Wartość pieniądza w czasie (Value of money in time)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wartość pieniądza w czasie (Value of money in time)"

Transkrypt

1 WRTOŚĆ PIENIĄDZ W CZSIE FINNSE I ROBERT ŚLEPCZUK Watość pieiądza w czasie (Value of oey i tie - futue value - watość pzyszła, PV - peset value - watość bieżąca, - stopa pocetowa, - ilość kapitalizacji odsetek w ciągu oku, - czas w latach, - auity - płatość auitetowa (eta, - futue value of auity - watość pzyszła ety, PV - peset value of auity - watość bieżąca ety, IF, - futue value iteest facto czyik watości pzyszłej, IF, - futue value iteest ate of auity czyik watości pzyszłej ety, PVIF, - peset value iteest facto czyik watości bieżącej; tablice ożey zaleźć a pzykład a stoie iteetowej: PVIF, - peset value iteest ate of auity czyik watości bieżącej ety bieżącej; tablice ożey zaleźć a pzykład a stoie iteetowej: I. WRTOŚĆ PRZYSZŁ (FUTURE VLUE- kapitalizacja posta (kapitalizacja odsetek astępuje dopieo po -latach scheat siple PV ( kapitalizacja składaa (kapitalizacja odsetek astępuje po każdy peły oku scheat B scheat B cd. kapitalizacja ciągła PV ( PV IF, PV PVIF (kapitalizacja odsetek astępuje azy w oku PV (, PV IF PV, PVIF, (kapitalizacja odsetek jest ciągła e PV e II. WRTOŚĆ BIEŻĄC (PRESENT VLUE-PV kapitalizacja posta (kapitalizacja odsetek astępuje dopieo po -latach PVsiple (

2 WRTOŚĆ PIENIĄDZ W CZSIE FINNSE I ROBERT ŚLEPCZUK kapitalizacja składaa (kapitalizacja odsetek astępuje po każdy peły oku PV ( PVIF, PV IF, (kapitalizacja odsetek astępuje azy w oku PV ( PVIF, IF, kapitalizacja ciągła ` PVe e (kapitalizacja odsetek jest ciągła III. WRTOŚĆ PRZYSZŁ RENTY (FUTURE VLUE OF NNUITY- płata a koiec okesu (a koiec okesu dostajey stałą suę pieiężą: scheat C 0 t ( ed (... ( ( PV ed ( IF, - jeśli eta jest płata azy w oku: t PVIF, ( PVIF, IF, scheat C cd. ed ( PVIF, ( PV ed ( PVIF, IF IF,, płata a początek okesu (a początek okesu dostajey stałą suę pieiężą: scheat D stat (... ( t ( IF, ( PVIF (, t ( ( ( ( PVIF PV, stat IF (, 2

3 WRTOŚĆ PIENIĄDZ W CZSIE FINNSE I ROBERT ŚLEPCZUK - jeśli eta jest płata azy w oku: scheat D cd. stat ( ( PVIF (, ( PV stat ( ( PVIF (, IF IF,, IV. WRTOŚĆ BIEŻĄC RENTY (PRESENT VLUE OF NNUITY- PV płata a koiec okesu (a koiec okesu płacoa jest stała sua pieięża: scheat E PV ed PVIF... ( ( t, IF (, - jeśli eta jest płata azy w oku: ( IF t, ( PVIF, ed ( scheat E cd. PV ed IF ( (, IF ed, ( PVIF, PVIF, płata a początek okesu (a początek okesu płacoa jest stała sua pieięża: scheat F PV stat... 0 ( ( t ( PVIF, ( IF ( (, t ( ( ( IF, PVIF, stat ( 3

4 WRTOŚĆ PIENIĄDZ W CZSIE FINNSE I ROBERT ŚLEPCZUK - jeśli eta jest płata azy w oku: scheat F-cd. PV stat ( ( IF ( (, ( stat IF (, PVIF (, PVIF, V. WRTOŚĆ BIEŻĄC RENTY PŁTNEJ W NIESKOŃCZONOŚĆ a koiec okesu: scheat G PV ( ( t ( ed t - jeśli eta jest płata azy w oku: scheat G cd. PVed t t ( ( ( a początek okesu: scheat H PV ( t ( ( stat t ( jeśli eta jest płata azy w oku: scheat H PV t ( ( ( stat t ( 4

5 WRTOŚĆ PIENIĄDZ W CZSIE FINNSE I ROBERT ŚLEPCZUK VI. EFEKTYWN STOP PROCENTOW (NNUL RTE OF RETURN-PR Częstość kapitalizacji powoduje, że w ezultacie dostajey wyższą stopę pocetową od oialej oczej stopy pocetowej. Jest to tzw. efektywa stopa pocetowa. PR ( Zadaie Rachuek pzyosi dochód w wysokości 0 pocet oczie pzy zwykłej kapitalizacji odsetek. Jaka będzie watość pzyszła kwoty 20 tys. PLN ulokowaej a: a 4 lat, b 7 lat i 6 iesięcy, (poszę pzyjąć, że ok a 360 di c 9 lat i 92 di? Zadaie 2 Pa Sith ulokował a achuku bakowy w baku kwotę 5 tys. PLN. Rocza stopa pocetowa wyosi 9%, pzy kapitalizacji ciągłej. Pa Bow ulokował a achuku w baku B taką saą kwotę. Rocza stopa pocetowa w baku B wyosi 9,5%, pzy kapitalizacji iesięczej. Któy z paów będzie dyspoował większą kwotą po7 latach? Zadaie 3 Pa Kowalski usi zapłacić 9 tys. PLN po upływie 8 lat do baku X. Jaką kwotę powiie zdepoować teaz a achuku aby po 8 latach dokoać wyżej wyieioej płatości i któy z wyieioych waiatów jest dla iego ajbadziej kozysty, jeśli: a opocetowaie ocze wyosi %, kapitalizacja jest ocza, b opocetowaie ocze wyosi 0,8%, kapitalizacja jest półocza, c opocetowaie ocze wyosi 0,6%, kapitalizacja jest kwatala, d opocetowaie ocze wyosi 0,4%, kapitalizacja jest iesięcza? Zadaie 4 Pai Sith dokouje systeatyczych wpłat do baku pzez 0 lat pzy opocetowaiu 9%. Poszę obliczyć watość pzyszłą tej iwestycji, jeśli kwotą wpłacaą (a koiec okesu jest: a 600 PLN, co pół oku, pzy półoczej kapitalizacji odsetek, b 300 PLN, co kwatał, pzy kwatalej kapitalizacji odsetek, c 00 PLN, co iesiąc, pzy iesięczej kapitalizacji odsetek, Zadaie 5 Iwesto X chce po 5 latach otzyać 5000 PLN, iwestując w lokatę bakową pzy opocetowaiu 2% i kwatalej kapitalizacji odsetek. Jaką kwotę usi wpłacać kwatalie (a początek kwatału? Jaką kwotę usiałby wpłacać, gdyby opocetowaie spadło do %, ale bak zaofeowałby iesięczą kapitalizację odsetek? Zadaie 6 Pai Bow usi spłacać kedyt w wysokości 500 PLN iesięczie (a koiec iesiąca pzy stopie pocetowej w wysokości 7% oczie pzez 5 lat. Następie pzez 0 lat będzie spłacać 000 PLN oczie (a początek oku pzez 0 lat pzy tej saej stopie pocetowej. Jaka jest watość bieżąca tych płatości? 5

6 WRTOŚĆ PIENIĄDZ W CZSIE FINNSE I ROBERT ŚLEPCZUK Zadaie 7 Iwesto będzie spłacał kedyt w wysokości PLN. Opocetowaie wyosi 6% oczie. Jaka jest efektywa stopa pocetowa, jeśli odsetki są kapitalizowae: a co pół oku, b co kwatał, c co iesiąc, d codzieie (poszę pzyjąć, że ok a 360 di? Zadaie 8 Pa Kowalski zaciągął kedyt. Po 0 latach będzie usiał spłacić do baku PLN. Po pięciu latach od chwili obecej otzya PLN, któe będzie ógł ulokować a 0% oczie pzy kwatalej kapitalizacji odsetek. Jaką kwotę poadto usi wpłacać, co iesiąc do baku (a koiec okesu, pzy stopie pocetowej wyoszącej 8% oczie i iesięczej kapitalizacji odsetek, aby po 0 latach dyspoować kwota wystaczającą a spłatę kedytu? Zadaie 9 Wiey, że Idiaie spzedali Mahatta w oku 626 za 24 dolay. Jaką watość iałaby ta kwota w oku 2000, gdyby Idiaie ulokowali je w baku: a5% oczie, pzy kapitalizacji kwatalej, b0% oczie, pzy kapitalizacji iesięczej? Zadaie 0 Istieje ożliwość zakupu saochodu a aty pzy wpłacaiu a utwozoy w ty celu achuek bakowy pzez 3 lata a koiec każdego iesiąca suy 500. Rachuek jest opocetoway a 5% i kapitalizoway iesięczie. Istieje ożliwość zakupu saochodu za gotówkę. Pojawia się pytaie, pzy jakiej ceie gotówkowej saochodu zakup a aty pzestaje być opłacaly? Zadaie Poszę obliczyć efektywą stopę pocetową kedytu hipoteczego pzy astępujących złożeiach: i wysokość kedytu: 00000, ii stopa pocetowa: stopa bazowa (WIBOR 6 5.5% aża baku (5%, iiiokes kedytowaia: 20 lat, iv aty iesięcze auitetowe a początek okesu. Poszę wyzaczyć poowie efektywą stopę pzy założeiu, że w oecie zaciągięcia kedytu dodatkowo płaciy powizję i koszty aipulacyje w wysokości: a 2% watości kedytu, b 5% watośći kedytu, c 0% watośći kedytu. Zadaie 2 Sklep Hi-Fi-Steeo udziela kedytu kosueckiego a zakup spzętu GD. Moża wybać tzy waiaty zakupu a aty. Poszę oceić, któy z ich jest ajbadziej kozysty, pzy założeiu, że zaiezay kupić spzęt o watości PLN w atach (płatych a koiec okesu ozłożoych a 2 iesięcy. Kyteiu wybou iech będzie wysokość efektywej stopy pocetowej. I waiat: aty 0 %, powizja od zakupu: 0% watości (stopa dyskota, II waiat: aty 5% oczie, powizja od zakupu: 6% watości, 6

7 WRTOŚĆ PIENIĄDZ W CZSIE FINNSE I ROBERT ŚLEPCZUK III waiat: aty 0% oczie, powizja od zakupu 0 % watości. Zadaie 3 Pai Black dokouje systeatyczych wpłat do baku pzez 5 lat pzy opocetowaiu 5%. Poszę obliczyć watość pzyszłą tej iwestycji, jeśli kwotą wpłacaą (a koiec okesu jest: a PLN, co iesiąc, pzy półoczej kapitalizacji odsetek, b PLN, co kwatał, pzy iesięczej kapitalizacji odsetek. 7

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Centrala: 56-400 Oleśnica, ul. Wrocławska 36, tel. 71-398-00-60, 71-398-00-61; fax 71-314-49-96; Internet: http://www.bsolesnica.pl/ REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA INFORMACJA STANDARDOWA O KREDYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

EUROPEJSKA INFORMACJA STANDARDOWA O KREDYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EUROPEJSKA INFORMACJA STANDARDOWA O KREDYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 1 TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE KREDYTODAWCY Kredytodawca: Adres: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam

Bardziej szczegółowo

więcej kasy? Jak mieć nie tracić? Jak jej czyli Bądź mądry przed szkodą! Jak unikać pułapek kredytowych?

więcej kasy? Jak mieć nie tracić? Jak jej czyli Bądź mądry przed szkodą! Jak unikać pułapek kredytowych? Jak mieć więcej kasy? Jak jej nie tracić? czyli Bądź mądry przed szkodą! Jak unikać pułapek kredytowych? Oprocentowanie to nie jedyny koszt. Opłata za rozpatrzenie wniosku, opłata manipulacyjna, ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Raport Instytutu Wolności i Raiffeisen Polbank Raport opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez Millward Brown Lipiec 2014 2 Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Bardziej szczegółowo

Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku.

Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku. Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku. 1. Dlaczego Bank obniżył oprocentowanie NKO? Pierwotnym zadaniem NKO było przyciągnięcie do nas nowych Klientów i

Bardziej szczegółowo

FAKTORING INNY NIŻ TRADYCYJNY

FAKTORING INNY NIŻ TRADYCYJNY E-BOOK FAKTORING INNY NIŻ TRADYCYJNY Innowacyjność i rozwój bez czekania Autorzy: Michał Kinkel Filip Małachowski Wszelkie prawa zastrzeżone Spis treści Autorzy 3 Wstęp 4 Faktoring - co to jest i co dzięki

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA

ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA DYNAMICZNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH Krzysztof Gąsior Uniwersytet Rzeszowski Streszczenie Celem referatu jest zaprezentowanie praktycznego zastosowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy finansowej Polaków

Stan wiedzy finansowej Polaków Stan wiedzy finansowej Polaków Raport z badania ilościowego Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Stan wiedzy finansowej Polaków raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy

Bardziej szczegółowo

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny KONCEPCJE PRAKTYKA ABC Faktoringu czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury Partner merytoryczny Sposób na płynność Niepewna sytuacja gospodarcza na europejskich i światowych rynkach, powracające

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

Teoretycznie sprawa jest DUKATOR EKONOMICZNY ADAM GRZESZAK

Teoretycznie sprawa jest DUKATOR EKONOMICZNY ADAM GRZESZAK DUKATOR EKONOMICZNY Gospodarka głupcze! ten slogan prezydenta Clintona zrobił zawrotną karierę. Kryzys gospodarczy ujawnił, że głupcami bywali nawet wybitni eksperci. Tym większe kłopoty możemy mieć my,

Bardziej szczegółowo

O podzielności liczb

O podzielności liczb Spis treści: I. Rys historyczy... 2 II. Podzielość liczb całkowitych... 4 1. Podzielość... 4 2. Dzieleie liczb całkowitych... 5 3. Największy wspóly dzielik i ajmiejsza wspóla wielokrotość dwóch liczb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, styczeń 2015 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Zakres informacyjny przekazywany w Raporcie PLUS oraz PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól

Zakres informacyjny przekazywany w Raporcie PLUS oraz PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól Zakres informacyjny przekazywany w Raporcie PLUS oraz PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól Niniejszy przewodnik został przygotowany w celu ułatwienia odczytania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

darmowy fragment Pełna wersja ebooka dostępna jest w serwisie www.dobryebook.pl

darmowy fragment Pełna wersja ebooka dostępna jest w serwisie www.dobryebook.pl yłączenie elementów nawigacyjnych w całym ebooku. Funkcja działa w programie Adobe Reader od wersji.0. Spis treści Następna strona oprzednia strona darmowy fragment ełna wersja ebooka dostępna jest w serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

FBO 004: Czy warto mieć testament i jak nie odziedziczyć długów?

FBO 004: Czy warto mieć testament i jak nie odziedziczyć długów? Podcast Finanse bardzo osobiste, odcinek 4 Data publikacji: 2015-01-18 link do opisu na blogu: http://marciniwuc.com/fbo004-dziedziczenie-dlugow-testament/ FBO 004: Czy warto mieć testament i jak nie odziedziczyć

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 11 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz.U.2004.94.983 2006.0.26 zm. Dz.U.2006.83.355 2009.08.9 zm. Dz.U.2009.22.008 ROZPORZĄDZEIE RADY MIISRÓW z na sena 2004. w sawe szczegółowego sosobu oblczana watośc omocy ublcznej uzelanej w óżnych fomach

Bardziej szczegółowo

Tabela. Porównanie instrumentów wspierania inwestycji w gospodarce

Tabela. Porównanie instrumentów wspierania inwestycji w gospodarce Oblicza Energiewende Niemiecka FiT, czyli podstawa sukcesu Podstawowym narzędziem wsparcia dla odnawialnych źródeł energii w Niemczech jest tzw. feed in tariff. Specjalna taryfa obowiązuje od 1990 roku

Bardziej szczegółowo