Obliczenia Naturalne - Algorytmy Mrówkowe cz. 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obliczenia Naturalne - Algorytmy Mrówkowe cz. 4"

Transkrypt

1 Plan Literatura Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz. 4 Paweł Paduch Politechnika Świętokrzyska 12 czerwca 2014 Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz. 4 1 z 37

2 Plan wykładu Wstęp Plan Literatura 1 Wstęp Plan Literatura 2 3 Definicja Główne problemy Rezultaty 4 Ogólnie y mrówkowe w problemach podzbioru Inne zastosowania Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz. 4 2 z 37

3 Literatura Wstęp Plan Literatura Marco Dorigo, Thomas Stützle - Ant Colony Optimization. Bradford Company, Scituate, MA, USA, 2004 Krzysztof Socha, Joshua Knowles, and Michael Sampels - A max-min ant system for the university course timetabling problem Proceedings of the 3rd International Workshop on Ant Algorithm, ANTS 2002, Lecture Notes in Computer Science, strony Springer-Verlag, 2002 Daniel Merkle, Martin Middendorf - An Ant Algorithm with a New Pheromone Evaluation Rule for Total Tardiness Problems. EvoWorkshops, strony , 2000 Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz. 4 3 z 37

4 Literatura Wstęp Plan Literatura Daniel Merkle, Martin Middendorf, Hartmut Schmeck - Ant colony optimization for resource-constrained project scheduling. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, strony Morgan Kaufmann, 2000 Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz. 4 4 z 37

5 Cel Wstęp Głównym zadaniem planowania uniwersyteckieog rozkładu zajęć (ang. University Course Timetabling Problem - UCTP) jest przypisanie wydarzenia do przedziałów czasowych oraz do pomieszczeń tak, by wszystkie twarde założenia zostały spełnione oraz by było jak najmniej niespełnionych miękkich założeń. Problem UCTP wraz z podobnymi podproblemami jest NP-trudny, próbowano go już rozwiązywać za pomocą algorytmów ewolucyjnych, symulowanego wyżarzania, tabu search. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz. 4 5 z 37

6 Założenia Wstęp Dany jest zbiór n zajęć (Events) E Dany jest zbiór slotów czasowych T = {t 1, t 2,..., t k } Dla 5 dni w tygodniu i 9 godzin k = 45 Zbiór pomieszczeń R w których zajęcia mogłyby się odbywać Zbiór studentów S uczęszczających na zajęcia Zbiór F cech jakie spełniają pomieszczenia R a wymagane są do prowadzenia zajęć E Każdy student uczęszcza na pewną liczbę zajęć Każda sala ma określoną pojemność studentów Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz. 4 6 z 37

7 Wykonalność - założenia twarde Plan jest wykonalny gdy wszystkie zajęcia są przydzielone do slotów czasowych i pomieszczeń w ten sposób, że wszystkie twarde założenia są spełnione: żaden student (grupa studencka) nie uczestniczy w tym samym czasie w większej liczbie zajęć niż 1. pomieszczenie jest na tyle pojemne by wszyscy studenci się zmieścili i spełnia wymagania stawiane przez określone zajęcia (np. wyposażenie) w danym pomieszczeniu w tym samym czasie prowadzone mogą być tylko jedne zajęcia. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz. 4 7 z 37

8 Założenia miękkie Wykonalny plan jest jednocześnie karany za naruszenie założeń miękkich np. Student ma zajęcia w ostatniej godzinie danego dnia Student ma więcej niż 2 zajęcia pod rząd (u nas raczej chodzi o minimalizowanie okienek) Student ma dokładnie jedne zajęcia w ciągu całego dnia. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz. 4 8 z 37

9 Wyższość założeń Twarde ograniczenia muszą być spełnione przez wszystkie możliwe rozwiązania, miękkie zaś nie dotyczą wykonywalności, ale wpływają na jakość rozwiązania. Założenia twarde są stawiane zawsze wyżej niż założenia miękkie. Jeżeli w pewnym rozwiązaniu wszystkie założenia miękkie są spełnione ale złamane jest choćby jedno twarde to takie rozwiązanie ma mniej punktów niż inne ze spełnionymi wszystkim założeniami twardymi ale z dużą liczbą złamanych założeń miękkich. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz. 4 9 z 37

10 Reprezentacja Wstęp Rozwiązaniem jest wektor T E reprezentujący pary slotów czasowych i zajęć. Przypisaniem tych par do pomieszczeń zajmu się już deterministyczny algorytm. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

11 Konstruowanie grafu Aby użyć algorytmu mrówkowego do omawianego problemu musimy umieścić go na grafie. Dwa podejścia stosowane przez mrówki: Odwiedzanie kolejnych slotów czasowych próbując dopasować do nich zajęcia. Odwiedzanie kolejnych zajęć próbując dopasować sloty czasowe. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

12 Struktura sieci Pierwsze podejście wymaga użycia wirtualnych slotów czasowych T = {t 1, t 2,..., t E } i mapowania T T e 1 t 1 t 2 t n Start e 2 Stop e n Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

13 Struktura sieci Drugie podejście jest prostsze, mrówka przechodzi przez wszystkie zajęcia e E wybierając dla nich różne sloty czasowe t T. To gwarantuje, że każde zajęcia będą dokładnie raz w jednym slocie czasowym. Ponadto można ustawić na samym początku bardziej problematyczne zajęcia np. wymagające dużej auli. e 1 e 2 e n t 1 Start t 2 Stop t k Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

14 Mrówki przechodząc przez graf tworzą częściowe rozwiązania A i : E i T dla i = 0,..., E, gdzie E i = {e 1,..., e i }. Mrówka startuje pustym częściowym rozwiązaniem A 0 = 0. Po skonstruowaniu Ai 1 tworzone jest rozwiązanie A i jako suma poprzedniego rozwiązania i dołączenia bieżącej pary slotu czasowego i zajęć A i = A i 1 {(e i, t)} Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

15 Slot czasowy t jest wybierany losowo ze zbioru T zgodnie z prawdopodobieństwem p ei,t zależnego od macierzy feromonów τ(a i 1 ) [τ min, τ max ] E T (τ min, τ max R) oraz informacji heurystycznej η(a i 1 ) danej wzorem: p ei,t(τ(a i 1 ), η(a i 1 )) = (τ (ei,t)(a i 1 )) α (η (ei,t)(a i 1 )) β θ T (τ (e i,θ)(a i 1 )) α (η (ei,θ)(a i 1 )) β Zarówno τ jak i η mają w argumencie poprzednie częściowe rozwiązanie A i 1. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

16 Reprezentacja feromonowa W najprostszym podejściu feromon reprezentuje bezwzględną pozycję, gdzie zajęcia powinny być umieszczone. Macierz feromonowa dana jest τ(a i ) = τ, i = 1,..., E. Oznacza to że feromon nie zależy od częściowego rozwiązania. A i. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

17 Macierz feromonowa W bardziej zaawansowanych rozwiązaniach można dodać dodatkową macierz µ R E E + określająca, które zajęcia mogą być wykonywane w tym samym czasie a które nie. Teraz τ (e,t) (A i ) może być wyrażona: { τmax jeżeli A 1 i (t) = 0 τ (e,t) (A i ) = min e A 1 i (t) µ(e, e ) dla pozostałych. Zapisując informacje zwrotną do µ algorytm uczy się, które zajęcia może łączyć a których nie. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

18 Informacja heurystyczna Najprostsza informacja heurystyczna będzie zależeć od liczby naruszonych warunków twardych i miękkich danych funkcją V (e,t) (A i 1 ). 1 η (e,t) (A i 1 ) = 1 + V (e,t) (A i 1 ) Wyliczanie V może być kosztowne i niepotrzebne w przypadku użycia Local Search. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

19 Wstęp Na początku inicjowana jest macierz feromonów wartością τ max. W każdej iteracji m mrówek tworzy swoje własne kompletne rozwiązanie, przypisując wszystkie zajęcia do slotów czasowych. Mrówki pobierają zajęcia w ustalonej wcześniej kolejności, sloty czasowe wybierają zaś zgodnie z opisanym wcześniej prawdopodobieństwem. Po stworzeniu wszystkich par zajęcie-slot czasowy przetwarzane są one na plan zajęć. Najlepiej dopasowany plan jest jeszcze ulepszany za pomocą algorytmu lokalnego wyszukiwania. Jeżeli nowe plan jest lepszy od poprzednich zostaje zapamiętany. Następnie na podstawie najlepszego dotychczasowego planu aktualizujemy feromon. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

20 Wstęp 1 MAX-MIN UCTP (Inicjalizacja) Wejście: Instancja problemu I 1: τ max 1/ρ 2: τ(e, t) τ max (e, t) E T 3: Oblicz c(e, e ) (e, e ) E 2 4: Oblicz d(e) 5: Posortuj E według, dając e 1 e 2... e n Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

21 Wstęp 2 MAX-MIN UCTP (Główna pętla) 6: while Nie upłynął czas do 7: for a = 1 to m do 8: A 0 0 9: for i = 1 to E do 10: Wybierz slot czasowy t według p ei,t dla zajęć e i 11: A i A i 1 (e i, t) 12: end for 13: C rozwiązanie po przekształceniu A n na plan zajęć 14: C ib najlepsze z C i w C ib 15: end for 16: C ib rozwiązanie po użyciu lokalnego wyszukiwania na C ib 17: C gb najlepsze z C ib oraz C gb 18: Zaktualizuj feromon τ używając C gb, τ min, τ max 19: end while Wyjście: Zoptymalizowany kandydat C gb rozwiązania dla I Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

22 - objaśnienia c(e, e ) = { 1 jeżeli są studenci uczestniczący w e oraz e 0 dla pozostałych. d(e) = {e E\{e} c(e, e ) 0} Kolejność zdefiniowana jest następująco: e e : d(e) > d(e ) d(e) = d(e ) l(e) < l(e ) Gdzie l jest funkcją różnowartościową l : E N i jest używana tylko do trzymania więzi. Tylko rozwiązania z najmniejszą liczbą naruszonych warunków wybierane są do poprawienia metodą Local Search. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

23 Aktualizacja feromonu Do aktualizowania feromonu raz na iterację wybierane jest tylko najlepsze globalne rozwiązanie. { (1 ρ) τ(e,t) + 1 jeżeli A τ(e, t) = gb (e) = t (1 ρ) τ (e,t) dla pozostałych. żeby wartość feromonu była pomiędzy τ min, τ max τ min jeżeli τ (e,t) < τ min τ(e, t) = τ max jeżeli τ (e,t) > τ max dla pozostałych τ (e,t) Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

24 Zalecane parametry Zalecanymi parametrami są: ρ = 0, 3 τ max = 1 ρ = 3, 33 τ min około 0,0019-0,0078 (zależne od skali problemu) α = 1 β = 0 - wyłączenie heurystyki liczba mrówek m = 10 Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

25 Problem harmonogramowania Definicja Główne problemy Rezultaty Problem harmonogramowania (ang. Scheduling Problems) to kolejny problem do rozwiązania którego użyto algorytmu ACO. Problem ten zwykle występuje w harmonogramowaniu produkcji, gdzie na m maszynach trzeba wykonać n zadań w g operacjach. Trzeba tak poukładać zadania, by wykorzystanie zasobów było najlepsze. W zależności od rodzaju problemu harmonogramowania, różne jego wersje mogą różnić się pewnymi ograniczeniami lub dodatkowymi założeniami, jak np. relacje pomiędzy poszczególnymi procesami czy uwzględnienie problemu transportu. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

26 Definicja Główne problemy Rezultaty Główne problemy harmonogramowania rozwiązywane za pomocą ACO to między innymi: problem otwarty OSP (ang. open-shop problem), problem gniazdowy JSP, (ang. job shop problem), problem permutacyjny przepływowy PFSP (ang. permutation flow shop problem), SMTTP (ang. single-machine total tardiness problem), SMTWTP (ang. single-machine total weighted tardiness problem), RCPSP (ang. resource-constrained project scheduling problem), GSP (ang. group shop problem) SMTTPSDST (ang. single-machine total tardiness problem with sequence dependent setup times). Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

27 Rezultaty Wstęp Definicja Główne problemy Rezultaty ACO stosuje się do wielu problemów harmonogramowania jednak wydajność algorytmów mrówkowych w zależności od typu problemu może się różnić. ACO osiąga bardzo dobre wyniki w zastosowaniu do rozwiązania problemów SMTWTP, OSP czy RCPSP. Jednak przy PFSP czy JSP rezultaty są dalekie od tych osiąganych za pomocą innych algorytmów. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

28 Ogólnie Wstęp Ogólnie y mrówkowe w problemach podzbioru Inne zastosowania Problem podzbioru (ang. Subset Problem) polega na odpowiednim wybraniu elementów z podanego zbioru według pewnych zasad. Wybór musi być dokonany tak, by był optymalny. Zastosowanie ACO do problemu podzbioru charakteryzują dwie cechy. kolejność podzbioru nie jest istotna, w ten sposób ślady feromonowe związane są z elementami, a nie połączeniami pomiędzy nimi. liczba elementów w rozwiązaniu budowanym przez różne mrówki może być różna. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

29 Pokrycie zbioru Ogólnie y mrówkowe w problemach podzbioru Inne zastosowania Pokrycie zbioru (ang. set covering), gdzie mając na wejściu wiele zbiorów, które mają elementy wspólne, trzeba wybrać minimalny zestaw tych zbiorów by zawierały wszystkie elementy, jakie znajdywały się w zbiorach danych na wejściu. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

30 Problem - WCGTPP Ogólnie y mrówkowe w problemach podzbioru Inne zastosowania Problem podziału drzewa w grafie ograniczonym wagowo (ang. Weight Constrained Graph Tree Partition Problem - WCGTPP), gdzie mamy nieskierowany graf G(N, A) składający się z n węzłów i l krawędzi. Każdej krawędzi (i, j) jest przypisany koszt c ij a każdemu węzłowi i jest przypisana waga w i. Celem jest znalezienie minimalnego lasu rozpinającego F złożonego z p drzew tak, by waga każdego drzewa mieściła się w wyznaczonym przedziale [W, W + ]. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

31 Arc-Weighted l-cardinality Tree Problem Ogólnie y mrówkowe w problemach podzbioru Inne zastosowania Arc-Weighted l-cardinality Tree Problem. Jest uogólnieniem problemu wyznaczenia minimalnego drzewa rozpinającego, który polega na znalezieniu poddrzewa z dokładnie l krawędziami w grafie G = (N, A) z wagami krawędzi (lub węzłów) takimi, by suma wag była minimalna. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

32 Problem wielo-plecakowy Ogólnie y mrówkowe w problemach podzbioru Inne zastosowania Problem wielo-plecakowy (ang. Multiple Knapsack Problem - MKP). Mamy kilka kontenerów (plecaków) o ograniczonych zasobach (np. pojemności). Dany jest zestaw przedmiotów konsumujących pewne zasoby (np. pojemność) oraz mających pewną wartość (np. waga, cena). Należy tak dopasować przedmioty do kontenerów, by wartość w nich była jak najbardziej optymalna i jednocześnie nie przekroczyć granicznej objętości. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

33 Ogólnie y mrówkowe w problemach podzbioru Inne zastosowania Problem największego zbioru niezależnego Problem największego zbioru niezależnego (ang. Maximum Independent Set Problem). Polega na znalezieniu maksymalnego podzbioru wierzchołków danego grafu takich, pomiędzy którymi nie istnieje żadna krawędź łącząca je bezpośrednio. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

34 Problem maksymalnej kliki Ogólnie y mrówkowe w problemach podzbioru Inne zastosowania Problem maksymalnej kliki (ang. Maximum Clique Problem). Jest to problem wyznaczenia w grafie maksymalnego zbioru wierzchołków, w którym każda para jest połączona krawędzią. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

35 Inne Wstęp Ogólnie y mrówkowe w problemach podzbioru Inne zastosowania Z innych problemów NP-trudnych do rozwiązania których użyto algorytmów mrówkowych można wymienić problem najkrótszego wspólnego podciągu (ang. Shortest Common Supersequence Problem), problem pakowania (ang. Bin Packing Problem), przewidywanie ułożenia białek bazując na sekwencji aminokwasów (ang. Protein Folding), w problemach uczenia się maszyn. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

36 Pytania Wstęp Ogólnie y mrówkowe w problemach podzbioru Inne zastosowania? Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

37 koniec Wstęp Ogólnie y mrówkowe w problemach podzbioru Inne zastosowania Dziękuję Państwu za uwagę. Paweł Paduch Obliczenia Naturalne - y Mrówkowe cz z 37

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Marcin Woch

mgr inż. Marcin Woch Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Rozprawa doktorska mgr inż. Marcin Woch STEROWANIE DYSKRETNYMI PROCESAMI DYSTRYBUCJI W LOGISTYCE

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA ECONOMETRICS 4(38) 2012

EKONOMETRIA ECONOMETRICS 4(38) 2012 EKONOMETRIA ECONOMETRICS 4(38) 2012 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2012 Redaktor Wydawnictwa: Aleksandra Śliwka Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor: Lidia Kwiecień

Bardziej szczegółowo

Piotr Bigaj MEMETYCZNY ALGORYTM GLOBALNEGO PLANOWANIA ŚCIEŻKI Z OGRANICZENIAMI RUCHU DLA ROBOTA MOBILNEGO O NIEHOLONOMICZNYM UKŁADZIE JEZDNYM

Piotr Bigaj MEMETYCZNY ALGORYTM GLOBALNEGO PLANOWANIA ŚCIEŻKI Z OGRANICZENIAMI RUCHU DLA ROBOTA MOBILNEGO O NIEHOLONOMICZNYM UKŁADZIE JEZDNYM INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH, POLSKA AKADEMIA NAUK Piotr Bigaj MEMETYCZNY ALGORYTM GLOBALNEGO PLANOWANIA ŚCIEŻKI Z OGRANICZENIAMI RUCHU DLA ROBOTA MOBILNEGO O NIEHOLONOMICZNYM UKŁADZIE JEZDNYM Streszczenie

Bardziej szczegółowo

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Gracjan Wilczewski nr albumu: 158162 Praca magisterska na kierunku informatyka InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Opiekun

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia szeregowania zadań z uwzględnieniem transportu. Modele, własności i algorytmy (rozprawa doktorska) Adam Tyński

Zagadnienia szeregowania zadań z uwzględnieniem transportu. Modele, własności i algorytmy (rozprawa doktorska) Adam Tyński Na prawach rękopisu INSTYTUT INFORMATYKI, AUTOMATYKI I ROBOTYKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Raport serii: PREPRINTY nr PRE-32/2006 Zagadnienia szeregowania zadań z uwzględnieniem transportu. Modele, własności

Bardziej szczegółowo

Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron

Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Anna Beata Kwiatkowska Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

Data mining w wielkich złożonych systemach

Data mining w wielkich złożonych systemach Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Data mining w wielkich złożonych systemach Praca statutowa nr 06300018 Warszawa, grudzień 2008 Data mining w wielkich złożonych systemach Praca statutowa

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Materiał pomocniczy do szkolenia: Zaawansowana obsługa programu PLAN LEKCJI

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Materiał pomocniczy do szkolenia: Zaawansowana obsługa programu PLAN LEKCJI Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Materiał pomocniczy do szkolenia: Zaawansowana obsługa programu PLAN LEKCJI 1 Wstęp Po co jest strona z pomocą? asc Plan Lekcji Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś

Bardziej szczegółowo

Walka ze spamem przy wykorzystaniu TrustRank

Walka ze spamem przy wykorzystaniu TrustRank Walka ze spamem przy wykorzystaniu TrustRank (Na podstawie artykułu: Combating Web Spam with TrustRank ) Streszczenie Wraz z rozwojem sieci, wyszukiwarki odgrywają kluczową rolę w coraz większym stopniu

Bardziej szczegółowo

2. Opis problemu T 1 = 0, (1) S j,k C j,k-1 j J, k=2,...,m, (2) C j,k = S j,k + p j,k j J, k M, (3) (4) (5)

2. Opis problemu T 1 = 0, (1) S j,k C j,k-1 j J, k=2,...,m, (2) C j,k = S j,k + p j,k j J, k M, (3) (4) (5) OPTYMALIZACJA W KARUZELOWYCH SYSTEMACH PRZEPŁYWOWYCH Jarosław PEMPERA Streszczenie: Praca poświęcona jest harmonogramowaniu zadań produkcyjnych w karuzelowym systemie produkcyjnym. W systemie należy wyznaczyć

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych.

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2003/2004 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Andrzej Dominik Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów

Bardziej szczegółowo

Projekt i implementacja rozproszonego

Projekt i implementacja rozproszonego POLITECHNIKA KRAKOWSKA Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Informatyka PRACA MAGISTERSKA Projekt i implementacja rozproszonego systemu czasu rzeczywistego Autor: Marcin Szelc Promotor:

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Tematyka: Zarządzanie projektami informatycznymi, wdrażanie oprogramowania dla biznesu Problem: Opracowanie metod postępowania przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone. Nazewnictwo. Cezary Sobaniec

Systemy rozproszone. Nazewnictwo. Cezary Sobaniec Nazewnictwo Cezary Sobaniec 1 Wprowadzenie Nazwy identyfikują zasoby umożliwiają współdzielenie zasobów określają położenie zasobów System nazewniczy zarządza przestrzenią nazw realizuje rozbiór nazw (tłumaczenie)

Bardziej szczegółowo

Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych

Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca licencjacka Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych Zygmunt Zawadzki Kierunek: Finanse i Rachunkowość Specjalność: Rynki

Bardziej szczegółowo

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski Grafowa baza danych Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski 27 marca 2012 ii Spis treści Wstęp 1 1 Grafowe bazy danych 3 1.1 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w USOSweb

Rejestracje w USOSweb Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji USOS 5.0 http://muci.edu.pl Uniwersytecki System Obsługi Studiów Rejestracje w USOSweb Opracowanie: Paweł Borycki Marta Maciejewska Konsultacje: dr Janina Mincer-Daszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Znajdowanie strategii w grach z niepełną informacją przez ewolucję sieci neuronowych, na przykładzie pokera Texas Hold em ze stałym limitem

Znajdowanie strategii w grach z niepełną informacją przez ewolucję sieci neuronowych, na przykładzie pokera Texas Hold em ze stałym limitem Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marek Kiszkis Nr albumu: 262948 Znajdowanie strategii w grach z niepełną informacją przez ewolucję sieci neuronowych, na przykładzie pokera

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH

BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH SATYSFAKCJI I LOJALNOŚCI Grzegorz Migut StatSoft Polska Sp. z o.o. Bazy danych w strategiach lojalnościowych Podtrzymanie więzi z klientem, traktowanie go

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Praca statutowa nr 06.30.003.6 Warszawa, grudzień 2006 Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING,

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych Norbert Jankowski

Algorytmy i struktury danych Norbert Jankowski NJ/A+SD/1 Algorytmy i struktury danych Norbert Jankowski norbert@is.umk.pl www.is.umk.pl/ norbert/asd Uwagi mile widziane! Literatura [1] A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman. Projektowanie i analiza

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania Sci 2 oprogramowania do wizualizacji informacji

Możliwości wykorzystania Sci 2 oprogramowania do wizualizacji informacji Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Radosław Klimas nr albumu: 229767 Praca magisterska na kierunku zarządzanie informacją i bibliologia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Krzysztof Drelczuk. Praca magisterska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Krzysztof Drelczuk. Praca magisterska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Krzysztof Drelczuk Wyszukiwanie wzorców kupna-sprzedaży w finansowych szeregach czasowych za pomocą teorii falek i gazów

Bardziej szczegółowo