Gridy. Janina Mincer-Daszkiewicz Systemy rozproszone. MSUI, II rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gridy. Janina Mincer-Daszkiewicz Systemy rozproszone. MSUI, II rok"

Transkrypt

1 Gridy Janina Mincer-Daszkiewicz Systemy rozproszone MSUI, II rok

2 Materiały i rysunki zaczerpnięto z następujących źródeł 1. Ian Foster, What is the grid? A three point checklist, Susan Schwarz, An overview of grid computing, prezentacja 3. Ed Seidel, Introduction to grid computing, prezentacja 4. Rajkumar Buyya, Grid Computing, prezentacja, 5. Ian Foster, strona domowa, www-fp.mcs.anl.gov/~foster/ 6. Strona domowa projektu Globus, 7. Prace Fostera, 8. Inne strony:

3 Co to jest grid? Grid obliczeniowy to infrastruktura sprzętowa i programowa, która w sposób niezawodny, spójny, rozproszony i tani zapewnia dostęp do zasobów obliczeniowych. Grid zapewnia ściśle kontrolowane współdzielenie zasobów i rozwiązywanie problemów w dynamicznych organizacjach wirtualnych, w skład których wchodzi wiele różnych instytucji. To właśnie precyzyjnie zdefiniowane reguły współdzielenia (kto, co, pod jakimi warunkami) określają zbiór jednostek i instytucji, które tworzą wirtualną organizację. Współdzielenie nie dotyczy prostej wymiany plików, lecz raczej bezpośredniego dostępu do komputerów, oprogramowania, danych i innych zasobów. Wspólna infrastruktura i wymiana jest możliwa dzięki standardowym protokołom

4 Grid jest systemem, który... koordynuje dostęp do zasobów, które nie podlegają centralnej kontroli... (grid integruje i steruje zasobami i użytkownikami, którzy istnieją w różnych domenach, rozwiązując problemy bezpieczeństwa, członkostwa, rozliczania itp., które pojawiają się w takich okolicznościach; wpp mamy do czynienia z systemem lokalnego zarządzania)... przy użyciu standardowych, otwartych, protokołów i interfejsów ogólnego przeznaczenia... (gridy buduje się z zastosowaniem ogólnych protokołów, rozwiązujących problemy autentykacji, autoryzacji, lokalizowania zasobów, dostępu do zasobów; standardowych i otwartych; wpp mamy system ukierunkowany na konkretne zastosowanie)... w celu dostarczenia usługi o niebanalnej jakości (jakość może dotyczyć czasu odpowiedzi, przepustowości, bezpieczeństwa, wspólnego przydziału zasobów różnych typów zgodnie z żądaniami użytk.)

5 Co zatem NIE JEST gridem, a co JEST? Systemy takie jak Sun Grid Engine, Platform Load Sharing Facility, Veridian Portable Batch System po zainstalowaniu na komputerze równoległym lub sieci lokalnej zapewniają wysoką jakość usługi nie są to gridy, gdyż posiadają pełną wiedzę o stanie systemu i żądań użytkowników oraz całkowicie nimi sterują Web nie jest (jeszcze) gridem posługuje się co prawda otwartymi i standardowymi protokołami, ale nie koordynuje dostępu do zasobów na tyle, by zapewnić pożądaną jakość usług Przykłady (prawie) gridów: wielowęzłowe procesy szeregujące jak Platform MultiCluster; rozproszone systemy obliczeniowe jak Condor, Entropia, UnitedDevices; systemy P2P jak Gnutella; rozproszona instalacja Storage Resource Broker (wspiera rozproszony dostęp do zasobów) Znakomita analogia: Electric Power Grid

6 Ewolucja, nie rewolucja Grid można postrzegać jako rozwiązanie, które wyrosło z wielu innych, znanych i popularnych, w drodze ewolucji: Jak Web, gridy ukrywają złożoność Inaczej niż Web, który głównie wspiera komunikację, gridy umożliwiają pełną współpracę przy realizacji wspólnych celów biznesowych Jak P2P, obliczenia gridowe umożliwiają użytkownikom współdzielenie plików Inaczej niż P2P, gridy wspierają współdzielenie na zasadzie wielu-do-wielu, nie tylko plików, ale także innych zasobów Jak klastry i rozproszone obliczenia, gridy łączą zasoby obliczeniowe Inaczej iż klastry i rozproszone obliczenia, które wymagają fizycznej bliskości i jednorodnego środowiska operacyjnego, gridy mogą być rozproszone geograficznie i niejednorodne Jak technologie wirtualizacji, gridy wspierają wirtualizację zasobów IT Inaczej niż technologie wirtualizacji, które wirtualizują pojedynczy system, gridy wirtualizują rozrzucone zasoby IT

7 Gridy na świecie Cardiff/UK Portsmoth/UK Manchester, UK Cambridge, UK TI-Tech/Tokyo ETL/Tsukuba AIST/Tsukuba ANL/Chicago USC-ISC/LA UTK/Tennessee UVa/Virginia Dartmouth/NH BU/Boston UCSD/San Diego Santiago/Chile EUROPE: ZIB/Germany PC 2 /Germany AEI/Germany Lecce/Italy CNR/Italy Calabria/Italy Pozman/Poland Lund/Sweden CERN/Swiss CUNI/Czech R. Vrije: Netherlands Singapore Kasetsart/Bangkok U. Of Melbourne Monash U. VPAC/Melbourne U. Of Sydney

8 GridLab Testbed Przykłady gridów Dziesięć maszyn w Europie dla deweloperów narzędzi gridowych European Union Data Grid grid do zastosowań w fizyce wysokich energii, naukach środowiskowych, bioinformatyce (www.eu-datagrid.org) Access Grid Zasoby multimedialne oraz interfejsy do środowisk wizualizacyjnych i usług gridowych (www.accessgrid.org), używany w ponad 150 instytucjach na świecie NFS PACI Grid TeraGrid (www.teragrid.org) Łączy główne centra akademickie w USA, na potrzeby otwartych badań naukowych Information Power Grid (www.ipg.nasa.gov) Wysokiej wydajności grid obliczeniowy NASA

9

10 Zasoby Teragrida Argonne National Lab (198 procesorów) Cal Tech (64 procesory) NCSA (512 procesorów) Pittsburg Supercomputing Center (3000 procesorów) San Diego Supercomputing Center (500 procesorów)

11 NSF PACI Grid

12 Access Grid

13 NorduGrid

14 Korzyści z obliczeń gridowych Użycie zasobów rozproszonych po całym świecie Dostęp do większej mocy obliczeniowej Lepszy dostęp do danych Użycie nadmiarowych cykli Obliczenia na nowym poziomie złożoności i nowej skali Lepsza współpraca wirtualnych organizacji (grup organizacji wykorzystujących grida do współdzielenia zasobów)

15 Stan bieżący Dziesiątki projektów gridowych do obliczeń naukowych i technicznych w akademickich środowiskach badawczych Porozumienie w kwestii kluczowych pojęć i technologii (Global Grid Forum) Open source Globus Toolkit standard głównych protokołów i usług Dużo pieniędzy idzie na różnego rodzaju projekty gridowe Gwałtownie rośnie zainteresowanie biznesu Dalsza potrzeba rozwijania standardów udostępniania usług gridowych Wymaga znacznego szkolenia użytkowników

16 Przygotowanie programu do wykonania na gridzie Mnóstwo pracy z przygotowaniem programu trzeba zaadoptować nowe algorytmy do obliczeń równoległych trzeba zmienić interfejs użytkownika Trzeba budować program na innej architekturze Trzeba przesłać program i dane na różne komputery Kwestie bezpieczeństwa i licencji Wymaga biegłości w administrowaniu W większości oparta na systemach uniksowych

17 Jak przebiega wykonanie programu na gridzie Użytkownik dostarcza żądanie poprzez GUI program system operacyjny i inne wymagania dane wejściowe Grid odnajduje i przydziela zasoby w celu spełnienia żądania Grid monitoruje realizację żądania przenosi zadanie, gdy zasoby staną się niedostępne lub ulegną awarii Grid zawiadamia użytkownika, gdy wyniki są gotowe

18 Warstwy oprogramowania Przeglądarka lub okno shellowe (interfejs użytkownika) Klient Globus na stacji roboczej użytkownika (dostarcz zadanie) Serwer Globus na węźle Master (zarządca zadań) Zarządcy kolejek i planiści na węźle Master Programy wykonywane na klastrach grida

19 Rozwój gridowych standardów Research Managed shared virtual systems Internet standards Custom solutions Web services, etc. Globus Toolkit Defacto standard Single implementation Open Grid Services Arch Real standards Multiple implementations Slide courtesy of Ian Foster, Argonne National Labs

20 1a. Request to Registry for sources of data about x 1b. Registry responds with Factory handle Registry Przykład usługi gridowej 2a. Request to Factory for access to database SOAP/HTTP service creation API interactions Client 2c. Factory returns handle of GDS to client 3a. Client queries GDS with XPath, SQL, etc 3c. Results of query returned to client as XML Grid Data Service Factory 2b. Factory creates GridDataService to manage access 3b. GDS interacts with database XML / Relationa l database

21 Bezpieczeństwo Główne usługi gridowe autentykacja: weryfikowanie tożsamości użytkownika autoryzacja: ustalanie i wymuszanie praw i przywilejów użytkownika bezpieczeństwo grida: dostęp poprzez pojedynczy punkt autentykacji ze stacji roboczej użytkownika Jednolite nazewnictwo: wymagane w celu przeroczystego dostępu do zasobów niezależnie od ich położenia musi być unikatowe w całym gridzie nie należy obarczać użytkowników szczegółami dostępu do zasobów

22 Usługi informacyjne Information and Data directory services dostęp do danych i informacji w całym gridzie standardowe metody dostępu do informacji o obciążeniu procesora, szerokości pasma w sieci, składowych aplikacji Wykrywanie i udostępnianie zasobów jak usługa siebie opisuje? jak się reklamuje? jak informuje gridowych brokerów o swoim istnieniu? jak znaleźć usługę podają zbiór jej własności?

23 QoS Quality of Service Grid składa się z dynamicznych składowych składowe uruchomione z początkowym zbiorem warunków jak można zachować te warunki? analiza zależności może wymagać migracji migruj i rozpocznij wykonanie od początku migruj i kontynuuj z tego samego stanu zachowaj informację o stanie punkty kontrolne

24 Szeregowanie Inne usługi gridowe aplikacje składają się z różnych części trzeba je efektywnie szeregować w dostępie do różnych zasobów Obsługa zdarzeń Monitorowanie skąd wiadomo, że składowa nadal żyje: monitory typu heart beat, sieć agentów do monitorowania grida Obsługa sytuacji awaryjnych i pomoc użytkownikowi Jednolity interfejs, rozliczanie, współpraca przy współużytkowaniu zasobów

25 Potrzebne są wewnątrz gridowe protokoły Rozwój protokołów nadzoruje Global Grid Forum Powstał de facto standard: Globus Toolkit W trakcie definiowania jest Open Grid Services Architecture (OGSA), która modernizuje i rozszerza protokoły wchodzące w skład Globus Toolkit jest to odpowiedź na nowe wymagania, także obejmujące usługi webowe OGSA cieszy się poparciem dużych firm, takich jak IBM, Microsoft, Platform, Sun, Avaki, Entropia, United Devices W przyszłości żeby zasób mógł stać się częścią grida będzie musiał implementować protokoły OGSA (tak jak zasób dostępny w Internecie musi implementować protokół IP)

26 Otwarte usługi gridowe Połączenie usług webowych i gridowych WS-Resource Framework (2004) konwencje określające zarządzanie stanem w celu umożliwienia aplikacjom odszukiwania, sprawdzania i korzystania z zasobów stanowych w standardowy sposób Web services description language (WSDL) Format XML do opisu usług sieciowych jako zbioru punktów końcowych obsługujących komunikaty zawierające informację typu dokument lub typu procedura Umożliwia różnorodne implementacje za wspólnym interfejsem Używa standardów do opisu, odszukania, zarządzania usługą Globus i inne oprogramowanie gridowe przystosowane do używania OGS

27 Usługi zapewniane przez Globus Toolkit Bezpieczeństwo (GSI) usługa bezpieczeństwa (autentykacji) oparta na PKI Dostarczanie zadań i zarządzanie nimi (GRAM) jednolite dostarczanie zadań Usługi informacyjne (MDS) usługi informacyjne oparte na LDAP Zarządzanie zdalnymi plikami (GASS) usługa dostępu do zdalnej pamięci Katalog zdalnych danych i narzędzia do zarządzania wspierane przez Globus 2.0 dostarczony w 2002

28 Przykłady z konferencji TNC2011 TERENA Trans-European Research and Education Networking Association offers a forum to collaborate, innovate and share knowledge in order to foster the development of Internet technology, infrastructure and services to be used by the research and education community. TNC2011 TERENA Networking Conference, Maj 2011 Dwie ciekawe prezentacje panelowe nt zastosowań gridów

29 Przykłady z konferencji TNC2011 LHC Computing: After the first year with data Ian Bird, CERN Ian Bird will talk about the successful first year of LHC data taking, demonstrating that the Worldwide LHC Computing Grid (WLCG) computing infrastructure is able to support the huge volumes of data and large scale distributed analysis required. His talk will illustrate how the LHC experiments and the 150 or so computing centres involved collaborate successfully, and give a brief overview of the technical implementation of the distributed computing infrastructure, mentioning some of the key successes and lessons learned. Finally, Ian Bird will describe the evolution of the collaboration and the infrastructure to make use of evolving technologies and address areas of concern.

30 Przykłady z konferencji TNC2011 Computer networking and molecular eyes Jaroslav Koča, Central European Institute of Technology The talk will bring us into the micro- and nanoworld, where things like viruses or bacteria are extremely huge objects. It will be shown how these objects may recognize other objects, especially human cells. To be able to influence these nanoworld processes, e.g., to design new antiviral and antibacterial drugs, one has to be able to understand them on molecular and atomic level. Computer simulations and modeling may help substantially within this direction. However, corresponding calculations are usually very intensive and using a grid of computers via networking is a big plus.

31 Podsumowanie i wnioski Obliczenia gridowe staną się platformą obliczeniową nowej generacji do rozwiązywania problemów dużej skali. Zarządzanie zasobami jest trudnym zadaniem, gdyż systemy muszą dobrze dostosowywać się do potrzeb, być skalowalne, konkurencyjne, i zapewniać QoS. Istnieje już infrastruktura do obsługi przydziału zasobów i sterowania dostępem do nich, u podłoża których leży obliczeniowa ekonomia Kluczem do sukcesu mierzonego liczbą gridowych zastosowań jest istnienie łatwych w użyciu narzędzi do tworzenia gridowych aplikacji

Grid Computing: wprowadzenie do przetwarzania danych

Grid Computing: wprowadzenie do przetwarzania danych IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Grid Computing: wprowadzenie do przetwarzania danych Maciej Zakrzewicz Politechnika Poznañska Przetwarzanie siatkowe (grid computing) jest nowoczesn¹ koncepcj¹

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami gridowymi z użyciem parawirtualizacji

Zarządzanie zasobami gridowymi z użyciem parawirtualizacji Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie Zarządzanie zasobami gridowymi z użyciem parawirtualizacji Rozprawa doktorska Jacek

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 1 Wprowadzenie do chmur

Architektura chmur i wirtualizacja. Wykład 1 Wprowadzenie do chmur Architektura chmur i wirtualizacja Wykład 1 Wprowadzenie do chmur Żenujący żart Było znacznie przyjemniej zanim ludzie zaczęli przechowywać wszystko w chmurze 3 Zaliczenie Wykład: 10h Test wyboru (możliwość

Bardziej szczegółowo

Raport projektu celowego Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI

Raport projektu celowego Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI Raport projektu celowego Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI Zadanie WP 2.1. Zdalny dostęp do bibliotek naukowych WP. 2.1.5. Integracja

Bardziej szczegółowo

Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym

Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym Wydział Matematyczno-Fizyczny Politechnika Śląska w Gliwicach PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym Piotr Kandziora Praca wykonana w: Zakładzie Optoelektroniki

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie otwartych technologii informatycznych do budowy aplikacyjnej infrastruktury Smart Grids

Zastosowanie otwartych technologii informatycznych do budowy aplikacyjnej infrastruktury Smart Grids Michał PUDEŁKO 1, Waldemar SKOMUDEK 2 CROSS sp. z o.o., 45-061 Opole, ul. Katowicka 39 (1) Politechnika Opolska, Katedra Zarządzania Projektami, 45-067 Opole, ul. Ozimska 75 (2) Zastosowanie otwartych

Bardziej szczegółowo

Piotr Fulmański Sebastian Wojczyk

Piotr Fulmański Sebastian Wojczyk ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 798 studia INFORMATICA NR 34 2014 Piotr Fulmański Sebastian Wojczyk Uniwersytet Łódzki Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z chmurą obliczeniową Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Porównanie systemów przetwarzania w chmurze oraz wirtualizacji sprzętowej

Porównanie systemów przetwarzania w chmurze oraz wirtualizacji sprzętowej Porównanie systemów przetwarzania w chmurze oraz wirtualizacji sprzętowej Dariusz Czerwiński, Sławomir Przyłucki, Daniel Sawicki SYSTEMY STEROWANIA I KOMUNIKACJA PRZEMYSŁOWA Przetwarzanie w chmurze stało

Bardziej szczegółowo

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14

Łukasz Witaszek Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 1 WSTĘP... 9 2 CEL I ZAKRES PRACY... 14 Nowoczesne sposoby zarządzania sieciami protokół NetFlow 1 Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW..4 WYKAZ RYSUNKÓW..6 WYKAZ TABEL...8 1 WSTĘP... 9 1.1 SYSTEMY INFORMATYCZNE... 10 1.2 SIEĆ KOMPUTEROWA... 10 1.3 MODEL

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Marzena Pielecka * Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Wstęp Bardzo gwałtowny rozwój systemów i technologii informatycznych, globalizacja działań oraz coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe

Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe Wykład 10 Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe Spis treści: 1. Ogólne definicje i problemy realizacyjne 2. Architektura systemów rozproszonych 3. Komunikacja w systemach rozproszonych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Krajowy Klaster Linuxowy CLUSTERIX jako platforma gridowa do obliczeń wielkiej skali

Krajowy Klaster Linuxowy CLUSTERIX jako platforma gridowa do obliczeń wielkiej skali Krajowy Klaster Linuxowy CLUSTERIX jako platforma gridowa do obliczeń wielkiej skali Roman Wyrzykowski Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Plan Geneza, status, główne

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano

Bardziej szczegółowo

Zarzadzanie użytkownikami i wirtualnymi organizacjami w centrum obliczeniowym

Zarzadzanie użytkownikami i wirtualnymi organizacjami w centrum obliczeniowym Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Zarzadzanie użytkownikami i wirtualnymi organizacjami

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Sieciowe programowanie rozproszone SOA, WebServices i systemy gridowe. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1

Sieciowe programowanie rozproszone SOA, WebServices i systemy gridowe. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Sieciowe programowanie rozproszone SOA, WebServices i systemy gridowe Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Technologie WWW Nowszymi sposobami organizacji i technologiami w dziedzinie obliczeń rozproszonych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ mgr inż. Marcin Michał MIROŃCZUK Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Database management

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Stanisław Stanek * Edyta Abramek Radosław Kowal PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Wprowadzenie Projekty integracyjne, realizowane już od najwcześniejszych zastosowań informatyki w biznesie, cieszą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi K R Ó T K I O P I S R O Z W I Ą Z A Ń Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi Hitachi Data Systems Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Bardziej szczegółowo

Agata Filipowska, Andrzej Bassara, Szymon Łazaruk, Marek Wiśniewski, Paweł Żebrowski

Agata Filipowska, Andrzej Bassara, Szymon Łazaruk, Marek Wiśniewski, Paweł Żebrowski STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 2(251) Agata Filipowska, Andrzej Bassara, Szymon Łazaruk, Marek Wiśniewski, Paweł Żebrowski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2009/2010 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa inżynierska System Service Desk w oparciu o ITIL Piotr Kalański, Adrian

Bardziej szczegółowo

Administracja serwerami

Administracja serwerami Administracja serwerami dr inż. Sławomir Koczubiej Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej (2 października 2014) dr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Inżynierii Oprogramowania Imię i nazwisko dyplomanta: Nr albumu: Rodzaj studiów: Kierunek studiów: Wojciech Basałaj 78421/ETI

Bardziej szczegółowo