BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 20 PAŹDZIERNIKA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 20 PAŹDZIERNIKA 2010 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 KOMENTARZ TERMINOWY EURPLN S&P 500. Miedź"

Transkrypt

1 KOMENTARZ PORANNY GPW Wczorajsza sesja zakończyła się zauwaŝalnym spadkiem indeksów, a relatywnie najmocniej straciły akcje duŝych spółek. Początek sesji nie zapowiadał takich emocji, bowiem po nieco słabszym otwarciu szybko pojawił się popyt, a kolejne godziny upłynęły pod znakiem wzrostu. WIG-20 zdołał nawet naruszyć opór wynikający z linii krótkoterminowego trendu spadkowego, co sugerowało raczej atak na kolejne bariery wynikające z maksimów na 2686 i Tak się nie stało, a kolejne fazy sesji upływały pod znakiem nasilającej się presji podaŝowej. W wyniku tego WIG-20 przełamywał kolejne wsparcia, poniedziałkowe minimum na 2646, dolne ograniczenie ostatniej luki hossy na 2637, a w samej końcówce indeks wyraźnie zbliŝył się do ostatniego lokalnego minimum na 2603 (WIG przełamał/ naruszył swój odpowiednik). Na końcowym fixingu część strat udało się zniwelować, ale szkody techniczne pozostały. Co gorsza bez prawa do dywidendy będą dziś notowane akcje PKO BP, które mają istotny udział w indeksie, a jak wiadomo WIG-20 nie jest korygowany o wpływ tego typu zdarzeń, co sprawia, iŝ realny poziom odniesienia dla indeksu znajduje się poniŝej poziomu wczorajszego zamknięcia. NajbliŜsze wsparcia dla indeksu znajdują się na wczorajszym minimum na 2609 i na ubiegło tygodniowym dołku na W przypadku przełamania tego ostatniego poziomu będę oczekiwał na pogłębienie korekty do 2572 lub teŝ Kolejnym silnym regionem wsparcia winny być okolice 2550, a ewentualne przełamanie tego pułapu będzie zwiększało prawdopodobieństwo, iŝ indeks wchodzi w fazę silniejszej korekty czy teŝ nowej fali spadkowej. NajbliŜszy opory znajdują się na 2631; 2636 lub teŝ Ten ostatni poziom ma kluczowe znaczenie w krótkim terminie, a jego przebicie będzie wskazywało, iŝ spadek jest tylko korektą przed dalszym wzrostem. Kolejne bariery znajdują się na 2676 i W krótkim terminie, mam wraŝenie, iŝ potencjał spadkowy nie jest jeszcze wyczerpany, ale chyba znacznie waŝniejsza jest dłuŝsza perspektywa. Tu sytuacja nie jest jednoznaczna, ale prawdopodobnie spadek jest tylko korektą wzrostu i mimo, Ŝe całkiem realne jest pogłębienie ruchu ( ), to jednak szczyty nie zostały jeszcze osiągnięte. Tomasz Jerzyk KOMENTARZ TERMINOWY Trzeba jednak przyznać, Ŝe kontrakty dotarły wczoraj do kolejnej waŝnej zapory popytowej Fibonacciego, w rejonie której przebiegają takŝe aŝ dwie median lines. To właśnie kilka punktów poniŝej poziomu 2601 pkt umiejscowiłbym zlecenie zabezpieczające dla długich pozycji (wykorzystałbym tutaj zniesienie 113% ostatniego ruchu wzrostowego), jeśli moim horyzontem bazowym byłaby skala dzienna (w kontekście horyzontu intradayowego obowiązuje juŝ sygnał sprzedaŝy). Biorąc pod uwagę wykres w skali dziennej, o otwarciu krótkich pozycji pomyślałbym natomiast z chwilą wybicia się rynku poniŝej przedstawionej na wykresie strefy: pkt (inwestorzy lubiący podejmować nieco większe ryzyko transakcyjne mogliby jednak rozwaŝyć w tym kontekście juŝ przełamanie strefy: pkt). Zakres wsparcia: pkt charakteryzuje się bowiem sporą wiarygodnością, zatem naleŝy przypuszczać, Ŝe byki nie dopuszczą tak łatwo do poddania w/w przedziału cenowego. Tak więc spodziewam się tutaj sporej aktywności popytu, choć dopuszczam moŝliwość naruszenia poziomu 2601 pkt. Zlecenie zabezpieczające dla krótkich pozycji (horyzont intradayowy) umiejscowiłbym natomiast kilka punktów ponad znanym nam juŝ zakresem cenowym: pkt. Strefa powinna obecnie funkcjonować jako silny opór techniczny, zatem jej zanegowanie (co zapewne nie będzie łatwym zadaniem) poprawiłoby krótkoterminowy wizerunek techniczny FW20Z10. Podsumowując, w pierwszej kolejności skupiłbym się na wnikliwej obserwacji zakresu wsparcia: pkt, gdzie popyt cały czas powinien aktywnie przeciwstawiać się presji kreowanej przez sprzedających. Nie moŝna zatem wykluczyć, Ŝe właśnie tutaj (bądź w rejonie zniesienia 113%) dojdzie ostatecznie do uformowania się lokalnego punktu zwrotnego. Przełamanie w/w zakresu wygenerowałoby jednak kolejny sygnał słabości, potwierdzający, Ŝe w obecnych relacjach panujących pomiędzy popytem i podaŝą zaszły juŝ istotne zmiany i prawdopodobnie ruch korekcyjny ulegnie przedłuŝeniu. Paweł Danielewicz (Komentarz stanowi fragment opracowania Analiza Futures Przed Otwarciem ) o BIULETYN PORANNY 20 PAŹDZIERNIKA 2010 WIG ,4-1,39% WIG 45289,7-1,24% mwig ,6-1,08% WIG-Banki 6848,0-1,18% WIG-Budowl 5607,5-0,87% WIG-Info 1154,8-0,72% WIG-Media 3733,8-1,97% WIG-SpoŜ. 4054,3-0,13% WIG mwig40 5 4,5 4 3,5 3 EURPLN S&P KOMENTARZ DO SESJI W USA ŚWIAT Ropa Miedź 2500 Po poniedziałkowej wzrostowej sesji za oceanem, we wtorek przyszedł czas na swoisty zwrot akcji. Otwarcie sesji przyniosło wyraźne zniŝki głównych indeksów. Po początkowych spadkach, które jeszcze bardziej obniŝyły wartości indeksów, rynek wszedł w fazę mozolnego odrabiania strat, która trwała około dwóch godzin. Notowania cały czas jednak przebiegały wyraźnie poniŝej poniedziałkowego zamknięcia. Kolejny etap sesji, trwający niemal do końca notowań, pokazał, Ŝe to niedźwiedzie zdominowały przebieg rynkowych zmagań we wtorek. Ostatecznie, sesja zakończyła się dosyć dawno nie widzianymi w takiej skali spadkami głównych indeksów. Końcowe odczyty prezentują się następująco: S&P ,9 (-1,59%), Dow Jones Industrial Average ,62 (-1,48%) oraz Nasdaq Composite 2436,95 (-1,76%). Wiadomością dnia, mającą wpływ nie tylko na przebieg sesji za oceanem, była informacja o podniesieniu stóp procentowych w Chinach. Bank centralny podniósł stopy procentowe o 25 punktów bazowych - roczną stopę poŝyczek do poziomu 5,56%, natomiast stopę depozytową do poziomu 2,5%. Ostatni raz w Chinach stopy procentowe były podnoszone w grudniu 2007 roku. Na rynek napłynęły mieszane dane z rynku budowlanego. Liczba rozpoczętych budów domów w USA wzrosła we wrześniu do poziomu 610 tys. (w ujęciu rocznym). Dane były wyŝsze od skorygowanego lekko w górę odczytu za poprzedni miesiąc o 0,3% oraz przekroczyły konsensus rynkowy. Niestety, zdecydowanie rozczarował odczyt liczby wydanych pozwoleń na budowę. Spadek do poziomu 539 tys. (-11% r/r) niepokoi oraz wskazuje na słabnącą w przyszłości aktywność w sektorze budowlanym. Inwestorzy otrzymali dzisiaj kolejną porcję wyników kwartalnych zaprezentowanych przez spółki sektora finansowego. Po dobrych wynikach Citigroup, dzisiaj przyszła kolej na publikacje Goldman Sachs oraz Bank of America. W obu przypadkach spółki zaprezentowały wyniki powyŝej oczekiwań rynku. W trzecim kwartale zysk na akcję Goldman Sachs wyniósł 2,98 USD, natomiast za analogiczny okres Bank of America odnotował 0,27 USD zysku na akcję. Niestety pozytywny wydźwięk wyników został zdecydowanie zagłuszony przez dane makro oraz podwyŝkę stóp procentowych w Chinach. Na rynku walutowym moŝna było dzisiaj obserwować wyraźne umocnienie dolara. Warto zwrócić uwagę na ceny złota ostatni dzienny spadek o takiej skali obserwowany był na rynku w lipcu. Przypomnę tylko, Ŝe od końca lipca kurs złota zwyŝkował praktycznie bez Ŝadnych znaczących korekt. W środę wyniki za trzeci kwartał przedstawią m.in. Boeing, Wells Fargo, Morgan Stanley oraz ebay. W kalendarzu amerykańskich publikacji makro figurują jutro m.in. odczyt ilości wniosków o kredyt hipoteczny oraz dane o zapasach ropy. NajbliŜsze sesje pokaŝą, czy zwiększenie awersji do ryzyka będzie miało przejściowy charakter, czy teŝ moŝe inwestorzy będą wkrótce kojarzyć początek większej korekty na rynkach właśnie z momentem podniesienia stóp procentowych w Chinach. Kacper Kędzior Europa zmiana FTSE 5703,9-0,67% DAX 6490,7-0,40% BUX 23555,0-0,26% RTS 1556,4-0,90% ISE ,8-0,88% Ameryka Płn. i Płd zmiana Dow J ,6-1,48% S&P ,9-1,59% Nasdaq 2437,0-1,76% Bovespa 70911,0-2,56% Azja zmiana NIKKEI 9381,6-1,65% HangSen 23612,2-0,64% Shanghai 3010,1 0,27% Towary i surowce Ropa 80,09-3,60% Miedź 8240,8-2,20% Złoto 1339,38-0,12% Srebro 23,69-0,88% Waluty EURPLN 3,96 0,01% USDPLN 2,87 0,22% CHFPLN 2,97 0,56%

2 ENEA PGE BOGDANKA PUŁAWY/CIECH CIECH PEP GŁÓWNE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK Kulczyk Holding i GDF Suez wybrani przez MSP do negocjacji ws. Enei Kulczyk Holding jest jednym z dwóch inwestorów, które resort skarbu wybrał do równoległych negocjacji w sprawie sprzedaŝy 51 proc. akcji Enei - wynika z nieoficjalnych informacji PAP. Z informacji agencji Bloomberg wynika, Ŝe drugim inwestorem wybranym przez ministerstwo jest GDF Suez. PGE sprzedaje Elbis GPW Elbis, spółka z grupy PGE, podpisała umowę sprzedaŝy Internetowej Platformy Obrotu Energią Elektryczną na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz WSEInfoEngine poinformowała PGE w komunikacie prasowym. Bogdanka podpisała z Energa EO umowę sprzedaŝy węgla o wartości około 12,5 mld zł LW Bogdanka podpisała z Energa Elektrociepłownie Ostrołęka umowę na dostawy węgla energetycznego do nowo budowanego bloku energetycznego w Ostrołęce - Bloku C o mocy około MW. Przewidywany początek dostaw i początek okresu eksploatacji Bloku C ma nastąpić w 2016 r. Wartość całej umowy wg cen bieŝących wynosi około 12,5 mld zł netto. Puławy złoŝyły ofertę wiąŝącą na kupno Fosforów od Ciechu Zakłady Azotowe Puławy złoŝyły wiąŝącą ofertę kupna Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych "Fosfory" od Ciechu. Wkrótce mogą wpłynąć kolejne oferty. Komentarz: W następstwie przejęcia Kędzierzyna przez Tarnów, Puławy zostały w pewien sposób zmuszone do ekspansji na rynku krajowym. W przeciwnym razie połączone jednostki Kędzierzyna oraz Tarnowa mogłyby stać się silnym konkurentem dla Puław. Mimo to T/K miałyby nadal niŝsze nominalnie moce produkcyjne w segmencie nawozów, tym niemniej komplementarność port folio produktowego mogłoby byłoby niewątpliwie korzyścią dla T/K na polskim rynku. Bez podania szczegółów dotyczących ceny transakcji, trudno jest oszacować atrakcyjność podobnej transakcji. (Paweł Burzyński) Ciech liczy, Ŝe jeszcze przed końcem tego roku uda się spółce podpisać warunkową umowę sprzedaŝy gdańskich Fosforów Prezes Spółka zaleŝna PEP dostanie 40 mln zł dotacji na budowę farmy wiatrowej Talia, spółka zaleŝna Polish Energy Partners, podpisała z Ministrem Gospodarki umowę na podstawie, której otrzyma 40 mln zł dotacji na dofinansowanie realizacji projektu budowy farmy wiatrowej Modlikowice. W sumie spółka otrzyma dwie bezzwrotne dotacje szacowane wspólnie na 80 mln zł. Komentarz: Jest to jedynie potwierdzenie informacji opublikowanej kilka miesięcy temu. Co waŝne 80 mln zł dotacji przekłada się na znacznie większy upside PEP-u niŝ jedynie 4 zł/ akcję. Natychmiastowe reinwestowanie 80 mln zł w pełni kontrolowany projekt wiatrowy o mocy 46 MW, dostarczy 36 mln zł na poziomie EBITDA przez kolejnych 20 lat. Prognozy PEP, z niespotykanym CAGR na lata na rynku polskim (trzyletni CAGR dla EBITDA 45%, sam zysk netto 17%, przy wzroście mocy produkcyjnych), stają się coraz bardziej prawdopodobnym scenariuszem utrzymujemy rekomendację Kupuj dla walorów spółki. (Paweł Burzyński) ARCUS COMPLEX COMP/COMARCH/ SYGNITY DEBICA DSS INTERFERIE IRENA KOGENERACJA LUBAWA OPTIMUS PRONOX/MCI WASKO ZUE POZOSTAŁE WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK Spółka podpisała umowę na realizację Regionalnego Systemu Informacji Medycznej dla Województwa Łódzkiego. O wartości 6,4 mln zł netto. Spółka wraz z podmiotami zaleŝnymi otrzymała dodatkowe odszkodowanie w kwocie 4,3 mln zł za straty spowodowane poŝarem. Comp, Comarch i konsorcujm Sygnity i Winuela walczą o kontrakt w CPI na budowę SSDIP W przetargu organizowanym przez Centrum Projektów Informatycznych MSWiA na budowę Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej wpłynęło pięć ofert, a wśród nich oferty Compu, Comarchu oraz konsorcjum Sygnity i Winuela. Wyniki całego sektora oponiarskiego, w tym Firmy Oponiarskiej Dębica będą w trzecim kwartale 2010 roku ponownie obciąŝone wzrostem kosztów produkcji m.in. z powodu rosnących cen surowców, w tym przede wszystkim kauczuku. Spółka podpisała umowę sprzedaŝy kruszyw o wartości 21,7 mln zł netto. Jarosław Mazur został powołany na stanowisko członka RN. Roland Janocha zrezygnował z funkcji członka zarządu. RN powołała na stanowisko prezesa zarządu pana Philippe Gagneux. Spółka podpisała umowę na dostawę namiotów o wartości 4,2 mln zł brutto. Spółka zdecydowała zwiększyć wartość poŝyczek od akcjonariuszy o 2,8 mln zł do kwoty 6,2 mln zł. Pronox Technology sprzeda MCI.PrivateVentures FIZ akcji Agito stanowiących 58 proc. w kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 48,9 proc. głosów na WZA spółki. Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaŝy akcji ma nastąpić do 28 lutego 2011 r. Oferta Wasko i Gertrude o wartości 109,6 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu organizowanym przez Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Wrocław na Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu w zakresie funkcji kluczowych. Spółka zaleŝna podpisała umowę o wartości 7,4 mln zł netto na wykonanie zadaszeń platform przystankowych w Warszawie. TRANSAKCJE BBI CAPITAL CITY INTERACTIVE DGA Insider zakupił 6 tys. akcji po średniej cenie 1,78 zł w dniu 19 października br. Członek zarządu zakupił 1 tys. akcji po średniej cenie 21,42 zł w dniu 19 października br. Insider sprzeda 45 tys. akcji w okresie 4-15 października br.

3 NETMEDIA TFI Allianz Polska zwiększył zaangaŝowanie w spółce Netmedia i obecnie ma 5,32 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZA. R&C UNION Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Ipopema TFI zwiększyły zaangaŝowanie w R&C Union i obecnie mają akcje spółki, które uprawniają do wykonywania 6,45 proc. głosów na WZA. TPSA Capital Group International Inc. ma akcji Telekomunikacji Polskiej, stanowiących 5,057 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZA. Opracowanie: Michał Witkowski, Kacper Kędzior, Kamil Budziński WIADOMOŚCI GOSPODARCZO-POLITYCZNE MAKROEKONOMIA GUS - produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła o 11,8 proc. rdr, po wzroście o 13,6 proc. rdr w sierpniu, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 13,2 proc. GUS - ceny produkcji przemysłowej we wrześniu wzrosły o 4,3 proc. w stosunku do września 2009 roku, a w ujęciu miesięcznym ceny produkcji wzrosły o 0,1 proc. Niemcy - zaufanie niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych okazało się w październiku 2010 r. gorsze niŝ oczekiwali ekonomiści. Opublikowany raport ZEW pokazał, Ŝe indeks mierzący oczekiwania tych grup co do wzrostu gospodarczego Niemiec, spadł do minus 7,2 pkt z minus 4,3 pkt we wrześniu. Strefa euro - na rachunku obrotów bieŝących eurolandu deficyt w sierpniu 2010 r. wyniósł 7,5 mld euro wobec deficytu 4,1 mld euro miesiąc wcześniej (Europejski Bank Centralny). USA - liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA wzrosła we wrześniu do 610 tys. w ujęciu rocznym, z 608 tys. w sierpniu po korekcie (Departament Handlu USA). OPINIA Minister finansów Jacek Rostowski powiedział, Ŝe Polska oczekuje, Ŝe KE wyjdzie bardziej naprzeciw polskim postulatom ws. uwzględnienia - przy obliczaniu długu i deficytu publicznego - kosztów reform emerytalnych na korzyść krajów, które je przeprowadziły. Halina Wasilewska-Trenkner, doradca prezesa NBP i były członek Rady Polityki PienięŜnej uwaŝa, Ŝe deficyt sektora finansów publicznych w 2010 roku wyniesie ok. 8 proc. lub lekko poniŝej. Jednak jeśli w IV kwartale bieŝącego roku utrzyma się obserwowane w II i III kwartale tempo wzrostu gospodarczego, to moŝe on spaść nawet do ok. 7 proc. Ministerstwo Gospodarki prognozuje, Ŝe wzrost PKB w III i IV kwartale moŝe wynieść po 3,5 proc., a produkcja przemysłowa w październiku moŝe równieŝ osiągnąć wynik dwucyfrowy - powiedziała PAP Aneta Piątkowska, dyrektor departamentu analiz i prognoz resortu gospodarki (środa) NIEMCY (8:00) KALENDARIUM Inflacji PPI we wrześniu. Prognoza 0,2% m/m i 3,8% r/r; poprz. 0,0% m/m i 3,2% r/r W. BRYTANIA (10:30) PodaŜ pieniądza M4 we wrześniu. Poprz. -0,1% m/m i 1,9% r/r USA (13:00) Wnioski o kredyt hipoteczny za ostatni tydzień. Poprz. 14,6% NBP (14:00) USA (20:00) (czwartek) NIEMCY (9:28) EUROLAND (9:58) Dane o inflacji bazowej we wrześniu. Prognoza i poprz. 1,2% r/r BeŜowa Księga za październik - raport o stanie gospodarki USA PMI dla przemysłu (prog. 54,6 pkt.; poprz. 58,4 pkt.) i usług (prog. 54,8 pkt.; poprz. 54,8 pkt.) za październik PMI dla przemysłu (prog. 53,2 pkt.; poprz. 53,7 pkt.) i usług (prog. 53,7 pkt.; poprz. 54,1 pkt.) za październik W. BRYTANIA (10:30) SprzedaŜ detaliczna we wrześniu. Prognoza 0,2% m/m i 2,0% r/r; poprz. -0,4% m/m i 1,9% r/r NBP (14:00) USA (14:30) USA (16:00) Wskaźnik inflacji bazowej CPI za wrzesień. Poprz. 0,1% m/m i 1,6% r/r Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych za ostatni tydzień. Prognoza 455 tys.; poprz. 462 tys. Fed z Filadelfii za październik. Prognoza 1,0 pkt.; poprz. -0,7 pkt. USA (16:00) wskaźników wyprzedzających - Conference Board za wrzesień. Prognoza 0,2%; poprz. 0,3% (piątek) AGROTON ASSECO POLAND Początek zapisów w DM BZWBK S.A. na akcje w transzy inwestorów indywidualnych po max. cenie 30 zł. Zapisy potrwają do 27.10; przydział nastąpi do Pierwszy dzień notowania praw poboru (do 27.10) a takŝe zapisów na akcje w ramach praw poboru w stos. 14,28 pp:1a po 50 zł. Zapisy do 2.11 SOBET Pierwszy dzień zapisów na akcje w ramach praw poboru w stos. 4pp:1a po 1 zł. Zapisy do 2.11 NOVAINVEST NIEMCY (10:00) GUS (14:00) USA (22:00) Ostatni dzień notowania akcji z prawem poboru (stos. 5pp : 1a po cenie 1,25 zł) instytutu Ifo za październik. Prognoza 106,5 pkt.; poprz. 106,8 pkt. Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach za październik Publiczne wystąpienie szefa Fed

4 DZISIEJSZE KOMENTARZE NA GORĄCO W INWESTOR ONLINE W dniu dzisiejszym, z uwagi na brak znaczących odczytów danych makroekonomicznych, komentarze w sekcji Na gorąco nie będą publikowane. Uwaga! Dane publikowane są niezwłocznie po ich odczycie, natomiast komentarz z kilkuminutowym opóźnieniem PRODUKTY STRUKTURYZOWANE DM BZWBK BZ WBK Nowa Era ER - BNPIBZNE Index 280 BNP Paribas Global Renewable Energies ER - BNPIREER Index BNP Paribas Global Waste Management ER - BNPIEEER Index BNP Paribas Global Energy Efficiency ER - BNPIGWER Index BNP Global Water ER - BNPIWAER Index 192 BNP Paribas Platinium Index PLN ER - BNPITPER Index BNP Paribas Global Infrastructure ER - BNPIGIER Index BNP Paribas COMAC Isovol 8 LS ER - KMAI8ER Index BNP Paribas Indexes BNPIBZNE 706,5341 0,71% BNPIREER 190,5448-2,53% BNPIEEER 191,9576-0,74% BNPIGWER 161,2915-0,20% BNPIWAER 148,5270-0,65% BNPITPER 187,0099-0,17% BNPIGIER 239,7509-0,18% KMAI8ER 115,9028 0,43% BNPIFLBH 574,3363 0,06% y wchodzące w skład portfela inwestycyjnego (koszyka indeksów) Certyfikatu BZ WBK Przyjazna Planeta: 1) BNP Paribas Global Renewable Energies ER; 2) BNP Paribas Global Energy Efficiency ER; 3) BNP Paribas Global Waste Management ER; 4) BNP Paribas Global Water ER.

5 y wchodzące w skład portfela inwestycyjnego (koszyka indeksów) Obligacji BZ WBK Infrastruktura+: 1) BNP Paribas Global Infrastructure ER; 2) BNP Paribas COMAC Isovol 8 LS ER. Dane do wykresów dostarcza Bloomberg. Źródłem pozostałych danych są PAP, Reuters, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowoekonomiczne. Prezentowana cena ropy odnosi się do notowań najbliŝszej wygaśnięciu serii kontraktu terminowego WTI Crude, notowanego na giełdzie NYMEX. Prezentowana cena miedzi odnosi się do jej notowań na Londyńskiej Giełdzie Metali. Prezentowana cena złota i srebra to kwotowanie Bloomberga na podstawie dostarczonych notowań instytucji zajmujących się wyceną danego kruszcu. Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakŝe DM BZ WBK S.A. nie moŝe zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione.

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 7 STYCZNIA 2011 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 7 STYCZNIA 2011 KOMENTARZ PORANNY WIG 20. mwig40 GPW KOMENTARZ PORANNY Środowa sesja zakończyła się spadkiem, a najmocniej ucierpiały walory o duŝej kapitalizacji. Sesja rozpoczęła się od silnego spadku, który sprawił, iŝ przełamane zostały krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 11 GRUDNIA 2009

BIULETYN PORANNY GPW. ŚWIAT Ropa 11 GRUDNIA 2009 GPW KOMENTARZ PORANNY Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów. W pierwszej fazie inwestorzy próbowali skorygować ostatnie spadki, ale skala odbicia była zdumiewająco słaba, co w konsekwencji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY GPW ŚWIAT 15 PAŹDZIERNIKA 2013

BIULETYN PORANNY GPW ŚWIAT 15 PAŹDZIERNIKA 2013 GPW KOMENTARZ PORANNY: Przy oporach Wczorajsza sesja zakończyła się wzrostem indeksów, a najwięcej zyskał indeks spółek o średniej kapitalizacji. Po otwarciu indeksy wyznaczyły dzienne minima, a straty

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Maj 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Maj 2011. Rynek akcji 6 maja 2011 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl Iza Rokicka (+48 22) 697 47 37 iza.rokicka@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TYGODNIOWY 30 MAJA 2014

BIULETYN TYGODNIOWY 30 MAJA 2014 GPW Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % Największe wzrosty* BAKALLAND 2,47 36,46% KDM SHIPPING 8,52-22,47% PCGUARD 1,18 22,92% TRAKCJA SA 1,08-10,74% STALPROFI 17,29 21,59%

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Wrzesień 2011. Rynek akcji 6 września 2011 Rynek akcji Makroekonomia BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne Wrzesień 2011 38 993 Średnie P/E 2011 Średnie P/E 2012 Średni dzienny obrót (3 m-ce) na tle indeksów w regionie 51000

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mbanku S.A. Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mdommaklerski.pl poniedziałek, 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 27 czerwca 1 lipca

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 27 czerwca 1 lipca Tydzień na rynkach 27 czerwca 1 lipca Rynek polski Wcześniejsza siła rodzimego rynku odeszła w niepamięć i nasz parkiet drugi tydzień z rzędu zachowywał się niezmiernie słabo względem zachodnich indeksów.

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 10 lutego 2010 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. JeŜewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M.

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM RYNKOWYM I KREDYTOWYM BIULETYN RYNKOWY

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM RYNKOWYM I KREDYTOWYM BIULETYN RYNKOWY PODSUMOWANIE BIULETYN RYNKOWY Zmiany na stanowisku szefa Fed oraz impas polityczny związany z brakiem porozumienia odnośnie budżetu federalnego spowodowały zmianę optyki oraz wzbudziły obawy o QEinfinity,

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 9 czerwca 2014

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 9 czerwca 2014 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 022 504 33 25, fax. 022 504 31 00 e-mail: m.stalmach@bossa.pl http://bossa.pl MIRBUD S.A. Wysokie prognozy na 2011 rok Rekomendacja Maj 2011 Niniejsza rekomendacja

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 12 maja 2014

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 12 maja 2014 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. \ BIURO MAKLERSKIE BANKU DnB NORD POLSKA S.A. GRUPA APATOR S.A. Wycena Spółki 30.03.2009 r. KUPUJ 14,59 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca: 10,50 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): Liczba akcji: Free Float:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji 4 lutego 2008 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 70000 65000 60000 55000 pkt Rynek akcji Makroekonomia 49 092 Średnie P/E 2008 Średnie P/E 2009 Średni dzienny obrót (3 m-ce)

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY czwartek, 30 lipca 2015

BIULETYN PORANNY czwartek, 30 lipca 2015 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 BIULETYN PORANNY Wyniki sesji: środa, 29 lipca 2015 Wartość zmiana System: Kurs otwarcia 2 203-3 -0,14% Aktualna pozycja krótka, sygnał otwarcia długiej - 2239 Kurs zamknięcia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w I połowie 2013 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy BZ

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM RYNKOWYM I KREDYTOWYM BIULETYN RYNKOWY

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM RYNKOWYM I KREDYTOWYM BIULETYN RYNKOWY PODSUMOWANIE BIULETYN RYNKOWY W ubiegłych dwóch tygodniach na rynek finansowy w dalszym ciągu napływały pozytywne dane makroekonomiczne, szczególnie ze strefy euro i USA. Pozwoliło to uwierzyć inwestorom,

Bardziej szczegółowo

QSM. Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z

QSM. Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z 888 OCENA SPÓŁKI Qumak-Sekom Średnie 17,90 12,00 14,90 13,61 141 mln 9,2x Atak na rekordy? Opracowanie: Grzegorz Pułkotycki, CFA Analityk, Makler Aktualizacja oceny na: 03 lutego 2010 Kurs 15 13 11 9 7

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY czwartek, 13 sierpnia 2015

BIULETYN PORANNY czwartek, 13 sierpnia 2015 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 BIULETYN PORANNY Wyniki sesji: środa, 12 sierpnia 2015 Wartość zmiana System: Kurs otwarcia 2 203-13 -0,59% Aktualna pozycja krótka, sygnał otwarcia długiej - 2208 Kurs zamknięcia

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

17.01.2014. Jest co sprzedać, nie ma czego kupić

17.01.2014. Jest co sprzedać, nie ma czego kupić Jest co sprzedać, nie ma czego kupić Ostatnie dwa dni stanowią potwierdzenie dylematu, przed którym stoją w tym roku inwestorzy: którą walutę kupić? Pytanie niebagatelne, bo na rynku walutowym mamy zawsze

Bardziej szczegółowo