Karta gwarancyjna. wraz z instrukcją montażu. UWAGA! Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z instrukcją oraz warunkami gwarancji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta gwarancyjna. wraz z instrukcją montażu. UWAGA! Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z instrukcją oraz warunkami gwarancji"

Transkrypt

1 Karta gwarancyjna wraz z instrukcją montażu ościeżnica SMART UWAGA! Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z instrukcją oraz warunkami gwarancji

2 WARUNKI GWARANCJI UWAGA! Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z instrukcją oraz warunkami gwarancji. 1. Porta KMI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. jako Gwarant udziela gwarancji na swoje produkty na terenie RP pod warunkiem, że zostaną one zamontowane zgodnie z zamieszczoną w niniejszej karcie instrukcją montażu oraz będą użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. W wykonywaniu obowiązków gwarancyjnych pośredniczą na podstawie umów dealerskich przedstawiciele fabryki Dealerzy Porta KMI Poland. 2. Okres gwarancji na wyroby firmy Porta KMI Poland wynosi 24 miesiące na wyroby standardowe. 3. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży uwidocznionej na dowodzie zakupu (fakturze). 4. Warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest przedłożenie przez Kupującego w punkcie sprzedaży karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu. Karta gwarancyjna załączona jest do produktu. Obowiązkiem Kupującego jest odebranie karty gwarancyjnej od Sprzedawcy. Wszelkie adnotacje i zapisy w karcie gwarancyjnej mogą być dokonywane wyłącznie przez Gwaranta, upoważniony do tego punkt sprzedaży. Dział reklamacji znajduje się w siedzibie Porta KMI Poland, Bolszewo, ul. Szkolna 26, tel Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji w możliwie najkrótszym terminie. 6. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy oględzin, wymiany lub naprawy nie dokonano z przyczyn leżących po stronie Kupującego. 7. Jeżeli charakter wad nie wymaga ich usuwania w warunkach fabrycznych, naprawę gwarancyjną wykonuje się u Kupującego. 8. W okresie gwarancji (patrz punkt 2) producent zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wadliwego wyrobu. 9. Oceny charakteru wady i sposobu załatwienia reklamacji dokonuje przedstawiciel Sprzedającego lub Gwaranta. 10. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej widocznej usterki jakości jest zgłoszenie jej przed montażem z jednoczesnym odstąpieniem od czynności montażowych. Zainstalowanie akcesoriów traktowane jest jako rozpoczęcie montażu wyrobu. Towar należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu. 11. Gwarancja wygasa w przypadku: dokonania jakichkolwiek przeróbek w skrzydle lub ościeżnicy, niezgodnych z warunkami niniejszej gwarancji naruszenia konstrukcji wyrobu, zdjęcia tabliczki znamionowej z wyrobów certyfikowanych, zniszczenia lub zagubienia karty gwarancyjnej, dokonania wpisu w karcie gwarancyjnej przez osobę nieupoważnioną. 12. Gwarancją nie są objęte: mechaniczne uszkodzenia oraz wady zewnętrzne powstałe na skutek nieprzestrzegania prawidłowych zasad w trakcie transportu, składowania i przechowywania wyrobów, przebarwienia i odkształcenia, uszkodzenia elementów i podzespołów powstałe na skutek pęcznienia materiału, spowodowanych nadmierną wilgotnością powietrza w pomieszczeniach (drzwi powinny być osadzone po wykonaniu tzw. prac mokrych: np. po położeniu tynków, posadzek, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych), wady powstałe na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia wyrobu na czas robót budowlanych (np. zabrudzenia zaprawą, tynkiem lub pianką; czyszczenia gruboziarnistymi środkami czyszczącymi lub agresywnymi środkami chemicznymi), producent nie odpowiada za uszkodzenia powłoki lakierniczej i laminowanej powstałe w wyniku oklejenia wyrobu taśmami samoprzylepnymi, wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niedbałości Kupującego, montaż wyrobu, wadliwe działanie wyrobu będące skutkiem zdarzeń losowych, niezależnych od producenta i warunków eksploatacji (powódź, pożar, włamanie itp.), naturalne zużycia eksploatacyjne wyrobu, braki ilościowe elementów i akcesoriów widocznych przy odbiorze, powierzchnie malowane proszkowo w wykonaniu podkładowym, powierzchnie lakierowane proszkowo w wykonaniu ostatecznym, gdy zostały one przemalowane samodzielnie przez Kupującego, reklamacjami nie są objęte czynności związane: z pielęgnacją, konserwacją wyrobu oraz regulacjami akcesoriów, przebarwienia, sęki, zawoje włókien, różnice kolorystyczne oraz wyciągnięcia struktury drewna, wynikające z niepowtarzalnej specyfiki naturalnych oklein. 13. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 2 ościeżnica SMART

3 RYSUNKI Rys. 1 S B Rys. 2 A B C D SS S0 SZ HZ H0 HS HB 8 mm Rodzaj ościeżnicy Rozmiar S S H S D S S 0 H 0 O S O W S B H B S Z H Z T S/W Ościeżnica uniwersalna bezprzylgowa SMART / ościeżnica SMART 3

4 rysunki rys. 3 rys. 4 rys. 6 rys. 5 rys ościeżnica smart

5 RYSUNKI Rys. 8 Rys. 9 Rys. 10 Rys. 11 ościeżnica SMART 5

6 rysunki montażowe 1a 1B 2 2a 2B 3a 6 ościeżnica smart

7 rysunki montażowe 3B 3c 4a 5a 5B 6 ościeżnica smart 7

8 WYKAZ ELEMENTÓW I AKCESORIÓW 1. ościeżnica akcesoria a) Zawiasy...2 szt , 3 szt b) Zaczep zamka szt. c) Uszczelka gumowa...1 kpl. d) Śruba szwedzka (śruba+nakrętka wałeczkowa)...2 kpl. e) Kołek Ø szt. f) Ślizgacz... 4 szt. h) Kołek montażowy szt. 2. Ościeżnica elementy A. Stojak zawiasowy... 1 szt. B. Stojak zaczepowy... 1 szt. C. Nadproże... 1 szt. D. Opaski...1 kpl. E. Łącznik opaski...1 kpl. 3. Panele poszerzające akcesoria g) Łączniki narożne... 4 szt. f) Ślizgacz... 4 szt. 4. Panele poszerzające elementy F. Elementy poszerzające stojaka... 1 kpl. G. Elementy poszerzające nadproża kpl. 8 ościeżnica SMART

9 Instrukcja montażu Konstrukcja ościeżnicy umożliwia montaż jej do drzwi lewych lub prawych. 1. Skręcić stojaki [A,B] z nadprożem [C] wykonać to w taki sposób że najpierw wbić kołek Ø8 [e] w stojaki [A,B] następnie do stojaków włożyć nakrętkę wałeczkowa od śruby szwedzkiej [d] patrz fot. 1A. W celu zwiększenia wytrzymałości połączenia można posmarować styk połączenia stojaków z nadprożem, klejem montażowym. Całość skręcamy ze sobą (patrz Rys. 1B). 2. Przyklejenie listew opaskowych, w tym celu nanieść niewielką ilość kleju montażowego w rowek (patrz fot. 2), następnie wcisnąć listwy opaskowe w nafrezowane rowki (patrz fot. 2A) zwracając uwagę, aby były zamontowane równo względem siebie i na całej długości elementów (patrz fot. 2B). 3. Tak przygotowaną ościeżnice można zacząć montować w otworze muru. Aby poprawnie zamontować ościeżnicę otwór w murze powinien mieć wymiary zgodne z Rys. 1. Ościeżnicę ustawiamy w pionie (patrz fot. 3A) do skrępowania ościeżnicy użyć klinów i rozpórek patrz fot. 3B. Dokujemy stronę zawiasową kołkiem montażowym h. Przed zapiankowaniem ościeżnicy patrz fot. 3C sprawdzić wymiary szerokości światła przejścia (Os, Ow) wg tabeli Rys. 1. w trzech punktach na jej szerokości oraz w dwóch punktach na jej wysokości patrz Rys Montaż opaski [D] ruchomej, w tym celu nanosimy niewielką ilość kleju montażowego w kanaliki znajdujące się na rewersie opasek (patrz fot. 4A), następnie wciskamy łączniki opaski [E]. Tak przygotowany zespół opasek ruchomych zamontować w ościeżnicy, aby to wykonać należy nanieść niewielką ilość silikonu na ściankę wewnętrzną wpustu montażowego (patrz fot. 5A) następnie wsunąć całość we wpusty ościeżnicy patrz fot. 5B. 5. Montaż zawias patrz Rys. 5 zawias zamontować w ościeżnicy w nafrezowanym gnieździe zawiasowym [E], najpierw włożyć podkładkę [A], następnie włożyć zawiase [B], całość przykręcić wkrętem [D]. Instrukcja montażu i regulacji skrzydła do ościeżnicy SMART. 1. Skrzydło przykręcić do zawiasów za pomocą wkrętów [D] patrz rys. 4 (ilość zawiasów zależy od szerokości skrzydła). 2. Sprawdzić czy język zamka jest w prawidłowej pozycji względem ościeżnicy, prawidłowa pozycja pokazana jest na Rys. 6. Jeśli język zamka jest w niewłaściwej pozycji wykonać czynności pokazane na Rys Ustawienie równej szczeliny między skrzydłem a ościeżnicą w tym celu zmierzyć szczelinę w dwóch punktach na wysokości ościeżnicy wymiar c (patrz Rys. 5). Jeśli szczelina nie jest równa należy dokonać regulacji. Regulację wykonujemy za pomocą zawiasów. Jeśli szczelina w górnej części skrzydła od strony zawiasy jest za mała należy wykonać następujące czynności patrz Rys. 5 popuszczamy o dwa obroty wkręt mocujący zawiase a dokręcamy o jeden obrót kołek gwintowany b następnie dokręcamy wkręty mocujące zawiase a sprawdzamy szczeliny c jeśli szczeliny nie są równe ponawiamy korektę aż do uzyskania równej szczeliny. Te same czynności wykonujemy z dolnym zawiasem. Jeśli szczelina c od strony zawiasy jest za duża wykonujemy odwrotne czynności jak opisane powyżej. 4. Ustawienie siły docisku skrzydła do ościeżnicy zaczep zamka swoją budową umożliwia regulację siły docisku. W sytuacji kiedy skrzydło w pozycji zamkniętej ma luz należy odgiąć zaczep w stronę + patrz Rys. 10 jeśli skrzydło ciężko się domyka należy dogiąć zaczep w stronę. Instrukcja montażu paneli poszerzających SMART Panele poszerzające umożliwiają estetyczną zabudowę otworów w murze powyżej grubości muru 100 mm czyli grubości jaką można zabudować za pomocą ościeżnicy SMART. Panele poszerzające występują w dwóch typach, TYP A umożliwia zabudowę murów o grubości do 200 mm, TYP B umożliwia zabudowę murów o grubości do 300 mm (patrz Rys. 11). 1. Montaż paneli poszerzających można rozpocząć po zamontowaniu ościeżnicy SMART. 2. Przygotowanie paneli poszerzających pionowych do zamontowania a) mierzymy szerokość muru do zabudowania (patrz Rys. 8) b) do szerokości, którą zmierzyliśmy dodajemy 20 mm c) docinamy panel, w panelu znajdują się rowki pomocnicze, które ułatwiają prowadzenie narzędzi tnących (patrz Rys. 8) 3. Przygotowanie panela poszerzającego poziomego a) panel poszerzający poziomy jest przystosowany do obsługi ościeżnic o świetle przejścia od 600 do 1000 mm dla tego w pierwszej kolejności należy panel dociąć do długości (patrz Rys. 9). W panelu znajdują się specjalne nacięcia, które ułatwiają docięcie elementu do żądanej długości. b) docinamy panel poszerzający do odpowiedniej szerokości muru (patrz pkt. 2) w instrukcji montażu paneli poszerzających. c) przy panelach poszerzających A i B po przycięciu należy połączyć panele za pomocą łącznika g (patrz fot. 6). 4. Tak przygotowane panele możemy montować do ościeżnicy, postępować tak samo jak w przypadku montażu opaski ruchomej patrz Instrukcja montażu ościeżnicy SMART pkt.4. ościeżnica SMART 9

10 PRZEZNACZENIE, MONTAŻ, ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI DRZWI 1. Drzwi przeznaczone są do zamknięcia otworów budowlanych w ścianach wewnątrzlokalowych, które rozdzielają pomieszczenia charakteryzujące się zbliżoną temperaturą oraz poziomem wilgotności. 2. Drzwi przeznaczone są do pomieszczeń mieszkalnych oraz innych lokali, w których nie są wymagane drzwi techniczne lub specjalnego przeznaczenia, eksploatowanych w normalnych warunkach naszej strefy klimatycznej (30-60% wilgotności względnej). 3. Drzwi nie należy montować w pomieszczeniach o wilgotności przekraczającej 60%, np. łaźnie, pralnie, sauny, baseny itp. 4. Zalecamy dokonanie pomiaru, doboru i montażu drzwi przez wykwalifikowane grupy montażowe. 5. Przed dokonaniem montażu należy dokładnie sprawdzić, czy dostarczone wyroby są: zgodne z zamówieniem i fakturą pod względem ilości i asortymentu, nieuszkodzone w miejscach wcześniej zakrytych opakowaniem. 6. Montaż drzwi należy wykonać w pomieszczeniach z kompletnie wykończonymi ścianami (wymalowane, wytapetowane, wykafelkowane itp.). Wykończenie powinno być doprowadzone do krawędzi ściany (otworu w murze). 7. W ościeżnicach przeznaczonych do pomieszczeń, w których podłoga będzie zmywana na mokro, dolną krawędź przed montażem należy zabezpieczyć silikonem. Dodatkowo po zamontowaniu ościeżnicy obowiązkowo należy uszczelnić silikonem połączenie ościeżnicy z podłogą i ścianą. 8. Należy stosować klamki z szyldem lub rozetą o wymiarach dostosowanych do rozmiarów nawiertów w skrzydle. 9. Drzwi należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej, ustawiając je na dolnej krawędzi. 10. Ościeżnice zapakowane w paczki można transportować i przechowywać poziomo na paletach w max. 10 warstwach z zastosowaniem przekładek. 11. Magazynowanie i przechowywanie wyrobów jest możliwe tylko w miejscach suchych, ogrzewanych i niezawilgoconych. W żadnym wypadku nie można ich magazynować w budynkach w stanie surowym w wilgotnych piwnicach lub garażach. 12. Drzwi są wykonane w oparciu o normy PN EN 1530:2001; PN EN 1529:2001 oraz PN-88/B-10085/A2+A3, które określają dopuszczalne odchylenia i tolerancje wymiarowe. 13. Do produkcji drzwi użyto klejów spełniających wymagania klasy trwałości odpowiednio D3 i D4 (wg. PN EN 204:2002). 14. Wyroby drewniane lub wykonane z materiałów drewnopochodnych należy czyścić środkami przeznaczonymi do konserwacji mebli lub lekko wilgotną szmatką. Drzwi wewnątrzlokalowe nie mogą być narażane na bezpośredni kontakt z wodą. 15. W pomieszczeniach o dużym nasileniu ruchu np. budynki użyteczności publicznej nie zalecamy stosowania lakierowanych klamek mosiężnych. 10ościeżnica SMART

11 ZGŁOSZENIE REKLAMACJI wypełnia sprzedawca SPRZEDAWCA pieczątka podpis / data MONTAŻYSTA pieczątka podpis / data data sprzedaży nr dokumentu zakupu data przyjęcia reklamacji pieczątka sprzedawcy... podpis DANE KLIENTA... Imię Nazwisko Telefon... Adres OPIS ZGŁOSZONEJ WADY ODCINEK DLA KUPUJĄCEGO (właściciela towaru)... data przyjęcia reklamacji ościeżnica SMART 11

12 KARTA KONTROLNA nazwa wyrobu / symbol pieczęć pakowacza Producent: Porta KMI Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Szkolna 26, Bolszewo, tel.: , faks: Oddział w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 114B, Suwałki, tel.: Oddział w Ełku, ul. Strefowa 6/8, Ełk, tel.: , Druk Porta 551/11 Zlec MP

1 2 3 4 5 6 7 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI WKŁADU KOMINKOWEGO Oddajemy Państwu w użytkowanie wkład kominkowy marki NORDflam. Przed przystąpieniem do jego użytkowania prosimy o zapoznanie się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: REMONT POMIESZCZEŃ NR 213, 214, 216 WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO OBIEKT: BUDYNEK NR 7 ADRES: GDYNIA, UL. INŻ. JANA ŚMIDOWICZA

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. Instrukcja montażu i pielęgnacji. Przed zamontowaniem selektora uzupełnij dane produktu na ostatniej stronie!

Karta gwarancyjna. Instrukcja montażu i pielęgnacji. Przed zamontowaniem selektora uzupełnij dane produktu na ostatniej stronie! IMPORTER KONTRAKTOWY Karta gwarancyjna Instrukcja montażu i pielęgnacji Przed zamontowaniem selektora uzupełnij dane produktu na ostatniej stronie! Prosimy uważnie przeczytać instrukcję! MEBLE KUCHENNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE 41-947 Piekary Śląskie, ul. Bpa Nankera 103 Inwestor : Miejski

Bardziej szczegółowo

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O Regały serii HX Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O 1. Spis treści 1. Spis treści 3 2. Wstęp 5 3. Definicje i określenia 6 4. System 7 4.1. Charakterystyka 7 4.2. Zastosowania 8 4.2.1.

Bardziej szczegółowo

ABK4/NT/341-8/14 październik 2014 r.

ABK4/NT/341-8/14 październik 2014 r. ABK4/NT/341-8/14 październik 2014 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / SST 01 / LOKALE MIESZKALNE dla remontu komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach zlokalizowanych w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PŁYT WARSTWOWYCH I AKCESORIÓW

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PŁYT WARSTWOWYCH I AKCESORIÓW OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PŁYT WARSTWOWYCH I AKCESORIÓW Europanels Sp. z o.o. Aktualizacja 04.2015 1 Postanowienie ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Płyt Warstwowych, Izolacyjnych i Akcesoriów

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania ogólne ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu. z dnia 05.01.2012 r.

Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu. z dnia 05.01.2012 r. Ogólne Warunki Sprzedaży Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS w Jaroszowcu z dnia 05.01.2012 r. Spis Treści: OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Saint-Gobain Polska Sp. z o.o. Oddział GLASSOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, DLA KTÓRYCH NIE JEST WYMAGANE UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ. NAZWA

Bardziej szczegółowo

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE SPIS ZAWARTOŚCI 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 2 01.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE... 8 02.00.00. ŚCIANY...10 03.00.00. POSADZKI... 12 04.00.00. ELEMENTY STOLARSKIE... 14 05.00.00. TYNKI I OKŁADZINY...16 06.00.00.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje

Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje Rozdział 3- Specyfikacje Techniczne- Instalacje ST-453.4.10 Wentylacja miejscu mocowania. Winny być one wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych. Elementy zamocowania

Bardziej szczegółowo

WYWAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SBM99A

WYWAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SBM99A WYWAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SBM99A CASTEX Ul. Fordońska 44 PL 85-719 Bydgoszcz tel. 00 48 052 569 30 45 kom.00 48 500 221 936 www.castex.pl 1 SPIS TREŚCI 1. Ogólne 1.1. Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 Spis treści: Strona nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 3. PODSTAWOWE DANE O LOKALIZACJI I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5 4. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) SYSTEM REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH Rewizja: 04 Data: 27.11.2013 ODDZIAŁ BIELSKO ODDZIAŁ KRAKÓW 43-305 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 37/3 tel./fax.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA Częściowa wymiana wykładziny PCV i dywanowej w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA faza: PROJEKT WYKONAWCZY branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SOD temat: INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA W SZPITALU POWIATOWYM IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży MIREX Sp. z o.o. z dnia 01.10.2009r.

Ogólne warunki sprzedaży MIREX Sp. z o.o. z dnia 01.10.2009r. Ogólne warunki sprzedaży MIREX Sp. z o.o. z dnia 01.10.2009r. Spis treści Strona Ogólne warunki sprzedaży...2 Zawarcie umowy sprzedaży...2 Cena...2 Gwarancja jakości...2 Warunki dostawy...3 Termin płatności

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZST/1/2013

Znak sprawy ZST/1/2013 zasad obciążają Wykonawcę. Roboty w zakresie rozbiórek należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, i poniższymi wytycznymi: Rozbiórkę elementów instalacji odgromowej, o ile zajdzie konieczność jej zdemontowania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie : Remont kotłowni olejowej i instalacji c.o. i c. w. u. w budynku Z.P.O. w Kamieniu oraz remont instalacji c.o. zasilającej przedszkole

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNA MASZYNA DO CZYSZCZENIA RUR S150 EPC02150 KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNA MASZYNA DO CZYSZCZENIA RUR S150 EPC02150 KARTA GWARANCYJNA KARTA GWARANCYJNA 1. Produkt marki UNI-MAX jest objęty 24 miesięcznym okresem gwarancji, począwszy datą sprzedaży według Kodeksu cywilnego lub 12 miesięcznym okresem gwarancji według Kodeksu handlowego.

Bardziej szczegółowo

Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS we Włocławku

Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS we Włocławku KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY ul. Leona Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz tel. (052) 341-52 61; fax. (052) 341-57-81 Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS

Bardziej szczegółowo

Goldpress 5 Instrukcja obsługi. Goldpress 5. Instrukcja obs ugi

Goldpress 5 Instrukcja obsługi. Goldpress 5. Instrukcja obs ugi Goldpress 5 Instrukcja obsługi Goldpress 5 Instrukcja obs ugi Spis treści: 16 Informacje ogólne 26 Opis 3 6 Zasady bezpieczeństwa 4 6 Transport i przechowywanie 5 6 Instalacja 6 6 Przygotowanie do pracy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo