Przedmiar robót. Instalacje elektryczne i słaboprądowe wewnętrzne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar robót. Instalacje elektryczne i słaboprądowe wewnętrzne"

Transkrypt

1 Przedmiar robót Data: Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym w Tychach przy ul. Grota Roweckiego na działce nr 526/13 Zamawiający: Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o Tychy ul. Budowlanych 59 Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Gerard Morawiec Kosztorys opracowali: mgr inż. Gerard Morawiec,... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

2 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn WLZ i tablice rozdziecze 1 KNR 5/404/8 Montaż rozdzielni RG 1,000 szt 2 KNR 5/404/5 Montaż wyłącznika p.poż w obudowie 1,000 szt 3 KNR 5/404/7 Montaż tablicy TLA + TA.A 1,000 szt 4 KNR 5/404/7 Montaż tablicy TLB + TA.B 1,000 szt 5 KNR 5/404/7 Montaż tablicy TLC _ TA.C 1,000 szt 6 KNR 5/404/7 Montaż tablicy TLD 1,000 szt 7 KNR 5/404/7 Montaż tablicy TLE + TA.E 1,000 szt 8 KNR 5/404/5 Montaż tablicy TM 47,000 szt 9 KNR 5/404/7 Montaż tablicy TS 3,000 szt 10 KNR 5/1207/16 Wykonanie podkuć dla kabli zasilających 150,000 m 11 KNR 5/713/1 Układanie przewodów uziemiających wyrównawczych 40,000 m 12 KNR 708/604/1 Montaż korytek kablowych KP ,000 m 13 KNR 708/604/1 Montaż korytek kablowych KP ,000 m 14 KNR 708/604/1 Montaż korytek kablowych KP ,000 m 15 KNR 708/604/1 Montaż korytek kablowych KP ,000 m 16 KNR 708/604/1 Montaż korytek kablowych KP ,000 m 17 KNR 5/105/8 Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane w ciągach wielokrotnych w konsolkach osadzonych na konstrukcji metalowej 50,000 m 18 KNR 5/602/3 Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na kołkach wstrzeliwanych w budynkach 15,000 m 19 KNR 5/715/6 Układanie kabla zasilającego ze złącza ZK3 do wył. p.poż. 5,000 m 20 KNR 5/715/6 Układanie kabla zasilającego od wył. p.poż. do rozdz. RG 120,000 m 21 KNR 5/715/5 Układanie kabla zasilającego tablice TL 50,000 m 22 KNR 5/715/5 Układanie kabla zasilającego tablice TL 45,000 m 23 KNR 5/715/5 Układanie kabla zasilającego tablice TL 105,000 m 24 KNR 5/715/4 Układanie kabla zasilającego tablice TM i TS 944,000 m 25 KNR 5/713/3 Układanie przewodów dla zasilania TA.A, TA.C, TA.E 165,000 m 26 KNR 508/815/30 Obrobienie i podłączenie kabla 4x240mm2 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2,000 szt. 27 KNR 508/815/30 Obrobienie i podłączenie kabla 4x185mm2 28 KNR 508/815/29 Obrobienie i podłączenie kabla Cu 120mm2 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2,000 szt. 29 KNR 508/815/29 Obrobienie i podłączenie kabla Cu 95mm2 30 KNR 508/815/29 Obrobienie i podłączenie kabla Cu 70mm2 31 KNR 5/1205/8 Obrobienie i podłączenie kabla Cu 16mm2 100,000 szt. 32 KNR 5/1205/7 Obrobienie i podłączenie kabla Cu 4mm2 6,000 szt. 33 KNR 501/402/11 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych telefoniczna R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,000 stud.

3 34 KNR 501/107/1 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.iv, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 5,000 m 35 KNR 501/119/5 Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynków, 1 otw.przy podłożu z betonu R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1,000 wprowadz. 36 KNR 5/713/3 Układanie kabli telefonicznych w rurach 5,000 m 37 KNR 5/715/4 Układanie kabli telefonicznych na drabinkach kablowych 38,000 m 38 KNR 501/1101/2 Montaż złączy przelotowych kitowych bezwspornikowych w kanalizacji na kablach o powłokach termoplastycznych o 200 parach R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2,000 złącz. 1.2 Instalacje elektryczne wewnętrzne 39 KNR 5/503/2 Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych 2x36W IP54 17,000 kpl 40 KNR 5/503/2 Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych 2x36W IP54 z modułem awaryjnym 2h i autotestem 22,000 kpl. 41 KNR 5/503/2 Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych 2x18W IP54 55,000 kpl 42 KNR 5/503/2 Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych 2x18W IP54 z modułem awaryjnym 2h i autotestem 8,000 kpl 43 KNR 5/504/1 Montaż opraw oświetleniowych 1x18W IP54 33,000 kpl 44 KNR 5/504/1 Montaż opraw oświetleniowych ewakuacyjnych 2h z piktogramem 10,000 kpl 45 KNR 5/503/2 Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych nastropowych 2x36W 65,000 kpl 46 KNR 5/503/2 Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych naściennych 2x36W IP44 4,000 kpl 47 KNR 5/503/2 Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych nastropowych 2x18W IP44 3,000 kpl 48 KNR 5/504/1 Montaż opraw oświetleniowych naściennych 1x36W IP44 14,000 kpl 49 KNR 5/502/4 Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych nastropowych 4x18 W 30,000 kpl. 50 KNR 5/502/4 Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych nastropowych 4x18 W z modułem awaryjnym 2h i autotestem 6,000 kpl. 51 KNR 5/504/2 Montaż opraw "Numer policyjny" 1x9W 10,000 kpl. 52 KNR 5/504/2 Montaż opraw żarowych IP54 10,000 kpl. 53 KNR 5/301/3 Wykonanie otworów i montaż kotew dla zamocowania opraw oświetleniowych 433,000 szt. 54 KNR 5/301/12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w betonie 1 859,000 szt 55 KNR 5/302/1 Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm 1 304,000 szt 56 KNR 5/304/4 Montaż odgałęźników bryzgoszczelnych 4-wlotowych z tworzywa sztucznego 555,000 szt 57 KNR 5/307/1 Montaż przycisku jednobiegunowego 66,000 szt 58 KNR 5/307/2 Montaż łącznika świecznikowego 407,000 szt 59 KNR 5/307/2 Montaż przycisku 90,000 szt 60 KNR 5/308/3 Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 715,000 szt 61 KNR 5/406/3 Montaż czujnika ruchu 5,000 szt. 62 KNR 5/1207/16 Wykonanie podkuć dla przewodów 220,000 m 63 KNNR Przebijanie otworów długości do 30cm, średnicy 40mm w ścianach lub stropach betonowych 275,000 otwór 64 KNR 5/205/4 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie 7 660,000 m 65 KNR 5/205/4 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie 7 150,000 m 66 KNR 5/205/6 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 470,000 m

4 67 KNR 5/205/5 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 940,000 m 68 KNR 5/1203/8 Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm ,000 szt 69 KNR 5/1205/7 Obrobienie i podłączenie przewodu 5x4mm2 94,000 szt. 70 KNR 5/404/4 Montaż kuchni elektrycznych 4-ry elementy grzewcze z piekarnikiem, z płytą ceramiczną 47,000 szt. 71 KNP Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaźnika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego 214,000 kpl 72 KNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 356,000 pomiar 73 KNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 141,000 pomiar 1.3 Instalacje domofonowe 74 KNR 5/406/1 Montaż zasilacza domofonowego. Zasilacz 18L 4,000 szt 75 KNR 5/406/1 Montaż zamka elektromagnetycznego 10,000 szt 76 KNR 5/409/1 Montaż tablicy przyzywowej w urządzeniu łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu). 10,000 szt 77 KNR 5/409/2 Montaż aparatu odbiorczego w urządzeniu łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu). Aparat odbiorczy Unifon 47,000 szt 78 KNR 5/304/4 Montaż puszek rozgałęźnych z tworzywa sztucznego 18,000 szt 79 KNR 5/205/4 gotowych bruzdach w betonie 285,000 m 80 KNR 5/205/4 gotowych bruzdach w betonie 180,000 m 81 KNR 5/205/4 gotowych bruzdach w betonie 35,000 m 1.4 Orurowanie dla instalacji telefonicznej, logicznej i TV 82 KNR 5/105/7 Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane w ciągach wielokrotnych w konsolkach osadzonych na konstrukcji metalowej 1 584,000 m 83 KNR 5/301/12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w betonie 150,000 szt 84 KNR 5/302/1 Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm 150,000 szt 85 KNR 5/308/4 Montaż gniazd RTV podtynkowe. Gniazda GAP-1F 50,000 szt 86 KNR 5/308/1 Montaż gniazd telefonicznych. GTP-16F 50,000 szt 87 KNR 5/308/1 Montaż gniazd sieci logicznych 2xRJ45 50,000 szt 88 KNR 5/203/1 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w rurach. UTP kat 6 4x2x ,000 m 89 KNR 5/206/1 Układanie przewodów kabelkowych przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie. UTP kat 6 4x2x ,000 m 90 KNR 5/203/1 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w rurach. RG ,000 m 91 KNR 5/206/1 Układanie przewodów kabelkowych przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie. RG ,000 m 92 KNR 5/1205/1 Obrobienie i podłączenie przewodów 150,000 szt. 93 KNR 514/604/2 Montaż tabliczek opisowych R= 0,955 M= 1,000 S= 1, ,000 szt. 94 KNR 5/114/8 Montaż uszczelnień ognioodpornych typu HILTI EI60 50,00 kpl 1.5 Instalacje M-BUS 95 KNR 508/214/1 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo.przewód OMY 2x0.5 R= 0,955 M= 1,000 S= 1, ,000 m 96 KNR 508/301/8 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu 18,000 szt

5 97 KNR 508/303/3 Montaż na gotowym podłożu puszek rozgałęźnych o śr. 70mm pod osprzęt p.t. IP44 18,000 szt 98 KNR 5/1205/1 Obrobienie i podłączenie przewodów 188,000 szt. 99 KNR 5/207/4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na konstrukcji metalowej. Przewód 2x2x0.8mm 440,000 m 1.6 Instalacje monitoringu 100 KNR AL Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU 1,000 szt. 101 KNR AL Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna 12,000 szt. 102 KNR 5/1201/4 Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie 10,000 szt. 103 KNR 5/1102/10 Montaż uchwytu do mocowania kamer 5,000 szt. 104 KNR AL Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna 5,000 szt. 105 KNR AL Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu. Rejestrator cyfrowy 1,000 szt. 106 KNR 5/715/1 Układanie przewodów dla okablowania systemu monitoringu 370,000 m 107 KNR 5/715/1 Układanie przewodów dla okablowania systemu monitoringu 980,000 m 108 KNR AL Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji 17,000 linia 1.7 Instalacje dla układu kontroli stężenia CO 109 KNR AL Montaż detektorów tlenku węgla w garażach zamkniętych 6,000 szt. 110 KNR 5/205/4 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 185,000 m 111 KNR 5/205/5 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 145,000 m 112 KNR 5/1205/1 Obrobienie i podłączenie przewodów 48,000 szt. 113 KSNR Montaż tablic ostrzegawczych podświetlanych z napisami typ TP-4s 14,000 kpl. 114 KNR AL Praca próbna i testowanie systemu alarmowego 1,000 szt 1.8 Instalacje odgromowe 115 KNR 508/611/6 Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0,8m w gruncie kategorii IV. (OTOK) 270,000 m 116 KNR 508/603/9 Układanie linki LgY (Połączenia wyrównawcze) 80,000 m 117 KNR 508/604/3 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy 8mm do dachu płaskiego 790,000 m 118 KNR 508/607/4 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej wykonanej z prętów o średnicy 8mm na podłożu betonowym z kuciem ręcznym 185,000 m 119 KNR 508/403/10 Montaż skrzynek probierczych 15,000 szt 120 KNR 508/619/6 Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji uziemiającej 15,000 szt 121 KNR 508/619/5 Montaż złączy krzyżowych z połączeniem drut-drut w instalacji uziemiającej i odgromowej R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 63,000 szt. 122 KNR 508/621/3 Montaż osłon przewodów uziemiających o długości do 2m na podłożu betonowym 15,000 szt 123 KNR 508/622/5 Montaż na dachu z gotowymi kotwami iglicy IO-2,5 22,000 szt 124 KNP Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100 m 15,000 kpl

Kosztorys. Instalacja agregatu prądotwórczego i redundantnych UPS w obiekcie Warszawa ul. Taborowa 33

Kosztorys. Instalacja agregatu prądotwórczego i redundantnych UPS w obiekcie Warszawa ul. Taborowa 33 Kosztorys Data:20-06-2011 Budowa: Nr STWiOR:E 1 Kody CPV:45223810-7 Konstrukcje gotowe 45262212-0 Kopanie rowów 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45315600-4 Instalacje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor:

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor: Załącznik Nr 2 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zadania: Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach Inwestor: Zespół Szkół w Dziaduszycach Dziaduszyce

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11.

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. Inwestor: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4, 45315700-5, 45317200-4, 45317300-5. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO - SOCJALNĄ

BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO - SOCJALNĄ Niniejszy kosztorys jest integralną częścią Projektu Wykonawczego i nie może być bez niego rozpatrywany Podstawa prawna : Dziennik Ustaw Nr130, Poz.1389 z 2004r. Przedmiar robót BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNO

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314320-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje elektryczne Obiekt: Inwestor: Branża: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Wykonanie akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 2 z drogą powiatową nr 1036L ul.francuską w Białej Podlaskiej Kody i nazwy według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Projekt zagospodarowania terenu CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA w Mysłowicach - Aneks: oświetlenie terenu

Przedmiar robót. Projekt zagospodarowania terenu CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA w Mysłowicach - Aneks: oświetlenie terenu Przedmiar robót Mysłowicach - Aneks: oświetlenie terenu Budowa: Centralne Muzeum Pożarnictwa ul. Stadionowa 7A, Mysłowice Obiekt lub rodzaj robót: elektryczne Lokalizacja: j.w. Inwestor: Centralne Muzeum

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Rozbudowa i nadbudowa parterowego łącznika budynku mieszkalnego wielorodzinnego w

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU KONTRASTY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU U

PRZEBUDOWA BUDYNKU KONTRASTY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU U generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 NIP 851 1 1 9 21 05 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 695426810 E atelier_xxi@wp.pl Część

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX'

PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku "L". INSTALACJE TELETECHNICZNE

Przedmiar. Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku L. INSTALACJE TELETECHNICZNE Przedmiar Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku "L" INSTALACJE TELETECHNICZNE Data: 2011-02-25 Obiekt: Budynek Dydaktyczno-Laboratoryjny "L" Zamawiający: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót na budowę monitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming

Przedmiar robót na budowę monitoringu podwórka kulturalnego przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming Przediar robót na budowę onitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podzienego pod ul.anny Łajing w Słupsku NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH : Budowa onitoringu "podwórka kulturalnego"

Bardziej szczegółowo

"IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02.

IZOTOP SERVICE Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02. "IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Instalacja onitoringu CCTV IP - odernizacja systeu ADRES INWESTYCJI : Budynek PKP S.A. przy ul. Dyrekcyjnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 43-309 Bielsko-Biała ul. Czołgistów 36 tel.: +48 33 8453036 e-mail: biuro@elkent-system.pl. 2014-04-15 Paweł Latek,...

Przedmiar robót. 43-309 Bielsko-Biała ul. Czołgistów 36 tel.: +48 33 8453036 e-mail: biuro@elkent-system.pl. 2014-04-15 Paweł Latek,... Przedmiar robót wraz z pompownią i kolektorem tłocznym dla odwodnienia terenów w rejonie budynku dydaktyczno-laboratoryjnego "C" na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej przy ulicy Willowej w Bielsku-Białej.

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów BPBM BIMOR Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 67/68, 70-382 Szczecin

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów BPBM BIMOR Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 67/68, 70-382 Szczecin Biuro Projektów BPBM BIMOR Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 67/68, 70-382 Szczecin PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 1. Szczegółowe specyfikacje techniczne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLIGII ADRES INWESTYCJI : OLSZTYN UL.. OCZAPOWSKIEGO 7 INWESTOR : UNIWERSYSTET WARMIŃSKO MAZURSKI BRANśA : TELETECHNICZNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

KosztBud 15-756 Białystok ul. Swobofna 58/24 tel./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - remont instalacji elektrycznej na piętrze I budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie

Bardziej szczegółowo

III. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

III. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Węzeł cieplny w budynku nr 6 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie III. ISTALACJE ELEKTRYCZE SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHICZY.0 Przedmiot opracowania.0 Podstawa opracowania.0 Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo