<< Powrót. Sterowniki programowalne Modicon TSX Micro

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "<< Powrót. Sterowniki programowalne Modicon TSX Micro"

Transkrypt

1 << Powrót Sterowniki programowalne Modicon TSX Micro

2 ZawartoÊç Strony Sterowniki TSX Micro Przeglàd sterowników TSX Micro Sterowniki TSX 0// Modu y we/wy Przeglàd dwustanowych we/wy Modu y we/wy dwustanowych 0 Przeglàd szybkoz àczy systemu Telefast Telefast system po àczeƒ strony 0 TSX DPZ modu bezpieczeƒstwa TSX STZ modu rozszerzeƒ dla sterowników TSX Nano TSX SAZ modu master dla magistrali AS-i Modu i jednostka zasilajàca magistral AS-i Modu y u ytkownika Przeglàd we/wy analogowych 0 Zintegrowane kana y analogowe i modu y we/wy analogowych Sterowanie procesami pó ciàg ymi Przeglàd liczników Zintegrowane kana y zliczajàce i modu y liczników 0 Modu y i jednostki zasilajàce Oprogramowanie PL i terminale Przeglàd oprogramowania rozwini tego i operacyjnego Oprogramowanie programujàce PL/Micro/Junior/Pro 0 Oprogramowanie aplikacyjne PL SMC Oprogramowanie SDKC j zyk C Oprogramowanie PL FUZ do sterowania Fuzzy Logic Oprogramowanie serwera danych OFS 00 Oprogramowania uruchamiania sterownika SIMTSX 0 Oprogramowanie operacyjne PL Pro-Dyn 0 Przeglàd terminali przemys owych 0 Terminal nastawczy FTX 0 Przemys owy notebook FTX 0 Terminal programujàcy FTX 0 Przeglàd jednostek wyêwietlaczy, terminali i paneli 0 Terminale alfanumeryczne HBT-H/P/E 0 Terminale graficzne XBT-F/TXBT-F 0 Przemys owe panele operacyjne CCX 0 Komunikacja Przeglàd modu ów magistrali i sieci Komunikacja X-WAY Sieç FIPWAY i, 0 Sieç Modbus Plus Magistrala AS-i Magistrala FIPIO Magistrala UNI-TELWAY Magistrala Modbus/Jbus Asynchroniczne àcza szeregowe Kable àczeniowe Za àczniki Dokumentacja Pobór mocy modu ów TSX Micro Normy i certyfikaty dla produktów systemu automatyki

3 Lista alfabetyczna produktów Nazwa Oznaczenie Strony A Akcesoria àczeniowe sieci FIPWAY TSX FP Akcesoria àczeniowe sieç FIPWAY/ magistrala FIPIO TSX FP Akcesoria àczeniowe, z àcza TSX CAP, B Baterie TSX PLP Baterie podtrzymujàce TSX BAT Bezpieczniki szybkie x 0 ABE-FU D Demontowalny blok ciàg oêci ABE-ACC Demontowalny przekaênik elektromechaniczny ABR-S Demontowalny przekaênik wejêciowy, pó przewodnikowy ABS-E Demontowalny przekaênik wyjêciowy, pó przewodnikowy ABS-S D awik kablowy IP ABE-ACC Dobierane rezystory TSX AAK Dodatkowa zatrzaskowa listwa przy àczeniowa ABE-BV Dokumentacja XBT-X Dokumentacja TLXD Dokumentacja TLX DS,, Dokumentacja TMX DM Dokumentacja TMX DMM Dokumentacja TSXD, Dokumentacja TSX DM,,, Dokumentacja TSX DM, Dokumentacja instalacji i nastawiania FIPWAY TSX DG Dokumentacja instalacji modu u TSX SAZ TLX DS Dokumentacja instalacji modu u TSX SAZ TSX DM Dokumentacja instalacji oprogramowania FIPWAY/FIPIO TLX DSCOM Dokumentacja sterownika TSX Nano TLX DM Dokumentacja techniczna na p ycie CD TSX CD 0 I Instrukcja instalacji TLX DS Instrukcja instalacji TSX D Interfejsy àczeniowe TSX TAP J Jednostka podstawowa dla demontowalnych wejêç pó przewodnikowych ABE-P Jednostka podstawowa dla przekaêników elektromechanicznych lub pó przewodnikowych ABE-P0T Jednostka podstawowa dla przekaêników elektromechanicznych lub pó przewodnikowych ABE-PT Jednostka podstawowa z demontowalnymi wyjêciami przekaênikowymi (elektromechanicznymi) ABE-RT Jednostka podstawowa, / kana ów z zainstalowanymi przekaênikami elektromechanicznymi ABE-R Jednostka podstawowa, z zainstalowanymi wejêciami pó przewodnikowymi ABE-SE Jednostka podstawowa, z zainstalowanymi wyjêciami pó przewodnikowymi ABE-S0S Jednostka zasilajàca TBX SUP K Kable (wstà ki) do magistrali AS-i XZ-CB Kable àczeniowe TSX PCD Kable àczeniowe TSX SCP Kable àczeniowe TSX CDP, Nazwa Oznaczenie Strony Kable àczeniowe dla kart PCMCIA i portów TER/AUX T FTX CB Kable àczeniowe do kart PCMCIA i portów TER/AUX TSX PC Kable àczeniowe do kart PCMCIA i portów TER/AUX TSX SCP Kable àczeniowe do sterowników TSX Nano TSX CSA Kable àczeniowe do kart PCMCIA i portów TER/AUX XBT-Z wyêwietlacza XBT i terminali XBT-Z Kable àczeniowe sieci FIPWAY TSX FPCG Kable àczeniowe sieci Modbus/Jbus TSX SCP Kable àczeniowe sieç FIPWAY/magistrala FIPIO TSX FP Kable àczeniowe UNI-TELWAY TSX PCU Kable àczeniowe UNI-TELWAY TSX SCP Kable àczeniowe UNI-TELWAY TFTX CB Kable àczeniowe UNI-TELWAY TSX CSA Kable àczeniowe, kable prefabrykowane TSX CCP, Karta FIPIO TSX FPP Karta rozszerzenia pami ci TSX MFP Karta rozszerzenia PCMCIA TSX RP Karty PCMCIA TSX SCP 0,, Karty PCMCIA TSX FPP Karty PCMCIA do sieci Modbus Plus TSX MBP L Listwa przy àczeniowa TSXP ACC Listwa przy àczeniowa TSX BLZ, Listwa przy àczeniowa UNI-TELWAY TSXP ACC 0 M Modu master magistrali AS-i TSX SAZ Modu rozszerzajàcy oddalonych, dwustanowych we/wy TSX STZ Modu adaptora TSX ACZ Modu i jednostka zasilajàca magistrali AS-i TSX SUP Modu y dwustanowych we/wy TSX DMZ Modu y i jednostki zasilajàce TSX SUP Modu y liczników TSX CTZ Modu y àczeniowe do kabli (wstà ek) magistrali AS-i XZ-SDE Modu y wejêciowe, dwustanowe TSX DEZ Modu y wejêç analogowych TSX AEZ Modu y wentylatorów TSX FAN Modu y wyjêç analogowych TSX ASZ Modu y wyjêç dwustanowych TSX DSZ O Oddzielne cz Êci do sterowników TSX Nano TSX 0 Oprawki etykiet (samoprzylepnych) AR-SB Oprogramowanie etykietowania dla u ytkownika ABE-LOGV Os ona do modu u àczeniowego XZ-SDE XZ-SDP Os ona gniazda TSX RKA P Pakiet kart z naci tymi etykietami ANE-LOGF Pakiety oprogramowania TLXL Pakiety oprogramowania uaktualnienie TLXR Pakiety oprogramowania uaktualnienie TLXU Pod àczenia jednostki podstawowej Telefast ABE-, Pod àczenia jednostki podstawowej, kana ów dla sygna ów dwustanowych ABE-H Pod àczenia jednostki podstawowej, kana ów dla sygna ów dwustanowych ABE-H Pod àczenia jednostki podstawowej, kana ów dla sygna ów dwustanowych ABE-H0

4 Nazwa Oznaczenie Strony Podr cznik TLX DS Podr cznik TLX D Podr cznik, dokumentacja X-WAY TSX DR, Przekaênik up ywu doziemnego dla magistrali AS-i RMO-PAS Przepust ze z àczem CNOMO ABE-ACC Przepust ze z àczem przemys owym ABE-ACC0 R R czny mini terminal TFTX 0 Rozdzielacz jednostki podstawowej ABE-ACC0 Rozszerzajàce, oddalone we/wy do sterowników TSX Nano TSX 0 Rozszerzajàcy mini stojak TSX RKZ S Skrzynka przy àczowa T sieci Modbus/Jbus TSX SCA Nazwa Oznaczenie Strony Skrzynka przy àczowa T UNI-TELWAY TSX SCA 0 Sterowniki TSX Micro TSX Symulator dwustanowych we/wy jednostki podstawowej ABE- Symulator we/wy jednostki podstawowej ABE-TES T Terminal programatora FTX TFTX 0 Terminale z lub liniami o 0 znakach XBT-E 0 W Wtyczka ze z àczem 0-pinowym (m skim) ABE-ACC WyÊwietlacz z liniami o 0 znakach XBT-H 0 WyÊwietlacz z liniami o 0 znakach XBT-P 0 Z Zestaw do montowania na p ycie ABE-ACC0

5 Alfabetyczny spis oznaczeƒ produktów Oznaczenie Opis Strony A ABE- Symulator dwustanowych we/wy jednostki podstawowej Pod àczenia jednostki podstawowej Telefast, ABE-ACC0 Zestaw do montowania na p ycie ABE-ACC0 Rozdzielacz jednostki podstawowej ABE-ACC Demontowalny blok ciàg oêci ABE-ACC Przepust ze z àczem CNOMO ABE-ACC0 Przepust ze z àczem przemys owym ABE-ACC Wtyczka ze z àczem 0-pinowym (m skim) ABE-ACC D awik kablowy IP ABE-BV Dodatkowa zatrzaskowa listwa przy àczeniowa ABE-FU Bezpieczniki szybkie x 0 ABE-H0 Pod àczenia jednostki podstawowej, kana ów dla sygna ów dwustanowych ABE-H Pod àczenia jednostki podstawowej, kana ów dla sygna ów dwustanowych ABE-H Pod àczenia jednostki podstawowej, kana ów dla sygna ów dwustanowych ABE-LOGV Oprogramowanie etykietowania dla u ytkownika ABE-P0T Jednostka podstawowa dla przekaêników elektromechanicznych lub pó przewodnikowych ABE-P Jednostka podstawowa dla demontowalnych wejêç pó przewodnikowych ABE-PT Jednostka podstawowa dla przekaêników elektromechanicznych lub pó przewodnikowych ABE-R Jednostka podstawowa, / kana ów z zainstalowanymi przekaênikami elektromechanicznymi ABE-RT Jednostka podstawowa z demontowalnymi wyjêciami przekaênikowymi (elektromechanicznymi) ABE-S0S Jednostka podstawowa, z zainstalowanymi wyjêciami pó przewodnikowymi ABE-SE Jednostka podstawowa, z zainstalowanymi wejêciami pó przewodnikowymi ABE-TES Symulator we/wy jednostki podstawowej ABR-S Demontowalny przekaênik elektromechaniczny ABS-E Demontowalny przekaênik wejêciowy, pó przewodnikowy ABS-S Demontowalny przekaênik wyjêciowy, pó przewodnikowy ANE-LOGF Pakiet kart z naci tymi etykietami AR-SB Oprawki etykiet (samoprzylepnych) R RMO-PAS Przekaênik up ywu doziemnego dla magistrali AS-i T T FTX R czny mini terminal 0 T FTX Przemys owy notebook FTX 0 T FTX Terminal programatora FTX 0 T FTX CB Kable àczeniowe dla kart PCMCIA i portów TER/AUX Kable àczeniowe UNI-TELWAY TBX SUP Jednostka zasilajàca TLX D Dokumentacja TLX DM Dokumentacja sterownika TSX Nano TLX DS Dokumentacja,, Instrukcja instalacji Podr cznik Dokumentacja instalacji modu u TSX SAZ TLX DS COM Dokumentacja instalacji oprogramowania FIPWAY/FIPIO TLX L Pakiety oprogramowania TLX R Pakiety oprogramowania uaktualnienie Oznaczenie Opis Strony TLX U Pakiety oprogramowania uaktualnienie TMX DM Dokumentacja TSX 0 Oddzielne cz Êci do sterowników TSX Nano Rozszerzajàce, oddalone we/wy do sterowników TSX Nano TSX Sterowniki TSX Micro TSX AAK Dobierane rezystory TSX ACZ Modu adaptora TSX AEZ Modu y wejêç analogowych TSX ASZ Modu y wyjêç analogowych TSX BAT Baterie podtrzymujàce TSX BLZ Listwa przy àczeniowa, TSX CAP Akcesoria àczeniowe, z àcza, TSX CCP Kable àczeniowe, kable prefabrykowane, TSX CD Dokumentacja techniczna na p ycie CD TSX CDP Kable àczeniowe, TSX CSA Kable àczeniowe do sterowników TSX Nano Kable àczeniowe UNI-TELWAY TSX CTZ Modu y liczników TSX D Dokumentacja, Instrukcja instalacji Podr cznik TSX DEZ Modu y wejêciowe, dwustanowe TSX DG Dokumentacja instalacji i nastawiania FIPWAY TSX DM Dokumentacja,,,,,, TSX DM Dokumentacja instalacji modu u TSX SAZ TSX DM Dokumentacja TSX DMZ Modu y dwustanowych we/wy TSX DR Podr cznik, dokumentacja X-WAY, TSX DSZ Modu y wyjêç dwustanowych TSX FAN Modu y wentylatorów TSX FP Akcesoria àczeniowe sieci FIPWAY Kable àczeniowe sieç FIPWAY/ magistrala FIPIO Akcesoria àczeniowe sieç FIPWAY/ magistrala FIPIO TSX FP CG Kable àczeniowe sieci FIPWAY TSX FPP Karta FIPIO Karty PCMCIA TSX MBP Karty PCMCIA do sieci Modbus Plus TSX MFP Karta rozszerzenia pami ci TSXMRP Karta rozszerzenia PCMCIA TSX P ACC Listwa przy àczeniowa Listwa przy àczeniowa UNI-TELWAY 0 TSX PC Kable àczeniowe do kart PCMCIA i portów TER/AUX TSX PCD Kable àczeniowe TSX PCU Kable àczeniowe UNI-TELWAY TSX PLP Baterie TSX RKA Os ona gniazda TSX RKZ Rozszerzajàcy mini stojak TSX SAZ Modu master magistrali AS-i TSX SCA Skrzynka àczeniowa T sieci Modbus/Jbus Skrzynka àczeniowa T UNI-TELWAY 0 TSX SCP Kable àczeniowe Kable àczeniowe do kart PCMCIA i portów TER/AUX Kable àczeniowe sieci Modbus/Jbus Karty PCMCIA 0,, Kable àczeniowe UNI-TELWAY TSX STZ Modu rozszerzajàcy oddalonych, dwustanowych we/wy TSX SUP Modu i jednostka zasilajàca magistrali AS-i Modu y i jednostki zasilajàce TSX TAP I Interfejsy àczeniowe

6 Oznaczenie Opis Strony X XBT-E Terminale z lub liniami o 0 znakach 0 XBT-H WyÊwietlacz z liniami o 0 znakach 0 XBT-P WyÊwietlacz z liniami o 0 znakach 0 XBT-X Dokumentacja XBT-Z Kable àczeniowe do: kart PCMCIA i portów TER/AUX wyêwietlacza XBT i terminali Oznaczenie Opis Strony XZ-CB Kable (wstà ki) do magistrali AS-i XZ-SDE Modu y àczeniowe do kabli (wstà ek) magistrali AS-i XZ-SDP Os ona do modu u àczeniowego XZ-SDE

7 Przeglàd Zastosowania Do ma ych i Êrednich systemów sterujàcych Gniazdo podstawowe rozszerzenia Liczba we/wy dwustan. na z àczu na listwie przy àczenio. Modu bezpieczeƒstwa PREVENTA Oddane we/wy Liczba Typ Telefast Bloki àczeniowe Bloki interfejsów ( wyposa one w modu we/wy dwustanowych) we/wy: we a V, wy a V we/wy: we a V, wy a V, we c /0 V, wy a V, wy przekaêników Nadzór wy àczników awaryjnych i kraƒcowych oddalonych we/wy ( sterowniki TSX Nano) lub we/wy na magistrali AS-i (suma we/wy àcznie z kasetà rozszerzeƒ) we a V, we c V, wy a V, wy przekaêników,, kana ów lub kana ów Zegar czasu rzeczywistego We/wy analogowe Zintegrowany Liczba modu ów Typ modu u Sterowanie procesem Zliczanie Zintegrowane Liczba modu ów Typ modu u Komunikacja Zintegrowana Z kartà PCMCIA Struktura oprogramowania Struktura pami ci Napi cie zasilania Standardowe we/wy Typ Po àczenie Typ PLC Strony modu y formatu po ówkowego we -bitowych (±0 V, 0-0 V), we -bitowych (0-0 ma, -0 ma), wielozakresowe we ró nicowe -bitowe (wysoki poziom, termopary, sondy temperaturowe), wy -bitowe + znak (±0 V), wy -bitowe + znak (±0 V, 0-0 ma, -0 ma) P tle sprz eƒ, zintegrowane funkcje PID, PWM (modulacja szerokoêci impulsów) i SERVO (sterowanie dwustanowe zaworów) kana y 00 Hz wykorzystujàce wejêcia dwustanowe modu y formatu po ówkowego Modu y liczników, lub kana y 0 khz, kana y 00 Hz :funkcje zliczania w gór, w dó, góra/dó port RS, do terminala lub z protokó em master/slave UNI-TELWAY Program jednozadaniowy (cykliczny lub okresowy) lub wielozadaniowy (zadanie g ówne cykliczne lub okresowe szybkie) Podprogramy przerwaƒ ( do przerwaƒ wywo anych przez wejêcia dwustanowe lub liczniki) Wewn trzna pami ç RAM z podtrzymaniem o pojemnoêci K s ów:, K (listy rozkazów), K s ów danych oraz s ów sta ych c 00/0 V (zintegrowane a V a V do zasilania czujników) we c V, we a V, we a V, we a V, I a V, I a V, wy przekaê. wy przekaê. wy a V wyprzekaê. O a V O a V Przez listw przy àczeniowà Przez z àcze HE 0 TSX 0 TSX 0 TSX 0 TSX 0 TSX 0 TSX 0 0AR 0DR DT DR DTK DTK

8 Do systemów sterowania wymagajàcych du ej iloêci pami ci (programu i danych) i/lub rozbudowanej komunikacji Do systemów sterowania wymagajàcych we/wy analogowych i/lub funkcji szybkiego zliczania we/wy: we a V, wy a V 0 we/wy: we a V, we c V, wy a V, wy przekaêników Zintegrowane (sekundy, minuty, godzina, dzieƒ, miesiàc, rok) we -bitowych (0-0 V, 0-0 ma, -0 ma) ; wy -bitowych (0-0 V) modu y formatu po ówkowego we -bitowych (±0 V, 0-0 V), we -bitowych (0-0 ma, -0 ma), ró nicowe wielozakresowe we -bitowe (wysokiego poziomu, termopary, sondy temperaturowe), wy -bitowe + znak (±0 V), wy -bitowe + znak (±0 V, 0-0 ma, -0 ma) z MMI do wspó pracy z panelem operatorskim CCX (sterowanie i nastawa maksymalnie obwodów sprz enia) kana y 00 Hz wykorzystujàce wejêcia dwustanowe kana y 00 Hz wykorzystujàce wejêcia dwustanowe i zintegrowane kana y 0 khz modu y formatu po ówkowego Modu y liczników, lub kana y 0 khz/00 Hz: funkcje zliczania w gór i w dó sta y port pomocniczy i dla terminala (RS, z protokó em UNI-TELWAY master/slave lub ciàg znaków) RS C// lub àcze szeregowe z p tlà pràdowà, Modbus/Jbus, UNI-TELWAY lub komunikaty telegramów FIPWAY, magistrala FIPIO Podprogramy przerwaƒ ( do podprogramów wywo ywanych przez wejêcia dwustanowe, zliczanie lub wiadomoêci typu telegram FIPWAY) Pami ç wewn trzna RAM z podtrzymaniem o pojemnoêci 0 K s ów :, K listy rozkazów, K s ów danych i s ów sta ych, Rozszerzenie do K s ów przez kart PCMCIA : K instrukcji listy rozkazów, K s ów danych i s ów sta ych c 00/0 V (zintegrowane a V a V c 00/0 V (zintegrowane a V a V do zasilania czujników) do zasilania czujników) TSX 00 TSX 0 TSX 00 TSX 0

9 Sterowniki TSX -0 Opis, wybór Prezentacja Sterowniki TSX - 0 o zwartej, modu owej budowie ró nià si napi ciem zasilania i typem modu ów dwustanowych w pierwszym gnieêdzie. Ka dy TSX - 0 sk ada si z kasety zawierajàcej zasilacz (... V lub ~00/0 V), procesora zawierajàcego K s ów pami ci RAM (program, dane i sta e), pami ci z podtrzymaniem FLASH EPROM, modu u we/wy dwustanowych ( lub we/wy) i wolnych gniazd. Kaseta rozszerzeƒ TSX RKZ pozwala na zwi kszenie liczby gniazd o. Ka de wolne gniazdo mo na wyposa yç w: modu we/wy dwustanowych formatu standardowego, modu y we/wy dwustanowych formatu po ówkowego, we/wy analogowe ( do kana ów) lub modu y liczników. Opis Sterowniki TSX -0 i rozszerzajàca mini kaseta TSX RKZ 0 sk ada si z: kasety podstawowej -gniazdowej, centralnego bloku wyêwietlacza, z àcza terminala (do programowania), przycisku RESET, os ony dost pnych zacisków zasilania, modu u lub dwustanowych we/wy umiejscowionego w pierwszym gnieêdzie (pozycje i ), os ony opcjonalnej baterii, kasety mini rozszerzeƒ z dost pnymi gniazdami (pozycje do ), lampki sygnalizacyjnej, wskazujàcej obecnoêç... V, 0 zacisków zasilajàcych zabezpieczonych przez zdejmowanà os on, do do àczenia pomocniczego napi cia... V jeêli sterowniki sà zasilane napi ciem ~00/0 V, 0 zacisku uziemiajàcego, àczówki do po àczenia ze sterownikie g ównym (magistrala równoleg a i ciàg oêç uziemienia). Wybór Wybór sterownikatsx -0 Zasilanie Zintegrowany modu we/wy dwustan. w gnieêdzie Po àczenie Oznaczenie Liczba wejêç Liczba wyjêç Z àcze Listwa a V c 0/0V Przekaêniko. Pó przewod. zaciskowa a V/0. A a V TSX 0 DT TSX 0 DTK TSX 0 DR TSX 0 DTK c 0/0V TSX 0 0AR TSX 0 0DR Mo liwy wybór Wybór wstawianych modu ów ( wolne gniazda, tzn. maksymalnie modu ów) Typ wstawianego modu u Maksymalna liczba modu ów () Format Po àczenie Stand. Po ów. Z àcze Listwa Dwustanowe we/wy we we we () wy wy wy () we/wy () we/wy () Modu bezpieczeƒstwa PREVENTA Magistrala AS-i lub rozszerz. we/wy () Analogowe we we/wy we wy wy Kana y kana zliczajàce kana y Mo e byç wstawione () Z kasetà rozszerzeƒ TSX RKZ 0. () Dotyczy modu u o formacie standardowym wstawionym w pierwsze gniazdo sterownika. () Modu y rozszerzajàce we/wy dwustanowych odleg ych i modu y magistrali AS-i sà instalowane na miejscu, co oznacza, e jednoczesne ich stosowanie jest niemo liwe.

10 Sterowniki TSX -/ Opis, wybór Prezentacja Sterowniki TSX - / o budowie modu owej ró nià si napi ciem zasilania i /lub mo liwoêcià wykorzystania zintegrowanych funkcji analogowych i szybkiego zliczania. Konfiguracja ka dego sterownika sk ada si z -gniazdowej kasety zawierajàcej zasilacz (... V lub ~00/0 V), procesora zawierajàcego 0 K s ów pami ci RAM (program, dane i sta e), gniazd dla karty PCMCIA ( karta komunikacyjna i karta rozszerzajàca pami ç o K s owa maksymalnie) i zegara czasu rzeczywistego. Kaseta mini rozszerzeƒ TSX RKZ pozwala na zwi kszenie liczby gniazd o. Ka de wolne gniazdo mo na wyposa yç w: modu we/wy dwustanowych formatu standardowego, modu y we/wy dwustanowych formatu po ówkowego, we/wy analogowe lub modu y liczników. Opis W sk ad sterowników TSX -/ i kasety rozszerzeƒ TSX RKZ 0 wchodzà: 0 - gniazdowa kaseta podstawowa (pozycja -slot do ), base rack (positions to ) gniazdo Slot reserved zarezerwowane for a standard na modu format o module formacie Centralised standardowym, display block centralny Terminal port blok (TER) wyêwietlacza, z àcze Man-machine terminala interface (do programowania), port (AUX) z àcze Slot for interfejsu a memory operatorskiego, extension card gniazdo Cover for karty accessing rozszerzenia the power pami ci, supply os ona terminals dost pnych zacisków zasilania, gniazdo Slot for a modu u communication komunikacji, module w On TSX TSX - -, z àcza connectors zintegrowanych for integrated funkcji analogue analogowych and counter i zliczajàcych, functions 0 0 kaseta Mini extension rozszerzeƒ rack z with dost pnymi available gniazdami (positions (pozycje to do 0) 0), slots lampka Indicator sygnalizacyjna, lamp showing presence wskazujàca of obecnoêç Power... supply V, terminals protected by a a V zaciski removable zasilajàce cover, to zabezpieczone connect an auxiliary przez zdejmowanà a V power os on, supply do if do àczenia PLCs are supplied pomocniczego with c 00/0 napi cia V... V jeêli sterowniki sà zasilane Earth terminal napi ciem ~00/0 V, zacisk Connectors uziemiajàcy, to the PLC base (backplane àczówka do po àczenia ze sterownikiem g ównym (magistrala równoleg a i ciàg oêç bus uziemienia). and earth continuity) Wybór Wybór wstawianych modu ów ( dyspozycyjnych gniazd, tzn. maksymalnie pozycji) Typ wstawianego modu u Maksymalna liczba modu ów () Format Po àczenie Stand. Po ów. Z àcze Listwa Dwustanowe we () we/wy we () we () wy () wy () wy () we/wy () we/wy () Modu ochronny PREVENTA Magistrala AS-i bus lub... () Analogowe we/wy we we wy wy Kana y kana zliczajàce kana y Modu UNI-TELWAY () komunikacyjny àcze szer. () Modbus () FIPWAY () Mo e byç wstawione () Z kasetà rozszerzeƒ TSX RKZ 0. () Dla procesora, karta formatu PCMCIA. () Dotyczy modu u o formacie standardowym wstawionym w pierwsze gniazdo sterownika. () Modu y rozszerzajàce we/wy dwustanowych i modu magistrali AS-i sà zainstalowane w pozycji, co oznacza, e jednoczesne ich stosowanie jest niemo liwe.

11 Sterowniki TSX -0// Funkcje Modu y dwustanowych we/wy Modu y dwustanowych we/wy stosowane w kasetach dajà mo liwoêci spe nienia okreêlonych wymagaƒ: i niski koszt po àczenia przy wymaganiu = V (zespolone modu y we/wy ze z àczem typu HE 0 w celu bezpoêredniego po àczenia z u yciem luênych kabli lub bezpoêredniego po àczenia do systemu TELEFAST przy przygotowywaniu okablowania systemu), i po àczenie do listwy przy àczeniowej na froncie panela zespolonych modu ów we/wy. Zestaw modu ów formatu po ówkowego pozwala na adaptacj konfiguracji sterownika ÊciÊle do potrzeb i wymagaƒ u ytkownika w zakresie liczby i rodzaju we/wy oraz typu po àczeƒ. Przekaênikowy modu bezpieczeƒstwa TSX DPZ 0DA PREVENTA realizuje funkcj monitoringu dla przycisków wy àczenia awaryjnego lub àczników kraƒcowych i jest przystosowany do spe nienia wymogów bezpieczeƒstwa okreêlonych w normie EN -. Modu rozszerzenia dla oddalonych we/wy dwustanowych Sterowniki TSX Micro dajà dwie ró ne mo liwoêci rozszerzenia we/wy: i modu rozszerzenia we/wy dwustanowych, oddalonych TSX STZ 0. Dwustanowe we/wy sterowników TSX Nano mogà byç stosowane przy odleg oêciach do 00 m. Sterowniki TSX Nano mogà byç u ywane jako oddalone, dwustanowe we/wy lub jako sterowniki lokalne slave, i magistrala AS-i czujniki/elementy wykonawcze. Sterowniki TSX Micro sà pod àczone do magistrali AS-i przez modu AS-i master. W tym przypadku sterownik przyjmuje rol mastera i zarzàdza maksymalnie we/wy przy odleg oêciach do 00 m (00 m ze wzmacniaczem). We/wy analogowe i sterowanie procesem Sterowniki TSX oferujà dwa sposoby przetwarzania sygna ów analogowych: i dla danych wejêciowych lub rozkazów niewymagajàcych wysokiego poziomu rozdzielczoêci u ywane sà zintegrowane we/wy w sterownikach TSX -, i dla dok adnych pomiarów i rozkazów u ywane sà modu y analogowe we/wy formatu po ówkowego. Sterowniki TSX Micro posiadajà standardowe funkcje sterowania procesem, które mogà byç dost pne przez u ytkownika z wykorzystaniem oprogramowania PL Micro lub PL Junior. Modu y liczników Sterowniki TSX oferujà trzy metody zliczania: i u ywajàc wejêç dwustanowych 00 Hz ( kana y zliczajàce góra/dó z liczeniem w gór lub w dó, lub funkcje zliczania góra/dó z/lub bez detekcji kierunku operacji), i u ywajàc kana ów zliczajàcych0 khz zintegrowanych w TSX - ( kana y szybkiego zliczania 0 khz z kana- em posiadajàcym funkcj zliczania w dó, jak powy ej), i modu y liczników 0 khz lub 00 khz TSX CTZ. Sà to modu y formatu po ówkowego umieszczone w wolnych gniazdach podstawowego stojaka. Komunikacja Sterowniki TSX dajà dwie mo liwoêci: i zintegrowanà komunikacj o niskim koszcie oferujàcà funkcje dialogowe przez z àcze terminala dla sterowników TSX -0 lub przez porty interfejsu cz owiek-maszyna dla sterowników TSX -/. Nieizolowane z àcza typu RS pracujà z protokó em UNI-TELWAY (master lub slave) lub w trybie znakowym, i karta komunikacji formatu PCMCIA dla sterowników TSX -/. Majà one dedykowane gniazdo dla karty komunikacji formatu PCMCIA ( pe ne-podwójne àcze szeregowe FIPIO, UNI-TELWAY lub magistrale Modbus/ JBus i sieç FIPWAY). Modu y wentylatorów Modu y wentylatorów TSX FAN iip zainstalowane nad sterownikami TSX Micro zapewniajà wymuszony przep yw powietrza wewnàtrz obudowy gwarantujàc równomierny rozk ad temperatury. Modu y wentylatorów sà wymagane, gdy temperatura otoczenia jest w granicach od 0 C do 0 C (wymuszona wentylacja mo e obni yç temperatur otoczenia wewnàtrz obudowy o 0 C. () Dost pne sà trzy typy modu ów wentylatorów: = V, ~ 0 V i ~0 V. Dla konfiguracji TSX -0// wymagany jest jeden modu wentylatora, a dla konfiguracji z kasetà rozszerzeƒ TSX RKZ 0 - dwa modu y wentylatorów. TSX FAN iip () Dla temperatur otoczenia w granicach od C do 0 C u ycie modu ów wentylatorów zwi ksza MTBF. 0

12 Sterowniki TSX -0// Centralny wyêwietlacz, struktura pami ci WyÊwietlacze Sterowniki TSX Micro sà wyposa one w blok wyêwietlacza, który grupuje wszystkie dane wymagane do sterowania, diagnozowania i obs ugi sterownika i wszystkich jego modu ów, a tak e proste funkcje interfejsu cz owiek- -maszyna. Centralny wyêwietlacz zapewnia: i wyêwietlanie stanów kana ów we/wy lokalnych lub oddalonych (Sterownik TSX Nano we/wy), i wyêwietlanie urzàdzeƒ na magistrali AS-i i diagnozowanie magistrali AS-i (patrz strona 0), i wyêwietlanie diagnozowanych b dów kana ów lub modu ów, i wyêwietlanie danych wewn trznych: bitów, ciàgów bitów, ciàgów s ów, zmiennych programowych (wykonywanych kroków, informacje aplikacji itp.), i -cyfrowy wyêwietlacz. Opis Centralny blok wyêwietlacza: BASE EXT R I/O WRD DIAG > s. DIAG RUN TER I/O ERR BAT trzy bloki diod LED reprezentujàce gniazda, w których zosta y zainstalowane modu y w kasecie podstawowej i rozszerzenia, linia informacyjna sk adajàca si z diod LED pokazujàcych wyêwietlane stany pracy, przycisk rozkazów, który umo liwia dost p do wy- Êwietlania ró norodnych stanów pracy, pi ç diod LED: RUN, PLC start/stop, TER, z àcze terminala pracuje (odbywa si komunikacja), we/wy, b àd we/wy, ERR b àd procesora lub aplikacji, BAT, uszkodzenie lub brak baterii. Struktura pami ci Pami ç sterowników TSX Micro sk ada si z dwóch obszarów: i K s ów (dla sterowników TSX -0) lub 0 K s ów (dla TSX -/) wewn trznej pami ci RAM przeznaczonej do aplikacji (dane, program, sta e) i K s ów pami ci Flash EPROM przeznaczonej do podtrzymywania programu aplikacji (maksymalnie K s ów) i podtrzymania maksymalnie 000 s ów wewn trznych % MW w przypadku uszkodzenia baterii lub jej braku. Dla sterowników TSX -/ wewn trzna pami ç RAM mo e byç rozszerzona przez kart pami ci PCMCIA ( K s owa lub K s owa) zarówno RAM, jak i Flash EPROM. Karty rozszerzeƒ pami ci PCMCIA dla sterowników TSX -/ Te karty mogà byç stosowane do rozszerzenia pami ci wewn trznej sterowników do magazynowania programu aplikacji i sta ych. Dost pne sà dwa typy kart rozszerzenia pami ci: i karta pami ci typu RAM z podtrzymaniem bateryjnym; stosowana zazwyczaj podczas tworzenia i uruchamiania programu aplikacji. Karta ta pozwala na przesy i modyfikacj wszystkich aplikacji w trybie pracy on line. Pami ç jest podtrzymywana przez wyjmowanà bateri zespolonà z kartà pami ci. i karta pami ci typu Flash EPROM; stosowana, gdy program aplikacji jest ca kowicie uruchomiony. Karta ta pozwala tylko na jeden pe ny przesy aplikacji, unikajàc problemów zwiàzanych z podtrzymaniem przez bateri. Dost pny jest równie trzeci rodzaj pami ci (na karcie PCMCIA). i karta pami ci typu podtrzymanie; stosowana do powtórnego za adowania do pami ci wewn trznej RAM lub pami ci wewn trznej Flash EPROM procesora, uprzednio wgranego programu aplikacji, bez koniecznoêci u ycia terminala do programowania.

13 Sterowniki TSX -0// Struktura pami ci (kontynuacja), charakterystyka Struktura pami ci (kontynuacja) Pami ç u ytkowa Pami ç u ytkownika jest podzielona na obszary pami ci, które sà fizycznie podzielone mi dzy pami ç wewn trznà RAM i kart pami ci PCMCIA (jeêli sterownik TSX -/ ma kart pami ci); i obszar danych aplikacji, który jest zawsze w pami ci wewn trznej RAM, i obszar programu aplikacji w pami ci wewn trznej RAM lub w karcie pami ci PCMCIA, i obszar sta ych w pami ci wewn trznej RAM lub w karcie pami ci PCMCIA, i obszar pami ci Flash EPROM do podtrzymania programu aplikacji, sta ych i K s ów wewn trznych. JeÊli zawartoêç pami ci RAM zostanie stracona (uszkodzenie lub brak baterii), wówczas zawartoêç pami ci Flash EPROM (program, sta e i K s ów wewn trznych % MW) jest automatycznie przepisywana do wewn trznej pami ci RAM. Zapasowa kopia aplikacji w pami ci Flash EPROM nie pozwala na u ycie karty rozszerzenia pami ci PCMCIA, dlatego wielkoêç programu i sta ych nie mo e przekraczaç K s ów. Sà dwa sposoby organizacji pami ci u ytkowej sterowników TSX Micro w zale noêci od wyposa enia sterownika w karty rozszerzeƒ pami ci PCMCIA: Kopia zapasowa Kopia zapasowa Pami ç wewn trzna RAM Flash EPROM Flash EPROM Karta PCMCIA /0 K s ów K s ów Dane Program Sta e Program i sta e K s ów wew. %MW TSX -0// (bez karty PCMCIA) Dane : dane aplikacji (. K s ów maks.) Program : dyskryptor i kody realizacji zadaƒ Sta e :s owa sta e, wielkoêci inicjujàce i konfiguracja Pami ç wewn trzna RAM 0 K s ów K s ów / K s ów Dane K s ów wew.%mw Program Sta e Aplikacja w pami ci wewn trznej RAM Kompletna aplikacja jest zapisywana w podtrzymywanej bateryjnie pami ci wewn trznej RAM procesora o pojemnoêci: i K s ów (TSX -0). Przyk ad podzia u: K s ów na dane aplikacji, K s ów na program z jego sta ymi, i 0 K s ów (TSX -/) Przyk ad podzia u: K s ów na dane aplikacji, K s ów na program z jego sta ymi Aplikacje na karcie PCMCIA Karta pami ci PCMCIA zawiera program i sta e. Pami ç wewn trzna RAM wspomaga dane aplikacji (max., K s ów). TSX -0// (z kartà PCMCIA) Zabezpieczenie aplikacji Niezale nie od struktury pami ci (aplikacja w pami ci RAM lub na karcie PCMCIA) mo liwe jest zabezpieczenie struktury przed niedozwolonym dost pem (odczyt lub modyfikacja programu) w trybie pracy on line z wykorzystaniem oprogramowania PL Micro/Junior. Zachowywanie aplikacji Sterowniki TSX Micro majà mo liwoêç zapisania aplikacji (program i sta e) na karcie pami ci TSX MFP BAK 0p Backup. Pami ç wewn trzna RAM mo e wi c byç ponownie zapisana zawartoêcià karty pami ci Buckup. Ta funkcja Buckup nie jest mo liwa jeêli aplikacja jest wykonywana z wykorzystaniem pami ci RAM lub karty pami ci PCMCIA. Charakterystyka warunków otoczenia (dotyczy wszystkich elementów TSX Micro) Temperatura pracy C (+...+ zgodnie z IEC -) magazynowania C (zgodnie z IEC -) WilgotnoÊç wzgl dna pracy 0 %... % bez kondensacji magazynowania %... % zgodnie z IEC -, bez kondens. WysokoÊç m Wytrzyma oêç mechaniczna odpornoêç na wibracje zgodnie z IEC --, Testy Fc odpornoêç na udary zgodnie z IEC --, Testy Ea OdpornoÊç na roz adowanie elektrostatyczne odpornoêç na roz adowanie elektrostatyczne zgodnie z IEC 000--, poziom () OdpornoÊç na zak ócenia odpornoêç na wp yw pola elektromagnetycznego zgodnie z IEC 000--, poziom () wysokiej cz stotliwoêci odpornoêç na szybkozmienne, przewodzone stany przejêciowe zgodnie z IEC 000--, poziom () odpornoêç na udary napi ciowe zgodnie z IEC odpornoêç na drgania okresowe t umione zgodnie z IEC OdpornoÊç na zak ócenia niskiej cz stotliwoêci Zgodnie z IEC - () Minimalny poziom w warunkach testu okreêlony w normach.

14 Sterowniki TSX -0// Charakterystyka Sterowniki TSX Micro zosta y opracowane zgodnie z krajowymi i mi dzynarodowymi normami dotyczàcymi urzàdzeƒ elektronicznych do przemys owych systemów sterowania: i specjalne wymagania dla sterowników programowalnych: charakterystyki sterowania, odpornoêç, bezpieczeƒstwo itp. EN - (IE C -), CSA -, UL 0 itp. i wymagania dotyczàce marynarki handlowej okreêlone przez g ówne europejskie firmy i organizacje inspekcyjne: BV, DNV, GL, LROS, RINA itp. i dyrektywy Europejskie (niskie napi cie, kompatybilnoêç elektromagnetyczna), oznaczenie CE i w asnoêci elektryczne, odpornoêç przeciwpo arowa materia ów izolacyjnych: UL C, UL itp. Patrz strona. Charakterystyka zasilania Rodzaj zasilania c zasilanie a zasilanie WejÊciowe Napi cie znamionowe V c a ograniczenia V c 0 a. 0 V ( àcznie z pulsacjami) mo liwe do V przez h na hr Cz stotliwoêç znamionowe (ograniczenia) Hz 0-0 (-) Pràd wejêciowy znamionowy A 0. ( c 00 V), 0. ( c 0 V) za àczenia () A 0 0 Micro zaniki akceptowany czas trwania / okresu, powtórzenie s 0 ms, powtórzenie s WyjÊciowe Moc ca kowita u yteczna (typowa) W ( szczytowa) ( szczytowa) Pràdy wyjêciowe a wyjêcie V A. (. szczytowa). (. szczytowa) a wyjêcie (przekaênikowe) VR A 0. (0. szczytowa) a wyjêcie czujników V A 0. (0. szczytowa) Zintegrowane przecià eniom tak tak zabezpieczenie zwarciom tak tak wyjêç przeciwko: Izolacja Rezystancja wejêcie/wyjêcie V rms 00-0/0 Hz Nie ma izolacji, 0 V po àczone dielektryczna wewn trznie z masà sterownika Charakterystyka procesowa Typ sterownika TSX 0 iiiii TSX i0 TSX i0 Funkcje we/wy maks. liczba (nieoddalone) / () 0/ () maks. liczba (TSX Nano odd. we/wy) 00/ () / () maks. liczba (odd. na magistrali AS-i bus) 0/0 () / () maks. liczba moduó w / kana y maks. liczba moduó w kana y Zabezpieczenie maks. liczba moduó w PREVENTA Analogowe maks. liczba modu ów ( we lub wy maks.) ( we lub wy maks.) liczba zintegrowanych kana ów ( we lub wy) Zliczanie maks. liczba modu ów () () (Max. liczba kana ów liczba zintegrowanych kana ów patrz strona ) maks. liczba kana ów, wejêcia dwustan. Komunikacja zintegrowany kana (port terminala) kana RS (UNI-TELWAY master/slave lub tryb znakowy) liczba kart PCMCIA Zegar czasu rzecz. Pami ç wewn trzna RAM K s ów (patrz strona 0) 0 (patrz strona 0 ) karta pami ci PCMCIA K s ów / maks. rozmiar pami ci K s ów Struktura aplikacji zadanie master zadanie szybkie zdarzenia (gdzie ma piorytet) Czas wykonania instrukcje Boole owskie µs (0. z kartà PCMCIA) (instrukcji standardowych) instrukcje numeryczne µs..0 Czas wykonania 00 % Boole owskich ms (0. z kartà PCMCIA) k instrukcji % Boole owskich % numery ms.0. (. z kartà PCMCIA) PojemnoÊç pami ci TSX -0 TSX -/ Karta PCMCIA K s owa K s owa Dane (% MWi) K s ów () ().. Sta e (% KWi) s owa () () () () Program drabinkowy (LD) 00 % Boole owskich k inst.... % Boole owskich % numery k inst..... Lista instrukcji (IL) 00 % Boole owskich k inst..... % Boole owskich % numery k inst... 0 Struktura tekstowa 00 % Boole owskich k inst..... (ST) % Boole owskich % numery k inst... 0 System nadrz dny ms... () WielkoÊci brane pod uwag w przypadku jednoczesnego rozruchu kilku urzàdzeƒ lub gradacji zabezpieczeƒ urzàdzeƒ. () Pierwsza wartoêç dla po àczenia przez listw przy àczeniowà, druga przez z àcze typu HE 0. () Modu y liczników tylko w jednostce podstawowej () Standardowa wielkoêç mo e byç zwi kszona, ale mo e mieç niekorzystny wp yw na wielkoêç programu aplikacji.

15 Sterowniki TSX -0// Oznaczenia Podstawowe konfiguracje sterowników TSX -0 (dost pne gniazdo) Zasilanie Zintegrowana pami ç Zintegrowane w pierwszym Oznaczenie Waga RAM Flash gnieêdzie modu y we/wy () EPROM Typ Po àczenie kg a V K s ów K s ów we a V przez listw TSX 0 DT.0 + wy przy àczeniowà (dostarczanà z modu em) 000 %MWi sta e obcià enie 0. A we a V przez listw. TSX 0 DR.00 wy przekaê. przy àczeniowà (dostarczanà z modu em) TSX 0 iii we a V przez z àcze TSX 0 DTK.0 wy typu HE 0 sta e obcià enie 0. A we a V przez z àcze TSX 0 DTK.0 wy typu HE 0 sta e obcià enie 0. A c K s ów K s ów we c V przez listw TSX 0 0AR V + wy przekaê. przy àczeniowà 000 %MWi (dostarczanà z modu em) TSX 0 DTK Podstawowe konfiguracje sterowników TSX -/ we a V przez listw. TSX 0 0DR.0 wy przekaê. przy àczeniowà (dostarczanà z modu em) (dost pne gniazda) Zasilanie Zintegrowana pami ç Zintegrowane funkcje Oznaczenie Waga RAM Flash () EPROM kg a V 0 K s ów K s ów TSX %MWi wejêç analogowych 0-0 V TSX 0.0 wejêcie analogowe 0-0 V licznik góra/dó 0 khz licznik 0 khz TSX i0 c 0 K s ów K s ów TSX V %MWi wejêç analogowych 0-0 V TSX 00.0 wejêcie analogowe 0-0 V licznik góra/dó 0 khz licznik 0 khz Kaseta rozszerzenia PojemnoÊç Zastosowanie Maks. liczba Oznaczenie Waga kg gniazda TSX -0// mini kaseta TSX RKZ (lub pozycje) na sterownik Karty rozszerzenia pami ci (PCMCIA () TSX RKZ 0 Opis Zastosowanie Rozmiar pami cioznaczenie Waga kg Pami ç sterowniki K s owa TSX MRP 0P 0.00 RAM TSX -/ K s owa TSX MRP 0P 0.00 Pami ç sterowniki K s owa TSX MFP 0P 0.0 Flash EPROM TSX -/ K s owa TSX MFP 0P 0.0 TSX MiP 0iiP Karta podtrzymania sterowniki 0 K s owa TSX MFP BAK 0P 0.0 () TSX -/ () Produkt dostarczany jest z wieloj zycznà instrukcjà instalacyjnà: angielskà, francuskà, niemieckà, w oskà i hiszpaƒskà. () Pierwotnie za adowana karta pozwala TSX Micro na uaktualnianie programu aplikacji bez koniecznoêci u ycia terminala do programowania (program musi byç ca kowicie zawarty w pami ci wewn trznej RAM).

16 Sterowniki TSX -0// Oznaczenia, wymiary, monta Modu y wentylatorów TSX FAN iip Opis Zasilanie Oznaczenie Waga kg Modu y a V TSX FAN DP 0.00 wentylatorów c 00 0 V TSX FAN AP 0.00 () c 00 0 V TSX FAN AP 0.00 Oddzielne cz Êci Opis Zastosowanie Oznaczenie jednostki Waga kg Akcesoria dwustanowe we/wy Patrz strona àczeniowe dwustanowe we/wy z systemem Telefast Patrz strony 0 i zintegrowane, analogowe we/wy Patrz strona zintegrowane kana y zliczajàce Patrz strona Baterie podtrzymujàce pami ç wew. RAM TSX PLP TSX -0// Serie 0 szt. TSX PLP karty pami ci PCMCIA TSX BAT M Uchwyty karty pami ci PCMCIA TSX P CAP 0.00 Os ona na puste sterowniki Zamówienie TSX RKA gniazdo () TSX -0// wielokrotnoêç 0 szt. Dokumentacja (wersja angielska) Opis Format Za àczona Oznaczenie Waga instrukcji do produktu kg Instrukcja instalacji A szyta zamawiana TSX DM E 0.0 TSX Micro oddzielnie () Jeden modu wentylatora dla konfiguracji TSX -0//, dwa modu y wentylatorów dla konfiguracji TSX - 0// z kasetà rozszerzeƒ TSX RKZ 0. Wymagane w zakresie temperatur otoczenia od 0 C do 0 C. () Os ona montowana w przypadku braku modu u w celu uzyskania stopnia ochrony IP 0. Wymiary 0, (), () () b c a AF-AE c a b (), 0, a b c a b c + TSX 0 0//ii TSX 0 0//ii TSX / i0.. TSX / i0.. 0 () Sterownik pusty () Z listwà przy àczeniowà () Ze z àczem HE 0 lub SUB-D () Otwory do mocowania Êrubami M Monta modu ów wentylatorów TSX FAN ii P Zasady instalowania 0 0, 0 00 () () 00 () () () () 0 () () () () 0 mm () Aparatura rozdzielcza lub obudowa () Kana kablowy lub zacisk 0

17 Modu y dwustanowych we/wy Przeglàd modu ów formatu standardowego Zastosowania Po àczenie we/wy za pomocà listew przy àczeniowych: z przewodami nieos oni tymi, z przewodami wyposa onymi w koƒcówki proste, otwarte lub zamkni te (przekrój 0, mm -, mm ) Typ Cechy wejêcia wyjêcia wyjêcia WejÊcia a V WyjÊcia a V pó przewod. 0. A WyjÊcia a/c przekaênik. A (Ith) Po àczenia Po àczenie przez listw przy àczeniowà (dostarczanà wraz z modu em) Mo liwe warianty z Telefast Po àczenie jednostki podstawowej Adaptator we/wy jednostki podstawowej Oddzielna kontrola wejêç ZgodnoÊç z normà IEC - Logika Kompatybil. czuj. zbli eniowych zgod. z normà IEC -- Monitoring napi cia czujników Typ Pozytywna a -przewodowe, a/c -przewoa -przewodowe PNP dowe Oddzielna kontrola wejêç ZgodnoÊç z normà IEC Zabezpieczenia Logika Monitoring napi cia elementów wykonawczych. Mo liwoêç konfigurowania wyjêç na zanik napi cia Tak Zabezpieczone Bez zabezpieczenia Pozytywna Typ modu ów dwustanowych we/wy TSX DEZ D TSX DSZ T TSX DSZ R Strony

18 Po àczenie we/wy przez z àcze HE 0 za pomocà prefabrykowanych przewodów z luênymi koƒcówkami (przekrój 0, mm ), wstà ka (przekrój 0,0 mm ) lub kable àczeniowe (przekrój 0, mm ) wejêç/ wyjêç wejêcia/ wyjêcia WejÊcia a V WejÊcia c 00 0 V WejÊcia a V WejÊcia a V WejÊcia a V WejÊcia przekaêni. A (Ith) WyjÊcia przekaêni. A (Ith) WyjÊcia a V/0. A WyjÊcia a V/0. A WyjÊcia a V/0. A Po àczenie przez 0-pinowe z àcze HE 0, lub kana ów, z diodà LED lub bez diody, ze wspólnymi lub dwoma zaciskami na kana WejÊcia: kana ów a V TTL, a V, a V, c V, c V lub 0 V, zaciski na kana WyjÊcia: lub kana ów N/O, lub C/O lub pó przewodnikowymi przekaênikami, a V, a V, c V 0 V lub zaciski na kana Monitoring napi cia Monitoring napi cia Monitoring napi cia czujników czujników czujników Typ Typ Typ Pozytywne/Negatywne Pozytywne a -przewodowe, a/c -przewodowe, a -c -przewodowe, a -przewodowe c -przewodowe a -c -przewodowe PNP PNP/NPN Mo liwoêç konfigurowania wyjêç na zanik napi cia Tak Monitoring napi cia elementów wykonawczych Mo liwoêç konfigurowania wyjêç na zanik napi cia Tak Bez zabezpieczenia Zabezpieczone Pozytywna TSX DMZ DR TSX DMZ AR TSX DMZ DT TSX DMZ DTK TSX DMZ DTK

19 Modu y dwustanowych we/wy Przeglàd modu ów formatu po ówkowego Zastosowania Po àczenie we/wy za pomocà listew przy àczeniowych: z przewodami nieos oni tymi, z przewodami wyposa onymi w koƒcówki proste, otwarte lub zamkni te (przekrój 0, mm -, mm ) Typ Cechy wejêç wejêç WejÊcia a V WejÊcia c 00 0V WejÊcia c 00 0 V Po àczenie Po àczenie przez listw przy àczeniowà (dostarczanà wraz z modu em) Mo liwe warianty z Telefast Po àczenie jednostki podstawowej Adaptator we/wy jednostki podstawowej Oddzielna kontrola wejêç ZgodnoÊç z normà IEC - Logika Kompatybil. czuj. zbli eniowych zgod. z normà IEC -- Monitoring napi cia czujników Monitoring napi cia czujników Monitoring napi cia czujników Typ Typ Typ Pozytywne/Negatywne a -przewodowe, a/c -przewodowe, c -przewo- c -przewodowe a -przewodowe PNP/NPN dowe Oddzielna kontrola wejêç ZgodnoÊç z normà IEC Zabezpieczenia Logika Typ modu ów dwustanowych we/wy TSX DEZ D TSX DEZ 0A TSX DEZ 0A Strony

20 Po àczenie we/wy przez z àcze HE 0 za pomocà prefabrykowanych przewodów z luênymi koƒcówkami (przekrój 0, mm ), wstà ka (przekrój 0,0 mm ) lub kable àczeniowe (przekrój 0, mm ) wejêç wyjêç wyjêç wejêç WyjÊcia a/c WyjÊcia a V A WyjÊcia a V/0. A WejÊcia a V przekaênikowe A (Ith) Po àczenie przez 0-pinowe z àcze HE 0, lub kana ów, z diodà LED lub bez diody, ze wspólnymi lub dwoma zaciskami na kana WejÊcia: kana ów a V TTL, a V, a V, c V, c V lub 0 V, zaciski na kana WyjÊcia: lub kana ów N/O, lub C/O lub pó przewodnikowymi przekaênikami, a V, a V, c V 0 V lub zaciski na kana Monitoring napi cia czujników Typ Pozytywne a -przewodowe, a/c -przewodowe, a -przewodowe PNP Mo liwoêç konfigurowania Monitoring napi cia elementów wykonawczych wyjêç na zanik napi cia Mo liwoêç konfigurowania wyjêç na zanik napi cia Tak Bez zabezpieczenia Zabezpieczone Pozytywna TSX DSZ 0R TSX DSZ 0T TSX DSZ 0T TSX DSZ 0TK TSX DEZ DK

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200 SIMATIC S7-200 ddddd d dddddddddd dddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic S7-200 Modu owy, kompaktowy o du ych mo liwoêciach komunikacyjnych Tak ma y, a tak wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC Karta katalogowa Marzec 2002 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-300 jest uniwersalnym sterownikiem programowalnym PLC przeznaczonym do

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka

Ogólna charakterystyka Ogólna charakterystyka SIMATIC C7 Kompaktowy system sterowania SIMATIC OP SIMATIC S7-300 SIMATIC C7 Ogólna charakterystyka Maszyna produkcyjna oprócz niezawodnego uk adu logicznego powinna posiadaç równie

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 dddddddd ddddddddd ddd ddddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym SIMATIC S7-300 modu owy sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS Control 144N/145N Sterowanie do przemys owych bram segmentowych PL FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SLIDING GATES OPERATOR SYSTEMS

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń. Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii

Katalog szkoleń. Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii Katalog szkoleń Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii Szkolenia otwarte 1 Spis treêci 3 Wst p 4 Jak wybraç w aêciwe szkolenie? 5 Indywidualne doradztwo szkoleniowe 8 Rozdzia energii Instalacje

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 Dla klientów w Ameryce Pó nocnej i Po udniowej Dla klientów w USA Deklaracja zgodnoêci Product Name Numer modelu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe konsolety mikserskie Soundcraft seria Vi

Cyfrowe konsolety mikserskie Soundcraft seria Vi 1 Cyfrowe konsolety mikserskie Soundcraft seria Vi 2 Przekraczajàc granice intuicji. BezpoÊredni dost p do wszystkich funkcji b dàcych zawsze w zasi gu wzroku. Unikalne po àczenie ekranów dotykowych z

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 50 DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 PL SKRÓCONA INSTRUKCJA OBS UGI PL Skrócona instrukcja obs ugi Przeglàd elementów Q W E R T Y U I O P { } q Mikrofon Przycisk NEW Przycisk REC (Nagrywanie) / SET Przycisk

Bardziej szczegółowo

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 apple Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Premium. Procesory TSX 57 / PMX 57 / PCX 57. Instalowanie, montaż. Wydanie - Maj 1999

Sterowniki Premium. Procesory TSX 57 / PMX 57 / PCX 57. Instalowanie, montaż. Wydanie - Maj 1999 Sterowniki Premium Procesory TSX 57 / PMX 57 / PCX 57 Instalowanie, montaż Wydanie - Maj 1999 TOM 1 Konfigurowanie, procesory i dyskretne I/O Sterowniki TSX / PMX / PCX 57: Podstawki, procesory, zasilacze,

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 K Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo