System inteligentnego opomiarowania sieci energetycznych koszty, korzyści, wyzwania dr inż. Tomasz Kowalak, Dyrektor Departamentu Taryf

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System inteligentnego opomiarowania sieci energetycznych koszty, korzyści, wyzwania dr inż. Tomasz Kowalak, Dyrektor Departamentu Taryf"

Transkrypt

1 1

2 System inteligentnego opomiarowania sieci energetycznych koszty, korzyści, wyzwania dr inż. Tomasz Kowalak, Dyrektor Departamentu Taryf SEJM RP, Warszawa, 27 października 2009 r. 2

3 Inteligentny pomiar jest wstępem, ale też warunkiem koniecznym do budowy sieci inteligentnej, bez której efektywność jego wykorzystania jest ograniczona Sieć elektroenergetyczna, która potrafi inteligentnie integrować zachowania i działania wszystkich przyłączonych do niej użytkowników wytwórców, odbiorców i tych, którzy pełnią obydwie te role celem zapewnienia zrównoważonego, ekonomicznego i niezawodnego zasilania za: EURELECTRIC, Mihai PAUN, 18 March 2009, Barcelona 3 3

4 INTELIGENTNE SIECI PRZYSZŁOŚCI wg EU Technology Platform Smart Grids 4 4

5 Agenda: Wstep: : Rola pomiaru w pętli p inteligencji 1. Koszty 2. Korzyści 3. Wyzwania 5 5

6 Rola pomiaru w pętli inteligencji inteligentny dom inteligentny pomiar inteligentna sieć inteligentne zachowanie odbiorcy inteligentne przedsiębiorstwo energetyczne kolory strzałek: Pomiar / Obserwacja Komenda / Informacja Sygnał ekonomiczny (cena) Sygnał prawny (obowiązek) 6 inteligentna gospodarka inteligentne prawo 6

7 1. Koszty na przykładzie realizowanych wdrożeń Kraj Włochy (Enel) Wielka Brytania*) Szwecja (E.ON) Kanada /Ontario Założenia dla Polski**) Charakter (cel) inwestycji Zdalny odczyt rynkowy, dyscyplin. odbiorcę Redukcja zużycia energii w czasie rzeczywistym Rozliczanie rzeczywistego zużycia en. Inteligentne energooszczędne taryfy, blans mocy Zdalny odczyt rynkowy, bilans mocy, redukcja CO2 Okres realizacji 5 lat 10 lat % 6 lat 8 lat Koszty ogółem 2,1 G 5,2 G 0,2 G 2,0 G 1,6 G (7,5mld PLN) 27 mln 1 mln 4,3 mln 16 mln Koszty na licznik (470 PLN) Liczba liczników 30 mln Kalkulacyjny okres zwrotu 4 lata brak danych brak danych brak danych 4 lata Opracowano na podstawie: Fabio Borghese Telegestore Automatic Meter Management System AMM, ready for SMART GRIDS za Capgemini Consulting and CRE AMM for France: the complete case. 3rd Oct 07 *) analiza wykonana przez Ofgem **) 7 analiza wykonana na zlecenie URE przez Konsorcjum DGA/Instytut Sobieskiego 7

8 2. Korzyści Struktura beneficjentów: Państwo Regulator Rynek pracy Dostawcy sprzętu Firmy IT Wytwarzanie OSP Obrót OSD Odbiorca energii 8 8

9 2. Korzyści OSD Warunkiem wyzwolenia spodziewanych korzyści po stronie OSD jest integracja inteligentnego pomiaru z procesami zarządzania siecią i systemami IT w przedsiębiorstwie (wykorzystanie pomiaru w procesie budowania inteligentnej sieci) Integracja systemów w IT w przedsiębiorstwie sieciowym Automatyzacja zarządzania siecią Inteligentny pomiar 9 9

10 2. Korzyści OSD w relacji z odbiorcami: rozpoznanie rzeczywistych charakterystyk poboru energii poprawa dokładno adności i czytelności ci faktur redukcja kosztów w inkasenckich uproszczenie procedur i redukcja kosztów w zmiany sprzedawcy redukcja kosztów w obsługi reklamacji uproszczenie i skrócenie postępowa powań spornych w zakresie jakości energii kontrola spójno jności w czasie dostaw i wpływ ywów w finansowych dyscyplinowanie ściągalności należno ności poprzez zdalną redukcję mocy (e. zdalne odłą łączenie i przyłą łączenie) kontrola nielegalnego poboru uproszczenie procedur przyłą łączeniowych dla nowych odbiorców w i generacji rozproszonej redukcja kosztów w energii nie dostarczonej upowszechnienie funkcji przedpłatowej 10 10

11 2. Korzyści OSD w relacjach wewnętrznych: kontrola rozpływu mocy i energii czynnej poprawa wykorzystania majątku sieciowego poprzez spłaszczanie krzywej obciąż ążenia kontrola napięć w węzłach w sieci i rozpływu energii biernej zarządzanie jakości cią energii w miejscach dostarczania optymalizacja gospodarki transformatorami redukcja strat technicznych w elementach sieci wykrywanie i lokalizacja awarii optymalizacja ruchu brygad w terenie planowanie remontów unikanie awarii planowanie i ocena efektywności inwestycji lokalizacja i usuwanie ograniczeń sieciowych lokalne bilansowanie systemu poprzez wykorzystanie narzędzi zarządzania popytem ograniczenie negatywnego wpływu niestabilnej generacji rozproszonej ochrona majątku sieciowego przed kradzieżami ami redukcja strat handlowych nie związanych zanych z kradzieżą (synchronizacja wzajemna pomiarów, obniżenie mocy i prądu bazowego liczników) 11 11

12 2. Korzyści OSD: 12 12

13 2. Struktura Korzyści OSD: 13 13

14 2. Korzyści OSP możliwo liwość aktywnego wpływu na zmienność poziomu obciąż ążenia KSE poprawa wykorzystania sieci przesyłowej poprzez zwiększenie kontroli rozpływ ywów w mocy i energii czynnej (mechanizmy dynamicznej oceny obciąż ążalności elementów w sieci) poprawa kontroli rozpływ ywów w energii biernej poprzez bieżą żące rozpoznanie warunków w pracy sieci dystrybucyjnych poprawa koordynacji planowania rozwoju sieci przesyłowej i dystrybucyjnych ograniczenie ryzyka black otu, ew. ograniczenie jego skali obniżenie ryzyka roszczeń odszkodowawczych 14 14

15 2. Korzyści wytwarzania Wytwarzanie scentralizowane : obniżenie dynamiki zmienności obciąż ążenia ograniczenie ryzyka inwestycji utopionych Wytwarzanie rozproszone : uproszczenie procedur i obniżenie kosztów w przyłą łączenia ograniczenie ryzyka inwestycji utopionych poszerzenie palety produktów w (w zakresie usług ug systemowych) harmonizacja współpracy pracy z KSE 15 15

16 2. Korzyści obrotu rozpoznanie rzeczywistych charakterystyk poboru energii przez odbiorco dbiorców poprawa jakości prognoz zakupu energii na potrzeby odbiorców obiektywizacja projektowania planów w taryfowych obniżenie ryzyka konieczności ci zakupów w spot (energii najdroższej) uproszczenie rozliczeń z odbiorcami i obniżenie ryzyka reklamacji faktur poprawa płynnop ynności rozliczeń z odbiorcami ograniczenie ryzyka zatorów w płatniczychp 16 16

17 2. Korzyści odbiorcy energii informacja o bieżą żącej cenie energii loco odbiorca - ujawnienie faktycznej elastyczności ci cenowej popytu (DSM) informacja o jakości energii loco odbiorca podstawa roszczeń wobec OSD uproszczenie i przyspieszenie procedury zmiany dostawcy wyzwolenie zachowań na rzecz efektywnego wykorzystania energii stworzenie podstawy technicznej dla funkcji prosumenta, w tym partycypacji odbiorcy w świadczeniu usług ug systemowych platforma dla usług ug dodatkowych, w tym nie związanych zanych z systemem elektroenergetycznym 17 17

18 2. Korzyści firm IT otwarcie nowych rynków w dla zastosowania rozwiąza zań z zakresu IT integracja sektora IT wokół kompleksu zagadnień związanych zanych z efektywnym wykorzystaniem zasobów w energetycznych 18 18

19 2. Korzyści dostawców urządzeń aktywizacja nowych nisz biznesowych w zakresie: - układ adów w pomiarowo-rozliczeniowych, rozliczeniowych, - elementów w transmisji danych, - elementów w baz danych, - elementów homotyki (inteligencji przydomowej), - źródeł rozproszonych w różnych r technologiach 19 19

20 2. Korzyści rynku pracy aktywizacja nowych grup zawodowych zagospodarowanie potencjału u ludzkiego w rolnictwie i otoczeniu wsi 20 20

21 2. Korzyści Regulatora Poprawa efektywności mechanizmów w konkurencyjnych na rynku energii (obiektywizacja cen energii) Podniesienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Podstawa oceny (ew. wymuszenia) efektywności inwestycyjnej spółek sieciowych Podstawa wymuszenia poprawy efektywności operacyjnej spółek sieciowych Podstawa wdrożenia regulacji jakościowej 21 21

22 2. Korzyści Państwa poprawa efektywności zagospodarowania zasobów naturalnych poprawa konkurencyjności gospodarki poprawa niezależności energetycznej Państwa bez pogłębiania problemów związanych z wykorzystaniem węgla podstawa proekologicznej, proefektywnościowej edukacji społeczeństwa ograniczenie ryzyka kar do Komisji Europejskiej za przekraczanie limitów emisji 22 22

23 2. Podział kosztów i korzyści pomiędzy interesariuszami, [M ] roll out w ciągu 5 lat wariant multienergetyczny Korzyść wytwórców Korzyść OSD Koszt OSD Korzyść sprzedawców Korzyść odbiorców Za: Oliver Huet, EDF R&D, Smart Metering technologies: a fast moving frontier; Florence School of Regulation, 06/02/09, (Odwrócenie typowej sytuacji ograniczonej, niepełnej internalizacji externalities) 23 23

24 3. Wyzwania Sprzeczności interesów w horyzoncie krótkoterminowym brak czytelnego sygnału do realizacji projektu przez podsektor sieciowy Określenie modelu biznesowego w sytuacji obserwowanej eksternalizacji internalities, Rola administracji rządowej, Standaryzacja rozwiązań jako warunek uniknięcia kosztów ich multiplikacji Czynnik czasu 24 24

25 Standaryzacja rozwiązań jako warunek uniknięcia kosztów ich multiplikacji 25 25

26 Alternatywa zaniechania Konsekwencje scenariusza zachowawczego przy założeniu ceteris paribus Pola nowych kosztów w koniecznych do poniesienia Pole utraconych korzyści 26 obrót sieć czas Koszty pozwoleń na emisję CO2 Kary za przekroczone limity emisji Koszty utraconej konkurencyjności ci gospodarki Koszty energii niedostarczonej Koszty nieoptymalnego inwestowania Koszty niedotrzymania jakości energii Koszty zagęszczonych odczytów 26

27 Czy ten obraz kogoś dziwi? A może śmieszy? No bo nie taki: rumak, toru, numer startowy, Niesłusznie! dosiad, stan a nawet On za chwilę będzie się cieszył ze zwycięstwa, bo widzi cel i jest zdeterminowany go osiągn gnąć Fot. za: wiadomosci.wp.pl

28 A czy także e im, ukrytym pod kapturami ulubionych sztormiaków, zapatrzonym w swoje, od lat używane, u wędki, w dane będzie b osiągn gnąć ich cele? Fot. za: wiadomosci.wp.pl 28 28

29 dziękuję za uwagę tel: +48 (22) fax: +48 (22)

Stanowisko Prezesa URE

Stanowisko Prezesa URE Warszawa, dnia 31.05.2011 Stanowisko Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażanych przez OSD E inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk ul. Mikołaja Reja 27 80-870 Gdańsk e-mail: oga@ien.gda.pl Jednostka Badawczo-Rozwojowa Tel: 058 349-81-00 Fax: 058 341-76-85 GSM: 602 639 079 Nr ewid.: OG - 80/10 Studium wdrożenia inteligentnego pomiaru

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DEBATY KONKURENCYJNOŚĆ NA RYNKU ENERGII Siedziba Polityki, ul. Słupecka 6 17 listopada 2011, Warszawa PATRONAT HONOROWY

RAPORT Z DEBATY KONKURENCYJNOŚĆ NA RYNKU ENERGII Siedziba Polityki, ul. Słupecka 6 17 listopada 2011, Warszawa PATRONAT HONOROWY RAPORT Z DEBATY KONKURENCYJNOŚĆ NA RYNKU ENERGII Siedziba Polityki, ul. Słupecka 6 17 listopada 2011, Warszawa PATRONAT HONOROWY PARTNERZY STRATEGICZNI PARTNERZY WYDARZENIA PARTNERZY MEDIALNI 1 W debacie

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Konstancin Jeziorna, marzec 2010 Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 (STANOWIĄCĄ PROJECT PIPELINE DLA SEKTORA ENERGETYKI W RAMACH PO IIŚ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy Apator. w 2014 roku. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy Apator. w 2014 roku. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku 1 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 1 2 Spis treści 1. Przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 1/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej Dr Henryk Majchrzak Tomasz Tarwacki Grzegorz Tomasik Jacenty Węgliński PSE Operator SA Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek

Bardziej szczegółowo

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011

Raport Krajowy. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki. Lipiec 2011 Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2011 Lipiec 2011 2 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu 5 1. Nota wprowadzająca 7 2. Opis sytuacji na rynku energii elektrycznej i rynku

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-938-4 ISBN (ebook) 978-83-7969-151-7

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-938-4 ISBN (ebook) 978-83-7969-151-7 Bożena E. Matusiak Katedra Informatyki Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 RECENZENT Artur Wilczyński REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Elżbieta Marciszewska-Kowalczyk SKŁAD I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

WPŁYW UTRZYMANIA RUCHU W ELKTROWNI NA PRACĘ SYTEMU ELKTROENERGETYCZNEGO ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU OZE

WPŁYW UTRZYMANIA RUCHU W ELKTROWNI NA PRACĘ SYTEMU ELKTROENERGETYCZNEGO ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU OZE DR inż. Mariusz PAWLAK INSTYTUT ENERGETYKI Oddział Techniki Cieplnej ITC Łódź WPŁYW UTRZYMANIA RUCHU W ELKTROWNI NA PRACĘ SYTEMU ELKTROENERGETYCZNEGO ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU OZE V Konferencja Remonty i Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

Górnictwo przyszłość czy przeszłość?

Górnictwo przyszłość czy przeszłość? Moderator: Deloitte Tomasz Konik Panel nr 1. Górnictwo przyszłość czy przeszłość? Plan panelu: 1. Prezentacja dotycząca górnictwa w Polsce oraz przedstawienie kontekstu światowego 2. Dyskusja panelowa:

Bardziej szczegółowo

OZE: Czy system jest gotowy?

OZE: Czy system jest gotowy? Centrum Strategii Energetycznych w poszukiwaniu opcji strategicznych dla polskiej energetyki OZE: Czy system jest gotowy? Od redakcji Rafał Czyżewski prezes Zarządu Energa Operator S.A. Grupa Energa jako

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 kwietnia 2011 r.

Warszawa, 30 kwietnia 2011 r. towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2011 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2011 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Krajowy rynek energii elektrycznej jako element. europejskiego od Lizbony po Helsinki. 1. Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Europie

Krajowy rynek energii elektrycznej jako element. europejskiego od Lizbony po Helsinki. 1. Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Europie Krajowy rynek energii elektrycznej jako element zintegrowanego rynku europejskiego od Lizbony po Helsinki Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW 2012 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY

Bardziej szczegółowo

Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią

Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią Pomoc w zakresie stymulowania efektywnej gospodarki energią (audyty, szkolenia, kampanie edukacyjne) Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 2015 Opracowany na zlecenie powiatu suskiego Wykonawca: ECOVIDI Piotr Stańczuk Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2012 r. 02/2013 NR 2 (84) 3 czerwca 2013 ISSN 1506-090X Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Spis treści Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Nowa Energia User Friendly. 3 x 20 3 x C (Competition, Cooperation, CO2) 6.06.2008, Warszawa

Nowa Energia User Friendly. 3 x 20 3 x C (Competition, Cooperation, CO2) 6.06.2008, Warszawa IV Międzynarodowa Konferencja NEUF 2008 Nowa Energia User Friendly 3 x 20 3 x C (Competition, Cooperation, CO2) 6.06.2008, Warszawa ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY; Prof. Maciej Nowicki, Minister Środowiska

Bardziej szczegółowo