NASZE SPRAWY SPOTKANIE Z DYREKTOREM GENERALNYM LASÓW PAŃSTWOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASZE SPRAWY SPOTKANIE Z DYREKTOREM GENERALNYM LASÓW PAŃSTWOWYCH"

Transkrypt

1 Informator Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Nr 2 (168) ISSN Luty 2014 r. NASZE SPRAWY SPOTKANIE Z DYREKTOREM GENERALNYM LASÓW PAŃSTWOWYCH W dniu 12 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie w DGLP, na zaproszenie Dyrektora Generalnego LP, z przedstawicielami wszystkich związków zawodowych działających w LP. Związek Leśników Polskich reprezentowało 12 członków Prezydium: Andrzej Borkowski, Grzegorz Cekus, Zbigniew Czeryba, Agata Gazdowska, Krzysztof Górski, Paweł Kania, Urban Kolman, Barbara Iwańska, Jerzy Miliszewski, Jerzy Przybylski, Bronisław Sasin i Halina Stachowska. Podczas spotkania z-ca DGLP Krzysztof Janeczko przedstawił prezentację związaną z powstałą sytuacją finansową w wyniku zmiany ustawy o lasach i obowiązkiem odprowadzania daniny na rzecz budżetu państwa. Nic nowego nie zostało wniesione oprócz tego, że ostatecznie na kontach jednostek jest aktualnie 1,007 mld zł, które będą przekazywane z jednostek do RDLP i następnie do DGLP aby spłacać daniny. Przedstawiono również projekt planu finansowego na 2014 r. z uwzględnieniem środków na płace, a mianowicie: do planu przyjęto przeciętne wynagrodzenie na poziomie planu zasadniczego 2013 roku (niższe niż wykonanie za rok 2013) w projekcie planu mają być uwzględnione awanse dla 1/3 zatrudnionych. dodatkowo przyjęto nagrody w 2014 r. w wysokości 60 % z roku ZLP w RP zgłosił wniosek podwyżki stawki wyjściowej od 1 kwietnia br. nawet kosztem nagród. Ostateczna decyzja o podwyższeniu stawki wyjściowej zostanie uzgodniona w marcu br. podczas negocjacji płacowych. Praktycznie całe spotkanie było poświęcone sytuacji finansowej w związku ze zmianą ustawy o lasach. Poruszono również problem podwyższonych punktów za umundurowanie w lipcu ub. roku ale nie uzyskaliśmy ponownie żadnych konkretów. Kolegium Lasów Państwowych w dn br. było poświęcone również sytuacji finansowej LP tylko w nieco innych warunkach bo już po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP. B. Sasin

2 REGIONY ŁÓDŹ Konferencja historyczna: 95 lat służby Leśnikom i Polskim Lasom W dniu 4 grudnia 2013 r. w Spale odbyła się uroczystość związana z jubileuszem 95-lecia Związku Leśników Polskich. Otwarcia uroczystości dokonał Przewodniczący Związku Leśników Polskich Regionu Środkowopolskiego Paweł Kania. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem Sztandaru Związku Leśników Polskich Regionu Środkowopolskiego w Łodzi. W uroczystości uczestniczyło około 150 osób, w tym zaproszeni dostojni goście w osobach: Bronisław Sasin Przewodniczący ZLP w RP, Jerzy Przybylski Honorowy Przewodniczący ZLP w RP, Edward Janusz Dyrektor RDLP Łódź, Tadeusz Baryła Z-ca Dyrektora RDLP Łódź, Waldemar Sieradzki były Dyrektor RDLP Łódź, Adam Pewniak były Dyrektor RDLP Łódź, Tomasz Modliński Dyrektor ORW Bedoń, Ks. Marek Izydorczyk Kapelan Leśników RDLP Łódź, Naczelnicy RDLP Łódź, Nadleśniczowie i emerytowani Nadleśniczowie Paweł Kamiński i Jan Kaczuba oraz Kierownicy podległych jednostek RDLP Łódź. Ponadto w uroczystości uczestniczyli: Rada Związku Leśników Polskich Regionu Środkowopolskiego, Przewodniczący oraz byli Przewodniczący Organizacji Zakładowych ZLP RŚ, Przedstawiciele PTL i SITLID, Delegacje pracowników biura RDLP Łódź oraz podległych jednostek. Historię Związku Leśników Polskich zaprezentował Kol. Wojciech Otrębski Wiceprzewodniczący Organizacji Zakładowej ZLP w Nadleśnictwie Spała. Za wybitne zasługi na rzecz Leśników i Polskich Lasów wręczono odznaczenia: I. ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ nadano: Edwardowi Polakowi Nadleśniczemu Nadleśnictwa Złoczew. II. KORDELAS LEŚNIKA POLSKIEGO otrzymali: 1. Władysław Bogusz Leśniczy Nadleśnictwo Opoczno, 2. Mirosław Gaik Leśniczy Nadleśnictwo Bełchatów, 3. Czesław Pawłowski Leśniczy Przewodniczący Zakładowej Organizacji ZLP w Nadleśnictwie Spała. III. ZŁOTE ODZNACZENIE ZASŁUŻONY DLA LEŚNIKÓW POLSKICH otrzymali: 1. Krzysztof Kania Inżynier Nadzoru Nadleśnictwo Spała, 2. Jacek Kowalski Główny Księgowy Nadleśnictwo Brzeziny, 3. Wiesława Marczak Główny Księgowy Nadleśnictwo Kolumna, 4. Anna Pachniewicz Główny Księgowy Nadleśnictwo Spała, 5. Wojciech Sarzyński Przewodniczący ZLP ORW Bedoń. Prezentacja historii ZLP przez Wojciecha Otrębskiego Wiceprzewodniczącego OZZLP Nadleśnictwa Spała Dekoracja Złotym Znakiem Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Nadleśniczego Edwarda Polaka przez Przewodniczącego ZLP w RP Bronisława Sasina 2

3 Otwarcie Konferencji przez Przewodniczącego ZLP RŚ Pawła Kanię Poczet sztandarowy ZLP RŚ (od lewej) Piotr Rzońka, Jarosław Kalcot i Andrzej Sylurski Uczestnicy uroczystości Czesław Pawłowski uhonorowany Kordelasem Leśnika Polskiego przez Dyrektora RDLP Łódź Edwarda Janusza Odznaczeni Złotymi Odznaczeniami Zasłużony dla Leśników Polskich (od lewej) Krzysztof Kania, Jacek Kowalski, Anna Pachniewicz, Wiesława Marczak i Wojciech Sarzyński Odznaczeni Srebrnymi Odznaczeniami Zasłużony dla Leśników Polskich 3

4 Srebrne Odznaczenie Zasłużony dla Leśników polskich otrzymuje Kolega Stanisław Gajewski Goście uroczystości 10. Waldemar Socha Leśniczy Nadleśnictwo Spała, 11. Grażyna Sumińska Specjalista SL Nadleśnictwo Łąck, 12. Zdzisław Strzelczyk Leśniczy Nadleśnictwo Przedbórz, 13. Jacek Szymczak Specjalista S.L. Nadleśnictwo Poddębice, 14. Teresa Szymkiewicz Główna Księgowa Z.U.P. LP w Łodzi, 15. Piotr Szymocha Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwo Radomsko. Sygnalista Kolega Franciszek Kośka z Nadleśnictwa Smardzewice IV. SREBRNE ODZNACZENIE ZASŁUŻONY DLA LEŚNIKÓW POLSKICH otrzymali: 1. Stanisław Gajewski Starszy Specjalista RDLP Łódź, 2. Paweł Hofman Podleśniczy Nadleśnictwo Radomsko, 3. Andrzej Jankiewicz Komendant PSL Nadleśnictwo Płock, 4. Paweł Kałuża Leśniczy Nadleśnictwo Wieluń, 5. January Kmieć Nadleśnictwo Grotniki, 6. Sylwester Kopacz Leśniczy Nadleśnictwo Spała, 7. Witold Kowalski Leśniczy Nadleśnictwo Skierniewice, 8. Jan Mencfel Podleśniczy Nadleśnictwo Smardzewice, 9. Danuta Olczyk Zakład Usług.-Prod. Lasów Państwowych w Łodzi, V. BRĄZOWE ODZNACZENIE ZASŁUŻONY DLA LEŚNIKÓW POLSKICH otrzymali: 1. Paweł Biegański Leśniczy Nadleśnictwo Gostynin, 2. Rafał Filipczak Leśniczy Nadleśnictwo Piotrków Trybunalski, 3. Bożena Pasikowska Starsza Księgowa Nadleśnictw Kutno, 4. Konrad Piekarski Specjalista SL Nadleśnictwo Piotrków Trybunalski, 5. Sebastian Piotrkowski Przewodniczący Zakładowej Organizacji ZLP w Nadleśnictwie Przedbórz, 6. Maria Sowińska Specjalista SL Nadleśnictwo Złoczew, 7. Grzegorz Wiora Leśniczy Nadleśnictwo Złoczew, 8. Ewelina Wołowska Specjalista SL Nadleśnictwo Kolumna, 9. Anna Jolanta Szczęsna Księgowa Nadleśnictwo Skierniewice, 10. Adam Żak Leśniczy Nadleśnictwo Przedbórz. 4

5 Zaproszeni goście w swych wystąpieniach podkreślili historyczną wartość i zasługi Związku, jego rangę oraz niezbędną potrzebę działania w chwili obecnej i w przyszłości dla dobra Leśników i Polskich Lasów. Nie zabrakło gratulacji z okazji jubileuszu 95-lecia funkcjonowania Związku Leśników Polskich od dostojnych gości, uczestników uroczystości oraz nadesłanych listów gratulacyjnych od sympatyków Związku przekazanych na ręce Przewodniczącego Związku Leśników Polskich Regionu Środkowopolskiego Pawła Kani, skierowanych do Członków Związku. Dyrektor Biura ZLP RŚ w Łodzi Stanisław Ciebiada POZNAŃ Dnia 10 grudnia 2013r., w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie, tradycyjnie przed Świętami Bożego Narodzenia odbyło się posiedzenie Rady Wielkopolskiego Związku Leśników Polskich. Otwarcia posiedzenia dokonała Pani Prezes Halina Stachowska, przedstawiając scenariusz i program, który Rada przyjęła jednogłośnie. W obradach Rady licznie uczestniczyli Przewodniczący Zakładowych Organizacji WZLP, przedstawiciele Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz delegaci na Zjazd Krajowy. Tematyka spotkania oprócz bieżących spraw organizacyjno prawnych WZLP skoncentrowała się wokół tematu Obchodów 95-lecia Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wystąpienia Pana Bronisława Sasina Przewodniczącego ZLP do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pana Adama Wasiaka w sprawie projektu nowego umundurowania. Rada WZLP mocą Uchwały poparła stanowisko ZLP wnoszące m. in. by nie tworzono tzw. stroju korporacyjnego, lecz zachowano określenie mundur leśnika oraz by nie rezygnowano z godła państwowego przy mundurze wyjściowym i kurtkach mundurowych, gdyż elementy te wyrażają tradycje związku leśników z Państwem Polskim oraz określają prawdziwe uczucia patriotyczne bo wiemy, że: Cnota sławą się płaci! rzekł Jan z Czarnolasu: Więc co było poczciwe za dawnego czasu, Niech i dzisiaj to jeszcze jako hasło świeci Dla drużyny od serca i dla ludzkich dzieci! 5

6 Na zakończenie części oficjalnej posiedzenia odbyła się część uroczysta na którą zaproszono Pana Piotra Grygiera Dyrektora RDLP w Poznaniu oraz księdza proboszcza Romana Poźniaka Duszpasterza Wielkopolskich Leśników. Po powitaniu Szanownych Gości przez Prezesa Halinę Stachowską, Goście i Gospodarze podkreślili znaczenie Związku Leśników Polskich oraz Lasów Państwowych, które funkcjonują w sposób ciągły wieńcząc w Nowym Roku 2014, rocznicę 90 lat. Spotkanie zakończyło się podziękowaniami m. in. za dobrą współpracę Dyrektora RDLP w Poznaniu Pana Piotra Grygiera i Wielkopolskiego Związku Leśników Polskich oraz życzeniami w duchu wigilijnym, uwieńczone dzieleniem opłatka : Bo czasy blizkie swego przesilenia, Więc na pamiątkę czasów dopełnienia, O nowem lecie gwiazda duszy wschodzi I śpiew po ziemi : Bóg się ziemi rodzi! A na wieść taką i na takie głosy, Drży cała ziemia, drżą całe niebiosy. Patrzę po niebie, a Lira swadziebna Zeszła z widoku, więc znać niepotrzebna; To czas i nasze zawiesić na dębie, Co jeden został jeszcze na tym zrębie. Resztę w kolendzie niech donucą dzieci, Jakie tam wieści z niebios uroczyska, Kiedy was serce zgarnie do ogniska I betlejemska gwiazda wam zaświeci. Cytaty: Dzieła Wincentego Pola, wg kolejności; Mohort Podtytuł: Rapsod rycerski z podania wierszem i prozą; t.3 serya pierwsza: Poezye Wincentego Pola. Pierwsze wydanie zupełne. Tom II 1875 rok oraz Zegar niebieski na grudzień Rok myśliwca/słownictwo oryginalne / Przedstawił z najlepszymi życzeniami Henryk Bober Sekretarz WZLP Szczecinek Szczecinek wybierał władze W dniu 28 listopada 2013 roku, w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym LP w Orzechowie Morskim, odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLP w RP Regionu Szczecineckiego. W zjeździe wzięło udział 92 delegatów z 26 nadleśnictw. W sprawozdaniu z działalności władz regionu za minioną kadencję na pierwszy plan wysuwały się sprawy mieszkaniowe, płacowe, oraz doraźne interwencje w sprawach pracowników. Po obszernym sprawozdaniu Przewodniczącego Krzysztofa Górskiego, Zjazd udzielił absolutorium ustępującym władzom regionu i po serii głosowań wybrał nowe. Nowym, a zarazem starym Przewodniczącym Regionu Szczecineckiego ZLP w RP został ponownie Krzysztof Górski z Nadleśnictwa Manowo. To już czwarta kadencja naszego kolegi za sterami naszego regionu. Wiceprzewodniczącymi zostali: Krzysztof Szimikowski Nadleśnictwo Bytów, Marcin Majewski Nadleśnictwo Miastko. Członkami Prezydium Rady Regionu zostali ponadto: Mariusz Gorgol Nadleśnictwo Borne Sulinowo, Rafał Gwizdała Nadleśnictwo Niedźwiady, Paweł Malepszy Nadleśnictwo Polanów, Arkadiusz Kujawski Nadleśnictwo Sławno. Członkiem Rady Krajowej został wybrany, na kolejną kadencję, dotychczasowy przedstawiciel Marcin Kowalski z Nadleśnictwa Czaplinek. Zjazd wybrał również Komisję Rewizyjną w składzie: Eufemia Strok przewodnicząca Nadleśnictwo Bobolice, Zbigniew Sekuła członek Nadleśnictwo Polanów, Jerzy Muchowski członek Nadleśnictwo Miastko. W ostatnim głosowaniu wybrano delegatów na Zjazd Krajowy ZLP w RP. Podobnie jak w poprzedniej kadencji, delegatami zostali: Krzysztof Szimikowski Nadleśnictwo Bytów, Arkadiusz Kujawski Nadleśnictwo Sławno, Marcin Majewski Nadleśnictwo Miastko. Dołączyli do nich nowi delegaci: Robert Fijałkowski Nadleśnictwo Gościno, Dariusz Nowosad Nadleśnictwo Manowo, Mariusz Gorgol Nadleśnictwo Borne Sulinowo, oraz jedyna przedstawicielka płci pięknej Elżbieta Kosierkiewicz z Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie. Jak mówi stare przysłowie kobiety łagodzą obyczaje. Oby naszej sympatycznej koleżance udało się zachować zimną krew związkowca i tonować emocjonalne nieraz wystąpienia naszych Kolegów. Podczas Zjazdu odbyła się ożywiona dyskusja merytoryczna. Do głównych tematów poruszanych przez związkowców należy zaliczyć szeroko rozumiane sprawy mieszkaniowe (sprzedaż, podatki, umowy najmu, odprawy mieszkaniowe), płacowe (nowa siatka płac, kilometrówka, dodatki mieszkaniowe), oraz zdrowot- 6

7 Za stołem Prezydialnym (od lewej) Wiesław Skowroński, Krzysztof Szimikowski, Paweł Nowakowski i Krzysztof Górski Delegaci Zjazdu Delegaci Zjazdu ne (ubezpieczenia zdrowotne, leczenie boreliozy, okulary korekcyjne). Bardzo wyraźnie słychać było głosy zmierzające do zmiany formy zatrudnienia pracowników Służby Leśnej z powołania, na umowę o pracę. Dziś już można powiedzieć, że pomysł ten, choć znalazł pierwotnie poparcie u posłów koalicji, o czym zapewniał poseł PSL Stanisław Żelichowski, ostatecznie został przez tych samych posłów odrzucony w sposób urągający godności Parlamentu. Na powyższą zmianę przyjdzie nam pewnie długo poczekać, choć działacze związkowi zapowiadają dalsze działania związane z tym, jakże ważnym zagadnieniem. W nieco łagodniejszym tonie rozmawiano na temat umundurowania. Delegaci krytycznie odnieśli się do przedłużających się prac nad wprowadzeniem nowych wzorów mundurowych, do jakości niektórych sortów, oraz słabego zaopatrzenia w odzież w okresie oczekiwania na nowe wzory. Zjazd zakończył się obiadem i spacerem po plaży, który późną jesienią jest również bardzo atrakcyjny. Nowo wybranym władzom regionu, oraz wszystkim członkom rozrastającego się na terenie szczecineckiej dyrekcji Związku Leśników Polskich w RP życzymy owocnej kadencji i podejmowania skutecznych działań w obronie interesów pracowniczych. Marcin Kowalski 7

8 Z żałobnej karty Pogrążeni w żalu i żałobie, spełniamy przyjacielski obowiązek pożegnania leśnika ś.p. Włodzimierza Frąckowskiego. Zbyt szybka śmierć wyrwała nieoczekiwanie z naszych szeregów wspaniałego kolegę, sumiennego i rzetelnego pracownika, doskonałego fachowca, miłośnika przyrody i lasu. Włodek ukończył Technikum Leśne w Warcinie w roku Swoją pracę w Lasach Państwowych rozpoczął w sierpniu 1977 r. w Nadleśnictwie Ustka, jako stażysta. Od maja 1980 r. pracował w Nadleśnictwie Człuchów jako podleśniczy, a następnie od lipca 1984 jako leśniczy w Słowińskim Parku Narodowym, w Obwodzie Ochronnym Kluki. 16 listopada 1987 roku objął stanowisko leśniczego Leśnictwa Rudka w Nadleśnictwie Niedźwiady, gdzie przepracował ponad 26 lat. Dopełnieniem jego pracy zawodowej była działalność związkowa. Jego autentyczna troska i dbałość o sprawy ludzi lasu, dążenie do stałej poprawy ich bytu materialnego, poziomu kulturalnego i obrona interesów polskiego leśnictwa, przez lata owocowała wieloma pomysłami, rozwiązywaniem problemów ludzkich, oraz budowaniem wzajemnego zaufania. Po zakończeniu długiej kadencji członka Rady Krajowej Związków Leśników Polskich w RP w 2008 roku został uhonorowany złotą odznaką Zasłużony dla Leśników Polskich. Uzupełnieniem leśnej pasji był jego wielki talent i zamiłowanie do rzeźbiarstwa. Plon jego twórczości to ponad 500 prac rozsianych po całym kraju, począwszy od skromnej kancelarii leśniczego, po gabinet Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Twórczość kolegi Włodzimierza Frąckowskiego zyskała uznanie już na I Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa i Rzeźby Leśników w 1996 roku, gdzie Włodek zajął zaszczytne pierwsze miejsce. W roku 2002 Starosta Człuchowski, za wkład pracy artystycznej w rozwój powiatu, uhonorował go wpisaniem do honorowej księgi Zasłużony dla powiatu człuchowskiego. Żegnaj drogi Przyjacielu, spoczywaj w pokoju. W imieniu wszystkich członków Związku Leśników Polskich w RP Regionu Szczecineckiego, a także Rady Krajowej, żonie, dzieciom i wszystkim bliskim zmarłego kolegi Włodzimierza składamy wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia. Koledze MICHAŁOWI TYBISZEWSKIEMU członkowi Prezydium Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Zachodniego w Szczecinie Szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci SYNA składają Koleżanki i Koledzy Prezydium ZLP w RP Regionu Zachodniego w Szczecinie Kol. AGACIE GAZDOWSKIEJ członkowi Prezydium Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci MATKI Składają Koleżanki i Koledzy z Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP Wydawca: Związek Leśników Polskich w RP, Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, tel. (0-22) Przygotowanie do druku i druk: ARW A. Grzegorczyk, Stare Babice, ul. gen. Kutrzeby 15, tel. (0-22) Skład: Bożena Szydlik; redaktor techniczny: Elżbieta Czarnacka

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1, Warszawa Data posiedzenia: 2015-04-28, godz. 19:00 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r.

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Zebranie rozpoczęło się o godz. 17- tej czyli w drugim terminie. Na Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr IV/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.04.2014 r.

KOMUNIKAT nr IV/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.04.2014 r. KOMUNIKAT nr IV/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.04.2014 r. - 1 - Uchwała nr 27/Z/2014. Na podstawie Art. 35 1 pkt 19 w oparciu o Art. 74 oraz Art 75 Statutu 1. Na wniosek Pani

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr IX /15 z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 30 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr IX /15 z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 30 maja 2015 r. R A D A M I E J S K A w Z W I E R Z Y Ń C U ================================================== PROTOKÓŁ Nr IX /15 z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w dniu 30 maja 2015 r. Zwierzyniec, maj

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Rok 2014 jest dla naszego koła rokiem jubileuszowym, w którym obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę jego założenia. Z tej wyjątkowej okazji postanowiliśmy

Bardziej szczegółowo

VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju

VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju Uczestnicy Sesji w czasie uroczystej inauguracji Gość specjalny Sesji poeta aptekarz Krzysztof Kokot wspomina zmarłego przyjaciela Krzysztofa Kmiecia,

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Strzyżowski mającego miejsce w dniu 7. III. 2008 r.

Protokół z Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Strzyżowski mającego miejsce w dniu 7. III. 2008 r. Protokół z Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Strzyżowski mającego miejsce w dniu 7. III. 2008 r. W zebraniu uczestniczyli: - Barbara Szczygielska - Maria Rzeźnikiewicz

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!! W dniach 26-28 maja 2014 roku w Jastrzębiej Górze obradowało XIX Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność. Dokonano wyboru nowych władz. Przewodniczącą Sekcji w kadencji

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej,

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, organizowanymi przez Dolnośląską Kurator Oświaty. 16 października

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Leśnicy. Służba Leśna, Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych

Leśnicy. Służba Leśna, Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych 1 z 6 2014-02-16 08:54 Leśnicy Służba Leśna, Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych dystynkcje Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 24 grudnia 1998 r. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r. W dniu 15 lutego 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Waśniowie odbyło się Sprawozdawczo-wyborcze

Bardziej szczegółowo

Za Radę Krajowej Sekcji PPN NSZZ Solidarność Przewodniczący Stanisław Skupień

Za Radę Krajowej Sekcji PPN NSZZ Solidarność Przewodniczący Stanisław Skupień Krajowa Sekcja Pracowników Parków Narodowych NSZZ Solidarność 34 500 Zakopane ul. Chałubińskiego 42 A tel. 018 20 23 263, kom. 601 50 55 26, fax: 018 20 635 79, e-mail: sskupien@tpn.pl Zakopane 01.07.2008

Bardziej szczegółowo

Nr 743/2007 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Radomia.

Nr 743/2007 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Radomia. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 10.12.2007 Nr 743/2007 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r.

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

NASZE SPRAWY. ZLP w RP

NASZE SPRAWY. ZLP w RP Informator Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Nr 1 (160) ISSN 1732-1743 Styczeń, Luty 2013 r. NASZE SPRAWY Posiedzenie Rady Krajowej ZLP w RP W dniach 14-15 grudnia 2012 r. w Jedlni

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH Zarząd Główny 03-435 WARSZAWA ul. 11 Listopada 17/19 STOWARZYSZENIE SAPERÓW POLSKICH WARSZAWA PROGRAM DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ

WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ Finał III Konkursu ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ w Specjalnym ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą Dnia 31 marca 2015 roku w SOSW w Nowym Mieście

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Bardziej szczegółowo

20 lat Oddziału Regionalnego w Łodzi Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

20 lat Oddziału Regionalnego w Łodzi Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości 20 lat Oddziału Regionalnego w Łodzi Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Zebranie założycielskie W dniu 22 października 1992 roku, na zebraniu założycielskim, w którym uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Dziecięca Ostoja ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Dziecięca Ostoja w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r.

XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r. XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r. Sala Warszawskiego Domu Technika NOT szczelnie wypełniona przez uczestników pierwszego, oficjalnego, dnia Zjazdu. Na zdjęciu, od lewej: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO W dniu 29 lipca 2012 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Królewicach

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2010-10-15 15:11, Małgorzata Nosowicz Podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele zasłużeni dla powiatowej i miejskiej oświaty odebrali odznaczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich (SSP) wybrany na VI Kongresie jest najwyższą władzą, między Kongresami Stowarzyszenia. Kieruje

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Przegląd źródeł ocena stanu zachowania i mapa rozmieszczenia Materiały

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu Strona znajduje się w archiwum. Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu We wtorek, 24 lutego br., Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński złożył wizytę w Wyżej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB XI KRAJOWY ZJAZD PIIB W dniach 6 7 lipca obradował w Warszawie XI Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 172 delegatów z 16 Okręgowych IIB, członkowie władz Izby, liczni

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej odbytego w dn. 21 marca 2014 r. oraz w dn. 09 kwietnia 2014 r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej odbytego w dn. 21 marca 2014 r. oraz w dn. 09 kwietnia 2014 r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej odbytego w dn. 21 marca 2014 r. oraz w dn. 09 kwietnia 2014 r. W dniu 21 marca 2014 r. w Sali konferencyjnej Restauracji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 19 1147 - Poz. 169 WZORY MUNDURU WYJŚCIOWEGO LEŚNIKA ORAZ NAKRYĆ GŁOWY. Mundur wyjściowy damski. Mundur wyjściowy męski

Dziennik Ustaw Nr 19 1147 - Poz. 169 WZORY MUNDURU WYJŚCIOWEGO LEŚNIKA ORAZ NAKRYĆ GŁOWY. Mundur wyjściowy damski. Mundur wyjściowy męski Dziennik Ustaw Nr 19 1147 - Poz. 169 Załączniki do rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1998 r. (poz. 169) WZORY MUNDURU WYJŚCIOWEGO LEŚNIKA ORAZ

Bardziej szczegółowo

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Natalia Bujniewicz, Aleksander Wysocki OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Kraków 16 marca 2013 roku Marszałek Stowarzyszenia: Andrzej Krzyżanowski Protokolanci: Helena Łopińska Rene Karkocha 1. O godzinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Sekretarz generalny zgodnie z 26 ust. 2 jest stale urzędującym członkiem Zarządu Głównego SITPNiG, przed którym odpowiada za całokształt

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych.

Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych. Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych. Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań Poznań, dnia 29 sierpnia 2011r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół. Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI. Rozdział I

S T A T U T. Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół. Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI. Rozdział I S T A T U T Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWIANKI Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Art. 1 Stowarzyszenie nosi

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.)

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) STATUT STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Euroregion Niemen" zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

30 Walny Zjazd SITPChem 24-26.09.2014 w Cieszynie Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

30 Walny Zjazd SITPChem 24-26.09.2014 w Cieszynie Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Partnerzy Zjazdu załatwieni przez O/Cieszyn -Burmistrz Miasta Cieszyna -Starosta Cieszyński -Uniwersytet Śląski w Cieszynie -Wyższa Szkoła Biznesu w

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe pracowników Nadleśnictwa Sieraków

Dane teleadresowe pracowników Nadleśnictwa Sieraków Dane teleadresowe pracowników Nadleśnictwa Sieraków inż. Jarosław Nowakowski inż. Naparty Nadleśniczy Zastępca Nadleśniczego Kieruje całokształtem prac Nadleśnictwa, ponosi odpowiedzialność za działanie

Bardziej szczegółowo

Protokół Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Delegatów Związku Stowarzyszeń Federacja Kawalerii Ochotniczej Stara Miłosna 22-23.11.2014r.

Protokół Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Delegatów Związku Stowarzyszeń Federacja Kawalerii Ochotniczej Stara Miłosna 22-23.11.2014r. Protokół Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Delegatów Związku Stowarzyszeń Federacja Kawalerii Ochotniczej Stara Miłosna 22-23.11.2014r. Zjazd otworzył Prezes Tadeusz Kühn. Delegaci obecni na rozpoczęciu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XXXII Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk Elbląg, 27 marca 2015 r.

PROTOKÓŁ XXXII Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk Elbląg, 27 marca 2015 r. PROTOKÓŁ XXXII Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk Elbląg, 27 marca 2015 r. 27 marca 2015 r. odbyło się w Elblągu XXXII Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Klub Łuczniczy A3D TOSZEK

PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Klub Łuczniczy A3D TOSZEK Boguszyce, 21.10.2014 PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Zebranie Założycielskie odbyło się w dniu 21.10.2014 o godz.18:00 w Boguszyce, ul. Leśna 1, 44-180 Toszek. W zebraniu

Bardziej szczegółowo

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa.

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2010. z dnia 21 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR 1/2010. z dnia 21 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR 1/2010 Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łęczycy z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie: przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej i zwołania III

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy KONAR zwany dalej "Klubem". 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Miejsko-Gminny Klub Sportowy Spartakus Daleszyce.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Obecni : zgodnie z listą obecności załączoną do protokołu. Porządek obrad:

P R O T O K Ó Ł. Obecni : zgodnie z listą obecności załączoną do protokołu. Porządek obrad: P R O T O K Ó Ł z obrad Walnego Zebrania Członków Koła Przyjaciół Harcerstwa - Stowarzyszenia Byłych Instruktorów, Wychowanków i Sympatyków Szczepu Puszcza, które odbyło się dnia 10 października 2014 roku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA POLSKICH BARMANÓW 24.11.2014 HOTEL VICTOR by DESILVA PRUSZKÓW.

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA POLSKICH BARMANÓW 24.11.2014 HOTEL VICTOR by DESILVA PRUSZKÓW. PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA POLSKICH BARMANÓW 24.11.2014 HOTEL VICTOR by DESILVA PRUSZKÓW. 1. Rozpoczęcie Zwyczajnego Zjazdu SPB w dniu 24.11.2014r. o godzinie 12.30

Bardziej szczegółowo

6. Wybrano Komisję mandatową; Kandydatury Kol.: Różyckiego Czesława i Jaśkowca Janusza przegłosowano jednogłośnie.

6. Wybrano Komisję mandatową; Kandydatury Kol.: Różyckiego Czesława i Jaśkowca Janusza przegłosowano jednogłośnie. Protokół z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego Koła PZW Pstrąg Gorlice odbytego w dniu 17.03.2013 roku ====================================================== 1. Kol. Jan Galant - Prezes Koła

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów II Liceum w Koninie MORZYSŁAW

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów II Liceum w Koninie MORZYSŁAW STATUT Stowarzyszenia Absolwentów II Liceum w Koninie MORZYSŁAW ROZDZIAL I Nazwa, teren działania, siedziba. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: "Stowarzyszenie Absolwentów II Liceum w Koninie MORZYSŁAW i zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Koło Gminne Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r. Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r. W dniu 9.02.2005 r. w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Marek Pawlikowski CZTERDZIEŚCI LAT UNII POLSKICH PISARZY LEKARZY

Prof. dr hab. Marek Pawlikowski CZTERDZIEŚCI LAT UNII POLSKICH PISARZY LEKARZY Prof. dr hab. Marek Pawlikowski CZTERDZIEŚCI LAT UNII POLSKICH PISARZY LEKARZY Czterdzieści lat temu, w październiku 1967 roku, podczas Zjazdu Założycielskiego w Radziejowicach, powołano do życia Stowarzyszenie,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu),

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu), PROTOKÓŁ II WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej W zebraniu wzięli udział: Uprawnieni do głosowania członkowie zwyczajni Klubu

Bardziej szczegółowo

LOSY WYBRANYCH ABSOLWENTÓW TECHNIKUM KOLEJOWEGO

LOSY WYBRANYCH ABSOLWENTÓW TECHNIKUM KOLEJOWEGO LOSY WYBRANYCH ABSOLWENTÓW TECHNIKUM KOLEJOWEGO Henryk Malara absolwent rocznika 1963/1964 wychowawcy: prof. Janusz Jarmundowicz, prof. Maciej Sibielak emerytowany zastępca naczelnika w Dyrekcji Okręgowej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SIATKÓWKI SOKÓŁ URZĄD GMINY PRZEWORSK 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Sokół. 2. Siedzibą Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Protokół ze zwyczajnego walnego zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

Protokół ze zwyczajnego walnego zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Protokół ze zwyczajnego walnego zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Warszawa, 22 marca 2012 Działając zgodnie z 22 Ust.4 Statutu IFR zarząd zwołał na dzień 22 marca 2012 w siedzibie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wzgórze nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z posiedzenia Rady KSPL NSZZ Solidarność Jedlnia dn.15.12.2009r.

PROTOKÓŁ. z posiedzenia Rady KSPL NSZZ Solidarność Jedlnia dn.15.12.2009r. PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady KSPL NSZZ Solidarność Jedlnia dn.15.12.2009r. Przewodniczący K. Uleniecki przywitał zebranych otwierając zebranie. Na wstępie omówił negocjacje w DGLP w Warszawie dotyczące

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1. z dnia... 2007 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1. z dnia... 2007 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia Projekt z dnia 5 stycznia 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 z dnia... 2007 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia Na podstawie art. 35a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

Statut Związku Zawodowego Stowarzyszonych Twórców "FORUM"

Statut Związku Zawodowego Stowarzyszonych Twórców FORUM Statut Związku Zawodowego Stowarzyszonych Twórców "FORUM" ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne Art. 1 1. Związek nosi nazwę: Związek Zawodowy Stowarzyszonych Twórców FORUM", zwany dalej Forum. 2. Forum jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: ROTOPOL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Diagnostów Samochodowych, zwane w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem Warszawa, 15 czerwca 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Głównego PTChem oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zgromadzeni!

Szanowni Zgromadzeni! Szanowni Zgromadzeni! Witam serdecznie gości oraz seniorów lotnictwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie z okazji 40- lecia naszego Klubu w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Tu przy Aeroklubie Białostockim

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA LIWOCZ

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA LIWOCZ Brzyska, dnia 01.07.2008 r. PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA LIWOCZ W zebraniu, które odbyło się dnia 1 lipca 2008 roku w Brzyskach (powiat jasielski, województwo podkarpackie)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Śląski Zarząd Wojewódzki 40-028 Katowice, ul. Francuska 30 Tel.32-46-11-452

REGULAMIN. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Śląski Zarząd Wojewódzki 40-028 Katowice, ul. Francuska 30 Tel.32-46-11-452 Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Śląski Zarząd Wojewódzki 40-028 Katowice, ul. Francuska 30 Tel.32-46-11-452 W KATOWICACH REGULAMIN ŚLĄSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Amazonki w Makowie Mazowieckim w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r.

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r. Chełm, dnia 08 listopada 2012r. Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm W dniu 08 listopada 2012r. w Urzędzie Miasta Chełm odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności

Bardziej szczegółowo

NASZE SPRAWY NASZE SPRAWY

NASZE SPRAWY NASZE SPRAWY Informator Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Nr 12 (166) ISSN 1732-1743 Grudzień 2013 r. NASZE SPRAWY Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu zwany dalej Zarządem kieruje

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.

- o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 281 Warszawa, 28 grudnia 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Klub Seniora Politechniki Poznańskiej STATUT KLUBU SENIORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Klub Seniora Politechniki Poznańskiej STATUT KLUBU SENIORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Klub Seniora Politechniki Poznańskiej STATUT KLUBU SENIORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Aktualna treść statutu została zatwierdzona przez Konferencję Delegatów w dniu 19.06. 2013 - 1 - Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wzór statutu Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej

Wzór statutu Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej Wzór statutu Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Sportowy... zwane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POBYTU CZŁONKÓW SGP ODDZIAŁ W ŁODZI W POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE

INFORMACJA Z POBYTU CZŁONKÓW SGP ODDZIAŁ W ŁODZI W POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE Warszawa 26.11.2014r. Geodezja od czystej mierniczej do interdyscyplinarnej - w 60-letnim przekazie dydaktycznym prof. dr hab. Zdzisława Adamczewskiego i prof. dr hab. inż. Janusza Śledzińskiego 26 listopada

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE RADY MIASTA KRAKOWA BR-02.0623-1-222/10 AKTUALNOŚCI Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa 9 stycznia 2011 roku odbędą się wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. Głosowanie odbywać się będzie w godzinach 8.00-22.00. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Miejsce zebrania : Sala Sesyjna Rady Miejskiej Wrocławia, Sukiennice 9

Miejsce zebrania : Sala Sesyjna Rady Miejskiej Wrocławia, Sukiennice 9 Protokół z pierwszej sesji Rady Osiedla Zacisze-Zalesie-Szczytniki z dnia 11 czerwca od godz. 14.30 Miejsce zebrania : Sala Sesyjna Rady Miejskiej Wrocławia, Sukiennice 9 Rozdanie zaświadczeń o wyborze

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ Załącznik do protokołu z wyborów Okręg wyborczy nr: 1 Liczba mandatów: 1 WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG Nazwa Adres siedziby Status prawny organizacji ul. Wroniecka 14 Klub Seniora JAŚKI z Ostroroga Aktywne Kobiety z Bobulczyna Mieszkańcy Wsi Oporowo

Bardziej szczegółowo