UCHWAŁA Nr XIV/74/07 RADY GMINY W HARASIUKACH z dnia 27 grudnia 2007r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr XIV/74/07 RADY GMINY W HARASIUKACH z dnia 27 grudnia 2007r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XIV/74/07 RADY GMINY W HARASIUKACH z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wyraŝenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Harasiuki a jednostkami samorządów terytorialnych Województwa Podkarpackiego i Województwem Podkarpackim. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm./ - Rada Gminy w Harasiukach u c h w a l a, co następuje: 1 WyraŜa zgodę na zawarcie porozumienia przez Gminę Harasiuki a jednostkami samorządów terytorialnych Województwa Podkarpackiego i Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Podkarpackim /SEKAP/ na warunkach określonych w Porozumieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Dariusz Łebko

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/74/07 Rady Gminy w Harasiukach z dnia 27 grudnia 2007r. POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM zawarte w Rzeszowie w dniu... pomiędzy: Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 1. Zygmunt Cholewiński Marszałek Województwa Podkarpackiego 2. Jan Burek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego zwanym dalej Województwem a 1. Powiatem Brzozowskim, reprezentowanym przez Powiatem Dębickim, reprezentowanym przez Powiatem Jarosławskim, reprezentowanym przez Powiatem Jasielskim, reprezentowanym przez Powiatem Kolbuszowskim, reprezentowanym przez Powiatem Krośnieńskim, reprezentowanym przez Powiatem Leskim, reprezentowanym przez Powiatem LeŜajskim, reprezentowanym przez Powiatem Lubaczowskim, reprezentowanym przez Powiatem Łańcuckim, reprezentowanym przez Powiatem Mieleckim, reprezentowanym przez Powiatem NiŜańskim, reprezentowanym przez Powiatem Przemyskim, reprezentowanym przez Powiatem Przeworskim, reprezentowanym przez Powiatem Ropczycko Sędziszowskim, reprezentowanym przez Powiatem Rzeszowskim, reprezentowanym przez Powiatem Sanockim, reprezentowanym przez...

3 18. Powiatem Stalowowolskim, reprezentowanym przez Powiatem StrzyŜowskim, reprezentowanym przez Powiatem Tarnobrzeskim, reprezentowanym przez Powiatem Ustrzyckim, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Baranów Sandomierski, reprezentowanym przez Miastem i Gminą BłaŜowa, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Brzozów, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Cieszanów, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Dukla, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Głogów Małopolski, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Iwonicz Zdrój, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Jedlicze, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Kańczuga, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Kolbuszowa, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Lesko, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Narol, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Nisko, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Nowa Dęba, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Nowa Sarzyna, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Oleszyce, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Pilzno, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Radomyśl Wielki, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Ropczyce, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Rudnik nad Sanem, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Rymanów, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Sędziszów Małopolski, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Sieniawa, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Sokołów Małopolski, reprezentowanym przez Miastem i Gminą StrzyŜów, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Tyczyn, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Ulanów, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Ustrzyki Dolne, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Zagórz, reprezentowanym przez Miastem Dębica, reprezentowanym przez Miastem Dynów, reprezentowanym przez...

4 53. Miastem Jarosław, reprezentowanym przez Miastem Jasło, reprezentowanym przez Miastem Krosno, reprezentowanym przez Miastem LeŜajsk, reprezentowanym przez Miastem Lubaczów, reprezentowanym przez Miastem Łańcut, reprezentowanym przez Miastem Mielec, reprezentowanym przez Miastem Przemyśl, reprezentowanym przez Miastem Przeworsk, reprezentowanym przez Miastem Radymno, reprezentowanym przez Miastem Rzeszów, reprezentowanym przez Miastem Sanok, reprezentowanym przez Miastem Stalowa Wola, reprezentowanym przez Miastem Tarnobrzeg, reprezentowanym przez Gminą Adamówka, reprezentowaną przez Gminą Baligród, reprezentowaną przez Gminą Besko, reprezentowaną przez Gminą Białobrzegi, reprezentowaną przez Gminą Bircza, reprezentowaną przez Gminą Boguchwała, reprezentowaną przez Gminą Bojanów, reprezentowaną przez Gminą Borowa, reprezentowaną przez Gminą Brzostek, reprezentowaną przez Gminą Brzyska, reprezentowaną przez Gminą Bukowsko, reprezentowaną przez Gminą Chłopice, reprezentowaną przez Gminą Chmielnik, reprezentowaną przez Gminą Chorkówka, reprezentowaną przez Gminą Cisna, reprezentowaną przez Gminą Cmolas, reprezentowaną przez Gminą Czarna (pow. bieszcz.), reprezentowaną przez Gminą Czarna (pow. dębicki), reprezentowaną przez Gminą Czarna (pow. łańcucki), reprezentowaną przez Gminą Czermin, reprezentowaną przez Gminą Czudec, reprezentowaną przez...

5 88. Gminą Dębowiec, reprezentowaną przez Gminą Dębica, reprezentowaną przez Gminą Domaradz, reprezentowaną przez Gminą Dubiecko, reprezentowaną przez Gminą Dydnia, reprezentowaną przez Gminą Dynów, reprezentowaną przez Gminą Dzikowiec, reprezentowaną przez Gminą Fredropol, reprezentowaną przez Gminą Frysztak, reprezentowaną przez Gminą Gać, reprezentowaną przez Gminą Gawłuszowice, reprezentowaną przez Gminą Gorzyce, reprezentowaną przez Gminą Grębów, reprezentowaną przez Gminą Grodzisko Dolne, reprezentowaną przez Gminą Haczów, reprezentowaną przez Gminą Harasiuki, reprezentowaną przez Gminą Horyniec Zdrój, reprezentowaną przez Gminą HyŜne, reprezentowaną przez Gminą Iwierzyce, reprezentowaną przez Gminą Jarocin, reprezentowaną przez Gminą Jarosław, reprezentowaną przez Gminą Jasienica Rosielna, reprezentowaną przez Gminą Jasło, reprezentowaną przez Gminą Jawonik Polski, reprezentowaną przez Gminą JeŜowe, reprezentowaną przez Gminą Jodłowa, reprezentowaną przez Gminą Kamień, reprezentowaną przez Gminą Kołaczyce, reprezentowaną przez Gminą Komańcza, reprezentowaną przez Gminą Korczyna, reprezentowaną przez Gminą Krasiczyn, reprezentowaną przez Gminą Krasne, reprezentowaną przez Gminą Krępna, reprezentowaną przez Gminą Krościenko WyŜne, reprezentowaną przez Gminą Krzeszów, reprezentowaną przez...

6 123. Gminą Krzywcza, reprezentowaną przez Gminą Kuryłówka, reprezentowaną przez Gminą Laszki, reprezentowaną przez Gminą LeŜajsk, reprezentowaną przez Gminą Lubaczów, reprezentowaną przez Gminą Lubenia, reprezentowaną przez Gminą Lutowiska, reprezentowaną przez Gminą Łańcut, reprezentowaną przez Gminą Majdan Królewski, reprezentowaną przez Gminą Markowa, reprezentowaną przez Gminą Medyka, reprezentowaną przez Gminą Miejsce Piastowe, reprezentowaną przez Gminą Mielec, reprezentowaną przez Gminą Niebylec, reprezentowaną przez Gminą Niwiska, reprezentowaną przez Gminą Nozdrzec, reprezentowaną przez Gminą Olszanica, reprezentowaną przez Gminą Orły, reprezentowaną przez Gminą Osiek Jasielski, reprezentowaną przez Gminą Ostrów, reprezentowaną przez Gminą Padew Narodowa, reprezentowaną przez Gminą Pawłosiów, reprezentowaną przez Gminą Pruchnik, reprezentowaną przez Gminą Przecław, reprezentowaną przez Gminą Przemyśl, reprezentowaną przez Gminą Przeworsk, reprezentowaną przez Gminą Pysznica, reprezentowaną przez Gminą Radomyśl Wielki, reprezentowaną przez Gminą Radymno, reprezentowaną przez Gminą Rakszawa, reprezentowaną przez Gminą RaniŜów, reprezentowaną przez Gminą Rokietnica, reprezentowaną przez Gminą Roźwienica, reprezentowaną przez Gminą Sanok, reprezentowaną przez Gminą Skołyszyn, reprezentowaną przez...

7 158. Gminą Solina, reprezentowaną przez Gminą Stary Dzików, reprezentowaną przez Gminą Stubno, reprezentowaną przez Gminą Świlcza, reprezentowaną przez Gminą Tarnowiec, reprezentowaną przez Gminą Tryńcza, reprezentowaną przez Gminą Trzebownisko, reprezentowaną przez Gminą Tuszów Narodowy, reprezentowaną przez Gminą Tyrawa Wołoska, reprezentowaną przez Gminą Wadowice, reprezentowaną przez Gminą Wiązownica, reprezentowaną przez Gminą Wielkie Oczy, reprezentowaną przez Gminą Wielopole Skrzyńskie, reprezentowaną przez Gminą Wiśniowa, reprezentowaną przez Gminą Wojaszówka, reprezentowaną przez Gminą Zaklików, reprezentowaną przez Gminą Zaleszany, reprezentowaną przez Gminą Zarszyn, reprezentowaną przez Gminą Zarzecze, reprezentowaną przez Gminą śmigród, reprezentowaną przez Gminą śołynia, reprezentowaną przez Gminą śurawica, reprezentowaną przez Gminą śyraków, reprezentowaną przez... zwanym dalej Partnerem Porozumienia w sprawie: wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji dla Publicznej w Województwie Podkarpackim (SEKAP), zwanego dalej Projektem. 1 Przez uŝyte w Porozumieniu pojęcia naleŝy rozumieć: - społeczeństwo informacyjne nowy system społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami

8 konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach, a stopień rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i uŝytkowania informacji. - gospodarka oparta na wiedzy gospodarka, w której wiedza jest głównym czynnikiem produktywności i wzrostu gospodarczego (przed pracą i kapitałem, surowcami i energią); zasadniczą rolę w gospodarce opartej na wiedzy odgrywa informacja, edukacja i technologie, w szczególności technologie informacyjne i komunikacyjne. - usługi publiczne on-line usługi świadczone przez podmioty drogą elektroniczną obejmujące: usługi informacyjne (udostępnianie informacji na stronach WWW); usługi komunikacyjne (wzajemna wymiana informacji/ korespondencji między obywatelami a urzędem, np. przy uŝyciu poczty elektronicznej, formularzy on-line); usługi transakcyjne (pobieranie i składanie deklaracji podatkowych, wnoszenie opłat, ankiety, głosowania); komunikację i transakcje między urzędami administracji publicznej. - podpis elektroniczny dane w formie elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub logicznie z nimi powiązane, umoŝliwiają identyfikację osoby fizycznej składającej podpis oraz upewnienia się, co do integralności dokumentu (czyli, Ŝe po podpisaniu i wysłaniu przez nadawcę nie został przez nikogo zmodyfikowany przed dotarciem do adresata). - back office hurtownie danych, bazy danych oraz systemy gromadzenia danych osadzonych przestrzennie Zgodnie z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, sygnatariusze Porozumienia przystępują do wspólnego opracowania Projektu SEKAP dla jednostek samorządowych uczestniczących w Porozumieniu. 2. Projekt dotyczyć będzie: a) tworzenia warunków i narzędzi do oferowania przez regionalne i lokalne jednostki samorządowe usług publicznych on-line dla obywateli oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ramach elektronicznej platformy usług publicznych na szczeblu regionu; b) upowszechnienia zastosowania zgodnie z obowiązującym prawem, podpisu elektronicznego w urzędach administracji samorządowej

9 w szczególności przez zapewnienie pracownikom administracji publicznej certyfikatów podpisu elektronicznego; c) budowy, rozbudowy lub modernizacji infrastruktury teleinformatycznej w urzędach, ze szczególnym uwzględnieniem systemów elektronicznego obiegu dokumentów z aplikacjami oraz narzędziami wspomagającymi zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa obrotu elektronicznego; d) stworzenia nowoczesnej infrastruktury informatycznej o charakterze regionalnego back office dla Urzędu Marszałkowskiego, współpracującej i komunikującej się z systemami informatycznymi urzędów administracji samorządowej regionu Celem realizacji Projektu jest: 1) upowszechnienie dostępu do informacji oraz do podstawowych usług publicznych on-line, w tym umoŝliwienie autoryzacji korespondencji kierowanej do urzędów za pomocą podpisu elektronicznego; 2) podniesienie jakości zarządzania na szczeblu regionu oraz lokalnym poprzez stworzenie zintegrowanej infrastruktury systemu informacji i wspomagania zarządzania województwem, komunikującego się z administracją lokalną; 3) modernizacji urzędów administracji samorządowej poprzez wprowadzenie systemów informatycznych umoŝliwiających efektywne świadczenie zdalnych usług publicznych. 2. Sygnatariusze Porozumienia dąŝyć będą do realizacji celów na terenie własnej jednostki administracyjnej, a działania z tym związane łącznie zapewnić mają nową jakość w świadczeniu usług publicznych i komunikacji z administracją samorządową Dla przygotowania i realizacji Projektu zgodnie z zakresem określonym w 2 ust. 2 konieczne jest opracowanie definiujące zakres Projektu oraz moŝliwości jego realizacji. Opracowanie będzie zawierało:

10 1.1. Koncepcję Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Podkarpackim Strategię przygotowania, realizacji i rozwoju Projektu Studium wykonalności Projektu Dokumentację techniczną. 2. Koncepcja Projektu, a w szczególności studium wykonalności, uwzględniać będzie specyfikę i charakter potrzeb oraz celów cząstkowych poszczególnych uczestników Projektu. 5 W zakresie realizacji zapisów Porozumienia Województwo zobowiązuje się do: 1. BieŜącej koordynacji prac związanych z przygotowaniem Projektu. 2. Organizacji spotkań uczestników Projektu w celu przygotowania oraz realizacji kolejnych etapów prac. 3. Opracowania harmonogramu prac nad Projektem. 4. Zabezpieczenia w budŝecie Województwa na 2008 r. środków na opracowanie studium wykonalności Projektu. 5. Nadzoru prac związanych z opracowaniem studium wykonalności. 6. Określenia wzoru dla opracowania dokumentacji technicznej. 7. Nadzoru prac związanych z przygotowaniem wniosku zgłaszającego Projekt na pierwszy konkurs w roku 2008 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Priorytet 3. Społeczeństwo Informacyjne. 6 W zakresie realizacji zapisów Porozumienia poszczególni Partnerzy zobowiązują się do: 1. Współpracy w zakresie przygotowania i realizacji kolejnych etapów prac projektowych. 2. Udziału w spotkaniach uczestników Projektu w celu przygotowania oraz realizacji kolejnych etapów prac. 3. Współpracy przy określeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla procedury przetargowej dla dokumentacji technicznej. 4. Dostarczenia informacji niezbędnych dla opracowania studium wykonalności Projektu.

11 5. Opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej (według określonego przez Województwo wzoru) i pokrycia kosztów jej sporządzenia ze środków własnych. 8. PrzedłoŜenia dokumentacji niezbędnej do złoŝenia wniosku na pierwszy konkurs do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ogłoszony w roku 2008, Priorytet 3 Społeczeństwo Informacyjne, zgodnie z opracowanym przez Województwo harmonogramem. 9. Wniesienia wkładu własnego w wysokości 15% kosztorysu własnej części projektu na konto Samorządu Województwa Podkarpackiego W celu realizacji zadań niniejszego Porozumienia kaŝdy Partner Porozumienia wyasygnuje swojego przedstawiciela do prac w zespole roboczym zwanym dalej Zespołem. 2. Szczegółowe zasady prac Zespołu określone zostaną w Regulaminie Zespołu. 8 Strony wyznaczają i upowaŝniają Województwo Podkarpackie w związku z Projektem do: a) koordynowania działań w zakresie przygotowania Projektu, b) występowania w ich imieniu w kontaktach z podmiotami spoza Porozumienia, c) prowadzenia postępowania wynikającego z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 9 Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają pod rygorem niewaŝności pisemnej zgody kaŝdego z Sygnatariuszy wyraŝonej w formie aneksu Porozumienie podpisano w 183 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla: a) 2 egzemplarze dla Województwa, b) 1 egzemplarz do materiałów konkursowych, c) po 1 egzemplarzu dla kaŝdego z Partnerów Porozumienia.

12 Województwo: Partnerzy Porozumienia 1. Za Powiat Za Miasto Za Gminę...

13

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PRZEWORSKIEGO NA LATA 2007-2013

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PRZEWORSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PRZEWORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Październik 2007 SPIS TREŚCI ZAŁOśENIA DO STRATEGII ROZWOJU... 5 WPROWADZENIE... 6 PRZEBIEG PROCESU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO... 8 METODYKA PROCESU

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PROBLEMOWE I KONFLIKTOWE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO AKTUALIZACJA

OBSZARY PROBLEMOWE I KONFLIKTOWE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO AKTUALIZACJA MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE OBSZARY PROBLEMOWE I KONFLIKTOWE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO AKTUALIZACJA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚD HUMANISTYCZNA. Średnie wyniki uczniów w gminach oraz liczby szkół z wynikiem niskim, średnim i wysokim. Liczba przystępujących do egzaminu

CZĘŚD HUMANISTYCZNA. Średnie wyniki uczniów w gminach oraz liczby szkół z wynikiem niskim, średnim i wysokim. Liczba przystępujących do egzaminu biłgorajski bialski Wyniki uczniów i szkół gimnazjalnych w gminach w 2011 roku Średnie wyniki uczniów z egzaminu gimnazjalnego w gminach oraz liczby szkół z wynikiem niskim, średnim i wysokim. Szkoły z

Bardziej szczegółowo

UBÓJ ZWIERZĄT PRZEZNACZONYCH NA UŻYTEK WŁASNY

UBÓJ ZWIERZĄT PRZEZNACZONYCH NA UŻYTEK WŁASNY UBÓJ ZWIERZĄT PRZEZNACZONYCH NA UŻYTEK WŁASNY INFORMACJA DLA ROLNIKÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Opracowano w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z/s w Krośnie przy współpracy z Oddziałem Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego PROJEKT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Dokument przygotowany przez: BLUE OCEAN BUSINESS

Bardziej szczegółowo

SIELEC, LISTOPAD 2010 r.

SIELEC, LISTOPAD 2010 r. Studium Wykonalności: "Podkarpacki System Informacji Medycznej" Studium Wykonalności dla projektu pn.: Podkarpacki System Informacji Medycznej Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

zestaw_szkolen26iii10 Page 1

zestaw_szkolen26iii10 Page 1 ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 nazwa szkoly placówki PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Szkoła Podstawowa w Hoszowie SZKOŁA PODSTAWOWA W KROŚCIENKU Zespół Szkół w Lutowiskach Gimnazjum Zespół

Bardziej szczegółowo

Raport. Tarnów Warszawa, wrzesień 2006 r.

Raport. Tarnów Warszawa, wrzesień 2006 r. STAN WDRAŻANIA POLITYKI STRUKTURALNEJ W ZAKRESIE BUDOWY INFRASTRUKTURY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWACH W LATACH 24-26 (DZIAŁANIE 1. 5 ZPORR) Raport Tarnów Warszawa, wrzesień 26 r. Trzeci okresowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt)

PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt) ZAŁ. 1 PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt) PAWEŁ CHURSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Analizy Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 728/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka

UCHWAŁA NR 728/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka UCHWAŁA NR 728/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udział Gminy Miasto Płock jako Partnera w projekcie grupowym pt. Zielone inwestycje szansą na poprawę

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 12 Dokument

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 8 grudnia 2006 r. Nr 146

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 8 grudnia 2006 r. Nr 146 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 8 grudnia 2006 r. Nr 146 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2222 w Głogowie Małopolskim Nr II/8/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Poznań, styczeń 2010. Nr 1(28)/2010. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, styczeń 2010. Nr 1(28)/2010. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 1(28)/2010 Poznań, styczeń 2010 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych

Porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Zawarte w Katowicach w dniu...2013r. Pomiędzy: Województwem Śląskim ul. Ligonia 46 40 037 Katowice

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. RZ-48/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miasta Sławków.

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. RZ-48/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miasta Sławków. ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miasta Sławków. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Aneta Staniewska Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Projekt REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach gospodarczych. 1. Postanowienia ogólne Działając, w

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Starosty Bielskiego

ZARZĄDZENIE Starosty Bielskiego - Zarządzenia Nr 4/2009 Starosty Bielskiego z dnia 14 stycznia 2009 roku; - Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Bielskiego z dnia 24 marca 2010 roku; - Zarządzenia Nr 18/2011 Starosty Bielskiego z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań

Regionalny Plan Działań Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XX/336/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 marca 2012 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ Regionalny Plan Działań na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008 Załącznik do uchwały Nr 19/VI/9 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 27-213 z dnia 15 czerwca 29 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

5 492 880 euro. 4 626 448 euro

5 492 880 euro. 4 626 448 euro Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo