Wykaz zmian wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 04 stycznia 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz zmian wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 04 stycznia 2010 r."

Transkrypt

1 Wykaz zmia wprowadzoych do skróu prospeku iformacyjego KBC Parasol Fuduszu Iwesycyjego Owarego w diu 0 syczia 200 r. Rozdział I Dae o Fuduszu KBC Subfudusz Papierów DłuŜych Brzmieie doychczasowe: 6. Podsawowe dae fiasowe Subfuduszu w ujęciu hisoryczym, w ym: 3. JeŜeli Subfudusz sosuje wzorzec słuŝący do ocey efekywości iwesycji w Jedoski Uczesicwa Subfuduszu odzwierciedlający zachowaie się zmieych rykowych ajlepiej oddających cel i poliykę iwesycyją Subfuduszu, zway dalej "wzorcem" (bechmark - wskazaie ego wzorca, a akŝe iformacji o dokoaych zmiaach wzorca, jeŝeli miały miejsce. Od dia wzorcem (bechmarkiem saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego Fuduszu, a w szczególości dla uzyskaej sopy zwrou z iwesycji jes sopa zwrou z ideksu EFFAS polskich obligacji skarbowych sałoproceowych o zapadalości od roku do 5 la (PBGI - 5 publikowaego przez serwis Bloomberg, pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe fuduszu (w ym opłaa za zarządzaie Fuduszem. Fudusz dwukroie dokoał zmiay wzorca: - w diu w diu Od dia do dia wzorcem (bechmarkiem saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji była zmiaa ideksu EFFAS dla polskich obligacji skarbowych sałoproceowych o zapadalości od roku do 5 la publikowaego przez serwis iformacyjy Bloomberg. Do dia wzorcem (bechmarkiem saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego Fuduszu, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji w okresie roczym była średia reowość boów skarbowych 52-ygodiowych uzyskaa a przeargu bezpośredio poprzedzającym okres rozliczeiowy. Brzmieie obece: 6. Podsawowe dae fiasowe Subfuduszu w ujęciu hisoryczym, w ym: 3. JeŜeli Subfudusz sosuje wzorzec słuŝący do ocey efekywości iwesycji w Jedoski Uczesicwa Subfuduszu odzwierciedlający zachowaie się zmieych rykowych ajlepiej oddających cel i poliykę iwesycyją Subfuduszu, zway dalej "wzorcem" (bechmark - wskazaie ego wzorca, a akŝe iformacji o dokoaych zmiaach wzorca, jeŝeli miały miejsce.

2 Od dia r. wzorcem (bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, jes waŝoa średia proceowych zmia: ideksu EFFAS dla polskich obligacji skarbowych sałoproceowych o zapadalości powyŝej roku - publikowaego przez serwis iformacyjy Bloomberg (waga 0,7; ideksu WIBID 3 miesięczego (waga 0,3 pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Subfuduszu (w ym opłaa za zarządzaie Subfuduszem. Sopa zwrou z m-diowego ideksu w okresie od do 2, ozaczoa B (, 2 wyraŝoa jes wzorem: 2 B (, 2 B ( warość ideksu bechmarku w diu B ( 2 warość ideksu bechmarku w diu 2 Warość ideksu bechmarku a dowolą daę wyraŝa się rekurecyją formułą: WIBID3M ( ( WIBID M ( - sopa oproceowaia 3 - miesięczych depozyów bakowych obowiązuiązująca w diu - 3 WIBID3M ( przyrosu odseek ( WIBID3M ( WIBID M ( - efek odsekowy - przyros ideksu bechmarku wyikający z - czyik dyskoowy dla okresu 3-miesięczego przy sopie 3 B ( efek kapiałowy - przyros ideksu bechmarku wyikający ze zmiay sopy proceowej Fudusz rzykroie dokoał zmiay wzorca: - w diu w diu w diu Od dia r. do dia r. wzorcem (bechmarkiem saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego Fuduszu, a w szczególości dla uzyskaej sopy zwrou z iwesycji była sopa zwrou z ideksu EFFAS polskich obligacji skarbowych sałoproceowych o zapadalości od roku do 5 la (PBGI -5 publikowaego przez serwis Bloomberg, pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe fuduszu (w ym opłaa za zarządzaie Fuduszem

3 Od dia do dia wzorcem (bechmarkiem saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji była zmiaa ideksu EFFAS dla polskich obligacji skarbowych sałoproceowych o zapadalości od roku do 5 la publikowaego przez serwis iformacyjy Bloomberg. Do dia wzorcem (bechmarkiem saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego Fuduszu, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji w okresie roczym była średia reowość boów skarbowych 52-ygodiowych uzyskaa a przeargu bezpośredio poprzedzającym okres rozliczeiowy. KBC Subfudusz PieięŜy Brzmieie doychczasowe: 6. Podsawowe dae fiasowe Subfuduszu w ujęciu hisoryczym, w ym: 3. JeŜeli Subfudusz sosuje wzorzec słuŝący do ocey efekywości iwesycji w Jedoski Uczesicwa Subfuduszu odzwierciedlający zachowaie się zmieych rykowych ajlepiej oddających cel i poliykę iwesycyją Subfuduszu, zway dalej "wzorcem" (bechmark - wskazaie ego wzorca, a akŝe iformacji o dokoaych zmiaach wzorca, jeŝeli miały miejsce. Od dia r. wzorcem (bechmarkiem saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji jes sopa zwrou z m-diowego ideksu ryku pieięŝego w okresie od do 2, ozaczoa B (, 2, wyraŝoa wzorem: 2, 2 K(, 2 B ( warość ideksu bechmarku w diu B ( 2 warość ideksu bechmarku w diu 2 (, 2 K wyraŝoa proceowo warość koszów sałych fuduszu (w ym opłaa za zarządzaie Fuduszem przypadająca a day okres. Warość ideksu bechmarku a dowolą daę wyraŝa się rekurecyją formułą: WIBID3M ( WIBID M ( - sopa oproceowaia 3-miesięczych depozyów bakowych obowiązująca w diu - 3 WIBID3M ( odseek - efek odsekowy - przyros ideksu bechmarku wyikający z przyrosu WIBID3M ( - czyik dyskoowy dla okresu 3 - miesięczego przy sopie WIBID 3M ( - efek kapiałowy - przyros ideksu bechmarku wyikający ze zmiay sopy proceowej B (

4 Do dia fudusz ie określał wzorca słuŝącego do ocey efekywości iwesycji. Brzmieie obece: 6. Podsawowe dae fiasowe Subfuduszu w ujęciu hisoryczym, w ym: 3. JeŜeli Subfudusz sosuje wzorzec słuŝący do ocey efekywości iwesycji w Jedoski Uczesicwa Subfuduszu odzwierciedlający zachowaie się zmieych rykowych ajlepiej oddających cel i poliykę iwesycyją Subfuduszu, zway dalej "wzorcem" (bechmark - wskazaie ego wzorca, a akŝe iformacji o dokoaych zmiaach wzorca, jeŝeli miały miejsce. Od dia r. wzorcem (bechmarkiem saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji jes sopa zwrou z m-diowego ideksu ryku pieięŝego, pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Subfuduszu (w ym opłaa za zarządzaie Subfuduszem w okresie od do 2, ozaczoa B (, 2, wyraŝoa wzorem: 2, 2 K(, 2 B ( warość ideksu bechmarku w diu B ( 2 warość ideksu bechmarku w diu 2 (, 2 K wyraŝoa proceowo warość koszów sałych fuduszu (w ym opłaa za zarządzaie Fuduszem przypadająca a day okres. Warość ideksu bechmarku a dowolą daę wyraŝa się rekurecyją formułą: WIBID3M ( WIBID M ( - sopa oproceowaia 3-miesięczych depozyów bakowych obowiązująca w diu - 3 WIBID3M ( odseek - efek odsekowy - przyros ideksu bechmarku wyikający z przyrosu WIBID3M ( - czyik dyskoowy dla okresu 3 - miesięczego przy sopie WIBID 3M ( - efek kapiałowy - przyros ideksu bechmarku wyikający ze zmiay sopy proceowej B ( 0 00 Do dia fudusz ie określał wzorca słuŝącego do ocey efekywości iwesycji. KBC Subfudusz Sabily Brzmieie doychczasowe: 6. Podsawowe dae fiasowe Subfuduszu w ujęciu hisoryczym, w ym: 3. JeŜeli Subfudusz sosuje wzorzec słuŝący do ocey efekywości iwesycji w Jedoski Uczesicwa Subfuduszu odzwierciedlający zachowaie się zmieych rykowych ajlepiej oddających cel i poliykę iwesycyją Subfuduszu, zway dalej "wzorcem" (bechmark - wskazaie ego wzorca, a akŝe iformacji o dokoaych zmiaach wzorca, jeŝeli miały miejsce - -

5 Od dia r. wzorcem (bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, jes waŝoa średia proceowych zmia: ideksu EFFAS dla polskich obligacji skarbowych sałoproceowych o zapadalości od roku do 5 la - publikowaego przez serwis iformacyjy Bloomberg (waga 0,65; ideksu WIG20 (waga 0,2; ideksu mwig0 (waga 0,09; ideksu m-diowego ryku pieięŝego (waga 0,05 pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Fuduszu (w ym opłaa za zarządzaie Fuduszem. Fudusz rzykroie dokoał zmiay wzorca: - w diu w diu w diu Do dia r. wzorcem (bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, była waŝoa średia proceowych zmia: ideksu EFFAS dla polskich obligacji skarbowych sałoproceowych o zapadalości od roku do 5 la - publikowaego przez serwis iformacyjy Bloomberg (waga 0,65; ideksu WIG20 (waga 0,3; ideksu m-diowego ryku pieięŝego (waga 0,05 pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Fuduszu (w ym opłaa za zarządzaie Fuduszem. Sopa zwrou z m-diowego ideksu w okresie od do 2, ozaczoa B (, 2 wyraŝoa jes wzorem: 2 B (, 2 B ( warość ideksu bechmarku w diu B ( 2 warość ideksu bechmarku w diu 2 Warość ideksu bechmarku a dowolą daę wyraŝa się rekurecyją formułą: WIBID _ O / N( ( WIBID O / N( - sopa oproceowaia depozyów bakowych O/N (-diowych obowiązująca w diu - _ WIBID _ O / N( przyrosu odseek ( WIBID _ O / N( WIBID _ O / N( - efek odsekowy - przyros ideksu bechmarku wyikający z - czyik dyskoowy dla okresu -diowego przy sopie - 5 -

6 B ( efek kapiałowy - przyros ideksu bechmarku wyikający ze zmiay sopy proceowej Od dia do dia wzorcem (bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości dla uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, była waŝoa średia proceowych zmia: ideksu EFFAS dla polskich obligacji skarbowych sałoproceowych o zapadalości od roku do 5 la - publikowaego przez serwis iformacyjy Bloomberg (waga 0,3; ideksu WIG20 (waga 0,7. Do dia wzorcem (bechmarkiem saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji w okresie roczym była średia reowość boów skarbowych 52 - ygodiowych uzyskaa a przeargu bezpośredio poprzedzającym okres rozliczeiowy z wagą 0,7 oraz zmiaa ideksu WIG w daym okresie rozliczeiowym z wagą 0,3. Brzmieie obece: 6. Podsawowe dae fiasowe Subfuduszu w ujęciu hisoryczym, w ym: 3. JeŜeli Subfudusz sosuje wzorzec słuŝący do ocey efekywości iwesycji w Jedoski Uczesicwa Subfuduszu odzwierciedlający zachowaie się zmieych rykowych ajlepiej oddających cel i poliykę iwesycyją Subfuduszu, zway dalej "wzorcem" (bechmark - wskazaie ego wzorca, a akŝe iformacji o dokoaych zmiaach wzorca, jeŝeli miały miejsce. Od dia r. wzorcem (bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, jes waŝoa średia proceowych zmia: ideksu EFFAS dla polskich obligacji skarbowych sałoproceowych o zapadalości powyŝej roku - publikowaego przez serwis iformacyjy Bloomberg (waga 0,5; ideksu WIG20 (waga 0,2; ideksu mwig0 (waga 0,09; ideksu WIBID 3 - miesięczego (waga 0,2 pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Subfuduszu (w ym opłaa za zarządzaie Subfuduszem. Sopa zwrou z m-diowego ideksu w okresie od do 2, ozaczoa B (, 2 wyraŝoa jes wzorem: 2 B (, 2 B ( warość ideksu bechmarku w diu B ( 2 warość ideksu bechmarku w diu 2 Warość ideksu bechmarku a dowolą daę wyraŝa się rekurecyją formułą: diu - WIBID3M ( ( WIBID M ( - sopa oproceowaia 3 - miesieczych depozyów bakowych obowiazująca w 3-6 -

7 WIBID3M ( przyrosu odseek ( WIBID3M ( WIBID M ( - efek odsekowy - przyros ideksu bechmarku wyikający z - czyik dyskoowy dla okresu 3-miesięczego przy sopie 3 B ( efek kapiałowy - przyros ideksu bechmarku wyikający ze zmiay sopy proceowej Fudusz czerokroie dokoał zmiay wzorca: - w diu w diu w diu w diu Od dia r. do dia r. wzorcem (bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, była waŝoa średia proceowych zmia: ideksu EFFAS dla polskich obligacji skarbowych sałoproceowych o zapadalości od roku do 5 la - publikowaego przez serwis iformacyjy Bloomberg (waga 0,65; ideksu WIG20 (waga 0,2; ideksu mwig0 (waga 0,09; ideksu m-diowego ryku pieięŝego (waga 0,05 pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Fuduszu (w ym opłaa za zarządzaie Fuduszem. Od dia r. do dia r. wzorcem (bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, była waŝoa średia proceowych zmia: ideksu EFFAS dla polskich obligacji skarbowych sałoproceowych o zapadalości od roku do 5 la - publikowaego przez serwis iformacyjy Bloomberg (waga 0,65; ideksu WIG20 (waga 0,3; ideksu m-diowego ryku pieięŝego (waga 0,05 pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Fuduszu (w ym opłaa za zarządzaie Fuduszem. Od dia do dia wzorcem (bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości dla uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, była waŝoa średia proceowych zmia: ideksu EFFAS dla polskich obligacji skarbowych sałoproceowych o zapadalości od roku do 5 la - publikowaego przez serwis iformacyjy Bloomberg (waga 0,3; ideksu WIG20 (waga 0,7. Do dia wzorcem (bechmarkiem saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji w okresie roczym była średia reowość boów skarbowych 52 - ygodiowych uzyskaa a przeargu bezpośredio poprzedzającym okres rozliczeiowy z wagą 0,7 oraz zmiaa ideksu WIG w daym okresie rozliczeiowym z wagą 0,

8 KBC Subfudusz Akywy Brzmieie doychczasowe: 6. Podsawowe dae fiasowe Subfuduszu w ujęciu hisoryczym, w ym: 3. JeŜeli Subfudusz sosuje wzorzec słuŝący do ocey efekywości iwesycji w Jedoski Uczesicwa Subfuduszu odzwierciedlający zachowaie się zmieych rykowych ajlepiej oddających cel i poliykę iwesycyją Subfuduszu, zway dalej "wzorcem" (bechmark - wskazaie ego wzorca, a akŝe iformacji o dokoaych zmiaach wzorca, jeŝeli miały miejsce. Od dia r. wzorcem (bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, jes waŝoa średia proceowych zmia: ideksu EFFAS dla polskich obligacji skarbowych sałoproceowych o zapadalości od roku do 3 la - publikowaego przez serwis iformacyjy Bloomberg (waga 0,5; ideksu WIG20 (waga 0,35; ideksu mwig0 (waga 0,5; ideksu m-diowego ryku pieięŝego (waga 0,05 pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Fuduszu (w ym opłaa za zarządzaie Fuduszem. Fudusz dwukroie dokoał zmiay wzorca: - w diu w diu Do dia r. wzorcem (bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, była waŝoa średia proceowych zmia: ideksu EFFAS dla polskich obligacji skarbowych sałoproceowych o zapadalości od roku do 3 la - publikowaego przez serwis iformacyjy Bloomberg (waga 0,5; ideksu WIG20 (waga 0,5; ideksu m-diowego ryku pieięŝego (waga 0,05 pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Fuduszu (w ym opłaa za zarządzaie Fuduszem. Sopa zwrou z m-diowego ideksu w okresie od do 2, ozaczoa B (, 2 wyraŝoa jes wzorem: 2 B (, 2 B ( warość ideksu bechmarku w diu B ( 2 warość ideksu bechmarku w diu 2 Warość ideksu bechmarku a dowolą daę wyraŝa się rekurecyją formułą: WIBID _ O / N( ( WIBID O / N( - sopa oproceowaia depozyów bakowych O/N (-diowych obowiązująca w diu - _ WIBID _ O / N( przyrosu odseek ( - efek odsekowy - przyros ideksu bechmarku wyikający z - 8 -

9 WIBID _ O / N( WIBID _ O / N( - czyik dyskoowy dla okresu -diowego przy sopie B ( efek kapiałowy - przyros ideksu bechmarku wyikający ze zmiay sopy proceowej Od dia do dia wzorcem (bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości dla uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, była waŝoa średia proceowych zmia: ideksu EFFAS dla polskich obligacji skarbowych sałoproceowych o zapadalości od roku do 3 la - publikowaego przez serwis iformacyjy Bloomberg (waga 0,5; ideksu WIG20 (waga 0,5. Do dia fudusz ie określał wzorca słuŝącego do ocey efekywości iwesycji. Brzmieie obece: 6. Podsawowe dae fiasowe Subfuduszu w ujęciu hisoryczym, w ym: 3. JeŜeli Subfudusz sosuje wzorzec słuŝący do ocey efekywości iwesycji w Jedoski Uczesicwa Subfuduszu odzwierciedlający zachowaie się zmieych rykowych ajlepiej oddających cel i poliykę iwesycyją Subfuduszu, zway dalej "wzorcem" (bechmark - wskazaie ego wzorca, a akŝe iformacji o dokoaych zmiaach wzorca, jeŝeli miały miejsce. Od dia r. wzorcem (bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, jes waŝoa średia proceowych zmia: ideksu EFFAS dla polskich obligacji skarbowych sałoproceowych o zapadalości powyŝej roku - publikowaego przez serwis iformacyjy Bloomberg (waga 0,25; ideksu WIG20 (waga 0,35; ideksu mwig0 (waga 0,5; ideksu WIBID 3 miesięczego (waga 0,25 pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Subfuduszu (w ym opłaa za zarządzaie Subfuduszem. Sopa zwrou z m-diowego ideksu w okresie od do 2, ozaczoa B (, 2 wyraŝoa jes wzorem: 2 B (, 2 B ( warość ideksu bechmarku w diu B ( 2 warość ideksu bechmarku w diu 2 Warość ideksu bechmarku a dowolą daę wyraŝa się rekurecyją formułą: WIBID3M ( ( - 9 -

10 WIBID M ( - sopa oproceowaia 3 - miesięczych depozyów bakowych obowiązująca w diu - 3 WIBID3M ( przyrosu odseek ( WIBID3M ( WIBID M ( - efek odsekowy - przyros ideksu bechmarku wyikający z - czyik dyskoowy dla okresu 3-miesięczego przy sopie 3 B ( efek kapiałowy - przyros ideksu bechmarku wyikający ze zmiay sopy proceowej Fudusz rzykroie dokoał zmiay wzorca: - w diu w diu w diu Od dia r. do r. wzorcem (bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, była waŝoa średia proceowych zmia: ideksu EFFAS dla polskich obligacji skarbowych sałoproceowych o zapadalości od roku do 3 la - publikowaego przez serwis iformacyjy Bloomberg (waga 0,5; ideksu WIG20 (waga 0,35; ideksu mwig0 (waga 0,5; ideksu m-diowego ryku pieięŝego (waga 0,05 pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Fuduszu (w ym opłaa za zarządzaie Fuduszem. Od r. do dia r. wzorcem (bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, była waŝoa średia proceowych zmia: ideksu EFFAS dla polskich obligacji skarbowych sałoproceowych o zapadalości od roku do 3 la - publikowaego przez serwis iformacyjy Bloomberg (waga 0,5; ideksu WIG20 (waga 0,5; ideksu m-diowego ryku pieięŝego (waga 0,05 pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Fuduszu (w ym opłaa za zarządzaie Fuduszem. Od dia do dia wzorcem (bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości dla uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, była waŝoa średia proceowych zmia: ideksu EFFAS dla polskich obligacji skarbowych sałoproceowych o zapadalości od roku do 3 la - publikowaego przez serwis iformacyjy Bloomberg (waga 0,5; ideksu WIG20 (waga 0,5. Do dia fudusz ie określał wzorca słuŝącego do ocey efekywości iwesycji. KBC Subfudusz Akcyjy Brzmieie doychczasowe: 6. Podsawowe dae fiasowe Subfuduszu w ujęciu hisoryczym, w ym: - 0 -

11 3. JeŜeli Subfudusz sosuje wzorzec słuŝący do ocey efekywości iwesycji w Jedoski Uczesicwa Subfuduszu odzwierciedlający zachowaie się zmieych rykowych ajlepiej oddających cel i poliykę iwesycyją Subfuduszu, zway dalej "wzorcem" (bechmark - wskazaie ego wzorca, a akŝe iformacji o dokoaych zmiaach wzorca, jeŝeli miały miejsce. Od dia r. wzorcem (bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, jes waŝoa średia proceowych zmia ideksów: WIG20 (waga 0,7; mwig0 (waga 0,3 pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Fuduszu (w ym opłaa za zarządzaie Fuduszem. Fudusz dokoał zmiay wzorca w diu r. Do dia r. wzorcem (bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, była waŝoa średia proceowych zmia ideksów: WIG20 (waga 0,75; MIDWIG (waga 0,25 pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Fuduszu (w ym opłaa za zarządzaie Fuduszem. Brzmieie obece: 6. Podsawowe dae fiasowe Subfuduszu w ujęciu hisoryczym, w ym: 3. JeŜeli Subfudusz sosuje wzorzec słuŝący do ocey efekywości iwesycji w Jedoski Uczesicwa Subfuduszu odzwierciedlający zachowaie się zmieych rykowych ajlepiej oddających cel i poliykę iwesycyją Subfuduszu, zway dalej "wzorcem" (bechmark - wskazaie ego wzorca, a akŝe iformacji o dokoaych zmiaach wzorca, jeŝeli miały miejsce. Od dia r. wzorcem (bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, jes waŝoa średia proceowych zmia ideksów: WIG20 (waga 0,7; mwig0 (waga 0,3 pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Subfuduszu (w ym opłaa za zarządzaie Subfuduszem. Fudusz dokoał zmiay wzorca w diu r. Do dia r. wzorcem (bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, była waŝoa średia proceowych zmia ideksów: WIG20 (waga 0,75; MIDWIG (waga 0,25 pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Fuduszu (w ym opłaa za zarządzaie Fuduszem. - -

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa Podsawy zarządzaia fiasami przedsiębiorswa I. Wprowadzeie 1. Gospodarowaie fiasami w przedsiębiorswie polega a: a) określeiu spodziewaych korzyści i koszów wyikających z form zaagażowaia środków fiasowych

Bardziej szczegółowo

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice opracował: prof. dr hab. iż. Józef Paska, mgr iż. Pior Marchel POLITECHNIKA WARSZAWSKA Isyu Elekroeergeyki, Zakład Elekrowi i Gospodarki Elekroeergeyczej Ekoomika w elekroechice laboraorium Ćwiczeie r

Bardziej szczegółowo

Nowa synteza neoklasyczna w makroekonomii

Nowa synteza neoklasyczna w makroekonomii Bak i Kredy 41 (2), 2010, 43 70 www.bakikredy.bp.pl www.bakadcredi.bp.pl Nowa syeza eoklasycza w makroekoomii Izabela Bludik * Nadesłay: 7 grudia 2009 r. Zaakcepoway: 18 luego 2010 r. Sreszczeie Od poad

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI StatSoft Polska, tel. () 484300, (60) 445, ifo@statsoft.pl, www.statsoft.pl BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI ZA POMOCĄ ANALIZY ROZKŁADÓW Agieszka Pasztyła Akademia Ekoomicza w Krakowie, Katedra Statystyki;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r.

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia 18 paździerika 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskaia

Bardziej szczegółowo

Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienności finansowych szeregów czasowych za pomocą testów statystycznych

Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienności finansowych szeregów czasowych za pomocą testów statystycznych UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU WYDZIAŁ INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Wybór ajlepszych progosyczych model zmeośc fasowych szeregów czasowych za pomocą esów saysyczych Elza Buszkowska Promoor:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK: Meody Ilościowe i Sysemy Informacyjne Michał Rubaszek Nr alb. 5346 Arbiraż cenowy na przykładzie Giełdy Papierów Warościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ą ń Ą Ę ń ź ń Ż ć Ż ń ć ń Ś ń Ż Ż Ł ń ń ź ń Ść Ą ń ć ź Ó ć ń ć ń ń ć Ę ń Ę ć ń Ę Ż ź ć ń ń ć Ę ń Ż ć Ż Ż ć Ż Ó Ę ć ć Ł Ę ć ć Ż ń Ń Ż Ść ź Ę Ż Ź ź Ż Ó ć ć ń Ń Ż ć Ź ć ź Ś Ó ć Ż ć Ó ć Ę Ą Ż ć Ż ć Ęć ć Ż

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

Niepewności pomiarowe

Niepewności pomiarowe Niepewości pomiarowe Obserwacja, doświadczeie, pomiar Obserwacja zjawisk fizyczych polega a badaiu ych zjawisk w warukach auralych oraz a aalizie czyików i waruków, od kórych zjawiska e zależą. Waruki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych Zeo Marciiak Zarządzaie ryzykiem fiasowym w przedsiębiorstwach Szkoła Główa Hadlowa Kolegium Gospodarki Światowej Istytut Polityki Hadlu Zagraiczego i Studiów Europejskich Warszawa SPIS TREŚCI. SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski wykorzystanie metody roszczeń warunkowych

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski wykorzystanie metody roszczeń warunkowych Bank i Kredy 455, 04, 467 490 Ocena wpływu zmian poziomu rezerw waluowych na premię za ryzyko kredyowe Polski wykorzysanie meody roszczeń warunkowych Michał Konopczak* Nadesłany: 5 kwienia 04 r. Zaakcepowany:

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1 GRZEGORZ MICHALSKI EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1 1. Wsęp Organizacje, mogą działać jako opodakowane przedsiębiorswa działające na zasadach komercyjnych

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne MATERIAŁY I STUDIA Zeszy nr 58 Podaność polskich rynków finansowych na niesabilności wewnęrzne i zewnęrzne Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski Warszawa, 0 r. Wojciech Bieńkowski

Bardziej szczegółowo

Modelowanie premii za ryzyko na polskim rynku pieniężnym z wykorzystaniem instrumentów SWAP na POLONIĘ

Modelowanie premii za ryzyko na polskim rynku pieniężnym z wykorzystaniem instrumentów SWAP na POLONIĘ Agaa Kliber * Pior Płuciennik ** Modelowanie premii za ryzyko na polskim rynku pieniężnym z wykorzysaniem insrumenów SWAP na POLONIĘ Wsęp Problemem polskiej bankowości jes duża nadpłynność. Banki niechęnie

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 9

Zeszyty naukowe nr 9 Zeszyty aukowe r 9 Wyższej Szkoły Ekoomiczej w Bochi 2011 Piotr Fijałkowski Model zależości otowań giełdowych a przykładzie otowań ołowiu i spółki Orzeł Biały S.A. Streszczeie Niiejsza praca opisuje próbę

Bardziej szczegółowo

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE Paweł Kobus, Rober Pierzykowski Kaedra Ekonomerii i Informayki SGGW e-mail: pawel.kobus@saysyka.info EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE Sreszczenie: Do modelowania asymerycznego wpływu dobrych i złych informacji

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary

Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary Anna Górska 1 Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków Gospodarczych Szkoła Główna Gospodarswa Wiejskiego Warszawa Zasosowanie narzędzi analizy echnicznej w bezpośrednim i pośrednim inwesowaniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi Rozdział Grzegorz Michalski Iowacyje podejście do zarządzaia aktywami bieżącymi 1. Wstęp Kapitał pracujący etto, czyli aktywa bieżące pomiejszoe o iefiasowe pasywa bieżące, to środki, które przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Wybór systemu klasy ERP metod AHP

Wybór systemu klasy ERP metod AHP BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 5 3-22 (200) Wybór systemu klasy ERP metod AHP A. CHOJNACI, O. SZWEDO e-mail: adrzej.chojacki@wat.edu.pl Wydzia Cyberetyki WAT ul. S. aliskiego 2, 00-908 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Szeregi czasowe, modele DL i ADL, przyczynowość, integracja

Szeregi czasowe, modele DL i ADL, przyczynowość, integracja Szereg czasowe, modele DL ADL, rzyczyowość, egracja Szereg czasowy, o cąg realzacj zmeej losowej, owedzmy y, w kolejych okresach czasu: { y } T, co rówoważe możemy zasać: = 1 y = { y1, y,..., y T }. Najogólej

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX Krzyszof Ćwikliński Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informayki i Finansów Kaedra Ekonomerii krzyszof.cwiklinski@ue.wroc.pl Daniel Papla Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział

Bardziej szczegółowo

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki Maszynopis arykułu: Marzec J. 011, Nierównowaga na rynku kredyowym w Polsce: założenia i wyniki, w: Meody maemayczne, ekonomeryczne i kompuerowe w finansach i ubezpieczeniach, (red. A. Barczak i S. Barczak),

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego TRANSFORM ADVICE PROGRAMME Invesmen in Environmenal Infrasrucure in Poland Analiza efekywności koszowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego koszu jednoskowego dr Jana Rączkę Warszawa, 13.06.2002 2 Spis reści

Bardziej szczegółowo

ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 013 ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarswa Wiejskiego w Warszawie BADANIE EFEKTYWNOŚCI INFORMACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

JERZY CZ. OSSOWSKI Politechnika Gdaska Katedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorstwem

JERZY CZ. OSSOWSKI Politechnika Gdaska Katedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorstwem JERZY CZ. OSSOWSKI Poliechnika Gdaska Kaedra Ekonomii i Zarzdzania Przedsibiorswem IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe n. Dynamiczne Modele Ekonomeryczne, Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja

Bardziej szczegółowo