INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów. Wykład 2: Organizacja studiów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów. Wykład 2: Organizacja studiów"

Transkrypt

1 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów Wykład 2: Organizacja studiów Załączniki Zał. 1: mechanika.txt (spis zawartości FTP) Zał. 2: literatura.doc Zał. 3: Zalecenia

2 1. Ilości zajęć: semestr studiów III netto = 15 tygodni wg siatki studiów realizacja wykłady: 2 E 30 h 18 wykładów 36 h ćw. aud.: 1 15 h 1+5 seminariów 12 h ćw. proj.: 1 15 h 5 prac kontr. + zalicz 12 h 60 h 60 h

3 2. Program ćwiczeń audytoryjnych 1. Zasady wykonywania i dokumentowania obliczeń inżynierskich (konstrukcji budowlanych). Wymogi merytoryczne i formalne w zakresie ćwiczeń projektowych (odpowiedzi na pytania związane z zawartym na FTP pliku: zasady-o.doc). Pokaz właściwie wykonanych ćwiczeń projektowych Seminaria związane z pracami kontrolnymi (na ćwiczeniach audytoryjnych obowiązuje znajomość i posiadanie konspektów w czasie ćwiczeń będą udzielane odpowiedzi na pytania tzn. wyjaśniane trudności pojawiające się podczas przygotowywania do prac kontrolnych. Starosta dopilnuje sekwencji ćwiczeń: 1. aud., 2. proj. Zachwianie tej sekwencji nie zwalnia z przygotowania się do prac kontrolnych)

4 3. Program ćwiczeń projektowych 1-5. Prace kontrolne 1-5 (verte). 6. Odbiór i zaliczenie ćwiczeń projektowych.

5 4. Tematy prac kontrolnych: 1. Charakterystyki geometryczne figur płaskich podstawowe: pole przekroju, środki masy (ciężkości), momenty bezwładności względem układu osi środkowych (na podstawie twierdzenia Steinera). 2. Charakterystyki geometryczne figur płaskich najważniejsze: położenie głównych osi bezwładności, główne momenty bezwładności, momenty bezwładności względem osi obróconych, sprawdzenia obliczeń (niezmienniki, koło Mohra lub Landa, ). 3. Kratownice: analiza kinematyczna, reakcje, metoda równoważenia węzłów, metoda Rittera, wymiarowanie prętów rozciąganych. 4. Pręty zginane (belki) część 1: analiza kinematyczna, reakcje, wykresy sił przekrojowych (sił normalnych N, sił poprzecznych T, momentów zginających M), zależności różniczkowe przy zginaniu między siłami przekrojowymi. 5. Pręty zginane (belki) część 2: wymiarowanie belek drewnianych, wymiarowanie belek stalowych, wykresy naprężeń normalnych σ, wykresy naprężeń stycznych τ.

6 5. Realizacja prac kontrolnych: a) pisane na ponumerowanych kartkach A4 "w kratkę", b) kartki włożone w "owijkę" z jednej kartki papieru kancelaryjnego A3 "w kratkę", na której będzie przepisany temat i podane wyniki obliczeń, c) prace kontrolne pisane są indywidualnie (samodzielnie) podczas ćwiczeń projektowych. Dopuszcza się korzystanie z dowolnych, przyniesionych przez siebie (własnych) pomocy: dowolnych notatek, książek, poradników,.

7 6. Zaliczenia poszczególnych prac kontrolnych: 1. z premią 10 % (za umiejętność szybkich obliczeń): pierwsze 1/3 studentów, 2. z premią 5 % (za umiejętność dość szybkich obliczeń): następne 1/3 studentów, 3. bez premii: ostatnie 1/3 studentów.

8 7. Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych: Średnia z ocen pięciu prac kontrolnych (średnia 3,0). Nie ma kolokwium zaliczeniowego lub poprawkowego.

9 8. Zaliczenie ćwiczeń projektowych: a) Oprócz wykonania pięciu prac kontrolnych, wymagane dostarczenie na ostatnich zajęciach poprawnych merytorycznie i formalnie dokumentacji prac (5 "projektów") sprawdzaniu podlega także umiejętność dokumentowania obliczeń inżynierskich (zasady dokumentowania prac zebrane są w: "Ćwiczenia projektowe z przedmiotu WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Zasady ogólne", na FTP plik: zasady-o.doc). Obowiązuje znajomość teorii przede wszystkim z zakresu wszystkich prac kontrolnych, b) ocena: średnia z ocen prac kontrolnych + ocen za odpowiednią dokumentację prac i wiadomości.

10 9. Przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych a) przeczytać temat ćwiczeń, b) przeczytać i zrozumieć konspekt (na FTP plik konspekt.zip zawierający: char-geo7.doc 11 stron, kratownice.doc 4 strony, belki-5.doc 5 stron), c) przeczytać i zrozumieć odpowiedni rozdział z książki (skryptu), d) wyliczyć przykłady.

11 10. Sprzęt a) ponieważ w w pracy inżyniera ważny wynik liczbowy przynosić należy: do met. analit. kalkulatory, do met. graf. sprzęt do rysowania, b) tylko własny, aby przez pożyczanie nie przeszkadzać innym osobom.

12 11. Konsultacje Ze względu na rozwój wiedzy technicznej (technologii) i jej wdrażanie do praktyki (nowe technologie i materiały) inżynier nie może 15 lat po ukończeniu studiów posługiwać się tylko wiedzą wyniesioną z uczelni. Musi więc samodzielnie aktualizować swoją wiedzę wyniesioną ze studiów np. przez: czytanie książek i czasopism technicznych, udział w konferencjach nauk.- techn., studiowanie nowych wiadomości umieszczanych w Internecie, odwiedzanie targów i wystaw technicznych, studia podyplomowe i doktoranckie itp. Aby do tego przygotować, praca studencka ma być pracą samodzielną lepiej ocenia się studenta bardziej samodzielnego. Na konsultacje zapraszam osoby nie uczęszczające na zajęcia z przyczyn losowych dłuższy okres czasu (np. 4 tyg.) i w wyjątkowych przypadkach gdy przyswojenie wiadomości z książki (skryptu) stwarza znaczne kłopoty (np. studentom zagranicznym). Na konsultacje wszystko przynosić. Konsultacje są nieobowiązkowe.

13 12. Terminy zaliczeń ćwiczeń a) normalne: do ostatniego dnia trwania zajęć semestru (pozytywne lub negatywne), b) poprawkowe: jedno podejście, wspólne dla wszystkich grup Inż. Środ., w terminie zaproponowanym przez studentów (starostów!), od pierwszego dnia sesji egzaminacyjnej sem. zimowego.

14 13. Terminy egzaminów Egzamin sprawdzający podstawy teoretyczne mechaniki i wytrzymałości materiałów odbędzie się w terminie zaproponowanym przez studentów (za pośrednictwem starostów). Możliwe są dowolne terminy od drugiego dnia sesji egzaminacyjnej. Przystąpienie do egzaminów w grupach max 30 osobowych (z ćw. aud.) umożliwi dokonanie wpisów w dniu następnym. Forma egzaminu: test 1.5 h. Składnikiem końcowej oceny będą oceny uzyskane na ćwiczeniach.

15 14. Literatura na FTP plik: literatura.doc Każdy student[ka] musi posiadać w czasie semestru (kupiony i/lub pożyczony) komplet materiałów źródłowych, np. co najmniej: a) zestaw: Cywiński + Orłowski, Słowański, lub b) skrypt Polit. Pozn. dla budownictwa: Wytrzymałość materiałów (2 lub 3 części).

KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów

KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów Instytut Mechatroniki KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Instytut Mechatroniki studiów 2. Nazwa kierunku studiów Mechatronika 3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

O STUDIACH STACJONARNYCH

O STUDIACH STACJONARNYCH Między duchem a materią pośredniczy matematyka (Hugo Steinhaus) Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Siedziba: Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, Ul. Koszykowa

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia LOGO FIRMY. Realizowanego przez Nazwa firmy: Adres:

Program szkolenia LOGO FIRMY. Realizowanego przez Nazwa firmy: Adres: LOGO FIRMY Program szkolenia Realizowanego przez Nazwa firmy: Adres: Szkolenie certyfikowane przez Krajową Izbę Gospodarczą Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA ul. Trębacka 4 00-074 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Warszawa 2010 Redakcja: inż. Michał Okulewicz Magda Ziółkowska Zuzanna Krawczyk Piotr Bogdanowicz Magda Kochanowska Współpraca: Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom pierwszy

Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom pierwszy Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Biologia, poziom pierwszy Sylabus modułu: Techniki mikroskopowe modułu: 1BL_49 1. Informacje ogólne koordynator modułu Prof. dr hab. Ewa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52]

Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52] Ministerstwo Edukacji Narodowej 311 [52]/T,TU,SP/MEN/2007.0?. 48 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr inż. Marek

Bardziej szczegółowo

WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE ZDROWIA PUBLICZ EGO W PWSZ W YSIE (dla studentów rozpoczynających naukę 1 października 2012)

WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE ZDROWIA PUBLICZ EGO W PWSZ W YSIE (dla studentów rozpoczynających naukę 1 października 2012) Załącznik do Uchwały r 109/2011/2012 Senatu PWSZ w ysie z dnia 27.09.2012 r. WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE ZDROWIA PUBLICZ EGO W PWSZ W YSIE (dla studentów rozpoczynających naukę 1 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Halina Sobocka - Szczapa Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów Łódź 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU INSTYTUT EKONOMICZNY PRACE DYPLOMOWE WYMOGI Niniejszy tekst redagowany jest w formule zaleceń adresowanych do studentów przygotowujących prace dyplomowe (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) kierunek Informatyka specjalności: Systemy i Sieci Komputerowe Zastosowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006. Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm

Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006. Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2006 Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm Książki w całości lub części nie wolno powielać ani

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Analiza Biznesowa. edycja 1

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Analiza Biznesowa. edycja 1 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: edycja 1 Wrocław, 17.06.2014 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotów zawodowych - - branża gastronomiczna

Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotów zawodowych - - branża gastronomiczna Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotów zawodowych - - branża gastronomiczna Przeworsk 2015 1 Przedmiotowy system oceniania został

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Zielona Góra; styczeń 2014 2 Zasady dyplomowania na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga

Projekt makiety i skład Piotr Kaczmarek / piotrkaczmarek.net. Korekta Maciej Łodyga Informator Pierwszoroczniaka 2013/2014 Redakcja Olga Andrejczuk Piotr Bogdanowicz Łukasz Foretek Michał Gajda Natalia Greniewska Anna Herda Hubert Horynek Martyna Jańczyk Anna Jodko Magdalena Kochanowska

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA DRUGIEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia drugiego stopnia Absolwenci

Bardziej szczegółowo

I STYTUTOWY REGULAMI DYPLOMOWA IA

I STYTUTOWY REGULAMI DYPLOMOWA IA I STYTUTOWY REGULAMI DYPLOMOWA IA PWSZ YSA I STYTUT PIELĘG IARSTWA WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE PIELĘG IARSTWA W PWSZ W YSIE Proces dyplomowania na kierunku Pielęgniarstwo przebiega zgodnie

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

JAK PISAĆ PRACE DYPLOMOWĄ

JAK PISAĆ PRACE DYPLOMOWĄ Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni JAK PISAĆ PRACE DYPLOMOWĄ Alfred Czermiński Kazimierz Dendura Bogdan Nogalski Gdynia 1996 1. SEMINARIUM DYPLOMOWE 7 1.1. Cel seminarium dyplomowego 7 1.2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo