<< Powrót. Sterowniki programowalne Modicon TSX Micro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "<< Powrót. Sterowniki programowalne Modicon TSX Micro"

Transkrypt

1 << Powrót Sterowniki programowalne Modicon TSX Micro

2 ZawartoÊç Strony Sterowniki TSX Micro Przeglàd sterowników TSX Micro Sterowniki TSX 0// Modu y we/wy Przeglàd dwustanowych we/wy Modu y we/wy dwustanowych 0 Przeglàd szybkoz àczy systemu Telefast Telefast system po àczeƒ strony 0 TSX DPZ modu bezpieczeƒstwa TSX STZ modu rozszerzeƒ dla sterowników TSX Nano TSX SAZ modu master dla magistrali AS-i Modu i jednostka zasilajàca magistral AS-i Modu y u ytkownika Przeglàd we/wy analogowych 0 Zintegrowane kana y analogowe i modu y we/wy analogowych Sterowanie procesami pó ciàg ymi Przeglàd liczników Zintegrowane kana y zliczajàce i modu y liczników 0 Modu y i jednostki zasilajàce Oprogramowanie PL i terminale Przeglàd oprogramowania rozwini tego i operacyjnego Oprogramowanie programujàce PL/Micro/Junior/Pro 0 Oprogramowanie aplikacyjne PL SMC Oprogramowanie SDKC j zyk C Oprogramowanie PL FUZ do sterowania Fuzzy Logic Oprogramowanie serwera danych OFS 00 Oprogramowania uruchamiania sterownika SIMTSX 0 Oprogramowanie operacyjne PL Pro-Dyn 0 Przeglàd terminali przemys owych 0 Terminal nastawczy FTX 0 Przemys owy notebook FTX 0 Terminal programujàcy FTX 0 Przeglàd jednostek wyêwietlaczy, terminali i paneli 0 Terminale alfanumeryczne HBT-H/P/E 0 Terminale graficzne XBT-F/TXBT-F 0 Przemys owe panele operacyjne CCX 0 Komunikacja Przeglàd modu ów magistrali i sieci Komunikacja X-WAY Sieç FIPWAY i, 0 Sieç Modbus Plus Magistrala AS-i Magistrala FIPIO Magistrala UNI-TELWAY Magistrala Modbus/Jbus Asynchroniczne àcza szeregowe Kable àczeniowe Za àczniki Dokumentacja Pobór mocy modu ów TSX Micro Normy i certyfikaty dla produktów systemu automatyki

3 Lista alfabetyczna produktów Nazwa Oznaczenie Strony A Akcesoria àczeniowe sieci FIPWAY TSX FP Akcesoria àczeniowe sieç FIPWAY/ magistrala FIPIO TSX FP Akcesoria àczeniowe, z àcza TSX CAP, B Baterie TSX PLP Baterie podtrzymujàce TSX BAT Bezpieczniki szybkie x 0 ABE-FU D Demontowalny blok ciàg oêci ABE-ACC Demontowalny przekaênik elektromechaniczny ABR-S Demontowalny przekaênik wejêciowy, pó przewodnikowy ABS-E Demontowalny przekaênik wyjêciowy, pó przewodnikowy ABS-S D awik kablowy IP ABE-ACC Dobierane rezystory TSX AAK Dodatkowa zatrzaskowa listwa przy àczeniowa ABE-BV Dokumentacja XBT-X Dokumentacja TLXD Dokumentacja TLX DS,, Dokumentacja TMX DM Dokumentacja TMX DMM Dokumentacja TSXD, Dokumentacja TSX DM,,, Dokumentacja TSX DM, Dokumentacja instalacji i nastawiania FIPWAY TSX DG Dokumentacja instalacji modu u TSX SAZ TLX DS Dokumentacja instalacji modu u TSX SAZ TSX DM Dokumentacja instalacji oprogramowania FIPWAY/FIPIO TLX DSCOM Dokumentacja sterownika TSX Nano TLX DM Dokumentacja techniczna na p ycie CD TSX CD 0 I Instrukcja instalacji TLX DS Instrukcja instalacji TSX D Interfejsy àczeniowe TSX TAP J Jednostka podstawowa dla demontowalnych wejêç pó przewodnikowych ABE-P Jednostka podstawowa dla przekaêników elektromechanicznych lub pó przewodnikowych ABE-P0T Jednostka podstawowa dla przekaêników elektromechanicznych lub pó przewodnikowych ABE-PT Jednostka podstawowa z demontowalnymi wyjêciami przekaênikowymi (elektromechanicznymi) ABE-RT Jednostka podstawowa, / kana ów z zainstalowanymi przekaênikami elektromechanicznymi ABE-R Jednostka podstawowa, z zainstalowanymi wejêciami pó przewodnikowymi ABE-SE Jednostka podstawowa, z zainstalowanymi wyjêciami pó przewodnikowymi ABE-S0S Jednostka zasilajàca TBX SUP K Kable (wstà ki) do magistrali AS-i XZ-CB Kable àczeniowe TSX PCD Kable àczeniowe TSX SCP Kable àczeniowe TSX CDP, Nazwa Oznaczenie Strony Kable àczeniowe dla kart PCMCIA i portów TER/AUX T FTX CB Kable àczeniowe do kart PCMCIA i portów TER/AUX TSX PC Kable àczeniowe do kart PCMCIA i portów TER/AUX TSX SCP Kable àczeniowe do sterowników TSX Nano TSX CSA Kable àczeniowe do kart PCMCIA i portów TER/AUX XBT-Z wyêwietlacza XBT i terminali XBT-Z Kable àczeniowe sieci FIPWAY TSX FPCG Kable àczeniowe sieci Modbus/Jbus TSX SCP Kable àczeniowe sieç FIPWAY/magistrala FIPIO TSX FP Kable àczeniowe UNI-TELWAY TSX PCU Kable àczeniowe UNI-TELWAY TSX SCP Kable àczeniowe UNI-TELWAY TFTX CB Kable àczeniowe UNI-TELWAY TSX CSA Kable àczeniowe, kable prefabrykowane TSX CCP, Karta FIPIO TSX FPP Karta rozszerzenia pami ci TSX MFP Karta rozszerzenia PCMCIA TSX RP Karty PCMCIA TSX SCP 0,, Karty PCMCIA TSX FPP Karty PCMCIA do sieci Modbus Plus TSX MBP L Listwa przy àczeniowa TSXP ACC Listwa przy àczeniowa TSX BLZ, Listwa przy àczeniowa UNI-TELWAY TSXP ACC 0 M Modu master magistrali AS-i TSX SAZ Modu rozszerzajàcy oddalonych, dwustanowych we/wy TSX STZ Modu adaptora TSX ACZ Modu i jednostka zasilajàca magistrali AS-i TSX SUP Modu y dwustanowych we/wy TSX DMZ Modu y i jednostki zasilajàce TSX SUP Modu y liczników TSX CTZ Modu y àczeniowe do kabli (wstà ek) magistrali AS-i XZ-SDE Modu y wejêciowe, dwustanowe TSX DEZ Modu y wejêç analogowych TSX AEZ Modu y wentylatorów TSX FAN Modu y wyjêç analogowych TSX ASZ Modu y wyjêç dwustanowych TSX DSZ O Oddzielne cz Êci do sterowników TSX Nano TSX 0 Oprawki etykiet (samoprzylepnych) AR-SB Oprogramowanie etykietowania dla u ytkownika ABE-LOGV Os ona do modu u àczeniowego XZ-SDE XZ-SDP Os ona gniazda TSX RKA P Pakiet kart z naci tymi etykietami ANE-LOGF Pakiety oprogramowania TLXL Pakiety oprogramowania uaktualnienie TLXR Pakiety oprogramowania uaktualnienie TLXU Pod àczenia jednostki podstawowej Telefast ABE-, Pod àczenia jednostki podstawowej, kana ów dla sygna ów dwustanowych ABE-H Pod àczenia jednostki podstawowej, kana ów dla sygna ów dwustanowych ABE-H Pod àczenia jednostki podstawowej, kana ów dla sygna ów dwustanowych ABE-H0

4 Nazwa Oznaczenie Strony Podr cznik TLX DS Podr cznik TLX D Podr cznik, dokumentacja X-WAY TSX DR, Przekaênik up ywu doziemnego dla magistrali AS-i RMO-PAS Przepust ze z àczem CNOMO ABE-ACC Przepust ze z àczem przemys owym ABE-ACC0 R R czny mini terminal TFTX 0 Rozdzielacz jednostki podstawowej ABE-ACC0 Rozszerzajàce, oddalone we/wy do sterowników TSX Nano TSX 0 Rozszerzajàcy mini stojak TSX RKZ S Skrzynka przy àczowa T sieci Modbus/Jbus TSX SCA Nazwa Oznaczenie Strony Skrzynka przy àczowa T UNI-TELWAY TSX SCA 0 Sterowniki TSX Micro TSX Symulator dwustanowych we/wy jednostki podstawowej ABE- Symulator we/wy jednostki podstawowej ABE-TES T Terminal programatora FTX TFTX 0 Terminale z lub liniami o 0 znakach XBT-E 0 W Wtyczka ze z àczem 0-pinowym (m skim) ABE-ACC WyÊwietlacz z liniami o 0 znakach XBT-H 0 WyÊwietlacz z liniami o 0 znakach XBT-P 0 Z Zestaw do montowania na p ycie ABE-ACC0

5 Alfabetyczny spis oznaczeƒ produktów Oznaczenie Opis Strony A ABE- Symulator dwustanowych we/wy jednostki podstawowej Pod àczenia jednostki podstawowej Telefast, ABE-ACC0 Zestaw do montowania na p ycie ABE-ACC0 Rozdzielacz jednostki podstawowej ABE-ACC Demontowalny blok ciàg oêci ABE-ACC Przepust ze z àczem CNOMO ABE-ACC0 Przepust ze z àczem przemys owym ABE-ACC Wtyczka ze z àczem 0-pinowym (m skim) ABE-ACC D awik kablowy IP ABE-BV Dodatkowa zatrzaskowa listwa przy àczeniowa ABE-FU Bezpieczniki szybkie x 0 ABE-H0 Pod àczenia jednostki podstawowej, kana ów dla sygna ów dwustanowych ABE-H Pod àczenia jednostki podstawowej, kana ów dla sygna ów dwustanowych ABE-H Pod àczenia jednostki podstawowej, kana ów dla sygna ów dwustanowych ABE-LOGV Oprogramowanie etykietowania dla u ytkownika ABE-P0T Jednostka podstawowa dla przekaêników elektromechanicznych lub pó przewodnikowych ABE-P Jednostka podstawowa dla demontowalnych wejêç pó przewodnikowych ABE-PT Jednostka podstawowa dla przekaêników elektromechanicznych lub pó przewodnikowych ABE-R Jednostka podstawowa, / kana ów z zainstalowanymi przekaênikami elektromechanicznymi ABE-RT Jednostka podstawowa z demontowalnymi wyjêciami przekaênikowymi (elektromechanicznymi) ABE-S0S Jednostka podstawowa, z zainstalowanymi wyjêciami pó przewodnikowymi ABE-SE Jednostka podstawowa, z zainstalowanymi wejêciami pó przewodnikowymi ABE-TES Symulator we/wy jednostki podstawowej ABR-S Demontowalny przekaênik elektromechaniczny ABS-E Demontowalny przekaênik wejêciowy, pó przewodnikowy ABS-S Demontowalny przekaênik wyjêciowy, pó przewodnikowy ANE-LOGF Pakiet kart z naci tymi etykietami AR-SB Oprawki etykiet (samoprzylepnych) R RMO-PAS Przekaênik up ywu doziemnego dla magistrali AS-i T T FTX R czny mini terminal 0 T FTX Przemys owy notebook FTX 0 T FTX Terminal programatora FTX 0 T FTX CB Kable àczeniowe dla kart PCMCIA i portów TER/AUX Kable àczeniowe UNI-TELWAY TBX SUP Jednostka zasilajàca TLX D Dokumentacja TLX DM Dokumentacja sterownika TSX Nano TLX DS Dokumentacja,, Instrukcja instalacji Podr cznik Dokumentacja instalacji modu u TSX SAZ TLX DS COM Dokumentacja instalacji oprogramowania FIPWAY/FIPIO TLX L Pakiety oprogramowania TLX R Pakiety oprogramowania uaktualnienie Oznaczenie Opis Strony TLX U Pakiety oprogramowania uaktualnienie TMX DM Dokumentacja TSX 0 Oddzielne cz Êci do sterowników TSX Nano Rozszerzajàce, oddalone we/wy do sterowników TSX Nano TSX Sterowniki TSX Micro TSX AAK Dobierane rezystory TSX ACZ Modu adaptora TSX AEZ Modu y wejêç analogowych TSX ASZ Modu y wyjêç analogowych TSX BAT Baterie podtrzymujàce TSX BLZ Listwa przy àczeniowa, TSX CAP Akcesoria àczeniowe, z àcza, TSX CCP Kable àczeniowe, kable prefabrykowane, TSX CD Dokumentacja techniczna na p ycie CD TSX CDP Kable àczeniowe, TSX CSA Kable àczeniowe do sterowników TSX Nano Kable àczeniowe UNI-TELWAY TSX CTZ Modu y liczników TSX D Dokumentacja, Instrukcja instalacji Podr cznik TSX DEZ Modu y wejêciowe, dwustanowe TSX DG Dokumentacja instalacji i nastawiania FIPWAY TSX DM Dokumentacja,,,,,, TSX DM Dokumentacja instalacji modu u TSX SAZ TSX DM Dokumentacja TSX DMZ Modu y dwustanowych we/wy TSX DR Podr cznik, dokumentacja X-WAY, TSX DSZ Modu y wyjêç dwustanowych TSX FAN Modu y wentylatorów TSX FP Akcesoria àczeniowe sieci FIPWAY Kable àczeniowe sieç FIPWAY/ magistrala FIPIO Akcesoria àczeniowe sieç FIPWAY/ magistrala FIPIO TSX FP CG Kable àczeniowe sieci FIPWAY TSX FPP Karta FIPIO Karty PCMCIA TSX MBP Karty PCMCIA do sieci Modbus Plus TSX MFP Karta rozszerzenia pami ci TSXMRP Karta rozszerzenia PCMCIA TSX P ACC Listwa przy àczeniowa Listwa przy àczeniowa UNI-TELWAY 0 TSX PC Kable àczeniowe do kart PCMCIA i portów TER/AUX TSX PCD Kable àczeniowe TSX PCU Kable àczeniowe UNI-TELWAY TSX PLP Baterie TSX RKA Os ona gniazda TSX RKZ Rozszerzajàcy mini stojak TSX SAZ Modu master magistrali AS-i TSX SCA Skrzynka àczeniowa T sieci Modbus/Jbus Skrzynka àczeniowa T UNI-TELWAY 0 TSX SCP Kable àczeniowe Kable àczeniowe do kart PCMCIA i portów TER/AUX Kable àczeniowe sieci Modbus/Jbus Karty PCMCIA 0,, Kable àczeniowe UNI-TELWAY TSX STZ Modu rozszerzajàcy oddalonych, dwustanowych we/wy TSX SUP Modu i jednostka zasilajàca magistrali AS-i Modu y i jednostki zasilajàce TSX TAP I Interfejsy àczeniowe

6 Oznaczenie Opis Strony X XBT-E Terminale z lub liniami o 0 znakach 0 XBT-H WyÊwietlacz z liniami o 0 znakach 0 XBT-P WyÊwietlacz z liniami o 0 znakach 0 XBT-X Dokumentacja XBT-Z Kable àczeniowe do: kart PCMCIA i portów TER/AUX wyêwietlacza XBT i terminali Oznaczenie Opis Strony XZ-CB Kable (wstà ki) do magistrali AS-i XZ-SDE Modu y àczeniowe do kabli (wstà ek) magistrali AS-i XZ-SDP Os ona do modu u àczeniowego XZ-SDE

7 Przeglàd Zastosowania Do ma ych i Êrednich systemów sterujàcych Gniazdo podstawowe rozszerzenia Liczba we/wy dwustan. na z àczu na listwie przy àczenio. Modu bezpieczeƒstwa PREVENTA Oddane we/wy Liczba Typ Telefast Bloki àczeniowe Bloki interfejsów ( wyposa one w modu we/wy dwustanowych) we/wy: we a V, wy a V we/wy: we a V, wy a V, we c /0 V, wy a V, wy przekaêników Nadzór wy àczników awaryjnych i kraƒcowych oddalonych we/wy ( sterowniki TSX Nano) lub we/wy na magistrali AS-i (suma we/wy àcznie z kasetà rozszerzeƒ) we a V, we c V, wy a V, wy przekaêników,, kana ów lub kana ów Zegar czasu rzeczywistego We/wy analogowe Zintegrowany Liczba modu ów Typ modu u Sterowanie procesem Zliczanie Zintegrowane Liczba modu ów Typ modu u Komunikacja Zintegrowana Z kartà PCMCIA Struktura oprogramowania Struktura pami ci Napi cie zasilania Standardowe we/wy Typ Po àczenie Typ PLC Strony modu y formatu po ówkowego we -bitowych (±0 V, 0-0 V), we -bitowych (0-0 ma, -0 ma), wielozakresowe we ró nicowe -bitowe (wysoki poziom, termopary, sondy temperaturowe), wy -bitowe + znak (±0 V), wy -bitowe + znak (±0 V, 0-0 ma, -0 ma) P tle sprz eƒ, zintegrowane funkcje PID, PWM (modulacja szerokoêci impulsów) i SERVO (sterowanie dwustanowe zaworów) kana y 00 Hz wykorzystujàce wejêcia dwustanowe modu y formatu po ówkowego Modu y liczników, lub kana y 0 khz, kana y 00 Hz :funkcje zliczania w gór, w dó, góra/dó port RS, do terminala lub z protokó em master/slave UNI-TELWAY Program jednozadaniowy (cykliczny lub okresowy) lub wielozadaniowy (zadanie g ówne cykliczne lub okresowe szybkie) Podprogramy przerwaƒ ( do przerwaƒ wywo anych przez wejêcia dwustanowe lub liczniki) Wewn trzna pami ç RAM z podtrzymaniem o pojemnoêci K s ów:, K (listy rozkazów), K s ów danych oraz s ów sta ych c 00/0 V (zintegrowane a V a V do zasilania czujników) we c V, we a V, we a V, we a V, I a V, I a V, wy przekaê. wy przekaê. wy a V wyprzekaê. O a V O a V Przez listw przy àczeniowà Przez z àcze HE 0 TSX 0 TSX 0 TSX 0 TSX 0 TSX 0 TSX 0 0AR 0DR DT DR DTK DTK

8 Do systemów sterowania wymagajàcych du ej iloêci pami ci (programu i danych) i/lub rozbudowanej komunikacji Do systemów sterowania wymagajàcych we/wy analogowych i/lub funkcji szybkiego zliczania we/wy: we a V, wy a V 0 we/wy: we a V, we c V, wy a V, wy przekaêników Zintegrowane (sekundy, minuty, godzina, dzieƒ, miesiàc, rok) we -bitowych (0-0 V, 0-0 ma, -0 ma) ; wy -bitowych (0-0 V) modu y formatu po ówkowego we -bitowych (±0 V, 0-0 V), we -bitowych (0-0 ma, -0 ma), ró nicowe wielozakresowe we -bitowe (wysokiego poziomu, termopary, sondy temperaturowe), wy -bitowe + znak (±0 V), wy -bitowe + znak (±0 V, 0-0 ma, -0 ma) z MMI do wspó pracy z panelem operatorskim CCX (sterowanie i nastawa maksymalnie obwodów sprz enia) kana y 00 Hz wykorzystujàce wejêcia dwustanowe kana y 00 Hz wykorzystujàce wejêcia dwustanowe i zintegrowane kana y 0 khz modu y formatu po ówkowego Modu y liczników, lub kana y 0 khz/00 Hz: funkcje zliczania w gór i w dó sta y port pomocniczy i dla terminala (RS, z protokó em UNI-TELWAY master/slave lub ciàg znaków) RS C// lub àcze szeregowe z p tlà pràdowà, Modbus/Jbus, UNI-TELWAY lub komunikaty telegramów FIPWAY, magistrala FIPIO Podprogramy przerwaƒ ( do podprogramów wywo ywanych przez wejêcia dwustanowe, zliczanie lub wiadomoêci typu telegram FIPWAY) Pami ç wewn trzna RAM z podtrzymaniem o pojemnoêci 0 K s ów :, K listy rozkazów, K s ów danych i s ów sta ych, Rozszerzenie do K s ów przez kart PCMCIA : K instrukcji listy rozkazów, K s ów danych i s ów sta ych c 00/0 V (zintegrowane a V a V c 00/0 V (zintegrowane a V a V do zasilania czujników) do zasilania czujników) TSX 00 TSX 0 TSX 00 TSX 0

9 Sterowniki TSX -0 Opis, wybór Prezentacja Sterowniki TSX - 0 o zwartej, modu owej budowie ró nià si napi ciem zasilania i typem modu ów dwustanowych w pierwszym gnieêdzie. Ka dy TSX - 0 sk ada si z kasety zawierajàcej zasilacz (... V lub ~00/0 V), procesora zawierajàcego K s ów pami ci RAM (program, dane i sta e), pami ci z podtrzymaniem FLASH EPROM, modu u we/wy dwustanowych ( lub we/wy) i wolnych gniazd. Kaseta rozszerzeƒ TSX RKZ pozwala na zwi kszenie liczby gniazd o. Ka de wolne gniazdo mo na wyposa yç w: modu we/wy dwustanowych formatu standardowego, modu y we/wy dwustanowych formatu po ówkowego, we/wy analogowe ( do kana ów) lub modu y liczników. Opis Sterowniki TSX -0 i rozszerzajàca mini kaseta TSX RKZ 0 sk ada si z: kasety podstawowej -gniazdowej, centralnego bloku wyêwietlacza, z àcza terminala (do programowania), przycisku RESET, os ony dost pnych zacisków zasilania, modu u lub dwustanowych we/wy umiejscowionego w pierwszym gnieêdzie (pozycje i ), os ony opcjonalnej baterii, kasety mini rozszerzeƒ z dost pnymi gniazdami (pozycje do ), lampki sygnalizacyjnej, wskazujàcej obecnoêç... V, 0 zacisków zasilajàcych zabezpieczonych przez zdejmowanà os on, do do àczenia pomocniczego napi cia... V jeêli sterowniki sà zasilane napi ciem ~00/0 V, 0 zacisku uziemiajàcego, àczówki do po àczenia ze sterownikie g ównym (magistrala równoleg a i ciàg oêç uziemienia). Wybór Wybór sterownikatsx -0 Zasilanie Zintegrowany modu we/wy dwustan. w gnieêdzie Po àczenie Oznaczenie Liczba wejêç Liczba wyjêç Z àcze Listwa a V c 0/0V Przekaêniko. Pó przewod. zaciskowa a V/0. A a V TSX 0 DT TSX 0 DTK TSX 0 DR TSX 0 DTK c 0/0V TSX 0 0AR TSX 0 0DR Mo liwy wybór Wybór wstawianych modu ów ( wolne gniazda, tzn. maksymalnie modu ów) Typ wstawianego modu u Maksymalna liczba modu ów () Format Po àczenie Stand. Po ów. Z àcze Listwa Dwustanowe we/wy we we we () wy wy wy () we/wy () we/wy () Modu bezpieczeƒstwa PREVENTA Magistrala AS-i lub rozszerz. we/wy () Analogowe we we/wy we wy wy Kana y kana zliczajàce kana y Mo e byç wstawione () Z kasetà rozszerzeƒ TSX RKZ 0. () Dotyczy modu u o formacie standardowym wstawionym w pierwsze gniazdo sterownika. () Modu y rozszerzajàce we/wy dwustanowych odleg ych i modu y magistrali AS-i sà instalowane na miejscu, co oznacza, e jednoczesne ich stosowanie jest niemo liwe.

10 Sterowniki TSX -/ Opis, wybór Prezentacja Sterowniki TSX - / o budowie modu owej ró nià si napi ciem zasilania i /lub mo liwoêcià wykorzystania zintegrowanych funkcji analogowych i szybkiego zliczania. Konfiguracja ka dego sterownika sk ada si z -gniazdowej kasety zawierajàcej zasilacz (... V lub ~00/0 V), procesora zawierajàcego 0 K s ów pami ci RAM (program, dane i sta e), gniazd dla karty PCMCIA ( karta komunikacyjna i karta rozszerzajàca pami ç o K s owa maksymalnie) i zegara czasu rzeczywistego. Kaseta mini rozszerzeƒ TSX RKZ pozwala na zwi kszenie liczby gniazd o. Ka de wolne gniazdo mo na wyposa yç w: modu we/wy dwustanowych formatu standardowego, modu y we/wy dwustanowych formatu po ówkowego, we/wy analogowe lub modu y liczników. Opis W sk ad sterowników TSX -/ i kasety rozszerzeƒ TSX RKZ 0 wchodzà: 0 - gniazdowa kaseta podstawowa (pozycja -slot do ), base rack (positions to ) gniazdo Slot reserved zarezerwowane for a standard na modu format o module formacie Centralised standardowym, display block centralny Terminal port blok (TER) wyêwietlacza, z àcze Man-machine terminala interface (do programowania), port (AUX) z àcze Slot for interfejsu a memory operatorskiego, extension card gniazdo Cover for karty accessing rozszerzenia the power pami ci, supply os ona terminals dost pnych zacisków zasilania, gniazdo Slot for a modu u communication komunikacji, module w On TSX TSX - -, z àcza connectors zintegrowanych for integrated funkcji analogue analogowych and counter i zliczajàcych, functions 0 0 kaseta Mini extension rozszerzeƒ rack z with dost pnymi available gniazdami (positions (pozycje to do 0) 0), slots lampka Indicator sygnalizacyjna, lamp showing presence wskazujàca of obecnoêç Power... supply V, terminals protected by a a V zaciski removable zasilajàce cover, to zabezpieczone connect an auxiliary przez zdejmowanà a V power os on, supply do if do àczenia PLCs are supplied pomocniczego with c 00/0 napi cia V... V jeêli sterowniki sà zasilane Earth terminal napi ciem ~00/0 V, zacisk Connectors uziemiajàcy, to the PLC base (backplane àczówka do po àczenia ze sterownikiem g ównym (magistrala równoleg a i ciàg oêç bus uziemienia). and earth continuity) Wybór Wybór wstawianych modu ów ( dyspozycyjnych gniazd, tzn. maksymalnie pozycji) Typ wstawianego modu u Maksymalna liczba modu ów () Format Po àczenie Stand. Po ów. Z àcze Listwa Dwustanowe we () we/wy we () we () wy () wy () wy () we/wy () we/wy () Modu ochronny PREVENTA Magistrala AS-i bus lub... () Analogowe we/wy we we wy wy Kana y kana zliczajàce kana y Modu UNI-TELWAY () komunikacyjny àcze szer. () Modbus () FIPWAY () Mo e byç wstawione () Z kasetà rozszerzeƒ TSX RKZ 0. () Dla procesora, karta formatu PCMCIA. () Dotyczy modu u o formacie standardowym wstawionym w pierwsze gniazdo sterownika. () Modu y rozszerzajàce we/wy dwustanowych i modu magistrali AS-i sà zainstalowane w pozycji, co oznacza, e jednoczesne ich stosowanie jest niemo liwe.

11 Sterowniki TSX -0// Funkcje Modu y dwustanowych we/wy Modu y dwustanowych we/wy stosowane w kasetach dajà mo liwoêci spe nienia okreêlonych wymagaƒ: i niski koszt po àczenia przy wymaganiu = V (zespolone modu y we/wy ze z àczem typu HE 0 w celu bezpoêredniego po àczenia z u yciem luênych kabli lub bezpoêredniego po àczenia do systemu TELEFAST przy przygotowywaniu okablowania systemu), i po àczenie do listwy przy àczeniowej na froncie panela zespolonych modu ów we/wy. Zestaw modu ów formatu po ówkowego pozwala na adaptacj konfiguracji sterownika ÊciÊle do potrzeb i wymagaƒ u ytkownika w zakresie liczby i rodzaju we/wy oraz typu po àczeƒ. Przekaênikowy modu bezpieczeƒstwa TSX DPZ 0DA PREVENTA realizuje funkcj monitoringu dla przycisków wy àczenia awaryjnego lub àczników kraƒcowych i jest przystosowany do spe nienia wymogów bezpieczeƒstwa okreêlonych w normie EN -. Modu rozszerzenia dla oddalonych we/wy dwustanowych Sterowniki TSX Micro dajà dwie ró ne mo liwoêci rozszerzenia we/wy: i modu rozszerzenia we/wy dwustanowych, oddalonych TSX STZ 0. Dwustanowe we/wy sterowników TSX Nano mogà byç stosowane przy odleg oêciach do 00 m. Sterowniki TSX Nano mogà byç u ywane jako oddalone, dwustanowe we/wy lub jako sterowniki lokalne slave, i magistrala AS-i czujniki/elementy wykonawcze. Sterowniki TSX Micro sà pod àczone do magistrali AS-i przez modu AS-i master. W tym przypadku sterownik przyjmuje rol mastera i zarzàdza maksymalnie we/wy przy odleg oêciach do 00 m (00 m ze wzmacniaczem). We/wy analogowe i sterowanie procesem Sterowniki TSX oferujà dwa sposoby przetwarzania sygna ów analogowych: i dla danych wejêciowych lub rozkazów niewymagajàcych wysokiego poziomu rozdzielczoêci u ywane sà zintegrowane we/wy w sterownikach TSX -, i dla dok adnych pomiarów i rozkazów u ywane sà modu y analogowe we/wy formatu po ówkowego. Sterowniki TSX Micro posiadajà standardowe funkcje sterowania procesem, które mogà byç dost pne przez u ytkownika z wykorzystaniem oprogramowania PL Micro lub PL Junior. Modu y liczników Sterowniki TSX oferujà trzy metody zliczania: i u ywajàc wejêç dwustanowych 00 Hz ( kana y zliczajàce góra/dó z liczeniem w gór lub w dó, lub funkcje zliczania góra/dó z/lub bez detekcji kierunku operacji), i u ywajàc kana ów zliczajàcych0 khz zintegrowanych w TSX - ( kana y szybkiego zliczania 0 khz z kana- em posiadajàcym funkcj zliczania w dó, jak powy ej), i modu y liczników 0 khz lub 00 khz TSX CTZ. Sà to modu y formatu po ówkowego umieszczone w wolnych gniazdach podstawowego stojaka. Komunikacja Sterowniki TSX dajà dwie mo liwoêci: i zintegrowanà komunikacj o niskim koszcie oferujàcà funkcje dialogowe przez z àcze terminala dla sterowników TSX -0 lub przez porty interfejsu cz owiek-maszyna dla sterowników TSX -/. Nieizolowane z àcza typu RS pracujà z protokó em UNI-TELWAY (master lub slave) lub w trybie znakowym, i karta komunikacji formatu PCMCIA dla sterowników TSX -/. Majà one dedykowane gniazdo dla karty komunikacji formatu PCMCIA ( pe ne-podwójne àcze szeregowe FIPIO, UNI-TELWAY lub magistrale Modbus/ JBus i sieç FIPWAY). Modu y wentylatorów Modu y wentylatorów TSX FAN iip zainstalowane nad sterownikami TSX Micro zapewniajà wymuszony przep yw powietrza wewnàtrz obudowy gwarantujàc równomierny rozk ad temperatury. Modu y wentylatorów sà wymagane, gdy temperatura otoczenia jest w granicach od 0 C do 0 C (wymuszona wentylacja mo e obni yç temperatur otoczenia wewnàtrz obudowy o 0 C. () Dost pne sà trzy typy modu ów wentylatorów: = V, ~ 0 V i ~0 V. Dla konfiguracji TSX -0// wymagany jest jeden modu wentylatora, a dla konfiguracji z kasetà rozszerzeƒ TSX RKZ 0 - dwa modu y wentylatorów. TSX FAN iip () Dla temperatur otoczenia w granicach od C do 0 C u ycie modu ów wentylatorów zwi ksza MTBF. 0

12 Sterowniki TSX -0// Centralny wyêwietlacz, struktura pami ci WyÊwietlacze Sterowniki TSX Micro sà wyposa one w blok wyêwietlacza, który grupuje wszystkie dane wymagane do sterowania, diagnozowania i obs ugi sterownika i wszystkich jego modu ów, a tak e proste funkcje interfejsu cz owiek- -maszyna. Centralny wyêwietlacz zapewnia: i wyêwietlanie stanów kana ów we/wy lokalnych lub oddalonych (Sterownik TSX Nano we/wy), i wyêwietlanie urzàdzeƒ na magistrali AS-i i diagnozowanie magistrali AS-i (patrz strona 0), i wyêwietlanie diagnozowanych b dów kana ów lub modu ów, i wyêwietlanie danych wewn trznych: bitów, ciàgów bitów, ciàgów s ów, zmiennych programowych (wykonywanych kroków, informacje aplikacji itp.), i -cyfrowy wyêwietlacz. Opis Centralny blok wyêwietlacza: BASE EXT R I/O WRD DIAG > s. DIAG RUN TER I/O ERR BAT trzy bloki diod LED reprezentujàce gniazda, w których zosta y zainstalowane modu y w kasecie podstawowej i rozszerzenia, linia informacyjna sk adajàca si z diod LED pokazujàcych wyêwietlane stany pracy, przycisk rozkazów, który umo liwia dost p do wy- Êwietlania ró norodnych stanów pracy, pi ç diod LED: RUN, PLC start/stop, TER, z àcze terminala pracuje (odbywa si komunikacja), we/wy, b àd we/wy, ERR b àd procesora lub aplikacji, BAT, uszkodzenie lub brak baterii. Struktura pami ci Pami ç sterowników TSX Micro sk ada si z dwóch obszarów: i K s ów (dla sterowników TSX -0) lub 0 K s ów (dla TSX -/) wewn trznej pami ci RAM przeznaczonej do aplikacji (dane, program, sta e) i K s ów pami ci Flash EPROM przeznaczonej do podtrzymywania programu aplikacji (maksymalnie K s ów) i podtrzymania maksymalnie 000 s ów wewn trznych % MW w przypadku uszkodzenia baterii lub jej braku. Dla sterowników TSX -/ wewn trzna pami ç RAM mo e byç rozszerzona przez kart pami ci PCMCIA ( K s owa lub K s owa) zarówno RAM, jak i Flash EPROM. Karty rozszerzeƒ pami ci PCMCIA dla sterowników TSX -/ Te karty mogà byç stosowane do rozszerzenia pami ci wewn trznej sterowników do magazynowania programu aplikacji i sta ych. Dost pne sà dwa typy kart rozszerzenia pami ci: i karta pami ci typu RAM z podtrzymaniem bateryjnym; stosowana zazwyczaj podczas tworzenia i uruchamiania programu aplikacji. Karta ta pozwala na przesy i modyfikacj wszystkich aplikacji w trybie pracy on line. Pami ç jest podtrzymywana przez wyjmowanà bateri zespolonà z kartà pami ci. i karta pami ci typu Flash EPROM; stosowana, gdy program aplikacji jest ca kowicie uruchomiony. Karta ta pozwala tylko na jeden pe ny przesy aplikacji, unikajàc problemów zwiàzanych z podtrzymaniem przez bateri. Dost pny jest równie trzeci rodzaj pami ci (na karcie PCMCIA). i karta pami ci typu podtrzymanie; stosowana do powtórnego za adowania do pami ci wewn trznej RAM lub pami ci wewn trznej Flash EPROM procesora, uprzednio wgranego programu aplikacji, bez koniecznoêci u ycia terminala do programowania.

13 Sterowniki TSX -0// Struktura pami ci (kontynuacja), charakterystyka Struktura pami ci (kontynuacja) Pami ç u ytkowa Pami ç u ytkownika jest podzielona na obszary pami ci, które sà fizycznie podzielone mi dzy pami ç wewn trznà RAM i kart pami ci PCMCIA (jeêli sterownik TSX -/ ma kart pami ci); i obszar danych aplikacji, który jest zawsze w pami ci wewn trznej RAM, i obszar programu aplikacji w pami ci wewn trznej RAM lub w karcie pami ci PCMCIA, i obszar sta ych w pami ci wewn trznej RAM lub w karcie pami ci PCMCIA, i obszar pami ci Flash EPROM do podtrzymania programu aplikacji, sta ych i K s ów wewn trznych. JeÊli zawartoêç pami ci RAM zostanie stracona (uszkodzenie lub brak baterii), wówczas zawartoêç pami ci Flash EPROM (program, sta e i K s ów wewn trznych % MW) jest automatycznie przepisywana do wewn trznej pami ci RAM. Zapasowa kopia aplikacji w pami ci Flash EPROM nie pozwala na u ycie karty rozszerzenia pami ci PCMCIA, dlatego wielkoêç programu i sta ych nie mo e przekraczaç K s ów. Sà dwa sposoby organizacji pami ci u ytkowej sterowników TSX Micro w zale noêci od wyposa enia sterownika w karty rozszerzeƒ pami ci PCMCIA: Kopia zapasowa Kopia zapasowa Pami ç wewn trzna RAM Flash EPROM Flash EPROM Karta PCMCIA /0 K s ów K s ów Dane Program Sta e Program i sta e K s ów wew. %MW TSX -0// (bez karty PCMCIA) Dane : dane aplikacji (. K s ów maks.) Program : dyskryptor i kody realizacji zadaƒ Sta e :s owa sta e, wielkoêci inicjujàce i konfiguracja Pami ç wewn trzna RAM 0 K s ów K s ów / K s ów Dane K s ów wew.%mw Program Sta e Aplikacja w pami ci wewn trznej RAM Kompletna aplikacja jest zapisywana w podtrzymywanej bateryjnie pami ci wewn trznej RAM procesora o pojemnoêci: i K s ów (TSX -0). Przyk ad podzia u: K s ów na dane aplikacji, K s ów na program z jego sta ymi, i 0 K s ów (TSX -/) Przyk ad podzia u: K s ów na dane aplikacji, K s ów na program z jego sta ymi Aplikacje na karcie PCMCIA Karta pami ci PCMCIA zawiera program i sta e. Pami ç wewn trzna RAM wspomaga dane aplikacji (max., K s ów). TSX -0// (z kartà PCMCIA) Zabezpieczenie aplikacji Niezale nie od struktury pami ci (aplikacja w pami ci RAM lub na karcie PCMCIA) mo liwe jest zabezpieczenie struktury przed niedozwolonym dost pem (odczyt lub modyfikacja programu) w trybie pracy on line z wykorzystaniem oprogramowania PL Micro/Junior. Zachowywanie aplikacji Sterowniki TSX Micro majà mo liwoêç zapisania aplikacji (program i sta e) na karcie pami ci TSX MFP BAK 0p Backup. Pami ç wewn trzna RAM mo e wi c byç ponownie zapisana zawartoêcià karty pami ci Buckup. Ta funkcja Buckup nie jest mo liwa jeêli aplikacja jest wykonywana z wykorzystaniem pami ci RAM lub karty pami ci PCMCIA. Charakterystyka warunków otoczenia (dotyczy wszystkich elementów TSX Micro) Temperatura pracy C (+...+ zgodnie z IEC -) magazynowania C (zgodnie z IEC -) WilgotnoÊç wzgl dna pracy 0 %... % bez kondensacji magazynowania %... % zgodnie z IEC -, bez kondens. WysokoÊç m Wytrzyma oêç mechaniczna odpornoêç na wibracje zgodnie z IEC --, Testy Fc odpornoêç na udary zgodnie z IEC --, Testy Ea OdpornoÊç na roz adowanie elektrostatyczne odpornoêç na roz adowanie elektrostatyczne zgodnie z IEC 000--, poziom () OdpornoÊç na zak ócenia odpornoêç na wp yw pola elektromagnetycznego zgodnie z IEC 000--, poziom () wysokiej cz stotliwoêci odpornoêç na szybkozmienne, przewodzone stany przejêciowe zgodnie z IEC 000--, poziom () odpornoêç na udary napi ciowe zgodnie z IEC odpornoêç na drgania okresowe t umione zgodnie z IEC OdpornoÊç na zak ócenia niskiej cz stotliwoêci Zgodnie z IEC - () Minimalny poziom w warunkach testu okreêlony w normach.

14 Sterowniki TSX -0// Charakterystyka Sterowniki TSX Micro zosta y opracowane zgodnie z krajowymi i mi dzynarodowymi normami dotyczàcymi urzàdzeƒ elektronicznych do przemys owych systemów sterowania: i specjalne wymagania dla sterowników programowalnych: charakterystyki sterowania, odpornoêç, bezpieczeƒstwo itp. EN - (IE C -), CSA -, UL 0 itp. i wymagania dotyczàce marynarki handlowej okreêlone przez g ówne europejskie firmy i organizacje inspekcyjne: BV, DNV, GL, LROS, RINA itp. i dyrektywy Europejskie (niskie napi cie, kompatybilnoêç elektromagnetyczna), oznaczenie CE i w asnoêci elektryczne, odpornoêç przeciwpo arowa materia ów izolacyjnych: UL C, UL itp. Patrz strona. Charakterystyka zasilania Rodzaj zasilania c zasilanie a zasilanie WejÊciowe Napi cie znamionowe V c a ograniczenia V c 0 a. 0 V ( àcznie z pulsacjami) mo liwe do V przez h na hr Cz stotliwoêç znamionowe (ograniczenia) Hz 0-0 (-) Pràd wejêciowy znamionowy A 0. ( c 00 V), 0. ( c 0 V) za àczenia () A 0 0 Micro zaniki akceptowany czas trwania / okresu, powtórzenie s 0 ms, powtórzenie s WyjÊciowe Moc ca kowita u yteczna (typowa) W ( szczytowa) ( szczytowa) Pràdy wyjêciowe a wyjêcie V A. (. szczytowa). (. szczytowa) a wyjêcie (przekaênikowe) VR A 0. (0. szczytowa) a wyjêcie czujników V A 0. (0. szczytowa) Zintegrowane przecià eniom tak tak zabezpieczenie zwarciom tak tak wyjêç przeciwko: Izolacja Rezystancja wejêcie/wyjêcie V rms 00-0/0 Hz Nie ma izolacji, 0 V po àczone dielektryczna wewn trznie z masà sterownika Charakterystyka procesowa Typ sterownika TSX 0 iiiii TSX i0 TSX i0 Funkcje we/wy maks. liczba (nieoddalone) / () 0/ () maks. liczba (TSX Nano odd. we/wy) 00/ () / () maks. liczba (odd. na magistrali AS-i bus) 0/0 () / () maks. liczba moduó w / kana y maks. liczba moduó w kana y Zabezpieczenie maks. liczba moduó w PREVENTA Analogowe maks. liczba modu ów ( we lub wy maks.) ( we lub wy maks.) liczba zintegrowanych kana ów ( we lub wy) Zliczanie maks. liczba modu ów () () (Max. liczba kana ów liczba zintegrowanych kana ów patrz strona ) maks. liczba kana ów, wejêcia dwustan. Komunikacja zintegrowany kana (port terminala) kana RS (UNI-TELWAY master/slave lub tryb znakowy) liczba kart PCMCIA Zegar czasu rzecz. Pami ç wewn trzna RAM K s ów (patrz strona 0) 0 (patrz strona 0 ) karta pami ci PCMCIA K s ów / maks. rozmiar pami ci K s ów Struktura aplikacji zadanie master zadanie szybkie zdarzenia (gdzie ma piorytet) Czas wykonania instrukcje Boole owskie µs (0. z kartà PCMCIA) (instrukcji standardowych) instrukcje numeryczne µs..0 Czas wykonania 00 % Boole owskich ms (0. z kartà PCMCIA) k instrukcji % Boole owskich % numery ms.0. (. z kartà PCMCIA) PojemnoÊç pami ci TSX -0 TSX -/ Karta PCMCIA K s owa K s owa Dane (% MWi) K s ów () ().. Sta e (% KWi) s owa () () () () Program drabinkowy (LD) 00 % Boole owskich k inst.... % Boole owskich % numery k inst..... Lista instrukcji (IL) 00 % Boole owskich k inst..... % Boole owskich % numery k inst... 0 Struktura tekstowa 00 % Boole owskich k inst..... (ST) % Boole owskich % numery k inst... 0 System nadrz dny ms... () WielkoÊci brane pod uwag w przypadku jednoczesnego rozruchu kilku urzàdzeƒ lub gradacji zabezpieczeƒ urzàdzeƒ. () Pierwsza wartoêç dla po àczenia przez listw przy àczeniowà, druga przez z àcze typu HE 0. () Modu y liczników tylko w jednostce podstawowej () Standardowa wielkoêç mo e byç zwi kszona, ale mo e mieç niekorzystny wp yw na wielkoêç programu aplikacji.

15 Sterowniki TSX -0// Oznaczenia Podstawowe konfiguracje sterowników TSX -0 (dost pne gniazdo) Zasilanie Zintegrowana pami ç Zintegrowane w pierwszym Oznaczenie Waga RAM Flash gnieêdzie modu y we/wy () EPROM Typ Po àczenie kg a V K s ów K s ów we a V przez listw TSX 0 DT.0 + wy przy àczeniowà (dostarczanà z modu em) 000 %MWi sta e obcià enie 0. A we a V przez listw. TSX 0 DR.00 wy przekaê. przy àczeniowà (dostarczanà z modu em) TSX 0 iii we a V przez z àcze TSX 0 DTK.0 wy typu HE 0 sta e obcià enie 0. A we a V przez z àcze TSX 0 DTK.0 wy typu HE 0 sta e obcià enie 0. A c K s ów K s ów we c V przez listw TSX 0 0AR V + wy przekaê. przy àczeniowà 000 %MWi (dostarczanà z modu em) TSX 0 DTK Podstawowe konfiguracje sterowników TSX -/ we a V przez listw. TSX 0 0DR.0 wy przekaê. przy àczeniowà (dostarczanà z modu em) (dost pne gniazda) Zasilanie Zintegrowana pami ç Zintegrowane funkcje Oznaczenie Waga RAM Flash () EPROM kg a V 0 K s ów K s ów TSX %MWi wejêç analogowych 0-0 V TSX 0.0 wejêcie analogowe 0-0 V licznik góra/dó 0 khz licznik 0 khz TSX i0 c 0 K s ów K s ów TSX V %MWi wejêç analogowych 0-0 V TSX 00.0 wejêcie analogowe 0-0 V licznik góra/dó 0 khz licznik 0 khz Kaseta rozszerzenia PojemnoÊç Zastosowanie Maks. liczba Oznaczenie Waga kg gniazda TSX -0// mini kaseta TSX RKZ (lub pozycje) na sterownik Karty rozszerzenia pami ci (PCMCIA () TSX RKZ 0 Opis Zastosowanie Rozmiar pami cioznaczenie Waga kg Pami ç sterowniki K s owa TSX MRP 0P 0.00 RAM TSX -/ K s owa TSX MRP 0P 0.00 Pami ç sterowniki K s owa TSX MFP 0P 0.0 Flash EPROM TSX -/ K s owa TSX MFP 0P 0.0 TSX MiP 0iiP Karta podtrzymania sterowniki 0 K s owa TSX MFP BAK 0P 0.0 () TSX -/ () Produkt dostarczany jest z wieloj zycznà instrukcjà instalacyjnà: angielskà, francuskà, niemieckà, w oskà i hiszpaƒskà. () Pierwotnie za adowana karta pozwala TSX Micro na uaktualnianie programu aplikacji bez koniecznoêci u ycia terminala do programowania (program musi byç ca kowicie zawarty w pami ci wewn trznej RAM).

16 Sterowniki TSX -0// Oznaczenia, wymiary, monta Modu y wentylatorów TSX FAN iip Opis Zasilanie Oznaczenie Waga kg Modu y a V TSX FAN DP 0.00 wentylatorów c 00 0 V TSX FAN AP 0.00 () c 00 0 V TSX FAN AP 0.00 Oddzielne cz Êci Opis Zastosowanie Oznaczenie jednostki Waga kg Akcesoria dwustanowe we/wy Patrz strona àczeniowe dwustanowe we/wy z systemem Telefast Patrz strony 0 i zintegrowane, analogowe we/wy Patrz strona zintegrowane kana y zliczajàce Patrz strona Baterie podtrzymujàce pami ç wew. RAM TSX PLP TSX -0// Serie 0 szt. TSX PLP karty pami ci PCMCIA TSX BAT M Uchwyty karty pami ci PCMCIA TSX P CAP 0.00 Os ona na puste sterowniki Zamówienie TSX RKA gniazdo () TSX -0// wielokrotnoêç 0 szt. Dokumentacja (wersja angielska) Opis Format Za àczona Oznaczenie Waga instrukcji do produktu kg Instrukcja instalacji A szyta zamawiana TSX DM E 0.0 TSX Micro oddzielnie () Jeden modu wentylatora dla konfiguracji TSX -0//, dwa modu y wentylatorów dla konfiguracji TSX - 0// z kasetà rozszerzeƒ TSX RKZ 0. Wymagane w zakresie temperatur otoczenia od 0 C do 0 C. () Os ona montowana w przypadku braku modu u w celu uzyskania stopnia ochrony IP 0. Wymiary 0, (), () () b c a AF-AE c a b (), 0, a b c a b c + TSX 0 0//ii TSX 0 0//ii TSX / i0.. TSX / i0.. 0 () Sterownik pusty () Z listwà przy àczeniowà () Ze z àczem HE 0 lub SUB-D () Otwory do mocowania Êrubami M Monta modu ów wentylatorów TSX FAN ii P Zasady instalowania 0 0, 0 00 () () 00 () () () () 0 () () () () 0 mm () Aparatura rozdzielcza lub obudowa () Kana kablowy lub zacisk 0

17 Modu y dwustanowych we/wy Przeglàd modu ów formatu standardowego Zastosowania Po àczenie we/wy za pomocà listew przy àczeniowych: z przewodami nieos oni tymi, z przewodami wyposa onymi w koƒcówki proste, otwarte lub zamkni te (przekrój 0, mm -, mm ) Typ Cechy wejêcia wyjêcia wyjêcia WejÊcia a V WyjÊcia a V pó przewod. 0. A WyjÊcia a/c przekaênik. A (Ith) Po àczenia Po àczenie przez listw przy àczeniowà (dostarczanà wraz z modu em) Mo liwe warianty z Telefast Po àczenie jednostki podstawowej Adaptator we/wy jednostki podstawowej Oddzielna kontrola wejêç ZgodnoÊç z normà IEC - Logika Kompatybil. czuj. zbli eniowych zgod. z normà IEC -- Monitoring napi cia czujników Typ Pozytywna a -przewodowe, a/c -przewoa -przewodowe PNP dowe Oddzielna kontrola wejêç ZgodnoÊç z normà IEC Zabezpieczenia Logika Monitoring napi cia elementów wykonawczych. Mo liwoêç konfigurowania wyjêç na zanik napi cia Tak Zabezpieczone Bez zabezpieczenia Pozytywna Typ modu ów dwustanowych we/wy TSX DEZ D TSX DSZ T TSX DSZ R Strony

18 Po àczenie we/wy przez z àcze HE 0 za pomocà prefabrykowanych przewodów z luênymi koƒcówkami (przekrój 0, mm ), wstà ka (przekrój 0,0 mm ) lub kable àczeniowe (przekrój 0, mm ) wejêç/ wyjêç wejêcia/ wyjêcia WejÊcia a V WejÊcia c 00 0 V WejÊcia a V WejÊcia a V WejÊcia a V WejÊcia przekaêni. A (Ith) WyjÊcia przekaêni. A (Ith) WyjÊcia a V/0. A WyjÊcia a V/0. A WyjÊcia a V/0. A Po àczenie przez 0-pinowe z àcze HE 0, lub kana ów, z diodà LED lub bez diody, ze wspólnymi lub dwoma zaciskami na kana WejÊcia: kana ów a V TTL, a V, a V, c V, c V lub 0 V, zaciski na kana WyjÊcia: lub kana ów N/O, lub C/O lub pó przewodnikowymi przekaênikami, a V, a V, c V 0 V lub zaciski na kana Monitoring napi cia Monitoring napi cia Monitoring napi cia czujników czujników czujników Typ Typ Typ Pozytywne/Negatywne Pozytywne a -przewodowe, a/c -przewodowe, a -c -przewodowe, a -przewodowe c -przewodowe a -c -przewodowe PNP PNP/NPN Mo liwoêç konfigurowania wyjêç na zanik napi cia Tak Monitoring napi cia elementów wykonawczych Mo liwoêç konfigurowania wyjêç na zanik napi cia Tak Bez zabezpieczenia Zabezpieczone Pozytywna TSX DMZ DR TSX DMZ AR TSX DMZ DT TSX DMZ DTK TSX DMZ DTK

19 Modu y dwustanowych we/wy Przeglàd modu ów formatu po ówkowego Zastosowania Po àczenie we/wy za pomocà listew przy àczeniowych: z przewodami nieos oni tymi, z przewodami wyposa onymi w koƒcówki proste, otwarte lub zamkni te (przekrój 0, mm -, mm ) Typ Cechy wejêç wejêç WejÊcia a V WejÊcia c 00 0V WejÊcia c 00 0 V Po àczenie Po àczenie przez listw przy àczeniowà (dostarczanà wraz z modu em) Mo liwe warianty z Telefast Po àczenie jednostki podstawowej Adaptator we/wy jednostki podstawowej Oddzielna kontrola wejêç ZgodnoÊç z normà IEC - Logika Kompatybil. czuj. zbli eniowych zgod. z normà IEC -- Monitoring napi cia czujników Monitoring napi cia czujników Monitoring napi cia czujników Typ Typ Typ Pozytywne/Negatywne a -przewodowe, a/c -przewodowe, c -przewo- c -przewodowe a -przewodowe PNP/NPN dowe Oddzielna kontrola wejêç ZgodnoÊç z normà IEC Zabezpieczenia Logika Typ modu ów dwustanowych we/wy TSX DEZ D TSX DEZ 0A TSX DEZ 0A Strony

20 Po àczenie we/wy przez z àcze HE 0 za pomocà prefabrykowanych przewodów z luênymi koƒcówkami (przekrój 0, mm ), wstà ka (przekrój 0,0 mm ) lub kable àczeniowe (przekrój 0, mm ) wejêç wyjêç wyjêç wejêç WyjÊcia a/c WyjÊcia a V A WyjÊcia a V/0. A WejÊcia a V przekaênikowe A (Ith) Po àczenie przez 0-pinowe z àcze HE 0, lub kana ów, z diodà LED lub bez diody, ze wspólnymi lub dwoma zaciskami na kana WejÊcia: kana ów a V TTL, a V, a V, c V, c V lub 0 V, zaciski na kana WyjÊcia: lub kana ów N/O, lub C/O lub pó przewodnikowymi przekaênikami, a V, a V, c V 0 V lub zaciski na kana Monitoring napi cia czujników Typ Pozytywne a -przewodowe, a/c -przewodowe, a -przewodowe PNP Mo liwoêç konfigurowania Monitoring napi cia elementów wykonawczych wyjêç na zanik napi cia Mo liwoêç konfigurowania wyjêç na zanik napi cia Tak Bez zabezpieczenia Zabezpieczone Pozytywna TSX DSZ 0R TSX DSZ 0T TSX DSZ 0T TSX DSZ 0TK TSX DEZ DK

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S Seria - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A SERIA Funkcje.12...5110.14...0220/0310.16..0420 Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami.12 z 2 zestyki (1 Z + 1 R).14

Bardziej szczegółowo

Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Przekaêniki termobimetalowe serii b... Licencja AEG - Niederspannungstechnik GmbH Charakterystyka ogólna Przekaêniki termobimetalowe serii b... zabezpieczajà silniki elektryczne przed przecià eniem i pracà niepe nofazowà, posiadajà uk ad kompensacji

Bardziej szczegółowo

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen Zawory serii V20 i V22 mogà byc pod àczone bezpoêrednio do Fieldbus II w celu stworzenia sieci o ochronie IP65. System ten mo e byç u yty do scentralizowania lub rozproszenia wysp zaworowych i sterowania

Bardziej szczegółowo

LS 11K przy àcze Êrubowe LS 4K. LS 5K przy àcze Êrubowe

LS 11K przy àcze Êrubowe LS 4K. LS 5K przy àcze Êrubowe Typ Styczniki biegunowe LS 02K F L AC, DC./.01 LS 07 LS 05 F L AC, DC./.01 F L AC, DC./.01 LS K AC /./.01 DC./.01 LS 5K AC /./.01 DC./.01 LS 7K AC /./.01 DC./.01 LS K AC /./.01 DC./.01 LS K AC /./ DC LS

Bardziej szczegółowo

Seria 78 - Zasilacze impulsowe Funkcje

Seria 78 - Zasilacze impulsowe Funkcje Funkcje 78.12 78.36 Zakres modułowych zasilaczy DC Wysoka efektywnoêç (do 91%) Niskie (< 0.4 W) zu ycie energii w trybie czuwania Ochrona termiczna: wewn trzna, z wyłàczeniem Vout Ochrona zwarciowa: tryb

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeƒstwo maszynowe

Bezpieczeƒstwo maszynowe Bezpieczeƒstwo maszynowe Preventa - dla wi kszego bezpieczeƒstwa Preventa Odkrywcze i nowatorskie rozwiàzania bezpieczeƒstwa Preventa zapewniajà maksymalnà ochron we wszystkich funkcjach bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Seria 13 - Elektroniczny przekaênik impulsowy A

Seria 13 - Elektroniczny przekaênik impulsowy A Seria 13 - Elektroniczny przekaênik impulsowy 8-12 - 16 A Funkcje 13.01 13.11 13.12 Elektroniczny przekaênik impulsowy 13.01 - elektroniczny jednostykowy przekaênik impulsowy/monostabilny 13.11 - dwupolowy

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Seria 41 - Niski przekaênik do obwodów drukowanych A. Funkcje i obwodów drukowanych. Przekaêniki do gniazd

Seria 41 - Niski przekaênik do obwodów drukowanych A. Funkcje i obwodów drukowanych. Przekaêniki do gniazd Seria - Niski przekaênik do obwodów drukowanych 8-12 - 16 A SERIA Funkcje.31.52.61 Standardowy miniaturowy przekaênik do gniazd, wysokoêç 15.7 mm Monta PCB - bezpoêrednio na płytki lub poprzez gniazdo

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS Zasilacz impulsowy Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W Zakres mocy od 50 W do 600 W. Dostêpny w obudowie otwartej i zamkniêtej atwy monta na szynie DIN za pomoc¹ do³¹czonych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 0.1-2 - 3-5 - 6-8 - 16 A

Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 0.1-2 - 3-5 - 6-8 - 16 A Seria 38 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 0.1-2 - 3-5 - 6-8 - 16 A Funkcje Wyrzutnik do demonta u przekaênika W module sprz gajàcym zintegrowane: moduł przeciwzakłóceniowy EMC - dla cewki, wskaênik zadziałania

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Typy budowy sterowników. Typy budowy sterowników

Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Typy budowy sterowników. Typy budowy sterowników Segmenty rynku sterowników Segmenty rynku sterowników Klasy sterowników Sterowniki mikro Sterowniki małe Sterowniki średnie Sterowniki duŝe Sterowniki bardzo duŝe Sterowniki firmy Siemens Logo! Rodzina

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA EC1000 64 MB pamięci flash 128 MB pamięci RAM Środowisko programowania CODESYS V3 (IEC 61131-3) Port Ethernet Port EtherCAT Port USB Port RS232 dla programowania Port SD Zegar czasu rzeczywistego Zasilanie

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C.

RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C. Uk³ad sterowania silnikami, pó³przewodnikowy uk³ad sterowania silnikami AC, typu RSE..-C. ³agodny rozruch i zatrzymanie dla 3-fazowych silników klatkowych napiêcie znamionowe: do 600 VACrms, 50/60 Hz pr¹d

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

Seria 46 - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 8-16 A

Seria 46 - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 8-16 A Seria - Miniaturowy przekaênik przemysłowy 8-16 A SERIA Funkcje.52.61 Do gniazda lub obwodów drukowanych.52-2 zestyki przełàczne 8 A.61-1 zestyk przełàczny 16 A Adapter do montowania na panel Cewka AC

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Opis funkcjonalny i architektura Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Modu³ KM535 jest uniwersalnym systemem mikroprocesorowym do pracy we wszelkiego rodzaju systemach steruj¹cych. Zastosowanie modu³u

Bardziej szczegółowo

AgNi materiał zstyku zalecany do obcià eƒ rezystancyjnych i niewielkich obcià eƒ indukcyjnych takich jak np. silniki

AgNi materiał zstyku zalecany do obcià eƒ rezystancyjnych i niewielkich obcià eƒ indukcyjnych takich jak np. silniki Funkcje 22.32.0.xxx.1xx0 22.32.0.xxx.4xx0 Stycznik modułowy 25-2 polowy SzerokoÊç 17.5 mm Zestyk zwierny z przerwà 3mm, podwójna przerwa zestykowa Mo liwoêç pracy ciàgłej dla cewki i zestyków Zasilanie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC PREZENTACJA Programowalne liczniki mikroprocesorowe (PC programmable counters) to bardzo dok³adne i trwa³e urz¹dzenia, które ze wzglêdu na sw¹ wielofunkcyjnoœæ i ³atwoœæ w programowaniu s¹ przyjazne u

Bardziej szczegółowo

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych System monitorowania opraw indywidualnych CEAG Notlichtsysteme GmbH /1 Ka da oprawa jest wa na. Tylko sprawnie funkcjonuj ce oprawy o wietlenia awaryjnego spe niaj swoja rol w przypadku zaniku o wietlenia

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Karta katalogowa 404753 Strona 1/6 JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Typ 404753 II 1/2 G Ex ia IIC T4 do T6 (IP65) II 1/2 D Ex ia IIIC T100 C do T60 C

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO

PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO 1.7 64-PUNKTOWE STEROWNIKI VERSAMAX MICRO IC200UDD064 40 wejść dyskretnych 24 VDC, 24 wyjścia tranzystorowe 24 VDC (zabezpieczenie przed zwarciem i przeciąŝeniem), wbudowany port RS232, drugi port dostępny

Bardziej szczegółowo

JakoÊç Energii System PowerLogic. Karta katalogowa 2004. Power Meter, seria 800

JakoÊç Energii System PowerLogic. Karta katalogowa 2004. Power Meter, seria 800 JakoÊç Energii System PowerLogic Karta katalogowa 2004 Power Meter, seria 800 Funkcje i charakterystyka Mierniki PowerLogic PM810, PM820, PM850 w pojedynczym module o ma ych wymiarach 96 x 96 mm zawierajà

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny Emotron TSA Softstartery

Katalog techniczny Emotron TSA Softstartery Katalog techniczny Emotron TSA Softstartery Emotron TSA 4-1800 kw, 200-690 V EMOTRON TSA Softstartery TSA Emotron - z wbudowanym stycznikiem 16-56 A 70-100 A 140-200 A 240-450 A Softstartery TSA wprowadzają

Bardziej szczegółowo

XBTN200 XBTN400 XBTN410 XBTN401 XBTNU400

XBTN200 XBTN400 XBTN410 XBTN401 XBTNU400 Tekstowe panele operatorskie Magelis XBT N z ekranem matrycowym (1) WyÊwietlacz Liczba znaków linie po 0 znaków 4 linie po 0 znaków PodÊwietlenie LCD PodÊwietlenie LCD PodÊwietlenie LCD zielony 3 kolory

Bardziej szczegółowo

U [V] S 10 6 8 6. Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC S 8 6. Współczynnik redukcji F przy obciążeniu indukcyjnym

U [V] S 10 6 8 6. Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC S 8 6. Współczynnik redukcji F przy obciążeniu indukcyjnym Charakterystyka wartości granicznej obciążenia, szerokość 22,5 mm Obciążenie AC (rezystancyjne) U [V] 300 0 0 80 60 50 40 30 0.1 0.2 0.5 1 2 4 6 Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC Obciążenie

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE µtic CBY-JRG 7200 INFORMACJA O PRODUKCIE Dokumentacja zawiera dane techniczne, oraz instrukcjê obs³ugi i programowania sterownika µtic CBY-JRG 7200. Konfiguracja sterownika: 8 bram gara owych, 1 zeœlizg,

Bardziej szczegółowo

Magelis dialog bez granic

Magelis dialog bez granic Powrót Magelis dialog bez granic Innowacje w elektrotechnice Magelis doskonale integruje si, z Twoim systemem automatyki, zarówno dziê, jak i jutro Terminale operatorskie Magelis zosta y zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC

kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC . kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC Informacje ogólne Urządzenie wskazujące IndiTop z Alfa Laval jest prostym i łatwym w obsłudze elektrycznym urządzeniem zwrotnym

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR. Wersja 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR. Wersja 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR Wersja 1.0 Wstęp Zasilacz RPT-3120TR jest urządzeniem typu line-interactive z funkcją automatycznej regulacji napięcia wyjściowego. Napięcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK w w w Idealne rozwiàzanie do mieszkaƒ i domów Idealne dla inwestorów, architektów i u ytkowników mieszkaƒ Jedna rozdzielnia dla elektryki, teletechniki i instalacji alarmowej

Bardziej szczegółowo

Zakres pomiaru (Ω) Rozdzielczość (Ω) Dokładność pomiaru

Zakres pomiaru (Ω) Rozdzielczość (Ω) Dokładność pomiaru Miernik parametrów instalacji elektrycznych EUROTEST EASI MI 3100 Dane techniczne 1 Rezystancja izolacji Rezystancja izolacji (znamionowe napięcia stałe: 100 V i 250 V) Zakres pomiaru, zgodny z normą EN61557-2,

Bardziej szczegółowo

zestyk zwierny 10A Monta wewnàtrz obiektów Monta na Êcianie , ,000 Oprawa jarzeniowa skomp. (120/230 V) W

zestyk zwierny 10A Monta wewnàtrz obiektów Monta na Êcianie , ,000 Oprawa jarzeniowa skomp. (120/230 V) W Funkcje Czujnik ruchu na podczerwieƒ - monta na Êcianie iewielkie wymiary Regulowana czułoêç załàczenia Regulowany czas działania Obracana podstawa - regulacja obszaru detekcji Szeroki kàt widzenia 18.01

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxBlock 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Roger Access Control System Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Wersja dokumentu: Rev. C 1. PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE Obudowa metalowa ME-5 jest przeznaczona do instalacji urządzeń oraz modułów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

NX700 PLC www.atcontrol.pl

NX700 PLC www.atcontrol.pl NX700 PLC NX700 Podstawowe cechy Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja tablicy rozdzielczej

Instalacja tablicy rozdzielczej MATERIA Y BUDOWLANE MAJSTERKOWANIE n WYSTRÓJ WN TRZ OGRODNICTWO n Instalacja tablicy rozdzielczej JAK SAMEMU WYKONAå! 1 Ârodki ostro noêci Aby bezpiecznie zainstalowaç nowà tablic rozdzielczà nale y: przed

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Przemysłowych Systemów Cyfrowych Kierunek studiów: ED Przedmiot: Zintegrowane Systemy Sterowania

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/RS-485. Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-232/ Typu PD51 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Konwerter interfejsów RS-232/ Typu PD51 Instrukcja obs³ugi SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE.... 5 2. ZESTAW KONWERTERA.... 5 3. INSTALOWANIE KONWERTERA

Bardziej szczegółowo

3D 1A 1,5A, 40V, 1/2 kroku

3D 1A 1,5A, 40V, 1/2 kroku INSTRUKCJA OBS UGI 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych 3D A,5A, 40V, /2 kroku Akcesoria CNC 6-300 Augustów Ul. Chreptowicza 4 tel: 0 602 726 995 tel/fax: (087) 644 36 76 e-mail: biuro@cnc.info.pl

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice budowlane i gniazdowe Kasety sterownicze

Rozdzielnice budowlane i gniazdowe Kasety sterownicze Hensel Polska Sp. z o. o. ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań tel.: 61 / 876-61-46, fax: 61 / 879-93-50 e-mail: hpl@hensel.com.pl www.hensel-electric.pl Rozdzielnice budowlane i gniazdowe Kasety sterownicze

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO!

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! SPIS TREŚCI STEROWNIKI NANO-PLC BUDOWA STEROWNIKA NANO-PLC PARAMETRY LOGO! OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE ZESTAW FUNKCJI W LOGO! PRZYKŁADY PROGRAMÓW STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

M-200 REJESTRATOR DANYCH

M-200 REJESTRATOR DANYCH M-200 REJESTRATOR DANYCH 2 wejścia pomiarowe do współpracy z czujnikami temperatury (RTD, TC), przetwornikami z wyjściem (0/4-20mA), napięciowym oraz rezystancyjnym Kompensacja temperatury zimnych końców

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

Seria 40 - Przekaênik do gniazd i obwodów drukowanych A. Funkcje

Seria 40 - Przekaênik do gniazd i obwodów drukowanych A. Funkcje Funkcje 40.31 40.51 40.52 Standardowy miniaturowy przekaênik do gniazd i obwodów drukowanych, z du à rezerwà mocy i najwi kszà iloêcià dopuszczeƒ. Monta PCB - bezpoêrednio na płytki lub poprzez gniazdo

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE FILTRY ZASILANIA

INSTALACYJNE FILTRY ZASILANIA INSTALACYJNE FILTRY ZASILANIA Dolnoprzepustowe filtry zasilania zaprojektowane przez firmę MPE Limited w celu uzyskania największego możliwego tłumienia przy założonych niewielkich gabarytach. Uniwersalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-W-800-110V/2A/17Ah

INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-W-800-110V/2A/17Ah Zakład Elektroniczny ul.towarowa 13, 44-100 Gliwice tel/fax: 032 279-07-39, 279-43-91, 279-51-21 e-mail: biuro@polwat.com.pl www.polwat.com.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-W-800-110V/2A/17Ah Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy NOWY S82K

Zasilacz impulsowy NOWY S82K Zasilacz impulsowy NOWY S82K Uniewersalny zasilacz do monta u na szynie DIN w zakresie mocy od 3 do 240W Szeroki zakres mocy: 3 do 240 W Szeroki zakres napiêcia wejœciowego AC: 100 do 240 VAC Detekcja

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 ze sprężyną powrotną / bez sterowania ręcznego SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2 SQS85.00, SQS85.03 bez sprężyny powrotnej / ze sterowaniem ręcznym Siłowniki elektryczne

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

3D1A 1/8. 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych INSTRUKCJA OBS UGI. .info.pl AKCESORIA. CNC

3D1A 1/8. 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych INSTRUKCJA OBS UGI. .info.pl AKCESORIA. CNC INSTRUKCJA OBS UGI 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych 3DA /8 Akcesoria CNC 6-300 Augustów Ul. Chreptowicza 4 tel: 0 602 726 995 tel/fax: (087) 644 36 76 e-mail: biuro@cnc.info.pl www.akcesoria.cnc.info.pl

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności oferowanych parametrów sprzętu i wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia. Marka, typ, model...

Deklaracja zgodności oferowanych parametrów sprzętu i wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia. Marka, typ, model... Możliwość wykonania wszystkich pomiarów przewidzianych normą PN- EN 61557, tj.: Miernik wielofunkcyjny szt. 1 - impedancji pętli zwarciowej - parametrów wyłączników RCD - rezystancji izolacji - rezystancji

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

PSBEN 3024C v.1.1/vi PSBEN 27,6V/3A/2x17Ah/EN zasilacz buforowy, impulsowy. Wymagania normy. Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3

PSBEN 3024C v.1.1/vi PSBEN 27,6V/3A/2x17Ah/EN zasilacz buforowy, impulsowy. Wymagania normy. Stopień 1 Stopień 2 Stopień 3 KOD: TYP: PSBEN 3024C v.1.1/vi PSBEN 27,6V/3A/2x17Ah/EN zasilacz buforowy, impulsowy PL BLACK POWER Wymagania funkcjonalne Ten produkt jest odpowiedni do systemów zaprojektowanych zgodnie z normą PN-EN

Bardziej szczegółowo

Seria VH Seria VK Seria VHS Seria VKS WSKAŹNIKI POZIOMU

Seria VH Seria VK Seria VHS Seria VKS WSKAŹNIKI POZIOMU Seria VH Seria VK Seria VHS Seria VKS WSKAŹNIKI POZIOMU Technicon 2/205 Bezpieczeństwo na wysokim poziomie! Zasada działania Wskaźniki poziomu SIKA są łatwym i godnym zaufania rozwiązaniem do monitorowania

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 115

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 115 115 6 A / 250 V AC Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków AC/DC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków

Bardziej szczegółowo

S wyłączniki nadprądowe S 301, S 302 charakterystyka B i C

S wyłączniki nadprądowe S 301, S 302 charakterystyka B i C S 300 6 000 wyłączniki nadprądowe S 301, S 302 charakterystyka i 6055 10 6056 08 6055 31 6056 30 Wymiary (str. 392) Dane techniczne (str. 392) harakterystyki (str. 396) ZdolnoÊç zwarciowa: EN 60898 Pak.

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane Mikrokontrolery

Systemy wbudowane Mikrokontrolery Systemy wbudowane Mikrokontrolery Budowa i cechy mikrokontrolerów Architektura mikrokontrolerów rodziny AVR 1 Czym jest mikrokontroler? Mikrokontroler jest systemem komputerowym implementowanym w pojedynczym

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR W i t o l d J u r e c z k o 44-151 Gliwice, ul. Daszyñskiego 560 Regon: 271215331 NIP: 631-010-66-35 Internet: www.yuko.com.pl e-mail: yuko@yuko.com.pl tel./ fax : (+48) (32) 230-89-49 telefony wewnêtrzne,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNIK POMIAROWY POZIOMÓ W CIECZY MLEVEL-3

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNIK POMIAROWY POZIOMÓ W CIECZY MLEVEL-3 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNIK POMIAROWY POZIOMÓ W CIECZY MLEVEL- Przetwornik pomiarowy poziomów cieczy Mlevel- Dziękujemy za zakup Mlevel- firmy INTELLE. Zastosowanie Mlevel- - do pomiaru poziomów cieczy:

Bardziej szczegółowo

Źródła zasilania Źródła zasilania

Źródła zasilania Źródła zasilania Akumulatorki Ni-Cd... 328 Akumulatorki Ni-MH... 328-329 Baterie alkaliczne... 329-330 Akumulatorki do telefonów stacjonarnych... 330 Baterie zwykłe cynkowe... 331 Baterie litowe... 331-332 Baterie alkaliczne

Bardziej szczegółowo

KB-01. Sterownika silnika krokowego bipolarnego dwufazowego INSTRUKCJA OBSŁUGI. 9. Eksploatacja sterownika KB-01: 12 www.cncland.pl www.cncland.

KB-01. Sterownika silnika krokowego bipolarnego dwufazowego INSTRUKCJA OBSŁUGI. 9. Eksploatacja sterownika KB-01: 12 www.cncland.pl www.cncland. 9. Eksploatacja sterownika KB-01: Sterownik nie wymaga uruchomienia, ani strojenia, jedyną czynnością jaką musimy przeprowadzić jest dobór prądu wyjściowego sterownika do silnika za pomocą potencjometru

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Zastosowanie Si³owniki elektrohydrauliczne sterowane s¹ przez regulatory elektroniczne za pomoc¹ trójpunktowych lub ci¹g³ych sygna- ³ów wyjœciowych. S³u

Bardziej szczegółowo

Moduł monitoringu energii elektrycznej

Moduł monitoringu energii elektrycznej Cztery wejścia impulsowe współpracujące ze stykiem beznapięciowym lub licznikiem z wyjściem OC Monitoring czterech liczników energii elektrycznej Wbudowane funkcje liczników impulsów z nieulotną pamięcią

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich.

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. Znak Postępowania: ZGM/OZ-343-187/2015. Załącznik nr 1a Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury TxBlock-USB

Przetwornik temperatury TxBlock-USB Przetwornik temperatury TxBlock-USB Wydanie LS 1/01 Opis TxBlock USB jest uniwersalnym przetwornikiem temperatury z wyjściem 0 ma do przeznaczonym do montażu głowicowego. Zasilany jest przez pętlę prądową.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo