BISON - BIAL S. A. ISO BISON

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BISON - BIAL S. A. ISO 9001. www.bison-bial.pl BISON"

Transkrypt

1

2

3 - BIAL. A. MACHINE AND BENCH VICE IMADŁA MAZYNOWE I ŚLUARKIE IO 9001

4 PI TREŚCI CONTENT TYP / TYPE TR. / PAGE -BIAL A son-bial.pl tel IMADŁA MAZYNOWE MACHINE VICE TAŁE Z PRZEUWNĄ ŚRUBĄ WITH REAR JAW MOVABLE OBROTOWE Z PRZEUWNĄ ŚRUBĄ WIVEL WITH JAW MOVABLE TAŁE ZE WPOMAGANIEM HYDRAULICZNYM WITH HYDRAULIC PINDLE OBROTOWE ZE WPOMAGANIEM HYDRAULICZNYM WIVEL WITH HYDRAULIC PINDLE TAŁE Z PRZETAWNĄ ZCZĘKĄ RUCHOMĄ CAM-LOCK JAW OBROTOWE Z PRZETAWNĄ ZCZĘKĄ RUCHOMĄ WIVEL WITH CAM-LOCK JAW TAŁE Z PRYZMOWYM PROWADZENIEM ZCZĘKI WITH PRIMATIC GUIDANCE OF MOVABLE JAW OBROTOWE Z PRYZMOWYM PROWADZENIEM ZCZĘKI WIVEL WITH PRIMATIC GUIDANCE OF MOVABLE JAW PNEUMO-HYDRAULICZNE TAŁE PNEUMATICALLY OPERATED DWUDZIELNE LEKKIE 2-PIECE Z DOCIKIEM ZCZĘKI HOLD-TIGHT OBROTOWE Z DOCIKIEM ZCZĘKI WIVEL HOLD-TIGHT POCHYLNE KOŁYKOWE WIVEL OF TWO ANGLE OBROTOWE AMOCENTRUJĄCE ELF CENTERING ZYBKOMOCUJĄCE QUICK ACTING MIMOŚRODOWE - WIERTARKIE QUICK ACTING WIERTARKIE DRILLING WIERTARKIE Z KULKOWYM PROWADZENIEM POKRĘTŁA DRILLING WITH BALL-BEARING CREW DO WAŁKÓW KĄTOWE HAFT HOLDING DO OTRZENIA NOŻY TOKARKICH FOR TURNING TOOL HARPENING UCHYLNE W TRZECH OIACH WIELOFUNKCYJNE THREE ANGLE MULTI-PURPOE ŚRUBY ZE WPOMAGANIEM HYDRAULICZNYM HYDRAULIC PINDLE 3690-M 17 PODTAWY DO IMADEŁ MAZYNOWYCH WIVEL BAE FOR MACHINE VICE 6582, , WKŁADKI ZCZĘKOWE PECJALNE CLAMPING INERT FOR MACHINE VICE KORBY DO IMADEŁ MAZYNOWYCH HANDCRANK 23 IMADŁA PRECYZYJNE PRECIION VICE PRZYKŁADY ZETAWÓW EXAMPLE OF UING MODULE VICE 6577, 6568, 6569-M 24 IMADŁA PRECYZYJNE PRECIION VICE 6577, ZEPOŁY WYPOAŻENIE DODATKOWE CZĘŚCI ZAMIENNE PRZYKŁADY ZETAWÓW IMADŁA PRECYZYJNE ZEPOŁY MODULE OPTIONAL ACCEORIE PARE PART EXAMPLE OF UING MODULE VICE PRECIION VICE MODULE 6568, 6571, 6569-M 6572, 6573, 6574, , 3691, 3690-MN 6620, 6625, , , , 6623, ,6628, 6629 IMADŁA PRECYZYJNE KOMPAKTOWE NC PRECIION COMPACT VICE 6820, ŁĄCZNIKI COUPLER 35 ZEPÓŁ ZCZĘKI PRZEUWNEJ MOVABLE JAW ET ZEPÓŁ ZCZĘKI PODWÓJNEJ FIXED DOUBLE JAW ET MOCOWANIE PRZEDMIOTÓW OBRABIANYCH CLAMPING THE WORKPIECE 37 WYPOAŻENIE DODATKOWE OPTIONAL ACCEORIE 6586, 6596, PALETY PALLET BIAL. A.

5 PI TREŚCI CONTENT TYP / TYPE TR. / PAGE IMADŁA PRECYZYJNE ZLIFIERKIE TOOLMAKER & INPECTION VICE TAŁE PLAIN TAŁE PRYZMOWE WITH VERTICAL PRIM POCHYLNE INUOWE INE WITH FRONT WIVELLING AXI BOCZNE INE WITH LONGITUDINAL WIVELLING AXI WPUTY UTALAJĄCE DO IMADEŁ MAZYNOWYCH LOT NUT FOR MACHINE VICE 44 WPUTY UTALAJĄCE DO IMADEŁ LOT NUT FOR MACHINE VICE MAZYNOWYCH - WYPOAŻENIE DODATKOWE - OPTIONAL ACCEORIE 44 IMADŁA ŚLUARKIE BENCH VICE TAŁE HEAVY DUTY OBROTOWE WIVEL HEAVY DUTY TAŁE - TALIWNE CAT TEEL HEAVY DUTY KOWALKIE BLACKMITH TAŁE Z PROWADZENIEM PRYZMOWYM TABLE HEAVY DUTY PRZENOŚNE OBROTOWE PORTABLE WITH WIVEL BAE NATAWNE ALL AXI KRĘTNE ALL AXI PRZENOŚNE OBROTOWE PORTABLE WITH WIVEL BAE ZYBKOPRZETAWNE QUICK-RELEAE RAMOWE DO RUR FOR PIPE TRÓJNÓG DO IMADEŁ DO RUR TRIPOD FOR PIPE VICE PNEUMATYCZNE PNEUMATICALLY OPERATED PODTAWY DO IMADEŁ ŚLUARKICH WIVEL BAE FOR BENCH VICE PRAKI DO WTŁACZANIA TRZPIENI PREE Z NAPĘDEM RĘCZNYM MANUALLY OPERATED Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM PNEUMATICALLY OPERATED BIAL A son-bial.pl tel BIAL. A. 5

6 IMADŁA MAZYNOWE TAŁE Z PRZEUWNĄ ŚRUBĄ Typ 6512 MACHINE VICE WITH REAR JAW MO VA BLE Type 6512 a -BIAL A son-bial.pl tel H h Zalecane jako podstawowe wyposażenie frezarek, wiertarek, stru ga rek itp. Lekka konstrukcja rzutuje na wielką popularność tego imadła - korpus i szczęka ruchoma wykonane z wysokiej jakości odlewów żeliwnych - długie prowadzenie ruchomej szczęki - śruba pociągowa zabezpieczona przed zanieczyszczeniami i wiórami - wymienne rowkowane wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szlifowane - zastosowanie łożyska oporowego zwiększa sprawność me cha ni zmu mocującego tandardowe wyposażenie: korba, wpusty ustalające A H L a max h k , , , , , A H L a max h Can be used with milling ma chi nes, drill pres ses, etc. Low sturdy design makes this vice a very po pu lar unit. - low sturdy design - body and mo va ble jaw are high quality castings - long gu idan ce of mo va ble jaw - lead screw pro tec ted aga inst dirt and chips - re mo va ble gro oved jaw inserts, har de ned and ground - thrust be aring in the power trans mis sion ena bles easy operation tandard ac ces so ries: handcrank, slot nuts IMADŁA MAZYNOWE OBROTOWE Z PRZEUWNĄ ŚRUBĄ Typ 6537 WIVEL MACHINE VICE WITH REAR JAW MO VA BLE Type 6537 A A H k k a h Lmin. Lmin Konstrukcja identyczna jak wyżej, wyposażona w obrotową pod sta wę z podziałką 360 Constructed the same as above, except vices are mounted on swivel bases graduated 360 k , , , , , Przykład zamówienia / When ordering specify: lub / or BIAL. A.

7 IMADŁA MAZYNOWE TAŁE ZE WPOMAGANIEM HYDRAULICZNYM Typ 6516 MACHINE VICE WITH HY DRAU LIC PINDLE Type 6516 Imadła przystosowane do ciężkich prac wymagających dużych sił mo co wania. Zastosowanie siłownika hydraulicznego umożliwia uzyskanie wysokiej siły zacisku przy minimalnym wysiłku pra cow ni ka, wyższej niż w tra dy cyj nych imadłach maszynowych. - sztywna budowa - korpus wykonany z wysokiej jakości żeliwa sferoidalnego, szczęka stała i ruchoma z wysokiej jakości żeliwa szarego - szybka dwustopniowa regulacja zakresu mocowania za pomocą dwóch sworzni - siłownik hydrauliczny nie wymagający konserwacji - długie prowadzenie ruchomej szczęki - szlifowane prowadnice korpusu - wymienne rowkowane wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szli fo wa ne tandardowe wyposażenie: korba, wpusty ustalające A B C H L a h k , , , A B C H L a h k These heavy duty machine vices are used in ope rations where large clamping force is required. A uni que hydraulic spindle built-in makes operation of the vice free of fatigue. - low sturdy design - body and movable jaw are high quality castings - adjusting of clamping range by means of 2 pins - sturdy spindle free of maintenance - long guidance of movable jaw - re mo va ble grooved jaw inserts, hardened and ground tandard ac ces so ries: handcrank, slot nuts IMADŁA MAZYNOWE OBROTOWE ZE WPOMAGANIEM HYDRAULICZNYM Typ 6515 WIVEL MACHINE VICE WITH HYDRAULIC PINDLE Type 6515 Konstrukcja identyczna jak wyżej, wyposażona w obrotową podstawę z podziałką 360 Constructed the same as above, except vices are mounted on swivel bases graduated , , , BIAL A son-bial.pl tel Przykład zamówienia / When ordering specify: lub / or BIAL. A. 7

8 IMADŁA MAZYNOWE TAŁE Z PRZETAWNĄ ZCZĘKĄ RUCHOMĄ Typ 6517 CAM-LOCK MACHINE VICE Type BIAL A son-bial.pl tel Możliwość szybkiego i łatwego przestawiania szczęki ruchomej na żądany wymiar dzięki specjalnemu systemowi blokowania - powtarzalna dokładność mocowania - sztywna budowa - korpus i szczęka ruchoma wykonane z wysokiej jakości odlewów żeliwnych - szlifowana stalowa listwa mechanizmu blokującego - śruba pociągowa osłonięta całkowicie przed działaniem wiórów i za nieczysz czeń - wymienne rowkowane wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szlifowane - zastosowanie łożyska oporowego zwiększa sprawność mechanizmu mocu ją ce go tandardowe wyposażenie: korba, wpusty ustalające A H L a h k , , , , A H L a h k The rear movable jaw can be placed in different positions through a unique cam locking system making rear jaw po si tio ning fast and easy - ma in ta ins its accuracy while clamping repeatedly - low sturdy design - body and rear jaw are high quality castings - fully ground steel position beam - fully covered lead screw - re ver si ble jaw inserts, one side smooth, the other side grooved, har dened and ground - thrust bearing in the power transmission enables easy operation tandard ac ces so ries: handcrank, slot nuts IMADŁA MAZYNOWE TAŁE Z PRZETAWNĄ ZCZĘKĄ RUCHOMĄ Typ 6518 CAM-LOCK MACHINE VICE WITH WI VEL BAE Type 6518 Konstrukcja identyczna jak wyżej, wyposażona w obrotową podstawę z podziałką 360 Constructed the same as above, except vices are mounted on swivel bases graduated , , , , Przykład zamówienia / When ordering specify: lub / or BIAL. A.

9 IMADŁA MAZYNOWE TAŁE Z PRYZMOWYM PROWADZENIEM ZCZĘKI Typ 6910 MACHINE VICE WITH PRIMATIC GUIDANCE OF MOVABLE JAW Type 6910 Przeznaczone do wszelkiego rodzaju prac frezarskich, strugarskich itp. Konstrukcja imadła z pryzmowym prowadzeniem szczęki ru cho mej, umożliwia wykasowanie luzów powstających na pro wad ni cach w trakcie eksploatacji. - długie prowadzenie szczęki ruchomej - sztywna budowa - korpus i szczęka ruchoma wykonane z wysokiej jakości odlewów żeliwnych - łatwa regulacja luzu eksploatacyjnego za pomocą trzech wkrętów - śruba pociągowa osłonięta całkowicie przed działaniem wiórów i za nie czyszczeń - wkładki szczękowe hartowane indukcyjnie i szlifowane - zastosowanie obsady z brązu zwiększa sprawność mechanizmu mo cu ją ce go tandardowe wyposażenie: korba, wpusty ustalające A B C D (H7) H L a max h k , , , , * , , , , A B C D (H7) E H L a max h Can be used for all kinds of milling, driling work, etc. Movable jaw runs in long prismatic slides with provision for wear adjustment - long guidance of movable jaw - low sturdy design - body and movable jaw are high quality castings - easily worn adjustment by means of three screws - fully covered lead screw in a bronze nut - smoth jaw inserts hardened and ground tandard ac ces so ries: ad ju sta ble end-stop, handcrank, slot nuts IMADŁA MAZYNOWE OBROTOWE Z PRYZMOWYM PROWADZENIEM ZCZĘKI Typ 6911 WIVEL MACHINE VICE WITH PRI MA TIC GUIDANCE OF MOVABLE JAW Type 6911 Konstrukcja identyczna jak wyżej, wyposażona w obrotową podstawę z podziałką 360 Constructed the same as above, except vices are mounted on swivel bases graduated 360 k , , , , * , , , , BIAL A son-bial.pl tel Przykład zamówienia / When ordering specify: lub / or Uwaga: imadła oznaczone * są skróconą wersją imadeł 6910,11-155, w zamówieniu należy podawać: lub Caution: Vices with * are shorter versions of the vices 6910,11-155, when ordering specify: or BIAL. A. 9

10 IMADŁA MAZYNOWE PNEUMO-HYDRAULICZNE Typ 6710 PNEU MA TI CAL LY OPE RA TED VICE Type BIAL A son-bial.pl tel Zalecane tam, gdzie wymagane są szybkość i pewność mocowania. Zastosowany pneumo-hydrauliczny system przenoszenia siły zapewnia łatwą obsługę przy minimalnym wysiłku pracownika - sztywna budowa - szeroki zakres mocowania - wymienne wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szlifowane tandardowe wyposażenie: wpusty ustalające A H L a max h k kok szczęki Jaw stroke Used where large clamping force is required. A unique pneumohydraulic power trans mis sion system makes operation of the vice free of fatigue. Movable jaw, by means of the feed screw allows series machining - sturdy design of cast iron - wide clamping range - removable jaw inserts hardened and ground tandard ac ces so ries: slot nuts iła mocowania przy 0,63 MPa Clamping force at 0,63 MPa Zużycie powietrza Air consumption ,3 29, ,6 45, ,5 70, IMADŁA MAZYNOWE DWUDZIELNE LEKKIE Typ PIECE MACHINE VICE Type 6522 Przeznaczone do mocowania długich przedmiotów z wykorzystaniem pełnej długości stołu obrabiarki. - korpus i szczęka ruchoma wykonane z wysokiej jakości odlewów żeliwnych - wymienne rowkowane wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szli fowa ne - zastosowanie łożyska oporowego zwiększa sprawność mechanizmu mocującego tandardowe wyposażenie: korba, wpusty ustalające Makes it possible to utilize full length of machine bed. Workpiece locates directly on bed for rigidity. - body of clamp base and rigid base are high quality castings - re mo va ble grooved jaw inserts hardened and ground - thrust bearing in the power transmission makes operation easy tandard ac ces so ries: hand crank, slot nuts A H L L 1 h k , , Przykład zamówienia / When ordering specify: lub / or BIAL. A.

11 IMADŁA MAZYNOWE Z DOCIKIEM ZCZĘKI Typ 6523 HOLD - TIGHT MACHINE VICE Typ 6523 A B C Imadło przeznaczone do wszelkiego rodzaju prac frezarskich, szlifierskich, wiertarskich itp., wymagających wysokiej dokładności i pewności mocowania. Ze względu na możliwość mocowania długich przedmiotów idealne do pracy w narzędziowniach. - konstrukcja mechanizmu napędowego zapobiegająca podnoszeniu szczęki ruchomej podczas mocowania, powodująca docisk zamocowanego detalu do powierzchni bazowych imadła - korpus imadła, szczęka ruchoma i obsada śruby pociągowej wykonane z wysokiej jakości żeliwa sferoidalnego (Rm>600MPa) - szczęka stała wykonana ze stali konstrukcyjnej wysokiej jakości - śruba pociągowa ze stali stopowej, ulepszana cieplnie na całej długości, dająca gwarancję długiej żywotności mechanizmu zaciskowego - śruba pociągowa osłonięta całkowicie przed działaniem wiórów i za nie czysz czeń - wymienne stalowe wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szlifowane - możliwość zamocowania wkładek szczękowych w 4 różnych wariantach, zwięk szają ca dodatkowo zakres mocowania przedmiotów obrabianych - wykonane dodatkowe powierzchnie bazowe na górnej powierzchni szczęki stałej i ruchomej, zwiększające możliwość mocowania różnych detali - zastosowanie łożyska oporowego zwiększa sprawność mechanizmu mo cu ją ce go tandardowe wyposażenie: korba, wpusty ustalające. D (H7) E F G ±0,013 H -0,08 L a h u w Used for all kinds of milling, grinding, drilling work, etc. requiring high accuracy and safe clamping. Owing to the possibility of clam ping long workpieces ideal for use in toolmaker s shops. - the movable jaw is prevented from being raised while clamped. The clam ped workpiece is held tight at the vice base surfaces - body and movable jaw are of high quality cast iron - fixed jaw is of high quality con struc tio nal steel - lead-screw of semi-hard alloy steel to ughe ned over the whole length ensuring long service life of the clamping gear - lead screw protected against dirt and chips - steel jaw inserts, har de ned and ground formed according to client s requirements - po ssi bi li ty of securing jaw inserts of 4 versions increasing the clamping range of workpieces - additional base surfaces at the jaw upper face make clamping of various workpieces possible - thrust bearing in the power transmission enables easy operation tandard ac ces so ries: handcrank, slot nuts. 155-I , ,8 98, , II , ,8 98, , BIAL A son-bial.pl tel Przykład zamówienia / When ordering specify: lub / or BIAL. A. 11

12 IMADŁA MAZYNOWE OBROTOWE Z DOCIKIEM ZCZĘKI Typ 6524 HOLD - TIGHT WIVEL MA CHI NE VICE Type BIAL A son-bial.pl tel Imadło przeznaczone do wszelkiego rodzaju prac frezarskich, szli fier skich, wiertarskich itp., wymagających wysokiej dokładności i pewności mo co wa nia. Ze względu na możliwość mocowania długich przed mio tów idealne do pracy w narzędziowniach. - konstrukcja mechanizmu napędowego zapobiegająca podnoszeniu szczęki ruchomej podczas mocowania, powodująca docisk za mo co wanego detalu do powierzchni bazowych imadła - korpus imadła, obrotowa podstawa i szczęka ruchoma wykonane z wy so iej jakości szarego żeliwa o gwarantowanej wytrzymałości - szczęka stała wykonana ze stali konstrukcyjnej wysokiej jakości - śruba pociągowa ze stali stopowej, ulepszana cieplnie na całej długości, dająca gwarancję długiej żywotności mechanizmu za ci sko we go - wymienne stalowe wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szli fo wa ne - możliwość zamocowania wkładek szczękowych w 4 różnych wa rian tach, zwiększająca dodatkowo zakres mocowania przedmiotów obrabianych - wykonane dodatkowe powierzchnie bazowe na górnej powierzchni szczęki stałej i ruchomej, zwiększające możliwość mocowania różnych detali - możliwość ustawienia imadła pod dowolnym kątem w płaszczyźnie poziomej z dokładnością do 1stopnia - możliwość łatwego demontażu podstawy tandardowe wyposażenie: korba, wpusty ustalające A B C G H L a k h , Maksymalna długość mocowania przedmiotu [mm] w zależności od sposobu za mo co wa nia wkładek szczękowych Ma xi mum length of work pie ce (mm) depending on the kind of securing the jaw inserts Used for all kinds of milling, grinding, drilling work, etc. requiring high accuracy and safe clam ping. Owing to the possibility of clamping long workpieces ideal for use in toolmaker s shops. - the mo va ble jaw is prevented from being raised while clamped. The clamped workpiece is held tight at the vice base surfaces - body, swivel base and movable jaw are of high quality gray cast iron - fixed jaw is of high quality con struc tio nal steel - lead-screw of alloy steel to ughe ned over the whole length ensuring long service life of the clamping gear - steel jaw inserts, hardened and ground formed according to client s requirements - po ssi bi li ty of securing jaw inserts of 4 versions increasing the clamping range of workpieces - additional base surfaces at the jaw upper face make clamping of various workpieces possible - po ssi bi li ty of setting up the vice at any angle in horizontal plane at an accuracy up to 1º - possibility of dismounting the base easily tandard accessories: handcrank, slot nuts. Przykład zamówienia / When ordering specify: lub / or BIAL. A.

13 IMADŁA MAZYNOWE POCHYLNE KOŁYKOWE Typ 6530 TWO ANGLE WIVEL MACHINE VICE Type 6530 A H L a max h - BIAL. A. k , , , Odpowiednie do prac frezarskich, strugarskich, wiertarskich wy ma ga ją cych mocowania przedmiotów obrabianych pod kątem do płaszczyzny poziomej - lekka konstrukcja żeliwna - całkowicie osłonięta śruba pociągowa zabezpieczona przed dzia ła niem wiórów i zanieczyszczeń - możliwość pochylenia obrabianego przedmiotu w płaszczyźnie pionowej do kąta 90 - możliwość blokowania ustawionego pochylenia - obrotowa podstawa z podziałką wymienne rowkowane wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szli fo wa ne - zastosowanie łożyska oporowego zwiększa sprawność mechanizmu mocującego tandardowe wyposażenie: korba, wpusty ustalające A H L a max h k , , , Przykład zamówienia / When ordering specify: lub / or u ita ble for milling planing and drilling when two angle settings occur - sturdy design of cast iron lead screw fully covered - additional adjusted body support when in ho ri zon tal position - angle of incline from the horizontal position up to swivel base with ground contact edge and agra du ation - removable grooved jaw inserts, hardened and ground - thrust bearing in the power trans mis sion makes operation easy tandard ac ces so ries: hand crank, slot nuts IMADŁA MAZYNOWE OBROTOWE AMOCENTRUJĄCE Typ 6531 ELF-CENTERING MACHINE VICE Type 6531 Niezastąpione przy struganiu i frezowaniu kształtów, form, szczelin, róż ne go typu rowków w przedmiotach obrabianych, wymagających cen trycz ne go mocowania - lekka konstrukcja żeliwna - centryczne mocowanie uzyskiwane przez zastosowanie śruby po cią go wej z lewym i prawym gwintem - obrotowa podstawa z podziałką wymienne rowkowane wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szlifowane tandardowe wyposażenie: korba, wpusty ustalające For milling and planing of forms, slots and grooves of all kinds. Owing to the centered clamping various workpiece widths have on effect on the central location of the workpiece - sturdy design of cast iron - centric clamping by right-hand and left-hand threaded spindle swivel base with ground contact edge and graduation - removable grooved jaw inserts, hardened and ground tandard ac ces so ries: hand crank, slot nuts 13 -BIAL A son-bial.pl tel

14 IMADŁA MAZYNOWE ZYBKOMOCUJĄCE Typ 6540 QUICK - ACTING MACHINE VICE Type BIAL A son-bial.pl tel Przeznaczone do szybkiego mocowania przedmiotów podczas prac wiertarskich i frezarskich, szczególnie w produkcji seryjnej. Wstępne mocowanie przedmiotu realizowane jest dociskiem szczęki ruchomej przy pomocy ciągadła, a pełny docisk następuje w chwili zaciśnięcia dźwigni mechanizmu mimośrodowego. - korpus i szczęka ruchoma wykonane z wysokiej jakości odlewów że liwnych - prowadnice słupowe, ciągadło, mechanizm mimośrodowy, hartowane i szlifowane - wymienne wkładki szczękowe, hartowane i szlifowane A H L a max h For instant setting of the workpiece - can be used for drilling and milling operations. The initial clamping is done by mo va ble jaw, placed closely to the workpiece. The final clamping of the workpiece is performed by level movement of quick-acting cam-mechanism, which shortens time required for setting to minimum - body and movable jaw are high quality castings - recessed jaw inserts for convenient levelling of workpiece - wide clamping range - guiding rods and cam mechanism hardened and ground - removable jaw inserts hardened and blackened k , , , , , , , , IMADŁA MAZYNOWE MIMOŚRODOWE - WIERTARKIE Typ 6542 QUICK - ACTING MA CHI NE VICE Type 6542 Przeznaczone do szybkiego mocowania przedmiotów podczas prac wiertarskich i frezarskich, szczególnie w produkcji seryjnej. zybkie mo co wa nie przedmiotu realizowane jest za pomocą mechanizmu mi mo śro do we go. Wstępnego ustalenia zakresu mocowania dokonuje się pokrętłem śruby pociągowej. - korpus i szczęka ruchoma wykonane z wysokiej jakości odlewów że liw nych - wkładka szczękowa z poziomą i pionową pryzmą umożliwia mo co wa nie wałków i prętów - mechanizm mimośrodowy hartowany i szlifowany - wymienne wkładki szczękowe hartowane indukcyjnie i czernione For instant setting of the work pie ce - can be used for drilling and milling operations, especially for series machining. The lead screw enables the jaw spacing to be changed within the limits of 80 or 100 mm. The clamping of the workpiece is performed by a single rotary movement of the lever. The V-block is fastened to the fixed jaw, which allows to clamp bars. - body and movable jaw are high quality castings - V-block enables clamping flat or round workpieces vertically or ho ri zon tal ly - cam mechanism hardened and ground - removable jaw inserts hardened and blackened 14 A H L a max h k Max skok sczęki Max quick grip jaw stroke - BIAL. A , , Przykład zamówienia / When ordering specify: lub / or

15 IMADŁA MAZYNOWE WIERTARKIE Typ 6543 DRILLING MACHINE VICE Type 6543 Idealne do wszelkiego rodzaju prac wiertarskich i lekkich frezarskich. Zalecane do warsztatu każdego majsterkowicza. - korpus wykonany z wysokiej jakości żeliwa - wkładka szczękowa z poziomą i pionową pryzmą oraz wybraniem w górnej części umożliwiają mocowanie prętów, wałków, przedmiotów płaskich itp. - wkładki szczękowe hartowane indukcyjnie i czernione A B H L a max - BIAL. A. h k , , , , , , , , A B H L a max Ideal for most drilling and light milling operations. Vertical and horizontal V-grooves on fixed jaw inserts and recess both jaws allow clamping wide variety of workpieces. - body is made of high quality casting - universal attachment possibility by clamping slots and elon ga ted holes - both jaws with contact surface for clamping flat workpieces IMADŁA WIERTARKIE Z KULKOWYM PROWADZENIEM POKRĘTŁA Typ 6538 DRILLING MACHINE VICE WITH BALL-BEARING CREW Type 6538 Idealne do wszelkiego rodzaju prac wiertarskich i lekkich frezarskich. Zalecane do warsztatu każdego majsterkowicza. Dzięki zastosowaniu me cha ni zmu kulkowego, osiągnięto płynne obracanie pokrętłem śruby pociągowej. - korpus wykonany z wysokiej jakości żeliwa - wkładka szczękowa z poziomą i pionową pryzmą oraz wybraniem w górnej części umożliwiają mocowanie prętów, wałków, przedmiotów płaskich itp. - wkładka szczękowa oraz szczęka ruchoma hartowane indukcyjnie i czernione Ideal for most drilling and light milling operations. pecial ball bearing guarantees smooth turning of operating screw and allows to clamp workpiece gently or with higher clamping force. - rug ged body is made of high quality casting - vertical and horizontal V-groves on fi xed jaw insert and recess both jaws. It allows clamping wide variety of workpieces - jaw inserts and movable jaw, hardened and blac ke ned h k , , , , , , Przykład zamówienia / When ordering specify: lub / or BIAL A son-bial.pl tel

16 IMADŁA MAZYNOWE DO WAŁKÓW KĄTOWE Typ 6546 HAFT HOLDING MA CHI NE VICE Type BIAL A son-bial.pl tel A H L d k , , , Przeznaczone do mocowania wałków i prętów na frezarkach lub wier tar kach. Nastawny zderzak przesuwny umożliwia nadanie mo co wa nym przedmiotom powtarzalnej pozycji mocowania - sztywna budowa - korpus i szczęki ruchome wykonane z wysokiej jakości żeliwnych odlewów - możliwość ustawienia imadła na stole obrabiarki w poziomej lub pionowej pozycji - wkładki szczękowe oraz pryzma hartowane i szlifowane tandardowe wyposażenie: korba, wpusty ustalające A B H L For clamping round workpieces for use on milling machines or drill presses. The ad ju sta ble sliding rods enable the workpieces to be set in the same position repeatedly. - sturdy design of cast iron - possible set up in a horizontal and vertical position - jaw inserts and V-block hardened and ground tandard ac ces so ries: hand crank, slot nuts IMADŁA MAZYNOWE DO OTRZENIA NOŻY TOKARKICH Typ 6556 MACHINE VICE FOR TURNING TOOL HARPENING Type 6556 Polecane do ostrzenia noży tokarskich i podobnych prac. - wykonane z odlewów żeliwnych - możliwość ustawienia ostrzonego noża pod dowolnym kątem - możliwość blokowania ustawionego pochylenia They are recomended for turning tools sharpening and others. - ade of high quality iron castings - the possibility of setting sharpening tools at any desired angle - vices can be locked at any position a max h , Przykład zamówienia / When ordering specify: lub / or BIAL. A.

17 IMADŁO MAZYNOWE UCHYLNE W TRZECH OIACH WIELOFUNKCYJNE Typ 6534 THREE ANGLE MULTI-PURPOE MACHINE VICE Type 6534 Przeznaczone do szlifowania powierzchni pochylonych w jednej lub kilku płaszczyznach w stosunku do bazy, do nawiercania i wiercenia otworów na takich powierzchniach oraz do precyzyjnego frezowania, któremu towarzyszą małe opory skrawania. Umożliwia obróbkę w jednym zamocowaniu kilku powierzchni nierównoległych do siebie. Po dokładnym ustawieniu szczęk, równolegle do podstawy -imadło można używać jako zwykłe imadło maszynowe. - wykonane z wysokiej jakości odlewów żeliwnych - obrót dookoła osi y o możliwość pochylenia o 90 w dwóch kierunkach wokół osi x - możliwość pochylenia o 90 z poziomu do pionu wokół osi z - dokładność do 20 w każdej z trzech osi tandardowe wyposażenie: korba, śruby mocujące. A B H L min L max a max h k n (H7) ,5 384, , A B C D E L For grinding of surfaces rotated in one or several planes to the base, spotting and drilling holes in such surfaces and for precise milling at low cutting forces. It enables machining in one clamping position of several surfaces not parallel to each other. When setting jaws parallel to the base it may be used as a normal machine vice. - made of high quality iron castings - rotation in y axis within 360* - tilting in two directions within 90* around x axis - tilting within 90* from vertical to horizontal position around z axis - accuracy in every angular position in 3 axes 20 tandard accessories: handcrank, clamping bolts. ŚRUBY ZE WPOMAGANIEM HYDRAULICZNYM Typ 3690-M HYDRAULIC PINDLE Type 3690-M Przeznaczone do imadeł typu 6515, 6516, mogą być stosowane w przyrzą dach obróbkowych specjalnych, wymagających dużych sił mocowania. Śruba ze wspomaganiem hydraulicznym eliminuje zmęczenie operatora i czyni pracę łatwą i wygodną. Posiada w kon struk cji sprzęgło tulejowe umożliwiające wstępny wybór rodzaju pracy. Wstępne me cha nicz ne zamocowanie jest szczególnie przydatne podczas mocowania podatnych na odkształcenia przedmiotów np. pakietów blach, pła sko wni ków. Mechaniczny docisk przedmiotów umożliwia mocowanie przed mio tów z metali lekkich, w przypadku których mocowanie hydrauliczne mogłoby powodować od kształ ce nia. Can be used for vices type 6515, 6516 or installed in fixtures where large force is required, eliminating operator s fatigue. hydraulic spindel is equipped with me cha ni cal clutch which makes possible to choise type of operation - mechanical only or using hydraulic system. Mechanical clamping is especially required while clamped object is made of de for mable materials which could be demaged in case of clamping with use of hydraulic system. turdy design. Do imadeł For vices 6515, Tr 28 x , Tr 32 x , Tr 36 x , BIAL A son-bial.pl tel Przykład zamówienia / When ordering specify: 3690-M3 lub / or BIAL. A. 17

18 PODTAWY DO IMADEŁ MAZYNOWYCH Typ 6582 WIVEL BAE FOR MACHINE VICE Type BIAL A son-bial.pl tel lekka konstrukcja żeliwna - kołek ustalający wykonany z wysokiej jakości stali, hartowany i szli fo wa ny tandardowe wyposażenie: elementy łączące podstawę z imadłem A D H L M d l k Do imadeł For vices M ,2 100, M , M , M , A D H L M d l k - sturdy design of cast iron - ground contact edge - graduation - locating pin of high quality steel, hardened and ground - fixing screws PODTAWY DO IMADEŁ MA ZY NO WYCH Typ 6587 WIVEL BAE FOR MACHINE VICE Type lekka konstrukcja żeliwna - kołek ustalający wykonany z wysokiej jakości stali, hartowany i szli fo wa ny tandardowe wyposażenie: elementy łączące podstawę z imadłem - sturdy design of cast iron - ground contact edge - graduation - locating pin of high quality steel, hardened and ground - fi xing screws - uni ver sal attachment possibility by clamping slots and elongated holes Do imadeł For vices M , M , M , M , Przykład zamówienia / When ordering specify: lub / or BIAL. A.

19 PODTAWY DO IMADEŁ MA ZY NO WYCH Typ 6584 WIVEL BAE FOR MACHINE VICE Type 6584 Podstawa przystosowana do pracy przy dużych obciążeniach - sztywna konstrukcja żeliwna - kołek ustalający wykonany z wysokiej jakości stali, hartowany i szli fo wa ny tandardowe wyposażenie: elementy łączące podstawę z imadłem A D H L M d l k Do imadeł For vices M , A D H L M d l k Heavy duty base - sturdy design of cast iron - ground contact edge - locating pin of high quality steel, hardened and ground - fixing screws PODTAWY DO IMADEŁ MA ZY NO WYCH Typ 6585 WIVEL BAE FOR MACHINE VICE Type sztywna konstrukcja żeliwna - kołek ustalający wykonany z wysokiej jakości stali, hartowany i szli fo wa ny tandardowe wyposażenie: elementy łączące podstawę z imadłem - sturdy design of cast iron - ground contact edge - locating pin of high quality steel, hardened and ground - fixing screws Do imadeł For vices M , M , M , BIAL A son-bial.pl tel Przykład zamówienia / When ordering specify: lub / or BIAL. A. 19

20 WKŁADKI ZCZĘKOWE PECJALNE CLAMPING INERT FOR MACHINE VICE Jednostronne, gładkie. Hartowane i szlifowane. One sided, smooth. Hardened and ground BIAL A son-bial.pl tel Dwustronne, gładkie. Hartowane i szlifowane. Two sided, smooth. Hardened and ground Jednostronne, z rowkami. Do nie obro bio nych przed mio tów. Hartowane i szlifowane. One sided, grooved. For unma chi ned workpieces. Hardened and ground Dwustronne, z rowkami. Jedna strona gładka, jedna z rowkami. Do nieobrobionych i obrobionych przedmiotów. Hartowane i szli fo wa ne. Two sided. One side smo oth, one side grooved. For unmachined and machined workpieces. Hardened and ground Do imadeł For vices Komplet - et - zerokość Width Wysokość Height Grubość Thickness Do imadeł For vices Komplet - et - zerokość Width Wysokość Height Grubość Thickness Do imadeł For vices Komplet - et - zerokość Width Wysokość Height Grubość Thickness Do imadeł For vices Komplet - et - zerokość Width Wysokość Height Grubość Thickness , , , , , , , , ,4 40,4 50,4 63,4 42,4 13,5 16,0 16,0 20,0 16, , ,4 40,4 50,4 63,4 12,5 12,5 16,0 20, , , , , , , , , ,4 40,4 50,4 63,4 42,4 13,5 16,0 16,0 20,0 16, , ,4 40,4 50,4 63,4 12,5 12,5 16,0 20, BIAL. A.

H.K. PRODUKCYJNY OŚRODEK MASZYNOWY Sp. z o.o. system narzędziowy

H.K. PRODUKCYJNY OŚRODEK MASZYNOWY Sp. z o.o. system narzędziowy H.K. PRODUKCYJNY OŚRODEK MASZYNOWY Sp. z o.o. system narzędziowy JESTEŚMY PRODUCENTEM We are manufacturer SYSTEMY DO PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU NARZĘDZI Tool storage and transport systems PROFESJONALNE

Bardziej szczegółowo

TOOL DYNAMIC. Modułowy system do wyważania Modular balancing system. www.haimer.com

TOOL DYNAMIC. Modułowy system do wyważania Modular balancing system. www.haimer.com TOOL DYNAMIC Modułowy system do wyważania Modular balancing system www.haimer.com SPIS TREŚCI CONTENTS HAIMER Tool Dynamic Technologia wyważania/balancing Technology Strona/Page Modułowy system do wyważania/modular

Bardziej szczegółowo

Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ZSS PE PG PV. Zapytanie online Online Inquiry. PFEIFER Seil- und.

Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ZSS PE PG PV. Zapytanie online Online Inquiry. PFEIFER Seil- und. Zapytanie online Online Inquiry ZSS PE PG PV PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH Oddział w Polsce Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ul. Wrocławska 68 PL-55330 Krępice k/wrocławia TELEFON

Bardziej szczegółowo

... MINI catalog; our products at a glance... MINI katalog; przegląd Naszych produktów

... MINI catalog; our products at a glance... MINI katalog; przegląd Naszych produktów ... MINI catalog; our products at a glance... MINI katalog; przegląd Naszych produktów Wersja 2015 Edycja 2 WYLER AG Inclination measuring systems Systemy pomiaru pochylenia Im Hölderli 13, CH - 8405 WINTERTHUR

Bardziej szczegółowo

PROCESSING TOOLHOLDERS FOR ROTATING TOOLS UCHWYTY PRECYZYJNE DO NARZĘDZI OBROTOWYCH

PROCESSING TOOLHOLDERS FOR ROTATING TOOLS UCHWYTY PRECYZYJNE DO NARZĘDZI OBROTOWYCH PROCESSING TOOLHOLERS FOR ROTTING TOOLS UCHWYTY PRECYZYJNE O NRZĘZI OBROTOWYCH 1 TOOLHOLERS FOR CONVENTIONL PROCESSING FOR ROTTING TOOLS UCHWYTY PRECYZYJNE O NRZĘZI OBROTOWYCH TECHNICL INFO INFORMCJ TECHNICZN

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne przekładnie planetarne

Precyzyjne przekładnie planetarne Precyzyjne przekładnie planetarne Serie: SERVOBOX PB FABGEAR FA SN www.pivexin-tech.pl KATALOG PRODUKTÓW Precyzyjne przekładnie planetarne 3 Index / Spis treści: Company / Na temat Marki 6 Concept of

Bardziej szczegółowo

nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia

nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia my home technology nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia idei z zakresu automatyki wyrobów okiennych, która przekształca filozofię myśli w proste, lecz awangardowe rozwiązania dla Twojego

Bardziej szczegółowo

TPS. Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv. Catalogue Katalog

TPS. Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv. Catalogue Katalog TPS Medium Voltage Switchgear 12/24kV Rozdzielnice Średniego Napięcia 12 / 24 kv Catalogue Katalog 2009 www.sel-electric.com SEL cannot be held responsible for any possible mistake or inaccuracy from English

Bardziej szczegółowo

NATO/PfP UNCLASSIFIED AAP-24(A) NATO/PdP JAWNE AAP-24 SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI ZAŁADUNKU I WYŁADUNKU ŚRODKÓW I MATERIAŁÓW

NATO/PfP UNCLASSIFIED AAP-24(A) NATO/PdP JAWNE AAP-24 SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI ZAŁADUNKU I WYŁADUNKU ŚRODKÓW I MATERIAŁÓW AAP-24(A) AAP-24 SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI ZAŁADUNKU I WYŁADUNKU ŚRODKÓW I MATERIAŁÓW MATERIALS HANDLING GLOSSARY OF TERMS AND DEFINITIONS 1 AAP-24(A) NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION NATO STANDARDIZATION

Bardziej szczegółowo

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers PRZEKŁADNIE DO PRACY PIONOWEJ VERTICAL DRIVING UNITS KATALOG Nr 1/2009 1 Spis treści / Contents mieszadła

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI INDEX. 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation

SPIS TREŚCI INDEX. 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation 1 SPIS TREŚCI INDEX 1 BASENY DO TRANSPORTU ŻYWYCH RYB Fish transporting tanks 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation 2. Baseny do transportu żywych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi PL Instrukcja montażu i obsługi Montaż na dachu z profili aluminowych Montaż w dachu Montaż na dachu płaskim z profili aluminowych Wysokosprawny kolektor słoneczny TopSon F3 / TopSon F3-Q / CFK strona

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE Volume LIV Year 2014 Number 4 2014 Instytut Odlewnictwa. All rights reserved. DOI: 10.7356/iod.2014.22 Porównanie wyników badań metrologicznych

Bardziej szczegółowo

413 płaskowniki. 437 przyrządy. 443 dociski. 445 uchwyty. 460 sprężyny

413 płaskowniki. 437 przyrządy. 443 dociski. 445 uchwyty. 460 sprężyny pojemniki do 404 składowania Strony......292-293 405 regały 405 stoły i szafki warsztatowe 413 płaskowniki 415 podkładki Strona.....................294 Strony......295-296 Strona.....................297

Bardziej szczegółowo

Parts & Maintenance Manual Instrukcja części zamiennych i konserwacji

Parts & Maintenance Manual Instrukcja części zamiennych i konserwacji 1 17 19 18 9 16 15 11 7 6 5 8 1 - INCLUDES ITEMS - 16 1896-Rev.A-PL Parts & Maintenance Manual Instrukcja części zamiennych i konserwacji Tri King Triplex Mower with ROPS Kosiarka Tri King z trzema bębnami

Bardziej szczegółowo

IAN 38175 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum. by ORFGEN Marketing

IAN 38175 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum. by ORFGEN Marketing IAN 38175 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum by ORFGEN Marketing Last Information Update Stan informacji Stanje informacij Stav informací Stav informácií Stanje informacija Stand der Informationen:

Bardziej szczegółowo

TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Instructions User Instructions

TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Instructions User Instructions TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Certification Mark GB PL Installation Instructions User Instructions Instrukcja montażowa Instrukcja obsługi Index Installation

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO, NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Operating instructions

Instrukcja obsługi Operating instructions Instrukcja obsługi Operating instructions Uwagi ogólne Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem pracy z narzędziem MK9P. HellermannTyton nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 116-191564

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 116-191564 1/24 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:191564-2011:text:pl:html PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 116-191564 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19 I377 PL GB 0314 PL DCRL3 DCRL5 Automatyczny regulator współczynnika mocy INSTRUKCJA OBSŁUGI GB DCRL3 DCRL5 Automatic Power Factor Controller INSTRUCTIS MANUAL UWAGA! Przed użyciem i instalacją urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI CMM-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR Z AUTOMATYCZNYM PRZEŁĄCZANIEM ZAKRESU CMM-10 Wersja 1.7 Multimetr CMM-10 przeznaczony jest do pomiaru napięcia stałego i zmiennego, prądu stałego i zmiennego, rezystancji,

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-3DN7500V/IRH-2P

User s manual NVIP-3DN7500V/IRH-2P User s manual (short form) NVIP-3DN7500V/IRH-2P NVIP-3DN7500V/IRH-2P User s manual ver.1.0 (short form) IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our

Bardziej szczegółowo

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE MOTOCYCLISME POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTU ŻUŻLOWEGO. Standards for Track Racing Circuits (STRC)

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE MOTOCYCLISME POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTU ŻUŻLOWEGO. Standards for Track Racing Circuits (STRC) FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE MOTOCYCLISME POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTU ŻUŻLOWEGO Standards for Track Racing Circuits (STRC) Normy dla Torów do Wyścigów Torowych (STRC) EDITION 2006 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

MACH-TOOL 04-07.06.2013

MACH-TOOL 04-07.06.2013 MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel. +48/61/869 2971, 61 869 25 34; fax: +48 /61/ 869 2966 Konto / Bank account: Bank

Bardziej szczegółowo

STANDARD N37LED-RC WL366-RC MD5LED-RC JML8944 9001-LED 9018-LED 2209LED 3208LED PA-15LED-RC N8-LED WL24LED LED313-BY PA-36LED LED333-Y LED322-B MD302W

STANDARD N37LED-RC WL366-RC MD5LED-RC JML8944 9001-LED 9018-LED 2209LED 3208LED PA-15LED-RC N8-LED WL24LED LED313-BY PA-36LED LED333-Y LED322-B MD302W MacTronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k jest czołowym producentem i dystrybutorem oświetlenia bateryjnego oraz akumulatorowego w Polsce. Działamy na rynku od 1989 r. i od początku istnienia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PIECÓW DO SAUNY OPALANYCH DREWNEM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES

PODRĘCZNIK INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PIECÓW DO SAUNY OPALANYCH DREWNEM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES PORĘZNIK INSTLJI ORZ UŻYTKOWNI PIEÓW O SUNY OPLNYH REWNEM OÜ Skamet, Savi 9, Pärnu, Estonia 80010 Tel: +372 44 70 062 INSTLLTION N OPERTION MNUL FOR WOO-URNING SUN STOVES info@skamet.ee http://www.skamet.ee

Bardziej szczegółowo

User s manual (short form) NVIP-2DN3002H/IR-2P NVIP-2DN3003H/IR-2P NVIP-2DN3004H/IR-2P

User s manual (short form) NVIP-2DN3002H/IR-2P NVIP-2DN3003H/IR-2P NVIP-2DN3004H/IR-2P User s manual (short form) NVIP-2DN3002H/IR-2P NVIP-2DN3003H/IR-2P NVIP-2DN3004H/IR-2P User s manual (short form) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives

Bardziej szczegółowo

0 9 / 10. Inteligentne instalacje Gira w budynka Smart Building Installation Systems by Gira 09 / 10

0 9 / 10. Inteligentne instalacje Gira w budynka Smart Building Installation Systems by Gira 09 / 10 Inteligentne instalacje Gira w budynka Smart Building Installation Systems by Gira 09 / 10 0 9 / 10 Inteligentne instalacje Gira w budynkach: System Instabus KNX / EIB System domofonowy Inteligentne rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Jacek Konopacki mgr inż.

Jacek Konopacki mgr inż. PRZYDATNOŚĆ KONSUMENCKICH DRUKAREK 3D W TECHNOLOGII FDM DO TWORZENIA MODELI ARCHITEKTONICZNYCH 1 SUITABILITY OF CONSUMER 3D FDM PRINTERS AS A TOOL TO CREATE ARCHITECTURAL MODELS Jacek Konopacki mgr inż.

Bardziej szczegółowo