlowy w Warszawie SA 01, 02, 05, 06, 11 01, 02, 05, 06, 09, 11, 12, 34, 35, 36 01, 02, 05, 06, 09, 11, 34, 35 01, 05, 06, 11, 35 01, 02, 06, 11,, 34, 35 01, 02, 05, 06, 09, 11, 34, 35, 36 00, 01, 02, 05, 06, 09, 10, 11, 34, 35, 36, 37, 38, 40 41, 45, 47, 82, Citibank (Poland) SA Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Cukrownictwa "Cukrobank" SA Bank Komunalny w Gdyni SA CA IB Securities SA PPTFI Pioneer SA ABN Amro Securities (Polska) SA Sur5. Net SA Raiffeisen Bank Polska SA PZU Na Życie SA Bank Współpracy Europejskiej SA Dom Maklerski Elimar SA Citibrokerage SA 942 Dom Maklerski Amerbrokers SA Credit Lyonnais Bank Polska SA CS First Boston (Polska) SA ING Bank N.V. (Warsaw) Górnośląski Bank Gospodarczy SA Bank Austria Creditanstalt PL. S.A Fortis Securities Polska SA Dom Maklerski Penetrator SA Raiffeisen Capital & Investment SA Narodowy Bank Polski Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA 10 10, 01, 02, 05, 06, 11, 34, 35, 36, 31 01, 11, 34, 35 01, 05, 06, 11, 35, , 02, 05, 06, 09, 11, 34, 35 01, 34 01, 02, 05, 06, 11, 12,, 34, , 05, 06, 11, 35 01, 02, 05, 06, 11, 35 01, 11, 35 01, 05, 06, 09, 11,

2 UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS / Kod / Code Uczestnicy / Participants Typy uczestnictwa Participation types Październik 2000 /October 2000 Data rozszerzenia uczestnictwa Extension of participant status date Wykluczenie uczestnictwa w typach Exclusion of participant status by types Data wykluczenia Exclusion of participant status date Bank Społem SA Dom Maklerski BIG-BG S.A Cuprum-Bank SA Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni SA Erste Securities Polska SA Wschodni Bank Cukrownictwa SA Dom Inwestycyjny BWE SA Bank Ochrony Środowiska SA Robert Fleming (Polska) SA BNP - Dresdner Bank (Polska) SA Beskidzki Dom Maklerski SA Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A ING Baring Securities Poland S.A Fortis Bank Polska SA BIG Bank SA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA HSBC Securities Polska S.A Societe Generale - Suc. de Varsovie Bank Śląski S.A. w Katowicach Dom Maklerski BMT SA ABN Amro Bank (Polska) SA Bank Polska Kasa Opieki S.A Deutsche Bank Polska SA SG Securities Polska S.A. 01, 02, 05, 06, 11, 34, 35, 36 01, 11, 34, 35 01, 05, 06, 11, , 05, 06, 09, 11, 35, 39 01, 11,, 34, 40 01, 11, 34, 35 00, 10 01, 02, 11 00, 07, 10 01, 05 01, 05, 06, 11, Wood&Company SA WestDeutsche Landesbank Polska SA LG Petro Bank S.A BRE Bank S.A Bank Zachodni S.A Bank Współpracy Regionalnej S.A Bank Wschodni S.A Bank Pocztowy S.A Invest-Bank S.A AIG Bank Polska S.A Wielkopolski Bank Kredytowy SA Prokapital S.A Powszechny Bank Kredytowy Prosper-Bank SA Krakowski Dom Maklerski SA Bank Amerykański w Polsce SA 01,

3 00 - depozytariusz / custodian Typy uczestnictwa / Participation types 34 - biuro maklerskie - prawa pochodne / brokerage house - derivatives 01 - biuro maklerskie / brokerage house 02 - specjalista / specialist 05 - sponsor emisji imiennych pap. wart. / issue sponsor - registered securities 06 - sponsor emisji pap. wart. na okaziciela / issue sponsor - bearer securites 07 - pośrednik finansowy / intermediary for money entitlements 09 - podmiot organizujący rynek pozagiełdowy / OTC market maker 10 - depozytariusz - rachunek własny / custodian for own account 11 - biuro maklerskie - rachunek własny / brokerage house for own account 12- animator obrotu giełdowego - dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską / stock exchange market maker - brokerage house or bank participating as brokerage house 35 - biuro maklerskie - prawa pochodne - rachunek własny brokerage house for own account - derivaties 36 - animator obrotu giełdowego - prawa pochodne stock exchange market maker - derivatives 37 - depozytariusz - prawa pochodne - rachunek własny custodian for own account - derivatives 38 - depozytariusz - prawa pochodne custodian - derivatives 39 - podmiot organizujący rynek pozagiełdowy - prawa pochodne OTC market maker - - derivatives 40-49, reprezentant uczestnika - prawa pochodne representative of participant - derivatives 13 - animator obrotu giełdowego - inne instytucje / stock exchange market maker - other institutions deponent / depositor reprezentant uczestnika / representative of participant UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS REPREZENTANCI UCZESTNIKÓW KDPW / REPRESENTATIVES OF KDPW PARTICIPANTS Październik 2000 / October 2000 Kod reprezentanta Representative code Uczestnicy KDPW reprezentowani przez innych uczestników KDPW KDPW participants represented by other KDPW participants Reprezentanci uczestników bezpośrednich / Representatives of direct participants Krakowski Dom Maklerski S.C. Reprezentanci uczestników na rynku praw pochodnych / Representatives of participants - derivatives Staropolski Dom Maklerski S.A Dom Maklerski Penetrator S.A Krakowski Dom Maklerski S.C Przedsiębiorstwo Maklerskie Elimar S.A Beskidzki Dom Maklerski S.A Eastbrokers WDM SA Regionalny Dom Maklerski Polonia S.A Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A Dom Maklerski Instalexport SA Dom Maklerski Elimar SA Dom Maklerski BMT SA Data wprowadzenia Extension of participant status date Data wykluczenia Exclusion of participant status date 1 7Bulls.Com 7Bulls.Com SA 2 Agora Agora S.A. 3 Agros Agros Holding SA akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares

4 4 Amerbank Bank Amerykański w Polsce SA 5 Amica Amica Wronki SA 6 Ampli Ampli SA 7 AMS Art Marketing Syndicate SA 8 Animex Animex SA 9 Apator Apator SA 10 Apexim Apexim SA 11 Aqua Aqua S.A. 12 Atlantis Atlantis SA 14 Bakoma Bakoma SA 15 Bank Częstochowa Bank Częstochowa S.A. 16 Bank Handlowy Bank Handlowy w Warszawie SA 17 Bank Komunalny Bank Komunalny w Gdyni SA 18 Bauma Bauma SA 19 Beef-San Beef-San Zakłady Mięsne S.A. 21 Best Best S.A. 22 Beton-Stal Beton-Stal SA 23 Będzin Elektrociepłownia "Będzin" S.A. 24 Bielbaw Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Bielbaw" SA akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares 561 akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares obligacje zamienne \ convertible bonds akcje imienne aportowe \ non-cash nominative shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares

5 25 BIG-BG BIG Bank Gdański SA 26 Biurosystem Zakłady Techniki Biurowej "Biurosystem" SA 27 Boryszew Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych "Boryszew" SA 28 BOŚ Bank Ochrony Środowiska SA 29 BPH Bank Przemysłowo-Handlowy SA BRE BRE Bank S.A. 31 Brok Koszalińskie Zakłady Piwowarskie Brok SA 32 BŚK Bank Śląski S.A. w Katowicach 33 Budimex Budimex SA 34 Budopol Wrocław Budopol-Wrocław SA 35 BWR Bank Współpracy Regionalnej SA 36 Bytom Zakłady Odzieżowe "Bytom" SA 37 Caspol Cieszyńska Agencja Spedytorska "Caspol" S.A. 38 Centrostal Gdańsk Centrostal SA w Gdańsku 39 Centrozap Centrozap S.A. 40 Cersanit Cersanit - Krasnystaw SA 41 Chemiskór Chemiskór SA 42 Clif Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. 43 Com Arch Com Arch S.A. 44 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeniowe "Compensa" SA 45 Computerland ComputerLand S.A. 46 CSS Computer Service Support S.A. akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne aportowe \ non-cash nominative shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares warranty europejskie \ european style warrants akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares obligacje korporacyjne \ corporate bonds akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares

6 47 Delia Delia SA w Zamościu 48 Dębica Firma Oponiarska "Dębica" SA 49 Drosed "Drosed" - Siedleckie Zakłady Drobiarskie SA 50 Echo Echo Investment SA 51 Efekt Korporacja Gospodarcza "Efekt" SA 52 EFL Europejski Fundusz Leasingowy S.A. 53 Ekodrob Iławskie Zakłady Drobiarskie "EKODROD" SA 54 Elektrim "Elektrim" S.A. 55 Elektrim Kable Elektrim Kable S.A. 56 Elektrobudowa Elektrobudowa SA 57 Elektromontaż Export Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż-Export SA 58 Elektromontaż Warszawa Przesiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Elektromontaż Warszawa SA 59 Elkop Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP SA 60 Elzab Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" SA 61 Ema-Blachownia Zakład Elektro-Metalurgiczny "EMA-BLACHOWNIA" SA 62 ENAP Energoaparatura SA 63 Enegopol Przedsiebiorstwo Eksploatacji Maszyn Budowlanych "Energopol" S.A. 64 Energomontaż Południe Energomontaż - Południe SA 65 Energomontaż Północ Energomontaż-Północ SA 66 Espebepe Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego ESPEBEPE-Holding SA 67 Euro Bud Invest Euro Bud Invest S.A. 68 Europa Towarzystwo Ubezpieczeniowe "Europa" S.A. 69 Exbud Exbud SA 70 Fameg Zakłady Mebli Giętych "Fameg" S.A. akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares obligacje zamienne \ convertible bonds akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares

7 71 Famot-Pleszew Famot-Pleszew SA 73 Farmacol Farmacol S.A. 74 Fasing Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A. 75 Ferrum Huta Ferrum SA 76 Forte Fabryki Mebli Forte SA 77 Fortis Fortis Bank Polska SA 78 Gant Gant SA 79 Garbarnia Garbarnia Brzeg SA 80 GPRG Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA 81 Grajewo Zakłady Płyt Wiórowych S.A. 82 Groclin Inter Groclin Auto S.A. 83 Howell HOWELL S.A. 84 Hutmen Hutmen SA 85 Hydrobudowa Hydrobudowa S.A. 86 Hydrobudowa Śląsk "HYDROBUDOWA ŚLĄSK" SA 87 Hydrotor Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor SA 88 Impexmetal Impexmetal SA 89 Indykpol Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie "Indykpol" SA 90 Instal Kraków Instal Kraków S.A. 91 Instal Lublin Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL LUBLIN" SA 92 Instalexport Instalexport SA 93 Internet Group Internet Group SA akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares

8 94 Irena Huta Szkła Gospodarczego "Irena" SA 95 IZNS Iławskie Zakłady Naprawy Samochodów SA 96 Izolacja Materiały Izolacyjne "Izolacja" SA 97 Izolacja Jarocin Izolacja - Jarocin SA 99 Jelfa Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne "Jelfa" SA 100 Jutrzenka Przedsiebiorstwo Cukiernicze "Jutrzenka" SA 101 Kable Śląska Fabryka Kabli SA 102 Karen Karen tebook S.A. 103 Kęty Zakłady Metali Lekkich "Kęty" SA 104 KFM Kujawska Fabryka Manometrów KFM SA 105 KGHM KGHM Polska Miedź SA 106 Kogeneracja Zespół Elektrowni Wrocławskich Kogeneracja SA 107 Kompap Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Kompap" SA 108 Kopex Przedsiębiorstwo Exportu i Importu "Kopex" S.A. 109 KPBP-BICK Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemysłowego KPBP-BICK SA 110 KPPD Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. w Szczecinku 111 Krak-Brokers Krak-Brokers S.A. 112 Krakchemia Firma Handlowa "KrakChemia" SA 113 Kredyt Bank Kredyt Bank S.A. 114 Krosno Krośnieńskie Huty Szkła "Krosno" SA 115 Kruszwica Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" SA 116 KZWM Katowickie Zakłady Wyrobów Metalowych S.A. 117 Leasco Polish Leasing Company "Leasco" S.A. 118 Lentex Zakłady "Lentex" SA 119 Leta Wodzisławski Ośrodek Produkcyjno Usługowo Handlowy "Leta" S.A. akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares

9 120 LG Petro Bank LG Petro Bank SA 121 LTL Lubelskie Towarzystwo Leasingowe S.A. 122 Lubawa Zakłady Konfekcji Technicznej "Lubawa" SA 123 ŁDA ŁDA Invest SA 124 Łukbud Łukowskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Łukbut" SA 125 Macrosoft MacroSoft SA 126 Masters Masters S.A. 127 Mennica Mennica Państwowa SA 128 Mewa Zakłady Dziewiarskie "MEWA" SA w Biłgoraju 129 Mieszko Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" SA 1 Milmet Fabryka Butli Technicznych "Milmet" SA 131 Miro Mark Miro Mark S.A. 132 Mitex Mitex S.A. 133 Morliny Zakłady Mięsne Morliny SA 134 Mostal Siedlce Mostosatal-Siedlce SA 135 Mostostal Export Mostostal Export SA 136 Mostostal Gdańsk Mostostal Gdańsk SA 138 Mostostal Płock Mostostal Płock S.A. 139 Mostostal Warszawa Mostostal Warszawa SA 140 Mostostal Zabrze Mostostal Zabrze Holding SA 141 MPEC Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wrocław SA 142 Murawski Holding Murawski Holding S.A. 143 Muza Muza SA akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares prawa poboru \ pre-emptive rights

10 144 Naftobudowa Naftobudowa S.A. 145 NBP Narodowy Bank Polski S.A. 146 Netia Netia Holdings SA 147 Net-Trade Net-Trade SA 148 NFI Drugi Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA 149 NFI Foksal Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA 150 NFI Fortuna Narodowy Fundusz Inwestycyjny Fortuna SA 151 NFI Hetman Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Hetman" SA 153 NFI Jupiter Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA 154 NFI Kwiatkowski Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Eugeniusza Kwiatkowskiego SA 155 NFI Magna Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia SA 156 NFI Octava Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava SA 157 NFI Piast Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Piast" SA 158 NFI Pierwszy Fund 1 Pierwszy NFI S.A. 159 NFI Progress Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress SA 160 NFI Siódmy Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego SA 161 NFI Victoria Piąty Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Victoria" SA 162 NFI Zachodni Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI SA 163 mi mi S.A. 164 vita vita SA 165 womag wosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych "womag" SA 166 Ocean Ocean Company SA 167 Odlewnie Polskie Odlewnie Polskie SA 168 Okocim Okocimskie Zakłady Piwowarskie SA 169 Oława Huta "Oława" SA 170 Optimus Optimus SA 171 Orbis Orbis SA akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares obligacje NBP imienne \ NBP nominative bonds akcje imienne aportowe \ non-cash nominative shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares

11 172 Orfe Orfe S.A. 173 Orzeł Zakłady Lniarskie "Orzeł" SA 174 Ostrów Wielkopolski Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski 175 OZC Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA 176 Paged Paged SA 177 Pażur Pażur S.A. 178 PBK Powszechny Bank Kredytowy SA 179 Pekabex Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex SA 180 Pekaes Pekaes S.A. 181 Pekao SA Bank Polska Kasa Opieki S.A. 182 Pekpol Pekpol SA 183 Pemug Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "Pemug" S.A. 184 Pepees Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" SA 185 Permedia Zakłady Chemiczne "Permedia" SA 186 PGF Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. 187 PHOMB Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi SA 188 Piasecki PIA PIASECKI SA 189 PKN Orlen Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 190 Polar Polar SA 191 Polfa Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" SA 192 Polifarb Cieszyn-Wrocław Polifarb Cieszyn-Wrocław SA 194 Poligrafia Poligrafia SA 195 Polisa Towarzystwo Ubezpieczeniowo Reasekuracyjne "Polisa" SA 196 Pollena Ewa Fabryka Kosmetyków Pollena Ewa S.A. 197 Polna Zakład Automatyki "POLNA" S.A. 198 Polnord Polnord S.A. akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares obligacje komunalne \ municipal bonds akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares 370 akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares

12 199 Ponar Wadowice Fabryka Elementów Hydrauliki "Ponar - Wadowice" SA 200 Pozmeat Zakłady Mięsne Pozmeat SA 201 PPWK Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych Warszawa-Wrocław im. E. Romera SA 202 Prochem Prochem SA 203 Projprzem Projprzem S.A. 204 Prokom "PROKOM Software" SA 205 Prosper Prosper S.A. 206 Protektor Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Protektor"S.A. 207 Próchnik Próchnik SA 208 PZZ Przedsiebiorstwo Zbożowo Młynarskie "PZZ" w Bolesławcu SA 209 Rafako Fabryka Kotłów "Rafako" SA 210 Rafamet Fabryka Obrabiarek "Rafamet" SA 211 Relpol Relpol SA 212 Remak Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych "Remak" S.A. 213 Resbud Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego "RESBUD" SA 214 Rolimpex Rolimpex SA 215 Ropczyce Zakłady Magnezytowe Ropczyce SA 216 Sanwil Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" w Przemyślu SA 217 Sezam Sezam I Zamknięty Fundusz Inwestycyjny 218 Simple Simple S.A. 219 Skarb Państwa Skarb Państwa 220 Skarbiec-Gwarancja Skarbiec-Gwarancja 2002 Zamknięty Fundusz Inwestycyjny 221 Skotan Zakłady Garbarskie "Skotan" S.A. 222 Softbank Softbank SA 223 Sokołów Sokołów S.A. 224 Stalexport Stalexport SA akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares 150 akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares obligacje skarbowe \ treasury bonds certyfikaty inwestycyjne \ investment certificates akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares

13 225 Stalprodukt Zakład Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" SA 226 Stalprofil Stalprofil S.A. 227 Ster Projekt Ster - Projekt SA 228 Stgroup Stgroup S.A. 229 Stomil Bełchatów Bełchatowskie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil SA 2 Stomil Olsztyn Stomil-Olsztyn SA 231 Stomil Sanok Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil Sanok" SA 232 Strzelec Małpolski Browar Strzelec SA 233 Suwary Suwary S.A. 234 Swarzędz Swarzędz Meble S.A. 235 Szeptel Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne "Szeptel" SA 236 Świecie Frantschach Świecie S.A. 237 Talex Talex SA 238 TIM TIM SA 239 Tonsil Tonsil SA 240 TP S.A. Telekomunikacja Polska S.A. 241 TUP Trans Universal Poland S.A. 243 Unimil Unimil SA 244 Viscoplast Zakłady Chemiczne "Viscoplast" SA 245 Vistula Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Vistula" SA 246 VOX VOX Industrie SA 247 Wandalex Wandalex SA akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares prawa do akcji \ allotment certificates akcje na okaziciela \ bearer shares prawa poboru \ pre-emptive rights akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares

14 248 Warbud Warbud S.A. 249 Warta Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" SA 250 Wawel Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Wawel" SA 251 WBK Wielkopolski Bank Kredytowy SA 252 WFM Wielkopolskie Fabryki Mebli S.A. 253 WFPiA Warszawska Fabryka Pomp i Armatury SA 254 Wilbo Wilbo S.A. 255 Wistil Zakłady Przemysłu Jedwabniczego WISTIL SA 256 WKSM Wrocławskie Kopalnie Surowców Mineralnych SA 257 Wodkan "WODKAN" Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA 258 Wólczanka Wólczanka SA 259 Yawal-System "YAWAL-SYSTEM" SA 261 Zastal Zastal S.A. 262 ZEG Zakład Elektroniki Górniczej "ZEG" SA 263 ZEW Zakłady Elektrod Węglowych SA 264 ZFM Zamojskie Fabryki Mebli S.A. 265 ZM Mazury Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku SA 266 ZNTK Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach SA 267 ZPUE Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz S.A. 268 ZREW Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa SA 269 ZTGE Zakład Telemechaniki Górniczej "Elektrometal" S.A. 270 Żywiec Browary Żywciec S.A. akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne aportowe \ non-cash nominative shares akcje imienne zwykłe \ nominative ordinary shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje imienne uprzywilejowane \ nominative preferred shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares akcje na okaziciela \ bearer shares

15 ZMIANY W STRUKTURZE EMITENTÓW / CHANGES IN STRUCTURE OF ISSUERS Październik 2000 October 2000 Data wpisu do rejestru uczestników Registration as Data wykreślenia z rejestru uczestników Removal from participants register date 1 "Polifarb" Dębicka Fabryka Farb i Lakierów SA Polifarb Dębica Talex SA Talex Wandalex SA Wandalex

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS / Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 02, Typy uczestnictwa Participation types Sierpień 2000 / August 2000

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS Lp / No Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Typy uczestnictwa Participation types Czerwiec 2003 / June 2003

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS Lp / No Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Typy uczestnictwa Participation types Marzec 2002 / March 2002

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS / Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 02, 10 Typy uczestnictwa Participation types Grudzień 2000 / December

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS Lp / No Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Typy uczestnictwa Participation types Grudzień 2002 / December

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS Lp / No Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Typy uczestnictwa Participation types Październik 2003 / October

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS Lp / No Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Typy uczestnictwa Participation types Marzec 2003 / March 2003

Bardziej szczegółowo

98. Suwary S.A. 99. Swarzędz Meble S.A. 100. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 101. Talex S.A. 102. Telekomunikacja Polska S.A. 103. Getin Holding S.A.

98. Suwary S.A. 99. Swarzędz Meble S.A. 100. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. 101. Talex S.A. 102. Telekomunikacja Polska S.A. 103. Getin Holding S.A. LISTA SPÓŁEK 1. 7bulls.com S.A. 2. ABG Ster-Projekt S.A. 3. Agora S.A. 4. Alchemia S.A. 5. Alma Market S.A. 6. Amica Wronki S.A. 7. Amrest Holdings N.V. 8. Apator S.A. 9. Arksteel S.A. 10. Artman S.A.

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS Lp / No Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Typy uczestnictwa Participation types Marzec2004 / March 2004

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS Lp / No Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Typy uczestnictwa Participation types Wrzesień 2004 / September

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS Lp / No Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Typy uczestnictwa Participation types Czerwiec 2004 / June 2004

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK GIEŁDOWY 2000

ROCZNIK GIEŁDOWY 2000 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie ROCZNIK GIEŁDOWY 2000 DANE STATYSTYCZNE ZA ROK 1999 1 Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Copyright by Giełda Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI KRAJOWI / DOMESTIC DIRECT PARTICIPANTS Kod / Code Uczestnicy / Participants Typy uczestnictwa Participation types Marzec 2006 / March 2006 Data rozszerzenia uczestnictwa Extension

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI KRAJOWI / DOMESTIC DIRECT PARTICIPANTS Kod / Code Uczestnicy / Participants Typy uczestnictwa Participation types Wrzesień 2006 / September 2006 Data rozszerzenia uczestnictwa Extension

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS 801 Santander Consumer Bank S.A. 802 Lukas Bank S.A. 804 Skarb Państwa - Minister Finansów 805 Bankowy Fundusz Gwarancyjny 806 Kredyt Bank S.A. 808 Bank DNB Nord Polska S.A. 810 Calyon S.A. Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Eurofundusz Indeksowy Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień 31.12.2001 (tysiące złotych)

Eurofundusz Indeksowy Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień 31.12.2001 (tysiące złotych) Aktywa Lokaty Środki pieniężne Eurofundusz Indeksowy Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień 31.12.2001 Inwestycje w krajowe papiery wartościowe 31.12.2001 31.12.2000 7 878 13 408,1 Lokaty pieniężne

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS Kod / Code Uczestnicy / Participants 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Typy uczestnictwa Participation types Grudzień 2005 / December 2005 Data

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 801 Santander Consumer Bank S.A. 802 Lukas Bank S.A. 804 Skarb Państwa - Minister Finansów 805 Bankowy Fundusz Gwarancyjny 806 Kredyt Bank S.A. 808 Bank DNB

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pierwszy Polski Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień (tysiące złotych)

Pioneer Pierwszy Polski Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień (tysiące złotych) Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Pioneer Pierwszy Polski Otwarty Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień 31.12.2001 31.12.2001 31.12.2000 580 766 721 622 Środki na bieżących

Bardziej szczegółowo

Jak zostać spółką notowaną na rynku regulowanym GPW

Jak zostać spółką notowaną na rynku regulowanym GPW Główny Rynek GPW Jak zostać spółką notowaną na rynku regulowanym GPW Kluczowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z oferowaniem i wprowadzaniem akcji do obrotu na rynku regulowanym jest Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KDPW / COLLECTED INFORMATION ON KDPW ACTIVITIES

ZBIORCZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KDPW / COLLECTED INFORMATION ON KDPW ACTIVITIES I A. EMISJE / ISSUES Stan na 1 października 2004 / As at 1 October 2004 Emisje zarejestrowane w KDPW / Security issues registered in KDPW 1. Papiery wartościowe w obrocie publicznym / Securities in the

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI / DIRECT PARTICIPANTS Lp / No Kod / Code Uczestnicy / Participants 1 2 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Typy uczestnictwa Participation types Wrzesień 2002 / September

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych)

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych) Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Bilans na dzień 30.06.2003 30.06.2003 31.12.2002 30.06.2002 149 749 92 821 42 756 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 15 5 141 2 888 Należności

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 1 października 2003 r.

OBWIESZCZENIE Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 1 października 2003 r. Dz.Urz.NBP.03.17.30 OBWIESZCZENIE Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 2003 r. w sprawie ogłoszenia listy uczestników systemów płatności i systemów rozrachunku papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 2 523 467 676 883 1. Lokaty 2 523 467 676 270 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 613 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0 613

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE POLSKIE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Stawki 2

PIERWSZE POLSKIE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Stawki 2 PIERWSZE POLSKIE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 00 193 Warszawa, ul. Stawki 2 OGŁASZA SPRAWOZDANIA FINANSOWE FUNDUSZY POWIERNICZYCH PIONEER ZA OKRES ROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 31 grudnia 1998

Bardziej szczegółowo

Diagramy ze sztucznie wprowadzoną symetrią jako narzędzie pomiaru natężenia składników losowych w szeregach czasowych stóp zwrotu

Diagramy ze sztucznie wprowadzoną symetrią jako narzędzie pomiaru natężenia składników losowych w szeregach czasowych stóp zwrotu Diagramy ze sztucznie wprowadzoną symetrią jako narzędzie pomiaru natężenia składników losowych w szeregach czasowych stóp zwrotu Dr Krzysztof Najman Katedra Statystyki Wydział Zarządzania Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS

UCZESTNICY KDPW / KDPW PARTICIPANTS UCZESTNICY BEZPOŚREDNI KRAJOWI / DOMESTIC DIRECT PARTICIPANTS Kod / Code Uczestnicy / Participants Typy uczestnictwa Participation types Czerwiec 2008 / June 2008 Data rozszerzenia uczestnictwa Extension

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZ KOWALEWSKI 1 JAKOŚĆ DANYCH FINANSOWO-KSIĘGOWYCH. 1. Dane finansowo-księgowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie

GRZEGORZ KOWALEWSKI 1 JAKOŚĆ DANYCH FINANSOWO-KSIĘGOWYCH. 1. Dane finansowo-księgowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie GRZEGORZ KOWALEWSKI 1 JAKOŚĆ DANYCH FINANSOWO-KSIĘGOWYCH 1. Dane finansowo-księgowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie Dane finansowo-księgowe mają za zadanie informować o obecnej sytuacji finansowej

Bardziej szczegółowo

Lista spółek uwzględnionych w raporcie

Lista spółek uwzględnionych w raporcie Lista spółek uwzględnionych w raporcie ABM Solid SA AD. Drągowski SA Advanced Distribution Solutions SA Agora SA Alchemia SA Alma Market SA Amica Wronki SA Ampli SA ANTI SA Apator SA Aplisens SA Arctic

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 52,97 % 31/12/2012 r.

Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 52,97 % 31/12/2012 r. Szanowni Państwo Zgodnie z art. 193 ust. 4 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Dynamika symboliczna jako narzędzie identyfikacji nielosowego charakteru stóp zwrotu walorów notowanych na GPW w Warszawie

Dynamika symboliczna jako narzędzie identyfikacji nielosowego charakteru stóp zwrotu walorów notowanych na GPW w Warszawie Dynamika symboliczna jako narzędzie identyfikacji nielosowego charakteru stóp zwrotu walorów notowanych na GPW w Warszawie Dr Krzysztof Najman Katedra Statystyki Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Ostatnia sesja PKN Orlen 20,75 7,22% 7,% 4,3%,8% 2,7% 3, Polimex-Mostostal 2,35 6,58% 5,4% 0,8% 0,8% -7,8% -,6% Bioton 0,22 4,53% 5,7% 3,7%

Bardziej szczegółowo

Jak zostać spółką notowaną na rynku regulowanym GPW

Jak zostać spółką notowaną na rynku regulowanym GPW Rocznik Giełdowy 2013 Jak zostać spółką notowaną na rynku regulowanym Kluczowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z oferowaniem i wprowadzaniem akcji do obrotu na rynku regulowanym jest Ustawa

Bardziej szczegółowo

Lista notowanych spó ek (wg stanu na koniec 2002 r.) Listed Companies (as of end of 2002)

Lista notowanych spó ek (wg stanu na koniec 2002 r.) Listed Companies (as of end of 2002) Lista notowanych spó ek (wg stanu na koniec 2002 r.) Listed Companies (as of end of 2002) 4MEDIA [4MD] 4 MEDIA SA www.4media.pl APATOR [APT] Apator SA www.apator.torun.pl BICK [BIC] Bick SA www.bick.com.pl

Bardziej szczegółowo

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN. Udział lokaty w aktywach Funduszu

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN. Udział lokaty w aktywach Funduszu Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych)

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych) Bilans na dzień 31.12.2002 Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Środki na bieżących rachunkach bankowych 31-12-2002 31-12-2001 92 821 5 500 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 5

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2009

Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2009 Roczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2009 Kategoria lokaty Wartość (PLN) Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych)

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej Bilans na dzień (tysiące złotych) Bilans na dzień 31.12.2001 Aktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe 31.12.2001 5 500 Środki pieniężne Lokaty pieniężne krótkoterminowe 355 Należności Odsetki 68 Pozostałe 2 Aktywa (razem) 5 925 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 776 991 873 763 181 142 1. Lokaty 774 479 118 758 580 292 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 2 512 755 4 600 850 3.1.

Bardziej szczegółowo

Lista instrumentów finansowych, na które Biuro Maklerskie przyjmuje zlecenia z odroczonym terminem płatności (za wyjątkiem OTP Trader)

Lista instrumentów finansowych, na które Biuro Maklerskie przyjmuje zlecenia z odroczonym terminem płatności (za wyjątkiem OTP Trader) ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

,00 0,11 pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP BGK - IDS /10/ ,00 0,11

,00 0,11 pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP BGK - IDS /10/ ,00 0,11 Roczna struktura aktywów grudzień 2010 Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia

Bardziej szczegółowo

Lista instrumentów finansowych, na które Biuro Maklerskie przyjmuje zlecenia z odroczonym terminem płatności (za wyjątkiem OTP Trader)

Lista instrumentów finansowych, na które Biuro Maklerskie przyjmuje zlecenia z odroczonym terminem płatności (za wyjątkiem OTP Trader) ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2010 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu z akcji Shares with highest returns

Stopy zwrotu z akcji Shares with highest returns Statystyk ii M iies iięczne GPW WSE Month lly Stat iist iics (( 55 // 22 00 00 22 )) m aa j 22 00 00 22 (( 55 // 22 00 00 22 )) M aa yy 22 00 00 22 Stopy zwrotu z akcji Shares with highest returns Akcje

Bardziej szczegółowo

Pearls of the Polish Economy

Pearls of the Polish Economy Pearls of the Polish Economy Grand Pearls No. Name of company Score 1 ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SP. Z O. O. 119 2 GRUPA KAPITAŁOWA ALUMETAL S.A. 95 3 WĘGLOKOKS S.A. 84 4 GRUPA KAPITAŁOWA

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2005 Fundusz Gwarantowany I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący 31/12/2004 31/12/2005 I. Aktywa 5 479 918

Bardziej szczegółowo

Portfel inwestycyjny. Udział lokaty w aktywach Funduszu. Wartość lokaty w PLN. Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu

Portfel inwestycyjny. Udział lokaty w aktywach Funduszu. Wartość lokaty w PLN. Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 989 z późn.zm.) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2005 Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący (w 31/12/2004 31/12/2005 I. Aktywa

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW AKCJE KRAJOWE / DOMESTIC SHARES Na rynku notowań jednolitych / Single quotation system 1 861 46,77% 1 178 492 67,88% 3 992 166 43,13% Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market 454 002 13,03%

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METODY K-ŚREDNICH W TAKSONOMII PORTFELA AKCJI

WYKORZYSTANIE METODY K-ŚREDNICH W TAKSONOMII PORTFELA AKCJI WYKORZYSTANIE METODY K-ŚREDNICH W TAKSONOMII PORTFELA AKCJI Dorota Kozioł Katedra Ekonometrii WSEI ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa e-mail:dorota.koziol@ekonometria.info Robert Pietrzykowski, Wojciech Zieliński

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWEJ TYPU SOM DO WYBORU NAJATRAKCYJNIEJSZYCH SPÓŁEK NA WGPW W OPARCIU O WSKAŹNIKI ANALIZY FUNDAMENTALNEJ

ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWEJ TYPU SOM DO WYBORU NAJATRAKCYJNIEJSZYCH SPÓŁEK NA WGPW W OPARCIU O WSKAŹNIKI ANALIZY FUNDAMENTALNEJ ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWEJ TYPU SOM DO WYBORU NAJATRAKCYJNIEJSZYCH SPÓŁEK NA WGPW W OPARCIU O WSKAŹNIKI ANALIZY FUNDAMENTALNEJ Dr Kamila Migdał Najman Dr Krzysztof Najman Katedra Statystyki Wydział

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2005 Fundusz IKE Dynamiczny I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący (w 31/12/2004 31/12/2005 I. Aktywa 1 088

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin GIE DA PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH w Warszawie WARSAW STOCK EXCHANGE ISSN 1426-1553 Biuletyn Miesięczny GPW (7/2) Lipiec 2 (7/2) July 2 WIG2 i TechWIG ostatnie 12 miesięcy WIG2 and TechWIG last 12 months 2

Bardziej szczegółowo

Pioneer Agresywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych)

Pioneer Agresywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien 31.12.2003 (tysiace zlotych) ktywa Lokaty Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 Inwestycje w papiery wartosciowe 31.12.2003 31.12.2002 255 681 189 683 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 180 52 Lokaty pieniezne krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

(3) depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej 0,64% depozyt ,92 0,00% depozyt (typu buy-sell-back ) ,00 0,64%

(3) depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej 0,64% depozyt ,92 0,00% depozyt (typu buy-sell-back ) ,00 0,64% Działając na podstawie art. 193 ust 4 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przekazujemy roczną informację o strukturze aktywów Pekao

Bardziej szczegółowo

Lista spółek uwzględnionych w raporcie

Lista spółek uwzględnionych w raporcie 1 Lista spółek uwzględnionych w raporcie 4fun Media SA ABC Data Spółka Akcyjna ABM Solid SA Action SA AD. Drągowski S.A. Advadis SA Agora SA Alchemia SA Alma Market SA Alterco SA Amica Wronki SA Ampli

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW AKCJE / SHARES Na rynku notowań jednolitych / Single quotation system 4 798 78,76% 3 462 306 70,96% 10 161 064 91,22% Na rynku notowań ciągłych / Continuos quotation market 368 427 34,21% 396 179 847 48,54%

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK GIEŁDOWY 2002

ROCZNIK GIEŁDOWY 2002 1 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie ROCZNIK GIEŁDOWY 2002 Dane statystyczne za rok 2001 2 Wskaźniki giełdowe 2001 Wartość rynkowa notowanych spółek (na koniec roku) Wartość obrotów - rynek kasowy

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW AKCJE KRAJOWE / DOMESTIC SHARES Notowania jednolie / Single price system 497-31,64% 230 424-54,16% 2 973 736 56,00% Notowania ciągłe / Continuous trading system 1 168 247 1,20% 1 496 704 941 1,90% 17 569

Bardziej szczegółowo

Portfel indeksu WIG20 (pierwszy skład indeksu) Kurs w zł ( ) Pakiet

Portfel indeksu WIG20 (pierwszy skład indeksu) Kurs w zł ( ) Pakiet Portfel indeksu WIG20 (pierwszy skład indeksu) (wg stanu na 16 kwietnia 1994 r.) Udział spółki Lp. Spółka Kurs w zł (16.04.1994) Pakiet w indeksie (%) 1 INGBSK 300,00 54 11,88 2 ELEKTRIM 135,00 100 9,90

Bardziej szczegółowo

Struktura aktywów. Wartość lokaty w PLN. Termin wykupu ,00 0,65%

Struktura aktywów. Wartość lokaty w PLN. Termin wykupu ,00 0,65% Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późn. zm.) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

Corporate Governance. Tomasz Kosobucki Sylwester Krajczy Wojciech Walniczek

Corporate Governance. Tomasz Kosobucki Sylwester Krajczy Wojciech Walniczek Corporate Governance Tomasz Kosobucki Sylwester Krajczy Wojciech Walniczek Definicja polska Corporate governance, tłumaczony niekiedy na polski jako nadzór korporacyjny, władztwo korporacyjne lub ład korporacyjny,

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych

Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych Lista uczestników systemów rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

Bardziej szczegółowo

Uffici delle banche presenti in Polonia

Uffici delle banche presenti in Polonia Uffici delle banche presenti in Polonia Fonte Narodowy Bank Polski No della banca Nome indirizzo 16700004 ABN AMRO BANK (Polska) SA ul. 1 Sierpnia 8A 02-134 Warszawa www.abnamro.pl/ 19600004 AIG Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Lista spółek uwzględnionych w raporcie

Lista spółek uwzględnionych w raporcie Lista spółek uwzględnionych w raporcie 1 4fun Media SA 2 ABC Data 3 ABM Solid SA 4 AC SPÓŁKA AKCYJNA 5 Action SA 6 AD. Drągowski S.A. 7 Advadis SA 8 Agora SA 9 Alchemia SA 10 Alma Market SA 11 Amica Wronki

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 11 597 792,42 10 782 396,86 0,00 13 225 108,11 13 217 806,76 0,00 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 185 621,70 172 576,74 0,00 264 014,99 263 869,28 0,00 3. Należności, w tym 13 044,96 145,71 3.1.

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych

Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych Lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych Lista uczestników systemów rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 12 494 159,28 12 091 538,44 13 780 016,96 13 708 411,64 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zrównowazony Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien (tysiace zlotych)

Pioneer Zrównowazony Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien (tysiace zlotych) Aktywa Lokaty Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2002 1 316 879 551 382 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 8 158 196 Lokaty pieniezne krótkoterminowe 0 16 610 Naleznosci

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu z akcji Shares with highest returns

Stopy zwrotu z akcji Shares with highest returns Statystyk ii M iies iięczne GPW WSE Month lly Stat iist iics (( 66 // 22 00 00 33 )) cc zz eerr ww ii i ee cc 22 00 00 33 (( 66 // 22 00 00 33)) JJ uu nn ee 22 00 00 33 Stopy zwrotu z akcji Shares with

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2006 Fundusz " UFK Akcji"

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2006 Fundusz  UFK Akcji Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2006 Fundusz " UFK Akcji" I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 14 163 022,96 34 197 851,85 1. Lokaty 14 163 022,96 34

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku Warszawa, dn. 08 lipca 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ r. ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2007 r. Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów grudzień 2011

Roczna struktura aktywów grudzień 2011 Roczna struktura aktywów grudzień 2011 Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE PRZYJĘTE DO KDPW / FINANCIAL INSTRUMENTS REGISTERED AT KDPW

INSTRUMENTY FINANSOWE PRZYJĘTE DO KDPW / FINANCIAL INSTRUMENTS REGISTERED AT KDPW INSTRUMENTY FINANSOWE PRZYJĘTE DO / FINANCIAL INSTRUMENTS REGISTERED AT AKCJE EMITENTÓW KRAJOWYCH / SHARES OF DOMESTIC ISSUERS / issued securities Sponsor emisji sponsor rejestracji Vistula & Wólczanka

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK GIEŁDOWY 2001

ROCZNIK GIEŁDOWY 2001 1 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie ROCZNIK GIEŁDOWY 2001 Dane statystyczne za rok 2000 2 Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Copyright by Giełda Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW AKCJE EMITENTÓW KRAJOWYCH / SHARES OF DOMESTIC ISSUERS Notowania jednolie / Single price system 1 030-26,74% 36 238 342-46,56% 1 060 186-24,86% Notowania ciągłe / Continuous trading system 818 374 16,17%

Bardziej szczegółowo

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 roku Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 roku Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Zarząd Aviva

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku Warszawa, dn. 10 stycznia 2017 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 132 001,25 130 447,13 0,00 185 621,70 172 576,74 0,00 3. 3.1. 3.2. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

0,00 0, ,21 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania

0,00 0, ,21 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 193 559,66 192 673,45 0,00 311 505,91 301 375,97 0,00 3. Należności, w tym 886,21 10 129,94 3.1.

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy Catalyst. Animatorzy Rynku na ASO Catalyst

Uczestnicy Catalyst. Animatorzy Rynku na ASO Catalyst Rocznik Giełdowy 2012 Uczestnicy Catalyst Bezpośrednią działalność na rynku instrumentów dłużnych Catalyst mogą prowadzić podmioty dopuszczone do działania na tym rynku. Zgodnie z regulacjami Uczestnikiem

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku Warszawa, dn. 12 stycznia 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2015 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku Warszawa, dn. 8 lipca 2015 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Statystyczny Instrumentów Pochodnych GPW. WSE Derivatives Statistic Bulletin. Rok 2001 / Year 2001

Biuletyn Statystyczny Instrumentów Pochodnych GPW. WSE Derivatives Statistic Bulletin. Rok 2001 / Year 2001 Biuletyn Statystyczny Instrumentów Pochodnych GPW Rok 2001 / Year 2001 INSTRUMENTY POCHODNE / DERIVATIVES Kontrakty Opcje Jednostki indeksowe Razem Futures contracts Options Participatipn units Total 1998

Bardziej szczegółowo

Lista przedsiębiorstw certyfikowanych w ramach programu Firma Bliska Środowisku

Lista przedsiębiorstw certyfikowanych w ramach programu Firma Bliska Środowisku Lista przedsiębiorstw certyfikowanych w ramach programu Firma Bliska Środowisku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ANWIL S.A. ARGO

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Analiza Techniczna

Opracowanie cykliczne. Analiza Techniczna 28 lutego Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Rynek akcji Numer 24 Analiza Techniczna WIG20 2150 2100 2050 Dane podstawowe Zmiana % Pkt. Tydz. Od 1.I.05 Indeksy szerokie 2000 1950 1900 WIG WIG20

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG

Relatywne stopy zwrotu do WIG Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont ostatnia sesja Tauron Polska Energia 2,53 2,85% -2,1% -2,6% -6,4% -19,6% -15, PGNiG 5,25 2,35% 1, 0,8% 2,2% -11,6% 2,2% NG2 184,00 2,26% -0,8%

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin GIE DA PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH w Warszawie WARSAW STOCK EXCHANGE ISSN 1426-1553 Biuletyn Miesięczny GPW (9/2) Wrzesień 2 (9/2) September 2 WIG2 i TechWIG ostatnie 12 miesięcy WIG2 and TechWIG last 12 months

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG

Relatywne stopy zwrotu do WIG Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont ostatnia sesja PKN Orlen 67,82 2,5 1,1% 4,5% 6,1% 12,3% 5,5% Bank Pekao 145,15 1,02% 1,6% -0,6% 0,1% -0,6% 6,8% PKO BP 23,70 0,79% 3,4% 2,9%

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1. WSE Monthly Bulletin GIE DA PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH w Warszawie WARSAW STOCK EXCHANGE ISSN 1426-1553 Biuletyn Miesięczny GPW (5/2) Maj 2 (5/2) May 2 WIG2 i TECHWIG ostatnie 12 miesięcy WIG2 and TECHWIG last 12 months WIG2 WIG2

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3 747 684,99 3 733 503,82 0,00 5 985 175,18 5 960 902,49 0,00 3. 3.1. Należności, w tym Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 26 maja 2011

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 26 maja 2011 Hubert Janiszewski Zasiada w Radzie Nadzorczej PGF S.A. od 1999 roku. Wykształcenie: dr nauk ekonomicznych Politechnika Warszawska, Warszawa, 1982; mgr ekonomii SGPiS, Warszawa, 1969. Obecnie: Złomrex

Bardziej szczegółowo

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 30 grudnia 2016 r. Składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny Lp (PLN) 1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe

Bardziej szczegółowo

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2011 roku

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2011 roku Warszawa, dnia 13 stycznia 2011 r. Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2011 roku Lp. Kategoria lokaty Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Bardziej szczegółowo

Pioneer Sektora Uslug Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien (tysiace zlotych)

Pioneer Sektora Uslug Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzien (tysiace zlotych) ktywa Lokaty Srodki pieniezne Bilans na dzien 31.12.2003 31.12.2003 31.12.2002 18 658 19 901 Srodki na biezacych rachunkach bankowych 2 215 109 Lokaty pieniezne krótkoterminowe 440 3 060 Naleznosci Zbyte

Bardziej szczegółowo