INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI. Opis urządzenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI. Opis urządzenia"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI ZAMEK KODOWY VFL-100 Opis urządzenia Zamek kodowy VFL-100 jest urządzeniem umożliwiającym wejście z zewnątrz jedynie osobom, które znają prawidłowy kod cyfrowy. Kod ten musi zawierać od 4 do 8 cyfr i może być w dowolnym czasie zmieniony przez właściciela. Zamek może pracować jako urządzenie niezależne lub stanowić część systemu zawierającego wideodomofon lub domofon. VFL-100 przystosowany jest zarówno do montażu natynkowego, jak i podtynkowego. Jego obudowa (panel przedni) jest wykonany ze stopu nierdzewnego o dużej odporności mechanicznej. Zestaw zawiera metalową osłonę przeciwdeszczową, przyciski klawiatury służącej do wprowadzania kodu dostępu są także metalowe. Specjalna wewnętrzna warstwa hermetyzująca chroni elementy stykowe klawiatury i układ elektroniczny przed wpływem wilgoci, zwiększając trwałość całego urządzenia. Zamek kodowy VFL-100 może być zasilany napięciem 12V przemiennym lub stałym. Napięcie to może jednocześnie zasilać elektrozaczep drzwiowy (elektrozaczep musi być przystosowany do wybranego rodzaju napięcia, przemiennego lub stałego). W skład kompletu wchodzą: zamek kodowy (1 szt.), osłona zamka (1 szt.), kieszeń montażu podtynkowego (1 szt.), wkręty z kołkami rozporowymi, instrukcja w języku polskim. Instrukcja obsługi i instalacji zamka kodowego VFL-100 Strona: 1

2 Ostrzeżenia Uwaga! 1. Nie instalować w pobliżu innych urządzeń elektrycznych mogących wprowadzać zakłócenia np. komputera, odbiornika TV itp. 2. Nie rozbierać urządzenia. 3. Chronić urządzenie przed silnym działaniem wilgoci, kwasów i innych agresywnych substancji. 4. Urządzenie nie powinno być wystawione na bezpośrednie działanie deszczu. 5. Urządzenie nie powinno być narażone na uderzenia. 6. Urządzenie jest przeznaczone do pracy w klimacie umiarkowanym. Nie używać w warunkach dużej wilgotności lub zapylenia. Chronić przed zabrudzeniem. 7. Wszelkie czynności instalacyjne powinny być wykonywane przy wyłączonym zasilaniu. 8. Przed włączeniem zasilania należy sprawdzić poprawność i jakość połączeń elektrycznych. Elementy zamka kodowego 1. Zielona dioda LED sygnalizująca otwarcie zamka 2. Czerwona dioda LED sygnalizująca stan programowania zamka 3. Klawiatura 4. Metalowa osłona zamka 5. Kieszeń montażu podtynkowego Instrukcja obsługi i instalacji zamka kodowego VFL-100 Strona: 2

3 Instalacja zamka kodowego 1. Wysokość zamontowania zamka kodowego. Zaleca się umieszczenie zamka na wysokości około 150cm od podłoża. 2. Montaż natynkowy zamka kodowego A. B. C. D. E. Przymocować do ściany osłonę zamka (rys. A) Zamocować wewnątrz osłony tylną ściankę zamka (rys. B) Wsunąć przednią część zamka w osłonę i skręcić całość wkrętami od dołu (rys. C, D, E) Instrukcja obsługi i instalacji zamka kodowego VFL-100 Strona: 3

4 Instalacja zamka kodowego Instalacja zamka kodowego 3. Montaż podtynkowy zamka kodowego F. G. H. I. J. Wykonać otwór w ścianie i zamocować w nim kieszeń podtynkową (rys. F) Zamocować wewnątrz kieszeni podtynkowej tylną ściankę zamka (rys. G) Wsunąć przednią część zamka w kieszeń podtynkową i skręcić całość wkrętami od dołu (rys. H, I, J) 4. Połączenia elektryczne Połączenia zamka powinny być wykonane zgodnie ze schematem elektrycznym i zaleceniami podanymi w poniższej tabelce: Długość połączeń Przekroje przewodów miedzianych Do 20 metrów 1.0 mm 2 ( Φ 1,1mm ) Od 20 do 100 metrów 1.5 mm 2 ( Φ 1,4mm ) Instrukcja obsługi i instalacji zamka kodowego VFL-100 Strona: 4

5 Schemat połączeń Poniżej przedstawiono schemat elektryczny podłączenia zamka kodowego VFL-100 w typowym układzie ze standardowym elektrozaczepem zmiennoprądowym i zasilaczem (transformatorem) o napięciu wyjściowym 12V~. W przypadku stosowania zasilacza stałoprądowego 12V biegunowość podłączenia jego wyjścia do zacisków i nie ma znaczenia. Na schemacie przedstawiono też opcjonalne możliwości użycia dodatkowego przycisku zdalnego otwierania drzwi i podłączenia do styków przekaźnika (NO) domofonu lub wideodomofonu. W nietypowym przypadku stosowania tzw. elektrozaczepu rewersyjnego, należy podłączyć go do zacisków ~ i NC. VFL-100 Instrukcja obsługi i instalacji zamka kodowego VFL-100 Strona: 5

6 Obsługa zamka Przed włączeniem zasilania zamka kodowego należy sprawdzić poprawność połączeń i ich zgodność ze schematem elektrycznym. Włączenie zasilania jest sygnalizowane podświetleniem przycisków klawiatury i melodyjką. W stanie oczekiwania oba wskaźniki (diody LED) powinny być zgaszone. Poprawność działania nowozainstalowanego zamka można sprawdzić wprowadzając domyślny (ustawiony fabrycznie) kod tzn i zatwierdzające go przez naciśnięcie przycisku. Zamek powinien uruchomić elektrozaczep i umożliwiając otwarcie drzwi. Drzwi będą otwarte przez czas sygnalizowany świeceniem zielonej diody i krótkimi dźwiękami. Wprowadzenie nieprawidłowego kodu zostanie zasygnalizowane czterema krótkimi, szybko następującymi po sobie dźwiękami (sygnał błędu), zielona dioda LED nie zaświeci się, a elektrozaczep nie pozwoli na otwarcie drzwi. Podczas wpisywania kodu cyfrowego trzeba zwrócić uwagę czy każde naciśnięcie przycisku jest potwierdzone krótkim sygnałem dźwiękowym. Brak takiego potwierdzenia oznacza, że cyfra kodu, której odpowiada przycisk nie została wprowadzona i należy ją wprowadzić ponownie. Jeśli chce się rozpocząć wprowadzanie kodu od początku, to należy najpierw unieważnić dotychczas wprowadzone cyfry przez naciśnięcie przycisku # i wprowadzić kod ponownie. Unieważnienie jest sygnalizowane pojedynczym długim dźwiękiem. Programowanie Programowanie zamka kodowego (tzn. zmiana kodu dostępu, zmiana czasu otwarcia drzwi czy powrót do ustawień fabrycznych) wymagają znajomości tzw. Master-kodu. Domyślny (ustawiony fabrycznie) Master-kod to 8 jedynek ( ). Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby po zainstalowaniu i uruchomieniu zamka zmienić fabrycznie ustawiony kod dostępu oraz Masterkod na inne, znane tylko osobom upoważnionym. 1. Zmiana kodu dostępu. Aby zmienić kod dostępu z domyślnego ( ) na inny, należy wprowadzić aktualny Master-kod i zatwierdzić go naciśnięciem przycisku. Wprowadzenie poprawnego Master-kodu zostanie potwierdzone sygnałem akceptacji (pojedynczy dźwięk, trwający około 1 sekundy), a czerwona dioda LED będzie świecić, sygnalizując gotowość do programowania. Należy wtedy wcisnąć kolejno przyciski 5 i 1, a następnie przycisk. Powinien pojawić się dźwięk akceptacji, a czerwona dioda nadal świecić. Następnie wprowadzamy nowy kod dostępu (od 4 do 8 cyfr) zatwierdzając go przyciskiem. Przyjęcie nowego kod dostępu zostanie potwierdzone dźwiękiem akceptacji i zgaśnięciem czerwonej diody. Jeśli w czasie programowania pojawi się sygnał błędu (4 krótkie, szybko następujące po sobie dźwięki), to należy ponowić wpisywanie lub unieważnić dotychczas wprowadzone cyfry naciskając przycisk # i przystąpić do programowania od początku Instrukcja obsługi i instalacji zamka kodowego VFL-100 Strona: 6

7 Programowanie Instrukcja obsługi i instalacji zamka kodowego VFL-100 Strona: 7

8 Programowanie 2. Zmiana czasu otwarcia. Fabrycznie ustawiony czas otwarcia (czas w jakim elektrozaczep jest włączony i pozwala na otwarcie drzwi) wynosi około 5 sekund. Czas ten można zmieniać w granicach od 1 do 99 sekund. Należy w tym celu wprowadzić aktualny Master-kod i zatwierdzić go przyciskiem. Wprowadzenie poprawnego Masterkodu zostanie potwierdzone sygnałem akceptacji (pojedynczy dźwięk, trwający około 1 sekundy), a czerwona dioda LED będzie świecić, sygnalizując gotowość do programowania. Należy wtedy wcisnąć kolejno przyciski 5 i 2, a następnie przycisk. Powinien być słyszalny dźwięk akceptacji, a czerwona dioda powinna nadal się świecić. Wprowadzamy wtedy nowy czas otwarcia - wprowadzona liczba jedno- lub dwucyfrowa odpowiada czasowi otwarcia w sekundach (jeśli zostanie wprowadzona cyfra 0, to czas włączenia będzie nieograniczony tzn. przy najbliższym otwarciu, elektrozaczep zostanie włączony na stałe, aż do wyłączenia zasilania zamka) i ponownie nacisnąć przycisk. Następnie powinien pojawić się dźwięk akceptacji, a czerwona dioda powinna zgasnąć. Przyjęcie nowego czasu otwarcia zostanie potwierdzone dźwiękiem akceptacji i zgaśnięciem czerwonej diody. Jeśli w czasie programowania pojawi się sygnał błędu (4 krótkie, szybko następujące po sobie dźwięki), to należy ponowić wpisywanie lub unieważnić dotychczas wprowadzone cyfry przez naciskając przycisk # i przystąpić do programowania od początku. 3. Zmiana Master-kodu. Aby zmienić aktualny Master-kod (np. domyślny ) na inny, należy wprowadzić aktualny Master-kod zatwierdzając go przyciskiem. Wprowadzenie poprawnego Master-kodu zostanie potwierdzone sygnałem akceptacji (pojedynczy dźwięk, trwający około 1 sekundy), a czerwona dioda LED na będzie świeciła się, sygnalizując gotowość do programowania. Należy wtedy wcisnąć kolejno przyciski 5 i 6, a następnie przycisk. Powinien być słyszalny dźwięk akceptacji, a czerwona dioda powinna nadal świecić. Wprowadzamy wtedy nowy Master-kod (może zawierać od 4 do 8 cyfr) i ponownie przycisk. Przyjęcie nowego Master-kodu zostanie potwierdzone dźwiękiem akceptacji i zgaśnięciem czerwonej diody. Jeśli w czasie programowania pojawi się sygnał błędu (4 krótkie, szybko następujące po sobie dźwięki), to należy ponowić wpisywanie lub unieważnić dotychczas wprowadzone cyfry naciskając przycisk # i przystąpić do programowania od początku. 4. Przywrócenie ustawień fabrycznych. W przypadku zagubienia ustawionego kodu dostępu należy przywrócić ustawienia fabryczne zamka. W tym celu należy wprowadzić aktualny Masterkod zatwierdzając go przyciskiem. Wprowadzenie poprawnego Master-kodu Instrukcja obsługi i instalacji zamka kodowego VFL-100 Strona: 8

9 zostanie potwierdzone sygnałem akceptacji (pojedynczy dźwięk, trwający około 1 sekundy), a czerwona dioda będzie świeciła się, sygnalizując gotowość do programowania. Następnie należy wcisnąć kolejno przyciski 5 i 0, a potem przycisk. Powinien być słyszalny dźwięk akceptacji, a czerwona LED powinna zgasnąć. Po wykonaniu tych działań, kodem dostępu jest znowu sekwencja , a czas otwarcia wynosi 5 sekund. Jeżeli aktualny Master-kod został zapomniany lub zgubiony, to procedura przywrócenia kodu fabrycznego wraz z pozostałymi ustawieniami domyślnymi jest następująca: Nacisnąć i przytrzymać przycisk, a następnie wyłączyć zasilanie Nacisnąć i przytrzymać przycisk i jednocześnie włączyć zasilanie Przytrzymując nadal przycisk liczyć krótkie sygnały dźwiękowe generowane przez zamek. Po usłyszeniu co najmniej 5 i najwyżej 7 sygnałów, puścić przycisk. Jeśli będzie słyszalny sygnał akceptacji, to nastąpiło przywrócenie fabrycznego Master-kodu ( ), kodu dostępu ( ) i czasu otwarcia (5 sekund). Warunki pracy i konserwacja Nie doprowadzać do oddziaływania na urządzenie skrajnych temperatur. Może to zmniejszyć trwałość elementów elektronicznych, powodować deformację elementów plastikowych i nieprawidłowe działanie. Nie umieszczać urządzenia w miejscach narażonych na silne zapylenie lub zabrudzenie. Może to powodować przedwczesne zużycie elementów ruchomych. Chronić przed uderzeniami. Mogą one doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń obwodów drukowanych wewnątrz urządzenia. Nie używać do czyszczenia agresywnych środków chemicznych, silnych detergentów. Wystarczy okresowe czyszczenie wilgotną szmatką. Usuwanie problemów Problem Zamek nie działa, klawiatura nie jest podświetlona Zamek sygnalizuje otwarcie (świeci zielona LED), ale drzwi się nie otwierają Kod dostępu i Master-kod nie działają Sprawdzenie Sprawdzić obwód zasilania: prawidłowość podłączenia przewodów zasilających, jakość przewodów, źródło zasilania. Sprawdzić połączenie zamka z elektroza-czepem oraz sam elektrozaczep. Przywrócić ustawienia fabryczne zgodnie z instrukcją Instrukcja obsługi i instalacji zamka kodowego VFL-100 Strona: 9

10 Parametry techniczne Sposób działania Wymiary Waga Zasilanie Moc pobierana Przekroje (średnice) żył przewodów łączących Przekaźnik Materiał obudowy Temperatura pracy Temperatura przechowywania Sposób montażu Uruchamianie elektrozaczepu drzwiowego kodem cyfrowym (od 4 do 8 cyfr) 80 x120 x 30 mm 0,28kg Napięcie 12V~/50Hz lub 12Vdc (napięcie przemienne lub stałe) Max.1,8W do 20m - 1,0mm 2 ( Φ 1,1mm ) od 20m do 100m - 1,5mm 2 ( Φ 1,4mm ) Max. obciążenie: 1,5A/24 V Rodzaj styku: NO/ NC Stop nierdzewny od 0 C do 40 C od -20 C do 60 Natynkowy, podtynkowy Serwis produktu prowadzi firma: ALATRON Sp. z o.o. ul. Czarnomorska 13, Warszawa tel: (22) , fax: (22) Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać do pojemnika na śmieci wraz z innymi odpadkami, ponieważ zawiera składniki szkodliwe dla środowiska, które powinny być składowane w odpowiedni sposób. Urządzenie powinno zostać dostarczone do specjalnego punku zbiorczego, gdzie sprzęt elektroniczny i elektryczny jest zbierany i poddawany recyklingowi. Instrukcja obsługi i instalacji zamka kodowego VFL-100 Strona: 10

11 Instrukcja obsługi i instalacji zamka kodowego VFL-100 Strona: 11

12 Nazwa produktu : Zamek kodowy Model: VFL-100 ALATRON Sp. z o.o. ul. Czarnomorska Warszawa, tel.: , fax: ; KARTA GWARANCYJNA (ważna tylko z dowodem zakupu) Warunki gwarancji 1. ALATRON Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie produktu przez okres 12 miesięcy licząc od daty jego nabycia, przy zachowaniu warunków podanych poniżej. 2. ALATRON Sp. z o.o. w razie uwzględnienia reklamacji zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i uszkodzeń produktu lub wymiany produktu na wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do siedziby importera lub sklepu, w którym towar został zakupiony. 3. Okres gwarancji wydłuża się o czas przebywania produktu w naprawie. 4. Do wypełnienia niniejszej karty gwarancyjnej uprawniony jest sprzedawca. 5. Karta gwarancyjna niewłaściwie wypełniona w szczególności bez podanej nazwy i typu produktu, numeru seryjnego, daty sprzedaży oraz stempla sprzedawcy jest nieważna. 6. Reklamowany produkt powinien być dostarczony w celu jego naprawy w oryginalnym opakowaniu do siedziby importera lub sklepu w którym został on zakupiony. 7. Wszelkie naprawy wymienionego w niniejszej karcie sprzętu może dokonywać tylko importer lub wskazany przez niego punkt serwisowy. 8. Produkt podlega naprawie gwarancyjnej o ile jest on niesprawny lub nie spełnia parametrów określonych w dołączonych do produktu materiałach i zgłoszenie do naprawy nastąpiło przed upływem terminu określonego w punkcie Gwarancją nie są objęte: mechaniczne uszkodzenia obudowy uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego montażu urządzenia oraz użytkowania produktu niezgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi lub jego przeznaczeniem uszkodzenia powstałe w wyniku zewnętrznych działań o charakterze losowym w tym spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami w sieci zasilającej, pożarem, zalaniem, działaniem wysokich temperatur i środków chemicznych 10. Odpowiedzialność importera z tytułu gwarancji jest ograniczona ceną urządzenia i nie obejmuje szkód powstałych w związku z jego uszkodzeniem 11. Utratę uprawnień wynikających z gwarancji w każdym przypadku powoduje otwarcie urządzenia bez pisemnej zgody importera, zerwanie nalepek gwarancyjnych oraz próba samodzielnej naprawy lub naprawy przez inne nie upoważnione do tego osoby Data i podpis kontroli jakości Data sprzedaży i pieczęć sprzedawcy Instrukcja obsługi i instalacji zamka kodowego VFL-100 Strona: 12

Wstęp. Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Bezpieczeństwo. Rozpakowanie dekodera

Wstęp. Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Bezpieczeństwo. Rozpakowanie dekodera Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Przeznaczenie... 3 Aktualizacja... 3 Znaki towarowe... 3 Bezpieczeństwo... 3 Rozpakowanie dekodera... 3 Ekologia... 4 Zawartość opakowania... 4 Dekoder panel tylny...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI WIDEODOMOFON MC-420C MC-422C

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI WIDEODOMOFON MC-420C MC-422C INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI WIDEODOMOFON MC-420C MC-422C Importer: Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany tel. +48 12 256 50 25 +48 12 256 50 35 GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl Wygląd

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

EMMERSON RU16 PILOT UNIWERSALNY INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU

EMMERSON RU16 PILOT UNIWERSALNY INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU EMMERSON RU16 PILOT UNIWERSALNY INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU INSTALACJA BATERII 1. Zdejmij pokrywę zasobnika na baterię. 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI VIDEODOMOFON Z PAMIĘCIĄ

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI VIDEODOMOFON Z PAMIĘCIĄ INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI VIDEODOMOFON Z PAMIĘCIĄ MC-820CM Importer: GDE POLSKA Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl Wygląd

Bardziej szczegółowo

Wideodomofon 2-żyłowy VDP-21A5. Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna - 1 -

Wideodomofon 2-żyłowy VDP-21A5. Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna - 1 - Wideodomofon 2-żyłowy VDP-21A5 Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna - 1 - Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PRZEZNACZENIE...3 2. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU EURA-2EASY...3 3. KASETA ZEWNĘTRZNA (WIDEOBRAMOFON)...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI WIDEODOMOFON MC-432CM

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI WIDEODOMOFON MC-432CM INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI WIDEODOMOFON MC-430CM MC-432CM Importer: Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany tel. +48 12 256 50 25 +48 12 256 50 35 GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl Wygląd

Bardziej szczegółowo

Detektor wycieku wody WM 5

Detektor wycieku wody WM 5 Kunda, Detektor wycieku wody WM 5 Instrukcja obsługi i montażu CE 44 508: Detektor wycieku wody WM 5 44 503: Optoelektroniczna sonda do wykrywania wody AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Monitor VDA-21A5 do wideodomofonu 2-żyłowego

Monitor VDA-21A5 do wideodomofonu 2-żyłowego Monitor VDA-21A5 do wideodomofonu 2-żyłowego Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna - 1 - Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU EURA-2EASY...4 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PRZEZNACZENIE MONITORA...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI KAMERA WIDEODOMOFONOWA C-701C, C-702C, C-703C

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI KAMERA WIDEODOMOFONOWA C-701C, C-702C, C-703C INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI KAMERA WIDEODOMOFONOWA C-701C, C-702C, C-703C Importer: GDE POLSKA Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. wybierz wersję: WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G

Instrukcja obsługi. wybierz wersję: WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G Instrukcja obsługi wybierz wersję: 1 2 WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G Instrukcja obsługi WIFI ZM7WIFI Spis treści Wprowadzenie Zawartość Budowa urządzenia Pozycja i podłączenie do zasilania Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bramofonu DPH 1- i 2-przyciskowego

Instrukcja obsługi bramofonu DPH 1- i 2-przyciskowego Instrukcja obsługi bramofonu DPH 1- i 2-przyciskowego Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Data ostatniej modyfikacji: 2011-11-18 www.slican.pl

Bardziej szczegółowo

EMMERSON RU18 PILOT UNIWERSALNY INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU

EMMERSON RU18 PILOT UNIWERSALNY INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU EMMERSON RU18 PILOT UNIWERSALNY INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU ELEMENTY OBSŁUGI 1. Przycisk SET. 2. Przycisk PLAY. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Monitor do wideodomofonu 2-żyłowego VDA-42A5

Monitor do wideodomofonu 2-żyłowego VDA-42A5 Monitor do wideodomofonu 2-żyłowego VDA-42A5 Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna - 1 - - 2 - Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU EURA-2EASY... 4 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PRZEZNACZENIE MONITORA...

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON Podręcznik Użytkownika Szybki Internet, Lepszy Telefon Modem Pirelli DRG A223G Spis treści Wymagania techniczne 3 Zawartość pakietu 4 Instalacja modemu 5 1. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Redakcja 1.4

Spis treści. Redakcja 1.4 Spis treści Redakcja 1.4 1. Wprowadzenie 4 2. Zawartość opakowania 4 3. Opis ogólny 5 3.1. Budowa 5 3.2. Rozmieszczenie i oznaczenia części i zespołów 5 3.3. Sposób identyfikacji akcesoriów i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI SZYBKI INTERNET INTERNET LEPSZY TELEFON podręcznik użytkownika modem THOMSON SpeedTouch 536v6 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość pakietu instalacyjnego 4 Instalacja modemu THOMSON SpeedTouch

Bardziej szczegółowo

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI SZYBKI INTERNET INTERNET LEPSZY TELEFON podręcznik użytkownika modem ASMAX AR 1004g Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość pakietu instalacyjnego 4 Instalacja modemu ASMAX AR 1004g 5 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

SPAWARKA INWERTOROWA TIG

SPAWARKA INWERTOROWA TIG Instrukcja obsługi SPAWARKA INWERTOROWA TIG DIGITIG 225P AC/DC 2012.12 Uwaga! Przeczytaj uważnie Instrukcję obsługi przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem. Zachowaj Instrukcję i przechowuj w celu łatwego

Bardziej szczegółowo

ADOC1552440 ADOC 27,6V/4A/OC

ADOC1552440 ADOC 27,6V/4A/OC v.1.0 ADOC 27,6V/4A/OC Zasilacz buforowy, impulsowy do zabudowy z automatyczną kontrolą pracy. PL Wydanie: 1 z dnia 29.10.2013 Zastępuje wydanie:------------------- Cechy zasilacza: bezprzerwowe zasilanie

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU

OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU Spis treści 1. INFORMACJE TECHNICZNE... 4 1.1. Rysunki urządzenia... 4 1.2. Tabele i wykresy... 5 1.3. Pobór energii elektrycznej...

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

WYWAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SBM99A

WYWAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SBM99A WYWAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SBM99A CASTEX Ul. Fordońska 44 PL 85-719 Bydgoszcz tel. 00 48 052 569 30 45 kom.00 48 500 221 936 www.castex.pl 1 SPIS TREŚCI 1. Ogólne 1.1. Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04 Centrala alarmowa CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK ca4v1_pl 10/04 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. W skład systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi NAVIX 3508 NAVIX 4306

Instrukcja obsługi NAVIX 3508 NAVIX 4306 Instrukcja obsługi NAVIX 3508 NAVIX 4306 1 Zawartość PRZEDMOWA...3 OPIS PRODUKTU...5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PRODUKTU...5 KLAWISZE FUNKCYJNE I ZŁĄCZA...7 OPIS KLAWISZY FUNKCYJNYCH...7 LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Bardziej szczegółowo