Aspire L Serii. Instrukcja Obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aspire L Serii. Instrukcja Obsługi"

Transkrypt

1 Aspire L Serii Instrukcja Obsługi

2 Copyright Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi Aspire serii Wydanie oryginalne: 09/2006 Publikacja ta podlega okresowym zmianom zawartych w niej informacji, bez obowiązku powiadamiania kogokolwiek o wprowadzonych poprawkach lub zmianach. Zmiany, o których mowa, zostaną uwzględnione w nowych wydaniach tej instrukcji lub dodatkowych dokumentach i publikacjach. Firma nie udziela żadnych zabezpieczeń lub gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i domniemanych, w odniesieniu do niniejszej publikacji, a w szczególności domniemanych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. W przewidzianym miejscu poniżej należy zapisać oznaczenie modelu, numer seryjny, datę zakupu oraz miejsce zakupu Numer seryjny i oznaczenie modelu znajdują się na etykiecie przymocowanej do komputera. Cała korespondencja związana z urządzeniem powinna zawierać numer seryjny, oznaczenie modelu i informacje dotyczące zakupu. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, zapisywać w systemie odzyskiwania danych lub transmitować, w jakiejkolwiek formie ani z użyciem jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, poprzez fotokopie, nagrywanie albo wykonywane w inny sposób, bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Acer Incorporated. Komputer stacjonarny serii Aspire Oznaczenie modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: Acer oraz logo Acer są zastrzeżonymi znakami towarowymi Acer Incorporated. Nazwy produktów lub znaki towarowe innych firm użyto w niniejszej instrukcji jedynie w celach identyfikacji i są one własnością odpowiednich firm.

3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa i wygody użytkownika Instrukcje bezpieczeństwa Instrukcje te należy dokładnie przeczytać. Zachowaj ten dokument do wykorzystania w przyszłości. Stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na urządzeniu. Wyłączanie urządzenia przed przystąpieniem do czyszczenia Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od ściennego gniazda zasilania. Nie stosować środków czyszczących w płynie i w aerozolu. Do czyszczenia używać wilgotnej szmatki. Ostrzeżenia Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody. Nie ustawiać urządzenia na niestabilnych wózkach, stojakach lub stołach. Grozi to upadkiem urządzenia, co mogłoby spowodować jego poważne uszkodzenie. Szczeliny i otwory służą do wentylacji, co ma na celu zapewnienie prawidłowego działania urządzenia i zabezpieczenie przed przegrzaniem. Szczeliny te nie mogą być blokowane lub przykrywane. Tych otworów nigdy nie wolno blokować umieszczając urządzenie na łóżku, sofie, dywanie lub innych podobnych powierzchniach. Nigdy nie umieszczać urządzenia w pobliżu grzejników lub węzłów cieplnych albo w zabudowanych instalacjach, o ile nie zostanie zagwarantowana prawidłowa wentylacja. Nigdy nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza urządzenia, ponieważ mogłoby dojść do zetknięcia z miejscami pod wysokim napięciem lub do zwarcia części, czego skutkiem mógłby być pożar lub porażenie prądem. Nie wolno dopuszczać do rozlania jakichkolwiek płynów na urządzenie. Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych części składowych i zapobiec wyciekowi elektrolitu z akumulatora, nie należy umieszczać urządzenia na drgającej powierzchni. Korzystanie z zasilania elektrycznego Urządzenie należy eksploatować stosując zasilanie energią elektryczną zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej. Jeżeli nie ma pewności co do rodzaju dostępnego zasilania energią elektryczną, należy skontaktować się z dostawcą lub lokalnym zakładem energetycznym. Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na przewodzie zasilającym. Nie umieszczać urządzenia w miejscach narażonych na przydeptywanie przewodu zasilającego. Jeżeli wykorzystywany jest przedłużacz, należy sprawdzić, czy łączny pobór mocy sprzętu podłączonego do przedłużacza, nie przekracza parametrów obciążenia przedłużacza. Należy także sprawdzić, czy całkowity pobór prądu wszystkich urządzeń podłączonych do gniazdka ściennego nie przekracza maksymalnego obciążenia bezpiecznika. iii

4 Nie wolno przeciążać gniazdka, listwy lub rozdzielacza elektrycznego przyłączając zbyt wiele urządzeń. Całkowite obciążenie systemu nie może przekaczać 80% wartości znamionowej obciążenia odgałęzienia obwodu. Gdy stosuje się listwę zasilającą, obciążenie nie może przekraczać 80% wartości znamionowej obciążenia wejściowego listwy. Zasilacz sieciowy jest zaopatrzony w trójprzewodową wtyczkę z uziemieniem. Wtyczka ta pasuje tylko do gniazda zasilającego z uziemieniem. Przed przyłączeniem wtyczki zasilacza należy upewnić się, czy gniazdo zasilające jest prawidłowo uziemione. Nie przyłączać wtyczki do nieuziemionego gniazda zasilającego. Zwrócić się do swego elektryka w celu uzyskania szczegółowych informacji. Ostrzeżenie! Kołek uziemiający stanowi element bezpieczeństwa. Skutkiem korzystania z gniazda zasilającego, które nie jest prawidłowo uziemione, może być porażenie prądem elektrycznym i/lub obrażenia ciała. Uwaga: Kołek uziemiający zapewnia również dobre zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi zakłóceniami generowanymi przed inne urządzenia elektryczne, znajdujące się w sąsiedztwie, które mogą przeszkadzać w prawidłowej pracy tego urządzenia. Do zasilania tego urządzenia, należy używać jedynie przewodów zasilających prawidłowego typu (dostarczanych z akcesoriami). Powinny to być przewody z możliwością odłączenia: Certyfikowane przez CSA, wymienione na liście UL, typ SPT-2, minimalne parametry 7A 125V, posiadające aprobatę VDE lub ich odpowiedniki. Maksymalna długość przewodu wynosi 15 stóp (4,6 metra). Obsługa techniczna urządzenia Nie podejmować samodzielnych napraw urządzenia, ponieważ otwarcie lub zdjęcie pokryw może spowodować narażenie na działanie niebezpiecznego napięcia elektrycznego lub na inne niebezpieczeństwa. Wszelkie prace serwisowe należy powierzać wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Urządzenie należy odłączyć od ściennego gniazda zasilania i skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisu, w następujących okolicznościach: gdy doszło do uszkodzenia lub przetarcia przewodu zasilającego lub wtyczki przewodu, jeżeli do wnętrza urządzenia został wylany płyn, jeżeli urządzenie zostało narażone na działanie deszczu lub wody, jeżeli urządzenie zostanie upuszczone lub dojdzie do uszkodzenia jego obudowy, jeżeli urządzenie wykazuje wyraźne zmiany w działaniu, oznaczające potrzebę naprawy, jeżeli urządzenie nie działa normalnie mimo stosowania się do zasad przedstawionych instrukcji obsługi - należy regulować tylko te parametry.

5 v Uwaga: Należy dokonywać tylko tych regulacji, które zostały opisane w instrukcji obsługi, ponieważ wprowadzenie nieprawidłowych ustawień może spowodować uszkodzenie i często będzie wymagać dużego nakładu pracy wykwalifikowanego technika, aby przywrócić normalny stan urządzenia. Wymiana pakietu akumulatora Komputery serii notebook PC wykorzystują akumulator litowy. Akumulator należy wymieniać tylko na akumulator takiego samego typu, jak akumulator dostarczony wraz z urządzeniem. Użycie innego akumulatora może spowodować pożar lub wybuch. Ostrzeżenie! Nieprawidłowa obsługa akumulatorów może spowodować wybuch. Nie wolno ich rozmontowywać lub narażać na działanie ognia. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci. Likwidując zużyte akumulatory należy stosować się do lokalnych regulacji prawnych. Bezpieczeństwo linii telefonicznej Przed przystąpieniem do naprawy lub rozmontowania urządzenia należy odłączyć wszystkie linie telefoniczne od gniazda ściennego. Należy unikać używania telefonu (innego niż bezprzewodowy) podczas burzy z wyładowaniami. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w wyniku wyładowania atmosferycznego. Zalecenia dotyczące utylizacji Likwidując to urządzenie elektroniczne nie należy wyrzucać go do śmietnika. Aby zminimalizować skażenie i zapewnić maksymalną ochronę globalnego środowiska naturalnego, należy urządzenie przetworzyć do ponownego wykorzystania. Aby uzyskać więcej informacji o regulacjach prawnych dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), odwiedź witrynę about/sustainability.htm.

6 Poradnictwo dotyczące rtęci W przypadku projektorów lub produktów elektronicznych, zawierających monitor lub wyświetlacz LCD/CRT: Lampa (lampy) wewnątrz tego produktu zawierają rtęć i m uszą być zawrócone do ponownego wykorzystania lub utylizowane zgodnie z miejscowymi, stanowymi lub federalnymi przepisami prawa. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Electronic Industries Alliance w witrynie W serwisie można zapoznać się z informacjami dotyczącymi utylizacji lamp. Porady oraz informacje o wygodzie użytkowania Użytkownicy komputerów mogą uskarżać się na przemęczenie wzroku i ból głowy po długim okresie pracy. Po wielu godzinach spędzonych na pracy przed komputerem użytkownicy są także narażeni na obrażenia ciała. Okresy długiej pracy, nieodpowiednia pozycja ciała, złe nawyki pracy, stres, niewłaściwe warunki pracy, osobisty stan zdrowia oraz inne czynniki znacznie zwiększają ryzyko doznania obrażeń ciała. Nieprawidłowe użytkowanie komputera może prowadzić do zespołu kanału nadgarstka, zapalenia ścięgna, zapalenia pochewki ścięgna lub innych zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. W dłoniach, nadgarstkach, ramionach, barkach, karku lub plecach mogą pojawiać się następujące objawy: wrażenie drętwienia, palenia lub kłucia bolesność, podrażnienia lub wrażliwość ból, opuchlizna lub pulsowanie sztywność lub napięcie chłód lub osłabienie W przypadku stwierdzenia występowania takich symptomów lub innych powtarzających się i/lub utrzymujących się stale objawów związanych z użytkowaniem komputera, należy natychmiast poradzić się lekarza oraz poinformować o tym dział bezpieczeństwa i higieny pracy. W poniższej części przedstawiono porady dotyczące bardziej wygodnego użytkowania komputerów.

7 vii Określanie swej strefy komfortu Określ swą strefę komfortu dostosowując kąt widzenia monitora, stosując podnóżek lub zwiększając wysokość siedzenia w taki sposób, aby uzyskać maksymalną wygodę. Stosuj się do poniższych rad: powstrzymuj się od pozostawania zbyt długo w jednej stałej pozycji unikaj przygarbiania się i/lub odchylania do tyłu regularnie wstawaj i spaceruj w celu zlikwidowania napięcia mięśni nóg rób krótkie przewry, aby dać odpocząć karkowi i barkom unikaj naprężania mięśni lub unoszenia barków zewnętrzny wyświetlacz, klawiaturę oraz myszkę instaluj prawidłowo, zapewniając dogodne odległości jeżeli częściej patrzysz na monitor niż na dokumenty, ustaw monitor na środku biurka, aby zminimalizować napięcie karku Jak dbać o swój wzrok Długie godziny patrzenia, noszenie niewłaściwych okularów lub szkieł kontaktowych, odblaski, zbyt silne oświetlenie pomieszczenia, nieostrość obrazu na ekranie, bardzo małe litery oraz niski kontrast wyświetlacza mogą powodować zmęczenie oczu. W poniższych podpunktach podano sugestie dotyczące zmniejszania zmęczenia oczu. Oczy Często dawaj odpocząć oczom. Rób regularne przerwy dla oczu odwracając wzrok od monitora i skupiając go na odległym punkcie. Często mrugaj, aby nie dopuścić do wyschnięcia oczu. Wyświetlacz Utrzymuj wyświetlacz w czystości. Głowę trzymaj wyżej niż górna krawędź wyświetlacza, tak aby patrząc na jego środek oczy były skierowane w dół. Ustaw jasność i/lub kontrast wyświetlacza na poziomie komfortowym dla podwyższonej czytelności tekstu oraz przejrzystości grafiki. Wyeliminuj odblaski i odbicia światła poprzez: ustawienie wyświetlacza w taki sposób, aby był zwrócony bokiem w kierunku okna lub innego źródła światła, zminimalizowanie oświetlenia pomieszczenia dzięki zastosowaniu zasłon, rolet lub żaluzji stosowanie oświetlenia specjalnego, zmianę kąta widzenia wyświetlacza stosowanie filtru redukującego odblaski stosowanie osłon na wyświetlacz, na przykład kawałka kartonu umieszczonego na górnej, przedniej krawędzi wyświetlacza. Unikaj ustawiania wyświetlacza pod niewygodnym kątem widzenia. Unikaj patrzenia przez dłuższy czas na jasne źródła światła, na przykład w otwarte okno.

8 Rozwijanie dobrych nawyków pracy Rozwijaj następujące nawyki pracy, aby zapewnić bardziej relaksujące i produktywne użytkowanie swego komputera: Regularnie i często rób krótkie przerwy. Wykonuj jakieś ćwiczenia rozciągające. Oddychaj świeżym powietrzem tak często, jak jest to możliwe. Uprawiaj regularnie ćwiczenia i dbaj o kondycję. Ostrzeżenie! Nie zalecamy używania komputera na kanapie lub łóżku. Jeżeli nie da się tego uniknąć, pracuj krótko, rób częste przerwy i wykonuj jakieś ćwiczenia rozciągające. Uwaga: W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z rozdziałem "Przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa" na stronie 34 w AcerSystem User's Guide.

9 Informacje dotyczące bezpieczeństwa i wygody użytkownikaiii Instrukcje bezpieczeństwa iii Zalecenia dotyczące utylizacji v Porady oraz informacje o wygodzie użytkowania vi 1 Zapoznanie się z systemem 1 Zawartość opakowania 3 Dostęp do Podręcznika użytkownika 4 Przedni i tylny panel 5 Klawiatura 6 Napęd optyczny 7 Obchodzenie się z dyskami CD i DVD 8 2 Przygotowanie komputera do pracy 9 Przygotowanie wygodnego miejsca pracy 11 Regulacja ustawienia krzesła 11 Ustawienie komputera PC 11 Ustawienie monitora 13 Ustawienie klawiatury 13 Umieszczenie myszki 13 Przyłączanie urządzeń zewnętrznych 14 Przyłączanie myszki i klawiatury (dla wybranych modeli) 14 Przyłączanie monitora 15 Przyłączenie przewodu zasilającego 16 Dbanie o zasilacz prądu przemiennego 17 Włączanie komputera 18 Wyłączanie komputera 19 Przyłączanie urządzeń opcjonalnych 20 Przyłączanie do sieci komputerowej 20 Przyłączanie urządzeń multimedialnych 21 Zawartość 3 Systemowe programy narzędziowe 25 Dwa ekrany 27 Odzyskiwanie systemu 28 4 Często zadawane pytania 29 Często zadawane pytania 31 Dodatek A:

10 Przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa33 Przepisy i uwagi dotyczące bezpieczeństwa 34 Zgodność z wytycznymi ENERGY STAR 34 Oświadczenie zgodności z wymaganiami FCC 34 Uwagi dotyczące modemu 35 Oświadczenie o zgodności urządzenia laserowego 36 Uwaga o ochronie praw autorskich firmy Macrovision 36 Uwagi prawne dotyczące urządzenia radiowego 37 Informacje ogólne 37 Unia Europejska (EU) 37 Wymagania bezpieczeństwa FCC RF 38 Kanada Zwolnienie z konieczności licencjonowania urządzeń radiokomunikacyjnych emitujących niski poziom energii (RSS-210)39 Federal Communications Comission Declaration of Conformity 40 Declaration of Conformity for CE marking 41 Indeks 43

11 1 Zapoznanie się z systemem

12 Ten rozdział przedstawia właściwości i części składowe komputera.

13 3 Zawartość opakowania Przed wyjęciem komputera z opakowania należy sprawdzić, czy dostępna przestrzeń wystarczy do ustawienia komputera. Ostrożnie otworzyć pudło tekturowe i wyjąć zawartość. Jeżeli brakuje któregokolwiek z elementów lub jest uszkodzony, należy bezzwłocznie skontaktować się ze swym dostawcą: Komputer Aspire Elementy zawarte w pudełku akcesoriów klawiatura (USB/Wireless) myszka (USB/Wireless) Podręcznik użytkownika (dla wybranych modeli), karta gwarancyjna i ulotka przedstawiająca instalację Zasilacz prądu przemiennego i przewód zasilający Inna dokumentacja dla użytkownika oraz oprogramowanie innych dostawców

14 4 1 Zapoznanie się z systemem Dostęp do Podręcznika użytkownika Podręcznik użytkownika jest także dostępny w komputerze jako plik programu Adobe Acrobat, PDF. Uzyskiwanie dostępu do Podręcznika użytkownika (w systemie Windows XP) 1. Kliknij przycisk Start na pasku zadań Windows XP, a następnie wybierz polecenie Wszystkie programy, AcerSystem. 2. Kliknij Aspire Series User s Guide (Podręcznik użytkownika komputera serii Aspire).

15 5 Przedni i tylny panel Panel przedni i tylny komputera zawiera następujące elementy: Ikona Element Ikona Element przycisk wysuwania port DVI przycisk zasilania wskaźnik napędu dysku twardego wskaźnik LAN / port sieciowy porty USB zamek zabezpieczenia typu Kensington gniazdo zasilania prądem stałym Port IEEE 1394 port monitora CRT/LCD przycisk OBR (One Button Recovery) gniazdo wyjścia liniowego gniazdo mikrofonowe port słuchawkowy/wyjścia głośnikowego/wyjścia liniowego gniazdo wejścia liniowego Czytniki Media Card FM Port FM TV- OUT Port S-video/TV-out TV Port anteny SPDIF Port SPDIF AV-IN Port wejściowy AV (audiowideo) Uwaga: Zobacz "Przyłączanie urządzeń zewnętrznych" na stronie 14 i "Przyłączanie urządzeń opcjonalnych" na stronie 20, aby uzyskać więcej informacji.

16 6 1 Zapoznanie się z systemem Klawiatura Klawiatura jest wyposażona w pełnowymiarowe klawisze, w tym oddzielne klawisze kursora, dwa klawisze Windows, cztery klawisze multimedialne oraz 12 klawiszy funkcyjnych. Aby zapoznać się z informacjami o podłączaniu klawiatury, zobacz "Przyłączanie myszki i klawiatury (dla wybranych modeli)" na stronie 14. Nr Opis Nr Opis 1 przycisk wstrzymania 2 klawisze Internet/Poczta / Wyszukaj 3 klawisze multimedialne 4 klawisze Regulacja głośności/ Wyciszenie 5 e key (Scroll Lock) 6 klawisz Num Lock 7 klawisze kursora 8 klawisz aplikacji 9 klawisz z logo Windows 10 klawisz Caps Lock 11 klawisze funkcyjne

17 7 Napęd optyczny Komputer może być wyposażony w napęd DVD/CD-RW combo, DVD-Dual lub DVD-Super multi. Napęd ten jest umieszczony na przednim panelu komputera. Napęd DVD pozwala odtwarzać nie tylko stare dyski CD-ROM, CD-I oraz dyski wideo CD, lecz także cyfrowe dyski wideo (DVD). Napęd DVD-Dual i DVD-Super multi pozwala nagrywać lub wypalać dyski jednokrotnego i wielokrotnego zapisu. Dyski CD i DVD, podobnie jak dyskietki, są nieduże, lekkie i łatwe do przenoszenia. Są one jednak bardziej delikatne niż dyskietki i wymagają szczególnie ostrożnego obchodzenia się z nimi. Aby wysunąć dysk optyczny, kiedy komputer jest włączony, należy nacisnąć przycisk wysuwania na napędzie.

18 8 1 Zapoznanie się z systemem Obchodzenie się z dyskami CD i DVD Aby uniknąć zarysowania lub innego uszkodzenia, dyski należy przechowywać w pudełkach, kiedy nie są używane. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia mogą mieć wpływ na dane zawarte na dysku, ujemnie wpływać na optyczny czytnik dysków napędu CD lub DVD albo uniemożliwiać odczyt zawartości dysku. Dyski należy zawsze trzymać za krawędzie, unikając pozostawiania smug. lub odcisków palców. Do czyszczenia dysków należy używać czystej, nie pozostawiającej pyłów ściereczki, przecierając powierzchnię prostoliniowymi ruchami od środka ku krawędzi. Nie przecierać dysków ruchem okrężnym. Okresowo należy czyścić napęd CD lub DVD. Instrukcje czyszczenia znajdują się w zestawie do czyszczenia. Zestawy do czyszczenia można nabyć w każdym sklepie komputerowym lub elektronicznym.

19 2 Przygotowanie komputera do pracy

20 Ten rozdział zawiera instrukcje, jak krok po kroku przygotować komputer do pracy i przyłączyć dodatkowe urządzenia.

21 11 Przygotowanie wygodnego miejsca pracy Bezpieczna i wygodna praca zaczyna się od przygotowania miejsca pracy oraz prawidłowego korzystania z urządzeń. Z tego powodu bardzo ważne jest, aby poświęcić trochę czasu i zastanowić się, w jaki sposób przygotować swoje miejsce pracy. Przed przygotowaniem swojego miejsca pracy należy zapoznać się z poniższą ilustracją. Oto punkty, które trzeba rozważyć: Regulacja ustawienia krzesła Posiadanie dobrego krzesła nie musi zawsze oznaczać przyjmowania prawidłowej pozycji. Konieczna jest prawidłowa regulacja ustawienia krzesła uwzględniająca rozmiary ciała użytkownika. Prawidłowa pozycja ciała poprawi komfort pracy i zwiększy jej wydajność. Należy unikać przechylania się na krześle. Jeżeli posiadane krzesło się odchyla, należy zablokować pokrętła odchylania, tak by nie przechylać się do przodu lub o tyłu podczas pracy przy komputerze. Wysokość krzesła należy tak wyregulować, aby uda były równoległe względem podłogi, a stopy spoczywały płasko na podłodze. Plecy należy opierać o oparcie krzesła. Mięśnie grzbietu mocniej pracują nad utrzymaniem równowagi, kiedy plecy nie są oparte o oparcie krzesła. Ustawienie komputera PC

22 12 2 Przygotowanie komputera do pracy Wybierając miejsce dla komputera, należy zwrócić uwagę na następujące okoliczności: Nie należy stawiać komputera w pobliżu urządzeń, które mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne lub radiowe, takich jak nadajniki radiowe, telewizory, kserokopiarki oraz urządzenia grzewcze i klimatyzatory. Unikać miejsc zapylonych, o skrajnych wartościach temperatury i wilgotności. Komputer można postawić obok biurka lub pod stołem, tak by nie zajmował miejsca potrzebnego do pracy, ani nie ograniczał swobody ruchów. Ostrzeżenie: Nie zasłaniać górnej siatki, aby uniknąć przegrzania. Komputer jest wyposażony w stojak, który można w łatwy sposób założyć lub zdjąć przy użyciu monety. Korzystać z tego stojaka, jeśli komputer ma być ustawiony pionowo.

23 13 Ustawienie monitora Monitor należy ustawić w dogodnej odległości do patrzenia, zwykle od 50 do 60 centymetrów. Monitor ustawiać w taki sposób, aby górna część ekranu znajdowała się na poziomie oczu lub nieco poniżej. Ustawienie klawiatury Położenie klawiatury jest bardzo istotnym czynnikiem dla przyjmowania prawidłowej pozycji przy komputerze. Umieszczenie jej zbyt daleko, spowoduje pochylenie do przodu, zmuszając do siedzenia w nienaturalnej pozycji. Umieszczenie jej zbyt wysoko, spowoduje nadmierne napięcie mięśni barków. Klawiatura powinna znajdować się nad kolanami. Wyregulować wysokość klawiatury rozkładając składane nóżki pod klawiaturą. Podczas pisania, przedramiona powinny być równolegle względem podłogi. Ramiona i barki powinny być rozluźnione. Teraz należy spróbować pisać lekko naciskając klawisze. Jeżeli barki lub kark są naprężone, należy przerwać na chwilę i sprawdzić swoją pozycję. Klawiatura powinna być ustawiona przed monitorem. Umieszczenie klawiatury obok monitora, spowoduje konieczność obracania głowy podczas pisania, czego skutkiem będzie nadmierne napięcie mięśni szyjnych. Umieszczenie myszki Myszka powinna być umieszczona na tej samej powierzchni co klawiatura, tak by można było po nią łatwo sięgać. Jej położenie należy tak dobrać, aby zapewnić wystarczającą ilość miejsca do jej poruszania, bez konieczności pochylania się lub rozciągania. Do poruszania myszką należy wykorzystywać ramię. Poruszając myszką nie należy opierać nadgarstka na stole.

24 14 2 Przygotowanie komputera do pracy Przyłączanie urządzeń zewnętrznych Przygotowanie komputera do pracy jest łatwe. W większości przypadków wystarczy przyłączyć tylko cztery elementy: myszkę, klawiaturę, monitor oraz przewód zasilający. Uwaga: Urządzenia zewnętrzne przedstawione na poniższych ilustracjach są przykładowe. Rzeczywisty wygląd urządzeń może być inny w niektórych krajach. Przyłączanie myszki i klawiatury (dla wybranych modeli) Przyłączyć kabel myszki USB lub kabel klawiatury do dowolnego portu USB, znajdującego się na przednim lub tylnym panelu komputera.

25 15 Przyłączanie monitora Aby przyłączyć monitor, należy po prostu włożyć kabel monitora do złącza portu monitora (niebieskie złącze) lub portu DVI, znajdującego się na tylnym panelu komputera. Uwaga: Aby uzyskać dodatkowe instrukcje i informacje, należy zapoznać się z instrukcją obsługi monitora.

26 16 2 Przygotowanie komputera do pracy Przyłączenie przewodu zasilającego Upewnić się, że zasilacz prądu przemiennego jest prawidłowo przyłączony do komputera i gniazdka elektrycznego. Ostrzeżenie: Przed przyłączeniem, należy sprawdzić zakres napięć sieci zasilającej na danym obszarze. Upewnić się, czy pokrywa się on z ustawionym napięciem zasilania komputera. Uwaga: Mocno włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka, aby uniknąć przypadkowego wyłączenia zasilania.

27 17 Dbanie o zasilacz prądu przemiennego Poniżej przedstawiono kwestie ważne dla żywotności zasilacza: Nie wolno przyłączać zasilacza do innych urządzeń. Nie wolno stawać na przewodzie zasilającym, ani umieszczać na nim ciężkich przedmiotów. Przewód zasilający oraz inne kable należy starannie układać, z dala od miejsc przemieszczania się ludzi. Odłączając przewód zasilający, nie wolno ciągnąć za przewód, tylko za wtyczkę. Gdy używa się przedłużacza, znamionowa wartość natężenia prądu przyłączonego sprzętu, nie powinna przekraczać wartości znamionowej natężenia prądu przedłużacza. Także, łączna wartość znamionowa natężenia prądu wszystkich urządzeń przyłączonych do pojedynczego gniazdka elektrycznego nie powinna przekraczać wartości znamionowej bezpiecznika.

28 18 2 Przygotowanie komputera do pracy Włączanie komputera Po przyłączeniu niezbędnych urządzeń zewnętrznych i przyłączeniu przewodu zasilającego, wszystko jest gotowe do włączenia komputera i rozpoczęcia pracy. Aby włączyć komputer, należy: 1 Włączyć wszystkie urządzenia zewnętrzne przyłączone do komputera, takie jak monitor, drukarka, głośniki, itd. 2 Nacisnąć przycisk zasilania, znajdujący się na przednim panelu komputera. Ważne: Należy się upewnić, czy przewód zasilający jest prawidłowo przyłączony do gniazdka elektrycznego. Jeżeli używa się listwy zasilającej lub stabilizatora napięcia, należy sprawdzić, czy jest on przyłączony i włączony.

29 19 Wyłączanie komputera Aby wyłączyć komputer, należy wykonać poniższe czynności. W przypadku systemu Windows XP: 1 Na pasku narzędzi Windows XP, kliknąć przycisk Start, a następnie kliknąć polecenie Wyłącz komputer, po czym kliknąć Wyłącz. 2 Wyłączyć wszystkie urządzenia przyłączone do komputera. Jeżeli komputera nie można wyłączyć normalnie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, przez przynajmniej cztery sekundy. Krótkie naciśnięcie przycisku, może spowodować przejście komputera tylko do trybu wstrzymania.

30 20 2 Przygotowanie komputera do pracy Przyłączanie urządzeń opcjonalnych Przyłączanie do sieci komputerowej Ten komputer można przyłączyć do Lokalnej Sieci Komputerowej (LAN) przy pomocy kabla sieciowego. W tym celu wystarczy przyłączyć kabel sieciowy do portu sieciowego, znajdującego się na tylnym panelu komputera. Uwaga: Aby uzyskać informacje dotyczące konfiguracji sieci komputerowej, należy skontaktować się ze swoim administratorem sieci lub zapoznać się z instrukcją obsługi systemu operacyjnego, zainstalowanego w danym komputerze.

31 21 Przyłączanie urządzeń multimedialnych Do tego komputera można przyłączyć urządzenia takie multimedialne, jak mikrofon, słuchawki douszne lub nagłowne, zewnętrzne głośniki oraz liniowe urządzenia audio. Urządzenia te pozwalają korzystać z możliwości multimedialnych tego komputera. Uwaga: Urządzenia multimedialne przedstawione poniżej są tylko przykładowymi urządzeniami. Rzeczywisty wygląd urządzeń może być inny w niektórych krajach. Przyłączyć urządzenia zgodnie z poniższymi wskazówkami: Mikrofon: przyłączyć do gniazda Wejście mikrofonowe (różowe gniazdo typu jack), znajdujące się na przednim i tylnym panelu komputera. Uwaga: Aby uzyskać informacje o sposobie konfigurowania urządzeń multimedialnych, należy zapoznać się z dokumentacją każdego z tych urządzeń.

32 22 2 Przygotowanie komputera do pracy Słuchawki douszne, słuchawki nagłowne: przyłączyć do gniazda słuchawkowego znajdującego się na przednim panelu komputera. Uwaga: Do regulacji głośności słuchawek należy wykorzystywać przyciski regulacji głośności na klawiaturze. Głośność można także regulować korzystając z ikony głośności na pasku zadań w dolnej części ekranu.

33 23 Zewnętrzne głośniki: przyłączać do gniazda Wyjście audio/wyjście liniowe (jasnozielone gniazdo typu jack), znajdującego się na tylnym panelu komputera.

34 24 2 Przygotowanie komputera do pracy Liniowe wejściowe urządzenie audio: przyłączać do gniazda Wejście audio/ Wejście liniowe (jasno niebieskie gniazdo typu jack), znajdujące się na tylnym panelu komputera.

35 3 Systemowe programy narzędziowe

36 Poniższy rozdział opisuje aplikacje preinstalowane w tym komputerze.

37 27 Dwa ekrany Aby włączyć w tym komputerze funkcję dwóch monitorów, należy najpierw sprawdzić, czy drugi monitor jest przyłączony, a następnie wybrać Start, Panel sterowania, Ekran oraz kliknąć kartę Ustawienia. Wybrać ikonę drugiego monitora (2) w polu ekranu, a następnie kliknąć pole wyboru Powiększ pulpit systemu Windows do rozmiarów tego monitora. Na koniec, kliknąć przycisk Zastosuj w celu potwierdzenia nowych ustawień oraz kliknąć przycisk OK, aby zakończyć proces wprowadzania nowych ustawień.

38 28 3 Systemowe programy narzędziowe Odzyskiwanie systemu Jeżeli pliki systemu operacyjnego uległy uszkodzeniu lub zostały usunięte, proces odzyskiwania przywróci pierwotne, domyślne ustawienia fabryczne systemu lub stan systemu zawarty w ostatniej systemowej kopii zapasowej. 1 Komputer serii Aspire posiada przycisk OBR (One Button Recovery - Szybkie Odzyskiwanie Systemu) (patrz "Przedni i tylny panel" na stronie 5), który umożliwia szybkie i łatwe odzyskanie systemu. 2 Po uruchomieniu testu POST, naciśnij skrót klawiszowy Alt + F10 podczas wykonywania BIOS w celu wejścia do ukrytej partycji dyskowej. 3 Ten program narzędziowy posiada takie samo zabezpieczenie hasłem, jak Acer erecovery. Wykonuj wszystkie instrukcje wyświetlane na ekranie. Ostrzeżenie! Uruchomienie operacji odzyskiwania systemu, spowoduje usunięcie wszystkich plików zapisanych wcześniej na dysku C, dlatego przed uruchomieniem procesu odzyskiwania, należy wykonać kopię zapasową ważnych plików. Uwaga: Funkcja ta wykorzystuje 5 GB przestrzeni na ukrytej partycji dysku twardego do przechowywania domyślnych ustawień. Jeżeli podczas próby odzyskania systemu przy pomocy funkcji One Button Recovery, system PRZESTANIE odpowiadać, należy natychmiast skontaktować się ze swoim miejscowym sprzedawcą lub autoryzowanym przedstawicielem firmy Acer.

39 4 Często zadawane pytania

40 Ten rozdział przedstawia wskazówki co robić, gdy komputer nie działa prawidłowo. Kiedy jednak wystąpi poważniejszy problem, należy skontaktować się ze swoim dostawcą lub centrum obsługi technicznej (www.acersupport.com) w celu uzyskania pomocy.

41 31 Często zadawane pytania Poniższe pytania reprezentują prawdopodobne sytuacje, które mogą wystąpić podczas używania komputera, a po każdym z nich następuje prosta odpowiedź oraz informacja o sposobie rozwiązania problemu Nacisnąłem przycisk zasilania, lecz system nie uruchomił się. Sprawdź diodę LED umieszczoną nad przyciskiem zasilania. Jeżeli dioda nie świeci, oznacza to, że do systemu nie dopływa energia elektryczna. Spróbuj wykonać poniższe czynności: Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo przyłączony do gniazdka elektrycznego. Jeżeli używasz listwy zasilającej lub stabilizatora napięcia, sprawdź, czy jest on przyłączony i włączony. Na ekranie nic się nie wyświetla. Funkcja zarządzania energią automatycznie usuwa obraz z ekranu w celu oszczędzania energii. Wystarczy nacisnąć dowolny klawisz, aby przywrócić wyświetlanie obrazu. Gdy naciśnięcie klawisza nie pomogło, możesz ponownie uruchomić komputer. Jeśli ponowne uruchomienie komputera nie rozwiązuje problemu, skontaktuj się ze swym dostawcą lub centrum obsługi technicznej w celu uzyskania pomocy. Drukarka nie działa. Wykonaj poniższe czynności: Upewnij się, czy drukarka jest przyłączona do gniazdka elektrycznego oraz, że jest włączona. Upewnij się, czy kabel sygnałowy drukarki jest pewnie przyłączony do portu USB komputera oraz do odpowiedniego portu drukarki. Zapoznaj się z dokumentacją drukarki w celu uzyskania dodatkowych informacji o drukarce. Komputer nie wydaje żadnych dźwięków. Sprawdź: Możliwe, że głośność została wyciszona. Znajdź ikonę Głośność na pasku zadań. Jeśli jest przekreślona krzyżykiem, kliknij ją oraz usuń zaznaczenie pola wyboru Wycisz. Możesz także nacisnąć pokrętło regulacji głośności/ wyciszenie na swej klawiaturze USB w przełączenia wyciszenia na włączony dźwięk. Gdy do gniazda wyjścia liniowego komputera zostaną podłączone słuchawki nagłowne, douszne lub zewnętrzne głośniki, wtedy następuje automatyczne wyłączenie głośników wewnętrznych lub wbudowanych.

Podręcznik Użytkownika Veriton

Podręcznik Użytkownika Veriton Podręcznik Użytkownika Veriton Copyright 2006 Acer Incorporated Wszelkie prawa zastrzeżone. Seria Veriton Podręcznik użytkownika Pierwsze wydanie Lipiec 2006 Informacje zawarte w tej publikacji mogą okresowo

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 6920. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 6920. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 6920 Instrukcja Obsługi Copyright 2008. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 6920 Wydanie oryginalne: 02/2008 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5670. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5670. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5670 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5670 Wydanie oryginalne: 12. 2006 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD firmy Acer. Instrukcja Obsługi

Monitor LCD firmy Acer. Instrukcja Obsługi Monitor LCD firmy Acer Instrukcja Obsługi Copyright 2008. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi monitora LCD firmy Acer Wydanie oryginalne: 06/2008 Publikacja ta podlega okresowym

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5680/5650/5630/5610/ 5610Z/3690. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5680/5650/5630/5610/ 5610Z/3690. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5680/5650/5630/5610/ 5610Z/3690 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5680/5650/5630/5610/5610Z/3690

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5110/5100/3100. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5110/5100/3100. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5110/5100/3100 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5110/5100/3100 Wydanie oryginalne: 03/2006

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4715Z/4315 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4715Z/4315 Wydanie oryginalne: 08/2007 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Podręcznik użytkownika komputera

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Podręcznik użytkownika komputera Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera Ta zmiana: 06/2013 Usługa

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5590/5560/5540 Wydanie oryginalne: 11, 2006

Bardziej szczegółowo

Komputer Extensa Serii 5620/5620Z/5220. Instrukcja Obsługi

Komputer Extensa Serii 5620/5620Z/5220. Instrukcja Obsługi Komputer Extensa Serii 5620/5620Z/5220 Instrukcja Obsługi Copyright 2008. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Extensa 5620/5620Z/5220 Wydanie oryginalne: 01/2008

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4520/4520G/4220 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 6592G/6592. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 6592G/6592. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 6592G/6592 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 6592G/6592 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5050/3050. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5050/3050. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5050/3050 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5050/3050 Wydanie oryginalne: 11/2006 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi Komputer Ferrari Serii 5000 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Ferrari 5000 Wydanie oryginalne: 05/2006 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5710/5710Z/5310 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Copyright 2009. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika emachines Pierwsze wydanie: 01 / 2009 Changes may be made periodically to the information in

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Veriton 5800/6800/7800

Podręcznik Użytkownika Veriton 5800/6800/7800 Podręcznik Użytkownika Veriton 5800/6800/7800 Copyright 2005 Acer Incorporated Wszelkie prawa zastrzeżone. Seria Veriton 5800/6800/7800 Podręcznik użytkownika Pierwsze wydanie Marzec 2005 Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 9500 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 9500 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja ta

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Acer. Podręcznik użytkownika

Monitor LCD Acer. Podręcznik użytkownika Monitor LCD Acer Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. All Rights Reserved. Acer LCD Monitor User's Guide Original Issue: 11/2007 Changes may be made periodically to the information

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2310 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2310 Wydanie oryginalne: Marzec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Palmtop Acer seria c500 Travel Companion. Instrukcja obsługi

Palmtop Acer seria c500 Travel Companion. Instrukcja obsługi Palmtop Acer seria c500 Travel Companion Instrukcja obsługi 1 Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi palmtopa Acer seria c500, wersja 019 Data wydania: wrzesień

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

PL8979 Wydanie pierwsze Marzec 2014 Notebook ASUS

PL8979 Wydanie pierwsze Marzec 2014 Notebook ASUS PL8979 Wydanie pierwsze Marzec 2014 Notebook ASUS Podręcznik w wersji elektronicznej do komputera Chromebook Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Packard Bell EasyNote TE - 1 Spis Treści Uruchamianie komputera 4 Połączenie bezprzewodowe... 4 Rejestracja... 5 Instalacja oprogramowania... 6 Odzyskiwanie... 6 Masz problemy?...

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate serii 2350. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate serii 2350 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera notebook TravelMate serii 2350 Drugi wydanie: Listopad 2004

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c Podręcznik użytkownika ThinkPad E550, E555 i E550c Informacja: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać ze zrozumieniem:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚCI Rejestracja produktu 2 Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 4 Bezpieczeństwo i wygoda... 4 Środki ostrożności... 4 Zalecenia zdrowotne...

Bardziej szczegółowo