NASZE SPRAWY SPOTKANIE Z DYREKTOREM GENERALNYM LASÓW PAŃSTWOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASZE SPRAWY SPOTKANIE Z DYREKTOREM GENERALNYM LASÓW PAŃSTWOWYCH"

Transkrypt

1 Informator Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Nr 2 (168) ISSN Luty 2014 r. NASZE SPRAWY SPOTKANIE Z DYREKTOREM GENERALNYM LASÓW PAŃSTWOWYCH W dniu 12 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie w DGLP, na zaproszenie Dyrektora Generalnego LP, z przedstawicielami wszystkich związków zawodowych działających w LP. Związek Leśników Polskich reprezentowało 12 członków Prezydium: Andrzej Borkowski, Grzegorz Cekus, Zbigniew Czeryba, Agata Gazdowska, Krzysztof Górski, Paweł Kania, Urban Kolman, Barbara Iwańska, Jerzy Miliszewski, Jerzy Przybylski, Bronisław Sasin i Halina Stachowska. Podczas spotkania z-ca DGLP Krzysztof Janeczko przedstawił prezentację związaną z powstałą sytuacją finansową w wyniku zmiany ustawy o lasach i obowiązkiem odprowadzania daniny na rzecz budżetu państwa. Nic nowego nie zostało wniesione oprócz tego, że ostatecznie na kontach jednostek jest aktualnie 1,007 mld zł, które będą przekazywane z jednostek do RDLP i następnie do DGLP aby spłacać daniny. Przedstawiono również projekt planu finansowego na 2014 r. z uwzględnieniem środków na płace, a mianowicie: do planu przyjęto przeciętne wynagrodzenie na poziomie planu zasadniczego 2013 roku (niższe niż wykonanie za rok 2013) w projekcie planu mają być uwzględnione awanse dla 1/3 zatrudnionych. dodatkowo przyjęto nagrody w 2014 r. w wysokości 60 % z roku ZLP w RP zgłosił wniosek podwyżki stawki wyjściowej od 1 kwietnia br. nawet kosztem nagród. Ostateczna decyzja o podwyższeniu stawki wyjściowej zostanie uzgodniona w marcu br. podczas negocjacji płacowych. Praktycznie całe spotkanie było poświęcone sytuacji finansowej w związku ze zmianą ustawy o lasach. Poruszono również problem podwyższonych punktów za umundurowanie w lipcu ub. roku ale nie uzyskaliśmy ponownie żadnych konkretów. Kolegium Lasów Państwowych w dn br. było poświęcone również sytuacji finansowej LP tylko w nieco innych warunkach bo już po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP. B. Sasin

2 REGIONY ŁÓDŹ Konferencja historyczna: 95 lat służby Leśnikom i Polskim Lasom W dniu 4 grudnia 2013 r. w Spale odbyła się uroczystość związana z jubileuszem 95-lecia Związku Leśników Polskich. Otwarcia uroczystości dokonał Przewodniczący Związku Leśników Polskich Regionu Środkowopolskiego Paweł Kania. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem Sztandaru Związku Leśników Polskich Regionu Środkowopolskiego w Łodzi. W uroczystości uczestniczyło około 150 osób, w tym zaproszeni dostojni goście w osobach: Bronisław Sasin Przewodniczący ZLP w RP, Jerzy Przybylski Honorowy Przewodniczący ZLP w RP, Edward Janusz Dyrektor RDLP Łódź, Tadeusz Baryła Z-ca Dyrektora RDLP Łódź, Waldemar Sieradzki były Dyrektor RDLP Łódź, Adam Pewniak były Dyrektor RDLP Łódź, Tomasz Modliński Dyrektor ORW Bedoń, Ks. Marek Izydorczyk Kapelan Leśników RDLP Łódź, Naczelnicy RDLP Łódź, Nadleśniczowie i emerytowani Nadleśniczowie Paweł Kamiński i Jan Kaczuba oraz Kierownicy podległych jednostek RDLP Łódź. Ponadto w uroczystości uczestniczyli: Rada Związku Leśników Polskich Regionu Środkowopolskiego, Przewodniczący oraz byli Przewodniczący Organizacji Zakładowych ZLP RŚ, Przedstawiciele PTL i SITLID, Delegacje pracowników biura RDLP Łódź oraz podległych jednostek. Historię Związku Leśników Polskich zaprezentował Kol. Wojciech Otrębski Wiceprzewodniczący Organizacji Zakładowej ZLP w Nadleśnictwie Spała. Za wybitne zasługi na rzecz Leśników i Polskich Lasów wręczono odznaczenia: I. ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ nadano: Edwardowi Polakowi Nadleśniczemu Nadleśnictwa Złoczew. II. KORDELAS LEŚNIKA POLSKIEGO otrzymali: 1. Władysław Bogusz Leśniczy Nadleśnictwo Opoczno, 2. Mirosław Gaik Leśniczy Nadleśnictwo Bełchatów, 3. Czesław Pawłowski Leśniczy Przewodniczący Zakładowej Organizacji ZLP w Nadleśnictwie Spała. III. ZŁOTE ODZNACZENIE ZASŁUŻONY DLA LEŚNIKÓW POLSKICH otrzymali: 1. Krzysztof Kania Inżynier Nadzoru Nadleśnictwo Spała, 2. Jacek Kowalski Główny Księgowy Nadleśnictwo Brzeziny, 3. Wiesława Marczak Główny Księgowy Nadleśnictwo Kolumna, 4. Anna Pachniewicz Główny Księgowy Nadleśnictwo Spała, 5. Wojciech Sarzyński Przewodniczący ZLP ORW Bedoń. Prezentacja historii ZLP przez Wojciecha Otrębskiego Wiceprzewodniczącego OZZLP Nadleśnictwa Spała Dekoracja Złotym Znakiem Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Nadleśniczego Edwarda Polaka przez Przewodniczącego ZLP w RP Bronisława Sasina 2

3 Otwarcie Konferencji przez Przewodniczącego ZLP RŚ Pawła Kanię Poczet sztandarowy ZLP RŚ (od lewej) Piotr Rzońka, Jarosław Kalcot i Andrzej Sylurski Uczestnicy uroczystości Czesław Pawłowski uhonorowany Kordelasem Leśnika Polskiego przez Dyrektora RDLP Łódź Edwarda Janusza Odznaczeni Złotymi Odznaczeniami Zasłużony dla Leśników Polskich (od lewej) Krzysztof Kania, Jacek Kowalski, Anna Pachniewicz, Wiesława Marczak i Wojciech Sarzyński Odznaczeni Srebrnymi Odznaczeniami Zasłużony dla Leśników Polskich 3

4 Srebrne Odznaczenie Zasłużony dla Leśników polskich otrzymuje Kolega Stanisław Gajewski Goście uroczystości 10. Waldemar Socha Leśniczy Nadleśnictwo Spała, 11. Grażyna Sumińska Specjalista SL Nadleśnictwo Łąck, 12. Zdzisław Strzelczyk Leśniczy Nadleśnictwo Przedbórz, 13. Jacek Szymczak Specjalista S.L. Nadleśnictwo Poddębice, 14. Teresa Szymkiewicz Główna Księgowa Z.U.P. LP w Łodzi, 15. Piotr Szymocha Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwo Radomsko. Sygnalista Kolega Franciszek Kośka z Nadleśnictwa Smardzewice IV. SREBRNE ODZNACZENIE ZASŁUŻONY DLA LEŚNIKÓW POLSKICH otrzymali: 1. Stanisław Gajewski Starszy Specjalista RDLP Łódź, 2. Paweł Hofman Podleśniczy Nadleśnictwo Radomsko, 3. Andrzej Jankiewicz Komendant PSL Nadleśnictwo Płock, 4. Paweł Kałuża Leśniczy Nadleśnictwo Wieluń, 5. January Kmieć Nadleśnictwo Grotniki, 6. Sylwester Kopacz Leśniczy Nadleśnictwo Spała, 7. Witold Kowalski Leśniczy Nadleśnictwo Skierniewice, 8. Jan Mencfel Podleśniczy Nadleśnictwo Smardzewice, 9. Danuta Olczyk Zakład Usług.-Prod. Lasów Państwowych w Łodzi, V. BRĄZOWE ODZNACZENIE ZASŁUŻONY DLA LEŚNIKÓW POLSKICH otrzymali: 1. Paweł Biegański Leśniczy Nadleśnictwo Gostynin, 2. Rafał Filipczak Leśniczy Nadleśnictwo Piotrków Trybunalski, 3. Bożena Pasikowska Starsza Księgowa Nadleśnictw Kutno, 4. Konrad Piekarski Specjalista SL Nadleśnictwo Piotrków Trybunalski, 5. Sebastian Piotrkowski Przewodniczący Zakładowej Organizacji ZLP w Nadleśnictwie Przedbórz, 6. Maria Sowińska Specjalista SL Nadleśnictwo Złoczew, 7. Grzegorz Wiora Leśniczy Nadleśnictwo Złoczew, 8. Ewelina Wołowska Specjalista SL Nadleśnictwo Kolumna, 9. Anna Jolanta Szczęsna Księgowa Nadleśnictwo Skierniewice, 10. Adam Żak Leśniczy Nadleśnictwo Przedbórz. 4

5 Zaproszeni goście w swych wystąpieniach podkreślili historyczną wartość i zasługi Związku, jego rangę oraz niezbędną potrzebę działania w chwili obecnej i w przyszłości dla dobra Leśników i Polskich Lasów. Nie zabrakło gratulacji z okazji jubileuszu 95-lecia funkcjonowania Związku Leśników Polskich od dostojnych gości, uczestników uroczystości oraz nadesłanych listów gratulacyjnych od sympatyków Związku przekazanych na ręce Przewodniczącego Związku Leśników Polskich Regionu Środkowopolskiego Pawła Kani, skierowanych do Członków Związku. Dyrektor Biura ZLP RŚ w Łodzi Stanisław Ciebiada POZNAŃ Dnia 10 grudnia 2013r., w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie, tradycyjnie przed Świętami Bożego Narodzenia odbyło się posiedzenie Rady Wielkopolskiego Związku Leśników Polskich. Otwarcia posiedzenia dokonała Pani Prezes Halina Stachowska, przedstawiając scenariusz i program, który Rada przyjęła jednogłośnie. W obradach Rady licznie uczestniczyli Przewodniczący Zakładowych Organizacji WZLP, przedstawiciele Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz delegaci na Zjazd Krajowy. Tematyka spotkania oprócz bieżących spraw organizacyjno prawnych WZLP skoncentrowała się wokół tematu Obchodów 95-lecia Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wystąpienia Pana Bronisława Sasina Przewodniczącego ZLP do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pana Adama Wasiaka w sprawie projektu nowego umundurowania. Rada WZLP mocą Uchwały poparła stanowisko ZLP wnoszące m. in. by nie tworzono tzw. stroju korporacyjnego, lecz zachowano określenie mundur leśnika oraz by nie rezygnowano z godła państwowego przy mundurze wyjściowym i kurtkach mundurowych, gdyż elementy te wyrażają tradycje związku leśników z Państwem Polskim oraz określają prawdziwe uczucia patriotyczne bo wiemy, że: Cnota sławą się płaci! rzekł Jan z Czarnolasu: Więc co było poczciwe za dawnego czasu, Niech i dzisiaj to jeszcze jako hasło świeci Dla drużyny od serca i dla ludzkich dzieci! 5

6 Na zakończenie części oficjalnej posiedzenia odbyła się część uroczysta na którą zaproszono Pana Piotra Grygiera Dyrektora RDLP w Poznaniu oraz księdza proboszcza Romana Poźniaka Duszpasterza Wielkopolskich Leśników. Po powitaniu Szanownych Gości przez Prezesa Halinę Stachowską, Goście i Gospodarze podkreślili znaczenie Związku Leśników Polskich oraz Lasów Państwowych, które funkcjonują w sposób ciągły wieńcząc w Nowym Roku 2014, rocznicę 90 lat. Spotkanie zakończyło się podziękowaniami m. in. za dobrą współpracę Dyrektora RDLP w Poznaniu Pana Piotra Grygiera i Wielkopolskiego Związku Leśników Polskich oraz życzeniami w duchu wigilijnym, uwieńczone dzieleniem opłatka : Bo czasy blizkie swego przesilenia, Więc na pamiątkę czasów dopełnienia, O nowem lecie gwiazda duszy wschodzi I śpiew po ziemi : Bóg się ziemi rodzi! A na wieść taką i na takie głosy, Drży cała ziemia, drżą całe niebiosy. Patrzę po niebie, a Lira swadziebna Zeszła z widoku, więc znać niepotrzebna; To czas i nasze zawiesić na dębie, Co jeden został jeszcze na tym zrębie. Resztę w kolendzie niech donucą dzieci, Jakie tam wieści z niebios uroczyska, Kiedy was serce zgarnie do ogniska I betlejemska gwiazda wam zaświeci. Cytaty: Dzieła Wincentego Pola, wg kolejności; Mohort Podtytuł: Rapsod rycerski z podania wierszem i prozą; t.3 serya pierwsza: Poezye Wincentego Pola. Pierwsze wydanie zupełne. Tom II 1875 rok oraz Zegar niebieski na grudzień Rok myśliwca/słownictwo oryginalne / Przedstawił z najlepszymi życzeniami Henryk Bober Sekretarz WZLP Szczecinek Szczecinek wybierał władze W dniu 28 listopada 2013 roku, w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym LP w Orzechowie Morskim, odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ZLP w RP Regionu Szczecineckiego. W zjeździe wzięło udział 92 delegatów z 26 nadleśnictw. W sprawozdaniu z działalności władz regionu za minioną kadencję na pierwszy plan wysuwały się sprawy mieszkaniowe, płacowe, oraz doraźne interwencje w sprawach pracowników. Po obszernym sprawozdaniu Przewodniczącego Krzysztofa Górskiego, Zjazd udzielił absolutorium ustępującym władzom regionu i po serii głosowań wybrał nowe. Nowym, a zarazem starym Przewodniczącym Regionu Szczecineckiego ZLP w RP został ponownie Krzysztof Górski z Nadleśnictwa Manowo. To już czwarta kadencja naszego kolegi za sterami naszego regionu. Wiceprzewodniczącymi zostali: Krzysztof Szimikowski Nadleśnictwo Bytów, Marcin Majewski Nadleśnictwo Miastko. Członkami Prezydium Rady Regionu zostali ponadto: Mariusz Gorgol Nadleśnictwo Borne Sulinowo, Rafał Gwizdała Nadleśnictwo Niedźwiady, Paweł Malepszy Nadleśnictwo Polanów, Arkadiusz Kujawski Nadleśnictwo Sławno. Członkiem Rady Krajowej został wybrany, na kolejną kadencję, dotychczasowy przedstawiciel Marcin Kowalski z Nadleśnictwa Czaplinek. Zjazd wybrał również Komisję Rewizyjną w składzie: Eufemia Strok przewodnicząca Nadleśnictwo Bobolice, Zbigniew Sekuła członek Nadleśnictwo Polanów, Jerzy Muchowski członek Nadleśnictwo Miastko. W ostatnim głosowaniu wybrano delegatów na Zjazd Krajowy ZLP w RP. Podobnie jak w poprzedniej kadencji, delegatami zostali: Krzysztof Szimikowski Nadleśnictwo Bytów, Arkadiusz Kujawski Nadleśnictwo Sławno, Marcin Majewski Nadleśnictwo Miastko. Dołączyli do nich nowi delegaci: Robert Fijałkowski Nadleśnictwo Gościno, Dariusz Nowosad Nadleśnictwo Manowo, Mariusz Gorgol Nadleśnictwo Borne Sulinowo, oraz jedyna przedstawicielka płci pięknej Elżbieta Kosierkiewicz z Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie. Jak mówi stare przysłowie kobiety łagodzą obyczaje. Oby naszej sympatycznej koleżance udało się zachować zimną krew związkowca i tonować emocjonalne nieraz wystąpienia naszych Kolegów. Podczas Zjazdu odbyła się ożywiona dyskusja merytoryczna. Do głównych tematów poruszanych przez związkowców należy zaliczyć szeroko rozumiane sprawy mieszkaniowe (sprzedaż, podatki, umowy najmu, odprawy mieszkaniowe), płacowe (nowa siatka płac, kilometrówka, dodatki mieszkaniowe), oraz zdrowot- 6

7 Za stołem Prezydialnym (od lewej) Wiesław Skowroński, Krzysztof Szimikowski, Paweł Nowakowski i Krzysztof Górski Delegaci Zjazdu Delegaci Zjazdu ne (ubezpieczenia zdrowotne, leczenie boreliozy, okulary korekcyjne). Bardzo wyraźnie słychać było głosy zmierzające do zmiany formy zatrudnienia pracowników Służby Leśnej z powołania, na umowę o pracę. Dziś już można powiedzieć, że pomysł ten, choć znalazł pierwotnie poparcie u posłów koalicji, o czym zapewniał poseł PSL Stanisław Żelichowski, ostatecznie został przez tych samych posłów odrzucony w sposób urągający godności Parlamentu. Na powyższą zmianę przyjdzie nam pewnie długo poczekać, choć działacze związkowi zapowiadają dalsze działania związane z tym, jakże ważnym zagadnieniem. W nieco łagodniejszym tonie rozmawiano na temat umundurowania. Delegaci krytycznie odnieśli się do przedłużających się prac nad wprowadzeniem nowych wzorów mundurowych, do jakości niektórych sortów, oraz słabego zaopatrzenia w odzież w okresie oczekiwania na nowe wzory. Zjazd zakończył się obiadem i spacerem po plaży, który późną jesienią jest również bardzo atrakcyjny. Nowo wybranym władzom regionu, oraz wszystkim członkom rozrastającego się na terenie szczecineckiej dyrekcji Związku Leśników Polskich w RP życzymy owocnej kadencji i podejmowania skutecznych działań w obronie interesów pracowniczych. Marcin Kowalski 7

8 Z żałobnej karty Pogrążeni w żalu i żałobie, spełniamy przyjacielski obowiązek pożegnania leśnika ś.p. Włodzimierza Frąckowskiego. Zbyt szybka śmierć wyrwała nieoczekiwanie z naszych szeregów wspaniałego kolegę, sumiennego i rzetelnego pracownika, doskonałego fachowca, miłośnika przyrody i lasu. Włodek ukończył Technikum Leśne w Warcinie w roku Swoją pracę w Lasach Państwowych rozpoczął w sierpniu 1977 r. w Nadleśnictwie Ustka, jako stażysta. Od maja 1980 r. pracował w Nadleśnictwie Człuchów jako podleśniczy, a następnie od lipca 1984 jako leśniczy w Słowińskim Parku Narodowym, w Obwodzie Ochronnym Kluki. 16 listopada 1987 roku objął stanowisko leśniczego Leśnictwa Rudka w Nadleśnictwie Niedźwiady, gdzie przepracował ponad 26 lat. Dopełnieniem jego pracy zawodowej była działalność związkowa. Jego autentyczna troska i dbałość o sprawy ludzi lasu, dążenie do stałej poprawy ich bytu materialnego, poziomu kulturalnego i obrona interesów polskiego leśnictwa, przez lata owocowała wieloma pomysłami, rozwiązywaniem problemów ludzkich, oraz budowaniem wzajemnego zaufania. Po zakończeniu długiej kadencji członka Rady Krajowej Związków Leśników Polskich w RP w 2008 roku został uhonorowany złotą odznaką Zasłużony dla Leśników Polskich. Uzupełnieniem leśnej pasji był jego wielki talent i zamiłowanie do rzeźbiarstwa. Plon jego twórczości to ponad 500 prac rozsianych po całym kraju, począwszy od skromnej kancelarii leśniczego, po gabinet Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Twórczość kolegi Włodzimierza Frąckowskiego zyskała uznanie już na I Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa i Rzeźby Leśników w 1996 roku, gdzie Włodek zajął zaszczytne pierwsze miejsce. W roku 2002 Starosta Człuchowski, za wkład pracy artystycznej w rozwój powiatu, uhonorował go wpisaniem do honorowej księgi Zasłużony dla powiatu człuchowskiego. Żegnaj drogi Przyjacielu, spoczywaj w pokoju. W imieniu wszystkich członków Związku Leśników Polskich w RP Regionu Szczecineckiego, a także Rady Krajowej, żonie, dzieciom i wszystkim bliskim zmarłego kolegi Włodzimierza składamy wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia. Koledze MICHAŁOWI TYBISZEWSKIEMU członkowi Prezydium Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Zachodniego w Szczecinie Szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci SYNA składają Koleżanki i Koledzy Prezydium ZLP w RP Regionu Zachodniego w Szczecinie Kol. AGACIE GAZDOWSKIEJ członkowi Prezydium Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci MATKI Składają Koleżanki i Koledzy z Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w RP Wydawca: Związek Leśników Polskich w RP, Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, tel. (0-22) Przygotowanie do druku i druk: ARW A. Grzegorczyk, Stare Babice, ul. gen. Kutrzeby 15, tel. (0-22) Skład: Bożena Szydlik; redaktor techniczny: Elżbieta Czarnacka

NASZE SPRAWY CENTRALNE OBCHODY DNI LASU. Ogólnopolskie Święto Lasu z Prezydentem RP

NASZE SPRAWY CENTRALNE OBCHODY DNI LASU. Ogólnopolskie Święto Lasu z Prezydentem RP Informator Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Nr 5 (162) ISSN 1732-1743 Maj 2013 r. NASZE SPRAWY CENTRALNE OBCHODY DNI LASU Ogólnopolskie Święto Lasu z Prezydentem RP W dniu 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

Starosty Wieruszowskiego str. 14

Starosty Wieruszowskiego str. 14 Rok IX Nr 50 (446) 12.12.2007r. ISSN 1508-2229 INDEX 321389 www.powiatowy.pl 2,00 zł (VAT 0%) Bezczelne 12 grudnia 2007 kłamstwa Starosty Wieruszowskiego str. 14 str. 7 Konferencja prasowa str. 2 Wigilia

Bardziej szczegółowo

w PEELKA Na zakończenie spotkania świątecznonoworocznego

w PEELKA Na zakończenie spotkania świątecznonoworocznego NSZZ styczeń 2015 r. Prezentujemy jedną z kilkunastu wersji logo przygotowanego na 35-lecie NSZZ Solidarność. Wszystkie wersje dostępne na stronie Komisji Krajowej NSZZ S http://www.solidarnosc.org.pl

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str.

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str. IV edycja Konkursu MOIIB Firma Inżynierska Mazowsza roku 2014 - str. 12 Dariusz Walasek: - Odpowiednio zestawiony model informacyjny BIM jest efektywnym trójwymiarowym wirtualnym projektem, jako podstawy

Bardziej szczegółowo

Magia świąt. Laureaci konkursu Sztuka opowiadania snuć legendę w scenerii bożonarodzeniowej. Foto: Marta Dybowska

Magia świąt. Laureaci konkursu Sztuka opowiadania snuć legendę w scenerii bożonarodzeniowej. Foto: Marta Dybowska Magia świąt Laureaci konkursu Sztuka opowiadania snuć legendę w scenografii bożonarodzeniowej. Foto: Marta Dybowska Laureaci konkursu Sztuka opowiadania snuć legendę w scenerii bożonarodzeniowej Foto:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny 28 NUMER LATO Zarządu Stowarzyszenia 2013 ISSN 1427-7093 Jak wykreować ogólnopolską reprezentację samorządowych organizatorów działalności kulturalnej? Pyta ZASP Związek Artystów

Bardziej szczegółowo

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO SPRAWOZDANIE NACZELNIKA I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO za okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2013 r. Spis treści List Naczelnika ZHP... 3 Działalność Głównej Kwatery ZHP... 7 Kalendarium

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNY BIULETYN

INFORMACYJNY BIULETYN BIULETYN nr 2 (48) / 2013 CZERWIEC 2013 WYWIAD Z BYŁYM KOMENDANTEM GŁÓWNYM POLICJI s. 5-8 POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO s. 8-9 WALKA O UTRZYMANIE FUNDUSZU SOCJALNEGO s. 12-16 INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY

Bardziej szczegółowo

Dobrych Świąt... PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Rozmowa z Jackiem Kozakiewiczem, prezesem ORL VI kadencji str. 4

Dobrych Świąt... PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Rozmowa z Jackiem Kozakiewiczem, prezesem ORL VI kadencji str. 4 Pro Medico grudzień 2012 1 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH grudzień 2012 nr 198 ISSN 1232-8693 Dobrych Świąt... Rozmowa z Jackiem Kozakiewiczem, prezesem ORL VI kadencji str. 4 Gratulacje dla

Bardziej szczegółowo

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 7/8 (596/597) lipiec/sierpień 2015 8 9 18 ROZMOWA MAGAZYNU WSPOMNIENIA PORADNIK MAGAZYNU Dr Zbigniew Kuźmiuk

Bardziej szczegółowo

Jubileusz z pakietem i kasą w tle. www.oil.lodz.pl. Od redakcji. nr 12 (199) grudzień 2014. Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi

Jubileusz z pakietem i kasą w tle. www.oil.lodz.pl. Od redakcji. nr 12 (199) grudzień 2014. Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi nr 12 (199) grudzień 2014 Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3 (wykaz telefonów bezpośrednich s. 44) biuro@oil.lodz.pl www.oil.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Kuchnia regionalna Kujawy

Kuchnia regionalna Kujawy Kuchnia regionalna Kujawy Foto: LGD Razem dla Powiatu Radziejowskiego O kujawskiej kuchni i nie tylko czytaj w artykule pt. Z kujawskim smakiem, na kujawską nutę z Lokalną Grupą Działania (str. 4) Wieści

Bardziej szczegółowo

ĆWIERĆ KADENCJI ZA NAMI IZBA POŻYTECZNA I PRZYJEMNA NAJLEPSZE BUDOWY REGIONU UPRAWNIENIA PO NOWEMU

ĆWIERĆ KADENCJI ZA NAMI IZBA POŻYTECZNA I PRZYJEMNA NAJLEPSZE BUDOWY REGIONU UPRAWNIENIA PO NOWEMU ISSN 2392-280X Nr 1 (1) 2015 marzec 2015 ĆWIERĆ KADENCJI ZA NAMI IZBA POŻYTECZNA I PRZYJEMNA NAJLEPSZE BUDOWY REGIONU UPRAWNIENIA PO NOWEMU 2 Inżynier Warmii i Mazur WARMIŃSKO-MAZURSKA OKRĘGOWA IZBA I

Bardziej szczegółowo

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/53 STYCZEŃ 2009 Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 Przysłowia mądrością narodu Murzyn zrobił swoje, to stare, dziś

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁAZY MA DWA NOWE SAMOCHODY

GMINA ŁAZY MA DWA NOWE SAMOCHODY www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl Już drugi raz w krótkim czasie, kiedy istnieje, zdewastowano nowe ogrodzenie targowiska. Zniszczono przęsła, wyrwano sadzonki

Bardziej szczegółowo

Posiłki profilaktyczne

Posiłki profilaktyczne NSZZ luty 2015 r. Nr 2 (110) w PEELKA BIULETYN INFORMACYJNY SEKCJI ZAWODOWEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ PRZY SEKCJI KRAJOWEJ KOLEJARZY NSZZ SOLIDARNOŚĆ Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Piotr

Bardziej szczegółowo

Nr 1/125 STYCZEŃ 2015

Nr 1/125 STYCZEŃ 2015 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/125 STYCZEŃ 2015 2 XX PERSONALIA Nowy rok, nowe rozdanie Tradycji stało się zadość przełom roku przyniósł karuzelę stanowisk. Premier

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy Szanowne Koleżanki i Koledzy Klaudiusz Komor Aniela Ptak Początek Nowego Roku ma szczególną moc. Jest to czas podejmowania nowych wyzwań, planowania nowych zamierzeń, a przede wszystkim wypowiadania życzeń,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy!

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy! Przekazujemy dziś Państwu nowy kwartalnik zatytułowany Nasza Gmina. Będziemy w nim informować Państwa o bieżącym życiu naszych mieszkańców mieszkańców

Bardziej szczegółowo

W numerze: Wywiad z Andrzejem Kotnowskim. Utrzymanie obiektów budowlanych

W numerze: Wywiad z Andrzejem Kotnowskim. Utrzymanie obiektów budowlanych BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr III/2012 (35) W numerze: Wywiad z Andrzejem Kotnowskim Utrzymanie obiektów budowlanych oraz: Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ŁOIIB

Bardziej szczegółowo

DOLNOŒL SKA. Praca w godzinach Wskaźniki ekono- Rozmowa z Tomaszem Wójcikiem. Rząd podpala, oni gaszą

DOLNOŒL SKA. Praca w godzinach Wskaźniki ekono- Rozmowa z Tomaszem Wójcikiem. Rząd podpala, oni gaszą DOLNOŒL SKA Nr 6 (358) Wroc³aw, 24.06.2015 r. ISSN 1641-0688 redakcja.wroc@solidarnosc.org.pl 3 Rozmowa z Tomaszem 5 Wójcikiem Rząd podpala, oni gaszą 7 Praca w godzinach Wskaźniki ekono- nadliczbowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

Nr 08 / 148 / 2012. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego

Nr 08 / 148 / 2012. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego Nr 08 / 148 / 2012 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego W dniu 28 listopada 2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego Związku ZDZ odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 3(592) marzec 2015 6 RAPORT MAGAZYNU 11 SPOŁECZEŃSTWO 12 ZWIĄZEK Nie ma dialogu będzie protest Czwarta władza

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

Stanisław Olas Starosta Poddębicki

Stanisław Olas Starosta Poddębicki MINĄŁ MIESIĄC Biuletyn Samorządowy Starostwa Powiatowego w Poddębicach ISSN 1898-357 X Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Mieszkańcom Powiatu Poddębickiego spokoju i radości,

Bardziej szczegółowo

Pełnych ciepła, dobroci i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności życzą Mieszkańcom Leżajska Burmistrz i Rada Miejska

Pełnych ciepła, dobroci i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności życzą Mieszkańcom Leżajska Burmistrz i Rada Miejska GRUDZIEŃ 2006 Nr 12 (161); Rok XV ISSN 1232-4930 Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł W numerze: wyniki wyborów do samorządu Leżajska uchwały podatkowe na rok 2007 stanowisko Browaru

Bardziej szczegółowo

NR 76 MAJ 2010 PISMO SGGW ISSN 1640-4734

NR 76 MAJ 2010 PISMO SGGW ISSN 1640-4734 NR 76 MAJ 2010 PISMO SGGW ISSN 1640-4734 Akademicka uroczystość KRONIKA WYDARZEŃ W dniu 25 lutego br. w Auli Kryształowej SGGW odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktorom habilitowanym i promocji

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo