1. Internetowe bazy danych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Internetowe bazy danych"

Transkrypt

1 Współpraca PHP z serwerem baz danych 1. Internetowe bazy danych 1.1. Podstawowe pojęcia baz danych 2. Instalacja MySQL pod Windows 2.1. Konfiguracja systemu Windows 2.2. Instalacja MySQL Instalacja sterowników ODBC dla MySQL 2.4. Test działania PHP 3. Korzystanie z serwera MySQL z poziomu języka PHP 3.1. MySQL wprowadzenie 4. Przykładowa aplikacja internetowej bazy danych Bibliografia do kursu 1

2 1. Internetowe bazy danych 1.1. Podstawowe pojęcia baz danych Dotarliśmy do miejsca, w którym czas zająć się połączeniem technologii aplikacji internetowych, jakim niewątpliwie jest PHP, z technologią serwera baz danych. Dzięki takiemu połączeniu będzie można bez ograniczeń tworzyć zaawansowane serwisy internetowe, takie jak: sklepy i wypożyczalnie internetowe, systemy list dyskusyjnych, programy wspomagania zarządzania i wiele innych. Celem tego kursu nie jest zaprezentowanie pełnego wykładu z baz danych. To zadanie zupełnie innego przedmiotu. Dla przypomnienia podstawowych informacji przypomnijmy jedynie fundamentalne pojęcia. Baza danych jest to uporządkowany zbiór danych wraz z zespołem programów nim zarządzających. Ma strukturę przystosowaną do przechowywania, wyszukiwania, zmieniania i przetwarzania tych danych. (Encyklopedia Multimedialna PWN). Termin baza danych jest bardzo obszerny i obejmuje wiele zbiorów danych. Bazą danych może być nazwany każdy obiekt, w którym zgromadzone są jakieś informacje, może to być np. książka telefoniczna, spis książek w bibliotece lub skomplikowany zestaw narzędzi, służący do obsługi dużej ilości informacji. Relacja W relacyjnym modelu danych relacja jest podstawową strukturą służącą do przechowywania danych. Każdy wiersz w relacji jest nazywany krotką lub rekordem. Krotki mają taką samą strukturę, ale różne wartości. Każda kolumna krotki nazywana jest jej atrybutem. Na przecięciu każdej kolumny oraz wiersza znajduje się pole, które posiada odpowiednią wartość. Każda relacja posiada następujące własności: krotki (wiersze) są unikatowe, atrybuty (kolumny) są unikatowe, kolejność krotek jest bez znaczenia, kolejność atrybutów jest bez znaczenia. 2

3 Krotka PESEL Imię Nazwisko Tomasz Karasiński Andrzej Manicki Barbara Damian Małgorzata Bibicka Albinos Jędrzejek Wartość pola Atrybut Informacje kontaktowe Przedmioty Wykładowcy Kierunek Rysunek 1. Poszczególne elementy relacji Model danych Model danych nazywany także architekturą systemu baz danych jest to zbiór ogólnych zasad posługiwania się danymi. Zbiór ten obejmuje trzy główne części: definicję danych to zbiór zasad określający strukturę danych, operowanie danymi to zbiór reguł opisujących proces dostępu do danych, integralność danych to zbiór reguł określający, które operacje bazy danych są dozwolone. W skład modelu danych wchodzą takie obiekty, jak encje, atrybuty, domeny i powiązania. Encja jest to miejsce, w którym gromadzone są informacje jednego typu (np.: informacje o studentach w jednej encji, a o wykładowcach w drugiej). Encja jest tym samym, co relacja. Odpowiednikiem encji w bazie danych jest tabela. Atrybut jest to własność encji, czyli to, co ją opisuje (np.: dla encji, w której znajdują się informacje o studentach własnością jest imię, nazwisko itd.). Odpowiednikiem atrybutu w bazie danych jest pole tabeli. Domena jest to rodzaj wszystkich możliwych wartości danych, jakie może przyjmować atrybut. Domena jest pojęciem podobnym do typów danych, jednak dokładniej opisującym typ danych (np.: dla atrybutu data domeną będą wszystkie daty, ale tylko w określonym formacie). 3

4 Klucz główny jest to atrybut lub zbiór atrybutów (klucz złożony), który jednoznacznie identyfikuje daną relację (encję). Np.: dla relacji Studenci kluczem głównym może być numer indeksu, dzięki któremu można określić dane każdego studenta. Klucz obcy jest to jedna lub kilka kolumn, które odwołują się do kolumny lub kolumn klucza głównego w innej tabeli. Dzięki takiemu połączeniu możliwe jest tworzenie powiązań między encjami, co jest podstawą modelu relacyjnego. Powiązania są to związki służące do łączenia encji (tabel) ze sobą, czyli stworzenia między nimi relacji. Do tworzenia powiązań służą dopasowane w polach kluczowych dane, zwykle są to pola o tej samej nazwie w obu tabelach. Przeważnie dopasowane pola to tak zwany klucz podstawowy z jednej tabeli z unikatową wartością dla każdego rekordu, oraz tak zwany klucz obcy w drugiej tabeli. Powiązania stanowią bardzo ważny element relacyjnego modelu bazy danych, ponieważ umożliwiają one wprowadzenie integralności i tym samym eliminują powtarzające się dane. Każdemu powiązaniu między dwoma tabelami możemy przyporządkować konkretny typ. Istnieją trzy typy powiązań: jeden do jednego, jeden do wielu, wiele do wielu. Powiązanie jeden do jednego W powiązaniu jeden do jednego każdy wiersz w pierwszej tabeli może mieć tylko jeden dopasowany wiersz z drugiej tabeli i tak samo każdy wiersz w drugiej tabeli może być powiązany jedynie z jednym wierszem z pierwszej tabeli. Powiązanie tego typu spotyka się bardzo rzadko, ponieważ dane powiązane w ten sposób można przeważnie umieścić w jednej tabeli. Powiązania jeden do jednego używa się przeważnie do odizolowania pól ze zbyt długiej tabeli, ze względu na bezpieczeństwo danych. Przykładem powiązania jeden do jednego jest to, że jeden student może otrzymać jedną ocenę z testu: Studenci Nr indeksu Imię Nazwisko Id oceny Id oceny Ocena Wyniki test Rysunek 2. Przykład powiązania jeden do jednego 4

5 Powiązanie jeden do wielu Powiązanie jeden do wielu istnieje, gdy wiersz w pierwszej tabeli ma jeden lub więcej odpowiadających sobie wierszy w drugiej tabeli i odwrotnie gdy pojedynczemu wierszowi z drugiej tabeli odpowiada jedynie jeden wiersz z pierwszej tabeli. Powiązania jeden do wielu są najważniejszym oraz najczęściej stosowanym typem związków, ponieważ umożliwiają one wyeliminowanie powtarzających się danych. Przykładem powiązania jeden do wielu może być to, że jeden student uczęszcza na zajęcia z wielu przedmiotów. Studenci Nr indeksu Imię Nazwisko Id przedmiotu Przedmioty Id przedmiotu Nazwa przedmiotu Rysunek 3. Przykład powiązania jeden do wielu Powiązanie wiele do wielu Powiązanie wiele do wielu istnieje, gdy jeden wiersz pierwszej tabeli posiada wiele dopasowanych wierszy z drugiej tabeli i tak samo wiersz z drugiej tabeli może mieć przyporządkowane wiele wierszy z pierwszej tabeli. Powiązanie wiele do wielu jest w rzeczywistości dwoma powiązaniami jeden do wielu. Stworzenie tego typu powiązania jest możliwe jedynie przez stworzenie trzeciej tabeli łączącej, której klucz główny jest złożony z dwóch kluczy obcych z pierwszej i drugiej tabeli. Przykładem powiązania wiele do wielu jest to, że jeden wykładowca może wykładać wiele przedmiotów i pracować w wielu szkołach: Przedmioty Id przedmiotu Nazwa przedmiotu Id wykładowcy Wykładowcy Id wykładowcy Imię Nazwisko Szkoły Id szkoły Nazwa szkoły Id wykładowcy Rysunek 4. Przykład powiązania wiele do wielu 5

6 Model relacyjny Pod koniec lat sześćdziesiątych dr E. F. Codd, badacz zatrudniony przez firmę IBM z wykształcenia matematyk pracował nad nowymi sposobami obsługi dużych ilości informacji. Zniechęcony istniejącymi modelami baz danych zauważył, że zastosowanie struktur i procesów matematycznych w zarządzaniu danymi mogłoby rozwiązać wiele problemów występujących w ówczesnych modelach. W lipcu 1970 r. Codd opublikował książkę zatytułowaną Relacyjny model logiczny dla dużych banków danych. W pracy tej po raz pierwszy zaprezentował założenia relacyjnego modelu baz danych (RMBD), oparłszy go na teorii mnogości i rachunku predykatów pierwszego rzędu. RMBD zawdzięcza więc swoją nazwę pojęciu relacji w teorii mnogości. W RMBD dane przechowuje się w domenach, czyli tabelach (relacjach). Każda tabela składa się z wierszy (krotek, rekordów) oraz kolumn (atrybutów). Na przecięciu każdej kolumny z każdym wierszem występuje określona wartość (pole), która posiada unikatowy typ. Baza danych w RMBD składa się ze zbioru relacji, które posiadają następujące własności: 1. Każda relacja w bazie danych jest jednoznacznie określona przez swoją nazwę. 2. Każda kolumna w relacji ma jednoznaczną nazwę. 3. Kolumny relacji tworzą nieuporządkowany zbiór. 4. Wszystkie wartości w danej kolumnie muszą być tego samego typu. 5. Wiersze relacji tworzą nieuporządkowany zbiór w szczególności, nie ma powtarzających się wierszy. 6. Każde pole zawiera unikatową wartość (wartość atomową), która jest zgodna z wartością określoną przez kolumnę. 7. Każda relacja zawiera klucz główny czyli kolumnę lub kolumny, której wartości jednoznacznie określają wiersz,a więc nie powtarzają się. Wartością klucza głównego nie może być wartość pusta (NULL). Do połączenia ze sobą danych przechowywanych w różnych tabelach używa się kluczy obcych. Klucz obcy to kolumna lub grupa kolumn tabeli o wartościach takich samych jak klucz główny tabeli z nią powiązanej. Takie połączenie dwóch tabel nazywa się relacją logiczną. Fakt stanowiący, że każda wartość klucza obcego musi odpowiadać jednej z istniejących wartości klucza głównego nazywa się integralnością referencyjną. 6

7 Informacje Informacje kontaktowe Studenci Informacje Informacje Rysunek 5. Wprowadzenie przez dra Codda relacji oraz zasad ich definiowania i stosowania spowodowało, że relacyjny model logiczny posiada wiele zalet, których nie posiadały wykorzystywane wcześniej modele. Do zalet tych należą: 1. Integralność danych integralność zapewnia dokładność wprowadzanych danych przez wprowadzenie dla każdego pola tabeli wartości unikatowej. Integralność uniemożliwia także powtarzanie się tego samego wiersza wchodzącego w skład klucza głównego tabeli. Reguły integralności kontrolują również poprawność wprowadzonych powiązań między tabelami. 2. Niezależność od aplikacji obsługujących bazę danych zmiany wprowadzane przez użytkownika do projektu bazy danych oraz modyfikacje sposobów obsługi bazy danych przez oprogramowanie mają mały wpływ na działanie modelu danych. 3. Łatwy dostęp do danych łatwy dostęp umożliwia w prosty sposób odczytanie danych z jednej tabeli oraz z wielu tabel naraz. Te i szereg innych zalet spowodowały, że RMBD wyparł wszystkie poprzednie modele danych i jest on najczęściej używany do projektowania baz danych wykorzystywanych do najróżniejszych celów. Normalizacja Normalizacja bazy danych jest to zbiór reguł służących do porządkowania danych. Normalizacja jest pierwszym i podstawowym krokiem w projektowaniu relacyjnego modelu bazy danych. Głównymi zadaniami tej fazy projektowania jest zapewnienie bazie danych zdolności do uzyskanie odpowiedzi na każde zapytanie oraz wyeliminowanie tak zwanej redundancji i problemów związanych z tym zjawiskiem. Występuje ono, gdy dane zgromadzone w tabelach (relacjach) powtarzają się. 7

8 Przykładem złego zaprojektowania relacji zawierającej redundantne dane może być tabela Wykładowcy, zawierająca kolumnę Nazwa Uczelni z zawierającą powtarzające się wiersze: ID wykładowcy Imię Nazwisko Adres Nr mieszkania Nazwa Uczelni Antoni Tomasz Jarosław Grzegorz Dawid Karasiński Manicki Banicki Albinos Walczak Błotna 17 Narutowicza 120 Dumna 33 Mieszka I 63 Oliwkowa WSHE PŁ PŁ UW WSHE 31 Waldemar Dobrowolski Scaleniowa 9 9 WSI 32 Andrzej Jędrzejek Słupska 2 36 WSI Rysunek 6. Tabela pokazująca zjawisko redundancji W tym przypadku redundancję można wyeliminować przez umieszczenie nazw uczelni w osobnej tabeli i powiązanie jej poprzez klucz obcy z tabelą Wykładowcy. Innym niepożądanym zjawiskiem, które może zostać wyeliminowane dzięki wprowadzeniu reguł normalizacji jest otrzymanie niepoprawnych danych lub niemożność ich uzyskania. Przykładem tego może być umieszczenie wszystkich informacji o adresie wykładowcy w jednej kolumnie. Takie zaprojektowanie relacji może utrudnić uzyskanie danych np.: o numerze mieszkania lub spowodować uzyskanie błędnych informacji w przypadku, gdy ten numer nie istnieje. Rozwiązaniem tego problemu może być rozdzielenie poszczególnych części adresu i umieszczenie ich w odrębnych kolumnach. ID wykładowcy Imię Nazwisko Adres Grzegorz Dawid Waldemar Andrzej Albinos Walczak Dobrowolski Jędrzejek Mieszka I 63/41 Oliwkowa 12/12 Scaleniowa 9/9 Słupska 2/36 Rysunek 7. Tabela zawierająca błędnie zaprojektowany adres wykładowcy 8

9 Zastosowanie postaci normalizacji w danym modelu danych nie gwarantuje do końca jego optymalnego działania, czyli tego, że będzie on udzielał poprawnych odpowiedzi na zadawane pytania oraz że będzie działał szybko i poprawnie. Jeśli jednak model danych jest znormalizowany, znaczy to, że jest zgodny z regułami struktury relacyjnej i istnieje duża szansa, że będzie to efektywny i wydajny model. Pierwsza postać normalna Reguła mówi, że relacja jest w pierwszej postaci normalnej, gdy domeny zdefiniowane dla jej atrybutów są skalarne, czyli każda kolumna relacji posiada pojedyncze wartości określonego typu, a nie zbiory wartości. Przykładową relacją utworzoną zgodnie z pierwszą postacią normalną może być tabela Studenci zawierająca takie pola, jak Id studenta, Imię, Nazwisko, Data urodzenia, Adres, Nr domu. ID studenta Imię Nazwisko Adres Nr domu Damian Małgorzata Tomasz Karasiński Jędrzejek Manicki Bilardowa 10 Jadwigi 133 Pogodna Rysunek 8. Tabela znajdująca się w pierwszej postaci normalnej Jedyną wątpliwość może budzić atrybut Data urodzenia składający się z trzech części, co może uniemożliwić wyszukiwanie danych w przypadku poszukiwania np.: studenta urodzonego w danym dniu, bez względu na miesiąc i rok urodzenia. Jednak większość nowoczesnych SZBD posiada zaawansowane mechanizmy obsługi dat i czasu, co likwiduje ten problem. Druga postać normalna Dana relacja jest w drugiej postaci normalnej, jeżeli jest w pierwszej postaci normalnej i wszystkie jej atrybuty zależą od klucza głównego lub klucza złożonego, czyli wszystkie wartości kolumn, które znajdują się w tabeli zależą od kolumny lub kilku kolumn, zdefiniowanych jako klucz główny. 9

10 Przedstawiona przykładowa relacja Przedmioty posiada klucz główny złożony z dwóch atrybutów: Id wykładowcy i Id przedmiotu. Tabela ta nie jest w drugiej postaci normalnej, ponieważ wartości w kolumnach Imię, Nazwisko, Telefon nie zależą od kolumny Id przedmiotu. ID wykładowcy ID przedmiotu Nazwa Przedmiotu Imię Nazwisko Telefon Algebra Filozofia Bazy danych Podstawy inf. Grzegorz Waldemar Andrzej Dawid Albinos Walczak Dobrowolski Jędrzejek Rysunek 9. Tabela błędnie zaprojektowana, nieznajdująca się w drugiej postaci normalnej Aby relacja była w drugiej postaci normalnej należy rozdzielić tabelę na dwie osobne: tabelę Wykładowcy zawierającą pola Id wykładowcy, Imię, Nazwisko, Telefon oraz tabelę Przedmioty zawierającą pola Id przedmiotu i Nazwa przedmiotu. ID przedmiotu Nazwa przedmiotu Algebra Filozofia Bazy danych Podstawy inf. ID wykładowcy Imię Nazwisko Telefon Grzegorz Waldemar Andrzej Dawid Albinos Walczak Dobrowolski Jędrzejek Rysunek 10. Tabele znajdujące się w drugiej postaci normalnej Trzecia postać normalna Relacja jest w trzeciej postaci normalnej, jeżeli jest w drugiej postaci normalnej, a ponadto wszystkie atrybuty, które nie są kluczami, są niezależne od siebie. 10

11 Przedstawiona relacja Studenci jest w trzeciej postaci normalnej, ponieważ żadne z pól nie jest zależne od innych znajdujących się w tej relacji. ID studenta Imię Nazwisko Adres Nr domu Damian Małgorzata Tomasz Karasiński Jędrzejek Manicki Bilardowa 10 Jadwigi 133 Pogodna Rysunek 11. Tabela znajdująca się w trzeciej postaci normalnej Pierwsze trzy postacie normalne zostały wymienione przez dra Codda i powinny być stosowane przy prawie każdym projekcie modelu bazy danych. Następne trzy Boyce a/codda, czwarta i piąta zostały stworzone później, z myślą o szczególnych przypadkach, które zdarzają się dość rzadko. Postać normalna Boyce a/codda Postać normalna Boyce a/codda jest odmianą trzeciej postaci normalnej i dotyczy relacji, które posiadają wiele kluczy głównych (klucz złożony). Aby można był zastosować postać normalną Boyce a/codda muszą być spełnione następujące warunki: relacja musi mieć co najmniej dwa klucze główne, te dwa klucze główne muszą być kluczami złożonymi, klucze muszą mieć wspólne atrybuty. Czwarta postać normalna Czwarta postać normalna mówi, że wszystkie niezależne, powtarzające się grupy nie powinny występować w tej samej tabeli. Przykładem tabeli niebędącej w czwartej postaci normalnej może być relacja, która zawiera informacje na temat liczby semestrów na danym kierunku. 11

12 ID kierunku Nazwa kierunku Informatyka Pedagogika Dziennikarstwo Semestry I, II, III, IV, V, VI, VII I, II, III, IV, V, VI, VII I, II, III, IV, V, VI, VII Rysunek 12. Tabela nieznajdująca się w czwartej postaci normalnej Aby ta relacja znajdowała się w czwartej postaci normalnej, należy atrybut Semestry umieścić w osobnej tabeli. ID semestru Semestr 1 I 2 II 3 III 5 IV 6 V 7 VI 8 VII Rysunek 13. Doprowadzenie tabel do czwartej postaci normalnej Piąta postać normalna Piąta postać normalna jest stosowana w wyjątkowych przypadkach, gdy istnieje tak zwana zależność sprzężeń. Zależność sprzężeń występuje, gdy tabela 1 jest powiązana z tabelą 2, a tabela 2 jest powiązana z tabelą 3, zaś tabela 3 jest powiązana z tabelą 1 w takiej sytuacji wszystkie te relacje muszą występować w tym samym wierszu. Wszystkie wyżej opisane reguły normalizacji służą głównie jednemu celowi, czyli wyeliminowaniu redundancji poprzez rozbicie relacji na mniejsze, bez utraty uzyskanych informacji. Główną zaletą takiego rozbicia jest szybsze działanie i łatwiejszy dostęp do danych zgromadzonych w bazie. 12

13 Udało się jakoś przebrnąć przez krótką powtórkę informacji o bazach danych. Teraz czas zainstalować stosowne narzędzia. Na potrzeby tego kursu wybrano darmowy i bardzo popularny serwer baz danych MySQL. Pliki potrzebne do instalacji znajdują się na płycie z materiałami do kursu. 13

14 2. Instalacja MySQL pod Windows Ważne: W tym dokumencie zostało przyjęte, że system Windows jest zainstalowany na dysku C:. Jeśli Twój system Windows jest zainstalowany na innym dysku, np. E:, wszędzie, gdzie zobaczysz w opisie C:, przyjmij, że jest to ta inna, odpowiednia litera, np.: "C:\mysql" => "E:\mysql" "C:\WINNT\mysql.ini" => "E:\WINNT\mysql.ini" 2.1. Konfiguracja systemu Windows 1. Upewnij się, czy system Windows zawiera wymagane składniki. Do poprawnego działania (m.in. PHP) potrzebna jest najnowsza wersja sterowników MDAC Microsoft 2. W systemie zalecane jest zainstalowanie pakietu MDAC 2.7 (Microsoft Data Access Components), wraz z poprawkami. System Windows XP zawiera domyślną wersję pakietu MDAC 2.7 i nie musisz go aktualizować. Dla pozostałych systemów zalecana jest aktualizacja. Pakiet MDAC i poprawki możesz pobrać z: US/Q319243_MDAC27_x86.exe Instalacja MySQL Bazę danych MySQL możesz pobrać z: Ważne: w chwili pisania tego tekstu przetestowano dokładnie wersję MySQL pod Windows o numerze Możesz oczywiście używać innej, nowszej wersji, ale wszelkie zmiany w prezentowanych skryptach będziesz musiał wykonać samodzielnie. 14

15 MySQL 3.2x występuje w dwóch wersjach o różnych możliwościach. Są to pliki mysql win.zip (wersja standardowa) oraz mysql-max win.zip (z obsługą m.in. baz Berkeley DB oraz InnoDB). Jeśli w Twoim przypadku nie ma przeciwwskazań, wybierz instalację większą mysql-max. 2. Wybrany plik z instalacją należy rozpakować, a następnie uruchomić plik SETUP.EXE pojawi się ekran powitalny instalatora MySQL. Kliknij Next. 3. Na początku zostaną wyświetlone dodatkowe informacje dotyczące instalacji. Warto je przejrzeć przydadzą się niebawem. Po przeczytaniu kliknij Next. 4. Następnie będziesz musiał podać informacje dotyczące położenia plików MySQL na Twoim komputerze. Jeśli Twój system Windows jest zainstalowany na dysku C:, to od razu możesz przejść dalej klikając Next. Jeśli zaś system jest na innym dysku (np. E:), kliknij Browse i wpisz odpowiednie miejsce tu: E:\mysql. Zatwierdź zmiany i kliknij Next. 5. W kolejnym kroku zostaniesz zapytany o rodzaj instalacji. Masz do wyboru instalację typową Typical (która jest zalecana), instalację minimalną Compact oraz z możliwością wyboru instalowanych składników Custom. Po wybraniu odpowiadającej Ci opcji, kliknij Next rozpocznie się instalacja (jeśli wybrałeś opcję Custom, będziesz jeszcze mógł wybrać składniki do zainstalowania). 6. Po zainstalowaniu wyświetli się ekran końcowy. Kliknij Finish. 7. Teraz przejdź do katalogu C:\WINDOWS (jeśli masz system Windows 95/98/Me/XP) lub do C:\WINNT (jeśli masz Windows NT/2000). Utwórz nowy plik my.ini i wpisz do niego tekst, dokładnie jak poniżej: [mysqld] basedir=c:/mysql/ datadir=c:/mysql/data/ (zauważ, że MySQL, wywodzący się ze środowiska Unix, wymaga tu podawania ścieżek z prawymi ukośnikami). 15

16 Jeśli MySQL został zainstalowany w katalogu innym niż domyślny C:\mysql, to musisz odpowiednio poprawić plik konfiguracyjny my.ini (wpisując np. basedir=e:/program Files/mysql/ oraz datadir=e:/program Files/mysql/data/). 8. Przygotujesz teraz automatyczne uruchamianie MySQL przy starcie komputera. Odnajdź katalog C:\mysql\bin i uruchom program winmysqladmin.exe. Przy pierwszym uruchomieniu zainstaluje on w Twoim systemie usługę MySQL. Jeśli WinMySQLadmin schowa się po krótkiej chwili, nie martw się. Jest on zawsze dostępny jako mała ikonka na pasku zadań przy zegarze. Jeśli klikniesz w nią prawym przyciskiem myszy i wybierzesz opcję Show me, program pojawi się na ekranie. W celu ponownego schowania programu, kliknij prawym przyciskiem podobną ikonkę z sygnalizatorem w prawym górnym rogu i wybierz opcję Hide me. 9. Mając otwarty program WinMySQLadmin, odnajdź teraz zakładkę my.ini Setup i z lewej strony na dole odszukaj przycisk Create ShortCut on Start Menu. Naciśnij go, a wtedy w grupie Autostart (Startup w angielskiej wersji Windows) zostanie umieszczony skrót właśnie do programu WinMySQLadmin. Od tej pory przy każdym uruchomieniu komputera będziesz miał działającą w tle usługę MySQL. 10. Instalator MySQL nie dodaje niestety skrótów do Menu Start. Jeśli chcesz, możesz utworzyć je samodzielnie. Polecane pliki, do których warto mieć skróty, to: C:\mysql\bin\winmysqladmin.exe administrator MySQL, C:\mysql\bin\MySqlManager.exe graficzny menedżer MySQL, C:\mysql\bin\mysql.exe interpreter poleceń SQL, C:\mysql\Docs\manual_toc.html spis treści dokumentacji Instalacja sterowników ODBC dla MySQL 1. Jeśli będziesz potrzebował dostawać się do danych z MySQL poprzez ODBC (Open DataBase Connectivity), zainstaluj po prostu odpowiedni sterownik ODBC. 16

17 Masz do wyboru dwie wersje tego sterownika: produkcyjną 2.50 oraz rozwojową 3.51 (te numery będą się oczywiście zmieniać w miarę upływu czasu). Jeśli nie wiesz, który sterownik wybrać, spróbuj najpierw nowszej wersji. 2. W chwili pisania tego tekstu ostatnią wersją rozwojową sterownika ODBC dla MySQL była wersja Plik instalacyjny możesz pobrać z: 3. Uruchom ściągnięty plik MyODBC exe pojawi się ekran instalatora. Po trzykrotnym kliknięciu Next rozpocznie się szybka instalacja, którą kończysz kliknięciem Finish. Gotowe. 4. Otwórz Panel sterowania i znajdź Narzędzia Administracyjne. Znajdziesz tam ikonę Źródła danych (ODBC). Otwiera ona panel administracyjny ODBC. W panelu tym otwórz teraz zakładkę Sterowniki i sprawdź, czy na liście zainstalowanych sterowników znajduje się MySQL ODBC 3.51 Driver. Jeśli tak jest, to wszystko w porządku instalacja zakończona sukcesem Test działania PHP i MySQL 1. Uruchom monitor mysql i wpisz następujący ciąg poleceń: create database test_db; use test_db; create table osoby (id int auto_increment not null unique, imie varchar(30), nazwisko varchar(50)); insert into osoby(imie, nazwisko) values ('Adam', 'Mickiewicz'); insert into osoby(imie, nazwisko) values ('Zbigniew', 'Boniek'); insert into osoby(imie, nazwisko) values ('Jan', 'Brzechwa'); insert into osoby(imie, nazwisko) values ('Artur', 'Partyka'); insert into osoby(imie, nazwisko) values ('skasuj', 'mnie'); insert into osoby(imie, nazwisko) values ('Anna', 'Jantar'); insert into osoby(imie, nazwisko) values ('Bruce', 'Lee'); delete from osoby where (imie='skasuj' and nazwisko='mnie'); select * from osoby; exit; 17

18 W ten sposób zostanie założona baza 'test_db', w której będzie wypełniona danymi tabela 'osoby'. 2. Załóż nowy plik i wpisz dokładnie poniższy tekst: <html> <head> <title>odczyt danych z MySQL</title> </head> <body> <?php $conn = mysql_connect("localhost", "", ""); if ($conn) { $db = mysql_select_db("test_db"); if (!$conn) { echo "Problem z połączeniem do bazy danych!"; else if (!$db) { echo "Problem z odczytaniem bazy danych!"; else {?> <table border="1" cellpadding="7"> <tr> <td>id</td> <td>imie</td> <td>nazwisko</td> </tr> <?php $result = mysql_query("select * from osoby"); if ($result) { while ($line = mysql_fetch_array($result)) { echo "<tr>\n"; echo " <td>". $line['id']. "</td>\n"; echo " <td>". $line['imie']. "</td>\n"; echo " <td>". $line['nazwisko']. "</td>\n"; echo "</tr>\n"; mysql_close($conn);?> 18

19 </body> </html> Zapisz plik pod nazwą test_db.php w katalogu głównym serwera WWW (katalog C:\Apache\htdocs lub podobny). 3. Upewnij się, że są włączone serwery: MySQL oraz Apache. 4. Uruchom przeglądarkę i wpisz w pasku adresu: Powinieneś zobaczyć stronę jak poniżej: Jeśli tak faktycznie jest, to wszystko wykonałeś poprawnie. 19

20 3. Korzystanie z serwera MySQL z poziomu języka PHP 3.1. MySQL wprowadzenie Serwer baz danych został zainstalowany. Teraz zobaczymy, jak korzystać z baz danych tego serwera za pomocą skryptów PHP. UWAGA: celem tego kursu nie jest przekazanie kompletu wiadomości na temat języka SQL i sposobu jego wykorzystania. Takie wiadomości można znaleźć w innych kursach Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. Możesz również uzupełnić wiedzę na podstawie literatury. W tym rozdziale zaprezentuję absolutne podstawy posługiwania się poleceniami MySQL. Ważne: serwer MySQL jest autonomicznym oprogramowaniem, działającym podobnie jak serwer WWW na usługi aplikacji użytkowników. Jego zadaniem jest odpowiadanie na pytania klientów, dotyczące danych zawartych w bazach serwera. Podobnie jak HTTP w przypadku serwera WWW, istnieje protokół łączący aplikację z serwerem MySQL jest to ODBC. Zanim połączymy się z serwerem MySQL za pomocą skryptu PHP, warto poćwiczyć polecenia SQL (na tym właśnie języku opiera się serwer MySQL) za pomocą tekstowego interpretera tego języka. Warto nauczyć się obsługi klienta mysql w celu stworzenia i używania prostej bazy danych. Program mysql (czasami będę używał określenia monitor) jest interaktywnym programem pozwalającym na połączenie się z serwerem MySQL, przesyłanie zapytań i oglądanie ich wyników. mysql może być używany w trybie wsadowym: zapisujesz swoje zapytania do pliku, a później każesz mysql wykonać zawarte tam polecenia. Tak przetestowane polecenie z łatwością wstawisz następnie do skryptu PHP. Aby zobaczyć listę opcji, których możesz użyć w programie mysql, wywołaj go z opcją --help Połączenie z serwerem Zazwyczaj, aby połączyć się z serwerem, będziesz musiał w czasie wywołania mysql podać nazwę użytkownika MySQL oraz, w większości wypadków, hasło. Jeśli serwer 20

21 działa na innym komputerze niż ten, na którym pracujesz, będziesz musiał także podać nazwę tego komputera. mysql -h host -u user -p Enter password: ******** Znaki ******** reprezentują Twoje hasło, wprowadź je, kiedy mysql wyświetli zachętę w postaci Enter password:. Jeżeli zainstalowałeś serwer zgodnie z instrukcją, serwer nie posiada hasła. Nie jest to rozwiązanie bezpieczne. Gdy zdecydujesz się udostępnić swoją aplikację, koniecznie wprowadź hasło dostępu do serwera. Po pomyślnym połączeniu, możesz w każdej chwili się rozłączyć przez wpisanie polecenia QUIT po zachęcie mysql>. Tworzenie, modyfikacja, usuwanie baz danych i tabel w MySQL-u Utworzenie bazy danych w MySQL-u jest wyjątkowo proste. Aby wykreować bazę o nazwie baza1, należy wydać polecenie: mysql> create database baza1; Polecenie usuwające bazę danych: mysql> drop database baza1; Przedstawione poniżej polecenie create table tworzy tabelę osoby w bazie baza1. mysql> create table osoby ( -> numer int not null, -> imie varchar(30), -> nazwisko varchar(50), -> stanowisko varchar(50), -> primary key (numer) ->); Tabela osoby została utworzona z czterech pól. Pierwsze pole numer jest typu liczbowego całkowitego, następne pola imie, nazwisko i stanowisko są typu znakowego. Atrybut primary key powoduje, że numer staje się polem kluczowym, co zapewnia jego unikatowość. 21

22 Za pomocą polecenia alter table można: dodać lub usunąć pole z tabeli, zmienić definicję istniejących pól, zmienić nazwę pól, a nawet nazwy tabel. Na przykład, żeby dodać pole pensja do tabeli osoby i umieścić je tuż za polem numer, należy wydać polecenie: mysql> alter table osoby add pensja int after numer; Polecenie, które usuwa pole pensja: mysql> alter table osoby drop pensja; Aby zmienić definicję pola imie, należy posłużyć się słowem kluczowym modify, tak jak poniżej: mysql> alter table osoby modify imie varchar(100); Można także zmienić nazwę pola, na przykład pole imie na pseudonim, za pomocą atrybutu change. Jest to zaprezentowane poniżej: mysql> alter table osoby change imie pseudonim varchar(30); Możliwa jest też zmiana nazwy tabeli, na przykład tabeli osoby na klienci, za pomocą atrybutu rename, tak jak poniżej: mysql> alter table osoby rename klienci; Wstawianie danych do tabeli jest możliwe dzięki poleceniu insert into. I tak na przykład polecenie: mysql> insert into osoby values( 20, 'Rafal', 'Grzybowski' 'autor'); wstawi do zdefiniowanej wcześniej tabeli osoby jeden rekord danych. Uniwersalnym poleceniem wybierania danych z serwera jest select. Aby wyświetlić wszystkie informacje z tabeli osoby, należy wpisać: 22

Bazy danych - wykład wstępny

Bazy danych - wykład wstępny Bazy danych - wykład wstępny Wykład: baza danych, modele, hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy, schemat logiczny, tabela, kwerenda, SQL, rekord, krotka, pole, atrybut, klucz podstawowy, relacja,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów baz danych

Projektowanie systemów baz danych Projektowanie systemów baz danych Seweryn Dobrzelewski 4. Projektowanie DBMS 1 SQL SQL (ang. Structured Query Language) Język SQL jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do

Bardziej szczegółowo

Instalacja MySQL. http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html#downloads

Instalacja MySQL. http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html#downloads Instalacja MySQL Baza MySQL tworzona jest przez Szwedzką firmę MySQL AB strona domowa projektu to: www.mysql.com Wersję bezpłatną (różniącą się od komercyjnej brakiem wsparcia technicznego, nośnika i podręcznika)

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Przetwarzanie i organizowanie danych : bazy danych Nr ćwiczenia 10 Temat Aplikacje

Bardziej szczegółowo

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Wprowadzenie do języka SQL. Polecenia generujące strukturę bazy danych: CREATE, ALTER i DROP. Polecenia: wprowadzające dane do bazy - INSERT, modyfikujące zawartość

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga (stanislaw.flaga@agh.edu.pl)

z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga (stanislaw.flaga@agh.edu.pl) mysql relacyjna baza danych wstęp Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu: Techniki Informatyczne Stanisław Flaga () Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP + bazy danych Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, współpraca PHP z bazami

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Podstawy języka SQL Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Plan wykładu Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność danych Współbieżność

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Modele danych

Baza danych. Modele danych Rola baz danych Systemy informatyczne stosowane w obsłudze działalności gospodarczej pełnią funkcję polegającą na gromadzeniu i przetwarzaniu danych. Typowe operacje wykonywane na danych w systemach ewidencyjno-sprawozdawczych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do baz danych

Wprowadzenie do baz danych Wprowadzenie do baz danych Bazy danych stanowią obecnie jedno z ważniejszych zastosowań komputerów. Podstawowe zalety komputerowej bazy to przede wszystkim szybkość przetwarzania danych, ilość dostępnych

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Gekosale 1.4 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do integracji...

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Baza danych to:

Baza danych. Baza danych to: Baza danych Baza danych to: zbiór danych o określonej strukturze, zapisany na zewnętrznym nośniku (najczęściej dysku twardym komputera), mogący zaspokoić potrzeby wielu użytkowników korzystających z niego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. dr Jakub Boratyński. pok. A38

Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. dr Jakub Boratyński. pok. A38 Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem zajęcia 1 dr Jakub Boratyński pok. A38 Program zajęć Bazy danych jako podstawowy element systemów informatycznych wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Joomla! Instalacja. Pobierz pakiet instalacyjny. instalacji XAMPP

Joomla! Instalacja. Pobierz pakiet instalacyjny. instalacji XAMPP Joomla! Instalacja Pobierz pakiet instalacyjny 1. Wejdź na witrynę http://www.apachefriends.org 2. Następnie przejdź do sekcji XAMPP for Windows 3. W sekcji XAMPP for Windows przejdź do działu Download

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 2 Zaprojektowaliśmy stronę dodaj_dzial.aspx proszę jednak spróbować dodać nowy dział nie podając jego nazwy

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu oscommerce 2.3.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Internetowe bazy danych

Internetowe bazy danych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Internetowe bazy danych wykład 6 dr inż. Jacek Mazurkiewicz e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Kontrola dostępu

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko Data Ocena. Laboratorium 7

Imię i Nazwisko Data Ocena. Laboratorium 7 Imię i Nazwisko Data Ocena Laboratorium 7 Celem tego ćwiczenia jest pokazanie, że w MoscowML można pisać aplikacje użytkowe, np. prosty interpreter języka SQL (MLSQL) Listy i krotki Różnica pomiędzy krotkami

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP + bazy danych Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, współpraca PHP z bazami

Bardziej szczegółowo

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego.

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. 77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. Przy modelowaniu bazy danych możemy wyróżnić następujące typy połączeń relacyjnych: jeden do wielu, jeden do jednego, wiele

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Języki skryptowe - PHP. PHP i bazy danych. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl. vl07

Pawel@Kasprowski.pl Języki skryptowe - PHP. PHP i bazy danych. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl. vl07 PHP i bazy danych Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Użycie baz danych Bazy danych używane są w 90% aplikacji PHP Najczęściej jest to MySQL Funkcje dotyczące baz danych używają języka SQL Przydaje się

Bardziej szczegółowo

Dostęp do baz danych z serwisu www - PHP. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Joanna Paszkowska, 4 rok FK

Dostęp do baz danych z serwisu www - PHP. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Joanna Paszkowska, 4 rok FK Dostęp do baz danych z serwisu www - PHP Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Joanna Paszkowska, 4 rok FK Bazy Danych I, 8 Grudzień 2009 Plan Trochę teorii Uwagi techniczne Ćwiczenia Pytania Trójwarstwowy

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Doctrine ORM

Wprowadzenie do Doctrine ORM Wprowadzenie do Doctrine ORM Przygotowanie środowiska Do wykonania ćwiczenia konieczne będzie zainstalowanie narzędzia Composer i odpowiednie skonfigurowanie Netbeans (Tools->Options->Framework & Tools->Composer,

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

1. Sprawdzenie ustawień konfiguracyjnych. Uruchomienie wiersza poleceń:..\ścieżka\bin>mysqladmin variables

1. Sprawdzenie ustawień konfiguracyjnych. Uruchomienie wiersza poleceń:..\ścieżka\bin>mysqladmin variables MYSQL 1 1. Sprawdzenie ustawień konfiguracyjnych Uruchomienie wiersza poleceń:..\ścieżka\bin>mysqladmin variables 2 2. Wstępna konfiguracja Po zainstalowaniu aplikacji należy przed uruchomieniem wykonać

Bardziej szczegółowo

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 Dariusz Bober Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej Streszczenie: W artykule przedstawiony został język QUERY, standardowe narzędzie pracy administratora

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Karta pracy 1

Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 1. Utwórz katalog Bazy danych służący do przechowywania wszelkich danych dotyczących kursu. 2. W katalogu Bazy danych stwórz podkatalog BD1 służący jako

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Język PHP Paweł Witkowski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesień 2011 P. Witkowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. VIII Jesień 2011 1 /

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP. Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, obsługa formularzy oraz zmiennych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe. Wykład 4 mysql. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science

Systemy internetowe. Wykład 4 mysql. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science Systemy internetowe Wykład 4 mysql MySQL - wstęp SZBD: komercyjne: Microsoft SQL Server, Oracle, DB2... darmowe: MySQL, PostgreSQL, Firebird... MySQL darmowy (użytek niekomercyjny) Wady: niska wydajność

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Pracownia nr 9 (studia stacjonarne) - 05.12.2008 - Rok akademicki 2008/2009 2/16 Bazy danych - Plan zajęć Podstawowe pojęcia: baza danych, system zarządzania bazą danych tabela,

Bardziej szczegółowo

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej,

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej, 1. Wykonaj bazę danych biblioteki szkolnej, Otwórz MS Access a następnie z menu plik wybierz przycisk nowy, w oknie nowy plik wybieramy pusta baza danych nadaj jej nazwę Biblioteka i wybierz miejsce w

Bardziej szczegółowo

Data modyfikacji: 2013-08-14

Data modyfikacji: 2013-08-14 Data modyfikacji: 2013-08-14 Co zawiera ten dokument: Ten dokument przedstawia, w jaki sposób zainstalować program Kancelaris PLUS 4 za pomocą standardowego instalatora na serwerze MySQL w wersji 5.0 i

Bardziej szczegółowo

Definicja bazy danych TECHNOLOGIE BAZ DANYCH. System zarządzania bazą danych (SZBD) Oczekiwania wobec SZBD. Oczekiwania wobec SZBD c.d.

Definicja bazy danych TECHNOLOGIE BAZ DANYCH. System zarządzania bazą danych (SZBD) Oczekiwania wobec SZBD. Oczekiwania wobec SZBD c.d. TECHNOLOGIE BAZ DANYCH WYKŁAD 1 Wprowadzenie do baz danych. Normalizacja. (Wybrane materiały) Dr inż. E. Busłowska Definicja bazy danych Uporządkowany zbiór informacji, posiadający własną strukturę i wartość.

Bardziej szczegółowo

Kurs. Podstawy MySQL

Kurs. Podstawy MySQL Kurs Podstawy MySQL Krótkie info. Autorem kursu jest Piotr Jędrusik. Kurs jest własnością serwisu MySQL FAQ www.mysqlfaq.prv.pl, email: mysqlfaq@twister.pl. 1. Tworzymy bazę. Stworzymy pierwszą bazę o

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi

Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi Zakres tematyczny dotyczący kursu PHP i MySQL - Podstawy pracy z dynamicznymi stronami internetowymi 1 Rozdział 1 Wprowadzenie do PHP i MySQL Opis: W tym rozdziale kursanci poznają szczegółową charakterystykę

Bardziej szczegółowo

SQL (ang. Structured Query Language)

SQL (ang. Structured Query Language) SQL (ang. Structured Query Language) SELECT pobranie danych z bazy, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Rozkaz INSERT Rozkaz insert dodaje nowe wiersze

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy języka SQL

2. Podstawy języka SQL 1. Uczeń: Uczeń: 2. Podstawy języka SQL a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna podstawowe komendy języka SQL, wie jak utworzyć prostą bazę danych korzystając z darmowego serwera baz danych MySQL, wie,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Metody tworzenia systemów informatycznych w tym, także rozbudowanych baz danych są komputerowo wspomagane przez narzędzia CASE (ang. Computer Aided Software

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 1. Temat: Wprowadzenie do MySQL-a

Laboratorium nr 1. Temat: Wprowadzenie do MySQL-a Laboratorium nr 1 Temat: Wprowadzenie do MySQL-a MySQL jest najpopularniejszym darmowym systemem obsługi baz danych rozpowszechnianym na zasadach licencji GPL. Jego nowatorska budowa pozwoliła na stworzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Diagramy związków encji. Laboratorium. Akademia Morska w Gdyni

Diagramy związków encji. Laboratorium. Akademia Morska w Gdyni Akademia Morska w Gdyni Gdynia 2004 1. Podstawowe definicje Baza danych to uporządkowany zbiór danych umożliwiający łatwe przeszukiwanie i aktualizację. System zarządzania bazą danych (DBMS) to oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych mgr inż. Krzysztof Szałajko Czym jest baza danych? Co rozumiemy przez dane? Czym jest system zarządzania bazą danych? 2 / 25 Baza danych Baza danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski Plan wykładu Bazy danych Podstawy relacyjnego modelu danych Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS. Zapoznaj się ze sposobami użycia narzędzia T SQL z wiersza poleceń.

Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS. Zapoznaj się ze sposobami użycia narzędzia T SQL z wiersza poleceń. Cel: polecenia T-SQL Założenia do ćwiczeń: SQL Server UWM Express Edition: 213.184.8.192\SQLEXPRESS Authentication: SQL Server Authentication Username: student01,, student21 Password: student01,., student21

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Projektowani Systemów Inf.

Projektowani Systemów Inf. Projektowani Systemów Inf. Wykład VII Bezpieczeństwo Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo związane z danymi Konstrukcja magazynów danych Mechanizmy zapisu i modyfikacji danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main.

znajdowały się różne instrukcje) to tak naprawdę definicja funkcji main. Część XVI C++ Funkcje Jeśli nasz program rozrósł się już do kilkudziesięciu linijek, warto pomyśleć o jego podziale na mniejsze części. Poznajmy więc funkcje. Szybko się przekonamy, że funkcja to bardzo

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. wprowadzenie teoretyczne. Piotr Prekurat 1

Bazy danych. wprowadzenie teoretyczne. Piotr Prekurat 1 Bazy danych wprowadzenie teoretyczne Piotr Prekurat 1 Baza danych Jest to zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody. Zatem jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

PTI S1 Tabele. Tabele. Tabele

PTI S1 Tabele. Tabele. Tabele Tabele Tabele 43 1.3. Tabele Jako że bazy danych składają się z tabel, musimy nauczyć się jak je zaprojektować, a następnie stworzyć i zarządzać nimi w programie Microsoft Access 2013. Zajmiemy się również

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN Procedury zapamiętane w Interbase - samodzielne programy napisane w specjalnym języku (właściwym dla serwera baz danych Interbase), który umożliwia tworzenie zapytań, pętli, instrukcji warunkowych itp.;

Bardziej szczegółowo

WTYCZKA FARA-TCM Dane techniczne dla twórców zewnętrznych aplikacji do obsługi map cmentarza

WTYCZKA FARA-TCM Dane techniczne dla twórców zewnętrznych aplikacji do obsługi map cmentarza 2015 WTYCZKA FARA-TCM Dane techniczne dla twórców zewnętrznych aplikacji do obsługi map cmentarza Dokumentacja techniczna dostępu do podstawowych danych cmentarnych w programie FARA. wersja 1.0 aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu.

Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Wykonanie: Radom Maj 2008 1 Serwis WWW szkoły w Internecie to obecnie najszybszy i najtańszy sposób dotarcia do największego kręgu

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Polecenie 3.1: Uruchom SQL Server Management Studio, zaloguj się do serwera.

Polecenie 3.1: Uruchom SQL Server Management Studio, zaloguj się do serwera. Instrukcja do przedmiotu Bazy danych laboratorium (zajęcia 3) 1 Na poprzednich zajęciach nauczyliśmy się tworzyd bazy danych i proste tabele przechowujące dane. Dzisiaj pójdziemy krok dalej - zajmiemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

1. Zarządzanie informacją w programie Access

1. Zarządzanie informacją w programie Access 1. Zarządzanie informacją w programie Access a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń: zna definicję bazy danych i jej zadania, zna pojęcia: rekord, pole, klucz podstawowy, zna obiekty bazy danych: tabele,

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L P o d s t a w y j ę z y k a S Q L Adam Cakudis IFP UAM Użytkownicy System informatyczny Aplikacja Aplikacja Aplikacja System bazy danych System zarządzania baz ą danych Schemat Baza danych K o n c e p

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

www.plansoft.org plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Panel wyszukiwania PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW

www.plansoft.org plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Panel wyszukiwania PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Zmiany w Plansoft.org Panel wyszukiwania... 1 Uruchamianie panelu wyszukiwania... 2 Wyszukiwanie poleceń menu... 2 Wyszukiwanie rozkładów zajęć wykładowców... 3 Wyszukiwanie rozkładów zajęć grup i użycia

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

MS Windows Vista. Spis treści. Autor: Jacek Parzonka, InsERT

MS Windows Vista. Spis treści. Autor: Jacek Parzonka, InsERT MS Windows Vista Autor: Jacek Parzonka, InsERT Spis treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 2 PROBLEMY... 2 UŻYWANIE AUTENTYKACJI WINDOWS DLA MS SQL SERVERA 2005 EXPRESS... 2 Run as administrator... 3 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Informatyka poziom rozszerzony Serwis WWW w projekcie edukacyjnym

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo