BISON - BIAL S. A. ISO BISON

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BISON - BIAL S. A. ISO 9001. www.bison-bial.pl BISON"

Transkrypt

1

2

3 - BIAL. A. MACHINE AND BENCH VICE IMADŁA MAZYNOWE I ŚLUARKIE IO 9001

4 PI TREŚCI CONTENT TYP / TYPE TR. / PAGE -BIAL A son-bial.pl tel IMADŁA MAZYNOWE MACHINE VICE TAŁE Z PRZEUWNĄ ŚRUBĄ WITH REAR JAW MOVABLE OBROTOWE Z PRZEUWNĄ ŚRUBĄ WIVEL WITH JAW MOVABLE TAŁE ZE WPOMAGANIEM HYDRAULICZNYM WITH HYDRAULIC PINDLE OBROTOWE ZE WPOMAGANIEM HYDRAULICZNYM WIVEL WITH HYDRAULIC PINDLE TAŁE Z PRZETAWNĄ ZCZĘKĄ RUCHOMĄ CAM-LOCK JAW OBROTOWE Z PRZETAWNĄ ZCZĘKĄ RUCHOMĄ WIVEL WITH CAM-LOCK JAW TAŁE Z PRYZMOWYM PROWADZENIEM ZCZĘKI WITH PRIMATIC GUIDANCE OF MOVABLE JAW OBROTOWE Z PRYZMOWYM PROWADZENIEM ZCZĘKI WIVEL WITH PRIMATIC GUIDANCE OF MOVABLE JAW PNEUMO-HYDRAULICZNE TAŁE PNEUMATICALLY OPERATED DWUDZIELNE LEKKIE 2-PIECE Z DOCIKIEM ZCZĘKI HOLD-TIGHT OBROTOWE Z DOCIKIEM ZCZĘKI WIVEL HOLD-TIGHT POCHYLNE KOŁYKOWE WIVEL OF TWO ANGLE OBROTOWE AMOCENTRUJĄCE ELF CENTERING ZYBKOMOCUJĄCE QUICK ACTING MIMOŚRODOWE - WIERTARKIE QUICK ACTING WIERTARKIE DRILLING WIERTARKIE Z KULKOWYM PROWADZENIEM POKRĘTŁA DRILLING WITH BALL-BEARING CREW DO WAŁKÓW KĄTOWE HAFT HOLDING DO OTRZENIA NOŻY TOKARKICH FOR TURNING TOOL HARPENING UCHYLNE W TRZECH OIACH WIELOFUNKCYJNE THREE ANGLE MULTI-PURPOE ŚRUBY ZE WPOMAGANIEM HYDRAULICZNYM HYDRAULIC PINDLE 3690-M 17 PODTAWY DO IMADEŁ MAZYNOWYCH WIVEL BAE FOR MACHINE VICE 6582, , WKŁADKI ZCZĘKOWE PECJALNE CLAMPING INERT FOR MACHINE VICE KORBY DO IMADEŁ MAZYNOWYCH HANDCRANK 23 IMADŁA PRECYZYJNE PRECIION VICE PRZYKŁADY ZETAWÓW EXAMPLE OF UING MODULE VICE 6577, 6568, 6569-M 24 IMADŁA PRECYZYJNE PRECIION VICE 6577, ZEPOŁY WYPOAŻENIE DODATKOWE CZĘŚCI ZAMIENNE PRZYKŁADY ZETAWÓW IMADŁA PRECYZYJNE ZEPOŁY MODULE OPTIONAL ACCEORIE PARE PART EXAMPLE OF UING MODULE VICE PRECIION VICE MODULE 6568, 6571, 6569-M 6572, 6573, 6574, , 3691, 3690-MN 6620, 6625, , , , 6623, ,6628, 6629 IMADŁA PRECYZYJNE KOMPAKTOWE NC PRECIION COMPACT VICE 6820, ŁĄCZNIKI COUPLER 35 ZEPÓŁ ZCZĘKI PRZEUWNEJ MOVABLE JAW ET ZEPÓŁ ZCZĘKI PODWÓJNEJ FIXED DOUBLE JAW ET MOCOWANIE PRZEDMIOTÓW OBRABIANYCH CLAMPING THE WORKPIECE 37 WYPOAŻENIE DODATKOWE OPTIONAL ACCEORIE 6586, 6596, PALETY PALLET BIAL. A.

5 PI TREŚCI CONTENT TYP / TYPE TR. / PAGE IMADŁA PRECYZYJNE ZLIFIERKIE TOOLMAKER & INPECTION VICE TAŁE PLAIN TAŁE PRYZMOWE WITH VERTICAL PRIM POCHYLNE INUOWE INE WITH FRONT WIVELLING AXI BOCZNE INE WITH LONGITUDINAL WIVELLING AXI WPUTY UTALAJĄCE DO IMADEŁ MAZYNOWYCH LOT NUT FOR MACHINE VICE 44 WPUTY UTALAJĄCE DO IMADEŁ LOT NUT FOR MACHINE VICE MAZYNOWYCH - WYPOAŻENIE DODATKOWE - OPTIONAL ACCEORIE 44 IMADŁA ŚLUARKIE BENCH VICE TAŁE HEAVY DUTY OBROTOWE WIVEL HEAVY DUTY TAŁE - TALIWNE CAT TEEL HEAVY DUTY KOWALKIE BLACKMITH TAŁE Z PROWADZENIEM PRYZMOWYM TABLE HEAVY DUTY PRZENOŚNE OBROTOWE PORTABLE WITH WIVEL BAE NATAWNE ALL AXI KRĘTNE ALL AXI PRZENOŚNE OBROTOWE PORTABLE WITH WIVEL BAE ZYBKOPRZETAWNE QUICK-RELEAE RAMOWE DO RUR FOR PIPE TRÓJNÓG DO IMADEŁ DO RUR TRIPOD FOR PIPE VICE PNEUMATYCZNE PNEUMATICALLY OPERATED PODTAWY DO IMADEŁ ŚLUARKICH WIVEL BAE FOR BENCH VICE PRAKI DO WTŁACZANIA TRZPIENI PREE Z NAPĘDEM RĘCZNYM MANUALLY OPERATED Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM PNEUMATICALLY OPERATED BIAL A son-bial.pl tel BIAL. A. 5

6 IMADŁA MAZYNOWE TAŁE Z PRZEUWNĄ ŚRUBĄ Typ 6512 MACHINE VICE WITH REAR JAW MO VA BLE Type 6512 a -BIAL A son-bial.pl tel H h Zalecane jako podstawowe wyposażenie frezarek, wiertarek, stru ga rek itp. Lekka konstrukcja rzutuje na wielką popularność tego imadła - korpus i szczęka ruchoma wykonane z wysokiej jakości odlewów żeliwnych - długie prowadzenie ruchomej szczęki - śruba pociągowa zabezpieczona przed zanieczyszczeniami i wiórami - wymienne rowkowane wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szlifowane - zastosowanie łożyska oporowego zwiększa sprawność me cha ni zmu mocującego tandardowe wyposażenie: korba, wpusty ustalające A H L a max h k , , , , , A H L a max h Can be used with milling ma chi nes, drill pres ses, etc. Low sturdy design makes this vice a very po pu lar unit. - low sturdy design - body and mo va ble jaw are high quality castings - long gu idan ce of mo va ble jaw - lead screw pro tec ted aga inst dirt and chips - re mo va ble gro oved jaw inserts, har de ned and ground - thrust be aring in the power trans mis sion ena bles easy operation tandard ac ces so ries: handcrank, slot nuts IMADŁA MAZYNOWE OBROTOWE Z PRZEUWNĄ ŚRUBĄ Typ 6537 WIVEL MACHINE VICE WITH REAR JAW MO VA BLE Type 6537 A A H k k a h Lmin. Lmin Konstrukcja identyczna jak wyżej, wyposażona w obrotową pod sta wę z podziałką 360 Constructed the same as above, except vices are mounted on swivel bases graduated 360 k , , , , , Przykład zamówienia / When ordering specify: lub / or BIAL. A.

7 IMADŁA MAZYNOWE TAŁE ZE WPOMAGANIEM HYDRAULICZNYM Typ 6516 MACHINE VICE WITH HY DRAU LIC PINDLE Type 6516 Imadła przystosowane do ciężkich prac wymagających dużych sił mo co wania. Zastosowanie siłownika hydraulicznego umożliwia uzyskanie wysokiej siły zacisku przy minimalnym wysiłku pra cow ni ka, wyższej niż w tra dy cyj nych imadłach maszynowych. - sztywna budowa - korpus wykonany z wysokiej jakości żeliwa sferoidalnego, szczęka stała i ruchoma z wysokiej jakości żeliwa szarego - szybka dwustopniowa regulacja zakresu mocowania za pomocą dwóch sworzni - siłownik hydrauliczny nie wymagający konserwacji - długie prowadzenie ruchomej szczęki - szlifowane prowadnice korpusu - wymienne rowkowane wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szli fo wa ne tandardowe wyposażenie: korba, wpusty ustalające A B C H L a h k , , , A B C H L a h k These heavy duty machine vices are used in ope rations where large clamping force is required. A uni que hydraulic spindle built-in makes operation of the vice free of fatigue. - low sturdy design - body and movable jaw are high quality castings - adjusting of clamping range by means of 2 pins - sturdy spindle free of maintenance - long guidance of movable jaw - re mo va ble grooved jaw inserts, hardened and ground tandard ac ces so ries: handcrank, slot nuts IMADŁA MAZYNOWE OBROTOWE ZE WPOMAGANIEM HYDRAULICZNYM Typ 6515 WIVEL MACHINE VICE WITH HYDRAULIC PINDLE Type 6515 Konstrukcja identyczna jak wyżej, wyposażona w obrotową podstawę z podziałką 360 Constructed the same as above, except vices are mounted on swivel bases graduated , , , BIAL A son-bial.pl tel Przykład zamówienia / When ordering specify: lub / or BIAL. A. 7

8 IMADŁA MAZYNOWE TAŁE Z PRZETAWNĄ ZCZĘKĄ RUCHOMĄ Typ 6517 CAM-LOCK MACHINE VICE Type BIAL A son-bial.pl tel Możliwość szybkiego i łatwego przestawiania szczęki ruchomej na żądany wymiar dzięki specjalnemu systemowi blokowania - powtarzalna dokładność mocowania - sztywna budowa - korpus i szczęka ruchoma wykonane z wysokiej jakości odlewów żeliwnych - szlifowana stalowa listwa mechanizmu blokującego - śruba pociągowa osłonięta całkowicie przed działaniem wiórów i za nieczysz czeń - wymienne rowkowane wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szlifowane - zastosowanie łożyska oporowego zwiększa sprawność mechanizmu mocu ją ce go tandardowe wyposażenie: korba, wpusty ustalające A H L a h k , , , , A H L a h k The rear movable jaw can be placed in different positions through a unique cam locking system making rear jaw po si tio ning fast and easy - ma in ta ins its accuracy while clamping repeatedly - low sturdy design - body and rear jaw are high quality castings - fully ground steel position beam - fully covered lead screw - re ver si ble jaw inserts, one side smooth, the other side grooved, har dened and ground - thrust bearing in the power transmission enables easy operation tandard ac ces so ries: handcrank, slot nuts IMADŁA MAZYNOWE TAŁE Z PRZETAWNĄ ZCZĘKĄ RUCHOMĄ Typ 6518 CAM-LOCK MACHINE VICE WITH WI VEL BAE Type 6518 Konstrukcja identyczna jak wyżej, wyposażona w obrotową podstawę z podziałką 360 Constructed the same as above, except vices are mounted on swivel bases graduated , , , , Przykład zamówienia / When ordering specify: lub / or BIAL. A.

9 IMADŁA MAZYNOWE TAŁE Z PRYZMOWYM PROWADZENIEM ZCZĘKI Typ 6910 MACHINE VICE WITH PRIMATIC GUIDANCE OF MOVABLE JAW Type 6910 Przeznaczone do wszelkiego rodzaju prac frezarskich, strugarskich itp. Konstrukcja imadła z pryzmowym prowadzeniem szczęki ru cho mej, umożliwia wykasowanie luzów powstających na pro wad ni cach w trakcie eksploatacji. - długie prowadzenie szczęki ruchomej - sztywna budowa - korpus i szczęka ruchoma wykonane z wysokiej jakości odlewów żeliwnych - łatwa regulacja luzu eksploatacyjnego za pomocą trzech wkrętów - śruba pociągowa osłonięta całkowicie przed działaniem wiórów i za nie czyszczeń - wkładki szczękowe hartowane indukcyjnie i szlifowane - zastosowanie obsady z brązu zwiększa sprawność mechanizmu mo cu ją ce go tandardowe wyposażenie: korba, wpusty ustalające A B C D (H7) H L a max h k , , , , * , , , , A B C D (H7) E H L a max h Can be used for all kinds of milling, driling work, etc. Movable jaw runs in long prismatic slides with provision for wear adjustment - long guidance of movable jaw - low sturdy design - body and movable jaw are high quality castings - easily worn adjustment by means of three screws - fully covered lead screw in a bronze nut - smoth jaw inserts hardened and ground tandard ac ces so ries: ad ju sta ble end-stop, handcrank, slot nuts IMADŁA MAZYNOWE OBROTOWE Z PRYZMOWYM PROWADZENIEM ZCZĘKI Typ 6911 WIVEL MACHINE VICE WITH PRI MA TIC GUIDANCE OF MOVABLE JAW Type 6911 Konstrukcja identyczna jak wyżej, wyposażona w obrotową podstawę z podziałką 360 Constructed the same as above, except vices are mounted on swivel bases graduated 360 k , , , , * , , , , BIAL A son-bial.pl tel Przykład zamówienia / When ordering specify: lub / or Uwaga: imadła oznaczone * są skróconą wersją imadeł 6910,11-155, w zamówieniu należy podawać: lub Caution: Vices with * are shorter versions of the vices 6910,11-155, when ordering specify: or BIAL. A. 9

10 IMADŁA MAZYNOWE PNEUMO-HYDRAULICZNE Typ 6710 PNEU MA TI CAL LY OPE RA TED VICE Type BIAL A son-bial.pl tel Zalecane tam, gdzie wymagane są szybkość i pewność mocowania. Zastosowany pneumo-hydrauliczny system przenoszenia siły zapewnia łatwą obsługę przy minimalnym wysiłku pracownika - sztywna budowa - szeroki zakres mocowania - wymienne wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szlifowane tandardowe wyposażenie: wpusty ustalające A H L a max h k kok szczęki Jaw stroke Used where large clamping force is required. A unique pneumohydraulic power trans mis sion system makes operation of the vice free of fatigue. Movable jaw, by means of the feed screw allows series machining - sturdy design of cast iron - wide clamping range - removable jaw inserts hardened and ground tandard ac ces so ries: slot nuts iła mocowania przy 0,63 MPa Clamping force at 0,63 MPa Zużycie powietrza Air consumption ,3 29, ,6 45, ,5 70, IMADŁA MAZYNOWE DWUDZIELNE LEKKIE Typ PIECE MACHINE VICE Type 6522 Przeznaczone do mocowania długich przedmiotów z wykorzystaniem pełnej długości stołu obrabiarki. - korpus i szczęka ruchoma wykonane z wysokiej jakości odlewów żeliwnych - wymienne rowkowane wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szli fowa ne - zastosowanie łożyska oporowego zwiększa sprawność mechanizmu mocującego tandardowe wyposażenie: korba, wpusty ustalające Makes it possible to utilize full length of machine bed. Workpiece locates directly on bed for rigidity. - body of clamp base and rigid base are high quality castings - re mo va ble grooved jaw inserts hardened and ground - thrust bearing in the power transmission makes operation easy tandard ac ces so ries: hand crank, slot nuts A H L L 1 h k , , Przykład zamówienia / When ordering specify: lub / or BIAL. A.

11 IMADŁA MAZYNOWE Z DOCIKIEM ZCZĘKI Typ 6523 HOLD - TIGHT MACHINE VICE Typ 6523 A B C Imadło przeznaczone do wszelkiego rodzaju prac frezarskich, szlifierskich, wiertarskich itp., wymagających wysokiej dokładności i pewności mocowania. Ze względu na możliwość mocowania długich przedmiotów idealne do pracy w narzędziowniach. - konstrukcja mechanizmu napędowego zapobiegająca podnoszeniu szczęki ruchomej podczas mocowania, powodująca docisk zamocowanego detalu do powierzchni bazowych imadła - korpus imadła, szczęka ruchoma i obsada śruby pociągowej wykonane z wysokiej jakości żeliwa sferoidalnego (Rm>600MPa) - szczęka stała wykonana ze stali konstrukcyjnej wysokiej jakości - śruba pociągowa ze stali stopowej, ulepszana cieplnie na całej długości, dająca gwarancję długiej żywotności mechanizmu zaciskowego - śruba pociągowa osłonięta całkowicie przed działaniem wiórów i za nie czysz czeń - wymienne stalowe wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szlifowane - możliwość zamocowania wkładek szczękowych w 4 różnych wariantach, zwięk szają ca dodatkowo zakres mocowania przedmiotów obrabianych - wykonane dodatkowe powierzchnie bazowe na górnej powierzchni szczęki stałej i ruchomej, zwiększające możliwość mocowania różnych detali - zastosowanie łożyska oporowego zwiększa sprawność mechanizmu mo cu ją ce go tandardowe wyposażenie: korba, wpusty ustalające. D (H7) E F G ±0,013 H -0,08 L a h u w Used for all kinds of milling, grinding, drilling work, etc. requiring high accuracy and safe clamping. Owing to the possibility of clam ping long workpieces ideal for use in toolmaker s shops. - the movable jaw is prevented from being raised while clamped. The clam ped workpiece is held tight at the vice base surfaces - body and movable jaw are of high quality cast iron - fixed jaw is of high quality con struc tio nal steel - lead-screw of semi-hard alloy steel to ughe ned over the whole length ensuring long service life of the clamping gear - lead screw protected against dirt and chips - steel jaw inserts, har de ned and ground formed according to client s requirements - po ssi bi li ty of securing jaw inserts of 4 versions increasing the clamping range of workpieces - additional base surfaces at the jaw upper face make clamping of various workpieces possible - thrust bearing in the power transmission enables easy operation tandard ac ces so ries: handcrank, slot nuts. 155-I , ,8 98, , II , ,8 98, , BIAL A son-bial.pl tel Przykład zamówienia / When ordering specify: lub / or BIAL. A. 11

12 IMADŁA MAZYNOWE OBROTOWE Z DOCIKIEM ZCZĘKI Typ 6524 HOLD - TIGHT WIVEL MA CHI NE VICE Type BIAL A son-bial.pl tel Imadło przeznaczone do wszelkiego rodzaju prac frezarskich, szli fier skich, wiertarskich itp., wymagających wysokiej dokładności i pewności mo co wa nia. Ze względu na możliwość mocowania długich przed mio tów idealne do pracy w narzędziowniach. - konstrukcja mechanizmu napędowego zapobiegająca podnoszeniu szczęki ruchomej podczas mocowania, powodująca docisk za mo co wanego detalu do powierzchni bazowych imadła - korpus imadła, obrotowa podstawa i szczęka ruchoma wykonane z wy so iej jakości szarego żeliwa o gwarantowanej wytrzymałości - szczęka stała wykonana ze stali konstrukcyjnej wysokiej jakości - śruba pociągowa ze stali stopowej, ulepszana cieplnie na całej długości, dająca gwarancję długiej żywotności mechanizmu za ci sko we go - wymienne stalowe wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szli fo wa ne - możliwość zamocowania wkładek szczękowych w 4 różnych wa rian tach, zwiększająca dodatkowo zakres mocowania przedmiotów obrabianych - wykonane dodatkowe powierzchnie bazowe na górnej powierzchni szczęki stałej i ruchomej, zwiększające możliwość mocowania różnych detali - możliwość ustawienia imadła pod dowolnym kątem w płaszczyźnie poziomej z dokładnością do 1stopnia - możliwość łatwego demontażu podstawy tandardowe wyposażenie: korba, wpusty ustalające A B C G H L a k h , Maksymalna długość mocowania przedmiotu [mm] w zależności od sposobu za mo co wa nia wkładek szczękowych Ma xi mum length of work pie ce (mm) depending on the kind of securing the jaw inserts Used for all kinds of milling, grinding, drilling work, etc. requiring high accuracy and safe clam ping. Owing to the possibility of clamping long workpieces ideal for use in toolmaker s shops. - the mo va ble jaw is prevented from being raised while clamped. The clamped workpiece is held tight at the vice base surfaces - body, swivel base and movable jaw are of high quality gray cast iron - fixed jaw is of high quality con struc tio nal steel - lead-screw of alloy steel to ughe ned over the whole length ensuring long service life of the clamping gear - steel jaw inserts, hardened and ground formed according to client s requirements - po ssi bi li ty of securing jaw inserts of 4 versions increasing the clamping range of workpieces - additional base surfaces at the jaw upper face make clamping of various workpieces possible - po ssi bi li ty of setting up the vice at any angle in horizontal plane at an accuracy up to 1º - possibility of dismounting the base easily tandard accessories: handcrank, slot nuts. Przykład zamówienia / When ordering specify: lub / or BIAL. A.

13 IMADŁA MAZYNOWE POCHYLNE KOŁYKOWE Typ 6530 TWO ANGLE WIVEL MACHINE VICE Type 6530 A H L a max h - BIAL. A. k , , , Odpowiednie do prac frezarskich, strugarskich, wiertarskich wy ma ga ją cych mocowania przedmiotów obrabianych pod kątem do płaszczyzny poziomej - lekka konstrukcja żeliwna - całkowicie osłonięta śruba pociągowa zabezpieczona przed dzia ła niem wiórów i zanieczyszczeń - możliwość pochylenia obrabianego przedmiotu w płaszczyźnie pionowej do kąta 90 - możliwość blokowania ustawionego pochylenia - obrotowa podstawa z podziałką wymienne rowkowane wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szli fo wa ne - zastosowanie łożyska oporowego zwiększa sprawność mechanizmu mocującego tandardowe wyposażenie: korba, wpusty ustalające A H L a max h k , , , Przykład zamówienia / When ordering specify: lub / or u ita ble for milling planing and drilling when two angle settings occur - sturdy design of cast iron lead screw fully covered - additional adjusted body support when in ho ri zon tal position - angle of incline from the horizontal position up to swivel base with ground contact edge and agra du ation - removable grooved jaw inserts, hardened and ground - thrust bearing in the power trans mis sion makes operation easy tandard ac ces so ries: hand crank, slot nuts IMADŁA MAZYNOWE OBROTOWE AMOCENTRUJĄCE Typ 6531 ELF-CENTERING MACHINE VICE Type 6531 Niezastąpione przy struganiu i frezowaniu kształtów, form, szczelin, róż ne go typu rowków w przedmiotach obrabianych, wymagających cen trycz ne go mocowania - lekka konstrukcja żeliwna - centryczne mocowanie uzyskiwane przez zastosowanie śruby po cią go wej z lewym i prawym gwintem - obrotowa podstawa z podziałką wymienne rowkowane wkładki szczękowe, hartowane indukcyjnie i szlifowane tandardowe wyposażenie: korba, wpusty ustalające For milling and planing of forms, slots and grooves of all kinds. Owing to the centered clamping various workpiece widths have on effect on the central location of the workpiece - sturdy design of cast iron - centric clamping by right-hand and left-hand threaded spindle swivel base with ground contact edge and graduation - removable grooved jaw inserts, hardened and ground tandard ac ces so ries: hand crank, slot nuts 13 -BIAL A son-bial.pl tel

14 IMADŁA MAZYNOWE ZYBKOMOCUJĄCE Typ 6540 QUICK - ACTING MACHINE VICE Type BIAL A son-bial.pl tel Przeznaczone do szybkiego mocowania przedmiotów podczas prac wiertarskich i frezarskich, szczególnie w produkcji seryjnej. Wstępne mocowanie przedmiotu realizowane jest dociskiem szczęki ruchomej przy pomocy ciągadła, a pełny docisk następuje w chwili zaciśnięcia dźwigni mechanizmu mimośrodowego. - korpus i szczęka ruchoma wykonane z wysokiej jakości odlewów że liwnych - prowadnice słupowe, ciągadło, mechanizm mimośrodowy, hartowane i szlifowane - wymienne wkładki szczękowe, hartowane i szlifowane A H L a max h For instant setting of the workpiece - can be used for drilling and milling operations. The initial clamping is done by mo va ble jaw, placed closely to the workpiece. The final clamping of the workpiece is performed by level movement of quick-acting cam-mechanism, which shortens time required for setting to minimum - body and movable jaw are high quality castings - recessed jaw inserts for convenient levelling of workpiece - wide clamping range - guiding rods and cam mechanism hardened and ground - removable jaw inserts hardened and blackened k , , , , , , , , IMADŁA MAZYNOWE MIMOŚRODOWE - WIERTARKIE Typ 6542 QUICK - ACTING MA CHI NE VICE Type 6542 Przeznaczone do szybkiego mocowania przedmiotów podczas prac wiertarskich i frezarskich, szczególnie w produkcji seryjnej. zybkie mo co wa nie przedmiotu realizowane jest za pomocą mechanizmu mi mo śro do we go. Wstępnego ustalenia zakresu mocowania dokonuje się pokrętłem śruby pociągowej. - korpus i szczęka ruchoma wykonane z wysokiej jakości odlewów że liw nych - wkładka szczękowa z poziomą i pionową pryzmą umożliwia mo co wa nie wałków i prętów - mechanizm mimośrodowy hartowany i szlifowany - wymienne wkładki szczękowe hartowane indukcyjnie i czernione For instant setting of the work pie ce - can be used for drilling and milling operations, especially for series machining. The lead screw enables the jaw spacing to be changed within the limits of 80 or 100 mm. The clamping of the workpiece is performed by a single rotary movement of the lever. The V-block is fastened to the fixed jaw, which allows to clamp bars. - body and movable jaw are high quality castings - V-block enables clamping flat or round workpieces vertically or ho ri zon tal ly - cam mechanism hardened and ground - removable jaw inserts hardened and blackened 14 A H L a max h k Max skok sczęki Max quick grip jaw stroke - BIAL. A , , Przykład zamówienia / When ordering specify: lub / or

15 IMADŁA MAZYNOWE WIERTARKIE Typ 6543 DRILLING MACHINE VICE Type 6543 Idealne do wszelkiego rodzaju prac wiertarskich i lekkich frezarskich. Zalecane do warsztatu każdego majsterkowicza. - korpus wykonany z wysokiej jakości żeliwa - wkładka szczękowa z poziomą i pionową pryzmą oraz wybraniem w górnej części umożliwiają mocowanie prętów, wałków, przedmiotów płaskich itp. - wkładki szczękowe hartowane indukcyjnie i czernione A B H L a max - BIAL. A. h k , , , , , , , , A B H L a max Ideal for most drilling and light milling operations. Vertical and horizontal V-grooves on fixed jaw inserts and recess both jaws allow clamping wide variety of workpieces. - body is made of high quality casting - universal attachment possibility by clamping slots and elon ga ted holes - both jaws with contact surface for clamping flat workpieces IMADŁA WIERTARKIE Z KULKOWYM PROWADZENIEM POKRĘTŁA Typ 6538 DRILLING MACHINE VICE WITH BALL-BEARING CREW Type 6538 Idealne do wszelkiego rodzaju prac wiertarskich i lekkich frezarskich. Zalecane do warsztatu każdego majsterkowicza. Dzięki zastosowaniu me cha ni zmu kulkowego, osiągnięto płynne obracanie pokrętłem śruby pociągowej. - korpus wykonany z wysokiej jakości żeliwa - wkładka szczękowa z poziomą i pionową pryzmą oraz wybraniem w górnej części umożliwiają mocowanie prętów, wałków, przedmiotów płaskich itp. - wkładka szczękowa oraz szczęka ruchoma hartowane indukcyjnie i czernione Ideal for most drilling and light milling operations. pecial ball bearing guarantees smooth turning of operating screw and allows to clamp workpiece gently or with higher clamping force. - rug ged body is made of high quality casting - vertical and horizontal V-groves on fi xed jaw insert and recess both jaws. It allows clamping wide variety of workpieces - jaw inserts and movable jaw, hardened and blac ke ned h k , , , , , , Przykład zamówienia / When ordering specify: lub / or BIAL A son-bial.pl tel

16 IMADŁA MAZYNOWE DO WAŁKÓW KĄTOWE Typ 6546 HAFT HOLDING MA CHI NE VICE Type BIAL A son-bial.pl tel A H L d k , , , Przeznaczone do mocowania wałków i prętów na frezarkach lub wier tar kach. Nastawny zderzak przesuwny umożliwia nadanie mo co wa nym przedmiotom powtarzalnej pozycji mocowania - sztywna budowa - korpus i szczęki ruchome wykonane z wysokiej jakości żeliwnych odlewów - możliwość ustawienia imadła na stole obrabiarki w poziomej lub pionowej pozycji - wkładki szczękowe oraz pryzma hartowane i szlifowane tandardowe wyposażenie: korba, wpusty ustalające A B H L For clamping round workpieces for use on milling machines or drill presses. The ad ju sta ble sliding rods enable the workpieces to be set in the same position repeatedly. - sturdy design of cast iron - possible set up in a horizontal and vertical position - jaw inserts and V-block hardened and ground tandard ac ces so ries: hand crank, slot nuts IMADŁA MAZYNOWE DO OTRZENIA NOŻY TOKARKICH Typ 6556 MACHINE VICE FOR TURNING TOOL HARPENING Type 6556 Polecane do ostrzenia noży tokarskich i podobnych prac. - wykonane z odlewów żeliwnych - możliwość ustawienia ostrzonego noża pod dowolnym kątem - możliwość blokowania ustawionego pochylenia They are recomended for turning tools sharpening and others. - ade of high quality iron castings - the possibility of setting sharpening tools at any desired angle - vices can be locked at any position a max h , Przykład zamówienia / When ordering specify: lub / or BIAL. A.

17 IMADŁO MAZYNOWE UCHYLNE W TRZECH OIACH WIELOFUNKCYJNE Typ 6534 THREE ANGLE MULTI-PURPOE MACHINE VICE Type 6534 Przeznaczone do szlifowania powierzchni pochylonych w jednej lub kilku płaszczyznach w stosunku do bazy, do nawiercania i wiercenia otworów na takich powierzchniach oraz do precyzyjnego frezowania, któremu towarzyszą małe opory skrawania. Umożliwia obróbkę w jednym zamocowaniu kilku powierzchni nierównoległych do siebie. Po dokładnym ustawieniu szczęk, równolegle do podstawy -imadło można używać jako zwykłe imadło maszynowe. - wykonane z wysokiej jakości odlewów żeliwnych - obrót dookoła osi y o możliwość pochylenia o 90 w dwóch kierunkach wokół osi x - możliwość pochylenia o 90 z poziomu do pionu wokół osi z - dokładność do 20 w każdej z trzech osi tandardowe wyposażenie: korba, śruby mocujące. A B H L min L max a max h k n (H7) ,5 384, , A B C D E L For grinding of surfaces rotated in one or several planes to the base, spotting and drilling holes in such surfaces and for precise milling at low cutting forces. It enables machining in one clamping position of several surfaces not parallel to each other. When setting jaws parallel to the base it may be used as a normal machine vice. - made of high quality iron castings - rotation in y axis within 360* - tilting in two directions within 90* around x axis - tilting within 90* from vertical to horizontal position around z axis - accuracy in every angular position in 3 axes 20 tandard accessories: handcrank, clamping bolts. ŚRUBY ZE WPOMAGANIEM HYDRAULICZNYM Typ 3690-M HYDRAULIC PINDLE Type 3690-M Przeznaczone do imadeł typu 6515, 6516, mogą być stosowane w przyrzą dach obróbkowych specjalnych, wymagających dużych sił mocowania. Śruba ze wspomaganiem hydraulicznym eliminuje zmęczenie operatora i czyni pracę łatwą i wygodną. Posiada w kon struk cji sprzęgło tulejowe umożliwiające wstępny wybór rodzaju pracy. Wstępne me cha nicz ne zamocowanie jest szczególnie przydatne podczas mocowania podatnych na odkształcenia przedmiotów np. pakietów blach, pła sko wni ków. Mechaniczny docisk przedmiotów umożliwia mocowanie przed mio tów z metali lekkich, w przypadku których mocowanie hydrauliczne mogłoby powodować od kształ ce nia. Can be used for vices type 6515, 6516 or installed in fixtures where large force is required, eliminating operator s fatigue. hydraulic spindel is equipped with me cha ni cal clutch which makes possible to choise type of operation - mechanical only or using hydraulic system. Mechanical clamping is especially required while clamped object is made of de for mable materials which could be demaged in case of clamping with use of hydraulic system. turdy design. Do imadeł For vices 6515, Tr 28 x , Tr 32 x , Tr 36 x , BIAL A son-bial.pl tel Przykład zamówienia / When ordering specify: 3690-M3 lub / or BIAL. A. 17

METALEXPORT - BISON - BIAL

METALEXPORT - BISON - BIAL PI TREŒCI CONTENT I MAD A MAZYNOWE TA E Z PRZEUWN ŒRUB OBROTOWE Z PRZEUWN ŒRUB TA E ZE WPOMAGANIEM HYDRAULICZNYM OBROTOWE ZE WPOMAGANIEM HYDRAULICZNYM TA E Z PRZETAWN ZCZÊK RUCHOM OBROTOWE Z PRZETAWN ZCZÊK

Bardziej szczegółowo

ZM KOLNO S.A. Type 4414 QUICK CHANGE TOOLPOST SZYBKOWYMIENNY IMAK TOKARSKI. Size T.00.M T.00.B T.0

ZM KOLNO S.A. Type 4414 QUICK CHANGE TOOLPOST SZYBKOWYMIENNY IMAK TOKARSKI. Size T.00.M T.00.B T.0 Type 4414 QUICK CHANGE TOOLPOST SZYBKOWYMIENNY IMAK TOKARSKI D C MT T.00.M T.00.B T.0 H G E F C L T.1 T.1.X T.2 T.2.T T.3 T.3.HX N P H G E F B J 449 4495 4494 4414 4497 Bar Di a 4498 B1 K řm H B B1 C D

Bardziej szczegółowo

PRECYZYJNE AKCESORIA DO FORM

PRECYZYJNE AKCESORIA DO FORM a SUPERIOR DIE SET CORPORATION COMPANY FCPK Bytów Sp. z o.o. ul. Lęborska 26, 77-100 Bytów, Poland tel. +48-59-822-9700, fax +48-59-822-9701 www.fcpk.pl PRECYZYJNE AKCESORIA DO FORM PRE-ENGINEERED COMPONENTS

Bardziej szczegółowo

PRZYRZĄDY FREZARSKIE

PRZYRZĄDY FREZARSKIE PRZYRZĄY RZRSKI PRZYRZĄY RZRSKI 195 PRZYRZĄY RZRSKI Wszystkie produkty z grupy przyrządów i stołów podziałowych oraz pozostałego oprzyrządowania do operacji frezarskich poddawane są dokładnej kontroli

Bardziej szczegółowo

M210 SNKX1205. Stable face milling under high-load conditions Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

M210 SNKX1205. Stable face milling under high-load conditions Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN Stable face milling under high-load conditions Stabilna obróbka przy wysokich posuwach SNKX1205 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN SNKX1205 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

Bardziej szczegółowo

EDP No A B C RVSMB05050300 50 50 300 RVSMB05050400 50 50 400 RVSMB05050500 50 50 500 RVSMB05050600 50 50 600 RVSMB05050700 50 50 700

EDP No A B C RVSMB05050300 50 50 300 RVSMB05050400 50 50 400 RVSMB05050500 50 50 500 RVSMB05050600 50 50 600 RVSMB05050700 50 50 700 RVS Main body KORPUS GŁÓWNY EDP No A B C RVSMB05050300 50 50 300 RVSMB05050400 50 50 400 RVSMB05050500 50 50 500 RVSMB05050600 50 50 600 RVSMB05050700 50 50 700 RVSMB07575430 75 75 430 RVSMB07575530 75

Bardziej szczegółowo

M800 SEKT12T3. Stable face milling under high-load conditions. Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS

M800 SEKT12T3. Stable face milling under high-load conditions. Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS Stable face milling under high-load conditions SEKT12T3 Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN SEKT12T3 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

Bardziej szczegółowo

MASTERSYNC. Oprawki hydrauliczne Hydraulic toolholders

MASTERSYNC. Oprawki hydrauliczne Hydraulic toolholders Oprawki hydrauliczne Hydraulic toolholders MASTERSYNC Uniwersalna oprawka hydrauliczna Universal Hydraulic Toolholder Uniwersalna Oprawka Hydrauliczna do obrobki frezarskiej zgrubnej, wykończeniowej,

Bardziej szczegółowo

Robotic Arm Assembly Manual

Robotic Arm Assembly Manual Robotic Arm Assembly Manual 1. List of materials 3D printed Parts: Part Quantity Arm 1 gear.stl 1 Arm 1 lower.stl 1 Arm 1 upper.stl 1 Arm 2.STL 1 Arm 3.STL 1 Base gear.stl 1 Base.STL 1 Grasper 1.STL 1

Bardziej szczegółowo

Imadła precyzyjne. Specyfikacja techniczna Równoległość 0,002 mm / 100 mm Prostopadłość 0,005 mm / 100 mm C mm. F mm. B mm. A mm. D mm.

Imadła precyzyjne. Specyfikacja techniczna Równoległość 0,002 mm / 100 mm Prostopadłość 0,005 mm / 100 mm C mm. F mm. B mm. A mm. D mm. madła precyzyjne Ze śrubą pociągową Ze szlifowaną poziomą pryzmą w ruchomej szczęce. 0,002 / 100 0,005 / 100 930-602 A B C D E F G H 930-611 90 60 50 25 25 25 30 30 M 5 1.6 730,00 930-601 160 70 62 30

Bardziej szczegółowo

2. Głowica bazowa mocowana w sposób ręczny na interfejsie ER z możliwością ustawiania położenia 3 osi X, Y oraz Z firmy Erowa model ER

2. Głowica bazowa mocowana w sposób ręczny na interfejsie ER z możliwością ustawiania położenia 3 osi X, Y oraz Z firmy Erowa model ER Zadanie 1. Dostawa zestawu precyzyjnych uchwytów mocujących próbki i wyroby na obrabiarkach CNC Makino UPV-5, IQ-300, PS-95 wg załączonej specyfikacji. Uchwyty oraz przyrządy specjalne do mocowania na

Bardziej szczegółowo

LATHE CHUCKS UCHWYTY TOKARSKIE

LATHE CHUCKS UCHWYTY TOKARSKIE LATHE CHUCKS UCHWYTY TOKARSKIE line linia PORĘBA Poręba 2017 line - linia PORĘBA Standout characteristics of FN PORĘBA s, Body toughened to 28 HRC giving improved durability. Standardized replacement parts,

Bardziej szczegółowo

OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW

OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW FCPK a SUPERIOR DIE SET CORPORATION COMPANY FCPK Bytów Sp. z o.o. ul. Lêborska 26, 77-100 Bytów, Poland tel. +48-59-822-9700, fax +48-59-822-9701 www.fcpk.pl OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

G.T.S. - system do rowkowania

G.T.S. - system do rowkowania Nr. 300-1-13-JD-PL G.T.S. - system Wysokie bezpieczeństwo procesu przy rowkowaniu GP 2120 GM 5130 new! Zalety systemu G.T.S. Unikatowy system zacisku W zapewnia wysoką stabilność podczas operacji toczenia

Bardziej szczegółowo

strony UCHWYTY TOKARSKIE Z MOCOWANIEM RĘCZNYM strony UCHWYTY TOKARSKIE Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM strony

strony UCHWYTY TOKARSKIE Z MOCOWANIEM RĘCZNYM strony UCHWYTY TOKARSKIE Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM strony SPIS TEREŚCI UCHWYTY TOKRSKIE Z MOCOWNIEM RĘCZNYM strony 09-94 1 UCHWYTY TOKRSKIE Z MOCOWNIEM MECHNICZNYM strony 95-146 2 IMDŁ MSZYNOWE I ŚLUSRSKIE strony 147-194 3 PRZYRZĄDY FREZRSKIE strony 195-214 4

Bardziej szczegółowo

ACTIVE. Design: Grzegorz Olech

ACTIVE. Design: Grzegorz Olech ACTIVE ACTIVE Design: Grzegorz Olech 4 ACTIVE 11SL CHROM P48PU SL mechanizm synchronicznego odchylenia siedziska / oparcia z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OKUĆ DO DRZWI I ŚCIANEK SWING DOOR AND GLASS WALL SYSTEM

SYSTEM OKUĆ DO DRZWI I ŚCIANEK SWING DOOR AND GLASS WALL SYSTEM m SYSTEM OKUĆ DO DRZWI I ŚCIANEK SWING DOOR AND GLASS WALL SYSTEM www.morad.pl www.morad.eu SYSTEM OKUĆ DO DRZWI I ŚCIANEK SWING DOOR AND GLASS WALL SYSTEM M-800 M-828 Zawias dolny drzwi zawieszanych Bottom

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

Design: Piotr Kuchciński

Design: Piotr Kuchciński Design: Piotr Kuchciński 3 Dwa rodzaje kółek do różnych nawierzchni: Twarde - do miękkich podłóg (wykładziny) Miękie - do twardych podłóg (parkiety, kafle) Two types of castors for different surfaces:

Bardziej szczegółowo

PRECYZYJNE SYSTEMY MOCOWANIA

PRECYZYJNE SYSTEMY MOCOWANIA PECYZYJNE SYSTEMY MOCOWANIA Makro Grip Imadła 5-osiowe Alternatywne mocowanie dla elementów bez wstępnego stemplowania lub części już obrabianych Wyposażone w dwustronne zęby trzymające. Wysokość mocowania

Bardziej szczegółowo

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram -

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram - Zawór hamowania przyczepy 45 10 Trailer control valve Przeznaczenie: Zawór steruj¹cy przyczepy stosowany jest w jednoprzewodowych i kombinowanych powietrznych uk³adach hamulcowych pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC

TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w

Bardziej szczegółowo

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU INSTALLATION

INSTRUKCJA MONTAŻU INSTALLATION WARUNKI GWARANCJI LEON Witas S.J., ul. Dąbrowska 05, -50 Będzin tel. 3/33 33 5, 3/75000 e-mail: biuro@leon.info.pl NIP: 3-3--9 REGON: 7773 KRS: 53 KOMPLETNY SYSTEM DO DRZWI PRZESUWNYCH SPAZIO B COMPLETE

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL ŚREDNIOPRĘŻNE TYPU WSP FAN TYPE WSP Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WSP są wysokosprawnymi wentylatorami ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

Bardziej szczegółowo

3 Mocowanie. Imadła maszynowe i Akcesoria 3/102. Imadło maszynowe do wiertarek. Precyzyjne imadło maszynowe do wiertarek

3 Mocowanie. Imadła maszynowe i Akcesoria 3/102. Imadło maszynowe do wiertarek. Precyzyjne imadło maszynowe do wiertarek Imadła maszynowe i Akcesoria Imadło maszynowe do wiertarek Wykonanie: Korpus odlewany. Wymienne szczęki mocujące są hartowane, oszlifowane i czernione, jedna ze szczęk jest gładka, druga wyposażona w pryzmatyczne

Bardziej szczegółowo

OPRAWY LED '2 32'Ï:,(7/$1,$ 1,6= FIXTURES )25 &29( $1' 1,&+( /,*+7,1*

OPRAWY LED '2 32'Ï:,(7/$1,$ 1,6= FIXTURES )25 &29( $1' 1,&+( /,*+7,1* OPRAWY LED FIXTURES NISA-PLA KPL. REF. 18028NA 11,2 mm (0.4 ) 57 mm (1.25 ) 7 mm (0.28 ) NISA-PLA KPL. składa się z listwy montażowej TENIPLAS, profilu ONISA oraz sznura sylikonowego. długość: 1m, 2m (standard);

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW STEMPLE I MATRYCE

ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW STEMPLE I MATRYCE ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW COMPONENTS FOR DIE SETS STEMPLE I MATRYCE PUNCHES AND DIES SUWAKI ROLKOWE I KLINOWE ROLLER CAMS AND CAM UNITS WYPYCHACZE EJECTORS MOCOWANIA I TRANSPORT CLAMPING AND LIFTING SPRĘŻYNY

Bardziej szczegółowo

diameter of shank part flat shank part corrugated cutting

diameter of shank part flat shank part corrugated cutting www.fenes.com.pl diameter of cutting part diameter of shank part flat Geometria ostrzy; Geometry of teeth: obwodowych z zaszlifem; circumferential with relief grinding helix tool flank face clearance angle

Bardziej szczegółowo

ETNA BOXES DO KABIN PRYSZNICOWYCH SHOWER. Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych Shower hinges and clamps AKCESORIA ACCESSORIES

ETNA BOXES DO KABIN PRYSZNICOWYCH SHOWER. Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych Shower hinges and clamps AKCESORIA ACCESSORIES Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych Shower hinges and clamps AKCESORIA DO KABIN PRYSZNICOWYCH SHOWER BOXES ACCESSORIES ZAWIASY I KLAMRY DO KABIN PRYSZNICOWYCH SHOWER HINGES AND CLAMPS TGHU - ZAWIASY

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

Zestaw specjalny do pomiaru detali cylindrycznych

Zestaw specjalny do pomiaru detali cylindrycznych Zestaw specjalny do pomiaru detali cylindrycznych Zakres mierzonych średnic od 20 do 220 mm Minimalna odległość między pryzmami 50 mm Maksymalna odległość między pryzmami 580 mm W skład zestawu wchodzi:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU MARBO E SPORT LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W102 NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION)

INSTRUKCJA MONTAŻU MARBO E SPORT LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W102 NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION) LISTA CZĘŚCI (PARTS LIST) NR CZĘŚCI (PART NO.) ILOŚĆ (QUANTITY) OPIS (DESCRIPTION) 1 ŚRUBA (HEX BOLT) x70 6 ŚRUBA (HEX BOLT) 0 3 ŚRUBA (CARRIAGE BOLT) 5 INSTRUKCJA MONTAŻU (ASSEMBLY INSTRUCTION) MH-W10

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY NAWIERZCHNIOWE DO SZAF SURFACE TYPE SYSTEMS FOR WARDROBES SUPERIOR. w trzech wariantach in three versions

SYSTEMY NAWIERZCHNIOWE DO SZAF SURFACE TYPE SYSTEMS FOR WARDROBES SUPERIOR. w trzech wariantach in three versions SYSTEMY NAWIERZCHNIOWE DO SZAF SURFACE TYPE SYSTEMS FOR WARDROBES SUPERIOR w trzech wariantach in three versions SYSTEMY NAWIERZCHNIOWE DO SZAF SURFACE TYPE SYSTEMS FOR WARDROBES SUPERIOR w trzech wariantach

Bardziej szczegółowo

TB10 - System Box DOŻYWOTNIA GWARANCJA

TB10 - System Box DOŻYWOTNIA GWARANCJA TB10 - System Box DOŻYWOTNIA GWARANCJA TB10 - System Box AKCESORIA MEBLOWE TB10 - System Box Nowoczesny system do zabudowy szuflad. Prowadnice z funkcją miękkiego domyku gwarantują cichą i bezpieczną pracę.

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu

Bardziej szczegółowo

SPADE DRILLS WIERTA ŁOPATKOWE

SPADE DRILLS WIERTA ŁOPATKOWE SPADE DRILLS WIERTA ŁOPATKOWE HSS-PM for general machines and large diameters higher productivity than other drilling tools. Płytki wykonane z HSS-PM do obróbki ogólnej oraz dużych średnic, wykazujące

Bardziej szczegółowo

28 ZACISKI I AKCESORIA

28 ZACISKI I AKCESORIA 28 ZACISKI I AKCESORIA 312 siegmund 28 Zaciski 314 Strona Professional Zacisk śrubowy 316 Zacisk śrubowy ProfessionalXL 318 Zacisk śrubowy Professional45 /90 320 Professional Szybkościsk 322 Pręt pionowy

Bardziej szczegółowo

Profile aluminiowe Systemy podnoszenia szyb do lad i witryn przeszklonych

Profile aluminiowe Systemy podnoszenia szyb do lad i witryn przeszklonych Profile aluminiowe Systemy podnoszenia szyb do lad i witryn przeszklonych Aluminium profiles Glass opening systems for counters and display cases www.aifo.pl A i F O GROUP 32-700 Bochnia, ul. Łany 23 POLAND

Bardziej szczegółowo

System opuszczania szyb giętych i sferycznych LS-077 Lift down opening for spherical and linear glasses System LS-077

System opuszczania szyb giętych i sferycznych LS-077 Lift down opening for spherical and linear glasses System LS-077 System opuszczania szyb giętych i sferycznych LS-077 Lift down opening for spherical and linear glasses System LS-077 06.2014 LS-077/01 50 Z szybą pod kątem - R1016 R1016 - angle glass 50 50 90 Z szybą

Bardziej szczegółowo

Spis Treści / contents. Rolety materiałowe MINI Roller blinds MINI type. Rolety materiałowe STANDARD 4. Rolety dachowe Skylight roller blinds

Spis Treści / contents. Rolety materiałowe MINI Roller blinds MINI type. Rolety materiałowe STANDARD 4. Rolety dachowe Skylight roller blinds Katalog Produktów Spis Treści / contents Rolety materiałowe MINI Roller blinds MINI type 3 Rolety materiałowe STANDARD Roller blinds STANDARD type 4 Rolety dachowe Skylight roller blinds 5 2 Rolety materiałowe

Bardziej szczegółowo

OSŁONY I ZABEZPIECZENIA

OSŁONY I ZABEZPIECZENIA Bezpieczeństwo pracy: * OSŁONY PRZEMYSŁOWE * ZGODNOŚĆ PRAWNA * ERGONOMIA * OŚWIETLENIE OSŁONY I ZABEZPIECZENIA Najwyższa jakość Doświadczenie I usługi gwarantowane Bezpieczeństwo pracy: * OSŁONY PRZEMYSŁOWE

Bardziej szczegółowo

Listwy LED L E D s l a t s

Listwy LED L E D s l a t s Listwy LED L E D s l a t s Innowacyjne i efektywne rozwiązania Innovative and effective solutions Oferujemy 7 listew LED: wpuszczanych w wyfrezowaną płytę, naklejanych na płytę lub z zaczepem montażowym.

Bardziej szczegółowo

TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia: Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

www.marcosta.pl +48 14 626 68 52 handlowy@marcosta.pl 11

www.marcosta.pl +48 14 626 68 52 handlowy@marcosta.pl 11 Imadła maszynowe Precyzyjne imadła maszynowe OPTIMUM seria FMS FMS 100 335 4100 129.00 dla FMS 100 335 4102 32.00 FMS 125 335 4125 169.00 dla FMS 125 335 4127 40.00 FMS 150 335 4150 199.00 dla FMS 150

Bardziej szczegółowo

TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE

TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE PODSTAWOWE PARAMETRY Maks. moment obrotowy wrzeciona: Maks. masa detalu w kłach: 5.600 Nm 6 ton Długość toczenia: 1.000 16.000 mm W podstawowej wersji tokarki

Bardziej szczegółowo

FORMAT. Design: R&S Activa

FORMAT. Design: R&S Activa FORMAT FORMAT Design: R&S Activa 3 FORMAT 10SL CHROM O FORMAT 20E CHROM 4 FORMAT 20R CHROM FORMAT 20R CHROM 5 Dostępne 2 rodzaje nakładek na podłokietniki: tapicerowane* lub drewniane. 2 types of armpads

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T30-160 CNC T30-200 CNC T30-224 CNC T30-250 CNC T30-275 CNC T30-300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w

Bardziej szczegółowo

LATHE CHUCKS UCHWYTY TOKARSKIE

LATHE CHUCKS UCHWYTY TOKARSKIE LATHE CHUCKS UCHWYTY TOKARSKIE line linia PORĘBA STANAR Poręba 2014 line - linia PORĘBA STANAR Standout characteristics of FN PORĘBA Chucks: Chuck Body toughened to 28 HRC giving improved durability. Standardized

Bardziej szczegółowo

Stainless steel long products

Stainless steel long products St ai nl es ss t eell ongpr oduc t Bright bars, flat bars and cold formed sections complete the product range of Marcegaglia stainless steel long products for applications including precision engineering,

Bardziej szczegółowo

ACTIVE. Design: Grzegorz Olech

ACTIVE. Design: Grzegorz Olech ACTIVE ACTIVE Design: Grzegorz Olech 3 4 ACTIVE 11SL CHROM P48 PU SL mechanizm synchronizacji ruchu odchylenia siedziska / oparcia z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru

Bardziej szczegółowo

Systemy mocujące KIPP pewność i zaufanie Strony 2. Spis treści wg słów kluczowych Strony 12. Spis treści wg oznaczeń Strony 16

Systemy mocujące KIPP pewność i zaufanie Strony 2. Spis treści wg słów kluczowych Strony 12. Spis treści wg oznaczeń Strony 16 SPIS TREŚCI Systemy mocujące KIPP pewność i zaufanie Strony 2 Spis treści wg słów kluczowych Strony 12 Spis treści wg oznaczeń Strony 16 Zestawienie produktów Strony 18 Zespołowy system mocowania Strony

Bardziej szczegółowo

3$/(502 2ĤFLHİQLFD GR GU]ZL V]NODQ\FK 'RRU IUDPH IRU JODVV GRRU SYSTEMY ģ&,$1(. 6=./$1<&+ 3$57,7,216 SYSTEMS

3$/(502 2ĤFLHİQLFD GR GU]ZL V]NODQ\FK 'RRU IUDPH IRU JODVV GRRU SYSTEMY ģ&,$1(. 6=./$1<&+ 3$57,7,216 SYSTEMS SYSTEMY SYSTEMS Quality product of Ościeżnica do drzwi szklanych, stosowana przy szklanych ścianach działowych Door frame, installed on glass partition walls Detal 1 / Detail 1 FCM or DRM Panel rail Detal

Bardziej szczegółowo

TC3-200 CNC TC3-250 CNC

TC3-200 CNC TC3-250 CNC TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3-200 CNC TC3-250 CNC Podstawowe parametry: Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000 Nm 80

Bardziej szczegółowo

16 ZACISKI I AKCESORIA

16 ZACISKI I AKCESORIA 16 ZACISKI I AKCESORIA 558 siegmund 16 Zaciski 560 Strona Professional Zacisk śrubowy 562 Zacisk śrubowy Professional45 /90 564 Szybkościsk Professional 566 Zacisk śrubowy z prętem okrągłym 568 Zacisk

Bardziej szczegółowo

Bow terminals Zaciski szynowe

Bow terminals Zaciski szynowe www.el-team.com.pl www.ftg-germany.de Bow terminals Zaciski szynowe Szeroka Great variety różnorodność with solid i solidna technique technika Pewna Steady klasyka classic Ustalony Well established standard.

Bardziej szczegółowo

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200 WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200 Obrabiarka wyposażona w urządzenia umożliwiające wykonywanie wiercenia i obróbki otworów do długości 8000 mm z wykorzystaniem wysokowydajnych specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets. ko-box.pl

Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets. ko-box.pl 0100 Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets 0100 0110 10 0200 Pud a klapowe sà to pude ka z o one zasadniczo z jednej cz Êci, których brzeg jest klejony, szyty, albo które majà

Bardziej szczegółowo

Model LS0815FL SLIDE COMPOUND MITER SAW 216MM

Model LS0815FL SLIDE COMPOUND MITER SAW 216MM Strona 1 / 3 Strona 2 / 3 Strona 3 / 3 Strona 1 / 7 001 JM23500132 BUFFER PAD 4 003 JM23100016 PODKŁADKA 4 do LS1018L 4 004 JM23500008 CROSS HEAD SCREW M4X10 4 005 JM23500009 PIVOT SHAFT 1 006 JM23510001

Bardziej szczegółowo

Jøtul I 570 FL. Szyba / Glass. Jøtul I 570 FL. Art.no. TS39B002. PL - Instrukcja montażu dodatkowej szyby 2 GB - Installation Instructions 4

Jøtul I 570 FL. Szyba / Glass. Jøtul I 570 FL. Art.no. TS39B002. PL - Instrukcja montażu dodatkowej szyby 2 GB - Installation Instructions 4 Jøtul I 570 FL Szyba / Glass Jøtul I 570 FL PL - Instrukcja montażu dodatkowej szyby 2 G - Installation Instructions 4 rt.no. TS39002 PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego

Bardziej szczegółowo

publikacja / publication czerwiec / June 2009 zdjęcia / photography Cezary Hładki

publikacja / publication czerwiec / June 2009 zdjęcia / photography Cezary Hładki Kolory prezentowane w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w kolorystyce, wzornictwie i wymiarach prezentowanych wyrobów. Niniejszy katalog nie

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

ASSEMBLY AND SERVICE INSTRUCTION

ASSEMBLY AND SERVICE INSTRUCTION ASSEMBLY AND SERVICE INSTRUCTION Klätternät - Large Pyramid Art nr: 10-4307 2 GENERAL INFORMATION Instruction is made according to PN-EN 1176-1 :2009 point 6 and point 7, PN-EN 1176-3:2009, PNEN 1177:2009

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3L-420 CNC Podstawowe parametry: Łoże pod suport 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000

Bardziej szczegółowo

UCHWYTY TOKARSKIE Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM

UCHWYTY TOKARSKIE Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM UCHWYTY TOKARSKIE Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM UCHWYTY TOKARSKIE Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM http://www.bison-bial.pl, e-mail: sprzedaz@bison-bial.pl, tel.+48 (85) 73 33 79, fax +48 (85) 73 61 4 95 UCHWYTY

Bardziej szczegółowo

ACTIVE. Design: Grzegorz Olech

ACTIVE. Design: Grzegorz Olech ACTIVE ACTIVE Design: Grzegorz Olech 3 4 ACTIVE 11SL CHROM P48 PU SL mechanizm synchronizacji ruchu odchylenia siedziska/oparcia z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego,

Bardziej szczegółowo

prasy poziome euromac bending machines

prasy poziome euromac bending machines prasy poziome 1 Każdy warsztat zajmujący się obróbką stali i miedzi może skorzystać z maszyny Digibend Czy używasz do gięcia małych, grubych elementów tradycyjnej prasy krawędziowej? Maszyna Digibend to

Bardziej szczegółowo

sorriso Design: Studio 1:1 Jarosław Szymański

sorriso Design: Studio 1:1 Jarosław Szymański sorriso sorriso Design: Studio 1:1 Jarosław Szymański 3 4 5 6 7 8 Możliwość doboru różnych kolorów tapicerki kubełka i poduszki siedziska w obrębie tej samej tkaniny. Possibility of mixing colours of the

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates

Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych. Fire-proof controls for roller shutters, sectional doors and sliding gates Przeciwpożarowe napędy bram Charakterystyka Characteristics Fire-proof door drives 36 Przeciwpożarowe sterowniki dla bram zwijanych, sekcyjnych i przesuwnych Fire-proof controls for roller shutters, sectional

Bardziej szczegółowo

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W80-250

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W80-250 WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W80-250 Obrabiarka wyposażona w urządzenia umożliwiające wykonywanie wiercenia i obróbki otworów do długości 12000 mm z wykorzystaniem wysokowydajnych specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość obrabianego otworu 40000 Nm

Bardziej szczegółowo

M090 CPGM DIAMOND TOOLS PCD NARZĘDZIA DIAMENTOWE PCD

M090 CPGM DIAMOND TOOLS PCD NARZĘDZIA DIAMENTOWE PCD CPGM Aluminium face milling cutter for high speed machining of all non-ferrous materials. Głowica aluminiowa do obróbki płaszczyzn do dużych prędkości obróbki wszystkich materiałów nieżelaznych. NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSTAW Elementy i systemy dla obróbki i montażu

PROGRAM DOSTAW Elementy i systemy dla obróbki i montażu PROGRAM DOSTAW Elementy i systemy dla obróbki i montażu Technika mocowania Siłowniki hydrauliczne Zasilacze hydrauliczne dla techniki mocowania i przemysłu Urządzenia montażowe i manipulacyjne Technika

Bardziej szczegółowo

WPŁYW USTALENIA I MOCOWANIA KORPUSÓW PRZEKŁADNI TECHNOLOGICZNIE PODOBNYCH NA KSZTAŁT OTWORÓW POD ŁOŻYSKA

WPŁYW USTALENIA I MOCOWANIA KORPUSÓW PRZEKŁADNI TECHNOLOGICZNIE PODOBNYCH NA KSZTAŁT OTWORÓW POD ŁOŻYSKA WPŁYW USTALENIA I MOCOWANIA KORPUSÓW PRZEKŁADNI TECHNOLOGICZNIE PODOBNYCH NA KSZTAŁT OTWORÓW POD ŁOŻYSKA Ryszard WOJCIK 1, Norbert KEPCZAK 1 1. WPROWADZENIE Procesy symulacyjne pozwalają prześledzić zachowanie

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

HIGH SPEED DRILL (INDEXABLE TYPE) WIERTŁA SZYBKOŚCIOWE Z PŁYTKAMI WIELOOSTRZOWYMI

HIGH SPEED DRILL (INDEXABLE TYPE) WIERTŁA SZYBKOŚCIOWE Z PŁYTKAMI WIELOOSTRZOWYMI SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI DRILLS WIERTŁA SOLID CARBIDE DRILLS WIERTŁA WĘGLIKOWE MONOLITYCZNE D3 - D131 D3 - D71 KRUZ DRILLS (INDEXABLE TYPE) WIERTŁA Z PŁYTKAMI WYMIENNYMI KRUZ D71 - D95 HIGH SPEED DRILL

Bardziej szczegółowo

zamówienia przez telefon, fax, e-mail

zamówienia przez telefon, fax, e-mail U-kształtne lub pełne (monolityczne) ramię robocze uchwytu o wysokiej sztywności. Ergonomiczna rączka w kolorze czerwonym, wykonana z tworzywa o wysokiej udarności, odpornego na działanie oleju i smarów.

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TR2D-93 CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TR2D-93 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TR2D-93 CNC Podstawowe parametry: Max. średnica obrabianych rur Max. ciężar detalu w kłach 204/300/370 mm 6 ton Długość toczenia 2-4m Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

Statywy Strony 326 do 332. Statywy magnetyczne Strony 333 do 338. Precyzyjny przyrząd kłowy Strona 339. Kątomierze uniwersalne Strony 340 do 342, 358

Statywy Strony 326 do 332. Statywy magnetyczne Strony 333 do 338. Precyzyjny przyrząd kłowy Strona 339. Kątomierze uniwersalne Strony 340 do 342, 358 Statywy i przyrządy warsztatowe Statywy Strony 326 do 332 Statywy magnetyczne Strony 333 do 338 Precyzyjny przyrząd kłowy Strona 339 Kątomierze uniwersalne Strony 340 do 342, 358 Kątowniki i liniały stalowe

Bardziej szczegółowo

NIKO. Design: Tomasz Augustyniak

NIKO. Design: Tomasz Augustyniak NIKO NIKO Design: Tomasz Augustyniak 3 H O Podłokietniki metalowe z nakładką drewnianą. We wszystkich modelach NIKO nakładka drewniana może być dodatkowo tapicerowana tkaniną lub skórą Metal armrests with

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T9D-115/135 CNC Podstawowe parametry: Max. średnica obrabianych rur Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 300/420 mm 9 ton 2-4 m Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

BISON - BIAL S. A. ISO 9001. www.bison-bial.pl BISON

BISON - BIAL S. A. ISO 9001. www.bison-bial.pl BISON - BIAL S. A. POWER CHUCKS HYDRAULIC AND PNEUMATIC CYLINDERS UCHWYTY TOKARSKIE Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM CYLINDRY HYDRAULICZNE I PNEUMATYCZNE ISO 9001 www.bison-bial.pl CONTENTS SPIS TREŚCI Type / Typ Page

Bardziej szczegółowo

TRB 115 / TRB 135 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TRB 115 / TRB 135 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TRB 115 / TRB 135 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach (bez podtrzymek): Długość toczenia: Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

HARRDEN 041 FREZY; END MILLS. Charakterystyka; Features. Zastosowanie; Application

HARRDEN 041 FREZY; END MILLS. Charakterystyka; Features. Zastosowanie; Application HARRDEN 01 HARRDEN 01 2-ostrzowe; 2-flute dla frezów 2-ostrzowych HARRDEN 01; for 2-flute end mills HARRDEN 01 d 1 =d 2 d 3 L l l 1 3,7 75 13 35 5,6 75 15 39 6 5,5 0 3 8 7,5 0 22 53 9, 0 25 59 11, 0 26

Bardziej szczegółowo

ZAWORY DŁAWIĄCE I DŁAWIĄCO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES

ZAWORY DŁAWIĄCE I DŁAWIĄCO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES ZAWORY DŁAWIĄCE I DŁAWIĄCO-ZWROTNE ADJUSTABLE RESTRICTOR VALVES 7 Zawory dławiące i dławiącozwrotne są stosowane w układach pneumatyki do regulacji natężenia przepływu sprężonego powietrza. Pozwala to

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA ZAMOCOWAŃ. Ręczne elementy mocujące. Pneumatyczne elementy mocujące. Positioning our customers for productivity V.08.

TECHNIKA ZAMOCOWAŃ. Ręczne elementy mocujące. Pneumatyczne elementy mocujące.  Positioning our customers for productivity V.08. Pneumatyczne elementy mocujące www.destaco.com V.08.2008 Positioning our customers for productivity TENIK ZOOWŃ Ręczne elementy mocujące Ręczne elementy mocujące Zaciski pionowe 1 Kąt Opening otwarcia

Bardziej szczegółowo

System podnoszenia szyb giętych, do ciągów prostych LS-016 Lift up opening for linear glasses System LS

System podnoszenia szyb giętych, do ciągów prostych LS-016 Lift up opening for linear glasses System LS System podnoszenia szyb giętych, do ciągów prostych LS-016 Lift up opening for linear glasses System 10.2015 01.2017 LS-016 LS-016/01 W przypadku montażu bez wspornika (np. montaż na panelach bocznych)

Bardziej szczegółowo

Podłączyć do gniazda Przykręcić nakrętkę radełkowaną Sposób montażu akcesoriów Wszystkie trzy akcesoria (tj. lusterko, haczyk i magnes) są mocowane do kamery ten sam sposób, co poniżej. Sposób montażu:

Bardziej szczegółowo

Wysokowytrzymałe zestawy śrubowe HV High strength HV-sets

Wysokowytrzymałe zestawy śrubowe HV High strength HV-sets Wysokowytrzymałe zestawy śrubowe HV High strength HV-sets Zestawy HV według nowych norm PN-EN HV-sets according to new PN-EN standards -1 2007 Wymagania ogólne General requirements PN-EN 14399-2 2007-3

Bardziej szczegółowo

Żaluzje poziome aluminiowe Venus 16mm / 25mm Aluminium Venetian blinds Venus 16mm / 25mm

Żaluzje poziome aluminiowe Venus 16mm / 25mm Aluminium Venetian blinds Venus 16mm / 25mm Katalog Produktów Spis Treści / contents Żaluzje poziome aluminiowe 25mm Aluminium Venetian blinds 25mm 3 Żaluzje poziome aluminiowe 50mm Aluminium Venetian blinds 50mm 4 Żaluzje poziome aluminiowe Venus

Bardziej szczegółowo

TEIL- UND AUFSPANNVORRICHTUNGEN PRZYRZĄDY FREZARSKIE

TEIL- UND AUFSPANNVORRICHTUNGEN PRZYRZĄDY FREZARSKIE TIL- UN USPNNVORRITUNN PRZYRZĄY RZRSKI PRZYRZĄY RZRSKI Wszystkie produkty z grupy przyrządów i stołów podziałowych oraz pozostałego oprzyrządowania do operacji frezarskich poddawane są dokładnej kontroli

Bardziej szczegółowo

TRIESTE SF40 SF50 SF56

TRIESTE SF40 SF50 SF56 TRIESTE SF40 SF50 SF56 System przesuwny Sliding system SYSTEMY PRZESUWNE SLIDING SYSTEMS Quality product of System przesuwny Sliding system Zestaw na jedno skrzydło zawiera: One panel set includes: Zestaw

Bardziej szczegółowo

wiertarkach i frezarkach, urządzeniach do gwintowania oraz z przyrządami pomiarowymi.

wiertarkach i frezarkach, urządzeniach do gwintowania oraz z przyrządami pomiarowymi. ß 9001 Korpus podstawowy lakierowany RAL 7035 jasnoszary, nakrętka złączkowa i dźwignia mocująca czernione Tuleje zaciskowe nie wchodzą w zakres dostawy Do szybkiego ustalania obrabianych przedmiotów tulejami

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 +

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 + P O L S K A -Special SP102-1/2014-PL/GB Frezy HDS HDS-Endmills Wysokowydajna alternatywa dla konwencjonalnych frezów HSS i frezów pełnowęglikowych. The powerful alternative compared with conventional H.S.S.-and

Bardziej szczegółowo

DIN 6527 FREZY; END MILLS. Charakterystyka; Features. Zastosowanie; Application

DIN 6527 FREZY; END MILLS. Charakterystyka; Features. Zastosowanie; Application DIN 6527 dla frezów 2-ostrzowych; for 2-flute end mills 4 6 57 8 5 6 57 10 6 6 57 10 7 8 63 13 8 8 63 16 9 10 72 16 10 10 72 19 12 12 83 22 14 14 83 22 16 16 92 26 18 18 92 26 20 20 104 32 dla frezów 4-ostrzowych;

Bardziej szczegółowo

P205 ONMX. New milling Head for inserts - ONMX 0806 C431 P205. Nowa głowica frezarska do płytek - ONMX 0806 C431 P205.

P205 ONMX. New milling Head for inserts - ONMX 0806 C431 P205. Nowa głowica frezarska do płytek - ONMX 0806 C431 P205. P205 ONMX 0806-C431 M660 New milling Head for inserts - ONMX 0806 C431 P205. Nowa głowica frezarska do płytek - ONMX 0806 C431 P205. Main Competitor Główna konkurencja ONMU 0806 style Typu ONMU 0806. I.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 bindownica

Bardziej szczegółowo