Obliczenia Naturalne - Algorytmy Mrówkowe cz. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obliczenia Naturalne - Algorytmy Mrówkowe cz. 4"

Transkrypt

1 Plan Literatura Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz. 4 Paweł Paduch Politechnika Świętokrzyska 12 czerwca 2014 Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz. 4 1 z 37

2 Plan wykładu Wstęp Plan Literatura 1 Wstęp Plan Literatura 2 3 Definicja Główne problemy Rezultaty 4 Ogólnie y mrówkowe w problemach podzbioru Inne zastosowania Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz. 4 2 z 37

3 Literatura Wstęp Plan Literatura Marco Dorigo, Thomas Stützle - Ant Colony Optimization. Bradford Company, Scituate, MA, USA, 2004 Krzysztof Socha, Joshua Knowles, and Michael Sampels - A max-min ant system for the university course timetabling problem Proceedings of the 3rd International Workshop on Ant Algorithm, ANTS 2002, Lecture Notes in Computer Science, strony Springer-Verlag, 2002 Daniel Merkle, Martin Middendorf - An Ant Algorithm with a New Pheromone Evaluation Rule for Total Tardiness Problems. EvoWorkshops, strony , 2000 Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz. 4 3 z 37

4 Literatura Wstęp Plan Literatura Daniel Merkle, Martin Middendorf, Hartmut Schmeck - Ant colony optimization for resource-constrained project scheduling. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, strony Morgan Kaufmann, 2000 Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz. 4 4 z 37

5 Cel Wstęp Głównym zadaniem planowania uniwersyteckieog rozkładu zajęć (ang. University Course Timetabling Problem - UCTP) jest przypisanie wydarzenia do przedziałów czasowych oraz do pomieszczeń tak, by wszystkie twarde założenia zostały spełnione oraz by było jak najmniej niespełnionych miękkich założeń. Problem UCTP wraz z podobnymi podproblemami jest NP-trudny, próbowano go już rozwiązywać za pomocą algorytmów ewolucyjnych, symulowanego wyżarzania, tabu search. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz. 4 5 z 37

6 Założenia Wstęp Dany jest zbiór n zajęć (Events) E Dany jest zbiór slotów czasowych T = {t 1, t 2,..., t k } Dla 5 dni w tygodniu i 9 godzin k = 45 Zbiór pomieszczeń R w których zajęcia mogłyby się odbywać Zbiór studentów S uczęszczających na zajęcia Zbiór F cech jakie spełniają pomieszczenia R a wymagane są do prowadzenia zajęć E Każdy student uczęszcza na pewną liczbę zajęć Każda sala ma określoną pojemność studentów Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz. 4 6 z 37

7 Wykonalność - założenia twarde Plan jest wykonalny gdy wszystkie zajęcia są przydzielone do slotów czasowych i pomieszczeń w ten sposób, że wszystkie twarde założenia są spełnione: żaden student (grupa studencka) nie uczestniczy w tym samym czasie w większej liczbie zajęć niż 1. pomieszczenie jest na tyle pojemne by wszyscy studenci się zmieścili i spełnia wymagania stawiane przez określone zajęcia (np. wyposażenie) w danym pomieszczeniu w tym samym czasie prowadzone mogą być tylko jedne zajęcia. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz. 4 7 z 37

8 Założenia miękkie Wykonalny plan jest jednocześnie karany za naruszenie założeń miękkich np. Student ma zajęcia w ostatniej godzinie danego dnia Student ma więcej niż 2 zajęcia pod rząd (u nas raczej chodzi o minimalizowanie okienek) Student ma dokładnie jedne zajęcia w ciągu całego dnia. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz. 4 8 z 37

9 Wyższość założeń Twarde ograniczenia muszą być spełnione przez wszystkie możliwe rozwiązania, miękkie zaś nie dotyczą wykonywalności, ale wpływają na jakość rozwiązania. Założenia twarde są stawiane zawsze wyżej niż założenia miękkie. Jeżeli w pewnym rozwiązaniu wszystkie założenia miękkie są spełnione ale złamane jest choćby jedno twarde to takie rozwiązanie ma mniej punktów niż inne ze spełnionymi wszystkim założeniami twardymi ale z dużą liczbą złamanych założeń miękkich. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz. 4 9 z 37

10 Reprezentacja Wstęp Rozwiązaniem jest wektor T E reprezentujący pary slotów czasowych i zajęć. Przypisaniem tych par do pomieszczeń zajmu się już deterministyczny algorytm. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

11 Konstruowanie grafu Aby użyć algorytmu mrówkowego do omawianego problemu musimy umieścić go na grafie. Dwa podejścia stosowane przez mrówki: Odwiedzanie kolejnych slotów czasowych próbując dopasować do nich zajęcia. Odwiedzanie kolejnych zajęć próbując dopasować sloty czasowe. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

12 Struktura sieci Pierwsze podejście wymaga użycia wirtualnych slotów czasowych T = {t 1, t 2,..., t E } i mapowania T T e 1 t 1 t 2 t n Start e 2 Stop e n Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

13 Struktura sieci Drugie podejście jest prostsze, mrówka przechodzi przez wszystkie zajęcia e E wybierając dla nich różne sloty czasowe t T. To gwarantuje, że każde zajęcia będą dokładnie raz w jednym slocie czasowym. Ponadto można ustawić na samym początku bardziej problematyczne zajęcia np. wymagające dużej auli. e 1 e 2 e n t 1 Start t 2 Stop t k Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

14 Mrówki przechodząc przez graf tworzą częściowe rozwiązania A i : E i T dla i = 0,..., E, gdzie E i = {e 1,..., e i }. Mrówka startuje pustym częściowym rozwiązaniem A 0 = 0. Po skonstruowaniu Ai 1 tworzone jest rozwiązanie A i jako suma poprzedniego rozwiązania i dołączenia bieżącej pary slotu czasowego i zajęć A i = A i 1 {(e i, t)} Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

15 Slot czasowy t jest wybierany losowo ze zbioru T zgodnie z prawdopodobieństwem p ei,t zależnego od macierzy feromonów τ(a i 1 ) [τ min, τ max ] E T (τ min, τ max R) oraz informacji heurystycznej η(a i 1 ) danej wzorem: p ei,t(τ(a i 1 ), η(a i 1 )) = (τ (ei,t)(a i 1 )) α (η (ei,t)(a i 1 )) β θ T (τ (e i,θ)(a i 1 )) α (η (ei,θ)(a i 1 )) β Zarówno τ jak i η mają w argumencie poprzednie częściowe rozwiązanie A i 1. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

16 Reprezentacja feromonowa W najprostszym podejściu feromon reprezentuje bezwzględną pozycję, gdzie zajęcia powinny być umieszczone. Macierz feromonowa dana jest τ(a i ) = τ, i = 1,..., E. Oznacza to że feromon nie zależy od częściowego rozwiązania. A i. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

17 Macierz feromonowa W bardziej zaawansowanych rozwiązaniach można dodać dodatkową macierz µ R E E + określająca, które zajęcia mogą być wykonywane w tym samym czasie a które nie. Teraz τ (e,t) (A i ) może być wyrażona: { τmax jeżeli A 1 i (t) = 0 τ (e,t) (A i ) = min e A 1 i (t) µ(e, e ) dla pozostałych. Zapisując informacje zwrotną do µ algorytm uczy się, które zajęcia może łączyć a których nie. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

18 Informacja heurystyczna Najprostsza informacja heurystyczna będzie zależeć od liczby naruszonych warunków twardych i miękkich danych funkcją V (e,t) (A i 1 ). 1 η (e,t) (A i 1 ) = 1 + V (e,t) (A i 1 ) Wyliczanie V może być kosztowne i niepotrzebne w przypadku użycia Local Search. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

19 Wstęp Na początku inicjowana jest macierz feromonów wartością τ max. W każdej iteracji m mrówek tworzy swoje własne kompletne rozwiązanie, przypisując wszystkie zajęcia do slotów czasowych. Mrówki pobierają zajęcia w ustalonej wcześniej kolejności, sloty czasowe wybierają zaś zgodnie z opisanym wcześniej prawdopodobieństwem. Po stworzeniu wszystkich par zajęcie-slot czasowy przetwarzane są one na plan zajęć. Najlepiej dopasowany plan jest jeszcze ulepszany za pomocą algorytmu lokalnego wyszukiwania. Jeżeli nowe plan jest lepszy od poprzednich zostaje zapamiętany. Następnie na podstawie najlepszego dotychczasowego planu aktualizujemy feromon. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

20 Wstęp 1 MAX-MIN UCTP (Inicjalizacja) Wejście: Instancja problemu I 1: τ max 1/ρ 2: τ(e, t) τ max (e, t) E T 3: Oblicz c(e, e ) (e, e ) E 2 4: Oblicz d(e) 5: Posortuj E według, dając e 1 e 2... e n Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

21 Wstęp 2 MAX-MIN UCTP (Główna pętla) 6: while Nie upłynął czas do 7: for a = 1 to m do 8: A 0 0 9: for i = 1 to E do 10: Wybierz slot czasowy t według p ei,t dla zajęć e i 11: A i A i 1 (e i, t) 12: end for 13: C rozwiązanie po przekształceniu A n na plan zajęć 14: C ib najlepsze z C i w C ib 15: end for 16: C ib rozwiązanie po użyciu lokalnego wyszukiwania na C ib 17: C gb najlepsze z C ib oraz C gb 18: Zaktualizuj feromon τ używając C gb, τ min, τ max 19: end while Wyjście: Zoptymalizowany kandydat C gb rozwiązania dla I Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

22 - objaśnienia c(e, e ) = { 1 jeżeli są studenci uczestniczący w e oraz e 0 dla pozostałych. d(e) = {e E\{e} c(e, e ) 0} Kolejność zdefiniowana jest następująco: e e : d(e) > d(e ) d(e) = d(e ) l(e) < l(e ) Gdzie l jest funkcją różnowartościową l : E N i jest używana tylko do trzymania więzi. Tylko rozwiązania z najmniejszą liczbą naruszonych warunków wybierane są do poprawienia metodą Local Search. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

23 Aktualizacja feromonu Do aktualizowania feromonu raz na iterację wybierane jest tylko najlepsze globalne rozwiązanie. { (1 ρ) τ(e,t) + 1 jeżeli A τ(e, t) = gb (e) = t (1 ρ) τ (e,t) dla pozostałych. żeby wartość feromonu była pomiędzy τ min, τ max τ min jeżeli τ (e,t) < τ min τ(e, t) = τ max jeżeli τ (e,t) > τ max dla pozostałych τ (e,t) Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

24 Zalecane parametry Zalecanymi parametrami są: ρ = 0, 3 τ max = 1 ρ = 3, 33 τ min około 0,0019-0,0078 (zależne od skali problemu) α = 1 β = 0 - wyłączenie heurystyki liczba mrówek m = 10 Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

25 Problem harmonogramowania Definicja Główne problemy Rezultaty Problem harmonogramowania (ang. Scheduling Problems) to kolejny problem do rozwiązania którego użyto algorytmu ACO. Problem ten zwykle występuje w harmonogramowaniu produkcji, gdzie na m maszynach trzeba wykonać n zadań w g operacjach. Trzeba tak poukładać zadania, by wykorzystanie zasobów było najlepsze. W zależności od rodzaju problemu harmonogramowania, różne jego wersje mogą różnić się pewnymi ograniczeniami lub dodatkowymi założeniami, jak np. relacje pomiędzy poszczególnymi procesami czy uwzględnienie problemu transportu. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

26 Definicja Główne problemy Rezultaty Główne problemy harmonogramowania rozwiązywane za pomocą ACO to między innymi: problem otwarty OSP (ang. open-shop problem), problem gniazdowy JSP, (ang. job shop problem), problem permutacyjny przepływowy PFSP (ang. permutation flow shop problem), SMTTP (ang. single-machine total tardiness problem), SMTWTP (ang. single-machine total weighted tardiness problem), RCPSP (ang. resource-constrained project scheduling problem), GSP (ang. group shop problem) SMTTPSDST (ang. single-machine total tardiness problem with sequence dependent setup times). Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

27 Rezultaty Wstęp Definicja Główne problemy Rezultaty ACO stosuje się do wielu problemów harmonogramowania jednak wydajność algorytmów mrówkowych w zależności od typu problemu może się różnić. ACO osiąga bardzo dobre wyniki w zastosowaniu do rozwiązania problemów SMTWTP, OSP czy RCPSP. Jednak przy PFSP czy JSP rezultaty są dalekie od tych osiąganych za pomocą innych algorytmów. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

28 Ogólnie Wstęp Ogólnie y mrówkowe w problemach podzbioru Inne zastosowania Problem podzbioru (ang. Subset Problem) polega na odpowiednim wybraniu elementów z podanego zbioru według pewnych zasad. Wybór musi być dokonany tak, by był optymalny. Zastosowanie ACO do problemu podzbioru charakteryzują dwie cechy. kolejność podzbioru nie jest istotna, w ten sposób ślady feromonowe związane są z elementami, a nie połączeniami pomiędzy nimi. liczba elementów w rozwiązaniu budowanym przez różne mrówki może być różna. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

29 Pokrycie zbioru Ogólnie y mrówkowe w problemach podzbioru Inne zastosowania Pokrycie zbioru (ang. set covering), gdzie mając na wejściu wiele zbiorów, które mają elementy wspólne, trzeba wybrać minimalny zestaw tych zbiorów by zawierały wszystkie elementy, jakie znajdywały się w zbiorach danych na wejściu. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

30 Problem - WCGTPP Ogólnie y mrówkowe w problemach podzbioru Inne zastosowania Problem podziału drzewa w grafie ograniczonym wagowo (ang. Weight Constrained Graph Tree Partition Problem - WCGTPP), gdzie mamy nieskierowany graf G(N, A) składający się z n węzłów i l krawędzi. Każdej krawędzi (i, j) jest przypisany koszt c ij a każdemu węzłowi i jest przypisana waga w i. Celem jest znalezienie minimalnego lasu rozpinającego F złożonego z p drzew tak, by waga każdego drzewa mieściła się w wyznaczonym przedziale [W, W + ]. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

31 Arc-Weighted l-cardinality Tree Problem Ogólnie y mrówkowe w problemach podzbioru Inne zastosowania Arc-Weighted l-cardinality Tree Problem. Jest uogólnieniem problemu wyznaczenia minimalnego drzewa rozpinającego, który polega na znalezieniu poddrzewa z dokładnie l krawędziami w grafie G = (N, A) z wagami krawędzi (lub węzłów) takimi, by suma wag była minimalna. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

32 Problem wielo-plecakowy Ogólnie y mrówkowe w problemach podzbioru Inne zastosowania Problem wielo-plecakowy (ang. Multiple Knapsack Problem - MKP). Mamy kilka kontenerów (plecaków) o ograniczonych zasobach (np. pojemności). Dany jest zestaw przedmiotów konsumujących pewne zasoby (np. pojemność) oraz mających pewną wartość (np. waga, cena). Należy tak dopasować przedmioty do kontenerów, by wartość w nich była jak najbardziej optymalna i jednocześnie nie przekroczyć granicznej objętości. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

33 Ogólnie y mrówkowe w problemach podzbioru Inne zastosowania Problem największego zbioru niezależnego Problem największego zbioru niezależnego (ang. Maximum Independent Set Problem). Polega na znalezieniu maksymalnego podzbioru wierzchołków danego grafu takich, pomiędzy którymi nie istnieje żadna krawędź łącząca je bezpośrednio. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

34 Problem maksymalnej kliki Ogólnie y mrówkowe w problemach podzbioru Inne zastosowania Problem maksymalnej kliki (ang. Maximum Clique Problem). Jest to problem wyznaczenia w grafie maksymalnego zbioru wierzchołków, w którym każda para jest połączona krawędzią. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

35 Inne Wstęp Ogólnie y mrówkowe w problemach podzbioru Inne zastosowania Z innych problemów NP-trudnych do rozwiązania których użyto algorytmów mrówkowych można wymienić problem najkrótszego wspólnego podciągu (ang. Shortest Common Supersequence Problem), problem pakowania (ang. Bin Packing Problem), przewidywanie ułożenia białek bazując na sekwencji aminokwasów (ang. Protein Folding), w problemach uczenia się maszyn. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

36 Pytania Wstęp Ogólnie y mrówkowe w problemach podzbioru Inne zastosowania? Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

37 koniec Wstęp Ogólnie y mrówkowe w problemach podzbioru Inne zastosowania Dziękuję Państwu za uwagę. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

Systemy mrówkowe. Opracowali: Dawid Strucker, Konrad Baranowski

Systemy mrówkowe. Opracowali: Dawid Strucker, Konrad Baranowski Systemy mrówkowe Opracowali: Dawid Strucker, Konrad Baranowski Wprowadzenie Algorytmy mrówkowe oparte są o zasadę inteligencji roju (ang. swarm intelligence). Służą głównie do znajdowania najkrótszej drogi

Bardziej szczegółowo

Algorytmy mrówkowe (ang. Ant Colony Optimization)

Algorytmy mrówkowe (ang. Ant Colony Optimization) Algorytmy mrówkowe (ang. Ant Colony Optimization) 1. Wprowadzenie do ACO a) mrówki naturalne b) mrówki sztuczne c) literatura (kilka pozycji) 2. ACO i TSP 1. Wprowadzenie do ACO a) mrówki naturalne ślepe,

Bardziej szczegółowo

Algorytmy Mrówkowe. Daniel Błaszkiewicz. 11 maja 2011. Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Algorytmy Mrówkowe. Daniel Błaszkiewicz. 11 maja 2011. Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Algorytmy Mrówkowe Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego 11 maja 2011 Opis Mrówki w naturze Algorytmy to stosunkowo nowy gatunek algorytmów optymalizacyjnych stworzony przez Marco Dorigo w 1992

Bardziej szczegółowo

Metody Programowania

Metody Programowania POLITECHNIKA KRAKOWSKA - WIEiK KATEDRA AUTOMATYKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH Metody Programowania www.pk.edu.pl/~zk/mp_hp.html Wykładowca: dr inż. Zbigniew Kokosiński zk@pk.edu.pl Wykład 8: Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Badania operacyjne: Wykład Zastosowanie kolorowania grafów w planowaniu produkcji typu no-idle

Badania operacyjne: Wykład Zastosowanie kolorowania grafów w planowaniu produkcji typu no-idle Badania operacyjne: Wykład Zastosowanie kolorowania grafów w planowaniu produkcji typu no-idle Paweł Szołtysek 12 czerwca 2008 Streszczenie Planowanie produkcji jest jednym z problemów optymalizacji dyskretnej,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium technik optymalizacji: układanie uniwersyteckiego planu zajęć

Laboratorium technik optymalizacji: układanie uniwersyteckiego planu zajęć Laboratorium technik optymalizacji: układanie uniwersyteckiego planu zajęć Marek Kubiak Opis problemu Rozważany problem układania uniwersyteckiego planu zajęć (ang. University Course Timetabling Problem

Bardziej szczegółowo

Problemy z ograniczeniami

Problemy z ograniczeniami Problemy z ograniczeniami 1 2 Dlaczego zadania z ograniczeniami Wiele praktycznych problemów to problemy z ograniczeniami. Problemy trudne obliczeniowo (np-trudne) to prawie zawsze problemy z ograniczeniami.

Bardziej szczegółowo

Programowanie dynamiczne i algorytmy zachłanne

Programowanie dynamiczne i algorytmy zachłanne Programowanie dynamiczne i algorytmy zachłanne Tomasz Głowacki tglowacki@cs.put.poznan.pl Zajęcia finansowane z projektu "Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej w zakresie technologii

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i str ruktury danych. Metody algorytmiczne. Bartman Jacek

Algorytmy i str ruktury danych. Metody algorytmiczne. Bartman Jacek Algorytmy i str ruktury danych Metody algorytmiczne Bartman Jacek jbartman@univ.rzeszow.pl Metody algorytmiczne - wprowadzenia Znamy strukturę algorytmów Trudność tkwi natomiast w podaniu metod służących

Bardziej szczegółowo

Algorytmy stochastyczne laboratorium 03

Algorytmy stochastyczne laboratorium 03 Algorytmy stochastyczne laboratorium 03 Jarosław Piersa 10 marca 2014 1 Projekty 1.1 Problem plecakowy (1p) Oznaczenia: dany zbiór przedmiotów x 1,.., x N, każdy przedmiot ma określoną wagę w(x i ) i wartość

Bardziej szczegółowo

Algorytmy mrówkowe w dynamicznych problemach transportowych

Algorytmy mrówkowe w dynamicznych problemach transportowych y w dynamicznych problemach transportowych prof. dr hab Jacek Mandziuk MiNI, PW 3 czerwca 2013 Cel pracy Zbadanie zachowania algorytmu go zwykłego oraz z zaimplementowanymi optymalizacjami dla problemów

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania Algorytmy zachłanne, programowanie dynamiczne Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk(Wydział Fizyki) WP w. IX Jesień 2014 1 / 26 Algorytmy zachłanne Strategia polegająca

Bardziej szczegółowo

Podejście zachłanne, a programowanie dynamiczne

Podejście zachłanne, a programowanie dynamiczne Podejście zachłanne, a programowanie dynamiczne Algorytm zachłanny pobiera po kolei elementy danych, za każdym razem wybierając taki, który wydaje się najlepszy w zakresie spełniania pewnych kryteriów

Bardziej szczegółowo

Strategie Zespołowe (SZ) dr inż. Tomasz Białaszewski

Strategie Zespołowe (SZ) dr inż. Tomasz Białaszewski Strategie Zespołowe (SZ) dr inż. Tomasz Białaszewski Tematyka wykładu Algorytmy Inteligencji Roju (Swarm Intelligence, SI) Optymalizacja kolonią mrówek (Ant Colony Optimization, ACO) Optymalizacja rojem

Bardziej szczegółowo

RÓWNOLEGŁY ALGORYTM POSZUKIWANIA Z ZABRONIENIAMI UKŁADANIA PLANU ZAJĘĆ

RÓWNOLEGŁY ALGORYTM POSZUKIWANIA Z ZABRONIENIAMI UKŁADANIA PLANU ZAJĘĆ RÓWNOLEGŁY ALGORYTM POSZUKIWANIA Z ZABRONIENIAMI UKŁADANIA PLANU ZAJĘĆ Wojciech BOŻEJKO, Łukasz GNIEWKOWSKI Streszczenie: Praca dotyczy zastosowania równoległego algorytmu poszukiwania z zabronieniami

Bardziej szczegółowo

Metody przeszukiwania

Metody przeszukiwania Metody przeszukiwania Co to jest przeszukiwanie Przeszukiwanie polega na odnajdywaniu rozwiązania w dyskretnej przestrzeni rozwiązao. Zwykle przeszukiwanie polega na znalezieniu określonego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAMOWANIE Z OGRANICZENIAMI PROJEKTÓW WSPÓŁBIEŻNYCH

HARMONOGRAMOWANIE Z OGRANICZENIAMI PROJEKTÓW WSPÓŁBIEŻNYCH HARMONOGRAMOWANIE Z OGRANICZENIAMI PROJEKTÓW WSPÓŁBIEŻNYCH Bożena MARCIŃCZYK, Bożena SKOŁUD Streszczenie: W artykule przedstawiono zastosowanie meta heurystycznej metody algorytmu mrówkowego w harmonogramowaniu

Bardziej szczegółowo

Problemy optymalizacyjne - zastosowania

Problemy optymalizacyjne - zastosowania Problemy optymalizacyjne - zastosowania www.qed.pl/ai/nai2003 PLAN WYKŁADU Zło ono obliczeniowa - przypomnienie Problemy NP-zupełne klika jest NP-trudna inne problemy NP-trudne Inne zadania optymalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Algorytmiczna teoria grafów

Algorytmiczna teoria grafów Przedmiot fakultatywny 20h wykładu + 20h ćwiczeń 21 lutego 2014 Zasady zaliczenia 1 ćwiczenia (ocena): kolokwium, zadania programistyczne (implementacje algorytmów), praca na ćwiczeniach. 2 Wykład (egzamin)

Bardziej szczegółowo

Matematyka dyskretna - 7.Drzewa

Matematyka dyskretna - 7.Drzewa Matematyka dyskretna - 7.Drzewa W tym rozdziale zajmiemy się drzewami: specjalnym przypadkiem grafów. Są one szczególnie przydatne do przechowywania informacji, umożliwiającego szybki dostęp do nich. Definicja

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 1 WPROWADZENIE DO INFORMATYKI

ĆWICZENIE NR 1 WPROWADZENIE DO INFORMATYKI J.NAWROCKI, M. ANTCZAK, H. ĆWIEK, W. FROHMBERG, A. HOFFA, M. KIERZYNKA, S.WĄSIK ĆWICZENIE NR 1 WPROWADZENIE DO INFORMATYKI ZAD. 1. Narysowad graf nieskierowany. Zmodyfikowad go w taki sposób, aby stał

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania Programowanie dynamiczne Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2013 P. Daniluk(Wydział Fizyki) WP w. X Jesień 2013 1 / 21 Dziel i zwyciężaj przypomnienie 1 Podział problemu na 2 lub

Bardziej szczegółowo

Tomasz M. Gwizdałła 2012/13

Tomasz M. Gwizdałła 2012/13 METODY METODY OPTYMALIZACJI OPTYMALIZACJI Tomasz M. Gwizdałła 2012/13 Informacje wstępne Tomasz Gwizdałła Katedra Fizyki Ciała Stałego UŁ Pomorska 149/153, p.523b tel. 6355709 tomgwizd@uni.lodz.pl http://www.wfis.uni.lodz.pl/staff/tgwizdalla

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Kryptografia Kierunek Informatyka - semestr V. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wykład VII. Kryptografia Kierunek Informatyka - semestr V. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Wykład VII Kierunek Informatyka - semestr V Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Problem pakowania plecaka System kryptograficzny Merklego-Hellmana

Bardziej szczegółowo

Co to jest grupowanie

Co to jest grupowanie Grupowanie danych Co to jest grupowanie 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Szukanie grup, obszarów stanowiących lokalne gromady punktów Co to jest grupowanie

Bardziej szczegółowo

prowadzący dr ADRIAN HORZYK /~horzyk e-mail: horzyk@agh tel.: 012-617 Konsultacje paw. D-13/325

prowadzący dr ADRIAN HORZYK /~horzyk e-mail: horzyk@agh tel.: 012-617 Konsultacje paw. D-13/325 PODSTAWY INFORMATYKI WYKŁAD 8. prowadzący dr ADRIAN HORZYK http://home home.agh.edu.pl/~ /~horzyk e-mail: horzyk@agh agh.edu.pl tel.: 012-617 617-4319 Konsultacje paw. D-13/325 DRZEWA Drzewa to rodzaj

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ALGORYTMÓW GENETYCZNYCH I MRÓWKOWYCH W PROBLEMACH TRANSPORTOWYCH

WYKORZYSTANIE ALGORYTMÓW GENETYCZNYCH I MRÓWKOWYCH W PROBLEMACH TRANSPORTOWYCH Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 WYKORZYSTANIE ALGORYTMÓW GENETYCZNYCH I MRÓWKOWYCH W PROBLEMACH TRANSPORTOWYCH Justyna Zduńczuk, Wojciech Przystupa Katedra Zastosowań Matematyki, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Matematyczne Podstawy Informatyki

Matematyczne Podstawy Informatyki Matematyczne Podstawy Informatyki dr inż. Andrzej Grosser Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Rok akademicki 2013/2014 Twierdzenie 2.1 Niech G będzie grafem prostym

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA DRZEWA i LASY Drzewem nazywamy graf spójny nie zawierający cykli elementarnych. Lasem nazywamy graf nie zawierający cykli elementarnych. Przykłady drzew i lasów takie krawędzie są wykluczone drzewo las

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Techniki Cyfrowej... Teoria automatów

Wstęp do Techniki Cyfrowej... Teoria automatów Wstęp do Techniki Cyfrowej... Teoria automatów Alfabety i litery Układ logiczny opisywany jest przez wektory, których wartości reprezentowane są przez ciągi kombinacji zerojedynkowych. Zwiększenie stopnia

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych.

Algorytmy i struktury danych. Algorytmy i struktury danych. Wykład 4 Krzysztof M. Ocetkiewicz Krzysztof.Ocetkiewicz@eti.pg.gda.pl Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów, WETI, PG Problem plecakowy mamy plecak o określonej pojemności

Bardziej szczegółowo

Algorytmy Mrówkowe. Daniel Błaszkiewicz 11 maja 2011

Algorytmy Mrówkowe. Daniel Błaszkiewicz 11 maja 2011 Algorytmy Mrówkowe Daniel Błaszkiewicz 11 maja 2011 1 Wprowadzenie Popularnym ostatnimi laty podejściem do tworzenia nowych klas algorytmów do szukania rozwiązań problemów nie mających algorytmów rozwiązujących

Bardziej szczegółowo

Genomika Porównawcza. Agnieszka Rakowska Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej Uniwersytet Jagiellooski

Genomika Porównawcza. Agnieszka Rakowska Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej Uniwersytet Jagiellooski Genomika Porównawcza Agnieszka Rakowska Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej Uniwersytet Jagiellooski 1 Plan prezentacji 1. Rodzaje i budowa drzew filogenetycznych 2. Metody ukorzeniania drzewa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKŁADU OPTYMALIZACJA GLOBALNA ALGORYTM MRÓWKOWY (ANT SYSTEM) ALGORYTM MRÓWKOWY. Algorytm mrówkowy

PLAN WYKŁADU OPTYMALIZACJA GLOBALNA ALGORYTM MRÓWKOWY (ANT SYSTEM) ALGORYTM MRÓWKOWY. Algorytm mrówkowy PLAN WYKŁADU Algorytm mrówowy OPTYMALIZACJA GLOBALNA Wyład 8 dr inż. Agniesza Bołtuć (ANT SYSTEM) Inspiracja: Zachowanie mrówe podczas poszuiwania żywności, Zachowanie to polega na tym, że jeśli do żywności

Bardziej szczegółowo

Metody optymalizacji dyskretnej

Metody optymalizacji dyskretnej Metody optymalizacji dyskretnej Spis treści Spis treści Metody optymalizacji dyskretnej...1 1 Wstęp...5 2 Metody optymalizacji dyskretnej...6 2.1 Metody dokładne...6 2.2 Metody przybliżone...6 2.2.1 Poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Porównanie wydajności CUDA i OpenCL na przykładzie równoległego algorytmu wyznaczania wartości funkcji celu dla problemu gniazdowego

Porównanie wydajności CUDA i OpenCL na przykładzie równoległego algorytmu wyznaczania wartości funkcji celu dla problemu gniazdowego Porównanie wydajności CUDA i OpenCL na przykładzie równoległego algorytmu wyznaczania wartości funkcji celu dla problemu gniazdowego Mariusz Uchroński 3 grudnia 2010 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ALGORYTMÓW MRÓWKOWYCH W ROZWIĄZANIU PROBLEMU SZEREGOWANIA ZADAŃ APPLICATION OF ANT COLONY SYSTEMS IN SOLVING OF TASK SCHEDULING PROBLEM

ZASTOSOWANIE ALGORYTMÓW MRÓWKOWYCH W ROZWIĄZANIU PROBLEMU SZEREGOWANIA ZADAŃ APPLICATION OF ANT COLONY SYSTEMS IN SOLVING OF TASK SCHEDULING PROBLEM GRZEGORZ FILO ZASTOSOWANIE ALGORYTMÓW MRÓWKOWYCH W ROZWIĄZANIU PROBLEMU SZEREGOWANIA ZADAŃ APPLICATION OF ANT COLONY SYSTEMS IN SOLVING OF TASK SCHEDULING PROBLEM S t r e s z c z e n i e A b s t r a c

Bardziej szczegółowo

Marcel Stankowski Wrocław, 23 czerwca 2009 INFORMATYKA SYSTEMÓW AUTONOMICZNYCH

Marcel Stankowski Wrocław, 23 czerwca 2009 INFORMATYKA SYSTEMÓW AUTONOMICZNYCH Marcel Stankowski Wrocław, 23 czerwca 2009 INFORMATYKA SYSTEMÓW AUTONOMICZNYCH Przeszukiwanie przestrzeni rozwiązań, szukanie na ślepo, wszerz, w głąb. Spis treści: 1. Wprowadzenie 3. str. 1.1 Krótki Wstęp

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny przydział pamięci w języku C. Dynamiczne struktury danych. dr inż. Jarosław Forenc. Metoda 1 (wektor N M-elementowy)

Dynamiczny przydział pamięci w języku C. Dynamiczne struktury danych. dr inż. Jarosław Forenc. Metoda 1 (wektor N M-elementowy) Rok akademicki 2012/2013, Wykład nr 2 2/25 Plan wykładu nr 2 Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Algorytmy mrówkowe wprowadzenie.

Algorytmy mrówkowe wprowadzenie. Algorytmy mrówkowe wprowadzenie. Jakub Zajkowski 1 Wstęp i rys historyczny Algorytmy mrówkowe to grupa procesów służących przede wszystkim do poszukiwania dróg w grafie. Z formalnego punktu widzenia algorytmy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe własności grafów. Wykład 3. Własności grafów

Podstawowe własności grafów. Wykład 3. Własności grafów Wykład 3. Własności grafów 1 / 87 Suma grafów Niech będą dane grafy proste G 1 = (V 1, E 1) oraz G 2 = (V 2, E 2). 2 / 87 Suma grafów Niech będą dane grafy proste G 1 = (V 1, E 1) oraz G 2 = (V 2, E 2).

Bardziej szczegółowo

Heurystyki. Strategie poszukiwań

Heurystyki. Strategie poszukiwań Sztuczna inteligencja Heurystyki. Strategie poszukiwań Jacek Bartman Zakład Elektrotechniki i Informatyki Instytut Techniki Uniwersytet Rzeszowski DLACZEGO METODY PRZESZUKIWANIA? Sztuczna Inteligencja

Bardziej szczegółowo

LEMRG algorytm generowania pokoleń reguł decyzji dla baz danych z dużą liczbą atrybutów

LEMRG algorytm generowania pokoleń reguł decyzji dla baz danych z dużą liczbą atrybutów LEMRG algorytm generowania pokoleń reguł decyzji dla baz danych z dużą liczbą atrybutów Łukasz Piątek, Jerzy W. Grzymała-Busse Katedra Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji, Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

CLUSTERING. Metody grupowania danych

CLUSTERING. Metody grupowania danych CLUSTERING Metody grupowania danych Plan wykładu Wprowadzenie Dziedziny zastosowania Co to jest problem klastrowania? Problem wyszukiwania optymalnych klastrów Metody generowania: k centroidów (k - means

Bardziej szczegółowo

Algorytmy grafowe. Wykład 1 Podstawy teorii grafów Reprezentacje grafów. Tomasz Tyksiński CDV

Algorytmy grafowe. Wykład 1 Podstawy teorii grafów Reprezentacje grafów. Tomasz Tyksiński CDV Algorytmy grafowe Wykład 1 Podstawy teorii grafów Reprezentacje grafów Tomasz Tyksiński CDV Rozkład materiału 1. Podstawowe pojęcia teorii grafów, reprezentacje komputerowe grafów 2. Przeszukiwanie grafów

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja. Algorytmy dokładne

Optymalizacja. Algorytmy dokładne dr hab. inż. Instytut Informatyki Politechnika Poznańska www.cs.put.poznan.pl/mkomosinski, Maciej Hapke Organizacja zbioru rozwiązań w problemie SAT Wielokrotny podział na dwia podzbiory: x 1 = T, x 1

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ROZWIĄZANIA ZADANIA OPTYMALIZACJI PRZY POMOCY ALGORYTMU GENETYCZNEGO

SCHEMAT ROZWIĄZANIA ZADANIA OPTYMALIZACJI PRZY POMOCY ALGORYTMU GENETYCZNEGO SCHEMAT ROZWIĄZANIA ZADANIA OPTYMALIZACJI PRZY POMOCY ALGORYTMU GENETYCZNEGO. Rzeczywistość (istniejąca lub projektowana).. Model fizyczny. 3. Model matematyczny (optymalizacyjny): a. Zmienne projektowania

Bardziej szczegółowo

Metoda podziału i ograniczeń

Metoda podziału i ograniczeń Seminarium: Algorytmy heurystyczne Metoda podziału i ograniczeń Mateusz Łyczek Wrocław, 16 marca 011 r. 1 Metoda podziału i ograniczeń Metoda podziału i ograniczeń służy do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Matematyka Dyskretna - zadania

Matematyka Dyskretna - zadania zad. 1. Chcemy zdefiniować rekurencyjnie zbiór Z wszystkich trójkątów równoramiennych ABC, gdzie współrzędne wierzchołków będą liczbami całkowitymi, wierzchołek A zawsze będzie leżeć w początku układu

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Sieci powiązań Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2015 P. Daniluk (Wydział Fizyki) PO w. IX Jesień 2015 1 / 21 Sieci powiązań Można (bardzo zgrubnie) wyróżnić dwa rodzaje powiązań

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie produkcji

Harmonogramowanie produkcji Harmonogramowanie produkcji Harmonogramowanie produkcji jest ściśle związane z planowaniem produkcji. Polega na: rozłożeniu w czasie przydziału zasobów do zleceń produkcyjnych, podziale zleceń na partie

Bardziej szczegółowo

Drzewa binarne. Drzewo binarne to dowolny obiekt powstały zgodnie z regułami: jest drzewem binarnym Jeśli T 0. jest drzewem binarnym Np.

Drzewa binarne. Drzewo binarne to dowolny obiekt powstały zgodnie z regułami: jest drzewem binarnym Jeśli T 0. jest drzewem binarnym Np. Drzewa binarne Drzewo binarne to dowolny obiekt powstały zgodnie z regułami: jest drzewem binarnym Jeśli T 0 i T 1 są drzewami binarnymi to T 0 T 1 jest drzewem binarnym Np. ( ) ( ( )) Wielkość drzewa

Bardziej szczegółowo

4.3 Grupowanie według podobieństwa

4.3 Grupowanie według podobieństwa 4.3 Grupowanie według podobieństwa Przykłady obiektów to coś więcej niż wektory wartości atrybutów. Reprezentują one poszczególne rasy psów. Ważnym pytaniem, jakie można sobie zadać, jest to jak dobrymi

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i Struktury Danych.

Algorytmy i Struktury Danych. Algorytmy i Struktury Danych. Grafy Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Jan Długosz University, Poland Wykład 8 Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Algorytmy i Struktury Danych. Wykład 8 1 / 39 Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

Symulowane wyżarzanie dla problemu harmonogramowania projektu z ograniczonymi zasobami. Marcin Klimek *

Symulowane wyżarzanie dla problemu harmonogramowania projektu z ograniczonymi zasobami. Marcin Klimek * Zeszyty Naukowe WWSI, No 15, Vol. 10, 2016, s. 53-65 Symulowane wyżarzanie dla problemu harmonogramowania projektu z ograniczonymi zasobami Marcin Klimek * Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej,

Bardziej szczegółowo

Algorytm Genetyczny. zastosowanie do procesów rozmieszczenia stacji raportujących w sieciach komórkowych

Algorytm Genetyczny. zastosowanie do procesów rozmieszczenia stacji raportujących w sieciach komórkowych Algorytm Genetyczny zastosowanie do procesów rozmieszczenia stacji raportujących w sieciach komórkowych Dlaczego Algorytmy Inspirowane Naturą? Rozwój nowych technologii: złożone problemy obliczeniowe w

Bardziej szczegółowo

Konspekt. 15 października Wykład III (16 października 2014 r.): optymalizacja kombinatoryczna na grafach (metody sieciowe)

Konspekt. 15 października Wykład III (16 października 2014 r.): optymalizacja kombinatoryczna na grafach (metody sieciowe) Konspekt 15 października 2014 1 Wykład III (16 października 2014 r.): optymalizacja kombinatoryczna na grafach (metody sieciowe) 1.1 Przykładowe problemy optymalizacji kombinatorycznej na grafach 1. Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Algorytmy Równoległe i Rozproszone Część III - Układy kombinacyjne i P-zupełność

Algorytmy Równoległe i Rozproszone Część III - Układy kombinacyjne i P-zupełność Algorytmy Równoległe i Rozproszone Część III - Układy kombinacyjne i P-zupełność Łukasz Kuszner pokój 209, WETI http://www.kaims.pl/ kuszner/ kuszner@eti.pg.gda.pl Oficjalna strona wykładu http://www.kaims.pl/

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH

ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH Temat : Drzewa zrównoważone, sortowanie drzewiaste Wykładowca: dr inż. Zbigniew TARAPATA e-mail: Zbigniew.Tarapata@isi.wat.edu.pl http://www.tarapata.strefa.pl/p_algorytmy_i_struktury_danych/

Bardziej szczegółowo

B jest globalnym pokryciem zbioru {d} wtedy i tylko wtedy, gdy {d} zależy od B i nie istnieje B T takie, że {d} zależy od B ;

B jest globalnym pokryciem zbioru {d} wtedy i tylko wtedy, gdy {d} zależy od B i nie istnieje B T takie, że {d} zależy od B ; Algorytm LEM1 Oznaczenia i definicje: U - uniwersum, tj. zbiór obiektów; A - zbiór atrybutów warunkowych; d - atrybut decyzyjny; IND(B) = {(x, y) U U : a B a(x) = a(y)} - relacja nierozróżnialności, tj.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAMOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Z MINIMALIZACJĄ ŚREDNIEGO POZIOMU ZATRUDNIENIA

HARMONOGRAMOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Z MINIMALIZACJĄ ŚREDNIEGO POZIOMU ZATRUDNIENIA HARMONOGRAMOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Z MINIMALIZACJĄ ŚREDNIEGO POZIOMU ZATRUDNIENIA Wojciech BOśEJKO, Zdzisław HEJDUCKI, Michał PODOLSKI, Mariusz UCHROŃSKI Streszczenie: w pracy proponujemy zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Przykład. Przykład 3/19/2011. Przykład zagadnienia transportowego. Optymalizacja w procesach biznesowych Wykład 2 DECYZJA?

Plan wykładu. Przykład. Przykład 3/19/2011. Przykład zagadnienia transportowego. Optymalizacja w procesach biznesowych Wykład 2 DECYZJA? /9/ Zagadnienie transportowe Optymalizacja w procesach biznesowych Wykład --9 Plan wykładu Przykład zagadnienia transportowego Sformułowanie problemu Własności zagadnienia transportowego Metoda potencjałów

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych

Algorytmy i struktury danych POLITECHNIKA KRAKOWSKA - WIEiK KATEDRA AUTOMATYKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH Algorytmy i struktury danych www.pk.edu.pl/~zk/aisd_hp.html Wykładowca: dr inż. Zbigniew Kokosiński zk@pk.edu.pl Wykład 5: Algorytmy

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i. Wykład 5: Drzewa. Dr inż. Paweł Kasprowski

Algorytmy i. Wykład 5: Drzewa. Dr inż. Paweł Kasprowski Algorytmy i struktury danych Wykład 5: Drzewa Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Drzewa Struktury przechowywania danych podobne do list ale z innymi zasadami wskazywania następników Szczególny

Bardziej szczegółowo

Drzewa rozpinajace, zbiory rozłaczne, czas zamortyzowany

Drzewa rozpinajace, zbiory rozłaczne, czas zamortyzowany , 1 2 3, czas zamortyzowany zajęcia 3. Wojciech Śmietanka, Tomasz Kulczyński, Błażej Osiński rozpinajace, 1 2 3 rozpinajace Mamy graf nieskierowany, ważony, wagi większe od 0. Chcemy wybrać taki podzbiór

Bardziej szczegółowo

W dowolnym kwadracie 3x3 ustawiamy komórki na palące się (stan 3). Program powinien pokazywać ewolucję pożaru lasu.

W dowolnym kwadracie 3x3 ustawiamy komórki na palące się (stan 3). Program powinien pokazywać ewolucję pożaru lasu. 1. Symulacja pożaru lasu ver. 1 Las reprezentowany jest przez macierz 100x100. W lesie występują dwa rodzaje drzew: liściaste i iglaste. Przyjmijmy, że prostokąt A(1:50,1:100) wypełniony jest drzewami

Bardziej szczegółowo

POISSONOWSKA APROKSYMACJA W SYSTEMACH NIEZAWODNOŚCIOWYCH

POISSONOWSKA APROKSYMACJA W SYSTEMACH NIEZAWODNOŚCIOWYCH POISSONOWSKA APROKSYMACJA W SYSTEMACH NIEZAWODNOŚCIOWYCH Barbara Popowska bpopowsk@math.put.poznan.pl Politechnika Poznańska http://www.put.poznan.pl/ PROGRAM REFERATU 1. WPROWADZENIE 2. GRAF JAKO MODEL

Bardziej szczegółowo

Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym

Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym Prezentacja rozwiązań zadań 30 października 2011 c h k f e j i a b d g Czy się zatrzyma? Autor zadania: Jakub Łącki Zgłoszenia: 104 z 914 (11%)

Bardziej szczegółowo

Algorytmy genetyczne

Algorytmy genetyczne Algorytmy genetyczne Motto: Zamiast pracowicie poszukiwać najlepszego rozwiązania problemu informatycznego lepiej pozwolić, żeby komputer sam sobie to rozwiązanie wyhodował! Algorytmy genetyczne służą

Bardziej szczegółowo

Drzewa poszukiwań binarnych

Drzewa poszukiwań binarnych 1 Drzewa poszukiwań binarnych Kacper Pawłowski Streszczenie W tej pracy przedstawię zagadnienia związane z drzewami poszukiwań binarnych. Przytoczę poszczególne operacje na tej strukturze danych oraz ich

Bardziej szczegółowo

WEKTOROWE KODOWANIE PERMUTACJI. NOWE OPERATORY GENETYCZNE

WEKTOROWE KODOWANIE PERMUTACJI. NOWE OPERATORY GENETYCZNE WEKTOROWE KODOWANIE PERMUTACJI. NOWE OPERATORY GENETYCZNE Mariusz MAKUCHOWSKI Streszczenie: W pracy proponuje się alternatywny sposób kodowania permutacji. Prezentuje się szereg jego własności niewystępujących

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie w eksperymentach fizyki. Wykład 4, Paweł Staszel

Oprogramowanie w eksperymentach fizyki. Wykład 4, Paweł Staszel Oprogramowanie w eksperymentach fizyki Wykład 4, Paweł Staszel Plan 1. Obiekty (klasy) danych 2. Kontenery danych (data containers) 3. Moduły obiekty operujące na danych 4. Kontenery modułów (module containers)

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY OPTYMALIZACJI TRAS PRZEJAZDU POJAZDÓW

ALGORYTMY OPTYMALIZACJI TRAS PRZEJAZDU POJAZDÓW STUDIA INFORMATICA 2011 Volume 32 Number 4A (100) Jacek WIDUCH Politechnika Śląska, Instytut Informatyki ALGORYTMY OPTYMALIZACJI TRAS PRZEJAZDU POJAZDÓW Streszczenie. Wyznaczanie tras przejazdu jest jednym

Bardziej szczegółowo

Algorytm. Krótka historia algorytmów

Algorytm. Krótka historia algorytmów Algorytm znaczenie cybernetyczne Jest to dokładny przepis wykonania w określonym porządku skończonej liczby operacji, pozwalający na rozwiązanie zbliżonych do siebie klas problemów. znaczenie matematyczne

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Problem NP Problem NP (niedeterministycznie wielomianowy, ang. nondeterministic polynomial) to problem decyzyjny, dla którego rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 2: Przeszukiwanie grafów cz. 2 strategie heurystyczne

LABORATORIUM 2: Przeszukiwanie grafów cz. 2 strategie heurystyczne Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska www.imio.polsl.pl METODY HEURYSTYCZNE LABORATORIUM 2: Przeszukiwanie grafów cz. 2 strategie heurystyczne

Bardziej szczegółowo

Teoria grafów - Teoria rewersali - Teoria śladów

Teoria grafów - Teoria rewersali - Teoria śladów 17 maja 2012 1 Planarność Wzór Eulera Kryterium Kuratowskiego Algorytmy testujące planarność 2 Genom i jego przekształcenia Grafy złamań Sortowanie przez odwrócenia Inne rodzaje sortowania Algorytmy sortujące

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Programowanie dynamiczne

Ćwiczenie 3 Programowanie dynamiczne Ćwiczenie 3 Programowanie dynamiczne [źródło: Wprowadzenie do algorytmów, T.H. Cormen, Ch.E. Leiserson, R.L.Rivest, Wyd. Naukowo-Techniczne Warszawa, 2001; ZłoŜoność obliczeniowa problemów kombinatorycznych,

Bardziej szczegółowo

ALGORYTM PERTURBACYJNY DLA PROBLEMU PRZEPŁYWOWEGO

ALGORYTM PERTURBACYJNY DLA PROBLEMU PRZEPŁYWOWEGO ALGORYTM PERTURBACYJNY DLA PROBLEMU PRZEPŁYWOWEGO Mariusz MAKUCHOWSKI Streszczenie: Proponowany w tej pracy algorytm perturbacyjny PNEH (dedykowany permutacyjnemu problemowi przepływowemu) pozwala na dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie transportowe (badania operacyjne) Mgr inż. Aleksandra Radziejowska AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Zagadnienie transportowe (badania operacyjne) Mgr inż. Aleksandra Radziejowska AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Zagadnienie transportowe (badania operacyjne) Mgr inż. Aleksandra Radziejowska AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie OPIS ZAGADNIENIA Zagadnienie transportowe służy głównie do obliczania najkorzystniejszego

Bardziej szczegółowo

Testowanie i walidacja oprogramowania

Testowanie i walidacja oprogramowania Testowanie i walidacja oprogramowania Inżynieria oprogramowania, sem.5 cz. 5 Rok akademicki 2010/2011 Dr inż. Wojciech Koziński Przykład Obliczmy sumę: 0+1+2+...+i, i є [0,100] read(i); if((i < 0)(i >

Bardziej szczegółowo

Metody systemowe i decyzyjne w informatyce

Metody systemowe i decyzyjne w informatyce Metody systemowe i decyzyjne w informatyce Laboratorium Zadanie nr 3 Osada autor: A Gonczarek Celem poniższego zadania jest zrealizowanie fragmentu komputerowego przeciwnika w grze strategiczno-ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Algorytmy Równoległe i Rozproszone Część VI - Systemy rozproszone, podstawowe pojęcia

Algorytmy Równoległe i Rozproszone Część VI - Systemy rozproszone, podstawowe pojęcia Algorytmy Równoległe i Rozproszone Część VI - Systemy rozproszone, podstawowe pojęcia Łukasz Kuszner pokój 209, WETI http://www.kaims.pl/ kuszner/ kuszner@kaims.pl Oficjalna strona wykładu http://www.kaims.pl/

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut)

Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Ćwiczenie: JavaScript Cookies (3x45 minut) Cookies niewielkie porcje danych tekstowych, które mogą być przesyłane między serwerem a przeglądarką. Przeglądarka przechowuje te dane przez określony czas.

Bardziej szczegółowo

1) Grafy eulerowskie własnoci algorytmy. 2) Problem chiskiego listonosza

1) Grafy eulerowskie własnoci algorytmy. 2) Problem chiskiego listonosza 165 1) Grafy eulerowskie własnoci algorytmy 2) Problem chiskiego listonosza 166 Grafy eulerowskie Def. Graf (multigraf, niekoniecznie spójny) jest grafem eulerowskim, jeli zawiera cykl zawierajcy wszystkie

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe możliwości RDF. Seminarium magisterskie Paweł Chrząszczewski

Dodatkowe możliwości RDF. Seminarium magisterskie Paweł Chrząszczewski Dodatkowe możliwości RDF Seminarium magisterskie Paweł Chrząszczewski Inne możliwości RDF RDF posiada szereg dodatkowych funkcji, takich jak wbudowane typy i właściwości reprezentujące grupy zasobów i

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia optymalizacji i aproksymacji. Sieci neuronowe.

Zagadnienia optymalizacji i aproksymacji. Sieci neuronowe. Zagadnienia optymalizacji i aproksymacji. Sieci neuronowe. zajecia.jakubw.pl/nai Literatura: S. Osowski, Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym. WNT, Warszawa 997. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA TECHNICZNE AI

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

NOWY ALGORYTM GENETYCZNY DLA POŁĄCZEŃ ROZGAŁĘŹNYCH W SIECIACH PAKIETOWYCH

NOWY ALGORYTM GENETYCZNY DLA POŁĄCZEŃ ROZGAŁĘŹNYCH W SIECIACH PAKIETOWYCH POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS Adam CHOJNACKI* Maciej PIECHOWIAK* Piotr ZWIERZYKOWSKI* 2007 Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne Poznań 6-7 grudnia 2007 NOWY ALGORYTM GENETYCZNY DLA

Bardziej szczegółowo

Data Warehouse Physical Design: Part III

Data Warehouse Physical Design: Part III Data Warehouse Physical Design: Part III Robert Wrembel Poznan University of Technology Institute of Computing Science Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Lecture outline Group

Bardziej szczegółowo

2012-01-16 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH INDEKSY - DEFINICJE. Indeksy jednopoziomowe Indeksy wielopoziomowe Indeksy z użyciem B-drzew i B + -drzew

2012-01-16 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH INDEKSY - DEFINICJE. Indeksy jednopoziomowe Indeksy wielopoziomowe Indeksy z użyciem B-drzew i B + -drzew 0-0-6 PLAN WYKŁADU Indeksy jednopoziomowe Indeksy wielopoziomowe Indeksy z użyciem B-drzew i B + -drzew BAZY DANYCH Wykład 9 dr inż. Agnieszka Bołtuć INDEKSY - DEFINICJE Indeksy to pomocnicze struktury

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1: Przeszukiwanie grafów cz. 1 strategie ślepe

ĆWICZENIE 1: Przeszukiwanie grafów cz. 1 strategie ślepe Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska www.imio.polsl.pl METODY HEURYSTYCZNE ĆWICZENIE 1: Przeszukiwanie grafów cz. 1 strategie ślepe opracował:

Bardziej szczegółowo

Ocena ilościowa ryzyka: analiza drzewa błędu (konsekwencji) Zajęcia 6. dr inż. Piotr T. Mitkowski. piotr.mitkowski@put.poznan.pl

Ocena ilościowa ryzyka: analiza drzewa błędu (konsekwencji) Zajęcia 6. dr inż. Piotr T. Mitkowski. piotr.mitkowski@put.poznan.pl Ocena ilościowa ryzyka: Zajęcia 6 analiza drzewa błędu (konsekwencji) dr inż. Piotr T. Mitkowski piotr.mitkowski@put.poznan.pl Materiały dydaktyczne, prawa zastrzeżone Piotr Mitkowski 1 Plan zajęć Metody

Bardziej szczegółowo

Egzaminy i inne zadania. Semestr II.

Egzaminy i inne zadania. Semestr II. Egzaminy i inne zadania. Semestr II. Poniższe zadania są wyborem zadań ze Wstępu do Informatyki z egzaminów jakie przeprowadziłem w ciągu ostatnich lat. Ponadto dołączyłem szereg zadań, które pojawiały

Bardziej szczegółowo

Matematyczne Podstawy Informatyki

Matematyczne Podstawy Informatyki Matematyczne Podstawy Informatyki dr inż. Andrzej Grosser Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Rok akademicki 2013/2014 Informacje podstawowe 1. Konsultacje: pokój

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie transportowe

Zagadnienie transportowe 9//9 Zagadnienie transportowe Optymalizacja w procesach biznesowych Wykład Plan wykładu Przykład zagadnienia transportowego Sformułowanie problemu Własności zagadnienia transportowego Metoda potencjałów

Bardziej szczegółowo

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów Dane dokumentu Nazwa Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji

Bardziej szczegółowo

Adaptacja sterownika PLC do obiektu sterowania. Synteza algorytmu procesu i sterowania metodą GRAFCET i SFC

Adaptacja sterownika PLC do obiektu sterowania. Synteza algorytmu procesu i sterowania metodą GRAFCET i SFC Adaptacja sterownika PLC do obiektu sterowania. Synteza algorytmu procesu i sterowania metodą GRAFCET i SFC Proces technologiczny (etap procesu produkcyjnego/przemysłowego) podstawa współczesnych systemów

Bardziej szczegółowo

Rysunek 8. Rysunek 9.

Rysunek 8. Rysunek 9. Ad 2. Dodatek Excel Add-Ins for Operations Management/Industral Engineering został opracowany przez Paul A. Jensen na uniwersytecie w Teksasie. Dodatek można pobrać ze strony http://www.ormm.net. Po rozpakowaniu

Bardziej szczegółowo