HYDROIZOLACJE PODZIEMNYCH CZĘŚCI BUDYNKÓW Z WYKORZYSTANIEM MAT BENTONITOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HYDROIZOLACJE PODZIEMNYCH CZĘŚCI BUDYNKÓW Z WYKORZYSTANIEM MAT BENTONITOWYCH"

Transkrypt

1 Konferencja 2013 dr inż. Krzysztof Pogan, Mapei HYDROIZOLACJE PODZIEMNYCH CZĘŚCI BUDYNKÓW Z WYKORZYSTANIEM MAT BENTONITOWYCH 169 Izolacje są integralną częścią konstrukcji budynku. Zabezpieczają obiekt przed negatywnym oddziaływaniem wody na materiał budowlany, z którego wzniesiona została konstrukcja budynku. Dotyczy to i budynków, i innych konstrukcji budowlanych. WILGOĆ W BUDYNKACH ZABYTKOWYCH I BUDOWANYCH OBECNIE Izolacje w dzisiejszym rozumieniu zaczęto stosować na przełomie XIX i XX w. W latach wcześniejszych w obiektach o dużym znaczeniu (budowlach sakralnych, zamkach itp.) stosowano przegrody iłowe. Nie wykonywano również izolacji poziomych w murach fundamentowych. W piwnicach nie było posadzek izolowanych zazwyczaj na posadzce znajdowała się polepa gliniana lub, znacznie rzadziej, układano posadzkę z cegieł. Tak więc do piwnic napływała wilgoć pochodząca nie tylko z podciągania kapilarnego, lecz także z posadzki i przenikająca na wskroś przez mur fundamentowy. Dodatkowo piwnice zwykle były bardzo słabo wentylowane, co skutkowało utrzymywaniem się wysokiej wilgotności powietrza. W związku z tym, że nie występowały zjawiska intensywnego odparowania wody z powierzchni ścian, nie istniał problem silnego wysalania i powstawania wykwitów na powierzchniach ścian. W obecnych czasach, przy wysokim koszcie wynajmu pomieszczeń i dodatkowych walorach piwnic, zmieniły się wymagania co do klimatu panującego wewnątrz takich pomieszczeń. W piwnicach usprawnia się więc wentylację, co uruchamia proces schnięcia murów, a co za tym idzie intensyfikację procesów krystalizacji soli rozpuszczalnych na powierzchni ścian. Krystalizujące sole powodują powolną destrukcję ścian budynku i ich osłabienie, a w efekcie obniżenie wartości obiektu.

2 Konferencja IZOLACJE 2013 Konferencja 2013 Problem wadliwych izolacji przeciwwodnych lub ich braku dotyczy nie tylko budynków starych czy zabytkowych. Niejednokrotnie w obiektach wznoszonych współcześnie na skutek niewłaściwego doboru materiałów izolacyjnych na etapie projektowania lub wadliwego wykonania występują problemy z wilgocią ścian. Tymczasem nie ma norm, które określałyby dopuszczalną wilgotność muru. Istnieje jedynie norma zwyczajowa, która na podstawie praktyki określa, iż za mur suchy uznaje się taki, którego wilgotność masowa nie przekracza 4%. Powyżej tej wartości w murach zaczynają się procesy wysalania. W niektórych przypadkach dochodzi także do rozwoju na powierzchni ścian grzybów budowlanych, co praktycznie uniemożliwia prawidłową eksploatację budynku. 170 PRAWIDŁOWE PROJEKTOWANIE IZOLACJI W celu prawidłowego zaprojektowania izolacji budynku należy dokonać analizy warunków gruntowo-wodnych, ukształtowania terenu, warunków klimatycznych, sposobu użytkowania budynku, a także zweryfikować wymagania stawiane pomieszczeniom wewnątrz budynku. Przy doborze materiałów należy również wziąć pod uwagę agresywność środowiska (np. kwasy humusowe) i trwałość projektowanej izolacji. W zależności od warunków gruntowo-wodnych należy stosować izolacje: przeciwwilgociowe, przeciwwodne przy występowaniu wody bezciśnieniowej, przeciwwodne przy występowaniu wody pod ciśnieniem. SYSTEMY HYDROIZOLACJI MAPEI W systemach MAPEI do wyboru są izolacje powłokowe na bazie bitumów (grupa PLASTIMUL), na bazie cementu (MAPELASTIC, IDROSILEX PRONTO), a także maty bentonitowe (grupa MAPEPROOF). Pierwsze dwie grupy materiałów są szczególnie polecane do zastosowania w starych budynkach oraz w podłożach wilgotnych. W obiektach nowo wznoszonych, zagrożonych stałym oddziaływaniem wody, proponuje się stosowanie mat bentonitowych MAPEPROOF, MAPEPROOF LW oraz MAPEPROOF PL jako hydroizolacji części podziemnych budynków. Maty bentonitowe MAPEPROOF, MAPEPROOF LW i MAPEPROOF PL są samouszczelniającym się kompozytem, który podczas kontaktu z wodą lub wilgocią pochodzącą z gruntu przekształca się w żel o właściwościach hydroizolacyjnych. Sama mata wykonana jest z warstw geowłókniny i tkaniny polipropylenowej, między którymi umieszczony jest zmielony, naturalny sodowy bentonit. Dzięki specjalnej technice igłowania te trzy komponenty połączone są ze sobą, a bentonit pozostaje umocowany nawet po procesie hydratacji. W skład systemu hydroizolacji matami bentonitowymi wchodzą także produkty uzupełniające: MAPEPROOF MASTIC pasta do mocowania swobodnej krawędzi maty lub przy połączeniu z innym rodzajem hydroizolacji, MAPEPROOF SWELL jednoskładnikowa pasta ekspansywna w tubie 320 ml do wykonywania uszczelnień przejść rurowych przez beton, IDROSTOP B25 pęczniejący profil bentonitowy przeznaczony do uszczelnień przerw roboczych i sekcji betonowych, przejść rurowych przez ściany betonowe czy innych elementów przez maty bentonitowe,

3 Część IV Izolacje projektowanie i wykonawstwo np. prętów zbrojeniowych czy pali fundamentowych, a także połączeń płyta fundamentowa-ściana, MAPEPROOF CD podkładki pod gwoździe stosowane do mocowania mat bentonitowych. MONTAŻ HYDROIZOLACJI Z MAT BENTONITOWYCH IZOLACJE POZIOME Z MAT BENTONITOWYCH Wytyczne ogólne Izolacje poziome z mat bentonitowych MAPEPROOF układa się na odpowiednio przygotowanym podłożu. Maty należy kolejno rozkładać i mocować z zakładami. Izolację poziomą z mat bentonitowych MAPEPROOF dobrze jest przykryć warstwą betonu ochronnego gr. min. 4 cm. Należy dokładnie znać przebieg dylatacji i przerw roboczych w płycie dennej. Jeżeli miejsca te będą uszczelniane specjalistycznymi taśmami z tworzyw sztucznych, to należy pamiętać, aby zostawić wolne miejsce na elementy izolacyjne, tzn. nie wolno tam wylewać betonu ochronnego, gdyż taśmy muszą być montowane bezpośrednio na macie bentonitowej MAPEPROOF. Jeżeli mata nie będzie osłonięta betonem ochronnym, trzeba pamiętać, aby zbrojenie płyty dennej układane było na podkładkach betonowych nie wolno stosować podkładek plastikowych. 171 Przygotowanie podłoża Przy układaniu poziomo pod płytą denną z przegłębieniami podłożem pod maty bentonitowe typu MAPEPROOF może być: podkład z chudego betonu gr. min. 4 cm, zagęszczony grunt (z ewentualną stabilizacją) do wartości min. 85% zmodyfikowanego Proctora, zagęszczone kruszywa o frakcji poniżej 18 mm do wartości min. 85% zmodyfikowanego Proctora. Podłoże pod montaż mat bentonitowych typów MAPEPROOF może być mokre (wilgotne), jednak bez stojącej wody powyżej 2 mm. Powierzchnia może być chropowata, lecz bez ostrych krawędzi powyżej 5 mm. Wszelkie ubytki dziury głębsze niż 5 mm należy wypełnić np. przy użyciu granulatu bentonitowego MAPEPROOF SEAL, piachu lub mieszanki piaskowo-cementowej. Przy układaniu pionowo na ścianach: żelbetowych, szczelinowych, berlińskich i stalowych oraz na ścianach żelbetowych w otwartym wykopie wszystkie powierzchniowe nierówności (raki) należy usunąć, a gniazda żwirowe wyrównać zaprawami, np. z grupy MAPEGROUT. Elementy dystansowe szalunków muszą zostać usunięte do głębokości ok. 2 cm (usunąć plastiki lub korki gumowe z rurek dystansowych) i zasklepione np. zaprawą montażową lub przez wklejenie specjalistycznych korków betonowych. Przy układaniu na ścianach szczelinowych powierzchnia musi być równa. Występujące przecieki z rys lub połączeń poszczególnych sekcji muszą być wstępnie uszczelnione zaprawą montażową lub iniekcją.

4 Konferencja IZOLACJE 2013 Konferencja 2013 Przy układaniu na ściance berlińskiej szczeliny między kolejnymi elementami poszycia drewnianego muszą być wypełnione klinikami drewnianymi lub zaprawą budowlaną. Szczeliny między poszyciem drewnianym i dwuteownikiem stalowym muszą być wypełnione sfazowane szpachlą wykonaną z granulatu bentonitowego MAPEPROOF SEAL i osłonięte paskiem geowłókniny o niskiej gramaturze. Każdy pionowy element półki dwuteownika stalowego musi być dodatkowo zaizolowany pasem o szerokości tej półki z zakładem na boki min. 5 cm (zazwyczaj pasem o szer. 30 cm). Przy układaniu na grodzicach stalowych szczeliny między kolejnymi elementami grodzic stalowych muszą być doszczelnione na stykach szpachlą wykonaną z granulatu bentonitowego MAPEPROOF SEAL. 172 Sposób montażu Poszczególne pasma maty bentonitowej MAPEPROOF należy zakładać równolegle na siebie, lecz tak, aby zakłady końców pasm przesuwać wzajemnie o co najmniej 30 cm. Matę należy mocować do podłoża: poziomo przybijając gwoździe stalowe z podkładkami plastikowymi MAPEPROOF CD lub podkładkami stalowymi (papowe) w rozstawie ok. 30 cm, pionowo: na wkręty stalowe z kołkami rozporowymi o średnicy 6 mm lub gwoździe na strzał (do grodzic stalowych) w rozstawie 50 cm. Zakłady Zakłady maty bentonitowej MAPEPROOF powinny być następujące: w poziomie i pionie przy montażu kolejnych pasm maty jedno do drugiego zakład wynosi min. 10 cm, w przerwach roboczych kolejnych etapów płyty dennej matę należy ułożyć min. 30 cm poza krawędź już wylanej płyty, przy montażu maty z poziomu w pion na ścianę zewnętrzną należy matę wyciągnąć na ścianę 10 cm ponad poziom płyty dennej. Izolacje poziome pod płytą denną w otwartym wykopie Korzystnie jest mocować matę do ustawionego wcześniej szalunku bocznego płyty dennej na wysokość min. 10 cm. Należy to wykonać następująco: z jednego elementu maty układa się pionowo ciemną stroną do szalunku i poziomo ciemną stroną do podłoża (czyli jasną stroną do góry). W poziomie zakład powinien wynosić 10 cm, następnie układa się matę poziomo do obrysu płyty dennej, czyli do szalunku zewnętrznego (ciemną stroną do góry). Izolacje poziome pod płytami dennymi w obrębie ścian szczelinowych Matę instaluje się ciemną stroną do góry. Korzystnie jest wprowadzić ją w głąb zamka ściany szczelinowej na min. 2 cm i maks. 5 cm. Na styku izolacji z zamkiem należy rozłożyć szpachlę wykonaną z granulatu bentonitowego MAPEPROOF SEAL o szer. 5 cm.

5 Część IV Izolacje projektowanie i wykonawstwo Uszczelnienie zamka ściany szczelinowej Uszczelnienie styku płyty dennej ze ścianą szczelinową w tzw. zamku ściany szczelinowej standardowo wykonuje się przez montaż w górnej części zamka taśmy bentonitowej, a poniżej węża iniekcyjnego. Styki zbrojenia z matą MAPEPROOF należy uszczelnić szpachlą bentonitową wykonaną z granulatu bentonitowego MAPEPROOF SEAL. IZOLACJE PIONOWE Z MAT BENTONITOWYCH Matę bentonitową MAPEPROOF układa się na ścianach pasami pionowymi. Izolacje na ścianach żelbetowych w otwartym wykopie Do montażu stosuje się wkręty stalowe z kołkami rozporowymi z podkładkami MAPEPROOF CD lub podkładkami papowymi. Maty należy mocować na zakładach co 30 cm, na pozostałej powierzchni zaś dobrze jest mocować matę co 50 cm, aby nie opadała (dotyczy to sytuacji, gdy długo nie wylewa się ścian i występują opady deszczu mata wtedy robi się bardzo ciężka). Ponieważ wykonywanie obsypki wykopu (zasypanie gruntu z zagęszczeniem) po wykonaniu izolacji i ewentualnego docieplenia ścian zewnętrznych nie zawsze spełnia warunki zagęszczenia gruntu do wartości minimalnej 85% Proctora co uniemożliwia skuteczność działania izolacji bentonitowych zaleca się tak projektować izolację ścian, aby w dolnej części fundamentu, tj.: na boku płyty dennej oraz 10 cm ponad nią, montowana była mata MAPEPROOF, a na pozostałej powierzchni ściany aplikować szlam elastyczny MAPELASTIC. 173 Izolacje na ścianach szczelinowych Do montażu stosuje wkręty stalowe z podkładkami MAPEPROOF CD lub podkładkami papowymi. Maty należy mocować na zakładach co 30 cm, na pozostałej powierzchni zaś dobrze jest mocować matę co 50 cm, aby nie opadała (jw. dotyczy to sytuacji, gdy długo nie wylewa się ścian i występują opady deszczu). Izolacje na ściance berlińskiej Każdy pionowy element półki dwuteownika stalowego musi być dodatkowo zaizolowany pasem o szerokości tej półki z zakładem na boki min. 5 cm (zazwyczaj pasem o szer. 30 cm). Po wykonaniu tych prac przygotowawczych można montować matę MAPEPROOF do ścianki berlińskiej pasami pionowymi, tak aby biała strona przylegała do deskowania, a czarna do uszczelnianej konstrukcji. Do montażu stosuje się gwoździe stalowe z podkładkami MAPEPROOF CD lub podkładkami papowymi. Maty należy mocować na zakładach co 30 cm, na pozostałej powierzchni zaś dobrze jest mocować matę co 50 cm, aby nie opadała (dotyczy to sytuacji, gdy długo nie wylewa się ścian i występują opady deszczu). Izolacje na grodzicach stalowych Po wykonaniu prac przygotowawczych można montować matę MAPEPROOF do grodzicy berlińskiej pasami pionowymi, tak aby biała strona przylegała do deskowania, a czarna do uszczelnianej konstrukcji.

6 Konferencja IZOLACJE 2013 Konferencja 2013 Do montażu stosuje się wkręty stalowe z kołkami rozporowymi z podkładkami MAPEPROOF CD lub podkładkami papowymi. Można stosować wkręty wstrzelane z pistoletów. Na zakładach maty mocuje się co 30 cm, a na pozostałej powierzchni korzystnie jest mocować matę co 50 cm, aby nie opadała (jeśli długo nie wylewa się ścian i występują opady deszczu). Można również mocować matę poprzez nabijanie jej na wcześniej wspawane pręciki stalowe o średnicy do 6 mm. SPOSÓB NAPRAWY 174 W przypadku uszkodzenia mechanicznego maty bentonitowej MAPEPROOF (wyrwania fragmentu materiału, gdy jest duża dziura nie mylić z przebiciem) należy w tym miejscu wstawić łatę z tej samej maty. Trzeba to zrobić w taki sposób, aby kształt łaty, tj. jej obrys zewnętrzny, oddalony był od uszkodzonej krawędzi maty o min. 10 cm. Między matą zasadniczą a matą naprawczą dobrze jest wykonać posypkę z suchego granulatu bentonitowego MAPEPROOF SEAL. IZOLACJE TOWARZYSZĄCE Wykonywanie izolacji przeciwwodnych konstrukcji żelbetowych wymaga stosowania oprócz izolacji powłokowych również elementów uszczelniających przerwy robocze, dylatacje, otwory po ściągach itd. Stosowanie mat bentonitowych MAPEPROOF pozwala na użycie do tych uszczelnień nie tylko elementów z oferty firmy MAPEI, lecz także odpowiedników innych producentów. W celu ustalenia rozwiązania technicznego z wprowadzeniem odpowiedników należy uzyskać aprobatę upoważnionego przedstawiciela firmy MAPEI. Uszczelnienie przerw roboczych Przerwy robocze w konstrukcji żelbetowej występują na połączeniach: płyta denna płyta denna płyta denna ściana ściana ściana, ściana strop, ściana szczelinowa płyta denna, ściana szczelinowa ściana, ściana szczelinowa strop pośredni, ściana szczelinowa oczep, oczep strop. Do uszczelnienia przerw roboczych zaleca się stosować następujące materiały: taśmy do przerw roboczych z tworzyw sztucznych, taśmy bentonitowe pęczniejące pod wpływem działania wody, węże iniekcyjne. W zależności od występujących warunków gruntowo-wodnych (parcia hydrostatycznego wody gruntowej) oraz wymiarów wznoszonej konstrukcji dobiera się ilość tych elementów. Taśmy czy węże iniekcyjne do uszczelnienia przerw roboczych można montować bezpośrednio do membrany MAPEPROOF przy użyciu gwoździ.

7 Część IV Izolacje projektowanie i wykonawstwo Uszczelnienie dylatacji Do uszczelnienia dylatacji należy stosować specjalistyczne taśmy do dylatacji z tworzyw sztucznych. Uszczelnienie zamka ściany szczelinowej Do uszczelnienia styku płyty dennej ze ścianą szczelinową zaleca się stosować następujące materiały: taśmy bentonitowe pęczniejące pod wpływem działania wody, węże iniekcyjne, szpachle z granulatu bentonitowego MAPEPROOF SEAL. W zależności od występujących warunków gruntowo-wodnych (parcia hydrostatycznego wody gruntowej) oraz wymiarów wznoszonej konstrukcji dobiera się ilość wymienionych elementów. Na RYS. 1 i 2 przedstawiono przykładowe rozwiązania dające możliwość zastosowania wielu materiałów MAPEI do wykonania 1 2 uszczelnień i hydroizolacji ,10 9,40 8,20 9, RYS. 1. Hydroizolacja części podziemnej budynku mieszkalnego system hydroizolacji MAPEI; rys.: MAPEI 1 ocieplenie ściany w systemie Mapetherm, 2 ściana z betonu wylewanego, 3 hydroizolacja ścian piwnic w części podziemnej Plastimul 2K Super, 4 gruntowanie podłoża Plastimul Primer, 5 faseta z zaprawy Planitop 400, 6 płyty termoizolacyjne klejone masą Plastimul 2K Super, 7 warstwa ochronna fizelina lub folia kubełkowa, 8 hydroizolacja podkładu betonowego matą bentonitową Mapeproof, 9 żelbetowa płyta fundamentowa, 10 hydroizolacja płyty fundamentowej i pionowa cokołu Mapelastic, 11 płyty termoizolacyjne, 12 folia ochronna PE, 13 drenaż opaskowy, 14 sznur uszczelniający Idrostop B25, 15 bentonitowa pasta klejąca Mapeproof Mastic 5 RYS. 2. Hydroizolacja płyty dennej opartej na palach fundamentowych system hydroizolacji MAPEI; rys.: MAPEI 1 płyta denna, 2 pręty starterowe 20 mm (10 szt.), 3 bentonitowa pasta klejąca Mapeproof Mastic, 4 mata bentonitowa Mapaproof H500, 5 pal CFA 80 mm 80

8 Konferencja IZOLACJE Konferencja 2013 MARYNARSKA 12 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA Jedną z najnowszych realizacji hydroizolacji części podziemnych budynków z użyciem mat bentonitowych to projekt Marynarska 12. Będzie to kompleks biurowy o łącznej powierzchni 40 tys. m 2 i 8 kondygnacjach naziemnych. Dodatkowo będzie on miał 3 poziomy pod ziemią. W ramach pierwszego etapu prac budowlanych przy tej ogromnej inwestycji konieczne było wykonanie hydroizolacji wszystkich części podziemnych wznoszonego budynku. Zespół ekspertów specjalistycznej Linii Budowlanej MAPEI zaproponował zastosowanie mat bentonitowych MAPEPROOF PL oraz MAPEPROOF LW. Rozwiązanie to sprawdziło się przy budowie wielu obiektów na świecie, a także na bardzo dużą skalę przy przebudowie/modernizacji stadionu Wisły Kraków, gdzie maty przykryły powierzchnię 9,8 tys. m 2 pod nowo budowanymi trybunami. W przypadku warszawskiej inwestycji przy ul. Marynarskiej konieczne było wykonanie hydroizolacji z użyciem MAPEPROOF na dwukrotnie większej niż przy krakowskim stadionie powierzchni (łącznie prawie 20 tys. m 2 ). Maty bentonitowe są dostarczane na plac budowy w rolkach o wymiarach 5 40 m (MAPEPROOF LW) i 5 45 m (MAPEPROOF PL) pojedyncza mata to rolka, której ciężar wynosi 800 kg. Dlatego do rozładunku oraz transportu w miejsce wbudowania musiał być wykorzystany dźwig. Następnie zespół pracowników rozwijał i układał matę. Maty zostały ułożone w szyku schodkowym z 10-centymetrowymi zakładami pomiędzy rolkami maty. Każdą krawędź przymocowano mechanicznie do podłoża specjalnymi gwoździami co 30 cm. Bezpośrednio na rozłożonych matach ułożono zbrojenie, które następnie zostało zalane betonem i tak powstała płyta fundamentowa pod kompleks biurowy Marynarska 12. W związku z techniką wznoszenia tego typu budynków prace związane z wykonawstwem hydroizolacji płyty dennej odbywały się stopniowo. Gdy w jednej części wykopu trwały wciąż prace ziemne, w innej była już wykonana hydroizolacja MAPEPROOF, a w jeszcze innej gdzie w przyszłości znajdzie się garaż podziemny wykonywano ściany kondygnacji podziemnych. Na FOT. 1 i 2 przedstawiono wykonywanie hydroizolacji z mat bentonitowych MAPEI w tej inwestycji. FOT. 1. Rolki mat bentonitowych przed wbudowaniem; fot.: MAPEI FOT. 2. Wykonywanie hydroizolacji z mat bentonitowych w inwestycji Marynarska 12 ; fot.: MAPEI

9 Część IV Izolacje projektowanie i wykonawstwo Podsumowanie Przedstawiony przegląd proponowanych przez MAPEI systemów hydroizolacyjnych jest tylko częścią bogatej gamy produktów tworzących specjalistyczną grupę Linii Budowlanej. Są one częścią składową możliwych do zastosowania rozwiązań systemowych w sytuacjach, z którymi na co dzień mają do czynienia inżynierowie podczas prowadzenia prac budowlanych. Dzięki tym produktom firma MAPEI może także zaproponować rozwiązanie dotyczące materiałów i technologii potrzebnych w sytuacjach nietypowych. Kontakt 177 MAPEI Polska Sp. z o.o. ul. Gustawa Eiffela 14, Gliwice Zakłady produkcyjne: Gliwice i Barcin Biuro handlowe: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, Warszawa tel.: , fax:

10

USZCZELNIENIA I IZOLACJE PRZECIWWODNE

USZCZELNIENIA I IZOLACJE PRZECIWWODNE Biuro Handlowe: ul. Chałubińskiego 8, 00- Warszawa tel. +8 9 00, fax +8 9 0 USZCZELNIENIE MATĄ BENTONITOWĄ MAPEPROOF I SZNUREM USZCZELNIAJĄCYM IDROSTOP B. Mata bentonitowa Mapeproof. Sznur uszczelniający

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Część 2. Opis techniczny KOMPLEKS HIBERNACYJNY DLA NIETOPERZY 2m. Kosztorys inwestorski zbiorczy OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Rozdział 1. ROBOTY ZIEMNE Pozycja 1. Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Ostatnia aktualizacja: STRONA 1/5

INSTRUKCJA MONTAŻU. Ostatnia aktualizacja: STRONA 1/5 Ostatnia aktualizacja: 13-08-2013 STRONA 1/5 Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski, wykonanej z blachy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 OPIS PRODUKTU Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ROZSĄCZAJĄCEJ WODY DESZCZOWEJ Z TERENU MIEJSC DO CELÓW REKREACYJNO SPORTOWYCH W RUDZIŃCU

PROJEKT INSTALACJI ROZSĄCZAJĄCEJ WODY DESZCZOWEJ Z TERENU MIEJSC DO CELÓW REKREACYJNO SPORTOWYCH W RUDZIŃCU BIURO PROJEKTÓW I WYCEN NIERUCHOMOŚCI KOWALSCY ul. Hibnera 5, 44-217 Rybnik tel./fax 032-42 601 62 tel. 0-607 66 14 66 NIP 642-103-18-40 kowalscy.projekty@op.pl EGZ. 1 PROJEKT INSTALACJI ROZSĄCZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM MOCOWANIE PARAPETU W SYSTEMIE OCIEPLENIOWYM MAPETHERM 1. Pianka montażowa 2. Parapet aluminiowy, PCV z profilem bocznym 3. Profil podparapetowy 4. Sznur dylatacyjny Mapefoam z pianki polietylenowej 5.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Andrzej Dąbrowski. Rzeszów

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Andrzej Dąbrowski. Rzeszów PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor BUDOWA ZADASZENIA DLA IMPREZ PLENEROWYCH Z ZAPLECZEM SOCJALNYM - roboty konstrukcyjno-budowlane 45212320-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania

Bardziej szczegółowo

system uszczelniający FERMACELL

system uszczelniający FERMACELL FERMACELL wytyczne dla wykonawców: system uszczelniający FERMACELL Wymagania przeciwwilgociowe/ Obszary zastosowania. Płaszczyzna uszczelnienia z normowymi taśmami uszczelniającymi leży pod płytkami. W

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 01.04 ROBOTY IZOLACYJNE Numery pozycji CPV Roboty izolacyjne-45320000-6 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK HALI PRODUKCYJNEJ

BUDYNEK HALI PRODUKCYJNEJ Przedmiar robót i termiczną dla prototypu budynku AD (produkcyjno - biurowego o pow. uźyt. ok. 1000 m2) Budowa: BUDYNEK HALI PRODUKCYJNEJ Obiekt lub rodzaj robót: Budynek hali, nr. działki 487/17, 486/2,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE BITUMICZNE Testo wane w każdych warunkach.

IZOLACJE BITUMICZNE Testo wane w każdych warunkach. IZOLACJE BITUMICZNE Testowane w każdych warunkach. Opady Opady Opady Warstwa drenażowa Drenaż 2 Opady Opady 3 m głębokość posadowienia zwierciadło wody 300 mm zwierciadło wody Bemessungswasserstand mind.

Bardziej szczegółowo

System montażu interior M2 ver. 2

System montażu interior M2 ver. 2 System montażu interior M2 ver. 2 strona 2 Spis Treści 1. Przygotowanie i organizacja prac 1.01. Odnośne dokumenty, z którymi należy się zapoznać 1.02. Organizacja prac 2. System M2 - Opis. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VIII.

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VIII. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część VIII Hydroizolacje www.wseiz.pl HYDROIZOLACJE Izolacje są to, posiadające

Bardziej szczegółowo

"Hydroizolacje w budownictwie Poradnik. Wybrane zagadnienia w praktyce.

Hydroizolacje w budownictwie Poradnik. Wybrane zagadnienia w praktyce. "Hydroizolacje w budownictwie Poradnik. Wybrane zagadnienia w praktyce. " Maciej Rokiel ISBN: 83-919132-2-8 Wydawnictwo Medium Wydanie I, Hydroizolacje stosuje się praktycznie w każdym budynku, aby chronić

Bardziej szczegółowo

Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XIII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XIII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XIII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory użytkowe obiektu, jego trwałość jak również na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem. (22* )*1.3*1.0 m *11*1.3*1.0 m *1.3*1.0 m 3 1.

PRZEDMIAR. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem. (22* )*1.3*1.0 m *11*1.3*1.0 m *1.3*1.0 m 3 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - OGRODZENIE SP NR 2 Roboty ziemne mechaniczne prowadzone są do głębokości 1,3m bez szalowania. Roboty ręczne wykonujemy z odkładem ziemi o następne 0,5m głębokości. Wykop

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

D KRAWĘŻNIKI BETONOWE D-06.06.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 1.WSTĘP 1.1 PRZEDMIOT ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z ustawieniem krawężników betonowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REMONT KORTÓW TENISOWYCH - WOSZK ZAKOPANE ( JW 3526 ) - etap II

Przedmiar robót. REMONT KORTÓW TENISOWYCH - WOSZK ZAKOPANE ( JW 3526 ) - etap II Przedmiar robót Budowa: Korty tenisowe zewnętrzne Lokalizacja: Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 4 Nazwa i kod CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych Inwestor: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP 1. 1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

System do izolacji fundamentów Trwałość na lata

System do izolacji fundamentów Trwałość na lata System do izolacji fundamentów Trwałość na lata Niezawodne i długotrwałe zabezpieczenie przed wodą 3 rodzaje mas bitumiczno-kauczukowych BT 18 nowoczesne rozwiązanie alternatywne do papy termozgrzewalnej

Bardziej szczegółowo

System do izolacji fundamentów Trwałość na lata

System do izolacji fundamentów Trwałość na lata System do izolacji fundamentów Trwałość na lata Niezawodne i długotrwałe zabezpieczenie przed wodą 3 rodzaje mas bitumiczno-kauczukowych BT 18 nowoczesne rozwiązanie alternatywne do papy termozgrzewalnej

Bardziej szczegółowo

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk OBIEKT Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk ADRES OBIEKTU dz. nr 574/3 i 576/1 obręb 6 w jednostce ewidencyjnej Słupsk INWESTOR MIASTO SŁUPSK ul. Plac

Bardziej szczegółowo

cena Wyszczególnienie zakresu robót j-m ilość wycen

cena Wyszczególnienie zakresu robót j-m ilość wycen Branża - B. Zespół - BN. l. p. popodstawa cena Wyszczególnienie zakresu robót j-m ilość wycen jednostk. wartość robót a. b. c. d. e. f. g. 1 Element Płyta nośna niecki stalowej basenu pływackiego i zbiornik

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje żelbetowe

Konstrukcje żelbetowe Podręcznik A Konstrukcje żelbetowe Konstrukcje żelbetowe Okładziny z płyt PROMATECT lub natryski PROMASPRAY stropów masywnych, słupów oraz belek Zabezpieczenia stropów masywnych Masywne elementy budowlane

Bardziej szczegółowo

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych Podręcznik A3 Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych W większości obiektów budowlanych stosowane są szczeliny dylatacyjne. Szczeliny te muszą przejąć naprężenia wynikające ze zmian

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45262210-6 Fundamentowanie 45261410-1 Izolowanie dachu

Bardziej szczegółowo

Izotex Izotex CS instrukcja montażu

Izotex Izotex CS instrukcja montażu Izotex instrukcja montażu Przesłony hydroizolacyjne Izotex / CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU Izotex to bentonitowo-geotekstylna mata hydroizolacyjna. Bentonit, pełniący funkcję uszczelniającą, jest umieszczony

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne ROZDZIAŁ XI Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne Podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych zaleca się stosować systemy materiałowo-technologiczne,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar IZOLACJA TRERMICZNA

Przedmiar IZOLACJA TRERMICZNA Przedmiar IZOLACJA TRERMICZNA Izolacja termiczna - P Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12255) Przedmiar 1 Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna fundamentów. 1.1 KNR 1901/639/3 Oczyszczenie powierzchni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 5/IL/12

PRZEDMIAR ROBÓT NR 5/IL/12 PRZEDMIAR ROBÓT NR 5/IL/12 NAZWA INWESTYCJI : IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU ADRES INWESTYCJI : GLIWICE, UL. OKRZEI 13 INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH II TBS SP. Z O.O. ADRES

Bardziej szczegółowo

Okna i drzwi mogą spełniać swoje funkcje jeśli oprócz zgodnego z dokumentacją wykonania, zostaną prawidłowo zamontowane

Okna i drzwi mogą spełniać swoje funkcje jeśli oprócz zgodnego z dokumentacją wykonania, zostaną prawidłowo zamontowane 1 INSTRUKCJA MONTAŻ OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH 1. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi balkonowych Okna i drzwi mogą spełniać swoje funkcje jeśli oprócz zgodnego z dokumentacją wykonania, zostaną

Bardziej szczegółowo

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY 1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 PREFABRYKATY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu prefabrykatów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI Jednostka opracowująca: SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE ROBÓT... 4 6.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja murów oporowych

PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja murów oporowych Modernizacja murów oporowych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.09.00.00 STROPY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu stropów gęstożebrowych.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory uŝytkowe obiektu, jego trwałość jak równieŝ na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

Penetron Zastosowania Inne

Penetron Zastosowania Inne Penetron Zastosowania Inne Szczegół przerwy technologicznej ścian Contaflexabtiv ACF 165 beton B-37 z dodatkiem PENETRON ADMIX membrana Celbit Rys. 90. Szczegół przerwy technologicznej ścian [75]. Szczegół

Bardziej szczegółowo

POWSTRZYMAĆ PRZECIEKANIE WODY PRZEZ BETON

POWSTRZYMAĆ PRZECIEKANIE WODY PRZEZ BETON LIKWIDACJA PRZECIEKÓW POPRZEZ INIEKCJE ORAZ USZCZELNIANIE BUDOWLI POWSTRZYMAĆ PRZECIEKANIE WODY PRZEZ BETON Problem przecieków budowli zwłaszcza zaś ich części podziemnych wbrew pozorom nie dotyczy jedynie

Bardziej szczegółowo

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm.

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm. ELEMENT : h. Elewacja Data : 2015-04-26 Str: 13 127,11 = 127,110 Razem obmiar = 127,110 Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego

Bardziej szczegółowo

Systemy przeciwoblodzeniowe

Systemy przeciwoblodzeniowe Systemy przeciwoblodzeniowe Systemy przeciwoblodzeniowe składają się z kabli grzejnych lub mat grzejnych oraz termostatów i akcesoriów instalacyjnych. Stosowane są do usuwania śniegu i lodu z podjazdów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa ul.wierzbięcice 58, św. Jerzego 5 Poznań ul. Wierzbięcice 58, ul. św. Jerzego 5

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa ul.wierzbięcice 58, św. Jerzego 5 Poznań ul. Wierzbięcice 58, ul. św. Jerzego 5 Budowa: Izolacja pionowa zewnętrznych ścian piwnic Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 28-08-2015 SPIS DZIAŁÓW Budowa: Izolacja pionowa zewnętrznych ścian piwnic Zamawiający: Wspolnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Andrzej Dąbrowski. Rzeszów

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Andrzej Dąbrowski. Rzeszów PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor BUDOWA ZADASZENIA DLA IMPREZ PLENEROWYCH Z ZAPLECZEM SOCJALNYM - roboty konstrukcyjno-budowlane 45212320-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6

PRZEDMIAR ROBÓT. 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 Data opracowania: 2007-09-10 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Drenaż opaskowy Adres inwestycji: Zamawiającyr: 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty projektowe i wykonawcze w kontekście realizacji konstrukcji mostowych w technologii ścian szczelinowych

Wybrane aspekty projektowe i wykonawcze w kontekście realizacji konstrukcji mostowych w technologii ścian szczelinowych Wybrane aspekty projektowe i wykonawcze w kontekście realizacji konstrukcji mostowych w technologii ścian szczelinowych Autorzy: mgr inż. Błażej Tyburski mgr inż. Waldemar Zagożdżon mgr inż. Grzegorz Gryczka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Kosztorys BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Kosztorys BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Data: 2008-06-07 Budowa: BOCHNIA ul.krzęczków dz.nr 7310,7301,7300,7299,7298 Zamawiający: GMINA MIASTA BOCHNIA ul.kazimierza WIELKIEGO 2 32-700 BOCHNIA

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA. dotycząca zapadnięć posadzki w budynku 100 w strefie klatki B (K2) i C (K3)

OPINIA TECHNICZNA. dotycząca zapadnięć posadzki w budynku 100 w strefie klatki B (K2) i C (K3) OPINIA TECHNICZNA dotycząca zapadnięć posadzki w budynku 100 w strefie klatki B (K2) i C (K3) na terenie ogrodzonym Wojskowej Akademii Technicznej znajdującym się przy ul. Kaliskiego 2 w Warszawie 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2014-05-10 Budowa: REMONT IZOLACJI CZĘŚCI PODBASENIA NA OBIEKCIE PRZY UL. GRANICZNEJ - Obiekt: CHORZÓW, UL. GRANICZNA 92 Zamawiający: MIEJSKI OŚRODEK REKREACJI I SPORTU

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

KOŁNIERZE OGNIOCHRONNE PYROPLEX PPC4 Klasa odporności ogniowej: EI 120

KOŁNIERZE OGNIOCHRONNE PYROPLEX PPC4 Klasa odporności ogniowej: EI 120 KOŁNIERZE OGNIOCHRONNE PYROPLEX PPC4 Klasa odporności ogniowej: EI 120 Wymagane prawem dokumenty odniesienia : Aprobata Techniczna: 15-7725/2008 lub AT-15-7807/2008 Certyfikat Zgodności: ITB-1733/W Atest

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Obiekt Rozbudowa bazy poligonowej wydziału szkolenia specjalistycznych grup ratowniczych Szkoły Aspirantów P,S.P. w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Slepy kosztorys. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Slepy kosztorys. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Slepy kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Orłowo 9 czerwiec 2015 r.

Przedmiar robót. Orłowo 9 czerwiec 2015 r. Przedmiar robót Obiekt Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku i budowa zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa ul. Szamarzewskiego 99, 60-568 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA BUDOWA OGRODZENIA BIUROWCA W NADLEŚNICTWIE TORZYM MATERIAŁY DO WBUDOWANIA Zawartość opracowania: I. Opis techniczny II Część rysunkowa Rys. nr 1- Plan orientacyjny Rys. nr 2- Plan

Bardziej szczegółowo

Budowa muru oporowego kotwionego z elementów prefabrykowanych w technologii BLOK-SYSTEM Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach

Budowa muru oporowego kotwionego z elementów prefabrykowanych w technologii BLOK-SYSTEM Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach Budowa muru oporowego kotwionego z elementów prefabrykowanych w technologii BLOK-SYSTEM Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach Prezentację przygotował Paweł Brózda KRÓTKI OPIS BUDOWLI: Mur

Bardziej szczegółowo

Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne Pytania z przedmiotów podstawowych i kierunkowych (dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót Strona 2/5 1 KNR /03 2 KNR /07 3 KNR /02 4 KNR /07 5 KNR /09 6 KNR /06 7

Tabela przedmiaru robót Strona 2/5 1 KNR /03 2 KNR /07 3 KNR /02 4 KNR /07 5 KNR /09 6 KNR /06 7 Przedmiar robót Remont sanitariatów parter, piwnica- roboty budowlane Obiekt Kod CPV 45400000-1, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8 Budowa Kraków, ul. Warszawska Inwestor Politechnika Krakowska im.t.kościuszki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Prace naprawcze balkonów i tarasów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Prace naprawcze balkonów i tarasów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Prace naprawcze balkonów i tarasów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Stróżyńskiego 15B INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Ogólny opis budynku, 6.

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CDI 29/01/2012

Przedmiar robót CDI 29/01/2012 Przedmiar robót CDI 29/01/2012 Obiekt Kod CPV 45000000-7 Budowa Sopot, ul. Polna 1, nr działki 5/11 Inwestor Hipodrom Sopot Sp. z o.o. 81-745 Sopot, ul. Polna 1 Biuro kosztorysowe "EUROINWEST" CDI Sp.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO OGÓLNE. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury Warszawa, ul. Wawelska 14. plansze dydaktyczne. Część III.

BUDOWNICTWO OGÓLNE. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury Warszawa, ul. Wawelska 14. plansze dydaktyczne. Część III. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część III Ściany Warszawa 2010 r. Plansza 1 / 48 ŚCIANY Ściany należą do

Bardziej szczegółowo

GMINA DŁUTÓW PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. DRZEWOCINY

GMINA DŁUTÓW PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. DRZEWOCINY GMINA DŁUTÓW PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. DRZEWOCINY SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZEPUSTY DROGOWE ŻELBETOWE Bełchatów, czerwiec 2013 r SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/8 1 KNR 2-25 0307/02 2 KNR 2-25 0307/04 3 KNR 4-01 0534/08 4 KNR 4-04 0509/03 5 KNR 4-04 0305/03 1. Roboty rozbiórkowe 1.1 Roboty przygotowawcze Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDYNEK USŁUGOWY - ZĄBKI. : ul. Piłsudskiego 180, ZĄBKI DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR ROBÓT BUDYNEK USŁUGOWY - ZĄBKI. : ul. Piłsudskiego 180, ZĄBKI DATA OPRACOWANIA : BUDYNEK USŁUGOWY - ZĄBKI NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA PRZEDMIAR ROBÓT : BUDYNEK KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWY : UL. SKRAJNA 1A, ZĄBKI : ATL Sp. z o.o. : ul. Piłsudskiego 180,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : 17 Terenowy Oddział Lotniskowy Gdańsk-Wrzeszcz 80-240 Gdańsk, ul. M.Konopnickiej 13 Jednostka autorska : WBPB - Poznań Opracował : R.Łukaszyk Data : 2008-08-29 SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1 MTB Trzebińscy Sp. J. 89-100 Nakło nad Notecią Ul. Dolna 1a Tel. (52) 386-04-88, fax (52) 385-38-32 NIP 558-13-80-951 e-mail: biuro@mtbtrzebinscy.pl www.mtbtrzebinscy.pl INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z O.O. 65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78 TEL. (048)(68) 327-05-44 FAX (048)(68) 327-18-02 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY ZAKRES: KONSTRUKCJA UMOWA NR: 6/RA-AI/2014

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY. BRANŻA KONSTRUKCYJNA dla inwestycji pt :

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY. BRANŻA KONSTRUKCYJNA dla inwestycji pt : PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA dla inwestycji pt : REMONT CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH TRYBUN NA STADIONIE ŻUŻLOWYM W OSTROWIE WLKP. - SEKTOR GOŚCI OSTRÓW WIELKOPOLSKI, STADION ŻUŻLOWY PRZY

Bardziej szczegółowo

3. Izolacja pionowa ścian fundamentowych.

3. Izolacja pionowa ścian fundamentowych. PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa i remony kuchni i zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Gdyni ul.chabrowa 43 Kod pozycji Nr specyfikacji Jednostka Cena Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1. Podstawa opracowania - projekt budowlany - Dokumentacja geotechniczna - obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 2. Konstrukcja główna Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Poz. Ilość Opis Cena jedn. Razem

Poz. Ilość Opis Cena jedn. Razem System Duxpa -Fugenblech Blacha Duxpa-Fugenblech do uszczelniania przerw roboczych w budowlach betonowych poddawanych działaniu wody ciśnieniowej, posiada ogólny atest nadzoru budowlanego zgodnie z dyrektywą

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Fundamenty i podłogi w domach energooszczędnych

Fundamenty i podłogi w domach energooszczędnych Fundamenty i podłogi w domach energooszczędnych Fundament to najważniejszy element konstrukcyjny budynku. Ma bezpośredni kontakt z gruntem, co wiąże się z tym, że musi być bardzo dobrze zabezpieczony cieplnie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA ŚCIANY OPOROWEJ

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA ŚCIANY OPOROWEJ OPIS TECHNICZNY dot: Projektu remontu konstrukcji ściany oporowej oraz wykonania tymczasowych zasieków na terenie koksowni w Bytomiu przy ul. Konstytucji 61 przedmiot: KONSTRUKCJA ŚCIANY OPOROWEJ Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na budowę hali produkcyjnej Łódź dnia 28.07.2015r. 1. Zamawiający Nazwa : LUSTAN Sp. z o.o. Adres: Ul. Okrężna 18/22, 95-070 Rąbień NIP: 726-00-01-833 Regon: 004311613 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Dojścia do przystanków autobusowych w ciągu ul. Lotniczej we Wrocławiu Roboty konstrukcyjne + architektura. Wyszczególnienie elementów

PRZEDMIAR ROBÓT Dojścia do przystanków autobusowych w ciągu ul. Lotniczej we Wrocławiu Roboty konstrukcyjne + architektura. Wyszczególnienie elementów PRZEDMIAR ROBÓT Dojścia do przystanków autobusowych w ciągu ul. Lotniczej we Wrocławiu Roboty konstrukcyjne + architektura L,p. Wyszczególnienie elementów Jednostka rozliczeniowych nazwa ilość 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. tel KOBUD Kosztorysowanie robót budowlanych. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty izolacyjne

PRZEDMIAR. tel KOBUD Kosztorysowanie robót budowlanych. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty izolacyjne KOBUD Kosztorysowanie robót budowlanych tel. 693570033 45320000-6 Roboty izolacyjne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE IZOLACJI WODOSZCZELNEJ ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Spec. techn. Opis / Obmiar Ilość Jedn.

Spec. techn. Opis / Obmiar Ilość Jedn. 1 Roboty rozbiórkowe 1.1 KNR 0401 0515-0500 1.2 KNR 0401 0804-0700 1.3 KNR 0404 0502-0100 1.4 KNR 0401 0515-0500 1.5 KNR 0401 0804-0700 1.6 KNR 0404 0502-0100 1.7 KNR 0401 0349-0200 1.8 KNR 0401 0349-0200

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Naprawa uszkodzonych fundamentów i podbicia - Kamienica przy ul. Pereca 9 i 11

Kosztorys. Naprawa uszkodzonych fundamentów i podbicia - Kamienica przy ul. Pereca 9 i 11 Kosztorys Data: 2013-03-06 Budowa: Naprawa uszkodzonych fundamentów Obiekt: Kamienica ul. Pereca 9 i 11 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Kosztorys opracowali: Ryszard Laszczak,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej

Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej Numer pozycji przedmiar u 1 d.1 Kod pozycji przedmiaru Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej

Bardziej szczegółowo

Deskowanie tracone w stropach. Wykonały: Magdalena Sroka Magdalena Romanek Budownictwo, rok III Kraków, styczeń 2015

Deskowanie tracone w stropach. Wykonały: Magdalena Sroka Magdalena Romanek Budownictwo, rok III Kraków, styczeń 2015 Deskowanie tracone w stropach Wykonały: Magdalena Sroka Magdalena Romanek Budownictwo, rok III Kraków, styczeń 2015 Deskowanie tracone Jest to konstrukcja jednorazowa, na ogół z elementów żelbetowych lub

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

Karta danych produktu

Karta danych produktu KDP-1 Zmiany techniczne zastrzeżone v: 2.0.0 Data: 01.04.2014 Strona 1 z 10 KDP-2 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 1.1. Cechy konstrukcyjne 4 1.2. Tabela wymiarów 4 2. Plandeka górna 5 2.1. Standard

Bardziej szczegółowo

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne Specyfikacje Techniczne 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w ramach prac związanych z

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI O NAWIERZCHNI BETONOWEJ NA PRZYKŁDZIE AUTOSTRADY A4

BUDOWA DROGI O NAWIERZCHNI BETONOWEJ NA PRZYKŁDZIE AUTOSTRADY A4 BUDOWA DROGI O NAWIERZCHNI BETONOWEJ NA PRZYKŁDZIE AUTOSTRADY A4 Nawierzchnia remontowanej autostrady powstała jeszcze w 30-tych latach ubiegłego wieku. Tamte technologie różniły się znacznie od obecnych.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - Roboty remontowe - Izolacja ścian zewnętrznych.

Przedmiar robót - Roboty remontowe - Izolacja ścian zewnętrznych. Roboty remontowe - Izolacja ścian zewnętrznych Strona tytułowa obmiaru BranŜa: Roboty budowlane Wspólny Słownik Zamówień: Przedmiar robót - Roboty remontowe - Izolacja ścian zewnętrznych. 45111220-6 Roboty

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl.

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl. Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI Warszawa 1998 Opracowanie wykonano na zlecenie G e n e r a l n e j D y r e k c j i D r ó g P

Bardziej szczegółowo

Slepy kosztorys. PDF created with pdffactory Pro trial version Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Slepy kosztorys. PDF created with pdffactory Pro trial version  Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Slepy kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych Ośrodek Zdrowia w Lubniu

Bardziej szczegółowo