kod Nazwa grupy zawodowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kod Nazwa grupy zawodowej 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020"

Transkrypt

1 Załącznik 2

2 Prognozowana liczba pracujących w województwie świętokrzyskim w wielkiej grupie zawodowej specjaliści w rozbicie na średnie grupy zawodów - kolejność wg kodów w układzie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na Potrzeby Rynku Pracy Fizycy, chemicy i specjaliści nauk o Ziemi Matematycy, statystycy i pokrewni Specjaliści nauk biologicznych i pokrewni Inżynierowie (z wyłączeniem elektrotechnologii) Inżynierowie elektrotechnologii Architekci, geodeci, projektanci i pokrewni 1,29 1,37 1,45 1,54 1,60 1,66 1,72 1,76 1,81 0,52 40% 0,81 0,85 0,90 0,95 0,98 1,01 1,04 1,05 1,08 0,27 33% 5,64 5,90 6,19 6,53 6,71 6,91 7,11 7,23 7,38 1,74 31% 1,50 1,58 1,66 1,75 1,81 1,87 1,92 1,96 2,01 0,51 34% 1,95 2,04 2,14 2,26 2,31 2,38 2,44 2,48 2,53 0,58 30% 221 Lekarze 2,90 3,01 3,13 3,26 3,31 3,37 3,43 3,45 3,49 0,59 20% 222 Pielęgniarki 12,39 12,73 13,09 13,49 13,56 13,66 13,76 13,69 13,68 1,29 10% 223 Położne 224 Specjaliści ratownictwa medycznego 227 Diagności laboratoryjni 1,58 1,60 1,62 1,66 1,65 1,64 1,63 1,61 1,59 0,01 1% 225 Lekarze weterynarii 0,53 0,55 0,57 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,63 0,10 19% 226 Lekarze dentyści 1,12 1,15 1,19 1,24 1,26 1,28 1,30 1,30 1,32 0,20 18% 228 Inni specjaliści ochrony zdrowia 2,14 2,23 2,33 2,44 2,48 2,53 2,59 2,61 2,64 0,50 23% 231 Nauczyciele akademiccy 1,41 1,45 1,50 1,55 1,56 1,57 1,59 1,58 1,59 0,18 13% Nauczyciele kształcenia zawodowego Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) Nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowania małego dziecka Inni specjaliści nauczania i wychowania finansowych 1,45 1,53 1,62 1,72 1,77 1,84 1,90 1,94 1,99 0,54 37% 10,15 10,25 10,38 10,54 10,42 10,32 10,23 10,00 9,83-0,32-3% 11,41 11,56 11,72 11,93 11,82 11,75 11,66 11,43 11,26-0,15-1% 4,58 4,82 5,06 5,22 5,25 5,29 5,33 5,30 5,30 0,72 16% 6,48 6,89 7,32 7,80 8,09 8,41 8,73 8,94 9,20 2,72 42%

3 administracji i zarządzania sprzedaży, marketingu i public relations 9,38 10,02 10,67 11,40 11,84 12,32 12,81 13,15 13,54 4,16 44% rynku nieruchomości Analitycy systemowi i programiści baz danych i sieci komputerowych Specjaliści z dziedziny prawa Bibliotekoznawcy, archiwiści i muzealnicy Specjaliści z dziedzin społecznych i religijnych Literaci, dziennikarze i filolodzy c.d. 0,38 0,39 0,40 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,04 11% 3,65 3,93 4,24 4,57 4,80 5,04 5,29 5,48 5,69 2,04 56% 1,98 2,06 2,14 2,24 2,28 2,32 2,37 2,38 2,41 0,43 22% 0,35 0,35 0,35 0,36 0,36 0,36 0,35 0,35 0,34-0,01-3% 2,00 2,10 2,21 2,33 2,40 2,47 2,54 2,59 2,64 0,64 32% 1,01 1,04 1,07 1,11 1,12 1,13 1,14 1,14 1,14 0,13 13% 265 Twórcy i artyści 0,54 0,57 0,59 0,62 0,63 0,64 0,66 0,66 0,67 0,13 24% Wybrane grupy: Fizycy, chemicy i specjaliści 211 nauk o Ziemi 1,29 1,37 1,45 1,54 1,60 1,66 1,72 1,76 1,81 0,52 40% Matematycy, statystycy 212 i pokrewni W skład ww. grup wchodzą następujące zawody i specjalności: kod 211: Astrofizyk, Astronom, Fizyk, Fizyk medyczny, Hydrometeorolog, Meteorolog, Synoptyk, Chemik, Chemik technologia chemiczna, Geofizyk, Geograf, Geolog, Hydrograf morski, Hydrolog, Oceanolog, Pozostali specjaliści nauk o Ziemi, kod 212: Aktuariusz, Matematyk, Demograf, Statystyk, Pozostali matematycy, statystycy i pokrewni. 233 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 10,15 10,25 10,38 10,54 10,42 10,32 10,23 10,00 9,83-0,32-3%

4 Nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowania małego dziecka Inni specjaliści nauczania i wychowania 11,41 11,56 11,72 11,93 11,82 11,75 11,66 11,43 11,26-0,15-1% 4,58 4,82 5,06 5,22 5,25 5,29 5,33 5,30 5,30 0,72 16% W skład ww. grup wchodzą następujące zawody i specjalności: kod 233: Nauczyciel biologii, Nauczyciel chemii, Nauczyciel etyki, Nauczyciel fizyki i astronomii, Nauczyciel geografii, Nauczyciel historii, Nauczyciel informatyki / technologii informacyjnej, Nauczyciel języka angielskiego, Nauczyciel języka francuskiego, Nauczyciel języka hiszpańskiego, Nauczyciel języka niemieckiego, Nauczyciel języka polskiego, Nauczyciel języka rosyjskiego, Nauczyciel języka włoskiego, Nauczyciel matematyki, Nauczyciel muzyki, Nauczyciel plastyki, Nauczyciel przedsiębiorczości, Nauczyciel przysposobienia obronnego, Nauczyciel religii, Nauczyciel techniki, Nauczyciel wiedzy o kulturze, Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, Nauczyciel wychowania fizycznego, Pozostali nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego). kod 234: Nauczyciel etyki w szkole podstawowej, Nauczyciel historii i społeczeństwa w szkole podstawowej, Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej, Nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej, Nauczyciel języka francuskiego w szkole podstawowej, Nauczyciel języka hiszpańskiego w szkole podstawowej, Nauczyciel języka niemieckiego w szkole podstawowej, Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej, Nauczyciel języka rosyjskiego w szkole podstawowej, Nauczyciel języka włoskiego w szkole podstawowej, Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej, Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej, Nauczyciel nauczania początkowego, Nauczyciel plastyki w szkole podstawowej, Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej, Nauczyciel religii w szkole podstawowej, Nauczyciel techniki w szkole podstawowej, Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej, Pozostali nauczyciele szkół podstawowych, Nauczyciel przedszkola, Wychowawca małego dziecka. kod 235: Andragog, Ewaluator programów edukacji, Metodyk edukacji na odległość, Metodyk multimedialny, Nauczyciel doradca metodyczny, Nauczyciel instruktor, Pedagog, Pedagog medialny, Wizytator, Pozostali wizytatorzy i specjaliści metod nauczania, Nauczyciel głuchych i niedosłyszących (surdopedagog), Nauczyciel niedostosowanych społecznie (socjoterapeuta), Nauczyciel niewidomych i niedowidzących (tyflopedagog), Nauczyciel przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo, Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog), Pozostali nauczyciele szkół specjalnych, Lektor języka angielskiego, Lektor języka francuskiego, Lektor języka hiszpańskiego, Lektor języka niemieckiego, Lektor języka rosyjskiego, Lektor języka włoskiego, Pozostali lektorzy języków obcych, Nauczyciel muzyki w placówkach pozaszkolnych, Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego, Instruktor tańca, Nauczyciel sztuki w placówkach pozaszkolnych, Nauczyciel technologii informatycznych w placówkach pozaszkolnych, Dydaktyk aplikacji multimedialnych, Egzaminator on-line, Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem, Nauczyciel bibliotekarz, Nauczyciel konsultant, Nauczyciel logopeda, Nauczyciel na odległość, Nauczyciel psycholog, Nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej, Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych, Pedagog animacji kulturalnej, Pedagog szkolny, Specjalista do spraw zarządzania w oświacie, Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych, Wykładowca na kursach (edukator, trener), Pozostali specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani.

5 administracji i zarządzania sprzedaży, marketingu i public relations 9,38 10,02 10,67 11,40 11,84 12,32 12,81 13,15 13,54 4,16 44% W skład ww. grup wchodzą następujące zawody i specjalności: kod 242: Administrator produkcji filmowej, Koordynator projektów unijnych, Makler nadzorujący, Negocjator biznesowy, Organizator transportu drogowego, Specjalista do spraw doskonalenia organizacji, Specjalista do spraw konsultingu, Specjalista do spraw logistyki, Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy, Specjalista ochrony informacji niejawnych, Specjalista ochrony informacji niejawnych, Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji, Animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości, Animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego, Animator gospodarczy do spraw rozwoju technologicznego, Audytor, Doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, Ekspert w Urzędzie Patentowym RP, Inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Inspektor farmaceutyczny, Inspektor kontroli skarbowej, Inspektor nadzoru bankowego, Inspektor nadzoru budowlanego, Inspektor ochrony danych osobowych, Inspektor ochrony rybołówstwa, Inspektor pracy, Kontroler państwowy, Rzecznik patentowy, Specjalista administracji publicznej, Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych, Specjalista do spraw integracji europejskiej, Specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu, Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu, Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych, Specjalista do spraw planowania strategicznego, Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych, Specjalista do spraw zamówień publicznych, Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, Specjalista zarządzania kryzysowego, Pozostali specjaliści do spraw administracji i rozwoju, Analityk pracy, Doradca EURES, Doradca personalny, Doradca zawodowy, Konsultant do spraw kariery, Lider klubu pracy, Specjalista do spraw kadr, Specjalista do spraw kultury firmy, Specjalista do spraw rekrutacji pracowników, Specjalista do spraw wynagrodzeń, Specjalista do spraw zarządzania talentami, Specjalista wielokulturowości, Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi, Broker edukacyjny, Specjalista do spraw rozwoju zawodowego, Specjalista do spraw szkoleń, Pozostali specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr, kod 243: Analityk trendów rynkowych (cool hunter), Autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter), Menedżer produktu, Opiekun marki (brand manager), Specjalista analizy i rozwoju rynku, Specjalista do spraw marketingu i handlu, Specjalista do spraw reklamy, Etyk biznesu, Lobbysta, Specjalista do spraw public relations, Inżynier sprzedaży, Opiekun klienta, Przedstawiciel medyczny, Specjalista do spraw kluczowych klientów (key account manager), Specjalista do spraw sprzedaży, Specjalista zaopatrzenia medycznego, Inżynier sprzedaży technologii i usług teleinformatycznych, Specjalista sprzedaży technologii i usług informatycznych. Analitycy systemowi 251 i programiści 3,65 3,93 4,24 4,57 4,80 5,04 5,29 5,48 5,69 2,04 56% 252 baz danych i sieci komputerowych kod 251: Analityk systemów teleinformatycznych, Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych, Projektant / architekt systemów teleinformatycznych, Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji,

6 Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych, Pozostali specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych, Architekt stron internetowych, Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych, Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu, Programista aplikacji, Informatyk medyczny, Specjalista zastosowań informatyki, Tester oprogramowania komputerowego, Tester systemów teleinformatycznych, Pozostali analitycy systemowi i specjaliści do spraw rozwoju aplikacji komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani. kod 252: Administrator baz danych, Analityk baz danych, Projektant baz danych, Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy CRP, Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP, Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy MRP, Pozostali administratorzy systemów komputerowych, Administrator sieci informatycznej, Inżynier systemów i sieci komputerowych, Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania. 264 Literaci, dziennikarze i filolodzy 1,01 1,04 1,07 1,11 1,12 1,13 1,14 1,14 1,14 0,13 13% kod 264: Edytor materiałów źródłowych, Pisarz, Poeta, Redaktor wydawniczy, Scenarzysta, Pozostali literaci i inni autorzy tekstów, Dziennikarz, Fotoedytor, Krytyk artystyczny, Redaktor programowy, Reporter radiowy / telewizyjny / prasowy, Filolog filologia klasyczna, Filolog filologia obcojęzyczna, Filolog filologia polska, Tłumacz języka angielskiego, Tłumacz języka arabskiego, Tłumacz języka chińskiego, Tłumacz języka francuskiego, Tłumacz języka hiszpańskiego, Tłumacz języka japońskiego, Tłumacz języka migowego, Tłumacz języka niemieckiego, Tłumacz języka rosyjskiego, Tłumacz języka włoskiego, Tłumacz konferencyjny ustny, Tłumacz tekstów, Pozostali filolodzy

Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 24 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 24 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 11 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I DYREKTORZY GENERALNI 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Ujednolicony tekst załącznika do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia...(poz.... ) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów

Bardziej szczegółowo

KZiS 2010 KZiS 2014. 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu)

KZiS 2010 KZiS 2014. 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) 111102 Polityk (minister, sekretarz / podsekretarz stanu) Warszawa, 13. 11. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Klucz powiązań

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015 Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015 zawód do statystyk liczba bezrobotnych do 29 urodzin Bez zawodu 440 Sprzedawca* 246 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 55 Pozostali

Bardziej szczegółowo

Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz.

Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz.537) Lp. symbol nazwa zawodu 1.

Bardziej szczegółowo

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW A ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Barometr zawodów 2012

Barometr zawodów 2012 2012 Barometr zawodów 2012 Barometr zawodów Raport podsumowujący drugą edycję badania Opracowanie powstało w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W II PÓŁROCZU 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa, wrzesień 2014 rok

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa, wrzesień 2014 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW i SPECJALNOŚCI

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW i SPECJALNOŚCI Warszawa, 22.12. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. INDEKS ALFABETYCZNY

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1145 ) Lp. Symbol Nazwa zawodu 1. 252101

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Symbol cyfrowy w ISCO- 08. Chief executives, senior officials and urzędnicy i dyrektorzy generalni

Symbol cyfrowy w ISCO- 08. Chief executives, senior officials and urzędnicy i dyrektorzy generalni Warszawa, 29.12. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw Klucz powiązań między

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Warszawa 2014 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Warszawa 2014 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa 2014 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU CZĘSTOCHOWA MARZEC 2012 WSTĘP... 3 1.ANALIZA BEZROBOCIA W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZAROBKÓW RAPORTY PŁACOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK W 30 BRANŻACH

RAPORT ZAROBKÓW RAPORTY PŁACOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK W 30 BRANŻACH Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu RAPORT ZAROBKÓW RAPORTY PŁACOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK W 30 BRANŻACH ROK 2013 SPIS TREŚCI: str. 1. Wstęp 2 2. Administracja 3 3. Badania i rozwój

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie? Branże oraz stanowiska pracy, w których znaleźli zatrudnienie badani absolwenci z roczniaka 2010

Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie? Branże oraz stanowiska pracy, w których znaleźli zatrudnienie badani absolwenci z roczniaka 2010 Branże oraz stanowiska pracy, w których znaleźli zatrudnienie badani absolwenci z roczniaka 2010 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi... 2 Biologia... 2 Biotechnologia... 2 Geografia... 2 Ochrona środowiska...

Bardziej szczegółowo

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku KATOWICE maj 2014 r. Spis Treści Wstęp... 3 Założenia modelu prognostycznego... 3 Prognoza zatrudnienia...

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Grudzień 2014 Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: 30.06.2012 r.

OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: 30.06.2012 r. Wyszczególnienie OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: 30.06.2012 r. Bezrobotni Bezrobotni z prawem do zasiłku Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety MIASTO

Bardziej szczegółowo

Nr 3 - STYCZEŃ DORADCA ZAWODOWY. Katarzyna Augustyniak

Nr 3 - STYCZEŃ DORADCA ZAWODOWY. Katarzyna Augustyniak Nr 3 - STYCZEŃ DORADCA ZAWODOWY Katarzyna Augustyniak 1 Spis treści: Edukacja: ZAWODY BUDOWLANE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO...3 Praca: PLANOWANIE W KARIERZE ZAWODOWEJ...5 Zawody gdzie mogę pracować?: SPECJALIŚCI

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii 61-614 Poznań, ul. Umultowska

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO REGULOWANE ZAWODY I DZIAŁALNOŚCI W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. OPIS WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH. stan prawny: grudzień 2010 r. 1 Niniejszy dokument jest materiałem

Bardziej szczegółowo

ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ. BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ. BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Dylematy wyboru gimnazjalisty Decyzja dotycząca wyboru szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo