Renesans technologii bazowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Renesans technologii bazowych"

Transkrypt

1 Renesans technologii

2

3 Renesans technologii Renesans technologii Rewitalizacja serca IT Organizacje ponoszą znaczne nakłady na systemy bazowe, zarówno w związku z ich budową jak i kupnem gotowych technologii. Oprócz sterowania biznesem u samych podstaw, aktywa z tej kategorii mogą stanowić fundament wzrostu i bazę do wypracowywania nowego rodzaju usług w oparciu o ujednolicone dane i zautomatyzowane procesy biznesowe. W tym celu wiele organizacji modernizuje dziś systemy na poczet spłaty długu technicznego, przenosi się na nowe platformy w celu usunięcia barier, które hamują wydajność i rozrost, wiele poszerza też starą infrastrukturę, aby wspomóc rozwój nowych usług. Od najwcześniejszych dni inwestycje w technologie, które wspierają serce biznesu stanowiły oczko w głowie działów IT zarządzanie polisami, obsługa roszczeń i rozliczenia w firmach ubezpieczeniowych; obsługa zamówień, planowanie zasobów i produkcja w przedsiębiorstwach z branży towarów konsumpcyjnych i przemysłowych; zarządzanie zapasami, wyznaczanie cen i dystrybucja w przypadku handlu detalicznego czy też uniwersalne dla wszystkich kwestie finansowe i kadrowe. Na systemach opiera się automatyzacja danych i procesów, standaryzacja i narzędzia inteligentne. Systemy bazowe są też obciążone bagażem dziesięcioleci inwestycji związanych z zakupami pakietów, tworzeniem niestandardowych rozwiązań na zamówienie czy integrowaniem coraz bardziej synkretycznego środowiska. Nic więc dziwnego, że średnio, firmy poświęcają 80% czasu, energii i środków na utrzymywanie i zasilanie istniejących rozwiązań systemowych. 1 Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że w systemie bazowym danej organizacji znajduje się niechciany dług techniczny 2 i układy o dużym poziomie złożoności, zważywszy na współistnienie systemów o zróżnicowanym stopniu dojrzałości, poprawności funkcjonowania i zaawansowaniu architekturalnym. Jednocześnie jednak system bazowy może również stanowić strategiczny fundament, który daje możliwość rozwoju i eksperymentacji. Wiodące organizacje tworzą dziś mapy drogowe dla potrzeb odrodzenia swoich baz, a mapy te koncentrują się nie tyle na przedstawianiu już funkcjonujących formacji w kategoriach zacofanych anachronizmów, ale na rewitalizacji serca systemów i zaplecza biznesowego. Business ma pierwszeństwo Pośród ciągle ewoluujących trendów technologicznych i presji biznesowych wyłania się kilka pytań: Jak poradzi sobie system bazowy? (Rozważmy najpierw biznesowy punkt widzenia.) Na ile istniejące już rozwiązania odpowiadają dzisiejszym potrzebom? (Rozważmy nie tylko kompletność funkcjonalną, ale również kryteria, których znaczenie coraz bardziej rośnie, takie jak użyteczność, dane analityczne czy elastyczność reagowania na zmieniającą się dynamikę biznesu.) Czy informatyczny system bazowy pomaga czy przeszkadza w osiąganiu codziennych 83

4 Trendy technologiczne 2015: Połączenie biznesu oraz IT celów z perspektywy różnych użytkowników, departamentów, procesów i procesów roboczych? Oczywiście kwestie techniczne leżące u podstaw systemów są ważne, jednak ich oddziaływanie także trzeba określać w kategoriach biznesowych. I tak: abstrakcyjne pojęcie długu technicznego da się przełożyć na język obszarów ryzyka w biznesie. Skalowalność techniczną można określić w kategoriach ograniczenia wzrostu pułapów przetwarzalności odnośnie klientów, zamówień czy płatności. Kwestie niezawodności przekładają się na utracone przychody czy kary za niedotrzymanie umów gwarancji jakości świadczonych usług z powodu przerw w dostawach towaru czy realizacji usług. Brak integracji czy porządku w zarządzaniu danymi może nie tylko opóźniać działania na rzecz poprawy obecnie świadczonych usług, ale również skutkować utratą szans rozwoju hamując wysiłki w zakresie nowych inicjatyw mobilnych, analitycznych, społecznych i związanych z pracą w chmurze, które opierają się na systemach. Większość liderów IT rozumie jak ważne jest rozwiązywanie problemów w systemach. W badaniu przeprowadzonym przez agencję Forrester, w którym udział wzięli specjaliści podejmujący decyzje w zakresie oprogramowania w firmach, 74% respondentów wskazało, że aktualizacja / modernizacja kluczowych aplikacji, które już działają w firmie to najważniejszy lub bardzo ważny priorytet. 3 Jednak prawdziwym wyzwaniem jest umiejętność przejścia od przyznania, że istnieje problem do wskazania praktycznych rekomendacji wraz z ich uzasadnieniem biznesowym i mapą drogową. Szerzej ujmując problem, należy rozważyć ewoluującą strategię biznesową organizacji - czy będzie to wzrost organiczny, nowe produkty i innowacje, fuzje i przejęcia czy podnoszenie efektywności? Jaką rolę odgrywa system bazowy w miarę rozwoju tej strategii? Trzeba też zastanowić się, w jaki sposób zrewitalizować i poszerzyć bieżące inwestycje przy wykorzystaniu obecnych aktywów jako fundamentów dla przyszłości. Podejścia w zakresie odrodzenia systemów Przejście na nową platformę zmodernizuj infrastrukturę technologiczną, aby poprawić wyniki i osiągnąć większą skalę. konsoliduj wystąpienia i środowiska. ulepszaj i stosuj najnowsze wersje aplikacji i technologii leżących u ich podstaw (biblioteki, platformy, bazy danych). Naprawa enkapsuluj dane, interfejsy i logikę biznesową zamykając je w usługach, których można używać wielokrotnie i które można poszerzyć. naprawiaj dług techniczny rozwiązując kwestie rozwojowe i architektoniczne. oczyszczaj i wyjaśniaj kwestie związane z jakością danych, bezpieczeństwem i ryzykiem dotyczącym zgodności z przepisami. Rewitalizacja przekształcaj warstwę transakcyjną biznesu dzięki rozszerzeniom cyfrowym (sieciowym, mobilnym, społecznościowym) i ukierunkowaniu procesów na użytkownika. wdrażaj narzędzia wizualizacji i odkrywania celem doskonalenia sprawozdawczości i analityki opierającej się na systemach. wprowadzaj innowacje do nowych pomysłów, produktów czy usług w oparciu o system bazowy. Wymiana przenoś realizację niektórych obszarów funkcjonalnych do opracowywanych na zamówienie, najwyższej klasy aplikacji i usług w chmurze. redefiniuj procesy biznesowe oraz bazę w stosowanych rozwiązaniach infrastrukturalnych usuwając niepotrzebne zależności. pozbądź się zbędnych lub przestarzałych elementów otoczenia technologicznego. 84

5 Renesans technologii Nie ma uniwersalnej reguły Działania w zakresie rewitalizacji systemów zrodziły się na podstawie połączenia imperatywów biznesowych i realnych możliwości technicznych, przy uwzględnieniu priorytetów i możliwości biznesowych na równi z kwestią kompleksowości procesu implementacji. Podejście stosowane w tym zakresie nie zawsze będzie takie samo - może przypominać działania podejmowane w przypadku całościowych przekształceń albo stopniowo wprowadzane usprawnienia w ramach tradycyjnych budżetów i projektów. Jednak niezależnie od tego, czy są systemowe czy taktyczne, działania dotyczące odrodzenia systemu bazowego zazwyczaj stanowią połączenie wysiłków w następujących obszarach: Przeniesienie na nową platformę: Działania w zakresie wprowadzenia nowej platformy zwykle koncentrują się na instalacji nowej wersji aplikacji bazowej lub wdrożeniu nowych rozwiązań w ramach platformy bazowej, na której działa ta aplikacja. W przypadku ERP planowania zasobów przedsiębiorstwa wprowadzenie nowej platformy może obejmować ulepszenia techniczne, migrację do najnowszych wersji programów czy konsolidację wystąpień. Odnośnie rozwiązań programowych w ogóle wprowadzenie nowej platformy może również wymagać przeniesienia do nowoczesnych środowisk operacyjnych (serwera, pamięci czy sieci), korzystania z baz danych w pamięci operacyjnej komputera czy też przejścia na infrastrukturę w chmurze lub usługi platformowe. Choć przeniesienie na nową platformę może wydawać się krokiem mniej inwazyjnym niż inne, proces ten rzadko bywa prosty. Zazwyczaj wymaga dokładnej analizy poszczególnych nakładów pracy oraz drastycznej interwencji chirurgicznej zanim przejście będzie możliwe. Naprawa: Podobnie jak w przypadku przejścia na nową platformę, naprawa oznacza koncentrację uwagi na wewnętrznym funkcjonowaniu systemu. W przypadku niestandardowych rozwiązań na zamówienie spłata długo technicznego może wymagać przepisania części kodów. Z perspektywy ERP być może, wymagana będzie rezygnacja z elementów wcześniej dostosowanych do indywidualnych potrzeb dla funkcji, które w nowym układzie będą obsługiwane przez oprogramowanie standardowe lub aktualizacja modułów w taki sposób, aby sprawniej obsługiwały dane podstawowe (poprzez wskazywanie wspólnego systemu w miejsce oddzielnych wersji zbiorów danych dot. klientów, produktów czy dostawców używanych przez pracowników). Odnośnie rozwiązań programowych w ogóle naprawa może wymagać przepisania lub zawijania interfejsów celem promowania ich powtórnego wykorzystania, wprowadzenia koniecznych zmian logicznych i architektonicznych umożliwiających wyświetlanie danych i transakcji za pośrednictwem aplikacji mobilnych, społecznościowych czy działających w chmurze. Rewitalizacja: W niektórych przypadkach wewnętrzne rozwiązania logiczne i transakcyjne funkcjonują bez zarzutu, ale użyteczność systemów powoduje pewne bolączki, na przykład ze względu na nieprzyjazną dla użytkownika obsługę, długi czas reakcji lub też brak wersji mobilnej, która obsługiwałaby transakcje w czasie i miejscu, w którym rzeczywiście mają one miejsce. Zarówno transakcyjne jak i analityczne rozwiązania mogą skorzystać dzięki rewitalizacji. Punktem wyjścia różnych podejść jest koncentracja na zindywidualizowanych potrzebach użytkownika zrozumienie potrzeb klienta, pracownika czy partnera poprzez ich obserwację w realnych sytuacjach. Już istniejące procesy, raporty i ekrany nie powinny ograniczać nowych rozwiązań, które należy budować na bazie tego, w jaki sposób poszczególne osoby powinny i mogłyby wykonywać swoją pracę z wykorzystaniem technologii. Dobrze zaprojektowane rozwiązania front-end umożliwiają łatwe wprowadzenie zależności między aplikacjami front-end a rozwiązaniami back-end, choć w wielu przypadkach - aby osiągnąć cele rewitalizacji - i tak wymagane są pewne działania naprawcze. Wymiana: Czasem należy po prostu wymienić pewne części portfela technologicznego na nowe. W branżach takich jak ubezpieczenia czy sektor publiczny wiele lat temu koniecznością było wprowadzanie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb firm na dużą skalę, bo rynek nie oferował odpowiednich pakietów. Nowi gracze na rynku i nowe usługi dawno już zaspokoiły wiele z tych potrzeb dając instytucjom okazję do zweryfikowania swoich decyzji czy budować własne czy też kupować dostępne 85

6 Trendy technologiczne 2015: Połączenie biznesu oraz IT rozwiązania technologiczne. Usługi w chmurze również mogą przyciągać przedsiębiorstwa poszukujące większej elastyczności oraz możliwości przesunięcia nakładów inwestycyjnych do sfery kosztów operacyjnych. Co ważne, dział informatyki musi aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na ten temat, ponieważ w innym wypadku istnieje zagrożenie, że poszczególne departamenty będą podejmować niezależne inwestycje na własną rękę. Oszczędzanie: Oszczędzanie po prostu oznacza nicnierobienie, które prawdopodobnie jest częścią każdego powrotu do systemu bazowego, szczególnie w przypadku uniwersalnych elementów biznesu i infrastruktury IT. Pasywność może być postawą strategiczną, szczególnie jeśli powstrzymanie się od działania to świadoma decyzja podjęta po przeprowadzeniu dogłębnej analizy. Taka pasywność to nie to samo co lekceważenie problemu oszczędzanie to rozważenie obszarów ryzyka, przekazanie rekomendacji (oraz potencjalnych reperkusji) kluczowym interesariuszom, a następnie podjęcie decyzji o skoncentrowaniu się na innych priorytetach. Przekraczając granice technologii W przypadku wszelkich technik opisanych powyżej konsekwencje technologiczne to tylko element renesansu systemu bazowego. Procesy biznesowe muszą ewoluować w harmonii z modernizacją oprogramowania, co potencjalnie wymaga wprowadzania do organizacji nowych talentów posiadających nowe umiejętności, a także rozwoju obecnych pracowników. To samo dotyczy informatycznych struktur organizacyjnych i modeli usługowych - one również mogą wymagać zmian polegających na wprowadzaniu mechanizmów, które będą obsługiwać nowe technologie i nowoczesne rozwiązania. Każdy nowy system lub fragment kodu albo będzie stanowić część strategii albo kreować nową warstwę długu technicznego. Dział informatyki powinien trzymać się zasady nie szkodzić, jednocześnie podnosząc sobie poprzeczkę celem wspierania innowacyjności i rozwoju. Wprowadzenie DevOps 4 - elastycznych, zindustrializowanych podejść ukierunkowanych na wspieranie innowacyjności - może się temu przysłużyć. Jednak odpowiednie przystosowanie do szerzej pojmowanych celów biznesowych nawet w przypadku inwestycji w najbardziej podstawowe technologie - jest równie istotne, aby zdobyć podstawową wiedzę na temat priorytetów biznesowych i wyników. Dyrektorzy działów informatyki występujący w charakterze głównych specjalistów ds. integracji powinni mieć takie podstawy. Mogą wykorzystać renesans systemu bazowego jak platformę świadomego zarządzania portfelem IT, rewitalizując i poszerzając swoje obecne aktywa nie tylko po to, żeby lepiej sprostać potrzebom teraźniejszości, ale również aby utorować drogę dla przełomowych pomysłów jutra. 86

7 Renesans technologii Wnioski z pierwszej linii frontu Ukierunkowanie na przyszłe wyniki Sysco, wiodąca firma z branży marketingu i dystrybucji artykułów spożywczych, co roku dostarcza ponad miliard skrzyń z żywnością, sprzętem i tym podobnymi artykułami do restauracji, szpitali, szkół i innych klientów. Jak wiele współczesnych organizacji, Sysco chce wykonywać swoje usługi sprawnie, niezawodnie i spójnie, jednocześnie wykorzystując możliwości rozwoju, które wynikają z nowych technologii. Budowanie na istniejących fundamentach informatycznych firmy w sposób, który wspiera rozwój jednocześnie nie zaniedbując najważniejszych usług wymaga odpowiedniego planowania i równowagi - twierdzi Wayne Shurts, główny specjalista ds. technologii w Sysco. Według Wayne a Shurtsa podejście Sysco do rewitalizacji systemów przypomina trójkąt, którego podstawę stanowią systemy bazowe. Firma posiada kilkadziesiąt systemów, które wspierają wszystkie procesy, począwszy od funkcjonowania magazynów i logistyki samochodów dostawczych po ERP i CRM. Dział informatyczny spółki koncertuje się na zapewnieniu niezawodności operacji poprzez minimalizację długu technicznego w ramach systemów dzięki regularnym instalacjom nowych wersji oprogramowania oraz okresowym przeglądom. Zważywszy, że szybkie tempo i skuteczność to cele, jakie stawia sobie Sysco, niezawodność i wyniki stały się mantrą dla działu IT. Ponadto bazowe systemy dostarczają ogromnych ilości danych transakcyjnych, które mogą stać się zaczątkiem nowych inicjatyw strategicznych. Drugi bok trójkąta zapewnia spółce zwinność umiejętność szybkiego reagowania na potrzeby klientów i wymogi biznesowe. Wykorzystując wiele różnych usług opartych na przetwarzaniu w chmurze, Sysco stosuje techniki rozwoju etapowego celem szybkiego wypracowywania aplikacji mobilnych i społecznościowych i przekazywania ich magazynom i restauracjom. Aplikacje te są tworzone po to, aby dodać wartości w miejscu, gdzie praca jest rzeczywiście wykonywana. Z tego względu prędkość ma znaczenie: dział informatyki musi mieć możliwość szybkiego testowania swoich koncepcji, odrzucania tych, które nie działają i bezzwłocznego skalowania pomysłów, które należycie funkcjonują. Trzeci bok trójkąta według Shurtsa to analityka, która pomaga wyciągać wnioski potrzebne do doskonalenia działalności operacyjnej, czyli wiąże magazyny firmy z kuchniami jej klientów. Dzięki łączeniu i analizie danych pochodzących z własnych systemów jak również od klientów, partnerów czy stron trzecich, Sysco czyni spostrzeżenia i wyciąga nowe wnioski w zakresie klientów, rynków sprzedaży, marketingu i działalności operacyjnej. Przykładowo, firma pomaga właścicielom restauracji w układaniu menu, zarządzaniu zapasami i prowadzeniu działalności. Umiejętność świadczenia usług, które dodają wartość rośnie, gdy jej systemy bazowe są unowocześniane i rewitalizowane. Aby pracownicy mogli ciągle być na bieżąco jeśli idzie o umiejętności w stale zmieniającym się otoczeniu technologicznym i operacyjnym firma Sysco opracowała formalny program mapowania kompetencji dla potrzeb obecnych i przyszłych stanowisk; pomaga też swojej kadrze przygotowywać indywidualne plany rozwoju kariery. Sysco organizuje także szkolenia, które umożliwiają pracownikom lepsze wykonywanie obecnych obowiązków oraz przygotowanie do ról w przyszłości. Dużą wagę przywiązuje do rekrutacji absolwentów dzięki temu wprowadza do grona swoich pracowników nowe talenty. Strategia trójkąta Shurtsa w zakresie rewitalizacji systemów przynosi wyniki. Przykładowo, na bazie zwinności dział informatyki wypracował rozwiązania wykorzystywane przez centra usług wspólnych w celu poprawy procesu rozpatrywania zażaleń w wielu jednostkach operacyjnych. Jednocześnie Sysco angażuje analitykę do poprawy logistyki transportu poprzez lepsze wykorzystanie paliwa i wybór tras, którymi jeżdżą samochody firmowe. 87

8 Trendy technologiczne 2015: Połączenie biznesu oraz IT Grawerowanie, drukowanie i modernizacja The Bureau of Engraving and Printing (BEP) to najważniejszy producent dokumentów zabezpieczonych w Stanach Zjednoczonych, który drukuje miliardy banknotów dla Rezerwy Federalnej, części amerykańskich paszportów, materiały Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych czy świadectwa nadania obywatelstwa. Stare technologie spowodowały nieefektywność operacyjną w BEP, którą dodatkowo spotęgował brak współpracy między systemami skutkujący ograniczoną kontrolą nad całością operacji. BEP korzystało też z procesów manualnych w celu ograniczenia ilości odrzutów produkcyjnych i poprawy przejrzystości w zakresie rozliczania się z wykonywanych obowiązków. W 2009 roku wystartowano z wieloletnią inicjatywą przekształceniową zwaną programem BEP Enterprise Network (BEN), która miała na celu wycofanie z użytku i modernizację starszych technologii mainframe. Zarząd BEP dostrzegł w tym projekcie możliwość nawiązania współpracy z działem informatyki celem wprowadzenia najnowszych usprawnień z zakresu diagnostyki, inteligentnych rozwiązań i automatyzacji na wszystkich poziomach procesu produkcji. Zespół projektowy BEN zdecydował się na zastosowanie podejścia mieszanego do modernizacji systemów. Systemy finansowe i produkcyjne mainframe zastąpiono zestawem otwartych, ściśle zintegrowanych i skalowalnych, ogólnodostępnych aplikacji biznesowych. Zespół postanowił również udoskonalić proces druku wbudowując do systemu sztuczną inteligencję i narzędzia kontrolnopomiarowe. Dzięki takim innowacjom pracownicy poziomu produkcji zyskali przystosowaną do ich specyficznych wymagań aplikację typu front-end zawierającą zautomatyzowany widok zbiorczy i panel kontrolny z mechanizmami alarmowymi i zawiadomieniami w zakresie statusu maszyn drukarskich. Ponadto, zcentralizowana hurtownia danych ogranicza czas wymagany do zebrania danych z różnych obszarów produkcji, a także udostępnia w sieci dane, do których wcześniej nie było dostępu. Dzięki lepszej jakości danych pochodzących z tych aplikacji, zespołowi udało się również wprowadzić analitykę predyktywną oraz analizę danych niemal w czasie rzeczywistym. Projekt BEN umożliwił ściślejszą współpracę między zespołami roboczymi, usprawnił również działalność na wielu poziomach. Przykładowo, organizacja BEP wycofała z użytku 23 niepowiązane ze sobą stare aplikacje wprowadzając w ich miejsce procesy i narzędzia zgodne z branżowymi standardami. Znacznie ograniczono czas potrzebny do przygotowania i przedstawienia comiesięcznych raportów nt. wyników finansowych. Zautomatyzowane procedury wprowadzania danych i harmonogramy konserwacji prewencyjnej poprawiły produkcyjność i niezawodność zasobów BEP. Ponadto, nowe środki bezpieczeństwa przyczyniły się do poprawy przejrzystości w zakresie rozliczania się z wykonywanych obowiązków, raportów i sprawozdań dotyczących stanu produkcji. Dzięki programowi transformacji jednostce udało się osiągnąć wyznaczony cel, tzn. zmodernizować swoje systemy posuwając się na przód drogą, która ma doprowadzić BEP do urzeczywistnienia jej wizji nowoczesnej organizacji na miarę dwudziestego pierwszego wieku. Jednocześnie korzystając z siły rozpędu, jakiego nabrał program, BEP planuje wprowadzenie większej ilości funkcji, które pomogą ujawnić ukryte tendencje w ramach danych i przyczynią się do przygotowania graficznie bogatych analiz. Zapełnij luki tym, co najlepsze Wiodący producent półprzewodników niedawno doszedł do wniosku, że aby sprostać zmieniającym się potrzebom, jego systemy bazowe wymagają modernizacji. Działalność firmy znacznie się rozwinęła w ciągu ostatnich kilku lat, jednak wiele z jej systemów i procesów opierało się na doraźnie przygotowywanym środowisku operacyjnym i połowicznych rozwiązaniach. Aby systemy i procesy stały się efektywniejsze i bardziej zharmonizowane, kierownictwo wyznaczyło cel strategiczny: firma miała osiągnąć piętnastoprocentowy wzrost efektywności i piętnastoprocentowe obniżenie kosztów operacyjnych. W tym celu zdecydowano się na zaadoptowanie nowych technologii, takich jak 88

9 Renesans technologii przetwarzanie w chmurze, analityka i aplikacje mobilne, usprawnienie procedur sprawozdawczości oraz, co najważniejsze, zrewitalizowanie infrastruktury celem utworzenia platformy, umożliwiającej wdrażanie nowych technologii w przyszłości, które będą wspierać działania optymalizacyjne w następnym dziesięcioleciu. W toku przygotowywania planów działań na rzecz osiągnięcia celów wyznaczonych przez kierownictwo wyróżniono cztery zasadnicze obszary, które pod warunkiem wprowadzenia na nich nowych technologii potencjalnie mogłyby wygenerować znaczne wartości: planowanie działalności, łańcuch dostaw, obsługa klientów korporacyjnych i czynności magazynowe. Jednocześnie okazało się, że jedno rozwiązanie wprowadzone w odosobnieniu od reszty systemów prawdopodobnie nie będzie w stanie sprostać wszystkim wymogom związanym z wybranymi obszarami oraz z innymi ważnymi sferami działalności. W związku z powyższym liderzy projektu zdecydowali, że wdrożą kilka wiodących rozwiązań w zakresie pracy w chmurze zakupionych od renomowanych dostawców, aby zlikwidować luki i ograniczenia z zakresu planowania zasobów przedsiębiorstwa między innymi w sferze CRM, dystrybucji czy planowania popytu. Firma mogła z łatwością wydać dziesiątki milionów na serwery, bazy danych czy inne elementy infrastruktury. Zamiast tego jednak liderzy projektu rewitalizacji zdecydowali się stworzyć prywatną chmurę oraz zwirtualizować większość wymaganych zasobów infrastrukturalnych, co zredukowało koszty o około 50%. Spółka oczekuje, że gdy w tym roku przekształcone systemy staną się w pełni sprawne i gotowe do działania, uda jej się osiągnąć zamierzony poziom efektywności, optymalizacji i zharmonizowania. Ponadto, nowe komponenty, w połączeniu ze zwirtualizowanymi elementami infrastruktury mogą funkcjonować jako platforma dla przyszłych działań innowacyjnych. 89

10 Trendy technologiczne 2015: Połączenie biznesu oraz IT Mój punkt widzenia Terry Milholland, dyrektor ds. informatyki, Urząd Skarbowy, Stany Zjednoczone Rok 2014 poszedł wyjątkowo gładko jeśli chodzi o składanie zeznań podatkowych do urzędu skarbowego w Stanach Zjednoczonych (IRS). To dobry znak, bo wskazuje, że nasze wysiłki w zakresie przekształcenia działu informatyki w Urzędzie przynoszą efekty. Oprócz wsparcia przeobrażenia IRS w organizację bardziej przyjazną dla klienta naszym celem było zrestrukturyzowanie działu IT w taki sposób, aby lepiej radził sobie ze złożonością naszych działań. Procesy budżetowania są skomplikowane i nieprzewidywalne. Konsekwencje podatkowe przepisów takich jak ustawa o dostępności służby zdrowia (the Affordable Care Act) muszą być terminowo skodyfikowane i w pełni gotowe na sezon przygotowywania deklaracji podatkowych. Stare technologie wymagają modernizacji. Mimo to, nasz zespół sprostał zadaniu i na rezultaty nie trzeba było długo czekać. Wyznaczyliśmy sobie cel: dział informatyki IRS ma funkcjonować na poziomie firm z listy Fortune 100. Wpływa to na naszych pracowników, procesy i technologie. W centrum naszych planów technicznych są dane i usługi umożliwiające systemom bazowym interakcję i unikanie dublowania pracy. Obecnie posiadamy model logiczny i fizyczny odpowiadający całościowemu procesowi składania deklaracji - ponad atrybutów w systemach. W połączeniu z architekturą zorientowaną na usługi tworzymy powtarzalne podejście oparte na pracy systemów - umożliwia to dodawanie nowych technologii poprzez przekształcenia w zależności od potrzeb, jakie rodzą się w miarę realizacji naszego celu. Wszystko sprowadza się jednak do naszych pracowników. Nie jestem zwolennikiem narzucania ludziom swojej woli, wszelkich nakazów. Zamiast tego postanowiliśmy pozyskać poparcie liderów organizacji kobiet i mężczyzn, którzy mają wpływ na środowisko pracy i mogą utorować drogę dla innych. Prosimy takie osoby o informacje zwrotne odnośnie obranego przez nas kierunku, wspólnie wyjaśniamy wszelkie wątpliwości i niedopowiedzenia, jesteśmy otwarci na ich pomysły, zapytania, czy wątpliwości. Takie osoby - można ich nazwać starszymi cechu czy mistrzami - pomagają nam przekonać ludzi do naszej wizji, zachęcić do zmiany nastawienia, słowem: pozytywnie oddziaływać na kulturę. Otwartość stała się częścią naszej organizacji. Każdy może wyrazić swoje zdanie. Odnotowujemy wszelkie głosy, a potem zastanawiamy się nad nimi. Słuchamy. Działy informatyczne - zarówno w sektorze prywatnym jak i państwowym - muszą stawić czoła ograniczeniem jeśli idzie o podejmowanie działań w ramach nowych projektów, nie wspominając już o ograniczeniach przy modernizacji starych systemów i spłacie długu technicznego. Ostatni rok podatkowy zaczął się od szesnastodniowego zastoju spowodowanego zaprzestaniem działalności przez rząd, co oznaczało, że 90 procent naszych pracowników nie przychodziło do pracy i nie wiedzieliśmy jaki będzie nasz roczny budżet. Mimo to staramy się wdrażać strategię przekształceń starych systemów. Dopiero rozpoczynamy misję modernizacji. Będziemy nadal dodawać nowe technologie w sposób transformacyjny pomimo, a w niektórych przypadkach ze względu na ludzi i ograniczenia fiskalne. Koncentrujemy się na technologii, procesach a przede wszystkim na ludziach, dzięki którym czynimy postępy. Właśnie w tym momencie wkraczają procedury. Dużą wagę przywiązujemy do prężności i elastyczności metodologii - wykorzystując nasze nowe standardy w celu modernizacji i rozwoju. Wybraliśmy zestaw standardów technologicznych, których przestrzega nasza organizacja celem zwiększenia efektywności i jakości usług; osiągnęliśmy już poziom 3 w zakresie CMMI i ITIL. 4 Wpływ na jakość jest odczuwalny, co umożliwiło pokonanie barier istniejących między poszczególnymi zespołami i różnymi częściami rozwiązań technologicznych. 90

11 Renesans technologii Cyber implikacje Niektóre organizacje postrzegają odpowiedzialność i kontrolę w kategoriach wyznaczników zarządzania ryzykiem. Biorąc pod uwagę, że systemy bazowe to często oprogramowanie skonstruowane na miejscu czy też zakupione, takie podejście jest obciążone błędami dwojakiego rodzaju: po pierwsze, że istniejące rozwiązania są stosunkowo bezpieczne, a po drugie, że przejście na nowe technologie - czy to cyfrowe, społecznościowe czy w chmurze - zawsze wiąże się z ryzkiem. Żadne z tych założeń nie jest powszechnie prawdziwe, a oba kreują potrzebę odpowiednich działań w zakresie cyberbezpieczeństwa. Przekonanie, że obecnie istniejąca infrastruktura IT jest bezpieczna w zadawalającym stopniu jest niebezpieczne. Przedsięwzięcia podejmowane w przeszłości mogły nie uwzględniać w odpowiednim stopniu jeżeli uwzględniały w ogóle wymogów w zakresie zapewnienia zgodności, wymogów kontraktowych czy dotyczących obszarów ryzyka. Brak strategicznego ukierunkowania i środków spowodował przeniesienie wielu inicjatyw związanych z bezpieczeństwem do czynności kontrolnych i zapewnienia zgodności z przepisami, przez co poszerzył się zakres obowiązków i wymuszono korekty odnośnie obszarów wrażliwości odkrytych na późnych etapach cyklu rozwojowego. Środki zaradcze są podejmowane dopiero wtedy, gdy pojawią się poważne naruszenia i zazwyczaj dotyczą znanych zagrożeń związanych z konkretnymi naruszeniami i awariami. W rzeczywistości natomiast trzeba stosować bardziej kompleksowe podejście do cyberbezpieczeństwa przyjmując do wiadomości, że ochrona przed każdym potencjalnym atakiem może być niezmiernie kosztowna. Organizacje powinny przede wszystkim określić, które elementy z dużym prawdopodobieństwem mogą stać się celem cyber-ataku. Następnie należy skierować uwagę na aktywa, które mogą wydawać się najcenniejsze z perspektywy potencjalnych terrorystów czy też takie, których gorsze funkcjonowanie spowodowałyby największe szkody. Oprócz zabezpieczenia organizacji przed atakami, trzeba również śledzić nowopowstające zagrożenia i potencjalnie relokować zasoby w miarę, jak zmieniają się punkty najbardziej narażone na niebezpieczeństwo. Należy też odpowiednio przygotować się do wykrywania, opanowywania i reagowania na zagrożenia. Być może nie istnieje organizacja stuprocentowo niepodatna na wysiłki hakerów, ale można zwiększyć odporność firmy w obliczu ataku. Nie najlepszą strategią jest liczenie na szczęście i nadzieja, że nic się nie stanie nawet, jeśli do tej pory systemy bazowe nie zostały naruszone, nie znaczy to, że są bezpieczne. Budowanie umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa pomoże zniwelować wszelkie braki w tym względzie. Mylnie uważa się, że wschodzące technologie są z natury bardziej ryzykowne niż starsze systemy. Mitem jest również przekonanie, że rozwiązania fizycznie zlokalizowane w siedzibie organizacji są bezpieczniejsze niż ich odpowiedniki w chmurze. Wszelkie rozmowy na temat monitorowania, szkoleń czy procedur angażujących elementy społecznościowe podejmowane celem nakierowania użytkowników na odpowiednie modele zachowania zazwyczaj koncertują się na kwestiach prywatności. Kwestie związane z urządzeniami mobilnymi mieszczą się gdzieś między bezpieczeństwem a prywatnością w miarę, szczególnie teraz, kiedy przedsiębiorstwa zaczynają coraz szerzej stosować strategie: przynieś własne urządzenie czy przynieś własną aplikację. Wyżej opisane podejście może okazać się pomocne, jeśli zdamy sobie sprawę jakie ryzyko jest prawdopodobne i jaki poziom ryzyka jest do zaakceptowania. Organizacje muszą przygotować się na strategie ukierunkowane na zabezpieczanie informacji na poziomie urządzenia, aplikacji czy potencjalnie, danych, jednocześnie czujnie obserwując jak zmieniają się odczucia użytkownika, który z nich korzysta. Bezpieczeństwo wyłania się jako najważniejszy problem we wszelkich dyskusjach na temat przejścia do pracy w publicznej chmurze, bo wiele organizacji wierzy, że dostawcy infrastruktury, platformy czy oprogramowania w modelu usługowym (z angl. infrastructure-as-a-service, platform-as-a-service, software-as-a-service) to oczywiste i łatwe cele dla wszelkiej maści cyber-terrorystów. Jednak dobrze jest pamiętać, że - zważywszy na eskalację zagrożeń - dostawcy chmur publicznych zazwyczaj dysponują zaawansowanymi narzędziami, procedurami i personelem, a elementy te mogą okazać się bardziej efektywne niż wiele mechanizmów ochronnych instalowanych lokalnie w firmach. Kto jest lepiej przygotowany żeby wygrać cyber-wyścig zbrojeń: dostawcy usług w chmurze, których istnienie zależy od umiejętności zapobiegania i reagowania na awarie / naruszenia czy organizacje, które już w przeszłości miały kłopoty z uzasadnianiem dlaczego budżet na zabezpieczenia i prywatność ma wartość priorytetową? Bez względu na to, jaka będzie odpowiedź na to pytanie w konkretnym przypadku, to na organizacjach nadal spoczywa obowiązek strony przejmującej i sprawującej pieczę nad danymi. Jeśli cyber-bezpieczeństwo nie stanowi mocnej strony Państwa jednostki, można skorzystać z dostawców zewnętrznych, aby rozłożyć ryzyko, jednak warto uzmysłowić sobie, że to Państwa organizacja ostatecznie odpowiada za bezpieczeństwo. Nie ma uniwersalnych rozwiązań. Bezpieczeństwo i prywatność nie mogą podcinać skrzydeł wysiłkom ukierunkowanym na odrodzenie systemów najlepiej jeśli już od samego początku kwestie bezpieczeństwa i prywatności zostaną wtopione w nowe podejście tworząc odpowiedni fundament dla zrewitalizowanego systemu bazowego i nakierowując inwestycje na obszary, które będą podstawą biznesu w przyszłości. 91

12 Trendy technologiczne 2015: Połączenie biznesu oraz IT Od czego zacząć? Pomysł zainicjowania renesansu systemów w organizacji może odstręczać czynności początkowe potencjalnie będą szeroko zakrojone i będą obfitować w ryzyko, a wyrażenie tych komplikacji w języku zrozumiałym dla biznesu prawdopodobnie okaże się kłopotliwe. Nieustraszeni pionierzy być może ucieszą się, że nadarzyła im się okazja do dokonania przełomowych zmian, ale czy pozostali dadzą radę? Trzeba powiedzieć wyraźnie, że dyrektorzy ds. informatyki nie mają w tej kwestii wyboru. Jako osoby sprawujące nadzór nad zapleczem technicznym, są oni również odpowiedzialni za utrzymywanie i zasilanie systemów. Systemy bazowe wymagają stałej uwagi, bez względu na to, czy polega ona na podejmowaniu wysiłków modernizacyjnych, innych prac w odpowiedzi na nieplanowane awarie czy przestoje czy też na wykonywaniu zadań generujących dodatkowe koszty w ramach projektów z powodu nieprzewidzianego długu technicznego. Pytanie tylko czy podejdą do tego zagadnienia w sposób wystarczająco proaktywny oraz czy ta proaktywność wystarczy. Poniżej przedstawiamy konkretne obszary, na których można podejmować inicjatywy: Więc mamy plan. Kwestie problematyczne dotyczące systemów i starych rozwiązań zawsze pojawiają się tam, gdzie podejmowane są inwestycje informatyczne. Dają poczucie uniwersalności i nieuchronności to korporacyjny odpowiednik życiowych pewników, takich jak śmierć i podatki. Jednak trzeba pamiętać, że problemy nie są nieodwracalne i nie muszą być postrzegane w kategoriach kamieni u szyi. Aikido to sztuka walki, która obraca masę atakującego na korzyść atakowanego. Renesans systemów może podobnie wykorzystać ogrom dokonanych już inwestycji, ale nie da się tego zrobić ukradkiem. Potrzebne jest przemyślane stanowisko, które zestawia ze sobą potrzeby biznesowe i ograniczenia istniejących systemów oraz potencjał wschodzących technologii. Wykrzesaj iskrę. Szeroko zakrojone inwestycje mogą okazać się trudne do przyjęcia, szczególnie jeśli to, co wyróżnia efekty inwestycji pozornie wydaje się ograniczać do zakulisowych machinacji. Znajdź aspekt o niesłabnącym znaczeniu najlepiej taki, który odbija się echem w rejonach działalności organizacji, które mogą go wypromować. Oddolne podejście do nowych struktur organizacyjnych, procesów i zestawów umiejętności to skuteczny plan ataku, przy założeniu, że stworzono już solidne podstawy i ukierunkowanie tak, aby wszelkie eksperymenty szły w stronę, którą organizacja sobie obrała. Zasiej ziarno. W ramach Deloitte Transition Labs nowo mianowani dyrektorzy ds. informatyki i liderzy wskazują, że 63 procent czasu muszą poświęcać na utrzymywanie i zasilanie istniejącego zaplecza technologicznego. Złożoność zaszczepiona w systemach napędza to błędne koło. Ci sami liderzy pragną czegoś przeciwnego wierząc, że mogliby lepiej służyć swoim firmom poświęcając 66% czasu na czynności strategiczne lub przyspieszające rozwój i innowacyjność. 7 Ukierunkowane inwestycje mające na celu rewitalizację systemów prawdopodobnie pomogą w rozwiązaniu problemu. Może to okazać się czasochłonne, ale prawdopodobnie doprowadzi do osiągnięcia trwałych rezultatów. Nie idź tam sam. Duże przedsiębiorstwa zachowują dystans i zdrowy sceptycyzm w stosunku do nowych technologii. Po części winne jest temu zmęczenie i awersje dostawców do syndromu świecidełek. Stara jak świat praktyka omijania IT, aby sprzedać bezpośrednio biznesowi jest też nadal stosowana, co skutkuje dodatkowym zwiększeniem poziomu złożoności bazy. Jednak opór wobec zmian jest pod wieloma względami daremny. Taktyka unikowa prawdopodobnie tylko przyspieszy proces wdrażania nowych technologii bezpośrednio do warstwy biznesowej. To ironia losu, ale najprawdopodobniej działy IT i tak będą musiały zmierzyć się z nowymi rozwiązaniami, w ramach wspierania przedsiębiorstwa jako całości albo też dlatego, że procesy biznesowe wymagają integracji z systemami bazowymi. Lepiej więc wybrać kilku strategicznych dostawców do współpracy, która uruchomi procesy odrodzenia systemów. Może to wymagać współinwestowania (np. dzielenia ryzyka czy 92

13 Renesans technologii produktowych map drogowych), proaktywnego wypracowywania nowych pomysłów, organizowania branżowych (i wielobranżowych) spotkań informacyjnych na temat wiodących praktyk, pośredniczenia we wprowadzaniu interesujących rozwiązań w zakresie konkretnych scenariuszy biznesowych. Czasowniki oprócz rzeczowników. Komponenty techniczne stanowią bardzo ważne elementy w procesie rewitalizacji systemów, ale renesans od podstaw to również możliwość przekształcenia metod budowania i wspierania stosowanych rozwiązań. Staraj się wbudować przyjazność projektowania jako porządek dla wszystkiego, czego się podejmujesz 8, zaczynając od dołu, czyli od obsługi użytkownika, a nie od systemów i danych. Spróbuj wykorzystać elementy DevOps, czyli zautomatyzowanego provisioningu środowiskowego, zarządzania wymogami, stałego budowania / konfiguracji zarządzania, testowania automatyzacji, uruchamianie jednym przyciskiem oraz konserwacji systemów i monitoringu rozwiązań. Ponadto, stwórz żywe podejście do architektury oparte nie tylko na rozwiązaniach i platformach, ale również na innych czynnikach, takich jak ich użyteczność, integracja, dane i bezpieczeństwo. 93

14 Trendy technologiczne 2015: Połączenie biznesu oraz IT Wniosek Przełomowe technologie zmieniają oblicza różnych branż: globalizacja, nowe technologie, nowe wymogi w zakresie angażowania klienta, zmniejszanie barier konkurencyjnych, ewoluujące wymogi regulacyjne i w zakresie zgodności z przepisami, powracające zagrożenia w zakresie prywatyzacji i bezpieczeństwa - wszystko to nierozerwalnie wiąże się z technologią wysuwając systemy bazowe na plan pierwszy. Niewątpliwie, konieczne będą działania modernizacyjne, aby utrzymać działanie systemów na dotychczasowym poziomie. Jednak oprócz możliwości zgarnięcia puli, która już znajduje się na stole, rewitalizacja systemów może też stać się strategicznym czynnikiem różnicującym. Renesans bazy dokonujący się w atmosferze podnoszenia rangi informatyki w celu wspierania serca biznesu może stanowić fundament, na bazie którego organizacja będzie eksperymentować, działać innowacyjnie i się rozwijać. Autorzy Scott Buchholz, Dyrektor, Deloitte Consulting LLP Abdi Goodarzi, Dyrektor, Deloitte Consulting LLP Tom McAleer, Dyrektor, Deloitte Consulting LLP 94

15 Renesans technologii Przypisy końcowe 1. Bob Evans, Dear CIO: Is the time bomb in your IT budget about to explode?, Forbes, 22 stycznia 2013 r., sites/oracle/2013/01/22/dear-cio-is-thetime-bomb-in-your-it-budget-about-toexplode/, data dostępu: 14 stycznia 2015 r. 2. Deloitte Consulting LLP, Tech Trends 2014: Inspiring disruption, rozdział 6, 6 lutego 2014 r., data dostępu: 14 stycznia 2015 r. 3. Paul D. Hamerman, Randy Heffner, and John R. Rymer, Don t just maintain business applications, raise business responsiveness, Forrester Research, Inc., 17 października 2014 r. 4. Deloitte Consulting LLP, Tech Trends 2014: Inspiring disruption, rozdział 10, 6 lutego 2014 r., data dostępu: 14 stycznia 2015 r. 5. Deloitte Consulting LLP, Tech Trends 2015: The fusion of business and IT, 2015, rozdział Capability Maturity Model Integration (CMMI); Information Technology Infrastructure Library (ITIL). 7. Badanie Deloitte oparte na rozmowach z ponad 150 dyrektorami IT, listopad 2014 r. 8. Deloitte Consulting LLP, Tech Trends 2013: Elements of postdigital, 2013, rozdział 4. 95

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji?

Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji? Mariusz K.Kaczmarek 11 czerwca 2015 Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji? Nasza misja CompFort Meridian Polska dostarcza innowacyjne usługi i rozwiązania,

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako e-urząd zorientowany usługowo dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS 1 Cel prezentacji Celem prezentacji jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

IV Opis przedmiotu zamówienia:

IV Opis przedmiotu zamówienia: IV Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest na zakup eksperckiej usługi informatycznej w ramach której Zamawiający będzie miał zapewniony dostęp, przez okres jednego roku (tj. 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dziś i jutro Security InsideOut

Bezpieczeństwo dziś i jutro Security InsideOut Bezpieczeństwo dziś i jutro Security InsideOut Radosław Kaczorek, CISSP, CISA, CIA Partner Zarządzający w IMMUSEC Sp. z o.o. Radosław Oracle Security Kaczorek, Summit CISSP, 2011 CISA, Warszawa CIA Oracle

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Please replace with customer picture F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy customer logo partner logo 2 Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

8 Przygotowanie wdrożenia

8 Przygotowanie wdrożenia 1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie

Bardziej szczegółowo

Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o.

Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o. Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o. O HURO EKSPERCI TECHNOLOGII MICROSOFT.NET 10 letnie doświadczenie w dostarczaniu

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Security Master Class

Security Master Class Security Master Class Platforma kompleksowej analizy zdarzeń Linux Polska SIEM Radosław Żak-Brodalko Senior Solutions Architect Linux Polska sp. z o.o. Podstawowe problemy Jak pokryć lukę między technicznym

Bardziej szczegółowo

Lean management w procesie obsługi klienta

Lean management w procesie obsługi klienta Lean management w procesie obsługi klienta Lean Management oznacza sprawne a zarazem efektywne kosztowe wykonywanie wszystkich działań w firmie przy założeniu minimalizacji strat, minimalizacji stanów

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Wstęp... 9 Rozdział 1 ZARYS TEORII STEROWANIA PROCESAMI PRZEDSIĘBIORSTWA... 11 1. Zakres i potencjalne zastosowania teorii... 11 2. Opis szkieletowego systemu EPC II... 12 2.1. Poziomy organizacyjne, warstwy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sobczak Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem Agenda wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK)

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK) (SOK) Zyskaj trwałą przewagę na konkurencyjnym rynku dzięki doskonałej obsłudze Klienta Oferta procesu wdrożenia SOK Kłopoty, koszty, utrata Klientów Brak standardów obsługi powoduje kłopoty, a potem dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności Działu Ekspedycji

Zwiększenie efektywności Działu Ekspedycji Zwiększenie efektywności Działu Ekspedycji Analiza na przykładzie Spółdzielni Piekarsko Ciastkarskiej w Warszawie Warszawa, Lipiec 2013 Spółdzielnia Piekarsko Ciastkarska w Warszawie SPC to największy

Bardziej szczegółowo

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą Xway Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą prosty zakup: zainstaluj i korzystaj - brak umów! 3 lata transmisji GPRS na terenie Polski! aktywna ochrona pojazdu najwyższej

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest własnością European Security Tranding SAS i nie może być kopiowany w całości lub częściowo bez jej zgody.

Niniejszy dokument jest własnością European Security Tranding SAS i nie może być kopiowany w całości lub częściowo bez jej zgody. Niniejszy dokument jest własnością European Security Tranding SAS i nie może być kopiowany w całości lub częściowo bez jej zgody. Prezentacja - 2013 1. Historia European Security Trading powstało w 1999

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

ERP Upgrade korzyści dla firmy

ERP Upgrade korzyści dla firmy ERP Upgrade korzyści dla firmy WSTĘP Odpowiednio wykorzystywany system ERP, ma pozytywny wpływ na przychody i zyski firmy. Poprzez możliwość korzystania z nowych, branżowo zorientowanych funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect Wbudowana wiedza specjalistyczna Dopasowane do zadania Optymalizacja do aplikacji transakcyjnych Inteligentne Wzorce

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie budować i wdrażać zabezpieczenia do walki z wyłudzeniami?

Jak skutecznie budować i wdrażać zabezpieczenia do walki z wyłudzeniami? Jak skutecznie budować i wdrażać zabezpieczenia do walki z wyłudzeniami? Tomasz Imbiorowski, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, Bank Pocztowy SA Dariusz Wojtas, Head of Product Management, IMPAQ Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Aplikacje Mobilne w Zarządzaniu- Studia w WSB w Bydgoszczy Rozwój Internetu, a zarazem technologii wspierających

Bardziej szczegółowo

Aurea BPM. Unikalna platforma dla zarządzania ryzykiem Warszawa, 25 lipca 2013

Aurea BPM. Unikalna platforma dla zarządzania ryzykiem Warszawa, 25 lipca 2013 Aurea BPM Unikalna platforma dla zarządzania ryzykiem Warszawa, 25 lipca 2013 Agenda 1. Podstawowe informacje o Aurea BPM 2. Przykłady projektów w obszarze minimalizacji skutków zagrożeń 3. Aurea BPM dla

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA 1. Klaster / Klastering Strona 1 Rys historyczny Inicjatywy klastrowe powstają w wyniku polityki rozwoju gospodarczego lub też w wyniku wydarzeń, które skłaniają

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE KRYTYCZNE. Piotr Kociński - Prezes Zarządu Krzysztof Dyki Wiceprezes Zarządu Krzysztof Komorowski Członek Zarządu.

APLIKACJE KRYTYCZNE. Piotr Kociński - Prezes Zarządu Krzysztof Dyki Wiceprezes Zarządu Krzysztof Komorowski Członek Zarządu. APLIKACJE KRYTYCZNE Piotr Kociński - Prezes Zarządu Krzysztof Dyki Wiceprezes Zarządu Krzysztof Komorowski Członek Zarządu Spis treści 1. Luka podatkowa. 2. Jak zmniejszać lukę podatkową. 3. Problem z

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

CA Oblicore Guarantee On Demand

CA Oblicore Guarantee On Demand BROSZURA PRODUKTOWA: CA Oblicore Guarantee on Demand CA Oblicore Guarantee On Demand agility made possible CA Oblicore Guarantee On Demand to możliwe do rozbudowania rozwiązanie typu SaaS (Software-as-a-Service),

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Oblicza konwergentnej infrastruktury czyli przypadki kiedy 1 + 1 = 3

Oblicza konwergentnej infrastruktury czyli przypadki kiedy 1 + 1 = 3 Oblicza konwergentnej infrastruktury czyli przypadki kiedy 1 + 1 = 3 Maciej Rak PM (Innovative Technologies) Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

Dajemy WIĘCEJ CALL CENTER? WIĘCEJ? ODWAŻNIE, chcą ROZWIJAĆ SIĘ każdego dnia i pomagają w tym innym,

Dajemy WIĘCEJ CALL CENTER? WIĘCEJ? ODWAŻNIE, chcą ROZWIJAĆ SIĘ każdego dnia i pomagają w tym innym, NIE DAJEMY GOTOWYCH ODPOWIEDZI 3 Co decyduje o skuteczności i jakości działań nowoczesnego CALL CENTER? Jak wybrać partnera biznesowego, który dostarczy profesjonalną usługę? 2 4 Ludzie? Procesy? Technologie?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

O firmie. Gdańsk, 26-03-2010r.

O firmie. Gdańsk, 26-03-2010r. O firmie Gdańsk, 26-03-2010r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIZAN jest doświadczonym, solidnym i godnym zaufania partnerem w realizacjach prac wysokościowych oraz w branży elektrycznej, hydraulicznej

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

Egzamin ITIL Foundation

Egzamin ITIL Foundation Egzamin ITIL Foundation Przykładowy arkusz egzaminacyjny A, wersja 5.1 Test wielokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) Instrukcja 1. Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie 40 pytań.

Bardziej szczegółowo

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo,

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo, E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y Szanowni Państwo, utworzenie w Europie nowego ośrodka łączącego edukację, badania naukowe i innowacje Europejskiego Instytutu Technologicznego

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo