BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE"

Transkrypt

1 GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE TRZECI SEKTOR działalność zarządzanie prawo

2 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie społeczne (literatura polska w wyborze) / J. Więckowska-Trzyszka Nr 119 Bibliografia prac prof. dr. hab. Andrzeja Świątkowskiego za lata / E. Wyglądała Nr 120 Godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym (literatura polska i obca w wyborze) / A. Radwańska Nr 121 Bibliografia prac prof. dr. hab. Antoniego Rajkiewicza za lata / A. Radwańska 2011 Nr 122 Nr 123 Bibliografia prac prof. dr. hab. Mieczysława Kabaja za lata / E. Wyglądała Bibliografia prac prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej za lata / A. Radwańska Nr 124 Kobieta na współczesnym rynku pracy (literatura polska i obca w wyborze) / J. Więckowska- Trzyszka Nr 125 Praca i życie ludzi starszych i starych (literatura polska i obca w wyborze) / A. Radwańska Nr 126 Dialog społeczny (literatura polska i obca w wyborze) / A. Kulesza 2012 Nr 127 Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji (literatura polska i obca w wyborze) / A. Radwańska Nr 128 Rozwój zawodowy (literatura polska i obca w wyborze) / E. Wyglądała 2013 Nr 129 Praca i życie w Unii Europejskiej (literatura polska i obca w wyborze) / J. Więckowska-Trzyszka

3 - I - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO TRZECI SEKTOR (literatura polska i obca w wyborze) Oprac. Ewa Wyglądała Warszawa 2013

4 - II - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ul. Limanowskiego Warszawa tel./fax: BIBLIOGRAFIE (130) Third sector (selected Polish and foreign literature) Łamanie i druk: ZWP MPiPS. Zam. 390/13. Format A5. Nakład 100 egz.

5 - III - SPIS TREŚCI Przedmowa... VII Wykaz skrótów tytułów czasopism i wydawnictw ciągłych... IX Objaśnienia skrótów nazw instytucji wydawniczych... XIX Wykaz skrótów... XXIV Wykaz symboli... XXV Spis bibliograficzny I. ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO Organizacje pozarządowe w życiu społecznym Uregulowania prawne a. Prawo o organizacjach pożytku publicznego b. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Działalność a. Zagadnienia ogólne b. Obszary działania c. Współpraca z administracją publiczną i innymi podmiotami d. Ocena działalności Marketing Finanse i rachunkowość Zarządzanie Szkolenia Zatrudnienie Problemy socjopsychologiczne II. WOLONTARIAT Zagadnienia ogólne Prawo o wolontariacie Formy wolontariatu Działalność na rzecz różnych środowisk Zarządzanie Szkolenia Wolontariat a kariera zawodowa Problemy socjopsychologiczne Indeks alfabetyczny

6 - IV -

7 - V - CONTENTS Preface... VII The register of periodicals titles and its abbreviations... IX The explanations concerning the names abbreviations of publishing institutions... XIX The abbreviations register... XXIV The symbols register... XXV The bibliographical register I. NON-PROFIT ORGANIZATIONS Non-governmental organizations in social life Legislation a. Law on public benefit organizations b. Act on public benefit organisations and volunteer work Activity a. General questions b. Areas of activity c. Cooperation with the public administration and stakeholders d. Evaluation of the activities Marketing Finance and accounting Management Training Employment Socio-psychological problems II. VOLUNTEER General questions Law on volunteer Types of volunteering Activities for the different beneficiaries Management Training Volunteering and careers Socio-psychological problems The alphabetical register

8 - VI -

9 - VII - PRZEMOWA Organizacje pozarządowe to fundament społeczeństwa obywatelskiego, w którym obywatele angażują się w działalność społeczną wspólnego dobra. Silne organizacje pozarządowe to silne społeczeństwo obywatelskie, a co za tym idzie stabilna demokracja. Warto więc je wspierać i doceniać ich aktywność, przyczyniając się do społecznego dobrobytu. Mam nadzieję, że prezentowana bibliografia pomoże poznać ich funkcjonowanie, ustawodawstwo, a także problemy związane z zarządzaniem i finansami. Ponieważ trzeci sektor to zbiorcza nazwa organizacji pozarządowych tak właśnie zatytułowano tę Bibliografię. W literaturze przedmiotu fenomen trzeciego sektora opisywany bywa przy użyciu wielu terminów. To bogactwo związane jest z wielością koncepcji wyjaśniających zróżnicowane postacie tego sektora, jakie rozwinęły się w Europie i na świecie. W prezentowanej, drugiej 1 z kolei, Bibliografii dotyczącej organizacji pozarządowych przedstawiono literaturę polską i zagraniczną dotyczącą różnych aspektów organizacji trzeciego sektora. Bibliografia rejestruje książki, rozdziały dzieł zbiorowych, artykuły z czasopism, materiały z konferencji oraz akty prawne, a także prace doktorskie 2. Materiał został zebrany w oparciu o polskie i zagraniczne bazy danych, przede wszystkim bibliografię narodową oraz wydawnictwa Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Całość liczącą 1126 pozycji usystematyzowano w dwóch działach głównych z zastosowaniem poddziałów pierwszego i następnych stopni. W niektórych działach zwrócono uwagę czytelników na zawarte tam bloki tematyczne poprzez zastosowanie haseł: Poradniki (poz ); Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (poz ) ; Wolontariat pracowniczy (poz ). 1 2 Organizacje pozarządowe / oprac. L. Ciecierska. - Warszawa, Ich opis nie zawiera objętości pracy.

10 - VIII - W Bibliografii zastosowano odsyłacze prowadzące do pozycji o pokrewnej problematyce, które zostały zarejestrowane w innym dziale oraz odsyłacze międzydziałowe. Opis pozycji bibliograficznych jest uproszczony i zawiera niezbędne elementy identyfikujące daną publikację. Bibliografię uzupełniają indeks alfabetyczny oraz wykazy skrótów tytułów czasopism i wydawnictw ciągłych, instytucji wydawniczych, skrótów i symboli. Warszawa, lipiec 2013 r.

11 - IX - WYKAZ SKRÓTÓW TYTUŁÓW CZASOPISM I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH Acta Elb. Acta Elbingensia Acta UL, Fol. Oecon. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica Acta UNC, Pedagog. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika Acta Univ. Wratisl. Acta Universitatis Wratislaviensis Acta Univ. Wratisl., Prawo Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji Acta Univ. Wratisl., Socjol. Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia Admin. Publ. Administracja Publiczna (Białystok) Administracja Afr. Bull. Africana Bulletin Aktywiz. Zaw. Osób Niepełnospr. Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych Ann., Etyka Gospod. Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym Ann. UMCS, Sect. F Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia Ann. UMCS, Sect. H Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia Ann. UMCS, Sect. K Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia Arg. Oecon. Argumenta Oeconomica Asia Pacific Stud. Asia a. Pacific Studies Aura Aux. Soc. Auxilium Sociale. Wsparcie Społeczne Aux. Soc. Novum Auxilium Sociale Novum Bezp. Pr. Bezpieczeństwo Pracy Białost. Stud. Praw. Białostockie Studia Prawnicze Bibl. w Szk. Biblioteka w Szkole Bibliotekarz Biul. Eduk. Medialn. Biuletyn Edukacji Medialnej Biul. Hist. Wych. Biuletyn Historii Wychowania Bliski Wschód Bliski Wschód : społeczeństwa-polityka-tradycje / Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Instytut Studiów Politycznych PAN Bliżej Przedszk. Bliżej Przedszkola Borussia Casus Casus : kwartalnik Krajowej Reprezentacji Samorządnych Kolegiów Odwoławczych

12 - X - Chorz. Stud. Polit. Chorzowskie Studia Polityczne Chowanna Civitas Civitas : studia z filozofii polityki / [Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Myśli Politycznej, Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe Cult. Manag. Culture Management Cywiliz. Polit. Cywilizacja i Polityka : zeszyty naukowe / Uniwersytet Gdański. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Politologii. Zakład Nauki o Cywilizacji Człow. Środ. Człowiek i Środowisko Droit Soc. Droit Sociale Dyr. Szk. Dyrektor Szkoły Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziecko Krzywdz. Dziecko Krzywdzone Econ. Papers Economic Papers Eduk. Dialog Edukacja i Dialog : czasopismo liderów edukacji Eduk. dla Bezp. Edukacja dla Bezpieczeństwa Eduk. Doros. Edukacja Dorosłych Eduk. Filoz. Edukacja Filozoficzna Eduk. Ustaw. Doros. Edukacja Ustawiczna Dorosłych Edukacja Edukacja : studia, badania, innowacje Ekon. Humanist. Ekonomia i Humanistyka Ekon. Menedż. Ekonomia Menedżerska. Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej Ekon. Organ. Przeds. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Ekon. Społ. Ekonomia Społeczna / [Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej] E-Mentor E-mentor : dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie : wersja drukowana internetowego czasopisma e-mentor.edu.pl. Eur. J. Soc. Law European Journal of Social Law Euro-Facta Finan. Komunal. Finanse Komunalne Forum Akad. Forum Akademickie Forum Eduk. Wydz. Pedagog. WSInformat. Forum Edukacyjne Wydziału Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki Forum Nauk., Inst. Samorz. Teryt. / WSZarz. Pozn. Forum Naukowe. Instytut Samorządu Terytorialnego / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu [poprz. pt. Forum Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu]

13 - XI - Gaz. Praw. Gazeta Prawna Gerontol. Społ. Gerontologia Społeczna Global Soc. Policy Global Social Policy Gospod. Przestrz. Gospodarka Przestrzenna Gov. Opposit. Government and Opposition Hand. Wewn. Handel Wewnętrzny Harv. Bus. Rev. Pol. Harvard Business Review Polska Heureka Heureka : problemy społecznego ruchu naukowego Humanum Humanum : Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Int. Lawyer The International Lawyer Int. Stud. International Studies Ius Admin. Ius et Administratio J. Mod. Sc. Journal of Modern Science J. Persp. Econ. Polit. Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration Język, Religia, Tożsam. Język, Religia, Tożsamość Katecheta Kult. Eduk. Kultura i Edukacja Kult. Fiz. Kultura Fizyczna Kult. Społ. Kultura i Społeczeństwo Kwart. PWSZ Suwałki Kwartalnik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach Lub. Rocz. Pedagog. Lubelski Rocznik Pedagogiczny Management Market. Rynek Marketing i Rynek Marketing Master Bus. Admin. Master of Business Administration Misc. Iur. Miscellanea Iuridica Młody Polit. Młody Politolog Monit. Pol. Monitor Polski Monit. Prawa Pr. Monitor Prawa Pracy : zmiany, orzecznictwo, praktyka Monit. Unii Eur. Monitor Unii Europejskiej Nauka Gospod. Nauka i Gospodarka Nauki o Zarz. Nauki o Zarządzaniu New Educ. Rev. The New Educational Review Niepełnospr. Rehabil. Niepełnosprawność i Rehabilitacja Nierówn. Społ. Wzrost Gospod. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy Nowa Eduk. Zaw. Nowa Edukacja Zawodowa Nowa Szk. Nowa Szkoła

14 - XII - Nowe Zesz. Samorz. Nowe Zeszyty Samorządowe Optimum Stud. Ekon. Optimum Studia Ekonomiczne Organ. Kier. Organizacja i Kierowanie Organ. Zarz. Organizacja i Zarządzanie Paedagog. Christ. Paedagogia Christiana Palestra Palestra : pismo adwokatury polskiej / Naczelna Rada Adwokacka Pampaedia Pampaedia. Leszczyńskie Studia Humanistyczne / Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie Państ. Prawo Państwo i Prawo Państ. Społ. Państwo i Społeczeństwo Parki Nar. Parki Narodowe Pedagog. Społ. Pedagogika Społeczna Period. Nauk. Akad. Polon. Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej Personel Zarz. Personel i Zarządzanie Pien. Więź Pieniądze i Więź Pol. J. Sport Tour. Polish Journal of Sport and Tourism Pol. Polit. Sci. Polish Political Science Pol. Prz. Dyplomat. Polski Przegląd Dyplomatyczny Pol. Sociol. Rev. Polish Sociological Review Polit. i Społ. Polityka i Społeczeństwo / [Katedra Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego] Polit. Społ. Polityka Społeczna Por. Bibliot. Poradnik Bibliotekarza Por. Gaz. Praw. Poradnik Gazety Prawnej Pr. Mater. ISM Prace i Materiały ISM / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne ; Instytut Studiów Międzynarodowych Pr. Mater. Wydz. Zarz. UGdań. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Pr. Nauk. AE Wroc. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Pr. Nauk. AE Wroc., ser. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Seria Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Pr. Nauk. AE Wroc., ser. Nauki Humanistyczne Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne Pr. Nauk. AJD Częst., Psychol. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Psychologia

15 - XIII - Pr. Nauk., Ekon. / PRadom Prace Naukowe. Ekonomika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego Pr. Nauk., Pedagog. / PRadom. Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., ser. Nauki Społeczne Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego. Nauki Społeczne Pr. Rehab. Niepełnospr. Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych : rehabilitacja prawo finanse zarządzanie technika Pr. Soc. Praca Socjalna Pr. Zabezp. Społ. Praca i Zabezpieczenie Społeczne Prawo Pr. Prawo Pracy Prawo Admin. Kościół Prawo, Administracja, Kościół Prawo Podat. UE Prawo i Podatki Unii Europejskiej Prawo Przeds. Prawo Przedsiębiorcy Pro Publ. Bono Pro Publico Bono Probl. Alkoh. Problemy Alkoholizmu Probl. Opiek.-Wych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze Probl. Polit. Społ. Problemy Polityki Społecznej : studia i dyskusje Probl. Porad. Psychol. Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego Probl. Zarz. Problemy Zarządzania Probl. Zarz. Finan. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu [poprz. pt. Zeszyty Naukowe. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu / Uniwersytet Szczeciński] Prz. Legisl. Przegląd Legislacyjny Prz. Nauk.-Metod. Eduk. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa Prz. Organ. Przegląd Organizacji Prz. Podat. Przegląd Podatkowy Prz. Polit.-Gospod. Eur. Przegląd Polityczno-Gospodarczy Europy Środkowej i Wschodniej Prz. Politol. Przegląd Politologiczny Prz. Praw.-Ekon Przegląd Prawno-Ekonomiczny Prz. Prawa Eur. Przegląd Prawa Europejskiego Prz. Prawa Publ. Przegląd Prawa Publicznego Prz. Sejmowy Przegląd Sejmowy Prz. Socjol. Przegląd Socjologiczny Prz. Ubezp. dla Ciebie Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie

16 - XIV - Prz. Więzien. Pol. Przegląd Więziennictwa Polskiego Prz. Zach. Przegląd Zachodni Przyszłość Przyszłość Świat Europa Polska : biuletyn Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk / Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Psychol. w Szk. Psychologia w Szkole Rejent Remedium Remedium : profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia Resov. Sac. Resovia Sacra Rocz. Admin. Prawa Roczniki Administracji i Prawa Rocz. Gdyń. Rocznik Gdyński Rocz. Kalis. Rocznik Kaliski Rocz. Kol. Anal. Ekon. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych Rocz. Komis. Nauk. Pedagog. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych Rocz. Koszal. Rocznik Koszaliński Rocz. Lubus. Rocznik Lubuski Rocz. Łowic. Roczniki Łowickie Rocz. Nauk Polit. Rocznik Nauk Politycznych Rocz. Nauk Praw. Roczniki Nauk Prawnych [poprz. pt. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne]. Rocz. Nauk Społ. Roczniki Nauk Społecznych. Rocz. Nauk. WSInformat. TWP Olszt., Socjol. Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie. Socjologia, Pedagogika Rocz. Politol. Rocznik Politologiczny Rocz. Przemys. Rocznik Przemyski Rocz. Sosnow. Rocznik Sosnowiecki Rocz. Teol. Roczniki Teologiczne Rocz. WSBAdmin. Łuków Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie Rocz. WSHand. Radom. Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu Rocz. Wydz. Pedagog. WSFiloz.-Pedagog. Ignatianum Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie Rola Informat. w Nauk. Ekon. Społ. Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych Rozpr. Nauk. PWSZ Elbląg Rozprawy Naukowe i Zawodowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Ruch Praw. Ekon. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

17 - XV - Rynek Pr. Rynek Pracy Samorz. Teryt. Samorząd Terytorialny Seminare Seminare : poszukiwania naukowo-pastoralne Serw. Praw.-Prac. Serwis Prawno-Pracowniczy Słup. Pr. Geogr. Słupskie Prace Geograficzne Służ. Cyw. Służba Cywilna Służ. Prac. Służba Pracownicza Soc. Policy Admin. Social Policy and Administration Societ. Comm. Societas Communitas Społ. Polit. Społeczeństwo i Polityka : pismo edukacyjne / Wydział Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora Społ. Rodz. Społeczeństwo i Rodzina : stalowowolskie studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Spółdz. Kwart. Nauk. Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy Stosun. Międzynar. Stosunki Międzynarodowe Stud. Bob. Studia Bobolanum Stud. Ełckie Studia Ełckie Stud. Eur. (Warsz.) Studia Europejskie / Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Stud. Gdań. / Wyż. Semin. Duch. Studia Gdańskie / Wyższe Seminarium Duchowne Stud. Lubus. Studia Lubuskie Stud. Pedagog.-Artyst. Studia Pedagogiczno-Artystyczne Stud. Physic. Cult. Studies in Physical Culture and Tourism Stud. Pr. Kol. Zarz. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Stud. Pr. Uniw. Ekon. Krak. Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Stud. Pr. Wydz. Nauk Ekon. / Uniw. Szczec. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński Stud. Praw.-Ekon. Studia Prawno-Ekonomiczne. Stud. Prawnoustr. Studia Prawnoustrojowe Stud. Psychol. / PAN Studia Psychologiczne / Polska Akademia Nauk Stud. Rozpr. / WSBezp. Warsz. Studia i Rozprawy / Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie Stud. Soc. Cracov. Studia Socialia Cracoviensia Stud. Socjol. Studia Socjologiczne Stud. Społ. Studia Społeczne / Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Stud. Społ.-Polit. Studia Społeczno-Polityczne Stud. z Prawa Wyznan. Studia z Prawa Wyznaniowego

18 - XVI - Szk. Spec. Szkoła Specjalna Szkice Humanist. Szkice Humanistyczne Śląsk Świat Nauki Teraź. Człow. Eduk. Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja Transformacje Trzeci Sektor Trzeci Sektor / [Fundacja Instytut Spraw Publicznych] Turyzm Turyzm / Uniwersytet Łódzki W Drodze Więź Work Employ. Soc. Work, Employment and Society Work Stress Work and Stress Wroc. Stud. Politol. Wrocławskie Studia Politologiczne Wspólne Tematy Współcz. Zarz. Współczesne Zarządzanie Wszechn. Pol. Wszechnica Polska Wych. Fiz. Zdr. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne Wych. na co Dzień Wychowanie na co Dzień Wychowawca Zakł. Pr. Chron. Zakłady Pracy Chronionej Zamoj. Stud. Mater. Zamojskie Studia i Materiały Zarz. Eduk. Zarządzanie i Edukacja Zarz. Innow. Gospod. Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie Zarz. Publ. Zarządzanie Publiczne : zeszyty naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Zarz. Publ. / Uniw. Ekon. Krak. Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zarz. w Kult. Zarządzanie w Kulturze Zarz. Zasob. Ludz. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Zesz. Gdyń. Zeszyty Gdyńskie Zesz. Gliw. Zeszyty Gliwickie Zesz. Nauk. / AE Krak. Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie [obecnie pt. Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie] Zesz. Nauk. / AE Pozn. Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu [obecnie pt. Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] Zesz. Nauk. Dolnośl. WSPrzeds., Stud. z Nauk Społ. Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Studia z Nauk Społecznych

19 - XVII - Zesz. Nauk., Ekon. Probl. Usług / USzczec. Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński Zesz. Nauk. / Górnośl. WSHand. Katow. Zeszyty Naukowe. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Zesz. Nauk., Informat., Ekon., Komunik. Społ. Zeszyt Naukowy. Informatyka, Ekonomia, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna / Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum Zesz. Nauk. Inst. Ekon. / PWSZ Nowy Sącz Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz Zesz. Nauk. Inst. Socjol. / PWSZ Tarnobrzeg Zeszyty Naukowe Instytutu Socjologii / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Zesz. Nauk. Kated. Market. PGdań. Zeszyty Naukowe Katedry Marketingu Politechniki Gdańskiej Zesz. Nauk. Kated. Nauk Ekon. / WSEiA Bytom Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Zesz. Nauk. / Olszt. WSInformat. Zeszyt Naukowy / Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego Zesz. Nauk., Organ. / PŚl. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska Zesz. Nauk. PBiałost., Ekon. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie Zesz. Nauk. PCzęst., Zarz. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie Zesz. Nauk. / Podkarp. Szk. Wyż. Jasło Zeszyty Naukowe / Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle Zesz. Nauk. PPozn., Humanist. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Humanistyka i Nauki Społeczne Zesz. Nauk., Pr. Inst. Ekon. Przeds. / USzczec. Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński Zesz. Nauk. PRzesz., Zarz. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing Zesz. Nauk. PWSZ Płock, Pedagog. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika Zesz. Nauk., Rocz. Praw. / USzczec. Zeszyty Naukowe. Roczniki Prawnicze / Uniwersytet Szczeciński Zesz. Nauk. / Śl. WSZarz. Katow. Zeszyt Naukowy / Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

20 - XVIII - Zesz. Nauk. Tor. Szk. Wyż. Zeszyty Naukowe Toruńskiej Szkoły Wyższej Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Krak. Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie [poprzednio pt. Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie] Zesz. Nauk. / Uniw. Ekon. Pozn. Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu [poprzednio pt. Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Zesz. Nauk. / Warsz. WSE. Zeszyty Naukowe / Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna Zesz. Nauk. / WSAdmin. Publ. Szczec. Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie Zesz. Nauk. WSBank. Pozn. Chorz. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Zesz. Nauk. WSBank. Wroc. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Zesz. Nauk. / WSDG Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej Zesz. Nauk. / WSE Stalowa Wola Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli. Zesz. Nauk. WSHand. Piotrków Tryb. Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim Zesz. Nauk. WSHE (Włoc.) Zeszyty Naukowe WSHE [Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku] Zesz. Nauk. WSHE Łódź Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Zesz. Nauk. / WSHiR Pozn. Zesz. Nauk. / WSHand. Pozn. Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu Zesz. Nauk. / WSS-M Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Suwalsko- Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Humanitas, Zarz. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Zarządzanie i Marketing Zesz. Praw. Zeszyty Prawnicze Zesz. Stud. Doktor. / AE Pozn. Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii Zesz. Teor. Rachun. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Znak Znaki Now. Czasów Znaki Nowych Czasów

21 - XIX - OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW NAZW INSTYTUCJI WYDAWNICZYCH A. Marszałek Wydawnictwo Adam Marszałek ADV Stud. T. Gut ADV Studio Tomasz Gut Akad Humanist. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora Akad. Humanist.-Ekon. Łódź. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Akad. Obr. Nar. Akademia Obrony Narodowej Akapit Wydawnictwo Edukacyjne Akapit Alpha Wydawnictwa Profesjonalne ALPHA pro Sp. z o.o. Arete II Wydawnictwo Arete II Aspra-jr Oficyna Wydawnicza ASPRA JR Atlantic Publ. Group Atlantic Publishing Group Bonus Liber Bonus Liber, Spółka z o.o. BORIS Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS Caritas Diec. Rzesz. Caritas Diecezji Rzeszowskiej Centr. Bad. Eur. Wsch. Centrum Badań Europy Wschodniej Colleg. Civitas Collegium Civitas Press Dom Współpr. Pol.-Niem. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej Dr Josef Raabe Dr Josef RAABE Spółka Wydawnicza Sp. z o.o. Duet Dom Wydawniczy Duet E. Elgar Edward Elgar Elbl. Stow. Wspier. Inicjat. Pozarz. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Elbl. Uczel. Humanist.-Ekon. Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna Elipsa Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa EUR-OP Publications Office of the European Union Fed. Organ. Pozarz. Centr. Szpitalna Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna Fund. dla Polski Fundacja dla Polski Fund. Eduk. Demokr. Fundacja Edukacja dla Demokracji Fund. Eduk. dla Przyszłości. Fundacja Edukacja dla Przyszłości Fund. Fika Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych Fika Fund. Hospicjum to też Życie Fundacja Hospicyjna Hospicjum to też Życie Fund. Inicjat. Społ.-Ekon. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Fund. ISP Fundacja Instytut Spraw Publicznych

22 - XX - Fund. Pro Caritate Fundacja Pro Caritate Fund. R. Schumana Fundacja im. Roberta Schumana Fund. Rozw. Demokr. Lokal Stowarzyszenie Rozwoju Demokracji Lokalnej Fund. Rozw. Dzieci Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego Fund. Rozw. Społ. Ob. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Fund. Starszy Brat Starsza Siostra Fundacja Starszy Brat Starsza Siostra Polska Fund. Stud. Bad. Eduk. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych Fund. Synapsis Fundacja Synapsis Fund. Szansa Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży Szansa Fund. Tow. Szk. Fundacja Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja, Fundusz Współpr. Fundusz Współpracy Górnośl. WSHand. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Górnośl. WSPedagog. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach Humanitas Oficyna Wydawnicza Humanitas IAP Information Age Publishing Impact Centrum Strategii i Rozwoju Impact Impuls Oficyna Wydawnicza Impuls Indiana Univ. Press Indiana University Press Indygo Zahir Media Wydawnictwo Indygo Zahir Media Innovatio Press Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Inst. Inicjat. Pozarz. Instytut Inicjatyw Pozarządowych Inst. Podkarp. Instytut Podkarpacki Inst. Profilak. Społ. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego Inst. Zach. Instytut Zachodni. Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu Interfon Wydawnictwo Interfon Sp. z o.o Intersentia Intersentia Publishers J. Wiley John Wiley a. Sons KaFOS Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KaFOS Kamp. Przeciw Homof. Kampania Przeciw Homofobii Kanc. Prez. RM Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Kanc. Senatu Kancelaria Senatu Kolonia Kolonia Ltd. Kraj. Szk. Admin.Publ. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

23 - XXI - L&J Techtrading L&J Techtrading Sp. z o.o. Lex Wolters Kluwer bus. Lex a Wolters Kluwer business LexisNexis Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis LexisNexis Polska Lyceum Books McFarland McFarland and Company Municipium Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium Nomos Zakład Wydawniczy Nomos Nonprof. Risk Manag. Cent. Nonprofit Risk Management Center Norbertinum Norbertinum Wydawnictwo, Drukarnia, Księgarnia, spółka z o.o. Nova Sc. Publ. Nova Science Publishers Of. Ekon. Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Of. Wydaw. Uniw. Zielonogór. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego Ośr. Psychoeduk. Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie Oxford Univ. Press Oxford University Press Palgrave Macmillan PWSWschodnioeur. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska Pol. Tow. Polity. Społ Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej Pol. Zielona Sieć Polska Zielona Sieć Pro Carpathia Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia Profile Region. Centr. Eduk. Ekol. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej Region. Izba Obrach. Regionalna Izba Obrachunkowa Region. Ośr. Polit. Społ. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Routledge Schäffer-Poeschel Verl. Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft Steuern Recht Scholar Wydawnictwo Naukowe Scholar Sigma Theta Tau Int. Sigma Theta Tau International Stanford Univ. Press Stanford University Press Stow. CAL Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej Stow. Centr. Wolonatr. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Stow. Czas Przestrzeń Tożsam. Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość Stow. Forum Inicjat. Pozarz. Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych

24 - XXII - Stow. Klon/Jawor Stowarzyszenie Klon/Jawor Stow. Młodz. Niniwa Stowarzyszenie Młodzieżowe Niniwa Studio Format Wydawnictwo Studio Format Studio Mediana Studio Mediana Agencja Reklamowa. SWIG Delta Partner Stowarzyszania Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner Śl. Centr. Równych Szans Śląskie Centrum Równych Szans Śląsk Śląsk Wydawnictwo Naukowe Tow. Nauk. KUL Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Tow. Pol.-Niem. Pomorz. Przedniego Towarzystwo Polsko-Niemieckie Pomorza Przedniego Tow. Pomocy Brata Alberta Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Unimex Oficyna Wydawnicza Unimex Uniw. Przyr.-Humanist. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny Urz. Dzieln. Ochota Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Wydział Kultury Urz. Marszałk.Woj. Dolnośl. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Urz. Marszałk.Woj. Małopol. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Urz. Marszałk. Woj. Świętokrz. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Urz.Stat. Urząd Statystyczny w Krakowie Verl. Sozialwiss. Verlag für Sozialwissenschaften Via Medica VOYA Books Wiedza i Praktyka Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Wolters Kluwer Polska Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. [poprzednio Polskie Wydawnictwa Profesjonalne] WSBizn. Nat.-Louis Univ. Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University Wszechn. Podat. Wszechnica Podatkowa Wszechn. Świętokrz. Wszechnica Świętokrzyska Wydaw. AE Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego Wydaw. Akad. Bydg. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego Wydaw. Akad. J. Długosza Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI 2006 2011 127 - I - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 2003 2012 131 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie

Bardziej szczegółowo

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA

POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA Zeszyt XLIX 2013 P O L S K A BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA INP PAN Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2014 Pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a

R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a R. 67(79) Warszawa, wrzesień 2011 r. Nr 35a Poz. 22298-22845 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 Poz. 15876-16491 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ 1. B.108232 100 potwornych opowieści o pieniądzach czyli Jak żyć, zarabiać i wydawać z głową / Maciej Samcik. - Warszawa : Agora, 2014. - 319 s. : il. ; 22 cm. - (Biblioteka Gazety Wyborczej). FINANSE

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 Poz. 8561-9250 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51

R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 R. 65(77) Warszawa, 13-19 grudnia 2009 r. Nr 51 Poz. 29565-30138 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI

WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI 1. Informacja biznesowa... 2 3. Biznes i ekonomia, ekonometria i statystyka, e-biznes... 3 4. Biznes międzynarodowy, handel zagraniczny, promocja Polski... 4 5. Unia Europejska...

Bardziej szczegółowo

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45

R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 R. 66(78) Warszawa, 31 października - 6 listopada 2010 r. Nr 45 Poz. 26575-27116 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego

BIBLIOGRAFIA. województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego BIBLIOGRAFIA województw: białostockiego łom żyńskiego i suwalskiego WYDANIE PUBLIKACJI DOFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI W WARSZAWIE Bibliografia województw: białostockiego, łomżyńskiego

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - POLSKA - OD 1989 R.; ADMINISTRACJA A INTEGRACJA EUROPEJSKA; REGIONY - POLITYKA - POLSKA

ADMINISTRACJA - POLSKA - OD 1989 R.; ADMINISTRACJA A INTEGRACJA EUROPEJSKA; REGIONY - POLITYKA - POLSKA 1. B.95742 60 lat Rady Europy : tworzenie i stosowanie standardów prawnych / pod red. Hanny Machińskiej. - Warszawa : Wiedza i Praktyka ; Oficyna Prawa Polskiego, 2009. - 387 s. ; 24 cm. PRAWO WSPÓLNOTOWE

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Bezpieczeństwo międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe : wymiar militarny / Przemysław Żurawski vel Grajewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 16-22 stycznia 2011 r. Nr 3

R. 67(79) Warszawa, 16-22 stycznia 2011 r. Nr 3 R. 67(79) Warszawa, 16-22 stycznia 2011 r. Nr 3 Poz. 918-1413 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM;

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.111639 1939-1945 Pro Memoria / [komitet redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego przewodniczący Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2015. - 42 s.

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25

R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 R. 69(81) Warszawa, 16-22 czerwca 2013 r. Nr 25 Poz. 16492-17184 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 1-7 kwietnia 2012 r. Nr 14

R. 68(80) Warszawa, 1-7 kwietnia 2012 r. Nr 14 R. 68(80) Warszawa, 1-7 kwietnia 2012 r. Nr 14 Poz. 8852-9527 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9

R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 R. 68(80) Warszawa, 26 lutego - 3 marca 2012 r. Nr 9 Poz. 5511-6193 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo