BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE"

Transkrypt

1 GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE TRZECI SEKTOR działalność zarządzanie prawo

2 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie społeczne (literatura polska w wyborze) / J. Więckowska-Trzyszka Nr 119 Bibliografia prac prof. dr. hab. Andrzeja Świątkowskiego za lata / E. Wyglądała Nr 120 Godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym (literatura polska i obca w wyborze) / A. Radwańska Nr 121 Bibliografia prac prof. dr. hab. Antoniego Rajkiewicza za lata / A. Radwańska 2011 Nr 122 Nr 123 Bibliografia prac prof. dr. hab. Mieczysława Kabaja za lata / E. Wyglądała Bibliografia prac prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej za lata / A. Radwańska Nr 124 Kobieta na współczesnym rynku pracy (literatura polska i obca w wyborze) / J. Więckowska- Trzyszka Nr 125 Praca i życie ludzi starszych i starych (literatura polska i obca w wyborze) / A. Radwańska Nr 126 Dialog społeczny (literatura polska i obca w wyborze) / A. Kulesza 2012 Nr 127 Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji (literatura polska i obca w wyborze) / A. Radwańska Nr 128 Rozwój zawodowy (literatura polska i obca w wyborze) / E. Wyglądała 2013 Nr 129 Praca i życie w Unii Europejskiej (literatura polska i obca w wyborze) / J. Więckowska-Trzyszka

3 - I - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO TRZECI SEKTOR (literatura polska i obca w wyborze) Oprac. Ewa Wyglądała Warszawa 2013

4 - II - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ul. Limanowskiego Warszawa tel./fax: BIBLIOGRAFIE (130) Third sector (selected Polish and foreign literature) Łamanie i druk: ZWP MPiPS. Zam. 390/13. Format A5. Nakład 100 egz.

5 - III - SPIS TREŚCI Przedmowa... VII Wykaz skrótów tytułów czasopism i wydawnictw ciągłych... IX Objaśnienia skrótów nazw instytucji wydawniczych... XIX Wykaz skrótów... XXIV Wykaz symboli... XXV Spis bibliograficzny I. ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO Organizacje pozarządowe w życiu społecznym Uregulowania prawne a. Prawo o organizacjach pożytku publicznego b. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Działalność a. Zagadnienia ogólne b. Obszary działania c. Współpraca z administracją publiczną i innymi podmiotami d. Ocena działalności Marketing Finanse i rachunkowość Zarządzanie Szkolenia Zatrudnienie Problemy socjopsychologiczne II. WOLONTARIAT Zagadnienia ogólne Prawo o wolontariacie Formy wolontariatu Działalność na rzecz różnych środowisk Zarządzanie Szkolenia Wolontariat a kariera zawodowa Problemy socjopsychologiczne Indeks alfabetyczny

6 - IV -

7 - V - CONTENTS Preface... VII The register of periodicals titles and its abbreviations... IX The explanations concerning the names abbreviations of publishing institutions... XIX The abbreviations register... XXIV The symbols register... XXV The bibliographical register I. NON-PROFIT ORGANIZATIONS Non-governmental organizations in social life Legislation a. Law on public benefit organizations b. Act on public benefit organisations and volunteer work Activity a. General questions b. Areas of activity c. Cooperation with the public administration and stakeholders d. Evaluation of the activities Marketing Finance and accounting Management Training Employment Socio-psychological problems II. VOLUNTEER General questions Law on volunteer Types of volunteering Activities for the different beneficiaries Management Training Volunteering and careers Socio-psychological problems The alphabetical register

8 - VI -

9 - VII - PRZEMOWA Organizacje pozarządowe to fundament społeczeństwa obywatelskiego, w którym obywatele angażują się w działalność społeczną wspólnego dobra. Silne organizacje pozarządowe to silne społeczeństwo obywatelskie, a co za tym idzie stabilna demokracja. Warto więc je wspierać i doceniać ich aktywność, przyczyniając się do społecznego dobrobytu. Mam nadzieję, że prezentowana bibliografia pomoże poznać ich funkcjonowanie, ustawodawstwo, a także problemy związane z zarządzaniem i finansami. Ponieważ trzeci sektor to zbiorcza nazwa organizacji pozarządowych tak właśnie zatytułowano tę Bibliografię. W literaturze przedmiotu fenomen trzeciego sektora opisywany bywa przy użyciu wielu terminów. To bogactwo związane jest z wielością koncepcji wyjaśniających zróżnicowane postacie tego sektora, jakie rozwinęły się w Europie i na świecie. W prezentowanej, drugiej 1 z kolei, Bibliografii dotyczącej organizacji pozarządowych przedstawiono literaturę polską i zagraniczną dotyczącą różnych aspektów organizacji trzeciego sektora. Bibliografia rejestruje książki, rozdziały dzieł zbiorowych, artykuły z czasopism, materiały z konferencji oraz akty prawne, a także prace doktorskie 2. Materiał został zebrany w oparciu o polskie i zagraniczne bazy danych, przede wszystkim bibliografię narodową oraz wydawnictwa Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Całość liczącą 1126 pozycji usystematyzowano w dwóch działach głównych z zastosowaniem poddziałów pierwszego i następnych stopni. W niektórych działach zwrócono uwagę czytelników na zawarte tam bloki tematyczne poprzez zastosowanie haseł: Poradniki (poz ); Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (poz ) ; Wolontariat pracowniczy (poz ). 1 2 Organizacje pozarządowe / oprac. L. Ciecierska. - Warszawa, Ich opis nie zawiera objętości pracy.

10 - VIII - W Bibliografii zastosowano odsyłacze prowadzące do pozycji o pokrewnej problematyce, które zostały zarejestrowane w innym dziale oraz odsyłacze międzydziałowe. Opis pozycji bibliograficznych jest uproszczony i zawiera niezbędne elementy identyfikujące daną publikację. Bibliografię uzupełniają indeks alfabetyczny oraz wykazy skrótów tytułów czasopism i wydawnictw ciągłych, instytucji wydawniczych, skrótów i symboli. Warszawa, lipiec 2013 r.

11 - IX - WYKAZ SKRÓTÓW TYTUŁÓW CZASOPISM I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH Acta Elb. Acta Elbingensia Acta UL, Fol. Oecon. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica Acta UNC, Pedagog. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika Acta Univ. Wratisl. Acta Universitatis Wratislaviensis Acta Univ. Wratisl., Prawo Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji Acta Univ. Wratisl., Socjol. Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia Admin. Publ. Administracja Publiczna (Białystok) Administracja Afr. Bull. Africana Bulletin Aktywiz. Zaw. Osób Niepełnospr. Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych Ann., Etyka Gospod. Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym Ann. UMCS, Sect. F Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia Ann. UMCS, Sect. H Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia Ann. UMCS, Sect. K Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia Arg. Oecon. Argumenta Oeconomica Asia Pacific Stud. Asia a. Pacific Studies Aura Aux. Soc. Auxilium Sociale. Wsparcie Społeczne Aux. Soc. Novum Auxilium Sociale Novum Bezp. Pr. Bezpieczeństwo Pracy Białost. Stud. Praw. Białostockie Studia Prawnicze Bibl. w Szk. Biblioteka w Szkole Bibliotekarz Biul. Eduk. Medialn. Biuletyn Edukacji Medialnej Biul. Hist. Wych. Biuletyn Historii Wychowania Bliski Wschód Bliski Wschód : społeczeństwa-polityka-tradycje / Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Instytut Studiów Politycznych PAN Bliżej Przedszk. Bliżej Przedszkola Borussia Casus Casus : kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządnych Kolegiów Odwoławczych

12 - X - Chorz. Stud. Polit. Chorzowskie Studia Polityczne Chowanna Civitas Civitas : studia z filozofii polityki / [Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Myśli Politycznej, Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Cult. Manag. Culture Management Cywiliz. Polit. Cywilizacja i Polityka : zeszyty naukowe / Uniwersytet Gdański. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Politologii. Zakład Nauki o Cywilizacji Człow. Środ. Człowiek i Środowisko Droit Soc. Droit Sociale Dyr. Szk. Dyrektor Szkoły Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziecko Krzywdz. Dziecko Krzywdzone Econ. Papers Economic Papers Eduk. Dialog Edukacja i Dialog : czasopismo liderów edukacji Eduk. dla Bezp. Edukacja dla Bezpieczeństwa Eduk. Doros. Edukacja Dorosłych Eduk. Filoz. Edukacja Filozoficzna Eduk. Ustaw. Doros. Edukacja Ustawiczna Dorosłych Edukacja Edukacja : studia, badania, innowacje Ekon. Humanist. Ekonomia i Humanistyka Ekon. Menedż. Ekonomia Menedżerska. Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej Ekon. Organ. Przeds. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Ekon. Społ. Ekonomia Społeczna / [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej] E-Mentor E-mentor : dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie : wersja drukowana internetowego czasopisma e-mentor.edu.pl. Eur. J. Soc. Law European Journal of Social Law Euro-Facta Finan. Komunal. Finanse Komunalne Forum Akad. Forum Akademickie Forum Eduk. Wydz. Pedagog. WSInformat. Forum Edukacyjne Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki Forum Nauk., Inst. Samorz. Teryt. / WSZarz. Pozn. Forum Naukowe. Instytut Samorządu Terytorialnego / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu [poprz. pt. Forum Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu]

13 - XI - Gaz. Praw. Gazeta Prawna Gerontol. Społ. Gerontologia Społeczna Global Soc. Policy Global Social Policy Gospod. Przestrz. Gospodarka Przestrzenna Gov. Opposit. Government and Opposition Hand. Wewn. Handel Wewnętrzny Harv. Bus. Rev. Pol. Harvard Business Review Polska Heureka Heureka : problemy społecznego ruchu naukowego Humanum Humanum : Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Int. Lawyer The International Lawyer Int. Stud. International Studies Ius Admin. Ius et Administratio J. Mod. Sc. Journal of Modern Science J. Persp. Econ. Polit. Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration Język, Religia, Tożsam. Język, Religia, Tożsamość Katecheta Kult. Eduk. Kultura i Edukacja Kult. Fiz. Kultura Fizyczna Kult. Społ. Kultura i Społeczeństwo Kwart. PWSZ Suwałki Kwartalnik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach Lub. Rocz. Pedagog. Lubelski Rocznik Pedagogiczny Management Market. Rynek Marketing i Rynek Marketing Master Bus. Admin. Master of Business Administration Misc. Iur. Miscellanea Iuridica Młody Polit. Młody Politolog Monit. Pol. Monitor Polski Monit. Prawa Pr. Monitor Prawa Pracy : zmiany, orzecznictwo, praktyka Monit. Unii Eur. Monitor Unii Europejskiej Nauka Gospod. Nauka i Gospodarka Nauki o Zarz. Nauki o Zarządzaniu New Educ. Rev. The New Educational Review Niepełnospr. Rehabil. Niepełnosprawność i Rehabilitacja Nierówn. Społ. Wzrost Gospod. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy Nowa Eduk. Zaw. Nowa Edukacja Zawodowa Nowa Szk. Nowa Szkoła

14 - XII - Nowe Zesz. Samorz. Nowe Zeszyty Samorządowe Optimum Stud. Ekon. Optimum Studia Ekonomiczne Organ. Kier. Organizacja i Kierowanie Organ. Zarz. Organizacja i Zarządzanie Paedagog. Christ. Paedagogia Christiana Palestra Palestra : pismo adwokatury polskiej / Naczelna Rada Adwokacka Pampaedia Pampaedia. Leszczyńskie Studia Humanistyczne / Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie Państ. Prawo Państwo i Prawo Państ. Społ. Państwo i Społeczeństwo Parki Nar. Parki Narodowe Pedagog. Społ. Pedagogika Społeczna Period. Nauk. Akad. Polon. Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej Personel Zarz. Personel i Zarządzanie Pien. Więź Pieniądze i Więź Pol. J. Sport Tour. Polish Journal of Sport and Tourism Pol. Polit. Sci. Polish Political Science Pol. Prz. Dyplomat. Polski Przegląd Dyplomatyczny Pol. Sociol. Rev. Polish Sociological Review Polit. i Społ. Polityka i Społeczeństwo / [Katedra Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego] Polit. Społ. Polityka Społeczna Por. Bibliot. Poradnik Bibliotekarza Por. Gaz. Praw. Poradnik Gazety Prawnej Pr. Mater. ISM Prace i Materiały ISM / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne ; Instytut Studiów Międzynarodowych Pr. Mater. Wydz. Zarz. UGdań. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Pr. Nauk. AE Wroc. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Pr. Nauk. AE Wroc., ser. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Seria Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Pr. Nauk. AE Wroc., ser. Nauki Humanistyczne Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne Pr. Nauk. AJD Częst., Psychol. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Psychologia

15 - XIII - Pr. Nauk., Ekon. / PRadom Prace Naukowe. Ekonomika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego Pr. Nauk., Pedagog. / PRadom. Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., ser. Nauki Społeczne Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego. Nauki Społeczne Pr. Rehab. Niepełnospr. Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych : rehabilitacja prawo finanse zarządzanie technika Pr. Soc. Praca Socjalna Pr. Zabezp. Społ. Praca i Zabezpieczenie Społeczne Prawo Pr. Prawo Pracy Prawo Admin. Kościół Prawo, Administracja, Kościół Prawo Podat. UE Prawo i Podatki Unii Europejskiej Prawo Przeds. Prawo Przedsiębiorcy Pro Publ. Bono Pro Publico Bono Probl. Alkoh. Problemy Alkoholizmu Probl. Opiek.-Wych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze Probl. Polit. Społ. Problemy Polityki Społecznej : studia i dyskusje Probl. Porad. Psychol. Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego Probl. Zarz. Problemy Zarządzania Probl. Zarz. Finan. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu [poprz. pt. Zeszyty Naukowe. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu / Uniwersytet Szczeciński] Prz. Legisl. Przegląd Legislacyjny Prz. Nauk.-Metod. Eduk. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa Prz. Organ. Przegląd Organizacji Prz. Podat. Przegląd Podatkowy Prz. Polit.-Gospod. Eur. Przegląd Polityczno-Gospodarczy Europy Środkowej i Wschodniej Prz. Politol. Przegląd Politologiczny Prz. Praw.-Ekon Przegląd Prawno-Ekonomiczny Prz. Prawa Eur. Przegląd Prawa Europejskiego Prz. Prawa Publ. Przegląd Prawa Publicznego Prz. Sejmowy Przegląd Sejmowy Prz. Socjol. Przegląd Socjologiczny Prz. Ubezp. dla Ciebie Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie

16 - XIV - Prz. Więzien. Pol. Przegląd Więziennictwa Polskiego Prz. Zach. Przegląd Zachodni Przyszłość Przyszłość Świat Europa Polska : biuletyn Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk / Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Psychol. w Szk. Psychologia w Szkole Rejent Remedium Remedium : profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia Resov. Sac. Resovia Sacra Rocz. Admin. Prawa Roczniki Administracji i Prawa Rocz. Gdyń. Rocznik Gdyński Rocz. Kalis. Rocznik Kaliski Rocz. Kol. Anal. Ekon. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych Rocz. Komis. Nauk. Pedagog. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych Rocz. Koszal. Rocznik Koszaliński Rocz. Lubus. Rocznik Lubuski Rocz. Łowic. Roczniki Łowickie Rocz. Nauk Polit. Rocznik Nauk Politycznych Rocz. Nauk Praw. Roczniki Nauk Prawnych [poprz. pt. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne]. Rocz. Nauk Społ. Roczniki Nauk Społecznych. Rocz. Nauk. WSInformat. TWP Olszt., Socjol. Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie. Socjologia, Pedagogika Rocz. Politol. Rocznik Politologiczny Rocz. Przemys. Rocznik Przemyski Rocz. Sosnow. Rocznik Sosnowiecki Rocz. Teol. Roczniki Teologiczne Rocz. WSBAdmin. Łuków Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie Rocz. WSHand. Radom. Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu Rocz. Wydz. Pedagog. WSFiloz.-Pedagog. Ignatianum Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie Rola Informat. w Nauk. Ekon. Społ. Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych Rozpr. Nauk. PWSZ Elbląg Rozprawy Naukowe i Zawodowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Ruch Praw. Ekon. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

17 - XV - Rynek Pr. Rynek Pracy Samorz. Teryt. Samorząd Terytorialny Seminare Seminare : poszukiwania naukowo-pastoralne Serw. Praw.-Prac. Serwis Prawno-Pracowniczy Słup. Pr. Geogr. Słupskie Prace Geograficzne Służ. Cyw. Służba Cywilna Służ. Prac. Służba Pracownicza Soc. Policy Admin. Social Policy and Administration Societ. Comm. Societas Communitas Społ. Polit. Społeczeństwo i Polityka : pismo edukacyjne / Wydział Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora Społ. Rodz. Społeczeństwo i Rodzina : stalowowolskie studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Spółdz. Kwart. Nauk. Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy Stosun. Międzynar. Stosunki Międzynarodowe Stud. Bob. Studia Bobolanum Stud. Ełckie Studia Ełckie Stud. Eur. (Warsz.) Studia Europejskie / Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Stud. Gdań. / Wyż. Semin. Duch. Studia Gdańskie / Wyższe Seminarium Duchowne Stud. Lubus. Studia Lubuskie Stud. Pedagog.-Artyst. Studia Pedagogiczno-Artystyczne Stud. Physic. Cult. Studies in Physical Culture and Tourism Stud. Pr. Kol. Zarz. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Stud. Pr. Uniw. Ekon. Krak. Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Stud. Pr. Wydz. Nauk Ekon. / Uniw. Szczec. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński Stud. Praw.-Ekon. Studia Prawno-Ekonomiczne. Stud. Prawnoustr. Studia Prawnoustrojowe Stud. Psychol. / PAN Studia Psychologiczne / Polska Akademia Nauk Stud. Rozpr. / WSBezp. Warsz. Studia i Rozprawy / Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie Stud. Soc. Cracov. Studia Socialia Cracoviensia Stud. Socjol. Studia Socjologiczne Stud. Społ. Studia Społeczne / Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Stud. Społ.-Polit. Studia Społeczno-Polityczne Stud. z Prawa Wyznan. Studia z Prawa Wyznaniowego

18 - XVI - Szk. Spec. Szkoła Specjalna Szkice Humanist. Szkice Humanistyczne Śląsk Świat Nauki Teraź. Człow. Eduk. Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja Transformacje Trzeci Sektor Trzeci Sektor / [Fundacja Instytut Spraw Publicznych] Turyzm Turyzm / Uniwersytet Łódzki W Drodze Więź Work Employ. Soc. Work, Employment and Society Work Stress Work and Stress Wroc. Stud. Politol. Wrocławskie Studia Politologiczne Wspólne Tematy Współcz. Zarz. Współczesne Zarządzanie Wszechn. Pol. Wszechnica Polska Wych. Fiz. Zdr. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne Wych. na co Dzień Wychowanie na co Dzień Wychowawca Zakł. Pr. Chron. Zakłady Pracy Chronionej Zamoj. Stud. Mater. Zamojskie Studia i Materiały Zarz. Eduk. Zarządzanie i Edukacja Zarz. Innow. Gospod. Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie Zarz. Publ. Zarządzanie Publiczne : zeszyty naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Zarz. Publ. / Uniw. Ekon. Krak. Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zarz. w Kult. Zarządzanie w Kulturze Zarz. Zasob. Ludz. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Zesz. Gdyń. Zeszyty Gdyńskie Zesz. Gliw. Zeszyty Gliwickie Zesz. Nauk. / AE Krak. Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie [obecnie pt. Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Zesz. Nauk. / AE Pozn. Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu [obecnie pt. Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] Zesz. Nauk. Dolnośl. WSPrzeds., Stud. z Nauk Społ. Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Studia z Nauk Społecznych

19 - XVII - Zesz. Nauk., Ekon. Probl. Usług / USzczec. Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński Zesz. Nauk. / Górnośl. WSHand. Katow. Zeszyty Naukowe. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Zesz. Nauk., Informat., Ekon., Komunik. Społ. Zeszyt Naukowy. Informatyka, Ekonomia, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna / Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum Zesz. Nauk. Inst. Ekon. / PWSZ Nowy Sącz Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz Zesz. Nauk. Inst. Socjol. / PWSZ Tarnobrzeg Zeszyty Naukowe Instytutu Socjologii / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Zesz. Nauk. Kated. Market. PGdań. Zeszyty Naukowe Katedry Marketingu Politechniki Gdańskiej Zesz. Nauk. Kated. Nauk Ekon. / WSEiA Bytom Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Zesz. Nauk. / Olszt. WSInformat. Zeszyt Naukowy / Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska Zesz. Nauk. PBiałost., Ekon. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie Zesz. Nauk. PCzęst., Zarz. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie Zesz. Nauk. / Podkarp. Szk. Wyż. Jasło Zeszyty Naukowe / Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle Zesz. Nauk. PPozn., Humanist. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Humanistyka i Nauki Społeczne Zesz. Nauk., Pr. Inst. Ekon. Przeds. / USzczec. Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński Zesz. Nauk. PRzesz., Zarz. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing Zesz. Nauk. PWSZ Płock, Pedagog. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika Zesz. Nauk., Rocz. Praw. / USzczec. Zeszyty Naukowe. Roczniki Prawnicze / Uniwersytet Szczeciński Zesz. Nauk. / Śl. WSZarz. Katow. Zeszyt Naukowy / Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

20 - XVIII - Zesz. Nauk. Tor. Szk. Wyż. Zeszyty Naukowe Toruńskiej Szkoły Wyższej Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie [poprzednio pt. Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie] Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Pozn. Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu [poprzednio pt. Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Zesz. Nauk. / Warsz. WSE. Zeszyty Naukowe / Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna Zesz. Nauk. / WSAdmin. Publ. Szczec. Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie Zesz. Nauk. WSBank. Pozn. Chorz. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Zesz. Nauk. WSBank. Wroc. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Zesz. Nauk. / WSDG Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej Zesz. Nauk. / WSE Stalowa Wola Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli. Zesz. Nauk. WSHand. Piotrków Tryb. Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim Zesz. Nauk. WSHE (Włoc.) Zeszyty Naukowe WSHE [Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku] Zesz. Nauk. WSHE Łódź Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Zesz. Nauk. / WSHiR Pozn. Zesz. Nauk. / WSHand. Pozn. Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu Zesz. Nauk. / WSS-M Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Suwalsko- Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Humanitas, Zarz. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Zarządzanie i Marketing Zesz. Praw. Zeszyty Prawnicze Zesz. Stud. Doktor. / AE Pozn. Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii Zesz. Teor. Rachun. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Znak Znaki Now. Czasów Znaki Nowych Czasów

21 - XIX - OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW NAZW INSTYTUCJI WYDAWNICZYCH A. Marszałek Wydawnictwo Adam Marszałek ADV Stud. T. Gut ADV Studio Tomasz Gut Akad Humanist. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora Akad. Humanist.-Ekon. Łódź. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Akad. Obr. Nar. Akademia Obrony Narodowej Akapit Wydawnictwo Edukacyjne Akapit Alpha Wydawnictwa Profesjonalne ALPHA pro Sp. z o.o. Arete II Wydawnictwo Arete II Aspra-jr Oficyna Wydawnicza ASPRA JR Atlantic Publ. Group Atlantic Publishing Group Bonus Liber Bonus Liber, Spółka z o.o. BORIS Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS Caritas Diec. Rzesz. Caritas Diecezji Rzeszowskiej Centr. Bad. Eur. Wsch. Centrum Badań Europy Wschodniej Colleg. Civitas Collegium Civitas Press Dom Współpr. Pol.-Niem. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej Dr Josef Raabe Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o. Duet Dom Wydawniczy Duet E. Elgar Edward Elgar Elbl. Stow. Wspier. Inicjat. Pozarz. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Elbl. Uczel. Humanist.-Ekon. Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna Elipsa Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa EUR-OP Publications Office of the European Union Fed. Organ. Pozarz. Centr. Szpitalna Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna Fund. dla Polski Fundacja dla Polski Fund. Eduk. Demokr. Fundacja Edukacja dla Demokracji Fund. Eduk. dla Przyszłości. Fundacja Edukacja dla Przyszłości Fund. Fika Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych Fika Fund. Hospicjum to też Życie Fundacja Hospicyjna Hospicjum to też Życie Fund. Inicjat. Społ.-Ekon. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Fund. ISP Fundacja Instytut Spraw Publicznych

22 - XX - Fund. Pro Caritate Fundacja Pro Caritate Fund. R. Schumana Fundacja im. Roberta Schumana Fund. Rozw. Demokr. Lokal Stowarzyszenie Rozwoju Demokracji Lokalnej Fund. Rozw. Dzieci Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego Fund. Rozw. Społ. Ob. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Fund. Starszy Brat Starsza Siostra Fundacja Starszy Brat Starsza Siostra Polska Fund. Stud. Bad. Eduk. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych Fund. Synapsis Fundacja Synapsis Fund. Szansa Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży Szansa Fund. Tow. Szk. Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja, Fundusz Współpr. Fundusz Współpracy Górnośl. WSHand. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Górnośl. WSPedagog. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Humanitas Oficyna Wydawnicza Humanitas IAP Information Age Publishing Impact Centrum Strategii i Rozwoju Impact Impuls Oficyna Wydawnicza Impuls Indiana Univ. Press Indiana University Press Indygo Zahir Media Wydawnictwo Indygo Zahir Media Innovatio Press Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Inst. Inicjat. Pozarz. Instytut Inicjatyw Pozarządowych Inst. Podkarp. Instytut Podkarpacki Inst. Profilak. Społ. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego Inst. Zach. Instytut Zachodni. Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu Interfon Wydawnictwo Interfon Sp. z o.o Intersentia Intersentia Publishers J. Wiley John Wiley a. Sons KaFOS Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KaFOS Kamp. Przeciw Homof. Kampania Przeciw Homofobii Kanc. Prez. RM Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Kanc. Senatu Kancelaria Senatu Kolonia Kolonia Ltd. Kraj. Szk. Admin.Publ. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

23 - XXI - L&J Techtrading L&J Techtrading Sp. z o.o. Lex Wolters Kluwer bus. Lex a Wolters Kluwer business LexisNexis Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis LexisNexis Polska Lyceum Books McFarland McFarland and Company Municipium Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium Nomos Zakład Wydawniczy Nomos Nonprof. Risk Manag. Cent. Nonprofit Risk Management Center Norbertinum Norbertinum Wydawnictwo, Drukarnia, Księgarnia, spółka z o.o. Nova Sc. Publ. Nova Science Publishers Of. Ekon. Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Of. Wydaw. Uniw. Zielonogór. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego Ośr. Psychoeduk. Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie Oxford Univ. Press Oxford University Press Palgrave Macmillan PWSWschodnioeur. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska Pol. Tow. Polity. Społ Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej Pol. Zielona Sieć Polska Zielona Sieć Pro Carpathia Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia Profile Region. Centr. Eduk. Ekol. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej Region. Izba Obrach. Regionalna Izba Obrachunkowa Region. Ośr. Polit. Społ. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Routledge Schäffer-Poeschel Verl. Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft Steuern Recht Scholar Wydawnictwo Naukowe Scholar Sigma Theta Tau Int. Sigma Theta Tau International Stanford Univ. Press Stanford University Press Stow. CAL Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej Stow. Centr. Wolonatr. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Stow. Czas Przestrzeń Tożsam. Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość Stow. Forum Inicjat. Pozarz. Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych

24 - XXII - Stow. Klon/Jawor Stowarzyszenie Klon/Jawor Stow. Młodz. Niniwa Stowarzyszenie Młodzieżowe Niniwa Studio Format Wydawnictwo Studio Format Studio Mediana Studio Mediana Agencja Reklamowa. SWIG Delta Partner Stowarzyszania Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner Śl. Centr. Równych Szans Śląskie Centrum Równych Szans Śląsk Śląsk Wydawnictwo Naukowe Tow. Nauk. KUL Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Tow. Pol.-Niem. Pomorz. Przedniego Towarzystwo Polsko-Niemieckie Pomorza Przedniego Tow. Pomocy Brata Alberta Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Unimex Oficyna Wydawnicza Unimex Uniw. Przyr.-Humanist. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny Urz. Dzieln. Ochota Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Wydział Kultury Urz. Marszałk.Woj. Dolnośl. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Urz. Marszałk.Woj. Małopol. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Urz. Marszałk. Woj. Świętokrz. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Urz.Stat. Urząd Statystyczny w Krakowie Verl. Sozialwiss. Verlag für Sozialwissenschaften Via Medica VOYA Books Wiedza i Praktyka Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Wolters Kluwer Polska Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. [poprzednio Polskie Wydawnictwa Profesjonalne] WSBizn. Nat.-Louis Univ. Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University Wszechn. Podat. Wszechnica Podatkowa Wszechn. Świętokrz. Wszechnica Świętokrzyska Wydaw. AE Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego Wydaw. Akad. Bydg. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego Wydaw. Akad. J. Długosza Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół PARTNEREM DODATKU JEST RANKING szkół WYŻSZYCH RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH Dwa światy nauki Rafał Pisera Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Collegium Civitas z Warszawy zwyciężyły w rankingu szkół wyższych Wprost.

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r.

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego

Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego 1 Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła WyŜsza 10 2 WyŜsza Szkoła Pedagogiczna w Łodzi 93,12 3 WyŜsza Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami 86,61 4

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ

Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ 1 Akademia Leona Koźmińskiego 10 2 Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej 66,73 3 Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych 35,75 4 Uczelnia Łazarskiego 29,13 5 Collegium

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje podajemy w następującym porządku: termin, tytuł konferencji, organizator imprezy. 20.01.2015 r. Ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-S8-15

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-S8-15 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I ICH SPOŁECZNE FUNKCJE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Służby kontrwywiadu wojskowego I RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielce, 2015 r. Książki Rozwinięcie skrótów dot. lokalizacji

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA ELEKTRONICZNE DLA NAUCZYCIELI

CZASOPISMA ELEKTRONICZNE DLA NAUCZYCIELI CZASOPISMA ELEKTRONICZNE DLA NAUCZYCIELI AERA SIG (American Education Research Association Special Interest Group ) - http://www.bu.umk.pl/pedagogika1 Pełnotekstowe czasopisma z dziedziny edukacji. Arianta

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność

Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność 1 WyŜsza Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 10 2 Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych 75,73 3 WyŜsza Szkoła Bankowa we 71,97 4 Szkoła WyŜsza im. Pawła

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17 Polska Komisja Akredytacyjna uczelnie/wydziały, w których został oceniony kierunek informatyka w latach 2003-2013 w układzie chronologicznym (ocena programowa) Nazwa Uczelni/ u Koncepcja rozwoju kierunku

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

0-24 262-86-89 264-22-77 2. kujawskopomorskie

0-24 262-86-89 264-22-77 2. kujawskopomorskie Wykaz podmiotów szkolących, które otrzymały zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny ( stan na dzień 15 marca 2011 r.) Lp. województwo

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE Przemoc w rodzinie Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie: Agnieszka Mucha-Barciszewska

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PRACA SOCJALNA (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Udostępniania Zbiorów Druki

Bardziej szczegółowo

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna z krajami partnerskimi (termin składania wniosków: 04.03.2015) 22 lipca 2015r. ogłasza wyniki konkursu

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Organizacje, instytucje wspomagające proces edukacji i rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór

Bardziej szczegółowo

Czasopisma dostępne w Bibliotece WSG w ramach projektu e-publikacje Nauki Polskiej

Czasopisma dostępne w Bibliotece WSG w ramach projektu e-publikacje Nauki Polskiej Czasopisma dostępne w Bibliotece WSG w ramach projektu e-publikacje Nauki Polskiej LP. TYTUŁ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW nauki medyczne 1 Biology of Sport rocznik Instytut Sportu w 15 wychowanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl POMOC SPOŁECZNA Zestawienie literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE Ogólnopolska Konferencja Naukowa WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE 9-10 października 2014, WROCŁAW Organizator: Zakład Socjologii Edukacji, Instytut

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 1990-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa zwarte oraz artykuły

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA Elementy obowiązkowe Esej naukowy indywidualny na dowolnie wybrany temat z zakresu przedmiotu, 3-5 stron standaryzowanego maszynopisu, przesłany do 09.01.2009 na adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. 1. Opracowania poświęcone współpracy międzysektorowej powstałe po wejściu w życie UDPP (wybór)

Bibliografia. 1. Opracowania poświęcone współpracy międzysektorowej powstałe po wejściu w życie UDPP (wybór) Aneks 2 Bibliografia Bibliografia obejmuje publikacje dotyczące współpracy sektora pozarządowego z administracją publiczną, które ukazały się po wejściu w życie Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA

NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA NAUKI POLITYCZNE. POLITYKA Z 099687-CZO WM 007849-WM BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku / oprac. Ryszard Jakubczak Warszawa: Wydaw. Bellona, 2011. - 663 s. : il. ; ISBN 83-11-12242-0

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODUŁ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODUŁ MODUŁ Interdyscyplinarna charakterystyka problemu pracy z osobami bezrobotnymi podstawowe wiadomości o aspektach socjologicznych, psychologicznych, medycznych i ekonomicznych. KOORDYNATOR MODUŁU Mgr ElŜbieta

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Publikacje Elżbiety Feret Dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR Do doktoratu: 1. Kompetencje podatkowe rad gmin, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo - Ekonomia, Tom XXIII, Rzeszów 1998r., s.31-43. 2. Udział podatków

Bardziej szczegółowo

(Monitor Polski Nr 56, poz. 594)

(Monitor Polski Nr 56, poz. 594) (Monitor Polski Nr 56, poz. 594) OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU 1. Nazwa ZAKŁAD ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO I PRAWA 2. Historia powstania W 2000 roku Senat PWSZ w Kaliszu podjął decyzję

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r.

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r. OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

the following State Universities provide programmes on physiotherapy:

the following State Universities provide programmes on physiotherapy: Poland the following State Universities provide programmes on physiotherapy: 1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 31-571 Kraków, Al. Jana Pawła II 78 tel. (+48-12) 683 10

Bardziej szczegółowo

Usługi społeczne dla osób niepełnosprawnych

Usługi społeczne dla osób niepełnosprawnych Pod Patronatem Pana dr Janusza Kochanowskiego - Rzecznika Praw Obywatelskich Termin i miejsce: 17-18.03.2010 r., Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wydział Nauk Społecznych, ul.

Bardziej szczegółowo

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej Informacja w świecie cyfrowym Dąbrowa Górnicza, 3 marca 2008 r. Aneta Drabek Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Śląska Biblioteka Cyfrowa Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

Edukacja wielokulturowa

Edukacja wielokulturowa Edukacja wielokulturowa - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Wydawnictwa zwarte 1.Afryka w szkole : materiały dydaktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. T.1: Jak mówić

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

1. Zbigniew Lasocik, Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa, 2013.

1. Zbigniew Lasocik, Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa, 2013. Źródło: http://www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/osrodek-badan-handlu-lu/6405,publikacje-osrodka-badan-handlu-ludzmi-uw.ht ml Wygenerowano: Sobota, 23 lipca 2016, 23:53 A A A Publikacje Ośrodka Badań

Bardziej szczegółowo

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost komórka organizacyjna Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad Sekretarz Stanu Jan Bury Podsekretarz Stanu Adam Leszkiewicz Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski tytuł

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej SAMORZĄD UCZNIOWSKI Data: 18.10.2013 Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej SAMORZĄD UCZNIOWSKI Zestawienie bibliograficzne w wyborze Książki Samorząd uczniowski nie bibelot

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy 20 listopada 2014 r. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości WSNHiD, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10,

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena Zawal Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Błaszczuk,

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego (termin składania wniosków: 31.03.2015 r.) 29 lipca 2015 r. ogłasza

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy! Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka

Drodzy Czytelnicy! Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka Drodzy Czytelnicy! W kolejnym roku oddajemy w Wasze ręce nasze naukowe Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, które jest tworzone dzięki współpracy z pracownikami naukowymi z dziedzin Nauk Ekonomicznych.,

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.)

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Lp. województw ośrodki publiczne o 1. dolnośląskie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Materiały dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Jana

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów Prof. zw. dr hab. Dyrektor Instytutu Finansów PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka 2015 1 Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, w: O nowy ład finansowy

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydawnictw ciągłych przeznaczonych do bezpłatnego przekazania

Wykaz wydawnictw ciągłych przeznaczonych do bezpłatnego przekazania 9 Wykaz wydawnictw ciągłych przeznaczonych do bezpłatnego przekazania 2013 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tytuł czasopisma rok, numery uwagi T.10:, nr2-4 Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum T.11:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne Dziennik Ustaw Nr 128 10763 Poz. 864 864 ROZPORZĄDZENE MNSTRA ZDROWA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2014 r. Analiza wyników konkursu na aplikację ogólną w 2014 r. Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bezrobocie (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Mariola Majchrowska

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE KLUCZOWE

KOMPETENCJE KLUCZOWE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl KOMPETENCJE KLUCZOWE Wybór literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych na rok 2011

Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych na rok 2011 Katowice, 26 listopada 2010r znak sprawy BI/I/ 323/108 /10 Wszyscy Wykonawcy Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. Nr 1(25)/2008. z zakresu pedagogiki i psychologii

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. Nr 1(25)/2008. z zakresu pedagogiki i psychologii Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Nr 1(25)/2008 12:2&, z zakresu pedagogiki i psychologii Luty 2008 1. Andragogika Z XMFLX LQWHUG\VF\SOLQDUQ\P SRG red. Wojciecha Horynia

Bardziej szczegółowo

Informacje o Konkursie im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie" na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim

Informacje o Konkursie im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim Informacje o Konkursie im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie" na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim Idea konkursu Prezentowanie i promowanie dziennikarskiej twórczości studentów

Bardziej szczegółowo

1. Przebieg kariery naukowej

1. Przebieg kariery naukowej Curriculum Vitae mgr Maciej Gnela ADRES Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków Biuro: +48 (12) 293 57 31/ 75 54 Fax: +48 (12) 293

Bardziej szczegółowo

Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni I. Czytelnia Naukowa 81-402 Gdynia ul. Bpa Dominika 17, tel. 58 622-10-99 1. 2+3D 2. 30 dni 3. Akcent

Bardziej szczegółowo

Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek

Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek ZASÓB CZASOPISM BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE Drama Lp. Tytuł czasopisma Częstotliwość Zasób Uwagi 1 Alkoholizm i Narkomania Kwartalnik 2006-2010, 2011-2015

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU Województwo Dane uczelni Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367

Bardziej szczegółowo

pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. inż. Joachima Foltysa Opole, 7. grudnia 2015 roku

pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. inż. Joachima Foltysa Opole, 7. grudnia 2015 roku IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa z cyklu Społeczeństwo internautów a kultura globalna pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Prasa codzienna i wydawnictwa kolorowe. Strona 1

Prasa codzienna i wydawnictwa kolorowe. Strona 1 Prasa codzienna i wydawnictwa kolorowe Załącznik Nr 1 a L.p. Tytuł Częstotliwość Zamawiana ilość Cena 1 egz. Wartość brutto ukazywania się egz. (rocznika) (rocznika) brutto 1 2 3 4 5 6 1. ADMINISTRATOR

Bardziej szczegółowo

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Stypendyści wg typów uczelni Typ uczelni 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/ % Uniwersytety 482 695 611 552 592 579 480 462

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska

Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Udział w konferencjach dr Bożena Makowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Teraźniejszość i przyszłość edukacji zdrowotnej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH Nazwa szkoły Delegatura Rodzaj postępowania Etap postępowania 1 Elbląska Uczelnia Humanistyczno- Ekonomiczna Bydgoszcz 2 Akademia Morska w Gdyni Gdańsk 3 Akademia Medyczna

Bardziej szczegółowo

K w a l i f i k a c j e i d o ś w i a d c z e n i e z a w o d o w e w ł a ś c i c i e l a P B S A N A L I T Y K z o s t a t n i c h 1 0 l a t

K w a l i f i k a c j e i d o ś w i a d c z e n i e z a w o d o w e w ł a ś c i c i e l a P B S A N A L I T Y K z o s t a t n i c h 1 0 l a t K w a l i f i k a c j e i d o ś w i a d c z e n i e z a w o d o w e w ł a ś c i c i e l a P B S A N A L I T Y K z o s t a t n i c h 1 0 l a t Zdzisław Skuza WYKSZTAŁCENIE Tytuł zawodowy: mgr socjologii

Bardziej szczegółowo