BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 20 PAŹDZIERNIKA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 20 PAŹDZIERNIKA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź"

Transkrypt

1 KOMENTARZ PORANNY GPW Wczorajsza sesja zakończyła się zauwaŝalnym spadkiem indeksów, a relatywnie najmocniej straciły akcje duŝych spółek. Początek sesji nie zapowiadał takich emocji, bowiem po nieco słabszym otwarciu szybko pojawił się popyt, a kolejne godziny upłynęły pod znakiem wzrostu. WIG-20 zdołał nawet naruszyć opór wynikający z linii krótkoterminowego trendu spadkowego, co sugerowało raczej atak na kolejne bariery wynikające z maksimów na 2686 i Tak się nie stało, a kolejne fazy sesji upływały pod znakiem nasilającej się presji podaŝowej. W wyniku tego WIG-20 przełamywał kolejne wsparcia, poniedziałkowe minimum na 2646, dolne ograniczenie ostatniej luki hossy na 2637, a w samej końcówce indeks wyraźnie zbliŝył się do ostatniego lokalnego minimum na 2603 (WIG przełamał/ naruszył swój odpowiednik). Na końcowym fixingu część strat udało się zniwelować, ale szkody techniczne pozostały. Co gorsza bez prawa do dywidendy będą dziś notowane akcje PKO BP, które mają istotny udział w indeksie, a jak wiadomo WIG-20 nie jest korygowany o wpływ tego typu zdarzeń, co sprawia, iŝ realny poziom odniesienia dla indeksu znajduje się poniŝej poziomu wczorajszego zamknięcia. NajbliŜsze wsparcia dla indeksu znajdują się na wczorajszym minimum na 2609 i na ubiegło tygodniowym dołku na W przypadku przełamania tego ostatniego poziomu będę oczekiwał na pogłębienie korekty do 2572 lub teŝ Kolejnym silnym regionem wsparcia winny być okolice 2550, a ewentualne przełamanie tego pułapu będzie zwiększało prawdopodobieństwo, iŝ indeks wchodzi w fazę silniejszej korekty czy teŝ nowej fali spadkowej. NajbliŜszy opory znajdują się na 2631; 2636 lub teŝ Ten ostatni poziom ma kluczowe znaczenie w krótkim terminie, a jego przebicie będzie wskazywało, iŝ spadek jest tylko korektą przed dalszym wzrostem. Kolejne bariery znajdują się na 2676 i W krótkim terminie, mam wraŝenie, iŝ potencjał spadkowy nie jest jeszcze wyczerpany, ale chyba znacznie waŝniejsza jest dłuŝsza perspektywa. Tu sytuacja nie jest jednoznaczna, ale prawdopodobnie spadek jest tylko korektą wzrostu i mimo, Ŝe całkiem realne jest pogłębienie ruchu ( ), to jednak szczyty nie zostały jeszcze osiągnięte. Tomasz Jerzyk KOMENTARZ TERMINOWY Trzeba jednak przyznać, Ŝe kontrakty dotarły wczoraj do kolejnej waŝnej zapory popytowej Fibonacciego, w rejonie której przebiegają takŝe aŝ dwie median lines. To właśnie kilka punktów poniŝej poziomu 2601 pkt umiejscowiłbym zlecenie zabezpieczające dla długich pozycji (wykorzystałbym tutaj zniesienie 113% ostatniego ruchu wzrostowego), jeśli moim horyzontem bazowym byłaby skala dzienna (w kontekście horyzontu intradayowego obowiązuje juŝ sygnał sprzedaŝy). Biorąc pod uwagę wykres w skali dziennej, o otwarciu krótkich pozycji pomyślałbym natomiast z chwilą wybicia się rynku poniŝej przedstawionej na wykresie strefy: pkt (inwestorzy lubiący podejmować nieco większe ryzyko transakcyjne mogliby jednak rozwaŝyć w tym kontekście juŝ przełamanie strefy: pkt). Zakres wsparcia: pkt charakteryzuje się bowiem sporą wiarygodnością, zatem naleŝy przypuszczać, Ŝe byki nie dopuszczą tak łatwo do poddania w/w przedziału cenowego. Tak więc spodziewam się tutaj sporej aktywności popytu, choć dopuszczam moŝliwość naruszenia poziomu 2601 pkt. Zlecenie zabezpieczające dla krótkich pozycji (horyzont intradayowy) umiejscowiłbym natomiast kilka punktów ponad znanym nam juŝ zakresem cenowym: pkt. Strefa powinna obecnie funkcjonować jako silny opór techniczny, zatem jej zanegowanie (co zapewne nie będzie łatwym zadaniem) poprawiłoby krótkoterminowy wizerunek techniczny FW20Z10. Podsumowując, w pierwszej kolejności skupiłbym się na wnikliwej obserwacji zakresu wsparcia: pkt, gdzie popyt cały czas powinien aktywnie przeciwstawiać się presji kreowanej przez sprzedających. Nie moŝna zatem wykluczyć, Ŝe właśnie tutaj (bądź w rejonie zniesienia 113%) dojdzie ostatecznie do uformowania się lokalnego punktu zwrotnego. Przełamanie w/w zakresu wygenerowałoby jednak kolejny sygnał słabości, potwierdzający, Ŝe w obecnych relacjach panujących pomiędzy popytem i podaŝą zaszły juŝ istotne zmiany i prawdopodobnie ruch korekcyjny ulegnie przedłuŝeniu. Paweł Danielewicz (Komentarz stanowi fragment opracowania Analiza Futures Przed Otwarciem ) o BIULETYN PORANNY 20 PAŹDZIERNIKA 2010 WIG ,4-1,39% WIG 45289,7-1,24% mwig ,6-1,08% WIG-Banki 6848,0-1,18% WIG-Budowl 5607,5-0,87% WIG-Info 1154,8-0,72% WIG-Media 3733,8-1,97% WIG-SpoŜ. 4054,3-0,13% WIG mwig40 5 4,5 4 3,5 3 EURPLN S&P KOMENTARZ DO SESJI W USA ŚWIAT Ropa Miedź 2500 Po poniedziałkowej wzrostowej sesji za oceanem, we wtorek przyszedł czas na swoisty zwrot akcji. Otwarcie sesji przyniosło wyraźne zniŝki głównych indeksów. Po początkowych spadkach, które jeszcze bardziej obniŝyły wartości indeksów, rynek wszedł w fazę mozolnego odrabiania strat, która trwała około dwóch godzin. Notowania cały czas jednak przebiegały wyraźnie poniŝej poniedziałkowego zamknięcia. Kolejny etap sesji, trwający niemal do końca notowań, pokazał, Ŝe to niedźwiedzie zdominowały przebieg rynkowych zmagań we wtorek. Ostatecznie, sesja zakończyła się dosyć dawno nie widzianymi w takiej skali spadkami głównych indeksów. Końcowe odczyty prezentują się następująco: S&P ,9 (-1,59%), Dow Jones Industrial Average ,62 (-1,48%) oraz Nasdaq Composite 2436,95 (-1,76%). Wiadomością dnia, mającą wpływ nie tylko na przebieg sesji za oceanem, była informacja o podniesieniu stóp procentowych w Chinach. Bank centralny podniósł stopy procentowe o 25 punktów bazowych - roczną stopę poŝyczek do poziomu 5,56%, natomiast stopę depozytową do poziomu 2,5%. Ostatni raz w Chinach stopy procentowe były podnoszone w grudniu 2007 roku. Na rynek napłynęły mieszane dane z rynku budowlanego. Liczba rozpoczętych budów domów w USA wzrosła we wrześniu do poziomu 610 tys. (w ujęciu rocznym). Dane były wyŝsze od skorygowanego lekko w górę odczytu za poprzedni miesiąc o 0,3% oraz przekroczyły konsensus rynkowy. Niestety, zdecydowanie rozczarował odczyt liczby wydanych pozwoleń na budowę. Spadek do poziomu 539 tys. (-11% r/r) niepokoi oraz wskazuje na słabnącą w przyszłości aktywność w sektorze budowlanym. Inwestorzy otrzymali dzisiaj kolejną porcję wyników kwartalnych zaprezentowanych przez spółki sektora finansowego. Po dobrych wynikach Citigroup, dzisiaj przyszła kolej na publikacje Goldman Sachs oraz Bank of America. W obu przypadkach spółki zaprezentowały wyniki powyŝej oczekiwań rynku. W trzecim kwartale zysk na akcję Goldman Sachs wyniósł 2,98 USD, natomiast za analogiczny okres Bank of America odnotował 0,27 USD zysku na akcję. Niestety pozytywny wydźwięk wyników został zdecydowanie zagłuszony przez dane makro oraz podwyŝkę stóp procentowych w Chinach. Na rynku walutowym moŝna było dzisiaj obserwować wyraźne umocnienie dolara. Warto zwrócić uwagę na ceny złota ostatni dzienny spadek o takiej skali obserwowany był na rynku w lipcu. Przypomnę tylko, Ŝe od końca lipca kurs złota zwyŝkował praktycznie bez Ŝadnych znaczących korekt. W środę wyniki za trzeci kwartał przedstawią m.in. Boeing, Wells Fargo, Morgan Stanley oraz ebay. W kalendarzu amerykańskich publikacji makro figurują jutro m.in. odczyt ilości wniosków o kredyt hipoteczny oraz dane o zapasach ropy. NajbliŜsze sesje pokaŝą, czy zwiększenie awersji do ryzyka będzie miało przejściowy charakter, czy teŝ moŝe inwestorzy będą wkrótce kojarzyć początek większej korekty na rynkach właśnie z momentem podniesienia stóp procentowych w Chinach. Kacper Kędzior Europa zmiana FTSE 5703,9-0,67% DAX 6490,7-0,40% BUX 23555,0-0,26% RTS 1556,4-0,90% ISE ,8-0,88% Ameryka Płn. i Płd zmiana Dow J ,6-1,48% S&P ,9-1,59% Nasdaq 2437,0-1,76% Bovespa 70911,0-2,56% Azja zmiana NIKKEI 9381,6-1,65% HangSen 23612,2-0,64% Shanghai 3010,1 0,27% Towary i surowce Ropa 80,09-3,60% Miedź 8240,8-2,20% Złoto 1339,38-0,12% Srebro 23,69-0,88% Waluty EURPLN 3,96 0,01% USDPLN 2,87 0,22% CHFPLN 2,97 0,56%

2 ENEA PGE BOGDANKA PUŁAWY/CIECH CIECH PEP GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK Kulczyk Holding i GDF Suez wybrani przez MSP do negocjacji ws. Enei Kulczyk Holding jest jednym z dwóch inwestorów, które resort skarbu wybrał do równoległych negocjacji w sprawie sprzedaŝy 51 proc. akcji Enei - wynika z nieoficjalnych informacji PAP. Z informacji agencji Bloomberg wynika, Ŝe drugim inwestorem wybranym przez ministerstwo jest GDF Suez. PGE sprzedaje Elbis GPW Elbis, spółka z grupy PGE, podpisała umowę sprzedaŝy Internetowej Platformy Obrotu Energią Elektryczną na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz WSEInfoEngine poinformowała PGE w komunikacie prasowym. Bogdanka podpisała z Energa EO umowę sprzedaŝy węgla o wartości około 12,5 mld zł LW Bogdanka podpisała z Energa Elektrociepłownie Ostrołęka umowę na dostawy węgla energetycznego do nowo budowanego bloku energetycznego w Ostrołęce - Bloku C o mocy około MW. Przewidywany początek dostaw i początek okresu eksploatacji Bloku C ma nastąpić w 2016 r. Wartość całej umowy wg cen bieŝących wynosi około 12,5 mld zł netto. Puławy złoŝyły ofertę wiąŝącą na kupno Fosforów od Ciechu Zakłady Azotowe Puławy złoŝyły wiąŝącą ofertę kupna Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych "Fosfory" od Ciechu. Wkrótce mogą wpłynąć kolejne oferty. Komentarz: W następstwie przejęcia Kędzierzyna przez Tarnów, Puławy zostały w pewien sposób zmuszone do ekspansji na rynku krajowym. W przeciwnym razie połączone jednostki Kędzierzyna oraz Tarnowa mogłyby stać się silnym konkurentem dla Puław. Mimo to T/K miałyby nadal niŝsze nominalnie moce produkcyjne w segmencie nawozów, tym niemniej komplementarność port folio produktowego mogłoby byłoby niewątpliwie korzyścią dla T/K na polskim rynku. Bez podania szczegółów dotyczących ceny transakcji, trudno jest oszacować atrakcyjność podobnej transakcji. (Paweł Burzyński) Ciech liczy, Ŝe jeszcze przed końcem tego roku uda się spółce podpisać warunkową umowę sprzedaŝy gdańskich Fosforów Prezes Spółka zaleŝna PEP dostanie 40 mln zł dotacji na budowę farmy wiatrowej Talia, spółka zaleŝna Polish Energy Partners, podpisała z Ministrem Gospodarki umowę na podstawie, której otrzyma 40 mln zł dotacji na dofinansowanie realizacji projektu budowy farmy wiatrowej Modlikowice. W sumie spółka otrzyma dwie bezzwrotne dotacje szacowane wspólnie na 80 mln zł. Komentarz: Jest to jedynie potwierdzenie informacji opublikowanej kilka miesięcy temu. Co waŝne 80 mln zł dotacji przekłada się na znacznie większy upside PEP-u niŝ jedynie 4 zł/ akcję. Natychmiastowe reinwestowanie 80 mln zł w pełni kontrolowany projekt wiatrowy o mocy 46 MW, dostarczy 36 mln zł na poziomie EBITDA przez kolejnych 20 lat. Prognozy PEP, z niespotykanym CAGR na lata na rynku polskim (trzyletni CAGR dla EBITDA 45%, sam zysk netto 17%, przy wzroście mocy produkcyjnych), stają się coraz bardziej prawdopodobnym scenariuszem utrzymujemy rekomendację Kupuj dla walorów spółki. (Paweł Burzyński) ARCUS COMPLEX COMP/COMARCH/ SYGNITY DEBICA DSS INTERFERIE IRENA KOGENERACJA LUBAWA OPTIMUS PRONOX/MCI WASKO ZUE POZOSTAŁE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK Spółka podpisała umowę na realizację Regionalnego Systemu Informacji Medycznej dla Województwa Łódzkiego. O wartości 6,4 mln zł netto. Spółka wraz z podmiotami zaleŝnymi otrzymała dodatkowe odszkodowanie w kwocie 4,3 mln zł za straty spowodowane poŝarem. Comp, Comarch i konsorcujm Sygnity i Winuela walczą o kontrakt w CPI na budowę SSDIP W przetargu organizowanym przez Centrum Projektów Informatycznych MSWiA na budowę Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej wpłynęło pięć ofert, a wśród nich oferty Compu, Comarchu oraz konsorcjum Sygnity i Winuela. Wyniki całego sektora oponiarskiego, w tym Firmy Oponiarskiej Dębica będą w trzecim kwartale 2010 roku ponownie obciąŝone wzrostem kosztów produkcji m.in. z powodu rosnących cen surowców, w tym przede wszystkim kauczuku. Spółka podpisała umowę sprzedaŝy kruszyw o wartości 21,7 mln zł netto. Jarosław Mazur został powołany na stanowisko członka RN. Roland Janocha zrezygnował z funkcji członka zarządu. RN powołała na stanowisko prezesa zarządu pana Philippe Gagneux. Spółka podpisała umowę na dostawę namiotów o wartości 4,2 mln zł brutto. Spółka zdecydowała zwiększyć wartość poŝyczek od akcjonariuszy o 2,8 mln zł do kwoty 6,2 mln zł. Pronox Technology sprzeda MCI.PrivateVentures FIZ akcji Agito stanowiących 58 proc. w kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 48,9 proc. głosów na WZA spółki. Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaŝy akcji ma nastąpić do 28 lutego 2011 r. Oferta Wasko i Gertrude o wartości 109,6 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu organizowanym przez Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Wrocław na Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu w zakresie funkcji kluczowych. Spółka zaleŝna podpisała umowę o wartości 7,4 mln zł netto na wykonanie zadaszeń platform przystankowych w Warszawie. TRANSAKCJE BBI CAPITAL CITY INTERACTIVE DGA Insider zakupił 6 tys. akcji po średniej cenie 1,78 zł w dniu 19 października br. Członek zarządu zakupił 1 tys. akcji po średniej cenie 21,42 zł w dniu 19 października br. Insider sprzeda 45 tys. akcji w okresie 4-15 października br.

3 NETMEDIA TFI Allianz Polska zwiększył zaangaŝowanie w spółce Netmedia i obecnie ma 5,32 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZA. R&C UNION Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Ipopema TFI zwiększyły zaangaŝowanie w R&C Union i obecnie mają akcje spółki, które uprawniają do wykonywania 6,45 proc. głosów na WZA. TPSA Capital Group International Inc. ma akcji Telekomunikacji Polskiej, stanowiących 5,057 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZA. Opracowanie: Michał Witkowski, Kacper Kędzior, Kamil Budziński WIADOMOŚCI GOSPODARCZO-POLITYCZNE MAKROEKONOMIA GUS - produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła o 11,8 proc. rdr, po wzroście o 13,6 proc. rdr w sierpniu, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 13,2 proc. GUS - ceny produkcji przemysłowej we wrześniu wzrosły o 4,3 proc. w stosunku do września 2009 roku, a w ujęciu miesięcznym ceny produkcji wzrosły o 0,1 proc. Niemcy - zaufanie niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych okazało się w październiku 2010 r. gorsze niŝ oczekiwali ekonomiści. Opublikowany raport ZEW pokazał, Ŝe indeks mierzący oczekiwania tych grup co do wzrostu gospodarczego Niemiec, spadł do minus 7,2 pkt z minus 4,3 pkt we wrześniu. Strefa euro - na rachunku obrotów bieŝących eurolandu deficyt w sierpniu 2010 r. wyniósł 7,5 mld euro wobec deficytu 4,1 mld euro miesiąc wcześniej (Europejski Bank Centralny). USA - liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA wzrosła we wrześniu do 610 tys. w ujęciu rocznym, z 608 tys. w sierpniu po korekcie (Departament Handlu USA). OPINIA Minister finansów Jacek Rostowski powiedział, Ŝe Polska oczekuje, Ŝe KE wyjdzie bardziej naprzeciw polskim postulatom ws. uwzględnienia - przy obliczaniu długu i deficytu publicznego - kosztów reform emerytalnych na korzyść krajów, które je przeprowadziły. Halina Wasilewska-Trenkner, doradca prezesa NBP i były członek Rady Polityki PienięŜnej uwaŝa, Ŝe deficyt sektora finansów publicznych w 2010 roku wyniesie ok. 8 proc. lub lekko poniŝej. Jednak jeśli w IV kwartale bieŝącego roku utrzyma się obserwowane w II i III kwartale tempo wzrostu gospodarczego, to moŝe on spaść nawet do ok. 7 proc. Ministerstwo Gospodarki prognozuje, Ŝe wzrost PKB w III i IV kwartale moŝe wynieść po 3,5 proc., a produkcja przemysłowa w październiku moŝe równieŝ osiągnąć wynik dwucyfrowy - powiedziała PAP Aneta Piątkowska, dyrektor departamentu analiz i prognoz resortu gospodarki (środa) NIEMCY (8:00) KALENDARIUM Inflacji PPI we wrześniu. Prognoza 0,2% m/m i 3,8% r/r; poprz. 0,0% m/m i 3,2% r/r W. BRYTANIA (10:30) PodaŜ pieniądza M4 we wrześniu. Poprz. -0,1% m/m i 1,9% r/r USA (13:00) Wnioski o kredyt hipoteczny za ostatni tydzień. Poprz. 14,6% NBP (14:00) USA (20:00) (czwartek) NIEMCY (9:28) EUROLAND (9:58) Dane o inflacji bazowej we wrześniu. Prognoza i poprz. 1,2% r/r BeŜowa Księga za październik - raport o stanie gospodarki USA PMI dla przemysłu (prog. 54,6 pkt.; poprz. 58,4 pkt.) i usług (prog. 54,8 pkt.; poprz. 54,8 pkt.) za październik PMI dla przemysłu (prog. 53,2 pkt.; poprz. 53,7 pkt.) i usług (prog. 53,7 pkt.; poprz. 54,1 pkt.) za październik W. BRYTANIA (10:30) SprzedaŜ detaliczna we wrześniu. Prognoza 0,2% m/m i 2,0% r/r; poprz. -0,4% m/m i 1,9% r/r NBP (14:00) USA (14:30) USA (16:00) Wskaźnik inflacji bazowej CPI za wrzesień. Poprz. 0,1% m/m i 1,6% r/r Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych za ostatni tydzień. Prognoza 455 tys.; poprz. 462 tys. Fed z Filadelfii za październik. Prognoza 1,0 pkt.; poprz. -0,7 pkt. USA (16:00) wskaźników wyprzedzających - Conference Board za wrzesień. Prognoza 0,2%; poprz. 0,3% (piątek) AGROTON ASSECO POLAND Początek zapisów w DM BZWBK S.A. na akcje w transzy inwestorów indywidualnych po max. cenie 30 zł. Zapisy potrwają do 27.10; przydział nastąpi do Pierwszy dzień notowania praw poboru (do 27.10) a takŝe zapisów na akcje w ramach praw poboru w stos. 14,28 pp:1a po 50 zł. Zapisy do 2.11 SOBET Pierwszy dzień zapisów na akcje w ramach praw poboru w stos. 4pp:1a po 1 zł. Zapisy do 2.11 NOVAINVEST NIEMCY (10:00) GUS (14:00) USA (22:00) Ostatni dzień notowania akcji z prawem poboru (stos. 5pp : 1a po cenie 1,25 zł) instytutu Ifo za październik. Prognoza 106,5 pkt.; poprz. 106,8 pkt. Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach za październik Publiczne wystąpienie szefa Fed

4 DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE W dniu dzisiejszym, z uwagi na brak znaczących odczytów danych makroekonomicznych, komentarze w sekcji Na gorąco nie będą publikowane. Uwaga! Dane publikowane są niezwłocznie po ich odczycie, natomiast komentarz z kilkuminutowym opóźnieniem PRODUKTY STRUKTURYZOWANE DM BZWBK BZ WBK Nowa Era ER - BNPIBZNE Index 280 BNP Paribas Global Renewable Energies ER - BNPIREER Index BNP Paribas Global Waste Management ER - BNPIEEER Index BNP Paribas Global Energy Efficiency ER - BNPIGWER Index BNP Global Water ER - BNPIWAER Index 192 BNP Paribas Platinium Index PLN ER - BNPITPER Index BNP Paribas Global Infrastructure ER - BNPIGIER Index BNP Paribas COMAC Isovol 8 LS ER - KMAI8ER Index BNP Paribas Indexes BNPIBZNE 706,5341 0,71% BNPIREER 190,5448-2,53% BNPIEEER 191,9576-0,74% BNPIGWER 161,2915-0,20% BNPIWAER 148,5270-0,65% BNPITPER 187,0099-0,17% BNPIGIER 239,7509-0,18% KMAI8ER 115,9028 0,43% BNPIFLBH 574,3363 0,06% y wchodzące w skład portfela inwestycyjnego (koszyka indeksów) Certyfikatu BZ WBK Przyjazna Planeta: 1) BNP Paribas Global Renewable Energies ER; 2) BNP Paribas Global Energy Efficiency ER; 3) BNP Paribas Global Waste Management ER; 4) BNP Paribas Global Water ER.

5 y wchodzące w skład portfela inwestycyjnego (koszyka indeksów) Obligacji BZ WBK Infrastruktura+: 1) BNP Paribas Global Infrastructure ER; 2) BNP Paribas COMAC Isovol 8 LS ER. Dane do wykresów dostarcza Bloomberg. Źródłem pozostałych danych są PAP, Reuters, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowoekonomiczne. Prezentowana cena ropy odnosi się do notowań najbliŝszej wygaśnięciu serii kontraktu terminowego WTI Crude, notowanego na giełdzie NYMEX. Prezentowana cena miedzi odnosi się do jej notowań na Londyńskiej Giełdzie Metali. Prezentowana cena złota i srebra to kwotowanie Bloomberga na podstawie dostarczonych notowań instytucji zajmujących się wyceną danego kruszcu. Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakŝe DM BZ WBK S.A. nie moŝe zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione.

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 29 PAŹDZIERNIKA 2010 WIG 20 Indeks WIG20 w dalszym ciągu przebywa w stosunkowo wąskim korytarzu cenowym, plasującym się poniŝej bariery podaŝowej: 2686 2694 pkt. Kluczowym

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (24-08-2006r.) Końcówka wczorajszej sesji nie była zbyt udana dla krajowej waluty, która dosyć wyraźnie straciła na wartości. Dzisiejszy dzień co prawda stoi pod znakiem niewielkiej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 3 SIERPNIA 2012 WIG 20 Indeks znajduje się obecnie w fazie krótkoterminowego odreagowania. W ramach tej tendencji bykom udało się niemalże przetestować istotną zaporę podażową:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 05.02.2015

Biuletyn dzienny 05.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - odbicie, ropa mocno w dół EUR/USD - W środę kurs euro spadał, przebite zostało ważne wsparcie na poziomie 1.14 USD, dzienne dno wypadło w końcówce sesji na poziomie zaledwie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS o ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 17 WRZEŚNIA 2010 WIG 20 Indeks WIG20 zbliŝa się obecnie do istotnej strefy oporu: 2590 2600 pkt, która w kwietniu odegrała juŝ niezwykle waŝną rolę. Sforsowanie tej przeszkody

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS

ANALIZA TECHNICZNA BLUE CHIPS 3 LUTEGO WIG 20 WIG20 (2,38.61, 2,355.89, 2,337.36, 2,355.89, +7.9995) 2630 2620 2610 2600 2590 2580 2570 2560 2550 250 2530 2520 2510 2500 290 280 270 260 250 20 230 220 210 200 2390 2380 2370 2360 2350

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 23 WRZEŚNIA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź KOMENTARZ DO SESJI W USA

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 23 WRZEŚNIA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź KOMENTARZ DO SESJI W USA KOMENTARZ PORANNY GPW Warto na wstępie przypomnieć, Ŝe w wyniku wtorkowego uderzenia popytu bykom udało się wreszcie przedrzeć ponad poziom zniesienia 88.6% fali spadkowej (analizuję indeks WIG20), trwającej

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) Wtorek na krajowym rynku przyniósł stosunkowo wyraźne osłabienie złotego, na które z punktu widzenia sytuacji technicznej już od kilku dni coraz wyraźniej się

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (23-05-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym charakteryzował się osłabieniem amerykańskiej waluty. Można założyć, że impulsem do takiego ruchu były zdecydowanie lepsze

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-10-2006r.) Środa na rynku walutowym stała pod znakiem umocnienia amerykańskiej waluty na większości par. Można przyjąć, że była to wypadkowa reakcji na sporą porcję

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 29.01.2015

Biuletyn dzienny 29.01.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - na granicy ważnego wsparcia, osłabienie franka EUR/USD - W środę doszło do wybicia w dół z kilkunastogodzinnej fazy konsolidacji. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1.1271

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r.

Biuro Maklerskie Alior Bank SA infolinia Aktualizacja. Raporty AT- ciekawe spółki. Data publikacji raportu: 26 października 2009 r. Aktualizacja Raporty AT- ciekawe spółki Krzysztof Sosnowski Krzysztof.Sosnowski@alior.pl IDM 2,80 zł 2,69 zł -3,93% 2,59 zł publikacji raportu: 26 października 2009 r. IDM SA (2.74000, 2.74000, 2.66000,

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) Kluczowym wydarzeniem piątkowej sesji były opublikowane w godzinach popołudniowych dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane były nieco lepsze od prognoz. Szacowano,

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-08-2006r.) Początek tygodnia na międzynarodowym rynku walutowym nie wniósł niczego nowego. Amerykańska waluta wciąż utrzymuje wypracowaną w ostatnich dniach, krótkoterminową

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-01-2007r.) Wczorajsza sesja nie zmieniła zasadniczo sytuacji na głównych parach. Amerykańska waluta wciąż krótkoterminowo bardzo dobrze sobie radzi. Wyjątkiem jest tu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia Odreagowanie na rynku akcji, złoto dalej w dół USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść niewielkie wzrosty. Potem w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUTURES NA WIG20

ANALIZA FUTURES NA WIG20 ANALIZA FUTURES NA WIG20 INTRADAY GODZ. 15:00 Na lokalnym wsparciu Wykres FW20H12 skal 60 minutowa Z załączonego wykresu wynika, Ŝe kontrakty zdołały przedrzeć się poniŝej czerwonej median line. W rejonie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (19-12-2006r.) Początek tygodnia przyniósł umocnienie amerykańskiej waluty. W zasadzie w przeważającej mierze wynikało to z sytuacji technicznej, która po dwóch ostatnich

Bardziej szczegółowo

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.)

FOREX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) FOEX DESK: Komentarz walutowy (11-06-2007r.) Końcówka tygodnia na rynku walutowym przyniosła dosyć ciekawe zmiany. Na większości głównych par wyraźnie zyskiwał dolar. Impulsów do takiego ruchu dostarczyły

Bardziej szczegółowo

WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY

WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY WIG20, DAX, S&P500 I KONTRAKTY INTRADAY GODZ. 12:30 WIG20 skala dzienna DAX skala tygodniowa S&P500 skala dzienna FW20H1520 skala 60 minutowa FUSDH15 skala dzienna Komentarz do zamieszczonych wykresów

Bardziej szczegółowo

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 21 września 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 18 września 2015 roku = 3,7269 Kurs spadł

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (30-05-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (30-05-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (30-05-2006r.) Początek tygodnia na międzynarodowym rynku walutowym przebiega bardzo spokojnie. Mamy do czynienia z niewielką zmiennością cen. Mocno ograniczoną aktywność

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN

DMK-Alpha. prawdopodobieństwo umocnienia krajowej waluty w kolejnych godzinach. EURPLN DMK-Alpha 9:00 - Wczoraj zostały wzmocnione pierwsze sygnały kupna PLN w krótkim terminie, a poranek potwierdza presję na kupowanie PLN. Sytuacja na rynkach światowych znów zaczyna sprzyjać kupowaniu ryzyka,

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (13-06-2006r.) Dzisiejszy dzień stoi pod znakiem dalszego, dynamicznego spadku wartości krajowej waluty. Złoty traci do dolara, ale i również do pozostałych walut. Główną przyczyną

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (02-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (02-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (02-08-2006r.) Środa na krajowym rynku walutowym upływa pod znakiem spokojnych wahań w ograniczonym zakresie. Jest to już kolejny z rzędu dzień, gdy na złotym w zasadzie nic

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ OKRES 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016

Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ OKRES 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016 Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ 35.2016 OKRES 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016 WYDARZENIA TYGODNIA 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016 STANY ZJEDNOCZONE BEZROBOCIE, STOPY PROCENTOWE Nieco gorsze dane z amerykańskiego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 16.04.2015

Biuletyn dzienny 16.04.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - korekcyjne spadki, ropa na szczycie EUR/USD - W środę rano doszło do spadków. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1.0571 USD, przed południem zaczęło się odbicie. Dzienne

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-02-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał przede wszystkim pod znakiem analizy technicznej. Od rana doszło bowiem do wygenerowania istotnych sygnałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (19-12-2006r.) Tydzień zaczął się dla złotego niezbyt pomyślnie i na praktycznie wszystkich parach złotowych obserwowaliśmy wczoraj lekką presję deprecjonującą naszą walutę.

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym stał pod znakiem stosunkowo sporego umocnienia amerykańskiej waluty. Ciężko się tu jednak doszukiwać impulsu ze strony

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (14-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (14-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (14-06-2006r.) Dzisiejsze, dotychczasowe notowania na krajowym rynku walutowym przebiegają już pod znakiem nieznacznego uspokojenia nastrojów po fali osłabienia złotego w ostatnich

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei Nikkei Giełda w Japonii wciąż znajduje się pod panowaniem byków. Jednak dzisiejsze otwarcie na poziomie 17334 było zbyt wysokie do utrzymania, tym samym otwarcie sesji otrzymało również tytuł najwyższej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia FED tnie program QE3 o kolejne 10 mld USD USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść spadki, w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie tego wsparcia może

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.)

FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) FOREX - DESK: Komentarz walutowy (18-05-2007r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł dość wyraźne umocnienie amerykańskiej waluty, co w zasadzie można tu wiązać z kontynuacją impulsu z poprzedniego dnia,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 11.02.2015

Biuletyn dzienny 11.02.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - konsolidacja, możliwe dalsze spadki na ropie EUR/USD - Po piątkowej przecenie do poziomu 1.1311 USD, od dwóch dni trwa konsolidacja w rejonie 1.1269-1.1358 USD, wczorajsze

Bardziej szczegółowo

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 6 lipca 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 3 lipca 2015 roku = 3,7743 Kurs spadł poniżej

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl Motto dnia: Koncentrujmy się na rzeczach wartościowych, a będziemy dużo lepsi od tych wszystkich żebraczych myśliwych próbujących dorobić się majątku na akcjach groszowych. Kontrakty terminowe FW20Z12

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł pierwsze, poważniejsze umocnienie dolara od kilku dni. Przez większość minionego tygodnia dolar taniał, czemu pomagały

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wydarzeniem dnia na rynku międzynarodowym były decyzje ECB oraz Banku Anglii odnośnie stóp procentowych. Decyzje władz monetarnych okazały się być zgodne z oczekiwaniami rynku i ECB pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) Wczoraj doszło do kolejnej już próby wyznaczenia trwalszego trendu na korzyść euro względem dolara, jednakże po raz kolejny szybko zareagowała podaż i w efekcie

Bardziej szczegółowo

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 31 sierpnia 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 28 sierpnia 2015 roku = 3,7669 Kurs spadł

Bardziej szczegółowo

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN.

DMK-Alpha. wsparcie to okolice 3,40 na koszyku PLN. DMK-Alpha 9:00 - Rentowność papierów Grecji dochodzi juŝ do 9,0 %, a spread zbliŝa się do 600 pb. Ma to ogromny wpływ na EURUSD, który pokonał marcowe minima. Złoty słabnie w ślad za słabnącym EUR. Dziś

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny FX. Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15. Wciąż dobre warunki dla dolara

Raport dzienny FX. Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15. Wciąż dobre warunki dla dolara Raport dzienny FX Środa, 11 czerwca 2014 r., godz.: 11:15 Wciąż dobre warunki dla dolara Rentowności amerykańskich obligacji rządowych dalej idą w górę. Widać wyraźnie, ze rynek próbuje rozegrać temat

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (03-01-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (03-01-2007r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (03-01-2007r.) Wczorajsza sesja na rynku krajowej waluty stała pod znakiem presji umocnienia złotego. W przypadku dolara było to szczególnie widoczne za sprawą stosunkowo wyraźnego

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 S&P500 DAX NIKKEI 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 0 0 0 WIG0 WIG50 WIG50

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (22-06-2006r.) Ostatnie godziny na rynku walutowym nadal stoją pod znakiem spokojnego spadku wartości dolara na głównych parach. Gwałtowniejszym ruchom nie sprzyja obecnie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (06-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (06-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (06-06-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym okazał się w miarę ciekawy. Patrząc tylko na kalendarz danych makro, można się było spodziewać, że niewiele będzie się

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 15 STYCZNIA 2010

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 15 STYCZNIA 2010 GPW KOMENTARZ PORANNY Bez zmian Wczorajsza sesja zakończyła się nieznacznym spadkiem indeksów, natomiast niewielki wzrost odnotował jedynie swig80. Po wyŝszym otwarciu kupujący nie zdołali pokonać wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara

Sytuacja na rynkach finansowych Akcje, waluty, surowce Opracowanie: Zespół Analiz Biura Maklerskiego Zbigniew Obara saw Alior Bank Spółka Akcyjna Biuro Maklerskie Kraków ul. Miłkowskiego 3 30-349 Kraków Infolinia 19503 www.bm.aliorbank.pl 26 kwietnia 2013 Tygodniowy komentarz rynkowy Sytuacja na rynkach finansowych

Bardziej szczegółowo

Raport walutowy. środa, 30 grudnia 2015 11:38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl

Raport walutowy. środa, 30 grudnia 2015 11:38 1 / 5. Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl środa, 30 grudnia 2015 11:38 Marek Rogalski Główny analityk walutowy m.rogalski@bossa.pl Źródło: Analizator stóp zwrotu BOSSAFX Kluczowe informacje z rynków: Norwegia: Opublikowane dzisiaj dane nt. sprzedaży

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał pod znakiem reakcji na informacje, jakie pojawiły się ze strony FED. Stopa rezerwy federalnej pozostała na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który Handel podczas czwartkowych notowań miał względnie spokojny charakter. Z pośród głównych parkietów Europy największe zwyżki odnotował indeks STOXX50 (stopa zwrotu wyniosła 1,74%). DAX W czasie dzisiejszej

Bardziej szczegółowo

Analiza futures na WIG 20 intraday godz. 15.00

Analiza futures na WIG 20 intraday godz. 15.00 Analiza futures na WIG 20 intraday godz. 15.55 WaŜny krótkoterminowy opór: 3463 3465 pkt. Pierwsze waŝne wsparcie: 3437-3445 pkt. Nieudany test oporu O 15.35 znowu do akcji wkroczyły kosze podaŝowe i kontrakty

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) Początek tygodnia przyniósł najpierw stabilizację eurodolara w okolicach maksimów z piątku, zatem można się było spodziewać, że podjęta zostanie ponowna próba

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (08-01-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (08-01-2007r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (08-01-2007r.) Ostatnie dni sporo zmieniły w sytuacji na rynku złotego. Na wyraźny odwrót inwestorów od rynków wschodzących naszego regionu nałożyło się jeszcze spore umocnienie

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (29-03-2007r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym przebiegał stosunkowo spokojnie. Przez większość dnia niewiele się działo. Dolar wciąż na głównych parach zachowywał się

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - możliwe kolejne dno, potem trwalsze odbicie EUR/USD - W piątek osiągnięte zostało minimum na poziomie 1.1459 USD. Po godzinie 17-tej rozpoczęło się odbicie, zamknięcie wypadło

Bardziej szczegółowo

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307 Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 25 maja 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307 Kurs spadł poniżej

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 2008

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 2008 KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 008 Otoczenie makroekonomiczne Dane o produkcji przemysłowej w Polsce opublikowane w czerwcu były znacznie słabsze od oczekiwań rynkowych, co było głównie związane

Bardziej szczegółowo

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 29 maja 2015 roku = 3,7438

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 29 maja 2015 roku = 3,7438 Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 1 czerwca 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 29 maja 2015 roku = 3,7438 Kurs spadł poniżej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny 20.01.2015

Biuletyn dzienny 20.01.2015 WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - możliwe kolejne dno, dalsze wzrosty złota EUR/USD - Z piątkowego dna na poziomie 1.1459 USD rozpoczęło się odbicie. W poniedziałek dotarło ono do 1.1637 USD. Po godzinie 17-tej

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (11-04-2007r.) Wtorkowa sesja na rynku walutowym przyniosła spore osłabienie amerykańskiej waluty. Ruch był dość niespodziewany, zwłaszcza po piątkowych, dobrych danych

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl Motto dnia: Każdego dnia na rynku mamy tysiące spekulantów, którzy stawiają zakład, czy rynek pójdzie w górę czy w dół. Kontrakty terminowe FW20H13 Wykres dzienny FW20H13 Trend spadkowy Sygnał odwrócenia

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (21-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (21-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (21-06-2006r.) Środa na krajowym rynku walutowym ponownie cechuje się presją ze strony sprzedających złotego. Tym samym negatywny sentyment do rynków naszego regionu jest nadal

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. Motto dnia: Transakcja się uda lub nie, ale jeśli ryzyko będzie małe to nie stanie nam się nic złego.

Analiza techniczna.  Motto dnia: Transakcja się uda lub nie, ale jeśli ryzyko będzie małe to nie stanie nam się nic złego. Motto dnia: Transakcja się uda lub nie, ale jeśli ryzyko będzie małe to nie stanie nam się nic złego. Kontrakty terminowe FW20Z12 FW20Z12 Trend spadkowy Sygnał odwrócenia - 2358 WIG20 Trend spadkowy Sygnał

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI GOSPODARCZO-POLITYCZNE KALENDARIUM DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE WSIP

WIADOMOŚCI GOSPODARCZO-POLITYCZNE KALENDARIUM DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE WSIP GPW KOMENTARZ PORANNY Szukamy dna Wczorajsza sesja zakończyła spadkiem indeksów, choć trzeba przyznać, iŝ nie było to juŝ tak jednostronne widowisko jak w końcówce poprzedniego tygodnia. Po wyŝszym otwarciu

Bardziej szczegółowo

Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100

Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100 Komentarz dzienny, Środa, 28 marca 2007r. Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100 Towary: złoto Środa przyniosła kolejne spadki dla głównych indeksów w Tokio i Nowym Jorku. Opublikowane w USA dane na

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO RYNKI AKCJI WIG20 mwig40 swig 2013-12-27 20-05-27 20-10-27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 120 WALUTY S&P500 DAX NIKKEI 2013-12-27 20-05-27

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. Motto dnia: Nie odniesiemy sukcesu, jeśli nie będziemy umieli przerywać krwawienia, które zjada nam zysk.

Analiza techniczna.  Motto dnia: Nie odniesiemy sukcesu, jeśli nie będziemy umieli przerywać krwawienia, które zjada nam zysk. Motto dnia: Nie odniesiemy sukcesu, jeśli nie będziemy umieli przerywać krwawienia, które zjada nam zysk. Kontrakty terminowe FW20Z12 Wykres dzienny FW20Z12 Trend spadkowy Sygnał odwrócenia - 2362 Wykres

Bardziej szczegółowo

1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 150 S&P500 DAX NIKKEI 130 70 1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 RYNKI AKCJI

1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 150 S&P500 DAX NIKKEI 130 70 1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 RYNKI AKCJI MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I 120 DŁUŻNY W STREFIE EURO WIG20 mwig40 swig80 80 70 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 150 S&P500 DAX NIKKEI 130 1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 70 1/3/2014 6/3/2014

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Opinie analityków są zwykle podzielone. Kiedy zaczynają być zgodne to prawdopodobnie są błędne.

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Opinie analityków są zwykle podzielone. Kiedy zaczynają być zgodne to prawdopodobnie są błędne. Motto dnia: Opinie analityków są zwykle podzielone. Kiedy zaczynają być zgodne to prawdopodobnie są błędne. Kontrakty terminowe FW20Z12 FW20Z12 Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia - 2376 WIG20 Trend wzrostowy

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 18 czerwca 2012 Aktualne wskaźniki makroekonomiczne: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 8,10 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-06-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-06-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (15-06-2006r.) Wczorajszy dzień nie zmienił znacząco aktualnej sytuacji na głównych parach, choć w porównaniu z poprzednimi widać było już nieco więcej nerwowości. Dotychczas

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 16 maja 2008

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 16 maja 2008 Tygodniowy Komentarz Rynkowy 16 maja 2008 Zagraniczne rynki finansowe Rynek walutowy EURUSD W perspektywie całego tygodnia dolar zanotował stratę o 1.5 centa. Amerykańska waluta traciła wyraźnie w poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Komentarz dzienny, Środa, 21 marca 2007r. Indeksy: S&P500, Nasdaq

Komentarz dzienny, Środa, 21 marca 2007r. Indeksy: S&P500, Nasdaq Komentarz dzienny, Środa, 21 marca 2007r. Najważniejszym wydarzeniem dzisiejszego dnia, jak również mijającego tygodnia było posiedzenie FOMC (Federal Open Market Committee), na którym miała zapaść decyzja

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK

GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK GPW KOMENTARZ PORANNY Przełamanie strefy oporu: 2332 2340 pkt W poniedziałek stery na warszawskim parkiecie przejęli kupujący. Było to pokłosiem silnego zachowania się giełd amerykańskich w zestawieniu

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO NEWSLETTER NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0 05 00 90 85 WIG0 WIG50 80 75 WIG50 0--7 0-0-7 0-06-7 0-09-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 5 05 85 NIKKEI 75 0--7 0-0-7 0-06-7 0-09-7 NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - ENERGIA PGE (wykres 1) TAURON (wykres 2) ENEA (wykres 3) Spółka PGE zadebiutowała na giełdzie w listopadzie 2009 roku. Przez pierwsze pół roku na wykresie

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Amator powie, że coś się zdarzy na pewno. Doświadczony powie, że być może tak się zdarzy.

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl. Motto dnia: Amator powie, że coś się zdarzy na pewno. Doświadczony powie, że być może tak się zdarzy. Motto dnia: Amator powie, że coś się zdarzy na pewno. Doświadczony powie, że być może tak się zdarzy. Kontrakty terminowe FW20Z12 Wykres dzienny FW20Z12 Trend wzrostowy Sygnał odwrócenia - 2413 Wykres

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia DAX - kolejna fala wzrostów, silny dolar USA (kontrakty S&P500) - Po przebiciu oporu w rejonie 2080 pkt, otwarta została droga do silnego oporu w rejonie 2100-2117 pkt. Przełamanie tej bariery wygeneruje

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 2013/12/27 2014/06/27 2014/12/27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 140 130 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 140 130 WIG20 mwig40 swig S&P500

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści. NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści. NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40 MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40 110 swig80 03.01.2014 03.08.2014 03.03.2015 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE RYNKI AKCJI Państwo Indeks Wartość 1M% 12M% WIG

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE. STOPY PROCENTOWE Państwo Polska Polska Polska Polska Polska Polska WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści.

RYNKI AKCJI SUROWCE. STOPY PROCENTOWE Państwo Polska Polska Polska Polska Polska Polska WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści. MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40 03.01.2014 03.08.2014 03.03.2015 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 150 130 swig80 03.01.2014 03.08.2014 03.03.2015 NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 24 sierpnia 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 21 sierpnia 2015 roku = 3,7173 Kurs spadł

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH kwietnia 2015 roku NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO 2013/12/27 20/06/27 20/12/27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 130 120 WIG20 mwig40 swig 2013/12/27 20/06/27 20/12/27

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (30-06-2006r.)

FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (30-06-2006r.) FOREX - DESK: Komentarz tygodniowy (30-06-2006r.) Miniony tydzień stał w zasadzie pod znakiem jednego wydarzenia. Była nim czwartkowa decyzja FED w sprawie poziomu stóp procentowych. Okazało się, że chociaż

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl

Analiza techniczna. www.kbcmakler.pl Motto dnia: Lepiej wziąć jedną lub dwie małe straty i mieć pewność, że jesteśmy po dobrej stronie rynku niż siedzieć ze skwaśniałą miną przez cały miesiąc. Kontrakty terminowe FW20Z12 FW20Z12 Trend spadkowy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 5 STYCZNIA 2010

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 5 STYCZNIA 2010 GPW KOMENTARZ PORANNY TuŜ pod szczytem Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a najsilniej zwyŝkowały akcje spółek o duŝej kapitalizacji. Kupujący nadawali ton wydarzeniom juŝ od samego otwarcia,

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik VIII 2012 VII 2013 VIII 2013 Sprzedaż detaliczna, r/r Sprzedaż detaliczna 5,8 % 4,3 % 3,4 % Według danych GUS sprzedaż detaliczna w cenach bieżących

Bardziej szczegółowo