/wsbpila

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.wsb.pila.pl /wsbpila"

Transkrypt

1 Projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Biznesu w Pilew partnerstwie z Izbą Gospodarczą Północnej Wielkopolski /wsbpila STUDIA DOFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ INFORMATOR 2013/2014 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego WSB w Pile w 3 obszarach kluczowych dla realizacji strategii Europa 2020 przez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego Priorytet IV - Szkolnictwo wyższe. Działanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 IZBA GOSPODARCZA PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI Piła, al. Niepodległości miejsc dofinansowanych miejsca dla osób niepełnosprawnych ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU ZARZĄDZANIE SIECIAMI WSPÓŁPRACY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W INTERNECIE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I DYSTRYBUCJĄ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2 Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest wdrożenie do 31 grudnia 2015 r. komplekso-wego programu rozwojowego ukierunkowanego na wzmocnienie potencjału dydaktycznego WSB w Pile w obszarach kluczowych dla realizacji Strategii Europa 2020 w wsparcie 200 studentów (100 kobiet i 100 mężczyzn) 5 nowych specjalności, w tym minimum 10 studentów niepełnosprawnych i 5 profesorów wizytujących (2 profesorów z zagranicznych ośrodków akademickich i naukowobadawczych i 3 profesorów z krajowych ośrodków akademickich i naukowo-badawczych) Cele szczegółowe projektu: 1) Dostosowanie programu kształcenia na kierunku Zarządzanie do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy poprzez przygotowanie i utworzenie 5 nowych specjalności studiów 2) Realizacja zajęć specjalnościowych i wyrównawczych z matematyki dla studentów nowych specjalności 3) Podniesienie poziomu przygotowania studentów nowych specjalności do wejścia na rynek pracy poprzez realizację programu trzymiesięcznych staży 4) Wsparcie w funkcjonowaniu w społeczności akademickiej oraz budowaniu inteligencji emocjonalnej i społecznej studentów niepełnosprawnych 5) Realizacja programu stypendialnego dla profesorów wizytujących z zagranicznych i krajowych ośrodków akademickich i naukowo-badawczych.

3 Słowo od Rektora Szanowni Państwo, zapraszam na edukacyjną przygodę, pełną wyzwań i niespodzianek, podczas której będą liczyły się wytrwałość oraz odpowiedzialność, a celem - spełnianie marzeń W naszej Uczelni nie liczy się wiek studenta, tylko gotowość do podjęcia wyzwań. Towarzyszymy każdemu w jego drodze po wiedzę, starając się wspierać i motywować do pracy. Naszym atutem jest rodzinna atmosfera, która pozwala uczącym się uczynić z tego okresu ciekawy rozdział w życiu, mimo dużego wysiłku wkładanego w pokonywanie kolejnych etapów. Tworzymy lokalną płaszczyznę dzielenia się wiedzą osób w różnym wieku, pochodzących z różnych miejsc, mających różnorodne oczekiwania, potrzeby. Dzięki temu każdy może czerpać z entuzjazmu młodych, doświadczenia starszych. Ponieważ wiemy jakie kompetencje DZIŚ są ważne na rynku pracy, ale i zdajemy sobie sprawę z tego, jak musi być wyposażony absolwent na JUTRO, toteż zapewniamy mu szereg dodatkowych możliwości rozwoju. doc. dr Danuta Kitowska Rektor Wyższej szkoły Biznesu w Pile

4 Zarządzanie Treści nauczania na kierunku Zarządzanie. Czas trwania studiów na kierunku Zarządzanie wynosi 3 lata i obejmuje następujące moduły nauczania, zgodnie ze standardami kształcenia: Treści nauczania: Język obcy Przysposobienie biblioteczne Szkolenie z zakresu bhp Nauki humanistyczne i społeczne: Filozofia Podstawy psychologii Logika Etyka Socjologia i metody badań socjologicznych Organizacja i zarządzanie: Podstawy zarządzania Nauki o organizacji Zachowania organizacyjne Moduł Ekonomiczny: Mikroekonomia Polityka ekonomiczna Moduł Statystyczny: Matematyka Statystyka Moduł Prawny: Prawo Ochrona własności intelektualnych Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych Moduł Finansowy: Finanse Rachunkowość finansowa Finanse przedsiębiorstwa Moduł IT: Technologie informacyjne Informatyka w zarządzaniu Procesy informacyjne w zarządzaniu Moduł Marketingowy: Marketing Badania marketingowe Zarządzanie i planowanie marketingowe Człowiek w organizacji: Zarządzanie zasobami ludzkimi Psychologia w zarządzaniu Zarządzanie projektami: Zarządzanie projektami Zarządzanie jakością Moduł Seminaryjny: Seminarium dyplomowe Moduły specjalnościowe

5 Przedsiębiorczość w Internecie W dzisiejszych czasach, INTERNET staje się głównym medium biznesowym, informacyjnym, publicystycznym i rozrywkowym. Na tej specjalności przygotujemy Cię do funkcjonowania w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie, bez której, żadna branża nie jest w stanie funkcjonować. Chcesz zdobyć wiedzę i doświadczenie, które otworzy drzwi do sukcesu na wymagającym rynku pracy? Jesteś w odpowiednim miejscu (na dobrej drodze)! Moduł 1 - Projekty informatyczne: Analiza systemów informatycznych. Projektowanie systemów informatycznych. Zarządzanie projektami informatycznymi. Organizacja i wdrażanie portali korporacyjnych. Ocena efektywności rozwiązań informatycznych. Moduł 2 - Programowanie komputerów: Podstawy programowania. Programowanie aplikacji internetowych. Budowa serwisów www. Grafika komputerowa. Technologie mobilne. Moduł 3 - Organizacja danych: Bazy danych. Systemy zarządzania bazami danych w Internecie. Bazy i hurtownie danych w Internecie. Moduł 4 - Systemy informatyczne organizacji: E-biznes. Organizacja i funkcjonowanie e przedsiębiorstwa. Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem. Moduł 5 Infrastruktura informatyczna organizacji: Infrastruktura e handlu. Bezpieczeństwo e biznesu. Sieci komputerowe. Moduł 6 - Budowanie wizerunku przedsiębiorstwa w Internecie: Pierwsze kroki w biznesie zakładanie i prowadzenie firmy. Marketing i budowanie wizerunku przedsiębiorstwa.

6 Systemy informatyczne w zarządzaniu: Jak wskazuje sama nazwa, specjalność dostosowana do szeroko pojętego zarządzania w XXI wieku. Wszechobecna informatyzacja: instytucji, firm, zakładów produkcyjnych, dystrybucji i wielu innych, wskazuje kierunek, w którym będziemy musieli rozwijać swoje umiejętności, zdobywać wiedzę. Chcąc posiąść, tą jakże cenną w dzisiejszych czasach specjalizację, osiągnąć cele, zrealizować marzenia, trzeba świadomie podjąć naukę - studia w dziedzinie, która daje wielkie, realne szanse, na bycie rozchwytywanym na rynku pracy. Moduł 1 - Projekty informatyczne: Analiza systemów informatycznych. Projektowanie systemów informatycznych. Zarządzanie projektami informatycznymi. Modelowanie procesów biznesowych. Strategia informatyzacji przedsiębiorstwa. Ocena efektywności rozwiązań informatycznych. Moduł 2 - Programowanie komputerów: Podstawy programowania. Programowanie obiektowe. Moduł 3 - Organizacja danych: Bazy danych. Systemy zarządzania bazami danych. Hurtownie danych i aplikacje business inteligence. Moduł 4 - Systemy informatyczne organizacji: Zintegrowane systemy zarządzania. Systemy wspomagania decyzji. Zarządzanie przepływem pracy. E biznes. Podstawy sztucznej inteligencji. Moduł 5 - Infrastruktura informatyczna organizacji: Zarządzanie systemami informatycznymi przedsiębiorstwa. Zarządzanie bezpieczeństwem IT. Sieci komputerowe. Moduł 6 - Kapitał ludzki a informatyzacja: Społeczeństwo informacyjne. E learning w zarządzaniu.

7 Zarządzanie sieciami współpracy Sieci współpracy istnieją wszędzie. W XXI w. jesteśmy zależni od wielu czynników. Schemat pracy w korporacjach, dużych firmach, które posiadają wiele oddziałów, potrzebna jest wiedza i doświadczenie, które będzie odpowiedzią na wymagania umiejętności pracy pod presją czasu, współpracując w większych lub mniejszych grupach. Utrzymując kontakty z wieloma podmiotami, współpracując, opytmalnie wykorzystując możliwości ludzi, maszyn, programówi procesów. Tego wszystkiego dowiesz się w WSB w Pile. Z uśmiechem i głową do góry, wejdziesz pewnym krokiem na rynek pracy XXI wieku. Moduł 1 - Prawne uwarunkowania działania: Prawo gospodarcze w sieciach współpracy. Formy prawne aliansów i struktur sieciowych. Ochrona własności intelektualnych w sieciach współpracy. Moduł 2 - Komunikacja społeczna: Structogram funkcjonowania przedsiębiorstwa. Doradztwo i audyty w zakresie innowacji i transferu technologii. Klastry i sieci współpracy. Benachmarking a poprawa świadczenia usług. Zarządzanie sieciami społecznymi. Marketing terytorialny w sieciach współpracy. Kapitał ludzki i społeczny w sieciach współpracy. Moduł 3 - Finansowanie: Partnerstwo publiczno-prywatne. Zamówienia publiczne. Finansowanie innowacji. Biznes plan. Studium wykonalności projektu innowacyjnego. Moduł 4 - Zarządzanie: Know-how w funkcjonowaniu sfery biznesu i nauki. Pracownik hybryda, jako element funkcjonowania współpracy firm i instytucji. Informacja naukowo techniczna a zarządzanie wiedzą. Przedsiębiorczość i zarządzanie wartościami. Zarządzanie procesami produkcyjnymi. Podstawy zarządzania innowacjami w organizacji i regionie. Moduł 5- Planowanie: Tworzenie i zarządzanie siecią aliansów. Strategie i metody projektowania. Projektowanie strategii dla sieci. Struktury wsparcia przedsiębiorczości i innowacji.

8 Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa powodowane jest chęcią zachowania środowiska naturalnego w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń. Środowisko - to otoczenie w którym działa Organizacja, z uwzględnieniem powietrza, wody, ziemi zasobów naturalnych, flory, fauny, ludzi i ich wzajemnych zależności. Zarządzanie środowiskiem w XXI w. to priorytet dla Organizacji - kluczowy czynnik do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju; tworzenia polityki, programów i praktyki, prowadzenia działań w sposób korzystny dla środowiska. Funkcjonowanie Organizacji w ekosystemie, zachowanie dziedzictwa przyrodniczego bez hamowania rozwoju wymaga nowoczesnych narzędzi zarządzania, zaawansowanych technologii, profesjonalnych specjalistów na miarę XXI wieku. Moduł 1 - Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności: Podstawy zarządzania środowiskiem. Prawo ochrony środowiska a uwarunkowania realizacji inwestycji. Gospodarka ściekowa. Gospodarka odpadami. Raport oddziaływania inwestycji na środowisko prawne uwarunkowania. Poważne awarie przemysłowe a obowiązki i odpowiedzialność podmiotu. Moduł 2 - Zarządzanie środowiskiem: Systemy zarządzania środowiskiem w organizacji. Planowanie wdrażania systemów zarządzania środowiskiem. Akredytacja i certyfikacja. Audytowanie systemów zarządzania środowiskowego. Techniki ochrony środowiska, rekultywacja i dostępne technologie. Instrumenty ochrony środowiska. Moduł 3 - Ekonomia, finansowanie i realizacja procesów inwestycyjnych: Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach. Ekonomika ochrony środowiska. Finansowanie inwestycji ekologicznych. Metody oceny projektów gospodarczych. Moduł 4 - Standardy środowiskowe i komunikacja społeczna: Standardy środowiskowe, znaczenie gospodarcze systemu EMAS. Ekorozwój a rozwój zrównoważony. Ekologia wyrobów. Bioenergetyka a produkcja energii odnawialnej. Ochrona przyrody, Natura 2000, a działalność gospodarcza. Społeczna odpowiedzialność biznesu.

9 Zarządzanie produkcją i dystrybucją Wzrost złożoności systemów produkcyjnych wymusza wypracowania coraz bardziej precyzyjnych procedur postępowania, wzbogacania ich o różne narzędzia pomocnicze i techniki, czy rozwiązania organizacyjne. Wzrost roli społecznych aspektów pracy wymusza szukania dróg pogodzenia rozwiązań funkcjonalnych z potrzebami humanizacji w nowych formach organizacji pracy. Rozwój gospodarki, złożoność systemów produkcyjnych wymuszają konieczność uwzględniania zewnętrznych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej. Tylko na tej specjalności posiądziesz wiedzę techniczną, ekonomiczną i społeczną, ale również wiedzę z zakresu marketingu, handlu, zarządzania personelem oraz zasobami materiałowymi i gospodarką magazynową, zarządzania rozwojem produktu, zarządzania innowacjami, zaopatrzeniem, wytwarzaniem, zabezpieczeniem produkcji, dystrybucją, realizacją projektów rozwojowych systemu produkcyjnego, zarządzania kapitałem. Moduł 1 - Organizacja i ekonomika przedsiębiorstw produkcyjnych: Ekonomika przedsiębiorstw produkcyjnych. Finansowanie krajowe i zagraniczne procesów produkcyjnych. Organizacja i ekonomika transportu. Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwach i w procesach dystrybucji. Marketing produktów. Zarządzanie wartością klienta. Moduł 2 - Analiza ekonomiczna produkcji: Planowanie produkcji i budowa biznes planów. Analiza ekonomiczno finansowa przedsiębiorstwa produkcyjnego. Analiza efektywności inwestycji produkcyjnych. Moduł 3 - Technologie wspomagające produkcję: Sterowanie produkcją. Systemy automatycznej identyfikacji w procesach dystrybucji. Technologie informacyjne w łańcuchach dostaw. Moduł 4 - Produkcja - poziom 1 ogólny: Systemy produkcyjne. Zarządzanie jakością produkcji. Towaroznawstwo. Humanizacja procesów produkcyjnych. Moduł 5 - Produkcja - poziom 2 zaawansowany: Logistyka zaopatrzenia procesów produkcji. Zarządzanie zapasami produkcyjnymi. Gospodarka magazynowa. Innowacyjność w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Moduł 6 - Dystrybucja: Logistyka dystrybucji. Centra dystrybucji. Współczesne technologie w transporcie. Opakowania w systemach dystrybucji. Obsługa klienta w procesach dystrybucji.

10 Korzyści dla uczestnika projektu czesne za 4 semestry studiów częściowo współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, możliwość skorzystania przez studentów z programu płatnych staży krajowych - 3 miesięczne stypendia stażowe w wysokości do zł. możliwość skorzystania przez studentów ze staży w zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych - 3 miesięczne stypendium w wysokości do ,00 zł udział w programie - lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy, praktyczny profil kształcenia, bezpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki, dostęp do Banku studiów przypadku, otrzymanie bezpłatnych materiałów edukacyjnych, stałe kontakty z Uczelnianym koordynatorem specjalności, zajęcia z udziałem profesorów wizytujących z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich, możliwość zdobycia certyfikatu IMPA poziom D, budowanie pro aktywnego podejścia do świata, wzbudzanie pasji poznawczej i zainteresowań.

11 Warunki rekrutacji 1. Osoby chcące podjąć studia w ramach projektu zgłaszają chęć uczestnictwa w projekcie poprzez wypełnienie on-line dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie internetowej i dostarczają komplet wypełnionych dokumentów do punktów rekrutacyjnych mieszczących się przy ul. Sikorskiego 9, lub Al. Niepodległości 2 w Pile, a także wniosą opłatę rekrutacyjną. 2. Do projektu zostaną przyjęci kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę punktów w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z Uczelnianym Koordynatorem Specjalności skala: pkt. 3. Osoby niepełnosprawne ubiegające się o przyjęcie na studia w ramach projektu preferowane są otrzymaniem dodatkowych 10 pkt. w postępowaniu kwalifikacyjnym. 4. Rekrutacja prowadzona jest od 1 czerwca 2013 r. do 30 września 2013 r. Zapraszamy do Biura Projektu

12 BIURA REKRUTACJI Piła, al. Niepodległości 2 Piła, ul. Sikorskiego A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL

www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL 2 SPIS TREŚCI NASZA UCZELNIA STUDIA I STOPNIA Licencjackie SPIS TREŚCI SŁOWO REKTORA. 4 WŁADZE UCZELNI / ZAŁOŻYCIEL

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA MAGISTERSKIE

KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA MAGISTERSKIE NOWOŚĆ KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA MAGISTERSKIE PRAKTYCZNY PROGRAM STUDIÓW AKTYWNA WSPÓŁPRACA Z PONAD 30 PARTNERAMI liderami branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej to możliwość zdobycia niezbędnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025 STRATEGIA ROZWOJU Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na lata 2015-2025 PIŁA, grudzień 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 1. UWARUNKOWANIA PROGRAMOWE STRATEGII... 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Łódź, styczeń 2015 Wstęp Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Bardziej szczegółowo

www.wsl.com.pl informator 2012/2013 dla kandydatów na studia I stopnia Współpraca partnerska Stałe czesne LogMeeting - spotkania z logistyką

www.wsl.com.pl informator 2012/2013 dla kandydatów na studia I stopnia Współpraca partnerska Stałe czesne LogMeeting - spotkania z logistyką www.wsl.com.pl informator 2012/2013 dla kandydatów na studia I stopnia Współpraca partnerska Stałe czesne LogMeeting - spotkania z logistyką 2 www.wsl.com.pl Spis treści List od Rektora Logistyka co to

Bardziej szczegółowo