Data publikacji: 17 lutego 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data publikacji: 17 lutego 2015 r."

Transkrypt

1 Data publikacji: 17 lutego 2015 r.

2 SZAŁ LUZOWANIA MONETARNEGO W ciągu ostatniego miesiąca siedem czołowych banków centralnych zdecydowało się na różne formy luzowania polityki pieniężnej. Jako że powody ekspansji monetarnej są różne, także i wpływ na walutę może być wieloraki. Zestaw nr 1: na jednej obniżce się nie skończy W ostatnich tygodniach od banków centralnych otrzymaliśmy: obniżki stóp procentowych w ramach konwencjonalnej polityki pieniężnej, wypłynięcie na nieznane wody ujemnych stóp procentowych oraz dobrze znane QE. Pierwszą grupę reprezentują Bank Rezerw Australii (RBA), Bank Kanady (BoC) i Ludowy Bank Chin (PBoC), a ich celem jest zabezpieczenie gospodarki przed oznakami spowolnienia gospodarczego. RBA i BoC mają za sobą skromny ruch o 25 pb, jednakże sytuacja w otoczeniu zewnętrznym (przede wszystkim negatywne trendy na rynku surowców) sugeruje, że to nie koniec luzowania, a póki jest pole do cięcia stóp w ramach konwencjonalnej polityki (główna stopa RBA: 2,25 proc., BoC: 0,75 proc.), tak i słabość AUD i CAD wygląda na coś więcej niż zjawisko przejściowe. Specjalnym przypadkiem jest tutaj PBoC, w przypadku którego bardziej istotne niż wpływ na kurs juana (zarządzany płynny kurs) jest oddziaływanie na sentyment dla całego segmentu rynków wschodzących i walut surowcowych-eksporterów do Chin. Tutaj także bank ma pole do dalszego łagodzenia polityki, co będzie jednak pozytywnym akcentem dla walut EM, AUD i NZD. Wykres 1. Zapaść rynku surowców pogarsza terms of trade Kanady i Australii, zmuszając banki centralne do luzowania. Źródło: Bloomberg, TMS Brokers Zestaw nr 2: Dawid przegrywa z Goliatem Drugą grupę reprezentują Narodowy Bank Danii (DNB) i Narodowy Bank Szwajcarii (SNB), które prowadzą politykę ujemnych stóp procentowych, by zniechęcić inwestorów do lokowania środków w krajowych walutach. Jest to odpowiedź na ekspansywną politykę ECB, który jednak jest większy Wykres 2. By walczyć z aprecjacją krajowych walut względem EUR, DNB i SNB prowadzą politykę ujemnych stóp procentowych. Źródło: Bloomberg, TMS Brokers

3 SZAŁ LUZOWANIA MONETARNEGO i ma większe możliwości. O tym, że nie jest to historia o walce Dawida z Goliatem najlepiej świadczy reakcja EUR/CHF na rezygnację SNB z obrony kursu franka do euro mimo ustanowienia ujemnego Liboru3m na -0,75 proc. Imponujący spadek kursu o prawie 20 proc. we wstępnej reakcji pokazuje, dlaczego polityka ujemnych stóp procentowych nie działa, jeśli dokonywana jest w walce z bankiem z większą bazą monetarną. Rynek EUR/CHF mógł znaleźć równowagę przy 1,05, ale nie można wykluczyć, że w przypadku nasilenia się negatywnej presji na euro, SNB będzie dokonywał kolejnych obniżek stóp procentowych. Podobne kroki czekają DNB z tą tylko różnica, że gwarantem stabilności kursu EUR/DKK jest sam ECB, którego rynek nie zamierza testować. Zestaw nr 3: Einstein może mieć rację Ostatnią grupą są ECB i Riksbank, które pod osłoną walki z deflacją chcą osłabiać krajową walutę mieszanką ujemnych stóp procentowych i QE. Problem w tym, że po tym, jak programy QE Fed, Banku Anglii i Banku Japonii nie przyniosły żadnego wystrzału inflacji, dlaczego inne banki centralne wciąż myślą, że w ich przypadku będzie inaczej? Albert Einstein powiedział kiedyś, że szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać rożnych rezultatów. Postawę ECB tłumaczy tylko to, że w celu podbicia inflacji i pobudzenia wzrostu gospodarczego nie pozostało mu już nic innego poza QE i nawet mało skuteczny program skupu aktywów jest wciąż lepszy niż siedzenie z założonymi rękami. Zapowiedziany program oznacza zwiększenie sumy bilansowej ECB o ponad 1 bln EUR i sama już liczba gwarantuje długoterminową słabość euro. Jednak już przypadek Riksbanku jest kompletnie inny. Program QE w wysokości 10 mld SEK w ciągu trzech miesięcy oznacza przyrost bazy monetarnej o ok. 5 proc., podczas gdy QE1 Fed na starcie skutkowało podwojeniem bazy, a program ECB ma zwiększyć aktywa banku o połowę. Jeśli Riksbank chce zwalczyć deflację poprzez zatrzymanie aprecjacji SEK względem EUR (strefa euro jest głównym partnerem handlowym Szwecji), musi pokazać więcej, inaczej skazana jest na porażkę w walce o poziom EUR/SEK. Wykres 3. Niebezpiecznie niskie oczekiwania inflacyjne w strefie euro zmusiły ECB do działania. [Czerwona linia cel inflacyjny ECB 2%]. Źródło: Bloomberg, TMS Brokers Wykres 4. QE jako odsetek początkowej bazy monetarnej [wartości zaanualizowane] Źródło: Bloomberg, MFW, Bank Światowy, TMS Brokers

4 RYNEK WALUTOWY PODSUMOWANIE NASTAWIENIA USD +7,6% EUR -9,0% GBP -1,7% JPY -2,1% CHF 2,8% AUD -11,3% NZD -5,7% USD problemy ze świeżym popytem Dolar wciąż ma fundamentalne podstawy do aprecjacji w średnim terminie, gdyż Fed pozostaje na ścieżce do rozpoczęcia w czerwcu podwyżek stóp procentowych, a bardzo dobry raport z rynku pracy za styczeń przybliża go do tego celu. Jednakże silne pozycjonowanie inwestorów na umocnienie dolara implikuje brak w krótkim horyzoncie dodatkowego paliwa do wzrostów. EUR uwaga na przebłyski optymizmu Zapowiedziany przez ECB program QE będzie ciążył na wartości euro w długim terminie. Mimo to krótkoterminowo waluta zdyskontowała wszystkie czynniki ryzyka i ma potencjał do odreagowania na lepszych danych o aktywności gospodarczej. GBP rewaluacja oczekiwań wobec stóp Funt całe zło zostawił już w tyle, a rynek zbyt gołębio podchodzi do skłonności Banku Anglii do zacieśniania monetarnego. Na poprawie oceny perspektyw gospodarczych funt może pokazać siłę wobec euro i dolara. Zagrożeniem na przełomie kwartału będzie rosnące ryzyko polityczne w związku z majowymi wyborami parlamentarnymi. JPY USD/JPY stabilny na pewien czas Zgłaszana przez BoJ i rząd Japonii niechęć do osłabiania waluty oraz silniejsze ożywienie gospodarcze na bazie taniej ropy naftowej będą wspierać jena w pierwszej połowie roku. USD/JPY powinie pozostać stabilny w pierwszej połowie roku, a dalsze wzrosty będą wynikać z relatywnej siły dolara. CHF w poszukiwaniu równowagi Po bezprecedensowej decyzji SNB o rezygnacji z obrony franka przed umocnieniem na EUR/CHF toczy się gra między bankiem centralnym a inwestorami, gdzie stawką jest nowy poziom równowagi średniookresowej w pobliżu EUR/CHF 1,05. SNB jest w tej grze na uprzywilejowanej pozycji, ale ryzyka w dalszym ciągu przeważają na rzecz presji spadkowej na EUR/CHF. AUD bilans ryzyk w krótkim terminie Pomimo utrzymujących się oczekiwań na kontynuację obniżek stóp procentowych przez RBA, stabilizacja sentymentu na rynku surowców oraz rynkowe nadzieje na łagodzenie polityki pieniężnej w Chinach przynoszą równowagę na rynek AUD. Średnio- i długoterminowe perspektywy AUD/USD pozostają jednak negatywne w związku z kurczącą dywergencją w polityce monetarnej. NZD lepszy od starszego brata Rynkowe oczekiwania potencjalnych obniżek stóp procentowych RBNZ oraz korelacja z AUD będą ciążyć na NZD. Jednakże fundamenty gospodarki Nowej Zelandii są lepsze od tych Australii, co powinno przejawiać się w spadkowym trendzie AUD/NZD. Wykresy przedstawiają zmianę wartości walut względem USD (wg klasycznej normy kwotowania) na przestrzenie ostatnich trzech miesięcy. W przypadku USD wykres przedstawia indeks dolarowy.

5 RYNEK WALUTOWY PODSUMOWANIE NASTAWIENIA CAD -10,3% NOK -12,4% SEK -14,0% PLN -8,8% CAD tonąc w ropie Skala negatywnych skutków silnego spadku cen ropy naftowej dla kanadyjskiej gospodarki przewyższa potencjalne korzyści wynikające z powiązań z rozkwitającą gospodarką USA. Przy perspektywach dalszego luzowania polityki pieniężnej przez Bank Kanady, CAD jest skazany na dalsze osłabienie. NOK okresowa ulga, ale ryzyka zagrażają NOK znajduje wsparcie w odreagowaniu spadków cen ropy naftowej, jednak w naszej ocenie fundamenty przemysłu naftowego przemawiają za powrotem słabości ropy naftowej. Przy oczekiwaniach obniżki stóp procentowych Norges Banku w marcu, spodziewamy się osłabienia NOK wobec EUR i USD. SEK za silnie, za szybko Silna reakcja SEK na relatywnie skromny program QE Riksbanku sugeruje, że SEK w krótkim terminie może odreagować ostania przecenę. W dłuższym horyzoncie gołębi ton banku centralnego będzie podtrzymywał presję na SEK względem walut, gdzie polityka pieniężna bliżej jest ku zacieśnianiu (USD, GBP). PLN wiele argumentów przeciw aprecjacji Wyraźna aprecjacja złotego w krótkim terminie wydaje się utrudniona. Jakkolwiek rynek jest już przygotowany na potencjalną obniżkę stóp procentowych przez RPP w marcu, gołębie nastawienie banku centralnego dalej pozostaje czynnikiem hamującym umocnienie. W szerszym ujęciu waluty rynków wschodzących pozostają pod presją obaw o spowolnienie gospodarcze Chin i o przygotowania Fed do normalizacji polityki monetarnej, a na złotego dodatkowo oddziałuje konflikt ukraińsko-rosyjski. Wykresy przedstawiają zmianę wartości walut względem USD (wg klasycznej normy kwotowania) na przestrzenie ostatnich trzech miesięcy. W przypadku USD wykres przedstawia indeks dolarowy.

6 PROGNOZY WALUTOWE 16-lut Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 EUR/USD GBP/USD EUR/GBP USD/JPY EUR/JPY USD/CHF EUR/CHF AUD/USD EUR/AUD NZD/USD EUR/NZD USD/CAD EUR/CAD USD/NOK EUR/NOK USD/SEK EUR/SEK USD/PLN EUR/PLN Ostatnia aktualizacja prognoz: 12 lutego 2015 r.

7 PROJEKCJE WALUTOWE TMS NA TLE OCZEKWIAŃ RYNKOWYCH DXY Index EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD Źródło: TMS Brokers, Bloomberg. Wachlarz na wykresie przedstawia rozpiętość prognoz rynkowych.

8 PROJEKCJE WALUTOWE TMS NA TLE OCZEKWIAŃ RYNKOWYCH NZD/USD USD/CAD USD/NOK USD/SEK EUR/PLN Źródło: TMS Brokers, Bloomberg. Wachlarz na wykresie przedstawia rozpiętość prognoz rynkowych.

9 DEPARTAMENT ANALIZ TMS BROKERS Bartosz Sawicki Kierownik Departamentu Analiz tel Konrad Białas Strateg Walutowy tel Błażej Kiermasz Młodszy Analityk tel Prezentowany raport jest wynikiem analiz prowadzonych przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. i, choć sporządzony został na podstawie wiarygodnych źródeł informacji, TMS Brokers nie gwarantuje kompletności, dokładności i poprawności danych w nich zawartych. Dystrybucja raportu ogranicza się do klientów, z którymi TMS Brokers podpisał odpowiednie umowy świadczenia usług, jak również użytkowników serwisów informacyjnych, w tym serwisów internetowych udostępnianych przez TMS Brokers. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte na podstawie rekomendacji, prognoz, przewidywań i jakichkolwiek informacji zawartych w prezentowanym raporcie o ile przy ich przygotowaniu TMS Brokers dołożył należytej staranności. Szczegółowe informacje dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronach internetowych w części zastrzeżenia.

NERWOWE WEJŚCIE W 2015 ROK

NERWOWE WEJŚCIE W 2015 ROK NERWOWE WEJŚCIE W 2015 ROK Chociaż jeszcze na przełomie listopada i grudnia panowało zgodne przeświadczenie, że rok 2015 będzie należał do dolara, rzeczywistość nie wygląda już tak jednoznacznie. Pierwszym

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WALUTOWE NA 2015 ROK

PROGNOZY WALUTOWE NA 2015 ROK PROGNOZY WALUTOWE NA 2015 ROK USD EUR GBP JPY CHF AUD NZD CAD NOK SEK PLN W 2015 r. tematem wiodącym dla rynku walutowego pozostanie szerokie umocnienie dolara pod dyktando normalizacji polityki monetarnej

Bardziej szczegółowo

Strategia zabezpieczenia pozycji walutowej dla importerów USDPLN na okres 04-06.2015 roku

Strategia zabezpieczenia pozycji walutowej dla importerów USDPLN na okres 04-06.2015 roku Strategia zabezpieczenia pozycji walutowej dla importerów USDPLN na okres 04-06.2015 roku Wstęp Ze względu na obecną sytuację rynkową, prezentujemy strategię mającą za zadanie uchronić importerów dolarowych

Bardziej szczegółowo

Skąd ta siła franka? Raport specjalny TMS Brokers

Skąd ta siła franka? Raport specjalny TMS Brokers Skąd ta siła franka? Raport specjalny TMS Brokers Frank szwajcarski w ostatnim okresie okazał się najbardziej zagadkową walutą. Kurs EUR/CHF w pierwszej połowie czerwca zbliżył się do poziomu 1,20 i tym

Bardziej szczegółowo

09:58 2014-09-10 RYNKI W PIGUŁCE. Rajd dolara utrzymany

09:58 2014-09-10 RYNKI W PIGUŁCE. Rajd dolara utrzymany Rajd dolara utrzymany Wywołana poniedziałkowym raportem Fed burza na rynku walutowym dalej trwa, podnosząc zmienność na forexie do półrocznych szczytów. Dolar pokazuje siłę względem walut G i rynków wschodzących,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 lipca 2011

Warszawa, 25 lipca 2011 Warszawa, 25 lipca 2011 Kiedy funt odzyska siły? Brytyjska waluta przez wiele lat zaliczała się do grupy tzw. walut bezpiecznych. Jednak kryzys finansowy lat 2008-2009 przyniósł gwałtowne osłabienie funta

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

Postawa MFW może komplikować sytuację wokół Grecji. To była ostatnia próba zagrania wrześniowym terminem?

Postawa MFW może komplikować sytuację wokół Grecji. To była ostatnia próba zagrania wrześniowym terminem? piątek, 31 lipca 2015 PLN i waluty regionu Czy Czesi wprowadzą ujemne stopy? str.2 Raport przygotowali: EUR Postawa MFW może komplikować sytuację wokół Grecji str.3 USD To była ostatnia próba zagrania

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy raport walutowy

Tygodniowy raport walutowy 2013-10-08 Podsumowanie minionego tygodnia Prognoza tygodniowa i długoterminowa Istotne wydarzenia nadchodzącego tygodnia s. 1 s. 2 s. 6 Analityk Rynku Walutowego Konrad Białas konrad.bialas@alior.pl Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Rynkowy Analizy i Strategie Rynkowe

Dziennik Rynkowy Analizy i Strategie Rynkowe Rynek stopy procentowej Dane ze strefy euro ponownie popchnęły wzwyż krótkoterminowe stawki pieniężne na rynku EUR. Wczorajsza reakcja na rynku stanowiła zdrową odpowiedź na poprawę średnioterminowych

Bardziej szczegółowo

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR KWARTALNA ANALIZA RYNKU Z PERSPEKTYWY POLSKIEGO ZŁOTEGO. TRAVELEX Tiffany Burk. European Market Analyst Publikacja: 06 kwietnia, 2010 Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR miesiąc: -0.33% kwartał: -4.45%

Bardziej szczegółowo

17.01.2014. Jest co sprzedać, nie ma czego kupić

17.01.2014. Jest co sprzedać, nie ma czego kupić Jest co sprzedać, nie ma czego kupić Ostatnie dwa dni stanowią potwierdzenie dylematu, przed którym stoją w tym roku inwestorzy: którą walutę kupić? Pytanie niebagatelne, bo na rynku walutowym mamy zawsze

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Niekorzystna struktura rynku pracy

Niekorzystna struktura rynku pracy kwi 8 sie 8 gru 8 kwi 9 sie 9 gru 9 kwi 1 sie 1 gru 1 kwi 11 sie 11 gru 11 kwi 12 sie 12 gru 12 kwi 13 sie 13 gru 13 kwi 14 kwi 8 sie 8 gru 8 kwi 9 sie 9 gru 9 kwi 1 sie 1 gru 1 kwi 11 sie 11 gru 11 kwi

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Bartłomiej Krzych Analiza działań Szwajcarskiego Banku Narodowego w latach 2011-2015

Bardziej szczegółowo

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 Craig Botham Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 stycznia 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 stycznia 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 13 Grudnia 21 29 stron CitiMonthly Polska W skrócie Polska kończy 21 rok z szybko rosnącą gospodarką, w której rolę motoru wzrostu przejął popyt krajowy. Oczekujemy,

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

CitiMonthly. Gospodarka i Rynki Finansowe. Po EBC nawet rubel i frank nie straszne. 29 stycznia 2015 12 stron

CitiMonthly. Gospodarka i Rynki Finansowe. Po EBC nawet rubel i frank nie straszne. 29 stycznia 2015 12 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 29 stycznia 215 12 stron CitiMonthly Po EBC nawet rubel i frank nie straszne W ciągu nieco ponad miesiąca bardzo dużo zmieniło się w otoczeniu Polski, zdecydowanie mniej w

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik. Polska. Gospodarka

Miesięcznik. Polska. Gospodarka Gospodarka Polska Miesięcznik Mateusz Szczurek Warszawa (48 22) 820 4698 mateusz.szczurek@ingbank.pl Rafał Benecki Warszawa (48 22) 820 4696 rafal.benecki@ingbank.pl Grzegorz Ogonek Warszawa (48 22) 820

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Decyzje banków centralnych w centrum uwagi. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 19 stycznia 2015 8 stron

CitiWeekly. Decyzje banków centralnych w centrum uwagi. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 19 stycznia 2015 8 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 19 stycznia 2015 8 stron CitiWeekly Decyzje banków centralnych w centrum uwagi W tym tygodniu EBC prawdopodobnie zdecyduje się na wprowadzenie programu skupu aktywów o wielkości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo