BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE BP 11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE BP 11"

Transkrypt

1 ORGANIZATORZY ОРГАНИЗАТОРЫ - ORGANIZERS Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy w Poznaniu Высшая Профессиональная Школа Кадры для Европы в Познани, Польша The Higher Professional School Personnel for Europe in Poznan, Poland Europejskie Towarzystwo Ekologiczne, Rada Główna w Gorzowie Wlkp. Европейское экологическое общество, Главный Совет, Гожув Влкп., Польша The European Society of Ecology High Council, Gorzow Wlkp., Poland Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu, Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania Польша Акадэмя Наук, Отделение в Познани, Комиссия Наук Организации и Управления Poland Academy of Sciences, Squad in Poznan, Committee of Sciences Organization and the Management Państwowy Moskiewski Uniwersytet Technologiczny STANKIN Moskwa Московский Государственный Университет Технологический СТАНКИН Москва State Moscow University Technological STANKIN Moscow Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych w Gorzowie Wlkp. Институт научных исследований и экспертиз Гожув Влкп., Польша Institute for Scientific Research and Expertise s in Gorzow Wlkp., Poland Europejski Ruch Społeczny Rada Główna w Barlinku, Polska Европейское Движение Общественная Главный Собет в Барлинку, Польша European Social Movement Central Executive Committee Barlinek, Poland PROGRAM SZCZEGÓŁOWY IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE BP 11 ДЕТАЛЬНЫЙ ПРОГРАММ IV Международной научной конференции на тема ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БП'11 DETAILED PROGRAMME 4 thr International Scientific Conference on PUBLIC SAFETY - PS 11 Poznań Познань Polska Польша - Poland czerwca Июня - June 2011

2 KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦЙИ THE SCIENTIFIC COMMITTEE OF THE CONFERENCE Przewodniczący Председатель Chairman Tadeusz ZABOROWSKI - Polska, Польша, Poland ; Wiceprzewodniczący - Заместитель председателя - Vice-Chairman Walter B. ERICSON USA, Adam GIEREK Polska, Fang HAI-PING Chiny, Gerard J. KECK Francja, Werner RICHTER Niemcy, Leonid SHVARTSBURG Rosja Sekretarz Naukowy - Научный секретарь - Scientific Secretary Włodzimierz SEREBRIAKOW Sekretarz Organizacyjny - Организационный секретарь - Organizational secretary Maciej DZIKUĆ Członkowie Члены - Members Józef ALESZCZYK Polska, Igor ARIEFIEW Rosja, Joseph D. BAGYARAJ Indie, Zygmunt BAUMAN Anglia, Zoja BEDNAREK Polska, Przemysław BILIŃSKI Polska, V.BUŁGAKOV Ukraina, David CAHEN Izrael, Tarik DAMRA Palestyna, Alberto C. DIAS Portugalia, Luis V. DIAZ MARTIN Hiszpania, Mieczysław DUDEK Polska, Mauro FELLI Włochy, Jan F. FILIPSKA Francja, Kohzaburo FUJIKAWA-YAMAMOTO Japonia, Fernando GALEMBECK Brazylia, Grażyna GRELOWSKA Polska, Samir R. HAJARNIS Szwecja, Wiesław HŁADKIEWICZ Polska, Joao V. ISSLER Brazylia, Zbigniew IZDEBSKI-Polska, Michael D. JACOBSON Wielka Brytania, Andrzej JAGUSIEWICZ Polska, Jozef JURKO Słowacja, Jonathan KARN Anglia, Heralampos KATSIKAS Grecja, Igor KEFELI - Rosja, Wiesław KOZIARA Polska, Gerardo LAMAS MÜLLER Peru, Jos M. LAMERS Holandia, Zdenek LAŚTUVKA Czechy, Jan LUDWICKI Polska, Chaudhory A. MAJID Pakistan, Marian MALICKI Polska, Anita Sui Woh MAK Australia, Zygmunt MIERCZYK Polska, Bogdan NOGALSKI Polska, Alojzy Z. NOWAK Polska, Leontin S. PETERFI Rumunia, Tomasz POŁEĆ Polska, Tatiana RONGIŃSKA Polska, Michał STOSIK Polska, Roman STRYJSKI Polska, Stefan TRZCIELINSKI - Polska, Vladimir V. TUMALEV Rosja, Stanisław URBAN Polska, Marek WALCZAK Polska, Wawrzyniec WAWRZYNIAK Polska, Robert ZABOROWSKI Polska, Maria ŻUK Białoruś 2

3 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY - ДЕТАЛЬНЫЙ ПРОГРАММ - DETAILED PROGRAMME r. 09,00 - Otwarcie konferencji - открытие конференции - openly conference I 09,15 09,35 09,55 10,15 10,35 10,55 11,15 ТРОФИМОВ Сергей В. РОЛЬ РЕЛИГИИ В ПУБЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ZABOROWSKI Tadeusz, STEFAŃCZYK Alicja ZAGROŻENIE DLA ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ WSKUTEK SYNDROMU TMS ШВАРЦБУРГ Лeонид Э. АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ MAMEDOV Agamali K. СОБЫТИЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ: УРОКИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ZABOROWSKI Robert, ZABOROWSKI Tadeusz OCENA KAPITAŁU LUDZKIEGO A BEZPIECZEŃSTWO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ БОНДАРЕВ Валерий ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ZALESIŃSKI Zbigniew, ZABOROWSKI Tadeusz OBLICZA WSPÓŁCZESNEGO BIOTERRORYZMU 11,35 Dyskusja - дискусия - discussion 11,50 Przerwa - перерыв - pause II 12,05 12,20 12,35 12,50 13,05 ALESZCZYK Józef AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH W SYSTEMIE RZECZOWYCH REZERW PAŃSTWOWYCH W POLSCE JAŚKOWSKI Jerzy, OSIELSKA-LEŚNIKOWSKA Katarzyna, WAWRZYNIAK Wawrzyniec NOWE PODSTAWY OCENY SKAŻENIA ŚRODOWISKA, PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM POLSKI DO UE ALESZCZYK Józef ROLA ZAPASÓW SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAPEWNIANIU BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO KRAJU WĘGRZYŃSKA Małgorzata STANDARDY RACHUNKOWOŚCI EKOLOGICZNEJ A BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ SHVARTSBURG Leonid A., MARKIN Aleksandr V., ORLOVA U.A. INFORMATION TECHNOLOGIES FOR SIMULATION OF SECURITY SYSTEMS 13,20 Dyskusja - дискусия discussion 3

4 13,30 Przerwa - перерыв - pause III 14,30 14,45 15,00 15,15 15,30 15,45 16,00 ZALESIŃSKI Zbigniew BEZPIECZEŃSTWO PRACY A ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ BIOLOGICZNĄ SIKORA Rafał, ZABOROWSKI Tadeusz ZAAWANSOWANE INSTRUMENTY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW NA PRZYKŁADZIE VENTURE CAPITAL I MEZZANINE MADEJSZA Tadeusz, ZABOROWSKI Tadeusz TECHNOLOGIE WSPOMAGAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO ŁAŃCUCHA DOSTAW SIERGIEJCZYK Mirosław, ROSIŃSKI Adam WYKORZYSTANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW TELEMATYKI TRANSPORTU W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO BEDNAREK Zoja, DRZYMAŁA Tomasz, SZCZYPTA Rafał WYBRANE ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W TUNELACH KOMUNIKACYJNYCH AREFYEV Igor МЕТОД ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГРУППЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ SIERGIEJCZYK Mirosław, GAGO Stanisław ZARYS KONCEPCJI SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NA KOLEJOWYCH PRZEJŚCIACH GRANICZNYCH UE 16,15 Dyskusja - дискусия discussion 16,30 Przerwa - перерыв pause IV 16,45 17,00 17,15 17,30 17,45 18,00 MADEJSZA Tadeusz ZAGROŻENIA W ZARZĄDZANIU DZIAŁEM SPRZEDAŻY JAŚKOWSKI Jerzy, LEŚNIKOWSKA-OSIELSKA Katarzyna, WAWRZYNIAK Wawrzyniec SKUTKI ZDROWOTNE SKAŻENIA ŚRODOWISKA FLUOREM ИВАНОВА Н.А., РЯБОВ С.А. СНИЖЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА ПУТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПАРАМЕТРАМ МИКРОКЛИМАТА И СВЕТОВОЙ СРЕДЫ МИХАЙЛОВ И. Н. СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ГВОЗДКОВА С. И., ШВАРЦБУРГ Леонид Э. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПИЧУГИНА Злата А. СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АЭРОЗОЛЕЙ НА РАБОТНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 18,15 Dyskusja - дискусия discussion 18,30 Przerwa - перерыв pause 4

5 V 09,00 09,15 09,30 09,45 10,00 10,15 MAŁKIŃSKI Zdzisław, ZABOROWSKI Tadeusz WYBRANE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO OSÓB W WIEKU 60+ NA PRZYKŁADZIE IRLANDII PÓŁNOCNEJ РЯБОВ С.А., ИВАНОВА Н.А. СНИЖЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НА ПРИМЕРЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ JAŚKOWSKI Jerzy, WAWRZYNIAK Wawrzyniec, LEŚNIKOWSKA-OSIELSKA Katarzyna GEOINŻYNIERIA, AKTUALNE MOŻLIWOŚCI I SKUTKI ZDROWOTNE ZABOROWSKI Tadeusz, ZABOROWSKA Elżbieta BEZPIECZEŃSTWO MAGAZYNOWANIA ODPADÓW W GÓROTWORACH SURMA Orina, CZERNIEJEWSKA-SURMA Barbara, DROST Arkasziusz, SZCZYGIELSKI Marek MIĘSO ZWIERZĄT ŁOWNYCH SUROWIEC KONSUMPCYJNY CZERNIEJEWSKA-SURMA Barbara, SURMA Orina, BOJDO Gabriela, DROST Arkadiusz, POMORSKA Marta, SZCZYGIELSKI Marek OCENA CZEKOLAD MLECZNYCH DOSTĘPNYCH NA RYNKU HANDLOWYM 10,30 Dyskusja - дискусия discussion 10,45 Przerwa - перерыв pause VI 11,00 CZERNIEJEWSKA-SURMA Barbara, SURMA Orina, BIENKIEWICZ Grzegorz, DOMISZEWSKI Zdzisław, PLUST Dominika, ZAJĄC Katarzyna ZMIANY JAKOŚCIOWE FILETÓW ŚLEDZIOWYCH PRZECHOWYWANYCH W TEMPERATURZE CHŁODNICZEJ 11,15 11,30 11,45 12,00 JURKO Jozef STUDY OF CHANGES OF CUTTING TOOL ON SAFENESS OF THE PROCESS AT CUTTING JURKO Jozef, GECÁK Ján, BERDIS Andrej, LACKO Martin, FABIÁNOVÁ Jarmila, MATIJA Rudolf, MURČINKO Jaromír INFLUENCE WEAR OF CUTTING TOOL ON MACHINED SURFACE AT CUTTING JURKO Jozef, JANÁK Miroslav, BERDIS Andrej, LACKO Martin, GECÁK Ján, MURČINKOVÁ Zuzana, SIMKULET Vladimír, JEDINÁKOVÁ Jana, BARON Petr INFLUENCE ESCALATION OF TEMPERATURE IN CUTTING ZONE ON SAFENESS OF THE PROCESS AT CUTTING SEREBRIAKOW Władimir OPTYMALIZACJA CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI A BEZPIECZEŃSTWO PROCESU TOCZENIA W ŚRODOWISKU CIECZY CHŁODZĄCYCH 12,15 Dyskusja - дискусия discussion 13,00 Zakończenie konferencji окончание конференци end of conference 5

6 Miejsce konferencji - местопребывание - Place of conference Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy ul. Petera Mansfelda 4, Poznań, Polska Высшая Профессиональная Школа Кадры для Европы ул. Петера Мансфелда 4, Познань, Польша The Higher Professional School Personnel for Europe Petera Mansfelda Street 4, Poznań, Poland tel ; fax Plan miasta Poznania - План города Познани - Plan of city Poznan 6

Kryzys finansowy przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej

Kryzys finansowy przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II JANA PAWŁA II W WARSZAWIE 21-23 maja 2012 roku XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Kryzys finansowy

Bardziej szczegółowo

, Polska Paneliści: Olga Grygier - Prezes Zarządu, PwC, Polska Jerzy Jan Jóźkowiak - Prezes, Poczta Polska S.A., Polska

, Polska Paneliści: Olga Grygier - Prezes Zarządu, PwC, Polska Jerzy Jan Jóźkowiak - Prezes, Poczta Polska S.A., Polska Lp. Temat Ścieżka Osoby Godzin Godzina Data a pocz. końc. Sala Partner (firma) 1 Perspektywy nowego ładu - Sesje Plenarne Juliusz Braun - Prezes Zarządu, TVP S.A., Valdis Dombrovskis - Premier, Rząd Republiki

Bardziej szczegółowo

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia akcesji Polski do Rady Europy i podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka International

Bardziej szczegółowo

BiTP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza. Safety & Fire Technique. Kwartalnik CNBOP-PIB. CNBOP-PIB Quarterly

BiTP. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza. Safety & Fire Technique. Kwartalnik CNBOP-PIB. CNBOP-PIB Quarterly Vol. 34 Issue 2, 2014 BiTP Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza Safety & Fire Technique Kwartalnik CNBOP-PIB CNBOP-PIB Quarterly Wydawnictwo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING WZ 007390-WZ ADVANCED Advanced Logistic Systems : Theory and Practice / Ed. Bela Illes, Beata Skowron-Grabowska, Peter Telek Miskolc : University

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2012 ISSN: 1424 610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw KATOWICE, 24 27.09

Wrzesień 2012 ISSN: 1424 610X. II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw KATOWICE, 24 27.09 WYDANIE SPECJALNE Wrzesień 2012 ISSN: 1424 610X II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw KATOWICE, 24 27.09 Tadeusz Donocik PREZES IZBY DYREKTOR GENERALNY Z Szanowni Państwo, troską o niezwykle

Bardziej szczegółowo

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Sesja inauguracyjna 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 Trudna Europa Skutki kryzysu wciąż odbijają się na kondycji gospodarek i finansów publicznych wielu

Bardziej szczegółowo

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach Uchwała Nr 952 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 14-16 kwietnia 2010 r. Agenda 14.04.2010 r. (środa) 11.00-18.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Inauguracja I. Uroczyste otwarcie Kongresu (11.00-11.20)

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse publiczne 3) Bankowość i innowacje finansowe 4) International business & finanse 5) Rynki finansowe i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010.

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010. Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Wymienione w agendzie osoby po zmianie terminu Kongresu (ze względu na konsekwencje katastrofy pod Smoleńskiem i żałobę narodową

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Bezpieczeństwo międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe : wymiar militarny / Przemysław Żurawski vel Grajewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010.

Organizator: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ul. Jana Matejki 3 40-077 Katowice e-mail: eec@eec2010.eu www.eec2010. Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Wymienione w agendzie osoby po zmianie terminu Kongresu (ze względu na konsekwencje katastrofy pod Smoleńskiem i żałobę narodową

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska 6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Warszawska Warszawska Polski Kongres Gospodarczy 6 Marca 2012 SŁOWO WSTĘPNE ORGANIZATORZY PATRONI MEDIALNI ORGANIZATORZY POLSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO Warszawska

Bardziej szczegółowo

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Katowice, 6-7 października 2011r. Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława

Bardziej szczegółowo

Komitet Honorowy i Program I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki. Polska w procesie integracji europejskiej dekada doświadczeń.

Komitet Honorowy i Program I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki. Polska w procesie integracji europejskiej dekada doświadczeń. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Komitet Organizacyjny I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda

Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r. Agenda 31 maja 2010 (poniedziałek) 11.00-18.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Inauguracja I. Uroczyste otwarcie Kongresu (11.00-11.15)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA

PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej From New Teaching Techniques to Virtual Education Poniedziałek, 12 czerwca 2006 Aula Lubrańskiego

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji programu studiów

Warunki realizacji programu studiów Warunki realizacji programu studiów Minimum kadrowe dla kierunku Gospodarka Przestrzenna na studiach pierwszego stopnia na rok akademicki 2013/2014 1. Samodzielni nauczyciele akademiccy wliczeni do minimum

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Longman preparation course for the TOEFL Test : ibt / Deborah Phillips. White Plains, NY : Pearson Education, 2007. Biblioteka Wydziału Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 10755-14159 kwiecień 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Mię dzynarodowy Dzień Inwalidy XX Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Zgorzelec 20-22 marca 2014 roku The International Disabled People s Day XX edition Life Without Pain Healthy Children

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Listopad nr 3 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2011 BIULETYN 24.indd 1 2011-12-13 08:39:57 Opracowała Marlena

Bardziej szczegółowo

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Patronat nad konferencją objęli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo